Hvis ikke borgerne er medbestemmende, så går det galt. Eget forlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis ikke borgerne er medbestemmende, så går det galt. Eget forlag"

Transkript

1 Andreas Åbling Petersen Skolemassakren En historie om lukningen af 8 skoler i Tønder Kommune og andre affolkningsfremmende beslutninger og foranstaltninger. Og om kommunale og andre myndigheders manglende forståelse for betydningen af ildsjælenes initiativer. Og om overadministration og afdemokratisering. Og om myndighedernes manglende troværdighed. Hvis ikke borgerne er medbestemmende, så går det galt. Eget forlag

2 Mange tak: Til følgende personer, som har gjort det muligt for mig at færdiggøre denne bog: Erik Dam fra Danmark. Mia Kjærulf Pedersen fra Danmark. Danseam Kim fra Korea. Cees Pol fra Holland. Og til andre for udvist overbærenhed i den periode, hvor jeg ikke havde andet end arbejdet med bogen i hovedet. Andreas Åbling Petersen. Tidligere udgivet: Overskæringen. En historie om overgreb på landsbyerne, og om hvordan danske myndigheder hænger sammen som ærtehalm. Ellum Traktaten.

3 Indholdsfortegnelse: Kildeangivelse: Forord: Indledning: Skolelukninger: Kommunesammenlægningen: Affolkning: Kollektiv trafik: Postomdeling: Butiksdød: Pengeinstitutter: Drab på ildsjæle: Centralisering: Administration: Bosættelse i landområder: Rådhusudvidelse: Borgerindflydelse: Umyndiggørelse: EU: Medierne: Andres reaktioner: Afslutning: Efterskrift:

4 Kildeangivelse: Som kilde har jeg brugt læserbreve, referater, artikler, omtaler og notitser fra aviser og andre skrifter, både nye og gamle, samt nyhedsudsendelser i radio og fjernsyn. Mest fra Dagbladet Jydske Vestkysten, men også fra dagbladet Information, Nødvendigt Forum, Folk i Bevægelse plus enkelte citater fra andre medier. Jeg har også brugt referater fra møder og samtaler, som jeg selv har deltaget i. Læserbreve, som er skrevet af andre, har jeg for at undgå eventuelle problemer med ophavsret for det meste kun citeret fra. Læserbreve, som er skrevet af mig selv, er for det meste medtaget ubeskåret.

5 Forord: Årsagen, til at jeg har følt mig foranlediget til at skrive denne bog, er, at jeg føler, at det højt besungne og vidt berømte danske folkestyre er blevet en saga blot. Med andre ord: Ikke mere eksisterende. Vigtige beslutninger træffes tit på grundlag af unavngivne eksperters råd af mennesker, som ikke finder det nødvendigt at have kontakt med de mennesker, hvis tilværelse ændres som følge af beslutningerne. Beslutningstagerne finder det sjældent nødvendigt nærmere at begrunde deres beslutninger. De henviser bare til ekspertudsagnene. Dette gør folk passive, så befolkningen kommer mere og mere til at bestå af besluttere og betragtere. Hvad kræves der i øvrigt, for at man kan kalde sig ekspert eller blive benævnt som ekspert? Betegnelsen ekspert bruges meget ofte i medierne. Og det gør ikke medierne troværdige. Grundtvig, som sammen med Kristen Kold startede højskolebevægelsen ville, som han sagde: gøre almuen til et folk. Vi trænger i høj grad til en ny højskolebevægelse. Oprindeligt var det min mening, at denne bog skulle have været færdig for længe siden, men der skete hele tiden noget, som bevirkede, at jeg ikke kunne skrive afslutningen. Jeg har kun en neglefil og en grovfil. I denne bog vil jeg gøre mest brug af grovfilen, for at gøre fremstillingen så klar som muligt. Så ingen skal være i tvivl om, hvad jeg mener.

6 Jeg ønsker denne bog betragtet både som en historisk beskrivelse og et debatindlæg.

7 Indledning: Da Tønder Kommunes kommunalbestyrelse begyndte at snakke om at lukke 8 af kommunens skoler, var der mange af kommunens borgere, herunder jeg, som straks følte, at her var det nødvendigt at sætte hælene i, altså at protestere. Vi kunne se, at hvis kommunalbestyrelsens plan blev ført ud i livet, så ville det være til stor skade ikke blot for de berørte landsbysamfund, som ville mærke skadevirkningerne mest, men for hele kommunen. Vi argumenterede så kraftigt, vi kunne, blandt andet ved at skrive mange læserbreve. Jeg har snesevis af læserbreve om skolelukningssagen, som er skrevet af forskellige mennesker, gemt på min computer. I starten troede vi virkelig, at vi kunne få kommunalbestyrelsen til at indse, at skolelukningsplanen ville ødelægge meget, som det ikke ville være muligt at få genoprettet. Men NEJ, kommunalbestyrelsen ændrede ikke et eneste komma i planen. Og det selvom 600 initiativrige ildsjæle mødte op på det af Jydske Vestkysten arrangerede borgermøde i Skærbæk den 7. oktober 2010 for at protestere imod skolelukningsplanen. Da jeg så først kom rigtig i gang med bogen, kunne jeg ikke lade være med også at nævne andre affolkningsfremmende foranstaltninger i landområderne, og den afdemokratisering, der sker i det danske samfund.

8 Skolelukninger:.. Tønder kommunalbestyrelses beslutning om at lukke flere af kommunens skoler, er den værste og mest affolkningsfremmende beslutning, som er truffet i Tønder kommunes historie. Skolelukningsplanen blev kaldt noget så fint som Helhedsløsningen, sandsynligvis for at få det til at se mere positivt ud. Borgmester Laurids Rudebeck udtaler ifølge Jydske Vestkysten på et pressemøde den 8. september 2010: Det var en hård beslutning at lukke 8 ud af Tønder Kommunes 19 skoler. Beslutningen var ikke rar at tage, men den er nødvendig, for at sikre kvalitet i folkeskolen, og jeg er overbevist om, at vi traf den rigtige beslutning. Men aktive ansvarlige borgere i Tønder havde en anden holdning, de protesterede på alle mulige anstændige måder imod kommunal-bestyrelsens beslutning. Jeg nævner her i flæng nogle af de mange protestudmeldinger, som kom fra kommunens aktive borgere: Den 11. september 2010 chattede borgmesteren og Henrik Mehlsen, som er formand for børne- og skoleudvalget, fra Jydske Vestkystens redaktion i Tønder med borgere om skolelukningsplanen, som langt de fleste chattende borgere var modstandere af og argumenterede imod. For eksempel påviste Inge Duus, at i en læse-, skrive-, regnetest lå Visby og Ballum skoler godt over gennemsnittet. Og Fredensborg spurgte, om der var nogen af de ansvarlige politikere, der havde børn i de lukningstruede skoler. Borgmesteren svarede, som han plejer, venligt på alle spørgsmål og kommentarer, og til den 12 årige Julie fra

9 Bedsted, som mente, at kvaliteten var god i Bedsted skole og derfor ikke burde lukkes, sagde borgmesteren, at skolen bliver for dyr at drive, og sluttede med ordene: Hils dine kammerater. Mon Julies kammerater blev glade for borgmesterens venlige hilsen? Tønder Kommunes Landdistriktsråd sendte følgende høringssvar:

10

11

12

13 Faktisk blev der ikke kun lukket 8 af kommunens skoler, som borgmesteren udtaler på pressemødet den 8. september, men hele 15 af kommunens 19 skoler. Efter beslutningen om skolelukninger er der således i Tønder Kommune kun 4 skoler med 7 afdelinger, som af kommunalbestyrelsen kan lukkes uden varsel og uden høringsfase. Der blev fra borgere i Tønder Kommune indsendt i alt 141 indsigelser imod skolelukningsplanen. Der blev arrangeret protestmarcher og fakkeltog til rådhuset i Tønder, hvor kommunalbestyrelsesmedlemmerne tog venligt imod. Jydske Vestkysten arrangerede den 7. oktober 2010 et borgermøde om skolelukningerne i Skærbæk, hvortil ca. 600 initiativrige ildsjæle, som var klar til at yde en indsats for at bevare skolerne, mødte op. På det møde svarede borgmesteren og de andre kommunalbestyrelses-medlemmer også venligt på alle spørgsmål og kommentarer. Skolelukningssagen blev også omtalt i radioen og fjernsynet og på internettet. Den 12. oktober 2010 var der hele 2 sider i Tønder Ugeavis fyldt med læserbreve om skolelukningerne. I Jydske Vestkysten var der i lang tid massevis af læserbreve om skole-lukningerne. Langt de fleste gav udtryk for modstand imod lukningerne. Jeg har i min computer snesevis af disse læserbreve. Jeg vil herefter gengive og nævne nogle af dem og citere fra dem: Erik Heebøl fra Østerende Ballum skriver: Overskueligheden er gået fløjten. Hvad ved en kommunalpolitiker i Rudbøl om, hvad der sker i Toftlund. Jens Rosendal fra Vesterende Ballum skriver: Det værste er, at strukturudvalgets vurderinger er så langt fra saglighed, at man ikke fatter det.

14 Peter Damm Hansen fra Tønder skriver: Tønder skoler er jo ikke dyrere end andre steder, og man får let den tanke, at det er rådhuset, der bliver hovedstaden, og resten af landdistrikterne bliver sparet væk. Kjeld Hansen fra Agerskov skriver: Vi har gode skolebygninger i Agerskov, Højer og Bredebro. Flyt overbygningen til disse byer, og spar de unødvendige investeringer i byggeri.

15 Sanne Klinge Rasmussen fra Abild skriver: Hvordan kan I overhovedet tænke på at lukke Abild Skole? Hvori ligger besparelserne ved at lukke en nyrenoveret og velfungerende skole. Ved lukning af Abild Skole skal 115 elever fragtes fra Abild til Tønder 2 gange daglig, og der skal bygges til på Holmeskolen for at få plads til Abild eleverne. Pia Visby Jensen fra Bedsted skriver: Nu håber jeg, at politikerne vælger at lytte til deres borgere og kommer til fornuft. Det kræver en stor politiker at erkende sine fejl og handle derefter. Bo Kjelkvist fra Hostrup skriver: Et velfungerende landsbysamfund skal have en bred sammensætning for at fastholde og tiltrække medborgere i alle aldre og samfundslag. Med lukningen af Jejsing Skole vil man forstærke afviklingen af vores lokalsamfund og medvirke til svagere sammenhold og en dalende opbakning, til et ellers aktivt liv i landsbysamfundet. Susan Hansen Riis, Mikkel Pedersen, Henrik Lauritsen, Heidi Vedel Olsen, Janet Furtado, Søren Widt, Thorbjørn Kristensen, Marianne Egebjerg Jensen, Marie-Louise Ebert Lauritsen og Halvor Bogh, alle gymnasielærere i Tønder, skriver: Nej tak til børneeksperimenter. Vi er en flok undervisere fra Tønder Gymnasium, der alle er bosiddende i Tønder by, og vi har eller skal have børn i byens skoler. Vi

16 er imod kommunens plan for Holmeskolen og Kommuneskolen, fordi der ikke er nogen holdbare argumenter for modellen, men derimod en lang række gode argumenter imod: De tal, forvaltningen benytter, bygger på en række antagelser, hvor udviklingen lige så vel kunne gå den anden vej, hvis kommunen satser rigtigt. Peter Damm Hansen fra Tønder skriver: Vedr.: Den lange farce om skolelukninger i Tønder. Der blev lagt et budget, der for skoleområdet var lavet i nattens mulm og mørke, ja og helt tilfældig først blev forelagt så sent, at det ikke var muligt at få søgt om friskoler. Bjarne Jacewicz fra Lydersholm skriver: Jeg mener at Tønder Kommune i væsentlig grad består af landsbyer og landområder og det kan vel ikke være rigtig at man ønsker at ødelægge en væsentlig del af sit eget fundament.

17 Mogens Gabs, formand for lokalrådet i Jejsing, skriver som overskrift følgende: Holder politikerne i Tønder ildsjælene for nar? Og slutter med: Hvor skal man finde mening i et samarbejde, når samarbejds-partneren ikke vil samarbejde? Gunnar Lind Haase Svendsen, Professor mso. Phd. cand, mag. Center for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet, Esbjerg skriver: Det er som om skolelukningerne sker i en hellig sags tjeneste. Selv velfungerende, større skoler lukkes, og aldrig drages de økonomiske argumenter i tvivl. Kommunernes stramme økonomi gør det tvingende nødvendigt, lyder den officielle melding. Men holder denne argumentation? Eller er der tale om et ideologisk korstog? Vi befinder os i sandhed midt i en centraliseringstid. Vi følger det nye årtusinds centraliseringer som en slags naturlov og glemmer, det er et menneskeligt valg.

18 Peter Kjer Hansen fra Hostrup skriver: Hvad vil man gøre for at støtte de ildsjæle, der har holdt liv i landsbyerne hidtil? Mange har lige nu mistet lysten til at fortsætte med at holde gang i det lokale arbejde. Politikerne opfordres til at komme ud af busken med henblik på endelig at indlede den helt nødvendige dialog med borgerne og i den forbindelse give svar på de mange hidtil ignorerede spørgsmål. Kim Iversen fra Bredebro skriver: Skolelukninger er dybt godnat. Fatter ikke de skrivebords pampere, der sidder i byrådet råber op om at vores område ikke skal være et udkants område men derimod et område hvor der er muligheder for nye virksomheder og alt deres tomme snak nej det eneste de sidder og fokusere på er hvor kan vi spare. syntes ikke helt den der med skolelukningerne passer helt med det vores dobbeltmoralske borgmester lukker ud. Mads Grinderslev fra Jydske Vestkysten skriver: Torsdag sidst på eftermiddagen slukkede de lokale politikere håbet i otte landsbysamfund. Skolerne i Ballum, Abild, Visby, Døstrup, Bedsted, Vodder, Nørre Løgum og Jejsing lukkes trods massive protester i form af demonstrationer, fakkeloptog, læserbreve og høringssvar. Det er konsekvensen af det skoleforlig, fem af de seks partier i kommunalbestyrelsen indgik kun SF står udenfor.

19 Jens L. Hansen fra Jydske Vestkysten skriver: Knæk i tilliden

20 Bodil og Wolfgang Dibbern fra Løgumkloster skriver: Mon ikke alle var klar over, at nærdemokratiet ville få ringe vilkår i de nye storkommuner afstanden mellem borgerne og politikerne er ganske enkelt blevet for lang. Børge Jensen fra Agerskov skriver: Jeg ved godt, at I (Tønders kommunalbestyrelses medlemmer) kun er valgt, fordi ingen andre gider det trælse arbejde med embedsmandsvældet. Men når I nu er der, så risikerer I jo ikke noget personligt ved at bruge regnehæftet og måske hovedet en lille smule. Det, I er i gang med, vil ødelægge vores samfund i mange mange år fremover.

21

22

23 Friskole med forhindringer Carina Clausen fra Jejsing skriver i et andet læserbrev: Er oprettelsen af en friskole et helt ublu ønske? Det synes vi ikke. Er det ikke de ønsker vi ser andre steder i landet også? Der er i hvert fald anmeldt 66 friskoler til opstart i Er det ikke okay for forældre at kæmpe for, hvad man synes, er det bedste for sit barn?

24 Margit Jacewicz fra Lydersholm skriver: Vi må jo som borgere konstatere, at vi har fejlet. Vi har ved sidste kommunalbestyrelsesvalg formået at vælge en samling politikere, der ikke vil lytte til vore ønsker, men holder fast ved, at deres ord er lov. Følgende personer har også haft læserbreve om skolelukningerne i Jydske Vestkysten. Mange af dem endda flere læserbreve: Anne Marie Kristensen fra Ballum, Betina Michelsen fra Jejsing, Tanja P. Iversen fra Jejsing, Heine Andersen fra Abild, Erik Amdi Hansen fra Tjele, Dennis Sandgård fra

25 Jelstrup, Torben Ravn fra Øster Terp, Rikke Behr fra Rørkær, Baltzar Andersen fra Tønder, Hanne Lagoni fra Løgumkloster, Peter Okkels fra Tønder, Thorbjørn Bergnæs fra Tønder, Johs. Bruun fra Skærbæk, Per Kristiansen fra Jejsing, Betina Bisgaard fra Jejsing, Gerd Johannsen fra Løgumkloster, Jette Fredensborg fra Løgumkloster, Søren Degn Clausen fra Visby, Henriette Refslund Jacobsen fra Løgumkloster, Frank Knudsgaard fra Jejsing, Jens Bejer Clausen fra Rømø, Tina Kær Andersen fra Jejsing, Henrik Hersböll fra Jejsing, Anette Pedersen fra Abild, Rikke Windfeld Johansen fra Abild, Anita Andersen m.fl. fra Jejsing, Peter Damm Hansen fra Tønder, Dorthe Eskildsen fra Jejsing, Bjarne Jacewicz fra Løgumkloster, Stine Mathiesen fra Tønder, Peter Kjer Hansen fra Hostrup, Jens Erik Sørensen fra Bedsted, Hans Jørgen Thomsen fra Agerskov, Ebbe Lilliendal fra Aabenraa, Kurt Gabs fra Tønder, Tina Lysgaard Poulsen fra Rørkær. Så ud fra alle disse meningstilkendegivelser fra kommunens borgere, kan kommunalbestyrelsen, hvis den ellers var vågen, ikke have været i tvivl om, at den var i gang med et initiativdrab uden sidestykke i kommunens historie. Men kommunalbestyrelsen ændrede ikke et eneste komma i deres skolelukningsplan. En af mine bekendte sagde: Hvis en kommunalbestyrelse holder fast i de beslutninger, som den har truffet, så er det godt politisk håndværk. Hvortil jeg svarede: Så kan godt politisk håndværk ødelægge meget. Martin Franciere fra Jydske Vestkysten refererer fra mødet om økonomisk støtte til friskolerne i Bedsted og Jejsing hvor kommunalbestyrelsen afgav stemmerne 24 imod, 6 for og en neutral. Han skriver at Henrik Møller fra SF kaldte det en hån mod borgerne, at man ikke lyttede til deres ønsker og klager i forbindelse med den såkaldte helhedsløsning på skoleområdet. SF fik opbakning fra Liberal Alliances to

26 medlemmer samt Christian Christensen fra Venstre. Resten af lokalpolitikerne ville ikke lægge sig ud med loven eller Tønder kommunes forvaltning, der har anbefalet et nej til særstøtten på kroner per elev det første skoleår. Uwe Iversen fra Jydske Vestkysten skriver i en kommentar at Tønder kommunes borgere har indsamlet flere tusinde protestunderskrifter og indgivet over 150 høringssvar. Han mener at den demokratiske proces får ridser i lakken hvis ikke borgernes meninger bliver hørt. Han skriver: Hvad ligner det at fremlægge en plan til offentlig vurdering, når der sideløbende tages konkrete skridt til at føre planen ud i livet. Jeg havde følgende brevveksling med Statsforvaltningen: Stadebjerggård, Ellum, Grænsevej 1, 6240 Løgumkloster. 13. februar 2011 Til Statsforvaltningen, Syddanmark, Storetorv10, 6200 Aabenraa Jeg fremsender hermed en klage over kommunalbestyrelsen i Tønder kommune, fordi den i forbindelse med planer om ændring af skolestruktur: Udbød skolebyggeri i licitation og opslog skolelederstillinger før høringsfasen sluttede 6. januar Desuden har kommunalbestyrelsen også allerede bevilliget penge til planlægning og sikring af skoleveje, som er nødvendig med den nye skole struktur, som endnu ikke er officielt vedtaget.

27 Der er i Tønder Kommune massiv beboermodstand imod at lukke otte skoler. Kommunalbestyrelsen har truet med lukning af skolerne på så sent et tidspunkt, at der ikke rettidig kunne søges om tilladelse til oprettelse af friskoler. I øvrigt tvivler jeg på, at kommunalbestyrelsen kan have alt på plads til næste skoleårs begyndelse, så jeg synes at sagen bør udsættes. Kommunalbestyrelsen er helt ude af trit med befolkningen. Jeg vil gerne have Statsforvaltningen til at se på denne sag. Andreas Åbling Petersen.

28

29

30 Stadebjerggård, Ellum, Grænsevej 1, 6240 Løgumkloster 18. feb Til Statsforvaltningen Syddanmark. Først vil jeg takke statsforvaltningen for det hurtige svar. Dernæst vil jeg tillade mig at spørge Statsforvaltningen, om hvilken berettigelse Statsforvaltningen egentlig har, hvis Statsforvaltningen ikke kan behandle min klage over Tønder kommunalbestyrelses behandling af skolestruktursagen? En sag, som jeg stadigvæk mener, Statsforvaltningen bør behandle. Er det Statsforvaltningens opgave bare at beskytte kommunerne, når borgerne klager? Dernæst vil jeg gerne spørge Statsforvaltningen, til hvilken klageinstans jeg kan klage over Statsforvaltningens afvisning af sagen. Dernæst vil jeg gerne spørge Statsforvaltningen, om Statsforvaltningen kan henvise mig til en anden klageinstans, som seriøst kan behandle min klage over Tønder kommunalbestyrelses behandling af skolestruktursagen. Med venlig hilsen Andreas Åbling Petersen.

