TEKNISK I S O L E R I N G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNISK I S O L E R I N G"

Transkript

1 Nr. 2 April årg. TEKNISK I S O L E R I N G På kontrolbesøg med Andersen's Isolering en kold februar måned 2007 Brandisolering af stålkonstruktion Saxo Bank, Tuborg Havn Læs mere på side 12 TEKNISK ARTIKEL Hvad siger DS452 om kølerørsisolering TEMA Lærlingeuddannelse Læs mere på side 9 Læs mere på side

2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet Kommende DIB aktiviteter Kan det virkelig passe? forlængelse af reklamationsfristen for byggematerialer Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering Jubilæumsår for DIB Teknisk Isolering Det er aldrig for sent Fremtiden er nær Det Digitale Byggeri er over os Flot svendeprøveresultat på EUC Nordvestsjælland, 3 medaljer Flere fik mere... at vide om teknisk isolering på 2 nyligt afholdte kurser Kølerørsisolering og DS Det åbne Østrigske mesterskab for isoleringslærlinge DM 2007, Åbne Danske mesterskaber juni 2007 i Odense Firmaprofil - Andersen's Isolering ApS Tilskud til uddannelse af Isolatører På kontrolbesøg hos Andersen's Isolering ApS Medlemsfortegnelse din isoleringsgrossist Landsdækkende service og lager BALLERUP KOLDING ÅRHUS KØBENHAVN Tlf Tlf Tlf Tlf l DIB Teknisk Isolering

3 Rockwool Universal Rørskål Markedets mest alsidige rørisolering, dækker nu dimensioner til stort set enhver opgave. Her ser du det nye og større produktprogram med rørdiameter op til 114 mm, og hvor mange rørstykker der er i hver kasse. Isoleringstykkelse Udv. rørdia. 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm Universal rørskål med tape - endnu hurtigere montage Med selvklæbende tape på foliens overlap Lige velegnet til isolering af varmerør og til kondensisolering

4 når der skal isoleres... Røranlæg Tankanlæg Procesanlæg Skibsisolering Brandisolering Køle/fryseanlæg Støj/lydisolering 9740 Bjørn O. & List Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening udgiver fagbladet DIB Teknisk Isolering, der udkom første gang i 1987 og fejrer 20 års jubilæum i år. Fra den 1. februar 2007 flyttede redaktionen efter syv år fra Olaf Bahn Isolering i Hinnerup tilbage til DIB's sekretariat i Dansk Industri i København, hvortil al henvendelse vedrørende bladet fremover skal ske. Forslag til nyhedsstof, tekniske artikler mv. til tryk i bladet modtages gerne elektronisk til redaktionens Deadline for materiale til DIB-Teknisk Isolering DIB nr. 3/ tirsdag d. 1. maj 2007 DIB nr. 4/ mandag d. 3. sep DIB nr. 1/ mandag d. 3. dec SKÆLSKØR Industrivej Skælskør Tel STOKKEMARKE Vestre Landevej Stokkemarke Tel AALBORG Svendborgvej Aalborg Ø Tel FREDERIKSHAVN Knallen Frederikshavn Tel FREDERICIA Værkstedsvej Fredericia Tel KØBENHAVN Industrivej Brøndby Tel Redaktion/annoncer/ekspedition DIB - Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening co. Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax Ansvarshavende redaktør Anne Mette Høiler BALLERUP ISOLERING A/S Oplag Udgives 4 gange årligt Tryk/tilføjelser og ændringer til mailingliste ALT I: Teknisk isolering Asbestsanering Loft og hulmur Brandisolering Varmeberegning Rounborgs grafiske hus Rasmus Færchs Vej Holstebro Tlf Fax Forsidefoto Tempovej Ballerup Telefon Telefax På kontrolbesøg med Andersen's Isolering en kold februar måned Brandisolering af stålkonstruktion Saxo Bank, Tuborg Havn. l DIB Teknisk Isolering

5 Formanden har ordet Af Lars Graff, Formand marts 2007 Efter lange forhandlinger er der indgået en ny aftale på isoleringsoverenskomsten mellem Dansk Industri og 3F. Den helt klare målsætning for begge parter var at få en overenskomst for hele Danmark. Men selvom der var enighed, viste det sig, at der skulle lange forhandlinger til, før vi endelig kunne underskrive den nye overenskomst for isoleringsbranchen. Hen over efteråret 2006 er der holdt mange møder om, hvordan vi kunne udforme en ny landsdækkende prisliste. Efter lange diskussioner, hvor vi flere gange var kørt fast, blev det besluttet at nedsætte et lille udvalg bestående af en part fra hver side. Udvalget skulle komme med et forslag til, hvorledes den nye landsdækkende prisliste skulle udformes. Udvalgets forslag blev godkendt af begge parter. Optimismen var derfor stor ved starten af overenskomstforhandlingerne. Det skulle senere vise sig, at den nye prisliste blev en af de helt store knaster. Da det ikke er muligt at udforme en ny prisliste inden den 1. marts 2007, blev det besluttet, at den landsdækkende prisliste skal være færdig den 2. januar Nu var det helt store tema: Hvad hvis den ikke er færdig som aftalt, hvilken prisliste var så gældende? Efter 3 dages lange forhandlinger havde vi 16 protokollater. Nogle protokollater var vi mere enige om end andre. Men til sidst var uenigheden for stor, og vi måtte meddele forligsmanden, at vi ikke kunne blive enige. I to dage/nætter blev der forhandlet i forligsinstitutionen for til sidst at ende i et sammenbrud, og vi blev sendt hjem på ubestemt tid af forligsmanden. Dette var begge parter stærkt utilfredse med. En god lang nattesøvn kan, som mange ved, gøre underværker, og dagen efter blev der etableret et nyt møde, hvor vi ville gøre et sidste forsøg. Denne gang uden forligsmanden. Begge parter kunne godt se, at vi trods alt stod med en god mulighed for at nå vores fælles mål. Derfor blev de sidste knaster tilpasset, således at vi sent torsdag den 15. marts 2007 kunne underskrive en ny overenskomst for en 3 års periode. De aftalte protokollater kan ses på medlemssiderne på www. dibnet.dk under Nyheder. Men: Husk at forliget kun bliver til virkelighed, hvis det sammen med de øvrige forlig mellem DA og LO bliver godkendt ved urafstemning. Næste gang vi skal være sammen er ved vores årlige generalforsamling, som denne gang skal afholdes fredag den 27. april 2007 på Hotel Prindsen i Roskilde, hvor jeg er sikker på, at vi får en livlig debat samt en festlig aften sammen. Kommende DIB aktiviteter Den 27. april 2007 DIB generalforsamling 2007 Hotel Prindsen Algade Roskilde Den juni 2007 DM for isoleringslærlinge Odense Den september 2008 FESI generalforsamling Europæisk lærlingekonkurrence København BLIV INSPIRERET PÅ DE 2 STØRSTE DANSKE BYGGE-UDSTILLINGER 2007 Den april 2007 SCANBUILD Bella Center København Den april 2007 BYG '07 Herning Messecenter Herning DIB Teknisk Isolering l

6 Kan det virkelig passe? forlængelse af reklamationsfristen for byggematerialer Debatindlæg om forlængelse af reklamationsretten på byggematerialer af Anne Windfeldt Trolle, branchedirektør, Byggematerialeindustrien (forslag til debatindlæg modtages gerne af redaktionen) Set i lyset af alle bestræbelser, der over de seneste år er gjort for at fremme konkurrencen for handlen med byggematerialer, er det overraskende, at Justitsministeriet foreslår udvidet reklamationsfrist ved forbrugeres køb af byggematerialer fra fem til 10 år. Det går i den stik modsatte retning og vil reelt virke hæmmende på konkurrencen. For en af de væsentligste drivkræfter for at skabe innovation og vækst, herunder udvikle nye varer og ydelser og gøre dem billigere, er effektiv konkurrence. Det mener Byggematerialeindustrien, og det mener regeringen, som med blandt andet "Kvikskranke-initiativet" ønsker at fremme handlen med byggematerialer over grænserne ved at give rådgivning om mulighederne for import af byggevarer. En gennemgang af retsstillingen i de nordiske lande og EU-landene viser imidlertid, at Justitsministeriets forslag om at forlænge de nuværende danske reklamationsfrister ikke vil kunne begrundes i hensynet til at skabe ensartede regler inden for EU (eller Norden), da de fleste lande opererer med kortere frister. Da lovforslaget er rettet mod forbrugerne, kan danske importører/sælgere, som har importeret byggematerialer, komme til at befinde sig i en "reklamationsklemme", fordi den danske forbruger vil kunne reklamere over varen i en længere periode end importøren kan i forhold til den udenlandske sælger. Det kan i realiteten føre til, at sælgere af byggematerialer på det danske marked vil være tilbageholdende med at markedsføre udenlandske produkter, da disse sælgere langtfra i alle tilfælde vil kunne gennemtvinge et dansk lovvalg i deres kontrakter med udenlandske leverandører. På europæisk plan arbejdes der hårdt på harmonisering af byggevarestandarder med henblik på at fremme den fri bevægelighed af byggevarer, men efter Byggematerialeindustriens opfattelse vil en udvidelse af den danske reklamationsret ved køb af byggematerialer kollidere med dette arbejde. Etablering af særlige danske krav - såsom en forlænget reklamationsret - vil virke konkurrencebegrænsende og reducere udenlandske leverandørers interesse for at markedsføre sine produkter i Danmark. I Byggematerialeindustrien har vi stor fokus på arbejdet med at sikre byggematerialernes fri bevægelighed i det indre marked, herunder via arbejdet med at få harmoniseret EU-standarderne, og vi vil også deltage aktivt i det branchepanel, Erhvervs- og Byggestyrelsen netop har nedsat med henblik på at fremme byggevarehandlen over grænserne. Vi vil altså gerne være med til at fremme konkurrencen, men vil regeringen? - nu må de beslutte sig. Teknisk isolering Hulmurs- og loftsisolering Pladeisolering Asbest demontering Prefab OLAF BAHN ISOLERING A/S Pi 1 Søften 8382 Hinnerup Tlf l DIB Teknisk Isolering

7 Fremtiden er nær Det Digitale Byggeri er over os Det Digitale Byggeri vil forhåbentlig med tiden sikre gennemtænkte løsninger med plads til de tekniske installationer Det Digitale Byggeri vedrører kun statslige byggerier, der overstiger en samlet entreprisesum på mere end 3 mio. kr. Statslige byggerier udgør årligt 2 procent af det samlede byggeri, men der er en generel opfattelse af, at Det Digitale Byggeri på sigt vil vinde indpas i andre dele af den danske byggesektor. Det Digitale Byggeri udspringer af et initiativ fra regeringens side, hvor formålet er at højne effektiviteten og kvaliteten af byggeriet i Danmark. De digitale byggekrav trådte i kraft den 1. januar taler Flemming Preisler, direktør i Tekniq (og medlem af Rådet for Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering, red.). Det ser derfor ud til, at den øgede informationsdeling kan bringe isolationsfagets problemstillinger frem i lyset. Udbyderne af Det Digitale Byggeri spænder vidt lige fra det danske forsvar til almene boligselskaber. I alt er der planlagt mere end 57 digitale projekter ved udgangen af januar Bygherreforeningen anslår, at % af alle byggeprojekter allerede nu inddrager hele eller dele af Det Digitale Byggeri. De digitale bygherrekrav I forbindelse med Det Digitale Byggeri er der en række bygherrekrav, der skal opfyldes. Disse er fordelt på fire felter: 3D-bygningsmodeller for større byggerier Digital aflevering af driftsdata ved bygninger med anlægssum på over 15 mio. kr. Overordnet kan de fire punkter sammenfattes til, at al dokumentation og data skal foreligge digitalt, så alle byggeriets parter kan få adgang til dette. På den måde vil byggeriets parter bedre kunne tale og forstå hinanden i ét arbejdssprog og dermed mindske eller helt undgå misforståelser, fejl og forsinkelser af byggeriet. Omvendt bliver det lettere for det udførende led i byggefasen at få adgang til information og få overblik over et givent projekt. Sådan kan du forberede dig udviklingen - og hvilke krav du skal kunne opfylde i den forbindelse Tal med dine leverandører og forretningsforbindelser om emnet, herunder hvordan de håndterer situationen Mere information kan findes på hvor man også kan finde en tjekliste, der viser, hvorvidt man som virksomhed er klar til Det Digitale Byggeri. Alex Jensen Sekretariatet "Vi oplever gang på gang, at der i den traditionelle projektering er problemer med uigennemtænkte løsninger, der betyder, at der ikke er plads nok til de tekniske installationer eller at der er andre problemer" ud- Udbud skal være elektronisk (det skal deltagernes tilbud derfor også være!) Al projektinformation skal gå via projektplanlægningssystemet Projektweb Tilmeld dig kurser om Det Digitale Byggeri og medvirk i aktiviteter om læring og erfaringsudveksling Vurder, hvordan din virksomhed evt. bliver berørt af Munkebo: Tlf Esbjerg: Tlf Vejle: Tlf Nørresundby: Tlf Greve: Tlf Kalundborg: Tlf DIB Teknisk Isolering l

8 Flere fik mere... at vide om teknisk isolering på 2 nyligt afholdte kurser Den 27. januar 2007 afholdt DIB 2 kurser: Ét introduktionskursus kun for medlemmer og ét om DS 452 i samarbejde med Foreningen af Rådgivende Ingeniører Kurser tiltrak 60 aktive deltagere En tåget januar formiddag indfandt 30 kursister sig til et introduktionskursus om Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering, og om eftermiddagen deltog mere end 60 på et kursus omhandlende DS 452. Begge kurser fandt sted i Vamdrup i lokaler venligst udlånt af Rockwool A/S. På næste side kan du læse mere om Gerner Jørgensens (fra Armacell) tolkning af DS 452, der blandt andet handler om, at der alt Der udspandt sig flere gange en livlig og munter debat blandt deltagerne. Gerner Jørgensen, executive marketing representative fra Armacell som i sidste øjeblik trådte til i stedet for Ove Hornbak, som desværre måtte melde fra i sidste øjeblik. for ofte bliver foreskrevet eller udført kølerørsisolering med alt for tynd isoleringstykkelse. Flere af kursisterne til formiddagens introduktionskursus var gengangere, idet de også deltog på introduktionskurset sidste år. Derudover var også medlemsvirksomheder, der ønskede, at flere af deres medarbejdere fik lært om Kontrolordningen. Selvom man er medlem af DIB, er firmaet ikke automatisk medlem af Oplysnings- og Kontrolordningen, før en eller flere medarbejdere har deltaget på kurset. Efter deltagelse på introduktionskurset modtager firmaet et certifikat, som anvendes i forbindelse med markedsføringen over for kunderne. Der er nu kun 5 af DIB's medlemmer, som mangler at gennemføre kurset. TÜV er glædeligt overrasket Det er kontrolfirmaet TÜV Nord, som udfører kontrollerne, og Jakob Nittegård gav kursisterne en status på kontrollerne, som lyder på, at det står meget bedre til end forventet, da TÜV først startede på at auditere DIB medlemmernes arbejde. Nittegård gjorde opmærksom på, at især ved brandlukninger er TÜV-kontrollen ekstra omhyggelig, og her skal arbejdet være udført 100 % efter DS-reglerne, uanset om forholdene er derefter, eller at kunden har ønsket en anden løsning. Pladsmangel er det største problem TÜV kan også konstatere, at det største problem, de tekniske isolatører støder på, er pladsmangel, hvilket medfører, at de ikke kan udføre deres arbejde ordentligt. Derfor er det vigtigt, at man som isoleringsfirma får udfyldt afvigerapporterne og derved får gjort sin kunde opmærksom på forholdene undervejs i projektet. Har man vanskeligt ved at få en underskrift på modtagelse af en afvigerapport, kan man eventuelt sende den anbefalet med posten. En anden mulighed er at bede TÜV om at assistere med at formidle budskabet. DIB undrer sig! At der er pladsmangel ved renoveringsopgaver er forståeligt nok. Men det undrede deltagerne på kurset, at der stadigvæk ikke i nybyggeri tages mere hensyn til pladsforholdende, end som så er. Igen blev det sikkerhedsmæssige hensyn ved brandlukninger nævnt, og støder man på uregelmæssigheder, opfordrer DIB sine medlemmer til at anmelde sagen. Ifølge det nye bygningsreglement kan man ikke få en ibrugtagningstilladelse, såfremt byggeriet ikke følger normen. Kontrolordningen har allerede vist resultater Medlemmerne af DIB og kræfterne bag Kontrolordningen kan endelig glæde sig over at se de positive resultater af flere års arbejde begynder at vise sig. Grenå Isolering kunne nemlig berette, at de har været involveret i et projekt, hvor der i udbudsmaterialet stod, at isoleringsfirmaet skulle være medlem af Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering. Denne positive udvikling glæder DIB, som forventer, at vi vil se meget mere af den slags fremover. Erling Olsen, konsulent fra Rockwool A/S fortalte blandt andet om de nye krav om energiramme mv. som kalder på "nytænkning", ud fra et praktisk eksempel, nemlig Olsens eget hus. Presset kommer fra alle sider Som isoleringsfirma er man forståeligt nok tilbageholdende med at lægge et pres på sin kunde, men man skal huske, at kunden også møder presset fra anden side. Rådet, som tilser, at Kontrolordningen fungerer efter hensigten, består af repræsentanter fra Danske Arkitektvirksomheder, Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, TEKNIQ, Dansk Byggeri samt Dansk Fjernvarmeforening. Blandt andet har Dansk Fjernvarmeforening på medlemsmøder fortalt om Kontrolordningen og uddelt præsentationsbrochurer, så her er Kontrolordningens budskab kommet ud. Ligeledes har de andre medlemmer af Rådet, hver på deres måde, markedsført Kontrolordningen blandt deres medlemmer. Anne Mette Høiler Sekretariatet l DIB Teknisk Isolering

9 Kølerørsisolering og DS 452 Alt for ofte bliver der foreskrevet eller udført kølerørsisolering med alt for tynd isoleringstykkelse. I beskrivelserne af kølerørsisolering er der ofte kun taget højde for, at der skal isoleres for at undgå kondensdannelse på rørene. I virkeligheden skal der inddrages langt flere parametre for, at kølerørsisoleringen er korrekt udført. Forenklet kan man sige, at isoleringen skal overholde naturlovene (isolering imod kondens) og dansk lovgivning (DS 452 isolering imod energitab). 3 vigtige faktorer ved dimensionering af kølerørsisolering 1) Den reelle RF (Relative fugtighed) bruges ikke i beregningen. RF er vel nok den vigtigste faktor i dimensionering af Armaflex for at undgå kondensdannelser på kolde installationer. Det kan undre, at der ofte bliver gættet (for lavt) på den relative fugtighed. Fordi Danmark er omgivet af vand, er RF generelt højere her end på det europæiske kontinent. Altså, en ikke uvæsentlig faktor, når kølerør skal dimensioneres. beskytte isoleringen med en beklædning, fx ALU-plade, og derved ændres den matte overflade til en blank overflade. Den blanke overflade har en større energistråling til omgivelserne, og overfladen på isoleringskonstruktionen bliver koldere. Dette gælder også for varme installationer, som afsluttes med en blank overflade, der bliver den blanke overflade bare varmere. Groft sagt skal isoleringstykkelsen øges med 1/3, når overfladen ændres fra mat til blank. 3) DS 452 glemmes, fordi der kun beregnes for at undgå kondensdannelser. Mange tror, at DS 452 kun gælder for varme installationer, hvilket er helt forkert og urealistisk, idet det ofte koster 7 12 gange mere at køle et medie, end det koster at varme det samme medie tilsvarende op. Beregning imod energitab efter de retningslinier, som DS 452 foreskriver, er en smule kompliceret, men hvis vi skal forenkle det lidt og kigge på de væsentligste krav for kølerørsisolering: Der skal først og fremmest dimensioneres imod kondensdannelse Der dimensioneres imod energitab Diffusionsmodstand - isoleringmaterialet/overflade (AF/Armaflex opfylder disse) Varmetransmissionskoefficient - Isoleringmaterialets lambda værdi Driftparameter - den tid anlægget er i drift Isolering imod kondensdannelse på anlægget har altså 1. prioritet. I langt de fleste tilfælde vil lovkravet til isoleringstykkelsen på Armaflex en for at undgå energitab (DS 452) være større end den tykkelse, der skal til for at undgå kondensdannelser. Regneeksempel Dugpunkt = 15,7 C Et kølerør Ø 60 mm, som er -6 C, hvor omgivende temperatur er 22 C, og den relative fugtighed er henholdsvis 75% eller 85%, så vil isoleringstykkelsen ved beregningerne være følgende: 17 mm AF/Armaflex hvis RF = 75 % 29 mm AF/Armaflex hvis RF = 85 % 46 mm AF/Armaflex hvis isoleringen afsluttes med ALU-Plade 35 mm AF/Armaflex (mat overflade) efter DS 452 Kort kan man konstatere, at isoleringstykkelsen på det viste eksempel isoleret med AF/Armaflex skal være 35 mm, hvis overfladen er mat, fordi kravene i DS 452 overstiger isoleringstykkelsen for at undgå kondensdannelse. Hvis Armaflex en beklædes med en ALU-Plade, skal isoleringstykkelsen være 46 mm, fordi der vil ske kondensdannelse på den blanke overflade, hvis isoleringtykkelsen er mindre end 46 mm. Gerner Jørgensen Armacell GmbH Danmark Omg. = 22 C Som tommelfingerregel kan man sige, at Isoleringstykkelsen fordobles, når RF stiger med 10%. 2) Der tages ikke højde for strålingsfaktoren DS/EN iso f.eks. blank overflade. AF/Armaflex, som er det hyppigst anvendte kølerørsisolering, har en mat sort overflade, som ofte også er den færdige overflade på isoleringen. Indimellem ønsker man at Eksempel på et Kølerør Ø60mm Medietemperatur = - 6 C Omgivende temperatur = +22 C Relative luftfugtighed = 75% - 6 C - 6 C - 6 C Kondens isolering = 17 mm DS 452 = 35 mm DIB Teknisk Isolering l

10 Firma P R O F I L E N Andersens Isolering ApS et firma i rivende vækst Kompliceret ventilations konstruktion, hvor Pipeline-systemet bliver aktuelt. Saxo Bank byggeriet, Hellerup. For nyligt flyttede Andersen's Isolering ApS til nye lokaler på Krakasvej 15, Hillerød, og nu råder man over et domicil på 600m2. I alt er der ansat 10 mand, heraf tre under oplæring, og derudover forventer man at ansætte yderligere 2-3 medarbejdere i foråret, gerne lærlinge! Andersen's Isolering ApS udfører alle former for teknisk isolering, lige fra private der ønsker at spare penge ved f.eks. isolering til større virksomheder. Med mere end 15 års erfaring har Andersen's Isolering ApS nok at se til. Kommende opgaver inkluderer bl.a. brandsikring af flere nybyggerier samt hjælp til godkendelse af en større teknisk virksomhed i Allerød. Andersen's Isolering ApS er i øjeblikket ved at udvikle sit nyeste tiltag inden for isolering af ventilation. Dette tiltag gør Andersen's Isolering i stand til at løse problemer med isolering af ventilationsanlæg, som er for kompakte. Løsningen på problemet er indblæsning af løsuld mellem kanaler, efter den traditionelle isolering er afslut- tet. Dette gøres med Andersen's Isolerings Pipeline -system, som har en kapacitet på ca. 500 m3 pr. dag og med en rækkevidde på op til 150 m. Direktør Michael Andersen ser et større marked i dette nye "Pipeline"-system koncept både i eget regi og som hjælp til andre kollegaer i branchen. Andersen's Isolerings målsætning er at have medarbejdere, der er veluddannede, og som er ajour med den seneste tekniske udvikling, hvor i blandt det nye "Pipeline"-system indgår. Derudover er det også en vigtig målsætning hos Andersen's Isolering at udføre arbejdet ordentligt og til den aftalte tid samt kun at anvende de bedste materialer. Brandtætning med Hilti produkter. 10 l DIB Teknisk Isolering

11 Isolering af hulmur og etageadskillelser det klarer Andersen's Isolering også Andersen's Isolering udfører teknisk isolering. Men derudover har Andersen's Isolering også ekspertise inden for bygningsisolering, isolering af etageadskillelse og hulmursisolering. I mange ældre bygninger vil man kunne spare mange penge på lavere energiforbrug ved at isolere mellem etagerne. Et typisk isoleringsarbejde mellem to etager kræver, at der etableres en række indblæsningshuller både i underetagens loft samt overetagens gulv. Dernæst blæses der granulat gennem hullerne ind i selve etageadskillelsen. Dette foregår ved et tryk, så hele tomrummet bliver flydt ligeligt med granulatet. Til sidst lukkes hullerne, hvorefter kunden straks oplever en forbedret varmeøkonomi. Hulmursisolering foregår i store træk på samme måde som ved isolering af etageadskillelser. Ved hjælp af en specialmaskine blæses granulat ind i hulmuren. Varmeledning af granulatet er dokumenteret lavt, så det sikrer et lavt varmetab og dermed en bedre udnyttelse af opvarmning af bygningen. Desuden har granulatet den egenskab, at den er lugtfri samt ubrandbar, som øger bygningens brandmodstandsdygtighed. Alt dette har Andersen's Isolering udført i en årrække med stigende interesse fra kundesiden. Andersen's Isolering kan altid kontaktes for et uforbindende tilbud via www. andersens-isolering.dk eller på telefon Andersen`s Isolering ApS Hulrumsisolering ved hjælp af indblæsning af granulat. DIB Teknisk Isolering l 11

12 TÜV kontrollant Poul Rand med Christian Visby fra Andersen's Isolering På kontrolbesøg hos Andersen's Isolering ApS Brandisolering af Saxo banks nye domicil i Hellerup På Tuborg bryggeriernes gamle grund i Hellerup Nord for København er der i disse år stor byggeaktivitet, og blandt andet opføres Saxo banks nye domicil. Andersen's Isolering står for brandisoleringen af 3000 m stålbjælker m delta-stålbjælker isoleres Andersen's Isolering har to mand tilknyttet brandisoleringen af Saxo bank, som ventes at stå færdigt i maj 2007 (se forsidefoto). I alt skal der brandisoleres ca m stålbjælker. Byggeriets stålkonstruktioner, deltabjælker, isoleres efter BS 60 og BS 120 standarderne med Isovers FireProtect. BS 120 standarden bruges til de bærende konstruktioner, da man i tilfælde af brand ønsker at holde temperaturen på stålet nede længst tid muligt. Afhængig af, hvilken standard der bruges, isoleres der med enten 10 søm pr. kvadratmeter eller 6 søm pr. løbende meter. Vand- og frostskader Grundet mangel på vinter- og varmeforanstaltninger fra entreprenørens side forventer Andersen's Isolering, at det er nødvendigt at udskifte områder af den opsatte brandisolering. På grund af regn og smeltet sne er brandisoleringen visse steder blevet udsat for vand, hvorved den mættede brandisolering risikerer at sprænge på grund af frost. Dette var kendsgerningen en iskold torsdag morgen den 8. februar 2007, hvor Andersen's Isolering ApS modtog besøg fra Oplysnings- og Kontrolordningens kontrollant Poul Rand fra TÜV Nord. Kontrolbesøg tidligt i byggefasen Kontrolbesøget hos Andersen's Isolering blev fortaget forholdsvis tidligt i byggefasen, hvilket gav Poul Rand mulighed for at kontrollere områder, der normalt er hel eller delvis umulig at besigtige. Kontrollen af brandsikringen, herunder blandt andet måling af isoleringstykkelse, blev udført grundigt i både kælder, stueetage og første sal. Alex Jensen Sekretariatet Brandisoleringskontrol af stålbjælker 12 l DIB Teknisk Isolering

13 Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering Indberetning af projekter DIB's medlemmer er omfattet af Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering, som trådte i kraft sidste år. Medlemmerne indberetter løbende deres projekter til sekretariatet for Kontrolordningen, og siden nytår i år er der indløbet knap 40 indberetninger, hvoraf foreløbig 9 er udtaget til kontrol. Derudover deltog 30 nye ansigter i introduktionskurset for Oplysningsog Kontrolordningen, hvilket nu gør, at stort set alle medlemmerne i DIB har deltaget på opstartskursus. Med den øgede tilslutning ser Rådet for Kontrolordningen med stor optimisme på fremtiden og indrapporteringen af projekter. Rådet, som består af repræsentanter for de væsentligste aktører inden for byggeriet, mødes 3-4 gange om året, og næste Rådsmøde finder sted den 23. april firmanavn samt adresse skrives. Under 2 beskrives projektet, da kontrollanten allerede her med en ordentlig beskrivelse kan tage stilling til, hvorvidt projektet skal udtages til kontrol. Adresse på isoleringsprojektet (3) skal også skrives detaljeret, f.eks. hvis der er tale om specielle adgangsforhold, eller der skal bruges lift/stige osv. 1 2 Ønsker du kontrolbesøg? Anmeldelse af isoleringsarbejde til kontrol Projektnr.: DIB-medlemsnummer: Indsendt den: Navn isoleringsfirma: Kontaktperson isoleringsfirma: Job start (forventet): Isoleringsfirmaets kunde: Kontaktperson / Tlf: Oplysninger til kontrollant: Job slut (forventet): Rådgiver: Hvis man som privatperson, firma eller institution har fået udført teknisk isoleringsarbejde og gerne vil have udført en uvildig kontrol, er man altid velkommen til at kontakte sekretariatet for Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk 1 Startanmeldelse Kontaktperson / Tlf: Udbudsmaterialet følger gældende normer: Ja Nej Beskrivelse af arbejdet: 3 2 Anmeldelse af isoleringsarbejde til kontrol Projektnr.: DIB-medlemsnummer: Indsendt den: Navn isoleringsfirma: Kontaktperson isoleringsfirma: Projekt arbejdsadresse: Job start (forventet): Kontaktperson / Telefon / Mobil på byggepladsen: Isoleringsfirmaets kunde: Bygherre: Kontaktperson / Tlf: Kontaktperson / Tlf: Oplysninger til kontrollant: Job slut (forventet): Rådgiver: Kontaktperson / Tlf: Udbudsmaterialet følger gældende normer: Ja Nej Beskrivelse af arbejdet: 3 Startanmeldelse Isolering. Dette kan ske enten på telefon eller via hvor man også kan læse mere om Kontrolordningen. Projekt arbejdsadresse: Kontaktperson / Telefon / Mobil på byggepladsen: Bygherre: Kontaktperson / Tlf: Alex Jensen Sekretariatet Stadig for mange tomme felter Fra Rådets sekretariat skal det påpeges, at der desværre alt for ofte mangler oplysninger på de indberettede kontrolskemaer. Især felterne "Isoleringsfirmaets kunde" og "Kontaktperson/tlf." (1) samt feltet "Beskrivelse af arbejdet" (2) er der problemer med. Under 1 skal kundens Vvs-isolering Ventilationsisolering Brandsikring Køleisolering Industriisolering Brandlukning Vvs-isolering Ventilationsisolering Brandsikring Køleisolering Industriisolering Brandlukning Korrosionsbeskyttelse Andet: Der er skjulte installationer, så kontrol skal ske under byggeperioden: Ja Nej Afvigelser: Korrosionsbeskyttelse Andet: Der er skjulte installationer, så kontrol skal ske under byggeperioden: Ja Nej Afvigelser: DIB Teknisk Isolering l 13

14 Jubilæumsår for DIB Teknisk Isolering Syntes du også, at Føtex, Bilka og Fakta altid fejrer fødselsdag og jubilæum? Denne gang er det DIB Teknisk Isolering, som finder anledning til at gøre læseren opmærksom på, at DIB Teknisk Isolering er udkommet i 20 år! DIB har været i papkasserne på lageret, og så vidt sekretariatet har kendskab til fundet det længst bevarede eksemplar af DIB Teknisk Isolering, som er dateret nr. 2 - Juni Årg. Dengang så alting helt anderledes ud, f.eks. var DIB-logo'et rødt (!) og "Teknisk Isolering" i blåt. Formanden hed på daværende tidspunkt Jørgen Jensen, som i forordet skriver: "Medlemskab i Foreningen af Danske Isoleringsfirmaer - hul i hovedet og alt for dyrt at holde sig udenfor". Der kørte også en artikelserie over flere numre om isolering af kolde rør. Sekretariatet lå, som nu i Dansk Industri, dengang på Nørre Voldgade. På billederne ses henholdsvis forsiden af DIB Teknisk Isolering og side 3 anno Der havde netop været afholdt DIBkursus på Cypern (!) Anne Mette Høiler Sekretariatet Armaflex Kurser - Kursuskalender 2007 Planlagte grundkurser I korrekt montering af Armaflex plader og slanger. Arrangør Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Armacell I samarbejde med ARMADAN Armacell I samarbejde med WEISS Uge 14 Uge 34 Uge 44 Uge 4 Tilmeldinger til den arrangerende forhandler. Kursuskalender 2007_1.indd :23:47 14 l DIB Teknisk Isolering

15 NYT OM UDDANNELSE Det er aldrig for sent... En voksen, som har arbejdet i isoleringsbranchen i mange år, kan også få papir på sine færdigheder via en voksenlærlingeuddannelse på lige fod med de unge, der gennemfører den traditionelle isolatøruddannelse. Har man arbejdet med teknisk isolering i mange år og er over 25 år, kan det være fristende at få papir på sine færdigheder. Men måske man ikke er helt klar over, hvordan en voksenlærlingeuddannelse kan gennemføres. For at finde ud af hvilke fag og skoleforløb, man skal igennem i "læretiden", kan man deltage på et såkaldt kompetenceafklaringsforløb, der varer én uge. Det betyder, at man finder ud af, hvilke fag og skoleforløb man skal igennem, hvis man ønsker at indgå en voksenlærlinge-uddannelsesaftale med sit firma. Samtidig kan man, med skolens hjælp, søge merit vedrørende uddannelsestidens længde. Det betyder, at man sammen med firmaet finder ud af, hvor lang uddannelsestiden bliver, inden man indgår en egentlig uddannelsesaftale med sin arbejdsgiver. Samtidig får isoleringsfirmaet, man er ansat i, et tilskud på kr. forudsat, at kompetenceafklaringen strækker sig over min. tre hele dage. Mere om dette og hele erhvervsuddannelsen for voksne findes på DIB's hjemmeside dk og på dk under tilbud til erfarne i isolatørbranchen, eller man kan ringe til sekretariatet for Det Faglige Udvalg for Isoleringsfaget på telefon og spørge efter Jan Mogensen eller Mona Fasen. Anne Mette Høiler Sekretariatet Flot svendeprøveresultat på EUC Nordvestsjælland, 3 medaljer 7 lærlinge afsluttede deres uddannelse den 15. februar 2007 i Audebo, 3 med bronzemedalje og 2 med ros. Det er det bedste faglige niveau, faget endnu har set ved en svendeprøve. Niveauet hos de udlærte svende er nu blevet så højt, at det faglige udvalg bliver nød til at se på opgavernes sværhedsgrad samt bedømmelseskriterierne. Det er dejligt, når der uddeles medaljer, men det bør ikke være normalt, at op mod halvdelen får medaljer. Jan Mogensen Det faglige udvalg for isoleringsfaget Et stort tillykke til Jakob Kock Schou, Ib Barthold Hansen, Erik Schulz Børresen, Danni Engelhardt Dalby, Bjarne Østergård Rasmussen, Mikkel Hald Johannesen og Kjeld Peder Hansen. Medaljerne blev som noget nyt suppleret med en check på kr En "gammel" ny isolatør har fået svendebrev som isolatør (voksenlærling). DIB Teknisk Isolering l 15

16 NYT OM UDDANNELSE Det åbne Østrigske mesterskab for isoleringslærlinge To lærlinge er udtaget til at deltage i Det åbne Østrigske mesterskab for isoleringslærlinge i maj Det er Danni Engelhardt Dalby fra H.H. Isolering og Mikkel Hald Johannesen, Persolit, Vejle. Europamesterskabet 2006 for isoleringslærlinge i Kroatien Jan Mogensen Det faglige udvalg for isoleringsfaget DM 2007, Åbne Danske mester-skaber juni 2007 i Odense Det faglige udvalg har fået tilladelse til at gennemføre ovennævnte arrangement i Odense onsdag den 13. og torsdag den 14. juni. Der inviteres repræsentanter fra Sverige, Norge og Finland med til arrangementet. Sverige har på forhånd tilkendegivet, at de vil deltage. Ideen er, at arrangementet i hovedtræk skal gennemføres efter de kriterier, der tidligere har ligget til grund for gennemførelse af DM for isolatørlærlinge. DM for isolatørlærlinge 2006 i Århus Jan Mogensen Det faglige udvalg for isoleringsfaget 16 l DIB Teknisk Isolering

17 NYT OM UDDANNELSE Tilskud til uddannelse af Isolatører I 2007 kan man få tilskud til at uddanne isolatører i mindst to af de fire regioner, nemlig Region Syddanmark og Region Midtjylland. Men selv om Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland samt Region Nordjylland ikke for nærværende giver tilskud til isoleringsfaget, så kontakt dem alligevel for at få tilskud. Deres registrering af isolatører er givet forkert, det var tilfældet i Region Midtjylland. Spørg om de kan anvise faguddannede isolatører. Hvis de ikke kan det, finder de muligvis ud af, at der er mulighed for tilskud. Nyt i forhold til tidligere er Flere penge til tilskud til voksenlærlinge Flere uddannelser, hvor virksomheder kan få tilskud Tilskud ydes efter først-tilmølle-princippet for beskæftigede Tilskud kan i visse tilfælde fås trods for sent indsendte ansøgninger Listerne over uddannelser, hvor virksomheder i de enkelte regioner kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge, er mere omfattende end tidligere. Det skyldes ekstra penge til ordningen. Målet er at nå knap voksenlærlingepladser om året, så flere får en faglært uddannelse. I 2007 bliver det muligt at ansætte voksenlærlinge med tilskud inden for fagområder med gode beskæftigelsesmuligheder og på områder med mangel på arbejdskraft - og ikke som hidtil alene inden for flaskehalsområder. Virksomhederne kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge, som kommer fra beskæftigelse, efter først til mølle-princippet. Der er ingen begrænsninger for voksenlærlinge, der kommer fra ledighed, hvis uddannelsesaftalen opfylder betingelserne, og uddannelsen er på listen over tilskudsberettigede uddannelser. Virksomheden skal som hovedregel søge om tilskud senest en måned efter, at uddannelsesaftalen er indgået på blanket AF66A (pdf), dk/files/blanketter/af66a.pdf. Det er som hovedregel ikke muligt at give tilskud til områder, hvor der er elever i skolepraktik. Der er dog fastlagt en nedre kvantitativ grænse for antallet af elever i skolepraktik i den enkelte region. Vilkår for tilskud: uddannelsesaftalen skal indgås med en person, der ved aftalens indgåelse er fyldt 25 år arbejdsgiveren skal betale en løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst, og lønnen skal mindst svare til den laveste løn, en ikke-faglært lønmodtager er berettiget til inden for det pågældende område tilskuddet udgør 35 kr. pr. time under praktikopholdet hos arbejdsgiveren tilskud gives i de første 2½ år af uddannelsesaftaleperioden Læs mere om voksenlærlingeordningen på Jobnet, Jan Mogensen Det faglige udvalg for isoleringsfaget Isoleringslærling på skoleophold DIB Teknisk Isolering l 17

18 Medlemsfortegnelse for foreningen af danske isoleringsfirmaer marts 2007 ACTIV A/S Højevej 14, 4900 Nakskov Tlf.: Fax: Altek Trading ApS Nydamsvej 43, 8362 Hørning Tlf.: Fax: Altek Trading ApS Skoleparken 116, 8330 Beder Tlf.: Fax: Altisol Teknisk Isolering Lemtorpvej 7, 7620 Lemvig Tlf.: Fax: Andersen s Isolering ApS Krakasvej 15, 3400 Hillerød Tlf.: Fax: B. L. Isolering ApS Holkebjergvej 81, 5250 Odense SV Tlf.: Fax: B T ISOLERING APS Brøndbyvestervej 129, 2605 Brøndby Tlf.: Fax: Olaf Bahn Isolering A/S Pi 1, 8382 Hinnerup Tlf.: Fax: Ballerup Isolering A/S Tempovej 37 B, 2750 Ballerup Tlf.: Fax: BV-Isolering v/ole Buhl Eslundvej 7, Nim, 8740 Brædstrup Tlf.: Fax: Brdr. Christensen s Monterings & Isolerings Firma Gasværksvej 2, 4930 Maribo Tlf.: Fax: dan-isoleringsteknik Havnepladsen 12, Bygning 14, 9900 Frederikshavn Tlf.: Fax: DANSK RØRMÆRKNING APS Sønderskovvej 6, 2740 Skovlunde Tlf.: Fax: Dantec Isolering A/S Kratbjerg 305, 3480 Fredensborg Tlf.: Fax: Dantec Rørisolering A/S Vibeholms Alle 7, 2605 Brøndby Tlf.: Kr. Dreyer A/S Vigerslevvej 284 B, 2500 Valby Tlf.: Fax: Grøndal Isoleringsteknik Vestergade 68, Ulsted, 9370 Hals Tlf.: Grenaa Isolering ApS Abildgårdsvej 5, 8570 Trustrup Tlf.: Fax: H H ISOLERING Nørrekærvej 1, 3660 Stenløse Tlf.: Fax: H H Isolering A/S Vævergangen 18 A+B, 2690 Karlslunde Tlf.: Fax: HASSELAGER ISOLERINGSFORRETNING APS Jegstrupvej 62, 8361 Hasselager Tlf.: Fax: Brdr. Hoppe Isolering ApS Herstedøstervej 11, 2600 Glostrup Tlf.: Fax: Brdr. Hoppe Isolering ApS Højvangen 9, 3480 Fredensborg Tlf.: Fax: IKAS ISOLERING A/S Axel Gruhns Vej 16, Holme, 8270 Højbjerg Tlf.: Fax: J C ISOLERING APS Snedkervej 8, 2630 Taastrup Tlf.: Fax: Jørgen Jensen Isolering A/S Fjordvej 27, 9220 Aalborg øst Tlf.: Fax: ISOLERINGSMESTER JØRGEN KYNDE Hammeren 10, 6715 Esbjerg N Tlf.: Fax: Kaefer ApS Blytækkervej 3, Erritsø, 7000 Fredericia Tlf.: Fax: LM Isolering ApS Vestre Hedevej 15, 4000 Roskilde Tlf.: Fax: Marine Isolering Foldbakvej 68, 9870 Sindal Tlf.: Fax: Nivisol ApS Engvej 6, 2990 Nivå Tlf.: Fax: NORISOL A/S Industrivej 33, 4230 Skælskør, Postboks 70 Tlf.: Fax: NORISOL A/S Industrivej 39-41, 2605 Brøndby Tlf.: Fax: NORISOL A/S Knallen 2, 9900 Frederikshavn Tlf.: Fax: Medlemmer af Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering 18 l DIB Teknisk Isolering

19 Medlemsfortegnelse for foreningen af danske isoleringsfirmaer marts 2007 NORISOL A/S Svendborgvej 15, 9220 Aalborg Ø, Postboks 8233 Tlf.: Fax: NORISOL A/S, FREDERICIA Værkstedsvej 1, 7000 Fredericia Tlf.: Fax: Nykjær Isolering A/S Hollufgårdsvej 206, 5220 Odense SØ Tlf.: Fax: NYTECH ISOLERING A/S Adgangsvejen 9, 6700 Esbjerg Tlf.: Fax: PALCON PLADE-ISOLERING v/palle Sørensen Hjulmagervej 15 A, 7100 Vejle Tlf.: Fax: Persolit Entreprenørfirma A/S Diskovej 2, 7100 Vejle Tlf.: Fax: Persolit Entreprenørfirma A/S Flakagervej 5, 4400 Kalundborg Tlf.: Fax: Persolit Entreprenørfirma A/S Håndværkerbyen 10, 2670 Greve Tlf.: Fax: Persolit Entreprenørfirma A/S Lindøalleen 103, 5330 Munkebo Tlf.: Fax: Persolit Entreprenørfirma A/S Tarp Byvej 147, 6715 Esbjerg N Tlf.: Fax: Persolit Entreprenørfirma A/S Østre Fælledvej 17, 9400 Nørresundby Tlf.: Fax: Allan Ploug A/S Acacievej 7, 4060 Kirke Såby Tlf.: Allan Ploug A/S Trekronergade 124, 2500 Valby Tlf.: Fax: PM Teknisk Isolering ApS Skelvej 20, 2640 Hedehusene Tlf.: Fax: POLY-CAP ApS Vintapperbuen 22, 4070 Kirke Hyllinge Tlf.: Fax: Randers Isolering A/S Fuglebakken 1, 8900 Randers Tlf.: Fax: Roskilde Isolering ApS Vindingevej 34, 4000 Roskilde Tlf.: Fax: SAKI Isolering ApS Knudsminde 16, 8300 Odder Tlf.: Fax: SCANISOL A/S Industrivej 3-5, 4600 Køge, Postboks 119 Tlf.: Fax: SILKEBORG ISOLERINGSFORRETNING A/S Hvinningsdalvej 84, 8600 Silkeborg Tlf.: Fax: SN Gruppen A/S Ellekær 7, 2730 Herlev Tlf.: Fax: S R ISOLERING A/S Ringstedvej 178 C, Kvanløse, 4300 Holbæk Tlf.: Fax: Stabil Total Isolering ApS Harrestrupvej 169, 2740 Skovlunde Tlf.: Fax: Svale Isolering ApS Rengevej 25, 4660 Store Heddinge Tlf.: Fax: BRDR. SVENSSON A/S, ISOLERING & STILLADSER Oliefabriksvej 2, 2770 Kastrup Tlf.: Fax: Sydjydsk Isolering ApS Industrivej 8, 6630 Rødding Tlf.: Fax: Teknisk Isolering ApS Skovvej 10, 4684 Holmegaard Tlf.: Fax: Teknisk Isolering Fyn ApS Allerupvej 35, 5672 Broby Tlf.: Fax: Terton ApS Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Tlf.: Fax: TOTAL ISOLERING ApS Boeslunde Byvej 118, 4242 Boeslunde Tlf.: Fax: Unitech Isolering A/S Kirkegårdsvej 3 Hørby, 9500 Hobro Tlf.: Fax: Vest Isolering ApS Guldagervej 107 Guldager, 6710 Esbjerg V Tlf.: Fax: Viborg Isolering v/kay-henning Pedersen Hedevænget 68, 8800 Viborg Tlf.: Fax: Vimo Isolation ApS v/gert Jønsson Sct. Nilsvej 4, 3550 Slangerup Tlf.: Fax: Medlemmer af Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering DIB Teknisk Isolering l 19

20 Returadresse: Rounborgs grafiske hus Rasmus Færchs Vej Holstebro ISOVER SCANDINAVIA

TEKNISK I S O L E R I N G

TEKNISK I S O L E R I N G Nr. 1 april 2008-21. årg. TEKNISK I S O L E R I N G Status for Oplysnings- og Kontrolordningen På virksomhedsbesøg hos LM Isolering Isolering af vvs rør efter bestemmelserne i DS 452 Rockwool Universal

Læs mere

TEKNISK I S O L E R I N G

TEKNISK I S O L E R I N G Nr. 2 november 2009-22. årg. TEKNISK I S O L E R I N G 4 10 14 LEDER 13 Har finanskrisen ramt isoleringsbranchen? Lars Graff, formand TEMA 14 slut med varmespild og mangelfuld teknisk isolering 40 % af

Læs mere

TEKNISK I S O L E R I N G

TEKNISK I S O L E R I N G Nr. 4 December 2007-20. årg. TEKNISK I S O L E R I N G Passiv brandtætning i teori og praksis Læs mere på side 8-9 På besøg hos Elin Niclasen, den eneste kvindelige direktør i isoleringsbranchen Mulighed

Læs mere

TEKNISK DIB. DM for isolatørlærlinge. Juni 2005-18. årg. Nr. 2. www.dib-net.dk I N D H O L D. Danske isoleringsfirmaers. har valgt ny formand

TEKNISK DIB. DM for isolatørlærlinge. Juni 2005-18. årg. Nr. 2. www.dib-net.dk I N D H O L D. Danske isoleringsfirmaers. har valgt ny formand DIB Juni 2005-18. årg. TEKNISK Nr. 2 I S O L E R I N G DM for isolatørlærlinge I N D H O L D 02 Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening har valgt ny formand 04 Formanden har ordet 05 Fem kilometer kondensisolerede

Læs mere

TEK NISK. 50 år. med Armaflex DIB. August 2004-17. årg. www.dib-net.dk

TEK NISK. 50 år. med Armaflex DIB. August 2004-17. årg. www.dib-net.dk DIB Nr. 2 TEK NISK I S O L E R I N G August 2004-17. årg. 50 år med Armaflex I N D H O L D 02 Formanden har or det 04 Isover Duo - ideel til kælderisolering 05 DIB's generalforsamling 06 Historien om Armaflex

Læs mere

TEKNISK. Hvad med Oplysningsog Kontrolordningen for Teknisk Isolering? I S O L E R I N G. I bølgerne på Danmarks største vandland

TEKNISK. Hvad med Oplysningsog Kontrolordningen for Teknisk Isolering? I S O L E R I N G. I bølgerne på Danmarks største vandland Nr. 1 maj 2009-22. årg. TEKNISK I S O L E R I N G Hvad med Oplysningsog Kontrolordningen for Teknisk Isolering? I bølgerne på Danmarks største vandland Fokus på energirigtige standardløsninger Af Lars

Læs mere

TEK NISK DIB ISOLERING. Oktober 2003-16. årg. www.dib-net.dk INDHOLD. 02 Formanden har or det

TEK NISK DIB ISOLERING. Oktober 2003-16. årg. www.dib-net.dk INDHOLD. 02 Formanden har or det DIB Nr. 3 TEK NISK ISOLERING Oktober 2003-16. årg. INDHOLD 02 Formanden har or det 04 Nyt energimærke gør effektivt isolerede boliger ekstra attraktive 06 Buk og saks på første klasse 08 ESAB præsenterede

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering

VEDTÆGTER FOR. Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering VEDTÆGTER FOR Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering Sekretariat hos: DANSK INDUSTRI 1787 København V 22. marts 2006 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1: Navn og formål 3 2: Medlemskab 3 3: Oplysnings-

Læs mere

TEKNISK. DIB's medlemsmøde I S O L E R I N G. OBS! Nye adresser: E-mail: dibblad@dibnet.dk og www.dibnet.dk INDHOLD. Nr. 1 Februar 2007-20. årg.

TEKNISK. DIB's medlemsmøde I S O L E R I N G. OBS! Nye adresser: E-mail: dibblad@dibnet.dk og www.dibnet.dk INDHOLD. Nr. 1 Februar 2007-20. årg. Nr. 1 Februar 2007-20. årg. TEKNISK I S O L E R I N G DIB's medlemsmøde INDHOLD 02 Formanden har ordet 05 Optimal marineisolering med Isover ULTIMATE 06 Vægekonceptet til kondensisolering af kolde rør

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

TEK NISK DIB. Teknisk Isolering. - Et fag i fokus ISOLERING. April 2004-17. årg. www.dib-net.dk INDHOLD

TEK NISK DIB. Teknisk Isolering. - Et fag i fokus ISOLERING. April 2004-17. årg. www.dib-net.dk INDHOLD DIB Nr. 1 TEK NISK ISOLERING Teknisk Isolering - Et fag i fokus Isoleringsbranchens faglige uddannelser blev sat i fokus i forbindelse med Foreningen af Danske Isoleringsfirmaers 100 års jubilæum den 13.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden Indholdsfortegnelse Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden 5 Lærlingeuddannelsen for unge 6 Lærlingeuddannelsen for dine erfarne chauffører Meritvejen 7

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ DU HAR BRUG FOR Dansk Træ Et forum af danske virksomheder Landsforeningen Dansk Træ udspringer af Danske Entreprenørers Træsektion og er i dag en del af Dansk Byggeri. Foreningen består af ca. 60 virksomheder

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

TEKNISK DIB. Juni 2003-16. årg. www.dib-net.dk I N D H O L D. 02 Formanden har ordet. 04 Isover uddanner medarbejdere i genoplivning ved hjertestop

TEKNISK DIB. Juni 2003-16. årg. www.dib-net.dk I N D H O L D. 02 Formanden har ordet. 04 Isover uddanner medarbejdere i genoplivning ved hjertestop DIB Nr. 2 TEKNISK I S O L E R I N G Juni 2003-16. årg. I N D H O L D 02 Formanden har ordet 04 Isover uddanner medarbejdere i genoplivning ved hjertestop 06 Norisol A/S er Månedens wwwirksomhed 08 Til

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Agenda - Hvorfor papiruld og træfiber som isolering? - Min interesse! - Hvordan breder vi det glade budskab! Og hvad slår fejl i dag! - Hvorfor fokus

Læs mere

TEKNISK I S O L E R I N G

TEKNISK I S O L E R I N G Nr. 3 december 2008-21. årg. TEKNISK I S O L E R I N G Teknisk isolering på verdenskortet Teknisk artikel Økonomisk optimal isolering af kølede rør Kr. Dreyer - 100 år i isoleringsarbejdets tegn Rockwool

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

TERMOGRAFI AF BYGNINGER

TERMOGRAFI AF BYGNINGER TERMOGRAFI AF BYGNINGER Præsentation fra:. Har drevet virksomhed: Dansk Infrarød Inspektion A/S siden september 2001. Mit erfaringsgrundlag med tæthed i byggeriet, bygger på udførsel af mere end 1500 stk.

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Termisk isolering af tekniske installationer

Termisk isolering af tekniske installationer Dansk standard DS 452 3. udgave 2013-10-31 Termisk isolering af tekniske installationer Thermal insulation of technical service and supply systems COPYRIGHT Danish Standards Foundation. Not for commercial

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lysteknisk Selskab - Engholmvej 19-3660 Stenløse - Tlf.: 47 17 18 00 - Fax: 47 17 08 32 Web: www.lysteknisk.dk - E-mail: information@lysteknisk.dk

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ]

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] # PRESTIGE RUSTFRI Håndklæderadiatorer i rustfrit stål Rustfrit stål er et bestandigt smukt og miljøvenligt materiale, der kræver minimal vedligeholdelse.

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88 På Langagervej i Aalborg har Færch & Co. været med til at opføre 130 ungdomsboliger, hvor der blandt andet blev lagt mere end 5000 m 2 trægulve, træbeton-lofte m.m. Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 Bag den eksisterende butik på bare 1400 m2 tårner den nye bygning sig op. Boligvarehus i to plan Om kort tid åbner Danmarks største Ikea i Odense Af Terkel Bo

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst

Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst Passivhus Norden konference, 7. oktober 2010 Tine S. Larsen Lektor, PhD Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 1 Boligpakken 7000 6000 5000 4000 Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 Renoveringer 2.640 mill.kr.

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

PRODUKTOVERSIGT 15 108 mm. NiroSan -Press Rustfrit stål AISI 316 L / EN 1.4404 Pressystem. www.sanha.se

PRODUKTOVERSIGT 15 108 mm. NiroSan -Press Rustfrit stål AISI 316 L / EN 1.4404 Pressystem. www.sanha.se PRODUKTOVERSIGT 15 108 mm NiroSan -Press Rustfrit stål AISI 316 L / EN 1.4404 Pressystem 10 ÅRS FABRIKSGARANTI MOD FABRIKATIONSFEJL www.sanha.se 2 NiroSan -Press NiroSan Dit Naturlige Valg Af Rustfrit

Læs mere

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Deltagere: Afbud: Kai Bendixen Claus Clausen Frode Carlsen Mogens Johansen Annette Mosegaard Peter Skovmos Mielsen Nils Hedegaard Per Sørensen Leif

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere