Hvis ikke borgerne er medbestemmende, så går det galt. Eget forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis ikke borgerne er medbestemmende, så går det galt. Eget forlag"

Transkript

1 Andreas Åbling Petersen Skolemassakren En historie om lukningen af 8 skoler i Tønder Kommune og andre affolkningsfremmende beslutninger og foranstaltninger. Og om kommunale og andre myndigheders manglende forståelse for betydningen af ildsjælenes initiativer. Og om overadministration og afdemokratisering. Og om myndighedernes manglende troværdighed. Hvis ikke borgerne er medbestemmende, så går det galt. Eget forlag

2 Mange tak: Til følgende personer, som har gjort det muligt for mig at færdiggøre denne bog: Erik Dam fra Danmark. Mia Kjærulf Pedersen fra Danmark. Danseam Kim fra Korea. Cees Pol fra Holland. Og til andre for udvist overbærenhed i den periode, hvor jeg ikke havde andet end arbejdet med bogen i hovedet. Andreas Åbling Petersen. Tidligere udgivet: Overskæringen. En historie om overgreb på landsbyerne, og om hvordan danske myndigheder hænger sammen som ærtehalm. Ellum Traktaten.

3 Indholdsfortegnelse: Kildeangivelse: Forord: Indledning: Skolelukninger: Kommunesammenlægningen: Affolkning: Kollektiv trafik: Postomdeling: Butiksdød: Pengeinstitutter: Drab på ildsjæle: Centralisering: Administration: Bosættelse i landområder: Rådhusudvidelse: Borgerindflydelse: Umyndiggørelse: EU: Medierne: Andres reaktioner: Afslutning: Efterskrift:

4 Kildeangivelse: Som kilde har jeg brugt læserbreve, referater, artikler, omtaler og notitser fra aviser og andre skrifter, både nye og gamle, samt nyhedsudsendelser i radio og fjernsyn. Mest fra Dagbladet Jydske Vestkysten, men også fra dagbladet Information, Nødvendigt Forum, Folk i Bevægelse plus enkelte citater fra andre medier. Jeg har også brugt referater fra møder og samtaler, som jeg selv har deltaget i. Læserbreve, som er skrevet af andre, har jeg for at undgå eventuelle problemer med ophavsret for det meste kun citeret fra. Læserbreve, som er skrevet af mig selv, er for det meste medtaget ubeskåret.

5 Forord: Årsagen, til at jeg har følt mig foranlediget til at skrive denne bog, er, at jeg føler, at det højt besungne og vidt berømte danske folkestyre er blevet en saga blot. Med andre ord: Ikke mere eksisterende. Vigtige beslutninger træffes tit på grundlag af unavngivne eksperters råd af mennesker, som ikke finder det nødvendigt at have kontakt med de mennesker, hvis tilværelse ændres som følge af beslutningerne. Beslutningstagerne finder det sjældent nødvendigt nærmere at begrunde deres beslutninger. De henviser bare til ekspertudsagnene. Dette gør folk passive, så befolkningen kommer mere og mere til at bestå af besluttere og betragtere. Hvad kræves der i øvrigt, for at man kan kalde sig ekspert eller blive benævnt som ekspert? Betegnelsen ekspert bruges meget ofte i medierne. Og det gør ikke medierne troværdige. Grundtvig, som sammen med Kristen Kold startede højskolebevægelsen ville, som han sagde: gøre almuen til et folk. Vi trænger i høj grad til en ny højskolebevægelse. Oprindeligt var det min mening, at denne bog skulle have været færdig for længe siden, men der skete hele tiden noget, som bevirkede, at jeg ikke kunne skrive afslutningen. Jeg har kun en neglefil og en grovfil. I denne bog vil jeg gøre mest brug af grovfilen, for at gøre fremstillingen så klar som muligt. Så ingen skal være i tvivl om, hvad jeg mener.

6 Jeg ønsker denne bog betragtet både som en historisk beskrivelse og et debatindlæg.

7 Indledning: Da Tønder Kommunes kommunalbestyrelse begyndte at snakke om at lukke 8 af kommunens skoler, var der mange af kommunens borgere, herunder jeg, som straks følte, at her var det nødvendigt at sætte hælene i, altså at protestere. Vi kunne se, at hvis kommunalbestyrelsens plan blev ført ud i livet, så ville det være til stor skade ikke blot for de berørte landsbysamfund, som ville mærke skadevirkningerne mest, men for hele kommunen. Vi argumenterede så kraftigt, vi kunne, blandt andet ved at skrive mange læserbreve. Jeg har snesevis af læserbreve om skolelukningssagen, som er skrevet af forskellige mennesker, gemt på min computer. I starten troede vi virkelig, at vi kunne få kommunalbestyrelsen til at indse, at skolelukningsplanen ville ødelægge meget, som det ikke ville være muligt at få genoprettet. Men NEJ, kommunalbestyrelsen ændrede ikke et eneste komma i planen. Og det selvom 600 initiativrige ildsjæle mødte op på det af Jydske Vestkysten arrangerede borgermøde i Skærbæk den 7. oktober 2010 for at protestere imod skolelukningsplanen. Da jeg så først kom rigtig i gang med bogen, kunne jeg ikke lade være med også at nævne andre affolkningsfremmende foranstaltninger i landområderne, og den afdemokratisering, der sker i det danske samfund.

8 Skolelukninger:.. Tønder kommunalbestyrelses beslutning om at lukke flere af kommunens skoler, er den værste og mest affolkningsfremmende beslutning, som er truffet i Tønder kommunes historie. Skolelukningsplanen blev kaldt noget så fint som Helhedsløsningen, sandsynligvis for at få det til at se mere positivt ud. Borgmester Laurids Rudebeck udtaler ifølge Jydske Vestkysten på et pressemøde den 8. september 2010: Det var en hård beslutning at lukke 8 ud af Tønder Kommunes 19 skoler. Beslutningen var ikke rar at tage, men den er nødvendig, for at sikre kvalitet i folkeskolen, og jeg er overbevist om, at vi traf den rigtige beslutning. Men aktive ansvarlige borgere i Tønder havde en anden holdning, de protesterede på alle mulige anstændige måder imod kommunal-bestyrelsens beslutning. Jeg nævner her i flæng nogle af de mange protestudmeldinger, som kom fra kommunens aktive borgere: Den 11. september 2010 chattede borgmesteren og Henrik Mehlsen, som er formand for børne- og skoleudvalget, fra Jydske Vestkystens redaktion i Tønder med borgere om skolelukningsplanen, som langt de fleste chattende borgere var modstandere af og argumenterede imod. For eksempel påviste Inge Duus, at i en læse-, skrive-, regnetest lå Visby og Ballum skoler godt over gennemsnittet. Og Fredensborg spurgte, om der var nogen af de ansvarlige politikere, der havde børn i de lukningstruede skoler. Borgmesteren svarede, som han plejer, venligt på alle spørgsmål og kommentarer, og til den 12 årige Julie fra

9 Bedsted, som mente, at kvaliteten var god i Bedsted skole og derfor ikke burde lukkes, sagde borgmesteren, at skolen bliver for dyr at drive, og sluttede med ordene: Hils dine kammerater. Mon Julies kammerater blev glade for borgmesterens venlige hilsen? Tønder Kommunes Landdistriktsråd sendte følgende høringssvar:

10

11

12

13 Faktisk blev der ikke kun lukket 8 af kommunens skoler, som borgmesteren udtaler på pressemødet den 8. september, men hele 15 af kommunens 19 skoler. Efter beslutningen om skolelukninger er der således i Tønder Kommune kun 4 skoler med 7 afdelinger, som af kommunalbestyrelsen kan lukkes uden varsel og uden høringsfase. Der blev fra borgere i Tønder Kommune indsendt i alt 141 indsigelser imod skolelukningsplanen. Der blev arrangeret protestmarcher og fakkeltog til rådhuset i Tønder, hvor kommunalbestyrelsesmedlemmerne tog venligt imod. Jydske Vestkysten arrangerede den 7. oktober 2010 et borgermøde om skolelukningerne i Skærbæk, hvortil ca. 600 initiativrige ildsjæle, som var klar til at yde en indsats for at bevare skolerne, mødte op. På det møde svarede borgmesteren og de andre kommunalbestyrelses-medlemmer også venligt på alle spørgsmål og kommentarer. Skolelukningssagen blev også omtalt i radioen og fjernsynet og på internettet. Den 12. oktober 2010 var der hele 2 sider i Tønder Ugeavis fyldt med læserbreve om skolelukningerne. I Jydske Vestkysten var der i lang tid massevis af læserbreve om skole-lukningerne. Langt de fleste gav udtryk for modstand imod lukningerne. Jeg har i min computer snesevis af disse læserbreve. Jeg vil herefter gengive og nævne nogle af dem og citere fra dem: Erik Heebøl fra Østerende Ballum skriver: Overskueligheden er gået fløjten. Hvad ved en kommunalpolitiker i Rudbøl om, hvad der sker i Toftlund. Jens Rosendal fra Vesterende Ballum skriver: Det værste er, at strukturudvalgets vurderinger er så langt fra saglighed, at man ikke fatter det.

14 Peter Damm Hansen fra Tønder skriver: Tønder skoler er jo ikke dyrere end andre steder, og man får let den tanke, at det er rådhuset, der bliver hovedstaden, og resten af landdistrikterne bliver sparet væk. Kjeld Hansen fra Agerskov skriver: Vi har gode skolebygninger i Agerskov, Højer og Bredebro. Flyt overbygningen til disse byer, og spar de unødvendige investeringer i byggeri.

15 Sanne Klinge Rasmussen fra Abild skriver: Hvordan kan I overhovedet tænke på at lukke Abild Skole? Hvori ligger besparelserne ved at lukke en nyrenoveret og velfungerende skole. Ved lukning af Abild Skole skal 115 elever fragtes fra Abild til Tønder 2 gange daglig, og der skal bygges til på Holmeskolen for at få plads til Abild eleverne. Pia Visby Jensen fra Bedsted skriver: Nu håber jeg, at politikerne vælger at lytte til deres borgere og kommer til fornuft. Det kræver en stor politiker at erkende sine fejl og handle derefter. Bo Kjelkvist fra Hostrup skriver: Et velfungerende landsbysamfund skal have en bred sammensætning for at fastholde og tiltrække medborgere i alle aldre og samfundslag. Med lukningen af Jejsing Skole vil man forstærke afviklingen af vores lokalsamfund og medvirke til svagere sammenhold og en dalende opbakning, til et ellers aktivt liv i landsbysamfundet. Susan Hansen Riis, Mikkel Pedersen, Henrik Lauritsen, Heidi Vedel Olsen, Janet Furtado, Søren Widt, Thorbjørn Kristensen, Marianne Egebjerg Jensen, Marie-Louise Ebert Lauritsen og Halvor Bogh, alle gymnasielærere i Tønder, skriver: Nej tak til børneeksperimenter. Vi er en flok undervisere fra Tønder Gymnasium, der alle er bosiddende i Tønder by, og vi har eller skal have børn i byens skoler. Vi

16 er imod kommunens plan for Holmeskolen og Kommuneskolen, fordi der ikke er nogen holdbare argumenter for modellen, men derimod en lang række gode argumenter imod: De tal, forvaltningen benytter, bygger på en række antagelser, hvor udviklingen lige så vel kunne gå den anden vej, hvis kommunen satser rigtigt. Peter Damm Hansen fra Tønder skriver: Vedr.: Den lange farce om skolelukninger i Tønder. Der blev lagt et budget, der for skoleområdet var lavet i nattens mulm og mørke, ja og helt tilfældig først blev forelagt så sent, at det ikke var muligt at få søgt om friskoler. Bjarne Jacewicz fra Lydersholm skriver: Jeg mener at Tønder Kommune i væsentlig grad består af landsbyer og landområder og det kan vel ikke være rigtig at man ønsker at ødelægge en væsentlig del af sit eget fundament.

17 Mogens Gabs, formand for lokalrådet i Jejsing, skriver som overskrift følgende: Holder politikerne i Tønder ildsjælene for nar? Og slutter med: Hvor skal man finde mening i et samarbejde, når samarbejds-partneren ikke vil samarbejde? Gunnar Lind Haase Svendsen, Professor mso. Phd. cand, mag. Center for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet, Esbjerg skriver: Det er som om skolelukningerne sker i en hellig sags tjeneste. Selv velfungerende, større skoler lukkes, og aldrig drages de økonomiske argumenter i tvivl. Kommunernes stramme økonomi gør det tvingende nødvendigt, lyder den officielle melding. Men holder denne argumentation? Eller er der tale om et ideologisk korstog? Vi befinder os i sandhed midt i en centraliseringstid. Vi følger det nye årtusinds centraliseringer som en slags naturlov og glemmer, det er et menneskeligt valg.

18 Peter Kjer Hansen fra Hostrup skriver: Hvad vil man gøre for at støtte de ildsjæle, der har holdt liv i landsbyerne hidtil? Mange har lige nu mistet lysten til at fortsætte med at holde gang i det lokale arbejde. Politikerne opfordres til at komme ud af busken med henblik på endelig at indlede den helt nødvendige dialog med borgerne og i den forbindelse give svar på de mange hidtil ignorerede spørgsmål. Kim Iversen fra Bredebro skriver: Skolelukninger er dybt godnat. Fatter ikke de skrivebords pampere, der sidder i byrådet råber op om at vores område ikke skal være et udkants område men derimod et område hvor der er muligheder for nye virksomheder og alt deres tomme snak nej det eneste de sidder og fokusere på er hvor kan vi spare. syntes ikke helt den der med skolelukningerne passer helt med det vores dobbeltmoralske borgmester lukker ud. Mads Grinderslev fra Jydske Vestkysten skriver: Torsdag sidst på eftermiddagen slukkede de lokale politikere håbet i otte landsbysamfund. Skolerne i Ballum, Abild, Visby, Døstrup, Bedsted, Vodder, Nørre Løgum og Jejsing lukkes trods massive protester i form af demonstrationer, fakkeloptog, læserbreve og høringssvar. Det er konsekvensen af det skoleforlig, fem af de seks partier i kommunalbestyrelsen indgik kun SF står udenfor.

19 Jens L. Hansen fra Jydske Vestkysten skriver: Knæk i tilliden

20 Bodil og Wolfgang Dibbern fra Løgumkloster skriver: Mon ikke alle var klar over, at nærdemokratiet ville få ringe vilkår i de nye storkommuner afstanden mellem borgerne og politikerne er ganske enkelt blevet for lang. Børge Jensen fra Agerskov skriver: Jeg ved godt, at I (Tønders kommunalbestyrelses medlemmer) kun er valgt, fordi ingen andre gider det trælse arbejde med embedsmandsvældet. Men når I nu er der, så risikerer I jo ikke noget personligt ved at bruge regnehæftet og måske hovedet en lille smule. Det, I er i gang med, vil ødelægge vores samfund i mange mange år fremover.

21

22

23 Friskole med forhindringer Carina Clausen fra Jejsing skriver i et andet læserbrev: Er oprettelsen af en friskole et helt ublu ønske? Det synes vi ikke. Er det ikke de ønsker vi ser andre steder i landet også? Der er i hvert fald anmeldt 66 friskoler til opstart i Er det ikke okay for forældre at kæmpe for, hvad man synes, er det bedste for sit barn?

24 Margit Jacewicz fra Lydersholm skriver: Vi må jo som borgere konstatere, at vi har fejlet. Vi har ved sidste kommunalbestyrelsesvalg formået at vælge en samling politikere, der ikke vil lytte til vore ønsker, men holder fast ved, at deres ord er lov. Følgende personer har også haft læserbreve om skolelukningerne i Jydske Vestkysten. Mange af dem endda flere læserbreve: Anne Marie Kristensen fra Ballum, Betina Michelsen fra Jejsing, Tanja P. Iversen fra Jejsing, Heine Andersen fra Abild, Erik Amdi Hansen fra Tjele, Dennis Sandgård fra

25 Jelstrup, Torben Ravn fra Øster Terp, Rikke Behr fra Rørkær, Baltzar Andersen fra Tønder, Hanne Lagoni fra Løgumkloster, Peter Okkels fra Tønder, Thorbjørn Bergnæs fra Tønder, Johs. Bruun fra Skærbæk, Per Kristiansen fra Jejsing, Betina Bisgaard fra Jejsing, Gerd Johannsen fra Løgumkloster, Jette Fredensborg fra Løgumkloster, Søren Degn Clausen fra Visby, Henriette Refslund Jacobsen fra Løgumkloster, Frank Knudsgaard fra Jejsing, Jens Bejer Clausen fra Rømø, Tina Kær Andersen fra Jejsing, Henrik Hersböll fra Jejsing, Anette Pedersen fra Abild, Rikke Windfeld Johansen fra Abild, Anita Andersen m.fl. fra Jejsing, Peter Damm Hansen fra Tønder, Dorthe Eskildsen fra Jejsing, Bjarne Jacewicz fra Løgumkloster, Stine Mathiesen fra Tønder, Peter Kjer Hansen fra Hostrup, Jens Erik Sørensen fra Bedsted, Hans Jørgen Thomsen fra Agerskov, Ebbe Lilliendal fra Aabenraa, Kurt Gabs fra Tønder, Tina Lysgaard Poulsen fra Rørkær. Så ud fra alle disse meningstilkendegivelser fra kommunens borgere, kan kommunalbestyrelsen, hvis den ellers var vågen, ikke have været i tvivl om, at den var i gang med et initiativdrab uden sidestykke i kommunens historie. Men kommunalbestyrelsen ændrede ikke et eneste komma i deres skolelukningsplan. En af mine bekendte sagde: Hvis en kommunalbestyrelse holder fast i de beslutninger, som den har truffet, så er det godt politisk håndværk. Hvortil jeg svarede: Så kan godt politisk håndværk ødelægge meget. Martin Franciere fra Jydske Vestkysten refererer fra mødet om økonomisk støtte til friskolerne i Bedsted og Jejsing hvor kommunalbestyrelsen afgav stemmerne 24 imod, 6 for og en neutral. Han skriver at Henrik Møller fra SF kaldte det en hån mod borgerne, at man ikke lyttede til deres ønsker og klager i forbindelse med den såkaldte helhedsløsning på skoleområdet. SF fik opbakning fra Liberal Alliances to

26 medlemmer samt Christian Christensen fra Venstre. Resten af lokalpolitikerne ville ikke lægge sig ud med loven eller Tønder kommunes forvaltning, der har anbefalet et nej til særstøtten på kroner per elev det første skoleår. Uwe Iversen fra Jydske Vestkysten skriver i en kommentar at Tønder kommunes borgere har indsamlet flere tusinde protestunderskrifter og indgivet over 150 høringssvar. Han mener at den demokratiske proces får ridser i lakken hvis ikke borgernes meninger bliver hørt. Han skriver: Hvad ligner det at fremlægge en plan til offentlig vurdering, når der sideløbende tages konkrete skridt til at føre planen ud i livet. Jeg havde følgende brevveksling med Statsforvaltningen: Stadebjerggård, Ellum, Grænsevej 1, 6240 Løgumkloster. 13. februar 2011 Til Statsforvaltningen, Syddanmark, Storetorv10, 6200 Aabenraa Jeg fremsender hermed en klage over kommunalbestyrelsen i Tønder kommune, fordi den i forbindelse med planer om ændring af skolestruktur: Udbød skolebyggeri i licitation og opslog skolelederstillinger før høringsfasen sluttede 6. januar Desuden har kommunalbestyrelsen også allerede bevilliget penge til planlægning og sikring af skoleveje, som er nødvendig med den nye skole struktur, som endnu ikke er officielt vedtaget.

27 Der er i Tønder Kommune massiv beboermodstand imod at lukke otte skoler. Kommunalbestyrelsen har truet med lukning af skolerne på så sent et tidspunkt, at der ikke rettidig kunne søges om tilladelse til oprettelse af friskoler. I øvrigt tvivler jeg på, at kommunalbestyrelsen kan have alt på plads til næste skoleårs begyndelse, så jeg synes at sagen bør udsættes. Kommunalbestyrelsen er helt ude af trit med befolkningen. Jeg vil gerne have Statsforvaltningen til at se på denne sag. Andreas Åbling Petersen.

28

29

30 Stadebjerggård, Ellum, Grænsevej 1, 6240 Løgumkloster 18. feb Til Statsforvaltningen Syddanmark. Først vil jeg takke statsforvaltningen for det hurtige svar. Dernæst vil jeg tillade mig at spørge Statsforvaltningen, om hvilken berettigelse Statsforvaltningen egentlig har, hvis Statsforvaltningen ikke kan behandle min klage over Tønder kommunalbestyrelses behandling af skolestruktursagen? En sag, som jeg stadigvæk mener, Statsforvaltningen bør behandle. Er det Statsforvaltningens opgave bare at beskytte kommunerne, når borgerne klager? Dernæst vil jeg gerne spørge Statsforvaltningen, til hvilken klageinstans jeg kan klage over Statsforvaltningens afvisning af sagen. Dernæst vil jeg gerne spørge Statsforvaltningen, om Statsforvaltningen kan henvise mig til en anden klageinstans, som seriøst kan behandle min klage over Tønder kommunalbestyrelses behandling af skolestruktursagen. Med venlig hilsen Andreas Åbling Petersen.

31

32

33 Stadebjerggård, Ellum, Grænsevej 1, 6240 Løgumkloster 3/ Til Statsforvaltningen Syddanmark. Vedr. klage over skolestrukturændringer i Tønder Kommune. 17. marts 2011 skriver Statsforvaltningens fuldmægtig Ingeborg Mamsen Nissen til mig: Statsforvaltningen kan ikke henvise til anden administrativ myndighed, der vil kunne behandle dine klagepunkter. Og videre skriver hun: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K. kan af egen drift tage spørgsmål om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, som kommunaltilsynet har udtalt sig om, op til behandling, hvis ministeriet skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter. Og videre skriver hun: Statsforvaltningen betragter sagen som afsluttet. Men jeg betragter jo ikke sagen som afsluttet. Og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har jo, mig bekendt endnu ikke af egen drift taget sagen op til behandling, og det kan jeg jo ikke blive ved med at sidde og vente på. Og Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal vel også på en eller anden måde gøres opmærksom på sagen, før de af egen drift kan tage den op. De bor jo langt væk herfra. Statsforvaltningen bør derfor ikke betragte sagen som afsluttet. Med venlig hilsen fra Andreas Åbling Petersen.

34 Uwe Iversen skriver i Jydske Vestkysten den 18. februar 2011: Skoleklage er afvist

35 Jeg synes, at Fuldmægtig Ingeborg Mamsen Nissen tager sin titel som Fuldmægtig lidt for bogstaveligt. Heldigvis har vi en friskolelov i Danmark, som giver mulighed for, at forældregrupper kan oprette friskoler for deres børn. Den 26. november 2013 skriver Jydske Vestkysten, at der er markant flere børn i friskoler på landet. På chatten den 11. september 2010 sagde borgmesteren: Friskolerne er etableret i vores kommune, og hvis der kommer flere, er de såmænd velkomne. Det mente borgmesteren da vist ikke. I hvert fald gjorde han og kommunalbestyrelsen, hvad de kunne for at forhindre oprettelse af friskoler i Tønder Kommune. Skolelukningsplanen blev offentliggjort den 8. september 2010, og da det ifølge loven er således, at der for at få støtte til det kommende skoleår skal søges om støtte før den 15. august, var det ikke muligt at indsende ansøgningen tidsnok.

36 Det vil sige, at de, som alligevel ville oprette en friskole, selv måtte finansiere det første skoleår. Altså først beslutter kommunalbestyrelsen at lukke skolerne imod borgernes ønsker, og derefter offentliggøres beslutningen så sent, at der ikke kunne ansøges om tilskud til det næstfølgende skoleår. Altså den ene svinestreg efter den anden. Forældrene til børnene i de lukningstruede skoler havde så 3 alternative muligheder: 1) At opgive. 2) At lade kommunalbestyrelsen flytte børnene, og så oprette en friskole og flytte børnene tilbage efter et år. Det ville betyde 2 skoleskift, hvilket, enhver kan se, er uheldigt. 3) At oprette en friskole straks og så selv finansiere det første skoleår. Forældrene til børnene i de lukningstruede skoler gjorde ihærdige forsøg på at forhindre skolelukninger og på at få oprettet friskoler. Men selvom borgmesteren den 11. september 2010 på chatten sagde, at friskoler såmænd er velkomne i Tønder Kommune, så viser kommunalbestyrelsens beslutninger, at friskoler såmænd ikke var velkomne.

37 I Bedsted Skole var der ca. 80 elever før lukningen, skolen stod tom et år, og startede så op med 29 elever, og har i år 43 elever, og til næste år er der tilmeldt 49 elever. I Bedsted skole går elever fra 0. til 9. klasse. Forældrekredsene bag Jejsing og Bedsted Friskoler fortjener stor ros for deres ihærdige indsats. Forældrene til børnene i de andre lukkede skoler havde ikke resurser nok til at oprette friskoler, de havde ikke resurser til at forcere de forhindringer, som kommunalbestyrelsen havde lagt ud. Og hvad kan man så yderligere blive udsat for? Ja så kan man i Jydske Vestkysten den 27. februar 2014 se et fint billede af en smilende borgmester Laurids

38 Rudebeck, som overrækker et diplom fra Region Syddanmark til Årets Ildsjæl, Johan Andersen fra Filskov, som blev hædret for sit utrættelige arbejde for at styrke det lille samfund i Billund Kommune. Johan Andersen har blandt andet været tovholder på oprettelsen af Filskov Friplejehjem og Filskov Friskole. I Tønder Kommune er der ingen, der fortjener betegnelsen Årets Ildsjæl, her er ildsjælene jo for længst slået ihjel. Der blev fremsat forslag om at yde økonomisk støtte til Bedsted og Jejsing Friskole. SF, Liberal Alliance og Christian Christensen fra Venstre stemte for at yde særstøtten på pr. elev det første skoleår. Resten af kommunalbestyrelsen stemte imod for ikke at lægge sig ud med kommunens forvaltning, som havde anbefalet et nej til særstøtten. Jeg ved, at ikke alle fra de andre partier gik ind for skolelukningerne, men på grund af partidisciplin stemte de ja til skolelukningerne, eller på grund af trusler om at blive smidt ud af partiet undlod de at stemme eller var så syge, at de ikke kunne komme den dag, der skulle stemmes. Det der med at smide medlemmer ud af et parti har Tønder Kommune nok arvet fra Bredebro Kommune.

39 I øvrigt finder jeg det grotesk, at et parti som Venstre, som har sine rødder i landdistrikterne, kan føre en så landdistriktsødelæggende politik, og at det er et parti som SF, som har sine rødder i byen der fører en så positiv politik overfor landdistrikterne i en landkommune som Tønder. I denne sag viser det SF s klarsyn og ansvarlighed. Mange af kommunens skolebestyrelser arrangerede møder og sendte protestskrivelser til kommunalbestyrelsen. Den 31. oktober offentliggjordes EPINION s evalueringsrapport om skole-lukningerne den såkaldte Helhedsløsning. Rapporten er dateret 31. oktober 2013 og Børn og Skole Forvaltningen oplyser, at der er betalt i alt kroner til EPINION.

40 I konklusionen stilles følgende spørgsmål: Opnås økonomiske rationaler og er der lave driftsomkostninger per elev? Der svares ja til spørgsmålet. Min kommentar er: Lave driftsomkostninger i forhold til hvad? Og hvis der er opnået besparelser, så skyldes det nok forringelser. Der stilles også følgende spørgsmål: Er normeringsmodel ændret og klassekvotienter øgede? Der svares ja til spørgsmålet, men ikke til det forventede. Der er store variationer i klassekvotienterne på tværs af klasser (8-28 elever) og enheder (9,75 24,5 elever). Min kommentar er: Evalueringsrapporten viser, at Helhedsløsningen ikke stemmer overens med virkeligheden. Der stilles også følgende spørgsmål:

41 Min kommentar: Det rigtige svar på spørgsmålet er: Nej overhovedet ikke. Der stilles også følgende spørgsmål:

42 Min kommentar: Det rigtige svar på spørgsmålet er: Nej overhovedet ikke. Der stilles også følgende spørgsmål:

43 Min kommentar: Det rigtige svar er: Nej overhovedet ikke.

44 Der stilles også følgende spørgsmål: Min kommentar: Det rigtige svar er: Generelt nej. Evalueringsrapporten er kritisk overfor skolelukningsplanen. Men ikke kritisk nok, hvilket det følgende dokumenterer: Heines Sct. Hans tale 2011 Dette år er ikke et normalt år for Abild. Denne Sct.Hans tale er derfor heller ikke en normal Sct. Hans tale.

45 I fredags var jeg lige som en meget stor del af jer til afskedskomsammen på Abild Skole. Vi sad og stod i en nybygning til mange millioner kroner, vi sad og stod i en skole, der aldrig har set så godt ud som nu, en skole, der aldrig har haft så gode undervisningsfaciliteter som nu, Det ved jeg, for jeg har været lærer på Abild Skole i over 36 år. Den sidste fællessang i fredags var Om lidt bli`r her stille, om lidt er det forbi og jeg var ikke den eneste, der pludselig fik en klump i halsen og havde svært ved at synge med. Ordene ramte som et kølleslag, selv om vi i lang tid har vidst, at Abild Skole bli r nedlagt og at i morgen er sidste skoledag for Abild Skole. Hvordan kunne det ske og hvordan kunne det komme så vidt? For det første fik vi i 2006 en kommunesammenlægning, der ikke kom nedefra.

46 Tønder Kommune havde på det tidspunkt lidt over indb. og vi fik at vide, at kommunestørrelsen skulle være mindst I stedet for en demokratisk debat, så vi en masse borgmestre, der fo r land og rige rundt og holdt møder med hinanden og vogtede på hinanden. Når demokratiets fane skulle løftes, tog de deres viceborgmester med. Den nye Tønder Kommune endte op med indb. Men med et areal, der kun overgås af 2 andre kommuner i Danmark. For det andet blev de velfungerende amter samtidig nedlagt og med dem den ekspertise, der var samlet gennem 35 år. Amterne havde et velfungerende vejvæsen, et velfungerende Miljøtilsyn, et velfungerende socialvæsen, alt sammen funktioner, der nu overgik til de nye, store kommuner.

47 For det tredje snød STATEN, hvor den kunne. Pengene fulgte selvfølgelig med opgaveløsningen, men STATEN har det med at trække en EVENTUEL Stordriftsbesparelse fra bloktilskudet allerede første år. Resultatet blev, at mange af Danmarks kommuner mangler penge, mange penge. Den ny Tønder Kommune er Danmarks billigste at leve og bo i. Vores indtægter er desværre tilsvarende små, og ved dette års budgetlægning blev der af sparehensyn foreslået nedlagt 8 skoler, heraf Abild Skole med 116 elever og fuldstændig nyrenoveret. Under den gamle lovgivning kunne vi have forlangt en afstemning om skolens nedlæggelse. Det kan man ikke mere. Under den gamle lovgivning kunne der oprettes en friskole, det kan der også med den nye lovgivning, men tidsfristen til at oprette en friskole var desværre overskredet, da Tønder Byråd kom med sit forslag. Høringsfasen blev til en høringsfarce, især da byrådspolitikerne ikke ville uddybe deres forslag, ikke

48 diskutere det i pressen og da slet ikke tage hensyn til de over 100 høringssvar, der var indkommet fra skolebestyrelser, borgerforeninger og velmenende og nervøse forældre. Samtidig med høringsfasen sendte byrådet nybyggeri ved Holmeskolen i licitation og gik i gang med at planlægge den udvidede busdrift. Det kalder A.P.Møller rettidig omhu, men for de 100vis af engagerede borgere var det et slag i ansigtet og et sikkert tegn på, at beslutningen allerede var truffet. Byrådets forslag var et samlet hele, men af en sådan beskaffenhed, at byrådets flertal ikke ville ændre på noget, for så ville HELE planen falde på gulvet. Den eneste ændring, der gik igennem, var at bevare 10. klasserne i deres nuværende bygninger. SF var det eneste parti i byrådet, der gik imod alt dette. Ved den endelig afstemning var der enkelte, der fulgte deres overbevisning, men kun for deres egen skole i deres eget sogn! I morgen lukker og slukker Abild Skole, den epoke er slut Ovenstående er et uddrag at Heine Andersens Sct. Hans tale 2011.

49 I Nørre Løgum Centralskole, som var en godt vedligeholdt og veldrevet skole, var der 120 elever, som var glade for at gå der. Før lukningen af skolen var der et godt samarbejde mellem skolen og områdets foreningsliv, men det måtte opgives, fordi brugen af skolen blev for dyr. Sogneforeningen har lejet en mark til udendørs arrangementer, og andre foreninger bruger konfirmandstuen i præstegården. Der er gjort forskellige forsøg på at bruge skolen til andre formål, men det er ikke lykkedes. Af to omgange har kommunen forsøgt at sælge skolen uden held, så det kan ende med, at bygningen vil blive revet ned, hvilket vil være til skade for lokalsamfundet. I lokalsamfundet er der problemer med at få børnene til at gå til spejder og blive konfirmeret i Nørre Løgum Kirke, hvilket er naturligt, da børnene gerne vil gå sammen med de kammerater, de går sammen med i skolen. Fra Vodder har jeg følgende meldinger: Der var ca. 100 elever i Vodder skole, før den blev lukket. Forældrene i Vodder orkede ikke at kæmpe for en friskole, så det endte med, at børnene blev spredt ud over 5 skoler, hvorefter sammenholdet mellem eleverne i fritiden ikke længere er så godt. Vodder elever var vant til et kæmpe fritidsområde, nu kan det vel sammenlignes med at fange dyr og sætte dem i bur. Groft sagt, Skærbæk Kommuneskole, som de fleste er kommet på, har nu det problem, at pladsen er for lille, selvom 10. klasse er kommet til Tønder, da børnetallet stik mod forventning er steget. Fra Ballum har jeg fået oplyst, at børnene derfra nu er spredt i 5 forskellige skoler.

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Referat af årsmødet 2010

Referat af årsmødet 2010 Referat af årsmødet 2010 Nordfyns Landdistriktsråd 22. juni 2010, kl. 19.00 på Kongslundskolen, Skovby. Referent: Hanne Bille, Nordfyns Kommune 1. Åbning af mødet ved formand. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Anette Raaby, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen,

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne:

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne: TORSDAGS-NYT 27. august 2009 BESPARELSER Så er vi der igen. I 6 år har jeg været leder på Hvinningdalskolen i samtlige 6 år, har jeg for skolebestyrelsen, skullet præsentere et politisk oplæg med nye besparelser

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

DECEMBERKONFERENCEN 2009

DECEMBERKONFERENCEN 2009 EMNE: Hvor går grænsen og hvem bestemmer, offentlige eller frivillige? VÆRT: Inger TID: 12.00-13.00 STED: 6 DELTAGERE: Inger, Gro, Kristin, Hans, Vinnie, Dorte, Ester, Anne m.fl. Kan det offentlige eller

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 14. november 2001 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR Papiret behandler nogle aspekter af Venstres politik i forhold til den offentlige sektor. I afsnit 1 ses

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Referater fra dialogmødet på Skovsgaard-Tranum torsdag d. 15/5 2014

Referater fra dialogmødet på Skovsgaard-Tranum torsdag d. 15/5 2014 Referater fra dialogmødet på Skovsgaard-Tranum torsdag d. 15/5 2014 Gruppe A Bekymrende at klasserne er små ingen legekammerater at vælge imellem. Vigtigt at man også arbejder på at folk til at flytte

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager?

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Jørgen Juel Hansen Forfatter til bogen Vejen til gældssanering Hørsholm Kongevej 5 2970 Hørsholm Telefon 45 76

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013 1 Lock-out set fra en kontorstol Det er en meget stille skole, jeg møder ind til hver dag i denne tid. Men lidt sker der dog. Her er en lille update fra i tirsdags: - 7:45 står der en flok lærere ude ved

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen Man lærer for livet ikke for skolen Skolebestyrelsesnyt september 2009 SFH en på Birkelundskolen Efter overflytningen fra klub Trekanten er nu både SFH 1 og SFH 2 samlet under samme tag på Birkelundskolen.

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Tid: Torsdag den 30. September 2010, kl. 16.30-19.00 Sted: Mødelokalet 2. Sal i Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formand/koordinator

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

Generalforsamling i Fælleslisten den 13. marts 2013.

Generalforsamling i Fælleslisten den 13. marts 2013. 2013-03-13 Generalforsamling i Fælleslisten den 13. marts 2013. Pkt. 1 Valg af dirigent og referent Dirigent Aksel Jepsen foreslået og valgt Referent Gitte Uttrup foreslået og valgt Pkt. 2 Beretning ved

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere