MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER"

Transkript

1 MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER

2 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Med den nye regerings tiltræden skiftede Kirkeministeriet navn til Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen, indeholder nogle punkter af særlig interesse for folkekirken. Der lægges således op til en styringsreform af folkekirken. I regeringsgrundlaget står der bl.a.: Grundloven tildeler den danske folkekirke en særstilling. Regeringen ønsker inden for folkekirkens grundlovssikrede særstilling at indrette en mere tidssvarende og klar styringsstruktur for den danske folkekirke, jf. også grundlovens 66 Folkekirkens forfatning ordnes ved lov. Regeringen vil nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken med en klar ansvarsfordeling for økonomiske og indholdsmæssige forhold. De, der har særlig interesse for folkekirkens forfatning, kan læse meget mere i rapporten En kirkeforfatning anno 2011, der er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Selskab for Kirkeret. Også på et andet område er der nyt i regeringsgrundlaget: Regeringen vil give alle medlemmer af den danske folkekirke mulighed for at blive gift i kirken uanset deres seksuelle orientering. Regeringen vil derfor fjerne forbudet mod vielser af homoseksuelle i folkekirken og i øvrigt undersøge yderligere tiltag i retningen af en kønsneutral ægteskabslovgivning. Menighedsrådet regner med at afgive høringssvar i forbindelse med behandlingen af de lovforslag, der skal følge op på regeringsgrundlaget. Det vil således være nok at se til både for det nuværende menighedsråd og det nye menighedsråd efter valget i En stor del af aktiviteterne i Mørdrup Kirke varetages af frivillige. Som frivillig i vores kirke er man med i et åbent og aktivt fællesskab. Ved frivilligaftenen i september havde menighedsrådet lejlighed til at takke de mange frivillige, der i årets løb har varetaget større eller mindre opgaver i forbindelse med aktiviteterne. Hvis du også har lyst til at være med, er du velkommen til at kontakte kirkekontoret. Du kan læse mere i folderen Bliv frivillig i Mørdrup Kirke, der er fremlagt i kirken. Næste møde i menighedsrådet er 15. november 2011, hvor der foretages valg til en række af posterne i menighedsrådet. Det er også der vi fastlægger møderækken for det kommende år. Mødet begynder kl. 19 med spørgetid, hvor alle er velkomne til at stille spørgsmål til menighedsrådet. Carl Erik Johansen 2 MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012

3 VAGT I GEVÆR! Hvad er det nu? - Tror den gamle feltpræst, at han er tilbage i hæren? Egentlig ikke, men lad mig svare ved at henvise til, hvad en anden præst, der havde været ubådskaptajn skrev. Det er Martin Niemöller, højtdekoreret tysk ubådskaptajn under Første verdenskrig. Han blev sidenhen præst, var modstander af nazismen og blev på Hitlers befaling sat i Kz-lejr, hvor han sad fra 1938 til krigen var forbi som Hitlers personlige fange. Han har siden anerkendt følgende citat som en fri gengivelse af hans synspunkt: Først hentede de kommunisterne, og jeg sagde intet, for jeg var ikke kommunist. Så hentede de arbejderne og fagforeningsfolkene, og jeg sagde intet, for jeg var ikke fagforeningsmedlem. Så hentede de katolikkerne og jøderne, og jeg sagde intet, for jeg var protestant. Til sidst hentede de mig, og så var der ikke mere nogen, der kunne sige noget. Det er et citat, det er værd at huske på i disse dage, synes jeg. For i by- og landsret er en tidligere militærpsykolog blevet pålagt, at oplyse hvad en militær tolk, har fortalt hende i fortrolighed under behandling. Jeg vil ikke gøre mig klog på juraen i disse afgørelser. Men jeg ved at fortroligheden mellem psykolog og klient bygger på, at det, der er sagt i fortrolighed ikke bliver givet videre. At psykologen med andre ord har tavshedspligt. Ligesom det også gælder mellem præst og den, der skrifter såvel som mellem patient og læge samt en advokat og klient. Kan denne tavshedspligt efterfølgende brydes, selvom den var en forudsætning for det, der blev sagt, er undskyld mig fanden løs. Det så meget mere som de konkrete forhold, der har fået domstolene til at dømme, som de gør, er fremlagt for lukkede døre ifølge Formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening Flemming Vinther. Så hvad er det, der i dette tilfælde får domstolene til at ophæve tavshedspligten? Det kan vi ikke få at vide. q Så kan man selvfølgelig vælge at sige, at det er en risiko, man må løbe, hvis man vil have hjælp. Og det vil jo kun i ekstreme tilfælde være nødvendigt at forlange tavshedspligten brudt. Men vores tillid til samfundets institutioner bygger ikke på tro, som tilliden til Gud og vore nærmeste gør. Vores tillid til samfundets institutioner bygger på en kritisk tillid. En tillid, der kræver at de handlinger, samfundets institutioner foretager, er foretaget i åbenhed og ikke bag lukkede døre. Psykologen, som jeg ikke vil fornærme ved at kalde et mandfolk, har på trods af by- og landsret valgt at opretholde sin tavshedspligt. Jeg mødte denne kvindelige psykolog og hendes kollega i Afghanistan den 11. marts 2002, få dage efter, at vi havde mistet tre soldater ved en ulykke i Kabul. Psykologerne var med deres professionalisme en stor hjælp for os. Som en af soldaterne sagde, idet han gav udtryk for den lettelse, han følte efter en samtale med psykologerne: Jeg svævede fra samtalen. 3

4 Det var i øvrigt første gang jeg for alvor oplevede danske soldaters respekt for psykologerne. En respekt, der gav tillid. Og den tillid er nødvendig. For selvom de fleste af os tilsyneladende kommer hjem fra udsendelserne uden større mén, er der ingen, der kan vide, om vi ikke på et eller andet tidspunkt får brug for hjælp fra psykologerne. Så er tilliden helt afgørende. Og ikke mindst i det veteranarbejde jeg deltager i, er det meget tydeligt. Soldater, der får brug for psykologernes hjælp går kun med til samtaler, hvis de har tillid til, at psykologerne kan hjælpe dem. Og til at det, der bliver sagt, er sagt i fortrolighed, og således er beskyttet af tavshedspligten. For vi har alle sammen noget at skjule. Ikke at det nødvendigvis er ulovligheder, men noget, vi skammer os over, at vi gjorde eller sagde. Det kan være nødvendigt, at det kommer frem, for at vi kan komme videre, men hvis ikke vi kan sige det i fortrolighed, kommer det ikke frem. Og soldater er ikke krystalkugler, psykologerne kan læse i. Det er det, soldaten fortæller psykologen, der er grundlaget for psykologens arbejde. Derfor er vores tillid til psykologen og dennes tavshedspligt helt afgørende. Jeg citerer igen endnu en tysk teolog, nemlig G. Bornkamm i bogen Jesus fra Nazaret, hvor han skriver:...den, der sætter sig ind i denne historie (nemlig om Bjergprædikenens fortolkning gennem tiderne), stilles over for det spørgsmål, om ikke bjergprædikenens egentlige, historiske stunder altid var dem, hvor mennesker hørte Jesu fordring og befaling som et ganske umiddelbart-radikalt krav og prøvede at gøre alvor af bjergprædikenen ved i bogstavelig personlig afgørelse i deres hverdag at sætte sig selv ind. Det er nemlig ikke de rigtige meninger heller ikke de religiøse der i denne sammenhæng er afgørende, men den måde, der handles på. Jeg kender ikke den pågældende psykolog så godt, at jeg kan udtale mig om hendes begrundelse for at fastholde sin tavshedspligt. Men jeg véd, at den er nødvendig for soldaternes tillid til psykologerne. Og at den, hvad enten det er tilsigtet eller ej, er et klart eksempel på at elske sin næste, som sig selv. Claus Pontoppidan 4 MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012

5 MUSIK I MØRDRUP KIRKE Søndag d. 4. december kl : Årets julekoncert med Kurt Ravn. Gæstesolist er den kendte og alsidige operasanger Lise-Lotte Nielsen. Som sædvanlig medvirker kapelmester og organist Carl Ulrik Munk-Andersen, oboisten Birgitte Lindum og trompetisten Michael Frank Møller. Billetsalg via Billetnet (www.billetnet.dk eller posthuset). Billetpris 195 kr. incl. gebyr. Søndag d. 11. december kl : Kirkens traditionsrige musikalske juleoptakt De 9 læsninger. Læsninger fra Biblen veksler med korsatser og salmer, der musikalsk belyser det læste. Musik af blandt andre Bach, Strattner, Prætorius, Weyse og Gade. Medvirkende er kirkens kor og organist. Desuden læsere og sognepræst Claus Pontoppidan. Fri entré. Tirsdag d. 13. december kl : Jul på dansk under ledelse af dirigenten Robin Kristiansen. Espergærde korets julekoncert har lagt hovedvægten på satser, der synges på dansk, selv om melodierne måske stammer fra andre lande. Mange af de kendte julesange og salmer, der opføres, er i udsættelse for kor af pianist og organist Henrik Metz, der selv medvirker ved koncerten, hvor han udover at ledsage fællessalmer også spiller en juleimprovisation. Traditionen tro vil Allis Höesch recitere Peters Jul. Der er gratis adgang til koncerten. Søndag d. 8. januar kl : Nytårsjazz nu for 23. gang. Kirkens nytårsjazz plejer at være et tilløbsstykke. Sidste år måtte mange gå forgæves så kom i god tid! I år medvirker det anmelderroste pigeband Sophisticated Ladies Kvartet med altsaxofonisten Christina vor Bülow. Gæstesolist er jazzguitaristen Ole Bram. Entré 50 kr. Børn gratis. Søndag d. 26. februar kl : / Kopenhagen Kabarett gibt sich die Ehre. Kabaretmusik fra Berlin i 20 erne og 30 erne med afstikkere i alle retninger. Medvirkende er Helene Gjerris, Mads Elung-Jensen, Kasper Højby Nielsen, Niels Bo Emgren, Jürgen Schoop og pianisten Henrik Metz. Entré. 5

6 Søndag d. 25. marts kl : 50-års jubilæumskoncert med Hørsholm-Koret under ledelse af organist Lise Hanskov. Der er gratis adgang til koncerten. Koncerterne omtales nærmere i vor lokale dags- og ugepresse. KONFIRMATIONER I 2013 Indskrivning til konfirmandundervisning i skoleåret 2012/2013 for de kommende 8. klasseelever fra Mørdrup - Tibberup og Grydemoseskolen samt privatskoler, som er bosiddende i Mørdrup sogn. Indskrivningen finder sted i Mørdrup Kirke d. 1. marts 2012 kl Efter en kort introduktion fra sognets præster er der mulighed for individuelle samtaler. Niels Bekkevold Forud for indskrivningen vil alle elever fra Mørdrup - Tibberup og Grydemoseskolens 7. klasser modtage et brev med mulighed for at udfylde div. oplysninger til brug ved indskrivningen. Forældre og elever fra privatskoler bedes selv henvende sig. Datoer for konfirmation i 2013 offentliggøres med en annonce i avisen Nordsjælland i uge 9. Datoerne kan også oplyses ved henvendelse til Mørdrup Kirkes kontor fra tirsdag d. 28. februar kl Anne Mia Lykner DÅBSAFTEN Alle familier, der har tilmeldt deres barn til dåb eller for nyligt har fået barnet døbt i Mørdrup Kirke, inviteres til dåbsaften sammen med andre nydøbte børn og deres familier. Der bydes på middag med børnevenlig mad på menuen. Bagefter fortæller sognets præster lidt om dåbens betydning og baggrund for de voksne. q De allermindste børn er sammen med mor eller far, mens der vil være underholdning for større søskende i form af leg, sang, oplæsning m.v. Arrangementet finder sted i Mørdrup Kirke den 13. marts 2012 kl Af hensyn til serveringen vil vi gerne bede om en tilbagemelding gerne inden d. 8. marts tlf eller mail: Evt. spørgsmål kan rettes til sognepræsterne Claus Pontoppidan eller Anne Mia Lykner Anne Mia Lykner 6 MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012

7 BAZAR 2011 Mørdrup Kirkes bazar og loppemarked afholdes i år lørdag den 26. november kl Der sker rigtig mange ting i Mørdrup Kirke, men årets højdepunkt må være den årlige bazar. Første gang der var bazar i Mørdrup Kirke, var den 25. november 1978, d.v.s for 33 år siden. Vi havde det første år en omsætning på kr. og en udgift på 1453 kr. Både udgifter og omsætning er i dag betydelig større. Der kommer rigtig mange denne dag, for det er blevet en tradition i Espergærde og omegn, at den sidste lørdag i november, skal man til bazar i Mørdrup Kirke. Som altid vil der være tombola, cafeteria, salgs bod, et stort loppemarked i kælderen og meget meget mere. Kl vil overskuddet fra sidste års bazar blive uddelt. Derefter er der middag for alle, som har været involveret i bazaren. Frivillige fremstiller ting, som bruges i de forskellige tombolaer og i salgboden. Vi er mange om arbejdet, men kan bruge flere især i loppemarkedet. Har du lyst til at hjælpe, så mød op torsdag eller fredag før bazaren, hvor vi går i gang med opsætningen. Der vil være nogen i kirken begge dage og cafeteriet laver aftensmad til alle for en billig penge. Har man ting til loppemarkedet, kan det afleveres i kirken. Ellers kan man rin ge til kirkens kontor på nr eller til Peter Englev på nr eller til undertegnede på nr , så vil effekterne blive afhentet. Første møde efter bazaren er den 17. januar 2012 kl.19 i kirkens mødelokale, hvor vi evaluere dette års bazar. H.C.Hansen BESØG FRA AFRIKA Afrikansk børnekor gæster Mørdrup kirke! Påskelørdag d. 7. april kl sker der noget særligt i kirken. Vi får besøg af det afrikanske børnekor The Pearl Children s Choir. Koret er fra Uganda og kommer hertil som et led i en koncertturné i Nordeuropa arrangeret af organisationen Børn i Afrika. Koret er Børn i Afrikas eget børnekor. Børnene kommer fra de skoler, som organisationen støtter i Uganda og er sammensat af 18 forældreløse eller meget fattige børn. Udover koret medvirker en trio bestående af keyboard, bas og afrikanske trommer Nærmere i næste sogneblad og i pressen. Indtægterne fra koncerterne går til børneudviklingsarbejdet i Uganda. Niels Bekkevold 7

8 KALENDEREN FROKOSTMØDER Normalt den 2. fredag i hver måned kl. 10. Efter foredraget serveres en let frokost med kaffe og te. Pris 25,- kr. På grund af serveringen beder vi om tilmelding til kirkekontoret senest dagen før mødet på tlf Frokostmøderne finder sted på følgende dage: Julemiddag som koster 125 kr. Husk tilmelding senest onsdag den 7. december til kirkens kontor mellem kl. 9 og Emnet er endnu ikke fastlagt. Der henvises til Mørdrup Kirkes hjemmeside Emnet er endnu ikke fastlagt. Der henvises til Mørdrup Kirkes hjemmeside Emnet er endnu ikke fastlagt. Der henvises til Mørdrup Kirkes hjemmeside. LANCIERS www. moerdrupkirke.dk Finder sted i Mørdrup Kirkes kælder, og er åben for alle, også mindre rutinerede lancier-hajer. Det ledes af sognepræst Claus Pontoppidan. Torsdag aften kl på følgende datoer: STUDIEKREDS Studiekredsen som er åben for alle ledes af sognepræst Claus Pontoppidan. Mandage kl. 10 på følgende datoer: Den 5. december er der afslutning på efterårets studiekreds. Det foregår på Hovvej 53, hvor vi også vil planlægge forårets emne. FAMILIESANGAFTENER Følgende sangaftener er besluttet: Fredag den 24. februar og fredag den 27. april. Begge dage starter vi med at spise kl og kl vil vi synge ca. 20 sange, som en af deltagerne har valgt. Maden koster 50 kr. Vin, øl og vand kan købes til rimelige priser. Det er nødvendigt med tilmelding til spisningen senest onsdagen før til kirkens kontor på tlf FINGERBØLLET Er der nogen, som kunne tænke sig i hyggeligt samvær at lave ting til bazaren? Vi er nogle stykker, der nu og da mødes for at sy og lave andet håndarbejde. De ting vi fremstiller, skal bruges i de forskellige tombolaer og tilbydes i salgsboden. Er du interesseret, kan du kontakte Borghild Sølyst Holm, gerne på tlf eller mobil MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012

9 ~ Fingerbøllet mødes følgende dage, alle dage kl. 19: BABYSALMESANG Babysalmesang henvender sig til sognets mindste (2-12 mdr.) og deres forældre. Det handler først og fremmest om et tæt samvær med det lille barn gennem sang og musik. Vi vugger, danser, nynner og synger ældre og nutidige salmer, og vi lytter og leger med rim og remser. Forskellige rekvisitter tæpper, rangler, tøjdyr, bolde, sæbebobler m.m. benyttes undervejs til at stimulere barnets sanser. SPAGHETTIGUDSTJENESTE Glem alt om indkøb, madlavning, oprydning og opvask og kom til spaghettigudstjeneste følgende tirsdage kl : Vi begynder i kirken med gudstjeneste af ca. ½ times varighed, hvor vi på børnenes præmisser gennem sang, leg og fortælling hører noget om Gud, som alle kan forstå. Herefter er der fællesspisning i menighedssalen, hvor vi får alle børns livret: spaghetti og kødsovs. Arrangementet slutter kl. 19. Voksne betaler 20 kr. Børn er gratis. Tirsdag den 28. feb ruar fejrer vi fastelavn med tøndeslagning. Børnene er velkomne til at møde udklædte. Babysalmesang er en sjov og utraditionel måde at udvide sit sang- og salmekundskab og være sammen med sit barn og andre forældre. Mød op og syng med. Vi mødes følgende torsdage kl. 11:

10 MIDNATSGUDSTJENESTE Mørdrup Kirke indbyder til midnatsgudstjeneste oven på årets store julefest. Overalt i verden fejres Jesu fødsel med midnatsmesser og -gudstjenester julenat. Også i Danmark, er en del kirker begyndt at genoptage denne skik fra katolsk, og her i Mørdrup Kirke er det fjerde år i træk, vi holder gudstjeneste julenat. Rigtig mange indleder årets julefest med kirkegang juleaftensdag om eftermiddagen. Men i Mørdrup er der altså også BRØD, VIN OG OST Skærtorsdag d. 5. april 2012 kl mulighed for at afrunde julefesten med midnatsgudstjenesten kl Ved denne gudstjeneste oplyses kirken af levende lys som et genskin af det lys, som kom til verden den første julenat. Midnatsgudstjenesten er en gudstjeneste, hvor der gives tid til eftertanke og rum for denne særlige nats stilhed og fred i musik, salmer, bøn, læsninger og prædiken. Anne Mia Lykner Skærtorsdag fejrer vi nadverens indstiftelse. I påskeugen, dagen før Jesus blev korsfæstet og døde, spiste han aftensmad med sine disciple, og idet han tog brødet og vinen knyttede han nogle ord til dette måltid, som vi siden er vendt tilbage til, hver gang vi fejrer nadver i kirken - og i Mørdrup Kirke som i de fleste andre folkekirker fejrer man nadveren hver søndag. Det er et minimalt måltid, der serveres i forbindelse med kirkens gudstjenester, et lille måltid der skal få os til at fokusere på alle de andre betydningslag et måltidsfællesskab rummer udover selve den konkrete mad, såsom fællesskab, tryghed og nærvær. Skærtorsdag vil vi gerne supplere nadvermåltidet med et måltid, hvor vi spiser os mætte forud for gudstjenesten kl skærtorsdag aften, således at der fra kl serveres brød, vin og ost m.m. til alle der har lyst til i fællesskab med andre at fejre denne del af påsken i Mørdrup Kirke. Velkommen til Skærtorsdag aften i Mørdrup Kirke, bare mød op det er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig. / Anne Mia Lykner 10 MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012

11 SOGNEMØDER Aftener med indhold afholdes i et samarbejde mellem de tre sogne på Sydkysten, Sthens sogn, Mørdrup sogn og Egebæksvang sogn. Ved samtlige aftener er en let servering. Pris 30 kr. For beboere i Mørdrup sogn arrangeres kørsel til aftenerne i de tre kirker. Henvendelse om kørsel til Mørdrup sogns kirkekontor tlf Tvivl, tro, kvindeliv, kald, afkald Onsdag d. 8 februar kl i Egebæksvang Sognehus, Strandvejen 336 D (parkering ved Egebæksvang Kirke) Foredragsholder Anne Lise Marstrand-Jør gensen, forfatter, anmelder og foredrags hol der. I oktober 2009 ud kom romanen Hil de gard på Gyldendal. Det er en litterær fantasi over Hildegard af Bingen, som var en af middelalderens mest betydningsfulde kvinder. Hun var nonne, visionær, lægekyndig, komponist, forfatter og meget mere. Med udgangspunkt i sin roman og research fortæller Anne Lise Marstrand- Jørgensen om Hildegard af Bingens liv og betydning for både samtid og eftertid. Et foredrag med oplæsning, historier og debat om bl.a. tvivl, tro, kvindeliv, kald, afkald. Interessen for Hildegard er i dag så stor som nogen sinde. Den velskrevne roman sætter yderligere fokus på denne spirituelle og talentfulde nonne. Lån evt. bøgerne på biblioteket og læs dem inden foredraget. Vrangforestillinger i medierne om kristendommen Torsdag d. 15 marts kl i Mørdrup Kirke Foredragsholder Sørine Godtfredsen, journalist, forfatter, samfundsdebattør og sognepræst Danskernes kendskab til kirken præges i dag stærkt af mediernes fremstilling af kristendommen. Imidlertid repræsenterer journalistik og kristendom vidt forskellig tankegang og menneskesyn, og danskerne proppes dagligt med vrangforestillinger. Alligevel bliver vi nødt til at erkende, at en del af den kristne forkyndelse i dag sker gennem medierne, og det er tvingende nødvendigt, at vidnesbyrdet om troen også her kommer til orde. Foredraget vil forsøge at vise en vej. Besværligt med den næstekærlighed Onsdag d. 18 april 2012 kl I Sthens Kirke Foredragsholder Helle Christiansen, præst, forfatter til bøger og artikler og chef for Kirkens Korshær 11

12 Det kan være noget besværligt med den næstekærlighed. Andre mennesker har det med at opføre sig anderledes, end man kunne forvente og håbe. Alligevel har det andet menneske krav på et stykke af vores liv, hjælp og opmuntring. Kirkens Korshær fylder i år 100 år. Foredraget vil trække historiske og aktuelle linjer op, der tegner mødet med det andet menneske, sådan som det er. Søren Larsen SOGNEUDFLUGTEN Der er altid stor interesse for de sogneudflugter Menighedsrådet arrangerer, således også i år Mange havde tilmeldt sig, så bussen var fyldt, da vi indledte turen til Odsherred lørdag den 20. august kl. 9. c De to rådsmedlemmer Jørgen Svaneberg og Ole Müller var arrangører af turen og de vidste, at vi ikke kan leve uden formiddagskaffe, så de havde sørget for at medbringe den nødvendige nationaldrik til pausen. Vi blev kørt til Hundested, derefter med færgen til Rørvig, hvorefter vi fortsatte til Højby Kirke. Kaffe/the blev nydt med stor fornøjelse - og så var vi parate til at se og høre om den gamle stenkirke, hvor sognepræsten Jan Jacobsen berettede livfuldt om 1300-tallets kalkmalerier og om Olav den Helliges sejlads hjem til Norge, hvor ham vandt kongemagten i Efter kirkebesøget blev vi kørt til Anneberg kunstmuseum, hvor vi indtog dagens frokost. På vej mod Sjællands Odde besøgte vi den store dobbelte jættestue, der er år gammel og ofte har været anvendt til begravelser gennem 1000 år. På Odden Kirkegård beså vi et monument for de faldne fra det danske linjeskib Prins Christian Frederik, der d. 22. marts 1808 kom i kamp i Sejerø bugten mod en engelsk flåde. Mest kendt blandt de faldne er Peter Willemoes, som Grundtvig skrev et særdeles fint digt om: De snekker mødtes i kvæld på hav. Læs det endelig, når I kommer der. Herfra førtes vi til Trudholm mose, hvor man i 1902 fandt Solvognen fra bronzealderen, ca f.kr. Den kan nu ses på Nationalmuseet i København. (den har været udstillet i Odsherred i 2007.) Der er en mindesten på stedet med et billede af Solvognen. Fra Trundholm mose skulle vi have fortsat til Fårevejle Kirke, hvor jarlen af Bothwell er begravet, men tiden var for knap. Dagen var næsten gået. Der var dog tid til et besøg på Gershøj Kro, hvor alle tiders dejlige lagkage blev serveret til en god kaffe. Vi siger gerne tak for en fin tur til Jørgen Svaneberg og Ole Müller samt Tove-Birgitte Englev, der orienterede på turen. Laura Ditzel 12 MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012

13 SVENSKE FORFATTERE Læsekreds v/tidligere sognepræst ved Mørdrup Kirke Per Lyk-Jensen. På nedennævnte tre torsdage arrangeres læsekreds, hvor bøger af tre svenske forfattere bliver emner for drøftelse og debat. Alle tre bøger er oversat til dansk. Det forudsættes, at deltagerne har læst bøgerne. Torsdag 12. januar 2012 kl Doktor Glas af Hjalmar Söderberg Torsdag 9. februar 2012 kl Mordets praksis af Kerstin Ekman Torsdag 8. marts 2012 kl Tyven af Göran Tunström Per Lyk-Jensen INSPIRATION FRA VIPPERØD Aften for frivillige medarbejdere d. 9 september 2011 Halvdelen af de indbudte havde sagt ja tak til indbydelsen om at deltage i aftenen for frivillige medarbejdere fredag d. 9 september. Formålet med aftenen var dels at sige tak for indsatsen i det forløbne år, dels at styrke fællesskabet og dels at få inspiration og ideer til det videre arbejde i sognet. Fhv. seminarierektor Finn Erik Larsen, aktiv frivillig ved Kirkerne i Vipperød fortalte levende og engageret om det frivillige arbejde i de tre sogne, der hører til Kirkerne i Vipperød. Finn Erik Larsen er desuden medlem af bestyrelsen i Kirkefondet, hvor han i en periode også har været formand, så han har et indgående kendskab til frivilligt, kirkeligt arbejde. I Vipperød er det lykkedes at samarbejde tre mindre sogne med middelalderkirker, således at de nu kendes som Kirkerne i Vipperød, med en moderne sognegård netop i Vipperød, som er centrum for de tre sogne. Levende og engageret fortalte Finn Erik Larsen om livet i sognet, selvfølgelig med hovedvægten lagt på det frivillige arbejde. Formanden for Mørdrup kirkes Ideudvalg Jann Hedelund Jørgensen trak tråden op fra sidste års frivilligaften og redegjorde for, hvilke nye aktiviteter, der gennemføres: læsekreds om Karen Blixen v/tidligere sognepræst ved Mørdrup Kirke Per Lyk-Jensen undervisning af dåbsforældre ved sognets præster kunstudstillinger tøsebrunch ved sognepræst Anne Mia Lykner. Det er i øvrigt værd at bemærke, at ingen gik sultne fra aftenen, idet det frivillige køkkenhold under ledelse af Ingolf Erbs endnu en gang havde fremtryllet en superb middag, som startede aftenen. Søren Larsen 13

14 Aktivitetskalender ' November/December bazar babysalmesang koncert studiekreds frokostmøde koncert koncert Januar babysalmesang koncert studiekreds læsekreds lanciers frokostmøde fingerbøllet studiekreds lanciers spaghettigudstjeneste Februar babysalmesang studiekreds sognemøde lanciers læsekreds frokostmøde fingerbøllet studiekreds lanciers familiesangaften koncert spaghettigudstjeneste Marts babysalmesang indskr. konfirmation studiekreds lanciers læsekreds frokostmøde dåbsaften fingerbøllet sognemøde studiekreds lanciers koncert spaghettigudstjeneste April studiekreds koncert babysalmesang sognemøde fingerbøllet familiesangaften Maj/Juni babysalmesang fingerbøllet babysalmesang Søndag den 4. december er det kirkens fødselsdag, den bliver hele 27 år! Efter højmessen holder vi en lille fødselsdagsfest med et glas vin. Søndag den 11. december giver vi den hele armen med krybbespil og efter højmessen afslutning for minikonfirmanderne. Kl 16 gudstjenesten, de ni læsninger en lidt anderledes gudstjeneste med vekselvis tekstlæsning og kor, men uden prædiken. Lørdag den 24. december fortsætter vi traditionen med en gudstjeneste kl. 23:30. Søndag den 1. januar ønsker vi hinanden godt nytår med et glas vin efter gudstjenesten, der kundevenligt er lagt kl MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012

15 Gudstjenester DECEMBER 2011 Søndag* den 04. Kl , Anne Mia Lykner, 2. s. i advent Søndag* den 11. Kl , Claus Pontoppidan, 3. s. i advent Kl , Claus Pontoppidan. de ni læsninger Søndag den 18. Kl , Anne Mia Lykner, 4. s. i advent Lørdag* den 24. Kl , Anne Mia Lykner, juleaften Kl , Claus Pontoppidan Kl , Anne Mia Lykner Søndag den 25. Kl , Claus Pontoppidan, juledag. Mandag den 26. Kl , Anne Mia Lykner, 2. juledag JANUAR 2012 Søndag* den 01. Kl , Anne Mia Lykner, nytårsdag Søndag den 08. Kl , Claus Pontoppidan, 1. s. e. h. 3 k. Søndag den 15. Kl , Anne Mia Lykner, 2. s. e. h. 3 k. Søndag den 22. Kl , Claus Pontoppidan, 3. s. e. h. 3 k. Søndag den 29. Kl , Anne Mia Lykner, sidste s. e. h. 3 k. Tirsdag den 31. Kl , Claus Pontoppidan, Anne Mia Lykner, spaghettigudstjeneste FEBRUAR Søndag den 05. Kl , Anne Mia Lykner, septuagesima søndag Søndag den 12. Kl , Claus Pontoppidan, seksagesima søndag Søndag den 19. Kl , Claus Pontoppidan, fastelavn Søndag den 26. Kl , Anne Mia Lykner, 1. s. i fasten Tirsdag* den 28. Kl , Anne Mia Lykner, Claus Pontoppidan, spaghettigudstjeneste MARTS Søndag den 04. Kl , Claus Pontoppidan, 2. s. i fasten Søndag den 11. Kl , Anne Mia Lykner, 3. s. i fasten Søndag den 18. Kl , Claus Pontoppidan, midfaste søndag Søndag den 25. Kl , Anne Mia Lykner, Mariæ bebudelses dag Tirsdag den 27. Kl , Claus Pontoppidan, Anne Mia Lykner, spaghettigudstjeneste APRIL Søndag den 01. Kl , Claus Pontoppidan, palmesøndag Gudstjenester markeret med * omtales foran. KIRKEBIL For ældre og gangbesværede ydes der gratis befordring til og fra gudstjenester. Henvendelse til kirkens kontor. 0 REDAKTION Anne Mia Lykner (ansv.), Claus Pontoppidan, Poul Erik Andersen og Niels-Erik Larsen 15

16 Kirkelig vejviser Mørdrup Kirke Vestermarken Espergærde Tlf Kirkekontor: Kordegn Kirsten Hansen, Mørdrup Kirke, Vestermarken 2, 3060 Espergærde, tlf , fax , Træffetid: Tirsdag-fredag kl. 9-13, torsdag tillige kl Mandag 9-13, kirkekontoret betjenes fra Helsingør Domkirkes kirkekontor, Sct. Olai Gade 51, 3000 Helsingør, tlf eller på mail: Der kan dog ikke træffes aftaler om udlejning af kirkens lokaler om mandagen. Sognepræst (kbf): Claus Pontoppidan, Hovvej 53, 3060 Espergærde, tlf , Træffetid: Alle dage undtagen onsdag. Bedst efter aftale. Sognepræst: Anne Mia Lykner, Hvedemarken 5, 3060 Espergærde, tlf , Træffetid: Tirsdag, onsdag og fredag kl , torsdag kl Organist: Niels Bekkevold, Hvilevej 5, 3070 Snekkersten, tlf , Kirketjenere: Britta Kjær og Karsten Kabell. Træffes i kirken mandag-fredag kl Tlf Kirkeværge: Niels-Erik Larsen, Kildeengen 6, 3060 Espergærde, tlf Menighedsrådsformand: Carl Erik Johansen, Havremarken 2, 3060 Espergærde, tlf , Regnskabsfører: Per Gantriis, tlf , Træffes i kirken hver onsdag kl KFUM og K spejderne: Grupperådsformand Marc Pröschold: eller tlf Webmaster for Mørdrup Kirkes hjemmeside: Søren Larsen, Udlejning af kælderlokaler: Alle henvendelser vedrørende leje af lokaler i kælderen rettes til kordegnen i kirkekontorets åbningstid tirsdag-fredag. Vielse: Bryllupspapirer ordnes på kommunekontoret i brudens bopælskommune. Derefter sker henvendelse til kirkekontoret. Der medbringes prøvelsesattest fra kommunen, dåbsattest samt evt. skilsmissebevilling. Derefter henvender man sig til den præst, der skal foretage vielsen. Fødsler: Alle fødsler registreres på kirkekontoret. Ved fødslen udleverer jordemoderen en blanket, som forældrene skal udfylde og aflevere på kirkekontoret i bopælssognet inden 14 dage efter fødslen. Forældrenes dåbs- eller navneattester og evt. vielsesattest medbringes. Faderskabet kan anerkendes ved brug af en omsorgsog ansvarserklæring. Det er nu muligt at foretage anmeldelsen elektronisk, hvis man har en digital signatur. På foedselsregistrering.html kan man læse nærmere om reglerne for anmeldelse af fødsel. Og på kan man finde og udskrive blanketter. Og hvis man har en digital signatur, kan man foretage anmeldelse online. Navngivning ved dåb: Henvendelse til den præst, som skal foretage dåben. Her aftales tidspunktet for dåbshandlingen og barnets navn. Navne og adresser på barnets faddere medbringes, mindst tre og højst fem personer. Gerne mindst 8 dage før dåben ønskes foretaget. Navngivning uden dåb: Er bopælssognet ved barnets fødsel Mørdrup Sogn, skal der ikke medbringes attester på Mørdrup Kirkes kontor. Var bopælssognet ved fødslen ikke Mørdrup Sogn, skal forældrenes dåbs/navneattester og vielsesattest/faderskabserklæring medbringes i forbindelse med henvendelsen til Mørdrup Kirkes kontor. Konfirmation: Indskrivning hos præsterne efter bekendtgørelse i ugepressen og på skolerne. CPR-nummer medbringes ved indskrivningen. Dødsfald og begravelse: Dødsattest fra læge eller sygehus, dåbsattest, CPR-nummer, evt. vielsesattest/ skilsmissepapirer fra afdøde medbringes til begravelsesforretningen. Tidspunktet for begravelsen eller bisættelsen fastsættes efter henvendelse til den præst, der skal forrette handlingen. Rekvisition af samtlige attester sker ved personlig henvendelse eller skriftlig henvendelse til kirkekontoret. Kirkebil: For ældre og gangbesværede ydes der gratis befordring til og fra gudstjenester. Henvendelse til kirkens kontor. PrinfoParitas A/S

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET Glostrup DECEMBER 2013 JANUAR FEBRUAR 2014 Forsidebilledet Forsidebilledet er et vintermotiv af den gamle middelalderkirke, taget fra en usædvanlig vinkel. Billedet

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013.

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Kirkeblad nr. 3 2013 Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Sogns kirkeblad Vejviser Præstens klumme 84.

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 232 DECEMBER 2014, JANUAR, FEBRUAR, MARTS 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Den historiske kirke og side 4 Torsdagsklubben Festgudstjeneste og december

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN www.dalumkirke.dk 40. ÅRGANG NR. 2 SOMMER 2012 Dåbens sakramente I Dalum kirke kan vi næsten hver eneste søndag glæde os over

Læs mere

LOKALT NYT. Hvem har stjålet giraffen? Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården

LOKALT NYT. Hvem har stjålet giraffen? Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Alsønderup Bendstrup Hvem har stjålet giraffen? Arresø Nejede Lykkesholm Tulstrup Sønder Strødam Vester Strødam Hillerød Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Viborg Domkirke Marts April Maj 2013 Nr. 2 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet Verninge Sogn 1. søndag i Advent - side 2 Egetræet - side 3 Cistercienserne - side 4 Kristendommen før og nu - side 5 Kierkegaard for begyndere - side 6 Arrangementer - side 7 19. årgang nr. 1 Advent 2009

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg.

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet I denne søde juletid af Aage Arbjerg, 2011 (olie på lærred). Selv om det ikke altid er nemt at være menneske, så er det kristendommens pointe, at vi må glæde

Læs mere

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 avedøre kirke marias engel se side 13 marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 NR: 87 Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

Egå Kirkeblad. Julen i Egå Kirke. Det moderne menneskes fristelse. Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle. Nr. 54-2014 December Januar Februar

Egå Kirkeblad. Julen i Egå Kirke. Det moderne menneskes fristelse. Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle. Nr. 54-2014 December Januar Februar Nr. 54-2014 December Januar Februar Julen i Egå Kirke Det moderne menneskes fristelse Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle Kirkekontoret Kordegn Anette Ingvartsen Tlf.: 86 22 79 66 ain@km.dk Kirketjener

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

Vor Frelsers Kirke KIRKEBLAD NR. 3 2012. Aug. Sept. Okt. Nov.

Vor Frelsers Kirke KIRKEBLAD NR. 3 2012. Aug. Sept. Okt. Nov. Vor Frelsers Kirke KIRKEBLAD NR. 3 2012 Aug. Sept. Okt. Nov. Billeder fra spaghetti-gudstjeneste Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Sogns kirkeblad Vejviser 83. årgang nr. 3 2012 Aug. Sept. Okt. Nov. Se også

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

At give er en gave i sig selv

At give er en gave i sig selv nr. 7 MARTS - MAJ 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev At give er en gave i sig selv Fastetid og sogneindsamling står for døren, og vi kan alle give noget tid, penge eller nærvær. Mød Anette Schiødt Thorsen

Læs mere

TisvildeNyt. Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008. Årgang 21 nr. 3. maj-juni 2013. Løssalg kr. 20. Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012

TisvildeNyt. Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008. Årgang 21 nr. 3. maj-juni 2013. Løssalg kr. 20. Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012 TisvildeNyt Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008 Årgang 21 nr. 3 Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012 maj-juni 2013 Løssalg kr. 20 BRILLER. SOLBRILLER. KONTAKTLINSER v/optiker CHRISTIAN SCHØNBECK HELSINGE

Læs mere

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR VEJLE VEST NR 4 17. Årgang 2007 1 NOVEMBER DECEMBER JANUAR Jul i din kirke 10. klasses egen skole Mange arrangementer AAB i 75 år 2 FRA REDAKTØREN Leder af Birgit Flindt Tillykke Et stort tillykke skal

Læs mere