MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER"

Transkript

1 MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER

2 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Med den nye regerings tiltræden skiftede Kirkeministeriet navn til Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen, indeholder nogle punkter af særlig interesse for folkekirken. Der lægges således op til en styringsreform af folkekirken. I regeringsgrundlaget står der bl.a.: Grundloven tildeler den danske folkekirke en særstilling. Regeringen ønsker inden for folkekirkens grundlovssikrede særstilling at indrette en mere tidssvarende og klar styringsstruktur for den danske folkekirke, jf. også grundlovens 66 Folkekirkens forfatning ordnes ved lov. Regeringen vil nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken med en klar ansvarsfordeling for økonomiske og indholdsmæssige forhold. De, der har særlig interesse for folkekirkens forfatning, kan læse meget mere i rapporten En kirkeforfatning anno 2011, der er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Selskab for Kirkeret. Også på et andet område er der nyt i regeringsgrundlaget: Regeringen vil give alle medlemmer af den danske folkekirke mulighed for at blive gift i kirken uanset deres seksuelle orientering. Regeringen vil derfor fjerne forbudet mod vielser af homoseksuelle i folkekirken og i øvrigt undersøge yderligere tiltag i retningen af en kønsneutral ægteskabslovgivning. Menighedsrådet regner med at afgive høringssvar i forbindelse med behandlingen af de lovforslag, der skal følge op på regeringsgrundlaget. Det vil således være nok at se til både for det nuværende menighedsråd og det nye menighedsråd efter valget i En stor del af aktiviteterne i Mørdrup Kirke varetages af frivillige. Som frivillig i vores kirke er man med i et åbent og aktivt fællesskab. Ved frivilligaftenen i september havde menighedsrådet lejlighed til at takke de mange frivillige, der i årets løb har varetaget større eller mindre opgaver i forbindelse med aktiviteterne. Hvis du også har lyst til at være med, er du velkommen til at kontakte kirkekontoret. Du kan læse mere i folderen Bliv frivillig i Mørdrup Kirke, der er fremlagt i kirken. Næste møde i menighedsrådet er 15. november 2011, hvor der foretages valg til en række af posterne i menighedsrådet. Det er også der vi fastlægger møderækken for det kommende år. Mødet begynder kl. 19 med spørgetid, hvor alle er velkomne til at stille spørgsmål til menighedsrådet. Carl Erik Johansen 2 MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012

3 VAGT I GEVÆR! Hvad er det nu? - Tror den gamle feltpræst, at han er tilbage i hæren? Egentlig ikke, men lad mig svare ved at henvise til, hvad en anden præst, der havde været ubådskaptajn skrev. Det er Martin Niemöller, højtdekoreret tysk ubådskaptajn under Første verdenskrig. Han blev sidenhen præst, var modstander af nazismen og blev på Hitlers befaling sat i Kz-lejr, hvor han sad fra 1938 til krigen var forbi som Hitlers personlige fange. Han har siden anerkendt følgende citat som en fri gengivelse af hans synspunkt: Først hentede de kommunisterne, og jeg sagde intet, for jeg var ikke kommunist. Så hentede de arbejderne og fagforeningsfolkene, og jeg sagde intet, for jeg var ikke fagforeningsmedlem. Så hentede de katolikkerne og jøderne, og jeg sagde intet, for jeg var protestant. Til sidst hentede de mig, og så var der ikke mere nogen, der kunne sige noget. Det er et citat, det er værd at huske på i disse dage, synes jeg. For i by- og landsret er en tidligere militærpsykolog blevet pålagt, at oplyse hvad en militær tolk, har fortalt hende i fortrolighed under behandling. Jeg vil ikke gøre mig klog på juraen i disse afgørelser. Men jeg ved at fortroligheden mellem psykolog og klient bygger på, at det, der er sagt i fortrolighed ikke bliver givet videre. At psykologen med andre ord har tavshedspligt. Ligesom det også gælder mellem præst og den, der skrifter såvel som mellem patient og læge samt en advokat og klient. Kan denne tavshedspligt efterfølgende brydes, selvom den var en forudsætning for det, der blev sagt, er undskyld mig fanden løs. Det så meget mere som de konkrete forhold, der har fået domstolene til at dømme, som de gør, er fremlagt for lukkede døre ifølge Formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening Flemming Vinther. Så hvad er det, der i dette tilfælde får domstolene til at ophæve tavshedspligten? Det kan vi ikke få at vide. q Så kan man selvfølgelig vælge at sige, at det er en risiko, man må løbe, hvis man vil have hjælp. Og det vil jo kun i ekstreme tilfælde være nødvendigt at forlange tavshedspligten brudt. Men vores tillid til samfundets institutioner bygger ikke på tro, som tilliden til Gud og vore nærmeste gør. Vores tillid til samfundets institutioner bygger på en kritisk tillid. En tillid, der kræver at de handlinger, samfundets institutioner foretager, er foretaget i åbenhed og ikke bag lukkede døre. Psykologen, som jeg ikke vil fornærme ved at kalde et mandfolk, har på trods af by- og landsret valgt at opretholde sin tavshedspligt. Jeg mødte denne kvindelige psykolog og hendes kollega i Afghanistan den 11. marts 2002, få dage efter, at vi havde mistet tre soldater ved en ulykke i Kabul. Psykologerne var med deres professionalisme en stor hjælp for os. Som en af soldaterne sagde, idet han gav udtryk for den lettelse, han følte efter en samtale med psykologerne: Jeg svævede fra samtalen. 3

4 Det var i øvrigt første gang jeg for alvor oplevede danske soldaters respekt for psykologerne. En respekt, der gav tillid. Og den tillid er nødvendig. For selvom de fleste af os tilsyneladende kommer hjem fra udsendelserne uden større mén, er der ingen, der kan vide, om vi ikke på et eller andet tidspunkt får brug for hjælp fra psykologerne. Så er tilliden helt afgørende. Og ikke mindst i det veteranarbejde jeg deltager i, er det meget tydeligt. Soldater, der får brug for psykologernes hjælp går kun med til samtaler, hvis de har tillid til, at psykologerne kan hjælpe dem. Og til at det, der bliver sagt, er sagt i fortrolighed, og således er beskyttet af tavshedspligten. For vi har alle sammen noget at skjule. Ikke at det nødvendigvis er ulovligheder, men noget, vi skammer os over, at vi gjorde eller sagde. Det kan være nødvendigt, at det kommer frem, for at vi kan komme videre, men hvis ikke vi kan sige det i fortrolighed, kommer det ikke frem. Og soldater er ikke krystalkugler, psykologerne kan læse i. Det er det, soldaten fortæller psykologen, der er grundlaget for psykologens arbejde. Derfor er vores tillid til psykologen og dennes tavshedspligt helt afgørende. Jeg citerer igen endnu en tysk teolog, nemlig G. Bornkamm i bogen Jesus fra Nazaret, hvor han skriver:...den, der sætter sig ind i denne historie (nemlig om Bjergprædikenens fortolkning gennem tiderne), stilles over for det spørgsmål, om ikke bjergprædikenens egentlige, historiske stunder altid var dem, hvor mennesker hørte Jesu fordring og befaling som et ganske umiddelbart-radikalt krav og prøvede at gøre alvor af bjergprædikenen ved i bogstavelig personlig afgørelse i deres hverdag at sætte sig selv ind. Det er nemlig ikke de rigtige meninger heller ikke de religiøse der i denne sammenhæng er afgørende, men den måde, der handles på. Jeg kender ikke den pågældende psykolog så godt, at jeg kan udtale mig om hendes begrundelse for at fastholde sin tavshedspligt. Men jeg véd, at den er nødvendig for soldaternes tillid til psykologerne. Og at den, hvad enten det er tilsigtet eller ej, er et klart eksempel på at elske sin næste, som sig selv. Claus Pontoppidan 4 MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012

5 MUSIK I MØRDRUP KIRKE Søndag d. 4. december kl : Årets julekoncert med Kurt Ravn. Gæstesolist er den kendte og alsidige operasanger Lise-Lotte Nielsen. Som sædvanlig medvirker kapelmester og organist Carl Ulrik Munk-Andersen, oboisten Birgitte Lindum og trompetisten Michael Frank Møller. Billetsalg via Billetnet (www.billetnet.dk eller posthuset). Billetpris 195 kr. incl. gebyr. Søndag d. 11. december kl : Kirkens traditionsrige musikalske juleoptakt De 9 læsninger. Læsninger fra Biblen veksler med korsatser og salmer, der musikalsk belyser det læste. Musik af blandt andre Bach, Strattner, Prætorius, Weyse og Gade. Medvirkende er kirkens kor og organist. Desuden læsere og sognepræst Claus Pontoppidan. Fri entré. Tirsdag d. 13. december kl : Jul på dansk under ledelse af dirigenten Robin Kristiansen. Espergærde korets julekoncert har lagt hovedvægten på satser, der synges på dansk, selv om melodierne måske stammer fra andre lande. Mange af de kendte julesange og salmer, der opføres, er i udsættelse for kor af pianist og organist Henrik Metz, der selv medvirker ved koncerten, hvor han udover at ledsage fællessalmer også spiller en juleimprovisation. Traditionen tro vil Allis Höesch recitere Peters Jul. Der er gratis adgang til koncerten. Søndag d. 8. januar kl : Nytårsjazz nu for 23. gang. Kirkens nytårsjazz plejer at være et tilløbsstykke. Sidste år måtte mange gå forgæves så kom i god tid! I år medvirker det anmelderroste pigeband Sophisticated Ladies Kvartet med altsaxofonisten Christina vor Bülow. Gæstesolist er jazzguitaristen Ole Bram. Entré 50 kr. Børn gratis. Søndag d. 26. februar kl : / Kopenhagen Kabarett gibt sich die Ehre. Kabaretmusik fra Berlin i 20 erne og 30 erne med afstikkere i alle retninger. Medvirkende er Helene Gjerris, Mads Elung-Jensen, Kasper Højby Nielsen, Niels Bo Emgren, Jürgen Schoop og pianisten Henrik Metz. Entré. 5

6 Søndag d. 25. marts kl : 50-års jubilæumskoncert med Hørsholm-Koret under ledelse af organist Lise Hanskov. Der er gratis adgang til koncerten. Koncerterne omtales nærmere i vor lokale dags- og ugepresse. KONFIRMATIONER I 2013 Indskrivning til konfirmandundervisning i skoleåret 2012/2013 for de kommende 8. klasseelever fra Mørdrup - Tibberup og Grydemoseskolen samt privatskoler, som er bosiddende i Mørdrup sogn. Indskrivningen finder sted i Mørdrup Kirke d. 1. marts 2012 kl Efter en kort introduktion fra sognets præster er der mulighed for individuelle samtaler. Niels Bekkevold Forud for indskrivningen vil alle elever fra Mørdrup - Tibberup og Grydemoseskolens 7. klasser modtage et brev med mulighed for at udfylde div. oplysninger til brug ved indskrivningen. Forældre og elever fra privatskoler bedes selv henvende sig. Datoer for konfirmation i 2013 offentliggøres med en annonce i avisen Nordsjælland i uge 9. Datoerne kan også oplyses ved henvendelse til Mørdrup Kirkes kontor fra tirsdag d. 28. februar kl Anne Mia Lykner DÅBSAFTEN Alle familier, der har tilmeldt deres barn til dåb eller for nyligt har fået barnet døbt i Mørdrup Kirke, inviteres til dåbsaften sammen med andre nydøbte børn og deres familier. Der bydes på middag med børnevenlig mad på menuen. Bagefter fortæller sognets præster lidt om dåbens betydning og baggrund for de voksne. q De allermindste børn er sammen med mor eller far, mens der vil være underholdning for større søskende i form af leg, sang, oplæsning m.v. Arrangementet finder sted i Mørdrup Kirke den 13. marts 2012 kl Af hensyn til serveringen vil vi gerne bede om en tilbagemelding gerne inden d. 8. marts tlf eller mail: Evt. spørgsmål kan rettes til sognepræsterne Claus Pontoppidan eller Anne Mia Lykner Anne Mia Lykner 6 MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012

7 BAZAR 2011 Mørdrup Kirkes bazar og loppemarked afholdes i år lørdag den 26. november kl Der sker rigtig mange ting i Mørdrup Kirke, men årets højdepunkt må være den årlige bazar. Første gang der var bazar i Mørdrup Kirke, var den 25. november 1978, d.v.s for 33 år siden. Vi havde det første år en omsætning på kr. og en udgift på 1453 kr. Både udgifter og omsætning er i dag betydelig større. Der kommer rigtig mange denne dag, for det er blevet en tradition i Espergærde og omegn, at den sidste lørdag i november, skal man til bazar i Mørdrup Kirke. Som altid vil der være tombola, cafeteria, salgs bod, et stort loppemarked i kælderen og meget meget mere. Kl vil overskuddet fra sidste års bazar blive uddelt. Derefter er der middag for alle, som har været involveret i bazaren. Frivillige fremstiller ting, som bruges i de forskellige tombolaer og i salgboden. Vi er mange om arbejdet, men kan bruge flere især i loppemarkedet. Har du lyst til at hjælpe, så mød op torsdag eller fredag før bazaren, hvor vi går i gang med opsætningen. Der vil være nogen i kirken begge dage og cafeteriet laver aftensmad til alle for en billig penge. Har man ting til loppemarkedet, kan det afleveres i kirken. Ellers kan man rin ge til kirkens kontor på nr eller til Peter Englev på nr eller til undertegnede på nr , så vil effekterne blive afhentet. Første møde efter bazaren er den 17. januar 2012 kl.19 i kirkens mødelokale, hvor vi evaluere dette års bazar. H.C.Hansen BESØG FRA AFRIKA Afrikansk børnekor gæster Mørdrup kirke! Påskelørdag d. 7. april kl sker der noget særligt i kirken. Vi får besøg af det afrikanske børnekor The Pearl Children s Choir. Koret er fra Uganda og kommer hertil som et led i en koncertturné i Nordeuropa arrangeret af organisationen Børn i Afrika. Koret er Børn i Afrikas eget børnekor. Børnene kommer fra de skoler, som organisationen støtter i Uganda og er sammensat af 18 forældreløse eller meget fattige børn. Udover koret medvirker en trio bestående af keyboard, bas og afrikanske trommer Nærmere i næste sogneblad og i pressen. Indtægterne fra koncerterne går til børneudviklingsarbejdet i Uganda. Niels Bekkevold 7

8 KALENDEREN FROKOSTMØDER Normalt den 2. fredag i hver måned kl. 10. Efter foredraget serveres en let frokost med kaffe og te. Pris 25,- kr. På grund af serveringen beder vi om tilmelding til kirkekontoret senest dagen før mødet på tlf Frokostmøderne finder sted på følgende dage: Julemiddag som koster 125 kr. Husk tilmelding senest onsdag den 7. december til kirkens kontor mellem kl. 9 og Emnet er endnu ikke fastlagt. Der henvises til Mørdrup Kirkes hjemmeside Emnet er endnu ikke fastlagt. Der henvises til Mørdrup Kirkes hjemmeside Emnet er endnu ikke fastlagt. Der henvises til Mørdrup Kirkes hjemmeside. LANCIERS www. moerdrupkirke.dk Finder sted i Mørdrup Kirkes kælder, og er åben for alle, også mindre rutinerede lancier-hajer. Det ledes af sognepræst Claus Pontoppidan. Torsdag aften kl på følgende datoer: STUDIEKREDS Studiekredsen som er åben for alle ledes af sognepræst Claus Pontoppidan. Mandage kl. 10 på følgende datoer: Den 5. december er der afslutning på efterårets studiekreds. Det foregår på Hovvej 53, hvor vi også vil planlægge forårets emne. FAMILIESANGAFTENER Følgende sangaftener er besluttet: Fredag den 24. februar og fredag den 27. april. Begge dage starter vi med at spise kl og kl vil vi synge ca. 20 sange, som en af deltagerne har valgt. Maden koster 50 kr. Vin, øl og vand kan købes til rimelige priser. Det er nødvendigt med tilmelding til spisningen senest onsdagen før til kirkens kontor på tlf FINGERBØLLET Er der nogen, som kunne tænke sig i hyggeligt samvær at lave ting til bazaren? Vi er nogle stykker, der nu og da mødes for at sy og lave andet håndarbejde. De ting vi fremstiller, skal bruges i de forskellige tombolaer og tilbydes i salgsboden. Er du interesseret, kan du kontakte Borghild Sølyst Holm, gerne på tlf eller mobil MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012

9 ~ Fingerbøllet mødes følgende dage, alle dage kl. 19: BABYSALMESANG Babysalmesang henvender sig til sognets mindste (2-12 mdr.) og deres forældre. Det handler først og fremmest om et tæt samvær med det lille barn gennem sang og musik. Vi vugger, danser, nynner og synger ældre og nutidige salmer, og vi lytter og leger med rim og remser. Forskellige rekvisitter tæpper, rangler, tøjdyr, bolde, sæbebobler m.m. benyttes undervejs til at stimulere barnets sanser. SPAGHETTIGUDSTJENESTE Glem alt om indkøb, madlavning, oprydning og opvask og kom til spaghettigudstjeneste følgende tirsdage kl : Vi begynder i kirken med gudstjeneste af ca. ½ times varighed, hvor vi på børnenes præmisser gennem sang, leg og fortælling hører noget om Gud, som alle kan forstå. Herefter er der fællesspisning i menighedssalen, hvor vi får alle børns livret: spaghetti og kødsovs. Arrangementet slutter kl. 19. Voksne betaler 20 kr. Børn er gratis. Tirsdag den 28. feb ruar fejrer vi fastelavn med tøndeslagning. Børnene er velkomne til at møde udklædte. Babysalmesang er en sjov og utraditionel måde at udvide sit sang- og salmekundskab og være sammen med sit barn og andre forældre. Mød op og syng med. Vi mødes følgende torsdage kl. 11:

10 MIDNATSGUDSTJENESTE Mørdrup Kirke indbyder til midnatsgudstjeneste oven på årets store julefest. Overalt i verden fejres Jesu fødsel med midnatsmesser og -gudstjenester julenat. Også i Danmark, er en del kirker begyndt at genoptage denne skik fra katolsk, og her i Mørdrup Kirke er det fjerde år i træk, vi holder gudstjeneste julenat. Rigtig mange indleder årets julefest med kirkegang juleaftensdag om eftermiddagen. Men i Mørdrup er der altså også BRØD, VIN OG OST Skærtorsdag d. 5. april 2012 kl mulighed for at afrunde julefesten med midnatsgudstjenesten kl Ved denne gudstjeneste oplyses kirken af levende lys som et genskin af det lys, som kom til verden den første julenat. Midnatsgudstjenesten er en gudstjeneste, hvor der gives tid til eftertanke og rum for denne særlige nats stilhed og fred i musik, salmer, bøn, læsninger og prædiken. Anne Mia Lykner Skærtorsdag fejrer vi nadverens indstiftelse. I påskeugen, dagen før Jesus blev korsfæstet og døde, spiste han aftensmad med sine disciple, og idet han tog brødet og vinen knyttede han nogle ord til dette måltid, som vi siden er vendt tilbage til, hver gang vi fejrer nadver i kirken - og i Mørdrup Kirke som i de fleste andre folkekirker fejrer man nadveren hver søndag. Det er et minimalt måltid, der serveres i forbindelse med kirkens gudstjenester, et lille måltid der skal få os til at fokusere på alle de andre betydningslag et måltidsfællesskab rummer udover selve den konkrete mad, såsom fællesskab, tryghed og nærvær. Skærtorsdag vil vi gerne supplere nadvermåltidet med et måltid, hvor vi spiser os mætte forud for gudstjenesten kl skærtorsdag aften, således at der fra kl serveres brød, vin og ost m.m. til alle der har lyst til i fællesskab med andre at fejre denne del af påsken i Mørdrup Kirke. Velkommen til Skærtorsdag aften i Mørdrup Kirke, bare mød op det er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig. / Anne Mia Lykner 10 MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012

11 SOGNEMØDER Aftener med indhold afholdes i et samarbejde mellem de tre sogne på Sydkysten, Sthens sogn, Mørdrup sogn og Egebæksvang sogn. Ved samtlige aftener er en let servering. Pris 30 kr. For beboere i Mørdrup sogn arrangeres kørsel til aftenerne i de tre kirker. Henvendelse om kørsel til Mørdrup sogns kirkekontor tlf Tvivl, tro, kvindeliv, kald, afkald Onsdag d. 8 februar kl i Egebæksvang Sognehus, Strandvejen 336 D (parkering ved Egebæksvang Kirke) Foredragsholder Anne Lise Marstrand-Jør gensen, forfatter, anmelder og foredrags hol der. I oktober 2009 ud kom romanen Hil de gard på Gyldendal. Det er en litterær fantasi over Hildegard af Bingen, som var en af middelalderens mest betydningsfulde kvinder. Hun var nonne, visionær, lægekyndig, komponist, forfatter og meget mere. Med udgangspunkt i sin roman og research fortæller Anne Lise Marstrand- Jørgensen om Hildegard af Bingens liv og betydning for både samtid og eftertid. Et foredrag med oplæsning, historier og debat om bl.a. tvivl, tro, kvindeliv, kald, afkald. Interessen for Hildegard er i dag så stor som nogen sinde. Den velskrevne roman sætter yderligere fokus på denne spirituelle og talentfulde nonne. Lån evt. bøgerne på biblioteket og læs dem inden foredraget. Vrangforestillinger i medierne om kristendommen Torsdag d. 15 marts kl i Mørdrup Kirke Foredragsholder Sørine Godtfredsen, journalist, forfatter, samfundsdebattør og sognepræst Danskernes kendskab til kirken præges i dag stærkt af mediernes fremstilling af kristendommen. Imidlertid repræsenterer journalistik og kristendom vidt forskellig tankegang og menneskesyn, og danskerne proppes dagligt med vrangforestillinger. Alligevel bliver vi nødt til at erkende, at en del af den kristne forkyndelse i dag sker gennem medierne, og det er tvingende nødvendigt, at vidnesbyrdet om troen også her kommer til orde. Foredraget vil forsøge at vise en vej. Besværligt med den næstekærlighed Onsdag d. 18 april 2012 kl I Sthens Kirke Foredragsholder Helle Christiansen, præst, forfatter til bøger og artikler og chef for Kirkens Korshær 11

12 Det kan være noget besværligt med den næstekærlighed. Andre mennesker har det med at opføre sig anderledes, end man kunne forvente og håbe. Alligevel har det andet menneske krav på et stykke af vores liv, hjælp og opmuntring. Kirkens Korshær fylder i år 100 år. Foredraget vil trække historiske og aktuelle linjer op, der tegner mødet med det andet menneske, sådan som det er. Søren Larsen SOGNEUDFLUGTEN Der er altid stor interesse for de sogneudflugter Menighedsrådet arrangerer, således også i år Mange havde tilmeldt sig, så bussen var fyldt, da vi indledte turen til Odsherred lørdag den 20. august kl. 9. c De to rådsmedlemmer Jørgen Svaneberg og Ole Müller var arrangører af turen og de vidste, at vi ikke kan leve uden formiddagskaffe, så de havde sørget for at medbringe den nødvendige nationaldrik til pausen. Vi blev kørt til Hundested, derefter med færgen til Rørvig, hvorefter vi fortsatte til Højby Kirke. Kaffe/the blev nydt med stor fornøjelse - og så var vi parate til at se og høre om den gamle stenkirke, hvor sognepræsten Jan Jacobsen berettede livfuldt om 1300-tallets kalkmalerier og om Olav den Helliges sejlads hjem til Norge, hvor ham vandt kongemagten i Efter kirkebesøget blev vi kørt til Anneberg kunstmuseum, hvor vi indtog dagens frokost. På vej mod Sjællands Odde besøgte vi den store dobbelte jættestue, der er år gammel og ofte har været anvendt til begravelser gennem 1000 år. På Odden Kirkegård beså vi et monument for de faldne fra det danske linjeskib Prins Christian Frederik, der d. 22. marts 1808 kom i kamp i Sejerø bugten mod en engelsk flåde. Mest kendt blandt de faldne er Peter Willemoes, som Grundtvig skrev et særdeles fint digt om: De snekker mødtes i kvæld på hav. Læs det endelig, når I kommer der. Herfra førtes vi til Trudholm mose, hvor man i 1902 fandt Solvognen fra bronzealderen, ca f.kr. Den kan nu ses på Nationalmuseet i København. (den har været udstillet i Odsherred i 2007.) Der er en mindesten på stedet med et billede af Solvognen. Fra Trundholm mose skulle vi have fortsat til Fårevejle Kirke, hvor jarlen af Bothwell er begravet, men tiden var for knap. Dagen var næsten gået. Der var dog tid til et besøg på Gershøj Kro, hvor alle tiders dejlige lagkage blev serveret til en god kaffe. Vi siger gerne tak for en fin tur til Jørgen Svaneberg og Ole Müller samt Tove-Birgitte Englev, der orienterede på turen. Laura Ditzel 12 MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012

13 SVENSKE FORFATTERE Læsekreds v/tidligere sognepræst ved Mørdrup Kirke Per Lyk-Jensen. På nedennævnte tre torsdage arrangeres læsekreds, hvor bøger af tre svenske forfattere bliver emner for drøftelse og debat. Alle tre bøger er oversat til dansk. Det forudsættes, at deltagerne har læst bøgerne. Torsdag 12. januar 2012 kl Doktor Glas af Hjalmar Söderberg Torsdag 9. februar 2012 kl Mordets praksis af Kerstin Ekman Torsdag 8. marts 2012 kl Tyven af Göran Tunström Per Lyk-Jensen INSPIRATION FRA VIPPERØD Aften for frivillige medarbejdere d. 9 september 2011 Halvdelen af de indbudte havde sagt ja tak til indbydelsen om at deltage i aftenen for frivillige medarbejdere fredag d. 9 september. Formålet med aftenen var dels at sige tak for indsatsen i det forløbne år, dels at styrke fællesskabet og dels at få inspiration og ideer til det videre arbejde i sognet. Fhv. seminarierektor Finn Erik Larsen, aktiv frivillig ved Kirkerne i Vipperød fortalte levende og engageret om det frivillige arbejde i de tre sogne, der hører til Kirkerne i Vipperød. Finn Erik Larsen er desuden medlem af bestyrelsen i Kirkefondet, hvor han i en periode også har været formand, så han har et indgående kendskab til frivilligt, kirkeligt arbejde. I Vipperød er det lykkedes at samarbejde tre mindre sogne med middelalderkirker, således at de nu kendes som Kirkerne i Vipperød, med en moderne sognegård netop i Vipperød, som er centrum for de tre sogne. Levende og engageret fortalte Finn Erik Larsen om livet i sognet, selvfølgelig med hovedvægten lagt på det frivillige arbejde. Formanden for Mørdrup kirkes Ideudvalg Jann Hedelund Jørgensen trak tråden op fra sidste års frivilligaften og redegjorde for, hvilke nye aktiviteter, der gennemføres: læsekreds om Karen Blixen v/tidligere sognepræst ved Mørdrup Kirke Per Lyk-Jensen undervisning af dåbsforældre ved sognets præster kunstudstillinger tøsebrunch ved sognepræst Anne Mia Lykner. Det er i øvrigt værd at bemærke, at ingen gik sultne fra aftenen, idet det frivillige køkkenhold under ledelse af Ingolf Erbs endnu en gang havde fremtryllet en superb middag, som startede aftenen. Søren Larsen 13

14 Aktivitetskalender ' November/December bazar babysalmesang koncert studiekreds frokostmøde koncert koncert Januar babysalmesang koncert studiekreds læsekreds lanciers frokostmøde fingerbøllet studiekreds lanciers spaghettigudstjeneste Februar babysalmesang studiekreds sognemøde lanciers læsekreds frokostmøde fingerbøllet studiekreds lanciers familiesangaften koncert spaghettigudstjeneste Marts babysalmesang indskr. konfirmation studiekreds lanciers læsekreds frokostmøde dåbsaften fingerbøllet sognemøde studiekreds lanciers koncert spaghettigudstjeneste April studiekreds koncert babysalmesang sognemøde fingerbøllet familiesangaften Maj/Juni babysalmesang fingerbøllet babysalmesang Søndag den 4. december er det kirkens fødselsdag, den bliver hele 27 år! Efter højmessen holder vi en lille fødselsdagsfest med et glas vin. Søndag den 11. december giver vi den hele armen med krybbespil og efter højmessen afslutning for minikonfirmanderne. Kl 16 gudstjenesten, de ni læsninger en lidt anderledes gudstjeneste med vekselvis tekstlæsning og kor, men uden prædiken. Lørdag den 24. december fortsætter vi traditionen med en gudstjeneste kl. 23:30. Søndag den 1. januar ønsker vi hinanden godt nytår med et glas vin efter gudstjenesten, der kundevenligt er lagt kl MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012

15 Gudstjenester DECEMBER 2011 Søndag* den 04. Kl , Anne Mia Lykner, 2. s. i advent Søndag* den 11. Kl , Claus Pontoppidan, 3. s. i advent Kl , Claus Pontoppidan. de ni læsninger Søndag den 18. Kl , Anne Mia Lykner, 4. s. i advent Lørdag* den 24. Kl , Anne Mia Lykner, juleaften Kl , Claus Pontoppidan Kl , Anne Mia Lykner Søndag den 25. Kl , Claus Pontoppidan, juledag. Mandag den 26. Kl , Anne Mia Lykner, 2. juledag JANUAR 2012 Søndag* den 01. Kl , Anne Mia Lykner, nytårsdag Søndag den 08. Kl , Claus Pontoppidan, 1. s. e. h. 3 k. Søndag den 15. Kl , Anne Mia Lykner, 2. s. e. h. 3 k. Søndag den 22. Kl , Claus Pontoppidan, 3. s. e. h. 3 k. Søndag den 29. Kl , Anne Mia Lykner, sidste s. e. h. 3 k. Tirsdag den 31. Kl , Claus Pontoppidan, Anne Mia Lykner, spaghettigudstjeneste FEBRUAR Søndag den 05. Kl , Anne Mia Lykner, septuagesima søndag Søndag den 12. Kl , Claus Pontoppidan, seksagesima søndag Søndag den 19. Kl , Claus Pontoppidan, fastelavn Søndag den 26. Kl , Anne Mia Lykner, 1. s. i fasten Tirsdag* den 28. Kl , Anne Mia Lykner, Claus Pontoppidan, spaghettigudstjeneste MARTS Søndag den 04. Kl , Claus Pontoppidan, 2. s. i fasten Søndag den 11. Kl , Anne Mia Lykner, 3. s. i fasten Søndag den 18. Kl , Claus Pontoppidan, midfaste søndag Søndag den 25. Kl , Anne Mia Lykner, Mariæ bebudelses dag Tirsdag den 27. Kl , Claus Pontoppidan, Anne Mia Lykner, spaghettigudstjeneste APRIL Søndag den 01. Kl , Claus Pontoppidan, palmesøndag Gudstjenester markeret med * omtales foran. KIRKEBIL For ældre og gangbesværede ydes der gratis befordring til og fra gudstjenester. Henvendelse til kirkens kontor. 0 REDAKTION Anne Mia Lykner (ansv.), Claus Pontoppidan, Poul Erik Andersen og Niels-Erik Larsen 15

16 Kirkelig vejviser Mørdrup Kirke Vestermarken Espergærde Tlf Kirkekontor: Kordegn Kirsten Hansen, Mørdrup Kirke, Vestermarken 2, 3060 Espergærde, tlf , fax , Træffetid: Tirsdag-fredag kl. 9-13, torsdag tillige kl Mandag 9-13, kirkekontoret betjenes fra Helsingør Domkirkes kirkekontor, Sct. Olai Gade 51, 3000 Helsingør, tlf eller på mail: Der kan dog ikke træffes aftaler om udlejning af kirkens lokaler om mandagen. Sognepræst (kbf): Claus Pontoppidan, Hovvej 53, 3060 Espergærde, tlf , Træffetid: Alle dage undtagen onsdag. Bedst efter aftale. Sognepræst: Anne Mia Lykner, Hvedemarken 5, 3060 Espergærde, tlf , Træffetid: Tirsdag, onsdag og fredag kl , torsdag kl Organist: Niels Bekkevold, Hvilevej 5, 3070 Snekkersten, tlf , Kirketjenere: Britta Kjær og Karsten Kabell. Træffes i kirken mandag-fredag kl Tlf Kirkeværge: Niels-Erik Larsen, Kildeengen 6, 3060 Espergærde, tlf Menighedsrådsformand: Carl Erik Johansen, Havremarken 2, 3060 Espergærde, tlf , Regnskabsfører: Per Gantriis, tlf , Træffes i kirken hver onsdag kl KFUM og K spejderne: Grupperådsformand Marc Pröschold: eller tlf Webmaster for Mørdrup Kirkes hjemmeside: Søren Larsen, Udlejning af kælderlokaler: Alle henvendelser vedrørende leje af lokaler i kælderen rettes til kordegnen i kirkekontorets åbningstid tirsdag-fredag. Vielse: Bryllupspapirer ordnes på kommunekontoret i brudens bopælskommune. Derefter sker henvendelse til kirkekontoret. Der medbringes prøvelsesattest fra kommunen, dåbsattest samt evt. skilsmissebevilling. Derefter henvender man sig til den præst, der skal foretage vielsen. Fødsler: Alle fødsler registreres på kirkekontoret. Ved fødslen udleverer jordemoderen en blanket, som forældrene skal udfylde og aflevere på kirkekontoret i bopælssognet inden 14 dage efter fødslen. Forældrenes dåbs- eller navneattester og evt. vielsesattest medbringes. Faderskabet kan anerkendes ved brug af en omsorgsog ansvarserklæring. Det er nu muligt at foretage anmeldelsen elektronisk, hvis man har en digital signatur. På foedselsregistrering.html kan man læse nærmere om reglerne for anmeldelse af fødsel. Og på kan man finde og udskrive blanketter. Og hvis man har en digital signatur, kan man foretage anmeldelse online. Navngivning ved dåb: Henvendelse til den præst, som skal foretage dåben. Her aftales tidspunktet for dåbshandlingen og barnets navn. Navne og adresser på barnets faddere medbringes, mindst tre og højst fem personer. Gerne mindst 8 dage før dåben ønskes foretaget. Navngivning uden dåb: Er bopælssognet ved barnets fødsel Mørdrup Sogn, skal der ikke medbringes attester på Mørdrup Kirkes kontor. Var bopælssognet ved fødslen ikke Mørdrup Sogn, skal forældrenes dåbs/navneattester og vielsesattest/faderskabserklæring medbringes i forbindelse med henvendelsen til Mørdrup Kirkes kontor. Konfirmation: Indskrivning hos præsterne efter bekendtgørelse i ugepressen og på skolerne. CPR-nummer medbringes ved indskrivningen. Dødsfald og begravelse: Dødsattest fra læge eller sygehus, dåbsattest, CPR-nummer, evt. vielsesattest/ skilsmissepapirer fra afdøde medbringes til begravelsesforretningen. Tidspunktet for begravelsen eller bisættelsen fastsættes efter henvendelse til den præst, der skal forrette handlingen. Rekvisition af samtlige attester sker ved personlig henvendelse eller skriftlig henvendelse til kirkekontoret. Kirkebil: For ældre og gangbesværede ydes der gratis befordring til og fra gudstjenester. Henvendelse til kirkens kontor. PrinfoParitas A/S

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

MØRDRUP SOGN SEPTEMBER NOVEMBER 2011 LIDT OM ORDSPROG OG PRÆDIKENER KAREN BLIXEN HØSTGUDSTJENESTE TØSEBRUNCH

MØRDRUP SOGN SEPTEMBER NOVEMBER 2011 LIDT OM ORDSPROG OG PRÆDIKENER KAREN BLIXEN HØSTGUDSTJENESTE TØSEBRUNCH MØRDRUP SOGN SEPTEMBER NOVEMBER 2011 LIDT OM ORDSPROG OG PRÆDIKENER KAREN BLIXEN HØSTGUDSTJENESTE TØSEBRUNCH NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

MØRDRUP SOGN APRIL AUGUST 2011 IDET I LÆRER DEM MUSIK I MØRDRUP KIRKE KONFIRMATIONER I 2012

MØRDRUP SOGN APRIL AUGUST 2011 IDET I LÆRER DEM MUSIK I MØRDRUP KIRKE KONFIRMATIONER I 2012 MØRDRUP SOGN APRIL AUGUST 2011 IDET I LÆRER DEM MUSIK I MØRDRUP KIRKE KONFIRMATIONER I 2012 SOGNEUDFLUGT 2011 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Menighedsrådet behandlede på sit møde i januar den fremtidige opvarmningsform

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Fraværende: Claus Pontoppidan (afbud), Anne Mia Lykner (afbud) Niels Ole Holm (afbud) og Kjeld Madsen (afbud). Som suppleant er indkaldt Søren Harboe.

Fraværende: Claus Pontoppidan (afbud), Anne Mia Lykner (afbud) Niels Ole Holm (afbud) og Kjeld Madsen (afbud). Som suppleant er indkaldt Søren Harboe. Der er spørgetid kl. 19.00 Fraværende: Claus Pontoppidan (afbud), Anne Mia Lykner (afbud) Niels Ole Holm (afbud) og Kjeld Madsen (afbud). Som suppleant er indkaldt Søren Harboe. 0. INDLEDNING Indledning

Læs mere

MØRDRUP SOGN SEPTEMBER NOVEMBER 2012 KÆRLIGHED GØR BLIND? MENIGHEDSRÅDSVALG LÆSEKREDS FROKOSTMØDER SOGNEMØDER

MØRDRUP SOGN SEPTEMBER NOVEMBER 2012 KÆRLIGHED GØR BLIND? MENIGHEDSRÅDSVALG LÆSEKREDS FROKOSTMØDER SOGNEMØDER MØRDRUP SOGN SEPTEMBER NOVEMBER 2012 KÆRLIGHED GØR BLIND? MENIGHEDSRÅDSVALG LÆSEKREDS FROKOSTMØDER SOGNEMØDER NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Det nuværende menighedsråds valgperiode nærmer sig sin afslutning. Der

Læs mere

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015 Der er spørgetid kl. 19.00 Fraværende: Anne Mia Lykner (afbud). Regnskabsfører Per Gantriis deltog i behandlingen af pkt. 4.1 4.8. 0. INDLEDNING Indledning 1. REFERAT AF TIDLIGERE MØDER 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Fraværende: Kjeld Madsen (afbud) og Jann Hedelund Jørgensen (afbud). Webmaster Søren Larsen deltager i behandlingen af pkt. 2.2 og 4.7.

Fraværende: Kjeld Madsen (afbud) og Jann Hedelund Jørgensen (afbud). Webmaster Søren Larsen deltager i behandlingen af pkt. 2.2 og 4.7. Der er spørgetid kl. 19.00 Fraværende: Kjeld Madsen (afbud) og Jann Hedelund Jørgensen (afbud). Webmaster Søren Larsen deltager i behandlingen af pkt. 2.2 og 4.7. Godkendt, at webmaster deltager uden stemmeret

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

MØRDRUP SOGN SEPTEMBER NOVEMBER 2013 LAD OS TALE SAMMEN LÆSEKREDS LITURGISK DANS SOGNEMØDER

MØRDRUP SOGN SEPTEMBER NOVEMBER 2013 LAD OS TALE SAMMEN LÆSEKREDS LITURGISK DANS SOGNEMØDER MØRDRUP SOGN SEPTEMBER NOVEMBER 2013 LAD OS TALE SAMMEN LÆSEKREDS LITURGISK DANS SOGNEMØDER NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Menighedsrådet behandlede på sit møde i marts overvejelserne i Helsingør Kommune om at

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET EVANGELISK FORTÆLLING OM TO KRUKKER LÆSEKREDS ORIENTERING OM KONFIRMATION 2016 HIMMELSKE TONEHØJDER XXX

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET EVANGELISK FORTÆLLING OM TO KRUKKER LÆSEKREDS ORIENTERING OM KONFIRMATION 2016 HIMMELSKE TONEHØJDER XXX XXX DECEMBER 2014 - MARTS 2015 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET EVANGELISK FORTÆLLING OM TO KRUKKER LÆSEKREDS ORIENTERING OM KONFIRMATION 2016 HIMMELSKE TONEHØJDER MØRDRUP KIRKE MØRDRUP KIRKE VESTERMARKEN 2, 3060

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

oktober november december

oktober november december Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 oktober november december Indhold: Hvem er vi? 2 Thomas Kingo 3 Menighedsrådsvalg 3 Kalender 4-5 Musikgudstjeneste 6 Familiegudstjenester 6 Alle Helgen 6 Babysalmesang

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

MØRDRUP SOGN DECEMBER 2012 MARTS 2013 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET JERIKOROSEN KONFIRMATIONER 2014 WORKSHOP OM LITURGISK DANS

MØRDRUP SOGN DECEMBER 2012 MARTS 2013 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET JERIKOROSEN KONFIRMATIONER 2014 WORKSHOP OM LITURGISK DANS MØRDRUP SOGN DECEMBER 2012 MARTS 2013 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET JERIKOROSEN KONFIRMATIONER 2014 WORKSHOP OM LITURGISK DANS NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 2 MØRDRUP SOGN DECEMBER 2012 MARTS 2013 Så blev spændingen

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Fraværende: Lars Fløe Olsen (afbud) og Krista Erbs (afbud). Som stedfortrædere deltog Søren Harboe og Birte Lysholm.

Fraværende: Lars Fløe Olsen (afbud) og Krista Erbs (afbud). Som stedfortrædere deltog Søren Harboe og Birte Lysholm. Valgbestyrelsen har meddelt, at de personer, der er opført på vedlagte liste, er valgt til menighedsrådet for Mørdrup Sogn. Det først valgte medlem af det nye menighedsråd har ved brev og mail af 4. november

Læs mere

januar februar marts Indhold:

januar februar marts  Indhold: Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2017 januar februar marts Indhold: Reformationen 1517-2017 2 Tusmørkeandagter 3 Reformationsjubilæum 3 Kalender 4-5 Fastelavn 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Kirken på bakken. Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer

Kirken på bakken.  Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer Kirken på bakken www.sct-peders.dk Biskoppen kommer Sct. Peders Kirke Randersugen 2017 Kirken på bakken vil være din ekstra synlige kirke i Randersugen 2017. Velkommen til en lang række aktiviteter i Sct.

Læs mere

MØRDRUP SOGN APRIL AUGUST 2012 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET POTER I PARADIS? AFRIKANSK BøRNEKOR SOGNEUDFLUGT 2012

MØRDRUP SOGN APRIL AUGUST 2012 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET POTER I PARADIS? AFRIKANSK BøRNEKOR SOGNEUDFLUGT 2012 MØRDRUP SOGN APRIL AUGUST 2012 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET POTER I PARADIS? AFRIKANSK BøRNEKOR SOGNEUDFLUGT 2012 KONFIRMATIONER 2013 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Vi har nu taget det nye varmeanlæg i kirkens 1. etape

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

januar februar marts Indhold:

januar februar marts  Indhold: Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2016 januar februar marts Indhold: Herrens år 2-3 Brorson og hans salmer 3 Kalender 4-5 Fastelavn 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Frivillige søges 6 Sogneindsamling

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

MØRDRUP SOGN APRIL AUGUST 2013 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET TILLYKKE OG VELKOMMEN KONFIRMANDER 2013/2014 PINSE FOR HELE FAMILIEN

MØRDRUP SOGN APRIL AUGUST 2013 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET TILLYKKE OG VELKOMMEN KONFIRMANDER 2013/2014 PINSE FOR HELE FAMILIEN MØRDRUP SOGN APRIL AUGUST 2013 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET TILLYKKE OG VELKOMMEN KONFIRMANDER 2013/2014 PINSE FOR HELE FAMILIEN SOGNEUDFLUGT 2013 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET På det første møde i det nye menighedsråd

Læs mere

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ GUDSTJENESTER MARTS 2015 Søndag d. 1. marts 2. s. i fasten 10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel efterfulgt af kirkefrokost i sognegården. 10.30 Geels Kirkesal v/ Pernille Onsdag d. 4. marts Gudstjeneste

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Til de kommende konfirmander Til efteråret begynder en ny sæson med at gå til præst for de elever i de nye 7. klasser. Og man skal til at finde ud af, om det er

Læs mere

Nyhedsbrev. August September Oktober

Nyhedsbrev. August September Oktober Nyhedsbrev August September Oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke d. 20. august 10. søndag efter Trinitatis d. 27. august 11. søndag efter Trinitatis Poul Erik Kammersgard d. 3. september 12. søndag

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

MØRDRUP SOGN APRIL AUGUST 2014 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET MINE SORTE KJOLER KONFIRMATIONER 2014/15 SOGNEUDFLUGT

MØRDRUP SOGN APRIL AUGUST 2014 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET MINE SORTE KJOLER KONFIRMATIONER 2014/15 SOGNEUDFLUGT MØRDRUP SOGN APRIL AUGUST 2014 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET MINE SORTE KJOLER KONFIRMATIONER 2014/15 SOGNEUDFLUGT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 2 Mørdrup sogn APRIL AUGUST 2014 Menighedsrådet har ved flere lejligheder

Læs mere

januar februar marts www.skelagerkirke.dk Indhold:

januar februar marts www.skelagerkirke.dk Indhold: Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 januar februar marts Indhold: Det går mod lysere tider 2 Livets gang 3 Kalender 4-5 Sogneindsamling 6 Fastelavn 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Mands Minde

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Søndagscafé i sct. olai sognegård SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE indholdsfortegnelse Dato Emne Side 8. september

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Ib Myrner, organist

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang,

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, ORØ KIRKEBLAD Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, For ordet og for livet. En tid til eftertanke en tid til at takke:

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2015, Januar, Februar 2016 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Ny maleriudstilling i Kirkebakkehuset Frem til midt i januar udstiller Gerda Blåbjerg. Vi kender jo alle Gerda Blåbjergs

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Nr.9. Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30 Kl.12.15 Kl. 10.

Nr.9. Sept. - oktober. 2015  Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30  Kl.12.15 Kl. 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.9. 1 Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 27. september 17. søndag efter Høstgudstjeneste Kl. 10.30 Gudstjeneste ved Birgit Lundholm,

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere