ROCKWOOL koncernen. Salgskontorer, administration, etc. Fabrik X Planlagt fabrik. ROCKWOOL Rapporten 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROCKWOOL koncernen. Salgskontorer, administration, etc. Fabrik X Planlagt fabrik. ROCKWOOL Rapporten 2012"

Transkript

1 ROCKWOOL Rapporten 2012

2 ROCKWOOL koncernen ROCKWOOL koncernen er verdens førende leverandør af innovative produkter og systemer baseret på stenuld, som forbedrer miljøet og livskvaliteten for millioner af mennesker. Koncernen er blandt verdens førende inden for isoleringsindustrien med produkter og løsninger for alle større anvendelsesområder for både beboelsesejendomme og erhvervsbyggeri. Sammen med andre byggerelaterede produkter som f.eks. akustiklofter og facadebeklædning, sikrer koncernen energieffektive og brandsikre bygninger med god akustik og et behageligt indeklima. Vi skaber også grønne løsninger til gartneriindustrien, specialfibre til industrielt brug, effektiv isolering til procesindustrien og marine- og offshore segmentet samt støj- og vibrationsisolering til den moderne infrastruktur. Vores over medarbejdere i mere end 40 lande tager sig af kunder i det meste af verdenen, mens koncernens hovedkvarter ligger tæt ved København. I 2012 havde koncernen en omsætning på DKK mio. Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Nordic Exchange København. Koncernen er stærkt repræsenteret i Europa, og vi udvider vores produktion, salgs- og serviceaktiviteter i Rusland, Nordamerika, Indien og Østasien. Sammen med et stort netværk af forretningspartnere sikrer vi hermed, at koncernens produkter og systemer er globalt repræsenteret. X X Salgskontorer, administration, etc. Fabrik X Planlagt fabrik ROCKWOOL Rapporten 2012 Forside: FLEXSYSTEM TM muliggjorde ambitiøst byggeprojekt Det tog kun tre år at fuldføre byggeriet af Statoils nye norske kontorbygning på mere end kvadratmeter med plads til mere end medarbejdere. Bortset fra tiden, var de afgørende faktorer i byggeriet optimal sikkerhed, energieffektivitet og økonomiske begrænsninger. En del af byggeriets succes tilskriver arkitekten ROCKWOOL FLEXSYSTEM. Systemet er meget hurtigt at arbejde med og muliggør nye løsninger for en termisk dækning på undersiden af kontorlamellerne.

3 Vi har en solid platform og en stærk position at bygge vores fremtidige vækst på På vej mod en sand global virksomhed I 2012 satte koncernen alle kræfter ind på at virkeliggøre Rock the Globe strategien som er udviklet og finjusteret i forventning om, at udviklingen i verdensøkonomien generelt og byggebranchen specielt i de kommende år stadig vil være vældigt udfordret. Vores europæiske aktiviteter inden for kerneforretningen Isolering vil fortsat være rygraden i vores succes, og vi er i gang med at optimere vores aktiviteter på alle fronter. Dette omfatter mere sofistikerede og kundeorienterede tilgange til markedet for vores produkter og systemer og en større omlægning af vores produktionsstruktur. Vi har også skarp fokus på at øge markedets opmærksomhed på den unikke kombination af egenskaber, som ROCKWOOL stenuldsprodukter fra naturens hånd besidder. Vores initiativer understøttes af en øget indsats inden for public affairs området med henblik på at oplyse politikere og lovgivere om samfundets fordele ved bedre brandsikkerhed, forbedret akustik og bygningers samlede energimæssige ydeevne. For yderligere at reducere effekten af vores høje eksponering over for udviklingen på det europæiske marked fortsætter koncernen sin indtrængning på andre geografiske markeder. I løbet af 2012 blev vores fjerde isoleringsfabrik i Rusland taget i brug med succes, og beslutning om at øge kapaciteten væsentligt i Nordamerika og i det nordlige Kina blev offentliggjort vil mildt sagt ikke blive et let år, men ROCKWOOL koncernen er gearet både ledelsesmæssigt og finansielt til at tackle udfordringerne. Koncernen er klar til at høste frugterne både på top- og bundlinje, så snart den globale økonomi igen kommer i en positiv gænge. Eelco van Heel Koncernchef for ROCKWOOL koncernen Vi fortsætter med at investere massivt i øget vækst og forbedret rentabilitet i vores Systems aktiviteter, der ikke er relateret til isolering, og her spiller innovative, nye produkter og systemer en væsentlig rolle. 3

4 Nøgletal Nettoomsætning (DKK mio.) Årets resultat (DKK mio.) Cash flow fra driftsaktiviteter (DKK mio.) Investeringer og akkvisitioner (DKK mio.) Omsætning geografiske segmenter (DKK mio.) Medarbejdere geografisk fordelt Vesteuropa Østeuropa inkl. Rusland Vesteuropa Østeuropa inkl. Rusland Nordamerika, Asien og andre Nordamerika, Asien og andre 4 ROCKWOOL rapporten 2012 I ROCKWOOL International A/S

5 Femårsoversigt Resultatposter i DKK mio Nettoomsætning EBITDA Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Balanceposter i DKK mio. Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Øvrige i DKK mio. Cash flow fra driftsaktiviteter Investeringer og akkvisitioner Frit cash flow Netto-rentebærende gæld Forsknings- og udviklingsomkostninger Antal medarbejdere Antal medarbejdere, ultimo Nøgletal Overskudsgrad 8 % 7 % 7 % 5 % 11 % Resultat pr. aktie på DKK Udbytte pr. aktie på DKK 10 10,2 9,6 9,6 9,6 9,6 Udbytte/resultat (payout ratio) 28 % 32 % 40 % 64 % 21 % Cash earnings pr. aktie på DKK Indre værdi pr. aktie på DKK Afkastningsgrad 12 % 10 % 9 % 7 % 20 % Egenkapitalforrentning 9 % 7 % 6 % 4 % 13 % Soliditet 73 % 68 % 72 % 73 % 68 % Financial gearing 0,01 0,06 0,05-0,02 0,06 Aktiemarkedet Aktiekapital (DKK mio.) Aktiekurs A aktie (DKK) Aktiekurs B aktie (DKK) Antal A aktier (10 stemmer) Antal B aktier (1 stemme) For definitioner af hoved- og nøgletal se side 60. For hovedtal i EUR se side 54. De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne rapport, herunder forventet salg og indtjening, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerhed og kan påvirkes af faktorer, som influerer på koncernens aktiviteter, for eksempel globale økonomiske forhold, herunder rente- og valutaudvikling, råmaterialesituation, produktionsog distributionsrelaterede problemer, kontraktbrud eller ikke-forventet kontraktophør, markedsdirigerede prisnedsættelser, markedets accept af nye produkter, lanceringer af konkurrerende produkter og andre uforudsete faktorer. 5

6 Energi og klima som vækstmotorer Isolering af bygninger og industrielle processer er et oplagt middel til at tackle tre af tidens store udfordringer energiforsyning, klimaændringer og arbejdsløshed samtidig med at det forbedrer såvel samfunds- som privatøkonomi. Derfor er vigtigheden af energieffektivitet i bygninger øget i løbet af de seneste år, men tiltagene er stadig langt fra nok til at imødegå udfordringerne. Der er fortsat et enormt uudnyttet potentiale. Kun en brøkdel af vores bygninger er forberedt til en fremtid med lavenergi. I dag står bygninger for ca. 40 % af energiforbruget i de højtudviklede samfund. I vækstøkonomierne, hvor millioner af mennesker flytter ind til byerne med deraf følgende behov for aircondition i kontorer, hjem og supermarkeder er energiefterspørgslen i bygninger steget kraftigt. På globalt plan vil en reduktion på 75 % af energiforbruget i bygninger være et både muligt og gennemførligt langsigtet mål. Ved at gøre vores bygninger energieffektive kan vi spare milliarder både i energiudgifter og i tons udledt CO 2. Alene i EU kan der skabes mere end 1 million grønne vækstjobs, ikke mindst i byggeindustrien, hvor der i adskillige lande er alt for mange ledige hænder. Ifølge den europæiske undersøgelse Hvor mange jobs? af Energy Efficiency Industrial Forum vil der for hver EUR 1 million der investeres i opgradering af energieffektiviteten i bygningsmassen i gennemsnit skabes 19 nye jobs i direkte afledt effekt. Ifølge undersøgelser af CO 2 -reduktion, fra bl.a. McKinsey, er isolering blandt de lavest hængende frugter med nogle af de største økonomiske gevinster for hvert ton sparet CO 2. Nye bygninger kursen er lagt Energieffektivitet i bygninger bliver mere og mere vigtigt på den politiske dagsorden. EU har besluttet, at nye bygninger skal være på næsten 0-energi niveau fra og med Offentlige bygninger skal føre an og opfylde disse krav to år tidligere, dvs. fra Bygninger, der gennemgår større renoveringer, skal også overholde de nye lavenergikrav, hvor det er teknisk og økonomisk muligt. Europæiske regeringer er nu i gang med trinvist at introducere de hidtil kraftigste forbedringer af reglerne om energieffektivitet. I mange lande vil der blive krævet mere end en fordobling af energieffektivitetsstandarden over de næste 6-8 år. Eksisterende bygningsmasse stort potentiale Ifølge FN s klimapanel, United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ligger det største omkostningseffektive potentiale for CO 2 -besparelser i Energirenovering af bygninger, som her i Hattingen, Tyskland, er en af de mest økonomisk rationelle løsninger til nedbringelse af CO 2 -udledning. I 2012 vedtog EU-kommissionen Energisparedirektivet, som har reduktion af CO 2 i byggesektoren som en af sine hjørnestene. 6 ROCKWOOL rapporten 2012 I ROCKWOOL International A/S

7 moderniseringen af den eksisterende bygningsmasse. EU-kommissionen er også kommet til den konklusion, at eksisterende bygninger byder på muligheder for at reducere udledningerne omkostningseffektivt og inden for kort tid, og at udledning af drivhusgasser fra byggesektoren vil kunne reduceres med ca. 90 % i EU har forpligtet sig til at reducere den samlede CO 2 -udledning med % i forhold til 1990-niveauet i Nationalt initiativ På en række af ROCKWOOL koncernens nøglemarkeder sætter nationale regeringer yderligere skub i energieffektiviseringen af bygninger. I Tyskland investerer regeringen EUR mio. årligt i medfinansiering af energieffektivt byggeri og modernisering af ca bygninger. Programmet har betydelig samfundsmæssig værdi (se boksen nedenfor). Nyt EU direktiv om energieffektivitet Hovedparten af bygningsmassen i 2050 er allerede opført i dag. For at håndtere denne situation blev der i 2012 vedtaget et nyt EU direktiv om energieffektivitet. Det kræver især at regeringer sætter sig i førersædet for en gennemgribende energimodernisering af egne bygninger og kræver, at der årligt energirenoveres 3 % af bygningsarealet i de bygninger som staten ejer og benytter. Derudover introducerer direktivet for energiforsyningsselskaberne en forpligtelse til at hjælpe deres kunder med i gennemsnit at blive 1,5 % mere energieffektive hvert år. Forsyningsselskaber, som ikke overholder dette, vil blive idømt bøder. Direktivet trådte i kraft i december 2012, og de to ovennævnte krav skal være gældende fra januar I Frankrig tilstræber den nye regering at energimodernisere boliger om året. Derudover agter den at bygge yderligere nye energieffektive boliger årligt indtil Finansieringen vil komme fra salg af CO 2 -kvoter og hvide certifikater. Med en reduceret momssats for energirenovering samt rentefrie lån og skattefradrag for isolering, vinduer og varmeanlæg vil man fortsat tilskynde til effektiv renovering. Frankrig har også planer om gennemgribende energirenovering af både statsejede bygninger og offentlige bygninger ejet af lokale myndigheder. I Tyskland har man i løbet af de seneste to år dels skabt og dels bevaret mellem og jobs årligt. Desuden har man opnået at spare CO 2 -udledning og oplevet en reel pengemaskine, som giver samfundet en tilbagebetaling på EUR 4-5 for hver EUR 1, der investeres af offentlige midler som tilskud eller lavt forrentede lån til energieffektive byggeprojekter. Ifølge Jülich Research Centre er dette den enestående følge af Tysklands såkaldte KfW (Kreditanstalt für Wideraufbau) program for energieffektivisering af bygninger. WWF Verdensnaturfonden har kaldt Tysklands energieffektiviseringsprogram for bygninger det bedste program til klimamæssig og økonomisk forbedring. EUR mio + EUR mio + EUR mio = EUR mio EUR mio + EUR mio = EUR mio INVESTERET KAPITAL (TILSKUD + LAVT FORRENTEDE LÅN) OFFENTLIGE FINANSER LÅN KFW BANK PENGE HUSEJER INVESTERING I ENERGI- EFFEKTIVITET JOBS SKABT ELLER BEVARET INDTÆGT FRA SKATTE- BETALINGER GEVINST SPARET VED MINDRE ARBEJDS- LØSHED INVESTE- RINGS- AFKAST OFFENTLIGE FINANSER 7

8 The Shard glasskåret ligger i London og er Europas højeste bygning. Den har ikke-brændbar ROCKWOOL isolering i konstruktionen. 8 ROCKWOOL rapporten 2012 I ROCKWOOL International A/S

9 Omsætning, markeder og resultater Hovedpunkter Omsætningen steg med 6,7 % og nåede DKK mio. EBITDA steg med 24,2 % og nåede DKK mio. Årets resultat steg med 24,2 % og beløb sig til DKK 774 mio. Investeringer udgjorde DKK 964 mio. Cash flow fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio. - en stigning på 14,9 % i forhold til For 2013 forventes en omsætning på lidt over 2012-niveauet med et resultat for hele året på omkring DKK 700 mio. Investeringsniveauet for 2013, ekskl. akkvisitioner, forventes at blive ca. DKK mio. Det foreslåede udbytte øges til DKK 10,20 pr. aktie. ROCKWOOL koncernens omsætning steg med 6,7 % i 2012 og nåede DKK mio. Væksten var næsten udelukkende organisk. På grund af stærk modvind i økonomien generelt, og i byggesektoren i særdeleshed, nåede koncernen lige netop ikke sit finansielle mål om en årlig vækst på 8 %. Omsætningsstigningen varierede betydeligt fra region til region. På de vesteuropæiske kernemarkeder, som står for 61 % af den globale omsætning, steg omsætningen moderat med 2,1 % og nåede DKK mio., dog med store udsving landene imellem. Tyskland og Frankrig viste en sund udvikling, hvorimod lande som Holland, Storbritannien, Spanien og Danmark var hårdt ramt af krisen i byggesektoren. Central- og Østeuropa klarede sig bedre med en stigning i omsætningen på 11,8 % til DKK mio. Polen var et lyspunkt, især i de første seks måneder af 2012, mens Rusland klarede sig bedst i anden halvdel af året. ISOLERING SYSTEMS DYRKNINGS- SUBSTRATER LOFTLØSNINGER BYGNINGS- ISOLERING TEKNISK ISOLERING 82 % 18 % STØJ- OG VIBRATIONS- KONTROL FACADE- PLADER SPECIALFIBRE 9

10 Den fortsatte kraftige vækst i omsætningen i Nordamerika førte i 2012 til beslutningen om at etablere vores første fabrik i USA i staten Mississippi. Koncernen driver allerede to fabrikker i Canada tæt på Toronto og den amerikanske grænse. Markederne uden for Europa udviklede sig godt med en omsætningsvækst på 19,3 %, og det bragte den samlede oversøiske omsætning op på DKK mio. Nordamerika fortsatte med at vise tocifrede vækstrater for tredje år i træk. De sydøstasiatiske markeder, herunder Kina, klarede sig også godt, selvom væksten blev begrænset af, at den produktionskapacitet, vi råder over i regionen, var fuldt udnyttet. Forretningsområder Facadeisoleringssystemer udgør et voksende segment, da de gør det muligt at opnå attraktiv opgradering af eksisterende bygninger til en højere energistandard. Desuden opnås der ekstra fordele, idet bygningen bliver mere sikker, mere værdifuld, flottere og mere komfortabel at opholde sig i, uden at der ændres på den overordnede bygningsstruktur. Efter akkvisitionen af det polske selskab FAST i 2011 har koncernen lanceret sine egne facadesystemer i 2012 baseret på FAST teknologier. Isoleringssegmentet Omsætningen i isoleringsforretningen steg med 6,4 %, hvilket er markant højere end væksttallene for byggeriet i de fleste regioner. Omsætningen nåede DKK mio. Takket være kombinationen af et bedre produktmix og højere priser steg rentabiliteten. EBIT endte på DKK 766 mio. svarende til en overskudsgrad på 5,7 %, hvilket er betydeligt højere end sidste år. Omsætningen på de største vesteuropæiske markeder var stærkt afhængigt af renoveringsaktiviteten, da nybyggeriet stadig var på lavt niveau i alle lande dog med undtagelse af Tyskland. På de to største markeder Tyskland og Frankrig blev renoveringsprojekter godt hjulpet af statsstøtteordninger, der ydede tilskud, lån eller gav skattefordele med henblik på at høste tredobbelte fordele i form af sparet energi, lavere CO 2 -udledning og grønne jobs i byggesektoren. Da renoveringsprojekter ofte er ret arbejdskraftkrævende, har de en betydelig effekt på beskæftigelsen. I de senere år har koncernen udviklet en række ophavsretligt beskyttede teknologier, der giver forbedrede produkter, lavere omkostninger og en bedre miljøprofil. For at udnytte fordelene ved disse teknologier som ofte kræver betydelige investeringer i vores eksisterende fabrikker har der været et omstruktureringsprojekt i gang i Europa i Som et af de første væsentlige tiltag i dette projekt vil koncernen anvende DKK 450 mio. i Danmark. I de kommende år vil der blive offentliggjort yderligere investeringer i andre europæiske lande. Hovedtal for Isoleringssegmentet DKK mio Ekstern nettoomsætning Intern nettoomsætning EBITDA Af- og nedskrivninger EBIT ROCKWOOL rapporten 2012 I ROCKWOOL International A/S

11 Udvendig facadeisolering er et voksende segment på mange markeder. Eftersom beboerne ikke behøver at flytte ud af bygningen under renoveringen, er det en forholdsvis nem måde at opdatere bygningens design og energitilstand på - her set i Hedehusene, Danmark. I Tyskland var der i 2012 en ophedet debat om brandrisici forbundet med systemer baseret på brændbar isolering. Hvis kravene til brandsikkerhed strammes, vil det kunne få en positiv effekt på efterspørgslen efter vores løsninger. 11

12 I den central- og østeuropæiske region blev den fjerde fabrik i Rusland taget i brug med succes. Det russiske marked, som indtil da havde importeret supplerende leverancer, specielt fra vores polske fabrikker, serviceres nu af egne fabrikker. Det betyder besparelser i transportomkostninger og besparelse af importtolden på 15 % på byggematerialer. I Polen har den sunde udvikling på hjemmemarkedet i stort omfang erstattet den tidligere eksport til Rusland. På de oversøiske markeder er de seneste års hastige vækst fortsat i Nordamerika. De solide resultater er især skabt på gør-det-selv markedet gennem store byggevarekæder som Lowe s og Home Depot. For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter vores produkter og for at etablere en ekstra geografisk base, som kan servicere nye områder til konkurrencedygtig pris, blev det besluttet at investere ca. DKK 800 mio. i opførelsen af en fabrik i Mississippi nær Memphis, Tennessee. Koncernen driver allerede to fabrikker i Øst- og Vestcanada, begge tæt på den amerikanske grænse. Den nye fabrik forventes at være fuldt driftsklar i Det asiatiske marked er enormt, og alle vores fabrikker kører med fuld kapacitet, dog med undtagelse af den nye fabrik i Indien. Efterspørgslen efter ikke-brændbar stenuldsisolering specielt facadeisolering til højhuse forventes at stige betydeligt. Koncernen har derfor besluttet at investere ca. DKK 800 mio. i en ny fabrik i Tianjin, 150 km fra Beijing. De nordlige regioner i Kina er kolde om vinteren, og der er en naturlig efterspørgsel efter bygningsisolering for at holde energiforbruget til opvarmning nede. Indtil fabrikken åbner, forventer koncernen i vidt omfang at servicere markedet via import fra Europa. Dette er kun rentabelt på grund af lave fragtrater på containere, der returnerer til Asien fra Europa. Udover bygningsisolering er koncernen verdensførende på markedet for industriel og teknisk isolering, hvor stenuldsprodukter anvendes til isolering af rør, kedler og varmerør ofte i anlæg med høje temperaturer. På trods af et stort behov for denne form for industriel infrastruktur, specielt i udviklings- og vækstlande, har markedet været negativt påvirket af presset på investeringer under den aktuelle finanskrise. Ikke desto mindre har koncernen i 2012 haft en fornuftig omsætning med nogle vigtige projekter, bl.a. i Mellemøsten og Sydafrika. Denne positive omsætningsudvikling har også hjulpet den nye fabrik i Indien godt i gang eftersom den er dedikeret til at servicere det mellemøstlige marked og det hjemlige indiske marked med produkter til industriel og teknisk isolering. Hen imod slutningen af året blev kapacitetsudnyttelsen væsentligt forbedret. 12 ROCKWOOL rapporten 2012 I ROCKWOOL International A/S

13 ROCKFON forretningens succes fortsætter. God akustik og attraktivt design står øverst på arkitektens dagsorden, og ROCKFON lofter er derfor meget efterspurgte. Lofterne kan bl.a. ses i den svenske Miljøstyrelses bygning i Stockholm. Systems segmentet Omsætningen i Systems forretningsområdet udviklede sig gunstigt og nåede DKK mio., hvilket er en fremgang på 7,7 % sammenlignet med Systems segmentet undergår p.t. en strategisk udvikling med stærk ekspansion uden for de traditionelle vesteuropæiske markeder. Hovedtal for Systems segmentet DKK mio Ekstern nettoomsætning Intern nettoomsætning 0 0 EBITDA Af- og nedskrivninger 2 2 EBIT

14 ROCKPANEL facadebeklædning står bag det imponerende flettede udseende på et renoveret flygtningecenter i en SOS-børneby i Østrig. I 2012 blev det besluttet at fordoble den globale produktionskapacitet ved at investere DKK 175 mio. i den hollandske ROCKPANEL fabrik. Forretningen for facadepaneler har været i kraftig vækst i de seneste år og har et interessant potentiale uden for de eksisterende kernemarkeder i Nordvesteuropa. På langt sigt forventes dette at løfte omsætningen, men på kort sigt vil disse investeringer medføre yderligere omkostninger. EBIT for 2012 blev derfor på DKK 299 mio. svarende til en overskudsgrad på 11,2 % noget lavere end sidste år. Det største forretningsområde i segmentet, ROCKFON akustiklofter, udviste solid vækst. ROCKFON loftprodukter appellerer til den eksklusive del af markedet, som værdsætter de lydabsorberende og brandsikre egenskaber samt det æstetiske design. Der er i årets løb udviklet to nye produktionsanlæg, et i Rusland, som åbnede i begyndelsen af foråret, og et i Polen, som forventes at åbne i Derudover har koncernen taget initiativ til at udvide ROCKFON forretningens geografiske dækning ved at etablere salgskontorer i Nordamerika og i Asien. Inden for forretningsområdet for ROCKPANEL facadebeklædning udviklede salget sig langsomt i de første seks måneder, men det har rettet sig igen i andet halvår. ROCKPANEL facadebeklædning anvendes som dekorative og vejrbeskyttende bygningselementer på facader, kviste og tagkanter. Hovedomsætningen er i Nordvesteuropa, hvor Benelux, Tyskland, Danmark og Storbritannien tegner sig for hovedparten af forretningen. Salget af ROCKPANEL plader har oplevet en kraftig tocifret vækst i de seneste år. Det blev derfor besluttet i 2012 at fordoble den eksisterende kapacitet ved at investere DKK 175 mio. i en udvidelse af fabrikken i Holland. Dette vil give mulighed for ekspansion til nye markeder baseret på eksport fra Holland. GRODAN gruppen, som er verdensførende inden for dyrkningssubstrater til professionelle gartnerier, præsterede 14 ROCKWOOL rapporten 2012 I ROCKWOOL International A/S

15 godt i et vanskeligt marked. Den professionelle drivhusindustri udfordres fortsat af prispres fra de store detailkæder og af høje energiomkostninger til drivhusdrift. Omsætningen på de modne vesteuropæiske markeder var fornuftig, mens vækstmarkederne i Central- og Østeuropa, Asien og Nordamerika udviste endnu bedre resultater. For at være klar til en forventet fremtidig vækst i Nordamerika har vi investeret i produktionsfaciliteter på koncernens fabrik nær Toronto, Canada. Tidligere blev GRODAN produkterne importeret fra fabrikker i Europa. Bilbranchen LAPINUS FIBRES væsentligste kundegruppe oplevede en betydelig nedgang som følge af de vanskelige økonomiske betingelser i store dele af verden. Ikke desto mindre var der en beskeden vækst sammenlignet med RockDelta forretningen for vibrationskontrol målrettet mod togtrafik oplevede god salgsfremgang i Der blev opnået adskillige store ordrer, og vi indgik et vigtigt partnerskab med en af de globale aktører inden for togindustrien, tyske Rail.one. Omsætningen inden for specialfibre til bl.a. bremsebelægninger, maling og pakninger var påvirket af vanskelige markedsbetingelser i det meste af RockDelta forretningen har haft et godt år med store projekter med systemer til vibrationskontrol til togtrafik. Selskabets største ordre til dato blev underskrevet i forbindelse med et togtunnelprojekt i Stockholm. 15

16 Finansielle resultater Omsætning ROCKWOOL koncernens samlede omsætning i 2012 var på DKK mio., dvs. en stigning på 6,7 % sammenlignet med Valutakurserne påvirkede omsætningen positivt, da omsætningsstigningen i sammenlignelige kurser var 5,0 %. Årets resultat Koncernens EBITDA for 2012 blev på DKK mio., hvilket er DKK 436 mio. bedre end i EBITDA-margin var 15,3 %, og det er en forbedring på 2 procentpoint i forhold til sidste år, primært på grund af højere salgspriser på de fleste markeder, som mere end opvejede inflationen. EBITDA for 4. kvartal blev på DKK 608 mio., hvilket er DKK 110 mio. bedre end samme periode 2011 og med en EBITDAmargin på samme niveau som for hele året. Den effektive skatteprocent var 29,5 % svarende til en skat for året på DKK 324 mio. Der var et fald i den effektive skatteprocent i forhold til sidste år, primært på grund af regulering af skatteaktiver. Koncernens resultat efter skat blev på DKK 774 mio. svarende til en stigning på DKK 151 mio. i forhold til Koncernens resultat efter skat og minoritetsinteresser - som i årsrapporten i marts 2012 forventedes at blive på over DKK 600 mio. blev på DKK 772 mio., primært på grund af højere salgspriser og lavere inflation end forventet. Resultat efter skat for moderselskabet blev på DKK 667 mio., svarende til et fald på DKK 57 mio. i forhold til 2011, primært på grund af færre indtægter fra datterselskaber og højere finansomkostninger. I 2012 blev EBIT på DKK mio. eller en overskudsgrad på 7,8 %, hvilket er en stigning på DKK 237 mio. eller 26,2 % i forhold til sidste år. Valutakurserne havde ingen væsentlig indvirkning på koncernens EBIT. Investeringer og cash flow Cash flow fra driftsaktiviteter blev på DKK mio., svarende til en stigning på 14,9 % som følge af forbedrede driftsresultater. EBIT for 4. kvartal var påvirket negativt af nedskrivninger på ca. DKK 58 mio., hvorimod 4. kvartal sidste år blev påvirket positivt. Korrigeres der for disse ekstraordinære poster, fortsatte 4. kvartals driftsmæssige EBIT for 2012 den opadgående tendens fra de forudgående ni måneder. De finansielle nettoomkostninger udgjorde DKK 55 mio., hvilket er DKK 8 mio. mere end i 2011, primært på grund af provision til fornyelse af koncernens bankfaciliteter. Dog er låneniveauet meget lavt, og renteomkostningerne er stadig lave. Driftskapitalen ved udgangen af 2012 var højere end sidste år, hvilket havde en negativ indvirkning på vores cash flow. Dette skyldtes primært stigende varebeholdninger, også i relation til nye fabrikker. Nettolikvider bundet i driftskapital som procent af nettoomsætningen udgjorde 7,8 % mod 6,8 % sidste år. Investeringer udgjorde DKK 964 mio. i 2012, hvoraf DKK 473 mio. blev afsat til kapacitetsforbedringer og resten til løbende investeringer i eksisterende fabrikker. Finansielle mål for ROCKWOOL koncernen Gennemsnitlig omsætningsvækst på 8 % Overskudsgrad på 11 % af nettoomsætningen Mål 10 Mål ROCKWOOL rapporten 2012 I ROCKWOOL International A/S

17 Frit cash flow i 2012 udgjorde DKK 790 mio., hvilket er en forbedring på DKK 463 mio. som hovedsageligt skyldtes bedre resultater og lavere investeringer. Balance De samlede aktiver udgjorde DKK mio. ved udgangen af 2012, hvilket er en stigning på DKK 311 mio. sammenlignet med sidste år. Stigningen skyldtes øgede varebeholdninger og likvide midler på DKK 295 mio. Debitorer var på samme niveau som sidste år på grund af lav omsætning i december. Det gennemsnitlige antal debitordage faldt med 0,8 dage sammenlignet med ROCKWOOL koncernens egenkapital ultimo 2012 var DKK mio., en stigning på DKK 793 mio. i forhold til sidste år og svarende til en soliditet på 72,6 %. Egenkapitalen blev forøget med DKK 567 mio. som følge af årets resultat fratrukket udbytteudbetalinger samt med DKK 223 mio. fra gunstige valutakurser. imellem. Det nyligt vedtagne EU direktiv om energieffektivitet vil fortsat give en hjælpende hånd til renoveringssegmentet generelt. Lande, som allerede har igangsat massive renoverings-incitamentsprogrammer, såsom Tyskland og Frankrig, burde fortsat vise stabil udvikling. Dog forventes det ikke at nybyggeriet i Europa vil forbedres i I Nordamerika forventes omsætningen at udvikle sig positivt, takket være den geografiske ekspansion og den generelle positive udvikling i byggesektoren. Dette vil skabe et solidt volumenfundament for den nye fabrik, som bliver bygget i Mississippi og som forventes taget i brug i midten af I Sydøstasien ser vi en forbedring i kernesegmentet for industriel og teknisk isolering og det forventes at efterspørgslen efter ikke-brændbar isolering i Kina vil vokse hurtigt, støttet af strengere brandsikkerhedslovgivning. Vi forventer at koncernens omsætning i 2013 vil blive lidt højere end i Likvide midler udgjorde netto DKK 189 mio. ved udgangen af 2012, svarende til en stigning på DKK 317 mio. sammenlignet med året før. Ved udgangen af 2012 havde koncernen uudnyttede, garanterede kreditfaciliteter på DKK mio. Ultimo 2012 udgjorde den rentebærende gæld netto DKK 68 mio., svarende til et fald på DKK 482 mio. sammenlignet med Forventninger Det forventes at den generelt aftagende volumenudvikling, som vi har set i Europa de sidste to kvartaler i 2012, vil fortsætte i 2013, dog med væsentlige forskelle landene Den gunstige udvikling i priserne på støberikoks, som vi har set siden midten af 2012, vil få en positiv effekt i Inflationen på andre råvarer og logistik kunne opveje denne fordel. Koncernen vil i 2013 prioritere udviklingen af den interne effektivitet højt gennem lean fabriksprogrammet og omstruktureringen af den europæiske produktionsplatform. Overskuddet for 2013 forventes at blive omkring DKK 700 mio. Investeringer, eksklusiv akkvisitioner, forventes at blive DKK mio. Heraf vil DKK mio. blive allokeret til kapacitetsudvidelsesprojekter, herunder nyopførte fabrikker i USA og Kina samt nye ROCKPANEL og ROCKFON konfektioneringsfabrikker. Afkastningsgrad på 15 % af den investerede kapital Soliditet på minimum 50 % af aktiverne Mål 40 Mål

18 I 2012 besluttede ROCKWOOL koncernen at udvide sine aktiviteter kraftigt i Kina med en fabrik nær Beijing. 18 ROCKWOOL rapporten 2012 I ROCKWOOL International A/S

19 CSR - Ønsket om at kunne bidrage Vi ønsker at bidrage til en positiv samfundsudvikling. Det fremgår af ROCKWOOL koncernens sociale charter og afspejles i vores politik for social ansvarlighed. Den type forretningsaktiviteter, som koncernen beskæftiger sig med såsom omfattende energibesparelser, reduktion af CO 2 - udledninger og mere sikre bygninger, der alt sammen kendetegner effekten af vores produkter har i sig selv en positiv effekt. Vores ambitioner rækker dog ud over denne horisont og dækker alle relevante former for samspil med såvel det globale samfund som lokalsamfundene. Arbejdet med social ansvarlighed er centreret omkring de etiske aspekter af vores miljømæssige, sociale og forretningsmæssige aktiviteter. Ved at bevare fuldt fokus på disse områder og ved løbende at rapportere for at vise gennemsigtighed driver vi en profitabel virksomhed på ærlig og ansvarlig vis. Nogle af de væsentligste udviklingspunkter i 2012 var: evalueringerne identificeret et mindre antal virksomheder med mindre problemstillinger, og her er der taget yderligere initiativer for at sikre, at alle lever op til de stillede krav. Naborelationer Efter en langvarig og langtrukken proces fik ROCKWOOL koncernens fabrik i Kroatien den endelige driftstilladelse, og blev officielt indviet med deltagelse af de respektive danske og kroatiske ministre. Den oprindelige lokale modstand og de lokale forbehold er nu i det store hele vendt til et frugtbart samarbejde til fordel for både det lokale samfund og myndighederne. Whistleblower politik En whistleblower politik er blevet introduceret for at understrege virksomhedens allerede stærke tilskyndelse til at rapportere alvorlige og følsomme anliggender vedrørende brud på vores forretningsmoral eller gældende lovgivning. Miljømæssigt bidrag Der blev indført et nyt mål for energi- og CO 2 -effektiviteten for vores fabrikker. Målet er en forbedring på 15 % fra 2009 til For at nå målet har koncernen intensiveret sit succesrige forbedringsinitiativ. Det gælder især råvareeffektivitet og smelteprocessen via nye teknologier, genanvendelse af råvarer og andre alternative råvarer. Indtil videre er CO 2 -effektiviteten forbedret med 8,6 % fra 2009 til Kontrol med leverandører For at sikre en høj CSR-standard blandt vores råvareleverandører blev der i 2012 introduceret en evalueringsproces for leverandører. Alle leverandører, som har kontrakt med koncernens sourcing- og indkøbsenhed, er blevet bedt om at underskrive koncernens adfærdskodeks. Indtil videre har Vores indsats og handlinger inden for social ansvarlighed er nærmere beskrevet på vores hjemmeside, hvor det også er muligt at få adgang til vores årlige bæredygtighedsrapport. Se mere på: Bæredygtighedsrapporten - The Sustainability Report 2012 > Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar i henhold til Årsregnskabsloven 99a. > ROCKWOOL koncernens sociale charter > CO 2 -rapportering i Danmark I 2012 blev ROCKWOOL koncernen Danmarks næstbedste CO 2 -rapporterende virksomhed i Carbon Disclosure Project (CDP) med 93 ud af 100 point. Det er en forbedring på 7 point i forhold til CDP-rapporten giver større gennemsigtighed for internationale investorer og analytikere, som søger at forstå børsnoterede selskabers CO 2 -profil. Se den samlede CDP-rapport: > 19

20 Governance Corporate governance er en naturlig og mangeårig del af de driftsmæssige rammer for ROCKWOOL koncernen. Vores corporate governance sikrer, at vores besluttende organers struktur og funktion er optimal for koncernens forretning og interessenter. ROCKWOOL International A/S corporate governance charter består af et sæt principper og regler, som omfatter vedtægter, forretningsorden for bestyrelsen samt ledelsesinstrukser for direktionen, og disse er i overensstemmelse med vores værdigrundlag og Principles of Leadership og ROCKWOOL koncernens forretningsregler. I henhold til bestemmelserne i selskabsloven og ROCKWOOL International A/S vedtægter er kontrol- og ledelsesfunktionerne i ROCKWOOOL koncernen delt mellem koncernledelsen og bestyrelsen samt generalforsamlingen af aktionærer. Koncernledelsen Koncernledelsen er ansvarlig for den daglige ledelse af koncernen. Den består af koncernchefen og seks direktører i alt to danskere, to hollændere, en tysker, en franskmand og en finne. Koncernchefen og finansdirektøren er registreret som direktion i henhold til dansk lovgivning. Bestyrelsen ansætter medlemmerne af koncernledelsen. Formandskabet, der består af formanden og en eller to næstformænd, finder sammen med koncernchefen efterfølgere til direktører, som derefter præsenteres for bestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsesmedlemmer, som vælges på generalforsamlingen, vælges for en periode på ét år. Når der vælges medlemmer til bestyrelsen, bliver der lagt vægt på kandidaternes evne til at bidrage til koncernens udvikling. Der er seks generalforsamlingsvalgte medlemmer: fem danskere og en tysker. Yderligere information om hvert medlem er tilgængelig på koncernens hjemmeside. Yderligere medlemmer i øjeblikket tre danskere vælges af medarbejderne i henhold til dansk lovgivning. Bestyrelsesmedlemmer, der fylder 70 år, skal træde tilbage ved næste generalforsamling. Bestyrelsen udpeger en formand og en eller to næstformænd blandt bestyrelsesmedlemmerne. Alle udnævnelser er for et år ad gangen. Bestyrelsen har nedsat to komiteer med henblik på at forberede beslutninger som tages af bestyrelsen: en Revisionskomite og en Vederlagskomite. Revisionskomiteen I overensstemmelse med dansk lovgivning om revisionskomiteer har bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen 2012 konstitueret sig med Bjørn Høi Jensen som det medlem af Revisionskomiteen, som er uafhængigt og besidder den påkrævede indsigt på revisions- og regnskabsområdet. Bestyrelsen Bestyrelsen træffer beslutning i sager, der er af væsentlig betydning for koncernens aktiviteter. Disse sager inkluderer beslutninger om de strategiske retningslinjer, godkendelse af periodeplaner samt beslutninger om større investeringer og frasalg. Revisionskomiteen (formand for komiteen Bjørn Høi Jensen, Heinz-Jürgen Bertram og Thomas Kähler) håndterer finansiel rapportering og finansiel kontrol, virksomhedsrisici, evaluering af forholdet til de eksterne revisorer for ROCKWOOL International A/S og andre af koncernens virksomheder, og evaluering af den udførte revision. En vigtig del af bestyrelsens arbejde er løbende at overvåge de risikofaktorer, som er forbundet med selskabets drift. Alle ROCKWOOL selskaberne skal etablere en oversigt over de væsentligste risikoforhold i forbindelse med deres aktiviteter, og på grundlag af disse opstilles én gang årligt en koncernrisikoprofil, der løbende evalueres. Vederlagskomiteen De på generalforsamlingen 2012 valgte medlemmer af Vederlagskomiteen er Tom Kähler (formand for komiteen), Steen Riisgaard og Carsten Bjerg. Komiteen håndterer alle aspekter af aflønningen af direktører på eller over niveau 64 i Mercers IPE system, og godkender disse direktørers eksterne bestyrelsesposter. 20 ROCKWOOL rapporten 2012 I ROCKWOOL International A/S

ROCKWOOL International A/S

ROCKWOOL International A/S ROCKWOOL International A/S Generalforsamling 17. april 2013 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning

Læs mere

Rockwool International A/S

Rockwool International A/S Rockwool International A/S Generalforsamling 27. april 2011 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

ROCKWOOL International A/S

ROCKWOOL International A/S ROCKWOOL International A/S Generalforsamling, 9. april 2014 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning

Læs mere

Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008

Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008 Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning 3. Godkendelse

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2011 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2011 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/10 23. november 2011 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 3. kvartal

Læs mere

ROCKWOOL International A/S

ROCKWOOL International A/S ROCKWOOL International A/S Ordinær generalforsamling 15. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Tom Kähler. Bilag 2. Kandidater til bestyrelsen. Formand Født 11. juni 1943 Nationalitet: Dansk

Tom Kähler. Bilag 2. Kandidater til bestyrelsen. Formand Født 11. juni 1943 Nationalitet: Dansk Bilag 2 Kandidater til bestyrelsen Tom Kähler Formand Født 11. juni 1943 1971: HD (Finansiering og kreditvæsen), Copenhagen Business School 1968: Civilingeniør (kemi), Danmarks Tekniske Universitet 1962-1963:

Læs mere

Meddelelse nr Delårsrapport, 1. halvår 2013 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Delårsrapport, 1. halvår 2013 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/10 27. august 2013 Delårsrapport for 1. halvår 2013 for ROCKWOOL International A/S Bestyrelsen for ROCKWOOL International A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2013.

Læs mere

Meddelelse nr Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 01 2013 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com CVR-nr: 54879415 Side 1/1 1. marts

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Rockwool International A/S. Generalforsamling 22. april 2009

Rockwool International A/S. Generalforsamling 22. april 2009 Rockwool International A/S Generalforsamling 22. april 2009 1 1 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning 3. Godkendelse

Læs mere

Årsberetning for 2007

Årsberetning for 2007 Årsberetning for 2007 Omsætningen steg 21 % og nåede DKK 13,9 mia. EBITDA steg 60 % og nåede DKK 3,4 mia. Årets resultat efter minoritetsinteresser steg 107 % og nåede DKK 1.966 mio. Udgifter til investeringer

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs Side 1/8 31. august 2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

ROCKWOOL koncernen 2014

ROCKWOOL koncernen 2014 ROCKWOOL koncernen 2014 Indholdet af denne brochure er et uddrag af ROCKWOOL International A/S årsrapport for 2014. Se hele rapporten (på engelsk) på vores hjemmeside: > www.rockwool.com/annual+reports

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Rockwool koncernen i Asien

Rockwool koncernen i Asien Rockwool koncernen i Asien Generalforsamling Rockwool International A/S 27. April 2011 1 Asien Største kontinent 30 % af jordens landområder 4 milliarder mennesker (60 % af verdens befolkning) 48 nationer

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Rockwool rapporten 2011

Rockwool rapporten 2011 Rockwool rapporten 2011 CREATE AND PROTECT Rockpanel facadebeklædning skaber et farverigt og levende miljø for børnene på denne skole i Gentofte og beskytter samtidig bygningen mod vejr og vind. Rockpanel

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

ROCKWOOL koncernen. Salgskontorer, administration. ROCKWOOL rapporten 2013

ROCKWOOL koncernen. Salgskontorer, administration. ROCKWOOL rapporten 2013 ROCKWOOL rapporten 2013 ROCKWOOL koncernen ROCKWOOL koncernen er verdens førende leverandør af stenuldsbaserede innovative produkter og systemer, som forbedrer miljøet og livskvaliteten for millioner af

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Historie og ejerstruktur Organisation og geografi Fokus på vækst Datterselskaber Fokus på Q1 2007 Forventninger 2007 Finansielle mål Historie og ejerstruktur

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

ROCKWOOL International A/S

ROCKWOOL International A/S ROCKWOOL International A/S Ordinær generalforsamling 5. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012 Årsrapport 2011 Offentliggjort 1. marts 2012 Indhold 2011 vigtige skridt fremad trods international krise...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Isolering den rentable vej til et energieffektivt samfund...6

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

REDAIR FLEX U-VÆRDIER REDAir FLEX TM. U-værditabeller

REDAIR FLEX U-VÆRDIER REDAir FLEX TM. U-værditabeller 19-05-2016 REDAir FLEX TM U-værditabeller Systemet Udviklet og gennemprøvet af ROCKWOOL A/S FLEX Batts Varme-, brand- og lydisolerende samt fugtafvisende FLEX Friktionsplade Øger friktionen LVL planker

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen BJØRN HØI JENSEN Formand Fødselsdato: 6. oktober 1961 Valgt til bestyrelsen: 2009 Uafhængig iflg. corporate governance anbefalingerne Direktør i Zeno ApS 1985: Cand.polit., Københavns Universitet 2011:

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 01 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 01 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 01 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com CVR-nr.: 54879415 Side 1/1 21.

Læs mere

Et globalt industrikonglomerat

Et globalt industrikonglomerat Et globalt industrikonglomerat i Aarhus Sydbank: 2014 hvad nu? 31. marts 2014 Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Schouw & Co. introduktion AT A GLANCE 135+ års historie 125 år i emballage (senest mælkekartoner)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Rockwool Rapporten 2010

Rockwool Rapporten 2010 Rockwool Rapporten 20 1 Nøgletal Nettoomsætning (DKK mio.) Årets resultat efter minoritetsinteresser (DKK mio.) 15.000 2.000 12.000 1.500 9.000 1.000 6.000 3.000 500 0 06 07 08 09 0 06 07 08 09 Investeringer

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år.

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år. København, 8. maj 2003 6/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 31. marts 2003 Vanskelige markedsbetingelser i lavsæson Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt

Læs mere

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Finansiel målopfyldelse 2007 Oprindelig Seneste Realiseret forventning forventning Beløb i mdkk 2007 (i niveauet) (i niveauet) Opfyldelse Koncern Nettoomsætning

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Pr. fax. 33 12 86 13 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar 2000 6 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.99-31.12.99. Bestyrelsen

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Vision og Forretningsfokus Vision Vi vil med stigende lønsomhed udvikle Gruppen som værende blandt de største udbydere af

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere