Dansk Arbejder Idrætsforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Arbejder Idrætsforbund"

Transkript

1 Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 1-11/14 Dato 13. december 2011 kl Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Annie Nielsen, Peter Rasmussen, Sonja Søe Bergman, Mogens Damgaard, Jørn Arreborg og Palle Thomsen Afbud fra Referat til Regionerne, udvalgsformænd, medarbejdere, m.fl. Nyt møde 16. januar 2012 kl i Idrættens Hus, Brøndby 1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen 2. Konstituering og fordeling af ansvarsområder 3. Forretningsorden for forbundsledelsen 4. Nedsættelse af udvalg 5. Sager til behandling 6. Mødeplan for første halvår Økonomi 7.1. Ansøgninger og meddelelser 7.2. Budget for det idrætslige arbejde i Organisation, kommunikation og administration 8.1. Optagelse af foreninger 8.2. Udmeldelse af foreninger 8.3. Aftale mellem DIF, DAI og KFUM Idræt om fælles medlemsregistrering 9. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l DIF Konference Det frivillige overskud 23. januar 2012.

2 1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen JL bød velkommen til det første møde i den ny kongresperiode. Dagsordenen blev godkendt. 2. Konstituering og fordeling af ansvarsområder Følgende konstituering og fordeling af ansvarsområder blev vedtaget: Jan F. Ludvigsen: (formand) Jens Jørgen Nygaard: (næstformand) Peter Rasmussen: (medlem) Annie Nielsen: (medlem) Sonja Søe Bergmann: (medlem) Mogens Damgaard: (suppleant) Jørn Arreborg: (suppleant) Forbundssekretæren: Personale (politisk) Økonomi (politisk) Forbundsledelse Samarbejdsudvalg Internationalt arbejde Eksternt politisk samarbejde Personale (politisk) Økonomi (politisk) Internationalt arbejde Eksternt politisk samarbejde Idrætsforum (primær ansvarlig) Idrætsudvalget (primær ansvarlig) Regionsudvikling og organisatorisk struktur Idrætsudvalget og idrætsforum (fokus på den organisatoriske del) Samarbejdsudvalg Uddannelse Ungdom Idræt for sindslidende Idrætsudvalget (opgaver aftales i udvalget) Senioridræt (se under nedsættelse af udvalg) Personale Økonomi Administration Internationalt arbejde Information, kommunikation, PR Eksternt samarbejde

3 3. Forretningsorden for forbundsledelsen Følgende forretningsorden blev vedtaget: 1. Forbundsledelsen afholder ordinært møde ca. hver måned. 2. Ekstraordinære møder kan indkaldes når mindst 3 udvalgsmedlemmer begærer det eller formanden finder det nødvendigt. 3. Dagsorden for møderne skal være medlemmerne i hænde senest 4 dage før mødet. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal normalt være forbundskontoret i hænde senest 7 hverdage før mødets afholdelse. 4. Møderne ledes af formanden eller næstformanden. 5. Forbundssekretæren udfærdiger referat af udvalgets møder. Referatet sendes til mødedeltagernes godkendelse, forinden at det publiceres. 6. Ved afstemning gælder almindeligt stemmeflertal for at vedtage eller forkaste et forslag - eller en beslutning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 7. Forbundsledelsens medlemmer kan ikke uden forbundsledelsens tilslutning lade sig opstille eller vælge til andre tillidsposter i regionsledelserne. 8. Henvendelser til udvalgsmedlemmerne eller forbundssekretæren besvares eller bekræftes modtaget senest 8 dage efter modtagelsen. 9. Suppleanterne til forbundsledelsen indkaldes til møderne. 10. Således vedtaget på møde i forbundsledelsen 13. december Under henvisning til forretningsordens punkt 7 kunne forbundsledelsen tilslutte sig, at Jan Ludvigsen fortsætter som medlem af Region Hovedstadens ledelse som formand for regionens fodboldudvalg samt, at Jørn Arreborg fortsætter som medlem af Region Midtjyllands regionsledelse.

4 4. Nedsættelse af udvalg Det blev besluttet at nedsætte følgende udvalg: Idrætsudvalg: Politisk udvalg: Internationalt udvalg: Styregrupper for IFS: Senioridrætsudvalg: FU kampsport: FU Walking: Peter Rasmussen (formand) Annie Nielsen Jørn Arreborg + andre i henhold til vedtægterne konfirmeres på Idrætsforum i marts Jan Ludvigsen Jens Jørgen Nygaard Bruno Cavagnaro Thomas Bach Palle Thomsen (forbundssekretær) Jan Ludvigsen Jens Jørgen Nygaard Peter Rasmussen Ole Juhl Palle Thomsen (forbundssekretær) Administrativ styregruppe Operationel styregruppe Politisk styregruppe På sidste møde i udvalget (30. august), var indstillingen, at der ikke er brug for dette store udvalg, og at det skal møde så ofte(med regionsformænd, formænd for regionernes senioridrætsudvalg, forbundsformand, formand for idrætsudvalget, konsulenter, forbundssekretær). Det blev besluttet at lade det første møde i Idrætsforum være rettesnor for, hvad der er brug for fremover. AN, JA og PT laver oplæg her til. Annie Nielsen er ansvarlig for udvalget. Idrætsudvalget drøfter dette udvalgs fremtid. 5. Sager til behandling Ingen sager.

5 6. Mødeplan for første halvår 2012 Møde Dato Sted Forbundsledelse 16. januar Brøndby Forbundsledelse 10. februar Brøndby Samarbejdsudvalg 28. februar Brøndby Idrætsforum marts Dalum Landbrugsskole Forbundsledelse marts Forbundsledelse 23. april Brøndby Forbundsledelse 21. maj Brøndby Samarbejdsudvalg 11. juni Brøndby Der afholdes personalemøde januar på Dalum Landsbrugsskole. Forbundsledelsen kan deltage den 26. januar fra kl. 18. Andre møder i 2012: Årsmøde DIF: maj Budgetmøde DIF: oktober 7. Økonomi 7.1. Ansøgninger og meddelelser Ansøgning fra Region Syddanmark om tilskud til kørsel på kr., blev ekstraordinært imødekommet med et tilskud på kr., da der tidligere er givet tilsagn og ud fra den vurdering, at Regionsformandens bopæl giver store ekstra udgifter til transport til regionens kontor. Forespørgsel fra Poul Sørensen om tilskud til videokamera til brug for optagelse af video til brug for regionernes hjemmesider blev ikke imødekommet. For at vi i DAI kan danne os et samlet overblik over, hvad der budgetteres med, blev det besluttet at anmode regionerne om at indsende deres budgetter for Tages med på næste møde i samarbejdsudvalget med henblik på en drøftelse af, hvordan vi i fællesskab kan budgettere DAI s aktiviteter Budget for det idrætslige arbejde i 2012 Det endelig budget er ved at være klart, og vil snarest blive sendt ud sammen med bevillingsbreve og retningslinier. 8. Organisation, kommunikation og administration 8.1. Optagelse af foreninger Følgende foreninger er blevet optaget: Hovedstaden: Helt Whæk United, FC Kabul, Dynamo Staldfræs, FC NNIT, BK Stængerne, BK Jûjlkatz, HK United, Los Rojiblancos, FC Bæst, Lundtoftegade FC, FC Lucarne, Cand.Merc. Jurnited, Den blå Tsunami, FJ Hot Shot, Prinsesserne FC, Giovani Calcio, Målfabrikken IF, S.F.F.F. (alle fodbold), DK Beach Soccer (fodbold, Futsal, strandfodbold), Los Amigos (Futsal).

6 Syddanmark: Bowlingklubben Munkebo 2002, Nørremarks Krolf Klub, Ringe Boldkklub (fodbold, badminton), Marslev MGIF (fodbold, badminton, gymnastik, håndold), Moselundens Krolfklub, Stol på idræt (senioridræt), Sønderborg Tennisklub. Midtjylland: Karup/Kølvrå Seniorkrolf, Krolfklubben, Krolfklubben Bøgeskovhus, Digterparkens Krolfklub, Engesvang Pensionistforening (krolf, senioridræt), Kolt Senior Krolf (krolf, senioridræt), Krop og Kultur (Krolf, senioridræt, mm), Bjerringbro Efterløns og Pensionistklub (krolf, stavgang, bowling), Funder Pensionistforening (krolf), Viborg Gymnastik Forening (krolf, gymnastik, senioridræt), Keglekongerne (bowling), FCR (fodbold). Nordjylland: Aag Fodbold, Find en 2 meter (fodbold), SID AB (fodbold), Krolf Senior og Samvær, Hals Skole Personalefoening (fodbold, volleyball), DFI Dart (fodbold, håndbold, gymnastik, badminton, petanque, dart), Rønneparkens Krolf Klub (krolf, petanque) Udmeldelse af foreninger Følgende foreninger er meldt ud/slettet: Syddanmark: Bowlingklubben Fun World, E.P.K. 95. Nordjylland: Comrades, Aalborg Underdogs, Ekstraordinære: Distiktpsyk., Motionsvenner Haslev, Kofoeds Skole, Kongskilde Aftale mellem DIF, DAI og KFUM Idræt om fælles medlemsregistrering I forbindelse med at DIF, DGI og DFIF har indgået aftale om fælles medlemsregistrering fra og med 2012 (omfatter ikke den registrering, der sættes i gang nu i forhold til 2011) skal der indgås en aftale mellem DIF, DAI og KFUM Idræt, der skal håndtere problemstillingen med foreninger, der både er medlem af DAI/KFUM og et specialforbund, idet der ikke må forefindes dobbeltregistrering af medlemmer. Der bliver derfor lavet en officiel registrering og en intern medlemsregistrering i DIF, der bruges til fordeling af tilskud. Forbundsledelsen kunne tilslutte sig aftaleteksten samt mødenotat med ønske om at få en garanti fra DIF s bestyrelse om, at der ikke i fremtiden sker medlemsreduktion i den interne liste. 9. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l DIF Konference Det frivillige overskud 23. januar Der forelå indbydelse fra DIF til konference i Brøndby om frivillighed i kommunerne. DAI deltager med oplæg ved Thomas Ahrentz om kommunesamarbejder. Medlemmer af forbundsledelsen kan selv tilmelde sig. Brøndby, den 22. december 2011 Referent: Palle Thomsen

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900.

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Tilstede: Johannes Berggren Gjerningsstedet, Jørgen Møller GKIC, Gjern Lokalråd: Vagn Brostrup Jensen,

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling)

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) Vedtægter Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) 1 Navn 1.1 Foreningens navn er "ONE København". 1.2. Foreningen har bopæl i Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 ONE

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat af møde i bestyrelsen søndag den 30. juni 2002 kl. 1930 telefonkonference På mødet deltog: Jan Ivar Pinndal formand (JIP) Michael A. S. Hansen næstformand (MASH) Stig

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere