BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. April årgang nr.2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. April 2007. 3. årgang nr.2"

Transkript

1 BØGEBLADET April 2007 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 3. årgang nr.2 Bøgebladet april

2 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Lone S. Hansen, Gyrstingevej 60, Næstformand: Birgitte Niemann, Bakkegårdsvej 1, Fjen Kasserer: Kenn Vium, Gyrstinge Bygade 40, Sekretær: Kirsten Forsingdal, Ørnekildevej Jan Hansen, Gyrstinge Bygade 3, Lars Jørgensen, Gyrstingevej Vera Mortensen, Gyrstingevej Steen Mortensen, Gyrstingevej 41 Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd Formand: Bodil Krag-Andersen, Gyrstinge Bygade Næstformand: Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjenneslev Lone Sanggaard, Gyrstinge Bygade 44, Anne-Margrethe Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen. Hilde P. Andersen, Borgvej 7, Sorø Bente Andersen, Gyrstinge Bygade 45 C Sognepræst Lisbeth Lundbech, Bringstrup Præstegård Andet: Graver Stig Sørensen Kirkeværge Bjarne Møbius, Gyrstinge Bygade Bøgebladet udgives af Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd og Menighedsrådet for Gyrstinge Sogn. Bladet omdeles gratis til samtlige husstande i Gyrstinge og Ørslevvester. Ansvarshavende redaktør: Lone Stefansen Hansen Redaktion: Lokalrådet og Menighedsrådet Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere eller afvise indlæg. Lay-out : Birgitte Niemann Tryk: Lemann grafisk, Stenlille Annoncer: Henvendelse til Kirsten Forsingdal, Oplag: 400. Se tidligere numre på Ved manglende levering - kontakt redaktionen. Næste blad udkommer juni deadline 23. maj 2

3 Lokalrådet skriver Det er ikke så tit, vi får plads til billeder i bladet, så her følger et lille udsnit af nyere begivenheder: Indendørs minibold 06/07. Årgang Beboerfest 24. marts Se flere fotos side 10. Gymnastikopvisning i GIF, 25. marts Herunder Spillopperne på spil. Stor publikumopbakning. Bøgebladet april

4 Kildeskolen skriver Legepatrulje Vores elever i 6. klasse har været på legepatrulje-kursus. Det betyder, at de nu tilbyder sig med mange spændende lege til de yngre elever i frikvartererne, i idræt eller i læsemotion. De er rigtig dygtige til at instruere og engagere kammeraterne, så der kommer gang i legen. Eleverne er let genkendelige i ens jakker og huer og har en stor taske fuld af rekvisitter. Forårets komme har sat ekstra gang i legene udendørs! Skolefest Vores traditionsrige skolefest finder sted torsdag den 24. maj kl og forberedelserne er allerede startet. Skolebestyrelsen er i gang med at arrangere bespisningen og 6. klasse forbereder sig til årets skolekomedie. Inden længe begynder de yngste børn at øve målrettet mod deres optræden med sang og spil. Invitationer udsendes sidst i april. Nye børn på Kildeskolen Efter indskrivningen ser det ud til at der starter 18 børn i børnehaveklassen til august. Vi glæder os til at tage imod de nye børn, som starter tirsdag den kl. 9. Samtidig er der i øjeblikket tilflytning til området, hvilket betyder nye børn i andre af skolens klasser. Vi byder også disse familier velkomne til området og til Kildeskolen! Med venlig hilsen Jette Wase Hansen 4

5 Generalforsamling i Byg & Bo, Gyrstinge-Ørslevvester Afholdes tirsdag d. 24. april kl. 19,30 i Gyrstinge forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning. Herunder forslag til og drøftelse af kommende aktiviteter. 3. Godkendelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. 5. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent. 6. Valg af bestyrelse. (Formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 supleanter vælges i lige kalenderår. Kassereren, 1 bestyrelsesmedlem og 2 supleanter vælges i ulige kalenderår.) 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Herunder gennemgang af ansøgninger og udlodning af midler. Alle er meget velkomne til generalforsamlingen og til at deltage i debatten, også om den fremtidige udvikling, men stemmeret har ifølge vedtægterne kun de der senest 3 uger forud for generalforsamlingen har betalt kontingent. Dette kan jo klares for blot 100 kr. hos kasserer Ole Olsen tlf Vi håber at se rigtig mange og foreningen er naturligvis vært ved kaffe m.m. Vi ses fdm. Bjarne Krog. Bøgebladet april

6 Byg og Bo skriver En decideret dagligvarebutik i byen er stærkt afhængig af at have Tips og Lotto forhandling. Fødevareminister Hans Chr. Schmidt var positiv overfor vores henvendelse, men mente Danske Spil hørte under kulturministeriet, hvor han så ville lægge et godt ord ind for at bevare livet på landet (i vores lille by). Imidlertid sorterer danske Spil under finansministeriet, og af svaret vi har fået fra Thor Pedersen, fremgår det klart, at han og dette ministerium ikke har den samme forståelse for, at give mulighed for liv i en lille by som Gyrstinge. I brevet henviser finansministeren bl.a. til, at der i mellemtiden er åbnet et nyt Føtex varehus i Ringsted med Tips og Lotto forhandling. Vi har herefter i Byg & Bo ændret strategi og går nu i stedet efter noget, der er mere kiosk præget, alternativt helt andre erhvervsformål. Der kommer stadig henvendelser på annoncerne, men ikke mange er virkeligt seriøse. I håbet om at forårets komme kan inspirere nogen fortsætter vi vores søgen frem til maj. Bestyrelsens planer herefter vil vi fremlægge og meget gerne drøfte med så mange som muligt på generalforsamlingen d. 24. april. Mød op og kom med dine ideer, måske er det lige dem vi mangler. Byg & Bo ønsker at bakke op om opførelsen af Kildehallen og har derfor inviteret til et par møder med bestyrelsen for Kildehallen, samt deltaget i et møde med borgmesteren, kommunaldirektøren og skoledirektøren. Vi har blandt andet drøftet muligheden for sammensætning af en fælles byggestyringsgruppe, såfremt vi lokalt selv skal stå for opførelsen via en selvejende institution. Forud for opførelsen vil der så skulle laves en driftsoverenskomst med kommunen. Hvor, hvor meget og hvor hurtigt der skal laves boligudbygning i lokalområdet vil vi ligeledes meget gerne drøfte på generalforsamlingen. Bjarne Krog 6

7 Kildehallen skriver Landsbyhuset opføres i 2009! Nu kan det ikke gå galt! To af byrådets faste udvalg, Børne- og undervisningsudvalget og Kultur- og fritidsudvalget, har her i marts besluttet, at der sættes 5,1 mio. kr. og en grund af til opførelse af Landsbyhuset i Gyrstinge i Så nu forestår der bare en del arbejde, inden byggeriet kan sættes i gang. Vi skal bl.a. finde ud af, hvor mange penge vi kan skrabe sammen, og hvad vi så kan få for de penge, vi ender med at have til rådighed. Der vil løbende blive redegjort for arbejdet i Bøgebladet. Årsmødet forløb uden de store sværdslag. Vi havde en del snak om, hvad det betyder, at være selvejende i forbindelse med opførelse og drift af hallen. Efter en kontakt til direktør for Børne- og kulturforvaltningen, Torben Lyster, kan jeg sige, at det ikke er noget, vi behøver at bekymre os så meget om. Kommunen vil gå helt ind i byggeprocessen, og kommunen arbejder på, at driftsaftalerne skal være ens for selvejende og kommunale haller. Et rigtigt glædeligt punkt på årsmødet var regnskabet. Det viser i 2006 et overskud på kr., der hovedsageligt stammer fra sponsor-cykelløbet ( kr.) og juletræssalget ( kr.). En stor tak til alle i lokalsamfundet, der har været med til at sikre det flotte resultat. Den nye bestyrelse består af Martin Niemann (næstformand), Peter Nielsen (sekretær), Bjarne Møbius, Kenneth Knudsen, Jan Glerup og undertegnede. Som suppleanter valgtes Lars Karup og Ole Christensen. Kontakt bestyrelsen hvis du har spørgsmål. Venlig hilsen Jens Andersen, formand Gyrstingevej 101, tlf Bøgebladet april

8 Skovbørnehaven skriver En forårshilsen fra Ringsted Skovbørnehave. Efter en lang og våd vinter, har vi endelig fået smidt flyverdragterne og de tykke støvler. Foråret titter frem, og det er en meget spændende årstid i Skovbørnehaven. Vi kigger på spirer ude i skoven, og har lavet små spirer forsøg hjemme i børnehaven. Det kribler og krabler på land og i vandet, og meget af vores tid går med at studere små dyr, det er salamandere, tudser, vandkalve, edderkopper, skøjteløbere, bænkebidere, regnorme osv, vi artsbestemmer, og noget bliver taget med hjem og studeret i mikroskop. Det er også nu inden der rigtigt kommer blade på træerne, at vi kan se fuglene i skoven og ved søen, vi lytter til fuglesang og ser på par dannelse. Vi har i år 10 børn der skal starte i skole til sommer, for dem er der oprettet en skolegruppe, hvor vi laver forskellige slags opgaver, vi laver forsøg, tager på turer, øver os i at blive store og skulle i skole. Påsken ligger lige straks, og i den forbindelse taler vi om den dramatiske historie der ligger til grund for denne, vi har klippet gækkebreve, vi laver påskefrokost, finder æg og triller æg i skoven. Derudover vil vi øve os i at snitte, lave nogle forsøg med omsætning og forrådnelse, kigge mere på fugle, arbejde med månedens dyr og forberede vores overnatning. Ringsted Skovbørnehave Laila 8

9 Tirsdagsklubben skriver Efter en velbesøgt og god sæson med start den 3. oktober 2006, og forårsfest/sæsonafslutning den 27. marts 2007, holder Tirsdagsklubben nu pause med de egentlige mødedage, som er i Gyrstinge Præstegård tirsdag kl Helt lukket ned for aktiviteter er der dog ikke. - Den 19. juni er der udflugt til Birkegårdens Haver og Postgården i Sorø. - Den 23. juni, Sct. Hans aften, i Præstegårdshaven i Gyrstinge er klubben igen aktiv, da den som tidligere år står for salg af kaffe og kage. Til evt. nye medlemmer/interesserede kan oplyses, at Tirsdagsklubben primært henvender sig til pensionister og efterlønnere i Gyrstinge, Bringstrup og Sigersted. Der er mellem deltagere pr. arrangement. Program annonceres i Lokalbladet og Bøgebladet. Yderligere oplysninger gives meget gerne på tlf Mange hilsener og velkommen til hyggelige og lærerige sammenkomster Hilde Andersen Bøgebladet april

10 Forsamlingshuset Indtryk fra beboerfesten i Gyrstinge forsamlingshus lørdag d. 24. marts. Trio Himmelblå spillede op til dans. (foto: Morten Hansen) 10

11 Din Kirke Hvorfor skal vi til gudstjeneste i Søskoven 2. pinsedag? 3 gode spørgsmål og svar på hvorfor kirken flytter ud i det grønne. Se mere tekst på side 13. Bøgebladet april

12 Gudstjenesteliste Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge April 01. april Palmesøndag: Bringstrup 9 Sigersted april - Skærtorsdag: Gyrstinge (pastoratets gudstjeneste) 06. april - Langfredag: Gyrstinge 9 Sigersted april - Påskedag: Sigersted 9 Bringstrup april - 2. påskedag: Gyrstinge (pastoratets gudstjeneste) 15. april - 1.s.e.påske: Vetterslev 9 Sigersted april - 2.s.e.påske: Gyrstinge 9 Bringstrup april - 3.s.e.påske: Bringstrup 9 Bringstrup 11 (konfirmation ved begge gudstjenester) Maj 04. maj Bededag: Bringstrup 9 Gyrstinge maj 4.s.e.påske: Sigersted 10 (konfirmation) 13. maj 5.s.e.påske: Gyrstinge 9 Gyrstinge 11 (konfirmation ved begge gudstjenester) 17. maj Kristi himmelfartsdag: Bringstrup 9 Sigersted maj 6.s.e.påske: Gyrstinge maj Pinsedag: Sigersted 9 Bringstrup maj Anden pinsedag: Søskoven (provstigudstjeneste) Juni 03. juni Trinitatis: Vetterslev 9 Gyrstinge Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angivet. Kirkebil rekvireres ved at ringe til sognepræst Lisbeth Lundbech. Der tages forbehold for ændringer 12

13 fortsat fra forsiden... Hvorfor holder vi ikke bare gudstjeneste i vores egen kirke? En gang om året, nærmere bestemt 2. pinsedag, mødes provstiets menigheder. Vi holder gudstjeneste sammen, fordi det styrker det enkelte menneskes tro og giver inspiration til det hjemlige kirkeliv. Sognene i Ringsted-Sorø provsti er meget forskellige i størrelse. Nogle steder er kirken fuld hver søndag, andre steder er kirkegangen lille. Men når det hele samles når sangen rigtig løfter sig, og bønnen siges af mange stemmer, fornemmer vi, at vores tro er en del af noget meget stort. Vi oplever at være på vej sammen. Hvorfor kan vi så ikke mødes i en af provstiets store kirker? Med lidt god vilje kunne vi sikkert godt rummes i en af kæmpekirkerne Sct. Bendts eller Klosterkirken. Men den nyudsprungne bøgeskov kan noget mere. Fuglesangen og det duftende friske græs bliver pludselig ikke kun noget, vi synger om. Det bliver en del af gudstjenesten. Når børn og voksne synger den elskede salme Op al den ting, som Gud har gjort, hans herlighed at prise, gør vi det i bogstaveligste forstand som en del af Guds skaberværk. Selvfølgelig kræver det en særlig indstilling og forberedelse at gøre en skovtur til gudstjeneste.vi rejser et kors af skovens stammer, medbringer sangere og musik og dækker nadverbord ved kanten af Tuelsø. Hvorfor lige 2. pinsedag? Pinse er Helligåndens fest. 50 dage efter Jesu Kristi opstandelse gjorde Guds Ånd den lille kristne menighed synlig i Jerusalem. Menighedens forkyndelse blev hørt, forstået og troet. Med Helligånden voksede den lille menighed til kirke for hele folket. Friluftsgudstjeneste er også en måde at gøre kirken synlig på. Der bliver lagt mærke til, at vi samles, og for nogle mennesker er det måske nemmere at tage plads på en bænk i skoven end at gå ind gennem kirkedøren. Tag gerne madkurven med i skoven 2. pinsedag. Drikkevarer kan købes. Lars Poulsen, sognepræst, Pedersborg Bøgebladet april

14 Minikonfirmander Minikonfirmander, juniorkonfirmander, indledende konfimandforberedelse dåbsoplæring. Kært barn har mange navne, men de betyder alle det samme: nemlig, at der fra kirkerne gives et tilbud til de 9-11-årige om at lære kirken nærmere at kende. Det drejer sig om et ca. 3 måneders forløb af 2 timer, hvor børnene vil komme til kirken efter skoletid for at opleve, lege, snakke og høre noget om den kristne tro. Gyrstinge menighedsråd tilbyder minikonfirmandundervisning allerede dette efterår, evt. fra foråret 2008, såfremt det lykkes os at finde en kvalificeret minikonfirmandlærer til den ugentlige undervisning. Minikonfirmandlæreren vil arbejde tæt sammen med sognepræsten, som i øvrigt vil være til stede, når det er naturligt og påkrævet. Vi giver tilbudet til den kommende tredje og fjerde klasse på Kildeskolen. Det er et frivilligt tilbud, som kirken tilbyder uden omkostninger for eleverne. Det er ikke en betingelse, at barnet er døbt. Omvendt er det heller ikke noget krav for at blive konfirmeret, at man har været minikonfirmand. Sidste år lykkedes det at etablere et minikonfirmandhold i Bringstrup- Sigersted og jeg håber, at dette også vil lykkes i Gyrstinge. Ring, skriv, mail til mig helst så hurtigt som muligt. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Tilmelding til mini-konfirmandundervisnig senest d. 3. juni til sognepræst Lisbeth Lundbech, Bringstrup Præstegård, Egerupvej 11, 4100 Ringsted. Tlf Mail: PS! Jeg giver gerne en prøvetime. Lisbeth Lundbech 14

15 Velkommen til ny organist Den 1. marts 2007 har Gyrstinge Menighedsråd ansat Stamen Stantchev som organist ved Gyrstinge Kirke. Stamen er under uddannelse til organist på kirkemusikskolen i Roskilde, men har allerede mange års erfaringer i det musikalske landskab. Vi glæder os til hans fremtidige virke som organist i kirken og tror, det bliver musikalske oplevelser for os i Gyrstinge. B. K-A. ***** Resultat af indsamlingen 4. marts 2007 Igen i år blev der samlet ind over hele landet til fordel for kampen mod Aids. Og som vi efterhånden har gjort det i en hel del år, fik vi også samlet ind i Gyrstinge og Ørslevvester. Vi fik på et par timer samlet 3002,50 kr. ind. Det betyder, at vi i gennemsnit pr. indbygger ligger over landsgennemsnittet. Det er flot i betragtning af, at vi med kun 3 indsamlere, ikke kunne nå hele sognet rundt. En stor tak til alle giverne og fordi I altid tager så pænt imod os. En af indsamlerne ***** Offentligt møde Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde tirsdag den 17. april 2007 kl Mødet finder sted i Gyrstinge Præstegård. Menighedsrådet ***** Konfirmationer 2008 Bringstrup kirke søndag d. 27. april 2008 Sigersted kirke søndag d. 4. maj 2008 Gyrstinge kirke lørdag d. 10. maj 2008 (OBS!) Læg mærke til konfirmationen i Gyrstinge i 2008 er henlagt til en lørdag. Dette hænger sammen med,at konfirmationsdatoen i Gyrstinge (2. søndag i maj) falder sammen med pinsedag. Vi har søgt om dispensation til at afholde konfirmation pinsedag, men har fået afslag på vores ansøgning. Undtagelsesvis er konfirmationen derfor henlagt til en lørdag i.h.t. en menighedsrådsbeslutning. Bøgebladet april LL

16 Pastoratsgudstjeneste I Bringstrup-Sigersted Gyrstinge pastorat er menighedsrådene blevet enige om, at holde enkelte af årets gudstjenester som pastoratsgudstjenester. Den pågældende dag vil der derfor kun være én gudstjeneste i pastoratet og vi håber og regner med, at beboerne i de tre sogne flittigt vil tage del i disse gudstjenester, hvad enten de det pågældende år er henlagt til Bringstrup, Sigersted eller Gyrstinge, da sognets gudstjeneste jo er aflyst den pågældende helligdag. Ved evt. transportproblemer ringes til sognepræst Lisbeth Lundbech på tlf Der vil være pastoratsgudstjeneste - Skærtorsdag aften d. 5. april kl i Gyrstinge kirke - 2. påskedag d. 9. april kl i Gyrstinge kirke ***** Provstigudstjeneste - 2. pinsedag den 28. maj kl i Søskoven ved Sorø Provstigudstjenesten vil forme sig som en friluftsgudstjeneste, hvor samtlige sogne i Ringsted-Sorø provsti deltager. Den ordinære gudstjeneste i sognets kirke vil være aflyst den dag. Ved transportproblemer ringes til sognepræst Lisbeth Lundbech på tlf eller menighedsrådsformand Bodil Krag-Andersen på tlf Tag gerne madkurv med. Drikkevarer kan købes. ***** Konfirmation i Bringstrup Konfirmation i Sigersted den 29. april 2007 kl den 6. maj 2007 kl Jannick Bang Hansen Sara Alexandra Azizi Asser Bjørn Højland Olsen Mathias Kaufmann Buchtrup Signe Mie Højland Olsen Annika Janice Kierkegaard Tone Ulrikke Raun Signe Skovgaard Sørensen 16

17 Konfirmation i Gyrstinge den 13. maj 2007 kl Charise Lise Gijsbertha Jensen Christian Remmer Kildebro Rasmus Rosquist Kjærgaard Nanna Doktor Guldberg Madsen Esben Sten Nielsen Dennis Peter Svendsen Jakob Blume Thøgersen Konfirmation i Bringstrup den 29. april kl Anne Minna Norup Baggesen Julie Jensine Norup Baggesen Tenna Christiansen Clara Cecilie Leve Hermansen Martin Kjærgaard Jensen Konfirmation i Gyrstinge den 13. maj 2007 kl Rikke Hinge Andersen Martin Woetmann Andersen Inge-Lise Mølgaard Andreasen Josephine Pilegaard Hansen Michael Hammerich Horney Andreas Frederik Werenberg Jepsen Asger Kruhøffer Nicolai Bianchy Schjøtt Liljedahl Sanne Kjærulf Madsen Rasmus Snedker Trine Lykkebak Larsen Anna Nana Koefoed Nielsen Lasse Cliff Noack Nina Rahbek Pedersen Julie Vinum Rasmussen Indskrivning til konfirmationsforberedelse Tirsdag d. 22. maj kl indskrives i Bringstrup Præstegård elever fra Kildeskolen. Onsdag d. 23. maj kl indskrives i Bringstrup Præstegård elever fra Friskolen. Procedure: Du møder blot op i det ovennævnte tidsrum sammen med mindst én af dine forældre eller værger og bliver så indskrevet på mit kontor. Indskrivningen sker efter tur. Der er således ikke tale om et tre timers arrangement. Det er vigtigt at møde op i det angivne tidsrum, da vi kun har plads til 12 konfirmander pr. konfirmationsgudstjeneste. Senere tilmeldte kan kun tildeles plads i de kirker og på de tider, hvor der er ledige pladser. Er du forhindret i at møde op indenfor det angivne tidsrum, ringes der til sognepræsten på telefon inden indskrivningstidspunktet med henblik på en alternativ aftale. Dette gælder også som rettidig tilmelding. For tildeling af plads på en ønsket konfirmationsdato gælder: 1. Udensogns konfirmander kan kun blive optaget på et ønsket konfirmationstidspunkt, såfremt der er plads. 2. Rettidigt tilmeldte får første prioritet til en ønsket konfirmationsdato. Dåbs-/og eller navneattest medbringes til indskrivningen. Mange unge er i tvivl, om de vil konfirmeres eller ej. Det er forståeligt, da vi lever i en multikulturel kultur med en multikulturel religiøsitet. Er du i tvivl, vil det imidlertid være en god idé at følge undervisningen, da det er lettere at tage stilling til noget, man ved noget om, end til noget ukendt. Velkommen Lisbeth Lundbech (sognepræst) Bøgebladet april

18 Bag om Ordet Djævelen er græsk. Han er bagtaleren, der taler ondt om Gud og det gode. På hebraisk hedder han Satan, her er han modstanderen, Guds og vores med. I Norden er han fristeren. Det er, hvad Fanden betyder. Han har mange veje til vores hjerte, og skal vi skal ikke tro ham over en dørtærskel. Derfor forsager vi ham, Før vi bekender troen på Gud. Djævelen er den vigtigste biperson i fastetiden. Hans indsats kulminerer langfredag. Gud ved, hvem der vinder? Fra Stiftsbladet Sognepræst Lisbeth Lundbech - tlf eller Træffes bedst: tirsdag og torsdag kl onsdag og fredag kl lørdag: efter aftale - mandag: fridag Graver Stig Sørensen - tlf mandag: fridag Kirkedelen er redigeret af Gyrstinge Menighedsråd. Evt. idéer eller spørgsmål kan rettes til Grethe Madsen, eller på 18

19 Fra kilderne... SKOLEÅRET blev et begivenhedsrigt år: I august fik skolen en forespørgsel fra et af skolekommissionens medlemmer om skolebørnene måtte få fri d. 25. for at være med ved åbningen af Gyrstinge Naturpark? Omtalte park, som nærmest er at sammenligne med et husmandssted (lå, hvor nu Skovkroen ligger, Red.), betragtes af hovedparten af sognet som et spekulation i turister foretagende, der ikke har noget med hverken natur eller park at gøre. Derfor svarede førstelærer Skovlund, at han ville høre hele skolekommissionen, før han sagde ja. En time efter ringede direktøren for nævnte park, Odewahn, og kunne ikke forstå, at der kunne være noget i vejen for at give fri. Han havde talt med myndighederne og havde deres velvilje. Pressen og TV ventede og ville gerne have svar straks. Dir. Odewahn fik imidlertid lov at vente et par timers tid, mens vi fik forespurgt pastor Emil Hansen, som var formand for skolekommissionen, og denne fik forespurgt amtsskolekonsulenten. Arveprins Knud skulle jo komme og indvie parken, og vi ville vide, om vi havde nogen pligter i retning af at skulle stille med børn og flag. Det havde vi ikke, var svaret, og skolekommission og lærerpersonale var denne gang aldeles 100 % enige - om at takke nej til invitationen. Direktøren lod derfor indbydelsen gå videre til førsteklasserne på Ringsted Borgerskole med lærere (til at holde lidt orden), og børn og lærere fortalte senere til glæde for vort skadefro sind, at det hele havde været en sørgelig jammer: flag var der kun til halvdelen af børnene; den anden halvdel stod og tudbrølede. Prinsen kørte på tværs af rækkerne, i stedet for langs med, og børnene var i øvrigt såre skuffede over, at alle de dyr, de ville få at se, blot var nogle får. Bøgebladet april

20 Fra kilderne... - fortsat September Det 2-dages lærerstævne på Gerlev idrætshøjskole gennemførtes for 3. år i træk og samlede mange af Sorø amts lærere. Oktober Efterårsmanøvren blev afviklet i Syd- og Østsjælland, og egnen omkring Gyrstinge var bagland for den ene part. Her i skolen havde vi indkvartéring af militærpolitiet. De installerede sig i kældergang og sløjdlokale, og børnene tog det naturligvis som en slags ekstra underholdning. Ja, der faldt da også en pakke kiks fra feltrationerne af til dem en gang imellem. Øvelsen kulminerede en week-end, og i løbet af søndagen kom der bud til skolen om, at Arveprins Knud ville komme til Gyrstinge skole for at inspicere militærpolitiet!!! Den kommanderende meddelte det til Skovlund, som derfor foreslog, at skolens flag blev hejst. Det sidste med flaget kom arveprinsen for øre, og da han ankom til skolegården, gik han direkte over mod førstelærerboligen, hvor Skovlund havde stået for at få et glimt af begivenhederne. Skovlund gik jo Arveprins Knud og hans delegation i møde, hilste på dem, snakkede lidt og bød hele selskabet indenfor i privaten. Sønnen, Flemming, havde været ude i skolegården for at fotografere, og da nu hele selskabet begyndte at gå ind, henvendte en befalingsmand sig til ham og sagde: Gå De bare med ind, unge mand, det er der sikkert ingen, der har noget imod. Det vakte naturligvis munterhed, da Flemming sagde, at det kunne han næppe heller tænke sig, da han var søn i huset. Arveprinsen nød tilsyneladende at få sig en sludder med pædagogen over et glas vin, og først efter en halv times tid forlod delegationen førstelærerboligen. En morsom hændelse, men især sjov, fordi vi to måneder tidligere ikke havde taget imod en indbydelse til at komme ud og vifte med flagene for arveprinsen, eller rettere for den park, han skulle indvie. sammenfattet af Max Brøndtoft 20

21 Idrætsforeningen skriver Gyrstinge idrætsforening er klar til en ny fodboldsæson Vi starter udendørs træningen for børn og unge første gang tirsdag d. 10. april. Vi har følgende hold på plads: Minibold (piger og drenge) (årgang: 01-03) Hver tirsdag og torsdag kl Trænere: Ole, Martin, Lars og Jan Puslinge (piger og drenge) (årgang 99+00) Miniput (piger og drenge) (årgang 97+98) Hver tirsdag og torsdag kl Trænere: Peter, Kim, Jan og Christian Drenge (årgang 93+94) Hver tirsdag og torsdag kl Træner: René +? Herrejunior (årgang 90-92) Træner: Henrik +? Hver tirsdag og torsdag kl Piger (årgang 95-96) Træner: Michael +? Holdleder: Aase Tirsdag og torsdag kl Damejunior (årgang 90-92) Træner Michael +? Holdleder Aase Tirsdag og torsdag kl ***** Sportstøj i klubregi: Foreningen vil i løbet af foråret komme med tilbud på klub-træningstøj: shorts og bluse, windbreaker og knickers, træningsdrager, strømper mm. Hold øje med det gode tilbud Forældreopbakning: Foreningen har brug for hjælpende hænder! Har DU lyst til at være med som hjælpetræner, holdleder, dommer eller til at lave kaffe og sælge is og lign. på kampdage, så hold dig ikke tilbage foreningen har brug for al den hjælp vi kan få stort som småt og det ville være dejligt, hvis der også kom nye ansigter. Det ville også være rart, at få lidt flere tilskuere til vores hjemmekampe især hos vores ældre ungdomsspillere kniber det med opbakning til kampene. Turneringsplanerne vil blive lagt på hjemmesiden og hængt op ved klubhuset så snart de bliver sendt ud. Al henvendelse i forbindelse med børne- og ungdomsfodbold til: Janne Gren Tlf: Bøgebladet april

22 Idrætsforeningen skriver - fortsat Volley bliver til beachvolley Der er gennem vinteren blevet spillet mixvolley for voksne i Ringstedhallen hver mandag aften. Vi har været spillere og vi vil gerne fortsætte med beachvolley når nu vejret bliver bedre. Har du lyst til at være med så mød op. Det foregår på sportspladsen ved Kildeskolen i Gyrstinge mandag den 7. maj kl Du kan også kontakte Lars Jørgensen på tlf Familierundbold Nu starter familierundbold op igen, efter sidste års store succes. Alle kan deltage ung som gammel så kom og mød naboen over en gang rundbold! Opstart onsdag den 2. maj 2007 Tid: kl Sted: på sportspladsen ved Kildeskolen Pris: Gratis for alle! Mød op så vi kan spille, grine og hygge os sammen hver onsdag frem til den 4. juli, hvor vi afslutter med en grillfest. NB: Har det regnet og græsset er vådt, aflyser vi dagens spil. På gensyn Lone Sanggaard evt. spørgsmål

23 Til opslagstavlen Ny frisør i Gyrstinge Jeg hedder Mette og er flyttet fra Sigersted til Gyrstinge i oktober Jeg er kommet i Gyrstinge gennem de seneste 5 år, hvor mine to piger går i henholdsvis børnehave og skole. Jeg har arbejdet i frisørsalon i Ringsted i 12 år, men har nu fået lyst til at starte for mig selv her i Gyrstinge, hvor alle, unge som ældre m/k, er velkomne til at kigge ind. Jeg har fået en rigtig god modtagelse i byen, og glæder mig til at betjene nye kunder. mvh Mette Andersen New Hair, tlf ***** Opfordring!! Til de lastvogne der parkerer ved kirkegårdsmur, ud for forsamlingshuset og ved brugsen. Kirkegårdsmuren og forsamlingshuset kan ikke holde til den tunge trafik, uden at der vil opstå nogle sætningsskader i murene. Så find venligst et andet sted at parkere. Det er ikke sikkert, firmaerne vil betale for skaderne. Med venlig hilsen Menighedsrådet, Forsamlingshuset og Byg og Bo Bøgebladet april

24 Peter's Auto Reparation og service af alle bilmærker Dit værksted i nærområdet Fulbyvej 42, 4180 Sorø tlf John Hansen Tømrer og Snedkerfirma Totalentrepriser udføres Vermehrensvej 16, 4100 Ringsted tlf Gyrstinge Forsamlingshus Gyrstinge Bygade 23, 4100 Ringsted tlf Idealhuset Projektering, tilsyn, tømrer- og snedkerarbejde Jørn P. Rasmussen Ørslevvestervej 72 - Ørslevvester 4173 Fjenneslev tlf Gørslev Skovindustri Brænde, Briketter, Bark tlf Frisørsalonen Annelise Knudsen Egerupvej 130, Ørslevvester tlf (mandag lukket) Bjarne Beck Snedker & tømrermester Gyrstinge skovhuse 24 - Gyrstinge 4173 Fjenneslev tlf Spanske krukker, Skulpturer, Springvand Maltvedgaard, Gårdstofte 54, 4100 Ringsted tlf Åbningstider: lørdag, søn- og helligdage eller efter aftale 24

25 Gyrstinge VVS Aut. VVS-installatør Aut. Kloakmester Bakkegårdsvej 63, 4100 Ringsted tlf Krogagergård Produktion og salg af økologisk okse- og svinekød, grøntsager og meget andet. Ørnekildevej 22 - Ørslevvester 4173 Fjenneslev tlf Telt- og grilludlejning Gyrstinge/Ørslevvester lokalråd udlejer telt (6x8m) og en stor rund grill til private arrangementer. Kontakt: Telt - Gert Sørensen tlf Grill - Kenn Vium tlf SBM Smed, VVS- & Blikkenslager Aps Nyrup VVS- og Elservice Byskovvej 11, 4100 Ringsted Tlf Fax Mobil Mail: Skal du holde fest? Holder vejret mon? Gyrstinge IF har et partytelt, som du kan leje til din fest. Teltet koster 1000 kroner og såfremt man ønsker hjælp til opsætning af teltet koster det 1500 kroner at leje teltet. Kontakt Malene på mobil såfremt du vil leje teltet Støt vore annoncører Bøgebladet april

BØGEBLADET April 2009 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 5. årgang nr.2

BØGEBLADET April 2009 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 5. årgang nr.2 BØGEBLADET April 2009 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 5. årgang nr.2 Bøgebladet april 2009 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 23 64 31 13 Næstformand:

Læs mere

BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. August 2007. 3. årgang nr.4

BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. August 2007. 3. årgang nr.4 BØGEBLADET August 2007 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 3. årgang nr.4 Bøgebladet august 2007 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 32 55 00 29 Næstformand:

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

BØGEBLADET August 2008 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 4. årgang nr.4

BØGEBLADET August 2008 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 4. årgang nr.4 BØGEBLADET August 2008 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 4. årgang nr.4 Bøgebladet august 2008 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 32 55 00 29 Næstformand:

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. Oktober 2007. 3. årgang nr.5

BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. Oktober 2007. 3. årgang nr.5 BØGEBLADET Oktober 2007 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 3. årgang nr.5 Bøgebladet oktober 2007 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 32 55 00 29 Næstformand:

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING TIL 7. KLASSES FORÆLDRE! Det er blevet tiden for indskrivning til konfirmationsforberedelse.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

10 års jubilæums løb Efterårsklassikeren hvor alle kan være med - Starten går ved Købmanden i Gyrstinge

10 års jubilæums løb Efterårsklassikeren hvor alle kan være med - Starten går ved Købmanden i Gyrstinge Landsbyhuset afholder sponsorcykelløb TOUR de GYRSTINGE Lørdag den 5. september 2015 10 års jubilæums løb Efterårsklassikeren hvor alle kan være med - Starten går ved Købmanden i Gyrstinge Tour de Gyrstinge

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Alle dage kl. 18.00) 20. februar 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29.

Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29. Blandet kor for voksne Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29. Se korets hjemmeside: www.123hjemmeside.dk/oesterlindetkoret

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

BØGEBLADET April 2012 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 8. årgang nr.2

BØGEBLADET April 2012 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 8. årgang nr.2 BØGEBLADET April 2012 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 8. årgang nr.2 Bøgebladet april 2012 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 23 64 31 13 Næstformand:

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Aadum Husholdningsforening

Aadum Husholdningsforening Aadum Husholdningsforening Eftermiddagstur Tirsdag den 11. marts kl. 14.00 16.30 besøger vi Musikgalleriet/Mariehaven i Ansager Rie og Helge Engelbrecht laver underholdning med foredrag, fællessang, besøg

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Fredagsbrev uge 23-2012 Side 1 Indledning Side 3 Filuren Side 2 Side 4 Kalender, kontakt mm. Side 2 Pressemeddelelse Side 6 Balloner og Gud Så blev det

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. marts 2015 Fredagsbrev nr. 816 Næste uge: 28.marts 02.april 05.april Konfirmation i Korskirken Påskeferie Skole igen Lærermøde Forældrerådsmøde Skov.bh.haven 5.kl.forældre

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

BINDELEDDET. Oktober - December 2013. Hej spejdere og forældre.

BINDELEDDET. Oktober - December 2013. Hej spejdere og forældre. BINDELEDDET Oktober - December 2013 Hej spejdere og forældre. Efteråret er over os og det er blevet koldt igen. Snart er julen også over os. Det betyder også store beskidte støvler og vådt overtøj. Alt

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere