KOLOREKTAL CANCER Team C. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLOREKTAL CANCER Team C. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital"

Transkript

1 KOLOREKTAL CANCER Team C Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital Aalborg

2 Arbejdsgruppen har reorganiseret det kolorektale fagområde mhp udredning af kolorektal cancer som akut sygdom, med hovedvægten på udredning og behandling af kolorektal cancer og specifikt med henblik på implementering af det nationale pakkeforløb. Arbejsgruppe: Per Gandrup Kate Jakobsen Frank Svendsen Jensen Niels de Haas Karen Lindorff-Larsen Sanne Brunø Madsen Jesper D Nielsen Mette Yilmaz Tanja Skov Jensen Helle Vindfeldt Ledende overlæge, Afdelingssygeplejerske Ambulatorie Specialeansvarlig overlæge (kolorektal cancer) Overlæge Overlæge Afdelingssygeplejerske A2 Overlæge Overlæge, Onkologisk afdeling, Aalborg sygehus Lægesekretær, forløbskoordinator Sygeplejerske, forløbskoordinator 2

3 OVERSIGT 1. Henvisning fra primærsektoren Patienter med diagnosticeret KRC Patienter mistænkt for KRC 2. Modtagelse af henvisning og visitation Modtagelse af henvisning Visitation Planlægning og booking af forundersøgelse og undersøgelsesprogram Information af patienter 3. Undersøgelse ved mistanke om KRC Sigmoideoskopi Koloskopi Rektoskopi (ved palperet tumor i rektum) 4. Udredning ved diagnosticeret cancer Forundersøgelse Billeddiagnostik: Colonpakke (CT-skanning) og Rectumpakke (MR og CTskanning) Patologi Perioperativ koloskopi MDT konference Henvisning til præoperativ kemoradioterapi Samtale om behandlingstilbud Booking af operation 5. Behandling Præoperativ kemoradioterapi Indlæggelse Operation Postoperativ MDT konference Postoperativ kemoterapi ved coloncancer 6. Kontrol Postoperativ kontrol Koloskopi mhp clean colon Koloskopi mhp metakron neoplasi Billeddiagnostik mhp fjernmetastaser 3

4 1. Henvisning fra primærsektoren Patient med diagnosticeret KRC: Der anvendes henvisningsblanket, jvf. nedenstående informationsside vedr. pakkeforløb htm, Henvisningen bør indeholde biopsisvar hvis udført eller oplysning om hvilket patologisk institut henvisning er sendt til. Henvisningen bør altid, hvis der er foretaget endoskopi, når der er tale om rectum cancer, indeholde oplysning om afstand fra ydre analåbning til tumors anale begrænsning målt med stift skop. Henvisningen bør ske elektronisk (edifact) eller per fax til i sidstnævnte tilfælde bør forløbskoordinator orienteres på telefon Patient mistænkt for KRC: Henvisningsblanketten vedr. patienter mistænkt for KRC, jvf ovenstående webside, som er vedtaget i det nationale pakkeforløb, bør anvendes af alle henvisende afdelinger/læger for at sikre den modtagende afdeling kan visitere bedst muligt til den relevante endoskopi: sigmoideoskopi eller koloskopi. Alternativt kan samme oplysninger meddeles via edifact henvisning. Indtil ovenstående er implementeret som led i dynamisk henvisning, kan der faxes henvisningsblanket udfyldt med samme anamnestiske detaljer (afkrydsning) inkl. oplysning om komorbiditet og aktuel medicin (især AK behandling) til Visitationen, Mave- og Tarmkirurgisk Speciale, Aalborg. Afdelingen vil internt visitere til Endoskopienheden i Hobro eller Aalborg. Af hensyn til de snævre tidsgrænser i pakkeforløbet er det vigtigt at patientens telefonnummer (inkl. evt. mobiltelefon) og mailadresse er påført, idet dette kan være en forudsætning for et effektivt pakkeforløb. Fremsendelse af breve med indkaldelse til patienten indgår derfor ikke i pakkeforløbet. Vision: Den henvisende læge informerer patienten mundtligt om de to mulige endoskopiske undersøgelser (sigmoideoskopi og koloskopi) der kan downloades fra men afdelingen fremsender i forbindelse med indkaldelse en skriftlig vejledning samt recept på udrensningsmiddel. Patienten afhenter udrensningsmidlet på sit lokale apotek på det offentliges regning, i lighed med forholdene i speciallægepraksis hvor udgiften afholdes af Sygesikringen. 4

5 2. Modtagelse af henvisning og visitation Fax i visitationssekretariat (faxnr ), kan anvendes som alternativt til edifact Visitationsprocedure fremgår af htm idet alle patienter med palperet eller endoskopisk påvist tumor i rectum direkte henvises til diagnostik og behandling i Mave- og Tarmkirurgisk Speciale, Aalborg. Sekretærens opgaver: Udskrive fra edifact og tømme faxen på hverdage kl. 8 og 14 og kvittere for modtagelsen. Oprette patienten i PAS, registrere diagnosen DZ013 D observation pga. mistanke om ondartet svulst i tyktarm eller endetarm DZ031 DA observation pga. mistanke om ondartet svulst i tyktarm DZ031 DB observation pga. mistanke om ondartet svulst i endetarm DZ031 E observation pga. mistanke om ondartet svulst i lever Forløbskoordinator sikrer primære visitation til: Endoskopi (endoskopiansvarlige overlæge, afdelingslæge), der efterfølgende returneres til visitationssekretær der booker til visiterende undersøgelse og opretter amb. papirjournal samt udprinter labels og sikrer nødvendige dokumentation i PAS. Bookingansvarlige mhp. pakkeforløb, med tid til FU, relevant billeddiagnostik, MDT konference, ambulant samtale mhp. informeret samtykke og tentativ operationsdato. Visitation I samarbejde med en senior kolorektalkirurg (overlæge, afdelingslæge, 1. reservelæge) fra det kolorektale team visiteres de henviste patienter og der bookes undersøgelses program i en af de tre henvisningskategorier. 1. Henvist med coloncancer: Senest 3. hverdag efter henvisningen planlægges forundersøgelse ved team C læge. Colonpakke (CT-scanning af thorax og abdomen: Colofolscanning) bestilles på tlf til dagen efter og søges effektueret før FU. Der tages stilling til behovet for supplerende sigmoideoskopi og evt tuschmarkering og/eller rektoskopi i forbindelse med forundersøgelsen. Ved primære visitation bookes til accelereret FU og tentativ operationsdato. Patienten møder til ambulant blodprøvetagning ½ time før FU. (KRC-profil). 2. Henvist med rectumcancer: Senest 3. hverdag efter modtagelse af henvisningen planlægges FU inkl. rektoskopi ved rectumteamet (team C). Der bookes på tlf en rectumpakke (CT af thorax + abdomen: Colofolskanning samt MR-skanning af rectum). Patienten møder til ambulant blodprøvetagning ½ time før FU (KRC-profil). Der aftales tid til svar på undersøgelser og indhentning af informeret samtykke til behandlingsplan 5

6 umiddelbart efter MDT-rectumcancerkonferencen. Ved primære visitation bookes tentativ operationsdato. 3. Henvist på mistanke om KRC: Afhængig af de detaljerede symptomer og evt. familiær disposition visiteres til enten direkte sigmoideoskopi senest 5. hverdag efter henvisningen, eller koloskopi senest 7. hverdag efter henvisningen. Visitationssekretær/forløbskoordinators opgaver: (ved påvist kræft) Booke tid til FU indenfor ovenstående tidsfrister. Oprette rekvisition i labka (KRC-profil) Via Røntgenafdelingen på tlf: og aftale tider til billeddiagnostik colonpakke eller rectumpakke Sikre at der foreligger gyldig s-creatinen (ikke ældre end 30 dage) Kontakte patienten telefonisk/pr brev og informere om tid og sted for undersøgelser. Rectumcancer: Der sendes 1 toilax samt informationspjece om rectoskopi til patienten. Coloncancer: informeres om FU inkl. evt supplerende sigmoideoskopi og/eller rektoskopi. Der medsendes udrensning (150 ml. fosfatklyx til sigmoideoskopi) og informationspjece på den pågældende skopi. Mistanke om KRC: Informeres om den planlagte endoskopitype (sigmoideoskopi eller koloskopi) og der sendes relevant informationspjece samt udrensningsmiddel til patienten. Patient i AK behandling med planlagt endoskopi på mistanke om KRC indkaldes til INR-kontrol med efterfølgende telefonisk aftale om 3 døgns pause med Marevan. Besvare spørgsmål fra patienten Give afdeling A2 besked vedr tider til FU ved c. coli Udlevere pjece vedr forløbskoordinator Visitationssekretær/forløbskoordinators opgaver: (ved fund af kræft i ambulatoriet) Sygeplejeske/læge i ambulatoriet kontakter visitationen og får tid til FU. Forløbskoordinatoren/undersøgende læge bestiller tid til CT/MR skanning på tlf og giver patienten besked på tidspunkt og udleverer informationsmateriale. Der bestilles KRC profil, så man sikrer sig at s-creatinin foreligger inden CT skanning. Der gives besked til forløbskoordinator om fund af cancer. Afdeling A2 kontaktes mhp tidspunkt for FU ved C. coli. Udlevere pjece vedr forløbskoordinator 6

7 3. Undersøgelse ved mistanke om KRC Sigmoideoskopi Indikationer: Frisk blødning som eneste symptom Ændret afføringsmønster > 4 uger* uden blødning Udføres af en kirurgisk læge (overlæge, 1. reservelæge eller erfaren reservelæge) i ambulatoriet i Aalborg og på endoskopistuen operationsgangen i Hobro.Der er faste tider afsat til sigmoideoskopi på K-lejet. I kortere perioder vil det være nødvendigt at nedsætte kapaciteten så oplæring af nyansatte kan finde sted ligesom der kan foretages en kvalitetssikring af denne gruppe. ENDOSKOPI-SKOPITIDER HOBRO AALBORG Stue 1 Stue 2 AMB 1 AMB 2 AE 1 AE 2 Mandag x x x x xx x Tirsdag x x x xx x Onsdag x x x x xx x Torsdag x x x x xx x Fredag x x x x x xx: anæstesi perioden x: Fra uge 2, 2011 Sigmoideoskopi i KRC-pakkeforløb udføres som direkte sigmoideskopi uden forundersøgelse eller blodprøver. Endoskopøren udspørger kort pt. om kolorektal anamnese, evt. komorbiditet, medicin (AK-behandling) og anfører et kort notat i journalen, som anvendes som epikrise. Der indhentes informeret samtykke. Alle sigmoideoskopier er principielt rent diagnostiske, således at behandling (fraset fjernelse af små polypper) udsættes til en efterfølgende koloskopi. *Ved sigmoideoskopi med normalt fund udført på indikationen ændret afføringsmønster suppleres med Hæmoccult x 3. Ved positiv Hæmoccult foretages koloskopi. Der udleveres fra ambulatoriet instruks for faecesopsamling, indsendelse og svarprocedure, ligesom dokumentation skal foretages i journal. Alternativt koloskopi. 7

8 Koloskopi Indikation for udredning ved mistanke om tarmkræft Indikationer: Høj risiko for KRC (familiær disposition, tidligere KRC eller adenom). Gammelt blod/koagler med eller uden ændret afføringsmønster. Blødningsanæmi. Ændret afføringsmønster > 4 uger uden blødning (alternativ sigmoideoskopi + hæm. sensa.) Undersøgelsesstrategi i sygehus: Højrisikopatienter (tidligere KRC eller adenomer, IBD, endometriecancer, disposition til HNPCC eller FAB) undersøges primært med koloskopi; patienter fra familier med kendt FAB dog med sigmoideoskopi.). Alle andre patienter (med gennemsnitlig risiko) > 40 år undersøges efter følgende retningslinjer idet der dog bør udøves et individuelt skøn i lyset af den forventede konsekvens af undersøgelsesprogrammet ved fx svær komorbiditet og under hensyn til patientens ønsker og livskvalitet: 1. Frisk blødning alene: o Sigmoideoskopi suppleret med anoskopi for at udelukke blødningsfokus i analkanalen. Ved normalt fund er der ikke grund til undersøgelse af resten af colon, idet risikoen for at overse neoplasi oralt for sigmoideoskopets rækkevidde er < 1 % (Church 1991 llb, Bjerregaard (b) 2007 llb). 2. Afføringsændring i mere end 4 uger (uden synligt blod per anum): To alternative undersøgelsesmetoder: o Koloskopi. o Sigmoideoskopi. Ved normalt fund suppleres med undersøgelse af afføringen for okkult blod (Hemoccult Sensa), idet påvist blod er ensbetydende med risiko for cancer oralt for rectum. Ved positiv Hemoccult Sensa bør der udføres koloskopi. Ved negativ Hemoccult Sensa anbefales videre kontrol hos egen læge. 3. Ikke-frisk blødning eller frisk blødning + ændret afføringsmønster: o Koloskopi. 4. Blødningsanæmi: o Gastroskop og koloskopi. Ved inkomplet koloskopi og hos patienter, der ikke ønsker at få foretaget koloskopi foretages supplerende CT-kolografi (røntgenundersøgelse med dobbeltkontrast kan anbefales i stedet, indtil der er adgang til CT-kolografi overalt). Ovennævnte er en ændring af den hidtidige undersøgelsesstrategi og en udvidelse af indikationen for koloskopi. Hos patienter med afføringsændring alene har man valgt at anbefale to alternative 8

9 og ligeværdige undersøgelsesmetoder: enten koloskopi eller primær sigmoideoskopi kombineret med Hæmoccult Sensa. Udføres af kirurg (speciallæge, 1. reservelæge eller erfaren reservelæge) i endoskopiafsnittet i Aalborg eller i Hobro. På koloskopidagen foretages en kortfattet forundersøgelse ved kirurgisk læge i form af journalnotat med fokus på kolorektal anamnese, evt. komorbiditet og medicin (NB. AK-behandling) samt informeret samtykke. Den nuværende ugentlige endoskopikapacitet i FBE Kiurgi Syd fremgår ovenfor. 4. Udredning ved diagnosticeret cancer Forundersøgelse Rectumcancer Forundersøgelse ved rectumcancer finder sted finder sted alle ugens hverdage fraset tirsdage på præbookede tider hos team C lægerne. Den undersøgende læge optager en standardjournal med fokus på den kolorectale anamnese samt komorbiditet. Der udføres rektoskopi og rektaleksploration ved senior læge, og der tages biopsi, hvis ej foretaget eller foreliggende svar er inkonklusivt. Patienten informeres om undersøgelsesplan inkl. MDT konferencen samt muligheden af præoperativ kemoradioterapi afhængig af tumorstaging. Rectum kirurgen dikterer notat som akut i MIRSK, herunder et oplæg til førstkommende MDT konference. Mandag eftermiddag udsender visitationssekretariatet en mail med alle ugens oplæg til onsdagens konference til medlemmerne af MDT konferencen. Der er deadline for oplæg til MDT mandag kl Patienten får ved FU udleveret tid til fornyet samtale førstkommende torsdag, fredag eller mandag til svar på resultatet af den samlede udredning og den videre planlægning samt indhentelse af informeret samtykke til behandlingsplanen. I tilfælde hvor MR og CT skanning ikke er foretaget før FU, udfyldes metalskema og der bestilles tid til de to undersøgelser på tlf Mødetidspunkt meddeles patienten. Der afkrydses på KRC checkliste Coloncancer Forundersøgelse ved coloncancer finder sted alle ugens hverdage fraset tirsdage på præbookede tider hos team C læge. 9

10 Den undersøgende læge optager en standardjournal med fokus på den kolorectale anamnese samt komorbiditet. Ved tumorer beliggende under 30 cm fra analåbningen skal der altid udføres rektoskopi for at sikre der ikke er tale om en rektumtumor. Ved tvivl om tumors lokalisation eller højere end 15 cm på stift skop, udføres sigmoideoskopi og der foretages tuschmarkering..patienten informeres om den videre undersøgelsesplan inkl. evt. MDT konference samt muligheden af postoperativ kemoterapi afhængig af tumorstadiet, der tidligst vil foreligge 6 hverdage efter operationen. Informeret samtykke til behandlingsplan, herunder evt blodtransfusion, indhentes. Journaldiktat sker som akut amb notat i MIRSK, herunder oplæg til MDT konference, såfremt indiceret, dog altid ved dissemineret cancer. Visitationssekretær skriver et oplæg ind i programmet før den førstkommende MDT konference. Hvis colonpakke ikke er iværksat, bestilles CT-skanning på Røntgenafdelingen tlf Der afkrydses på KRC checkliste. Sygeplejersken: Checker navn, CPR Måler højde/vægt, BT og puls Der laves ernæringsscreening Udfylder plejeplanen (gælder kun når det er spl fra afd) Der udleveres grønt DCCG skema. Udleveres relevant informationsmateriale Der udleveres proteindrik 2 stk pr. dag med opstart 3 dage før operation. Der bestilles anæstesitilsyn i Afd. A2 til samme dag. Billeddiagnostik Såfremt der ikke foreligger billeddiagnostiske undersøgelser, bestilles disse senest på dagen for FU og udføres sædvanligvis senest en eller to hverdage senere. Der bestilles enten en colonpakke eller en rectumpakke. Undersøgelsene bestilles på tlf Der udfærdiges henvisning i Web Pas. Patient orienteres om mødetidspunkt i radiologisk afdeling (møder fastende) og får udleveret informationsskrivelse. Orienteres om tidspunkt for evt. MDT og ny svartid i ambulatoriet. Svar på CT skanning skal foreligge senest følgende hverdag. Patologi Alle vævsprøver samt resektions præparater udtaget fra patienter mistænkt for kræft mærkes Akut kræft patient i klinisk oplysning. 10

11 Skriftligt biopsisvar skal foreligge til MDT konferencen. Da svartid på biopsier er 3 hverdage skal fremskyndet svar anføres på mikroskopiseddel såfremt der er færre hverdage til MDT konferencen. Svar på indsendte prøver fra patienter der er indgået i pakkeforløb, modtages via printer i ledende sekretærkontor. Forløbskoordinator gennemgår mindst 1 gang dagligt indkommende svar og sikrer der er modtaget svar på alle patienter i pakkeforløb. Såfremt svaret er entydigt og adenocarcinom lægges svaret i relevante journal. Er der usikkerhed om svar, anden cancerform end adenocarcinom, ikke repræsentativt konfereres svar med forløbsansvarlige læge eller senior læge fra team C. Periperativ koloskopi Der udføres perioperativ koloskopi hos alle patienter der er potentielt kurable. MDT konference Konferencen afholdes hver onsdag kl. 14 i røntgenafdelingen gastosektionens konferencerum med deltagelse af kolorektalkirurger, patologer, radiologer, onkologer, nuklearmediciner og forløbskoordinator. Alle patienter med nydiagnosticeret rectumcancer samt udvalgte patienter med coloncancer drøftes ud fra klinik, billediagnostik og patologi og der opnås konsensus om et samlet onkologiskkirurgisk behandlingstilbud. Kolorektalkirurgerne fremlægger sygehistorie og dikterer efterfølgende beslutningsreferat i MIRSK som skrives senest torsdag morgen til journal. Henvisning til Onkologisk afdeling Når det ved MDT konferencen besluttes, at en patient med rectumcancer skal have præoperativ kemoradioterapi faxes torsdag inden kl henvisning til visitationen, Onkologisk afdeling faxnr , idet der fremsendes kopi af A-journal, mikroskopi og MDT-konklusionsreferat. Visitationen i Onkologisk afdeling booker umiddelbart i Stråleterapiens (fast track) og patienten indkaldes efter svar i Kir amb og indhentet samtykke, via et indkaldelsesbrev en tid til samtale i Onkologisk afdeling. Indkaldelse til onkologisk afdeling, sker ved telefonisk kontakt fra eller fremsendelse af indkaldelsesbrev fra afdelingen og direkte til patienten. 11

12 Samtale om behandlingstilbud Rectumcancer: Efter MDT møder patienten den efterfølgende torsdag, fredag eller mandag på præbookede tider i ambulatoriet til samtale om tumorstadium, prognose og behandlingstilbud Planlagt præoperativ kemoradioterapi: Patienten informeres indkaldelse vil ske fra onkologisk afdeling. Hvis patienten ikke har hørt tilbagemelding inden for 3 hverdage kontaktes vor forløbskoordinator (telefonnumre er udleveret). Planlagt operation: Patienten informeres mundtligt og skriftligt om den planlagte operationsmetode (åben eller laparoskopisk) inkl. evt. midlertidig eller permanent stomi, risici og bivirkninger samt informeret samtykke. Der udleveres informationsbrochurer om relevante kirurgiske indgreb. Patienten informeres via indkaldelsesbrev, der kan udleveres eller fremsendes, om mødetidspunkt før operation i afd. A2. Coloncancer: Patienten møder til svar på en af de præbookede tider i ambulatorium til: o Orientering om undersøgelsesresultater og videre plan. o Mundtlig og skriftligt information om planlagte operationsmetode (åben eller laparaskopisk) inkl. evt. midlertidig eller permanent stomi, risici og bivirkninger samt informeret samtykke. o Der udleveres relevante brochurer om kirurgiske indgreb. o Aftale tider til præoperativ sygeplejesamtale i afsnit A2 samt anæstesitilsyn. o Patienten informeres via indkaldelsesbrev om mødetidspunkt til operation (udleveres sædvanligvis, alternativ fremsendes indkaldelse). Booking af operation Operationen bookes via visitationen 2 sal når colon eller rectumpakken iværksættes, dvs på dette tidspunkt fremsendes journal til operationsbooking. 5. Behandling Præoperativ kemoradioterapi Efter første samtale i Onkologisk afd. faxer onkologerne til faxnr en onkologisk behandlingsplan inkl. forventet dato for afslutningen af kemoradioterapien, som visitationssekretær derefter lægger i journalen og journalen går på ny til operationsbooking, hvor der tages stilling til evt. re-staging ud fra tidligere MDT notat. Behandlingsplanen fremsendes også af onkologerne til egen læge til orientering. 12

13 Ved afslutning af kemoradioterapien faxer onkologerne en afsluttende onkologisk epikrise til faxnr Forløbskoordinator sikrer der er booket operationstid 8 uger efter afsluttet behandling ligesom det kontrolleres om re-staging skal foretages, i bekræftende fald bestilles CT + MR til 6 uger efter afsluttet kemoradioterapi og tid til MDT konference i ugen inden operationen. T4 cancer: Der foretages fornyet rektaleksploration i universel anæstesi og bestilles kontrol MR scanning og CT ca. 6 uger efter afsluttet radioterapi til afklaring af evt. downstaging. Patienten drøftes ved fornyet MDT konference med henblik på muligheden af radikal operation samt fastlæggelse af planlagt operationstype og evt. deltagelse af andre specialer. (gynækologi /urologi) subsidiært visitation til Center. Efter ny samtale med patienten om operationstype bookes operationen. Avanceret T3 cancer: Ingen kontrol billeddiagnostik og ingen ny klinisk undersøgelse. Operationen udføres ca. 8 uger efter afsluttet radioterapi. Indlæggelse Præoperativ samtale Patient og pårørende møder på præbookede tider til information i afsnit A2 vedr. hele indlæggelses forløbet. Samtalen finder sted så tæt på selve operationsdagen som muligt, og omhandler gensidige forventninger til indlæggelse og udskrivelse med specielt fokus på præoperativ tarmudrensning (rectumcancer), smertebehandling, postoperativ kost inkl. proteintilskud, postoperativ mobilisering, forventet udskrivelsesdag og rehabiliteringsforløb forløb mm. Præoperativ samtale med stomisygeplejerske Patienter som muligvis skal have anlagt midlertidig eller permanent stomi møder til samtale om emnet At leve med en stomi. Desuden udføres der stomimarkering ved stomi sygeplejersken. Denne samtale foregår sædvanligvis på en anden dag end den præoperative indlæggelsessamtale. Indlæggelse Patienten modtages ved indlæggelsen enten i gruppe C 1(Coloncancer) eller gruppe C 2 (Rectumcancer). Udskrivelse Operation for coloncancer sker i et acceleleret perioperativt forløb, og udskrivelse planlægges til 3. postoperative dag. Der aftales tid til ambulant 10 dags kontrol efterfølgende i team C amb. med henblik på information om histologisvar samt suturfjernelse. 13

14 Operation Operationen skal jf. pakkeforløbet ved coloncancer udføres senest 7 hverdage efter fremsat behandlingstilbud (dvs. ved forundersøgelsen) og ved rectumcancer senest 6 hverdage efter fremsat behandlingstilbud (dvs. ved samtalen efter MDT konferencen). Både coloncancer og rectumcancer opereres på alle ugens hverdage. APE vil primært planlægges til en dag i ugen. (opr Am Thorbjørn Holm). På nuværende tidspunkt er det mest hensigtsmæssigt at det foregår på tirsdage. Postoperativ MDT konference Hos alle rectumcancerpatienter og udvalgte coloncancerpatienter foretages en sammenligning af det præoperative MR-TN stadium og det postoperative p-tnm stadium, radikaliteten og kompletheden af TME præparatet. Endvidere drøftes indikationen for evt. adjuverende onkologisk behandling. Postoperativ kemoterapi ved coloncancer Patienter med stadium III (T,N1-2,M) og udvalgte patienter med stadium II (T,N0,M) og histologiske højrisikofaktorer for recidiv tilbydes en samtale på Onkologisk afdeling om evt. adjuverende kemoterapi, dennes effekt og mulige bivirkninger. Patienten informeres om dette tilbud ved den ambulante kontrol 10. dag, hvor histologisvaret foreligger, og suturerne fjernes. Lægen dikterer som akutnotat i MIRSK et resume og oplægget faxes til Onkologisk afdeling på fax nr som kvitterer for modtagelsen. Postoperativ kemoterapi ved rectumcancer Udvalgte patienter med histologiske højrisikofaktorer for recidiv (R1 resektion, venøs invasion m.m.) tilbydes en samtale på Onkologisk afdeling om evt. adjuverende kemoterapi samt dennes effekt og mulige bivirkninger. Patienten informeres efterfølgende om dette tilbud, og lægen dikterer som akutnotat i MIRSK et resume og oplægget faxes til Onkologisk afdeling på fax nr som kvitterer for modtagelsen. 14

15 5. Kontrol Postoperativ kontrol Accelererede patienter skal have tid 10. dag til mikroskopisvar og agraffjernelse. Alle colon patienter vil i forbindelse med udskrivelsen blive tilbudt en tlf. samtale i hjemmet ved den sygeplejerske som har stået for udskrivelsen (eller sygeplejerske fra samme team), samtalen finder sted 1-2 dage efter udskrivelsen. Patienter med midlertidig og permanent stomi vil efter udskrivelsen blive fulgt ambulant i stomiambulatoriet. Forløbskoordinator vil kontakte alle patienter 30 dage postoperativt mhp vurdering af den enkeltes udredningsforløb, indlæggelsesforløb samt rehabiliteringsforløb. Koloskopi med henblik på clean colon Hvis koloskopi ikke er udført præoperativt aftales den ved kontrollen 10. dag og foretages ca. 3 mdr. postoperativt hos radikalt opererede patienter. Koloskopien bookes ved kontrollen 10 dag. Koloskopi med henblik på metakron neoplasi Radikalt opererede patienter tilbydes koloskopi hvert 5. år (højrisikopatienter hvert 3. år) til det 75. år. Kontrol med henblik på fjernmetastaser Efter radikal operation tilbydes billeddiagnostisk kontrol (CT skanning af lever og lunge) hhv 1 og 3 år efter radikal operation. Undersøgelsen bookes når histologisvar foreligger, dvs enten ved udskrivelsen eller ved ambulant kontrol. Hvis patienten indgår i ColoFol studiet følges retningslinierne i dette studie. 6. Reetablering af tarmkontinuitet Det stiles mod at patienter, der har fået anlagt beskyttende stomi i ukomplicerede tilfælde får denne tilbagelagt efter 3-4 måneder. Dette skal være forudgået af en ambulant clean koloskopi eller hvis denne foretaget sigmoideoskopi og begge dele med samtidig exploratio rectalis. I komplicerende tilfælde kan der suppleres med indhældning med vandig kontrast. Frank Svendsen Jensen

16 Bilag fra SST-pakkeforløb 16

17 17

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital Øvre gastrointestinal cancer Team B Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital 1 1. Henvisning Henvisningen bør ske elektronisk (edifact) eller pr fax til 99322540, i sidstnævnte tilfælde

Læs mere

Kolorektal cancer Pakkeforløb Oplæg fra en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen November 2007

Kolorektal cancer Pakkeforløb Oplæg fra en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen November 2007 Kolorektal cancer Pakkeforløb Oplæg fra en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen November 2007 Revideret version 26.11.07 Arbejdsgruppen har af Sundhedsstyrelsen fået til opgave at beskrive et optimalt

Læs mere

Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Det gode patientforløb Kolorektalcancer kirurgi Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark www.fremtidenssygehuse.dk Forløbsprogram, patienter med: Kolorektalcancer 1. Indledning... 2 2. Diagnose, udredning

Læs mere

pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm

pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm 2009 Pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: kræftbehandling; Cancer; Tumor

Læs mere

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Senest opdateret 11. maj 2015 Fagområdet Kolorektal kirurgi under Dansk Kirurgisk Selskab fastlægger retningslinier for certificering og anbefaler kandidater

Læs mere

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakkeforløb Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakker Kirurgisk Afdeling Kræft i bugspytkirtlen Kræft i galdegang Kræft i spiserør,mavemund og mavesæk Primær leverkræft Kræft i tyk-og endetarm

Læs mere

Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi

Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi Baggrund I takt med en øget specialisering inden for kirurgien og et øget krav om kvalitet i behandlingen, er der

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

3-partsgruppen for Kirurgi

3-partsgruppen for Kirurgi 3-partsgruppen for Kirurgi Handlingsplan 2010 Endoskopi Hovedformålet med 3-partsgruppens arbejde er: 1) At styrke de formelle rammer omkring samarbejdet 2) At sikre en optimal opgavefordeling indenfor

Læs mere

KOLO-REKTALE METASTASER I LEVEREN

KOLO-REKTALE METASTASER I LEVEREN Sundhedsfaglige elementer som grundlag for pakkeforløb for KOLO-REKTALE METASTASER I LEVEREN Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af arbejdsgruppe i 2008 Godkendt af Kræftstyregruppen, august 2008 Det faglige

Læs mere

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Indledning I forbindelse med sidste overenskomstforhandling blev parterne enige om at etablere hurtigere og mere smidige moderniseringer af

Læs mere

Målepunkter vedr. undersøgelse på mistanke om kræft i mavetarmkanalen for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. undersøgelse på mistanke om kræft i mavetarmkanalen for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. undersøgelse på mistanke om kræft i mavetarmkanalen for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. maj 2014 1. Endoskopi 1.1 Journal: Det blev ved gennemgang af et antal

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og kirurgi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og kirurgi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 032-12 Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

VISITATION TIL OUH: OPERATIONSKRÆVENDE THYREOIDEALIDELSER (211205)

VISITATION TIL OUH: OPERATIONSKRÆVENDE THYREOIDEALIDELSER (211205) VISITATION TIL OUH: OPERATIONSKRÆVENDE THYREOIDEALIDELSER (211205) Øre-næse-halskirurgisk Afdeling F forestår visitation og behandling af patienter med operationskrævende thyreoidealidelser henvist til

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve.

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve. Protokolresume: Forsøgets titel: Perfusion skanning af nyretumorer Forsøgsansvarlige: Overlæge Nessn H. Azawi, Urologisk afdeling D, Roskilde Sygehus. Formål: At forbedre diagnostikken mhp. at undgå dels

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 K Sarkomer Overlæge Johnny Keller, Århus Sygehus Arbejdet er kommenteret af Dansk Sarkomgruppe Hovedanbefalinger Den fremtidige behandling inklusive bioptering bør samles

Læs mere

TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser

TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser 2006 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Temarapport 2006: Forberedelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 J Neurokirurgiske kræftformer Overlæge Michael Kosteljanetz, Rigshospitalet Da der kun har været begrænset mulighed for at konferere med baglandet beskrives nedenstående

Læs mere

tarmkræft- metastaser i leveren

tarmkræft- metastaser i leveren pakkeforløb for tarmkræft- metastaser i leveren 2009 Pakkeforløb for kræft i leveren Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kategori: Faglig rådgivning Sprog:

Læs mere

BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE

BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE Kliniske retningslinier Udarbejdet af: Dansk Oftalmo-Onkologisk Gruppe, November 2006 Fra øjenafdelingen Rigshospitalet Jan Ulrik Prause, overlæge, professor Peter Toft, overlæge

Læs mere

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Protokoltitel: Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling

Læs mere

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. oktober 2014 1. Krav til udstyr 1.1 Det blev undersøgt om behandlingsstedet var i besiddelse af det nødvendige apparatur,

Læs mere

Patientinformation. Kræft i tyktarmen eller endetarmen

Patientinformation. Kræft i tyktarmen eller endetarmen Patientinformation Kræft i tyktarmen eller endetarmen Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk afdeling Kræft i tyktarmen eller endetarmen Forberedelse til operation og smertebehandling: Operationen foretages af

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

Forløbsbeskrivelse. Skærpet mistanke om cancer thyreoidea forud for operation. Sygehusene i Vejle, Fredericia og Kolding

Forløbsbeskrivelse. Skærpet mistanke om cancer thyreoidea forud for operation. Sygehusene i Vejle, Fredericia og Kolding Forløbsbeskrivelse Skærpet mistanke om cancer thyreoidea forud for operation Sygehusene i Vejle, Fredericia og Kolding 1. Rammer 1.1. Aktører Endokrinologisk ambulatorium, Vejle (ovl Cramer Christensen),

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for ADHD Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for ADHD og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige praktiske oplysninger, og

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV.

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. Denne vejledning omhandler epikriser (udskrivningsbreve) ved udskrivelse af patienter fra sygehuse samt ved ambulant behandling, herunder vigtigheden

Læs mere

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Booking Det er professor Peter Uldall der er kontaktlæge for de børn der henvises til, og er under, udredning i epilepsikirurgisk regi her på

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

Notat Status på kræftpakker

Notat Status på kræftpakker Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 19. januar 11 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 1. Baggrund Notat

Læs mere

Patientsikkert sygehus

Patientsikkert sygehus Patientsikkert sygehus Hvordan kan man opnå og fastholde et højt complianceniveau Ved Karen Kaae Dodt Regionshospitalet Horsens I forbindelse med operation Life deltog vi bla. i medicin afstemningspakken

Læs mere

Kikkertoperation for svulst i leveren (laparoskopisk leverresektion)

Kikkertoperation for svulst i leveren (laparoskopisk leverresektion) Kikkertoperation for svulst i leveren (laparoskopisk leverresektion) Sygdom og behandling Mave- og Tarmkirurgi behandler patienter med kirurgiske sygdomme i leveren, galdevejene og bugspytkirtlen. Med

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2013 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. april. Rapport færdiggjort 30. april. Rapport

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2012 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 26. april. Rapport færdiggjort maj. Rapport udarbejdet

Læs mere

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database Årsrapport 2011 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen Dansk Kolorektalcancer Database Side 2 Baggrund Årsrapport 2011 fra Dansk Kolorektalcancer Database vedrørende kræft i tyktarm og endetarm,

Læs mere

Pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm

Pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm Pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm Pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: kræftbehandling; Cancer; Tumor

Læs mere

Information om pakkeforløb for prostatakræft

Information om pakkeforløb for prostatakræft Information om pakkeforløb for prostatakræft Der er mistanke om kræft i prostata hvis: Rektaleksploration giver mistanke om kræft(hård, assymetrisk) Prostataspecifikt antigen(psa( overstiger den aldersspecifikke

Læs mere

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9 Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/15288 30. november 2015 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende

Læs mere

UNDERSØGELSESPROGRAM

UNDERSØGELSESPROGRAM 35 UNDERSØGELSESPROGRAM Symptomer De hyppigste symptomer på KR er blødning per rectum og ændret afføringsmønster. KR giver oftest først symptomer sent i forløbet, og symptomerne er ofte uspecifikke. Højresidige

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

Lever Cases til MDT. MDT Agreement on resectability. Case 1. 66-årig mand. 14 år tidligere opereret for coloncancer. Ingen adjuverendekemoterapi.

Lever Cases til MDT. MDT Agreement on resectability. Case 1. 66-årig mand. 14 år tidligere opereret for coloncancer. Ingen adjuverendekemoterapi. Lever Cases til MDT Torsten Pless & Henning Overgaard Nielsen Kirurgisk afd. A Odense Universitetshospital MDT Agreement on resectability Wadeed M et al HPB 2012;14:291-297 66-årig mand Case 1 14 år tidligere

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Spiseforstyrrelser og som barn/ung dine forældre. Pjecen indeholder

Læs mere

Afsnitsprofil for Dagkirurgisk Center, Horsens.

Afsnitsprofil for Dagkirurgisk Center, Horsens. Afsnitsprofil for Dagkirurgisk Center, Horsens. Vi ønsker med denne afsnitsprofil at give dig et indblik i sygeplejen og rammerne for Dagkirurgisk afdeling på Horsens sygehus. Dagkirurgisk afdeling er

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Patientvejledning. Sigmoideoskopi. Kikkertundersøgelse af tyk- og endetarmen

Patientvejledning. Sigmoideoskopi. Kikkertundersøgelse af tyk- og endetarmen Patientvejledning Sigmoideoskopi Kikkertundersøgelse af tyk- og endetarmen En sigmoideoskopi er en kikkertundersøgelse af endetarmen og den nedre del af tyktarmen med henblik på at afsløre sygelige forandringer

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris.

Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris. Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris. Ved alle forløb anvendes registreringsskema for patienter i pakkeforløb Hjertesvigt

Læs mere

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når besøget varsles, skal embedsinstitutionen kontakte

Læs mere

1 Arbejdsgruppens sammensætning

1 Arbejdsgruppens sammensætning Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita. 1 Arbejdsgruppens sammensætning 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning Beskrivelse af arbejdsgruppen med navn, arbejdssted, speciale og angivelse af hvem personen repræsenterer.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Claus Karale Hermann Behandlingssted:

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Indholdsfortegnelse: Side 1: Forklaring til tabellerne Side 3: Region Midtjylland samlet Side 7: Regionshospitalet Horsens Side 9: Hospitalsenhed

Læs mere

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011 Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft 6. juni 2011 Ved programledelsesmødet for hoved-halskræft den 13. maj 2011 blev en række opgaver uddelegeret. De kræftpakkeansvarlige overlæger

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor Research Centre for Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus University Denmark Hvis vi skal lykkes

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

Uddannelsesprogram for (gastrointestinalt) endoskoperende sygeplejersker 1 årig uddannelse. Region Syddanmark

Uddannelsesprogram for (gastrointestinalt) endoskoperende sygeplejersker 1 årig uddannelse. Region Syddanmark Uddannelsesprogram for (gastrointestinalt) endoskoperende sygeplejersker 1 årig uddannelse Region Syddanmark 1.0 Baggrund Internationalt og nationalt har man med succes implementeret sygeplejersker til

Læs mere

April 2012. Henvisning til koloskopi eller udredning på organkirurgisk eller medicinsk afdeling, Kolding sygehus.

April 2012. Henvisning til koloskopi eller udredning på organkirurgisk eller medicinsk afdeling, Kolding sygehus. 1 April 2012. Henvisning til koloskopi eller udredning på organkirurgisk eller medicinsk afdeling, Kolding sygehus. 1. Oversigt 2. Undersøgelsen 3. Udrensningsprocedure 4. Henvisningen 5. Marevan, Plavix

Læs mere

Dansk Kolorektalcancer Databases kvalitetsindikatorer fra 2013, algoritmer

Dansk Kolorektalcancer Databases kvalitetsindikatorer fra 2013, algoritmer Dansk Kolorektalcancer Databases kvalitetsindikatorer fra 2013, algoritmer 1. Afholdt MDT konference ved nydiagnosticeret rektumcancer 2. Ekstramural venøs invasion 3. Lækage af rektumanastomose ved elektiv

Læs mere

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén.

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. (Artikel fra årsberetning 2002) Hvis der ikke er blevet stillet en rigtig diagnose af patientens sygdom, eller at diagnosen er blevet stillet for sent, kan der

Læs mere

Udfordringer og ønsker for de patienter, som ikke passer ind i et pakkeforløb set fra almen praksis

Udfordringer og ønsker for de patienter, som ikke passer ind i et pakkeforløb set fra almen praksis Udfordringer og ønsker for de patienter, som ikke passer ind i et pakkeforløb set fra almen praksis v. Roar Maagaard, formand for DSAM, praktiserende læge & lektor, Skødstrup Lægepraksis Mit indlæg baserer

Læs mere

Vedrørende Politikens artikel den 18. april 2008 om oplysninger til Folketinget om de såkaldte kræftventetidssager

Vedrørende Politikens artikel den 18. april 2008 om oplysninger til Folketinget om de såkaldte kræftventetidssager Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nytorv 5 1450 København K Tlf. 33 12 43 43 Fax 33 12 43 41 pf@patientforsikringen.dk 23. april 2008 J.nr. 0134-20070001-2/KIB.ho

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 8.3 A Diagnostisk udredning på sygehus - radiologi Adm. overlæge Jens Karstoft Radiologien i kræftdiagnostik og behandling Radiologien (røntgendiagnostikken) spiller en central

Læs mere

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus 1. Titel Reorganisering i Hæmatologisk Ambulatorium; Sygeplejersker overtager

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Blod i afføringen. Blod i afføringen kan være synlig eller kan opdages ved en afføringstest, såkaldt "okkult blod".

Blod i afføringen. Blod i afføringen kan være synlig eller kan opdages ved en afføringstest, såkaldt okkult blod. Blod i afføringen Blod i afføringen kan være synlig eller kan opdages ved en afføringstest, såkaldt "okkult blod". Forekomst I den almindelige befolkning observerer 20% blod i afføringen i løbet af et

Læs mere

S022_KRC_KIRU, variabelliste til forskningsudtræk per

S022_KRC_KIRU, variabelliste til forskningsudtræk per Side 1 af 16 S022_KRC_KIRU, variabelliste til forskningsudtræk per 01.11.2015 02. Tidsperiode Diagnosedato 02. Tidsperiode År 02. Tidsperiode Kvartal 02. Tidsperiode Måned 03. Basisinformation CPR status

Læs mere

DCCG Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm PERIOPERATIVT SKEMA

DCCG Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm PERIOPERATIVT SKEMA DCCG Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm PERIOPERATIVT SKEMA (vejledning i udfyldelse side 9) DCCG SKEMA II indtastningsbilag 1 PERIOPERATIVT SKEMA CPR Efternavn Fornavn Hvis patienten

Læs mere

Undersøgelsesprogram Gælder fra: 15. oktober 2012 Justeret af LHI 15. april 2015

Undersøgelsesprogram Gælder fra: 15. oktober 2012 Justeret af LHI 15. april 2015 DG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG EHANDLING AF KOLOREKTAL ANER Rekommandationer Patienter med gennemsnitlig KR-risiko og symptomer på KR bør afhængig af detaljerede symptomer primært have

Læs mere

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet Indtastningsvejledning Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet 25-02-2011 Indhold 1. Hvilke patienter skal indtastes og hvilke skal ikke?... 3 2. Login i Klinisk MåleSystem (KMS)... 4 2.1 Login

Læs mere

Diagnostisk Center Vejle Sygehus - en del af Sygehus Lillebælt. Ledende Overlæge Ejler Ejlersen Medicinsk afd.

Diagnostisk Center Vejle Sygehus - en del af Sygehus Lillebælt. Ledende Overlæge Ejler Ejlersen Medicinsk afd. Diagnostisk Center Vejle Sygehus - en del af Sygehus Lillebælt Ledende Overlæge Ejler Ejlersen Medicinsk afd. Medicinsk afd. Vejle Sygehus. Specialistsygehus -med særlig fokus på kræft. Hæmatotologi Bred

Læs mere

Sygeplejens organisering og fremtidsvisioner i det accelererede patientforløb på halskirurgisk afdeling H Aarhus Universitetshospital

Sygeplejens organisering og fremtidsvisioner i det accelererede patientforløb på halskirurgisk afdeling H Aarhus Universitetshospital Sygeplejens organisering og fremtidsvisioner i det accelererede patientforløb på halskirurgisk afdeling H Neurocentret Øre-næse-halsafdeling Accelereret udredning HH cancer 1. Siden 1/1-2007 2. Koordinatorfunktion

Læs mere

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Danske Regioner udarbejder løbende en samlet status for implementering af pakkeforløbene på kræftområdet. Statusopgørelserne udarbejdes på baggrund af

Læs mere

Livstidsrisiko for udvikling af HNPCC-relaterede cancere hos risikopersoner

Livstidsrisiko for udvikling af HNPCC-relaterede cancere hos risikopersoner 10 ARVELIG TARMKRÆFT Ætiologien ved tarmkræft er heterogen og muligvis har arvelige faktorer en medvirkende betydning for udviklingen af kolorektalcancer (KRC) i op mod 35 % af alle tilfældene (Lichtenstein

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Overenskomst om speciallægehjælp Speciel del, Kapitel 8 KIRURGI 1. SEPTEMBER 2015

Overenskomst om speciallægehjælp Speciel del, Kapitel 8 KIRURGI 1. SEPTEMBER 2015 Overenskomst om speciallægehjælp Speciel del, Kapitel 8 KIRURGI 1. SEPTEMBER 2015 Overenskomst om Speciallægehjælp mellem Foreningen af Speciallæger (FAS) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) 1.

Læs mere

Patientinformation. Strumaoperation. Operation på skjoldbruskkirtlen. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk afdeling Brystcentret

Patientinformation. Strumaoperation. Operation på skjoldbruskkirtlen. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk afdeling Brystcentret Patientinformation Strumaoperation Operation på skjoldbruskkirtlen Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk afdeling Brystcentret Før operationen Efter henvisning er du blevet forundersøgt, og du er blevet enig

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Anne Buus Behandlingssted: HUS

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

Patientvejledning. Betændelse i udposninger på tyktarmen. Diverticulitis

Patientvejledning. Betændelse i udposninger på tyktarmen. Diverticulitis Patientvejledning Betændelse i udposninger på tyktarmen Diverticulitis Udposninger - også kaldet divertikler - på tyktarmen er en tilstand, som følger med alderen. I 40-50 års alderen har halvdelen af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-09-2015 Gyldig til 28-10-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

DCCG NYHEDSBREV No

DCCG NYHEDSBREV No Danish Colorectal Cancer Group har hidtil været et stående udvalg under Dansk Kirurgisk Selskab, men er nu omstruktureret med henblik på at kunne opfylde de krav, som stilles til en dansk multidisciplinær

Læs mere