BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. April årgang nr.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. April 2007. 3. årgang nr.2"

Transkript

1 BØGEBLADET April 2007 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 3. årgang nr.2 Bøgebladet april

2 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Lone S. Hansen, Gyrstingevej 60, Næstformand: Birgitte Niemann, Bakkegårdsvej 1, Fjen Kasserer: Kenn Vium, Gyrstinge Bygade 40, Sekretær: Kirsten Forsingdal, Ørnekildevej Jan Hansen, Gyrstinge Bygade 3, Lars Jørgensen, Gyrstingevej Vera Mortensen, Gyrstingevej Steen Mortensen, Gyrstingevej 41 Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd Formand: Bodil Krag-Andersen, Gyrstinge Bygade Næstformand: Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjenneslev Lone Sanggaard, Gyrstinge Bygade 44, Anne-Margrethe Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen. Hilde P. Andersen, Borgvej 7, Sorø Bente Andersen, Gyrstinge Bygade 45 C Sognepræst Lisbeth Lundbech, Bringstrup Præstegård Andet: Graver Stig Sørensen Kirkeværge Bjarne Møbius, Gyrstinge Bygade Bøgebladet udgives af Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd og Menighedsrådet for Gyrstinge Sogn. Bladet omdeles gratis til samtlige husstande i Gyrstinge og Ørslevvester. Ansvarshavende redaktør: Lone Stefansen Hansen Redaktion: Lokalrådet og Menighedsrådet Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere eller afvise indlæg. Lay-out : Birgitte Niemann Tryk: Lemann grafisk, Stenlille Annoncer: Henvendelse til Kirsten Forsingdal, Oplag: 400. Se tidligere numre på Ved manglende levering - kontakt redaktionen. Næste blad udkommer juni deadline 23. maj 2

3 Lokalrådet skriver Det er ikke så tit, vi får plads til billeder i bladet, så her følger et lille udsnit af nyere begivenheder: Indendørs minibold 06/07. Årgang Beboerfest 24. marts Se flere fotos side 10. Gymnastikopvisning i GIF, 25. marts Herunder Spillopperne på spil. Stor publikumopbakning. Bøgebladet april

4 Kildeskolen skriver Legepatrulje Vores elever i 6. klasse har været på legepatrulje-kursus. Det betyder, at de nu tilbyder sig med mange spændende lege til de yngre elever i frikvartererne, i idræt eller i læsemotion. De er rigtig dygtige til at instruere og engagere kammeraterne, så der kommer gang i legen. Eleverne er let genkendelige i ens jakker og huer og har en stor taske fuld af rekvisitter. Forårets komme har sat ekstra gang i legene udendørs! Skolefest Vores traditionsrige skolefest finder sted torsdag den 24. maj kl og forberedelserne er allerede startet. Skolebestyrelsen er i gang med at arrangere bespisningen og 6. klasse forbereder sig til årets skolekomedie. Inden længe begynder de yngste børn at øve målrettet mod deres optræden med sang og spil. Invitationer udsendes sidst i april. Nye børn på Kildeskolen Efter indskrivningen ser det ud til at der starter 18 børn i børnehaveklassen til august. Vi glæder os til at tage imod de nye børn, som starter tirsdag den kl. 9. Samtidig er der i øjeblikket tilflytning til området, hvilket betyder nye børn i andre af skolens klasser. Vi byder også disse familier velkomne til området og til Kildeskolen! Med venlig hilsen Jette Wase Hansen 4

5 Generalforsamling i Byg & Bo, Gyrstinge-Ørslevvester Afholdes tirsdag d. 24. april kl. 19,30 i Gyrstinge forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning. Herunder forslag til og drøftelse af kommende aktiviteter. 3. Godkendelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. 5. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent. 6. Valg af bestyrelse. (Formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 supleanter vælges i lige kalenderår. Kassereren, 1 bestyrelsesmedlem og 2 supleanter vælges i ulige kalenderår.) 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Herunder gennemgang af ansøgninger og udlodning af midler. Alle er meget velkomne til generalforsamlingen og til at deltage i debatten, også om den fremtidige udvikling, men stemmeret har ifølge vedtægterne kun de der senest 3 uger forud for generalforsamlingen har betalt kontingent. Dette kan jo klares for blot 100 kr. hos kasserer Ole Olsen tlf Vi håber at se rigtig mange og foreningen er naturligvis vært ved kaffe m.m. Vi ses fdm. Bjarne Krog. Bøgebladet april

6 Byg og Bo skriver En decideret dagligvarebutik i byen er stærkt afhængig af at have Tips og Lotto forhandling. Fødevareminister Hans Chr. Schmidt var positiv overfor vores henvendelse, men mente Danske Spil hørte under kulturministeriet, hvor han så ville lægge et godt ord ind for at bevare livet på landet (i vores lille by). Imidlertid sorterer danske Spil under finansministeriet, og af svaret vi har fået fra Thor Pedersen, fremgår det klart, at han og dette ministerium ikke har den samme forståelse for, at give mulighed for liv i en lille by som Gyrstinge. I brevet henviser finansministeren bl.a. til, at der i mellemtiden er åbnet et nyt Føtex varehus i Ringsted med Tips og Lotto forhandling. Vi har herefter i Byg & Bo ændret strategi og går nu i stedet efter noget, der er mere kiosk præget, alternativt helt andre erhvervsformål. Der kommer stadig henvendelser på annoncerne, men ikke mange er virkeligt seriøse. I håbet om at forårets komme kan inspirere nogen fortsætter vi vores søgen frem til maj. Bestyrelsens planer herefter vil vi fremlægge og meget gerne drøfte med så mange som muligt på generalforsamlingen d. 24. april. Mød op og kom med dine ideer, måske er det lige dem vi mangler. Byg & Bo ønsker at bakke op om opførelsen af Kildehallen og har derfor inviteret til et par møder med bestyrelsen for Kildehallen, samt deltaget i et møde med borgmesteren, kommunaldirektøren og skoledirektøren. Vi har blandt andet drøftet muligheden for sammensætning af en fælles byggestyringsgruppe, såfremt vi lokalt selv skal stå for opførelsen via en selvejende institution. Forud for opførelsen vil der så skulle laves en driftsoverenskomst med kommunen. Hvor, hvor meget og hvor hurtigt der skal laves boligudbygning i lokalområdet vil vi ligeledes meget gerne drøfte på generalforsamlingen. Bjarne Krog 6

7 Kildehallen skriver Landsbyhuset opføres i 2009! Nu kan det ikke gå galt! To af byrådets faste udvalg, Børne- og undervisningsudvalget og Kultur- og fritidsudvalget, har her i marts besluttet, at der sættes 5,1 mio. kr. og en grund af til opførelse af Landsbyhuset i Gyrstinge i Så nu forestår der bare en del arbejde, inden byggeriet kan sættes i gang. Vi skal bl.a. finde ud af, hvor mange penge vi kan skrabe sammen, og hvad vi så kan få for de penge, vi ender med at have til rådighed. Der vil løbende blive redegjort for arbejdet i Bøgebladet. Årsmødet forløb uden de store sværdslag. Vi havde en del snak om, hvad det betyder, at være selvejende i forbindelse med opførelse og drift af hallen. Efter en kontakt til direktør for Børne- og kulturforvaltningen, Torben Lyster, kan jeg sige, at det ikke er noget, vi behøver at bekymre os så meget om. Kommunen vil gå helt ind i byggeprocessen, og kommunen arbejder på, at driftsaftalerne skal være ens for selvejende og kommunale haller. Et rigtigt glædeligt punkt på årsmødet var regnskabet. Det viser i 2006 et overskud på kr., der hovedsageligt stammer fra sponsor-cykelløbet ( kr.) og juletræssalget ( kr.). En stor tak til alle i lokalsamfundet, der har været med til at sikre det flotte resultat. Den nye bestyrelse består af Martin Niemann (næstformand), Peter Nielsen (sekretær), Bjarne Møbius, Kenneth Knudsen, Jan Glerup og undertegnede. Som suppleanter valgtes Lars Karup og Ole Christensen. Kontakt bestyrelsen hvis du har spørgsmål. Venlig hilsen Jens Andersen, formand Gyrstingevej 101, tlf Bøgebladet april

8 Skovbørnehaven skriver En forårshilsen fra Ringsted Skovbørnehave. Efter en lang og våd vinter, har vi endelig fået smidt flyverdragterne og de tykke støvler. Foråret titter frem, og det er en meget spændende årstid i Skovbørnehaven. Vi kigger på spirer ude i skoven, og har lavet små spirer forsøg hjemme i børnehaven. Det kribler og krabler på land og i vandet, og meget af vores tid går med at studere små dyr, det er salamandere, tudser, vandkalve, edderkopper, skøjteløbere, bænkebidere, regnorme osv, vi artsbestemmer, og noget bliver taget med hjem og studeret i mikroskop. Det er også nu inden der rigtigt kommer blade på træerne, at vi kan se fuglene i skoven og ved søen, vi lytter til fuglesang og ser på par dannelse. Vi har i år 10 børn der skal starte i skole til sommer, for dem er der oprettet en skolegruppe, hvor vi laver forskellige slags opgaver, vi laver forsøg, tager på turer, øver os i at blive store og skulle i skole. Påsken ligger lige straks, og i den forbindelse taler vi om den dramatiske historie der ligger til grund for denne, vi har klippet gækkebreve, vi laver påskefrokost, finder æg og triller æg i skoven. Derudover vil vi øve os i at snitte, lave nogle forsøg med omsætning og forrådnelse, kigge mere på fugle, arbejde med månedens dyr og forberede vores overnatning. Ringsted Skovbørnehave Laila 8

9 Tirsdagsklubben skriver Efter en velbesøgt og god sæson med start den 3. oktober 2006, og forårsfest/sæsonafslutning den 27. marts 2007, holder Tirsdagsklubben nu pause med de egentlige mødedage, som er i Gyrstinge Præstegård tirsdag kl Helt lukket ned for aktiviteter er der dog ikke. - Den 19. juni er der udflugt til Birkegårdens Haver og Postgården i Sorø. - Den 23. juni, Sct. Hans aften, i Præstegårdshaven i Gyrstinge er klubben igen aktiv, da den som tidligere år står for salg af kaffe og kage. Til evt. nye medlemmer/interesserede kan oplyses, at Tirsdagsklubben primært henvender sig til pensionister og efterlønnere i Gyrstinge, Bringstrup og Sigersted. Der er mellem deltagere pr. arrangement. Program annonceres i Lokalbladet og Bøgebladet. Yderligere oplysninger gives meget gerne på tlf Mange hilsener og velkommen til hyggelige og lærerige sammenkomster Hilde Andersen Bøgebladet april

10 Forsamlingshuset Indtryk fra beboerfesten i Gyrstinge forsamlingshus lørdag d. 24. marts. Trio Himmelblå spillede op til dans. (foto: Morten Hansen) 10

11 Din Kirke Hvorfor skal vi til gudstjeneste i Søskoven 2. pinsedag? 3 gode spørgsmål og svar på hvorfor kirken flytter ud i det grønne. Se mere tekst på side 13. Bøgebladet april

12 Gudstjenesteliste Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge April 01. april Palmesøndag: Bringstrup 9 Sigersted april - Skærtorsdag: Gyrstinge (pastoratets gudstjeneste) 06. april - Langfredag: Gyrstinge 9 Sigersted april - Påskedag: Sigersted 9 Bringstrup april - 2. påskedag: Gyrstinge (pastoratets gudstjeneste) 15. april - 1.s.e.påske: Vetterslev 9 Sigersted april - 2.s.e.påske: Gyrstinge 9 Bringstrup april - 3.s.e.påske: Bringstrup 9 Bringstrup 11 (konfirmation ved begge gudstjenester) Maj 04. maj Bededag: Bringstrup 9 Gyrstinge maj 4.s.e.påske: Sigersted 10 (konfirmation) 13. maj 5.s.e.påske: Gyrstinge 9 Gyrstinge 11 (konfirmation ved begge gudstjenester) 17. maj Kristi himmelfartsdag: Bringstrup 9 Sigersted maj 6.s.e.påske: Gyrstinge maj Pinsedag: Sigersted 9 Bringstrup maj Anden pinsedag: Søskoven (provstigudstjeneste) Juni 03. juni Trinitatis: Vetterslev 9 Gyrstinge Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angivet. Kirkebil rekvireres ved at ringe til sognepræst Lisbeth Lundbech. Der tages forbehold for ændringer 12

13 fortsat fra forsiden... Hvorfor holder vi ikke bare gudstjeneste i vores egen kirke? En gang om året, nærmere bestemt 2. pinsedag, mødes provstiets menigheder. Vi holder gudstjeneste sammen, fordi det styrker det enkelte menneskes tro og giver inspiration til det hjemlige kirkeliv. Sognene i Ringsted-Sorø provsti er meget forskellige i størrelse. Nogle steder er kirken fuld hver søndag, andre steder er kirkegangen lille. Men når det hele samles når sangen rigtig løfter sig, og bønnen siges af mange stemmer, fornemmer vi, at vores tro er en del af noget meget stort. Vi oplever at være på vej sammen. Hvorfor kan vi så ikke mødes i en af provstiets store kirker? Med lidt god vilje kunne vi sikkert godt rummes i en af kæmpekirkerne Sct. Bendts eller Klosterkirken. Men den nyudsprungne bøgeskov kan noget mere. Fuglesangen og det duftende friske græs bliver pludselig ikke kun noget, vi synger om. Det bliver en del af gudstjenesten. Når børn og voksne synger den elskede salme Op al den ting, som Gud har gjort, hans herlighed at prise, gør vi det i bogstaveligste forstand som en del af Guds skaberværk. Selvfølgelig kræver det en særlig indstilling og forberedelse at gøre en skovtur til gudstjeneste.vi rejser et kors af skovens stammer, medbringer sangere og musik og dækker nadverbord ved kanten af Tuelsø. Hvorfor lige 2. pinsedag? Pinse er Helligåndens fest. 50 dage efter Jesu Kristi opstandelse gjorde Guds Ånd den lille kristne menighed synlig i Jerusalem. Menighedens forkyndelse blev hørt, forstået og troet. Med Helligånden voksede den lille menighed til kirke for hele folket. Friluftsgudstjeneste er også en måde at gøre kirken synlig på. Der bliver lagt mærke til, at vi samles, og for nogle mennesker er det måske nemmere at tage plads på en bænk i skoven end at gå ind gennem kirkedøren. Tag gerne madkurven med i skoven 2. pinsedag. Drikkevarer kan købes. Lars Poulsen, sognepræst, Pedersborg Bøgebladet april

14 Minikonfirmander Minikonfirmander, juniorkonfirmander, indledende konfimandforberedelse dåbsoplæring. Kært barn har mange navne, men de betyder alle det samme: nemlig, at der fra kirkerne gives et tilbud til de 9-11-årige om at lære kirken nærmere at kende. Det drejer sig om et ca. 3 måneders forløb af 2 timer, hvor børnene vil komme til kirken efter skoletid for at opleve, lege, snakke og høre noget om den kristne tro. Gyrstinge menighedsråd tilbyder minikonfirmandundervisning allerede dette efterår, evt. fra foråret 2008, såfremt det lykkes os at finde en kvalificeret minikonfirmandlærer til den ugentlige undervisning. Minikonfirmandlæreren vil arbejde tæt sammen med sognepræsten, som i øvrigt vil være til stede, når det er naturligt og påkrævet. Vi giver tilbudet til den kommende tredje og fjerde klasse på Kildeskolen. Det er et frivilligt tilbud, som kirken tilbyder uden omkostninger for eleverne. Det er ikke en betingelse, at barnet er døbt. Omvendt er det heller ikke noget krav for at blive konfirmeret, at man har været minikonfirmand. Sidste år lykkedes det at etablere et minikonfirmandhold i Bringstrup- Sigersted og jeg håber, at dette også vil lykkes i Gyrstinge. Ring, skriv, mail til mig helst så hurtigt som muligt. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Tilmelding til mini-konfirmandundervisnig senest d. 3. juni til sognepræst Lisbeth Lundbech, Bringstrup Præstegård, Egerupvej 11, 4100 Ringsted. Tlf Mail: PS! Jeg giver gerne en prøvetime. Lisbeth Lundbech 14

15 Velkommen til ny organist Den 1. marts 2007 har Gyrstinge Menighedsråd ansat Stamen Stantchev som organist ved Gyrstinge Kirke. Stamen er under uddannelse til organist på kirkemusikskolen i Roskilde, men har allerede mange års erfaringer i det musikalske landskab. Vi glæder os til hans fremtidige virke som organist i kirken og tror, det bliver musikalske oplevelser for os i Gyrstinge. B. K-A. ***** Resultat af indsamlingen 4. marts 2007 Igen i år blev der samlet ind over hele landet til fordel for kampen mod Aids. Og som vi efterhånden har gjort det i en hel del år, fik vi også samlet ind i Gyrstinge og Ørslevvester. Vi fik på et par timer samlet 3002,50 kr. ind. Det betyder, at vi i gennemsnit pr. indbygger ligger over landsgennemsnittet. Det er flot i betragtning af, at vi med kun 3 indsamlere, ikke kunne nå hele sognet rundt. En stor tak til alle giverne og fordi I altid tager så pænt imod os. En af indsamlerne ***** Offentligt møde Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde tirsdag den 17. april 2007 kl Mødet finder sted i Gyrstinge Præstegård. Menighedsrådet ***** Konfirmationer 2008 Bringstrup kirke søndag d. 27. april 2008 Sigersted kirke søndag d. 4. maj 2008 Gyrstinge kirke lørdag d. 10. maj 2008 (OBS!) Læg mærke til konfirmationen i Gyrstinge i 2008 er henlagt til en lørdag. Dette hænger sammen med,at konfirmationsdatoen i Gyrstinge (2. søndag i maj) falder sammen med pinsedag. Vi har søgt om dispensation til at afholde konfirmation pinsedag, men har fået afslag på vores ansøgning. Undtagelsesvis er konfirmationen derfor henlagt til en lørdag i.h.t. en menighedsrådsbeslutning. Bøgebladet april LL

16 Pastoratsgudstjeneste I Bringstrup-Sigersted Gyrstinge pastorat er menighedsrådene blevet enige om, at holde enkelte af årets gudstjenester som pastoratsgudstjenester. Den pågældende dag vil der derfor kun være én gudstjeneste i pastoratet og vi håber og regner med, at beboerne i de tre sogne flittigt vil tage del i disse gudstjenester, hvad enten de det pågældende år er henlagt til Bringstrup, Sigersted eller Gyrstinge, da sognets gudstjeneste jo er aflyst den pågældende helligdag. Ved evt. transportproblemer ringes til sognepræst Lisbeth Lundbech på tlf Der vil være pastoratsgudstjeneste - Skærtorsdag aften d. 5. april kl i Gyrstinge kirke - 2. påskedag d. 9. april kl i Gyrstinge kirke ***** Provstigudstjeneste - 2. pinsedag den 28. maj kl i Søskoven ved Sorø Provstigudstjenesten vil forme sig som en friluftsgudstjeneste, hvor samtlige sogne i Ringsted-Sorø provsti deltager. Den ordinære gudstjeneste i sognets kirke vil være aflyst den dag. Ved transportproblemer ringes til sognepræst Lisbeth Lundbech på tlf eller menighedsrådsformand Bodil Krag-Andersen på tlf Tag gerne madkurv med. Drikkevarer kan købes. ***** Konfirmation i Bringstrup Konfirmation i Sigersted den 29. april 2007 kl den 6. maj 2007 kl Jannick Bang Hansen Sara Alexandra Azizi Asser Bjørn Højland Olsen Mathias Kaufmann Buchtrup Signe Mie Højland Olsen Annika Janice Kierkegaard Tone Ulrikke Raun Signe Skovgaard Sørensen 16