31

32

33 Stadebjerggård, Ellum, Grænsevej 1, 6240 Løgumkloster 3/ Til Statsforvaltningen Syddanmark. Vedr. klage over skolestrukturændringer i Tønder Kommune. 17. marts 2011 skriver Statsforvaltningens fuldmægtig Ingeborg Mamsen Nissen til mig: Statsforvaltningen kan ikke henvise til anden administrativ myndighed, der vil kunne behandle dine klagepunkter. Og videre skriver hun: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K. kan af egen drift tage spørgsmål om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, som kommunaltilsynet har udtalt sig om, op til behandling, hvis ministeriet skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter. Og videre skriver hun: Statsforvaltningen betragter sagen som afsluttet. Men jeg betragter jo ikke sagen som afsluttet. Og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har jo, mig bekendt endnu ikke af egen drift taget sagen op til behandling, og det kan jeg jo ikke blive ved med at sidde og vente på. Og Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal vel også på en eller anden måde gøres opmærksom på sagen, før de af egen drift kan tage den op. De bor jo langt væk herfra. Statsforvaltningen bør derfor ikke betragte sagen som afsluttet. Med venlig hilsen fra Andreas Åbling Petersen.

34 Uwe Iversen skriver i Jydske Vestkysten den 18. februar 2011: Skoleklage er afvist

35 Jeg synes, at Fuldmægtig Ingeborg Mamsen Nissen tager sin titel som Fuldmægtig lidt for bogstaveligt. Heldigvis har vi en friskolelov i Danmark, som giver mulighed for, at forældregrupper kan oprette friskoler for deres børn. Den 26. november 2013 skriver Jydske Vestkysten, at der er markant flere børn i friskoler på landet. På chatten den 11. september 2010 sagde borgmesteren: Friskolerne er etableret i vores kommune, og hvis der kommer flere, er de såmænd velkomne. Det mente borgmesteren da vist ikke. I hvert fald gjorde han og kommunalbestyrelsen, hvad de kunne for at forhindre oprettelse af friskoler i Tønder Kommune. Skolelukningsplanen blev offentliggjort den 8. september 2010, og da det ifølge loven er således, at der for at få støtte til det kommende skoleår skal søges om støtte før den 15. august, var det ikke muligt at indsende ansøgningen tidsnok.

36 Det vil sige, at de, som alligevel ville oprette en friskole, selv måtte finansiere det første skoleår. Altså først beslutter kommunalbestyrelsen at lukke skolerne imod borgernes ønsker, og derefter offentliggøres beslutningen så sent, at der ikke kunne ansøges om tilskud til det næstfølgende skoleår. Altså den ene svinestreg efter den anden. Forældrene til børnene i de lukningstruede skoler havde så 3 alternative muligheder: 1) At opgive. 2) At lade kommunalbestyrelsen flytte børnene, og så oprette en friskole og flytte børnene tilbage efter et år. Det ville betyde 2 skoleskift, hvilket, enhver kan se, er uheldigt. 3) At oprette en friskole straks og så selv finansiere det første skoleår. Forældrene til børnene i de lukningstruede skoler gjorde ihærdige forsøg på at forhindre skolelukninger og på at få oprettet friskoler. Men selvom borgmesteren den 11. september 2010 på chatten sagde, at friskoler såmænd er velkomne i Tønder Kommune, så viser kommunalbestyrelsens beslutninger, at friskoler såmænd ikke var velkomne.

37 I Bedsted Skole var der ca. 80 elever før lukningen, skolen stod tom et år, og startede så op med 29 elever, og har i år 43 elever, og til næste år er der tilmeldt 49 elever. I Bedsted skole går elever fra 0. til 9. klasse. Forældrekredsene bag Jejsing og Bedsted Friskoler fortjener stor ros for deres ihærdige indsats. Forældrene til børnene i de andre lukkede skoler havde ikke resurser nok til at oprette friskoler, de havde ikke resurser til at forcere de forhindringer, som kommunalbestyrelsen havde lagt ud. Og hvad kan man så yderligere blive udsat for? Ja så kan man i Jydske Vestkysten den 27. februar 2014 se et fint billede af en smilende borgmester Laurids

38 Rudebeck, som overrækker et diplom fra Region Syddanmark til Årets Ildsjæl, Johan Andersen fra Filskov, som blev hædret for sit utrættelige arbejde for at styrke det lille samfund i Billund Kommune. Johan Andersen har blandt andet været tovholder på oprettelsen af Filskov Friplejehjem og Filskov Friskole. I Tønder Kommune er der ingen, der fortjener betegnelsen Årets Ildsjæl, her er ildsjælene jo for længst slået ihjel. Der blev fremsat forslag om at yde økonomisk støtte til Bedsted og Jejsing Friskole. SF, Liberal Alliance og Christian Christensen fra Venstre stemte for at yde særstøtten på pr. elev det første skoleår. Resten af kommunalbestyrelsen stemte imod for ikke at lægge sig ud med kommunens forvaltning, som havde anbefalet et nej til særstøtten. Jeg ved, at ikke alle fra de andre partier gik ind for skolelukningerne, men på grund af partidisciplin stemte de ja til skolelukningerne, eller på grund af trusler om at blive smidt ud af partiet undlod de at stemme eller var så syge, at de ikke kunne komme den dag, der skulle stemmes. Det der med at smide medlemmer ud af et parti har Tønder Kommune nok arvet fra Bredebro Kommune.

39 I øvrigt finder jeg det grotesk, at et parti som Venstre, som har sine rødder i landdistrikterne, kan føre en så landdistriktsødelæggende politik, og at det er et parti som SF, som har sine rødder i byen der fører en så positiv politik overfor landdistrikterne i en landkommune som Tønder. I denne sag viser det SF s klarsyn og ansvarlighed. Mange af kommunens skolebestyrelser arrangerede møder og sendte protestskrivelser til kommunalbestyrelsen. Den 31. oktober offentliggjordes EPINION s evalueringsrapport om skole-lukningerne den såkaldte Helhedsløsning. Rapporten er dateret 31. oktober 2013 og Børn og Skole Forvaltningen oplyser, at der er betalt i alt kroner til EPINION.

40 I konklusionen stilles følgende spørgsmål: Opnås økonomiske rationaler og er der lave driftsomkostninger per elev? Der svares ja til spørgsmålet. Min kommentar er: Lave driftsomkostninger i forhold til hvad? Og hvis der er opnået besparelser, så skyldes det nok forringelser. Der stilles også følgende spørgsmål: Er normeringsmodel ændret og klassekvotienter øgede? Der svares ja til spørgsmålet, men ikke til det forventede. Der er store variationer i klassekvotienterne på tværs af klasser (8-28 elever) og enheder (9,75 24,5 elever). Min kommentar er: Evalueringsrapporten viser, at Helhedsløsningen ikke stemmer overens med virkeligheden. Der stilles også følgende spørgsmål:

41 Min kommentar: Det rigtige svar på spørgsmålet er: Nej overhovedet ikke. Der stilles også følgende spørgsmål:

42 Min kommentar: Det rigtige svar på spørgsmålet er: Nej overhovedet ikke. Der stilles også følgende spørgsmål:

43 Min kommentar: Det rigtige svar er: Nej overhovedet ikke.

44 Der stilles også følgende spørgsmål: Min kommentar: Det rigtige svar er: Generelt nej. Evalueringsrapporten er kritisk overfor skolelukningsplanen. Men ikke kritisk nok, hvilket det følgende dokumenterer: Heines Sct. Hans tale 2011 Dette år er ikke et normalt år for Abild. Denne Sct.Hans tale er derfor heller ikke en normal Sct. Hans tale.

45 I fredags var jeg lige som en meget stor del af jer til afskedskomsammen på Abild Skole. Vi sad og stod i en nybygning til mange millioner kroner, vi sad og stod i en skole, der aldrig har set så godt ud som nu, en skole, der aldrig har haft så gode undervisningsfaciliteter som nu, Det ved jeg, for jeg har været lærer på Abild Skole i over 36 år. Den sidste fællessang i fredags var Om lidt bli`r her stille, om lidt er det forbi og jeg var ikke den eneste, der pludselig fik en klump i halsen og havde svært ved at synge med. Ordene ramte som et kølleslag, selv om vi i lang tid har vidst, at Abild Skole bli r nedlagt og at i morgen er sidste skoledag for Abild Skole. Hvordan kunne det ske og hvordan kunne det komme så vidt? For det første fik vi i 2006 en kommunesammenlægning, der ikke kom nedefra.

46 Tønder Kommune havde på det tidspunkt lidt over indb. og vi fik at vide, at kommunestørrelsen skulle være mindst I stedet for en demokratisk debat, så vi en masse borgmestre, der fo r land og rige rundt og holdt møder med hinanden og vogtede på hinanden. Når demokratiets fane skulle løftes, tog de deres viceborgmester med. Den nye Tønder Kommune endte op med indb. Men med et areal, der kun overgås af 2 andre kommuner i Danmark. For det andet blev de velfungerende amter samtidig nedlagt og med dem den ekspertise, der var samlet gennem 35 år. Amterne havde et velfungerende vejvæsen, et velfungerende Miljøtilsyn, et velfungerende socialvæsen, alt sammen funktioner, der nu overgik til de nye, store kommuner.

47 For det tredje snød STATEN, hvor den kunne. Pengene fulgte selvfølgelig med opgaveløsningen, men STATEN har det med at trække en EVENTUEL Stordriftsbesparelse fra bloktilskudet allerede første år. Resultatet blev, at mange af Danmarks kommuner mangler penge, mange penge. Den ny Tønder Kommune er Danmarks billigste at leve og bo i. Vores indtægter er desværre tilsvarende små, og ved dette års budgetlægning blev der af sparehensyn foreslået nedlagt 8 skoler, heraf Abild Skole med 116 elever og fuldstændig nyrenoveret. Under den gamle lovgivning kunne vi have forlangt en afstemning om skolens nedlæggelse. Det kan man ikke mere. Under den gamle lovgivning kunne der oprettes en friskole, det kan der også med den nye lovgivning, men tidsfristen til at oprette en friskole var desværre overskredet, da Tønder Byråd kom med sit forslag. Høringsfasen blev til en høringsfarce, især da byrådspolitikerne ikke ville uddybe deres forslag, ikke

48 diskutere det i pressen og da slet ikke tage hensyn til de over 100 høringssvar, der var indkommet fra skolebestyrelser, borgerforeninger og velmenende og nervøse forældre. Samtidig med høringsfasen sendte byrådet nybyggeri ved Holmeskolen i licitation og gik i gang med at planlægge den udvidede busdrift. Det kalder A.P.Møller rettidig omhu, men for de 100vis af engagerede borgere var det et slag i ansigtet og et sikkert tegn på, at beslutningen allerede var truffet. Byrådets forslag var et samlet hele, men af en sådan beskaffenhed, at byrådets flertal ikke ville ændre på noget, for så ville HELE planen falde på gulvet. Den eneste ændring, der gik igennem, var at bevare 10. klasserne i deres nuværende bygninger. SF var det eneste parti i byrådet, der gik imod alt dette. Ved den endelig afstemning var der enkelte, der fulgte deres overbevisning, men kun for deres egen skole i deres eget sogn! I morgen lukker og slukker Abild Skole, den epoke er slut Ovenstående er et uddrag at Heine Andersens Sct. Hans tale 2011.

49 I Nørre Løgum Centralskole, som var en godt vedligeholdt og veldrevet skole, var der 120 elever, som var glade for at gå der. Før lukningen af skolen var der et godt samarbejde mellem skolen og områdets foreningsliv, men det måtte opgives, fordi brugen af skolen blev for dyr. Sogneforeningen har lejet en mark til udendørs arrangementer, og andre foreninger bruger konfirmandstuen i præstegården. Der er gjort forskellige forsøg på at bruge skolen til andre formål, men det er ikke lykkedes. Af to omgange har kommunen forsøgt at sælge skolen uden held, så det kan ende med, at bygningen vil blive revet ned, hvilket vil være til skade for lokalsamfundet. I lokalsamfundet er der problemer med at få børnene til at gå til spejder og blive konfirmeret i Nørre Løgum Kirke, hvilket er naturligt, da børnene gerne vil gå sammen med de kammerater, de går sammen med i skolen. Fra Vodder har jeg følgende meldinger: Der var ca. 100 elever i Vodder skole, før den blev lukket. Forældrene i Vodder orkede ikke at kæmpe for en friskole, så det endte med, at børnene blev spredt ud over 5 skoler, hvorefter sammenholdet mellem eleverne i fritiden ikke længere er så godt. Vodder elever var vant til et kæmpe fritidsområde, nu kan det vel sammenlignes med at fange dyr og sætte dem i bur. Groft sagt, Skærbæk Kommuneskole, som de fleste er kommet på, har nu det problem, at pladsen er for lille, selvom 10. klasse er kommet til Tønder, da børnetallet stik mod forventning er steget. Fra Ballum har jeg fået oplyst, at børnene derfra nu er spredt i 5 forskellige skoler.

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Høringssvar mod nedlæggelsen af overbygningen på Fårup Skole.

Høringssvar mod nedlæggelsen af overbygningen på Fårup Skole. Høringssvar mod nedlæggelsen af overbygningen på Fårup Skole. Byrådet i Randers Kommune har fremlagt forslag til en ny skolestruktur. Forslaget vil medføre meget store ændringer for flere tusinde skolebørn

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Nu har jeg ikke en økonomisk uddannelse fra handelshøjskolen, så derfor er min basale økonomiske indsigt intakt:

Nu har jeg ikke en økonomisk uddannelse fra handelshøjskolen, så derfor er min basale økonomiske indsigt intakt: Modtaget 27/10 2014 kl. 21:58 Hjæælp,- jeg er blevet kommunalpolitisk partiløs!!! Jeg føler mig bedraget, udnyttet som stemmekvæg, ført bag lyset af politikere, som jeg - naivt - troede jeg kunne stole

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Holmsland, den 10. november 2014 Byrådet Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Kommune Holmsland, den 10. november 2014 Byrådet Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Kommune Holmsland, den 10. november 2014 Byrådet Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Påtænkt lukning af Holmbohjemmet i Kloster. Holmsland Sogneforenings bestyrelse har holdt møde om Byrådets/Social-

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Opmandens anbefalinger vedrørende Give Kommune i kommunedannelsen Give, Vejle, Jelling, Egtved og Børkop Kommuner

Opmandens anbefalinger vedrørende Give Kommune i kommunedannelsen Give, Vejle, Jelling, Egtved og Børkop Kommuner Tidligere indenrigsminister Thorkild Simonsen Dato: 21. april 2005 Opmandens anbefalinger vedrørende Give Kommune i kommunedannelsen Give, Vejle, Jelling, Egtved og Børkop Kommuner Status Give Kommune

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus

Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus 1. Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus Kære Byråd, kære Borgmester Jeg vil prøve at redegøre for hvad Dansk Folkeparti, mener om de budgetforhandlinger vi nu er startet på. At få udstukket et råderum

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Grønheden den 10.09.2014 Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn Mail: tf@frederikshavn.dk Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Idet jeg føler mig totalt forbigået i planlægningen

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om udflytning af statslige arbejdspladser

Forslag til folketingsbeslutning om udflytning af statslige arbejdspladser 2014/1 BSF 129 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. marts 2015 af Dennis Flydtkjær (DF), Rene Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen Statsforvaltningens brev til en kommune 20-08- 2010 Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen at tage stilling til fem kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med byrådets

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Modtaget d. 27/08 kl. 11:56. Høringssvar vedr. lukning af Gjerlev-Enslev skole.

Modtaget d. 27/08 kl. 11:56. Høringssvar vedr. lukning af Gjerlev-Enslev skole. Modtaget d. 27/08 kl. 11:56 Høringssvar vedr. lukning af Gjerlev-Enslev skole. Det er rystende, man vil lukke vores skole fundamentet for hele vores landsby og dens sammenhold. Især efter der blevet lovet,

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv.

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv. Kendelse afsagt den 3. august 2017 Sag nr. 17-70-01144 [Klager] mod Radio24syv [Klager] har klaget til Pressenævnet over et indslag i en radioudsendelse i Radio24syv den 3. maj 2017, idet han mener, at

Læs mere

Tillæg til høringssvar afgivet af forældrene på Sengeløse skole vedrørende placering af Øtofteskolen:

Tillæg til høringssvar afgivet af forældrene på Sengeløse skole vedrørende placering af Øtofteskolen: Kære alle Efter aftale med borgmester Michael Ziegler fremsender forældrene på Sengeløse skole hermed et tillæg til høringssvaret vedrørende en mulig lukning af Øtofteskolen: Tillæg til høringssvar afgivet

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale: Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16.00 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 04. oktober 2006

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 18-11-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie,

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Herlev Kommune. Teknisk hjælp til ændringsforslag

Herlev Kommune. Teknisk hjælp til ændringsforslag 2007-03-05. Herlev Kommune. Teknisk hjælp til ændringsforslag til budgettet. Resumé: Udtalt at SF-gruppen havde haft ret til teknisk bistand fra forvaltningen til et ændringsforslag til budgettet, som

Læs mere

Varde Kommune Bytoften Varde Att.: Rune Olesen. Vedr.: Høring af sparekatalog 2012

Varde Kommune Bytoften Varde Att.: Rune Olesen. Vedr.: Høring af sparekatalog 2012 Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Att.: Rune Olesen Janderup Skole Nybrovej 36A 6851 Janderup Tlf. 75 25 83 75 Den 25. oktober 2010 Vedr.: Høring af sparekatalog 2012 Skolebestyrelsen har på ordinært

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

Til BFU s møde d og byrådsmødet d

Til BFU s møde d og byrådsmødet d Haslev d. 6. dec.2016 Høringssvar fra bestyrelsen i Humlebo Børnehave Til BFU s møde d. 13.12.16 og byrådsmødet d. 15.12.16 I Humlebo Børnehaves bestyrelse har vi læst MED-udvalgets høringssvar, og kan

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus.

Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus. Talepapir Aarhus Kommune Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus. Jeg har set frem til mødet i dag. Det er afgørende for mig, at vi får givet jer en omhyggelig orientering

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Beretning og fremtid. Ballerup Kommune. ommune. mmune Ballerup Kom. Kommune Ballerup. e Ballerup Kommune B

Beretning og fremtid. Ballerup Kommune. ommune. mmune Ballerup Kom. Kommune Ballerup. e Ballerup Kommune B PMF AFDELING 1 Beretning og fremtid p Kommune Ballerup une Ballerup Kommun rup Kommune Balleru mune Ballerup Kommu allerup Kommune Ball mmune Ballerup Komm Ballerup Kommune Ba mmune Ballerup Kom e Ballerup

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Omprøve, august Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk kandidateksamen

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Omprøve, august Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk kandidateksamen AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk kandidateksamen Ordning: Omprøve, august 2014 Del/delprøve/fase: 2. år af bacheloruddannelsen Fag: Forvaltningsret Opgavetype:

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

forvente stigninger på mellem kroner pr. husstand. Vel at mærke oveni den pris som varmen vil koste i forvejen.

forvente stigninger på mellem kroner pr. husstand. Vel at mærke oveni den pris som varmen vil koste i forvejen. Formandens beretning Endnu et år er gået i fjernvarmens tegn, Året har budt på flere forandringer, bland andet opsagde Gjerlev deres kontrakt med ULK, men det halve års opsigelse der stod i kontrakten

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Så blev det atter tid, til at holde generalforsamling, i Lokalråd Fladså og dermed er det tid at gøre status på, hvad året er gået med. Ja, vi startede lidt turbulent, kort efter

Læs mere

Tale ved den ældrepolitiske konference Store Claus og lille Claus arrangeret af Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark

Tale ved den ældrepolitiske konference Store Claus og lille Claus arrangeret af Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Tale ved den ældrepolitiske konference Store Claus og lille Claus arrangeret af Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark DET TALTE ORD GÆLDER [Indledning] Ældrerådene er i bund og grund et vildskud i det

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Oktoberdage i Miinchen og andre større b] f... I slutningen af september og meget langt ind i oktober drager folk fra alverdens lande til Tyskland for at deltage i det traditionelle sammentræf for at smage

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets arbejde i det forløbne år har bl.a. drejet sig om: - Etablering og drift af vores nye Frivillighus - Drøftelse af frivilligt arbejde

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

André fik vendt sit liv hos Headspace AF: ANNETTE BRUUN JARL, Publiceret 06. oktober 2016 kl. 12:30

André fik vendt sit liv hos Headspace AF: ANNETTE BRUUN JARL, Publiceret 06. oktober 2016 kl. 12:30 Side 1 af 7 KØB ABONNEMENT Lån penge, 5.000-400.000 Unde Nem udbe Lån u BILLUND André fik vendt sit liv hos Headspace AF: ANNETTE BRUUN JARL, ABJ@JV.DK Publiceret 06. oktober 2016 kl. 12:30 ME 1 2 André

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Christina Ekmann 2100 København Ø. Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr:

Christina Ekmann 2100 København Ø. Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr: 1-11-2016 Christina Ekmann 2100 København Ø Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr: 2016-0250584 Vedr. høring over fremtidig organisering af Hafniaskolen I anledning af høringen over den fremtidige organisering

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET 2015 Parlør til Folketingsvalget 2015 Forskellen på det, man siger, og det, man mener Vi oplever, at politikerne i dag befinder sig i en virkelighed langt fra vores. At de

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune:

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Jeg skriver, da jeg er bekymret over kommunens plan om at opsætte vindmøller i Jernbæk og Holsted N. Som

Læs mere

SeniORientering. Nyhedsbrev december 2013

SeniORientering. Nyhedsbrev december 2013 SeniORientering Nyhedsbrev december 2013 Landsformandens indlæg på HK s kongres Af Peder Sass, landsformand for HK Seniorer Danmark Den 24. oktober 2013 bragte Peder Sass nedenstående indlæg i den efterfølgende

Læs mere

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281 SOLRØD KOMMUNE PÆDAGOGISK UDVIKLING NOTAT Emne: Til: Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur Familie og Uddannelsesudvalget Dato: 10. november 2010 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.:

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Generalforsamling 19. april 2016.

Generalforsamling 19. april 2016. Generalforsamling 19. april 2016. 1. Valg af ordstyrer og referent John Refsgaard valgt til ordstyrer og Finn Moesborg valgt til referent. Det konstateres at generalforsamlingen er lovligt varslet, og

Læs mere