TEKNISK I S O L E R I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNISK I S O L E R I N G"

Transkript

1 Nr. 2 April årg. TEKNISK I S O L E R I N G På kontrolbesøg med Andersen's Isolering en kold februar måned 2007 Brandisolering af stålkonstruktion Saxo Bank, Tuborg Havn Læs mere på side 12 TEKNISK ARTIKEL Hvad siger DS452 om kølerørsisolering TEMA Lærlingeuddannelse Læs mere på side 9 Læs mere på side

2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet Kommende DIB aktiviteter Kan det virkelig passe? forlængelse af reklamationsfristen for byggematerialer Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering Jubilæumsår for DIB Teknisk Isolering Det er aldrig for sent Fremtiden er nær Det Digitale Byggeri er over os Flot svendeprøveresultat på EUC Nordvestsjælland, 3 medaljer Flere fik mere... at vide om teknisk isolering på 2 nyligt afholdte kurser Kølerørsisolering og DS Det åbne Østrigske mesterskab for isoleringslærlinge DM 2007, Åbne Danske mesterskaber juni 2007 i Odense Firmaprofil - Andersen's Isolering ApS Tilskud til uddannelse af Isolatører På kontrolbesøg hos Andersen's Isolering ApS Medlemsfortegnelse din isoleringsgrossist Landsdækkende service og lager BALLERUP KOLDING ÅRHUS KØBENHAVN Tlf Tlf Tlf Tlf l DIB Teknisk Isolering

3 Rockwool Universal Rørskål Markedets mest alsidige rørisolering, dækker nu dimensioner til stort set enhver opgave. Her ser du det nye og større produktprogram med rørdiameter op til 114 mm, og hvor mange rørstykker der er i hver kasse. Isoleringstykkelse Udv. rørdia. 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm Universal rørskål med tape - endnu hurtigere montage Med selvklæbende tape på foliens overlap Lige velegnet til isolering af varmerør og til kondensisolering

4 når der skal isoleres... Røranlæg Tankanlæg Procesanlæg Skibsisolering Brandisolering Køle/fryseanlæg Støj/lydisolering 9740 Bjørn O. & List Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening udgiver fagbladet DIB Teknisk Isolering, der udkom første gang i 1987 og fejrer 20 års jubilæum i år. Fra den 1. februar 2007 flyttede redaktionen efter syv år fra Olaf Bahn Isolering i Hinnerup tilbage til DIB's sekretariat i Dansk Industri i København, hvortil al henvendelse vedrørende bladet fremover skal ske. Forslag til nyhedsstof, tekniske artikler mv. til tryk i bladet modtages gerne elektronisk til redaktionens Deadline for materiale til DIB-Teknisk Isolering DIB nr. 3/ tirsdag d. 1. maj 2007 DIB nr. 4/ mandag d. 3. sep DIB nr. 1/ mandag d. 3. dec SKÆLSKØR Industrivej Skælskør Tel STOKKEMARKE Vestre Landevej Stokkemarke Tel AALBORG Svendborgvej Aalborg Ø Tel FREDERIKSHAVN Knallen Frederikshavn Tel FREDERICIA Værkstedsvej Fredericia Tel KØBENHAVN Industrivej Brøndby Tel Redaktion/annoncer/ekspedition DIB - Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening co. Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax Ansvarshavende redaktør Anne Mette Høiler BALLERUP ISOLERING A/S Oplag Udgives 4 gange årligt Tryk/tilføjelser og ændringer til mailingliste ALT I: Teknisk isolering Asbestsanering Loft og hulmur Brandisolering Varmeberegning Rounborgs grafiske hus Rasmus Færchs Vej Holstebro Tlf Fax Forsidefoto Tempovej Ballerup Telefon Telefax På kontrolbesøg med Andersen's Isolering en kold februar måned Brandisolering af stålkonstruktion Saxo Bank, Tuborg Havn. l DIB Teknisk Isolering

5 Formanden har ordet Af Lars Graff, Formand marts 2007 Efter lange forhandlinger er der indgået en ny aftale på isoleringsoverenskomsten mellem Dansk Industri og 3F. Den helt klare målsætning for begge parter var at få en overenskomst for hele Danmark. Men selvom der var enighed, viste det sig, at der skulle lange forhandlinger til, før vi endelig kunne underskrive den nye overenskomst for isoleringsbranchen. Hen over efteråret 2006 er der holdt mange møder om, hvordan vi kunne udforme en ny landsdækkende prisliste. Efter lange diskussioner, hvor vi flere gange var kørt fast, blev det besluttet at nedsætte et lille udvalg bestående af en part fra hver side. Udvalget skulle komme med et forslag til, hvorledes den nye landsdækkende prisliste skulle udformes. Udvalgets forslag blev godkendt af begge parter. Optimismen var derfor stor ved starten af overenskomstforhandlingerne. Det skulle senere vise sig, at den nye prisliste blev en af de helt store knaster. Da det ikke er muligt at udforme en ny prisliste inden den 1. marts 2007, blev det besluttet, at den landsdækkende prisliste skal være færdig den 2. januar Nu var det helt store tema: Hvad hvis den ikke er færdig som aftalt, hvilken prisliste var så gældende? Efter 3 dages lange forhandlinger havde vi 16 protokollater. Nogle protokollater var vi mere enige om end andre. Men til sidst var uenigheden for stor, og vi måtte meddele forligsmanden, at vi ikke kunne blive enige. I to dage/nætter blev der forhandlet i forligsinstitutionen for til sidst at ende i et sammenbrud, og vi blev sendt hjem på ubestemt tid af forligsmanden. Dette var begge parter stærkt utilfredse med. En god lang nattesøvn kan, som mange ved, gøre underværker, og dagen efter blev der etableret et nyt møde, hvor vi ville gøre et sidste forsøg. Denne gang uden forligsmanden. Begge parter kunne godt se, at vi trods alt stod med en god mulighed for at nå vores fælles mål. Derfor blev de sidste knaster tilpasset, således at vi sent torsdag den 15. marts 2007 kunne underskrive en ny overenskomst for en 3 års periode. De aftalte protokollater kan ses på medlemssiderne på www. dibnet.dk under Nyheder. Men: Husk at forliget kun bliver til virkelighed, hvis det sammen med de øvrige forlig mellem DA og LO bliver godkendt ved urafstemning. Næste gang vi skal være sammen er ved vores årlige generalforsamling, som denne gang skal afholdes fredag den 27. april 2007 på Hotel Prindsen i Roskilde, hvor jeg er sikker på, at vi får en livlig debat samt en festlig aften sammen. Kommende DIB aktiviteter Den 27. april 2007 DIB generalforsamling 2007 Hotel Prindsen Algade Roskilde Den juni 2007 DM for isoleringslærlinge Odense Den september 2008 FESI generalforsamling Europæisk lærlingekonkurrence København BLIV INSPIRERET PÅ DE 2 STØRSTE DANSKE BYGGE-UDSTILLINGER 2007 Den april 2007 SCANBUILD Bella Center København Den april 2007 BYG '07 Herning Messecenter Herning DIB Teknisk Isolering l

6 Kan det virkelig passe? forlængelse af reklamationsfristen for byggematerialer Debatindlæg om forlængelse af reklamationsretten på byggematerialer af Anne Windfeldt Trolle, branchedirektør, Byggematerialeindustrien (forslag til debatindlæg modtages gerne af redaktionen) Set i lyset af alle bestræbelser, der over de seneste år er gjort for at fremme konkurrencen for handlen med byggematerialer, er det overraskende, at Justitsministeriet foreslår udvidet reklamationsfrist ved forbrugeres køb af byggematerialer fra fem til 10 år. Det går i den stik modsatte retning og vil reelt virke hæmmende på konkurrencen. For en af de væsentligste drivkræfter for at skabe innovation og vækst, herunder udvikle nye varer og ydelser og gøre dem billigere, er effektiv konkurrence. Det mener Byggematerialeindustrien, og det mener regeringen, som med blandt andet "Kvikskranke-initiativet" ønsker at fremme handlen med byggematerialer over grænserne ved at give rådgivning om mulighederne for import af byggevarer. En gennemgang af retsstillingen i de nordiske lande og EU-landene viser imidlertid, at Justitsministeriets forslag om at forlænge de nuværende danske reklamationsfrister ikke vil kunne begrundes i hensynet til at skabe ensartede regler inden for EU (eller Norden), da de fleste lande opererer med kortere frister. Da lovforslaget er rettet mod forbrugerne, kan danske importører/sælgere, som har importeret byggematerialer, komme til at befinde sig i en "reklamationsklemme", fordi den danske forbruger vil kunne reklamere over varen i en længere periode end importøren kan i forhold til den udenlandske sælger. Det kan i realiteten føre til, at sælgere af byggematerialer på det danske marked vil være tilbageholdende med at markedsføre udenlandske produkter, da disse sælgere langtfra i alle tilfælde vil kunne gennemtvinge et dansk lovvalg i deres kontrakter med udenlandske leverandører. På europæisk plan arbejdes der hårdt på harmonisering af byggevarestandarder med henblik på at fremme den fri bevægelighed af byggevarer, men efter Byggematerialeindustriens opfattelse vil en udvidelse af den danske reklamationsret ved køb af byggematerialer kollidere med dette arbejde. Etablering af særlige danske krav - såsom en forlænget reklamationsret - vil virke konkurrencebegrænsende og reducere udenlandske leverandørers interesse for at markedsføre sine produkter i Danmark. I Byggematerialeindustrien har vi stor fokus på arbejdet med at sikre byggematerialernes fri bevægelighed i det indre marked, herunder via arbejdet med at få harmoniseret EU-standarderne, og vi vil også deltage aktivt i det branchepanel, Erhvervs- og Byggestyrelsen netop har nedsat med henblik på at fremme byggevarehandlen over grænserne. Vi vil altså gerne være med til at fremme konkurrencen, men vil regeringen? - nu må de beslutte sig. Teknisk isolering Hulmurs- og loftsisolering Pladeisolering Asbest demontering Prefab OLAF BAHN ISOLERING A/S Pi 1 Søften 8382 Hinnerup Tlf l DIB Teknisk Isolering

7 Fremtiden er nær Det Digitale Byggeri er over os Det Digitale Byggeri vil forhåbentlig med tiden sikre gennemtænkte løsninger med plads til de tekniske installationer Det Digitale Byggeri vedrører kun statslige byggerier, der overstiger en samlet entreprisesum på mere end 3 mio. kr. Statslige byggerier udgør årligt 2 procent af det samlede byggeri, men der er en generel opfattelse af, at Det Digitale Byggeri på sigt vil vinde indpas i andre dele af den danske byggesektor. Det Digitale Byggeri udspringer af et initiativ fra regeringens side, hvor formålet er at højne effektiviteten og kvaliteten af byggeriet i Danmark. De digitale byggekrav trådte i kraft den 1. januar taler Flemming Preisler, direktør i Tekniq (og medlem af Rådet for Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering, red.). Det ser derfor ud til, at den øgede informationsdeling kan bringe isolationsfagets problemstillinger frem i lyset. Udbyderne af Det Digitale Byggeri spænder vidt lige fra det danske forsvar til almene boligselskaber. I alt er der planlagt mere end 57 digitale projekter ved udgangen af januar Bygherreforeningen anslår, at % af alle byggeprojekter allerede nu inddrager hele eller dele af Det Digitale Byggeri. De digitale bygherrekrav I forbindelse med Det Digitale Byggeri er der en række bygherrekrav, der skal opfyldes. Disse er fordelt på fire felter: 3D-bygningsmodeller for større byggerier Digital aflevering af driftsdata ved bygninger med anlægssum på over 15 mio. kr. Overordnet kan de fire punkter sammenfattes til, at al dokumentation og data skal foreligge digitalt, så alle byggeriets parter kan få adgang til dette. På den måde vil byggeriets parter bedre kunne tale og forstå hinanden i ét arbejdssprog og dermed mindske eller helt undgå misforståelser, fejl og forsinkelser af byggeriet. Omvendt bliver det lettere for det udførende led i byggefasen at få adgang til information og få overblik over et givent projekt. Sådan kan du forberede dig udviklingen - og hvilke krav du skal kunne opfylde i den forbindelse Tal med dine leverandører og forretningsforbindelser om emnet, herunder hvordan de håndterer situationen Mere information kan findes på hvor man også kan finde en tjekliste, der viser, hvorvidt man som virksomhed er klar til Det Digitale Byggeri. Alex Jensen Sekretariatet "Vi oplever gang på gang, at der i den traditionelle projektering er problemer med uigennemtænkte løsninger, der betyder, at der ikke er plads nok til de tekniske installationer eller at der er andre problemer" ud- Udbud skal være elektronisk (det skal deltagernes tilbud derfor også være!) Al projektinformation skal gå via projektplanlægningssystemet Projektweb Tilmeld dig kurser om Det Digitale Byggeri og medvirk i aktiviteter om læring og erfaringsudveksling Vurder, hvordan din virksomhed evt. bliver berørt af Munkebo: Tlf Esbjerg: Tlf Vejle: Tlf Nørresundby: Tlf Greve: Tlf Kalundborg: Tlf DIB Teknisk Isolering l

8 Flere fik mere... at vide om teknisk isolering på 2 nyligt afholdte kurser Den 27. januar 2007 afholdt DIB 2 kurser: Ét introduktionskursus kun for medlemmer og ét om DS 452 i samarbejde med Foreningen af Rådgivende Ingeniører Kurser tiltrak 60 aktive deltagere En tåget januar formiddag indfandt 30 kursister sig til et introduktionskursus om Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering, og om eftermiddagen deltog mere end 60 på et kursus omhandlende DS 452. Begge kurser fandt sted i Vamdrup i lokaler venligst udlånt af Rockwool A/S. På næste side kan du læse mere om Gerner Jørgensens (fra Armacell) tolkning af DS 452, der blandt andet handler om, at der alt Der udspandt sig flere gange en livlig og munter debat blandt deltagerne. Gerner Jørgensen, executive marketing representative fra Armacell som i sidste øjeblik trådte til i stedet for Ove Hornbak, som desværre måtte melde fra i sidste øjeblik. for ofte bliver foreskrevet eller udført kølerørsisolering med alt for tynd isoleringstykkelse. Flere af kursisterne til formiddagens introduktionskursus var gengangere, idet de også deltog på introduktionskurset sidste år. Derudover var også medlemsvirksomheder, der ønskede, at flere af deres medarbejdere fik lært om Kontrolordningen. Selvom man er medlem af DIB, er firmaet ikke automatisk medlem af Oplysnings- og Kontrolordningen, før en eller flere medarbejdere har deltaget på kurset. Efter deltagelse på introduktionskurset modtager firmaet et certifikat, som anvendes i forbindelse med markedsføringen over for kunderne. Der er nu kun 5 af DIB's medlemmer, som mangler at gennemføre kurset. TÜV er glædeligt overrasket Det er kontrolfirmaet TÜV Nord, som udfører kontrollerne, og Jakob Nittegård gav kursisterne en status på kontrollerne, som lyder på, at det står meget bedre til end forventet, da TÜV først startede på at auditere DIB medlemmernes arbejde. Nittegård gjorde opmærksom på, at især ved brandlukninger er TÜV-kontrollen ekstra omhyggelig, og her skal arbejdet være udført 100 % efter DS-reglerne, uanset om forholdene er derefter, eller at kunden har ønsket en anden løsning. Pladsmangel er det største problem TÜV kan også konstatere, at det største problem, de tekniske isolatører støder på, er pladsmangel, hvilket medfører, at de ikke kan udføre deres arbejde ordentligt. Derfor er det vigtigt, at man som isoleringsfirma får udfyldt afvigerapporterne og derved får gjort sin kunde opmærksom på forholdene undervejs i projektet. Har man vanskeligt ved at få en underskrift på modtagelse af en afvigerapport, kan man eventuelt sende den anbefalet med posten. En anden mulighed er at bede TÜV om at assistere med at formidle budskabet. DIB undrer sig! At der er pladsmangel ved renoveringsopgaver er forståeligt nok. Men det undrede deltagerne på kurset, at der stadigvæk ikke i nybyggeri tages mere hensyn til pladsforholdende, end som så er. Igen blev det sikkerhedsmæssige hensyn ved brandlukninger nævnt, og støder man på uregelmæssigheder, opfordrer DIB sine medlemmer til at anmelde sagen. Ifølge det nye bygningsreglement kan man ikke få en ibrugtagningstilladelse, såfremt byggeriet ikke følger normen. Kontrolordningen har allerede vist resultater Medlemmerne af DIB og kræfterne bag Kontrolordningen kan endelig glæde sig over at se de positive resultater af flere års arbejde begynder at vise sig. Grenå Isolering kunne nemlig berette, at de har været involveret i et projekt, hvor der i udbudsmaterialet stod, at isoleringsfirmaet skulle være medlem af Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering. Denne positive udvikling glæder DIB, som forventer, at vi vil se meget mere af den slags fremover. Erling Olsen, konsulent fra Rockwool A/S fortalte blandt andet om de nye krav om energiramme mv. som kalder på "nytænkning", ud fra et praktisk eksempel, nemlig Olsens eget hus. Presset kommer fra alle sider Som isoleringsfirma er man forståeligt nok tilbageholdende med at lægge et pres på sin kunde, men man skal huske, at kunden også møder presset fra anden side. Rådet, som tilser, at Kontrolordningen fungerer efter hensigten, består af repræsentanter fra Danske Arkitektvirksomheder, Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, TEKNIQ, Dansk Byggeri samt Dansk Fjernvarmeforening. Blandt andet har Dansk Fjernvarmeforening på medlemsmøder fortalt om Kontrolordningen og uddelt præsentationsbrochurer, så her er Kontrolordningens budskab kommet ud. Ligeledes har de andre medlemmer af Rådet, hver på deres måde, markedsført Kontrolordningen blandt deres medlemmer. Anne Mette Høiler Sekretariatet l DIB Teknisk Isolering

9 Kølerørsisolering og DS 452 Alt for ofte bliver der foreskrevet eller udført kølerørsisolering med alt for tynd isoleringstykkelse. I beskrivelserne af kølerørsisolering er der ofte kun taget højde for, at der skal isoleres for at undgå kondensdannelse på rørene. I virkeligheden skal der inddrages langt flere parametre for, at kølerørsisoleringen er korrekt udført. Forenklet kan man sige, at isoleringen skal overholde naturlovene (isolering imod kondens) og dansk lovgivning (DS 452 isolering imod energitab). 3 vigtige faktorer ved dimensionering af kølerørsisolering 1) Den reelle RF (Relative fugtighed) bruges ikke i beregningen. RF er vel nok den vigtigste faktor i dimensionering af Armaflex for at undgå kondensdannelser på kolde installationer. Det kan undre, at der ofte bliver gættet (for lavt) på den relative fugtighed. Fordi Danmark er omgivet af vand, er RF generelt højere her end på det europæiske kontinent. Altså, en ikke uvæsentlig faktor, når kølerør skal dimensioneres. beskytte isoleringen med en beklædning, fx ALU-plade, og derved ændres den matte overflade til en blank overflade. Den blanke overflade har en større energistråling til omgivelserne, og overfladen på isoleringskonstruktionen bliver koldere. Dette gælder også for varme installationer, som afsluttes med en blank overflade, der bliver den blanke overflade bare varmere. Groft sagt skal isoleringstykkelsen øges med 1/3, når overfladen ændres fra mat til blank. 3) DS 452 glemmes, fordi der kun beregnes for at undgå kondensdannelser. Mange tror, at DS 452 kun gælder for varme installationer, hvilket er helt forkert og urealistisk, idet det ofte koster 7 12 gange mere at køle et medie, end det koster at varme det samme medie tilsvarende op. Beregning imod energitab efter de retningslinier, som DS 452 foreskriver, er en smule kompliceret, men hvis vi skal forenkle det lidt og kigge på de væsentligste krav for kølerørsisolering: Der skal først og fremmest dimensioneres imod kondensdannelse Der dimensioneres imod energitab Diffusionsmodstand - isoleringmaterialet/overflade (AF/Armaflex opfylder disse) Varmetransmissionskoefficient - Isoleringmaterialets lambda værdi Driftparameter - den tid anlægget er i drift Isolering imod kondensdannelse på anlægget har altså 1. prioritet. I langt de fleste tilfælde vil lovkravet til isoleringstykkelsen på Armaflex en for at undgå energitab (DS 452) være større end den tykkelse, der skal til for at undgå kondensdannelser. Regneeksempel Dugpunkt = 15,7 C Et kølerør Ø 60 mm, som er -6 C, hvor omgivende temperatur er 22 C, og den relative fugtighed er henholdsvis 75% eller 85%, så vil isoleringstykkelsen ved beregningerne være følgende: 17 mm AF/Armaflex hvis RF = 75 % 29 mm AF/Armaflex hvis RF = 85 % 46 mm AF/Armaflex hvis isoleringen afsluttes med ALU-Plade 35 mm AF/Armaflex (mat overflade) efter DS 452 Kort kan man konstatere, at isoleringstykkelsen på det viste eksempel isoleret med AF/Armaflex skal være 35 mm, hvis overfladen er mat, fordi kravene i DS 452 overstiger isoleringstykkelsen for at undgå kondensdannelse. Hvis Armaflex en beklædes med en ALU-Plade, skal isoleringstykkelsen være 46 mm, fordi der vil ske kondensdannelse på den blanke overflade, hvis isoleringtykkelsen er mindre end 46 mm. Gerner Jørgensen Armacell GmbH Danmark Omg. = 22 C Som tommelfingerregel kan man sige, at Isoleringstykkelsen fordobles, når RF stiger med 10%. 2) Der tages ikke højde for strålingsfaktoren DS/EN iso f.eks. blank overflade. AF/Armaflex, som er det hyppigst anvendte kølerørsisolering, har en mat sort overflade, som ofte også er den færdige overflade på isoleringen. Indimellem ønsker man at Eksempel på et Kølerør Ø60mm Medietemperatur = - 6 C Omgivende temperatur = +22 C Relative luftfugtighed = 75% - 6 C - 6 C - 6 C Kondens isolering = 17 mm DS 452 = 35 mm DIB Teknisk Isolering l

10 Firma P R O F I L E N Andersens Isolering ApS et firma i rivende vækst Kompliceret ventilations konstruktion, hvor Pipeline-systemet bliver aktuelt. Saxo Bank byggeriet, Hellerup. For nyligt flyttede Andersen's Isolering ApS til nye lokaler på Krakasvej 15, Hillerød, og nu råder man over et domicil på 600m2. I alt er der ansat 10 mand, heraf tre under oplæring, og derudover forventer man at ansætte yderligere 2-3 medarbejdere i foråret, gerne lærlinge! Andersen's Isolering ApS udfører alle former for teknisk isolering, lige fra private der ønsker at spare penge ved f.eks. isolering til større virksomheder. Med mere end 15 års erfaring har Andersen's Isolering ApS nok at se til. Kommende opgaver inkluderer bl.a. brandsikring af flere nybyggerier samt hjælp til godkendelse af en større teknisk virksomhed i Allerød. Andersen's Isolering ApS er i øjeblikket ved at udvikle sit nyeste tiltag inden for isolering af ventilation. Dette tiltag gør Andersen's Isolering i stand til at løse problemer med isolering af ventilationsanlæg, som er for kompakte. Løsningen på problemet er indblæsning af løsuld mellem kanaler, efter den traditionelle isolering er afslut- tet. Dette gøres med Andersen's Isolerings Pipeline -system, som har en kapacitet på ca. 500 m3 pr. dag og med en rækkevidde på op til 150 m. Direktør Michael Andersen ser et større marked i dette nye "Pipeline"-system koncept både i eget regi og som hjælp til andre kollegaer i branchen. Andersen's Isolerings målsætning er at have medarbejdere, der er veluddannede, og som er ajour med den seneste tekniske udvikling, hvor i blandt det nye "Pipeline"-system indgår. Derudover er det også en vigtig målsætning hos Andersen's Isolering at udføre arbejdet ordentligt og til den aftalte tid samt kun at anvende de bedste materialer. Brandtætning med Hilti produkter. 10 l DIB Teknisk Isolering

11 Isolering af hulmur og etageadskillelser det klarer Andersen's Isolering også Andersen's Isolering udfører teknisk isolering. Men derudover har Andersen's Isolering også ekspertise inden for bygningsisolering, isolering af etageadskillelse og hulmursisolering. I mange ældre bygninger vil man kunne spare mange penge på lavere energiforbrug ved at isolere mellem etagerne. Et typisk isoleringsarbejde mellem to etager kræver, at der etableres en række indblæsningshuller både i underetagens loft samt overetagens gulv. Dernæst blæses der granulat gennem hullerne ind i selve etageadskillelsen. Dette foregår ved et tryk, så hele tomrummet bliver flydt ligeligt med granulatet. Til sidst lukkes hullerne, hvorefter kunden straks oplever en forbedret varmeøkonomi. Hulmursisolering foregår i store træk på samme måde som ved isolering af etageadskillelser. Ved hjælp af en specialmaskine blæses granulat ind i hulmuren. Varmeledning af granulatet er dokumenteret lavt, så det sikrer et lavt varmetab og dermed en bedre udnyttelse af opvarmning af bygningen. Desuden har granulatet den egenskab, at den er lugtfri samt ubrandbar, som øger bygningens brandmodstandsdygtighed. Alt dette har Andersen's Isolering udført i en årrække med stigende interesse fra kundesiden. Andersen's Isolering kan altid kontaktes for et uforbindende tilbud via www. andersens-isolering.dk eller på telefon Andersen`s Isolering ApS Hulrumsisolering ved hjælp af indblæsning af granulat. DIB Teknisk Isolering l 11

12 TÜV kontrollant Poul Rand med Christian Visby fra Andersen's Isolering På kontrolbesøg hos Andersen's Isolering ApS Brandisolering af Saxo banks nye domicil i Hellerup På Tuborg bryggeriernes gamle grund i Hellerup Nord for København er der i disse år stor byggeaktivitet, og blandt andet opføres Saxo banks nye domicil. Andersen's Isolering står for brandisoleringen af 3000 m stålbjælker m delta-stålbjælker isoleres Andersen's Isolering har to mand tilknyttet brandisoleringen af Saxo bank, som ventes at stå færdigt i maj 2007 (se forsidefoto). I alt skal der brandisoleres ca m stålbjælker. Byggeriets stålkonstruktioner, deltabjælker, isoleres efter BS 60 og BS 120 standarderne med Isovers FireProtect. BS 120 standarden bruges til de bærende konstruktioner, da man i tilfælde af brand ønsker at holde temperaturen på stålet nede længst tid muligt. Afhængig af, hvilken standard der bruges, isoleres der med enten 10 søm pr. kvadratmeter eller 6 søm pr. løbende meter. Vand- og frostskader Grundet mangel på vinter- og varmeforanstaltninger fra entreprenørens side forventer Andersen's Isolering, at det er nødvendigt at udskifte områder af den opsatte brandisolering. På grund af regn og smeltet sne er brandisoleringen visse steder blevet udsat for vand, hvorved den mættede brandisolering risikerer at sprænge på grund af frost. Dette var kendsgerningen en iskold torsdag morgen den 8. februar 2007, hvor Andersen's Isolering ApS modtog besøg fra Oplysnings- og Kontrolordningens kontrollant Poul Rand fra TÜV Nord. Kontrolbesøg tidligt i byggefasen Kontrolbesøget hos Andersen's Isolering blev fortaget forholdsvis tidligt i byggefasen, hvilket gav Poul Rand mulighed for at kontrollere områder, der normalt er hel eller delvis umulig at besigtige. Kontrollen af brandsikringen, herunder blandt andet måling af isoleringstykkelse, blev udført grundigt i både kælder, stueetage og første sal. Alex Jensen Sekretariatet Brandisoleringskontrol af stålbjælker 12 l DIB Teknisk Isolering

13 Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering Indberetning af projekter DIB's medlemmer er omfattet af Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering, som trådte i kraft sidste år. Medlemmerne indberetter løbende deres projekter til sekretariatet for Kontrolordningen, og siden nytår i år er der indløbet knap 40 indberetninger, hvoraf foreløbig 9 er udtaget til kontrol. Derudover deltog 30 nye ansigter i introduktionskurset for Oplysningsog Kontrolordningen, hvilket nu gør, at stort set alle medlemmerne i DIB har deltaget på opstartskursus. Med den øgede tilslutning ser Rådet for Kontrolordningen med stor optimisme på fremtiden og indrapporteringen af projekter. Rådet, som består af repræsentanter for de væsentligste aktører inden for byggeriet, mødes 3-4 gange om året, og næste Rådsmøde finder sted den 23. april firmanavn samt adresse skrives. Under 2 beskrives projektet, da kontrollanten allerede her med en ordentlig beskrivelse kan tage stilling til, hvorvidt projektet skal udtages til kontrol. Adresse på isoleringsprojektet (3) skal også skrives detaljeret, f.eks. hvis der er tale om specielle adgangsforhold, eller der skal bruges lift/stige osv. 1 2 Ønsker du kontrolbesøg? Anmeldelse af isoleringsarbejde til kontrol Projektnr.: DIB-medlemsnummer: Indsendt den: Navn isoleringsfirma: Kontaktperson isoleringsfirma: Job start (forventet): Isoleringsfirmaets kunde: Kontaktperson / Tlf: Oplysninger til kontrollant: Job slut (forventet): Rådgiver: Hvis man som privatperson, firma eller institution har fået udført teknisk isoleringsarbejde og gerne vil have udført en uvildig kontrol, er man altid velkommen til at kontakte sekretariatet for Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk 1 Startanmeldelse Kontaktperson / Tlf: Udbudsmaterialet følger gældende normer: Ja Nej Beskrivelse af arbejdet: 3 2 Anmeldelse af isoleringsarbejde til kontrol Projektnr.: DIB-medlemsnummer: Indsendt den: Navn isoleringsfirma: Kontaktperson isoleringsfirma: Projekt arbejdsadresse: Job start (forventet): Kontaktperson / Telefon / Mobil på byggepladsen: Isoleringsfirmaets kunde: Bygherre: Kontaktperson / Tlf: Kontaktperson / Tlf: Oplysninger til kontrollant: Job slut (forventet): Rådgiver: Kontaktperson / Tlf: Udbudsmaterialet følger gældende normer: Ja Nej Beskrivelse af arbejdet: 3 Startanmeldelse Isolering. Dette kan ske enten på telefon eller via hvor man også kan læse mere om Kontrolordningen. Projekt arbejdsadresse: Kontaktperson / Telefon / Mobil på byggepladsen: Bygherre: Kontaktperson / Tlf: Alex Jensen Sekretariatet Stadig for mange tomme felter Fra Rådets sekretariat skal det påpeges, at der desværre alt for ofte mangler oplysninger på de indberettede kontrolskemaer. Især felterne "Isoleringsfirmaets kunde" og "Kontaktperson/tlf." (1) samt feltet "Beskrivelse af arbejdet" (2) er der problemer med. Under 1 skal kundens Vvs-isolering Ventilationsisolering Brandsikring Køleisolering Industriisolering Brandlukning Vvs-isolering Ventilationsisolering Brandsikring Køleisolering Industriisolering Brandlukning Korrosionsbeskyttelse Andet: Der er skjulte installationer, så kontrol skal ske under byggeperioden: Ja Nej Afvigelser: Korrosionsbeskyttelse Andet: Der er skjulte installationer, så kontrol skal ske under byggeperioden: Ja Nej Afvigelser: DIB Teknisk Isolering l 13

14 Jubilæumsår for DIB Teknisk Isolering Syntes du også, at Føtex, Bilka og Fakta altid fejrer fødselsdag og jubilæum? Denne gang er det DIB Teknisk Isolering, som finder anledning til at gøre læseren opmærksom på, at DIB Teknisk Isolering er udkommet i 20 år! DIB har været i papkasserne på lageret, og så vidt sekretariatet har kendskab til fundet det længst bevarede eksemplar af DIB Teknisk Isolering, som er dateret nr. 2 - Juni Årg. Dengang så alting helt anderledes ud, f.eks. var DIB-logo'et rødt (!) og "Teknisk Isolering" i blåt. Formanden hed på daværende tidspunkt Jørgen Jensen, som i forordet skriver: "Medlemskab i Foreningen af Danske Isoleringsfirmaer - hul i hovedet og alt for dyrt at holde sig udenfor". Der kørte også en artikelserie over flere numre om isolering af kolde rør. Sekretariatet lå, som nu i Dansk Industri, dengang på Nørre Voldgade. På billederne ses henholdsvis forsiden af DIB Teknisk Isolering og side 3 anno Der havde netop været afholdt DIBkursus på Cypern (!) Anne Mette Høiler Sekretariatet Armaflex Kurser - Kursuskalender 2007 Planlagte grundkurser I korrekt montering af Armaflex plader og slanger. Arrangør Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Armacell I samarbejde med ARMADAN Armacell I samarbejde med WEISS Uge 14 Uge 34 Uge 44 Uge 4 Tilmeldinger til den arrangerende forhandler. Kursuskalender 2007_1.indd :23:47 14 l DIB Teknisk Isolering

15 NYT OM UDDANNELSE Det er aldrig for sent... En voksen, som har arbejdet i isoleringsbranchen i mange år, kan også få papir på sine færdigheder via en voksenlærlingeuddannelse på lige fod med de unge, der gennemfører den traditionelle isolatøruddannelse. Har man arbejdet med teknisk isolering i mange år og er over 25 år, kan det være fristende at få papir på sine færdigheder. Men måske man ikke er helt klar over, hvordan en voksenlærlingeuddannelse kan gennemføres. For at finde ud af hvilke fag og skoleforløb, man skal igennem i "læretiden", kan man deltage på et såkaldt kompetenceafklaringsforløb, der varer én uge. Det betyder, at man finder ud af, hvilke fag og skoleforløb man skal igennem, hvis man ønsker at indgå en voksenlærlinge-uddannelsesaftale med sit firma. Samtidig kan man, med skolens hjælp, søge merit vedrørende uddannelsestidens længde. Det betyder, at man sammen med firmaet finder ud af, hvor lang uddannelsestiden bliver, inden man indgår en egentlig uddannelsesaftale med sin arbejdsgiver. Samtidig får isoleringsfirmaet, man er ansat i, et tilskud på kr. forudsat, at kompetenceafklaringen strækker sig over min. tre hele dage. Mere om dette og hele erhvervsuddannelsen for voksne findes på DIB's hjemmeside dk og på dk under tilbud til erfarne i isolatørbranchen, eller man kan ringe til sekretariatet for Det Faglige Udvalg for Isoleringsfaget på telefon og spørge efter Jan Mogensen eller Mona Fasen. Anne Mette Høiler Sekretariatet Flot svendeprøveresultat på EUC Nordvestsjælland, 3 medaljer 7 lærlinge afsluttede deres uddannelse den 15. februar 2007 i Audebo, 3 med bronzemedalje og 2 med ros. Det er det bedste faglige niveau, faget endnu har set ved en svendeprøve. Niveauet hos de udlærte svende er nu blevet så højt, at det faglige udvalg bliver nød til at se på opgavernes sværhedsgrad samt bedømmelseskriterierne. Det er dejligt, når der uddeles medaljer, men det bør ikke være normalt, at op mod halvdelen får medaljer. Jan Mogensen Det faglige udvalg for isoleringsfaget Et stort tillykke til Jakob Kock Schou, Ib Barthold Hansen, Erik Schulz Børresen, Danni Engelhardt Dalby, Bjarne Østergård Rasmussen, Mikkel Hald Johannesen og Kjeld Peder Hansen. Medaljerne blev som noget nyt suppleret med en check på kr En "gammel" ny isolatør har fået svendebrev som isolatør (voksenlærling). DIB Teknisk Isolering l 15

16 NYT OM UDDANNELSE Det åbne Østrigske mesterskab for isoleringslærlinge To lærlinge er udtaget til at deltage i Det åbne Østrigske mesterskab for isoleringslærlinge i maj Det er Danni Engelhardt Dalby fra H.H. Isolering og Mikkel Hald Johannesen, Persolit, Vejle. Europamesterskabet 2006 for isoleringslærlinge i Kroatien Jan Mogensen Det faglige udvalg for isoleringsfaget DM 2007, Åbne Danske mester-skaber juni 2007 i Odense Det faglige udvalg har fået tilladelse til at gennemføre ovennævnte arrangement i Odense onsdag den 13. og torsdag den 14. juni. Der inviteres repræsentanter fra Sverige, Norge og Finland med til arrangementet. Sverige har på forhånd tilkendegivet, at de vil deltage. Ideen er, at arrangementet i hovedtræk skal gennemføres efter de kriterier, der tidligere har ligget til grund for gennemførelse af DM for isolatørlærlinge. DM for isolatørlærlinge 2006 i Århus Jan Mogensen Det faglige udvalg for isoleringsfaget 16 l DIB Teknisk Isolering

17 NYT OM UDDANNELSE Tilskud til uddannelse af Isolatører I 2007 kan man få tilskud til at uddanne isolatører i mindst to af de fire regioner, nemlig Region Syddanmark og Region Midtjylland. Men selv om Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland samt Region Nordjylland ikke for nærværende giver tilskud til isoleringsfaget, så kontakt dem alligevel for at få tilskud. Deres registrering af isolatører er givet forkert, det var tilfældet i Region Midtjylland. Spørg om de kan anvise faguddannede isolatører. Hvis de ikke kan det, finder de muligvis ud af, at der er mulighed for tilskud. Nyt i forhold til tidligere er Flere penge til tilskud til voksenlærlinge Flere uddannelser, hvor virksomheder kan få tilskud Tilskud ydes efter først-tilmølle-princippet for beskæftigede Tilskud kan i visse tilfælde fås trods for sent indsendte ansøgninger Listerne over uddannelser, hvor virksomheder i de enkelte regioner kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge, er mere omfattende end tidligere. Det skyldes ekstra penge til ordningen. Målet er at nå knap voksenlærlingepladser om året, så flere får en faglært uddannelse. I 2007 bliver det muligt at ansætte voksenlærlinge med tilskud inden for fagområder med gode beskæftigelsesmuligheder og på områder med mangel på arbejdskraft - og ikke som hidtil alene inden for flaskehalsområder. Virksomhederne kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge, som kommer fra beskæftigelse, efter først til mølle-princippet. Der er ingen begrænsninger for voksenlærlinge, der kommer fra ledighed, hvis uddannelsesaftalen opfylder betingelserne, og uddannelsen er på listen over tilskudsberettigede uddannelser. Virksomheden skal som hovedregel søge om tilskud senest en måned efter, at uddannelsesaftalen er indgået på blanket AF66A (pdf), dk/files/blanketter/af66a.pdf. Det er som hovedregel ikke muligt at give tilskud til områder, hvor der er elever i skolepraktik. Der er dog fastlagt en nedre kvantitativ grænse for antallet af elever i skolepraktik i den enkelte region. Vilkår for tilskud: uddannelsesaftalen skal indgås med en person, der ved aftalens indgåelse er fyldt 25 år arbejdsgiveren skal betale en løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst, og lønnen skal mindst svare til den laveste løn, en ikke-faglært lønmodtager er berettiget til inden for det pågældende område tilskuddet udgør 35 kr. pr. time under praktikopholdet hos arbejdsgiveren tilskud gives i de første 2½ år af uddannelsesaftaleperioden Læs mere om voksenlærlingeordningen på Jobnet, Jan Mogensen Det faglige udvalg for isoleringsfaget Isoleringslærling på skoleophold DIB Teknisk Isolering l 17

18 Medlemsfortegnelse for foreningen af danske isoleringsfirmaer marts 2007 ACTIV A/S Højevej 14, 4900 Nakskov Tlf.: Fax: Altek Trading ApS Nydamsvej 43, 8362 Hørning Tlf.: Fax: Altek Trading ApS Skoleparken 116, 8330 Beder Tlf.: Fax: Altisol Teknisk Isolering Lemtorpvej 7, 7620 Lemvig Tlf.: Fax: Andersen s Isolering ApS Krakasvej 15, 3400 Hillerød Tlf.: Fax: B. L. Isolering ApS Holkebjergvej 81, 5250 Odense SV Tlf.: Fax: B T ISOLERING APS Brøndbyvestervej 129, 2605 Brøndby Tlf.: Fax: Olaf Bahn Isolering A/S Pi 1, 8382 Hinnerup Tlf.: Fax: Ballerup Isolering A/S Tempovej 37 B, 2750 Ballerup Tlf.: Fax: BV-Isolering v/ole Buhl Eslundvej 7, Nim, 8740 Brædstrup Tlf.: Fax: Brdr. Christensen s Monterings & Isolerings Firma Gasværksvej 2, 4930 Maribo Tlf.: Fax: dan-isoleringsteknik Havnepladsen 12, Bygning 14, 9900 Frederikshavn Tlf.: Fax: DANSK RØRMÆRKNING APS Sønderskovvej 6, 2740 Skovlunde Tlf.: Fax: Dantec Isolering A/S Kratbjerg 305, 3480 Fredensborg Tlf.: Fax: Dantec Rørisolering A/S Vibeholms Alle 7, 2605 Brøndby Tlf.: Kr. Dreyer A/S Vigerslevvej 284 B, 2500 Valby Tlf.: Fax: Grøndal Isoleringsteknik Vestergade 68, Ulsted, 9370 Hals Tlf.: Grenaa Isolering ApS Abildgårdsvej 5, 8570 Trustrup Tlf.: Fax: H H ISOLERING Nørrekærvej 1, 3660 Stenløse Tlf.: Fax: H H Isolering A/S Vævergangen 18 A+B, 2690 Karlslunde Tlf.: Fax: HASSELAGER ISOLERINGSFORRETNING APS Jegstrupvej 62, 8361 Hasselager Tlf.: Fax: Brdr. Hoppe Isolering ApS Herstedøstervej 11, 2600 Glostrup Tlf.: Fax: Brdr. Hoppe Isolering ApS Højvangen 9, 3480 Fredensborg Tlf.: Fax: IKAS ISOLERING A/S Axel Gruhns Vej 16, Holme, 8270 Højbjerg Tlf.: Fax: J C ISOLERING APS Snedkervej 8, 2630 Taastrup Tlf.: Fax: Jørgen Jensen Isolering A/S Fjordvej 27, 9220 Aalborg øst Tlf.: Fax: ISOLERINGSMESTER JØRGEN KYNDE Hammeren 10, 6715 Esbjerg N Tlf.: Fax: Kaefer ApS Blytækkervej 3, Erritsø, 7000 Fredericia Tlf.: Fax: LM Isolering ApS Vestre Hedevej 15, 4000 Roskilde Tlf.: Fax: Marine Isolering Foldbakvej 68, 9870 Sindal Tlf.: Fax: Nivisol ApS Engvej 6, 2990 Nivå Tlf.: Fax: NORISOL A/S Industrivej 33, 4230 Skælskør, Postboks 70 Tlf.: Fax: NORISOL A/S Industrivej 39-41, 2605 Brøndby Tlf.: Fax: NORISOL A/S Knallen 2, 9900 Frederikshavn Tlf.: Fax: Medlemmer af Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering 18 l DIB Teknisk Isolering

19 Medlemsfortegnelse for foreningen af danske isoleringsfirmaer marts 2007 NORISOL A/S Svendborgvej 15, 9220 Aalborg Ø, Postboks 8233 Tlf.: Fax: NORISOL A/S, FREDERICIA Værkstedsvej 1, 7000 Fredericia Tlf.: Fax: Nykjær Isolering A/S Hollufgårdsvej 206, 5220 Odense SØ Tlf.: Fax: NYTECH ISOLERING A/S Adgangsvejen 9, 6700 Esbjerg Tlf.: Fax: PALCON PLADE-ISOLERING v/palle Sørensen Hjulmagervej 15 A, 7100 Vejle Tlf.: Fax: Persolit Entreprenørfirma A/S Diskovej 2, 7100 Vejle Tlf.: Fax: Persolit Entreprenørfirma A/S Flakagervej 5, 4400 Kalundborg Tlf.: Fax: Persolit Entreprenørfirma A/S Håndværkerbyen 10, 2670 Greve Tlf.: Fax: Persolit Entreprenørfirma A/S Lindøalleen 103, 5330 Munkebo Tlf.: Fax: Persolit Entreprenørfirma A/S Tarp Byvej 147, 6715 Esbjerg N Tlf.: Fax: Persolit Entreprenørfirma A/S Østre Fælledvej 17, 9400 Nørresundby Tlf.: Fax: Allan Ploug A/S Acacievej 7, 4060 Kirke Såby Tlf.: Allan Ploug A/S Trekronergade 124, 2500 Valby Tlf.: Fax: PM Teknisk Isolering ApS Skelvej 20, 2640 Hedehusene Tlf.: Fax: POLY-CAP ApS Vintapperbuen 22, 4070 Kirke Hyllinge Tlf.: Fax: Randers Isolering A/S Fuglebakken 1, 8900 Randers Tlf.: Fax: Roskilde Isolering ApS Vindingevej 34, 4000 Roskilde Tlf.: Fax: SAKI Isolering ApS Knudsminde 16, 8300 Odder Tlf.: Fax: SCANISOL A/S Industrivej 3-5, 4600 Køge, Postboks 119 Tlf.: Fax: SILKEBORG ISOLERINGSFORRETNING A/S Hvinningsdalvej 84, 8600 Silkeborg Tlf.: Fax: SN Gruppen A/S Ellekær 7, 2730 Herlev Tlf.: Fax: S R ISOLERING A/S Ringstedvej 178 C, Kvanløse, 4300 Holbæk Tlf.: Fax: Stabil Total Isolering ApS Harrestrupvej 169, 2740 Skovlunde Tlf.: Fax: Svale Isolering ApS Rengevej 25, 4660 Store Heddinge Tlf.: Fax: BRDR. SVENSSON A/S, ISOLERING & STILLADSER Oliefabriksvej 2, 2770 Kastrup Tlf.: Fax: Sydjydsk Isolering ApS Industrivej 8, 6630 Rødding Tlf.: Fax: Teknisk Isolering ApS Skovvej 10, 4684 Holmegaard Tlf.: Fax: Teknisk Isolering Fyn ApS Allerupvej 35, 5672 Broby Tlf.: Fax: Terton ApS Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Tlf.: Fax: TOTAL ISOLERING ApS Boeslunde Byvej 118, 4242 Boeslunde Tlf.: Fax: Unitech Isolering A/S Kirkegårdsvej 3 Hørby, 9500 Hobro Tlf.: Fax: Vest Isolering ApS Guldagervej 107 Guldager, 6710 Esbjerg V Tlf.: Fax: Viborg Isolering v/kay-henning Pedersen Hedevænget 68, 8800 Viborg Tlf.: Fax: Vimo Isolation ApS v/gert Jønsson Sct. Nilsvej 4, 3550 Slangerup Tlf.: Fax: Medlemmer af Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering DIB Teknisk Isolering l 19

20 Returadresse: Rounborgs grafiske hus Rasmus Færchs Vej Holstebro ISOVER SCANDINAVIA

TEKNISK I S O L E R I N G

TEKNISK I S O L E R I N G Nr. 2 august 2008-21. årg. TEKNISK I S O L E R I N G Teknisk Isolering ikke mere et stedbarn i projekterne Status på Arbejdstilsynets smileyordning Isolering er guld værd få en gratis vurdering nu Rockwool

Læs mere

TEKNISK I S O L E R I N G

TEKNISK I S O L E R I N G Nr. 1 april 2008-21. årg. TEKNISK I S O L E R I N G Status for Oplysnings- og Kontrolordningen På virksomhedsbesøg hos LM Isolering Isolering af vvs rør efter bestemmelserne i DS 452 Rockwool Universal

Læs mere

TEKNISK I S O L E R I N G

TEKNISK I S O L E R I N G Nr. 2 november 2009-22. årg. TEKNISK I S O L E R I N G 4 10 14 LEDER 13 Har finanskrisen ramt isoleringsbranchen? Lars Graff, formand TEMA 14 slut med varmespild og mangelfuld teknisk isolering 40 % af

Læs mere

TEKNISK I S O L E R I N G

TEKNISK I S O L E R I N G Nr. 4 December 2007-20. årg. TEKNISK I S O L E R I N G Passiv brandtætning i teori og praksis Læs mere på side 8-9 På besøg hos Elin Niclasen, den eneste kvindelige direktør i isoleringsbranchen Mulighed

Læs mere

Universal Rørskål og Lamelmåtte. Danmarks hurtigste. Vi er Danmarks bedste makkerpar... -og de hurtigste! makkerpar!

Universal Rørskål og Lamelmåtte. Danmarks hurtigste. Vi er Danmarks bedste makkerpar... -og de hurtigste! makkerpar! Universal Rørskål og Lamelmåtte Danmarks hurtigste Vi er Danmarks bedste makkerpar... og de hurtigste! makkerpar! R Isoleringens hurtigste makkerpar er din stærke partner... Universal Rørskål og Lamelmåtte

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

TEKNISK I S O L E R I N G. OBS! Nye adresser: E-mail: dibblad@dibnet.dk og www.dibnet.dk INDHOLD. Nr. 2 November 2006-19. årg. 02 Formanden har ordet

TEKNISK I S O L E R I N G. OBS! Nye adresser: E-mail: dibblad@dibnet.dk og www.dibnet.dk INDHOLD. Nr. 2 November 2006-19. årg. 02 Formanden har ordet Nr. 2 November 2006-19. årg. TEKNISK I S O L E R I N G INDHOLD 02 Formanden har ordet 05 ISOVER koncept beskytter DR koncertsal ved brand 06 Brandisolering af naturgasanlæg højt mod nord 07 Våd, men PR-mæssig

Læs mere

TEK NISK. 50 år. med Armaflex DIB. August 2004-17. årg. www.dib-net.dk

TEK NISK. 50 år. med Armaflex DIB. August 2004-17. årg. www.dib-net.dk DIB Nr. 2 TEK NISK I S O L E R I N G August 2004-17. årg. 50 år med Armaflex I N D H O L D 02 Formanden har or det 04 Isover Duo - ideel til kælderisolering 05 DIB's generalforsamling 06 Historien om Armaflex

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 651 1. november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

TEKNISK DIB. DM for isolatørlærlinge. Juni 2005-18. årg. Nr. 2. www.dib-net.dk I N D H O L D. Danske isoleringsfirmaers. har valgt ny formand

TEKNISK DIB. DM for isolatørlærlinge. Juni 2005-18. årg. Nr. 2. www.dib-net.dk I N D H O L D. Danske isoleringsfirmaers. har valgt ny formand DIB Juni 2005-18. årg. TEKNISK Nr. 2 I S O L E R I N G DM for isolatørlærlinge I N D H O L D 02 Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening har valgt ny formand 04 Formanden har ordet 05 Fem kilometer kondensisolerede

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

TEKNISK. Hvad med Oplysningsog Kontrolordningen for Teknisk Isolering? I S O L E R I N G. I bølgerne på Danmarks største vandland

TEKNISK. Hvad med Oplysningsog Kontrolordningen for Teknisk Isolering? I S O L E R I N G. I bølgerne på Danmarks største vandland Nr. 1 maj 2009-22. årg. TEKNISK I S O L E R I N G Hvad med Oplysningsog Kontrolordningen for Teknisk Isolering? I bølgerne på Danmarks største vandland Fokus på energirigtige standardløsninger Af Lars

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 2012-2014 FORDELT MÅNEDSVIS BYGGEPROJEKTER IGANGSAT 2012 OG 1. HALVÅR 2013 12.000 10.000 Alle tal er i millioner kroner Igangsat 2012 Igangsat 2013 (1. halvår) 8.000 6.000 4.000

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: februar 2014 Dato: 23. januar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: februar 2014 Dato: 23. januar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 623 1. februar 2014 Dato: 23. januar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

TEK NISK DIB ISOLERING. Oktober 2003-16. årg. www.dib-net.dk INDHOLD. 02 Formanden har or det

TEK NISK DIB ISOLERING. Oktober 2003-16. årg. www.dib-net.dk INDHOLD. 02 Formanden har or det DIB Nr. 3 TEK NISK ISOLERING Oktober 2003-16. årg. INDHOLD 02 Formanden har or det 04 Nyt energimærke gør effektivt isolerede boliger ekstra attraktive 06 Buk og saks på første klasse 08 ESAB præsenterede

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 469 1. juni 2009 Dato: 27. maj 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 685 1. august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 456 1. december 2008 Dato: 27. november 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering

VEDTÆGTER FOR. Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering VEDTÆGTER FOR Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering Sekretariat hos: DANSK INDUSTRI 1787 København V 22. marts 2006 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1: Navn og formål 3 2: Medlemskab 3 3: Oplysnings-

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden Indholdsfortegnelse Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden 5 Lærlingeuddannelsen for unge 6 Lærlingeuddannelsen for dine erfarne chauffører Meritvejen 7

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.... 3 HER FINDER DU ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.......................

Læs mere

TEK NISK DIB. Det blev til en flot 6. plads til den danske deltager i Isoleringsfagets europæiske lærlingekonkurrence. December 2004-17. årg.

TEK NISK DIB. Det blev til en flot 6. plads til den danske deltager i Isoleringsfagets europæiske lærlingekonkurrence. December 2004-17. årg. DIB Nr. 3 TEK NISK I S O L E R I N G December 2004-17. årg. Det blev til en flot 6. plads til den danske deltager i Isoleringsfagets europæiske lærlingekonkurrence. I N D H O L D 02 Formanden har or det

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2.1 - Bilag: Borgmesterbrev - Procedure for fordeling af flygtninge i 2015 DokumentID: 4076745 Til borgmesteren Procedure for fordeling af flygtninge i

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Emne: Ledige boliger pr. 1. oktober 2015 Nr.: 694. Månedsopgørelse baseret på ny webbaseret ledighedsstatistik

Emne: Ledige boliger pr. 1. oktober 2015 Nr.: 694. Månedsopgørelse baseret på ny webbaseret ledighedsstatistik ORIENTERER Emne: Ledige boliger pr. 1. oktober 2015 Nr.: 694 Dato: 27. oktober 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedsopgørelse baseret på ny webbaseret ledighedsstatistik Ledighedsdata fra Huslejeregisteret Landsbyggefonden

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr.

Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr. Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr. Esbjerg SILVAN Byggemarked 5790000250707 Firma nr. 37 Tlf: +45 7915 1000 Østre Gjesingvej 10 Sted nr. 377 Fax: +45 7912 6934 6715 Esbjerg N.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge

Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge 8. maj 2013/OJ Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge I foråret 2010 indgik VKO et forlig om ændringer i dagpengesystemet, som blandt andet indebar en reduktion

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Filialens åbningstider:

Filialens åbningstider: Adresse Information Vænget 13 4400 Kalundborg Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Søndergade 44 8000 Aarhus C Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Juleaften, :, Nytårsaften, :, Holmens

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN P R O G R A M. Kursus

Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN P R O G R A M. Kursus Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN 13480 P R O G R A M Kursus Tr y k b æ r e n d e u d s t Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN 13480 Offshore Center Danmark

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER 2016

LOKALFORHANDLINGER 2016 LOKALFORHANDLINGER T I P S O G I N S P I R A T I O N 2016 Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det også være muligt at få firmaets regnskab

Læs mere

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Det er markant sværere at finde praktikplads for unge i Københavnsområdet end i resten af landet. I Københavnsområdet står mere end 6 elever

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Ml Esper Tækker lepsen. ETJ/ am 23-08-99. Vedr. Lokalvarme i Nordby og Mårup.

Ml Esper Tækker lepsen. ETJ/ am 23-08-99. Vedr. Lokalvarme i Nordby og Mårup. , $< ARKE Grenåvej 55 8200 Århus N Tlf.: 87 39 04 04 Telefax: 87 39 04 05 E-mail: arke@arke.dk Hjemmeside: www.arke.dk S Arke Varme A/S Søren Hermansen Langgade 24 8305 Samsø Deres ref. Vor sagsbehandler

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge?

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Dansk Byggeri uddannelsesudvalg sætter fokus på, hvorfor en del af medlemsvirksomhederne ikke har lærlinge. I den forbindelse er medlemsvirksomheder,

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ DU HAR BRUG FOR Dansk Træ Et forum af danske virksomheder Landsforeningen Dansk Træ udspringer af Danske Entreprenørers Træsektion og er i dag en del af Dansk Byggeri. Foreningen består af ca. 60 virksomheder

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt 08-0584 - BORA - 09.03.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt Puljen for 2009 til finansiering af fleksibel master i offentlig

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Månedlig statistikrapport

Månedlig statistikrapport Månedlig statistikrapport leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på. Rapporten indeholder forbrugstal og brugerantal for individuelle biblioteker, samt tal og grafer for

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

TEKNISK. DIB's medlemsmøde I S O L E R I N G. OBS! Nye adresser: E-mail: dibblad@dibnet.dk og www.dibnet.dk INDHOLD. Nr. 1 Februar 2007-20. årg.

TEKNISK. DIB's medlemsmøde I S O L E R I N G. OBS! Nye adresser: E-mail: dibblad@dibnet.dk og www.dibnet.dk INDHOLD. Nr. 1 Februar 2007-20. årg. Nr. 1 Februar 2007-20. årg. TEKNISK I S O L E R I N G DIB's medlemsmøde INDHOLD 02 Formanden har ordet 05 Optimal marineisolering med Isover ULTIMATE 06 Vægekonceptet til kondensisolering af kolde rør

Læs mere