Særslev, Ejlby og Melby Sogne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særslev, Ejlby og Melby Sogne"

Transkript

1 Særslev /08/06 10:58 Side 1 Særslev, Ejlby og Melby Sogne sep. - okt. - nov årgang nr. 4 Præstens klædeskab Meningen med at bære ornat præstekjole eller messehagel er at skjule eller minimere den personlige fremtoning til fordel for præstens funktion. Særslev Kirke ejer faktisk en ældre messehagel, som fremover vil blive taget i brug igen for at markere højtiderne indenfor kirkeåret. Første gang bliver 1. søndag i advent. Men hvorfor egentlig al besværet med (yderligere) en dragt? Er det ikke bare at overdrive pyntesygen? Nej, det handler om at gå ind i en århundredegammel tradition. Den sorte kjole Det, de fleste forbinder med en præst, er vel den ankellange sorte uldkjole, med læg i ryggen og med hvid pibekrave i halsen og hvide poignetter (stofkanter) ved håndleddene. Den bliver kaldt præstekjole, embedsdragt eller ornat. Ordet ornat kommer af latin ornare der betyder at udruste sig med noget nødvendigt. Senere også udsmykke jævnfør ordet ornamentik på for eksempel træskærearbejder. Præstekjolen er en uniform på linie med politimandens eller DSB-konduktørens; den skal bæres hver gang man er i kirken til gudstjeneste eller andre handlinger. Så kan enhver med lethed se hvem der er præsten. For præstekjolens funktion er mest af alt at signalere at i kirken er præsten først og fremmest embedsindehaver frem for privat person. Præstekjolen er varm og relativt tung at bære, og koster omkring kr. Brugstiden er 8 år, først derefter er den præstens egen. Hvorfor ser den ud som den gør? Præstekjolen stammer oprindeligt fra den spanske hoftradition, hvorfra den over Hansestæderne kom til Danmark, som borgerskabets

2 Særslev /08/06 10:58 Side 2 og den lærdes dragt. I 1500-tallet var det helt almindeligt at man på klædedragten kunne se folks erhverv. En murer bar én klædningsdragt, en tømrer en anden, og skorstensfejeren gør det stadig. Indenfor bondestanden kunne man endda se hvilken landsdel man kom fra. Tænk bare på de gamle egnsdragter, der engang var hver mands eje, men som nu stort set kun bruges af folkedansere. Meningen med præstekjolen var altså ikke at skille sig ud fra mængden, men at vise at man tilhørte borgerstanden. Fløjls-maver Til at begynde med var præstekjolen muligvis en sort kappe, der stod åben fortil og som man tog over sin andet tøj. Senere blev der isat mave og knaplukning. I dag er præster så dovne, at de fleste af os har skiftet knapperne ud med en lynlås. Doktorer i teologi, landets biskopper og den kongelige konfessionarius har ret til at bære præstekjole af sort silke og med velour/fløjl på forstykket. De er såkaldte fløjls-maver. Den sorte embedsdragt var, som oprindelig hverdagsdragt fra 1500-tallet, praktisk derved at den sjældent dengang som nu skal vaskes; renligheden består i at man selvfølgelig har almindeligt tøj indenunder og derudover jævnligt vasker sine poignetterne Moderne danske messehageler og sender kraverne til vask og pibning, hos én af de få mennesker i landet, der stadig mestrer den kunst. Messeklæderne Selvom præstekjolen er den vi alle sammen forbinder med en præst, er messehaglerne eller messeklæderne faktisk meget ældre. Helt tilbage til 300-tallet bar de forskellige embedsindehavere i kirken en særlig dragt eller festklædning. Det mest almindelige var en messeskjorte eller en alba, - en hvid løsthængende skjorte i tyndt stof. Alba er latin og betyder netop hvid. I dag bliver alba en brugt som den hvide underkjole/messesærk under messehagelen, men den kan også ifølge traditionen bruges for sig, fx sammen med en stola et farvet bånd, der lægges over skuldrene og hænger løst ned fortil. Hagelen En hagel er et gammelt germansk ord for en kappe. Og siden jernalderen har en mandekappe i norden været ellipseformet, nyre-formet, hvilket de allerældste messehageler da også er. Messehagelen blev betragtet som festklædning fordi gudstjenesten er højtid og fest, og den blev som regel udført i kostbare stoffer som silke og fløjl i forskellige farver og mønstre og smykket med kunstfærdige broderier ofte i sølv- eller guldtråde. Ved reformationen afskaffede de reformerte kirker (især Schweiz, Nederlandene, Skotland og dele af Frankrig) messeklæderne, hvorimod de lutherske og deriblandt os beholdt dem. Luther selv prædikede dog i sit hverdagstøj, dvs. i munkekutte eller doktorkjole, en tradition der svarer til at præsten også i dag aflægger messehagelen inden prædikenen.

3 Særslev /08/06 10:58 Side 3 Fra slutningen af 1700-tallet blev det mode i Danmark at udføre messehageler i rødt velour med et guldkors på ryggen. Sådan en Prins Valiant model var i mange kirker skik helt frem til midten af 1900-tallet, da liturgiske farver og messehageler igen kom på mode. Kirkens farver De liturgiske farver, hvad vil det overhovedet sige? Ordet liturgi kommer fra græsk og betyder offentligt hverv. Ordet bruges om gudstjenesten og de kirkelige handlinger. Man kan umiddelbart undre sig over hvad offentlige hverv har med kirken at gøre, men når man tænker på at mysteriereligionerne, med deres hemmelige indvielsesritualer og gudstjenester var meget udbredte i den tidlige kirkes tid, kan man forstå at den kristne kirke har haft behov for at adskille sig, og gøre opmærksom på, at der intet mystisk eller hemmeligt var over en kristen gudstjeneste. Den var tværtimod liturgisk. Hvid, grøn, rød og lilla Oprindeligt var kirkens farve udelukkende hvid, knyttet til dåbshandlingen og påskens fest. Den hvide farve er stadig udtryk for fest og højtid, og de kirker der råder over flere messehageler, bruger den hvide/gyldne til de store helligdage som juledag og påskedag. Grøn er håbets og vækstens farve og bruges i helligtrekongerstiden og trinitatis-tiden, hvor evangelieteksterne handler om Jesu barndom og opvækst samt om at vokse i troen. Den røde farve er både åndens, ildens og blodets farve og anvendes derfor ved pinsens gudstjenester, samt Sankt Stefans dag, bedre kendt som 2. juledag. Sankt Stefan var kirkens første martyr, der blev stenet for sin tro. Lilla udtrykker bod og anger og bruges i fastetiden og i adventstiden dog ikke på den 1. søndag i advent, som er festdag (hvid). Hvis kirken som Særslev Kirke kun har en hvid messehagel, kan den anvendes på alle søndage, men især til at markere de store festdage.

4 Særslev /08/06 10:58 Side 4 Kirkehøjskole på Nordfyn 11 sogne i den vestlige del af Bogense Provsti er gået sammen om at etablere en Kirkehøjskole. Ønsket er i løbet af vinterhalvåret at kunne tilbyde en række folkelige, oplysende og kirkelige foredrag, der alle relaterer til samme tema. Denne vinters tema er ganske aktuelt Kristendom og Islam. Torsdag den 5. oktober kl i Teglgården, Bogense. Biskop Steen Skovsgaard, Lolland- Falster: Forskelle og ligheder mellem islam og kristendom. Torsdag den 16. november kl i sognehuset ved Skovby Kirke. Socialrådgiver Asmaa Abdol- Hamid, Odense: At være muslim blandt kristne. Orgel og saxofon! Kan man virkelig det?! Særslev Kirkes efterårskoncert byder på en spændende og utraditionel duo indenfor kirkemusikken: Organist assistent i Odense Domkirke, Randi E. Mortensen og saxofonist Michael H. Lund, der virker som assistent i Århus og Ålborg Symfoniorkestre. Sammen vil de i den utraditionelle forening af saxofon og orgel byde på et koncertprogram, der blandt andet indeholder fransk musik af Guy de Lioncourt, engelsk musik af Henry Purcell og Benjamin Britten og derudover vil der være nordiske folketoner på programmet. Koncerten er søndag den 29. oktober kl Der er fri entré. Tirsdag den 23. januar 2007 kl i konfirmandstuen i Veflinge. Flygtninge-/indvandrerpræst Leif Munksgaard, Odense: At være kristen blandt muslimer. Torsdag den 8. marts 2007 kl i konfirmandstuen i Hårslev. Professor Viggo Mortensen, Århus: Religionsmødets udfordring for folkekirken. Alle foredragene er gratis. Hold øje med program-folder i kirkernes våbenhus! Litteraturaften Præsterne i Bogense, Særslev, Veflinge, Skovby, Hårslev og Skamby arbejder sammen om et nyt initiativ: En litteraturaften på skift i de forskellige konfirmandstuer, hvor vi snakker om den bog vi har læst. Første gang: 28. september 2006 kl i Veflinge Præstegård, Axel Brahesvej 13. Bogen til denne aften er Det første jeg tænker på af Ida Jessen. Konfirmandgudstjeneste Årets konfirmandhold tager livtag med højmessen! Det skulle gerne blive en nogenlunde almindelig højmesse, men ingen ved helt hvad der sker, når konfirmanderne tilrettelægger og medvirker. Alle er selvfølgelig velkomne i kirken Allehelgensdag - søndag den 5. november kl

5 Særslev /08/06 10:58 Side 5 Kravlegudstjeneste En hyggelig og meget utraditionel gudstjeneste for de mindste. Børn fra 0-5 år får en indbydelse med posten, men nysgerrige i alle aldre er også meget velkomne. Særslev Kirke søndag den 1. oktober kl Fredensbo Gudstjenester: Torsdag den 7. sep. med altergang. NB! ændret ugedag pga. høstfest. Tirsdag den 3. okt. Tirsdag den 7. nov. Døbte: Stine Skov Petersen Ashia Yu Christiansen Frida Emilie Veje Mine Marie Veje Kristine Konggaard Skovhus Jakobsen Ejlby: Jonathan Sommer Melby: Benjamin Vernegren Siden sidst Viede: Dorthe Rasch Jensen~Peter Lageri Mette Marlene Lau Veje~Jesper Veje Begravede/bisatte: Johannes Hansen Gertrud Kirstine Nielsen Jørgen Peder Andersen Sangeftermiddage: Torsdag den 26. okt. Torsdag den 23. nov. Alle dage kl i dagligstuen på Fredensbo. Praktiske oplysninger Fødsler En fødsel skal meddeles til præsten i bopælssognet. Medbring fødselsanmeldelsen som I fik udleveret af jordemoderen, samt jeres dåbs- eller navneattester, evt. vielsesattest eller den udfyldte Omsorgs og Ansvarserklæring hvis I ikke er gift. Dåb eller navngivelse Et barn skal navngives senest seks måneder efter fødslen. Det sker enten ved dåb eller navngivelse. I begge tilfælde rettes henvendelse til præsten. Konfirmation Konfirmation finder som regel sted om foråret i 7. klasse. I Ejlby og Melby kirker er der konfirmation 1. søndag efter påske, i Særslev kirke 2. søndag efter påske. Børnene indskrives til konfirmation i august måned. De får et brev med hjem gennem skolen. Vielse Dato for vielsen aftales med præsten. Vielser foregår altid i kirken. I god tid inden vielsen rettes henvendelse til rådhuset for udstedelse af prøvelsesattest. Denne samt jeres dåbseller navneattester og evt. skilsmissebevilling medbringes til samtalen med præsten. Dødsfald Dødsfald skal meddeles til præsten i bopælssognet, helst hurtigst muligt. Denne eller bedemanden er behjælpelig med at udfylde papirerne. For aftale om begravelses-/bisættelseshandling i kirken rettes henvendelse til præsten. Navneændring og attester Kontakt præsten i bopælssognet. Skal sagen sendes til Statsamtet eller Kirkeministeriet er præsten behjælpelig med dette. Bortkomne eller nye attester udstedes vederlagsfrit. Kirkebilen Kirkebilen kører til alle gudstjenester og arrangementer, der tilrettelægges af menighedsrådet. Bilen skal blot bestilles dagen før på: Tlf eller Tlf Benyttelse af kirkebilen betales af menighedsrådet.

6 Særslev /08/06 10:58 Side 6 KIRKEKALENDER september-oktober-november 2006 DATO SÆRSLEV EJLBY MELBY BEMÆRKNINGER 3. sep. 12. s.e.trin * - *høstgudstjeneste 10. sep. 13. s.e.trin * *høstgudstjeneste 17. sep. 14. s.e.trin 10.30* *høstgudstjeneste 24. sep. 15. s.e.trin okt. 16. s.e.trin 10.30* * kravle-gudstjeneste 8. okt. 17. s.e.trin okt. 18. s.e.trin Ole Hansen 22. okt. 19. s.e.trin okt. 20. s.e.trin 15.00* *koncert 5. nov. Allehelgen 10.30* *konfirmand-gudstjeneste 12. nov. 22. s.e.trin nov. 23. s.e.trin Ole Hansen 26. nov. s.s.kirkeåret 14.00* *familiearr. i forsamlingshuset 3. dec. 1. s. i advent * - *familiearr. i forsamlingshuset Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Karen Blauenfeldt Dam. Tryk: Bogense Bogtrykkeri Adresser Sognepræst Karen Blauenfeldt Dam, Kirkevej 4, Særslev. Tlf.: , Træffes efter aftale dog ikke mandag Menighedsrådsformand Erik Larsen, Kosterslevhuse 17, Kosterslev. Tlf.: Kirkernes hjemmeside: Graver Henning Smith graverhuset, tlf Træffes tirs.-fre. Kl Privat: Vestergade 10, Særslev Tlf Organist Aase Rosendahl Jullerupvej 52, tlf Kirkesanger Poul E. Larsen Kile 25, tlf Ejlby: Graver Finn Toftegaard Graverhuset, tlf Træffes tir. tor. fre. Kl Privat: Tværgade 22, Otterup Tlf / Organist Aase Rosendahl Jullerupvej 52, tlf Kirkesanger Poul E. Larsen Kile 25, tlf Melby: Graver Bjarne Rasmussen Graverhuset, tlf Træffes tir. og tor. Kl ,45 Privat: Tøvlidtvej 75, Melby Tlf Organist Aase Rosendahl Jullerupvej 52, tlf Kirkesanger Bodil Rasmussen Enghaven 14, tlf

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet Verninge Sogn 1. søndag i Advent - side 2 Egetræet - side 3 Cistercienserne - side 4 Kristendommen før og nu - side 5 Kierkegaard for begyndere - side 6 Arrangementer - side 7 19. årgang nr. 1 Advent 2009

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN www.dalumkirke.dk 40. ÅRGANG NR. 2 SOMMER 2012 Dåbens sakramente I Dalum kirke kan vi næsten hver eneste søndag glæde os over

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 232 DECEMBER 2014, JANUAR, FEBRUAR, MARTS 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Den historiske kirke og side 4 Torsdagsklubben Festgudstjeneste og december

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2 Marts April Maj 2014 Søndag den 19. januar holdt biskop Karsten Nissen visitats i vore sogne. Det var en stemningsfuld gudstjeneste i Østerbølle kirke med efterfølgende samtale i Simested Sognehus en opmuntrende

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg.

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg. Nordborg Kirke 56. årg. Lovet være Gud 3 August 2014 Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg.

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet I denne søde juletid af Aage Arbjerg, 2011 (olie på lærred). Selv om det ikke altid er nemt at være menneske, så er det kristendommens pointe, at vi må glæde

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

Vor Frelsers Kirke KIRKEBLAD NR. 3 2012. Aug. Sept. Okt. Nov.

Vor Frelsers Kirke KIRKEBLAD NR. 3 2012. Aug. Sept. Okt. Nov. Vor Frelsers Kirke KIRKEBLAD NR. 3 2012 Aug. Sept. Okt. Nov. Billeder fra spaghetti-gudstjeneste Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Sogns kirkeblad Vejviser 83. årgang nr. 3 2012 Aug. Sept. Okt. Nov. Se også

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN Der er forskel på regnebogen og Bibelen - men begge er en del af virkeligheden! Af Jens F. Munksgaard Det er forår, og alting

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST I dette nummer: Side 2 Glædelig Påske Side 3 Nyt fra menighedsrådet Side 4 Menighedsmøde Konfirmander med farver Side 5 Babysalmesang Gudstjeneste

Læs mere

SOGNENYT HORNSTRUP. Hornstrup Forsamlingshus. 100 år d. 14. september

SOGNENYT HORNSTRUP. Hornstrup Forsamlingshus. 100 år d. 14. september SOGNENYT Hornstrup Forsamlingshus 100 år d. 14. september efterår 2011 HORNSTRUP Lad de små børn komme... Hver gang vi holder dåb i kirken, høres Jesu ord: Lad de små børn komme til mig, det må I ikke

Læs mere

KIRKEBLADET THYBORØN. Et kirkeskib Læse mere side 2. Kirkebyggeriet Læse mere side 6

KIRKEBLADET THYBORØN. Et kirkeskib Læse mere side 2. Kirkebyggeriet Læse mere side 6 KIRKEBLADET THYBORØN Et kirkeskib Læse mere side 2 Kirkebyggeriet Læse mere side 6 8SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2010 ÅRGANG 65 ET KIRKESKIB AF SOGNEPRÆST ROBERT ENEVOLDSEN Traditionen med kirkeskibe er

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Viborg Domkirke Marts April Maj 2013 Nr. 2 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere