MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER"

Transkript

1 MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER

2 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Med den nye regerings tiltræden skiftede Kirkeministeriet navn til Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen, indeholder nogle punkter af særlig interesse for folkekirken. Der lægges således op til en styringsreform af folkekirken. I regeringsgrundlaget står der bl.a.: Grundloven tildeler den danske folkekirke en særstilling. Regeringen ønsker inden for folkekirkens grundlovssikrede særstilling at indrette en mere tidssvarende og klar styringsstruktur for den danske folkekirke, jf. også grundlovens 66 Folkekirkens forfatning ordnes ved lov. Regeringen vil nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken med en klar ansvarsfordeling for økonomiske og indholdsmæssige forhold. De, der har særlig interesse for folkekirkens forfatning, kan læse meget mere i rapporten En kirkeforfatning anno 2011, der er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Selskab for Kirkeret. Også på et andet område er der nyt i regeringsgrundlaget: Regeringen vil give alle medlemmer af den danske folkekirke mulighed for at blive gift i kirken uanset deres seksuelle orientering. Regeringen vil derfor fjerne forbudet mod vielser af homoseksuelle i folkekirken og i øvrigt undersøge yderligere tiltag i retningen af en kønsneutral ægteskabslovgivning. Menighedsrådet regner med at afgive høringssvar i forbindelse med behandlingen af de lovforslag, der skal følge op på regeringsgrundlaget. Det vil således være nok at se til både for det nuværende menighedsråd og det nye menighedsråd efter valget i En stor del af aktiviteterne i Mørdrup Kirke varetages af frivillige. Som frivillig i vores kirke er man med i et åbent og aktivt fællesskab. Ved frivilligaftenen i september havde menighedsrådet lejlighed til at takke de mange frivillige, der i årets løb har varetaget større eller mindre opgaver i forbindelse med aktiviteterne. Hvis du også har lyst til at være med, er du velkommen til at kontakte kirkekontoret. Du kan læse mere i folderen Bliv frivillig i Mørdrup Kirke, der er fremlagt i kirken. Næste møde i menighedsrådet er 15. november 2011, hvor der foretages valg til en række af posterne i menighedsrådet. Det er også der vi fastlægger møderækken for det kommende år. Mødet begynder kl. 19 med spørgetid, hvor alle er velkomne til at stille spørgsmål til menighedsrådet. Carl Erik Johansen 2 MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012

3 VAGT I GEVÆR! Hvad er det nu? - Tror den gamle feltpræst, at han er tilbage i hæren? Egentlig ikke, men lad mig svare ved at henvise til, hvad en anden præst, der havde været ubådskaptajn skrev. Det er Martin Niemöller, højtdekoreret tysk ubådskaptajn under Første verdenskrig. Han blev sidenhen præst, var modstander af nazismen og blev på Hitlers befaling sat i Kz-lejr, hvor han sad fra 1938 til krigen var forbi som Hitlers personlige fange. Han har siden anerkendt følgende citat som en fri gengivelse af hans synspunkt: Først hentede de kommunisterne, og jeg sagde intet, for jeg var ikke kommunist. Så hentede de arbejderne og fagforeningsfolkene, og jeg sagde intet, for jeg var ikke fagforeningsmedlem. Så hentede de katolikkerne og jøderne, og jeg sagde intet, for jeg var protestant. Til sidst hentede de mig, og så var der ikke mere nogen, der kunne sige noget. Det er et citat, det er værd at huske på i disse dage, synes jeg. For i by- og landsret er en tidligere militærpsykolog blevet pålagt, at oplyse hvad en militær tolk, har fortalt hende i fortrolighed under behandling. Jeg vil ikke gøre mig klog på juraen i disse afgørelser. Men jeg ved at fortroligheden mellem psykolog og klient bygger på, at det, der er sagt i fortrolighed ikke bliver givet videre. At psykologen med andre ord har tavshedspligt. Ligesom det også gælder mellem præst og den, der skrifter såvel som mellem patient og læge samt en advokat og klient. Kan denne tavshedspligt efterfølgende brydes, selvom den var en forudsætning for det, der blev sagt, er undskyld mig fanden løs. Det så meget mere som de konkrete forhold, der har fået domstolene til at dømme, som de gør, er fremlagt for lukkede døre ifølge Formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening Flemming Vinther. Så hvad er det, der i dette tilfælde får domstolene til at ophæve tavshedspligten? Det kan vi ikke få at vide. q Så kan man selvfølgelig vælge at sige, at det er en risiko, man må løbe, hvis man vil have hjælp. Og det vil jo kun i ekstreme tilfælde være nødvendigt at forlange tavshedspligten brudt. Men vores tillid til samfundets institutioner bygger ikke på tro, som tilliden til Gud og vore nærmeste gør. Vores tillid til samfundets institutioner bygger på en kritisk tillid. En tillid, der kræver at de handlinger, samfundets institutioner foretager, er foretaget i åbenhed og ikke bag lukkede døre. Psykologen, som jeg ikke vil fornærme ved at kalde et mandfolk, har på trods af by- og landsret valgt at opretholde sin tavshedspligt. Jeg mødte denne kvindelige psykolog og hendes kollega i Afghanistan den 11. marts 2002, få dage efter, at vi havde mistet tre soldater ved en ulykke i Kabul. Psykologerne var med deres professionalisme en stor hjælp for os. Som en af soldaterne sagde, idet han gav udtryk for den lettelse, han følte efter en samtale med psykologerne: Jeg svævede fra samtalen. 3

4 Det var i øvrigt første gang jeg for alvor oplevede danske soldaters respekt for psykologerne. En respekt, der gav tillid. Og den tillid er nødvendig. For selvom de fleste af os tilsyneladende kommer hjem fra udsendelserne uden større mén, er der ingen, der kan vide, om vi ikke på et eller andet tidspunkt får brug for hjælp fra psykologerne. Så er tilliden helt afgørende. Og ikke mindst i det veteranarbejde jeg deltager i, er det meget tydeligt. Soldater, der får brug for psykologernes hjælp går kun med til samtaler, hvis de har tillid til, at psykologerne kan hjælpe dem. Og til at det, der bliver sagt, er sagt i fortrolighed, og således er beskyttet af tavshedspligten. For vi har alle sammen noget at skjule. Ikke at det nødvendigvis er ulovligheder, men noget, vi skammer os over, at vi gjorde eller sagde. Det kan være nødvendigt, at det kommer frem, for at vi kan komme videre, men hvis ikke vi kan sige det i fortrolighed, kommer det ikke frem. Og soldater er ikke krystalkugler, psykologerne kan læse i. Det er det, soldaten fortæller psykologen, der er grundlaget for psykologens arbejde. Derfor er vores tillid til psykologen og dennes tavshedspligt helt afgørende. Jeg citerer igen endnu en tysk teolog, nemlig G. Bornkamm i bogen Jesus fra Nazaret, hvor han skriver:...den, der sætter sig ind i denne historie (nemlig om Bjergprædikenens fortolkning gennem tiderne), stilles over for det spørgsmål, om ikke bjergprædikenens egentlige, historiske stunder altid var dem, hvor mennesker hørte Jesu fordring og befaling som et ganske umiddelbart-radikalt krav og prøvede at gøre alvor af bjergprædikenen ved i bogstavelig personlig afgørelse i deres hverdag at sætte sig selv ind. Det er nemlig ikke de rigtige meninger heller ikke de religiøse der i denne sammenhæng er afgørende, men den måde, der handles på. Jeg kender ikke den pågældende psykolog så godt, at jeg kan udtale mig om hendes begrundelse for at fastholde sin tavshedspligt. Men jeg véd, at den er nødvendig for soldaternes tillid til psykologerne. Og at den, hvad enten det er tilsigtet eller ej, er et klart eksempel på at elske sin næste, som sig selv. Claus Pontoppidan 4 MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012

5 MUSIK I MØRDRUP KIRKE Søndag d. 4. december kl : Årets julekoncert med Kurt Ravn. Gæstesolist er den kendte og alsidige operasanger Lise-Lotte Nielsen. Som sædvanlig medvirker kapelmester og organist Carl Ulrik Munk-Andersen, oboisten Birgitte Lindum og trompetisten Michael Frank Møller. Billetsalg via Billetnet (www.billetnet.dk eller posthuset). Billetpris 195 kr. incl. gebyr. Søndag d. 11. december kl : Kirkens traditionsrige musikalske juleoptakt De 9 læsninger. Læsninger fra Biblen veksler med korsatser og salmer, der musikalsk belyser det læste. Musik af blandt andre Bach, Strattner, Prætorius, Weyse og Gade. Medvirkende er kirkens kor og organist. Desuden læsere og sognepræst Claus Pontoppidan. Fri entré. Tirsdag d. 13. december kl : Jul på dansk under ledelse af dirigenten Robin Kristiansen. Espergærde korets julekoncert har lagt hovedvægten på satser, der synges på dansk, selv om melodierne måske stammer fra andre lande. Mange af de kendte julesange og salmer, der opføres, er i udsættelse for kor af pianist og organist Henrik Metz, der selv medvirker ved koncerten, hvor han udover at ledsage fællessalmer også spiller en juleimprovisation. Traditionen tro vil Allis Höesch recitere Peters Jul. Der er gratis adgang til koncerten. Søndag d. 8. januar kl : Nytårsjazz nu for 23. gang. Kirkens nytårsjazz plejer at være et tilløbsstykke. Sidste år måtte mange gå forgæves så kom i god tid! I år medvirker det anmelderroste pigeband Sophisticated Ladies Kvartet med altsaxofonisten Christina vor Bülow. Gæstesolist er jazzguitaristen Ole Bram. Entré 50 kr. Børn gratis. Søndag d. 26. februar kl : / Kopenhagen Kabarett gibt sich die Ehre. Kabaretmusik fra Berlin i 20 erne og 30 erne med afstikkere i alle retninger. Medvirkende er Helene Gjerris, Mads Elung-Jensen, Kasper Højby Nielsen, Niels Bo Emgren, Jürgen Schoop og pianisten Henrik Metz. Entré. 5

6 Søndag d. 25. marts kl : 50-års jubilæumskoncert med Hørsholm-Koret under ledelse af organist Lise Hanskov. Der er gratis adgang til koncerten. Koncerterne omtales nærmere i vor lokale dags- og ugepresse. KONFIRMATIONER I 2013 Indskrivning til konfirmandundervisning i skoleåret 2012/2013 for de kommende 8. klasseelever fra Mørdrup - Tibberup og Grydemoseskolen samt privatskoler, som er bosiddende i Mørdrup sogn. Indskrivningen finder sted i Mørdrup Kirke d. 1. marts 2012 kl Efter en kort introduktion fra sognets præster er der mulighed for individuelle samtaler. Niels Bekkevold Forud for indskrivningen vil alle elever fra Mørdrup - Tibberup og Grydemoseskolens 7. klasser modtage et brev med mulighed for at udfylde div. oplysninger til brug ved indskrivningen. Forældre og elever fra privatskoler bedes selv henvende sig. Datoer for konfirmation i 2013 offentliggøres med en annonce i avisen Nordsjælland i uge 9. Datoerne kan også oplyses ved henvendelse til Mørdrup Kirkes kontor fra tirsdag d. 28. februar kl Anne Mia Lykner DÅBSAFTEN Alle familier, der har tilmeldt deres barn til dåb eller for nyligt har fået barnet døbt i Mørdrup Kirke, inviteres til dåbsaften sammen med andre nydøbte børn og deres familier. Der bydes på middag med børnevenlig mad på menuen. Bagefter fortæller sognets præster lidt om dåbens betydning og baggrund for de voksne. q De allermindste børn er sammen med mor eller far, mens der vil være underholdning for større søskende i form af leg, sang, oplæsning m.v. Arrangementet finder sted i Mørdrup Kirke den 13. marts 2012 kl Af hensyn til serveringen vil vi gerne bede om en tilbagemelding gerne inden d. 8. marts tlf eller mail: Evt. spørgsmål kan rettes til sognepræsterne Claus Pontoppidan eller Anne Mia Lykner Anne Mia Lykner 6 MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012

7 BAZAR 2011 Mørdrup Kirkes bazar og loppemarked afholdes i år lørdag den 26. november kl Der sker rigtig mange ting i Mørdrup Kirke, men årets højdepunkt må være den årlige bazar. Første gang der var bazar i Mørdrup Kirke, var den 25. november 1978, d.v.s for 33 år siden. Vi havde det første år en omsætning på kr. og en udgift på 1453 kr. Både udgifter og omsætning er i dag betydelig større. Der kommer rigtig mange denne dag, for det er blevet en tradition i Espergærde og omegn, at den sidste lørdag i november, skal man til bazar i Mørdrup Kirke. Som altid vil der være tombola, cafeteria, salgs bod, et stort loppemarked i kælderen og meget meget mere. Kl vil overskuddet fra sidste års bazar blive uddelt. Derefter er der middag for alle, som har været involveret i bazaren. Frivillige fremstiller ting, som bruges i de forskellige tombolaer og i salgboden. Vi er mange om arbejdet, men kan bruge flere især i loppemarkedet. Har du lyst til at hjælpe, så mød op torsdag eller fredag før bazaren, hvor vi går i gang med opsætningen. Der vil være nogen i kirken begge dage og cafeteriet laver aftensmad til alle for en billig penge. Har man ting til loppemarkedet, kan det afleveres i kirken. Ellers kan man rin ge til kirkens kontor på nr eller til Peter Englev på nr eller til undertegnede på nr , så vil effekterne blive afhentet. Første møde efter bazaren er den 17. januar 2012 kl.19 i kirkens mødelokale, hvor vi evaluere dette års bazar. H.C.Hansen BESØG FRA AFRIKA Afrikansk børnekor gæster Mørdrup kirke! Påskelørdag d. 7. april kl sker der noget særligt i kirken. Vi får besøg af det afrikanske børnekor The Pearl Children s Choir. Koret er fra Uganda og kommer hertil som et led i en koncertturné i Nordeuropa arrangeret af organisationen Børn i Afrika. Koret er Børn i Afrikas eget børnekor. Børnene kommer fra de skoler, som organisationen støtter i Uganda og er sammensat af 18 forældreløse eller meget fattige børn. Udover koret medvirker en trio bestående af keyboard, bas og afrikanske trommer Nærmere i næste sogneblad og i pressen. Indtægterne fra koncerterne går til børneudviklingsarbejdet i Uganda. Niels Bekkevold 7

8 KALENDEREN FROKOSTMØDER Normalt den 2. fredag i hver måned kl. 10. Efter foredraget serveres en let frokost med kaffe og te. Pris 25,- kr. På grund af serveringen beder vi om tilmelding til kirkekontoret senest dagen før mødet på tlf Frokostmøderne finder sted på følgende dage: Julemiddag som koster 125 kr. Husk tilmelding senest onsdag den 7. december til kirkens kontor mellem kl. 9 og Emnet er endnu ikke fastlagt. Der henvises til Mørdrup Kirkes hjemmeside Emnet er endnu ikke fastlagt. Der henvises til Mørdrup Kirkes hjemmeside Emnet er endnu ikke fastlagt. Der henvises til Mørdrup Kirkes hjemmeside. LANCIERS www. moerdrupkirke.dk Finder sted i Mørdrup Kirkes kælder, og er åben for alle, også mindre rutinerede lancier-hajer. Det ledes af sognepræst Claus Pontoppidan. Torsdag aften kl på følgende datoer: STUDIEKREDS Studiekredsen som er åben for alle ledes af sognepræst Claus Pontoppidan. Mandage kl. 10 på følgende datoer: Den 5. december er der afslutning på efterårets studiekreds. Det foregår på Hovvej 53, hvor vi også vil planlægge forårets emne. FAMILIESANGAFTENER Følgende sangaftener er besluttet: Fredag den 24. februar og fredag den 27. april. Begge dage starter vi med at spise kl og kl vil vi synge ca. 20 sange, som en af deltagerne har valgt. Maden koster 50 kr. Vin, øl og vand kan købes til rimelige priser. Det er nødvendigt med tilmelding til spisningen senest onsdagen før til kirkens kontor på tlf FINGERBØLLET Er der nogen, som kunne tænke sig i hyggeligt samvær at lave ting til bazaren? Vi er nogle stykker, der nu og da mødes for at sy og lave andet håndarbejde. De ting vi fremstiller, skal bruges i de forskellige tombolaer og tilbydes i salgsboden. Er du interesseret, kan du kontakte Borghild Sølyst Holm, gerne på tlf eller mobil MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012

9 ~ Fingerbøllet mødes følgende dage, alle dage kl. 19: BABYSALMESANG Babysalmesang henvender sig til sognets mindste (2-12 mdr.) og deres forældre. Det handler først og fremmest om et tæt samvær med det lille barn gennem sang og musik. Vi vugger, danser, nynner og synger ældre og nutidige salmer, og vi lytter og leger med rim og remser. Forskellige rekvisitter tæpper, rangler, tøjdyr, bolde, sæbebobler m.m. benyttes undervejs til at stimulere barnets sanser. SPAGHETTIGUDSTJENESTE Glem alt om indkøb, madlavning, oprydning og opvask og kom til spaghettigudstjeneste følgende tirsdage kl : Vi begynder i kirken med gudstjeneste af ca. ½ times varighed, hvor vi på børnenes præmisser gennem sang, leg og fortælling hører noget om Gud, som alle kan forstå. Herefter er der fællesspisning i menighedssalen, hvor vi får alle børns livret: spaghetti og kødsovs. Arrangementet slutter kl. 19. Voksne betaler 20 kr. Børn er gratis. Tirsdag den 28. feb ruar fejrer vi fastelavn med tøndeslagning. Børnene er velkomne til at møde udklædte. Babysalmesang er en sjov og utraditionel måde at udvide sit sang- og salmekundskab og være sammen med sit barn og andre forældre. Mød op og syng med. Vi mødes følgende torsdage kl. 11:

10 MIDNATSGUDSTJENESTE Mørdrup Kirke indbyder til midnatsgudstjeneste oven på årets store julefest. Overalt i verden fejres Jesu fødsel med midnatsmesser og -gudstjenester julenat. Også i Danmark, er en del kirker begyndt at genoptage denne skik fra katolsk, og her i Mørdrup Kirke er det fjerde år i træk, vi holder gudstjeneste julenat. Rigtig mange indleder årets julefest med kirkegang juleaftensdag om eftermiddagen. Men i Mørdrup er der altså også BRØD, VIN OG OST Skærtorsdag d. 5. april 2012 kl mulighed for at afrunde julefesten med midnatsgudstjenesten kl Ved denne gudstjeneste oplyses kirken af levende lys som et genskin af det lys, som kom til verden den første julenat. Midnatsgudstjenesten er en gudstjeneste, hvor der gives tid til eftertanke og rum for denne særlige nats stilhed og fred i musik, salmer, bøn, læsninger og prædiken. Anne Mia Lykner Skærtorsdag fejrer vi nadverens indstiftelse. I påskeugen, dagen før Jesus blev korsfæstet og døde, spiste han aftensmad med sine disciple, og idet han tog brødet og vinen knyttede han nogle ord til dette måltid, som vi siden er vendt tilbage til, hver gang vi fejrer nadver i kirken - og i Mørdrup Kirke som i de fleste andre folkekirker fejrer man nadveren hver søndag. Det er et minimalt måltid, der serveres i forbindelse med kirkens gudstjenester, et lille måltid der skal få os til at fokusere på alle de andre betydningslag et måltidsfællesskab rummer udover selve den konkrete mad, såsom fællesskab, tryghed og nærvær. Skærtorsdag vil vi gerne supplere nadvermåltidet med et måltid, hvor vi spiser os mætte forud for gudstjenesten kl skærtorsdag aften, således at der fra kl serveres brød, vin og ost m.m. til alle der har lyst til i fællesskab med andre at fejre denne del af påsken i Mørdrup Kirke. Velkommen til Skærtorsdag aften i Mørdrup Kirke, bare mød op det er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig. / Anne Mia Lykner 10 MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012

11 SOGNEMØDER Aftener med indhold afholdes i et samarbejde mellem de tre sogne på Sydkysten, Sthens sogn, Mørdrup sogn og Egebæksvang sogn. Ved samtlige aftener er en let servering. Pris 30 kr. For beboere i Mørdrup sogn arrangeres kørsel til aftenerne i de tre kirker. Henvendelse om kørsel til Mørdrup sogns kirkekontor tlf Tvivl, tro, kvindeliv, kald, afkald Onsdag d. 8 februar kl i Egebæksvang Sognehus, Strandvejen 336 D (parkering ved Egebæksvang Kirke) Foredragsholder Anne Lise Marstrand-Jør gensen, forfatter, anmelder og foredrags hol der. I oktober 2009 ud kom romanen Hil de gard på Gyldendal. Det er en litterær fantasi over Hildegard af Bingen, som var en af middelalderens mest betydningsfulde kvinder. Hun var nonne, visionær, lægekyndig, komponist, forfatter og meget mere. Med udgangspunkt i sin roman og research fortæller Anne Lise Marstrand- Jørgensen om Hildegard af Bingens liv og betydning for både samtid og eftertid. Et foredrag med oplæsning, historier og debat om bl.a. tvivl, tro, kvindeliv, kald, afkald. Interessen for Hildegard er i dag så stor som nogen sinde. Den velskrevne roman sætter yderligere fokus på denne spirituelle og talentfulde nonne. Lån evt. bøgerne på biblioteket og læs dem inden foredraget. Vrangforestillinger i medierne om kristendommen Torsdag d. 15 marts kl i Mørdrup Kirke Foredragsholder Sørine Godtfredsen, journalist, forfatter, samfundsdebattør og sognepræst Danskernes kendskab til kirken præges i dag stærkt af mediernes fremstilling af kristendommen. Imidlertid repræsenterer journalistik og kristendom vidt forskellig tankegang og menneskesyn, og danskerne proppes dagligt med vrangforestillinger. Alligevel bliver vi nødt til at erkende, at en del af den kristne forkyndelse i dag sker gennem medierne, og det er tvingende nødvendigt, at vidnesbyrdet om troen også her kommer til orde. Foredraget vil forsøge at vise en vej. Besværligt med den næstekærlighed Onsdag d. 18 april 2012 kl I Sthens Kirke Foredragsholder Helle Christiansen, præst, forfatter til bøger og artikler og chef for Kirkens Korshær 11

12 Det kan være noget besværligt med den næstekærlighed. Andre mennesker har det med at opføre sig anderledes, end man kunne forvente og håbe. Alligevel har det andet menneske krav på et stykke af vores liv, hjælp og opmuntring. Kirkens Korshær fylder i år 100 år. Foredraget vil trække historiske og aktuelle linjer op, der tegner mødet med det andet menneske, sådan som det er. Søren Larsen SOGNEUDFLUGTEN Der er altid stor interesse for de sogneudflugter Menighedsrådet arrangerer, således også i år Mange havde tilmeldt sig, så bussen var fyldt, da vi indledte turen til Odsherred lørdag den 20. august kl. 9. c De to rådsmedlemmer Jørgen Svaneberg og Ole Müller var arrangører af turen og de vidste, at vi ikke kan leve uden formiddagskaffe, så de havde sørget for at medbringe den nødvendige nationaldrik til pausen. Vi blev kørt til Hundested, derefter med færgen til Rørvig, hvorefter vi fortsatte til Højby Kirke. Kaffe/the blev nydt med stor fornøjelse - og så var vi parate til at se og høre om den gamle stenkirke, hvor sognepræsten Jan Jacobsen berettede livfuldt om 1300-tallets kalkmalerier og om Olav den Helliges sejlads hjem til Norge, hvor ham vandt kongemagten i Efter kirkebesøget blev vi kørt til Anneberg kunstmuseum, hvor vi indtog dagens frokost. På vej mod Sjællands Odde besøgte vi den store dobbelte jættestue, der er år gammel og ofte har været anvendt til begravelser gennem 1000 år. På Odden Kirkegård beså vi et monument for de faldne fra det danske linjeskib Prins Christian Frederik, der d. 22. marts 1808 kom i kamp i Sejerø bugten mod en engelsk flåde. Mest kendt blandt de faldne er Peter Willemoes, som Grundtvig skrev et særdeles fint digt om: De snekker mødtes i kvæld på hav. Læs det endelig, når I kommer der. Herfra førtes vi til Trudholm mose, hvor man i 1902 fandt Solvognen fra bronzealderen, ca f.kr. Den kan nu ses på Nationalmuseet i København. (den har været udstillet i Odsherred i 2007.) Der er en mindesten på stedet med et billede af Solvognen. Fra Trundholm mose skulle vi have fortsat til Fårevejle Kirke, hvor jarlen af Bothwell er begravet, men tiden var for knap. Dagen var næsten gået. Der var dog tid til et besøg på Gershøj Kro, hvor alle tiders dejlige lagkage blev serveret til en god kaffe. Vi siger gerne tak for en fin tur til Jørgen Svaneberg og Ole Müller samt Tove-Birgitte Englev, der orienterede på turen. Laura Ditzel 12 MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012

13 SVENSKE FORFATTERE Læsekreds v/tidligere sognepræst ved Mørdrup Kirke Per Lyk-Jensen. På nedennævnte tre torsdage arrangeres læsekreds, hvor bøger af tre svenske forfattere bliver emner for drøftelse og debat. Alle tre bøger er oversat til dansk. Det forudsættes, at deltagerne har læst bøgerne. Torsdag 12. januar 2012 kl Doktor Glas af Hjalmar Söderberg Torsdag 9. februar 2012 kl Mordets praksis af Kerstin Ekman Torsdag 8. marts 2012 kl Tyven af Göran Tunström Per Lyk-Jensen INSPIRATION FRA VIPPERØD Aften for frivillige medarbejdere d. 9 september 2011 Halvdelen af de indbudte havde sagt ja tak til indbydelsen om at deltage i aftenen for frivillige medarbejdere fredag d. 9 september. Formålet med aftenen var dels at sige tak for indsatsen i det forløbne år, dels at styrke fællesskabet og dels at få inspiration og ideer til det videre arbejde i sognet. Fhv. seminarierektor Finn Erik Larsen, aktiv frivillig ved Kirkerne i Vipperød fortalte levende og engageret om det frivillige arbejde i de tre sogne, der hører til Kirkerne i Vipperød. Finn Erik Larsen er desuden medlem af bestyrelsen i Kirkefondet, hvor han i en periode også har været formand, så han har et indgående kendskab til frivilligt, kirkeligt arbejde. I Vipperød er det lykkedes at samarbejde tre mindre sogne med middelalderkirker, således at de nu kendes som Kirkerne i Vipperød, med en moderne sognegård netop i Vipperød, som er centrum for de tre sogne. Levende og engageret fortalte Finn Erik Larsen om livet i sognet, selvfølgelig med hovedvægten lagt på det frivillige arbejde. Formanden for Mørdrup kirkes Ideudvalg Jann Hedelund Jørgensen trak tråden op fra sidste års frivilligaften og redegjorde for, hvilke nye aktiviteter, der gennemføres: læsekreds om Karen Blixen v/tidligere sognepræst ved Mørdrup Kirke Per Lyk-Jensen undervisning af dåbsforældre ved sognets præster kunstudstillinger tøsebrunch ved sognepræst Anne Mia Lykner. Det er i øvrigt værd at bemærke, at ingen gik sultne fra aftenen, idet det frivillige køkkenhold under ledelse af Ingolf Erbs endnu en gang havde fremtryllet en superb middag, som startede aftenen. Søren Larsen 13

14 Aktivitetskalender ' November/December bazar babysalmesang koncert studiekreds frokostmøde koncert koncert Januar babysalmesang koncert studiekreds læsekreds lanciers frokostmøde fingerbøllet studiekreds lanciers spaghettigudstjeneste Februar babysalmesang studiekreds sognemøde lanciers læsekreds frokostmøde fingerbøllet studiekreds lanciers familiesangaften koncert spaghettigudstjeneste Marts babysalmesang indskr. konfirmation studiekreds lanciers læsekreds frokostmøde dåbsaften fingerbøllet sognemøde studiekreds lanciers koncert spaghettigudstjeneste April studiekreds koncert babysalmesang sognemøde fingerbøllet familiesangaften Maj/Juni babysalmesang fingerbøllet babysalmesang Søndag den 4. december er det kirkens fødselsdag, den bliver hele 27 år! Efter højmessen holder vi en lille fødselsdagsfest med et glas vin. Søndag den 11. december giver vi den hele armen med krybbespil og efter højmessen afslutning for minikonfirmanderne. Kl 16 gudstjenesten, de ni læsninger en lidt anderledes gudstjeneste med vekselvis tekstlæsning og kor, men uden prædiken. Lørdag den 24. december fortsætter vi traditionen med en gudstjeneste kl. 23:30. Søndag den 1. januar ønsker vi hinanden godt nytår med et glas vin efter gudstjenesten, der kundevenligt er lagt kl MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012

15 Gudstjenester DECEMBER 2011 Søndag* den 04. Kl , Anne Mia Lykner, 2. s. i advent Søndag* den 11. Kl , Claus Pontoppidan, 3. s. i advent Kl , Claus Pontoppidan. de ni læsninger Søndag den 18. Kl , Anne Mia Lykner, 4. s. i advent Lørdag* den 24. Kl , Anne Mia Lykner, juleaften Kl , Claus Pontoppidan Kl , Anne Mia Lykner Søndag den 25. Kl , Claus Pontoppidan, juledag. Mandag den 26. Kl , Anne Mia Lykner, 2. juledag JANUAR 2012 Søndag* den 01. Kl , Anne Mia Lykner, nytårsdag Søndag den 08. Kl , Claus Pontoppidan, 1. s. e. h. 3 k. Søndag den 15. Kl , Anne Mia Lykner, 2. s. e. h. 3 k. Søndag den 22. Kl , Claus Pontoppidan, 3. s. e. h. 3 k. Søndag den 29. Kl , Anne Mia Lykner, sidste s. e. h. 3 k. Tirsdag den 31. Kl , Claus Pontoppidan, Anne Mia Lykner, spaghettigudstjeneste FEBRUAR Søndag den 05. Kl , Anne Mia Lykner, septuagesima søndag Søndag den 12. Kl , Claus Pontoppidan, seksagesima søndag Søndag den 19. Kl , Claus Pontoppidan, fastelavn Søndag den 26. Kl , Anne Mia Lykner, 1. s. i fasten Tirsdag* den 28. Kl , Anne Mia Lykner, Claus Pontoppidan, spaghettigudstjeneste MARTS Søndag den 04. Kl , Claus Pontoppidan, 2. s. i fasten Søndag den 11. Kl , Anne Mia Lykner, 3. s. i fasten Søndag den 18. Kl , Claus Pontoppidan, midfaste søndag Søndag den 25. Kl , Anne Mia Lykner, Mariæ bebudelses dag Tirsdag den 27. Kl , Claus Pontoppidan, Anne Mia Lykner, spaghettigudstjeneste APRIL Søndag den 01. Kl , Claus Pontoppidan, palmesøndag Gudstjenester markeret med * omtales foran. KIRKEBIL For ældre og gangbesværede ydes der gratis befordring til og fra gudstjenester. Henvendelse til kirkens kontor. 0 REDAKTION Anne Mia Lykner (ansv.), Claus Pontoppidan, Poul Erik Andersen og Niels-Erik Larsen 15

16 Kirkelig vejviser Mørdrup Kirke Vestermarken Espergærde Tlf Kirkekontor: Kordegn Kirsten Hansen, Mørdrup Kirke, Vestermarken 2, 3060 Espergærde, tlf , fax , Træffetid: Tirsdag-fredag kl. 9-13, torsdag tillige kl Mandag 9-13, kirkekontoret betjenes fra Helsingør Domkirkes kirkekontor, Sct. Olai Gade 51, 3000 Helsingør, tlf eller på mail: Der kan dog ikke træffes aftaler om udlejning af kirkens lokaler om mandagen. Sognepræst (kbf): Claus Pontoppidan, Hovvej 53, 3060 Espergærde, tlf , Træffetid: Alle dage undtagen onsdag. Bedst efter aftale. Sognepræst: Anne Mia Lykner, Hvedemarken 5, 3060 Espergærde, tlf , Træffetid: Tirsdag, onsdag og fredag kl , torsdag kl Organist: Niels Bekkevold, Hvilevej 5, 3070 Snekkersten, tlf , Kirketjenere: Britta Kjær og Karsten Kabell. Træffes i kirken mandag-fredag kl Tlf Kirkeværge: Niels-Erik Larsen, Kildeengen 6, 3060 Espergærde, tlf Menighedsrådsformand: Carl Erik Johansen, Havremarken 2, 3060 Espergærde, tlf , Regnskabsfører: Per Gantriis, tlf , Træffes i kirken hver onsdag kl KFUM og K spejderne: Grupperådsformand Marc Pröschold: eller tlf Webmaster for Mørdrup Kirkes hjemmeside: Søren Larsen, Udlejning af kælderlokaler: Alle henvendelser vedrørende leje af lokaler i kælderen rettes til kordegnen i kirkekontorets åbningstid tirsdag-fredag. Vielse: Bryllupspapirer ordnes på kommunekontoret i brudens bopælskommune. Derefter sker henvendelse til kirkekontoret. Der medbringes prøvelsesattest fra kommunen, dåbsattest samt evt. skilsmissebevilling. Derefter henvender man sig til den præst, der skal foretage vielsen. Fødsler: Alle fødsler registreres på kirkekontoret. Ved fødslen udleverer jordemoderen en blanket, som forældrene skal udfylde og aflevere på kirkekontoret i bopælssognet inden 14 dage efter fødslen. Forældrenes dåbs- eller navneattester og evt. vielsesattest medbringes. Faderskabet kan anerkendes ved brug af en omsorgsog ansvarserklæring. Det er nu muligt at foretage anmeldelsen elektronisk, hvis man har en digital signatur. På foedselsregistrering.html kan man læse nærmere om reglerne for anmeldelse af fødsel. Og på kan man finde og udskrive blanketter. Og hvis man har en digital signatur, kan man foretage anmeldelse online. Navngivning ved dåb: Henvendelse til den præst, som skal foretage dåben. Her aftales tidspunktet for dåbshandlingen og barnets navn. Navne og adresser på barnets faddere medbringes, mindst tre og højst fem personer. Gerne mindst 8 dage før dåben ønskes foretaget. Navngivning uden dåb: Er bopælssognet ved barnets fødsel Mørdrup Sogn, skal der ikke medbringes attester på Mørdrup Kirkes kontor. Var bopælssognet ved fødslen ikke Mørdrup Sogn, skal forældrenes dåbs/navneattester og vielsesattest/faderskabserklæring medbringes i forbindelse med henvendelsen til Mørdrup Kirkes kontor. Konfirmation: Indskrivning hos præsterne efter bekendtgørelse i ugepressen og på skolerne. CPR-nummer medbringes ved indskrivningen. Dødsfald og begravelse: Dødsattest fra læge eller sygehus, dåbsattest, CPR-nummer, evt. vielsesattest/ skilsmissepapirer fra afdøde medbringes til begravelsesforretningen. Tidspunktet for begravelsen eller bisættelsen fastsættes efter henvendelse til den præst, der skal forrette handlingen. Rekvisition af samtlige attester sker ved personlig henvendelse eller skriftlig henvendelse til kirkekontoret. Kirkebil: For ældre og gangbesværede ydes der gratis befordring til og fra gudstjenester. Henvendelse til kirkens kontor. PrinfoParitas A/S

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

MØRDRUP SOGN APRIL AUGUST 2012 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET POTER I PARADIS? AFRIKANSK BøRNEKOR SOGNEUDFLUGT 2012

MØRDRUP SOGN APRIL AUGUST 2012 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET POTER I PARADIS? AFRIKANSK BøRNEKOR SOGNEUDFLUGT 2012 MØRDRUP SOGN APRIL AUGUST 2012 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET POTER I PARADIS? AFRIKANSK BøRNEKOR SOGNEUDFLUGT 2012 KONFIRMATIONER 2013 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Vi har nu taget det nye varmeanlæg i kirkens 1. etape

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

XXX APRIL - AUGUST 2015 PASTOR A PÅ SKAFOTTET KONFIRMATIONER 2016 PINSE FOR HELE FAMILIEN PILGRIMSVANDRING SOGNEUDFLUGT

XXX APRIL - AUGUST 2015 PASTOR A PÅ SKAFOTTET KONFIRMATIONER 2016 PINSE FOR HELE FAMILIEN PILGRIMSVANDRING SOGNEUDFLUGT XXX APRIL - AUGUST 2015 PASTOR A PÅ SKAFOTTET KONFIRMATIONER 2016 PINSE FOR HELE FAMILIEN PILGRIMSVANDRING SOGNEUDFLUGT MØRDRUP KIRKE MØRDRUP KIRKE VESTERMARKEN 2, 3060 ESPERGÆRDE TLF. 49 13 49 47 WWW.MOERDRUPKIRKE.DK

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE DECEMBER 2011 JANUAR FEBRUAR 2012 Foto: Ole Pedersen Juletræet med sin pynt Julen begynder tidligere og tidligere i butikkerne. Allerede i begyndelsen af oktober er

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD DAGSORDEN for møde i menighedsrådet tirsdag den 3. december 2013 kl. 19.30 i foredragssalen. Fraværende: Forhåndsafbud fra Jørgen Ingberg Henriksen 03.12.2013 13/14, 01. Init.: REFERAT: 1. Godkendelse

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden:

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden: Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus Dagsorden: 0. Orientering fra formanden 1. Meddelelser fra formanden 2. Meddelelser fra kirkeværgen 3. Meddelelser

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn April - maj 2014 Gudstjenester i APRIL Onsdag 2. kl. 18.00 18-gudstjeneste B Hansen Fredag 4. kl. 17.00 Tumlegudstjeneste J C Larsen Lørdag 5. kl. 11.00 Kort nadvergudstjeneste

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital Oplysninger til pårørende om dødsfald Indhold Afsked med afdøde...4 Dødsattesten...5 Obduktion...5 Udlevering af ejendele...6

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest Amtssygehuset i Herlev Sygelejevielse Der skelnes mellem a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest b. nødvielse, d.v.s. vielse ved sygelejet, hvor der ikke er tid til at indhente prøvelsesattest.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Kan du mon kende kirketårnet?

Kan du mon kende kirketårnet? KIRKE Kan du mon kende kirketårnet? Måske har du lagt mærke til, at kirketårnet på Frederiksholm Kirke henover foråret har skiftet udseende. Du har måske også lagt mærke til byggerodet, containerne, kranerne,

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST 2010 De uventede møder Ganske ofte er det de møder, som man umiddelbart ikke regner for noget, der bliver de afgørende i ens liv. Et særligt menneske på det rette

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas

Læs mere

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013 November 2013 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Alle Helgen eller Halloween De små synger Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej 12,

Læs mere

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere