Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2017"

Transkript

1 Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2017

2 Side 2 Indhold Indledning... 3 Klargøring til nyt skoleår... 3 Kommende 0.-klasser... 3 Team... 3 Oprettelse af nyt team... 3 Massekopiering af team... 3 Kopiering af enkelt team... 4 Tilpasning af teammedlemmer... 4 Aktiviteter... 4 Skemaer... 4 Udveksling af elevdata mellem skoler... 5 Skift skoleår... 6 Skole uden klasseoprulning, fx visse ungdoms- og efterskoler... 6 Skole med klasseoprulning... 7 Trin 1 Klasser i det nye skoleår... 8 Trin 2 Hvad skal der ske med de nuværende klasser... 8 Trin 3 Status over klasseoprulning Import af data for kommende skoleår Elev- og forældredata Tilpasning og oprydning Afdelinger m.m Adgang til beskyttede elevdata Adgang til lektiedagbøger Rettigheder Oprydning Fjerne gamle data Slet gamle skemaperioder Vejledning og support... 17

3 Side 3 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de forskellige rutiner i forbindelse med afslutningen af skoleåret og starten af nyt skoleår i SkoleIntra. Klargøring til nyt skoleår Kommende 0.-klasser Det er muligt at importere kommende 0.-klasser i det eksisterende skoleår, så du kan benytte SkoleIntra til at kommunikere med forældrene til de nye elever allerede i løbet af foråret. Flere elevadministrative systemer giver mulighed for at eksportere kommende 0.-klasser som såkaldte stjerneklasser (*-klasser), så klasserne kan importeres i SkoleIntra. Normalt vil det være muligt at importere klasser, som har 1. august som startdato, klassetrin 0 (nul) og er en normalklasse. Team I forbindelse med det nye skoleår er det ofte nødvendigt at foretage nogle justeringer af personalets tilknytning til forskellige team. Så snart fagfordelingen er på plads, kan du tilpasse team til det kommende skoleår. Dette gøres under Databaser > Personale > Teammedlemmer. Selvom det er muligt at tilknytte medlemmer til team for næste skoleår, anbefaler vi, at du i stedet benytter muligheden for at kopiere de eksisterende medlemmer til det kommende skoleår og derefter flytter rundt på de enkelte medlemmer, hvis det er nødvendigt. I forbindelse med navngivning af team, vil vi anbefale, at du bruge nogle teamnavne, som kan bruges igennem flere år. Har du fx valgt at benytte klassebetegnelser i forbindelse med klasseteam, vil det medføre, at det er nødvendigt at ændre navnet fra år til år. I stedet kan du fx benytte Team2017A for klasseteamet for den kommende 0A. Denne metode til navngivning kan også med fordel benyttes ved navngivning af lektiedagbøger. Oprettelse af nyt team Figur 1 Oprettelse af team Du kan oprette nye team ved at klikke på ikonet Tilføj. Bemærk, at det kun er muligt at oprette nye team i det nuværende skoleår. Massekopiering af team Linket Massekopier giver mulighed for at kopiere alle team til det kommende skoleår. Figur 2 Massekopiering af team

4 Side 4 Hvis du har fulgt vores anbefaling ved navngivning af team, vil det ofte ikke være nødvendigt at foretage store ændringer i forbindelse med massekopiering af team. Det er dog muligt at kopiere medlemmerne af et team til et andet team, hvis det er nødvendigt se figur 2. Kopiering af enkelt team Du kan også at kopiere et team ad gangen. Dette gør du ved at klikke på ikonet Kopier til næste skoleår ud for det enkelte team. Figur 3 Kopiering af et enkelt team Ved kopiering af et enkelt team er der også mulighed for at kopiere teammedlemmerne til et andet team. Tilpasning af teammedlemmer Når du har kopieret dine team til det kommende skoleår, er det ofte nødvendigt at tilføje eller fjerne medlemmer. Dette gør du ved at trykke på ikonet Rediger team for næste skoleår. Figur 4 Tilpasning af teammedlemmer Aktiviteter Det er muligt at oprette aktiviteter for det kommende skoleår under Koordination > Kalender. Hvis der skal tilknyttes klasser til aktiviteten, skal du benytte den nuværende klassebetegnelse, da kalenderaktiviteter rulles op i forbindelse med skiftet af skoleåret. Hvis du har overført team til det kommende skoleår, vil kalenderfunktionen tage hensyn til det, når du sætter team på aktiviteten. Det betyder, at det er teammedlemmerne for det kommende skoleår, som vil få besked om aktiviteter efter 1. august, hvis du sender besked til deltagerne i forbindelse med oprettelsen af aktiviteten. Skemaer Så snart skemaerne for det kommende skoleår er færdige, kan du importere dem til SkoleIntra. Hvis du importerer fra Tabulex TRIO eller KMD Educa Personale, vil SkoleIntra oprette de nødvendige skemaperioder for det kommende skoleår i forbindelse med importen. Hvis du derimod importerer fra et skemalægningsprogram fx fra Tabulex, skal du selv oprette skemaperioderne.

5 Side 5 Dette gør du under Admin > Skemaer > Opret skemaperioder og tomme grundskemaer for alle uger. Figur 5 Oprettelse af skemaperioder for hele skoleåret Skemaperioderne vil være skjulte i Elev- og ForældreIntra. Det betyder, at du godt kan importere skemaer for det kommende skoleår, så medarbejderne har mulighed for at se skemaerne, inden de bliver offentliggjort i Elev- og ForældreIntra. Ønsker du at offentliggøre skemaperioderne gøres dette via Admin > Skemaer > Oversigt over Skemaperioder. Udveksling af elevdata mellem skoler Det er muligt at eksportere og importere elevdata fx elevplaner, klasselognoter og kontaktbogsnoter fra en skole til en anden skole under menuen Admin > Import/eksport > Udveksling af en elevs data mellem skoler. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at forældrene skal give tilladelse til, at data overføres fra skole til skole, og det er den afgivende skoles ansvar at indhente tilladelsen. Figur 6 Eksport af elevdata til anden skole Bemærk at det kun er muligt at eksportere elevdata for 40 elever om dagen.

6 Side 6 Skift skoleår I SkoleIntra kan selve skiftet af skoleåret foregå på to måder enten uden klasseoprulning eller med klasseoprulning. Skift af skoleåret uden klasseoprulning kan benyttes af fx efterskoler og daginstitutioner, hvor der ikke er behov for, at klasserne/stuerne rykker et trin op. Selve skiftet af skoleåret i SkoleIntra foregår under menuen Admin > Tilpasning > Skift til nyt skoleår. Skole uden klasseoprulning, fx visse ungdoms- og efterskoler Skift af skoleåret uden klasseoprulning er rimelig simpel. Figur 7 Skift af skoleår uden klasseoprulning Først vælges, at du vil foretage et skift af skoleår uden klasseoprulning se figur 7. Når du trykker Næste, vil du blive bedt om at bekræfte, at du ikke har elever, som skal fortsætte i en ny klasse se figur 8. Figur 8 Bekræftelse af at du ønsker at foretage et skift af skoleår uden klasseoprulning Efter tryk på Skift til skoleåret 2017/2018 vil skoleåret blive ændret til 2017/2018, og du vil få mulighed for at udskrive en huskeliste med gode råd til de øvrige ting, som du skal gøre, inden du er helt færdig med at skifte skoleåret se figur 9. Figur 9 Skoleåret er skiftet og du kan udskrive huskelisten Under hele forløbet er det muligt at fortryde og gendanne tilbage til det gamle skoleår.

7 Side 7 Skole med klasseoprulning Du skal vælge muligheden Skole med klasseoprulning, hvis du har elever, som rykker et klassetrin op i det nye skoleår. Figur 10 Skole med klasseoprulning Når du har markeret Skole med klasseoprulning, vælger du knappen Næste. Hvis du normalt ikke importerer elev- og forældreoplysninger fra et elevadministrativt system, men i stedet vedligeholder elev- og forældreoplysninger manuelt eller ved import af csv-filer/regneark, kan du vælge at basere oprulningen af klasser på de nuværende klassebetegnelser. Her er du så ikke afhængig af, at der ligger oplysninger klar fra de administrative systemer. Hvis du normalt importerer oplysninger om elever og forældre fra et administrativt system fx KMD Educa Elev, Tabulex TEA, Dansk Skoledata, EDB Brugsen osv., vil du først kunne foretage skiftet af skoleåret, når de administrative systemer har sendt data for det kommende skoleår. Den præcise dato for, hvornår data er klar vil blive udmeldt, når vi har modtaget dato fra Styrelsen for It og Læring. Såfremt der ikke ligger data for det kommende skoleår klar, vil du møde følgende advarsel og du bør afbryde skiftet af skoleåret. Figur 11 Advarsel om ikke oprullede importdata Selve skiftet af skoleåret og oprulningen af klasser består af tre trin, som du vil blive ledt igennem. Du har undervejs mulighed for at afbryde skiftet af skoleåret, hvis du støder på problemer.

8 Side 8 Trin 1 Klasser i det nye skoleår Først skal du angive de klasser, som du skal bruge i det nye skoleår. Hvis du normalt importerer elev- og forældreoplysninger fra et administrativt system, vil SkoleIntra hente klassebetegnelserne derfra. Hvis du derimod vedligeholder oplysningerne selv, fx ved import af en csv-fil, har du mulighed for at tage udgangspunkt i de nuværende klassebetegnelser ved at trykke på knappen Oprul nuværende klassebetegnelser. Figur 12 Liste over kommende klasser Du har mulighed for at ændre, tilføje og slette eventuelle klasser. Men det vil ofte ikke være nødvendigt, hvis klasserne er hentet fra det administrative system. Hvis du har behov for at ændre eller tilføje klasse, skal du være opmærksom på, at de skal være mindst tre tegn fx 03A. Derudover anbefaler vi, at du undgår at benytte specialtegn og mellemrum i klassebetegnelserne. Du kan også vælge at nulstille listen ved at trykke på Nulstil nedenstående liste og hente klassebetegnelserne igen enten fra det administrative system ved at trykke Hent klassebetegnelser fra central server eller ved at hente de nuværende klassebetegnelser fra SkoleIntra. Når du er tilfreds med listen over klassebetegnelserne for det nye skoleår, vælger du knappen Næste. Trin 2 Hvad skal der ske med de nuværende klasser I Trin 2 skal du vælge, hvordan de nuværende klasser skal oprulles til de nye klasser. Der er følgende fire muligheder: Oprulles til, Sammenlægges til, Deles til og Nedlægges.

9 Side 9 SkoleIntra har lavet et kvalificeret forslag til klasseoprulningen. Figur 13 Her skal du angive, hvad der skal sker med de nuværende klasser Det vil fx sige, at 01A bliver oprullet til 02A, 02A bliver oprullet til 03A og så videre. Hvis SkoleIntra ikke har noget forslag til, hvad der skal ske med en klasse, vil du se en markering ud for klassen, som betyder, at du skal være opmærksom på, hvad der skal ske med klassen. Figur 14 Markering af klasser, som du skal være opmærksom på Der kan være tale om klasser, som skal deles, sammenlægges eller nedlægges. Deling af klasser Hvis du har en klasse, som skal deles til to nye klasser i det nye skoleår, skal du klikke på det lille redigerikon ud for klassen. Figur 15 Deling af klasser I følgende eksempel skal klassen *WEB deles til 00A og 00B.

10 Side 10 Først vælges Deles til og derefter markeres de klasser, som *WEB skal deles til. Slut af med at trykke på knappen OK. Figur 16 *WEB deles til 00A og 00B Derefter kan du vælge, hvad du ønsker, der skal ske med *WEBs dokument- og billederarkiverne i Forældre- og ElevIntra ved at trykke på redigerikonet til højre for Tilknyttes. Figur 17 Tilknytning af arkiver Du kan vælge, om arkiverne skal tilknyttes både 00A og 00B, slettes eller arkiveres i PersonaleIntra dokumentarkiv. Figur 18 Valg af klasser, hvor arkiverne skal tilknyttes Sammenlægning af klasser Når du skal sammenlægge klasser, skal du vælge redigerikonet ud for de klasser, som du ønsker at sammenlægge. I dette eksempel skal klasserne 08A og 08B sammenlægges til 09X. Figur 19 Valg af klasse, som skal sammenlægges

11 Side 11 Der åbner nu et nyt vindue, hvor du skal vælge Sammenlægges til, vælg 09X. Figur 20 Sammenlægning af klasser Det samme gør du for klassen 08B. Ligesom ved deling af klasser har du mulighed for at tilknytte arkiverne i Elev- og ForældreIntra til klasserne i det nye skoleår. Dette gør du ved at klikke på redigerikonet til højre for Tilknyttes til. Der åbner nu et nyt vindue, hvor du tilknytter 08As arkiver til 09X. Det samme skal du gøre for klassen 08B. Figur 21 Vælg klasse, som arkiverne skal tilknyttes Du har også mulighed for at gemme klassernes arkiver i PersonaleIntras dokumentarkiv eller slette arkiverne. Udgående klasser Du har selvfølgelig også nogle klasser, som ikke fortsætter i det nye skoleår. Der kan være tale om afgangsklasser, hvor eleverne skal videre til et 10.-klasses center, eller 7.-klasses elever, hvor eleverne skal videre til overbygningsskolen. Disse klasser kan du ofte vælge at nedlægge. Dette gør du ved at trykke på ikonet ud for klassen og vælge Nedlægges. Figur 22 Nedlæggelse af klasse

12 Side 12 Det vigtigste ved nedlæggelse af en klasse er at bestemme sig for, hvad der skal ske med klassens arkiver i Elev- og ForældreIntra. Dette gør du ved at klikke på redigerikonet ud for Tilknyttes. Figur 23 Arkivering af klassens arkiver Når du har valgt, hvad der skal ske med dine nuværende klasser, er du klar til at gennemføre selve klasseoprulningen. Dette gør det ved at klikke på Udfør. Der vil nu komme en dialogboks, hvor du vil blive bedt om at bekræfte, at du ønsker at foretage klasseoprulningen. Når du har bekræftet, at du vil gennemføre klasseoprulningen, går SkoleIntra i gang med at oprulle dine klasser. Denne oprulning kan godt tage noget tid, så du skal være lidt tålmodig. Trin 3 Status over klasseoprulning Når klasseoprulningen er gennemført, vil du i Trin 3 se en status over klasseoprulningen. Du har adgang til en detaljeret log over oprulningen og du kan udskrive en huskeliste med de øvrige opgaver, der er i forbindelse med skift af skoleåret i SkoleIntra. Det er altid en god ide at kontrollere, om klasseoprulningen er gået godt fx ved at tjekke, om arkiverne nu er kopieret korrekt i forbindelse med sammenlægning eller deling af klasser. Figur 24 Status over klasseoprulning

13 Side 13 Hvis loggen viser fejl, eller du opdager fejl ved det manuelle tjek, skal du rulle skoleåret tilbage ved at gå ind i menuen Admin > Tilpasning > Skift til nyt skoleår og vælge Gendan skoleåret... Figur 25 Gendannelse af skoleåret Hvis du bliver ved med at få fejl i forbindelse med skift til nyt skoleår, bør du kontakte supporten ved at sende en mail til

14 Side 14 Import af data for kommende skoleår Elev- og forældredata Når du har skiftet skoleåret i SkoleIntra og kontrolleret, om alt ser fornuftigt ud, er du klar til at importere elev- og forældreoplysninger for det kommende skoleår. Dette foregår som normalt under menuen Admin > Import/eksport > Elev- og forældreoplysninger > Importer oplysninger om elever og forældre fra... Når importen er gennemført, er det ekstra vigtigt at kontrollere, om data nu er importeret som forventet. Det vil sige, at du skal gå ind under Databaser > Elever > Elevkartotek og tjekke, om eleverne er placeret i de rigtige klasser. Vær især opmærksom i forbindelse med klassedeling og -sammenlægning. Tilpasning og oprydning Afdelinger m.m. I forbindelse med klargøringen til det nye skoleår kan det være, at der skal ændres på medarbejdernes og klassernes afdelingstilknytning. Dette gør du under menuen Admin > Tilpasning > Afdelinger. Figur 26 Afdelingsoversigten Du kan ændre afdelingstilknytningen for en klasse eller en medarbejder ved at klikke dig ind på den enkelte afdeling og vælge Tilknyttede klasser eller Afdelingsteam. Figur 27 Afdelingstilknytning Ligeledes kan der være behov for at tilpasse start- og sluttiderne i skemaerne og booking. Dette kan du gøre under Admin > Tilpasning > Start- og sluttider for skema og booking for afdelinger. Hvis din skole benytter gårdvagtsmodul, kan det også være, at du skal tilpasse gårdvagterne for det nye skoleår. Adgang til beskyttede elevdata I forbindelse med det nye skoleår kan der også være behov for at ændre rettighederne til beskyttet elevdata dvs. adgang til elevplaner, kontaktbøger og klasselogs.

15 Side 15 Du skal derfor gå ind under Admin > Adgang > Beskyttede elevdata. Her kan du vælge at tildele adgang ud fra skemaet eller manuelt. Figur 28 Tildeling af adgang til beskyttede elevdata Du kan læse mere om adgang til beskyttede elevdata her: =5.13.1&Modul=LI#Elevdata Adgang til lektiedagbøger Der kan være behov for at ændre adgang til lektiedagbøgerne. Der kan være kommet nye medarbejdere til, som skal have adgang, og der kan være medarbejdere, som ikke længere skal have adgang. Du tilpasser adgang til lektiedagbøgerne under Samarbejde > Dagbøger ved at klikke på ikonet Egenskaber. Figur 29 Redigering af egenskaber på lektiedagbog Du kan nu tilknytte nye medarbejdere og fjerne medarbejdere, som ikke længere skal have adgang. Figur 30 Tilknyt nye medarbejdere til en lektiedagbog Rettigheder Hvis du har medarbejdere, som har fået nye arbejdsområder fx nye vikardækkere osv., skal du sørge for, at de har de rigtige rettigheder under Admin > Adgang > Brugernes koder og rettigheder.

16 Side 16 Du kan læse mere om tildeling af rettigheder på følgende link: on=5.13.1&modul=li#rettigheder. Oprydning Til sidst er der kun tilbage at rydde op i gamle data i dit SkoleIntra. Dette har du forskellige værktøjer til under Admin > Tilpasning. Fjerne gamle data Du kan fjerne gamle reservationer, opslag, aktiviteter m.m. ved at markere, hvad du gerne vil have slettet og angive en dato. Figur 31 Fjern gamle data Du kan slette gamle nyheder, som ikke længere er aktuelle ved at vælge en dato, hvor alle nyheder før denne dato vil blive slettet. Figur 32 Slet gamle nyheder Du kan slette gamle dokumenter og billeder ved at angive et datointerval. Dette kan være en god ide for at spare plads på filserveren. Figur 33 Fjerne gamle dokumenter og billeder

17 Side 17 SkoleIntra vil søge arkiverne igennem, og du vil få præsenteret en liste over alle de dokumenter og billeder, som ligger i det angivne datointerval. Du kan herefter vælge de filer, som du ønsker at slette. Slet gamle skemaperioder Under Admin > Skemaer > Oversigt over skemaperioder. Opret, ret og slet skemaperioder kan du vælge at slette gamle skemaperioder. Det vil gøre arbejdet med skemaerne i SkoleIntra mere overskueligt. Figur 34 Slet gamle skemaperioder Vejledning og support Der er flere muligheder for at få mere vejledning eller hjælp, hvis du har behov for det: Denne guide samt video-instruktioner ligger direkte i SkoleIntra under Admin > Tilpasning > Skift til nyt skoleår Kontakt SkoleIntra Support se kontaktoplysninger på

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016 Side 1 Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016 Side 2 Indhold Indledning... 4 Klargøring til nyt skoleår... 4 Kommende 0.-klasser... 4 Team... 4 Oprettelse af nyt team... 4 Massekopiering af team... 5

Læs mere

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Skoleåret slutter snart, og klargøringen af et nyt begynder. Under forberedelserne til det nye skoleår, der kun foregår én gang om året, kan der opstå

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning Nyt i SkoleIntra 5.9 Sidst ændret den 25 05 2015 Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning I SkoleIntra kan man tilknytte en elev til en anden klasse end normalklassen.

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.6. PersonaleIntra. Sidst ændret den 29-06-2014

Nyt i SkoleIntra 5.6. PersonaleIntra. Sidst ændret den 29-06-2014 Nyt i SkoleIntra 5.6 Sidst ændret den 29-06-2014 PersonaleIntra Samlet menu til tilpasning af PersonaleIntra Administrator-funktionerne under menupunkterne Indstillinger, Tilpasning og Vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in Fase Forklaring Navigation/tast

Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in Fase Forklaring Navigation/tast Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in 1. Tilknyt Børn Log ind som administrator i SkoleIntra Du er administrator når du skal benytte en sikkerhedskode i PersonaleIntra. Tilknyt børn til SFO

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.13

Nyt i SkoleIntra 5.13 Nyt i SkoleIntra 5.13 Sidst ændret den 15 04 2016 Oplysninger om abonnement på itslearnings SMS tjeneste Itslearning tilbyder en SMS tjeneste, der giver mulighed for at sende sms er fra SkoleIntra. Under

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.23

Nyt i SkoleIntra 5.23 Nyt i SkoleIntra 5.23 Sidst ændret den 12-12-2016 Muligheden for at forældre kan få UNI-Login er udviklet af STIL som en del af Brugerportalsinitiativet. itslearning har lavet en aftale med KOMBIT om at

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 21-10-2015 Indhold Ny loginside... 1 Ny version af editor... 3 Oprettelse af hold... 3 Kopier dokumenter til SkolePorten... 3 Fra medarbejder til ekstern bruger...

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.3. Generelt. LærerIntra. Sidst ændret den 10-03-2013

Nyt i SkoleIntra 5.3. Generelt. LærerIntra. Sidst ændret den 10-03-2013 Nyt i SkoleIntra 5.3 Sidst ændret den 10-03-2013 Generelt Obligatorisk logning Tidligere kunne skolerne selv fravælge logning af brugernes adgang til LærerIntra, ElevIntra og ForældreIntra. Det er ændret

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.8. Sidst ændret den 26-01-2015. Administratorstyrede indstillinger i ForældreIntra

Nyt i SkoleIntra 5.8. Sidst ændret den 26-01-2015. Administratorstyrede indstillinger i ForældreIntra Nyt i SkoleIntra 5.8 Sidst ændret den 26-01-2015 Administratorstyrede indstillinger i ForældreIntra Administrator har mulighed for at oprette én eller flere profiler, som definerer en standardopsætning

Læs mere

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 28.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Intranet på Kongevejens Skole

Intranet på Kongevejens Skole Intranet på Kongevejens Skole På Kongevejen Skole ønsker vi at benytte SkoleIntra som et dynamisk redskab til information, kommunikation og dialog blandt elever, medarbejdere og forældre. Målsætningen

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Tips og Tricks i SkoleIntra

Tips og Tricks i SkoleIntra Tips og Tricks i SkoleIntra SkoleIntraTræf 2016 Hanne Voldborg Andersen, ViaVoldborg.dk, konsulent, folkeskolelærer, ph.d studerende, ølbrygger og mor :-) Indhold 1. Layout - bredden, det nye layout, favicon

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Opskrivning af skoleår... 2 1)Dannelse af ny klassefil til :... 2 Import af klassefil... 5 2 Opskrivning af venteliste... 7 3 Sletning af Ugyldige elever... 9 Side 1 Opskrivning af

Læs mere

Admin i SkoleIntra. Fif til administratorer. Version: August 2012

Admin i SkoleIntra. Fif til administratorer. Version: August 2012 Admin i SkoleIntra Fif til administratorer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse At være administrator på SkoleIntra...4 De første overvejelser...4 LærerIntra import af data...4 LærerIntra hvem må

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

UNI-server udfaset UNI-server nedlægges pr Derfor er alle referencer til UNI-server fjernet fra SkoleIntra 5.4.

UNI-server udfaset UNI-server nedlægges pr Derfor er alle referencer til UNI-server fjernet fra SkoleIntra 5.4. Nyt i SkoleIntra 5.4 Sidst ændret den 24-08-2013 Generelt Ny editor SkoleIntra benytter nu en ny og forbedret udgave af CKeditor, nemlig CKeditor version 4.1.2. Den nye editor kendes på en værktøjslinje

Læs mere

Teknisk guide til UPV på skolerne i Aarhus kommune

Teknisk guide til UPV på skolerne i Aarhus kommune 1 Teknisk guide til UPV på skolerne i Aarhus kommune 2016-17 A. Skolen vurderer elevernes personlige og sociale forudsætninger i SkoleIntra... 2 B. Overførsel af skolens vurderinger til Optagelse.dk...

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 3.7.0

Nyt i SkoleIntra 3.7.0 Nyt i SkoleIntra 3.7.0 LærerIntra Generelt Nyt installationsprogram Fra og med version 3.7.0 benytter leveres SkoleIntra med et nyt og mere moderne installationsprogram. Ved installation af nye intranet

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2017 Styrelsen for It og Læring Side 2 af 6 Indhold SKOLER

Læs mere

Optimering til tablets Der er foretaget en række optimeringer, som gør det nemmere at bruge SkoleIntra på IPad og andre tablets:

Optimering til tablets Der er foretaget en række optimeringer, som gør det nemmere at bruge SkoleIntra på IPad og andre tablets: Nyt i SkoleIntra 5.2 Generelt Brugerfladeforbedringer Pop-up vinduer er erstattet af indlejrede vinduer, der bliver ikke fanget af pop-up-blokkere, og som virker bedre på mobile enheder. Ny dialogboks

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra

Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra består af forskellige elementer: Eleverne kan afgive deres foreløbige uddannelsesønske i ElevIntra Personalet kan

Læs mere

SkoleIntra kan håndtere uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) fra og med version 5.7.0.

SkoleIntra kan håndtere uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) fra og med version 5.7.0. Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Skolen skal give eleverne en vurdering af elevens uddannelsesparathed i forhold til elevens ønske om ungdomsuddannelse. Vurderingerne skal sendes videre til

Læs mere

I skoleåret 2014-15 gælder regelsættet primært 8. klasses foreløbige uddannelsesønsker, idet 9. klasse kører under de tidligere regler.

I skoleåret 2014-15 gælder regelsættet primært 8. klasses foreløbige uddannelsesønsker, idet 9. klasse kører under de tidligere regler. Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Det er vigtigt at skolens ledelse forholder sig til rådene i denne artikel samt i artiklen om Uddannelsesparathedsvurderinger i elevplanen, hvis skolen vil

Læs mere

Det er beskrevet i denne vejledning i afsnit 3, hvordan stamdata skal indtastes manuelt, hvis der er fejl i de data, der hentes fra CPR.

Det er beskrevet i denne vejledning i afsnit 3, hvordan stamdata skal indtastes manuelt, hvis der er fejl i de data, der hentes fra CPR. Brug af Elevadministration for en skolemedarbejder Hvis skolen ikke har et elevadministrativt system, skal eleverne oprettes i Institutionsmodulet på Optagelse.dk. Det foregår ved hjælp af et ekstramodul

Læs mere

Skolemedarbejder 9. og 10.klasse. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder 9. og 10.klasse. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. og 10.klasse Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. og 10.klasse Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 05.01.2015 Indhold

Læs mere

Principper for anvendelse af digital kommunikation

Principper for anvendelse af digital kommunikation 2.2 MUNKEKÆRSKOLEN Principper for anvendelse af digital kommunikation 1. Formål med skoleintra: fremme og lette vidensdeling og dialog mellem skolens interessenter skabe større åbenhed og viden om skolens

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 27.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2 Bemærkningsfelt...

Læs mere

Hvordan opretter jeg et nyt skoleår?

Hvordan opretter jeg et nyt skoleår? Hvordan opretter jeg et nyt skoleår? Et skoleår i Untis kan være på minimum 14 dage og maximum 365 dage. Vedr. eksport fra Untis til WebUntis Hvis du/i eksporterer fra Untis til WebUntis skal start- og

Læs mere

Elev- og uddannelsesplaner

Elev- og uddannelsesplaner Elev- og uddannelsesplaner Sådan samler du det hele i SkoleIntra Version: August 2012 Indholdsfortegnelse SkoleIntra, Elev- og Uddannelsesplaner...4 Relevant lovgivning...4 Bek. om elevplaner, elev- og

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

FællesNettet en introduktion

FællesNettet en introduktion FællesNettet en introduktion Læs om det samlende led i jeres SkoleIntra-hverdag Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er FællesNettet?...4 Kom på FællesNettet...4 FællesNettet vist i LærerIntra...4

Læs mere

Skole/hjem-samarbejde på internettet

Skole/hjem-samarbejde på internettet Skole/hjem-samarbejde på internettet Sakskøbing Skole 2009 Forord Guldborgsund kommune har vedtaget at indføre intranet på skolerne. Som system er valgt SkoleIntra, som består af 4 dele: 1. LærerIntra

Læs mere

Jeres vært. Signe Sloth Account Manager

Jeres vært. Signe Sloth Account Manager Jeres vært Signe Sloth Account Manager Spørgsmål kan stilles undervejs Den gamle SkolePort udfases Ny loginside Nem adgang til Nyt SkoleIntra og retur Kopier dokumenter til SkolePorten Forbedringer af

Læs mere

Spørgeskemaer i SkoleIntra

Spørgeskemaer i SkoleIntra Spørgeskemaer i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj, når du vil vide mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra!...4 Spørgeskemaer i SkoleIntra...4 Hvor

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.14

Nyt i SkoleIntra 5.14 Nyt i SkoleIntra 5.14 Sidst ændret den 13 06 2016 Import af skemaer fra flere afdelinger/skoler via Tabulex Skemaservice Det er nu muligt at importere skemaer fra flere afdelinger (skoler) på en gang,

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.11

Nyt i SkoleIntra 5.11 Nyt i SkoleIntra 5.11 Sidst ændret den 26 02 2016 Ændringer i bookingsystemet Af hensyn til arbejdet med at udforme en ny og mere centralt placeret kalender i Det Nye Skoleintra, har vi lavet nogle ændringer

Læs mere

Årsplaner i SkoleIntra

Årsplaner i SkoleIntra Årsplaner i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Årsplaner i SkoleIntra...4 Årsplaner via årsplanmodulet i SkoleIntra...4 HUSK!...4 Formular med faste felter...5

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Indholdsfortegnelse Lønoverførsel... 3 Lønkoder... 3 Grænser for uv-tillæg/overtid... 4 Afregning af løn... 4 Dannelse af månedsløn/faste tillæg...

Læs mere

Skolebestyrelsen i SkoleIntra

Skolebestyrelsen i SkoleIntra Skolebestyrelsen i SkoleIntra Hvordan er det nu lige...?? Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Skolebestyrelsen og SkoleIntra...4 Det administrative arbejde...4 Opret et skolebestyrelsesmedlem...4

Læs mere

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til sekretær Du kan på din skole anvende KMD Educa SMS på fravær, når modulet er tilkøbt, og når skolen i forvejen har tilkøbt KMD Educa Fravær og/eller

Læs mere

Tips & Tricks nr Udmelding af censurplaner og censoropgaver

Tips & Tricks nr Udmelding af censurplaner og censoropgaver LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 100-8 Udmelding af censurplaner og censoropgaver

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv

Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv Kommunale integrationsløsninger Elevplaner og andet til ESDH systemer Daginstitutioner på SkoleIntra Varmestyrings- og booking systemer Advisering

Læs mere

Ørslev Skole MINIMANUAL TIL FORÆLDREINTRA

Ørslev Skole MINIMANUAL TIL FORÆLDREINTRA Ørslev Skole MINIMANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang I din browser skrives i adressefeltet: www.orslevskole.dk Nedenstående side dukker op Klik på forældreintra Klik på log ind 2 Skriv

Læs mere

Vejledning til formularmodul

Vejledning til formularmodul Vejledning til formularmodul Side 1 af 25 Indledning Formularmodulet kan anvendes til bestilling af varer, booking af møder, indmeldelse - kun fantasien sætter grænser! Systemet er oprettet, så der er

Læs mere

FællesNettet. Fælles opslag på skolerne Booking på andre skoler Kursusadministration Interessegrupper

FællesNettet. Fælles opslag på skolerne Booking på andre skoler Kursusadministration Interessegrupper FællesNettet Fælles opslag på skolerne Booking på andre skoler Kursusadministration Interessegrupper Integrationer Elevplaner og andet til ESDH systemer Varmestyrings- og booking systemer Advisering fra

Læs mere

TEA Hotline Eller Tabulex TEA-Privat Venteliste

TEA Hotline Eller Tabulex TEA-Privat Venteliste TEA Hotline 4676 1892 Eller support@tabulex.dk Tabulex TEA-Privat Venteliste Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 2 På ventelisten i fire trin... 3 Ændr og rediger data i ventelisten...

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trio Grunddata Side 1

Indholdsfortegnelse. Trio Grunddata Side 1 Trio Grunddata Indholdsfortegnelse Backup... Dan backup... Indlæs backup... Send backup til Tabulex... Genvejstaster mv.... 4 Forstørrelse af et vindue... 5 Skjul/vis kolonner... 5 Grunddata... 6 Kap

Læs mere

Fra LærerIntra til BrugerIntra

Fra LærerIntra til BrugerIntra Fra LærerIntra til BrugerIntra Malte von Sehested Intranettet henvender sig til mange flere brugere end kun skolens lærere. Se, hvordan systemet giver mulighed for at lade servicemedarbejdere, tandlæger,

Læs mere

Vejledning TEA. Vejledning Afholdelse af skolebestyrelsesvalg

Vejledning TEA. Vejledning Afholdelse af skolebestyrelsesvalg TEA Vejledning Afholdelse af skolebestyrelsesvalg 1 Forord Har din kommune tilkøbt det modul som tillader forældrene at afgive deres stemmer elektronisk vha. NemID login er det langt den nemmeste og billigste

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.8

Servicebrev BørneIntra version 2.8 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.8 Den 9. januar 2014, frigives BørneIntra version 2.8 9. januar 2014 Ref.: KWJ Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD

Læs mere

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk MINIMANUAL ForældreIntra På Dalumskolen www.dalumskolen.odense.dk Support: Skolesekretær: Birthe Juhl Jensen tlf. 6375 0300 Skolesekretær: Helle Bech tlf. 6375 0300 Administrator på SkoleIntra: Else Juul

Læs mere

Et tilbud til alle forældre. Lille vejledning. Ødsted Skole

Et tilbud til alle forældre. Lille vejledning. Ødsted Skole Et tilbud til alle forældre Lille vejledning Ødsted Skole ForældreIntra 1 August 2008 ForældreIntra 2 August 2008 Kære forældre Fra skoleåret 2008/2009 vil vi som noget nyt benytte os af ForældreIntra.

Læs mere

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra: Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk

Læs mere

Forældrevejledning til BørneIntra

Forældrevejledning til BørneIntra 1 Forældrevejledning til BørneIntra Introduktion Dit barns daginstitution er begyndt at bruge BørneIntra. Det giver dig som forælder nogle nye muligheder for at følge med i dit barns hverdag. Denne vejledning

Læs mere

Forældreintra2. Skole/hjem-samarbejde på internettet

Forældreintra2. Skole/hjem-samarbejde på internettet Forældreintra2 Skole/hjem-samarbejde på internettet Forord Vi anvender SkoleIntra, der består af 4 dele: 1. LærerIntra (PersonaleIntra), som bruges til samarbejde mellem skolens personale. 2. Skolens hjemmeside.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

MinUddannelse - skoleadministrator

MinUddannelse - skoleadministrator MinUddannelse - skoleadministrator MinUddannelse er UVdatas bud på, hvordan man let og elegant samler og implementerer den nye lovgivning om elev- og uddannelsesplaner. Løsningen lever op til ånden i den

Læs mere

Vejledning til ForældreIntra version Vejledning til ForældreIntra. Version 4.2.1

Vejledning til ForældreIntra version Vejledning til ForældreIntra. Version 4.2.1 Vejledning til ForældreIntra Version 4.2.1 April 2006 1 Om ForældreIntra...3 1.1 Adgang til ForældreIntra...3 1.2 Startsiden...4 1.3 ForældreIntra-menuen...4 2 ForældreIntras forside...5 3 Klassens billeder

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Vejledning. Trio. Vejledning Skoler med afdelinger

Vejledning. Trio. Vejledning Skoler med afdelinger Trio Vejledning Skoler med afdelinger Indholdsfortegnelse Afdelinger... 3 Hovedskole med underskoler/afdelinger... 3 Hovedskolen... 3 Hvordan ved Trio, hvem der er hovedskole/hovedafdeling?... 4 Hvad kan

Læs mere

Få det bedste ud af SkoleIntra og itslearning sammen

Få det bedste ud af SkoleIntra og itslearning sammen Få det bedste ud af SkoleIntra og itslearning sammen 1 Introduktion Med integrationen mellem SkoleIntra og itslearning kan I nemt udvide jeres SkoleIntra-løsning med en læringsplatform. Integrationen giver

Læs mere

Skolebestyrelsesvalget i Tabulex TEA

Skolebestyrelsesvalget i Tabulex TEA Skolebestyrelsesvalget i Tabulex TEA 1 Forord Før du går i gang med valget, skal du beslutte om valget skal gennemføres på papirstemmesedler, eller om det skal gennemføres elektronisk så forældrene stemmer

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Elevplaner På HVAL.DK

Elevplaner På HVAL.DK Journal nr. 13.21.12 Modulet Elevplaner På HVAL.DK Tutorial til testskoler Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet V E J L E D N I N G Sådan bruger du din Joblog på Jobnet Indhold: Side: Registrering Åbn Joblog 2 Hvilket job? 3 Hvilken arbejdsplads? 3 Hvor langt er du med at søge dette job? 4 Huskeliste 4 Mine egne

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

Outlook integration via Exchange server

Outlook integration via Exchange server Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil

Læs mere

Nyheder. Forældre har kun én brugergrænseflade til ForældreIntra

Nyheder. Forældre har kun én brugergrænseflade til ForældreIntra Releasedato: 3. august 2016 SkoleIntra version 1.11.0 Nyheder Forældre har kun én brugergrænseflade til ForældreIntra Brugergrænsefladen Classic for ForældreIntra vil ikke længere være tilgængelig for

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Vejledning. Download og opsætning af Trio

Vejledning. Download og opsætning af Trio Download og opsætning af Trio Indholdsfortegnelse Download af Trio... 3 Hvad skal du installere?... 3 Installation af Trio...3 Opsætningsguiden... 5 Vejledninger til Trio... 9 Installation af Trios databaseserver

Læs mere

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter 1 Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter Praktikaktiviteter er en måde at få et overblik over, hvor eleverne er og hvad de skal arbejde med. Herunder hvilke praktikmål, de skal opnå i de enkelte

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

ForældreIntra. Skole/hjem-samarbejde på internettet

ForældreIntra. Skole/hjem-samarbejde på internettet ForældreIntra Skole/hjem-samarbejde på internettet Forord Byrådet har vedtaget at indføre intranet på skolerne. Som system er valgt SkoleIntra, som består af 4 dele: 1. LærerIntra (PersonaleIntra), som

Læs mere

ForældreIntra som en lærer oplever det

ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra er nyt modul i SkoleIntra. Det er en udvidelse til Skoleporten, der giver lærere og forældrene i en klasse mulighed for at kommunikere og samarbejde

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB).

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Forord. I forbindelse med Autorisationsloven, som trådte i kraft i juni måned 2014, har det været nødvendigt at indføre

Læs mere

Elever og planlagt undervisning: elevtal i klasserne og undervisning i fagene

Elever og planlagt undervisning: elevtal i klasserne og undervisning i fagene Vejledning til Grundskolestatistik 2017 i KMD Educa Personale Du finder statistikken i Funktioner Statistik til UVM. Statistikken består af 3 blanketter: Elever og planlagt undervisning: elevtal i klasserne

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Vejledning. Download og opsætning af Trio

Vejledning. Download og opsætning af Trio Download og opsætning af Trio Indholdsfortegnelse Download af Trio... 3 Hvad skal du installere?... 3 Installation af Trio... 3 Opsætningsguiden... 5 Hvis løn og fravær skal overføres elektronisk... 9

Læs mere

Tabulex Trio. Tjenestetid. Grønland

Tabulex Trio. Tjenestetid. Grønland Tabulex Trio Tjenestetid Grønland Trio Tjenestetid Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Kap 1. Tjenestetid... 4 Tjenestetid Grundtid... 4 Særlige aftaleforhold... 5 Regulering af beskæftigelsesgrad... 5

Læs mere