Mappe Side Beskrivelse A01 21, Maleriet, historie om lærer Vejbjerg A01 28 Provinsbørn på skolerejse til København. A01 32 E.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mappe Side Beskrivelse A01 21, Maleriet, historie om lærer Vejbjerg 1926. A01 28 Provinsbørn på skolerejse til København. A01 32 E."

Transkript

1 A01 21, Maleriet, historie om lærer Vejbjerg A01 28 Provinsbørn på skolerejse til København. A01 32 E. Jespersen skrev om Middelalderens riddere. A01 32 Venstres margarinelov og vestjydsk beundring. A01 34 Om skat i krisetiden A01 36 En dag i Vinding Udstilling lavet over emnet 1870 i forsamlingshuset A01 38 Gammel og ny tid. Foredrag af E. Jespersen ved udstillingen. En krisesang A01 41, Den store landbrugskrise i forrige århundrede af E. J. Del I og II. A01 48 Der har været krise før i dag af E. J A01 52 Folkeoplysning Lokalhistorie af E. J. ( Aakjær: Der bløw også nøj gjor, far vi anner bløw te`.) A01 54 Nekrolog over gamle Boje i Vinding død 1 marts A01 66 Om teatret (livet på Hegnsgård) Teatret (Jysk og jysk er to ting) A01 69 Arbejdskort med bogopgaver. Skrevet af H. C. Hansen og Arne V. Frandsen. A01 72 Kræ Fowle Eller Christian Fuglager Vinding. Om Løgagerstenen. A01 74 Gammel og ny Kultur A01 76, Løgagerstens flytning til Resdal A01 83, Afsløringsfesten på baunen. A01 90 Harudernes Tjod, Syssel, Len og Amt af E. J. A01 96 Jordefærd over Mariane Vejvad. En jernalders hustomt i Vind sogn. A01 98 Else Marie Offersen fylder 85 år. Født den (1935). A Sølvbryllupsfesten i Vejvad skole med parret lærer Jacobsen og hustru. A Vinding husholdningsforening havde kurset kludeposens andvendelse. A Vore lærere. A Vinding Vind kommunes regnskab A Efterårsmøde i Vinding forsamlingshus.. A Brugsforeningsmøde i Vinding A Sognebogen om Idom af Peder Christensen. Til sommermøde i Borbjerg. A Jens Tusholt fylder 80 år. A Sognepræst K. Larsen fylder 50 år. Ny brugsuddeler i Vinding Henry Mark. Dialektaften. A Dialektaften i Vinding forsamlingshus. A Poul Chr. Svenstrup fylder 85 år. Boede tidligere Svenstrup Nørregaard. A Hvorfor kan landsbyskolen ikke klare sig for købstadsskolen. A Vinding valgmenighedsmøde. A Vind foredragsforening møde om Kaj Munks Cant. Spørgetime hos Niels Offersen A Fælleslæsning af sparekassen. Vinding jagtforening. Vindign foredragsforening. A Fødselsdagsfest i Vejvad Thomas Ankersenfylder 70 år marts A Landsarkivar Svend Aakjær taler i Holstebro. Vinding skole udflugt. Foredragsforeningen. A Sølvbryllup fhv. købmand Thor Madsen og hustru den 13 april En brevdue i Sørvad. A Læreres skat.

2 A Landsbyskolen står lavere end købstadsskolen men hvorfor?. A Hjemstavnsbogen for Ringkøbing amt. A Hvorfor står landsbyskolen tilbage for købstadsskolen.. A Fra reformationstiden i Lønborg af E. J. A Pouline Svenstrups jordefærd. A Ejendomshandel. Vinding husmandsforening. Grundlovsmøde i præstegården A Førstelærer Rasmussens 25 års jubilæum i Idom. A Om Knud Peder Vad i Vinding. A Da hoverikommisionen var i Aulum. Af E. J. A Hyrdedrengen der kom til at prædike i sin barndomskirke. Juni A Dansk frugtavl, en tur i Borbjerg. Aulum Vinding-Vinds valgmenigheds årsfest. A Den bedste bogtrykker i Amerika. Ny brandfogder. Resdal Baune. Fest på Resdal Baune. A På husmandsrejse til Bornholm. 18 juli 1936 A Hjemstavnsbogen for Ringkøbing amt. A Ungdomsfest på Resdal Baune. A Mariane Løgager Født , død 1936 knap 99 år gl. A Mariane Grønbæk død 1936 enke efter lærer Grønbæk. A Kronik om Bloksbjerg af E. J. A Om læreres skat. A Oxfordmøde på Resdal Baune. Dødsfald i Vinding Henning V. Andersen. A A Nekrolog over Niels Tjagvad. A Efterårsmøde i Vinding foredragsforening A Hr. Hans Christensen Mariager af E. J. A Ung danskers oplevelser i det fremmede. Foredrag af Viggo Larsen i Vinding A Kirkelig møde i Vinding. Foredrag af Docent Søe København og Kjær Staby A Vinding husmandsforening, præmieuddeling. A Vinding foredragsforening havde foredrag ved Salomon Frifelt om kampen er ikke håbløs. A Guldbrudepar Laurette og Peder Fonager den 18 november A Nekrolog over gdr. Martin Petersen i Over Refning død 3 januar A Vinding Vind kommunes regnskab. Vinding Gødningsforening A Socialdemokratisk forening for Vinding Vind A Vinding foredragsforening. Oplæsning af lærer Raskmarks. Valgmenighedsmøde A Nekrolog over gdr. S. K. Fonager. Marts A Else Kathrine Frydendal fylder 90 år den den 19 marts A Pastor Busk- Sørensen Lemvig holdt foredrag i Vinding. Omtale af Frydendals fødselsdag. A Husholdningsforeningen parterede gris. Vinding Vind sogneråd. A Fødselsdag Peder Nørkjær fylder 85 år den 16 maj A Pastor Laier Hjallerup. Omtale af at pastoren er blevet afsat

3 A Oldtidsfund og grave i Vinding og Vind. A Nekrolog over Peder Nørkjær død Nekrolog over Peter Fonager død 4 juni A Vinding husmandsforening medlemsmøde. Sommerfest på Resdal Baune. Omtale. A Sommermøde i Gosmer Krat 6 juli. 30 husmandskoner på besøg i Vinding. A Vinding kvægavlsforening. A Sudanmissionen. A Sognerådsmøde A Landposbud P. C. Bertelsen fejrer 25 års jubilæum. A Hedens første kolonist i Mikkelborg Vind. A Fyrretyve hjulspor om den gamle vej i Vind. A01 206!7 børn gik frem på rad. Anders og Elvine Lilleund i Filsø. Billed af familien. A Et 40 års jubilæum. Købmand P. Refsgaard Vinding. A Høstfest i forsamlingshuset i Vinding. A Vinding forsamlingshus udvider. Nekrolog over gdr. Jens Christian Pedersen Tyregaard A Hjemstavnsbogen Ranumitter A Guldbrudepar Else Marie og Niels Offersen den A Sølvbrudepar pastor Kr. Larsen og Anna Birgitte Bitch den 16 oktober. A Omtale af Niels Offersens guldbryllup. Vinding ungdomsforening.. A Gudenåkulturen og omtale af Konsulent Overgaards arbejde. Af Jespersen. A Nørre Nissum sogns nye sognebogbog omtale skrevet af E. Jespersen. A Vinding valgmenighed 11 november. Vinding kontrolforening. A Sølvbryllup i Agerfeld skole, lærer Fuursted og hustru A Sørvad andelsmejeris generalforsamling A Breve fra vore læsere om hjemstavnsbogen for Ringkøbing amt. A Pastor Larsens sølvbryllup med 400 gæster Kommunens regnskab. A Nekrolog over gdr. Poul Chr. Svenstrup død Menighedsmøde i Vinding. A Boganmeldelse om Brabrand og Aarslev sogn. Fra fælleskabets tid i Hardsyssel.. A Ulfborgboerne protesterer mod hjemstavnsbogen. A Lærer Jespersen talte i Raasted. A Om guldbrudeparret Birthe Marie og Kræ Fowler den 20 marts 1937 fra Fuglager. A Tale af pastor Lomholt Hansen i Vinding foredragsforening. A Søren slægten i Vinding, om amtsrådsmedlem Søren Kjærgaards 60 års dag. A Nekrolog over Else Marie Offersen død 6 maj A Søndagskørsel til Sørvad mejeri. Sørvad andelsmejeri. Sørvad vandværk. A Nekrolog over Peder Brandbjerg. Jordefærd over peder Blaabjerg Nielsen Vind A Lærekredsens sommermøde. Intelligensundersøgelse. A Ved nytårstide i Vinding præstegård, besøg fra udlandet. Dødsannonce over Peder Brandsbjerg N. A Generalforsamling i gødningsforeningen. Ny lov fordobler skoleudgifter. Om dødsriget. A Vinding valgmenighedsmøde. Vinding husholdningsforening kursus i at lave frokostanretninger.

4 A Gamle Niels Lund fra gården Lund har leveret mælk til mejeriet i 50 år. A Sørvads andelsmejeri fylder 50 år den 21 juni A Vinding ungdomsforening generalforsamling. Sølvbrudepar pastor Pedersen Bønding A Skal mindepark ligge i Vind? Hedeselskab vil oprette en mindepark. A Vinding - Vind Nr. Omme landboforenings generalforsamling. Ny muldvarpebekæmper. A Aulum - Vinding - Vind valgmenigheds sommermøde. Sudanmøde på Resdal Baune. A Niels Lauridsen i Spåbæk Sørvad fylder 75 år den 12 juli A Flæskekort fra 1920 og franskbrødskort fra A Bostrup hede. En historie fra A Pas på takten. A Husmand Peder Pedersen Hedegaardhus fylder 60 år den 26 december. A Esbern Jespersen mindes en lærer. I Skive folkeblad A E. Jespersen holdt foredrag i Sir over emnet Frihed. A Fra læsekredsen, et foredrag af E. J. om Hjemstavns-undervisning A Foredrag med Esper Andersen fra Skive om Jeppe Aakjær A Foredragsforeningen havde foredrag med Søren Alkjærsig fra Vejen A Konsulent hr. Aaquist fra Vejle holdt beskærerkursus om frugtavl A Møder i Vinding forsamlingshus Om Jørgen Bukdal. A Ildsteder fra oldtiden A Nekrolog over pastor H. P. Juul Nyholm Aulum død A Løgagerstenen flyttes til Resdal Baune A Vinding sogns historie af E. J. Udsendes som bog A Vinding ungdom indkaldes til møde på skolen, angående Løgagerstene der skal flyttes A Det 4 dages menighedsmøde i Holstebro A Museumsfest den 17 maj 1935 i Holstebro af E. J. A Lærermødet i Holstebro A Løgagerstenens afsløringsfest.. A Ringkøbing amts skolebiblioteksforening. En hjemstavnsbog. A Valgmenighedspræst Pedersen Bønding talte i Vinding forsamlingshus juni A Et vellykket ungdomsmøde i Vinding Ungdomsforening. Husmænd og koner på besøg fra Vejle. A Historisk samfund for Ringkøbing amt. A Aulum, Vinding-Vind valgmenigheds årsfest. Juli A Jyske samlinger af E. J. A Nekrolog over Mariane Vejvad død 30 juli A Arkæologiske undersøgelser i Vinding og Vind. Af E. J. A02 26 Lille Peder fandt en urne, en Vejvadslægt. Udstykning og jordlovgivning, husmandsforening. A02 28 Generalforsamling i mejeriet i Vinding. Omtale af foranstående i læserbrev. A03 28 Sølvbryllup i Tyregaard Søren Chr. Thyregaard og hustru den A02 30 Mejerigeneralforsamling i Vinding og læserbrev angående dette.

5 A02 32 Efterårsmøde i Vinding, oplæsning af Kaj Munks bog Himmel og Jord. A03 32 Fest i forsamlingshuset da værtinden der blev 70 år, Kirstine Madsen. A02 34 Oldtidsgrave i Vinding. Søndagskørsel til mejeriet. 8 oktober fylder Jens Østergaard 80 år. A02 36 Menighedsmødet i Bøvling. Jordefærd, Kristiane Mogensen. Vinding valgmenighed. A02 38 Jordefærd, Laurette Fuglager den A03 38 Vinding kommunes regnskab. A04 38 Vinding valgmenighed afholdt møde A05 38 Gudstjeneste i Vinding kirke ved pastor G. Tange København. A02 40 Vinding husholdningsforening, møde med overraskelser. A03 40 Vinding gødningsforenings generalforsamling A04 40 Licitation over mejerikørsel til Sørvad mejeri. A02 42 Vejen sogn Søren Alkjærsigs bondehistorie. Menighedsrådsmøde. A02 44 Et møde i Holstebro, med lærerkredse i Ringkøbing amt. A02 46 Enestegården Blaabjerg i Vind om Anders Kjær og hustru. Første del. A02 50 Enestegården Blaabjerg. Anden del. A02 54 Vind forsamlingshus har 25 års jubilæum. Blindkilde i Vinding. Katrine Blindkilde 90 år den A02 56 Festen på Resdal Baune. På cykeltur i sognet med husholdningsforeningen. A02 58 Valgmenighedens sommermøde. Først gudstjeneste i Vinding så møde i Ramskov plantage. A02 61 Niels Daather Vind fylder 70 år den 6 august. A02 65 Historie om Livø af E. Jespersen skrevet i A02 72 En historie om violonist U. C. Uttrup fra Nordsalling. A02 75 Husholdningsforeningen har udstilling i Vinding. 29 august A02 77 Om slægtsgården Grønbæk i Tvis sogn A02 80 Bronzealderfund i Vognstrup Flere urnefund i Vinding. A02 82 Urnefund ved Aldershvile. Kommuneregnskab. Ane Ramskov Kjær fylder 80 den A02 84 Jordefærd ved Christen Thyregaard Pedersen oktober A03 84 Birthe Marie Fuglager fylder 75 år den 6 november. A04 84 Nekrolog over købmand L. Jensen Sørvad. A års fødselsdag i Vinding, vognmand Søren Christian Christensen den A02 90 Sandfær gården i Vind A02 93 Om gården Hundkjær i Vinding. Ejeren P. Chr. Jensen fylder 70 år den A02 96 Kaj Munk i lærerkredsen Instruktionskursus i historie. A02 98 Lars Lyskjær vinding fylder 70 år den A Lærermøde i Raasted skole. Nekrolog over fhv. gdr. Jens Østergaards hustru Kathrine Østergaard. A mennesker på Resdal Baune til sommerfest. A God boggave til Vinding sogns bogsamling af afdøde købmand Refsgaards omfattende private bogsamling. A Holstebro lærerkreds instruktionskursus. Nekrolog over vognmand Søren Chr. Christensens hustru. A Nekrolog over Else Kathrine Frydendal Vind. Nekrolog over Niels Lauritsen Spåbækhus. A Nekrolog over landpost P. C. Bertelsen død 25 september Menighedsrådsmøde i Aulum.

6 A De unge og krigen, foredrag Familiefest i den gamle gård i Øster Ramskov. Sølvbryllup. A Lidt om Sig i Strade by. A Høsttravlhed i Tyskland. A Omkring lærernes repræsentantskabsmøde. A Guldbryllup 12 november 1939, Hans og Marie Jespersen fra Jebjerg. A Vinding valgmenigheds møde. Husholdningsforeningen stor tilslutning til Jeppe Aakjær aften med efterfølgende liegstow. A års dag i Vind, Peder Vestergaard den , bosat i slægtsgården Vestergaard i Vindby. A Glavindhus Vind skole. Nekrolog over Inger Marie Hansen Klejnstrup A Niels Offersen fylder 70 den 2 februar 1940 i Ramskovhus. A Anders Kjærs hustru Johanne Kjær i Blaabjerg Vind fylder 80 år den 29 februar Johanne døde få dage efter. A Instruktionskursus for lærere A Nekorlog over gårdejer Laust Svensturp, begravet 12 maj A Fhv. gårdejer Kresten Tyregaard Fuglager fylder 85 år den 8 maj. Kaldes Kræ Fowler. A Æ gammel smed fra Skaarmose Peder Vinkel nu bosat Skjernvej 11 fylder 80 år den 26 maj A Ordet er frit, et teaterforestilling i Holstebro. A Hvalfisken fra Grønbjerg var en haj.(forstening) A Folkesangstævnet i Vinding. A Lærer J. Chr. Jacobsen Vejvad skole fylder 60 år den30 september A Små anmeldelser, bogen om Brabrand. Ejendomshandel. Lærermøde i Borbjerg. Den lille dreng. A Aulum- Vinding- Vind valgmenighedsmøde. A Husholdningsforeningen lærte at lave billig mad. A Husholdningsforeningen lærte at lave billig mad A Nekrolog over Jens Nielsen (Thusholt) A Ny snekastordning i Vinding Vind. A Interessant spor af oldtidsbebyggelse ved Sørvad. A Modermålsundervisning og de åndelige værdier, møde i lærerkredsen. A Et fund fra træalderen i Vinding. A Vinding sogns bogsamling A Husmand Martinus Nielsen fylder 70 år. A Fhv. gårdejer i Vester Ramskov Laurs Chr. Pedersen fylder 65 år den 18 oktober. A Personlige valg, menighedsmøde med pastor Petersen-Bønding A Nekrolog over Carl Mogensen Øster Thusholt A Bibliotek og skole et foredrag. Jens Pedersen Røjkjær fylder 70 år den A Ny testamente og vore dages kristendom. Generalforsamling i gødningsforeningen. A Fattigpleje i gamle dage, et foredrag af lærer E. Jespersen. A Vinding sogns sygekasses generalforsamling. Knud Peder Vad fylder 75 år den 5 juni A Aulum-Vinding-Vind valgmenighedsmøde. Instruktionskursus i historie. A Nekrolog over Søren Jensen Teager død 15 juli Jens Chr. Pedersen Søndertoft tale ved fest. A Fødselsdag i Nørre Tyregaard Søren Christian Tyregaard fylder 60 år den 5 august.

7 A Slægtsgårde i Vind sogn. Nævnt 13 gårde. A slægtsgårde nævnt i Vinding sogn. A Moesgaard - Junge i Vinding sogn. Lars Junges hustru Kirsten fylder 70 år den 1 maj. A års jubilæum i Vinding foredragsforening fejres den A Om gården Fonager i Vinding. Sognerådsformand Anders Fonager fylder 70 den 26 oktober 1942 A Postbud Laust Ramskov fylder 65 år den 25 oktober A Anders Fonager fylder 70 år. Mejeribestyrer har 25 års jubilæum den 1 november. A mennesker til baunefest Efterårsmøde i foredragsforeningen A Kirsten og lars Junge har guldbryllup den A Johan og Dorthea Poulsen på centralen fejer sølvbryllup den 30 oktober A Nekrolog over Ingvard Andersen begravet Signe Hansens jordefærd A Tingsager i Vinding sogn. A mennesker til baunefest 18 juni En dygtig præstekone, om pastor Larsens kone. A Sølvbryllup, Karen og Marinus Eriksen Skovlund den Livet i Refning i gamle dage. A Jubilæumsfest i Aulum valgmenighed. Vinding kirke fik lysestage i gave. A Jens Ramskov fylder 80 år den Gdr Harald vestergaard dræbt af elektricitet A Gribende sørgehøjtidelighed i Vinding (Harald Vestergaard.) N. Offersen fylder 85 år. A Troldtoftgården i Vind. Slægten Vestergaard i Vinding boet på gården i 100 år, jubilæum. A Sommermøde i lærekredsen. Min oldemor var ældre end Drakenberg af E. Jespersen. A Marie Vildkilde fylder 80 år den Ca 1000 mennekser til baunefest A Solstrålefortælling. Kristendom og politik foredrag ved pastor Petersen-Bønding. A Formuefremgang om lærernes skat A Martinus Nielsen i Ulfsbjerg fødselsdag. Jeg er dus med mine skolebørn af E. Jespersen. A Et besøg i Bæklund hvor Karen Bæklund fylder 85 år den A års jubilæum i Vestergaard. Hvorledes lærer man sin gårds historie at kende af E. J. A Gamle Niels Offersen en sagamand. Juletræsfest i Vinding ungdomsforening A Pastor Larsen fylder 60 år den Mariane Lauritsen fylder 80 år den A Jugoslavien Danmark et foredrag. A Og så drømte vi en drøm, et foredrag i forsamlingshuset. A Hvem kender Kegnæs. E. J. fortæller om Kegnæs. A Hvad præsterne i gamle dage betroede deres embedsbøger. Tage Pedersen, sømand under krigen. A Efterårsmøde i Vinding. Indtryk fra Liselund. A Jeg bladrer i min skoleprotokol. Den danske bonde. A Slægtsgården Ølgryde i Nørre Felding. Sognerådsformand Kr. Hedegaard død A Nekrolog over Kr. Hedegaard. A Foredrag ved pastor Petersen-Bønding om Henrik Ibsen A Nekrolog over Villy Thoustrup Larsen A Nekrolog over Maren Kirstine Pedersen, A Dufte, lugte, ryge, hørme. 16 marts 1939.

8 A03 21 Boganmeldelse af bogen Vinding sogn. A03 22 En 90 årig Jens Østergaard på Holstebro De gamles hjem. A03 24 Peder Blicher prædikede i Vinding kirke. Historisk samfund for Ringkøbing amt A03 26 Ausumgaard i Vejrum sogn. Sommer A03 28 Gået post i 40 år, Laust Ramskov. Navneskik og øgenavne A03 30 Jubilæumsfest i Vinding brugs. Mariane Lyskjær 70 år den 4 juli Fest på Resdal Baune 700 deltagere. A03 32 Sølvbryllup den Johanne og Laurits Lauritsen i Nr. Ramskov. A03 32 Dobbelt sølvbryllup i Vinding den , Agnes gift med Marthinus Mølgaard i Kølbjerg. A03 32 Dobbelt sølvbryllup i Vinding den , Johanne gift med Jens Chr. Jensen i Johanneshåb. A03 34 Der sker så meget stort og godt En hverdagshistorie A03 36 Karoline Lauritsen fylder 60 år den 27 juli. Opløb i Sørvad da fotofly nødlandede ved Sørvadgård A03 38 Søren kjærgaard i Vinding. Fra Flynder til Venø, om Staunstrupslægten fra Flynder. A03 40 Søren kjærgaard i Vinding. Fra Flynder til Venø, om Staunstrupslægten fra Flynder. A03 42 Nekrolog over Marthinus Ulfsbjerg død Den lille piges ønske, om Ida. A03 44 Nekrolog over Niels Grønbæk død Om gården Lægsgaard i Vinding. A03 46 Jacob Resdal fylder 60 år den Om gården Koldkjær i Vinding. A03 48 Nekrolog over Elna Andersen Herning fra Thoustrup i Vinding. A04 48 Jens Peder Bæklund fylder 50 år den A05 48 Boganmeldelse. A03 50 Dyrskue i Ørnhøj. Boganmeldelse. A03 52 Kendt Vindbo fylder 75 år den , Karl Kirkegaard. Ellen Svenstrup fylder 60 år den A03 54 Kendt Vindbo fylder 75 år den , Karl Kirkegaard. Ellen Svenstrup fylder 60 år den A03 56 Om Nis Hansen Vind. A04 56 Kommunens regnskab. A05 56 Sølvbryllup den 6 oktober, Jens Christensen og Kathrine. A06 56 Sølvbryllup den Tinne og Karl Lauritsen Tegager. A03 58 Præsten på landet i det 18. Århundrede. A03 60 Har nogen af jer været i biografen? Lærer Chr. Jacobsen 40 ved Vejvad skole den A03 62 Hvad blev der af børnene fotograferet i 1831? beskrivelse af dem. Hvad var der i min salig kones kiste? A03 64 Hvad blev der af børnene fotograferet i 1831? beskrivelse af dem. Hvad var der i min salig kones kiste? A03 66 Bortrømte bondesønner. A03 68 Skolebørn skriver om dyr Lærer Jacobsen 40 år i Vejvad. A03 70 Guldbrudepar i vinding Mariane og Lars Lyskjær fredag den 10. september Dolketid i Lund Vinding. A03 72 Guldbrudepar i vinding Mariane og Lars Lyskjær fredag den 10. september Dolketid i Lund Vinding. A03 74 Lerkar fundet i Vinding. Jernaldergravene i Vinding. A03 76 Søren Kjærgaard fylder 70 år den 6 april A03 78 Jernalderhus ved Vestager i Vinding. Nekrolog over vognmand Søren Christen Christensen død A03 80 Peder Hedegaards begravelse Lille Poul Emils jordefærd i Vinding. A03 82 Om skatteligning. 600 mennesker til fest på Baunen. Laura Vestergaard fylder 60 år den

9 A03 84 Jordefærd i Vinding i Romersk jernalder. Gravfund og om gården Hedegaard i Vinding. A03 86 Jordefærd i Vinding i Romersk jernalder. Gravfund og om gården Hedegaard i Vinding. A03 88 Arkæologisk vækkelse i Vinding. A03 90 Godt man er medlem af kommisionen. Efterårsmøde i Vinding., med bla pastor Lomholt. A03 92 Endnu et gravfund på Marius Eriksens mark. Om Moesgaard en gammel enestegård. A03 94 Endnu et gravfund på Marius Eriksens mark. Om Moesgaard en gammel enestegård. A03 96 Susanne fra Drejø om hendes mand Hans Kristensen Fejsøhus fylder 80 år A03 98 Nekrolog over Tinus (Marthinus Nielsen) død Fjaldene fylder 100 år. Hvor langt kan man huske tilbage? A En værre præstemand Henneke Henzesen. Lidt om Resdal i Vinding. A En kyling med 3 ben. Omkring Fjaldenes 100 års jubilæum. A En kyling med 3 ben. Omkring Fjaldenes 100 års jubilæum. A En kyling med 3 ben. Omkring Fjaldenes 100 års jubilæum. A En kyling med 3 ben. Omkring Fjaldenes 100 års jubilæum. A Ødemarken der blev landsby, samtale med Peder Pøhl Fjaldene. A Søren Dideriksen fyldte forleden 70 år maj Jernalderby ved Sørvad station. A En Vinding-gårds historie gennem et halvt årtusinde, Pogager. Oltidsfund på Skolegårdens mark. A En Vinding-gårds historie gennem et halvt årtusinde, Pogager. Oltidsfund på Skolegårdens mark. A Holstebro og Struer børnenes tur til Sarpsborg. Dagbog fra turen. A Holstebro og Struer børnenes tur til Sarpsborg. Dagbog fra turen. A Holstebro og Struer børnenes tur til Sarpsborg. Dagbog fra turen. A Holstebro og Struer børnenes tur til Sarpsborg. Dagbog fra turen. A Holstebro og Struer børnenes tur til Sarpsborg. Dagbog fra turen. A Holstebro og Struer børnenes tur til Sarpsborg. Dagbog fra turen. A Holstebro og Struer børnenes tur til Sarpsborg. Dagbog fra turen. A De sydslesvigske lærere og lærerinder i København. En gammel gård midt på heden Bahr i Vind. A De sydslesvigske lærere og lærerinder i København. En gammel gård midt på heden Bahr i Vind. A Karl Kirkegård og Karen har guldbryllup den i Vind. A Larsen- Ledet sang for at blive taget af politiet, munter foredrag i Vinding. A Weekend i Flensborg, E. Jespersen på besøg. Vinding husmandsforening 40 år. 1. Formand Lars Lyskjær. A Weekend i Flensborg, E. Jespersen på besøg. Vinding husmandsforening 40 år. 1. Formand Lars Lyskjær. A Dødsriget en del af de levendes land, nekrolog over Peder Pedersen. Bryllup før og nu i Vestjylland. A Dødsriget (Gentagelse fra s 144). Små historier. Alfred Jensen fylder 60 den A Herremanden til Krogsdal og hans bønder i Bisgårde. Passiar med Moust Troldtofts langbord. A Herremanden til Krogsdal og hans bønder i Bisgårde. Passiar med Moust Troldtofts langbord. A Gentagelse af Larsen-Ledets referatet fra side 138. A Sagnene omkring Præstbjerg, om trolden Find og hr Ib. A En kæmpe i Vestjylland, Niels Offersen. 600 mennesker til fest på Resdal Baune 1950 A Thomas Jensen tidligere Løgager fylder 90 år den A Valgmenighedsmøde.

10 A Moderne materiel i skolen ønskes. A Murer P. Chr. Lauritsen død A Lærere og lærerinder på kursus på Lægård ungdomsskole. A Vinding husholdningsforening havde succes med udstilling. A Æ bette smed i Vind, direktør Niels Pedersen. Jordefærd P. Chr. Lauritsen. A Om Esbern Jespersen. En underlig tyv. A Hvad skal man tro?. Mariane Lauritsen fylder 85 år den A Fra Ringkøbing i gamle dage. Lærer Jespersen 25 års jubilæum. Indbydelse til hans fest. A Da jordfællesskabet ophørte. Tak til en folkemindesamler. Historien om hæderlig hr. Jens Poulsen. A Før landbrugets mekanisering A Hvorfra stammer det onde i verden, tale af pastor Fredslund Andersen. A Hvem fandt på at kalde det skønne Vind for sølle vind. A Morten Mortensen død, februar A Guldbrudepar Nis Jørgen Hansen og Inger Marie Vind den 23 april. A Rævejagt med skoledrengene. A Moust Troldtoft død maj A En genialsk bog og mundtlig vrævl. ( Grundtvig) Laurits Lauritsen fylder 60 den 13 marts A Mangler side 181 til side 184 A Mangler side 181 til side 184 A Foredrag ved Niels Anesen. Adskilligt sludder om det foredrag ved E. Jespersen. A Religionsundervisning i skolerne.. Lærerkursus. Jubilæum 25 E. Jespersen. A Æ sønderjyd i Sørvad om Jens Christensen. A Minde om Henning Andersen Vinding. Fuld søk. Vinding ungdomsforenings højskoledag. Kristian Vennevolds jordefærd. A Jubilæumspassiar med pastor Larsen Vinding. 25 taler ved pastor Larsens jubilæumsfest. A Smuk højtidelighed i Vinding kirke. Danmarks navn og danerne. A Vinding kirke moderniseres. Stor gymnastikaften i Vinding. P. Chr. Jens en Hundkjær 80 år den A Stednavnepassiar 1 og stednavnepassiar 2. Stednavnepassiar 3 og stednavnepassiar 4. A Stednavnepassiar 1 og stednavnepassiar 2. Stednavnepassiar 3 og stednavnepassiar 4. A Stednavnepassiar 1 og stednavnepassiar 2. Stednavnepassiar 3 og stednavnepassiar 4. A En mildnende tone i sorgen. A En mildnende tone i sorgen. A Ulfborg sogn og saga. A Tyrgaard i Vinding sogn. Lidt om Resdal i Vinding. A Tyrgaard i Vinding sogn. Lidt om Resdal i Vinding. A Bagerst i bogen, sangblad fra fællesspisning i Agerfeldt kro den 8 juli A12 1 Eventyr fra folkemunde. A12 2 Klitboer, om Steffen Steffensen fra Ulfborg der var "lillelærer" på Holmsland klit. A12 2 Mennesker og sand, om klitboerne på Holmslands klit.

11 A12 3 Kronik: Humanisme og kristendom. "Svare" ulykken over Vestjylland på svenskekrigenes tid A12 4 En skrækkelig heks i Vester Jølby på Mors fra Kronik: Ellevild, elleskud,hekseskud og andre skud. A12 5 På jagt efter oldtidsfund og stenredskaber fra Danmarks jord burde spredes tilskolerne. Hvor er mine briller. A12 6 En hedepioner fylder 80 år, Peder Poulsen. A12 7 Et sølvbæger og et rids af en bondegårds historie. Troldtoft i Vind. A12 8 Holstebro betyder alligevel et hul. Lyngens heredømme er brudt af de veldrevne marker. A12 9 Ingen spiritusstøj på de tyske campingpladser. Hvem vover at køre uden om Hamborg. A12 10 Dialog på lossepladsen. A12 11 Fuglkær å og de livgivende enge. A12 12 En degns pligt. Søndagsbesøg ved Trans. A12 13 Overtro og trolddom. Snart er de lyse nætters tid forbi. A12 14 Farvel til den lille skole på heden (Stråsø). Barnesprog og børnesnak. A12 15 Nogle betragtninger om konfirmation før og nu. Hvor kommer børnene fra. A12 16 Klø i skolen. Hvor langt kan man huske tilbage. A12 17 Der er skønhedsværdier lige uden for døren. Blindkilde i Vinding. A12 18 Helmusdål og Helmosedal. A12 19 Vi bladrer i fattigprotokollen. Jernalder boplads fundet i Vinding. A12 20 Videbæk et smørhul midt i heden. Prins Buris fundats for Tvis Kloster fylder 800 ården 20 marts A12 21 "Den grimme jen" kunne have løst gåden. Den ældste kirke i Tvis. A12 22 Om Idom sogns historie af Peder Christensen. En brand i Troldtoft der stod gny om i hundrede år. A12 23 Da H. C. Andersen tog Jylland i besiddelse. Hedens børn i Midtsalling. A12 24 Sankt Gjertruds kirke i Vind. A12 25 Lidt om Vinding kirke. Et 200 års minde (1964) A12 26 Sankt Gertruds kirken i Vind Da prædikestolen i Vind styrede sammen (2 maj 1953). A12 27 Selvejerbonden følte sig stående over fæstebøndernes kreds og daglejerhusmanden for et halvt århundrede siden. A12 28 På Vedersø kirkegård. De hule sten på Vedersø kirkegård. A12 29 Slægtsgården Ølgryde Nr. Felding. A12 30 Håndværk og kunstsans, om potteskår fundet i Vind. A12 31 Portstolpesten og mystik. Marknavne i Nørre Omme sogn. A12 32 Gamle og nye vandproblemer. Kan sten vokse? A12 33 Degne enkens liv, fortalt efter fattigprotokollen. A12 34 Klø i skolen. A12 35 Jens Højris i Nejrup. Kirsten og Buris kan nu begraves for 4. gang. A12 36 Jens Christen "Hvålmus" 75 år. På Tranum hede. Sølvbryllupssang til Laust.ogAnna Ramskov den A12 37 Beskedent lerkar det mest bemærkelsesværdige fund. A12 38 Vinding sogn. A12 39 Vinding - Vind sogns præstehistorie. En sognebeskrivelse. A12 40 Vind sogn.

12 A12 41 Pastor Kr. Larsen Vinding Vind død. Pastor Larsens jordefærd. A12 42 På løvejagt med Søren Ramsløv og frue. Bitsch - Larsen besøger Bitsch - Larsen i Afrika. A12 43 Til Afrika som lægemissionær med hustru og 4 småbørn. A12 44 Livet på den gamle hede. A12 45 Kremands hus af Marie Jespersen ( ) A12 46 Fået hvad jeg kunne forvente i fornøjelse, om Peder Christensen Idom (79 år) A13 1 Historisk sans. A13 1 Stenredskaber fra Danmarks jord burde spredes til skolerne. A13 2 Ny lerkar - grav fundet i Vinding. A13 3 Fra Dolketiden i Lund. A13 3 Jernalder boplads fundet i Vinding. A13 3 Jordefærd i Vinding. A13 3 Romersk jernalder ( ) A13 4 Vievandskaret i Moesgaard. Er det et vievandskar? A13 5 Oldtidsspor omkring den gamle gård. A13 5 Oltidsfund nær endt som vejfyld. A13 6 Hvordan så Grundtvig ud. A13 6 Tilfældighedernes hus. A13 7 Johan Trunt og Inger. A13 7 Æ gammel smed fra Skårmose. A13 8 Danmarks mærkeligste lokalhistoriker Peder Christensen fra Idom fylder 85 år A13 8 Vinding forsamlingshus fylder 50 år. A13 9 Jens Pedersen Røjkjær 70 år. A13 9 Svenstrup Søndergaard i Vinding. A13 10 En ældre mand på en gammel gård (Tyregård). A13 10 Kultur og åndsliv i Hjerm. A13 10 Stednavnepassiar. A13 11 Forsamlingshuset fejrer 50 års jubilæum i A13 11 Niels Offersen 90 år i A13 12 Den dansk bondegård med det dunkle navn. A13 13 Slægtsgårde i Vind sogn. A13 13 Slægtsgården Hedegaard i Vinding sogn. A13 14 Hele gården i pant for aftægtsydelser (Gammel Råsted). A13 15 Da bonden på Skærpendal måtte gøre 2 dages hoveriarbejde om ugen. A14 1 Byen har nået os alle. Komponisten Peder Vad. Nekrolog over Ansgar Laugesen den A14 2 Rigsarkivar Svend Aakjær nekrolog den A14 3 Føler sig som en lille mand om møbelsnedker M. H. Bertelsen Sørvad som fylder 70 år den 5 juni A14 3 Strejftog gennem ordsprog og mundheld.

13 A14 4 Nekrolog over Jenny Bilberg (57 år gl.) den A14 4 En fristil om en Københavnertur. A14 4 Gammel ost fundet frisk i gravhøj 2000 år gl. A14 4 Johan Trunt og Inger (om hedens børn). A14 5 Der er 17 slægtsgårde i Vinding. Husmandsjubilæum 25 år. En sognebeskrivelse Vinding/Vind. A14 6 Vind sogns nye skole indvies i dag. Flintedolke alle tiders mesterstykke. A14 7 Husholdningsudstilling i Vinding. A14 7 Nekrolog over Jens Østergaard 85 år gl A14 7 Skønne sptember. A14 7 Vievandskar til Vinding kirke. A14 8 En 100 års dag på Vinding hovedskole om lærer Kjeld Grønbæk. Om personnr. og postnr. A14 9 Hule sten på kirkesteder (Vandet i Vedersø-stenen kan borttage vorter). A14 9 Vi skal ikke ønske mytefrie forkyndere. (27 marts 1971). A14 10 Portstolpesten og mystik. Bavnefest genoplivet, succes i Vinding. Om hyrdeliv på heden A14 11 Historisk samfund ffor Ringkøbing amt. Sognefogeder. A14 12 Bruderov i Råsted juleaften i 1350erne, en historie om ridderrøveren Lave Rød. A14 12 Ildsteder under dybpløjning. Jernkors i Tvis. A14 13 Kulturspredning. (mandag den 6 maj 1968). A14 14 I får måske også noget for det. Jyske foregangsmænd ( ) A14 15 I selskab med Alfred Kaae. Det grundtvigske dogme. A14 16 Guds hjælp- Folkets kærlighed Danmarks styrke. Fortidens skygge. A14 17 Han har fået ros af Johannes Jensen og han fortjente det. Esbern Jespersen 90 år den A14 18 Gamle stednavnes skæbne under strukturkrise. Jens Væver. A14 19 Fællesskabets muligheder. Hordr a` Jotlandi. ( ) A14 20 Folkelig fortællekunst under videnskabelig lup. Stednavnepassiar. A14 21 En lægmands rapport om alderdom og senilitet. Vi søgte slægtens spor. A14 22 Herre i åndernes rige, der bevarede sit barnesind. A14 23 Er mennesket godt eller ondt. A14 24 Historisk sans i gamle dage og nu. Hjemme i Vestjylland. A14 25 Det destruktive i det genopbyggende. Den sprogbegavede gamle degn i Vinding. A14 26 Søren Rævl en af Skives originaler. Den gode gamle dampradio overgår faktisk fjernsynet A14 27 Strålende succes for Vinding skolefester. A14 28 Danmarks Riges brev ( ). Das entratselte Atlantis. A14 29 Hvad præsten sagde om det evige liv. A14 30 Man vil gerne være i selskab med gode mennesker. A14 31 Hardsyssels ordbog Model mellem almuekultur og oplysningstidens dannelse. A14 32 Fra almue til folk og tilbage igen.

14 A14 33 Lidt om Vinding kirke (200 års minde). Tingsager i Vinding sogn. A14 34 Rothenburg an der Fulda (1963) Campingtragedie i det små Mellem bjerge i Tyrol. A14 35 Folkehøjskole i Tyskland ( ) Retarderede elever kan godt være de kvikkeste. A14 36 Historiker Suhm om prins Buris. Øde gårde. A14 37 Salling-husmandssønnen der blev lærer og lokalhistoriker- om Esbern Jespersen. A14 38 Skøjere og skarnsfolk Kristendommens oprindelse. A14 39 Vi søger i slægtens spor i stort og småt. A14 40 Vi er alle fæstere her for en tid. A14 41 Om dåbens nåde. Agrarius eller titulering i landbruget før og nu. A14 42 Vi stilede mod Himmrland og endte på en kro. A14 43 Jyllands brevkiste om landsarkivet i Viborg 75 år. Om folkelighed. A14 44 Verdens undergang Den første Jenlefest. A14 45 Valgfrihed og livets problemer. Slægtens spor A14 46 Fra Holstebro til Jenle og tilbage igen. 8 generationer har boet i Grønbæk i Tvis. A14 47 Vinding og Nr. Felding er læssepladser til mergel på banen. A14 48 Tyfus i Holstebro. (artikel fra 20 august 1925). A14 49 Sørvad andelsmejeri var begyndelsen til byen 75 år. A14 50 Gamle kirkeregnsskabsbøger fortæller. Konfirmation (1957) A14 51 Skivebogen. A unge mænd var dømt til døden ( frihedskæmpere under 2. Verdenskrig). A15 1 Aksel Hartvigsen fyldte 70 år. A15 1 Gamle Niels Offersen død august 1953, nekrolog. A15 1 Nekrolog over Aksel Hartvigsen 80 år. A15 1 Nekrolog over Anne Margrethe Hartvigsen Sørvad 75 år gl gift med Aksel Hartvigsen. A15 2 Billed af prins Henriks besøg hos Sidsel Offersen på Røde Kors hjemmet i Ulfborg. A15 2 En fremmed fugl (lærer Flemming Iversen). A15 2 Fødselsdag Niels Chr. Jensen Thyregaard 80 år den A15 2 Salmedigter i dag (maj 1972). A15 2 Vinding skytteforening 25 års jubilæum A15 3 Det endeløse arbejde, om Jens Peder Poulsen 85 år fra Løgager. Maj A15 4 Alfred Hedegaard 75 år den A15 4 Anne Marie Kjær fylder 80 år den A15 4 Guldbryllup Johanne og Jens Chr. Jensen Vognstrupvej ? A15 4 Sørvad plejehjem Alt optaget og 8 på venteliste. A15 5 Aktivitet præger plejehjemmet i Sørvad A15 5 Forsøger at skabe rigtig hjemmejul på plejehjemmet A15 5 Udvidelse af Vinding skole snart færdig.

15 A tog afsked med præstepar. A15 6 Gud har frelsesplaner med os alle A15 6 Vinding Vind sognepræst pastor Sigh tager afsked efter 21 år. A15 7 Hvor meget skal der til, af sognepræst Asger Dahl Sørensen A15 7 Jeg egner mig ikke til at bruge forhammere heller ikke åndelig (pastor Sigh). A15 8 En præstedannelse er til for at blive brugt 1974 (Asger Dahl Sørensen). A15 8 Missionsstriden er tilspidset A15 8 Planer om oprettelse af sognearkiv i Vinding A15 8 Striden i Vinding: Ophæver tvungent medlemskab af KFUM og K. A15 9 Indre Mission i Vinding. Tre medlemmer af nyvalgt bestyrelse har trukket sig ud A15 9 KFUM og K for udvandet for Indre Mission A til genåbning af Vinding kirke. A årig fra Sørvad oplevet Niagara, hvor vagterne skyder med giftige pile. A15 10 Rekord-kalv født hos Laust Sanggaard A15 10 Tidligere Sørvad bo giver koncert i Vinding kirke. A om bålet i Sørvad A15 11 Hærværk på Resdal Baune på festpladsen A15 11 Om ungdom og danselyst, om mødedisciplin for 50 år siden A15 11 Vinding spejderhytte skyder op bygget af træ og med villige hænder A15 12 En skøn plet eller et landsbyhul i krise, A15 12 Om butikslukning i Sørvad med slagter og bager. A15 13 Billed af 2 børnehavebørn som klovne A15 13 De lavede klassens side. A15 13 Oldtidsbøndernes agre i Vind skal fredes A15 13 Tilbud og bluff. A fylder Marie Kjær 90 år. A15 14 Kirken skal være for alle i sognet A15 14 Læge opgav at redde hendes liv som barn. A15 14 Menighedsrådsvalg i Vinding, menigheden må slutte op om kirken A15 15 Et bredt menighedsråd. A15 15 Festgudstjeneste kirkeværge Laurits Lyskjær 40 års jubilæum den 6 april A15 15 Foreløbig 80 tilmeldt til Sørvadløbet A15 15 Hjemmeslagter Juul Garsdal slagtet i 50 år en livsform jeg ikke vil undvære. A15 15 Ny præst i Vinding Vind A15 15 Nye boliger for ældre A15 15 Stort bødekrav til gylleforurening. A15 15 Vinding Vind pensionistforening generalforsamling.

16 A15 16 Posten i Sørvad kan også fange muldvarpe Når det gælder er han mand for sin hat, Vilhelm Jensen A15 17 Idrætsfolk hyldet i Sørvad (Erling Garsdal og Betina Ø. Hansen 1985). A15 17 Velkommen i cirkus Badutski 1984 (2 billeder). A15 17 VUIF nyt overskud på kr. A sagde farvel til sognepræsten. A15 18 Fhv. taxamand Theodor Knudsen død A15 18 Jeg har været heldig Kaj Østerbøg 25 år som blikkenslager. A15 18 Ny præst i Vinding Vind. A15 18 Også afskedsfest i Vinding. A15 18 Sømandsfest A15 18 Vinding skole får nyt tag. A15 18 Vinding Vind uden præst i 3 mdr A15 19 Landlig idyl i Sørvad, KFUM og Ks opførelse i hjemmeværnsgården. A gik i vandet i Sørvad. A15 19 Dyrlægeskifte i Sørvad. A15 19 Fest for Vindings kirkesanger. A15 19 Flot koncert i Vinding kirke. A15 19 Indsamling til hjemmeværnsgården skal skaffe penge til nyt inventar. A15 19 Lærermester er hans svigerfar. Om Laurits Lyskjær 70 år A15 19 Mink eventyr er foreløbig slut. A15 19 Ny kirkesanger i Vinding, P. C. Lauritzen. A15 19 Takket for 40 års kirkesang. A foreninger i Sørvad laver sommerfest. A15 20 Den grimme ælling fra Vind. A15 20 Formand genvalgt i borgerforeningen, Maiken Siber. A15 20 Løvehjerterne bobler af digterglæde. A15 20 Misforståelse førte til uheld. A15 20 TV2 mast tænkes placeret ved Tihøje. A15 20 Vinter-ødelagte veje bliver dyre for kommunen. A15 21 Det har altid været mit ønske at blive præst, Morten Mouritzen. A15 21 Formanden fortsætter i skolekommisionen. A15 21 Legestue i Sørvad. A15 21 Nekrolog over Alfred Jensen A15 21 Pensionister sælger lodsedler. A15 21 Personligt kendskab afgør ansættelse i kommunen. A15 21 Trehøje vokser. 8 kr. fra hver til kræftindsamling. A15 22 Brand hos brandfoged i Sørvad.

17 A15 22 Kost-computer i Vinding brugs. A15 22 Ny formand i Sørvad fritidsklub. A15 22 Ny præst dybt rørt over den velkomst de fik. A15 22 Samba i fritidsklubben. A15 23 Agnes Laursen 85 år den A15 23 Billede fra amtsskue. A15 23 Jubilæum Inger Ravnsbæk ansat 40 år i Damtoft i Vinding. A15 23 Mange med til ordination af ny præst. A15 23 Mangler penge til stole i hjemmeværnsgården. A15 23 Nekrolog Jenny Marie Jensen A15 23 Nekrolog over Ingeborg Stjernholm Andersen A15 23 Sund motion for de yngste i Sørvad. A udskrives af skolen i Vinding. A15 24 Begge kirker fyldt. A15 24 Børns vej til skole i Sørvad farlig. A15 24 Havekreds på udflugt. A15 24 Sørvad afsyring bygger møbelfabrik. A15 24 Sørvad bo dømt for hærværk. A15 24 Sørvadløb for 7. Gang. A15 24 Vinding- Vinds husmødre på udflugt til Humlum kjoler, gik mannequin. A firmaer i et lokale. A15 25 Agnes Laursen fylder 85 år den A15 25 Damejuniorer fra Vinding vinder i håndbold. A15 25 Ingen risiko for aflysning af baunefest. A15 25 Sørvad løb en særdeles varm sag. A15 26 Aktiviteter for hele familien i Vinding. A15 26 Aktivitetsuge med hele 2 baunefester. A15 26 Børnehaven i Vinding får plads til 40 børn. A15 26 VUIF laver selv en festtelt A15 27 Flere hundrede til baunefest i Sørvad. A15 27 Folk svigter foredrag. A15 27 Foredragsforening satser på at blive mindst 100 år (stiftet 1899). A15 27 Sørvad får ny købmand JV lavpris. A15 27 Vinding vil også ha en vindmølle. A15 28 Folk står i kø for at købe minilandbrug. A15 28 Får har comeback ved dyrskue. A15 28 P pladsen ved Vinding kirke skal være grøn.

18 A majskolber venter på at blive plukket. A15 29 Antik i Sørvad ved Jonna og Vagn Pedersen. A15 29 Hjemmeværnsgård foreløbig 60 nye stole. A15 29 Nekrolog over Dagny Rasmussen A15 29 Utæt tag skaber ny asbest- frygt på Vinding skole. A til høstfest. A15 30 Borgermøde i Sørvad.. A15 30 Fælles høstgudstjeneste. A15 30 Husmødre i Vinding klar med program. A15 30 Landmand kræves dømt for at have ødelagt et vandløb. A15 30 Lodsejere må af med jord. A15 30 Margit Jespersen fylder 50 år den A15 30 Marianne Andersen 60 år den A15 30 Missionshus bremser ny grillbar i Sørvad. A15 30 Nekrolog over Alma Kathrine Nørkjær A15 30 Råd til at tætne skoletag i Vinding. A15 31 Spejderhuset i Sørvad for lille til fest. A ældre i Trehøje skal udspørges om hvor de vil bo. A15 31 Gæt og grimasser i Vinding. A15 31 Ingrid og Svend Gaardsvig sølvbryllup den A15 31 Samuel Rachlin til Sørvad. A15 31 Spejderfest i Vinding. A15 31 Utilfreds med de nye ældreboliger i Sørvad. A15 31 Vinderup løb med bøffelhornet (spejderne). A15 31 Ældreplanlægning i Trehøje kommune. A årig laver skulpturer. Han laver skulpturer for sin fornøjelses skyld (Alfred Hedegaard). A vil fejre missionshus 25 års jubilæum. A15 33 Asbestudskiftning på Vinding skole må vente. A15 33 Gudstjeneste på kasettebånd. A15 33 Sikke en solsikke (3,97 m) A15 33 Statsmagt kan knække den kristne tro (af Samuel Rachlin). A15 33 Sørvad agent sælger rejser til Bundesligaen. A15 33 Sørvad plejehjem udvider for 2 mio kr. A15 33 Tvisbo bedst med ploven. A15 33 Vindmøller kører snart i Sørvad. A15 34 Forespørgsel i Sørvad her kan unge og ældre underholde sig sammen.. A15 34 Grøn aften.

19 A15 34 Missionshus fik kr. i gave. A15 34 Noter fra byrådet. A15 34 Resdal Baune gøres bedre. A15 34 Vinding missionshus 25 år. A15 35 Billeder fra projektet. A15 35 Indbrud på plejehjem. A15 35 Møllelaug stiftes i Sørvad. Fodboldsucces i Vinding og Ørnhøj. A15 35 Mølleplaner om et halvt år. A15 35 Vind i Vinding. A15 36 Ansigt til ansigt med vælgerne (politikerne) A15 36 Julehygge i Sørvad. A15 36 Julemarked i Vinding. A15 36 Kaldeanlæg i Sørvad og Ørnhøj. A15 36 Meta Garsdal fylder 75 år den A15 36 Miljødebat i Sørvad. A15 36 Minus på kr. i brugsen. A15 36 Naturgas til Sørvad i A15 36 Planer om skolepasning i Vinding. A15 36 Postmesteren i Sørvad melder klar til afgang. 40 år ved postvæsnet. A15 37 Billed fra dansk årsmøde i Sydslesvig. A15 37 Fingrene væk fra de stående træer. A15 37 Gamle læhegn ryddes for at give plads til nye. A15 37 Rundt om juletræet i Sørvad. A15 37 Side 38. A15 37 Socialdemokraterne må kæmpe med fordomme og traditioner. A15 37 Sørvad børn gav politiet afsløringer. A15 37 Trehøje vil bygge 96 boliger. A15 37 Vinding møder Hodsager. A årig skød kone og sig selv. A15 39 Ardiles fra Sørvad er en af landets bedste tippere. A15 39 Han har chance for at blive dansk mester i tipning. A15 39 Pæn årgang næste år i Trehøje. A15 39 Skovplaner kan true de små landsbysamfund. A15 39 Uenighed ved valg i radionævn. A15 39 Ægteskabsdrama i Sørvad. A15 40 Hvem komme først til mølle i Sørvad. A15 40 Vinding spejdere til Afrika, skal holde nytår i 35 graders varme.

20 A16 1 Vinding Vind skal have ny præst. A16 1 Vinding Vinds nye præst dybt rørt over velkomst i sognene. A16 2 Elinstallatør Holger Nielsen 60 år december A16 2 Præsteindsættelse i Vinding Vind, A meter høj vindmølle i Sørvad. A16 3 Dødsannonce over Mariane Lisbjerg den A16 3 Mølleanparter til salg i Sørvad. A16 3 Naturgasskifte. Fra marts sælges naturgas i Sørvad. A16 3 Sørvad læge Maiken Siber ta`r fri et halvt år. A16 6 Generationerne bliver ved at mødes i Sørvad. A16 6 Gode råd om kost med Maiken Siber. A16 6 Karl Klejnstrup Sigvej 5 fylder 60 år den A16 6 Maren Pedersen Enghavevej fylder 70 år den 20 januar A16 6 Nu aktivitet i aktivitetscentret. A16 6 Rigmor Hansen Gyldenlund Sigvej 3 fylder 70 år den A16 6 Størst interesse for lokalradio i Vinding Vind og Ørnhøj. A16 6 Sørvadspejdere svedte i 39 graders varme. A16 7 Indbrud i grillbar i Ørnhøj. A16 7 Nu kan der tegnes mølleanparter i Vinding. A16 7 Spejdere atter hjemme i Sørvad A16 7 TRA kan ikke dække transport-behovet i Ørnhøj og Sørvad. A16 8 Der var sving i ketcherne i Sørvadhallen. A16 8 Elisabeth Kokholm Horslundvej 4 fylder 70 år den A16 8 Fik succes med Lånte fjer. A16 8 Forslag om at nedlægge kommunekontorer i Vinding, Vind og Sørvad. A16 8 Optræder med lånte fjer. A16 8 Sander med i hård konkurrence. A16 8 To halvlege med Helge Sander. A16 8 Travl dag for Sander. A16 8 Video tyveri fra fritidscenter. A16 9 Billede af amatører der opførte Lånte fjer. A16 9 Borger protest mod plan om at lukke kommunekontorer. A16 9 Der bygges på højtryk i Trehøje. A16 9 Første kvinde i landboledelse. A16 9 Landboprotest mod halbyggeri. A16 9 Mølleplanerne i Sørvad droppes måske. A16 9 Vinding KFUM har stort underskud.

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1998 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62

for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62 august- december 2011 Samlingshuset Trods forsinkelser af

Læs mere

Nr. 89 14. november 2007 15. årgang

Nr. 89 14. november 2007 15. årgang Nr. 89 14. november 2007 15. årgang Grønbjerg Gymnastik- og Ungdomsforenings 100-års jubilæumsreceptionen Fredag eftermiddag d. 2. november præcis 100 år efter den stiftende generalforsamling i 1907 havde

Læs mere

Kaj Munk - hvordan var han egentlig?

Kaj Munk - hvordan var han egentlig? Kaj Munk - hvordan var han egentlig? Frede Lauritsen Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse: Forside / titelblad side 1 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Kaj Munk - hvordan var han egentlig? side 5-80

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider

for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider Fædrelandssang - Fugleskydning - Lokalpolitik - Vin

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus.

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus. L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøj-festival Payamino Byfest i Ø.B. Borgerforeninger Bjesk Samlingshus Dagpleje Spejderhus Skolejubilæum ØB-kolonien Nummer 49 Juni-august

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

Johanne og Arne Nørgaard

Johanne og Arne Nørgaard Desværre må I i år nøjes med en kort julehilsen fra mig, da jeg opholder mig på Centralsygehuset i Randers. Men i løbet af nogle få dage vil jeg atter være hjemme. Jeg ønsker derfor alle en god og fredfyldt

Læs mere

ikke mere nytårsskyts at sælge. Da Vodskov Avis besøgte

ikke mere nytårsskyts at sælge. Da Vodskov Avis besøgte Tildelt Ugeavisernes Specialpris 2008 Tildelt Vodskovprisen 2009 Til samtlige husstande, kontorer og butikker Nr. 1 tirsdag/onsdag 4.-5. jan 2011 10. årgang Tlf. 98 29 33 22 Vodskov, Vestbjerg, Sulsted,

Læs mere

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11 Nummer 1, 14. årgang, januar 2008 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jens tager kampen op Læs side 3 Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 1. Oktober 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 1. Oktober 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 1 Oktober 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

Landbruget var min store drøm

Landbruget var min store drøm Landbruget var min store drøm Fra smedesøn i Sivested til gårdejer i Fladstrup af Poul Smed Petersen Det Historiske Udgiverværksted I Grenaa 2000 Forord I de lange vinteraftener 1985-86 fik jeg lyst til

Læs mere

Julen er. Brande Jul 2011. Brande Jul 2011

Julen er. Brande Jul 2011. Brande Jul 2011 Brande Jul er atter på gaden, hermed genoptages og videreføres en gammel tradition i byen og vi håber, den kan vare ved. Det første Brande Jul blev udgivet tilbage i 1943. Vi håber, læserne hilser initiativet

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere