Hvis ikke borgerne er medbestemmende, så går det galt. Eget forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis ikke borgerne er medbestemmende, så går det galt. Eget forlag"

Transkript

1 Andreas Åbling Petersen Skolemassakren En historie om lukningen af 8 skoler i Tønder Kommune og andre affolkningsfremmende beslutninger og foranstaltninger. Og om kommunale og andre myndigheders manglende forståelse for betydningen af ildsjælenes initiativer. Og om overadministration og afdemokratisering. Og om myndighedernes manglende troværdighed. Hvis ikke borgerne er medbestemmende, så går det galt. Eget forlag

2 Mange tak: Til følgende personer, som har gjort det muligt for mig at færdiggøre denne bog: Erik Dam fra Danmark. Mia Kjærulf Pedersen fra Danmark. Danseam Kim fra Korea. Cees Pol fra Holland. Og til andre for udvist overbærenhed i den periode, hvor jeg ikke havde andet end arbejdet med bogen i hovedet. Andreas Åbling Petersen. Tidligere udgivet: Overskæringen. En historie om overgreb på landsbyerne, og om hvordan danske myndigheder hænger sammen som ærtehalm. Ellum Traktaten.

3 Indholdsfortegnelse: Kildeangivelse: Forord: Indledning: Skolelukninger: Kommunesammenlægningen: Affolkning: Kollektiv trafik: Postomdeling: Butiksdød: Pengeinstitutter: Drab på ildsjæle: Centralisering: Administration: Bosættelse i landområder: Rådhusudvidelse: Borgerindflydelse: Umyndiggørelse: EU: Medierne: Andres reaktioner: Afslutning: Efterskrift:

4 Kildeangivelse: Som kilde har jeg brugt læserbreve, referater, artikler, omtaler og notitser fra aviser og andre skrifter, både nye og gamle, samt nyhedsudsendelser i radio og fjernsyn. Mest fra Dagbladet Jydske Vestkysten, men også fra dagbladet Information, Nødvendigt Forum, Folk i Bevægelse plus enkelte citater fra andre medier. Jeg har også brugt referater fra møder og samtaler, som jeg selv har deltaget i. Læserbreve, som er skrevet af andre, har jeg for at undgå eventuelle problemer med ophavsret for det meste kun citeret fra. Læserbreve, som er skrevet af mig selv, er for det meste medtaget ubeskåret.

5 Forord: Årsagen, til at jeg har følt mig foranlediget til at skrive denne bog, er, at jeg føler, at det højt besungne og vidt berømte danske folkestyre er blevet en saga blot. Med andre ord: Ikke mere eksisterende. Vigtige beslutninger træffes tit på grundlag af unavngivne eksperters råd af mennesker, som ikke finder det nødvendigt at have kontakt med de mennesker, hvis tilværelse ændres som følge af beslutningerne. Beslutningstagerne finder det sjældent nødvendigt nærmere at begrunde deres beslutninger. De henviser bare til ekspertudsagnene. Dette gør folk passive, så befolkningen kommer mere og mere til at bestå af besluttere og betragtere. Hvad kræves der i øvrigt, for at man kan kalde sig ekspert eller blive benævnt som ekspert? Betegnelsen ekspert bruges meget ofte i medierne. Og det gør ikke medierne troværdige. Grundtvig, som sammen med Kristen Kold startede højskolebevægelsen ville, som han sagde: gøre almuen til et folk. Vi trænger i høj grad til en ny højskolebevægelse. Oprindeligt var det min mening, at denne bog skulle have været færdig for længe siden, men der skete hele tiden noget, som bevirkede, at jeg ikke kunne skrive afslutningen. Jeg har kun en neglefil og en grovfil. I denne bog vil jeg gøre mest brug af grovfilen, for at gøre fremstillingen så klar som muligt. Så ingen skal være i tvivl om, hvad jeg mener.

6 Jeg ønsker denne bog betragtet både som en historisk beskrivelse og et debatindlæg.

7 Indledning: Da Tønder Kommunes kommunalbestyrelse begyndte at snakke om at lukke 8 af kommunens skoler, var der mange af kommunens borgere, herunder jeg, som straks følte, at her var det nødvendigt at sætte hælene i, altså at protestere. Vi kunne se, at hvis kommunalbestyrelsens plan blev ført ud i livet, så ville det være til stor skade ikke blot for de berørte landsbysamfund, som ville mærke skadevirkningerne mest, men for hele kommunen. Vi argumenterede så kraftigt, vi kunne, blandt andet ved at skrive mange læserbreve. Jeg har snesevis af læserbreve om skolelukningssagen, som er skrevet af forskellige mennesker, gemt på min computer. I starten troede vi virkelig, at vi kunne få kommunalbestyrelsen til at indse, at skolelukningsplanen ville ødelægge meget, som det ikke ville være muligt at få genoprettet. Men NEJ, kommunalbestyrelsen ændrede ikke et eneste komma i planen. Og det selvom 600 initiativrige ildsjæle mødte op på det af Jydske Vestkysten arrangerede borgermøde i Skærbæk den 7. oktober 2010 for at protestere imod skolelukningsplanen. Da jeg så først kom rigtig i gang med bogen, kunne jeg ikke lade være med også at nævne andre affolkningsfremmende foranstaltninger i landområderne, og den afdemokratisering, der sker i det danske samfund.

8 Skolelukninger:.. Tønder kommunalbestyrelses beslutning om at lukke flere af kommunens skoler, er den værste og mest affolkningsfremmende beslutning, som er truffet i Tønder kommunes historie. Skolelukningsplanen blev kaldt noget så fint som Helhedsløsningen, sandsynligvis for at få det til at se mere positivt ud. Borgmester Laurids Rudebeck udtaler ifølge Jydske Vestkysten på et pressemøde den 8. september 2010: Det var en hård beslutning at lukke 8 ud af Tønder Kommunes 19 skoler. Beslutningen var ikke rar at tage, men den er nødvendig, for at sikre kvalitet i folkeskolen, og jeg er overbevist om, at vi traf den rigtige beslutning. Men aktive ansvarlige borgere i Tønder havde en anden holdning, de protesterede på alle mulige anstændige måder imod kommunal-bestyrelsens beslutning. Jeg nævner her i flæng nogle af de mange protestudmeldinger, som kom fra kommunens aktive borgere: Den 11. september 2010 chattede borgmesteren og Henrik Mehlsen, som er formand for børne- og skoleudvalget, fra Jydske Vestkystens redaktion i Tønder med borgere om skolelukningsplanen, som langt de fleste chattende borgere var modstandere af og argumenterede imod. For eksempel påviste Inge Duus, at i en læse-, skrive-, regnetest lå Visby og Ballum skoler godt over gennemsnittet. Og Fredensborg spurgte, om der var nogen af de ansvarlige politikere, der havde børn i de lukningstruede skoler. Borgmesteren svarede, som han plejer, venligt på alle spørgsmål og kommentarer, og til den 12 årige Julie fra

9 Bedsted, som mente, at kvaliteten var god i Bedsted skole og derfor ikke burde lukkes, sagde borgmesteren, at skolen bliver for dyr at drive, og sluttede med ordene: Hils dine kammerater. Mon Julies kammerater blev glade for borgmesterens venlige hilsen? Tønder Kommunes Landdistriktsråd sendte følgende høringssvar:

10

11

12

13 Faktisk blev der ikke kun lukket 8 af kommunens skoler, som borgmesteren udtaler på pressemødet den 8. september, men hele 15 af kommunens 19 skoler. Efter beslutningen om skolelukninger er der således i Tønder Kommune kun 4 skoler med 7 afdelinger, som af kommunalbestyrelsen kan lukkes uden varsel og uden høringsfase. Der blev fra borgere i Tønder Kommune indsendt i alt 141 indsigelser imod skolelukningsplanen. Der blev arrangeret protestmarcher og fakkeltog til rådhuset i Tønder, hvor kommunalbestyrelsesmedlemmerne tog venligt imod. Jydske Vestkysten arrangerede den 7. oktober 2010 et borgermøde om skolelukningerne i Skærbæk, hvortil ca. 600 initiativrige ildsjæle, som var klar til at yde en indsats for at bevare skolerne, mødte op. På det møde svarede borgmesteren og de andre kommunalbestyrelses-medlemmer også venligt på alle spørgsmål og kommentarer. Skolelukningssagen blev også omtalt i radioen og fjernsynet og på internettet. Den 12. oktober 2010 var der hele 2 sider i Tønder Ugeavis fyldt med læserbreve om skolelukningerne. I Jydske Vestkysten var der i lang tid massevis af læserbreve om skole-lukningerne. Langt de fleste gav udtryk for modstand imod lukningerne. Jeg har i min computer snesevis af disse læserbreve. Jeg vil herefter gengive og nævne nogle af dem og citere fra dem: Erik Heebøl fra Østerende Ballum skriver: Overskueligheden er gået fløjten. Hvad ved en kommunalpolitiker i Rudbøl om, hvad der sker i Toftlund. Jens Rosendal fra Vesterende Ballum skriver: Det værste er, at strukturudvalgets vurderinger er så langt fra saglighed, at man ikke fatter det.

14 Peter Damm Hansen fra Tønder skriver: Tønder skoler er jo ikke dyrere end andre steder, og man får let den tanke, at det er rådhuset, der bliver hovedstaden, og resten af landdistrikterne bliver sparet væk. Kjeld Hansen fra Agerskov skriver: Vi har gode skolebygninger i Agerskov, Højer og Bredebro. Flyt overbygningen til disse byer, og spar de unødvendige investeringer i byggeri.

15 Sanne Klinge Rasmussen fra Abild skriver: Hvordan kan I overhovedet tænke på at lukke Abild Skole? Hvori ligger besparelserne ved at lukke en nyrenoveret og velfungerende skole. Ved lukning af Abild Skole skal 115 elever fragtes fra Abild til Tønder 2 gange daglig, og der skal bygges til på Holmeskolen for at få plads til Abild eleverne. Pia Visby Jensen fra Bedsted skriver: Nu håber jeg, at politikerne vælger at lytte til deres borgere og kommer til fornuft. Det kræver en stor politiker at erkende sine fejl og handle derefter. Bo Kjelkvist fra Hostrup skriver: Et velfungerende landsbysamfund skal have en bred sammensætning for at fastholde og tiltrække medborgere i alle aldre og samfundslag. Med lukningen af Jejsing Skole vil man forstærke afviklingen af vores lokalsamfund og medvirke til svagere sammenhold og en dalende opbakning, til et ellers aktivt liv i landsbysamfundet. Susan Hansen Riis, Mikkel Pedersen, Henrik Lauritsen, Heidi Vedel Olsen, Janet Furtado, Søren Widt, Thorbjørn Kristensen, Marianne Egebjerg Jensen, Marie-Louise Ebert Lauritsen og Halvor Bogh, alle gymnasielærere i Tønder, skriver: Nej tak til børneeksperimenter. Vi er en flok undervisere fra Tønder Gymnasium, der alle er bosiddende i Tønder by, og vi har eller skal have børn i byens skoler. Vi

16 er imod kommunens plan for Holmeskolen og Kommuneskolen, fordi der ikke er nogen holdbare argumenter for modellen, men derimod en lang række gode argumenter imod: De tal, forvaltningen benytter, bygger på en række antagelser, hvor udviklingen lige så vel kunne gå den anden vej, hvis kommunen satser rigtigt. Peter Damm Hansen fra Tønder skriver: Vedr.: Den lange farce om skolelukninger i Tønder. Der blev lagt et budget, der for skoleområdet var lavet i nattens mulm og mørke, ja og helt tilfældig først blev forelagt så sent, at det ikke var muligt at få søgt om friskoler. Bjarne Jacewicz fra Lydersholm skriver: Jeg mener at Tønder Kommune i væsentlig grad består af landsbyer og landområder og det kan vel ikke være rigtig at man ønsker at ødelægge en væsentlig del af sit eget fundament.

17 Mogens Gabs, formand for lokalrådet i Jejsing, skriver som overskrift følgende: Holder politikerne i Tønder ildsjælene for nar? Og slutter med: Hvor skal man finde mening i et samarbejde, når samarbejds-partneren ikke vil samarbejde? Gunnar Lind Haase Svendsen, Professor mso. Phd. cand, mag. Center for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet, Esbjerg skriver: Det er som om skolelukningerne sker i en hellig sags tjeneste. Selv velfungerende, større skoler lukkes, og aldrig drages de økonomiske argumenter i tvivl. Kommunernes stramme økonomi gør det tvingende nødvendigt, lyder den officielle melding. Men holder denne argumentation? Eller er der tale om et ideologisk korstog? Vi befinder os i sandhed midt i en centraliseringstid. Vi følger det nye årtusinds centraliseringer som en slags naturlov og glemmer, det er et menneskeligt valg.

18 Peter Kjer Hansen fra Hostrup skriver: Hvad vil man gøre for at støtte de ildsjæle, der har holdt liv i landsbyerne hidtil? Mange har lige nu mistet lysten til at fortsætte med at holde gang i det lokale arbejde. Politikerne opfordres til at komme ud af busken med henblik på endelig at indlede den helt nødvendige dialog med borgerne og i den forbindelse give svar på de mange hidtil ignorerede spørgsmål. Kim Iversen fra Bredebro skriver: Skolelukninger er dybt godnat. Fatter ikke de skrivebords pampere, der sidder i byrådet råber op om at vores område ikke skal være et udkants område men derimod et område hvor der er muligheder for nye virksomheder og alt deres tomme snak nej det eneste de sidder og fokusere på er hvor kan vi spare. syntes ikke helt den der med skolelukningerne passer helt med det vores dobbeltmoralske borgmester lukker ud. Mads Grinderslev fra Jydske Vestkysten skriver: Torsdag sidst på eftermiddagen slukkede de lokale politikere håbet i otte landsbysamfund. Skolerne i Ballum, Abild, Visby, Døstrup, Bedsted, Vodder, Nørre Løgum og Jejsing lukkes trods massive protester i form af demonstrationer, fakkeloptog, læserbreve og høringssvar. Det er konsekvensen af det skoleforlig, fem af de seks partier i kommunalbestyrelsen indgik kun SF står udenfor.

19 Jens L. Hansen fra Jydske Vestkysten skriver: Knæk i tilliden

20 Bodil og Wolfgang Dibbern fra Løgumkloster skriver: Mon ikke alle var klar over, at nærdemokratiet ville få ringe vilkår i de nye storkommuner afstanden mellem borgerne og politikerne er ganske enkelt blevet for lang. Børge Jensen fra Agerskov skriver: Jeg ved godt, at I (Tønders kommunalbestyrelses medlemmer) kun er valgt, fordi ingen andre gider det trælse arbejde med embedsmandsvældet. Men når I nu er der, så risikerer I jo ikke noget personligt ved at bruge regnehæftet og måske hovedet en lille smule. Det, I er i gang med, vil ødelægge vores samfund i mange mange år fremover.

21

22

23 Friskole med forhindringer Carina Clausen fra Jejsing skriver i et andet læserbrev: Er oprettelsen af en friskole et helt ublu ønske? Det synes vi ikke. Er det ikke de ønsker vi ser andre steder i landet også? Der er i hvert fald anmeldt 66 friskoler til opstart i Er det ikke okay for forældre at kæmpe for, hvad man synes, er det bedste for sit barn?

24 Margit Jacewicz fra Lydersholm skriver: Vi må jo som borgere konstatere, at vi har fejlet. Vi har ved sidste kommunalbestyrelsesvalg formået at vælge en samling politikere, der ikke vil lytte til vore ønsker, men holder fast ved, at deres ord er lov. Følgende personer har også haft læserbreve om skolelukningerne i Jydske Vestkysten. Mange af dem endda flere læserbreve: Anne Marie Kristensen fra Ballum, Betina Michelsen fra Jejsing, Tanja P. Iversen fra Jejsing, Heine Andersen fra Abild, Erik Amdi Hansen fra Tjele, Dennis Sandgård fra

25 Jelstrup, Torben Ravn fra Øster Terp, Rikke Behr fra Rørkær, Baltzar Andersen fra Tønder, Hanne Lagoni fra Løgumkloster, Peter Okkels fra Tønder, Thorbjørn Bergnæs fra Tønder, Johs. Bruun fra Skærbæk, Per Kristiansen fra Jejsing, Betina Bisgaard fra Jejsing, Gerd Johannsen fra Løgumkloster, Jette Fredensborg fra Løgumkloster, Søren Degn Clausen fra Visby, Henriette Refslund Jacobsen fra Løgumkloster, Frank Knudsgaard fra Jejsing, Jens Bejer Clausen fra Rømø, Tina Kær Andersen fra Jejsing, Henrik Hersböll fra Jejsing, Anette Pedersen fra Abild, Rikke Windfeld Johansen fra Abild, Anita Andersen m.fl. fra Jejsing, Peter Damm Hansen fra Tønder, Dorthe Eskildsen fra Jejsing, Bjarne Jacewicz fra Løgumkloster, Stine Mathiesen fra Tønder, Peter Kjer Hansen fra Hostrup, Jens Erik Sørensen fra Bedsted, Hans Jørgen Thomsen fra Agerskov, Ebbe Lilliendal fra Aabenraa, Kurt Gabs fra Tønder, Tina Lysgaard Poulsen fra Rørkær. Så ud fra alle disse meningstilkendegivelser fra kommunens borgere, kan kommunalbestyrelsen, hvis den ellers var vågen, ikke have været i tvivl om, at den var i gang med et initiativdrab uden sidestykke i kommunens historie. Men kommunalbestyrelsen ændrede ikke et eneste komma i deres skolelukningsplan. En af mine bekendte sagde: Hvis en kommunalbestyrelse holder fast i de beslutninger, som den har truffet, så er det godt politisk håndværk. Hvortil jeg svarede: Så kan godt politisk håndværk ødelægge meget. Martin Franciere fra Jydske Vestkysten refererer fra mødet om økonomisk støtte til friskolerne i Bedsted og Jejsing hvor kommunalbestyrelsen afgav stemmerne 24 imod, 6 for og en neutral. Han skriver at Henrik Møller fra SF kaldte det en hån mod borgerne, at man ikke lyttede til deres ønsker og klager i forbindelse med den såkaldte helhedsløsning på skoleområdet. SF fik opbakning fra Liberal Alliances to

26 medlemmer samt Christian Christensen fra Venstre. Resten af lokalpolitikerne ville ikke lægge sig ud med loven eller Tønder kommunes forvaltning, der har anbefalet et nej til særstøtten på kroner per elev det første skoleår. Uwe Iversen fra Jydske Vestkysten skriver i en kommentar at Tønder kommunes borgere har indsamlet flere tusinde protestunderskrifter og indgivet over 150 høringssvar. Han mener at den demokratiske proces får ridser i lakken hvis ikke borgernes meninger bliver hørt. Han skriver: Hvad ligner det at fremlægge en plan til offentlig vurdering, når der sideløbende tages konkrete skridt til at føre planen ud i livet. Jeg havde følgende brevveksling med Statsforvaltningen: Stadebjerggård, Ellum, Grænsevej 1, 6240 Løgumkloster. 13. februar 2011 Til Statsforvaltningen, Syddanmark, Storetorv10, 6200 Aabenraa Jeg fremsender hermed en klage over kommunalbestyrelsen i Tønder kommune, fordi den i forbindelse med planer om ændring af skolestruktur: Udbød skolebyggeri i licitation og opslog skolelederstillinger før høringsfasen sluttede 6. januar Desuden har kommunalbestyrelsen også allerede bevilliget penge til planlægning og sikring af skoleveje, som er nødvendig med den nye skole struktur, som endnu ikke er officielt vedtaget.

27 Der er i Tønder Kommune massiv beboermodstand imod at lukke otte skoler. Kommunalbestyrelsen har truet med lukning af skolerne på så sent et tidspunkt, at der ikke rettidig kunne søges om tilladelse til oprettelse af friskoler. I øvrigt tvivler jeg på, at kommunalbestyrelsen kan have alt på plads til næste skoleårs begyndelse, så jeg synes at sagen bør udsættes. Kommunalbestyrelsen er helt ude af trit med befolkningen. Jeg vil gerne have Statsforvaltningen til at se på denne sag. Andreas Åbling Petersen.

28

29

30 Stadebjerggård, Ellum, Grænsevej 1, 6240 Løgumkloster 18. feb Til Statsforvaltningen Syddanmark. Først vil jeg takke statsforvaltningen for det hurtige svar. Dernæst vil jeg tillade mig at spørge Statsforvaltningen, om hvilken berettigelse Statsforvaltningen egentlig har, hvis Statsforvaltningen ikke kan behandle min klage over Tønder kommunalbestyrelses behandling af skolestruktursagen? En sag, som jeg stadigvæk mener, Statsforvaltningen bør behandle. Er det Statsforvaltningens opgave bare at beskytte kommunerne, når borgerne klager? Dernæst vil jeg gerne spørge Statsforvaltningen, til hvilken klageinstans jeg kan klage over Statsforvaltningens afvisning af sagen. Dernæst vil jeg gerne spørge Statsforvaltningen, om Statsforvaltningen kan henvise mig til en anden klageinstans, som seriøst kan behandle min klage over Tønder kommunalbestyrelses behandling af skolestruktursagen. Med venlig hilsen Andreas Åbling Petersen.

31

32

33 Stadebjerggård, Ellum, Grænsevej 1, 6240 Løgumkloster 3/ Til Statsforvaltningen Syddanmark. Vedr. klage over skolestrukturændringer i Tønder Kommune. 17. marts 2011 skriver Statsforvaltningens fuldmægtig Ingeborg Mamsen Nissen til mig: Statsforvaltningen kan ikke henvise til anden administrativ myndighed, der vil kunne behandle dine klagepunkter. Og videre skriver hun: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K. kan af egen drift tage spørgsmål om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, som kommunaltilsynet har udtalt sig om, op til behandling, hvis ministeriet skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter. Og videre skriver hun: Statsforvaltningen betragter sagen som afsluttet. Men jeg betragter jo ikke sagen som afsluttet. Og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har jo, mig bekendt endnu ikke af egen drift taget sagen op til behandling, og det kan jeg jo ikke blive ved med at sidde og vente på. Og Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal vel også på en eller anden måde gøres opmærksom på sagen, før de af egen drift kan tage den op. De bor jo langt væk herfra. Statsforvaltningen bør derfor ikke betragte sagen som afsluttet. Med venlig hilsen fra Andreas Åbling Petersen.

34 Uwe Iversen skriver i Jydske Vestkysten den 18. februar 2011: Skoleklage er afvist

35 Jeg synes, at Fuldmægtig Ingeborg Mamsen Nissen tager sin titel som Fuldmægtig lidt for bogstaveligt. Heldigvis har vi en friskolelov i Danmark, som giver mulighed for, at forældregrupper kan oprette friskoler for deres børn. Den 26. november 2013 skriver Jydske Vestkysten, at der er markant flere børn i friskoler på landet. På chatten den 11. september 2010 sagde borgmesteren: Friskolerne er etableret i vores kommune, og hvis der kommer flere, er de såmænd velkomne. Det mente borgmesteren da vist ikke. I hvert fald gjorde han og kommunalbestyrelsen, hvad de kunne for at forhindre oprettelse af friskoler i Tønder Kommune. Skolelukningsplanen blev offentliggjort den 8. september 2010, og da det ifølge loven er således, at der for at få støtte til det kommende skoleår skal søges om støtte før den 15. august, var det ikke muligt at indsende ansøgningen tidsnok.

36 Det vil sige, at de, som alligevel ville oprette en friskole, selv måtte finansiere det første skoleår. Altså først beslutter kommunalbestyrelsen at lukke skolerne imod borgernes ønsker, og derefter offentliggøres beslutningen så sent, at der ikke kunne ansøges om tilskud til det næstfølgende skoleår. Altså den ene svinestreg efter den anden. Forældrene til børnene i de lukningstruede skoler havde så 3 alternative muligheder: 1) At opgive. 2) At lade kommunalbestyrelsen flytte børnene, og så oprette en friskole og flytte børnene tilbage efter et år. Det ville betyde 2 skoleskift, hvilket, enhver kan se, er uheldigt. 3) At oprette en friskole straks og så selv finansiere det første skoleår. Forældrene til børnene i de lukningstruede skoler gjorde ihærdige forsøg på at forhindre skolelukninger og på at få oprettet friskoler. Men selvom borgmesteren den 11. september 2010 på chatten sagde, at friskoler såmænd er velkomne i Tønder Kommune, så viser kommunalbestyrelsens beslutninger, at friskoler såmænd ikke var velkomne.

37 I Bedsted Skole var der ca. 80 elever før lukningen, skolen stod tom et år, og startede så op med 29 elever, og har i år 43 elever, og til næste år er der tilmeldt 49 elever. I Bedsted skole går elever fra 0. til 9. klasse. Forældrekredsene bag Jejsing og Bedsted Friskoler fortjener stor ros for deres ihærdige indsats. Forældrene til børnene i de andre lukkede skoler havde ikke resurser nok til at oprette friskoler, de havde ikke resurser til at forcere de forhindringer, som kommunalbestyrelsen havde lagt ud. Og hvad kan man så yderligere blive udsat for? Ja så kan man i Jydske Vestkysten den 27. februar 2014 se et fint billede af en smilende borgmester Laurids

38 Rudebeck, som overrækker et diplom fra Region Syddanmark til Årets Ildsjæl, Johan Andersen fra Filskov, som blev hædret for sit utrættelige arbejde for at styrke det lille samfund i Billund Kommune. Johan Andersen har blandt andet været tovholder på oprettelsen af Filskov Friplejehjem og Filskov Friskole. I Tønder Kommune er der ingen, der fortjener betegnelsen Årets Ildsjæl, her er ildsjælene jo for længst slået ihjel. Der blev fremsat forslag om at yde økonomisk støtte til Bedsted og Jejsing Friskole. SF, Liberal Alliance og Christian Christensen fra Venstre stemte for at yde særstøtten på pr. elev det første skoleår. Resten af kommunalbestyrelsen stemte imod for ikke at lægge sig ud med kommunens forvaltning, som havde anbefalet et nej til særstøtten. Jeg ved, at ikke alle fra de andre partier gik ind for skolelukningerne, men på grund af partidisciplin stemte de ja til skolelukningerne, eller på grund af trusler om at blive smidt ud af partiet undlod de at stemme eller var så syge, at de ikke kunne komme den dag, der skulle stemmes. Det der med at smide medlemmer ud af et parti har Tønder Kommune nok arvet fra Bredebro Kommune.

39 I øvrigt finder jeg det grotesk, at et parti som Venstre, som har sine rødder i landdistrikterne, kan føre en så landdistriktsødelæggende politik, og at det er et parti som SF, som har sine rødder i byen der fører en så positiv politik overfor landdistrikterne i en landkommune som Tønder. I denne sag viser det SF s klarsyn og ansvarlighed. Mange af kommunens skolebestyrelser arrangerede møder og sendte protestskrivelser til kommunalbestyrelsen. Den 31. oktober offentliggjordes EPINION s evalueringsrapport om skole-lukningerne den såkaldte Helhedsløsning. Rapporten er dateret 31. oktober 2013 og Børn og Skole Forvaltningen oplyser, at der er betalt i alt kroner til EPINION.

40 I konklusionen stilles følgende spørgsmål: Opnås økonomiske rationaler og er der lave driftsomkostninger per elev? Der svares ja til spørgsmålet. Min kommentar er: Lave driftsomkostninger i forhold til hvad? Og hvis der er opnået besparelser, så skyldes det nok forringelser. Der stilles også følgende spørgsmål: Er normeringsmodel ændret og klassekvotienter øgede? Der svares ja til spørgsmålet, men ikke til det forventede. Der er store variationer i klassekvotienterne på tværs af klasser (8-28 elever) og enheder (9,75 24,5 elever). Min kommentar er: Evalueringsrapporten viser, at Helhedsløsningen ikke stemmer overens med virkeligheden. Der stilles også følgende spørgsmål:

41 Min kommentar: Det rigtige svar på spørgsmålet er: Nej overhovedet ikke. Der stilles også følgende spørgsmål:

42 Min kommentar: Det rigtige svar på spørgsmålet er: Nej overhovedet ikke. Der stilles også følgende spørgsmål:

43 Min kommentar: Det rigtige svar er: Nej overhovedet ikke.

44 Der stilles også følgende spørgsmål: Min kommentar: Det rigtige svar er: Generelt nej. Evalueringsrapporten er kritisk overfor skolelukningsplanen. Men ikke kritisk nok, hvilket det følgende dokumenterer: Heines Sct. Hans tale 2011 Dette år er ikke et normalt år for Abild. Denne Sct.Hans tale er derfor heller ikke en normal Sct. Hans tale.

45 I fredags var jeg lige som en meget stor del af jer til afskedskomsammen på Abild Skole. Vi sad og stod i en nybygning til mange millioner kroner, vi sad og stod i en skole, der aldrig har set så godt ud som nu, en skole, der aldrig har haft så gode undervisningsfaciliteter som nu, Det ved jeg, for jeg har været lærer på Abild Skole i over 36 år. Den sidste fællessang i fredags var Om lidt bli`r her stille, om lidt er det forbi og jeg var ikke den eneste, der pludselig fik en klump i halsen og havde svært ved at synge med. Ordene ramte som et kølleslag, selv om vi i lang tid har vidst, at Abild Skole bli r nedlagt og at i morgen er sidste skoledag for Abild Skole. Hvordan kunne det ske og hvordan kunne det komme så vidt? For det første fik vi i 2006 en kommunesammenlægning, der ikke kom nedefra.

46 Tønder Kommune havde på det tidspunkt lidt over indb. og vi fik at vide, at kommunestørrelsen skulle være mindst I stedet for en demokratisk debat, så vi en masse borgmestre, der fo r land og rige rundt og holdt møder med hinanden og vogtede på hinanden. Når demokratiets fane skulle løftes, tog de deres viceborgmester med. Den nye Tønder Kommune endte op med indb. Men med et areal, der kun overgås af 2 andre kommuner i Danmark. For det andet blev de velfungerende amter samtidig nedlagt og med dem den ekspertise, der var samlet gennem 35 år. Amterne havde et velfungerende vejvæsen, et velfungerende Miljøtilsyn, et velfungerende socialvæsen, alt sammen funktioner, der nu overgik til de nye, store kommuner.

47 For det tredje snød STATEN, hvor den kunne. Pengene fulgte selvfølgelig med opgaveløsningen, men STATEN har det med at trække en EVENTUEL Stordriftsbesparelse fra bloktilskudet allerede første år. Resultatet blev, at mange af Danmarks kommuner mangler penge, mange penge. Den ny Tønder Kommune er Danmarks billigste at leve og bo i. Vores indtægter er desværre tilsvarende små, og ved dette års budgetlægning blev der af sparehensyn foreslået nedlagt 8 skoler, heraf Abild Skole med 116 elever og fuldstændig nyrenoveret. Under den gamle lovgivning kunne vi have forlangt en afstemning om skolens nedlæggelse. Det kan man ikke mere. Under den gamle lovgivning kunne der oprettes en friskole, det kan der også med den nye lovgivning, men tidsfristen til at oprette en friskole var desværre overskredet, da Tønder Byråd kom med sit forslag. Høringsfasen blev til en høringsfarce, især da byrådspolitikerne ikke ville uddybe deres forslag, ikke

48 diskutere det i pressen og da slet ikke tage hensyn til de over 100 høringssvar, der var indkommet fra skolebestyrelser, borgerforeninger og velmenende og nervøse forældre. Samtidig med høringsfasen sendte byrådet nybyggeri ved Holmeskolen i licitation og gik i gang med at planlægge den udvidede busdrift. Det kalder A.P.Møller rettidig omhu, men for de 100vis af engagerede borgere var det et slag i ansigtet og et sikkert tegn på, at beslutningen allerede var truffet. Byrådets forslag var et samlet hele, men af en sådan beskaffenhed, at byrådets flertal ikke ville ændre på noget, for så ville HELE planen falde på gulvet. Den eneste ændring, der gik igennem, var at bevare 10. klasserne i deres nuværende bygninger. SF var det eneste parti i byrådet, der gik imod alt dette. Ved den endelig afstemning var der enkelte, der fulgte deres overbevisning, men kun for deres egen skole i deres eget sogn! I morgen lukker og slukker Abild Skole, den epoke er slut Ovenstående er et uddrag at Heine Andersens Sct. Hans tale 2011.

49 I Nørre Løgum Centralskole, som var en godt vedligeholdt og veldrevet skole, var der 120 elever, som var glade for at gå der. Før lukningen af skolen var der et godt samarbejde mellem skolen og områdets foreningsliv, men det måtte opgives, fordi brugen af skolen blev for dyr. Sogneforeningen har lejet en mark til udendørs arrangementer, og andre foreninger bruger konfirmandstuen i præstegården. Der er gjort forskellige forsøg på at bruge skolen til andre formål, men det er ikke lykkedes. Af to omgange har kommunen forsøgt at sælge skolen uden held, så det kan ende med, at bygningen vil blive revet ned, hvilket vil være til skade for lokalsamfundet. I lokalsamfundet er der problemer med at få børnene til at gå til spejder og blive konfirmeret i Nørre Løgum Kirke, hvilket er naturligt, da børnene gerne vil gå sammen med de kammerater, de går sammen med i skolen. Fra Vodder har jeg følgende meldinger: Der var ca. 100 elever i Vodder skole, før den blev lukket. Forældrene i Vodder orkede ikke at kæmpe for en friskole, så det endte med, at børnene blev spredt ud over 5 skoler, hvorefter sammenholdet mellem eleverne i fritiden ikke længere er så godt. Vodder elever var vant til et kæmpe fritidsområde, nu kan det vel sammenlignes med at fange dyr og sætte dem i bur. Groft sagt, Skærbæk Kommuneskole, som de fleste er kommet på, har nu det problem, at pladsen er for lille, selvom 10. klasse er kommet til Tønder, da børnetallet stik mod forventning er steget. Fra Ballum har jeg fået oplyst, at børnene derfra nu er spredt i 5 forskellige skoler.

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Af Britta Schall Holberg, tidl. indenrigsminister, (V).

Af Britta Schall Holberg, tidl. indenrigsminister, (V). aburetten NR. 5 NOVEMBER 2003 At være liberal 1& 5 Strukturdebat Indlæg fra Kurt E. Christoffersen, kommunaldirektør på Frederiksberg, Jens Kramer Mikkelsen (A), overborgmester i København og Jesper Bach

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk NR,2 MAJ 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere 4.000 lejere i Århus tilbage til Lejernes LO 10 krav til regeringen om skimmelsvamp Tusindvis af lejere smides på gaden Kolossale spekulationsgevinster

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år!

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! LEJERFORENINGEN SYDFYN NR. 62 Forår 2014 MEDLEMSBLAD Privat udlejning Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! Tre lejere i et småhus, beliggende i en mindre sjællandsk stationsby, slipper

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Storstrejkerne 1956 - Påskestrejkerne 1985 - Lærerlockouten 2013. TEMA: Først tager de lærerne - Hvem bliver de næste? Nr.

Storstrejkerne 1956 - Påskestrejkerne 1985 - Lærerlockouten 2013. TEMA: Først tager de lærerne - Hvem bliver de næste? Nr. Nr. 4 aprilmaj 2013 17. årg. Christiansborg Slotsplads 11. april 2013. Foto Danmarks Lærerforening. TEMA: Først tager de lærerne - Hvem bliver de næste? Afindustrialisering af Danmark Generation 2000+

Læs mere

Mød André i Hus Forbis kalender for 2014

Mød André i Hus Forbis kalender for 2014 h u sfo r bi nr. 11 November 2014 18. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Mød André i Hus Forbis kalender for 2014 Snydt for hjælp til medicin Kommunerne og de

Læs mere

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL Organet for Dansk Afholdsbevægelse - 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2015 Lars Løkke bør stoppe - - Servitut, der forbyder spiritusudskænkning brydes i Lemvig Foto fra Google Lars Løkke bør stoppe med alkohol!

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

klar besked til alle TINA NEDERGAARD Tvivl er et grundvilkår i mange beslutningsprocesser, men det må ikke stoppe handlekraft eller ærlighed

klar besked til alle TINA NEDERGAARD Tvivl er et grundvilkår i mange beslutningsprocesser, men det må ikke stoppe handlekraft eller ærlighed { NR.02 MARTS 2011 Skolelederforeningens kommunikationsmagasin } moderne skoleledelse lukker, lukker ikke 7 skoler skal lukke men hvilke? Skrivebordsgeneraler du'r ikke Anmeldelser Årsmøde Psykodynamisk

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE?

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? Festskrift i anledning af Europa-Parlamentets 50 års fødselsdag den 19. marts 2008 Redigeret af Peter Nedergaard UDGIVET AF EUROPA-PARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SAMARBEJDE

Læs mere

Skjulte misbrug i lederjob

Skjulte misbrug i lederjob h u sfo r bi nr. 1 Januar 2015 19. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Skjulte misbrug i lederjob Socialpolitikken, der forsvandt Planer om at bygge billige boliger

Læs mere

Mor dør. ViLejere 01. søn skal på gaden. Råt boligmarked i København: Pas på med kontrakten i bofællesskaber

Mor dør. ViLejere 01. søn skal på gaden. Råt boligmarked i København: Pas på med kontrakten i bofællesskaber l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 01 F e b r u a r 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk Råt boligmarked i København: Mor dør søn skal på gaden Pas på med kontrakten i bofællesskaber Brede politiske

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Sådan oplever hjemløse danskerne

Sådan oplever hjemløse danskerne h u sfo r bi nr. 1 januar 2014 18. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Sådan oplever hjemløse danskerne Snydt for boliger og tandpleje Kunst hjælper hjemløse Fra

Læs mere

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010 Fængselsfunktionæren 2 Fængselsforbundet Februar 2010 Nr. 2-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 24 Multimedieskat rammer også fængselsbetjente 15 Sparerunde rammer lønbudgettet hårdt 26 Ringere sikkerhed

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00 Nr. 4 - oktober 2014 Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-35 Regnskab 2013 for 3F København s. 36-39 Indkomne forslag s. 40-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Læs mere

ENSOM PÅ LEDERKONTORET

ENSOM PÅ LEDERKONTORET 17 10. november 2011 ENSOM PÅ LEDERKONTORET DET VILLE JEG GERNE VÆRE HJEMLØSE OM DRØMMEJOBBET 10 VOLDSRAMT BLEV GIDSEL KOMMUNER SLÅS OM IKKE AT BETALE 14 HVAD MED DE LEDIGE? BUD FRA PRAKTIKERE OG POLITIKERE

Læs mere

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juli 2013 62. årgang bladet Nick fik sin ret til sidst Pensionssager kan trække urimeligt ud Hvad har Kalundborg egentlig gang i? Kommunen med de

Læs mere