STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017"

Transkript

1 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017

2 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse samt indkomstforhold for beboerne i den almene boligsektor pr. 1. januar Oplysningerne er fordelt på køn, alder, etnicitet, år og geografi. Landsbyggefondens beboerstatistik giver et billede af beboersammensætningen i den almene boligsektor, udviklingen heri over tid og en sammenligning med resten af landet. Beboerstatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til opbygning af en referenceramme for forvaltningsrevision, levere nøgletal til sammenligninger, benchmarking og effektivitetsmålinger samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner. I publikationen er der indsat kommunetabeller, som indeholder kommuneopdelte tal for de overordnede variable i publikationen samt en beskrivelse af datagrundlaget. Publikationen indledes med en sammenfatning af konklusionerne i statistikken. Del 1 indeholder henholdsvis fordelingen af beboersammensætningen, fordelingen på husstande, antallet af tilflyttere og fraflyttere, offentligt forsørgede, uddannelses- og beskæftigelsesforhold samt indkomstforhold i separate afsnit. I starten af hvert afsnit findes en kort tekstgennemgang samt en tabel- og figuroversigt Del 2 indeholder et særligt tema om udviklingen i de almene beboeres igangværende uddannelser i henholdsvis 2008 og Publikationen er baseret på udtræk fra Danmarks s Forskningsservice og adresseoplysninger fra Landsbyggefondens Huslejeregister. Beboere i den almene boligsektor 2017 er en del af fondens faste årlige statistikker. Næste udgave af beboerstatistikken forventes udgivet ultimo LANDSBYGGEFONDEN November

3 Indhold Forord...1 Indhold...2 Sammenfatning...5 Del 1. Almene boliger...8 Del 1.1. Beboersammensætning...8 Tabel 1: Beboere fordelt på køn, alder og region pr. 1. januar Tabel 1: Beboere fordelt på køn, alder og region pr. 1. januar 2017 fortsat Figur 1: Beboere fordelt på alder, region og boligsektor pr. 1. januar Tabel 2: Beboere fordelt på køn, alder og boligsektor pr. 1. januar Figur 2a: Befolkningspyramide i procent for beboere i den almene boligsektor pr. 1. januar Figur 2b: Befolkningspyramide i procent for resten af befolkningen pr. 1. januar Tabel 3: Indvandrere og efterkommere fordelt på region pr. 1. januar Tabel 4: Andel Indvandrere og efterkommere fordelt på boligsektor pr. 1. januar Figur 3: Andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande pr. 1. januar Figur 4: Andel indvandrere og efterkommere fordelt på region, almen boligsektor og resten af befolkningen og boligsektor pr. 1. januar Tabel 5: Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande fordelt på oprindelsesland og region pr. 1. januar Tabel 6: Andel Indvandrere og efterkommere i den almene boligsektor pr. 1. januar Tabel 7: Andel Indvandrere og efterkommere i resten af befolkningen pr. 1. januar Del 1.2. Husstande Tabel 8: Beboere pr. husstand i den almene boligsektor pr. 1. januar Tabel 9: Beboere pr. husstand i den almene boligsektor fordelt på regioner pr. 1. januar Figur 5: Beboere pr. husstand fordelt på kommuner pr. 1. januar Tabel 10: Husstande fordelt på størrelse og region pr. 1. januar Tabel 11: Husstandsstørrelser fordelt på sektorer pr. 1. januar Figur 6: Husstandsstørrelser fordelt på region, almen boligsektor og resten af befolkningen pr. 1. januar Tabel 12: Husstandstyper fordelt på region pr. 1. januar Tabel 13: Husstandstyper fordelt på boligsektor og andele pr. 1. januar Figur 7: Husstandstype fordelt på region, almen boligsektor og resten af befolkningen pr. 1. januar Del 1.3. Tilflyttere og fraflyttere Tabel 14: Tilflyttere til den almene boligsektor fordelt på alder og region, Tabel 15: Fraflyttere fra den almene boligsektor fordelt på alder og region, Tabel 16: Tilflyttere til den almene boligsektor fordelt på alder og etnicitet, Tabel 17: Fraflyttere fra den almene boligsektor fordelt på alder og etnicitet,

4 Del 1.4. Offentligt forsørgede Tabel 18: Offentligt forsørgede i den almene boligsektor, år, fordelt på region, Figur 8: Andel offentligt forsørgede i den almene boligsektor, år, Tabel 19: Offentligt forsørgede fordelt på forsørgelsestype og sektor, år, Tabel 20: Offentligt forsørgede indvandrere fra ikke-vestlige lande i den almene boligsektor fordelt på forsørgelsestype og region, år, Figur 9: Offentligt forsørgede personer fordelt på region, almen boligsektor samt resten af befolkningen, Tabel 21: Offentligt forsørgede indvandrere fra ikke-vestlige lande fordelt på forsørgelsestype og sektor, år, Tabel 22: Offentligt forsørgede efterkommere fra ikke-vestlige lande i den almene boligsektor fordelt på regioner, år, Tabel 23: Offentligt forsørgede efterkommere fra ikke-vestlige lande fordelt på forsørgelsestype og sektor, år, Figur 10: Offentligt forsørgede personer i den almene boligsektor, Tabel 24: Offentligt forsørgede tilflyttere til den almene boligsektor, år, Tabel 25: Offentligt forsørgede fraflyttere fra den almene boligsektor, år, Del 1.5 Uddannelse og beskæftigelse Tabel 26. Højest fuldførte uddannelse for beboere i den almene sektor, år, pr. 1. januar Tabel 27. Højest fuldførte uddannelse i den almene boligsektor fordelt på etnicitet, år, pr. 1. januar Tabel 28. Personer i den almene boligsektor, som er i gang med en uddannelse fordelt på etnicitet, år, pr. 1. januar Tabel 29. Højest fuldførte uddannelse fordelt på boligsektor og etnicitet, år, pr. 1. januar Tabel 30. Beskæftigede personer i den almene boligsektor fordelt på socioøkonomisk status, køn og alder, år, pr. 1. januar Tabel 31. Beskæftigede personer i den almene boligsektor fordelt på socioøkonomisk status og etnicitet pr. 1. januar Tabel 32: Beskæftigede personer fordelt på boligsektor og socioøkonomisk status pr. 1. januar Tabel 33. Højeste fuldførte uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning i den almene boligsektor pr. 1. januar Tabel 34. Højeste fuldførte uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning pr. 1. januar 2016, personer af dansk oprindelse Tabel 35. Højeste fuldførte uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning pr. 1. januar 2016, indvandrere og efterkommere Tabel 36. Højeste fuldførte uddannelse, køn og tilknytning til arbejdsmarkedet pr. 1. januar 2016, personer af dansk oprindelse Tabel 37. Højeste fuldførte uddannelse fordelt på køn, tilknytning til arbejdsmarkedet, almen boligsektor og resten af landet pr. 1. januar 2016, indvandrere og efterkommere Del 1.6. Indkomstforhold Tabel 38: Gennemsnitlig personlig indkomst for almene beboere på 15 år og derover, Tabel 39: Gennemsnitlig personlig indkomst og husstandsindkomst, Tabel 40: Beboere i den almene boligsektor fordelt på indkomstintervaller, 15 år og derover,

5 Tabel 41: Personer i resten af befolkningen fordelt på indkomstintervaller, 15 år og derover, Tabel 42: Udvikling i den personlige indkomst Figur 11: Gns. personlig indkomst for beboere på 15 år og derover i den almene boligsektor, Tema: Beboere under uddannelse Tabel T1. Igangværende uddannelse 1. januar 2008 og 2016, almen boligsektor Tabel T2. Igangværende uddannelse 1. januar 2008 og 2016 fordelt på sektorer Tabel T3. Igangværende uddannelse 1. januar 2008 og 2016 fordelt på køn og sektorer Tabel T4. Igangværende uddannelse 1. januar 2008 og 2016 fordelt på etnicitet og sektorer Tabel T5. Igangværende uddannelse 1. januar 2008 og 2016 fordelt på køn og etnicitet, almen boligsektor Kommunetabeller Kommunetabel 1: Beboere pr. husstand pr. 1. januar 2017 i den almene boligsektor Kommunetabel 2: Indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande pr. 1. januar 2017 i den almene boligsektor Kommunetabel 2: Indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande pr. 1. januar 2017 i den almene boligsektor Kommunetabel 3: Offentligt forsørgede fuldtidspersoner, 2016, i den almene boligsektor Kommunetabel 4: Personlig indkomst, 2015, i den almene boligsektor Datagrundlag Tabel A: Datagrundlag for Beboere i den almene boligsektor Eksempel 1. Forskel i procent

6 Sammenfatning Den almene boligsektor adskiller sig på flere punkter fra resten af befolkningen. Der bor en større andel enlige både med og uden børn og en større andel af indvandrere og efterkommere. Derudover er uddannelsesniveauet lavere, indkomsten lavere og andelen af offentligt forsørgede højere i den almene boligsektor i forhold til resten af befolkningen. En sjettedel af Danmarks befolkning bor alment Pr. 1. januar 2017 bor der personer i Danmark, heraf bor personer i den almene boligsektor. Det svarer til, at en sjettedel af den danske befolkning bor alment. Den gennemsnitlige husstand i den almene boligsektor er mindre end i resten af befolkningen. Der bor i gennemsnit 1,8 personer pr. husstand i de almene boliger og 2,2 personer i resten af befolkningen. De største husstande i den almene boligsektor findes i de store byer og Københavnsområdet. Der er en større andel husstande med én person i den almene boligsektor end i resten af befolkningen, mens der er færre husstande med to personer og derover. Flest enlige kvinder i den almene boligsektor Den almene boligsektor er kendetegnet ved, at enlige med eller uden børn udgør en større andel af husstandene, end i resten af befolkningen. En enlig er en voksen, der ikke bor sammen med en anden voksen. Enlige udgør 67 % af husstandene i den almene boligsektor mod 38 % i resten af befolkningen. Generelt er der blandt enlige en større andel uden børn end med børn i både den almene boligsektor og i resten af befolkningen. I den almene boligsektor er andelen dobbelt så stor, 10 % i forhold til 5 % i resten af befolkningen. Den typiske almene beboer er kvinde, af dansk oprindelse og bor ikke sammen med børn. I den almene boligsektor er den gennemsnitlige beboer 41,4 år, mens gennemsnittet er 40,7 år for den resterende del af befolkningen. Forskelle i aldersfordelingen i den almene boligsektor og resten af landet er illustreret i befolkningspyramider i figur 2. Pyramiderne viser, at der i den almene boligsektor er en større andel børn og unge i forhold til resten af landet. Den gennemsnitlige alder i den almene boligsektor er højest i Region Nordjylland, 43,7 år, og lavest i Region Hovedstaden, hvor den gennemsnitlige alder er 40,2 år. 29 % af beboerne er indvandrere og efterkommere Andelen af indvandrere og efterkommere fra både vestlige og ikke-vestlige lande i den almene boligsektor er større end i resten af befolkningen. I den almene boligsektor er af beboerne indvandrere og efterkommere, hvilket svarer til 29 %. Der er store regionale forskelle på den samlede andel af indvandrere og efterkommere i den almene boligsektor. I Region Hovedstaden er 33 % af beboerne indvandrere og efterkommere fra både vestlige og ikkevestlige lande, mens det i Region Nordjylland er 20 %. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i den almene boligsektor har været stigende i de seneste 5 år og det samme gør sig gældende for resten af befolkningen. Over halvdelen af alle efterkommere fra ikke-vestlige lande i Danmark bor i den almene boligsektor. Pr. 1. januar 2017 bor efterkommere fra ikke-vestlige lande alment, hvilket er 57 %. 5

7 Tilflyttere ældre end fraflyttere Den gennemsnitlige alder for tilflyttere til den almene boligsektor er 32,6 år, mens den gennemsnitlige alder for fraflyttere er 30,6 år. Blandt tilflyttere og fraflyttere i Region Hovedstaden er andelen af offentligt forsørgede lavere end i de øvrige regioner. En tredjedel af beboerne er offentligt forsørgede Andelen af offentligt forsørgede mellem 18 og 64 år, er højere blandt beboere i den almene boligsektor end i resten af befolkningen. 34 % af beboerne i den almene boligsektor er offentligt forsørgede i 2015, mens det tilsvarende tal for resten af befolkningen er 11 %. Beboere på førtidspension udgør den største gruppe med 14 %. Der er 47 % offentligt forsørgede blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande i den almene boligsektor, mens andelen er 16 % i resten af befolkningen. Efterkommere fra ikke-vestlige lande er i langt mindre grad offentligt forsørgede. 15 % af efterkommerne fra ikke-vestlige lande er offentligt forsørgede. I perioden ses en stigning i andelen af beboere, som er offentligt forsørgede. Fra 2013 til 2014 er andelen af offentligt forsørgede faldet, men steget igen fra 2014 til Det skyldes en stigning i andelen af kontanthjælpsmodtagere. Den gennemsnitlige personlige indkomst i den almene boligsektor er kr. for fuldt skattepligtige personer over 15 år, mens den er kr. i gennemsnit for resten af befolkningen. De fleste beboere i den almene boligsektor har en indkomst mellem og kr., mens resten af befolkningen oftest har en indkomst over kr. Flest har grundskole som højeste fuldførte uddannelse Flest har grundskole som højeste fuldførte uddannelse blandt de årige almene beboere. Pr. 1. januar 2016 har 37 % af almene beboere mellem 18 og 64 år grundskole som højeste fuldførte uddannelse, mens 26 % har et erhvervsfagligt forløb som højeste fuldførte uddannelse. Kvinder og mænd adskiller sig når det gælder de mellemlange videregående uddannelser. Dobbelt så mange kvinder som mænd har en mellemlang videregående uddannelse. Personer af dansk oprindelse har generelt et højere uddannelsesniveau end indvandrere og efterkommere. Uddannelsesniveauet for efterkommerne kan ikke direkte sammenlignes med de to øvrige grupper, da efterkommerne er yngre. Blandt de almene beboere er 17 % mellem 18 og 64 år i gang med en uddannelse og heraf er 43 % i gang med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Langt flere af de almene beboere mellem 18 og 64 år er under uddannelse 1. januar 2016 end 1. januar Andelen under uddannelse er steget fra 12,4 % til 17,2 % i den almene boligsektor. Flest af disse er i gang med en erhvervsfaglig uddannelse. Blandt resten af befolkningen er der flest i gang med en gymnasial uddannelse. Andelen af kvinder, som er i gang med en uddannelse er i begge år større i forhold til mændene. Dette gælder for både den almene boligsektor og resten af befolkningen. En større andel af personer af dansk oprindelse er i gang med en videregående uddannelse end indvandrere og efterkommere i den almene boligsektor. Denne forskel er mindsket fra 2008 til 2016, primært pga. en stigning blandt andelen af indvandrere og efterkommere. Beskæftigelsen er lavest blandt kvinder med indvandrer/efterkommerbaggrund Beskæftigelsesgraden er generelt lavere blandt beboerne i den almene boligsektor i forhold til resten af befolkningen. 53 % eller af beboerne mellem 18 og 64 år i den almene boligsektor er beskæftigede, mens beskæftigelsesgraden er 77 % blandt resten af befolkningen. Andelen udenfor arbejdsstyrken er endvidere dobbelt så høj 6

8 blandt beboerne i den almene boligsektor som i resten af befolkningen. Andelen udenfor arbejdsstyrken er 1. januar % mod 20 % i resten af landet. Beskæftigelsesgraden blandt beboere i den almene boligsektor er højere, jo højere uddannelsesniveauet er og dette gælder også for personer i resten af landet. Den største andel udenfor arbejdsstyrken findes blandt personer med uoplyst uddannelse eller grundskole. Andelen af beskæftigede er højest blandt personer af dansk oprindelse og lavest blandt indvandrere i den almene boligsektor. Beskæftigelsen for personer af dansk oprindelse og efterkommere ligner hinanden, mens indvandrere skiller sig ud ved bl.a. at have en højere andel selvstændige og en lavere andel lønmodtagere på højeste niveau. Blandt mænd og kvinder af dansk oprindelse i den almene boligsektor er beskæftigelsesgraden 57 % for mænd og 56 % for kvinder. Denne forskel er langt større blandt indvandrere og efterkommere. Mænd med indvandrer- /efterkommerbaggrund har en beskæftigelsesgrad på 49,4 % mod 38,8 % for kvinder. Fra 2011 til 2014 er beskæftigelsesgraden i den almene sektor faldet svagt, men beskæftigelsesgraden er steget fra 2014 til

9 Del 1. Almene boliger Del 1.1. Beboersammensætning Der er beboere i den almene boligsektor pr. 1. januar 2017, heraf er ca. 20 % af beboerne under 18 år og en tilsvarende andel over 65 år. Denne fordeling ses også i resten af befolkningen. Forskellen i aldersfordelingen i den almene boligsektor og i resten af befolkningen giver sig udslag i forskellige gennemsnitsaldre. I den almene boligsektor er den gennemsnitlige beboer 41,4 år, mens alderen er 40,7 år i resten af befolkningen. Beboerne i den almene boligsektor adskiller sig fra resten af befolkningen ved en mindre andel af 35 til 64 årige. I den almene boligsektor udgør denne gruppe 35 %, mens samme aldersgruppe i resten af befolkningen udgør 40 %. Dette er illustreret i befolkningspyramiderne i figur 2. Andelen af personer over 64 år i den almene boligsektor er størst i Nordjylland (26 %) og mindst i Region Hovedstaden (18 %). Den gennemsnitlige alder i den almene boligsektor er højest i Region Nordjylland med 43,7 år, og lavest i Region Hovedstaden, hvor den gennemsnitlige alder i den almene boligsektor er 40,2 år. Blandt de almene beboere er 29 % indvandrere eller efterkommere, mens dette kun gælder for 10 % i resten af befolkningen. Indvandrere og efterkommere deles op i vestligt eller ikke-vestligt oprindelsesland. Vestlige lande omfatter Norden, EU-lande med Andorra, Lichtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Alle andre lande karakteriseres som ikke-vestlige. Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande udgør 4,6 % af beboerne, mens indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande udgør 24,6 %. Over halvdelen af alle efterkommere fra ikke-vestlige lande i Danmark, bor i den almene boligsektor efterkommere fra ikke-vestlige lande bor alment pr. 1. januar 2016, svarende til 57 %. Andelen af indvandrere og efterkommere fra både vestlige og ikke-vestlige lande, er ulige fordelt på regioner, med 33 % i Region Hovedstaden og 20 % i Nordjylland. Betragtes udelukkende indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande er det kommunerne Høje Taastrup, Ishøj, Frederiksberg og København, der har den største koncentration. Kommuner med de laveste andele af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er Morsø, Vesthimmerland, Odsherred, Samsø, Stevns, Hedensted og Ærø. Her er andelen under 10 %. De mest almindelige oprindelseslande blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i den almene boligsektor er Tyrkiet og Irak. Indvandrere og efterkommere fra Tyrkiet udgør den største gruppe i Region Hovedstaden og Region Sjælland, mens personer fra Bosnien-Hercegovina udgør den største gruppe i Region Syddanmark. I Region Midtjylland og Region Nordjylland er det somaliere, der udgør den største gruppe. I Region Nordjylland er gruppen Andre lande større end i de øvrige regioner. De største grupper i denne kategori er personer fra Rusland, Hviderusland og Ukraine. 8

10 Tabel 1: Beboere fordelt på køn, alder og region pr. 1. januar 2017 Hele landet Hovedstaden Sjælland Alder Antal Andel Antal Andel Antal Andel Beboere i alt 0-6 år ,4% ,9% ,1% 7-17 år ,9% ,1% ,2% år ,7% ,4% ,8% år ,9% ,8% ,3% år ,2% ,6% ,9% år ,7% ,5% ,5% år ,6% ,4% ,6% 80- år ,6% ,3% ,6% Samlet % % % Mænd 0-6 år ,8% ,0% ,7% 7-17 år ,2% ,8% ,3% år ,4% ,7% ,9% år ,1% ,8% ,2% år ,2% ,8% ,7% år ,3% ,7% ,0% år ,9% ,6% ,3% 80- år ,0% ,6% ,2% Samlet ,8% ,0% ,2% Kvinder 0-6 år ,6% ,9% ,4% 7-17 år ,8% ,4% ,9% år ,3% ,7% ,9% år ,8% ,0% ,1% år ,0% ,8% ,2% år ,4% ,8% ,6% år ,7% ,8% ,3% 80- år ,6% ,6% ,4% Samlet ,2% ,0% ,8% Gennemsnitsalder 41,4 40,2 42,8 9

11 Tabel 1: Beboere fordelt på køn, alder og region pr. 1. januar 2017 fortsat Syddanmark Midtjylland Nordjylland Alder Antal Andel Antal Andel Antal Andel Beboere i alt 0-6 år ,1% ,4% ,2% 7-17 år ,0% ,3% ,3% år ,9% ,4% ,4% år ,5% ,6% ,0% år ,2% ,3% ,8% år ,8% ,6% ,4% år ,8% ,8% ,3% 80- år ,7% ,5% ,6% Samlet % % % Mænd 0-6 år ,6% ,8% ,2% 7-17 år ,7% ,8% ,7% år ,5% ,2% ,1% år ,0% ,1% ,6% år ,8% ,8% ,3% år ,4% ,7% ,5% år ,5% ,5% ,4% 80- år ,4% ,0% ,0% Samlet ,0% ,1% ,7% Kvinder 0-6 år ,4% ,6% ,1% 7-17 år ,3% ,4% ,5% år ,4% ,2% ,4% år ,5% ,5% ,4% år ,3% ,5% ,5% år ,4% ,9% ,8% år ,3% ,3% ,8% 80- år ,3% ,5% ,7% Samlet ,0% ,9% ,3% Gennemsnitsalder 42,7 40,5 43,7 10

12 Figur 1: Beboere fordelt på alder, region og boligsektor pr. 1. januar 2017 Procent 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 5% 3% 8% 4% 8% 13% 13% 17% 17% 16% 18% 18% 18% 22% 18% 19% 21% 17% 16% 20% 14% 16% 12% 13% 9% 9% 10% 10% 8% 11% 13% 12% 12% 14% 11% 4% 7% 4% 4% 10% 16% 14% 16% 14% 16% 17% 20% 21% 21% 16% 16% 20% 20% 15% 19% 16% 12% 14% 10% 11% 9% 12% 10% 9% 13% 14% 14% 11% 13% 9% 0% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 6% 7% Almen Resten Almen Resten Almen Resten Almen Resten Almen Resten Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 0-6 år 7-17 år år år år år år 80 år og derover 11

13 Tabel 2: Beboere fordelt på køn, alder og boligsektor pr. 1. januar 2017 Almen boligsektor Resten af befolkningen Forskel i pct. Alder Andel Andel Procent Beboere i alt 0-6 år 7% 7% 0% 7-17 år 12% 13% -9% år 11% 9% 18% år 14% 12% 17% år 17% 20% -14% år 18% 20% -11% år 15% 15% -1% 80- år 7% 4% 71% Samlet 100% 100% 0% Mænd 0-6 år 4% 4% 0% 7-17 år 6% 7% -8% år 5% 5% 16% år 7% 6% 16% år 8% 10% -20% år 8% 10% -18% år 6% 7% -19% 80- år 2% 2% 28% Samlet 47% 50% -7% Kvinder 0-6 år 4% 4% 0% 7-17 år 6% 6% -10% år 5% 4% 21% år 7% 6% 17% år 9% 10% -9% år 9% 10% -4% år 9% 7% 17% 80- år 5% 2% 101% Samlet 53% 50% 7% Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. 12

14 Figur 2a: Befolkningspyramide i procent for beboere i den almene boligsektor pr. 1. januar 2017 Mænd Kvinder 80- år Alder år år år år år 7-17 år 0-6 år 11,0% 9,0% 7,0% 5,0% 3,0% 1,0% 1,0% 3,0% 5,0% 7,0% 9,0% 11,0% Figur 2b: Befolkningspyramide i procent for resten af befolkningen pr. 1. januar 2017 Mænd Kvinder 80- år Alder år år år år år 7-17 år 0-6 år 11,0% 9,0% 7,0% 5,0% 3,0% 1,0% 1,0% 3,0% 5,0% 7,0% 9,0% 11,0% 13

15 Tabel 3: Indvandrere og efterkommere fordelt på region pr. 1. januar 2017 Hele landet Hovedstaden Sjælland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Vestlige lande Indvandrere og efterkommere ,6% ,8% ,2% Ikke vestlige lande Indvandrere ,2% ,7% ,9% Efterkommere ,4% ,8% ,3% Samlet ,1% ,2% ,4% Antal beboere i alt % % % Syddanmark Midtjylland Nordjylland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Vestlige lande Indvandrere og efterkommere ,0% ,6% ,5% Ikke vestlige lande Indvandrere ,5% ,2% ,5% Efterkommere ,3% ,7% ,2% Samlet ,7% ,5% ,2% Antal beboere i alt % % % Tabel 4: Andel Indvandrere og efterkommere fordelt på boligsektor pr. 1. januar 2017 Almen boligsektor Resten af landet Forskel i pct. Andel Andel Procent Vestlige lande Indvandrere og efterkommere 4,6% 4,6% - Ikke vestlige lande Indvandrere 16,2% 3,7% 342% Efterkommere 8,4% 1,3% 555% Samlet 29,1% 9,6% 205% Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. 14

16 Figur 3: Andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande pr. 1. januar 2017 Note: Kortet er baseret på DAGI-kort fra Geodatastyrelsen. 15

17 Figur 4: Andel indvandrere og efterkommere fordelt på region, almen boligsektor og resten af befolkningen pr. 1. januar 2017 Procent 35% 30% 11% 25% 7% 8% 20% 6% 4% 15% 18% 2% 16% 16% 10% 6% 14% 11% 5% 0% 1% 1% 1% 1% 3% 3% 3% 3% 7% 5% 3% 3% 5% 4% 5% 4% 5% 3% Almen Resten Almen Resten Almen Resten Almen Resten Almen Resten Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Indvandrere og efterkommere - vestlige lande Indvandrere - ikke-vestlige lande Efterkommere - ikke-vestlige lande 16

18 Tabel 5: Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande fordelt på oprindelsesland og region pr. 1. januar 2017 Hele landet Hovedstaden Sjælland Oprindelsesland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Afghanistan ,5% ,4% ,4% Bosnien-Hercegovina ,1% ,5% ,7% Irak ,0% ,2% ,8% Iran ,7% ,5% 836 3,4% Libanon ,0% ,4% ,3% Pakistan ,0% ,8% 362 1,5% Somalia ,5% ,6% ,7% Sri Lanka ,5% 322 0,3% 320 1,3% Tidl. Jugoslavien ,8% ,1% ,5% Tyrkiet ,4% ,7% ,0% Vietnam ,2% 856 0,8% 176 0,7% Andre lande ,4% ,7% ,8% Samlet % % % Syddanmark Midtjylland Nordjylland Oprindelsesland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Afghanistan ,8% ,5% 532 4,3% Bosnien-Hercegovina ,8% ,4% 887 7,1% Irak ,5% ,8% 877 7,0% Iran ,0% ,6% 630 5,1% Libanon ,8% ,2% 864 6,9% Pakistan 439 1,0% 218 0,5% 60 0,5% Somalia ,8% ,6% ,0% Sri Lanka ,5% ,3% 336 2,7% Tidl. Jugoslavien ,0% ,3% 477 3,8% Tyrkiet ,1% ,1% 624 5,0% Vietnam ,0% ,8% 601 4,8% Andre lande ,6% ,8% ,8% Samlet % % % Note: Den store andel af andre lande i Region Nordjylland består primært af personer fra Rusland, Ukraine og Hviderusland. 17

19 Tabel 6: Andel Indvandrere og efterkommere i den almene boligsektor pr. 1. januar Vestlige lande Indvandrere og efterkommere 3,9% 4,1% 4,2% 4,4% 4,6% Ikke vestlige lande Indvandrere 14,2% 14,5% 14,9% 15,7% 16,2% Efterkommere 8,0% 8,2% 8,3% 8,4% 8,4% Samlet 26,1% 26,8% 27,4% 28,5% 29,1% Tabel 7: Andel Indvandrere og efterkommere i resten af befolkningen pr. 1. januar Vestlige lande Indvandrere og efterkommere 3,7% 3,9% 4,1% 4,4% 4,6% Ikke vestlige lande Indvandrere 2,9% 3,0% 3,2% 3,4% 3,7% Efterkommere 1,0% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% Samlet 7,6% 7,9% 8,4% 9,0% 9,6% 18

20 Del 1.2. Husstande Der er husstande i den almene boligsektor pr. 1. januar Husstandene i den almene boligsektor udgør 20,6 % af alle husstande i Danmark. Der er flest almene husstande i Region Hovedstaden og færrest i Region Nordjylland. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse er 1,8 beboere i den almene boligsektor og 2,2 i resten af befolkningen. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse er størst i Region Hovedstaden og mindst i Nordjylland. De største husstandsstørrelser findes i Københavns Kommune og omegnskommunerne samt Aarhus, Skanderborg og Odense kommuner. Over halvdelen, 56 %, af de almene husstande består af en enkelt beboer, mens 10 % udgøres af 4 beboere eller flere. Dette dækker over store regionale variationer. I Region Nordjylland er 63 % af husstandene enkeltpersoners husstande, og 6 % af husstandene består af 4 eller flere beboere. I Region Hovedstaden består halvdelen af husstandene af 1 person, og 13 % af husstandene består af 4 eller flere beboere. Andelen af enlige i den almene sektor varierer fra 61 % i Region Hovedstaden til 72 % i Region Nordjylland. Andelene er væsentligt højere i den almene boligsektor end i resten af befolkningen, hvor andelen af enlige er 38 %. I den almene boligsektor udgør enlige kvinder 41 % af samtlige husstande. Der er flere enlige kvinder end enlige mænd i alle regioner. 19

21 Tabel 8: Beboere pr. husstand i den almene boligsektor pr. 1. januar 2017 Almen boligsektor Resten af befolkningen Forskel i pct. Beboere pr. husstand 1,8 2,2-21% Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. Tabel 9: Beboere pr. husstand i den almene boligsektor fordelt på regioner pr. 1. januar 2017 Region Antal husstande Antal beboere Beboere pr. husstand Hovedstaden ,9 Sjælland ,7 Syddanmark ,7 Midtjylland ,7 Nordjylland ,6 Hele landet ,8 Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. 20

22 Figur 5: Beboere pr. husstand fordelt på kommuner pr. 1. januar 2017 Note: Kortet er baseret på DAGI-kort fra Geodatastyrelsen. 21

23 Tabel 10: Husstande fordelt på størrelse og region pr. 1. januar 2017 Hele landet Hovedstaden Sjælland Personer Antal Andel Antal Andel Antal Andel 1 person % % % 2 personer % % % 3 personer % % % 4 personer % % % 5 personer eller flere % % % Husstande i alt % % % Beboere Beboere pr. husstand 1,8 1,9 1,7 Syddanmark Midtjylland Nordjylland Personer Antal Andel Antal Andel Antal Andel 1 person % % % 2 personer % % % 3 personer % % % 4 personer % % % 5 personer eller flere % % % Husstande i alt % % % Beboere Beboere pr. husstand 1,7 1,7 1,6 22

24 Tabel 11: Husstandsstørrelser fordelt på almen boligsektor og resten af befolkningen pr. 1. januar 2017 Almen boligsektor Resten af befolkningen Forskel i pct. Personer Andel Andel Procent 1 person 55,8% 33,5% 67% 2 personer 25,1% 35,9% -30% 3 personer 9,5% 12,5% -24% 4 personer 5,8% 12,4% -53% 5 personer eller flere 3,8% 5,8% -35% Husstande i alt 100% 100% Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. Figur 6: Husstandsstørrelser fordelt på region, almen boligsektor og resten af befolkningen pr. 1. januar 2017 Procent 100% 90% 5% 6% 3% 5% 8% 12% 9% 6% 13% 3% 5% 8% 6% 3% 5% 12% 9% 6% 13% 2% 4% 7% 5% 12% 80% 70% 12% 13% 24% 13% 24% 12% 25% 12% 24% 12% 60% 27% 50% 33% 37% 38% 36% 38% 40% 30% 20% 49% 37% 59% 32% 60% 32% 58% 32% 63% 33% 10% 0% Almen Resten Almen Resten Almen Resten Almen Resten Almen Resten Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer og derover 23

25 Tabel 12: Husstandstyper fordelt på region pr. 1. januar 2017 Hele landet Hovedstaden Sjælland Husstandstype Antal Andel Antal Andel Antal Andel Enlige Mænd uden børn % % % Mænd med børn % % 909 1% Enlige mænd i alt % % % Kvinder uden børn % % % Kvinder med børn % % % Enlige kvinder i alt % % % Par Par uden børn % % % Par med børn % % % Par i alt % % % Øvrige Øvrige husstande i alt % % % Husstande i alt % % % Syddanmark Midtjylland Nordjylland Husstandstype Antal Andel Antal Andel Antal Andel Enlige Mænd uden børn % % % Mænd med børn % % 522 1% Enlige mænd i alt % % % Kvinder uden børn % % % Kvinder med børn % % % Enlige kvinder i alt % % % Par Par uden børn % % % Par med børn % % % Par i alt % % % Øvrige Øvrige husstande i alt % % % Husstande i alt % % % 24

26 Tabel 13: Husstandstyper fordelt på almen boligsektor og resten af befolkningen pr. 1. januar 2017 Almen boligsektor Resten af befolkningen Forskel i pct. Husstandstype Andel Andel Procent Enlige Mænd uden børn 24,3% 16,3% 49% Mænd med børn 1,3% 1,1% 15% Enlige mænd i alt 25,6% 17,4% 47% Kvinder uden børn 31,5% 17,2% 83% Kvinder med børn 9,3% 4,0% 135% Enlige kvinder i alt 40,9% 21,2% 93% Par Par uden børn 15,8% 29,8% -47% Par med børn 10,8% 22,8% -52% Par i alt 26,6% 52,6% -49% Øvrige Øvrige husstande i alt 6,9% 8,8% -21% Husstande i alt 100% 100% - 25

27 Figur 7: Husstandstyper fordelt på region, almen boligsektor og resten af befolkningen pr. 1. januar 2017 Procent 100% 90% 9% 12% 5% 10% 9% 5% 7% 6% 8% 9% 10% 5% 7% 7% 80% 14% 21% 14% 22% 16% 23% 16% 25% 16% 23% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 16% 10% 28% 1% 21% 25% 4% 20% 1% 17% 10% 35% 24% 1% 32% 4% 16% 1% 15% 8% 33% 27% 1% 32% 4% 16% 1% 16% 9% 32% 1% 26% 31% 4% 16% 1% 16% 7% 36% 28% 1% 33% 4% 16% 1% 17% 0% Almen Resten Almen Resten Almen Resten Almen Resten Almen Resten Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Mænd uden børn Mænd med børn Kvinder uden børn Kvinder med børn Par uden børn Par med børn Øvrige husstande 26

28 Del 1.3. Tilflyttere og fraflyttere I perioden 1. januar til 31. december 2016 er personer flyttet til den almene boligsektor og personer er flyttet væk fra den almene boligsektor. Der er samlet sket en nettotilflytning i aldersgrupperne år og år, mens der har været en nettofraflytning i de øvrige aldersgrupper. Fraflyttere er generelt yngre end tilflyttere i den almene boligsektor. Den gennemsnitlige alder for tilflyttere til den almene boligsektor er 32,6 år, mens gennemsnitsalderen for fraflyttere er 30,6 år. Gennemsnitsalderen for tilflyttere er lavest i Region Hovedstaden med 31,6 år, mens den højeste gennemsnitlige alder findes i Region Nordjylland med 34,1 år. Fraflytternes gennemsnitlige alder er højest i Region Nordjylland med 31,7 år og lavest i Region Midtjylland, 30,3 år. Tabellerne indeholder alle flytninger herunder flytninger internt i boligafdelingerne. Der anvendes ikke tal, der indrapporteres af boligorganisationerne til Landsbyggefonden, da disse indberetninger er summariske og ikke kan henføres til en bestemt person. 27

29 Tabel 14: Tilflyttere til den almene boligsektor fordelt på alder og region, 2016 Hele landet Hovedstaden Sjælland Alder Antal Andel Antal Andel Antal Andel 0-6 år ,3% ,2% ,9% 7-17 år ,0% ,0% ,7% år ,1% ,1% ,6% år ,0% ,0% ,6% år ,2% ,6% ,7% år ,2% ,1% ,1% år ,3% ,0% ,2% 80- år ,9% ,0% 932 4,4% Samlet % % % Tilflytningsprocent 17,4% 13,7% 17,2% Gennemsnitsalder 32,6 31,6 33,7 Syddanmark Midtjylland Nordjylland Alder Antal Andel Antal Andel Antal Andel 0-6 år ,3% ,5% ,3% 7-17 år ,2% ,3% ,0% år ,5% ,7% ,6% år ,3% ,2% ,7% år ,0% ,7% ,3% år ,8% ,5% ,0% år ,1% ,0% ,3% 80- år ,9% ,1% 982 5,8% Samlet % % % Tilflytningsprocent 19,3% 21,5% 21,4% Gennemsnitsalder 33,0 32,2 34,1 Note: Tilflytningsprocenten udregnes som ((antallet af tilflytninger i løbet af året)/(befolkningen ultimo året)*100) 28

30 Tabel 15: Fraflyttere fra den almene boligsektor fordelt på alder og region, 2016 Hele landet Hovedstaden Sjælland Alder Antal Andel Antal Andel Antal Andel 0-6 år ,2% ,7% ,6% 7-17 år ,3% ,8% ,1% år ,4% ,6% ,4% år ,9% ,5% ,1% år ,8% ,6% ,4% år ,4% ,3% ,9% år ,0% ,6% 891 4,4% 80- år ,0% ,9% 626 3,1% Samlet % % % Fraflytningsprocent 17,1% 13,7% 16,4% Gennemsnitsalder 30,6 30,6 30,7 Syddanmark Midtjylland Nordjylland Alder Antal Andel Antal Andel Antal Andel 0-6 år ,1% ,7% ,5% 7-17 år ,7% ,7% ,0% år ,1% ,1% ,2% år ,4% ,5% ,7% år ,8% ,4% ,5% år ,8% ,9% ,5% år ,1% ,9% 775 4,6% 80- år ,9% ,8% 657 3,9% Samlet % % % Fraflytningsprocent 19,2% 21,1% 21,0% Gennemsnitsalder 30,7 30,3 31,7 Note: Fraflytningsprocenten udregnes som ((antallet af fraflytninger ii løbet af året)/(befolkningen ultimo året)*100) 29

31 Tabel 16: Tilflyttere til den almene boligsektor fordelt på alder og etnicitet, 2016 Samlet Dansk Indvandrere Efterkommere Region Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Hovedstaden % ,0% ,5% ,5% Sjælland % ,9% ,0% ,0% Syddanmark % ,0% ,5% ,5% Midtjylland % ,1% ,6% ,4% Nordjylland % ,7% ,2% 698 4,1% Hele landet % ,2% ,6% ,2% Anm.: Alle indvandrere og efterkommere er medtaget uanset om deres oprindelsesland er vestligt eller ikke-vestligt. Tabel 17: Fraflyttere fra den almene boligsektor fordelt på alder og etnicitet, 2016 Samlet Dansk Indvandrere Efterkommere Region Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Hovedstaden % ,7% ,6% ,7% Sjælland % ,0% ,1% ,0% Syddanmark % ,1% ,2% ,7% Midtjylland % ,5% ,9% ,6% Nordjylland % ,1% ,2% 779 4,7% Hele landet % ,8% ,7% ,5% Anm.: Alle indvandrere og efterkommere er medtaget uanset om oprindelsesland er vestligt eller ikke-vestligt. 30

32 Del 1.4. Offentligt forsørgede I løbet af 2015 er en tredjedel af beboerne i den almene boligsektor mellem 18 og 64 år offentligt forsørgede. Heraf er den største gruppe på førtidspension. De offentligt forsørgede er opgjort som fuldtidspersoner i alderen år og følgende er medtaget: samtlige registrerede ledige, statsligt og kommunalt aktiverede, revalidender og personer på ledighedsydelse, passive kontanthjælpsmodtagere, personer på sygedagpenge og personer på førtidspension. Andelen af de almene beboere, der er offentligt forsørgede adskiller sig fra resten af befolkningen. 34 % af beboerne i den almene boligsektor er offentligt forsørgede, mens andelen er 11 % i den resterende del af befolkningen. Samtidig har andelen af offentligt forsørgede i den almene boligsektor været stigende i perioden Fra 2013 til 2014 er andelen faldet, men steget igen fra 2014 til Stigningen fra 2014 til 2015 skyldes en stigning i andelen af kontanthjælpsmodtagere. Andelen af offentligt forsørgede i den almene boligsektor er højere for indvandrere fra ikke-vestlige lande end for den resterende del af beboerne. 46,8 % af indvandrerne fra ikke-vestlige lande mellem 18 og 64 år er offentligt forsørgede, mens andelen af offentligt forsørgede blandt efterkommere fra ikke-vestlige lande er 16,8 %. Regionalt set varierer andelen af offentligt forsørgede i den almene boligsektor fra 28,7 % i Region Hovedstaden til 39,7 % i Region Syddanmark. I Region Hovedstaden er der væsentligt færre førtidspensionister end i de andre områder af landet. I 11 kommuner er mere end halvdelen af de almene beboere offentligt forsørgede i Kommunerne med den laveste andel offentligt forsørgede ligger i Hovedstadsområdet. Generelt er der lidt flere offentligt forsørgede tilflyttere end fraflyttere, men der er niveauforskelle på tværs af regionerne. Både blandt tilflyttere og fraflyttere i den almene boligsektor er den laveste andel offentligt forsørgede i Region Hovedstaden, mens den højeste andel ses blandt til- og fraflyttere i Region Sjælland I tidligere beboerstatistikker er de offentligt forsørgede benævnt uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er udelukkende tale om en navneændring for at følge Danmarks s notation. Der kan stadig sammenlignes med tidligere udgivelser samt indikatoren uden arbejdsmarkedstilknytning i IT-platformen Almenstyringsdialog.dk. Tabellerne er opgjort i fuldtidspersoner. Har en person været offentligt forsørget i halvdelen af året, men i beskæftigelse i den resterende del af året, tæller personen 0,5 fuldtidsperson i tabellerne. 31

33 Tabel 18: Offentligt forsørgede i den almene boligsektor, år, fordelt på region, 2015 Hele landet Hovedstaden Sjælland Forsørgelsestype Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ledige udenfor aktivering ,7 4,5% ,9 4,8% 3.251,5 4,7% Aktiverede ,9 5,2% ,4 4,7% 3.847,9 5,5% Kontanthjælpsmodtagere ,5 9,5% ,4 8,5% 7.478,0 10,7% Sygedagpenge 5.848,3 1,0% 2.367,4 1,0% 739,3 1,1% Førtidspension ,9 13,9% ,0 9,7% ,1 16,9% Samlet ,3 34,2% ,0 28,7% ,7 39,0% Antal årige Syddanmark Midtjylland Nordjylland Forsørgelsestype Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ledige udenfor aktivering 4.927,5 4,5% 4.545,8 3,9% 2.249,0 4,8% Aktiverede 6.851,9 6,2% 6.038,2 5,2% 2.467,6 5,3% Kontanthjælpsmodtagere ,1 10,6% ,2 10,0% 4.340,8 9,3% Sygedagpenge 1.082,4 1,0% 1.152,2 1,0% 507,0 1,1% Førtidspension ,0 17,5% ,6 16,5% 7.147,3 15,3% Samlet ,9 39,7% ,0 36,5% ,8 35,9% Antal årige Note: Tabellen er opgjort i fuldtidspersoner. Har en person været offentligt forsørget i halvdelen af året, men i beskæftigelse i den resterende del af året, tæller personen 0,5 fuldtidsperson i tabellen. I tidligere publikationer er de offentligt forsørgede benævnt uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er udelukkende tale om en navneændring for at følge Danmarks s notation. Der kan stadig sammenlignes med tidligere publikationer samt indikatoren uden arbejdsmarkedstilknytning i AlmenStyringsdialog.dk. 32

34 Figur 8: Andel offentligt forsørgede i den almene boligsektor, år, 2015 Note: Kortet er baseret på DAGI-kort fra Geodatastyrelsen. I tidligere publikationer er de offentligt forsørgede benævnt uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er udelukkende tale om en navneændring for at følge Danmarks s notation. Der kan stadig sammenlignes med tidligere publikationer samt indikatoren uden arbejdsmarkedstilknytning i AlmenStyringsdialog.dk. 33

35 Tabel 19: Offentligt forsørgede fordelt på forsørgelsestyper, almen boligsektor og resten af befolkningen,18-64 år, 2015 Almen boligsektor Resten af befolkningen Forskel i pct. Forsørgelsestype Andel Andel Procent Ledige udenfor aktivering 4,5% 2,5% 81% Ledige i aktivering 5,2% 1,7% 204% Kontanthjælpsmodtagere 9,5% 2,0% 373% Sygedagpenge 1,0% 0,6% 66% Førtidspension 13,9% 3,9% 254% Samlet 34,2% 10,8% 218% Note: Tabellen er opgjort i fuldtidspersoner. Har en person været offentligt forsørget i halvdelen af året, men i beskæftigelse i den resterende del af året, tæller personen 0,5 fuldtidsperson i tabellen. I tidligere publikationer er de offentligt forsørgede benævnt uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er udelukkende tale om en navneændring for at følge Danmarks s notation. Der kan stadig sammenlignes med tidligere publikationer samt indikatoren uden arbejdsmarkedstilknytning i AlmenStyringsdialog.dk. 34

36 Tabel 20: Offentligt forsørgede indvandrere fra ikke-vestlige lande i den almene boligsektor fordelt på forsørgelsestype og region, år, 2015 Hele landet Hovedstaden Sjælland Forsørgelsestype Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ledige udenfor aktivering 7.157,9 5,5% 4.070,1 6,9% 691,1 5,1% Ledige i aktivering 7.131,4 5,5% 3.387,4 5,7% 679,3 5,0% Kontanthjælpsmodtagere ,3 19,3% 8.829,2 14,9% 3.121,0 23,2% Sygedagpenge 1.360,7 1,1% 687,3 1,2% 133,5 1,0% Førtidspension ,4 15,3% 7.176,3 12,1% 2.246,1 16,7% Samlet ,8 46,8% ,2 40,9% 6.871,0 51,0% Indvandrere årige Syddanmark Midtjylland Nordjylland Forsørgelsestype Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ledige udenfor aktivering 1.116,7 4,5% 937,9 3,8% 342,2 4,8% Ledige i aktivering 1.519,5 6,1% 1.183,4 4,8% 361,7 5,1% Kontanthjælpsmodtagere 5.581,5 22,6% 5.633,4 22,8% 1.746,3 24,6% Sygedagpenge 223,0 0,9% 242,4 1,0% 74,5 1,0% Førtidspension 4.457,0 18,0% 5.080,8 20,6% 848,3 11,9% Samlet ,7 52,1% ,9 53,0% 3.373,1 47,5% Indvandrere årige Note: Tabellen er opgjort i fuldtidspersoner. Har en person været offentligt forsørget i halvdelen af året, men i beskæftigelse i den resterende del af året, tæller personen 0,5 fuldtidsperson i tabellen. I tidligere publikationer er de offentligt forsørgede benævnt uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er udelukkende tale om en navneændring for at følge Danmarks s notation. Der kan stadig sammenlignes med tidligere publikationer samt indikatoren uden arbejdsmarkedstilknytning i Almen Styringsdialog. 35

37 Figur 9: Offentligt forsørgede personer fordelt på region, almen boligsektor samt resten af befolkningen, 2015 Procent 40% 35% 30% 17% 18% 17% 15% 25% 10% 20% 1% 1% 1% 1% 1% 15% 9% 11% 11% 10% 9% 10% 5% 0% 5% 5% 5% 4% 5% 6% 1% 6% 5% 1% 2% 1% 5% 1% 0% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 5% 5% 4% 4% 5% 3% 3% 3% 2% 3% Almen Resten Almen Resten Almen Resten Almen Resten Almen Resten Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ledige udenfor aktivering Ledige i aktivering Kontanthjælpsmodtagere Sygedagpenge Førtidspension Tabel 21: Offentligt forsørgede indvandrere fra ikke-vestlige lande fordelt på forsørgelsestype, almen boligsektor og resten af befolkningen, år, 2015 Almen boligsektor Resten af befolkningen Forskel i pct. Forsørgelsestype Andel Andel Procent Ledige udenfor aktivering 5,5% 3,4% 64% Ledige i aktivering 5,5% 2,0% 170% Kontanthjælpsmodtagere 19,3% 6,4% 200% Sygedagpenge 1,1% 0,7% 49% Førtidspension 15,3% 5,1% 199% Samlet 46,8% 17,7% 164% Note: I tidligere publikationer er de offentligt forsørgede benævnt uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er udelukkende tale om en navneændring for at følge Danmarks s notation. Der kan stadig sammenlignes med tidligere publikationer samt indikatoren uden arbejdsmarkedstilknytning i Almen Styringsdialog.dk. 36

38 Tabel 22: Offentligt forsørgede efterkommere fra ikke-vestlige lande i den almene boligsektor fordelt på regioner, år, 2015 Hele landet Hovedstaden Sjælland Forsørgelsestype Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ledige udenfor aktivering 1.229,5 4,5% 809,4 4,9% 111,4 4,9% Ledige i aktivering 925,4 3,4% 620,0 3,8% 69,5 3,1% Kontanthjælpsmodtagere 1.685,2 6,2% 914,8 5,6% 159,4 7,0% Sygedagpenge 171,9 0,6% 108,3 0,7% 16,8 0,7% Førtidspension 545,6 2,0% 350,0 2,1% 57,2 2,5% Samlet 4.557,6 16,8% 2.802,5 17,0% 414,2 18,2% Efterkommere årige % % % Syddanmark Midtjylland Nordjylland Forsørgelsestype Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ledige udenfor aktivering 125,1 3,6% 169,4 4,1% 14,2 1,9% Ledige i aktivering 113,2 3,2% 105,4 2,6% 17,4 2,3% Kontanthjælpsmodtagere 215,5 6,2% 367,7 9,0% 27,8 3,6% Sygedagpenge 19,0 0,5% 24,9 0,6% 2,9 0,4% Førtidspension 62,6 1,8% 69,8 1,7% 6,0 0,8% Samlet 535,4 15,3% 737,2 18,1% 68,3 9,0% Efterkommere årige % % % Note: Tabellen er opgjort i fuldtidspersoner. Har en person været offentligt forsørget i halvdelen af året, men i beskæftigelse i den resterende del af året, tæller personen 0,5 fuldtidsperson i tabellen. I tidligere publikationer er de offentligt forsørgede benævnt uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er udelukkende tale om en navneændring for at følge Danmarks s notation. Der kan stadig sammenlignes med tidligere publikationer samt indikatoren uden arbejdsmarkedstilknytning i AlmenStyringsdialog.dk. 37

39 Tabel 23: Offentligt forsørgede efterkommere fra ikke-vestlige lande fordelt på forsørgelsestype og sektor, år, 2015 Almen boligsektor Resten af befolkningen Forskel i pct. Forsørgelsestype Andel Andel Procent Ledige udenfor aktivering 4,5% 3,7% 22% Ledige i aktivering 3,4% 2,2% 56% Kontanthjælpsmodtagere 6,2% 3,5% 80% Sygedagpenge 0,6% 0,5% 32% Førtidspension 2,0% 1,4% 40% Samlet 16,8% 11,3% 49% Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. I tidligere publikationer er de offentligt forsørgede benævnt uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er udelukkende tale om en navneændring for at følge Danmarks s notation. Der kan stadig sammenlignes med tidligere publikationer samt indikatoren uden arbejdsmarkedstilknytning i Almen Styringsdialog. Figur 10: Offentligt forsørgede personer i den almene boligsektor, Procent 40% 35% 30% 17% 17% 17% 14% 25% 14% 20% 2% 2% 2% 1% 1% 15% 5% 6% 7% 6% 10% 10% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0% Ledige udenfor aktivering Aktiverede Kontanthjælpsmodtagere Sygedagpenge Førtidspension 38

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015 STATISTIK Beboere i den almene bolig 2015 Forord Beboere i den almene bolig 2015 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2015 fordelt på husstandstyper

Læs mere

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014 FORORD Beboere i den almene bolig 2014 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2014 fordelt på husstandstyper

Læs mere

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2013

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2013 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2013 FORORD Beboere i den almene boligsektor 2013 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene boligsektor pr. 1. januar 2013 fordelt

Læs mere

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012 FORORD Beboere i den almene boligsektor 2012 indeholder oplysninger om beboere og husstande i den almene boligsektor fordelt på husstandstyper og størrelser,

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

ALDERSFORDELING. Aldersfordelingen i Vollsmose september Kilde: Monitoreringssystemet 13%

ALDERSFORDELING. Aldersfordelingen i Vollsmose september Kilde: Monitoreringssystemet 13% ALDERSFORDELING Aldersfordelingen i september 2012 19% 14% 7% 12% 13% 12% 23% 0-6 år 7-17 år 18-24 år 25-34 år 35-49 år 50-64 år over 65 år Indikator Beskrivelse 0-6 år Andelen af beboere i området mellem

Læs mere

Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen

Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen 2013 2017 Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen August 2016 1 Boligsociale data, august 2016 Resume...3 Baggrund...4 0. Demografi...5 1. Beskæftigelsesgrad...10

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2009-2015 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Statistisk oversigt over Vollsmose

Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose 2012 2012 Udgives af: Odense Kommune Økonomi og Organisationsudvikling Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Indholdsfortegnelse Tabel IE001.

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER

BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER Indvandrere, arbejdsmarked og uddannelse April 13 1 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde A, 3. sal 18 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen Side 1 af 22 Udkast! Beskæftigelse og arbejdsløshed

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg Kommunal flytteanalyse 2012 2014 Randers Horsens - Viborg Tabellen sammenholder til- og fraflytning, samt nettoudviklingen i Randers, Horsens og Viborg i perioden 2012 2014. Til- og fraflytninger, samt

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Boligsociale data for Helhedsplanen i Nordbyen Glarbjergvej, Jennumparken & Vangdalen

Boligsociale data for Helhedsplanen i Nordbyen Glarbjergvej, Jennumparken & Vangdalen Boligsociale data for Helhedsplanen i Nordbyen 2013 2017 Glarbjergvej, Jennumparken & Vangdalen August 2015 Boligsociale data, august 2015 1. Resume...3 2. Baggrund...7 3. Demografi...8 4. Beskæftigelsesgrad...14

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1.

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1. Den 5. juni 2012 Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sammenfatning. I løbet af 2010 har der været

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

Kvinde Mand Kvinde Mand

Kvinde Mand Kvinde Mand analyse=39 Vordingborg Kvinde Mand Kvinde Mand I alt antal antal I alt antal antal -9 år -9 år 7 353 85 97 87 5 8 8 7 35-9 år 8 39 9 3 98 3-39 år 57 3 3 38 73-9 år 59 9 3 3 99 3 5-59 år 5 7 89 78 9 8-9

Læs mere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 6. januar 2017 Sammenfatning Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,9 pct. af den danske befolkning pr.

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

En ny chance for alle

En ny chance for alle En ny chance for alle Indvandreres beskæftigelse: Status Indvandreres beskæftigelse: Status Analysen, der er nr. et af tre i forbindelse med En ny chance for alle, er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V 3F, Fagpolitisk Center for Arbejdsliv September 2010 Materialet er baseret

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

Vollsmose. Kilde: Monitoreringssystemet

Vollsmose. Kilde: Monitoreringssystemet Indhold Introduktion til databanken... 1 Sammenlignede grupper i databanken... 1 Spørgsmål og ønsker til data... 1 Alderssammensætningen... 2 Aldersfordelingen i udvalgte områder... 2 Aldersfordelingen

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent af befolkningen Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsstyrke og erhvervsfrekvenser i Aarhus Kommune, 2013 Andelen af personer i arbejdsstyrken af hele befolkningen er i Aarhus

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008 Nydanskere i Jobcenter Vordingborg Marts 2008 1. Indledning Dette er et notat med fakta om nydanskere i det område, som jobcenteret omfatter. Notatet har flere formål: Input til beslutningstagere og beskæftigelsesplan

Læs mere

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Unge på offentlig forsørgelse i Østdanmark Nøgletal for Odsherred Kommune December 2008 Rambøll Management A/S Beskæftigelsesregion Nørregade 7A Hovedstaden

Læs mere

Kortlægning af integrationsområdet

Kortlægning af integrationsområdet 2011 Kortlægning af integrationsområdet Esbjerg Kommune Befolkning, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning, socioøkonomisk status og bosætning Anders Knudsen, Per Hedevang og Margrethe Cæsar Bjerg Borger

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Indledning I dette notat gives en karakteristik

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Ikke-etniske danskere i politik

Ikke-etniske danskere i politik 1 Ikke-etniske danskere i politik Følgende notat belyser, hvordan politikerne i Danmark ikke har en etnisk sammensætning, der repræsenterer den danske befolkning. Det fremgår af Ceveas optælling af de

Læs mere

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Unge på offentlig forsørgelse i Østdanmark Nøgletal for Gribskov Kommune December 2008 Rambøll Management A/S Beskæftigelsesregion Nørregade 7A Hovedstaden &

Læs mere

Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse

Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Indledning I Jobcenter Middelfarts Beskæftigelsesplanen er et af fokuspunkterne, at udarbejde en analyse

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk Indvandrere i Danmark 2011 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Indvandrere i Danmark 2011 Danmarks Statistik Indvandere i DK 2011.indd 1 29-08-2011 13:47:29

Læs mere

Statistik til kommunal planlægning. 1.a Nøgletal på kommuner og nøgletal på boligområder v/heidi Lucas Rasmussen og Anita Saaby Rasmussen

Statistik til kommunal planlægning. 1.a Nøgletal på kommuner og nøgletal på boligområder v/heidi Lucas Rasmussen og Anita Saaby Rasmussen Statistik til kommunal planlægning 1.a Nøgletal på kommuner og nøgletal på boligområder v/heidi Lucas Rasmussen og Anita Saaby Rasmussen DST s standardprodukter: Brugerbetalte hyldevarer Opstår når flere

Læs mere

Nøgletal for 3. kvartal 2015

Nøgletal for 3. kvartal 2015 1. Nøgletal for 3. kvartal NØGLETAL Begreber... 1 1. ARBEJDSMARKEDET... 2 1.1 Ledighed... 2 1.1.1 Ledige i Odense Kommune... 2 1.1.2 Ledige på Fyn... 2 1.1.3 Nettoledige i 6-byerne... 3 1.1.4 Bruttoledige

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Datagrundlag. Anvendte registre

Datagrundlag. Anvendte registre Datagrundlag Anvendte registre Alle tabeller er baseret på de seneste tilgængelige tal inden for de enkelte statistikområder. Tallene bliver opdateret løbende i løbet af 2016. Flytninger mellem danske

Læs mere

Tabelsæt 1 Datasæt indeholder oplysninger om flytninger i årene

Tabelsæt 1 Datasæt indeholder oplysninger om flytninger i årene Datagrundlag Anvendte registre Alle tabeller er baseret på de seneste tilgængelige tal inden for de enkelte statistikområder. Tallene bliver opdateret løbende i løbet af 2017. Flytninger mellem danske

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Nydanskere i Region Hovedstaden. November 2008

Nydanskere i Region Hovedstaden. November 2008 Nydanskere i Region Hovedstaden November 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...4 2.1 Befolkningssammensætning...4 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Kampagne og Analyse 11. august 2010 I dette notat præsenteres nye oplysninger om de medlemmer af FOA, der er indvandrere og efterkommere 1. Oplysninger stammer fra

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015 MED ANALYSER AF ABORTHYPPIGHEDER BLANDT INDVANDRERE, EFTERKOMMERE OG KVINDER MED DANSK OPRINDELSE 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Vollsmose - Nøgletal. Kilde: Monitoreringssystemet

Vollsmose - Nøgletal. Kilde: Monitoreringssystemet - Nøgletal Indhold Alderssammensætningen... 1 Indvandrere og efterkommere... 3 Børnefamilier... 6 Kontanthjælpsmodtagere... 8 SU-modtagere... 9 Fraflytning...11 Udsættelser...11 Alderssammensætningen Beboerantal

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

de mindre byer i varde k o mmune

de mindre byer i varde k o mmune de mindre byer i varde k o mmune Én kommune Forskellige byer En by er ikke bare en by udnyt forskellene Fælles indsats om fælles udfordringer Hver by har sine styrker og udfordringer Viden til vækst og

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2013

Tabeller fra Kulturstatistik 2013 8. august 2013 KUR/kn krn@kum.dk Tabeller fra Kulturstatistik 2013 Indhold: Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 5 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere Kriminalitet hvordan måler vi det? Lisbeth Lavrsen 18 pct. af de personer, der blev dømt i 2015 havde udenlandsk oprindelse er det meget eller lidt? 2 Afhænger selvfølgelig

Læs mere

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed Notat om unge i Nordjylland - uddannelse og ledighed November 2007 1 Indholdsfortegnelse Resume...4 De unges socioøkonomiske status...5 Uddannelsesniveauet for den 16-24 årige befolkning i Nordjylland...8

Læs mere

Familie og arbejdsliv. Thomas Michael Nielsen Marianne Lundkjær Rasmussen

Familie og arbejdsliv. Thomas Michael Nielsen Marianne Lundkjær Rasmussen Familie og arbejdsliv Thomas Michael Nielsen Marianne Lundkjær Rasmussen Familie og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik December 2005 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 74,00

Læs mere

Nydanskere i Østdanmark. November 2008

Nydanskere i Østdanmark. November 2008 Nydanskere i Østdanmark November 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...4 2.1 Befolkningssammensætning...4 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Nøgletal for 2. kvartal 2012

Nøgletal for 2. kvartal 2012 1. 2. Nøgletal for 2. kvartal Nøgletal KOMMENTARER TIL NØGLETAL. 3 1. ARBEJDSMARKEDET 4 1.1. LEDIGHED 4 1.1.1. LEDIGE I ODENSE KOMMUNE.... 4 1.1.2. LEDIGE PÅ FYN.... 4 1.1.3. ANTAL NETTOLEDIGE I 6-BYERNE..

Læs mere

etniske minoriteter i Danmark

etniske minoriteter i Danmark Selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter i Danmark (pilotprojekt) oje t) Baggrund Marlene Harpsøe CFS Faktahæfte nr. 22 Unni Bille-Brahes Brahes undersøgelse Velfærdsministerens svar Pilotprojekt til

Læs mere

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Af Lasse Vej Toft, Analyse- og makroenheden, Økonomisk Sekretariat, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at beskrive udviklingen i andelen af fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling September 2009

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2014

Tabeller fra Kulturstatistik 2014 10. juni 2014 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2014 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter sektor

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere