Er min kommune demensvenlig?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er min kommune demensvenlig?"

Transkript

1 1 Januar 2018 Er min kommune demensvenlig? Hovedkonklusioner fra en spørgeskemaundersøgelse blandt demenspatienter og pårørende Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner. Det er målsætningen i Den Nationale Demenshandlingsplan Mange kommuner er allerede godt i gang. I hvert fald, hvis man spørger dem selv. Men hvem afgør, om en kommune er demensvenlig, og hvad betyder det for mennesker med demenssygdom, at kommunens politikere har vedtaget en demenspolitik, eller kommunen kalder sig selv for demensvenlig. Alzheimerforeningen har spurgt dem, det handler om demenspatienter og pårørende og bedt dem tage stilling til, om deres egen kommune er demensvenlig. Vi har også spurgt, om kommunen lytter til mennesker med demens, om personer med demens får hjælp til transport, og om familien har en fast kontaktperson, de kan henvende sig til, når de får brug for hjælp. Alle spørgsmål stammer fra samtaler med demenspatienter i vores Tænketank og talrige dialogmøder med demenspatienter og pårørende landet over. Vi ved derfor, at det er spørgsmål, som har afgørende betydning for, om mennesker med demenssygdom føler sig anerkendt, inkluderet og hjulpet i hverdagen. For i sidste ende er det jo deres stemme, der afgør, om en kommune er demensvenlig eller ej. Lyt til mennesker med demens! Alzheimerforeningen, Løngangstræde 25, DK 1468 Tlf.: e mail:

2 2 Indhold: 0. Resumé Kommuner lytter ikke til familier med demens Hjælp til individuel transport halter Haves: Demens i familien Ønskes: Fast kontaktperson Det er hvad kommunen gør der tæller ikke hvad den siger Lyt til familier berørt af demens Epilog Resumé Alzheimerforeningen har spurgt mennesker med demenssygdom og pårørende om deres kommune har inddraget dem i planlægningen af kommunens demensindsats, om de får hjælp til transport og om familier berørt af demens har en fast kontaktperson i kommunen. Demenspatienter og pårørende er endvidere blevet bedt om at tilkendegive om de er enige eller uenige i at deres kommune er demensvenlig. Her er, hvad de fortalte os: Kommunerne lytter ikke til mennesker med demens. Tre ud af fire familier berørt af demens er ikke blevet inddraget i planlægningen af kommunens demensindsats. Hver tredje familie svarer nej til at de er blevet inddraget i beslutning der handler om hvor ofte familien får besøg af den kommunale demenskoordinator. Mennesker med demens får sjældent hjælp til individuel transport Otte ud af ti personer med demens får ingen hjælp til individuel transport. Næsten halvdelen af de adspurgte fortæller at de ikke får hjælp med transport til at deltage i kommunens egne demenstilbud. Mange familier med demenssygdom har ingen fast kontaktperson Hver tredje familie med demenssygdom har ingen fast kontaktperson i kommunen at henvende sig til, hvis familien får brug for hjælp. Det er hvad kommunen gør og ikke hvad den siger der tæller Ni ud af ti familier med demenssygdom er enige i at deres kommune er demensvenlig, hvis kommunen har lyttet til dem, hjulpet dem med transport og de har en fast kontaktperson, de kan henvende sig til. Det gør ingen forskel om kommunen har vedtaget en demenspolitik eller om den har udnævnt sig selv som demensvenlig, når man spørger familier med demens, om de bor i en demensvenlig kommune. En ting er, hvad de siger, de vil, en anden ting er, hvad de gør Pårørende til et menneske med demenssygdom og som bor i en kommune med en vedtaget demenspolitik

3 3 1. Kommuner lytter ikke til familier med demens 1 Selvom både borgerinddragelse og involvering af pårørende er plusord blandt politikere i de fleste kommuner, er det kun godt hver fjerde demenspatient eller pårørende, der svarer ja til, at kommunen har inddraget dem i planlægningen af den kommunale demensindsats. (Se diagram 1) Diagram 1: Mennesker med demens og pårørende som er inddraget i planlægningen af kommunens demensindsats procent. 2 Familier med demens som er inddraget i planlægningen af kommunens demensindsats Ja 27% Nej 73% Kilde: Alzheimerforeningen, Spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer, november N=1.694 Oplevelsen af ikke at blive inddraget i planlægningen af kommunernes Demensindsats svarer ganske godt til, hvad kommunerne selv beskriver. En analyse af kommunernes officielle demenspolitikker afslørede således, at kun fire ud af landets 98 kommuner har oplyst, at de har lyttet til mennesker med demenssygdom, da kommunens demenspolitik blev lavet. 3 Til gengæld ser det bedre ud, når det handler om inddragelse i beslutninger om kommunens hjælp til familier med demens. Næsten to tredjedele af demenspatienter og pårørende har svaret ja til at de er blevet inddraget i beslutninger om kommunens hjælp fx hvilke hjælpemidler, de får tilbudt. (Se diagram 2) Lidt mindre positivt ser det ud, når det handler om inddragelse i kommunens beslutninger om hvilke konkrete aktiviteter kommunen tilbyder til den enkelte demenspatient eller dennes pårørende. Her er det kun ligegodt halvdelen (54%), der svarer ja til spørgsmålet om de er blevet inddraget i kommunens beslutninger. (Se diagram 2) 1 Spørgeskema blev udsendt til ca medlemmer af Alzheimerforeningen svarede heraf var 4 % demenspatienter, 89 % pårørende og 7% fagpersoner. Kun demenspatienter og pårørende indgår i denne undersøgelse. 2 Spørgsmål: Er du blevet inddraget i planlægningen af din kommunes demensindsats? (Eksempelvis i form af invitation til at deltage i borgermøder, dialogmøder, workshops, undersøgelser, lokal Tænketank eller lign.) 3 Alzheimerforeningen: Demensvenlige kommuner? fokus på kommunernes demenspolitikker og strategier; oktober 2017 ; Baggrundsrapport demensvenlige kommuner fokus paa demenspolitik og stratgi.pdf

4 4 Diagram 2: Inddragelse af familier med demens i kommunens konkrete hjælp til familien Inddraget i beslutning om kommunens hjælp til demensfamilien procent 0 Hjælpemidler mm Aktiviteter Besøg af demenskonsulent Ja Nej Kilde: Alzheimerforeningen, Spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer, november N=1.512, 1476, 1493 Når det handler om medbestemmelse om hvor ofte familier, der er berørt af demens, får besøg af den kommunale demenskonsulent, er det ikke for opløftende. Kun godt fire ud af ti familier med demens svarer ja til at de er blevet inddraget i kommunens beslutning om, hvor ofte de får besøg af en demenskonsulent. (Se diagram 2) 2. Hjælp til individuel transport halter Mennesker med en demenssygdom har brug for hjælp til transport. Sygdommen angriber hjernen og evnen til at orientere sig. Derfor kan mange mennesker med demenssygdom ikke selv transportere sig eller benytte offentlige transportmidler. Jeg synes, det er et meget stort problem, at min demente mor ikke kan få hjælp til transport til mig, så hun kan besøge mig. Jeg bor en times kørsel herfra og har små børn. Min mor kan kun få transport i de nærmeste kommuner. Pårørende til et menneske med demenssygdom Mennesker med demens har brug for hjælp til individuel transport, hvis de skal deltage i aktiviteter uden for hjemmets fire vægge. Men i modsætning til personer med et fysisk handikap, der har lovkrav på hjælp til individuel transport fx til familiebesøg, er demenspatienter og familier henvist til at ansøge kommunen om hjælp. Kommunerne er nemlig ikke forpligtet til at hjælpe. 4 Spørgsmål: Er du og din pårørende blevet inddraget af kommunens medarbejdere i følgende beslutninger? Beslutninger om hjælp og/eller hjælpemidler til dig eller din pårørende med demens Hvilke aktiviteter for mennesker med demens, du eller din pårørende selv har lyst til at deltage i Hvor ofte du og/eller din pårørende får besøg af den kommunale demenskoordinator/konsulent

5 5 Det kan til gengæld være svært at overbevise kommunerne om behovet for hjælp til individuel transport. En undersøgelse Alzheimerforeningen gennemførte i efteråret 2017 viste, at kun 11 ud af 98 kommuner i praksis giver demenspatienter hjælp til individuel transport. 5 Det stemmer helt overens med, at det også kun er 17 procent af adspurgte demenspatienter og pårørende, der har svaret ja til at de får hjælp til transport. (Se diagram 3) Diagram 3: Personer med demens der får hjælp til transport til private arrangementer 6 Hjælp til demenspatienter med individuel transport procent Ja 17% Nej 83% Kilde: Alzheimerforeningen, Spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer, november N=1.506 Der er dog hjælp på vej. Folketinget har nemlig via aftalen om Satspuljen 2018 afsat 44,7 millioner kroner til et to årigt forsøg med hjælp til individuel transport. Forsøget skal omfatte ca. fem kommuner. Kommunerne er ikke udpeget endnu. 7 Udover hjælp til individuel transport har personer med demens også behov for hjælp, når det drejer sig om at kunne deltage i de kommunale tilbud som kommunens sagsbehandlere visiterer den pågældende til. Man skulle tro, at det var en del af pakken, at kommunerne sørgede for at de demenspatienter, der efter en grundig kommunal vurdering, har brug for et kommunalt tilbud, også kan deltage i tilbuddet. Men sådan forholder det sig ikke nødvendigvis. Næsten halvdelen af demenspatienter og pårørende svarer nej til, at de får hjælp af kommunen til at kunne deltage i de tilbud som kommunen tilbyder. (Se diagram 4) 5 Alzheimerforeningen: Hjælp til transport Hovedkonklusioner fra undersøgelse af kommunernes tilbud om hjælp til transport til mennesker med en demenssygdom; november hjaelp til koersel ogsaa til mennesker med demenssygdom.pdf 6 Spørgsmål: Har din kommune tilbudt hjælp til transport, således at personen med demens kan deltage i private arrangementer (f.eks. familiefødselsdage) eller aktiviteter (sports og fritidsaktiviteter, udflugter og andre aktiviteter arrangeret af Alzheimerforeningen, Ældre Sagen eller andre foreninger)? OBS! Spørgsmålet omhandler ikke transport til læge, hospital og lign.? 7 Aftale om satspuljen på ældreområdet for aeldreplejen faar et nyt videnscenter.aspx

6 6 Diagram 4: Personer med demens der får hjælp til transport til visiterede tilbud 8 Hjælpt til transport til visiterede tilbud Ja 53% Nej 47% Kilde: Alzheimerforeningen, Spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer, november N= Haves: Demens i familien Ønskes: Fast kontaktperson Så enkelt kan det siges. Familier med demenssygdom har brug for støtte, opbakning og hjælp i hverdagen. Ikke kun hjælp til behandling af demenssygdommen, men hjælp til alle de følgevirkninger demenssygdommen fører med sig. Diagram 5: Familier med demens der har en fast kontaktperson i kommunen procent 9 Har du en fast kontaktperson i kommunen Nej: 32% Ja: 68% Kilde: Alzheimerforeningen, Spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer, november N= Spørgsmål: Har din kommune tilbudt hjælp til transport, således at personen med demens kan deltage i kommunale tilbud (dagcenter, daghjem, aktivitetscenter og lign.)? 9 Spørgsmål: Har du en fast kontaktperson eller et fast kontaktsted i din kommune, du kan henvende dig til, når du har brug for støtte eller konkret hjælp i hverdagen?

7 7 Der er tusinde spørgsmål, der trænger sig på, når et familiemedlem langsomt, men ubønhørligt mister mulighederne for at tage vare på sig selv og sin familie. Derfor er ønsket om en fast kontaktperson i kommunen højt prioriteret. At dømme ud fra besvarelserne ser det ud til at ønsket om en fast kontaktperson er hørt. I hvert fald svarer lidt flere end to tredjedele ja til spørgsmålet om de har en fast kontaktperson i kommunen. Men desværre svarer næsten en tredjedel enten direkte nej eller ved ikke (hvilket jo heller ikke er godt nok) til spørgsmålet om de har et fast sted at henvende sig i kommunen, hvis de har brug for hjælp. Kommunerne har således god grund til at oppe sig på dette punkt, hvis de agter at hjælpe familier, der er ramt af demenssygdom. De kommunalt ansatte demenskoordinatorer har været et fint supplement til en meget velfungerende hjemmepleje og aflastning imens min svigermor stadig boede hjemme Vi har trods en hård tid følt os lyttet til, forstået og hjulpet hvor det var muligt. Pårørende til et menneske med demenssygdom Det er tydeligt at det at have en fast kontaktperson, er noget, der er højt prioriteret blandt demensramte familier. Af de demenspatienter og pårørende, der har svaret på spørgsmålet, har 552 kommenteret svaret. Flere med meget rosende ord til de kommunale demenskoordinatorer, der bl.a. kaldes ildsjæle, fantastiske, lydhøre og en uvurderlig hjælp for familier med demens. Men rigtigt mange har kritiske kommentarer om manglende hjælp fra kommunen, vanskeligheder med at komme i dialog med de relevante fagpersoner, problemer med alt for mange forskellige og skiftende personaler, lange ventetider og oplevelsen af at løbe panden i mod kommunens mur. Flere beretter endvidere at de i lange perioder slet ikke hører fra den kommunale demenskoordinatorer ja, faktisk helt op til to år uden kontakt fra kommunen. Min hustru blev diagnosticeret februar 2012 og bor i dag på plejecenter. ALLE de tilbud min hustru har gjort brug af er fundet frem ved min aktive søgning. INGEN aktiv opsøgning eller passiv information om tilbud fra kommunen Pårørende til et menneske med demenssygdom Det er heldigvis ikke en generel opfattelse, at det kan være svært at få den kommunale demenskoordinator i tale. Men i mange kommuner har demenskoordinatorerne ganske mange og måske for mange familier med demens, de skal hjælpe. En undersøgelse af hvor mange demenspatienter, der er pr. demenskoordinator i de forskellige kommuner afslørede således meget store forskelle kommunerne imellem. I nogle kommuner langt over 500 demenspatienter pr. demenskoordinator. I andre kommuner færre end Se bl.a. hovedstaden/koebenhavns omegn/albertslund/

8 8 4. Det er hvad kommunen gør der tæller ikke hvad den siger Der findes ingen standard for, hvad en demensvenlig kommune er. Der er ingen faste krav fra regeringen, og Folketinget har heller ikke vedtaget nogen lov om demensvenlige kommuner. Men i følge Den Nationale Demenshandlingsplan, som et enigt Folketing står bag, er en del af det at være en demensvenlig kommune, at kommunens demensstrategi udarbejdes under inddragelse af mennesker med demens og deres pårørende. Spørgsmålet om hvorvidt en kommune er demensvenlig eller ej må således i sidste ende afgøres af de mennesker, der lever med demenssygdom i hverdagen. Alzheimerforeningen har derfor spurgt demenspatienter og pårørende om de mener, at de bor i en demensvenlig kommune. Og det gode budskab er, at det synes de fleste. 62 procent af de adspurgte er således meget enige eller delvis enige i udsagnet Min kommune er demensvenlig. Resultaterne fra undersøgelsen viser samtidig, at der er et sammenfald mellem det kommunen gør i praksis og hvor stor en andel af de adspurgte, der er enige i udsagnet Min kommune er demensvenlig. Diagram 6: Demenspatienter og pårørende, der er enig i udsagn om demensvenlig kommune (procent) Enig i at min kommune er demensvenlig, når familien... Kilde: Alzheimerforeningen, Spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer, november N=1.470 Otte ud af ti personer med demens og pårørende, der har svaret ja til, at de er blevet inddraget i planlægningen af kommunens demensindsats, er samtidig enige i, at de bor i en demensvenlig kommune. Omvendt er det (kun) ca. halvdelen af dem, der har svaret nej til, at de er blevet inddraget, der er enige eller delvis enige i, at de bor i en demensvenlig kommune. Inddragelse af personer og pårørende i planlægningen af kommunens demensindsats gør således en forskel for familier, der er berørt af demens. (se diagram 6) 11 Spørgsmål: Danmark skal ifølge Folketinget have 98 demensvenlige kommuner. Angiv hvor enig du er i udsagnet Helt enig delvis enig delvis uenig helt uenig ved ikke.

9 9 Samme billede tegner sig, når man spørger familier, der får hjælp af kommunen til individuel transport for mennesker med demens. Mens det er lidt færre nemlig tre ud af fire af de familier, der har en fast kontaktperson i kommunen, der er enige i udsagnet om at deres kommune er demensvenlig. Det har til gengæld stor negativ betydning for personer med demens og deres pårørendes syn på kommunen, hvis de ikke har en fast kontaktperson. Kun godt hver tredje familie, der ikke har eller ikke ved om de har en fast kontaktperson at henvende sig til hvis de får brug for hjælp, er enige i at de bor i en demensvenlig kommune. (Se diagram 6). Spørgeskemaundersøgelsen viser således, at det i højere grad er, hvad kommunen rent faktisk gør helt konkret for at hjælpe familier med demens og ikke så meget hvad kommunen siger der er afgørende for, om mennesker med demenssygdom og deres familie synes, at de bor i en demensvenlig kommune. Diagram 7: Sammenfald mellem enighed i udsagn om demensvenlig kommune og hvad kommunen gør konkret, om kommunen har en demenspolitik eller om kommunen er udnævnt til demensvenlig kommune Enig i at kommune er demensvenlig når kommunen... (procent) Kilde: Alzheimerforeningen, Spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer, november N=1.470 Endnu bedre ser det ud, hvis kommunerne både lytter, hjælper med transport og sørger for, at familierne har en fast kontaktperson. Ni ud af ti demenspatienter og pårørende er således meget eller delvis enige i, at de bor i en demensvenlig kommune, hvis kommunen har lyttet til dem, hjulpet dem med transport og har en fast kontaktperson som familierne kan henvende sig til, hvis de har brug for hjælp. (Se diagram 7). Hvis man derimod bor i en kommune, som hverken lytter, hjælper med individuel transport eller tilbyder en fast kontaktperson, er det kun ca. 30 procent af de ad 12 Spørgsmål: Danmark skal ifølge Folketinget have 98 demensvenlige kommuner. Angiv hvor enig du er i udsagnet Helt enig delvis enig delvis uenig helt uenig ved ikke.

10 10 spurgte, der er enige i, at deres kommune er demensvenlig. Der gør således en markant forskel for familier berørt af demens, når kommunerne lytter, hjælper med transport og tilbyder en fast kontaktperson. (Se diagram 7). For os ville det være demensvenligt hvis der var individuelle tilbud tilpasset den enkelte dementes behov. Og at man som pårørende fik mere opbakning og støtte. (Pårørende til et menneske med demenssygdom som bor i en kommune med demenspolitik) 43 kommuner i Danmark har en vedtaget og offentliggjort demenspolitik eller strategi. Men det gør ikke den store forskel for familier berørt af demens i hvert fald ikke i forhold til familiernes holdning til om de bor i en demensvenlig kommune. Der er nemlig stort set lige mange, der er enige i udsagnet om, at deres kommune er demensvenlig, uanset om de bor i en kommune, der har vedtaget en officiel demenspolitik, eller i en kommune uden en demenspolitik procent af de adspurgte, der bor i en kommune, som har en demenspolitik, er enige i, at deres kommune er demensvenlig, mens det er 59 procent, der bor i en kommune som ikke har en demenspolitik, der er enige i, at deres kommune er demensvenlig. (Se diagram 7). Mange kommuner har udnævnt sig selv som demensvenlige. 14 Men der er heller ikke her signifikant forskel på om demenspatienter og pårørende bor i en af de 17 kommuner, der allerede er udnævnt som demensvenlige eller de bor i en kommune, der ikke betegner sig selv som demensvenlig. 65 procent af de adspurgte, der bor i en kommune, som kalder sig selv demensvenlig, er enige i at deres kommune er demensvenlig. Føler mig totalt overladt til mig selv fordi jeg er forholdsvis ung og i arbejde. Min mand er også forholdsvis ung men er på mange måder som et barn. (Pårørende til et menneske med demenssygdom. Bor i en kommune med demenspolitik) Mens det er næsten lige så mange nemlig 62 procent der bor i en kommune, som ikke kalder sige selv demensvenlig, der også er enige i at deres kommune er demensvenlig. (Se Diagram 7). Konklusionen er derfor enkel: Det er ikke det, kommunen siger, den vil gøre, men det kommunen rent faktisk gør, der betyder noget for familier berørt af demens. 5. Lyt til familier berørt af demens Spørgsmålet om kommunernes konkrete demensindsats optager familier berørt af demenssygdom. Af de personer, der svarede på spørgeskemaet, har 568 skrevet en 13 Alzheimerforeningen: Demensvenlige kommuner? fokus på kommunernes demenspolitikker og strategier; oktober 2017 ; Baggrundsrapport demensvenlige kommuner fokus paa demenspolitik og stratgi.pdf 14 kommuner/

11 11 kommentar til spørgsmål om, hvorvidt de har en fast kontaktperson i kommunen, og 421 har skrevet en kommentar til spørgsmålet om, kommunen er demensvenlig. Der er mange positive kommentarer fx til de kommunale demenskoordinatorer og omsorgsfulde medarbejdere på plejehjem. Det er vigtigt at huske. Men antallet af kritiske kommentarer er dog langt højere. To tredjedele af alle kommentarer om de demensvenlige kommuner indeholder en eller flere kritiske bemærkninger til den kommunale indsats, mens det kun er hver ottende kommentar, der indeholder roser eller andre positive bemærkninger om den kommunale demensindsats. Diagram 8: Indholdet af kritiske kommentarer til den kommunale demensindsats fra familier berørt af demenssygdom. Procent af alle kritiske kommentarer. 15 Indhold af kritiske kommentarer 7% 5% For lidt personale For lidt information mm 16% 18% 21% 34% For lidt viden om demens For få aktiviteter Manglende politisk fokus Utilfredshed med fysiske forhold Kilde: Alzheimerforeningen, Spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer, november N=256 De ansatte løber stærkt, og der er ikke tid nok. Bad har ikke været muligt. Hårvask kun 1 x ugen. Bleskift ikke for tit med blærebetændelser og indlæggelser til følge. Ledere går mere op i at måle arbejdsområder og spare tid, frem for at der er tid til omsorg i en meget svær tid. Vi som pårørende har måtte hjælpe med meget. (Pårørende til et menneske med demenssygdom, der bor i en kommune med demenspolitik.) Vender vi blikket mod de kritiske kommentarer, er det tydeligt, at for lidt personale og de meget lave normeringer på plejehjem især giver anledning til kritik fra pårørende og demenspatienter. Men også for lidt viden om demens blandt personale, manglende information om kommunale tilbud og for få aktiviteter for mennesker med demenssygdom og pårørende er typiske kritikpunkter, når man spørger familier, der er berørt af demens, om den kommunale demensindsats. (Se diagram 8). 15 Kommentarerne fra respondenterne skrevet i et åbent tekstfelt og efterfølgende analyseret og kodet alt efter indhold i kommentaren. Kun kommentarer med et kritisk indhold til den kommunale demensindsats indgår i diagram 8.

12 12 For få hænder og manglende viden om demens påvirker både personen med demens og de pårørende. Flere pårørende skriver direkte, at manglende tid til nødvendig pleje som fx bleskift går ud over demenspatientens sundhedstilstand og fører til indlæggelser på hospital. De mange kommentarer giver et indblik i hvordan den øgede opmærksomhed om demenssygdom, der er kommet de senere år, opleves når man som familie føler man står alene med udfordringerne. Det er fint nok at snakke og skrive om demens som en folkesygdom og at demens er noget, vi skal være åbne om men så længe det stadig ER et tabu at have sygdommen, og så længe de fleste, inkl. politikere og selv nogle professionelle ER uvidende om sygdommene, og mere eller mindre afskriver de demensramte uden at vurdere den enkeltes sygdomsstadie og forløb... jamen, så er der sgu langt igen til demensvenlighed og et værdigt liv med demens. (Pårørende til et menneske med demenssygdom.) Tabu, manglende viden om demens blandt politikere og fagprofessionelle samt manglende evne til at se og tilpasse behandling og pleje til det enkelte menneske, der har demenssygdommen, står således ofte i skærende kontrast til den megen snak om demensvenlighed. Epilog Responsen på spørgeskemaundersøgelsen har været stor og overvældende. Vi lader derfor et familiemedlem til et menneske, der har en demenssygdom, få det sidste ord: Demensvenlighed i vores kommune er i sin opstart. Ikke alle er lige venlige, (uvidenhed, travlhed, stress). Ikke alle har forståelse og viden, og ganske få har tid. Apoteket er det demensvenligste sted, jeg kan få øje på. Gode kurser har gjort deres gavn. Kommunen er en labyrint, der tydeligvis skal spare. Det mærkes, at man skal passe ind i fastlagte systemer, gør man ikke det, betragtes man ofte som "vanskelig pårørende" og bliver mødt med manglende lydhørhed for selvgjorte erfaringer. Mange pårørende giver op og retter ind i stedet for at holde ud og synliggøre de faktiske, individuelle behov og finde forståelse hos kompetente personer. Dem er der desværre for få af de er bundet af sparekniven. (Pårørende til et menneske med en demenssygdom i Danmark anno 2017 År ét inde i realiseringen af Den Nationale Demenshandlingsplan 2025) Det må vi kunne gøre bedre! Alzheimerforeningen, Løngangstræde 25, DK 1468 København K Tlf.: ;

Region Midtjyllands demensindsats Notat om behandling, pleje og omsorg for familier med demens i kommuner og region i Region Midtjylland

Region Midtjyllands demensindsats Notat om behandling, pleje og omsorg for familier med demens i kommuner og region i Region Midtjylland Januar 2018 Region Midtjyllands demensindsats Notat om behandling, pleje og omsorg for familier med demens i kommuner og region i Region Midtjylland Danmark skal være en demensvenligt land, hvor mennesker

Læs mere

Region Syddanmarks demensindsats Notat om behandling, pleje og omsorg for familier med demens i kommuner og region i Region Syddanmark

Region Syddanmarks demensindsats Notat om behandling, pleje og omsorg for familier med demens i kommuner og region i Region Syddanmark Januar 2018 Region Syddanmarks demensindsats Notat om behandling, pleje og omsorg for familier med demens i kommuner og region i Region Syddanmark Danmark skal være en demensvenligt land, hvor mennesker

Læs mere

Region Nordjyllands demensindsats Notat om behandling, pleje og omsorg for familier med demens i kommuner og region i Region Nordjylland

Region Nordjyllands demensindsats Notat om behandling, pleje og omsorg for familier med demens i kommuner og region i Region Nordjylland Januar 2018 Region Nordjyllands demensindsats Notat om behandling, pleje og omsorg for familier med demens i kommuner og region i Region Nordjylland Danmark skal være en demensvenligt land, hvor mennesker

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Birgitte Vølund Formand Alzheimerforeningen

Birgitte Vølund Formand Alzheimerforeningen Birgitte Vølund Formand Alzheimerforeningen 500.000 Vi arbejder hårdt for at virkeliggøre drømmen om: Et demensvenligt Danmark - hvor ingen er alene med demens, og livet med demens derfor er værd at leve.

Læs mere

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr Demensstrategi Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr. 480-2016-169551 Sags nr. 480-2015-102393 Indhold Forord...2 Demensvenlig kommune...3 Værdiudsagn i demensindsatsen...4 Handlingsplan...5 Nordfyns

Læs mere

Høje Taastrup 12. juni Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

Høje Taastrup 12. juni Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Høje Taastrup 12. juni 2017 Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Ann og Jørgen: Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Alzheimerforeningen deler

Læs mere

DSR 17. marts Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

DSR 17. marts Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen DSR 17. marts 2016 Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Alzheimerforeningen deler håbet om En fremtid

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2017-2025 Baggrund Demenssygdom er en hastigt voksende folkesygdom. Nationalt Videnscenter for Demens har estimeret, at der vil ske en fordobling af antallet af demente frem mod 2040 1.

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Danske Ældreråd 16. november 2015. Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

Danske Ældreråd 16. november 2015. Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Danske Ældreråd Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Ann og Jørgen: Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Støt demente og pårørende med 100 kroner

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

Demensvenlige kommuner? fokus på kommunernes demenspolitikker og strategier

Demensvenlige kommuner? fokus på kommunernes demenspolitikker og strategier Lyt til mennesker med demens Demensvenlige kommuner? fokus på kommunernes demenspolitikker og strategier Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner. Det er målsætningen i Den Nationale Demenshandlingsplan

Læs mere

Nis Peter Nissen Alzheimerforeningen 28. september 2009. Hjælp demente og pårørende Støt Alzheimerforeningen

Nis Peter Nissen Alzheimerforeningen 28. september 2009. Hjælp demente og pårørende Støt Alzheimerforeningen Alzheimerforeningen Baggrunden: 80.000 danskere har i dag Alzheimers eller en anden demenssygdom om 30 år vil antallet af demente være fordoblet Næsten 400.000 personer lever i dag som pårørende med demens

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Hovedkonklusioner: 68% af de kommunalt ansatte medarbejdere og 62% af de regionalt ansatte medarbejdere r, at de har gode eller meget gode

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Opsamling på input fra ca. 200 deltagere på borgermøde den 8. juni om Skive som demensvenlig kommune

Opsamling på input fra ca. 200 deltagere på borgermøde den 8. juni om Skive som demensvenlig kommune Opsamling på input fra ca. 200 deltagere på borgermøde den 8. juni om Skive som demensvenlig kommune Input og idéer er samlet under de 4 temaer, som blev drøftet: Tilgængeligt og demensvenligt samfund

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver FOA, Analysesektionen 5. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via forbundets

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Vi kan ikke fjerne demens. Men vi kan gøre hverdagen lidt nemmere. Gode råd om livet med demens

Vi kan ikke fjerne demens. Men vi kan gøre hverdagen lidt nemmere. Gode råd om livet med demens Vi kan ikke fjerne demens. Men vi kan gøre hverdagen lidt nemmere Gode råd om livet med demens Hvad er demens? Demens er betegnelsen for den tilstand, man kommer i, når de mentale færdigheder bliver svækket

Læs mere

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774 N OTAT KL's spørgeskemaundersøgelse vedr. socia l- pædagogisk bistand til deltagelse i aktivit e- ter, ferie og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv. 1. Indledning KL har på baggrund af dialog

Læs mere

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Folketinget bevilgede i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2014 en milliard kroner ekstra til løft af kommunernes indsats på

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Medlemspulsundersøgelse

Medlemspulsundersøgelse Evaluering af kommunalreformen Medlemspulsundersøgelse FOA Juni 2007 REFORMGRUPPEN Medlemspulsundersøgelse om kommunalreformen Forbundet har gennemført en medlemspulsundersøgelse i april måned 2007 med

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Århus 22. februar 2016. Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

Århus 22. februar 2016. Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Århus 22. februar 2016 Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Ann og Jørgen: Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Alzheimerforeningen deler håbet

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 Evalueringen består af en analyse af spørgeskemabesvarelser fra 45 børn i Varde Kommunes dagtilbud, omhandlende

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

1.3. Spørgeskema 1. - Spørgsmål om information på kommunens hjemmeside

1.3. Spørgeskema 1. - Spørgsmål om information på kommunens hjemmeside 1.3 Spørgeskema 1 - Spørgsmål om information på kommunens hjemmeside Baggrundsoplysninger 1. Hvilken kommune bor du i? 2. Dit navn, skriv venligst: 3. Angiv om du er: Kvinde Mand 4. Angiv din alder 60-64

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Demens. - et problem i hverdagen

Demens. - et problem i hverdagen Visitationen Furesø Kommune: Henvendelse ved behov for hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, daghjem, aflastning, visiterede boliger og træning. TLF: 72 35 56 30 Hverdage 9.00-14.00, torsdag 10.00

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Frivilligt arbejde er frivilligt og ikke gratis!

Frivilligt arbejde er frivilligt og ikke gratis! Budskabet: Frivilligt arbejde er frivilligt og ikke gratis! 8. maj 2012 2 Demenspatienter 2011 2040: 155.000 150.000 130.000 110.000 130.000 90.000 70.000 50.000 100.000 85.000 Kilde: Nationalt Videnscenter

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet?

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af JydskeVestkysten i samarbejde med FOA Sønderjylland. Figur 1 Figur 2: I alt har 516 svarpersoner svaret

Læs mere

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Sundbyvestervej 97 2300 København S 2015 Kære pårørende se her! Vi har brug for dig i Bruger-Pårørenderådet, dig som vil være talerør for dine kære Vi mødes

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang.

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. 09-06-2016 Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. BEDRE PSYKIATRI har på baggrund af den seneste tids tragiske hændelser på bosteder og den tilspidsede

Læs mere

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen Notat Den 25. marts 2015 Journal nr. 163-2014-15168 Dokument nr. 163-2015-44056 Til Sundheds- og Voksenudvalget Fra Center for Omsorg og Sundhed Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Værdighed i Ældreplejen kort guide til lokal indflydelse

Værdighed i Ældreplejen kort guide til lokal indflydelse Værdighed i Ældreplejen kort guide til lokal indflydelse Hvorfor Værdighed? At kunne leve et liv i værdighed har stor betydning for vores velbefindende og livskvalitet. Som svækket ældre menneske kan man

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bedre normering på plejehjem

Forslag til folketingsbeslutning om bedre normering på plejehjem 2017/1 BSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 4. oktober 2017 af Stine Brix (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden FOA, Analysesektionen 11. oktober 2007 FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om arbejdstid, bl.a. hvor mange timer de er ansat til

Læs mere

Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom

Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom I mange kommuner forhindres mennesker med en demenssygdom i at deltage i rehabiliterende

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Livet med demens Demens og aggression: Demens er en sygdom i hjernen og kan forekomme hos voksne i alle aldre, men er hyppigst hos ældre. Demens er betegnelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Godkendt af Byrådet februar 2008 Indholdsfortegnelse Forord 3 Værdigrundlag 4 Målsætning 4 Demens 4 Udredning og diagnosticering 5 Personalets uddannelse 6 Socialpædagogisk

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente.

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. Det siger FOAs medlemmer om medicinering af demente FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. FOA Kampagne

Læs mere