Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen Indholdsfortegnelse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse:"

Transkript

1 Årsplan 7. årgang Rønbækskolen Indholdsfortegnelse: Indledning og status... 2 Årskalender... 2 Sociale mål for 7. årgang... 3 Personlige og sociale kompetencer... 4 Årgangs- og klasseregler... 5 Elevmedbestemmelse... 5 IT... 6 Evaluering... 6 Tværfaglige projekter... 6 Brug af ressourcetimer på 7. årgang... 6 Tosprogede elever... 7 Forældresamarbejde... 7 Dansk... 7 Matematik Historie Geografi Fysik/kemi Idræt Biologi Engelsk Tysk... 23

2 Indledning og status På 7. årgang er vi ved skoleårets start 79 elever fordelt på fire klasser. I alt er 15 lærere tilknyttet årgangen, og de syv af disse er faste medlemmer af teamet. Årsagen til de mange lærere på årgangen er selvfølgelig, at klasserne i år har fået mange nye fag, som ikke umiddelbart kunne dækkes af teamets faste lærere, hvis det faglige niveau skulle være i orden. Vi har en flok elever, som generelt er dygtige og arbejdsomme, samtidig med at de er livlige, snakkende og pubertetsprægede. Dette kan selvfølgelig indimellem give anledning til gnidninger og egentlige konflikter. Disse er søgt løst via samtaler med de involverede og i samarbejde med forældrene, hvor der har været behov herfor. Denne praksis vil fortsætte fremover. Eleverne får stadig mere og mere at gøre med hinanden på tværs af klasserne, hvilket vi kun ser som et gode, da mulighederne for den enkelte elev for at finde gode venner og kammerater øges betragteligt. Disse venskaber på tværs af klasserne vil vi gøre alt for at understøtte i det kommende skoleår. Årskalender Uge Datoer Kl / :00 11:30 Skolestart Åben uge Naturfagsuge - astronomi Overnatning i Noahs Ark. 7.c og 7.d: Natten mellem mandag og tirsdag 7.a og 7.b: Natten mellem torsdag og fredag Åben uge Fit and Fun Fredag: Motionsdag 42 Efterårsferie Fredag d. 6/11 Skolens fødselsdag Åben uge Klima 49 Tirsdag d. 1/12 Åben dag Fredag d. 18/12 8:05 11:00 Åben dag sidste skoledag før jul 52 Side 2 af 25

3 1 Mandag d. 4/1 Skolestart 2 Onsdag d. 13/1 Åben dag: Værdidag Vinterferie 8 Projekt 7. c og 7 d Projekt 7. a og 7. b Påskeferie 14 Tirsdag d. 6/4 Start efter påskeferie Torsdag d. 22/4 O-løb Søndag d. 25/4 17 Åben uge Mandag d. 26/4 Onsdag d. 28/4 Fredag d.30/4 Konfirmation 7. b Musical Blå mandag for 7. b Skolefest Bededag Konfirmation 7. c og 7. d 18 Mandag d. 3/5 Blå mandag 7. c og 7.d 19 Torsdag d. 13/5 Kristi himmelfartsdag konfirmation 7. a 20 Mandag d. 17/5 Blå mandag 7. a 21 Mandag d. 24/5 Fredag d. 28/5 Møde: 8: Åben uge Torsdag d. 24/6 Fredag d. 25/6 8:05 10:45 26 Sommerferie Sociale mål for 7. årgang Status: 2. pinsedag Sidste skoledag for 9. klasse Åben dag: Sidste skoledag a) Skellene mellem klasserne er stadig under opblødning. Det er dog fortsat vigtigt, at vi er opmærksomme på dette. b) Vi skal stadig have fokus på, at eleverne laver deres lektier, husker bøger, mapper m.v. Ang. elevintra og lektier oplever vi, at det af og til er en undskyldning, at man ikke har lavet lektier, fordi man ikke lige kunne komme på nettet af den ene eller anden årsag. Mange af eleverne skriver ikke mere lektier i lektiebogen, fordi de tjekker det på elevintra eller mener, at de kan huske, hvad de har for. Det kan ske, at lektieduksen ikke får skrevet lektierne ind, hvilket altså ikke legaliserer, at man ikke har lavet sine lektier. Side 3 af 25

4 c) Vi oplever, at en del elever på årgangen stadig har svært ved at udvise empati og vise hensyn til hinanden. Mål: a) Eleverne skal føle sig mere som en årgang. b) Eleverne skal selv tage større ansvar for, at de møder forberedt op til timerne. c) Eleverne skal blive bedre til at løse konflikter på en god måde. Vi vil i klasserne følge op på de konfliktløsningsmodeller, som eleverne blev præsenteret for i 6. klasse. Tegn: a) Eleverne opsøger fortsat hinanden på tværs af klasserne. b) Vi noterer fortsat færre glemmere. Elevernes ansvarlighed er fortsat forbedret. c) Eleverne bliver bedre til selv at løse konflikter. Vi oplever færre konflikter. Eleverne får større selvindsigt i konflikter. Tiltag: a) Vi vil forsat fokusere på at ryste klasserne sammen. Det vil blandt andet ske via en fælles overnatning i Noahs Ark i september, og via det teaterstykke, som årgangen skal sætte op i forbindelse med skolefesten. b) Forældrene orienteres fortsat, hvis eleverne for ofte glemmer lektier og bøger. c) Holde klasse- og årgangsmøder efter behov. Klasserne vil i årets løb arbejde sammen, a sammen med b og c sammen med d (specielt i dansktimerne). Lade klasserne komme i dialog med hinanden om aktuelle emner. Evaluering: a) På årgangsmøder, klassemøder/fortællekredsen og teammøder snakkes der om, hvordan det går med at være sammen på årgangen. Eventuelle konflikter bliver taget op. b) Ved elev- og forældresamtaler gennemgås elevens evt. glemte lektier og andre glemte sager. Derudover vil det blive evalueret på teammøder. c) Klasse-, årgangs- og teammøder samt evt. møder med enkelte elever. Personlige og sociale kompetencer Som forberedelse til skole/hjemsamtalen og elevplanen, vil vi til elevsamtalerne bl.a. tage udgangspunkt i nedenstående punkter: 1. Møde til tiden om morgenen. 2. Være på plads til tiden efter frikvarteret. 3. Gå på toilet i frikvarteret. 4. Huske at lave lektier. 5. Huske mine ting. 6. Er omhyggelig med mit skolearbejde (god orden, visker ud, bruger lineal, skriver pænt). 7. Huske lektiebog/eller se på elevintra og huske at skrive i lektiebog. 8. Tør fejle og prøve igen. 9. Tør udtrykke min egen mening på klassen. 10. Fremlægge/ præsentere for klassen. Side 4 af 25

5 11. Samarbejde, dvs. arbejde i grupper (give og tage imod respons, lytte til andre, komme med ideer, tage ansvar for gruppens arbejdsindsats). 12. Kan forstå og acceptere andres adfærd i forskellige situationer. 13. Kan stå ved egne handlinger og indrømme fejl. 14. Forsøge at løse problemer, inden der søges hjælp af læreren. 15. Aktiv i timerne følge med, lytte til, hvad andre siger, rækker fingeren op og sige, hvad jeg mener. 16. Er medansvarlig i forhold til arbejdsro i klassen. 17. Har en positiv og konstruktiv tilgang til undervisningen. Vil gerne lære Kan næsten Kan godt Årgangs- og klasseregler Vi vil i starten af skoleåret, i samarbejde med eleverne på årgangen, lave nogle årgangsregler, som vil hænge synligt i klasserne. Derudover udarbejder hver klasse nogle klasseregler i samarbejde med klasselæreren. Elevmedbestemmelse På 7. årgang arbejdes der forsat med elevmedbestemmelse. Lærerne har det overordnede ansvar for planlægningen af undervisningsforløbene samt bestilling af materialerne. Forløbene tilrettelægges således, at der er plads til, at den enkelte elev har mulighed for at vælge mellem opgaver og udtryksformer. Herved får eleverne mulighed for at opnå ejerskab til det, vi arbejder med samt ansvar for egen læring. Eleverne har medbestemmelse i forhold til klassens og årgangens sociale liv herunder klasse- og årgangsregler og lokalernes udseende. Side 5 af 25

6 IT Vi vil i år arbejde hen imod, at eleverne tilegner sig kompetencer, der sætter dem i stand til: at arbejde med eksperimenter som en del af et læreforløb at skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik alene og sammen med andre at analysere og vurdere indhold og kommunikation på elektroniske platforme at kende regler og adfærdsnormer på elektroniske platforme. Computeren (PowerPoint) som præsentationsredskab; herunder skal eleverne: bruge formaterings-, redigerings- og layoutværktøjer. kunne vælge effekter og layout ud fra den stillede opgave. Vi benytter elevintra i alle fire klasser og oplever, at mange elever dagligt bruger elevintra. Evaluering Evaluering er en løbende del af undervisningen. Vi bruger porteføljemapperne og logbøgerne som evalueringsmiddel. I logbøgerne formulerer eleverne egne læringsmål, og senere i forløbet skal eleverne undersøge, hvor langt de er i forhold til de fastsatte læringsmål, derudover skal eleverne reflektere over, hvad de gerne vil blive bedre til. Eleverne skal reflektere over enkelte produkter, tests, fremlæggelser og arbejdsformer både skriftligt og mundtligt. Vi ønsker, at en evalueringssamtale med eleverne skal synliggøre, hvilke elementer i undervisningen der primært skal behandles anderledes i det næste læringsforløb. Tværfaglige projekter I forbindelse med naturfagsugen (37) vil der være et forløb, hvor både dansk, geografi, håndarbejde, historie og fysik inddrages, da emnet er astronomi. Uge 41 er en motionsuge, og her vil fagene dansk, biologi og idræt bidrage. Uge 48 er temaet klima. Her vil følgende fag bidrage: biologi, geografi, historie, fysik og dansk. Alt arbejdet med årets projektopgaver vil også inddrage en hel række forskellige fag. Desuden vil hele arbejdet med at få et teaterstykke op at stå til skolefesten inddrage en lang række fag. Brug af ressourcetimer på 7. årgang Teamet besluttede efter aftale med specialcentrets lærere at aflevere en ressourcetime til centret, som skulle bruges til at hjælpe en elev på årgangen. Desuden bruges 2 lektioner om ugen til morgenlæsning. De bliver fordelt således, at der læses ½ time mandag, onsdag og fredag. Disse morgentimer vil blive tilbudt et par og tyve elever fordelt Side 6 af 25

7 over alle fire klasser. Eleverne vil blive inddelt på små hold med ca. 5 elever på, og holdene vil skifte hen over året, så det ikke er de samme elever, der har morgenlæsning hele tiden. Fire af årgangens ressourcetimer vil blive brugt på at støtte elever med matematiske indlæringsvanskeligheder i 7. a, b og d. I starten af skoleåret er der afsat et par lektioner til at få 7. d til at få en fornuftig opførsel i fysiklokalet. Når lærerne vurderer, at der ikke længere er behov for dette, vil timerne blive brugt andetsteds. Desuden er der afsat en enkelt lektion til at støtte elever i 7. b med at få løst deres danskvanskeligheder, og en enkelt lektion til at hjælpe elever i 7. a med deres vanskeligheder i engelsk. Tosprogede elever Vi har tre tosprogede elever på årgangen, som vi selvfølgelig har fokus på at have med i undervisningen. Vi har afsat en del ressourcetimer, som bl.a. skal være med til at afhjælpe de udfordringer, som vores tosprogede elever kan have med det danske sprog og andre faglige problemer. Vi vil bl.a. arbejde med forforståelse. De vil blive tilbudt morgenlæsning i visse dele af året, og på årsbasis vil der være en ekstra lærer i en matematiktime og en engelsktime. Vi vil gøre eleverne klart, at de skal benytte sig af lektiecaféen. Alle tre elever får også ekstra timer i sprogstøttecentret. Forældresamarbejde I løbet af året vil der blive afholdt fælles forældremøde for hele årgangen, og der vil blive gennemført forældresamtaler i nødvendigt omfang. Desuden vil der blive udarbejdet en elevplan. Lærerne forbereder skole/hjemsamtalerne. Lærerne indkalder forældrene og eleven og gør på indbydelsen opmærksom på, hvem der vil være til stede. Forældrene vil løbende blive holdt orienteret via forældreintra om forskellige tiltag i de enkelte klasser og på hele årgangen, derfor er det vigtigt, at man dagligt tjekker forældreintra. Hvis dette ikke er muligt, laves der aftale med klasselæreren om informationerne i papirudgave. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deres bevidsthed om sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer. De skal opnå udtryks- og læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion. Eleverne skiftes til at præsentere en bog for resten af klassen. Side 7 af 25

8 UGE Fagligt indholdsområde Mål Tema: Mit indre selvportræt At sætte fokus på elevens selvforståelse. Eleverne skal tegne/male et indre selvportræt. At lære at udtrykke sig billedligt Eleven beskriver sig selv vha. brevog digtgenren. At lære hinanden bedre at kende Øvrige opgaver: Sociale mål i klassen Porteføljemappen Individuelle mål for 1. halvdel af skoleåret Genre: Novelle Læsning af diverse noveller fra novellesamlingen Nordlys for syvende. At gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsforhold, tema og motiv Månedens opgave: Med baggrund i arbejdet med novellegenren udarbejdes en novelleanmeldelse eller skrives en novelle. 37 Åben uge Astronomi Tema: Kærlighed og seksualitet Dansk i syvende: Elsker, elsker ikke, elsker..? Der arbejdes med genretræk samt tilhørende opgaver. Forfatterportrætter: Tove Ditlevsen, Cecil bødker m.fl. Fokus på grammatik Diverse materialer om seksualitet 41 Åben uge Fit & Fun 42 Efterårsferien Genre: Roman - gyser Bjarne Reuters roman 7. A læses. Der arbejdes med tilhørende spørgsmål og andre opgaver. Filmatiseringen af romanen 7.a Skyggernes hus At læse sikkert og med passende hastighed (Skønlitteratur) At styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst At forholde sig til kønsroller, som de kommer til udtryk i forskellige generationer og i medier. At eleverne kan gøre rede for kærligheds betydning for sundhed og seksualitet. At gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation. At analysere, meddigte og fortolke tekster og film, samt at sammenligne de to udtryksformer. 48 Åben uge Klima Grammatik Julehygge Oprydning og evaluering af det første halve skoleår Side 8 af 25

9 52-53 Juleferien 1-6 Temaer: Menneskelige relationer og frygten for at miste Romaner: 7. a og b Sølvbroen 7. c og d En dødssyg ven At give eleverne indsigt i en romans opbygning. At give eleverne læselyst. At fordybe sig i en bogs handling, personer og plot. 7 Vinterferien 8-11 Projektopgave 7.c og 7.d uge 8 7.a og 7.b uge 10 At styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst. At transformere informationer til sit eget sprog. At fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten. At bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel. At lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres fremstilling Teaterprojekt/skolefest At give eleverne en fælles oplevelse. At lære dem vigtigheden af samarbejde. At erfare glæden ved i fællesskab at se tingene lykkes. 13 Påskeferien Romaner: Emne: Venskab og sygdom 7.a og 7.b Daniel Zimakoffs roman En dødssyg ven. 7.c og 7.d Emne: Historisk roman Martin Petersens roman Med ilden i ryggen. Under 2. verdenskrig må 12- årige Klaus sammen med sin mor og to søstre flygte fra det østlige Tyskland til Danmark på et skib. 25 Evaluering og oprydning At give eleverne indsigt i en romans opbygning. At give eleverne læselyst. At fordybe sig i en bogs handling, personer og plot. At give eleverne historisk indsigt. Side 9 af 25

10 Matematik Formål for faget: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Materialer: 7. a, c og d arbejder ud fra matematiksystemet Faktor 7, og 7.b ud fra Kontekst. Derudover vil der blive suppleret med andre materialer, som skal være med til at give eleverne træning i konkrete opgaver. IT vil indgå i undervisningen ved, at eleverne vil arbejde med Excel, styrketræning og hjemmesiderne og Arbejdsformer og metode: For at eleverne får et fælles udgangspunkt, en fælles viden samt oplever klassen som et fællesskab, vil timerne næsten altid starte med en fælles aktivitet. Det kan være repetition af lært stof, en leg eller et spil, regne fælles på tavlen, gennemgang af nyt stof m.m. Herefter vil eleverne arbejde i grupper, individuelt eller værksteder. Der lægges vægt på, at der tales et korrekt fagsprog, og der skal afleveres skriftlige opgaver efter aftale. I løbet af året vil eleverne arbejde med matematik i tværfaglige forløb. Evaluering Vi vil ud fra det daglige arbejde og en række skriftlige tests evaluere elevens arbejde. Eleverne skal mundtlig vise deres matematiske forståelse og anspores til at reflektere over matematiske forhold. Desuden vil der en gang om året blive foretaget en MG-test. Faglig indholdsområde Brøkregning Sandsynlighed og kombinatorik Omkreds og areal af trekanter og firkanter. Spejling og mønstre. Koordinatsystem Formler Metersystemet. Længde / areal / rumfang Vægt og masse Mål - At give eleverne en forståelse for, at brøker bruges på mange forskellige måder. - At give eleverne mulighed for at blive fortrolig med brøker - At eleverne får erfaring med simulering og vækst. - At eleverne gennem egne undersøgelser skal opdage eller genopdage hvilke regler der gælder for konstruktioner af trekanter og firkanter. - At eleverne bliver fortrolige med formelbegreberne for trekanter, firkanter og cirklen. - At eleverne bliver i stand til at vælge de rigtige målinger. - At forstå og beregne forskellige arealer og rumfang. Side 10 af 25

11 Hastighed og tid Algebra Procent og diagrammer Funktioner. Grafisk og algebraisk løsning. Isometri og Perspektivtegning - At præsentere den kommutative lov, den distributive lov, og regningsarternes hierarki. - At gøre det synligt, hvorfor matematiske regler er en nødvendighed, hvilke regler der er besluttet, og hvilke der er en følge af andre. - At belyse og dermed oplyse om matematikkens rolle i hverdagsting. - At eleverne får erfaring med graftegning og diagrammer. - At udvikle forståelse for funktionsbegrebet. - At udvikle metoder til undersøgelse af sammenhænge og forandringer ved grafisk og algebraisk løsninger af den rette linje. - At videre udvikle arbejdet med arbejdstegninger, isometrisk tegning, samt perspektivtegning, herunder krydsperspektiv. Historie Formål: Undervisningen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie, og dette gøres bl.a. ved at give dem et kronologisk overblik, styrke deres viden og forståelse af historiske sammenhænge. Eleverne skulle også gerne komme til at opleve sig selv som historieskabte såvel som historieskabende. Undervisningen skal stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at videregive og skabe historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden. Undervisningens tilrettelæggelse: Undervisningen vil blive organiseret på forskellige måder fra emne til emne. Nogle gange vil arbejdet blive organiseret som gruppearbejde, andre gange som par-arbejde, andre gange igen som individuelt arbejde og til tider vil der også blive klasseundervisning, hvor læreren fortæller. Materialer: Udgangspunktet for undervisningen vil være bogen Ind i historien 2 med undertitlen Danmark og verden 7. klasse. Derudover vil der blive inddraget andet relevant materiale fra bøger og internettet til de forskellige emner plus film, bånd, dvd er og eventuelle ekskursioner. Desuden vil der blive inddraget skønlitterære bearbejdelser af historiske emner, perioder, personer m. v. i det omfang det kan lade sig gøre. Emner Vikingetiden Mål At eleverne får indblik i Danmarks historie før kristendommens indførelse og samtidig lærer noget om kampen mellem den gamle tro og den nye. Side 11 af 25

12 Fra kongemord til kongeflugt Renæssancen Verden bliver større Fra oprør til enevælde Ved Solkongens hof Store forandringer Frihedskrig og revolution Fra bankerot til folkestyre At eleverne får et indblik i kampen mellem kirke og kongemagt, og at Danmark i denne periode var et meget usikkert område at leve i for almindelige mennesker. At eleverne får et tydeligt eksempel på, at mange forandringer af det danske samfund er kommet til landet sydfra. Renæssancen startede i Norditalien og arbejdede sig så gennem en årrække op igennem Europa. At eleverne får et indtryk af, hvordan den danske renæssance adskiller sig fra den italienske. At eleverne får en indsigt i mødet mellem europæerne og andre folk under opdagelsesrejser og erobringstogter. At eleverne får indblik i forskellige styreformer, så som tyranni, oplyst enevælde og demokrati. At eleverne får indblik i enevældens opfattelse af forholdet mellem stat, fyrste og folket - og et indtryk af barokkens indflydelse på europæisk historie. At eleverne får en forståelse for Danmarks rolle i slavehandelens historie og de danske landboreformer. At eleverne får indblik i at menneskerettighederne ikke kun er et nutidigt fænomen, men stammer til bage fra den amerikanske frihedskrig og den store franske revolution. At eleverne får en forståelse for at en revolution ofte følges af en regression. At eleverne får en forståelse for, hvordan kampen for det demokrati, som vi bygger videre på i Danmark den dag i dag, blev til. Evaluering: Hvert emne vil blive afsluttet med enten en mundtlig eller en skriftlig evaluering. Samtidig vil eleverne også blive testet nu og da, for at se om de får fat i emnernes væsentligste områder. Der vil både blive testet i bredere prøver og egentlige multiple choice tests. Geografi Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den øvrige verden. Eleverne skal tilegne sig grundlæggende geografisk viden som baggrund for forståelse af geografiske begreber og sammenhænge og viden om samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Side 12 af 25

13 Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med natur- og kulturgeografiske arbejdsformer og betragtningsmåder og give dem indblik i, hvordan geografi - og geografisk forskning - i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Undervisningen vil anvende varierede arbejdsformer og i et vist omfang bygge på elevernes egne iagttagelser og undersøgelser bl.a. ved feltarbejde og brug af geografiske kilder. Undervisningen søger at udvikle elevernes interesse og nysgerrighed over for natur- og kulturgeografi, naturvidenskab og teknik og give dem lyst til at lære mere. Undervisningen i faget vil forsøge at bidrage til elevernes forståelse af fremmede kulturer, og til at de erkender natur- og kulturgeografiens bidrag til vores verdensbillede. Elevernes ansvarlighed over for naturen og brugen af naturressourcer og teknik skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til spørgsmål om menneskets samspil med naturen lokalt og globalt. Emner Verden opdages Mål Kende til forskellige opdagelsesrejser og rejsende. At de får kendskab Jordens placering i verdensrummet, dag og nat, længde- og breddegrader, vendekredse og polarcirkler. At de får styr på, hvad Arktis og Antarktis er. Kortet bliver til At eleverne får kendskab til forskellige korttyper og forskellige kortsignaturer. At de bliver klar over problemerne med at se på Jorden, alt efter om det er på en globus eller et landkort. Jorden og dens opbygning Vandets kredsløb Vejret Jordens klima Et lands geografi At eleverne får kendskab til Jordens opbygning, hvordan verdensdelene flytter sig (pladetektonik) og det geologiske kredsløb. At eleverne erhverver sig kendskab til vandets helt centrale betydning for livet på Jorden og vandets kredsløb. At eleverne opnår kendskab til højtryk og lavtryk, hvorfor der findes årstider, det globale vindsystem m. m. At eleverne får kendskab til forskellige klimainddelinger, drivhusvirkningen og deraf eventuelle klimaforandringer. At eleverne får vist, at de kan bruge de geografiske arbejdsformer og teknikker, de har lært i årets løb. I uge 37 vil faget indgå i et fælles emne, Astronomi og Jordens opbygning, sammen med fagene dansk og fysik. I ugerne omkring uge 48 vil faget samarbejde med dansk, fysik og biologi omkring emnet Klima, som en form for optakt til klimatopmødet i København i december. I forbindelse med emnet Vandets kredsløb vil der blive arrangeret en tur til et vandværk. Når klasserne arbejder med Vejret skal de foretage forskellige observationer og målinger i lokalområdet. Når eleverne er blevet lidt fortrolige med flere af fagets arbejdsformer og teknikker, vil de få en opgave gående ud på at give en beskrivelse af et lands geografi med alt, hvad det indebærer. Det vil dog først blive et stykke ind i Side 13 af 25

14 Arbejdsformerne vil veksle henover året og alt efter emne. Der vil således blive tale om både skriftlige opgaver individuelt og i grupper, mundtlige opgaver/fremlæggelser do., klassediskussioner og lærergennemgange af udvalgte områder. Efter flere af årets emneområder, vil der blive foretaget tests for at se, om eleverne har fået fat i de væsentligste dele af stoffet. Der vil også forekomme almindelig evaluering, både i mundtlig og skriftlig form. Fagets fire hovedområder: Regionale og globale mønstre, Naturgrundlaget og dets udnyttelse, Kultur og levevilkår og Arbejdsmåder og tankegange bliver dækket af emnerne i årets løb. Sammen med bogsystemet Ind i geografien anvendes andre bogmaterialer, internettet, avisartikler, atlas, andre kort, globus og videoer/dvd-film. Fysik/kemi Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af. Vi vil tilrettelægge undervisningen ud fra Ny Prisma Fysik og Kemi 7 og supplere med egne erfaringer og undervisningsplaner. Vi bestræber at tage udgangspunkt i elevernes hverdagsforestillinger og på baggrund af disse skabe en nysgerrighed og undren over for forskellige fysiske og kemiske forhold. Vi vil dernæst tilrettelægge undervisningen således, at eleverne får mulighed for at arbejde naturvidenskabeligt med disse forhold, dvs. stille en hypotese, efterprøve og derefter konkludere. Uge Emne Mål Vi arbejder med fysik At eleverne præsenteres for fysik/kemi faget. At eleverne arbejder med bl.a.: Eftervisning og illustration Observationer og registrering Undersøgelser Eksperimenter Fremstilling af et produkt 37 ÅBEN UGE Verdens byggesten At eleverne får bekendtskab med gamle verdensforestillinger At eleverne får et indblik i, at verden er opbygget af grundstoffer, som indgår i mangfoldige kemiske forbindelser At eleverne får kendskab til kemisk tegnsprog og molekylemodeller At eleverne får en introducering til det periodiske system 41 ÅBEN UGE 42 EFTERÅRSFERIE Verdens byggesten fortsat Side 14 af 25

15 46-50 (51) Kemien i hjemmet At eleverne får kendskab til vand som kemisk forbindelse, samt hvordan vand indgår i naturens kredsløb At eleverne får kendskab til syrer og basers fysiske og kemiske egenskaber, herunder måling af ph 52 JULEFERIE (1)-5 Jorden giver betingelser for liv At give eleverne indblik i atmosfærems betydning forlivet på jorden At give eleverne indblik i vandets og solens betydning for livet på jorden At give eleverne kendskab til CO2 s kredsløb Dansen på nattehimlen 7 VINTERFERIE 8-11 Dansen på nattehimlen At give eleverne forståelse af grundlæggende træk i stjernehimlen, samt en forståelse for verdensrummets tredimentionelle opbygning. At give eleverne viden om jordens bevægelse om solen og om jordens egen rotation At give eleverne kendskab til månens faser 13 PÅSKEFERIE Boligens materialer, el og varme At give eleverne indblik i energikæder samt hvordan elektrisk energi bliver produceret At give eleverne kendskab til boligens anvendelse af elektrisk energi At give eleverne kendskab til udvalgte begreber indenfor elektricitet 17 ÅBEN UGE Solen varmer og skaber vejret At give eleverne kendskab til fysiske fænomener som lufttryk, temperatur, fordampning mm At give eleverne indsigt i tilstansformer samt vandets kredsløb 23 ÅBEN UGE Repetition Idræt Idrætsundervisningen bliver opbygget af alsidige aktiviteter, som skal bidrage til elevernes almene, kropslige og sociale udvikling. De skal desuden opnå en glæde og fascination ved idrætten, der gør, at de også får lyst til at være aktive i deres fritid. Der vil være fokus på, at idræt og bevægelse er sundt. Vi har i vores planlægning taget højde for, at eleverne kommer igennem de forskellige faglige indholdsområder. Vi vil tage udgangspunkt i elevernes niveau; fysisk, motorisk og psykisk og vil herudfra udfordre dem. For at tilgodese det sociale aspekt vil vi arbejde med samarbejdsøvelser, holdspil, gruppeøvelser og andre fællesskabende aktiviteter. Side 15 af 25

16 Undervisningen vil til tider tilrettelægges, så drenge og piger adskilles. Vi vil, når vi finder det passende, endvidere arbejde med en anderledes holddeling netop for at udfordre den enkelte elev på de nævnte forskellige områder. Fagligt indholdsområde Atletik Løb og cykling Konditionstræning Mål anvende forskellige tekniske færdigheder inden for løb, spring og kast At beherske forskellige former for løb, spring og kast. Anvende forskellige tekniske færdigheder inden for løb, spring og kast Vil foregå på mindre hold i løbet af året. At forbedre elevernes kondition Kende grundlæggende principper for træningslære Kende til grundtræningselementerne: udholdenhed, bevægelighed, styrke, koordination og kondition. Kende til digitale muligheder i forbindelse med pulsmåling, konditionstest og energiomsætning Alternative former for holdspil Boldaktiviteter Forstå taktiske handlemåder i forskellige idrætslige spil. Anvende regler i forskellige idrætslige spil At udvise samarbejdsevne og social opmærksomhed i forhold til idrætslige aktiviteter Lære at forstå taktiske handlemåder i forskellige idrætslige aktiviteter Organisere og gennemføre forskellige idrætslige lege, spil og aktiviteter Forstå og forholde sig til egen rolle og eget ansvar i regelbaserede idrætsaktiviteter Forholde sig til og acceptere tabe- /vindereaktioner i konkurrence At bruge og videreudvikle motoriske færdigheder indenfor boldspil. At deltage i regelbaserede holdspil. At udvise samarbejdsevne og social opmærksomhed i forhold til idrætslige aktiviteter. Side 16 af 25

17 Anvende tekniske færdigheder i forskellige spil Forstå og anvende taktiske handlemåder og regler i forskellige idrætslige spil forstå og forholde sig til egen rolle og eget ansvar i regelbaserede idrætsaktiviteter Forholde sig til og acceptere tabe- /vindereaktioner i konkurrence Redskabsgymnastik / Rytme At øge elevernes kropsbevidsthed. Gennem øget kropsbevidsthed skal eleverne f.eks. kunne mærke, hvor og hvornår kroppen er i balance, hvilke og måske hvordan muskelgrupperne bruges for at bibeholde en balance og for at miste den. At øge elvernes koordination og rytmesans Anvende hensigtsmæssig koordination og kropskontrol ved spring. Tage medansvar ved modtagning Vurdere den velkoordinerede bevægelse Slagbold: Badminton, M-bold, cricket m.m O-løb Anvende tekniske færdigheder i forskellige spil handle i overensstemmelse med fairplaybegrebet forholde sig til og acceptere tabe- /vindereaktioner i konkurrence At færdes i naturen ved hjælp af kort Biologi Målet med undervisningen er, at elverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed, så de derved kan tage stilling og handle ansvarligt overfor naturen, miljøet og sundhed. I undervisningen lægges der vægt på tilegnelse af faglige begreber og biologiske sammenhænge. Derud over skal undervisningen udvikle interesse og nysgerrighed overfor naturen. Undervisningen tager udgangspunkt i deres vante omgivelser. Herved udvides kendskab til deres omgivelser, herunder lokalmiljøet. Til hvert forløb har vi udvalgt nogle faglige nøglebegreber, som eleverne i gennem undervisningen skal tilegne sig. Begreberne bliver brugt som indledning og evaluering af hvert emne. Desuden bestræber vi os på at benytte uderummet i undervisningen og indsamle materialer i naturen til nærmere undersøgelse indenfor. Emne Aktiviteter/Indhold Begreber Mål Flora & Fauna Indsamle og bestemme planter og Livscyklus Dyregrupper - Indsigt i hvordan er planter opbygget Side 17 af 25

18 Krop & sundhed smådyr Forsøg: Ledningestrenge og spalteåbninger kroppens immunforsvar Hvornår er man sund? Måling af puls/kondi (Dissektion af hjerte) Gennemgang af hjerte- /lungekredsløbet Motion Knogler, led og muskler Fordøjelsen Menneskets livscyklus Spalteåbninger Si-/vedkar Støvdrager Griffel Kønnet formering Fotosyntese Respiration Bronchier Alveoler Blodkar Luftrør Kuldioxid Puls Vener Aorta Kugleled Hængselled Muskelfiber Sener Kulhydrat, fedt, protein Respiration - Kendskab til planter og smådyr livscyklus - Kendskab til forskellige dyregrupper - kende funktionen af ukønnet og kønnet formering på celle- og organismeniveau, herunder menneskets forplantning - beskrive udvalgte danske organismer og deres systematiske tilhørsforhold, bl.a. i kategorier af leddyr, bløddyr og hvirveldyr samt frøplanter og sporeplanter - beskrive funktionen af og sammenhængen mellem skelet, muskler, sanser og nervesystem - redegøre for vigtige funktioner af indre organer og deres indbyrdes samspil, herunder optagelse af næringsstoffer og energi samt bortskaffelse af affaldsstoffer - give eksempler på, hvordan livsstil og levevilkår påvirker menneskets sundhed Landbrug Hvad er økologisk og konventionelt landbrug? Gødning Dyre velfærd Monokultur Forædling Økologi Konventionelt Adfærd Skadedyr/planter forurening - give eksempler på og sammenligne forskellige arters tilpasninger i bygning, funktion og adfærd i forhold til føde, næringsstoffer, vand, oxygen og temperatur - redegøre for, hvordan forskellige Side 18 af 25

19 erhverv, herunder landbrug, er afhængige af naturgrundlaget - give eksempler og forklaringer på, at forskellige dyrkningsmønstre er afhængige af og har indflydelse på naturforholdene (fælles med geografi) - give eksempler på de økologiske udfordringer, der er forbundet med at producere bæredygtigt på grundlag af naturressourcer - give eksempler på aktuelle lokale og globale miljø- og sundhedsproblemer Grundlag for liv Plante og dyre cellens opbygning. Hvad er liv Mikroskopi Respiration & Fotosyntese Vandløb På jagt efter dyr og planter i Rønbækken Bestemmelse af planter og dyr Vandhastighed Vandkvalitet Dyre-/plantecelle Fotosyntese Respiration Cellekerne Mitokondrier Kredsløb Grønkorn Osmose Diffusion Dyregrupper Fuldstændig forvandling Ufuldstændig forvandling Insekter Fødekæde - kende levende cellers bygning og funktion - forklare forskellen mellem dyre- og planteceller, såvel i flercellede som encellede organismer - gøre rede for hovedtræk ved fotosyntese og respiration, herunder disse processers betydning i økosystemer (fællesmed fysik/kemi) - give eksempler på naturpleje og naturgenopretning - give eksempler på, hvordan bæredygtig udvikling indgår som led i Side 19 af 25

20 naturforvaltningen - kende udvalgte organismer og deres placering i fødekæder samt anvende begreber om deres livsytringer, herunder fødeoptagelse, respiration, vækst, formering og bevægelse - beskrive udvalgte danske organismer og deres systematiske tilhørsforhold, bl.a. i kategorier af leddyr, bløddyr og hvirveldyr samt frøplanter og sporeplanter - give eksempler på og sammenligne forskellige arters tilpasninger i bygning, funktion og adfærd i forhold til føde, næringsstoffer, vand, oxygen og temperatur De udvalgte mål, er taget fra de fire Centrale Kundskabs- og færdighedsområder indenfor biologifaget: De levende organismer og deres omgivende natur Miljø og sundhed Biologiens anvendelse Arbejdsmåder og tankegange Der tages forbehold for ændringer i årsplanen. Engelsk I 7. Klasse fortsætter arbejdet med opøvelse og forbedring af de kommunikative færdigheder. Eleverne skal bl.a. trænes i at kunne: forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om centrale emner stille spørgsmål og udveksle informationer præsentere et forberedt emne Side 20 af 25

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE Klasse/hold: 7A Skoleår: 12/13 Lærer: Cecilie Handberg CJ Årsplanen er dynamisk. Dvs. at der i årets løb kan foretages ændringer, og årsplanen er derfor at betragte som

Læs mere

Årsplan Biologi. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Evaluering. Biologi 7. klasse 2013-2014

Årsplan Biologi. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Evaluering. Biologi 7. klasse 2013-2014 Årsplan Biologi Biologi 7. klasse 2013-2014 Oversigt Undervisningen i biologi vil lede frem til en levende undervisning med meget forsøgsarbejde. De læste teorier vil blive fulgt op med forsøg til at styrke

Læs mere

Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse

Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse Lærer: khaled zaher Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Biologi. Formål for faget biologi. Slutmål for faget biologi efter 9. klassetrin. De levende organismer og deres omgivende natur.

Biologi. Formål for faget biologi. Slutmål for faget biologi efter 9. klassetrin. De levende organismer og deres omgivende natur. Biologi Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med vægt på forståelsen af grundlæggende biologiske begreber,

Læs mere

BIOLOGI KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER FOR FAGET BIOLOGI

BIOLOGI KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER FOR FAGET BIOLOGI BIOLOGI Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal lægges særlig

Læs mere

Biologi. Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen:

Biologi. Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen: Biologi Årgang: 7. årgang Lærer: Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen: Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Biologi KLASSE:

Læs mere

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag Engelsk Status I 5.klasse vil vi have 3 ugentlige lektioner i engelsk. De ligger som enkelt lektioner fordelt på 3 dage, så eleverne kan få en lille daglig dosis. Der er dog mulighed for at rokere rundt

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Biologi årlig evaluering på Ahi Internationale Skole

Biologi årlig evaluering på Ahi Internationale Skole Biologi årlig evaluering på Ahi Internationale 2010-2011. De levende organismer og deres omgivne natur kende udvalgte 8.klasse har opnået organismer og deres dette, men emnet vil placering i fødekæder

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Årsplan for Biologi for 8. klasse år 2006/07:

Årsplan for Biologi for 8. klasse år 2006/07: Årsplan for Biologi for 8. klasse år 2006/07: Generelt for undervisningen i biologi skoleåret 2006/07: Der tages udgangspunkt i bogsystemet BIOS, grundbog A, Gyldendal 2005. Til hvert modul hører feltundersøgelser

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Formål for biologi. Tankegange og arbejdsmetoder

Formål for biologi. Tankegange og arbejdsmetoder Formål for biologi. I natur/biologi skal eleverne tilegne sig viden om det levende liv og dets omgivelser. De skal kende til miljøet og dets betydning for levende organismer. Undervisningen skal søge at

Læs mere

Årsplan 2012/2013 for biologi i 7. klasse

Årsplan 2012/2013 for biologi i 7. klasse Årsplan 2012/2013 for biologi i 7. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med

Læs mere

Læseplan for faget biologi

Læseplan for faget biologi Læseplan for faget biologi Undervisningen i biologi bygger bl.a. på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har erhvervet sig i natur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: De levende

Læs mere

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6 Indholdsfortegnelse Formål for faget fysik/kemi Side 2 Slutmål for faget fysik/kemi..side 3 Delmål for faget fysik/kemi Efter 8.klasse.Side 4 Efter 9.klasse.Side 6 1 Formål for faget fysik/kemi Formålet

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik 10.klasse Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Biologi. 8 og 9. kl. Indhold. 8. klasse. De levende organismer og deres omgivende natur

Biologi. 8 og 9. kl. Indhold. 8. klasse. De levende organismer og deres omgivende natur Biologi 8 og 9. kl. Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal

Læs mere

Årsplan for biologi i 7. klasse 17/18

Årsplan for biologi i 7. klasse 17/18 Årsplan for biologi i 7. klasse 17/18 Formålet med faget: Eleverne skal i faget biologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan biologi og biologisk forskning i samspil med de

Læs mere

Årsplan for Biologi i 7. klasse

Årsplan for Biologi i 7. klasse Årsplan for Biologi i 7. klasse Undervisningen i biologi i 7. klasse, er bygget op som en blanding af klasseundervisning, gruppearbejde og individuel arbejde. Elevernes er medspiller og undervisningen

Læs mere

Årsplan Biologi 8. klasse 2011/2012

Årsplan Biologi 8. klasse 2011/2012 Årsplan Biologi 8. klasse 2011/2012 Undervisningen tager udgangspunkt i elevens nære verden. Dvs. at vi først og fremmest beskæftiger os med livsytringer, livsbetingelser og tilpasning hos udvalgte organismer,

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Udfordringsfag klasse

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Udfordringsfag klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Udfordringsfag 5. 6. klasse 1 FAG: Udfordringen/Drama KLASSE: 5. og 6. Klasse ÅR: 14/15 Lærer: MK 6. klasse har drama før jul og 5. klasse har drama efter jul. Begge klasser

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi.

At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Fagplan for biologi Formål: Formålet med undervisningen i biologi er: At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi.

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin Formål for faget fysik/kemi Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende

Læs mere

Undervisningen på trin 1 skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at :

Undervisningen på trin 1 skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at : Biologi I biologi arbejder eleverne med naturen i al dens mangfoldighed. Dyr, planter, svampe, mennesker og samspillet herimellem udgør fagets arbejdsområder. Praktiske og undersøgende aktiviteter, hvor

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for ØRNEGRUPPEN, dansk 2010-2011 Udarbejdet af Jane Kinnberg og Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33, 34, 35 ISPIGEN. Bruge talesproget

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Årsplan i 6. klasse 2010/11 i Natur og teknik

Årsplan i 6. klasse 2010/11 i Natur og teknik Årsplan i 6. klasse 2010/11 i Natur og teknik Vanløse den 1. juli 2010 af Musa Kronholt Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for fysik- 8. klasse. Skoleåret 2012-2013 Arbejdet i faget fysik/ er bygget op som

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014

Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014 Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne.

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2014-2015 Team/ lærer: Tina Birkholm og Lone Hede De overordnede mål for 0. klasse. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk

Undervisningsplan for faget engelsk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Årsplan Kemi/Fysik. Materiale. Oversigt. Mål. Aktiviteter. Evaluering. Kemi/fysik 7. klasse 2013-2014

Årsplan Kemi/Fysik. Materiale. Oversigt. Mål. Aktiviteter. Evaluering. Kemi/fysik 7. klasse 2013-2014 Årsplan /Fysik /fysik 7. klasse 2013-2014 Oversigt / Fysik faget på Al Salam skolen foregår med 7. Klasse. Vi vil arbejde med grundbogen som udgangspunkt, men tit hoppe til andre læremidler og faglokaler

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Årsplan for Sciencefagene i udskolingen

Årsplan for Sciencefagene i udskolingen For skoleåret 2013-2014 på Skovgårdsskolen Mål: Formålet med undervisningen i de naturvidenskabelige fag er, at eleverne opnår indsigt og tilegner sig viden i vigtige fænomener og sammenhænge i naturen,

Læs mere

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Mål: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og

Læs mere

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 1 Retningslinjer for undervisningen i fysik/kemi: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget fysik/kemi, udgør folkeskolens

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Læreplan for faget biologi

Læreplan for faget biologi Læreplan for faget biologi Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Årsplan for Biologi for 9. klasse år 2006/07:

Årsplan for Biologi for 9. klasse år 2006/07: Årsplan for Biologi for 9. klasse år 2006/07: Generelt for undervisningen i biologi skoleåret 2006/07: Der tages udgangspunkt i bogsystemet BIOS, grundbog B, Gyldendal 2005. Til hvert modul hører feltundersøgelser

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17

Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17 Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17 Overordnede mål for faget http://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer/ffm/naturteknologi Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Årsplan for 1. klasse 2016/2017

Årsplan for 1. klasse 2016/2017 Årsplan for 1. klasse 2016/2017 Formålet med danskundervisningen er ifølge Fælles Mål at: Fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fag, fællesskab og frisk luft

Fag, fællesskab og frisk luft Fag, fællesskab og frisk luft En skole for alle med plads til forskellighed En fælles bestræbelse Indhold i skolen Mellemtrinnet på Ørkildskolen er 4.- 6. årgang. På hver årgang er der fire eller fem klasser

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Biologi

Årsplan Skoleåret 2013/14 Biologi Årsplan Skoleåret 203/4 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 3/4. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan FAG: Biologi KLASSE: 7 ÅR: 3/4

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Årsplan for 6.klasse i natek 2011-2012

Årsplan for 6.klasse i natek 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 6 Årsplan for 6.klasse i natek 2011-2012 Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Fysik/kemi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fysikkens

Læs mere

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål.

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål. ENGELSK Den følgende beskrivelse af faget engelsk på Friskolen Øster Egesborg tager sit udgangspunkt i Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål (2015). Der er dog visse områder, vi har valgt at

Læs mere

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Formål for faget idræt Som mennesker har vi et ansvar for vort Guds-skabte legeme. Formålet med undervisningen i idræt

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Fysik/kemi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fysikkens

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Sommerfugle Livscyklus Artsbestemmelse Mikroorganismer Agaprøver Tidsberegning Virus og bakterier Immunforsvaret Vindmøller

Læs mere

Årsplan for 7. årgang

Årsplan for 7. årgang Årsplan for 7. årgang Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Arbejdet på årgangen... 2 Skole/Hjemsamarbejdet... 3 Brug af ressourcetimer på 7. årgang... 3 Faglig læsning... 3 Dansk som andetsprog... 4 Evaluering...

Læs mere

Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA

Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA Hvad er forholdet mellem Naturfaghæfternes fagsyn og PISA s fagsyn? Hvad er det, der testes i PISA s naturfagsprøver? Følgeforskning til PISA-København 2008 (LEKS

Læs mere

Fagplan for Natur/ teknik. Slutmål

Fagplan for Natur/ teknik. Slutmål FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for Natur/ teknik ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Formål Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne

Læs mere

Undervisningsplan for natur/teknik

Undervisningsplan for natur/teknik Undervisningsplan for natur/teknik Formål for faget Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Årsplaner for 8/10 c 2010/2011

Årsplaner for 8/10 c 2010/2011 Årsplaner for 8/10 c 2010/2011 Status: Klassen består af 10 elever fra 8 til 10 klassetrin. (8 kl. 2 elever 9 kl. 6 elever 10 kl. 2 elever) ( 6 piger og 4 drenge). Fælles med 8 10d er idræt, samt valgfagene

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Geografi

UVMs Læseplan for faget Geografi UVMs Læseplan for faget Geografi Undervisningen i geografi bygger fortrinsvis på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har erhvervet sig i natur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Årskalender for 7. årgang 2008 2009

Årskalender for 7. årgang 2008 2009 Årskalender for 7. årgang 2008 2009 Uge Datoer Kl. 33 11.08.08 Skolestart 34 35 36 37 08.09.07-12.09.07 Lejrskole til Søndervig 38 Bånduger 39 23.09.08 Kl.19.00 Forældremøde Bånduger 40 Bånduger Åben uge

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for engelsk. Formål med engelsk. Formålet med undervisningen

Læs mere