17 Konfirmation i Gyrstinge den 13. maj 2007 kl Charise Lise Gijsbertha Jensen Christian Remmer Kildebro Rasmus Rosquist Kjærgaard Nanna Doktor Guldberg Madsen Esben Sten Nielsen Dennis Peter Svendsen Jakob Blume Thøgersen Konfirmation i Bringstrup den 29. april kl Anne Minna Norup Baggesen Julie Jensine Norup Baggesen Tenna Christiansen Clara Cecilie Leve Hermansen Martin Kjærgaard Jensen Konfirmation i Gyrstinge den 13. maj 2007 kl Rikke Hinge Andersen Martin Woetmann Andersen Inge-Lise Mølgaard Andreasen Josephine Pilegaard Hansen Michael Hammerich Horney Andreas Frederik Werenberg Jepsen Asger Kruhøffer Nicolai Bianchy Schjøtt Liljedahl Sanne Kjærulf Madsen Rasmus Snedker Trine Lykkebak Larsen Anna Nana Koefoed Nielsen Lasse Cliff Noack Nina Rahbek Pedersen Julie Vinum Rasmussen Indskrivning til konfirmationsforberedelse Tirsdag d. 22. maj kl indskrives i Bringstrup Præstegård elever fra Kildeskolen. Onsdag d. 23. maj kl indskrives i Bringstrup Præstegård elever fra Friskolen. Procedure: Du møder blot op i det ovennævnte tidsrum sammen med mindst én af dine forældre eller værger og bliver så indskrevet på mit kontor. Indskrivningen sker efter tur. Der er således ikke tale om et tre timers arrangement. Det er vigtigt at møde op i det angivne tidsrum, da vi kun har plads til 12 konfirmander pr. konfirmationsgudstjeneste. Senere tilmeldte kan kun tildeles plads i de kirker og på de tider, hvor der er ledige pladser. Er du forhindret i at møde op indenfor det angivne tidsrum, ringes der til sognepræsten på telefon inden indskrivningstidspunktet med henblik på en alternativ aftale. Dette gælder også som rettidig tilmelding. For tildeling af plads på en ønsket konfirmationsdato gælder: 1. Udensogns konfirmander kan kun blive optaget på et ønsket konfirmationstidspunkt, såfremt der er plads. 2. Rettidigt tilmeldte får første prioritet til en ønsket konfirmationsdato. Dåbs-/og eller navneattest medbringes til indskrivningen. Mange unge er i tvivl, om de vil konfirmeres eller ej. Det er forståeligt, da vi lever i en multikulturel kultur med en multikulturel religiøsitet. Er du i tvivl, vil det imidlertid være en god idé at følge undervisningen, da det er lettere at tage stilling til noget, man ved noget om, end til noget ukendt. Velkommen Lisbeth Lundbech (sognepræst) Bøgebladet april

18 Bag om Ordet Djævelen er græsk. Han er bagtaleren, der taler ondt om Gud og det gode. På hebraisk hedder han Satan, her er han modstanderen, Guds og vores med. I Norden er han fristeren. Det er, hvad Fanden betyder. Han har mange veje til vores hjerte, og skal vi skal ikke tro ham over en dørtærskel. Derfor forsager vi ham, Før vi bekender troen på Gud. Djævelen er den vigtigste biperson i fastetiden. Hans indsats kulminerer langfredag. Gud ved, hvem der vinder? Fra Stiftsbladet Sognepræst Lisbeth Lundbech - tlf eller Træffes bedst: tirsdag og torsdag kl onsdag og fredag kl lørdag: efter aftale - mandag: fridag Graver Stig Sørensen - tlf mandag: fridag Kirkedelen er redigeret af Gyrstinge Menighedsråd. Evt. idéer eller spørgsmål kan rettes til Grethe Madsen, eller på 18

19 Fra kilderne... SKOLEÅRET blev et begivenhedsrigt år: I august fik skolen en forespørgsel fra et af skolekommissionens medlemmer om skolebørnene måtte få fri d. 25. for at være med ved åbningen af Gyrstinge Naturpark? Omtalte park, som nærmest er at sammenligne med et husmandssted (lå, hvor nu Skovkroen ligger, Red.), betragtes af hovedparten af sognet som et spekulation i turister foretagende, der ikke har noget med hverken natur eller park at gøre. Derfor svarede førstelærer Skovlund, at han ville høre hele skolekommissionen, før han sagde ja. En time efter ringede direktøren for nævnte park, Odewahn, og kunne ikke forstå, at der kunne være noget i vejen for at give fri. Han havde talt med myndighederne og havde deres velvilje. Pressen og TV ventede og ville gerne have svar straks. Dir. Odewahn fik imidlertid lov at vente et par timers tid, mens vi fik forespurgt pastor Emil Hansen, som var formand for skolekommissionen, og denne fik forespurgt amtsskolekonsulenten. Arveprins Knud skulle jo komme og indvie parken, og vi ville vide, om vi havde nogen pligter i retning af at skulle stille med børn og flag. Det havde vi ikke, var svaret, og skolekommission og lærerpersonale var denne gang aldeles 100 % enige - om at takke nej til invitationen. Direktøren lod derfor indbydelsen gå videre til førsteklasserne på Ringsted Borgerskole med lærere (til at holde lidt orden), og børn og lærere fortalte senere til glæde for vort skadefro sind, at det hele havde været en sørgelig jammer: flag var der kun til halvdelen af børnene; den anden halvdel stod og tudbrølede. Prinsen kørte på tværs af rækkerne, i stedet for langs med, og børnene var i øvrigt såre skuffede over, at alle de dyr, de ville få at se, blot var nogle får. Bøgebladet april

20 Fra kilderne... - fortsat September Det 2-dages lærerstævne på Gerlev idrætshøjskole gennemførtes for 3. år i træk og samlede mange af Sorø amts lærere. Oktober Efterårsmanøvren blev afviklet i Syd- og Østsjælland, og egnen omkring Gyrstinge var bagland for den ene part. Her i skolen havde vi indkvartéring af militærpolitiet. De installerede sig i kældergang og sløjdlokale, og børnene tog det naturligvis som en slags ekstra underholdning. Ja, der faldt da også en pakke kiks fra feltrationerne af til dem en gang imellem. Øvelsen kulminerede en week-end, og i løbet af søndagen kom der bud til skolen om, at Arveprins Knud ville komme til Gyrstinge skole for at inspicere militærpolitiet!!! Den kommanderende meddelte det til Skovlund, som derfor foreslog, at skolens flag blev hejst. Det sidste med flaget kom arveprinsen for øre, og da han ankom til skolegården, gik han direkte over mod førstelærerboligen, hvor Skovlund havde stået for at få et glimt af begivenhederne. Skovlund gik jo Arveprins Knud og hans delegation i møde, hilste på dem, snakkede lidt og bød hele selskabet indenfor i privaten. Sønnen, Flemming, havde været ude i skolegården for at fotografere, og da nu hele selskabet begyndte at gå ind, henvendte en befalingsmand sig til ham og sagde: Gå De bare med ind, unge mand, det er der sikkert ingen, der har noget imod. Det vakte naturligvis munterhed, da Flemming sagde, at det kunne han næppe heller tænke sig, da han var søn i huset. Arveprinsen nød tilsyneladende at få sig en sludder med pædagogen over et glas vin, og først efter en halv times tid forlod delegationen førstelærerboligen. En morsom hændelse, men især sjov, fordi vi to måneder tidligere ikke havde taget imod en indbydelse til at komme ud og vifte med flagene for arveprinsen, eller rettere for den park, han skulle indvie. sammenfattet af Max Brøndtoft 20

21 Idrætsforeningen skriver Gyrstinge idrætsforening er klar til en ny fodboldsæson Vi starter udendørs træningen for børn og unge første gang tirsdag d. 10. april. Vi har følgende hold på plads: Minibold (piger og drenge) (årgang: 01-03) Hver tirsdag og torsdag kl Trænere: Ole, Martin, Lars og Jan Puslinge (piger og drenge) (årgang 99+00) Miniput (piger og drenge) (årgang 97+98) Hver tirsdag og torsdag kl Trænere: Peter, Kim, Jan og Christian Drenge (årgang 93+94) Hver tirsdag og torsdag kl Træner: René +? Herrejunior (årgang 90-92) Træner: Henrik +? Hver tirsdag og torsdag kl Piger (årgang 95-96) Træner: Michael +? Holdleder: Aase Tirsdag og torsdag kl Damejunior (årgang 90-92) Træner Michael +? Holdleder Aase Tirsdag og torsdag kl ***** Sportstøj i klubregi: Foreningen vil i løbet af foråret komme med tilbud på klub-træningstøj: shorts og bluse, windbreaker og knickers, træningsdrager, strømper mm. Hold øje med det gode tilbud Forældreopbakning: Foreningen har brug for hjælpende hænder! Har DU lyst til at være med som hjælpetræner, holdleder, dommer eller til at lave kaffe og sælge is og lign. på kampdage, så hold dig ikke tilbage foreningen har brug for al den hjælp vi kan få stort som småt og det ville være dejligt, hvis der også kom nye ansigter. Det ville også være rart, at få lidt flere tilskuere til vores hjemmekampe især hos vores ældre ungdomsspillere kniber det med opbakning til kampene. Turneringsplanerne vil blive lagt på hjemmesiden og hængt op ved klubhuset så snart de bliver sendt ud. Al henvendelse i forbindelse med børne- og ungdomsfodbold til: Janne Gren Tlf: Bøgebladet april

22 Idrætsforeningen skriver - fortsat Volley bliver til beachvolley Der er gennem vinteren blevet spillet mixvolley for voksne i Ringstedhallen hver mandag aften. Vi har været spillere og vi vil gerne fortsætte med beachvolley når nu vejret bliver bedre. Har du lyst til at være med så mød op. Det foregår på sportspladsen ved Kildeskolen i Gyrstinge mandag den 7. maj kl Du kan også kontakte Lars Jørgensen på tlf Familierundbold Nu starter familierundbold op igen, efter sidste års store succes. Alle kan deltage ung som gammel så kom og mød naboen over en gang rundbold! Opstart onsdag den 2. maj 2007 Tid: kl Sted: på sportspladsen ved Kildeskolen Pris: Gratis for alle! Mød op så vi kan spille, grine og hygge os sammen hver onsdag frem til den 4. juli, hvor vi afslutter med en grillfest. NB: Har det regnet og græsset er vådt, aflyser vi dagens spil. På gensyn Lone Sanggaard evt. spørgsmål

23 Til opslagstavlen Ny frisør i Gyrstinge Jeg hedder Mette og er flyttet fra Sigersted til Gyrstinge i oktober Jeg er kommet i Gyrstinge gennem de seneste 5 år, hvor mine to piger går i henholdsvis børnehave og skole. Jeg har arbejdet i frisørsalon i Ringsted i 12 år, men har nu fået lyst til at starte for mig selv her i Gyrstinge, hvor alle, unge som ældre m/k, er velkomne til at kigge ind. Jeg har fået en rigtig god modtagelse i byen, og glæder mig til at betjene nye kunder. mvh Mette Andersen New Hair, tlf ***** Opfordring!! Til de lastvogne der parkerer ved kirkegårdsmur, ud for forsamlingshuset og ved brugsen. Kirkegårdsmuren og forsamlingshuset kan ikke holde til den tunge trafik, uden at der vil opstå nogle sætningsskader i murene. Så find venligst et andet sted at parkere. Det er ikke sikkert, firmaerne vil betale for skaderne. Med venlig hilsen Menighedsrådet, Forsamlingshuset og Byg og Bo Bøgebladet april

24 Peter's Auto Reparation og service af alle bilmærker Dit værksted i nærområdet Fulbyvej 42, 4180 Sorø tlf John Hansen Tømrer og Snedkerfirma Totalentrepriser udføres Vermehrensvej 16, 4100 Ringsted tlf Gyrstinge Forsamlingshus Gyrstinge Bygade 23, 4100 Ringsted tlf Idealhuset Projektering, tilsyn, tømrer- og snedkerarbejde Jørn P. Rasmussen Ørslevvestervej 72 - Ørslevvester 4173 Fjenneslev tlf Gørslev Skovindustri Brænde, Briketter, Bark tlf Frisørsalonen Annelise Knudsen Egerupvej 130, Ørslevvester tlf (mandag lukket) Bjarne Beck Snedker & tømrermester Gyrstinge skovhuse 24 - Gyrstinge 4173 Fjenneslev tlf Spanske krukker, Skulpturer, Springvand Maltvedgaard, Gårdstofte 54, 4100 Ringsted tlf Åbningstider: lørdag, søn- og helligdage eller efter aftale 24

25 Gyrstinge VVS Aut. VVS-installatør Aut. Kloakmester Bakkegårdsvej 63, 4100 Ringsted tlf Krogagergård Produktion og salg af økologisk okse- og svinekød, grøntsager og meget andet. Ørnekildevej 22 - Ørslevvester 4173 Fjenneslev tlf Telt- og grilludlejning Gyrstinge/Ørslevvester lokalråd udlejer telt (6x8m) og en stor rund grill til private arrangementer. Kontakt: Telt - Gert Sørensen tlf Grill - Kenn Vium tlf SBM Smed, VVS- & Blikkenslager Aps Nyrup VVS- og Elservice Byskovvej 11, 4100 Ringsted Tlf Fax Mobil Mail: Skal du holde fest? Holder vejret mon? Gyrstinge IF har et partytelt, som du kan leje til din fest. Teltet koster 1000 kroner og såfremt man ønsker hjælp til opsætning af teltet koster det 1500 kroner at leje teltet. Kontakt Malene på mobil såfremt du vil leje teltet Støt vore annoncører Bøgebladet april

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

BØGEBLADET Februar 2008 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 4. årgang nr.1

BØGEBLADET Februar 2008 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 4. årgang nr.1 BØGEBLADET Februar 2008 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 4. årgang nr.1 Bøgebladet februar 2008 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 32 55 00 29 Næstformand:

Læs mere

BØGEBLADET April 2009 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 5. årgang nr.2

BØGEBLADET April 2009 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 5. årgang nr.2 BØGEBLADET April 2009 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 5. årgang nr.2 Bøgebladet april 2009 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 23 64 31 13 Næstformand:

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. Februar 2007. 3. årgang nr.1

BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. Februar 2007. 3. årgang nr.1 BØGEBLADET Februar 2007 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 3. årgang nr.1 Bøgebladet februar 2007 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Lone S. Hansen, Gyrstingevej 60, 57 84 53 84 Næstformand:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

BØGEBLADET April 2008 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 4. årgang nr.2

BØGEBLADET April 2008 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 4. årgang nr.2 BØGEBLADET April 2008 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 4. årgang nr.2 Bøgebladet april 2008 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 32 55 00 29 Næstformand:

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

BØGEBLADET December 2009 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 5. årgang nr.6

BØGEBLADET December 2009 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 5. årgang nr.6 BØGEBLADET December 2009 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 5. årgang nr.6 Bøgebladet december 2009 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 23 64 31 13 Næstformand:

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. August 2007. 3. årgang nr.4

BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. August 2007. 3. årgang nr.4 BØGEBLADET August 2007 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 3. årgang nr.4 Bøgebladet august 2007 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 32 55 00 29 Næstformand:

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

25 årgang nummmer 2 1. juni 2014. Bladets indhold. I kirkerne. Broen side 11

25 årgang nummmer 2 1. juni 2014. Bladets indhold. I kirkerne. Broen side 11 25 årgang nummmer 2 1. juni 2014 Side 2 konfirmation 2015 Side 3 Kirkelig Vejviser Side 4 Kirkecafe og udflugter Side 5 Pinsedag og Sct. Hansaften Side 6 og7 Gudstjenester og aktiviteter I kirkerne Bladets

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Hjerm Vestre kirke Graver og kirketjener: Morten Gert Hansen Kirkevej 18, 7560 Hjerm tlf. 21 20 27 43 mail: hjermvkirkegaard@gmail.com Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

BØGEBLADET April 2010 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 6. årgang nr.2

BØGEBLADET April 2010 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 6. årgang nr.2 BØGEBLADET April 2010 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 6. årgang nr.2 Bøgebladet april 2010 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 23 64 31 13 Næstformand:

Læs mere

BØGEBLADET August 2008 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 4. årgang nr.4

BØGEBLADET August 2008 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 4. årgang nr.4 BØGEBLADET August 2008 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 4. årgang nr.4 Bøgebladet august 2008 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 32 55 00 29 Næstformand:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. Juni 2007. 3. årgang nr.3

BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. Juni 2007. 3. årgang nr.3 BØGEBLADET Juni 2007 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 3. årgang nr.3 Bøgebladet juni 2007 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 32 55 00 29 Næstformand:

Læs mere

NTK Generalforsamling 2016

NTK Generalforsamling 2016 NTK Generalforsamling 2016 Mødereferat fra møde d. 31/3-2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Niels Arne blev foreslået Niels Arne blev valgt. 2. Formandens beretning. Formandens Beretning er i år lagt

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS 23. Årgang nr. 3 1. marts - 1. april 2013 IS 0906-6519 SKULDERBLADET for Nørre Søby og omegn I lyst og nød Når man i denne tid passerer det gamle plejehjem Humlehaven, bliver man let lidt trist til mode

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Valgfag på Feldballe Friskole

Valgfag på Feldballe Friskole Valgfag på Feldballe Friskole For elever i fritidsordningen på Feldballe Friskole bliver der nu flere valgfag at vælge imellem i løbet af året. I dette lille hæfte kan du se hvilke aktiviteter det handler

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING TIL 7. KLASSES FORÆLDRE! Det er blevet tiden for indskrivning til konfirmationsforberedelse.

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Sognebladet Oddense-Otting

Sognebladet Oddense-Otting Sognebladet Oddense-Otting SEPTEMBER 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke

Læs mere

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. Juni - August 2014

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. Juni - August 2014 Hér finder du os Organist ved alle pastoratets kirker: Mai Larsen, 28 11 92 09 Kirkesanger ved Lundforlund og Sludstrup kirker: Carsten Jørgensen, 58 54 54 00 / 23 74 61 54 Kirkesanger ved Gerlev og Slots

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Ullerup Bæk Skolen - Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss. Kære elever, forældre og medarbejdere.

Ullerup Bæk Skolen - Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss. Kære elever, forældre og medarbejdere. 1 Ullerup Bæk Skolen - Årgang 1, Nummer 4 November Leder Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss Kære elever, forældre og medarbejdere. Efteråret har lagt sig ind over Danmark

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere