høstens gave sogneaften med ruth østergaard Poulsen stor musikalsk oplevelse i Voer Kirke Høstens gave Nummer 5 August - september

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "høstens gave sogneaften med ruth østergaard Poulsen stor musikalsk oplevelse i Voer Kirke Høstens gave Nummer 5 August - september 2007 34."

Transkript

1 høstens gave sogneaften med ruth østergaard Poulsen stor musikalsk oplevelse i Voer Kirke Nummer 5 August - september årgang Høstens gave

2 Høstens gave Forsidebilledet er denne gang to af felterne på prædikestolen i Voer kirke. Det er felterne for august og september måned, man ser på billedet. I august høster bonden korn med en segl, og i september plukker han æbler i en kurv. Der er sket meget med høsten, siden prædikestolen i Voer kirke blev sat op i En dårlig høst kunne i gamle dage være ensbetydende med hungersnød. Så afhængige er vi ikke længere af kornhøsten. Men vi skal ikke særlig langt tilbage, før det var anderledes. For halvtreds år siden var Danmark stadigvæk et landbrugsland, og landets økonomi var meget afhængig af kornhøstens størrelse. Sådan ser man ikke på det i dag. Der er det andre ting, der afgør, om der er overskud eller underskud på handelsbalancen. Men høsten har stadigvæk stor betydning for os. Det korn, vi høster, er forudsætningen for det brød, som vi spiser. I Fadervor beder vi: Giv os i dag vort daglige brød. Den bøn opfylder Gud ved at lade os høste og give os alt det, som vi har brug for. Luther lærer os jo i den lille katekismus, at der ved det daglige brød forstås alt, hvad der behøves til livets ophold og trivsel. Gud har givet mennesket jorden og alt, hvad der vokser, for at give os føde. Jordens frugt er Guds gave til mennesket. Derfor skylder mennesket Gud tak for høsten. Det er den tak, vi er samlet om til en høstgudstjeneste. Herude på landet er høstgudstjenesten noget særligt. Der er en særlig højtid i kirken den dag, hvor der er smukt pyntet med korn og efterårets blomster. Selv om vi ved en høstgudstjeneste mest tænker på den høst, der voksede på marker og i haver, så kan vi med ligeså fuld ret tænke på alt det, som Gud giver os hver eneste dag, og som vi kan glæde os over: Mennesker, som vi holder af, og som holder af os. Venlige smil. Dejlig musik. Det gælder også vore evner, så jorden kan blive dyrket. Forfatteren Ebbe Kløvedal Reich fortæller et sted om bonden Hother og hans kone Estrid.. Jorden til deres gård var fed og god. Der skulle en god hjulplov til med stærke heste foran for at pløje deres jord. Hjulploven var Hothers et og alt. Han brugte næsten al sin tid på at få den til at pløje så godt som muligt. Estrid syntes sommetider, at han brugte for lidt tid på hende. Men når hun sagde noget om det, så lød der altid de samme ord fra Hothers mund: Jeg takker nu engang bedst Gud for den jord, han har givet mig, ved at dyrke den ordentligt. Sådan tror jeg stadigvæk, at vi tænker. Måske ikke bevidst, men så ubevidst. Hvad enten det drejer sig om en have eller marker, så har vi fået noget betroet. Vi har fået jorden betroet, for at vi skal dyrke den, os selv til glæde og vor næste til gavn. Leo Toftgaard Høsten og dens bjærgning Af Gunnar Olesen, Agersted Der har været skrevet meget om høsten. Der er også mange forskellige former for høst. Korn udgør dog langt den største del af det dyrkede areal her i landet. Jeg vil her mest tænke på høst og bjærgning, som jeg har oplevet det. Efter min konfirmation var jeg i nogle år beskæftiget hos min far, som nok i mange år havde haft selvbinder, men omkring marken blev der høstet en skår med le. Negene skulle naturligvis bindes op med håndkraft. Så det har jeg prøvet. Senere kunne man nøjes med at slå markhjørnerne fra. Binderhøsten var et stort fremskridt fra leen, med en overgang, hvor der blev høstet med slåmaskine med vinger, en aflægger hvor negene skulle bindes op, hvilket var et hårdt arbejde for de mennesker, der havde den opgave. Selvbinderen kunne klares af én mand, men det var til gengæld et tungt træk for hestene, der måtte trække maskinen. Da traktoren kom foran, blev det en mere jævn gang, og binderen fungerede langt bedre. Mejetærskeren blev naturligvis det store fremskridt. Det var i begyndelsen med kornet i sække, og kornets opbevaring gav anledning til nytænkning. Der var ikke mange, der savnede det støvede og usunde arbejde med tærskningen om vinteren. I dag er høstmaskinerne udviklet og blevet så store, at det kniber med at få kornet fragtet væk hurtigt nok. Det er blot sådan, at marken skal ryddes, så der kan blive plads til at så næste års afgrøde. Vi har tidligere betragtet korn og andre afgrøder som mad til mennesker og foder til dyrene. Efterhånden bruges både korn, halm og raps også til varme, og fremover vil flere nye afgrøder sikkert blive anvendt til forskellige andre former for energi. Vil man opleve freden og roen omkring høsten, så må det være i tiden op til høst,

3 hvor kornmarkerne lyser op, når solen er gået ned. Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan, frimodigt som fuglen i skove, og takke for regnen, som vander mit land, for solskin og varme i sommerens brand, for avl i min lade dig love! Hvad magted jeg vel, om du ej gav held? Det vokser jo, medens vi sove. K. L. Aastrup 1945 D. 31. maj var der ungdomsgudstjeneste med Øster og Vester Hassing FDF i Agersted kirke. Flauenskjold missionshus er lukket Af Jens Martin Jakobsen, Flauenskjold Det skete onsdag d. 13. juni 2007, hvor det sidste møde blev afholdt med generalforsamling, hvor alle 12 afgivne stemmer stemte for at lukke missionshuset. Det var sognepræst Helge Pedersen, Albæk som talte og afsluttede mødet. Udgangspunktet for hans tale var Jesu lignelse om Det store Gæstebud. I 50, 75, 90, ja over 100 år har folk hørt til i dette hus, men nu er det slut. Tre punkter kan vi samle det om: 1. Taknemlighed over, hvad huset igennem tiden gav af liv for børn, unge og voksne 2. Skylden hvorfor sprudler det ikke af liv, ud fra huset i dag? 3. Strukturændringerne i samfundet som betyder folkevandring til storbyerne Vækst i nogle storbyers missionshuse, kan der gives en forklaring på. Men hvis er skylden, når missionshuse lukker? En skyld der skal lægges fra os, eller hvad? Nej, det er ikke vores skyld, at folk har undskyldninger til ikke at ville høre om Guds store fest. Gud var vred på de mennesker, der undskyldte sig for ikke at modtage indbydelsen til Guds festmåltid. Kom for nu er alt rede, og Gud sendte atter nye tjenere ud med indbydelsen. Trofast lader Gud indbydelsen gå videre - missionshus eller ej, - afsluttede Helge Pedersen mødet. Ja, det er vemodigt og negativt, når det er kommer så vidt, at Kirkelig forening for den indre mission i Danmark må lukke endnu et missionshus, og nu er det så Flauenskjold missionshus. Den blev bygget i 1898 og har nu stået og udfyldt sin gerning i 109 år. Hertil kan vi spørge. Hvorfor blev der bygget så mange missionshuse i slutningen af 1800-tallet? Kender vi svaret? Ja, svaret er: De gudelige vækkelser opstod med to kendte præster i spidsen. Wilhelm Beck for Indre Mission og N. F. S: Grundtvig for den grundtvigske vækkelse. De blev også kaldt for de gudelige forsamlinger, som samledes rundt om i hjemmene om Guds ord og Wilhelm Becks søndagsprædikener. Vækkelserne førte til, at hjemmene ikke mere kunne rumme de store forsamlinger, som ofte var i de store stuehuse på landet, men så bestemte man sig for at bygge missionshuse. Nogle steder flere end andre. I Vest- og Nordjylland byggede man mange steder et missionshus i hvert sogn. Det har vi også i vort område. Men inden for de sidste 10 år er mange af dem blevet lukket. I 2006 er der på landsplan lukket i alt 21 missionshuse. Alle sammen havde de det tilfælles, at de har tjent det ene formål, at samle mennesker om Guds Ords forkyndelse ved missionærer og præster i et kristent fællesskab og i troen på Jesus Kristus som Frelser og Herre. Fra sognene høstgudstjeneste Datoen og klokkeslæt for høstgudstjeneste vil blive fastsat af menighedsrådet, når vi har overblik over høsten. Datoen vil blive bekendtgjort i Østvendsyssel Avis. Årsagen til denne fremgangsmåde er den, at vi gerne vil tilstræbe at undgå den situation at afholde høstgudstjeneste på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er omtrent indhøstet. Det er desuden komplet og total umuligt her i skrivende stund (juni måned) at sige noget om, hvornår der er indhøstet. Konfirmandforældreaftener i præstegården Tirsdag d. 14. august er der konfirmandforældreaften for Flauenskjoldholdet, og onsdag d. 15. august er der konfirmandforældreaften for Agerstedholdet, begge aftener kl Disse aftener vil der blive orienteret om konfirmandforberedelsen og arrangementer i løbet af året, der vil også blive tid til opklarende spørgsmål. Det er naturligvis menin-

4 gen, at de kommende konfirmander skal med. Jeg håber, at så mange som muligt, både konfirmander og forældre, kan deltage disse aftener. Konfirmandforberedelse Konfirmandforberedelsen begynder i uge 34. Flauenskjoldholdet skal møde første gang den 21. august. Agerstedholdet møder første gang onsdag den 22. august. Det er for begge holds vedkommende sådan, at der er tale om de to første timer af skoledagen. Der er 14 konfirmander fra Flauenskjold og 18 fra Agersted. Konfirmanderne bliver kørt med bus til og fra Voer præstegård. Konfirmandvelkomst Søndag d.19 august er der konfirmandvelkomst i Agersted kirke kl og i Voer kirke kl Ved gudstjenesten vil de kommende konfirmander få overrakt en bibel som en gave fra menighedsrådene i Voer og Agersted sogne. Velkommen til konfirmanderne og deres forældre og alle andre! Konfirmationen i år 2008 I 2008 er der konfirmation i Agersted kirke søndag d. 27. april og i Voer kirke søndag d. 4. maj Minikonfirmander I år tilbydes der også minikonfirmandundervisning for 4. klasse på Flauenskjold skole. Undervisningen finder sted i Voer præstegårds konfirmandlokale onsdag eftermiddage fra kl til Børnene skal tage med skolebussen kl og stå af ved præstegården. Skolebussen kører igen fra præstegården kl Undervisningen strækker sig fra august til og med 1. søndag i advent. Den første gang, vi mødes, er onsdag d. 22. august De foregående år har vi haft nogle gode timer sammen, det er jeg sikker på, at vi også får i år. Vores organist Natasha Jensen medvirker ved undervisningen. Omkring skolestart vil alle børn i 4. klasse modtage et brev angående minikonfirmandundervisning Vel mødt til nogle spændende onsdag eftermiddage. Natasha Jensen og Leo Toftgaard sogneaften med ruth østergaard Poulsen: hvad laver præsten på et stort sygehus Tirsdag d. 11. september kl i Voer præstegårds konfirmandstue Ruth Østergaard Poulsen har i 7 år været sygehuspræst på Aalborg sygehus. Sygehuset udgør 90 % af hendes stilling. Men mange spørger: Hvad laver du egentlig. Det spørgsmål får vi svar på i dette foredrag, hvor vi skal høre om, hvordan sygehuspræsten er præst for både patienterne, pårørende og personalet. Det bliver en aften, hvor vi vover at kigge derind, hvor livet virkelig kan gøre ondt, men hvor der samtidig kan være mere kærlighed, liv og håb end i vores normale hverdag. Velkommen til en spændende sogneaften i præstegården Koncert med Per nielsen Søndag d. 16. september kl i Voer kirke. Igen i år, vil den kendte trompetist Per Nielsen optræde rundt om i landets kirker sammen med sin pianist. Danmarks populæreste trompetist Per Nielsen - til daglig solotrompetist i Sønderjyllands Symfoniorkester - fortsætter traditionen med de populære koncerter, som i de senere år har samlet fulde huse rundt om i landets kirker. Grunden hertil skal nok findes i de mange CD-udgivelser, som Per Nielsen har haft stor succes med. I alt 12 Cd er som sammenlagt har givet ham et CDsalg på over eksemplarer i Danmark. Per Nielsen har modtaget 2 platin- og 4 guldplader. Ved koncerterne spiller Per Nielsen de populære numre fra alle hans CD er. D. 16. september kommer Per Nielsen så til Voer kirke, en stor oplevelser venter. Der vil blive solgt billetter i forvejen. Velkommen til alle. Arrangementsudvalget i Voer og Agersted sogne gudstjenester på aldersro Onsdag d. 14. august kl Onsdag d. 19. september kl Der begyndes med gudstjeneste og afsluttes med kaffe. Enhver er velkommen.

5 Kirkelige handlinger Bisættelse fra Voer kirke 21. juni Gudrun Vestmark Thomsen, Ingeborg Skeelsvej 22, Flauenskjold Dåb i Agersted kirke 10. juni Jakob Guldborg Pedersen, Præstbrovej 89, Agersted Begravelse fra Agersted kirke 20. maj Esther Madsen, Gommesensvej 16B, Dronninglund September Tirs. d. 4. sept. Tirs. d. 11. sept. Ons. d. 12. sept. Fre. d. 14. sept. Tirs. d. 18. sept. kl Møde v. miss. Preben Hansen, Aalborg Fokus på søndagsskolernes arbejde kl Sogneaften i præstegården kl Ældre og enliges møde v. Kaj Thomsen, Strandby kl møde i Østvendsyssel Soldaterkreds kl Bibelkreds i missionshuset v. sognepræsten Tekst: Mark. 12, Mødekalender Flauenskjold INDRE Mission September: Onsdag d. 12. sep. Kl Ældremøde hos Elly Sørensen, Ingeborg Skeels Vej 43 v. rejsesekretær stud. theol. Sten Eskildsen Tors. d. 20. sept. Tirs. d. 25. sept. kl Kredsens efterårsstævne i Vester Hassing v. Jens Olesen kl Høstfest v. Michael og Kaj Holm, Kvissel Emne: Jeppe Aakjær Klub 96 for børn Første gang efter sommerferien bliver mandag d. 20. aug. kl. 15,30-16,45 i missionshuset, og derefter hver mandag samme tid og sted. Derudover arrangeres cykeltur og hyttetur i løbet af efteråret. Alle børn fra 4-års alderen er velkomne Flauenskjold fdf August: Ons. d. 22. og 29. aug. Ons. d. 5., 12., 19. og 26. sept. Klassemøde Klassemøde Agersted FDF Puslinge mødes hver tirsdag. Tumlinge, pilte og væbnere hver torsdag. Agersted Missionshuset August Ons. d. 8. aug. kl Ældre og enliges møde v. sognepræsten Tirs. d. 14. aug. Tirs. d. 21. aug. Tirs. d. 28. aug. kl Bibelkreds v. Gunnar Pedersen, Kvisselholtvej 80 Tekst: Mark. 12,1-27 kl Møde v. Grethe Christensen, Birkelse kl Møde v. Gert Nedergård Hansen, Brønderslev

6 gudstjenester Søndag d. 5. august 9.s.e. trin. Luk. 16,1-9 Søndag d. 12. august 10.s.e. trin. Luk. 19,41-48 Søndag d. 19. august 11.s.e. trin. Luk. 18,9-14 Søndag d. 26. august 12.s.e. trin. Mark. 7,31-37 Søndag d. 2. september 13.s.e. trin. Luk. 10,23-37 Søndag d. 9. september 14. s.e. trin. Luk. 17,11-19 Søndag d. 16. september 15.s.e. trin. Matt. 6,24-34 Søndag d. 23. september 16.s.e. trin. Luk. 7,11-17 Søndag d. 30. september 17.s.e. trin. Luk. 14,1-11 Søndag d. 7. oktober 18.s.e. trin. Matt. 22,34-46 K) betyder, at kirkebilen kører. Voer Konfirmandvelkomst Ingen (kollekt: Den danske Diakonissestiftelse) agersted (kollekt: Dialogcentret) Konfirmandvelkomst (K-K) Helge Pedersen Koncert med Per Nielsen (K-K) (kollekt: Blå kors) (kollekt: Blå kors) Kirkebilen til Voer kirke kører ad ruten, som begynder ved byskiltet i sydenden af Flauenskjold og fortsætter ad Aalborgvej til Frederiksberg og tilbage til den gamle Shell Station Oiensvej Kristianshåbsvej Aldersro J.P.Jensensvej - skolen Ingeborg Skeelsvej. Ruten påbegyndes en halv time før gudstjenestens begyndelse. Desuden kan man blive afhentet på bopælen eller få ruten ændret, hvis man dagen forinden ringer på: (Østergård, Hjallerup). Agersted kirkebil afhenter på bopælen, hvis man ringer (Aså Taxi), senest kl dagen forinden gudstjenesten. adresseliste sognepræst Leo Toftgaard Voergårdsvej 26, Voer 9330 Dronninglund. Tlf E- mail Træffes efter aftale hverdage, - undtagen mandag. Kirkesanger Bodil Olesen, tlf organist Natasha Jensen, tlf Voer graver Else Pedersen træffes på tlf , privat tlf Menighedsrådets formand Kirsten Sejlund Jensen Tlf Kirkeværge Lars Hans Pedersen, tlf Kasserer Kjeld Hørbye Jørgensen, tlf agersted graver Svend Christensen træffes på , privat tlf Menighedsrådets formand Peter Sørensen, tlf Kirkeværge Elert Pedersen, tlf Kasserer Bodil Olesen, tlf Obs: Kirkebetjeningen holder fri mandag, hvorfor kirkelige handlinger så vidt muligt må henvises til ugens øvrige hverdage. stof til næste kirkeblad (oktober-november) bedes afleveret til sognepræsten senest den 1. september 2007 udgivet af menighedsrådene i Voer og agersted Udgivet af menighedsrådene i Voer og Agersted. redaktionsudvalg Ruth Pedersen, Ane Mortensen og Leo Toftgaard (ansh.) Tryk: Basis Tryk

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

KIRKE NYT. På vej i Kirke? Eller Kirke på vej. Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2. Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad

KIRKE NYT. På vej i Kirke? Eller Kirke på vej. Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2. Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2 KIRKE NYT Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad På vej i Kirke? Eller Kirke på vej I grunden tror jeg på Gud men jeg kommer ikke i kirken. Det er ikke noget for mig, for jeg behøver

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN Der er forskel på regnebogen og Bibelen - men begge er en del af virkeligheden! Af Jens F. Munksgaard Det er forår, og alting

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg.

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg. Nordborg Kirke 56. årg. Lovet være Gud 3 August 2014 Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde

Læs mere

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Konfirmander 2015 Sæbygaardskolen Sæby Skole Sæbygaardskolen Privatskolen 2 Foto: Click, Grønnegade 17, Sæby / Saeby Avis 25 år i Sæby 1. juli er det 25 år siden jeg påbegyndte

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 Alrø kirke den 26. april kl. 12: Andreas Høyberg Mynster, Celina Holm Clemmensen, Laura Kirstine Liboriussen, Helene Børling Hansen. Gylling kirke den 26. april:

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 avedøre kirke marias engel se side 13 marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 NR: 87 Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 3, 29. årgang juni, juli, august 2014

Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 3, 29. årgang juni, juli, august 2014 Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Nr. 3, 29. årgang Juni, juli og august 2013 juni, juli, august 2014 Sognepræst Resen Præstegård Sognepræst Kirkevej 25 Helga Tlf.: 97 Ørgaard 52 18 06 Resen email:

Læs mere

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne Kirkeblad Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne JUNI, JULI, AUGUST 2014 Summertime - and the living is easy Der kan være en særlig lethed over sommeren frem for årets andre

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider

for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider Fædrelandssang - Fugleskydning - Lokalpolitik - Vin

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg.

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet I denne søde juletid af Aage Arbjerg, 2011 (olie på lærred). Selv om det ikke altid er nemt at være menneske, så er det kristendommens pointe, at vi må glæde

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere