Mappe Side Beskrivelse A01 21, Maleriet, historie om lærer Vejbjerg A01 28 Provinsbørn på skolerejse til København. A01 32 E.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mappe Side Beskrivelse A01 21, Maleriet, historie om lærer Vejbjerg 1926. A01 28 Provinsbørn på skolerejse til København. A01 32 E."

Transkript

1 A01 21, Maleriet, historie om lærer Vejbjerg A01 28 Provinsbørn på skolerejse til København. A01 32 E. Jespersen skrev om Middelalderens riddere. A01 32 Venstres margarinelov og vestjydsk beundring. A01 34 Om skat i krisetiden A01 36 En dag i Vinding Udstilling lavet over emnet 1870 i forsamlingshuset A01 38 Gammel og ny tid. Foredrag af E. Jespersen ved udstillingen. En krisesang A01 41, Den store landbrugskrise i forrige århundrede af E. J. Del I og II. A01 48 Der har været krise før i dag af E. J A01 52 Folkeoplysning Lokalhistorie af E. J. ( Aakjær: Der bløw også nøj gjor, far vi anner bløw te`.) A01 54 Nekrolog over gamle Boje i Vinding død 1 marts A01 66 Om teatret (livet på Hegnsgård) Teatret (Jysk og jysk er to ting) A01 69 Arbejdskort med bogopgaver. Skrevet af H. C. Hansen og Arne V. Frandsen. A01 72 Kræ Fowle Eller Christian Fuglager Vinding. Om Løgagerstenen. A01 74 Gammel og ny Kultur A01 76, Løgagerstens flytning til Resdal A01 83, Afsløringsfesten på baunen. A01 90 Harudernes Tjod, Syssel, Len og Amt af E. J. A01 96 Jordefærd over Mariane Vejvad. En jernalders hustomt i Vind sogn. A01 98 Else Marie Offersen fylder 85 år. Født den (1935). A Sølvbryllupsfesten i Vejvad skole med parret lærer Jacobsen og hustru. A Vinding husholdningsforening havde kurset kludeposens andvendelse. A Vore lærere. A Vinding Vind kommunes regnskab A Efterårsmøde i Vinding forsamlingshus.. A Brugsforeningsmøde i Vinding A Sognebogen om Idom af Peder Christensen. Til sommermøde i Borbjerg. A Jens Tusholt fylder 80 år. A Sognepræst K. Larsen fylder 50 år. Ny brugsuddeler i Vinding Henry Mark. Dialektaften. A Dialektaften i Vinding forsamlingshus. A Poul Chr. Svenstrup fylder 85 år. Boede tidligere Svenstrup Nørregaard. A Hvorfor kan landsbyskolen ikke klare sig for købstadsskolen. A Vinding valgmenighedsmøde. A Vind foredragsforening møde om Kaj Munks Cant. Spørgetime hos Niels Offersen A Fælleslæsning af sparekassen. Vinding jagtforening. Vindign foredragsforening. A Fødselsdagsfest i Vejvad Thomas Ankersenfylder 70 år marts A Landsarkivar Svend Aakjær taler i Holstebro. Vinding skole udflugt. Foredragsforeningen. A Sølvbryllup fhv. købmand Thor Madsen og hustru den 13 april En brevdue i Sørvad. A Læreres skat.

2 A Landsbyskolen står lavere end købstadsskolen men hvorfor?. A Hjemstavnsbogen for Ringkøbing amt. A Hvorfor står landsbyskolen tilbage for købstadsskolen.. A Fra reformationstiden i Lønborg af E. J. A Pouline Svenstrups jordefærd. A Ejendomshandel. Vinding husmandsforening. Grundlovsmøde i præstegården A Førstelærer Rasmussens 25 års jubilæum i Idom. A Om Knud Peder Vad i Vinding. A Da hoverikommisionen var i Aulum. Af E. J. A Hyrdedrengen der kom til at prædike i sin barndomskirke. Juni A Dansk frugtavl, en tur i Borbjerg. Aulum Vinding-Vinds valgmenigheds årsfest. A Den bedste bogtrykker i Amerika. Ny brandfogder. Resdal Baune. Fest på Resdal Baune. A På husmandsrejse til Bornholm. 18 juli 1936 A Hjemstavnsbogen for Ringkøbing amt. A Ungdomsfest på Resdal Baune. A Mariane Løgager Født , død 1936 knap 99 år gl. A Mariane Grønbæk død 1936 enke efter lærer Grønbæk. A Kronik om Bloksbjerg af E. J. A Om læreres skat. A Oxfordmøde på Resdal Baune. Dødsfald i Vinding Henning V. Andersen. A A Nekrolog over Niels Tjagvad. A Efterårsmøde i Vinding foredragsforening A Hr. Hans Christensen Mariager af E. J. A Ung danskers oplevelser i det fremmede. Foredrag af Viggo Larsen i Vinding A Kirkelig møde i Vinding. Foredrag af Docent Søe København og Kjær Staby A Vinding husmandsforening, præmieuddeling. A Vinding foredragsforening havde foredrag ved Salomon Frifelt om kampen er ikke håbløs. A Guldbrudepar Laurette og Peder Fonager den 18 november A Nekrolog over gdr. Martin Petersen i Over Refning død 3 januar A Vinding Vind kommunes regnskab. Vinding Gødningsforening A Socialdemokratisk forening for Vinding Vind A Vinding foredragsforening. Oplæsning af lærer Raskmarks. Valgmenighedsmøde A Nekrolog over gdr. S. K. Fonager. Marts A Else Kathrine Frydendal fylder 90 år den den 19 marts A Pastor Busk- Sørensen Lemvig holdt foredrag i Vinding. Omtale af Frydendals fødselsdag. A Husholdningsforeningen parterede gris. Vinding Vind sogneråd. A Fødselsdag Peder Nørkjær fylder 85 år den 16 maj A Pastor Laier Hjallerup. Omtale af at pastoren er blevet afsat

3 A Oldtidsfund og grave i Vinding og Vind. A Nekrolog over Peder Nørkjær død Nekrolog over Peter Fonager død 4 juni A Vinding husmandsforening medlemsmøde. Sommerfest på Resdal Baune. Omtale. A Sommermøde i Gosmer Krat 6 juli. 30 husmandskoner på besøg i Vinding. A Vinding kvægavlsforening. A Sudanmissionen. A Sognerådsmøde A Landposbud P. C. Bertelsen fejrer 25 års jubilæum. A Hedens første kolonist i Mikkelborg Vind. A Fyrretyve hjulspor om den gamle vej i Vind. A01 206!7 børn gik frem på rad. Anders og Elvine Lilleund i Filsø. Billed af familien. A Et 40 års jubilæum. Købmand P. Refsgaard Vinding. A Høstfest i forsamlingshuset i Vinding. A Vinding forsamlingshus udvider. Nekrolog over gdr. Jens Christian Pedersen Tyregaard A Hjemstavnsbogen Ranumitter A Guldbrudepar Else Marie og Niels Offersen den A Sølvbrudepar pastor Kr. Larsen og Anna Birgitte Bitch den 16 oktober. A Omtale af Niels Offersens guldbryllup. Vinding ungdomsforening.. A Gudenåkulturen og omtale af Konsulent Overgaards arbejde. Af Jespersen. A Nørre Nissum sogns nye sognebogbog omtale skrevet af E. Jespersen. A Vinding valgmenighed 11 november. Vinding kontrolforening. A Sølvbryllup i Agerfeld skole, lærer Fuursted og hustru A Sørvad andelsmejeris generalforsamling A Breve fra vore læsere om hjemstavnsbogen for Ringkøbing amt. A Pastor Larsens sølvbryllup med 400 gæster Kommunens regnskab. A Nekrolog over gdr. Poul Chr. Svenstrup død Menighedsmøde i Vinding. A Boganmeldelse om Brabrand og Aarslev sogn. Fra fælleskabets tid i Hardsyssel.. A Ulfborgboerne protesterer mod hjemstavnsbogen. A Lærer Jespersen talte i Raasted. A Om guldbrudeparret Birthe Marie og Kræ Fowler den 20 marts 1937 fra Fuglager. A Tale af pastor Lomholt Hansen i Vinding foredragsforening. A Søren slægten i Vinding, om amtsrådsmedlem Søren Kjærgaards 60 års dag. A Nekrolog over Else Marie Offersen død 6 maj A Søndagskørsel til Sørvad mejeri. Sørvad andelsmejeri. Sørvad vandværk. A Nekrolog over Peder Brandbjerg. Jordefærd over peder Blaabjerg Nielsen Vind A Lærekredsens sommermøde. Intelligensundersøgelse. A Ved nytårstide i Vinding præstegård, besøg fra udlandet. Dødsannonce over Peder Brandsbjerg N. A Generalforsamling i gødningsforeningen. Ny lov fordobler skoleudgifter. Om dødsriget. A Vinding valgmenighedsmøde. Vinding husholdningsforening kursus i at lave frokostanretninger.

4 A Gamle Niels Lund fra gården Lund har leveret mælk til mejeriet i 50 år. A Sørvads andelsmejeri fylder 50 år den 21 juni A Vinding ungdomsforening generalforsamling. Sølvbrudepar pastor Pedersen Bønding A Skal mindepark ligge i Vind? Hedeselskab vil oprette en mindepark. A Vinding - Vind Nr. Omme landboforenings generalforsamling. Ny muldvarpebekæmper. A Aulum - Vinding - Vind valgmenigheds sommermøde. Sudanmøde på Resdal Baune. A Niels Lauridsen i Spåbæk Sørvad fylder 75 år den 12 juli A Flæskekort fra 1920 og franskbrødskort fra A Bostrup hede. En historie fra A Pas på takten. A Husmand Peder Pedersen Hedegaardhus fylder 60 år den 26 december. A Esbern Jespersen mindes en lærer. I Skive folkeblad A E. Jespersen holdt foredrag i Sir over emnet Frihed. A Fra læsekredsen, et foredrag af E. J. om Hjemstavns-undervisning A Foredrag med Esper Andersen fra Skive om Jeppe Aakjær A Foredragsforeningen havde foredrag med Søren Alkjærsig fra Vejen A Konsulent hr. Aaquist fra Vejle holdt beskærerkursus om frugtavl A Møder i Vinding forsamlingshus Om Jørgen Bukdal. A Ildsteder fra oldtiden A Nekrolog over pastor H. P. Juul Nyholm Aulum død A Løgagerstenen flyttes til Resdal Baune A Vinding sogns historie af E. J. Udsendes som bog A Vinding ungdom indkaldes til møde på skolen, angående Løgagerstene der skal flyttes A Det 4 dages menighedsmøde i Holstebro A Museumsfest den 17 maj 1935 i Holstebro af E. J. A Lærermødet i Holstebro A Løgagerstenens afsløringsfest.. A Ringkøbing amts skolebiblioteksforening. En hjemstavnsbog. A Valgmenighedspræst Pedersen Bønding talte i Vinding forsamlingshus juni A Et vellykket ungdomsmøde i Vinding Ungdomsforening. Husmænd og koner på besøg fra Vejle. A Historisk samfund for Ringkøbing amt. A Aulum, Vinding-Vind valgmenigheds årsfest. Juli A Jyske samlinger af E. J. A Nekrolog over Mariane Vejvad død 30 juli A Arkæologiske undersøgelser i Vinding og Vind. Af E. J. A02 26 Lille Peder fandt en urne, en Vejvadslægt. Udstykning og jordlovgivning, husmandsforening. A02 28 Generalforsamling i mejeriet i Vinding. Omtale af foranstående i læserbrev. A03 28 Sølvbryllup i Tyregaard Søren Chr. Thyregaard og hustru den A02 30 Mejerigeneralforsamling i Vinding og læserbrev angående dette.

5 A02 32 Efterårsmøde i Vinding, oplæsning af Kaj Munks bog Himmel og Jord. A03 32 Fest i forsamlingshuset da værtinden der blev 70 år, Kirstine Madsen. A02 34 Oldtidsgrave i Vinding. Søndagskørsel til mejeriet. 8 oktober fylder Jens Østergaard 80 år. A02 36 Menighedsmødet i Bøvling. Jordefærd, Kristiane Mogensen. Vinding valgmenighed. A02 38 Jordefærd, Laurette Fuglager den A03 38 Vinding kommunes regnskab. A04 38 Vinding valgmenighed afholdt møde A05 38 Gudstjeneste i Vinding kirke ved pastor G. Tange København. A02 40 Vinding husholdningsforening, møde med overraskelser. A03 40 Vinding gødningsforenings generalforsamling A04 40 Licitation over mejerikørsel til Sørvad mejeri. A02 42 Vejen sogn Søren Alkjærsigs bondehistorie. Menighedsrådsmøde. A02 44 Et møde i Holstebro, med lærerkredse i Ringkøbing amt. A02 46 Enestegården Blaabjerg i Vind om Anders Kjær og hustru. Første del. A02 50 Enestegården Blaabjerg. Anden del. A02 54 Vind forsamlingshus har 25 års jubilæum. Blindkilde i Vinding. Katrine Blindkilde 90 år den A02 56 Festen på Resdal Baune. På cykeltur i sognet med husholdningsforeningen. A02 58 Valgmenighedens sommermøde. Først gudstjeneste i Vinding så møde i Ramskov plantage. A02 61 Niels Daather Vind fylder 70 år den 6 august. A02 65 Historie om Livø af E. Jespersen skrevet i A02 72 En historie om violonist U. C. Uttrup fra Nordsalling. A02 75 Husholdningsforeningen har udstilling i Vinding. 29 august A02 77 Om slægtsgården Grønbæk i Tvis sogn A02 80 Bronzealderfund i Vognstrup Flere urnefund i Vinding. A02 82 Urnefund ved Aldershvile. Kommuneregnskab. Ane Ramskov Kjær fylder 80 den A02 84 Jordefærd ved Christen Thyregaard Pedersen oktober A03 84 Birthe Marie Fuglager fylder 75 år den 6 november. A04 84 Nekrolog over købmand L. Jensen Sørvad. A års fødselsdag i Vinding, vognmand Søren Christian Christensen den A02 90 Sandfær gården i Vind A02 93 Om gården Hundkjær i Vinding. Ejeren P. Chr. Jensen fylder 70 år den A02 96 Kaj Munk i lærerkredsen Instruktionskursus i historie. A02 98 Lars Lyskjær vinding fylder 70 år den A Lærermøde i Raasted skole. Nekrolog over fhv. gdr. Jens Østergaards hustru Kathrine Østergaard. A mennesker på Resdal Baune til sommerfest. A God boggave til Vinding sogns bogsamling af afdøde købmand Refsgaards omfattende private bogsamling. A Holstebro lærerkreds instruktionskursus. Nekrolog over vognmand Søren Chr. Christensens hustru. A Nekrolog over Else Kathrine Frydendal Vind. Nekrolog over Niels Lauritsen Spåbækhus. A Nekrolog over landpost P. C. Bertelsen død 25 september Menighedsrådsmøde i Aulum.

6 A De unge og krigen, foredrag Familiefest i den gamle gård i Øster Ramskov. Sølvbryllup. A Lidt om Sig i Strade by. A Høsttravlhed i Tyskland. A Omkring lærernes repræsentantskabsmøde. A Guldbryllup 12 november 1939, Hans og Marie Jespersen fra Jebjerg. A Vinding valgmenigheds møde. Husholdningsforeningen stor tilslutning til Jeppe Aakjær aften med efterfølgende liegstow. A års dag i Vind, Peder Vestergaard den , bosat i slægtsgården Vestergaard i Vindby. A Glavindhus Vind skole. Nekrolog over Inger Marie Hansen Klejnstrup A Niels Offersen fylder 70 den 2 februar 1940 i Ramskovhus. A Anders Kjærs hustru Johanne Kjær i Blaabjerg Vind fylder 80 år den 29 februar Johanne døde få dage efter. A Instruktionskursus for lærere A Nekorlog over gårdejer Laust Svensturp, begravet 12 maj A Fhv. gårdejer Kresten Tyregaard Fuglager fylder 85 år den 8 maj. Kaldes Kræ Fowler. A Æ gammel smed fra Skaarmose Peder Vinkel nu bosat Skjernvej 11 fylder 80 år den 26 maj A Ordet er frit, et teaterforestilling i Holstebro. A Hvalfisken fra Grønbjerg var en haj.(forstening) A Folkesangstævnet i Vinding. A Lærer J. Chr. Jacobsen Vejvad skole fylder 60 år den30 september A Små anmeldelser, bogen om Brabrand. Ejendomshandel. Lærermøde i Borbjerg. Den lille dreng. A Aulum- Vinding- Vind valgmenighedsmøde. A Husholdningsforeningen lærte at lave billig mad. A Husholdningsforeningen lærte at lave billig mad A Nekrolog over Jens Nielsen (Thusholt) A Ny snekastordning i Vinding Vind. A Interessant spor af oldtidsbebyggelse ved Sørvad. A Modermålsundervisning og de åndelige værdier, møde i lærerkredsen. A Et fund fra træalderen i Vinding. A Vinding sogns bogsamling A Husmand Martinus Nielsen fylder 70 år. A Fhv. gårdejer i Vester Ramskov Laurs Chr. Pedersen fylder 65 år den 18 oktober. A Personlige valg, menighedsmøde med pastor Petersen-Bønding A Nekrolog over Carl Mogensen Øster Thusholt A Bibliotek og skole et foredrag. Jens Pedersen Røjkjær fylder 70 år den A Ny testamente og vore dages kristendom. Generalforsamling i gødningsforeningen. A Fattigpleje i gamle dage, et foredrag af lærer E. Jespersen. A Vinding sogns sygekasses generalforsamling. Knud Peder Vad fylder 75 år den 5 juni A Aulum-Vinding-Vind valgmenighedsmøde. Instruktionskursus i historie. A Nekrolog over Søren Jensen Teager død 15 juli Jens Chr. Pedersen Søndertoft tale ved fest. A Fødselsdag i Nørre Tyregaard Søren Christian Tyregaard fylder 60 år den 5 august.

7 A Slægtsgårde i Vind sogn. Nævnt 13 gårde. A slægtsgårde nævnt i Vinding sogn. A Moesgaard - Junge i Vinding sogn. Lars Junges hustru Kirsten fylder 70 år den 1 maj. A års jubilæum i Vinding foredragsforening fejres den A Om gården Fonager i Vinding. Sognerådsformand Anders Fonager fylder 70 den 26 oktober 1942 A Postbud Laust Ramskov fylder 65 år den 25 oktober A Anders Fonager fylder 70 år. Mejeribestyrer har 25 års jubilæum den 1 november. A mennesker til baunefest Efterårsmøde i foredragsforeningen A Kirsten og lars Junge har guldbryllup den A Johan og Dorthea Poulsen på centralen fejer sølvbryllup den 30 oktober A Nekrolog over Ingvard Andersen begravet Signe Hansens jordefærd A Tingsager i Vinding sogn. A mennesker til baunefest 18 juni En dygtig præstekone, om pastor Larsens kone. A Sølvbryllup, Karen og Marinus Eriksen Skovlund den Livet i Refning i gamle dage. A Jubilæumsfest i Aulum valgmenighed. Vinding kirke fik lysestage i gave. A Jens Ramskov fylder 80 år den Gdr Harald vestergaard dræbt af elektricitet A Gribende sørgehøjtidelighed i Vinding (Harald Vestergaard.) N. Offersen fylder 85 år. A Troldtoftgården i Vind. Slægten Vestergaard i Vinding boet på gården i 100 år, jubilæum. A Sommermøde i lærekredsen. Min oldemor var ældre end Drakenberg af E. Jespersen. A Marie Vildkilde fylder 80 år den Ca 1000 mennekser til baunefest A Solstrålefortælling. Kristendom og politik foredrag ved pastor Petersen-Bønding. A Formuefremgang om lærernes skat A Martinus Nielsen i Ulfsbjerg fødselsdag. Jeg er dus med mine skolebørn af E. Jespersen. A Et besøg i Bæklund hvor Karen Bæklund fylder 85 år den A års jubilæum i Vestergaard. Hvorledes lærer man sin gårds historie at kende af E. J. A Gamle Niels Offersen en sagamand. Juletræsfest i Vinding ungdomsforening A Pastor Larsen fylder 60 år den Mariane Lauritsen fylder 80 år den A Jugoslavien Danmark et foredrag. A Og så drømte vi en drøm, et foredrag i forsamlingshuset. A Hvem kender Kegnæs. E. J. fortæller om Kegnæs. A Hvad præsterne i gamle dage betroede deres embedsbøger. Tage Pedersen, sømand under krigen. A Efterårsmøde i Vinding. Indtryk fra Liselund. A Jeg bladrer i min skoleprotokol. Den danske bonde. A Slægtsgården Ølgryde i Nørre Felding. Sognerådsformand Kr. Hedegaard død A Nekrolog over Kr. Hedegaard. A Foredrag ved pastor Petersen-Bønding om Henrik Ibsen A Nekrolog over Villy Thoustrup Larsen A Nekrolog over Maren Kirstine Pedersen, A Dufte, lugte, ryge, hørme. 16 marts 1939.

8 A03 21 Boganmeldelse af bogen Vinding sogn. A03 22 En 90 årig Jens Østergaard på Holstebro De gamles hjem. A03 24 Peder Blicher prædikede i Vinding kirke. Historisk samfund for Ringkøbing amt A03 26 Ausumgaard i Vejrum sogn. Sommer A03 28 Gået post i 40 år, Laust Ramskov. Navneskik og øgenavne A03 30 Jubilæumsfest i Vinding brugs. Mariane Lyskjær 70 år den 4 juli Fest på Resdal Baune 700 deltagere. A03 32 Sølvbryllup den Johanne og Laurits Lauritsen i Nr. Ramskov. A03 32 Dobbelt sølvbryllup i Vinding den , Agnes gift med Marthinus Mølgaard i Kølbjerg. A03 32 Dobbelt sølvbryllup i Vinding den , Johanne gift med Jens Chr. Jensen i Johanneshåb. A03 34 Der sker så meget stort og godt En hverdagshistorie A03 36 Karoline Lauritsen fylder 60 år den 27 juli. Opløb i Sørvad da fotofly nødlandede ved Sørvadgård A03 38 Søren kjærgaard i Vinding. Fra Flynder til Venø, om Staunstrupslægten fra Flynder. A03 40 Søren kjærgaard i Vinding. Fra Flynder til Venø, om Staunstrupslægten fra Flynder. A03 42 Nekrolog over Marthinus Ulfsbjerg død Den lille piges ønske, om Ida. A03 44 Nekrolog over Niels Grønbæk død Om gården Lægsgaard i Vinding. A03 46 Jacob Resdal fylder 60 år den Om gården Koldkjær i Vinding. A03 48 Nekrolog over Elna Andersen Herning fra Thoustrup i Vinding. A04 48 Jens Peder Bæklund fylder 50 år den A05 48 Boganmeldelse. A03 50 Dyrskue i Ørnhøj. Boganmeldelse. A03 52 Kendt Vindbo fylder 75 år den , Karl Kirkegaard. Ellen Svenstrup fylder 60 år den A03 54 Kendt Vindbo fylder 75 år den , Karl Kirkegaard. Ellen Svenstrup fylder 60 år den A03 56 Om Nis Hansen Vind. A04 56 Kommunens regnskab. A05 56 Sølvbryllup den 6 oktober, Jens Christensen og Kathrine. A06 56 Sølvbryllup den Tinne og Karl Lauritsen Tegager. A03 58 Præsten på landet i det 18. Århundrede. A03 60 Har nogen af jer været i biografen? Lærer Chr. Jacobsen 40 ved Vejvad skole den A03 62 Hvad blev der af børnene fotograferet i 1831? beskrivelse af dem. Hvad var der i min salig kones kiste? A03 64 Hvad blev der af børnene fotograferet i 1831? beskrivelse af dem. Hvad var der i min salig kones kiste? A03 66 Bortrømte bondesønner. A03 68 Skolebørn skriver om dyr Lærer Jacobsen 40 år i Vejvad. A03 70 Guldbrudepar i vinding Mariane og Lars Lyskjær fredag den 10. september Dolketid i Lund Vinding. A03 72 Guldbrudepar i vinding Mariane og Lars Lyskjær fredag den 10. september Dolketid i Lund Vinding. A03 74 Lerkar fundet i Vinding. Jernaldergravene i Vinding. A03 76 Søren Kjærgaard fylder 70 år den 6 april A03 78 Jernalderhus ved Vestager i Vinding. Nekrolog over vognmand Søren Christen Christensen død A03 80 Peder Hedegaards begravelse Lille Poul Emils jordefærd i Vinding. A03 82 Om skatteligning. 600 mennesker til fest på Baunen. Laura Vestergaard fylder 60 år den

9 A03 84 Jordefærd i Vinding i Romersk jernalder. Gravfund og om gården Hedegaard i Vinding. A03 86 Jordefærd i Vinding i Romersk jernalder. Gravfund og om gården Hedegaard i Vinding. A03 88 Arkæologisk vækkelse i Vinding. A03 90 Godt man er medlem af kommisionen. Efterårsmøde i Vinding., med bla pastor Lomholt. A03 92 Endnu et gravfund på Marius Eriksens mark. Om Moesgaard en gammel enestegård. A03 94 Endnu et gravfund på Marius Eriksens mark. Om Moesgaard en gammel enestegård. A03 96 Susanne fra Drejø om hendes mand Hans Kristensen Fejsøhus fylder 80 år A03 98 Nekrolog over Tinus (Marthinus Nielsen) død Fjaldene fylder 100 år. Hvor langt kan man huske tilbage? A En værre præstemand Henneke Henzesen. Lidt om Resdal i Vinding. A En kyling med 3 ben. Omkring Fjaldenes 100 års jubilæum. A En kyling med 3 ben. Omkring Fjaldenes 100 års jubilæum. A En kyling med 3 ben. Omkring Fjaldenes 100 års jubilæum. A En kyling med 3 ben. Omkring Fjaldenes 100 års jubilæum. A Ødemarken der blev landsby, samtale med Peder Pøhl Fjaldene. A Søren Dideriksen fyldte forleden 70 år maj Jernalderby ved Sørvad station. A En Vinding-gårds historie gennem et halvt årtusinde, Pogager. Oltidsfund på Skolegårdens mark. A En Vinding-gårds historie gennem et halvt årtusinde, Pogager. Oltidsfund på Skolegårdens mark. A Holstebro og Struer børnenes tur til Sarpsborg. Dagbog fra turen. A Holstebro og Struer børnenes tur til Sarpsborg. Dagbog fra turen. A Holstebro og Struer børnenes tur til Sarpsborg. Dagbog fra turen. A Holstebro og Struer børnenes tur til Sarpsborg. Dagbog fra turen. A Holstebro og Struer børnenes tur til Sarpsborg. Dagbog fra turen. A Holstebro og Struer børnenes tur til Sarpsborg. Dagbog fra turen. A Holstebro og Struer børnenes tur til Sarpsborg. Dagbog fra turen. A De sydslesvigske lærere og lærerinder i København. En gammel gård midt på heden Bahr i Vind. A De sydslesvigske lærere og lærerinder i København. En gammel gård midt på heden Bahr i Vind. A Karl Kirkegård og Karen har guldbryllup den i Vind. A Larsen- Ledet sang for at blive taget af politiet, munter foredrag i Vinding. A Weekend i Flensborg, E. Jespersen på besøg. Vinding husmandsforening 40 år. 1. Formand Lars Lyskjær. A Weekend i Flensborg, E. Jespersen på besøg. Vinding husmandsforening 40 år. 1. Formand Lars Lyskjær. A Dødsriget en del af de levendes land, nekrolog over Peder Pedersen. Bryllup før og nu i Vestjylland. A Dødsriget (Gentagelse fra s 144). Små historier. Alfred Jensen fylder 60 den A Herremanden til Krogsdal og hans bønder i Bisgårde. Passiar med Moust Troldtofts langbord. A Herremanden til Krogsdal og hans bønder i Bisgårde. Passiar med Moust Troldtofts langbord. A Gentagelse af Larsen-Ledets referatet fra side 138. A Sagnene omkring Præstbjerg, om trolden Find og hr Ib. A En kæmpe i Vestjylland, Niels Offersen. 600 mennesker til fest på Resdal Baune 1950 A Thomas Jensen tidligere Løgager fylder 90 år den A Valgmenighedsmøde.

10 A Moderne materiel i skolen ønskes. A Murer P. Chr. Lauritsen død A Lærere og lærerinder på kursus på Lægård ungdomsskole. A Vinding husholdningsforening havde succes med udstilling. A Æ bette smed i Vind, direktør Niels Pedersen. Jordefærd P. Chr. Lauritsen. A Om Esbern Jespersen. En underlig tyv. A Hvad skal man tro?. Mariane Lauritsen fylder 85 år den A Fra Ringkøbing i gamle dage. Lærer Jespersen 25 års jubilæum. Indbydelse til hans fest. A Da jordfællesskabet ophørte. Tak til en folkemindesamler. Historien om hæderlig hr. Jens Poulsen. A Før landbrugets mekanisering A Hvorfra stammer det onde i verden, tale af pastor Fredslund Andersen. A Hvem fandt på at kalde det skønne Vind for sølle vind. A Morten Mortensen død, februar A Guldbrudepar Nis Jørgen Hansen og Inger Marie Vind den 23 april. A Rævejagt med skoledrengene. A Moust Troldtoft død maj A En genialsk bog og mundtlig vrævl. ( Grundtvig) Laurits Lauritsen fylder 60 den 13 marts A Mangler side 181 til side 184 A Mangler side 181 til side 184 A Foredrag ved Niels Anesen. Adskilligt sludder om det foredrag ved E. Jespersen. A Religionsundervisning i skolerne.. Lærerkursus. Jubilæum 25 E. Jespersen. A Æ sønderjyd i Sørvad om Jens Christensen. A Minde om Henning Andersen Vinding. Fuld søk. Vinding ungdomsforenings højskoledag. Kristian Vennevolds jordefærd. A Jubilæumspassiar med pastor Larsen Vinding. 25 taler ved pastor Larsens jubilæumsfest. A Smuk højtidelighed i Vinding kirke. Danmarks navn og danerne. A Vinding kirke moderniseres. Stor gymnastikaften i Vinding. P. Chr. Jens en Hundkjær 80 år den A Stednavnepassiar 1 og stednavnepassiar 2. Stednavnepassiar 3 og stednavnepassiar 4. A Stednavnepassiar 1 og stednavnepassiar 2. Stednavnepassiar 3 og stednavnepassiar 4. A Stednavnepassiar 1 og stednavnepassiar 2. Stednavnepassiar 3 og stednavnepassiar 4. A En mildnende tone i sorgen. A En mildnende tone i sorgen. A Ulfborg sogn og saga. A Tyrgaard i Vinding sogn. Lidt om Resdal i Vinding. A Tyrgaard i Vinding sogn. Lidt om Resdal i Vinding. A Bagerst i bogen, sangblad fra fællesspisning i Agerfeldt kro den 8 juli A12 1 Eventyr fra folkemunde. A12 2 Klitboer, om Steffen Steffensen fra Ulfborg der var "lillelærer" på Holmsland klit. A12 2 Mennesker og sand, om klitboerne på Holmslands klit.

11 A12 3 Kronik: Humanisme og kristendom. "Svare" ulykken over Vestjylland på svenskekrigenes tid A12 4 En skrækkelig heks i Vester Jølby på Mors fra Kronik: Ellevild, elleskud,hekseskud og andre skud. A12 5 På jagt efter oldtidsfund og stenredskaber fra Danmarks jord burde spredes tilskolerne. Hvor er mine briller. A12 6 En hedepioner fylder 80 år, Peder Poulsen. A12 7 Et sølvbæger og et rids af en bondegårds historie. Troldtoft i Vind. A12 8 Holstebro betyder alligevel et hul. Lyngens heredømme er brudt af de veldrevne marker. A12 9 Ingen spiritusstøj på de tyske campingpladser. Hvem vover at køre uden om Hamborg. A12 10 Dialog på lossepladsen. A12 11 Fuglkær å og de livgivende enge. A12 12 En degns pligt. Søndagsbesøg ved Trans. A12 13 Overtro og trolddom. Snart er de lyse nætters tid forbi. A12 14 Farvel til den lille skole på heden (Stråsø). Barnesprog og børnesnak. A12 15 Nogle betragtninger om konfirmation før og nu. Hvor kommer børnene fra. A12 16 Klø i skolen. Hvor langt kan man huske tilbage. A12 17 Der er skønhedsværdier lige uden for døren. Blindkilde i Vinding. A12 18 Helmusdål og Helmosedal. A12 19 Vi bladrer i fattigprotokollen. Jernalder boplads fundet i Vinding. A12 20 Videbæk et smørhul midt i heden. Prins Buris fundats for Tvis Kloster fylder 800 ården 20 marts A12 21 "Den grimme jen" kunne have løst gåden. Den ældste kirke i Tvis. A12 22 Om Idom sogns historie af Peder Christensen. En brand i Troldtoft der stod gny om i hundrede år. A12 23 Da H. C. Andersen tog Jylland i besiddelse. Hedens børn i Midtsalling. A12 24 Sankt Gjertruds kirke i Vind. A12 25 Lidt om Vinding kirke. Et 200 års minde (1964) A12 26 Sankt Gertruds kirken i Vind Da prædikestolen i Vind styrede sammen (2 maj 1953). A12 27 Selvejerbonden følte sig stående over fæstebøndernes kreds og daglejerhusmanden for et halvt århundrede siden. A12 28 På Vedersø kirkegård. De hule sten på Vedersø kirkegård. A12 29 Slægtsgården Ølgryde Nr. Felding. A12 30 Håndværk og kunstsans, om potteskår fundet i Vind. A12 31 Portstolpesten og mystik. Marknavne i Nørre Omme sogn. A12 32 Gamle og nye vandproblemer. Kan sten vokse? A12 33 Degne enkens liv, fortalt efter fattigprotokollen. A12 34 Klø i skolen. A12 35 Jens Højris i Nejrup. Kirsten og Buris kan nu begraves for 4. gang. A12 36 Jens Christen "Hvålmus" 75 år. På Tranum hede. Sølvbryllupssang til Laust.ogAnna Ramskov den A12 37 Beskedent lerkar det mest bemærkelsesværdige fund. A12 38 Vinding sogn. A12 39 Vinding - Vind sogns præstehistorie. En sognebeskrivelse. A12 40 Vind sogn.

12 A12 41 Pastor Kr. Larsen Vinding Vind død. Pastor Larsens jordefærd. A12 42 På løvejagt med Søren Ramsløv og frue. Bitsch - Larsen besøger Bitsch - Larsen i Afrika. A12 43 Til Afrika som lægemissionær med hustru og 4 småbørn. A12 44 Livet på den gamle hede. A12 45 Kremands hus af Marie Jespersen ( ) A12 46 Fået hvad jeg kunne forvente i fornøjelse, om Peder Christensen Idom (79 år) A13 1 Historisk sans. A13 1 Stenredskaber fra Danmarks jord burde spredes til skolerne. A13 2 Ny lerkar - grav fundet i Vinding. A13 3 Fra Dolketiden i Lund. A13 3 Jernalder boplads fundet i Vinding. A13 3 Jordefærd i Vinding. A13 3 Romersk jernalder ( ) A13 4 Vievandskaret i Moesgaard. Er det et vievandskar? A13 5 Oldtidsspor omkring den gamle gård. A13 5 Oltidsfund nær endt som vejfyld. A13 6 Hvordan så Grundtvig ud. A13 6 Tilfældighedernes hus. A13 7 Johan Trunt og Inger. A13 7 Æ gammel smed fra Skårmose. A13 8 Danmarks mærkeligste lokalhistoriker Peder Christensen fra Idom fylder 85 år A13 8 Vinding forsamlingshus fylder 50 år. A13 9 Jens Pedersen Røjkjær 70 år. A13 9 Svenstrup Søndergaard i Vinding. A13 10 En ældre mand på en gammel gård (Tyregård). A13 10 Kultur og åndsliv i Hjerm. A13 10 Stednavnepassiar. A13 11 Forsamlingshuset fejrer 50 års jubilæum i A13 11 Niels Offersen 90 år i A13 12 Den dansk bondegård med det dunkle navn. A13 13 Slægtsgårde i Vind sogn. A13 13 Slægtsgården Hedegaard i Vinding sogn. A13 14 Hele gården i pant for aftægtsydelser (Gammel Råsted). A13 15 Da bonden på Skærpendal måtte gøre 2 dages hoveriarbejde om ugen. A14 1 Byen har nået os alle. Komponisten Peder Vad. Nekrolog over Ansgar Laugesen den A14 2 Rigsarkivar Svend Aakjær nekrolog den A14 3 Føler sig som en lille mand om møbelsnedker M. H. Bertelsen Sørvad som fylder 70 år den 5 juni A14 3 Strejftog gennem ordsprog og mundheld.

13 A14 4 Nekrolog over Jenny Bilberg (57 år gl.) den A14 4 En fristil om en Københavnertur. A14 4 Gammel ost fundet frisk i gravhøj 2000 år gl. A14 4 Johan Trunt og Inger (om hedens børn). A14 5 Der er 17 slægtsgårde i Vinding. Husmandsjubilæum 25 år. En sognebeskrivelse Vinding/Vind. A14 6 Vind sogns nye skole indvies i dag. Flintedolke alle tiders mesterstykke. A14 7 Husholdningsudstilling i Vinding. A14 7 Nekrolog over Jens Østergaard 85 år gl A14 7 Skønne sptember. A14 7 Vievandskar til Vinding kirke. A14 8 En 100 års dag på Vinding hovedskole om lærer Kjeld Grønbæk. Om personnr. og postnr. A14 9 Hule sten på kirkesteder (Vandet i Vedersø-stenen kan borttage vorter). A14 9 Vi skal ikke ønske mytefrie forkyndere. (27 marts 1971). A14 10 Portstolpesten og mystik. Bavnefest genoplivet, succes i Vinding. Om hyrdeliv på heden A14 11 Historisk samfund ffor Ringkøbing amt. Sognefogeder. A14 12 Bruderov i Råsted juleaften i 1350erne, en historie om ridderrøveren Lave Rød. A14 12 Ildsteder under dybpløjning. Jernkors i Tvis. A14 13 Kulturspredning. (mandag den 6 maj 1968). A14 14 I får måske også noget for det. Jyske foregangsmænd ( ) A14 15 I selskab med Alfred Kaae. Det grundtvigske dogme. A14 16 Guds hjælp- Folkets kærlighed Danmarks styrke. Fortidens skygge. A14 17 Han har fået ros af Johannes Jensen og han fortjente det. Esbern Jespersen 90 år den A14 18 Gamle stednavnes skæbne under strukturkrise. Jens Væver. A14 19 Fællesskabets muligheder. Hordr a` Jotlandi. ( ) A14 20 Folkelig fortællekunst under videnskabelig lup. Stednavnepassiar. A14 21 En lægmands rapport om alderdom og senilitet. Vi søgte slægtens spor. A14 22 Herre i åndernes rige, der bevarede sit barnesind. A14 23 Er mennesket godt eller ondt. A14 24 Historisk sans i gamle dage og nu. Hjemme i Vestjylland. A14 25 Det destruktive i det genopbyggende. Den sprogbegavede gamle degn i Vinding. A14 26 Søren Rævl en af Skives originaler. Den gode gamle dampradio overgår faktisk fjernsynet A14 27 Strålende succes for Vinding skolefester. A14 28 Danmarks Riges brev ( ). Das entratselte Atlantis. A14 29 Hvad præsten sagde om det evige liv. A14 30 Man vil gerne være i selskab med gode mennesker. A14 31 Hardsyssels ordbog Model mellem almuekultur og oplysningstidens dannelse. A14 32 Fra almue til folk og tilbage igen.

14 A14 33 Lidt om Vinding kirke (200 års minde). Tingsager i Vinding sogn. A14 34 Rothenburg an der Fulda (1963) Campingtragedie i det små Mellem bjerge i Tyrol. A14 35 Folkehøjskole i Tyskland ( ) Retarderede elever kan godt være de kvikkeste. A14 36 Historiker Suhm om prins Buris. Øde gårde. A14 37 Salling-husmandssønnen der blev lærer og lokalhistoriker- om Esbern Jespersen. A14 38 Skøjere og skarnsfolk Kristendommens oprindelse. A14 39 Vi søger i slægtens spor i stort og småt. A14 40 Vi er alle fæstere her for en tid. A14 41 Om dåbens nåde. Agrarius eller titulering i landbruget før og nu. A14 42 Vi stilede mod Himmrland og endte på en kro. A14 43 Jyllands brevkiste om landsarkivet i Viborg 75 år. Om folkelighed. A14 44 Verdens undergang Den første Jenlefest. A14 45 Valgfrihed og livets problemer. Slægtens spor A14 46 Fra Holstebro til Jenle og tilbage igen. 8 generationer har boet i Grønbæk i Tvis. A14 47 Vinding og Nr. Felding er læssepladser til mergel på banen. A14 48 Tyfus i Holstebro. (artikel fra 20 august 1925). A14 49 Sørvad andelsmejeri var begyndelsen til byen 75 år. A14 50 Gamle kirkeregnsskabsbøger fortæller. Konfirmation (1957) A14 51 Skivebogen. A unge mænd var dømt til døden ( frihedskæmpere under 2. Verdenskrig). A15 1 Aksel Hartvigsen fyldte 70 år. A15 1 Gamle Niels Offersen død august 1953, nekrolog. A15 1 Nekrolog over Aksel Hartvigsen 80 år. A15 1 Nekrolog over Anne Margrethe Hartvigsen Sørvad 75 år gl gift med Aksel Hartvigsen. A15 2 Billed af prins Henriks besøg hos Sidsel Offersen på Røde Kors hjemmet i Ulfborg. A15 2 En fremmed fugl (lærer Flemming Iversen). A15 2 Fødselsdag Niels Chr. Jensen Thyregaard 80 år den A15 2 Salmedigter i dag (maj 1972). A15 2 Vinding skytteforening 25 års jubilæum A15 3 Det endeløse arbejde, om Jens Peder Poulsen 85 år fra Løgager. Maj A15 4 Alfred Hedegaard 75 år den A15 4 Anne Marie Kjær fylder 80 år den A15 4 Guldbryllup Johanne og Jens Chr. Jensen Vognstrupvej ? A15 4 Sørvad plejehjem Alt optaget og 8 på venteliste. A15 5 Aktivitet præger plejehjemmet i Sørvad A15 5 Forsøger at skabe rigtig hjemmejul på plejehjemmet A15 5 Udvidelse af Vinding skole snart færdig.

15 A tog afsked med præstepar. A15 6 Gud har frelsesplaner med os alle A15 6 Vinding Vind sognepræst pastor Sigh tager afsked efter 21 år. A15 7 Hvor meget skal der til, af sognepræst Asger Dahl Sørensen A15 7 Jeg egner mig ikke til at bruge forhammere heller ikke åndelig (pastor Sigh). A15 8 En præstedannelse er til for at blive brugt 1974 (Asger Dahl Sørensen). A15 8 Missionsstriden er tilspidset A15 8 Planer om oprettelse af sognearkiv i Vinding A15 8 Striden i Vinding: Ophæver tvungent medlemskab af KFUM og K. A15 9 Indre Mission i Vinding. Tre medlemmer af nyvalgt bestyrelse har trukket sig ud A15 9 KFUM og K for udvandet for Indre Mission A til genåbning af Vinding kirke. A årig fra Sørvad oplevet Niagara, hvor vagterne skyder med giftige pile. A15 10 Rekord-kalv født hos Laust Sanggaard A15 10 Tidligere Sørvad bo giver koncert i Vinding kirke. A om bålet i Sørvad A15 11 Hærværk på Resdal Baune på festpladsen A15 11 Om ungdom og danselyst, om mødedisciplin for 50 år siden A15 11 Vinding spejderhytte skyder op bygget af træ og med villige hænder A15 12 En skøn plet eller et landsbyhul i krise, A15 12 Om butikslukning i Sørvad med slagter og bager. A15 13 Billed af 2 børnehavebørn som klovne A15 13 De lavede klassens side. A15 13 Oldtidsbøndernes agre i Vind skal fredes A15 13 Tilbud og bluff. A fylder Marie Kjær 90 år. A15 14 Kirken skal være for alle i sognet A15 14 Læge opgav at redde hendes liv som barn. A15 14 Menighedsrådsvalg i Vinding, menigheden må slutte op om kirken A15 15 Et bredt menighedsråd. A15 15 Festgudstjeneste kirkeværge Laurits Lyskjær 40 års jubilæum den 6 april A15 15 Foreløbig 80 tilmeldt til Sørvadløbet A15 15 Hjemmeslagter Juul Garsdal slagtet i 50 år en livsform jeg ikke vil undvære. A15 15 Ny præst i Vinding Vind A15 15 Nye boliger for ældre A15 15 Stort bødekrav til gylleforurening. A15 15 Vinding Vind pensionistforening generalforsamling.

16 A15 16 Posten i Sørvad kan også fange muldvarpe Når det gælder er han mand for sin hat, Vilhelm Jensen A15 17 Idrætsfolk hyldet i Sørvad (Erling Garsdal og Betina Ø. Hansen 1985). A15 17 Velkommen i cirkus Badutski 1984 (2 billeder). A15 17 VUIF nyt overskud på kr. A sagde farvel til sognepræsten. A15 18 Fhv. taxamand Theodor Knudsen død A15 18 Jeg har været heldig Kaj Østerbøg 25 år som blikkenslager. A15 18 Ny præst i Vinding Vind. A15 18 Også afskedsfest i Vinding. A15 18 Sømandsfest A15 18 Vinding skole får nyt tag. A15 18 Vinding Vind uden præst i 3 mdr A15 19 Landlig idyl i Sørvad, KFUM og Ks opførelse i hjemmeværnsgården. A gik i vandet i Sørvad. A15 19 Dyrlægeskifte i Sørvad. A15 19 Fest for Vindings kirkesanger. A15 19 Flot koncert i Vinding kirke. A15 19 Indsamling til hjemmeværnsgården skal skaffe penge til nyt inventar. A15 19 Lærermester er hans svigerfar. Om Laurits Lyskjær 70 år A15 19 Mink eventyr er foreløbig slut. A15 19 Ny kirkesanger i Vinding, P. C. Lauritzen. A15 19 Takket for 40 års kirkesang. A foreninger i Sørvad laver sommerfest. A15 20 Den grimme ælling fra Vind. A15 20 Formand genvalgt i borgerforeningen, Maiken Siber. A15 20 Løvehjerterne bobler af digterglæde. A15 20 Misforståelse førte til uheld. A15 20 TV2 mast tænkes placeret ved Tihøje. A15 20 Vinter-ødelagte veje bliver dyre for kommunen. A15 21 Det har altid været mit ønske at blive præst, Morten Mouritzen. A15 21 Formanden fortsætter i skolekommisionen. A15 21 Legestue i Sørvad. A15 21 Nekrolog over Alfred Jensen A15 21 Pensionister sælger lodsedler. A15 21 Personligt kendskab afgør ansættelse i kommunen. A15 21 Trehøje vokser. 8 kr. fra hver til kræftindsamling. A15 22 Brand hos brandfoged i Sørvad.

17 A15 22 Kost-computer i Vinding brugs. A15 22 Ny formand i Sørvad fritidsklub. A15 22 Ny præst dybt rørt over den velkomst de fik. A15 22 Samba i fritidsklubben. A15 23 Agnes Laursen 85 år den A15 23 Billede fra amtsskue. A15 23 Jubilæum Inger Ravnsbæk ansat 40 år i Damtoft i Vinding. A15 23 Mange med til ordination af ny præst. A15 23 Mangler penge til stole i hjemmeværnsgården. A15 23 Nekrolog Jenny Marie Jensen A15 23 Nekrolog over Ingeborg Stjernholm Andersen A15 23 Sund motion for de yngste i Sørvad. A udskrives af skolen i Vinding. A15 24 Begge kirker fyldt. A15 24 Børns vej til skole i Sørvad farlig. A15 24 Havekreds på udflugt. A15 24 Sørvad afsyring bygger møbelfabrik. A15 24 Sørvad bo dømt for hærværk. A15 24 Sørvadløb for 7. Gang. A15 24 Vinding- Vinds husmødre på udflugt til Humlum kjoler, gik mannequin. A firmaer i et lokale. A15 25 Agnes Laursen fylder 85 år den A15 25 Damejuniorer fra Vinding vinder i håndbold. A15 25 Ingen risiko for aflysning af baunefest. A15 25 Sørvad løb en særdeles varm sag. A15 26 Aktiviteter for hele familien i Vinding. A15 26 Aktivitetsuge med hele 2 baunefester. A15 26 Børnehaven i Vinding får plads til 40 børn. A15 26 VUIF laver selv en festtelt A15 27 Flere hundrede til baunefest i Sørvad. A15 27 Folk svigter foredrag. A15 27 Foredragsforening satser på at blive mindst 100 år (stiftet 1899). A15 27 Sørvad får ny købmand JV lavpris. A15 27 Vinding vil også ha en vindmølle. A15 28 Folk står i kø for at købe minilandbrug. A15 28 Får har comeback ved dyrskue. A15 28 P pladsen ved Vinding kirke skal være grøn.

18 A majskolber venter på at blive plukket. A15 29 Antik i Sørvad ved Jonna og Vagn Pedersen. A15 29 Hjemmeværnsgård foreløbig 60 nye stole. A15 29 Nekrolog over Dagny Rasmussen A15 29 Utæt tag skaber ny asbest- frygt på Vinding skole. A til høstfest. A15 30 Borgermøde i Sørvad.. A15 30 Fælles høstgudstjeneste. A15 30 Husmødre i Vinding klar med program. A15 30 Landmand kræves dømt for at have ødelagt et vandløb. A15 30 Lodsejere må af med jord. A15 30 Margit Jespersen fylder 50 år den A15 30 Marianne Andersen 60 år den A15 30 Missionshus bremser ny grillbar i Sørvad. A15 30 Nekrolog over Alma Kathrine Nørkjær A15 30 Råd til at tætne skoletag i Vinding. A15 31 Spejderhuset i Sørvad for lille til fest. A ældre i Trehøje skal udspørges om hvor de vil bo. A15 31 Gæt og grimasser i Vinding. A15 31 Ingrid og Svend Gaardsvig sølvbryllup den A15 31 Samuel Rachlin til Sørvad. A15 31 Spejderfest i Vinding. A15 31 Utilfreds med de nye ældreboliger i Sørvad. A15 31 Vinderup løb med bøffelhornet (spejderne). A15 31 Ældreplanlægning i Trehøje kommune. A årig laver skulpturer. Han laver skulpturer for sin fornøjelses skyld (Alfred Hedegaard). A vil fejre missionshus 25 års jubilæum. A15 33 Asbestudskiftning på Vinding skole må vente. A15 33 Gudstjeneste på kasettebånd. A15 33 Sikke en solsikke (3,97 m) A15 33 Statsmagt kan knække den kristne tro (af Samuel Rachlin). A15 33 Sørvad agent sælger rejser til Bundesligaen. A15 33 Sørvad plejehjem udvider for 2 mio kr. A15 33 Tvisbo bedst med ploven. A15 33 Vindmøller kører snart i Sørvad. A15 34 Forespørgsel i Sørvad her kan unge og ældre underholde sig sammen.. A15 34 Grøn aften.

19 A15 34 Missionshus fik kr. i gave. A15 34 Noter fra byrådet. A15 34 Resdal Baune gøres bedre. A15 34 Vinding missionshus 25 år. A15 35 Billeder fra projektet. A15 35 Indbrud på plejehjem. A15 35 Møllelaug stiftes i Sørvad. Fodboldsucces i Vinding og Ørnhøj. A15 35 Mølleplaner om et halvt år. A15 35 Vind i Vinding. A15 36 Ansigt til ansigt med vælgerne (politikerne) A15 36 Julehygge i Sørvad. A15 36 Julemarked i Vinding. A15 36 Kaldeanlæg i Sørvad og Ørnhøj. A15 36 Meta Garsdal fylder 75 år den A15 36 Miljødebat i Sørvad. A15 36 Minus på kr. i brugsen. A15 36 Naturgas til Sørvad i A15 36 Planer om skolepasning i Vinding. A15 36 Postmesteren i Sørvad melder klar til afgang. 40 år ved postvæsnet. A15 37 Billed fra dansk årsmøde i Sydslesvig. A15 37 Fingrene væk fra de stående træer. A15 37 Gamle læhegn ryddes for at give plads til nye. A15 37 Rundt om juletræet i Sørvad. A15 37 Side 38. A15 37 Socialdemokraterne må kæmpe med fordomme og traditioner. A15 37 Sørvad børn gav politiet afsløringer. A15 37 Trehøje vil bygge 96 boliger. A15 37 Vinding møder Hodsager. A årig skød kone og sig selv. A15 39 Ardiles fra Sørvad er en af landets bedste tippere. A15 39 Han har chance for at blive dansk mester i tipning. A15 39 Pæn årgang næste år i Trehøje. A15 39 Skovplaner kan true de små landsbysamfund. A15 39 Uenighed ved valg i radionævn. A15 39 Ægteskabsdrama i Sørvad. A15 40 Hvem komme først til mølle i Sørvad. A15 40 Vinding spejdere til Afrika, skal holde nytår i 35 graders varme.

20 A16 1 Vinding Vind skal have ny præst. A16 1 Vinding Vinds nye præst dybt rørt over velkomst i sognene. A16 2 Elinstallatør Holger Nielsen 60 år december A16 2 Præsteindsættelse i Vinding Vind, A meter høj vindmølle i Sørvad. A16 3 Dødsannonce over Mariane Lisbjerg den A16 3 Mølleanparter til salg i Sørvad. A16 3 Naturgasskifte. Fra marts sælges naturgas i Sørvad. A16 3 Sørvad læge Maiken Siber ta`r fri et halvt år. A16 6 Generationerne bliver ved at mødes i Sørvad. A16 6 Gode råd om kost med Maiken Siber. A16 6 Karl Klejnstrup Sigvej 5 fylder 60 år den A16 6 Maren Pedersen Enghavevej fylder 70 år den 20 januar A16 6 Nu aktivitet i aktivitetscentret. A16 6 Rigmor Hansen Gyldenlund Sigvej 3 fylder 70 år den A16 6 Størst interesse for lokalradio i Vinding Vind og Ørnhøj. A16 6 Sørvadspejdere svedte i 39 graders varme. A16 7 Indbrud i grillbar i Ørnhøj. A16 7 Nu kan der tegnes mølleanparter i Vinding. A16 7 Spejdere atter hjemme i Sørvad A16 7 TRA kan ikke dække transport-behovet i Ørnhøj og Sørvad. A16 8 Der var sving i ketcherne i Sørvadhallen. A16 8 Elisabeth Kokholm Horslundvej 4 fylder 70 år den A16 8 Fik succes med Lånte fjer. A16 8 Forslag om at nedlægge kommunekontorer i Vinding, Vind og Sørvad. A16 8 Optræder med lånte fjer. A16 8 Sander med i hård konkurrence. A16 8 To halvlege med Helge Sander. A16 8 Travl dag for Sander. A16 8 Video tyveri fra fritidscenter. A16 9 Billede af amatører der opførte Lånte fjer. A16 9 Borger protest mod plan om at lukke kommunekontorer. A16 9 Der bygges på højtryk i Trehøje. A16 9 Første kvinde i landboledelse. A16 9 Landboprotest mod halbyggeri. A16 9 Mølleplanerne i Sørvad droppes måske. A16 9 Vinding KFUM har stort underskud.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Initiativgruppen er Hanne Bjerre, Jan Stigård og Rikard Wang Pedersen. De 45 fremmødte repræsenterede Livsstilhøjskolen i Gudum, Udefriskolen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest Resultater fra Lemvig marked og dyrskue den 5. og 6. juni 2010: RDM Skuets bedste RDM ko 1 Johannes Jensen, Lemvig Maskinforretnings vandrepokal Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, DLG

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Avlsforeningen Den Jydske Hest

Avlsforeningen Den Jydske Hest Referat af bestyrelsesmøde den 7. februar 2012. Avlsforeningen Afbud fra Anna og Helle HT Referat godkendt, men ikke lagt på hjemmesiden. Hingstekåring: Godt med fælles oprangering til sidst. Godt der

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Grib chancen Flyt til Vorbasse Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Hvis du får chancen for at flytte til Vorbasse, skal du gribe den. «Billund er BØRNENES HOVEDSTAD og Vorbasse er derfor

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Missionshusene i Randbøl Sogn Af N.M. Schaiffel-Nielsen Billeder fra N.M. Schaiffel-Nielsen arkiv

Missionshusene i Randbøl Sogn Af N.M. Schaiffel-Nielsen Billeder fra N.M. Schaiffel-Nielsen arkiv Missionshusene i Randbøl Sogn Af N.M. Schaiffel-Nielsen Billeder fra N.M. Schaiffel-Nielsen arkiv Randbøl Sogns første missionshus, Bethesda, bygget i Frederikshåb i 1892. Omkring 1870 gik Indre Mission

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro følg os på Twitter POLITIETS DØGNRAPPORT Uddrag af seneste døgns anmeldelser: Tirsdag den 22. oktober 2013 onsdag den 23. oktober 2013 Symbolforklaring til kortudsnittet på næste side: Brand Manddrab Vold

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere