29.. årgang. Læs bl.a. om..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "29.. årgang. Læs bl.a. om.."

Transkript

1 29.. årgang Nr. 2 Læs bl.a. om * Struktur og debatmøde i Strellev * Budstikken * Kastanjehuset * Nyt fra Sogne- og Foredragsforening * Friskolen * Strellev Vandværk * Strellev Jagtforening * Kirkenyt

2 Strellev Sogneforening: Formand:Dennis Pedersen Sognets hjemmeside: Hjemmesideansvarlig: Dennis Pedersen Strellev Menighedsråd: Formand: Birthe Jensen Kasserer: Anders Peter Breum Graver: Corrie Van der Veen Eller Kirkeværge: Lene Hvergel Kirkens hjemmeside: Præster: Hans Vestager Jens Thue Buelund Strellev Foredragsforening: Formand: Annika B. Bertelsen Revy: Strellev Forsamlingshus: Strellev Friskole: Formand: Hans Vestager Leder: Dorte Lundgaard Strellev Svømmeklub: Kontaktperson: D. Lundgaard Strellev Puljepasningsordning: Formand: Jeanette Jensen Strellev Børnehave & fritidsordning: Formand: Marianne Schlüter Strellev Vandværk: Formand: Bent Gregersen FORENINGSOVERSIGT: Strellev Jagtforening: Formand: Ernst Øllgaard Kasserer: Knud Jensen Jagtforeningens hjemmeside: SLGU: Forretningsudvalget: Formand, PR: Kent H. Sørensen Kasserer: Gitte Thrane Sekretær: Louise Hvelplund Udvalgsformænd: Fodbold: Susanne Højvang Håndbold: P.t. Intet udvalg Gymnastik: Marianne Bargisen Billard: Anders Jensen Badminton: Ulla Rahbæk Volleyball: Kent H. Sørensen Sommermotion: Bente Schelde Ungdomsklub: Lis Nielsen Sommerfest:Tina Jørgensen Louise Hvelplund Sportsuge: Kent H. Sørensen Strellev Heste- og Kræmmermarked: Formand: Tage Johannessen Bladudvalget: Kontaktperson: Inger Jensen Fra Bladudvalget: Abonnenter, som med dette nr. modtager et indbetalingskort, og som fortsat ønsker at få bladet tilsendt, bedes betale 50,- kr. inden den 25. april

3 Strellev.dk En landsby med fremtidsversioner Strellev Sogneforening nedsatte i efteråret 2007 en arbejdsgruppe med følgende formål: Arbejdsgruppen skal drøfte den fremtidige struktur på foreningslivet, primært Sogne- og Foredragsforeningen inkl. forsamlingshuset i Strellev. Gruppen skal komme med forslag og ideer til nye tiltag og arrangementer, så vi fortsat kan holde liv i vores landsby Ideer fra indbyggere i Strellev sogn modtages med tak og kan afleveres til en af deltagerne i arbejdsgruppen. Vi har været hele vejen rundt Arbejdsgruppen har igennem vinteren haft en del møder hvor intense diskussioner har ført gruppen hele vejen rundt Arbejdsgruppen er nu færdig og vil gerne præsenterer et debatoplæg for alle beboere i Strellev by og opland. Derfor inviteres enhver, med ønsket om en fortsat positiv udvikling i Strellev by og opland til Struktur og debatmøde i Strellev Forsamlingshus Onsdag d. 16. April kl Arbejdsgruppen: Jannik Christiansen, Peter Bertelsen, Lars Nielsen, Anders Jensen, Tage Johannessen, John Sandholm 3

4 Emneuge om Kristendom / religion på Strellev Friskole Af.: Elever på Strellev Friskole I emneugen arbejdede hele skolen med emnet: Kristendom / religion. Børnene var opdelt i grupper på tværs af klasser med netop det for øje, at drage nytte af hinandens evner små / store. Der var i alt 5 grupper, som arbejdede med følgende emner: 1) Katolicisme 2) Asa troen 3) Islam 4) Hinduisme 5 ) Protestantisme vedhæng med 5 perler og et kors. Desuden så de skriftestolen, tabernaklet, tændte lys for en de ville sende tanker til.endelig prøvede de messedrengenes tøj og så de ting der bruges ved messen, men ellers gemmes i pengeskabet. De fik lidt helligt vand med hjem som blev brugt i forbindelse med alle gruppens fremlæggelse om fredagen. 1) Katolicisme Denne gruppe var bl.a. på besøg hos den katolske kirke i Esbjerg. Her fortalte den katolske præst om, hvordan man holder messe ( gudstjeneste ) i St. Nicolaj Kirke, der er opkaldt efter St. Nicolaus, som er julemandens forløber. De Hjemme på Strellev Friskole blev der bl.a. fabrikeret bedekranse og små ikonmalerier Fra besøget i den katolske kirke i Esbjerg hørte også om rosenkransen, der er en bedekrans med 5 gange 10 perler og et 2) Asa troen Der er stadig nogen der tror på de nordiske guder, men ikke særlig mange. En knæsætning er en slags dåb, - barnet bliver navngivet. I en knæsætning er det lige meget hvor gammel barnet er. Under en knæsætning skal gæsterne stå i en cirkel så barnet kan blive sendt rundt, så gæsterne kan sige gode ord til 4

5 barnet. Guderne bliver tilkaldt og barnet bliver navngivet, og der bliver sunget en knæsætningssang og En knæsætning der bliver drukket af et horn, som bliver sendt hele vejen rundt i cirklen. Så er der Goden ( præsten ), som også siger nogle vers. De nordiske guder I meget gamle dage troede man på guderne Odin og Tor. De boede i Asgård. Asgård var centrum i verden og lå højt. I Asgård var der en stor slette, der hed Idavang, hvorpå Yggdrasil ( livets træ ) gror. Den var enorm og dens krone favnede ud over hele verden. Guderne var altid i krig med de grumme jætter. Rundt om Asgård lå Midgård hvor vi mennesker boede. Vi troede på Aserne. Yderst lå Udgård hvor jætterne boede. Vi mennesker troede, at når ragnarok kom, var det jordens undergang. I den nordiske mytologi er Odin visdommens gud og konge i Valhal. Tor er tordenguden. Loke er Odins blodsbroder, og er halv jætte. Heimdal er vogter af gudernes rige. Balder er lysets gud. Tyr er krigsgud. Høder er en blinde gud, der bedømmer folk på deres indre værdier. Freja er kærlighedens gudinde. Njord er havets gud. Mimer er et klogt hoved, der bor i visdommens brønd. Hel er dødsrigets herskerinde. Thrym er leder af jætterne, nogle grumme trolde. 3) Islam I Islam tror man på Allah, og Islam bygger sin tro på de 5 søjler, som symboliserer trosbkendelsen, bøn, almisse, faste og pilgrimsrejse. De fem søjler I emneugen læste gruppen om Islam, - hvad der sker under dåb, konfirmation og i forbindelse med et dødsfald. De lavede en Moské, hvor de fem søjler blev hængt op på væggen. 5

6 En moske i Friskolens gymnastiksal rum. Men duften var afslappende. I templet tilbeder de guden Ganesh, som er en af de fire største guder, ud4) Hinduisme Den anden sidste dag i emneugen, skul- over Vishnu, Krishna og Shiva. le hele hindu-gruppen til Herning, for Gruppen synes det var en super uge at overvære en hinduistisk gudstjeneste, med masser af sjov og viden. en såkaldt puja. Da gruppen kom derud, mødtes de med en guide, Krishna. 5) Protestantisme Han skul- Da protestantismen, altså den lutherskle vise evangeliske trosretning er den, vi bedst gruppen kender fra vor egen hverdag, valgte rundt i gruppen at studere kirkens arkitektur og templet, indretning. som var De prøvede en gamat tyde de mel fagotiske brikshal, inskriptioindrettet ner på almed små tertavler, templer, prædikehvori der stoe.m.m., stod stasamt hitte tuer af frem til guden. De kom derud ca. kl og historien blev vist rundt. Selve gudstjenesten bag de skulle starte kl. 20. Før gudstjenesten mange Ny Nørup Kirke gik alle hinduerne rundt til de små hukalk- og se, hvori guderne stod. De ofrede kiks, oliemalerier. bananer, og andre madvarer til guderne. I ugens løb besøgte gruppen både StrelDer var masser af brændende røgelses- lev, Bejsnap og Ny Nørup kirker. pinde, så der var helt tåget i det store I sidstnævnte kirke, havde de en guide 6

7 med ( den tidligere provst), som kunne berette om hele kirkens historie på en særdeles børnevenlig måde. Til fremlæggelsen om fredagen, havde gruppen forberedt et bryllup på god gammeldags protestantisk manér. Kun ganske få børn havde i forvejen prøvet at være med til et bryllup, så det blev en vældig succes. Et protestantisk bryllup i Strellev Kirke. Nyt fra Kastanjehuset Så er datoen for forældremøde/generalforsamling fastlagt. I år bliver det TORSDAG DEN 8. MAJ KL Vi håber på rigtig mange forældre kommer og får en hyggelig aften. Både bestyrelsen, kassereren og personalet fortæller om årets gang mm. Efter nytår har vi allerede haft travlt med mangt og meget. Vi har været hos Ellen til fastelavnsfest. Vi var en tur i Varde og besøge en børnehave som spillede teater for os. Vi har fejret fødselsdage. Vi har været på bondegårdsbesøg. Og lige nu er vi i gang med at arbejde med trylledej. Og som altid glæder vi os til det lune vejr kommer..og mon ikke foråret snart er på vej??? På Kastanjehusets vegne Birgitte Nielsen 7

8 LOPPEMARKED Så er vi klar til at tage imod lopper igen! Foredragsforeningen modtager gerne effekter til loppemarkedet hele året rundt. Vi hjælper gerne med at afhente diverse effekter hertil. Henvendelse kan ske til: Annika Bertelsen eller Gerda Øllgaard STRELLEV REVYEN Er opført til vinterfesten i år - men oplever eller hører I noget, hvor I tænker: DET ER LIGE TIL REVYEN, så send en mail om det til Annika Bertelsen på Hilsen Revyholdet Referat fra generalforsamlingen i Foredragsforeningen d Der var 19 fremmødte inkl. bestyrelsen. Formand Niels Aksel Dalgas aflagde beretning. Loppemarked blev afholdt med succes i september måned. Overskuddet blev ca kr. Heraf et overskud ved tombola på knap kr. Igen i 2007 var vi nødt til at aflyse julemarkedet. Der er stadig kun 16 eller 20 deltagere pr. gang til præmiewhist. Hvis der i løbet af foråret er for mange gange med kun 16 deltagere, vil jeg foreslå, at vi stopper ved udgangen af maj, da over-skuddet (før varme og el) er på kun knap kr. for 17 gange = gennemsnit på 229 kr. Stor tak til de personer som hjælper med afviklingen. Indtægten ved fester er stort set uændret. Der er nedsat et udvalg, som skal se på foreningernes fremtid. Udvalget vil på et tidspunkt komme med nogle ideer/oplæg. Der vil blive indkaldt til stormøde i sognet, hvor dette kan drøftes. 8

9 Stor tak til Tage Johannessen fordi han vil være altmuligmand i Forsamlingshuset. Gulvet i køkkenet vil blive repareret i perioden 5. til 15. maj. Der hvor det buler, vil der blive lagt nyt, så fugt kan trænge op igennem. For resten af køkkenet og ind i lokalet ved siden af, vil gulvet blive malet/lagt et lag ovenpå, så det får samme farve. Dette resulterer i, at vi til den tid får brug for hjælp til at få køkkenet og lokalet ryddet. Fremtid/økonomi Regnskabet viser et underskud på ca kr. Dette har resulteret i, at vi har lavet en kassekredit med max. træk på kr. Regnskabet er påvirket af knap kr. i vedligehold (ekstraordinær): * kr. til Egon Sørensen for istandsættelse af sal i * kr. til nyt tæppe i lille sal. * kr. for reparation af fyr (kun materialer - stor tak til Jan Henriksen, som har lavet arbejdet). * kr. til ny fryser under scenen. * kr. til Tistrup VVS for reparation af skotrende/samling af tag Vi søgte ikke bankoudvalget om tilskud i foråret For det første havde vi ikke aktuelle planer om vedligehold eller lignende (ovenstående udgifter er kommet efterfølgende Tæppet rensede vi i foråret senere kom der pletter på, så det blev så grimt, at vi ikke længere kunne være bekendt, at det så sådan ud. Da jeg så vidste, at vi havde et loppemarked, der gav et rimeligt overskud, bestilte vi tæppet. Bettina har her i januar sendt en del ansøgninger til fonde mv. om tilskud. Vi vil også søge om tilskud fra Bankoudvalget og Heste- og Kræmmermarkedet. Vi håber på også at kunne få tilskud til allerede betalte regninger/udførte arbejder. Men også til påtænkte vedligeholdelser/forbedringer. Vi har tidligere drøftet, at der med tiden skal laves følgende: * Maling og istandsættelse af indgang, nedgang og toiletter - dels ved frivillig og professionel hjælp. * Nyt fyringsanlæg (evt. kun delvis). * Ændring af pissoiret på herretoilettet til vandfri kummer. * Borde/stole i både store og lille sal. Annika Bertelsen blev genvalgt. Niels Aksel Dalgas ønskede ikke genvalg. Nyvalgt til bestyrelsen blev Poul Anders Hvergel. Den nye bestyrelse har konstitueret sig således: Formand: Annika Bertelsen Næstformand: Poul Anders Hvergel Kasserer: Bettina Hansen Sekretær: Birthe Riknagel Bladudvalg og Præmiewhistansvarlig: Birthe Pedersen 9

10 Jern, øl- og sodavandsdåser ja tak I Strellev Friskoles gårdsplads - er der ved siden af cykelskuret opsat en container til opsamling af tomme øl og sodavandsdåser. Vi vil på friskolen rigtig gerne tilbyde at hjælpe dig / jer af med de tomme dåser, uanset om de er købt i ind eller udland. På parkeringspladsen v. Tarpvej / Lynevej - står en rød container til opsamling af diverse metaller, som eksempelvis: Jerngryder, potter, pander, akkumulatorer, søm batterier, kabler, metaleffekter i krom, rustfri stål, aluminium, messing, kobber, jernrør, skruer o.l. Ved at aflevere dine tomme og fladtrykte dåser og øvrige metaller, kan du på den måde være med til at støtte Strellev Friskole. Det giver mulighed for at forskønne skolen, dens indendørs rammer og legepladsen, så det hele tiden er et rart miljø for børnene og lærerne at færdes i. Tak til alle for ethvert dåse-, konserves og metal bidrag. Hilsen Strellev Friskole 10

11 Strellev Sogneforening "Naturoprydning". Så er det igen tid til at få ryddet op i den danske natur. Jeg har igen i år meldt mig som indsamler. Søndag den 13. april går det løs. Er der nogle, der har tid og lyst til at hjælpe, så giv endelig besked på tlf Jo flere vi er, jo renere bliver naturen omkring Strellev. Lene Hvergel. STIDAG Det er tid til forårsrengøring. Derfor indkalder Sogneforeningen lørdag den 26. april kl til stidag i Brinkerne. Alle, store og små, kan være med. Jo flere vi er, jo sjovere er det, så tag din nabo med så kan der også blive en pause til øl og vand Sogneforeningen er vært ved kaffe og brød. Vel mødt. Fællesmøde for alle foreninger i Strellev afholdes torsdag den 8. maj 2008 kl på Strellev Friskole. Det ville være godt at se én eller måske to bestyrelsesmedlemmer fra hver forening. Sogneforeningen er vært ved kaffen. Sankt Hans aften fejres i Brinkerne mandag den 23. juni 2008 med bål og mulighed for at købe din aftensmad mm. Nærmere i næste nr. af sognebladet. 11

12 ÅBEN Mandag - Søndag kl Dagli Brugsen Lyne kører varetur Lørdag den 24. maj kl er der fest på friskolen. Denne gang er det for forældre og sognets beboere samt støttekredsmedlemmer. Vi håber, at mange vil sætte kryds i kalenderen og møde op til en festlig aften. Det bliver i år med stort ta selv bord. Drikkevarer kan købes, men må også gerne selv medbringes. Lærerne vil underholde, og tre gamle elever kommer hjem og spiller op til dans. Pris for hele herligheden: 150,- kr. Alle der måtte have lyst at være med, er hjertelig velkomne. Tilmelding på tlf eller Venlig hilsen Dorte K. Lundgaard SLAVESALG: Tirsdag, onsdag og torsdag i uge 15. Bestil en slave fra friskolen på tlf eller

13 Strellev vandværk holder generalforsamling Den 19. maj kl i Strellev Forsamlingshus. A N A L Y S E R A P P O R T Sidenr.: 1 af 1 Rekvirent...: Strellev Vandværk Lynevej 61, Stellev, 6870 Ølgod Prøvested...: Strellev Vandværk Ledningsnet - V / Prøvetype...: Drikkevand - Begrænset kontrol + sporstofkontrol Prøvemærke...: Adsbølvej 48, køkkenhane Prøveudtagning...: kl. 14:15 Prøvetager...: Eurofins Miljø A/S (BTT) Kundeoplysninger.: Analyseperiode...: kl. 10: Prøvenr.: Prøve ID: **Grænseværdier RSD Prøvemærke: Vejl. Max. Metoder (%) Coliforme bakterier 37 C <1 ant./100ml i.m. Colilert E. coli <1 ant./100ml i.m. Colilert Kimtal ved 22 C, GEA 5 Antal/ml 200 DS/EN/ISO 6222 Jern (Fe) <0.010 mg/l 0.2 ISO17294m-ICPMS 15 Nikkel (Ni) 0.15 µg/l 20 ISO17294m-ICPMS 15 Arsen (As) <0.030 µg/l 5 ISO17294m-ICPMS 15 Bor (B) 23 µg/l < ISO17294m-ICPMS 15 Oplysninger fra prøvetageren: Prøvens farve farveløs *VISUEL Prøvens klarhed klar *VISUEL Prøvens lugt ingen *ORGANOLEP Prøvens smag normal *ORGANOLEP Vandtemperatur 7.1 gr. C DS2250 ph 7.3 ph DS 287: Ledningsevne 52 ms/m >30 DS/EN Iltindhold 7.6 mg/l > 5 DS/EN Husk Strellev Heste- & Kræmmermarked den 9. og 10. august Bestilling af stadeplads ved Kristian Haahr, tlf Har I gode ideer så ring 13

14 STRELLEV JAGTFORENING Bestyrelse: Formand: Ernst Øllgaard, / , Kasserer: Knud Jensen, , Sekretær: Ejnar Kudsk, / Riffelskydn.: Kaj Q. Mortensen, , Flugtskydning: Brian Qvist, tlf Jagtudvalg: Rævejagter: Kaj Q Mortensen tlf Egon Sørensen tlf Kristen Nielsen tlf Kærgårdjagt: Jens M. Madsen tlf Egon Sørensen tlf Kristen Nielsen tlf Flugtskydning: Træningsskydninger hver mand. fra 7. april - 4. august fra kl Afslutningsfest: Fredag den 29. august kl Præmieskydning: 2. Pinsedag den 12. maj kl Bukketræf: Fredag den 16. maj fra kl på Adsbølgård. Andre flugtskydningsarrangementer Sportsugeskydning: Lørdag den 14. juni kl Hovedskydning: Lørdag den 16. august kl Alle flugtskydningsaktiviteter foregår sammen med Lyne Jagtforening på Lyne Jagtforenings bane. Riffelskydning Riffelaftener: Tirsdag den 15. april kl Torsdag den 24. april kl Mandag den 28. april kl Riffeldag: Lørdag den 26. april kl Alle riffelarrangementer afholdes på Varde Kassernes riffelbane. Jubilæumsfest: Foreningens 75-års jubilæum fejres med fest i Strellev Forsamlingshus Lørdag den 5. april Se nærmere i indbydelsen til jubilæumsfesten. 14

15 GUDSTJENESTER 2008 STRELLEV KIRKE K i rke ny t APRIL: s. e. påske 9.00 Vestager s. e. påske Buelund 18. Bededag 9.00 Buelund s. e. påske Vestager s. e. påske 9.00 Buelund MAJ: 1. Kristi Himmelfartsdag 9.00 Buelund s. e. påske Buelund 11. Pinsedag Vestager Konfirmation Pinsedag 9.00 Buelund 18. Trinitatis Vestager s. e. trin Buelund JUNI: s. e. trin Buelund s. e. trin Vestager SÆRGUDSTJENSTE i Ølgod Kirke. Tirsdag den 20. maj kl er der særgudstjeneste, især for kørestolsbrugere og gangbesværede, men alle er velkomne til en hyggelig eftermiddag. Menighedsrådenes udflugt bliver torsdag den 26. juni KIRKEBIL Hvis der ønskes kørsel til gudstjenesten, bestilles Palles Taxi, tlf VEDR. PRÆSTERNES BESØG PÅ SYGEHUSENE kan det oplyses, at de ikke længere har adgang til patientlisterne. Derfor er henvendelse nødvendig, når der ønskes besøg. Kirkens hjemmeside: Søg under 15

16 K i rke ny t Konfirmation i Ølgod Kirke Søndag den 6. april 2008 kl Lone Strømgaard Lange, Bjalderupvej 10, Strellev Silke Griepke Dam Nielsen, Lynevej 68, Strellev Konfirmation i Strellev Kirke Søndag den 11. maj kl Isabella Beck Larsen, Torvegade 21, Ølgod Andreas Krogh, Tarpvej 15, Strellev Nicolaj Kousgaard Nielsen, Kærgårdvej 18, Strellev Jacob Gadegaard Legarth, Kærgårdvej 8, Strellev Karen Løvstrup Jensen har, efter næsten 6 år som graver ved Strellev kirke, valgt at gå på efterløn. Vi siger mange tak til Karen for hendes store indsats på kirkegården og i kirken. Corrie Van der Veen er pr. 1/4 ansat som graver. Corrie kan træffes på tlf / Vi byder Corrie velkommen og håber på et langt og godt samarbejde. Menighedsrådet. RAMS mere end salmesang Kirke-/skoletjenesten her hos os i Ribe Stift RAMS - har mere at byde på ved siden af salmesangen i det sene efterår: En musical om kristendommens indførelse i Danmark Kors for en hammer - da danerne blev kristne er blevet en succes på mange skoler rundt om i Danmark også i nærheden af os. På Skovlund Skole har de 128 skole-elever i to uger op til vinterferien haft emneuge om vikingetidens kong Ha-rald, der bliver døbt af den tyske klerk Poppo. Der er blevet arbejdet i værksteder på 16 tværs af klassetrin. Børnene har lavet vikingevåben, smykker, billeder, krucifikser, dragter, øvet sig i sang, dans og musical. Det hele skulle bruges til musicalen Jernbyrd, hvor musik og tekster er lavet af Sebastian. Den blev opført ved en skolefest. Lærer Lene Pagh udtaler til Ugeavisen Ansager-Helle, at det har været en fantastisk oplevelse at arbejde med alle skolens elever om samme emne. Og sjovt, men også krævende at få det hele til at hænge sammen, så der kom en god musical ud af arbejdet (jf. Rita Møller Hansen).

17 K i rke ny t Måske er det en idé at tage op på nogle af skolerne i vort sogn? Hele projektet udbydes igen i skoleåret 2008/09 pga. den helt overvældende interesse. Ja, i vort stift har skoleelever fra 694 skoleklasser arbejdet med eller har planlagt at arbejde med emnet i årets løb. Projektet Noah og Josef og alle de andre har kørt i flere år. Dér tegner de mindste skolebørn til bibelfortællingerne, som de får dem fortalt. I 2007 var 2509 børn fra 126 klasser i sving med det. I salmesangsprojektet Gud og hvermand deltog sidste år 8962 børn fra 468 klasser med et højdepunkt i Ribe Domkirke. I år vil temaet for salmesangen være dagliglivet under overskriften: Under himlens stjerner. Strellev Friskole har også taget del i salmesangen, og Strellev menighedsråd bakker fortsat økonomisk op om RAMS i vort sogn. Ved turen til Ribe kunne klasserne besøge Taarnborg. Det var bispebolig for salmedigteren, biskop H. A. Bror-son. I dag forskes der dér i hans liv og værk. Som pilotprojekt er igangsat: Hvad gør livet værd at leve Et forløb om Brorson og Grundtvig. I forløbet indgår lejrskoleophold for klasses elever med privat indkvartering. En skole i København og Sønderrisskolen i Esbjerg er de første til at prøve det af. Hele stiftet vil få det tilbudt, hvis der kommer gode erfaringer ud af det første forløb. Endvidere er et projekt til de ældste klasser om livets afslutning, død og begravelse under udarbejdelse. Forskelligartede tilbud forsøger RAMS sig med for både at vedligeholde og skabe nye berøringsflader mellem skole og kirke. Jens Thue Buelund INDSAMLING AF GAMLE AVISER, UGEBLADE OG PAP Lørdag den 14. april kl DDS spejderne og FDF i Ølgod samler aviser ind 5 gange årligt. I Strellev by inden for byskiltene kan de stilles ude på fortovet. Øvrige kan stilles i busskuret ved Lynevej 49. På landet kan de afhentes, hvis man har mange. Henvendelse herom til tlf eller

18 18 K i rke ny t Jeg tror Det er før hver prædiken præstens opgave at finde nye udtryk, for hvad det er at tro på Gud, hvad det er at blive frelst, eller hvilket udtryk man nu bruger. Når det er et krav, at man skal finde på nye udtryk, hænger det sammen med, at vi er levende mennesker, der hele tiden har brug for noget konkret. Gamle billeder og gamle talemåder, er derimod ofte det samme som døde billeder og døde talemåder. Da det er svært at finde på noget nyt, er der en tendens til at man genbruger, hvad der før er sagt. Når man kan forsvare at beskæftige sig med genbrug, hænger det sammen med, at det liv som vi lever her i vor tid, er det samme liv, som man altid har levet. Omstændighederne er selvfølgelig forskellige: Men dette at blive en familie. At skulle arbejde. At skulle tage sig af børnene og de gamle. Dette at skulle holde fester ved livets forskellige lejligheder: Ja, alt dette må anses for at være noget der på det nærmeste er evigt. Det som derimod ikke er evigt. Det som derimod er nyt, er at vi her i Vesteuropa siden omkring år 1770, har fået formuleret den opfattelse, at Gud er død. Gud døde, kan man sige, hver gang mennesker forsøger at bevise hans eksistens. For nogle uger siden skulle jeg fortælle en københavnsk 6. klasse om kristendom. Jeg var af et barnebarn blevet indforskrevet hertil. Det gik strygende. Der var så mange forberedte spørgsmål, det vi holdt gang i det i 1 ½ time. Et af børnene spurgte da så, om hvor tit jeg tænkte på, om jeg var kristen. Hertil kunne jeg da kun svare, at jeg da aldrig havde tænkt på mig selv, om jeg var kristen eller ej. Jeg var vel blevet sat her på jorden, ligesom mine forfædre var blevet sat her. For at blive til familie. For at arbejde, etc. Det var den tyske filosof Nietzsche som i 1882 i Således talte Zarathustra proklamerede Guds død. At proklamere Guds død betyder at enhver selvfølge i verdensordenen er forbi. Så er der ikke noget, som mere er givet. Der er ikke noget som er fast, såsom familie, arbejdet, højtider og fester. Men betyder dette så også at verden og tilværelsen er blevet meningsløs? På dette spørgsmål svarer Søren Kierkegaard i det 19 årh. og hans discipel, nu afdøde professor i idehistorie Johannes Sløk bekræftende. Troen er for dem en absurditet, som mennesker ikke desto mindre kan blive nødt til at vælge, når mennesket i sin daglige tilværelse erfarer sit liv som spændt ud over intethedens afgrund. Hvis man vil overleve må man altså vælge troen, fordi det er absurd. For Grundtvig i det 19. årh. og for nu afdøde K. E. Løgstrup i det 20. årh. er verden ikke blevet mere me-

19 K i rke ny t ningsløs end den altid har været. Troen er for dem begyndelsen til at kunne forstå. Det er udtryk for den nuværende epokes altså siden 1770-ernes selvhøjtidelighed og selvovervurdering, at kun moderne mennesker kender til de prekære intethedserfaringer. Hvordan man vil forstå tilværelsen er op til den menneskelige tolknings valg. At ville bruge videnskaben og at man selv er moderne, er blot udtryk for at man selv er ude i et religiøst ærinde, nemlig at nægte alt andet end videnskab forklaringskraft i forhold til virkeligheden. Dette : Jeg tror for at kunne forstå - eller på latin: Credo ut intelligam tillægges normalt biskop Anselm af Canterbury, men den går tilbage til kirkefaderen Augustin, der døde i 430. Dette: Jeg tror fordi det er absurd eller på latin: Credo, quia absurdum blev meget brugt omkring år 1300 det er senmiddelalderen, men det går helt tilbage til kirkefaderen Tertullian, der døde omkring 220. Det må have været frygteligt for Nietzsche at skulle sige, at Gud er død. Det er udtryk for en erfaring af intethed og meningsløshed, som man ikke skal ønske for noget menneske. Man kan som oven for tale teologisk om troen. Det som kommer først er imidlertid den kendsgerning, at man som menneske for overhovedet at kunne leve, så skal man kunne tro på, at man i morgen kan klare alt det, som dagen i morgen vil bringe. Klare også det, som er tragisk og meningsløst. Jeg tror, at vi er sat her for at kæmpe imod meningsløshed og ondskab. H.V. Foredragsforeningen modtager gerne effekter til loppemarkedet hele året rundt. Vi hjælper gerne med at afhente diverse effekter hertil. Henvendelse kan ske til Annika Bertelsen eller Gerda Øllgaard

20 Vi har været hele vejen rundt Kom til Struktur og debatmøde i Strellev Forsamlingshus Onsdag d. 16. April kl Aktivitetskalender April.: 4. Bowling i Tarm Bowling Center 7. Præmiewhist 13. Naturoprydning * 14. Avisindsamling * 16. Struktur- og debatmøde * 21. Præmiewhist 26. Stidag i Brinkerne * Juni: 10. Avisindsamling 23. Sankt Hans aften i Brinkerne, Maj: 5. Præmiewhist 8. Forældremøde og generalforsamling i Kastanjehuset * 8 Fællesmøde for foreninger * 11. Konfirmation i Strellev Kirke * 19. Præmiewhist 20. Generalforsamling i Vandværk * 24. Fest på Strellev Friskole * Vedr. Jagtforeningens arr. og * se tidspunkter inde i bladet. Udgives af Menighedsrådet og Sogneforeningen Bladet udkommer: 1. febr.. 1. april 1. juni 1. sept. og 1.. nov. Indlæg modtages gerne og kan afleveres til Inger Jensen, Lynevej 56, tlf Eller l: senest d. 10. i måneden før udgivelse.

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

34.. årgang Nr. 5. Læs bl.a. om..

34.. årgang Nr. 5. Læs bl.a. om.. 34.. årgang Nr. 5 Læs bl.a. om.. 2013 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Hilsen fra Tom og Rikke * Nyt fra Lyne Friskole * Aloe Vera Aften * Menighedsrådet * Kirkenyt 1 FORENINGSOVERSIGT: Strellev

Læs mere

28.. årgang. Læs bl.a. om..

28.. årgang. Læs bl.a. om.. 28.. årgang Nr. 2 Læs bl.a. om.. * Budstikken * Nyt fra Sogneforeningen * Nyt fra Foredragsforeningen * Friskolen og Kastanjehuset * Affaldsindsamling * Nyt fra SLGU * Strellev Jagtforening * Kirkenyt

Læs mere

32.. årgang Nr. 1. Læs bl.a. om..

32.. årgang Nr. 1. Læs bl.a. om.. 32.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2011 * Budstikken * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Foredragsforeningen * Nyt fra SLGU * Blomstertogt til Holland * Nyt fra Menighedsrådet

Læs mere

34.. årgang Nr. 4. Læs bl.a. om..

34.. årgang Nr. 4. Læs bl.a. om.. 34.. årgang Nr. 4 Læs bl.a. om.. 2013 * Budstikken * Nyt fra Sogneforeningen * Nyt fra Lyne Friskole * Nyt fra Foredragsforeningen * Ok benzinkort og billard * Menighedsrådet * Kirkenyt 1 FORENINGSOVERSIGT:

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

De nordiske guder. Aser: Odin:

De nordiske guder. Aser: Odin: De nordiske guder. Aser: Odin: Odin er søn af Bor og Bestla. Sammen med sine brødre Vile og Ve skabte han de første mennesker Ask og Embla. Odin er gift med Frigg. Odin er den øverste Gud blandt Asene.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

27.. årgang. Læs bl.a. om..

27.. årgang. Læs bl.a. om.. 27.. årgang Nr. 5 Læs bl.a. om.. * Budstikken * Nyt fra Sogneforeningen * Nyt fra Foredragsforeningen * Nyt fra Friskolen * Tilbud fra Lyne Brugs * Strellev Jagtforening * Kirkenyt 2006 FORENINGSOVERSIGT:

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

34.. årgang Nr. 1. Læs bl.a. om..

34.. årgang Nr. 1. Læs bl.a. om.. 34.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2013 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Nyt fra Sogneforeningen * Friskolen Lynehallen Påskevandring * Nyt fra menighedsrådet * Kirkenyt FORENINGSOVERSIGT: Strellev

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Gudernes Fugledegård

Gudernes Fugledegård Gudernes Fugledegård Tag med Freja rundt på gudernes Fugledegård en aktivitet for børn og voksne Nationalmuseet Denne aktivitet er for børn i alle aldre. Mindre børn kan have brug for hjælp fra en voksen,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

33.. årgang Nr. 2. Læs bl.a. om..

33.. årgang Nr. 2. Læs bl.a. om.. 33.. årgang Nr. 2 Læs bl.a. om.. * Budstikken * Nyt fra Sogneforeningen * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Jagtforening * Nyt fra menighedsrådet * Kirkenyt 2012 Strellev Sogneforening: Formand: Anders

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om.. * Budstikken * Nyt fra Sogneforeningen * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked

31.. årgang. Læs bl.a. om.. * Budstikken * Nyt fra Sogneforeningen * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked 31.. årgang Nr. 3 Læs bl.a. om.. * Budstikken * Nyt fra Sogneforeningen * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Strellev Friskole * Nyt fra Menighedsrådet * Kirkenyt 2010 Strellev

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

31.. årgang Nr. 4. Læs bl.a. om..

31.. årgang Nr. 4. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 4 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Støttekredsen for Strellev Friskole * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev Friskole * Strellev Heste- & kræmmermarked *

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Fraværende: Margit Mühlbach og Jørn Skøtt Andersen Aftenen indledtes med en salme 1. 5 min. Bjarne indledte aftenen

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

HUS-AVISEN T R Æ N I N G O G. A K T I V I T E T A - H U S E T HOVEDGADEN 69 F, 8410 RØNDE, TLF.: 87 53 55 39 E-mail adr.: ulkj@syddjurs.dk.

HUS-AVISEN T R Æ N I N G O G. A K T I V I T E T A - H U S E T HOVEDGADEN 69 F, 8410 RØNDE, TLF.: 87 53 55 39 E-mail adr.: ulkj@syddjurs.dk. HUS-AVISEN 2015 T R Æ N I N G O G A K T I V I T E T A - H U S E T HOVEDGADEN 69 F, 8410 RØNDE, TLF.: 87 53 55 39 E-mail adr.: ulkj@syddjurs.dk Uge 18 maj Fredag d. 1. Uge 19 Mandag d.4. -16.00 Tirsdag

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere