Håndbog for. fanebærere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for. fanebærere"

Transkript

1 Håndbog for fanebærere

2 Håndbog for fanebærere 1. udgave 2013 ISBN Danmarks-Samfundet Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby www. danmarks-samfundet.dk e-post: HKH Prins Joachim er protektor for Danmarks-Samfundet Tekst Foto Tegninger Forside Tryk Søren Cruys-Bagger, flagkonsulent, Danmarks-Samfundet Hans Phillipsen Aalborg Flagfabrik Irene Carlsen Faneborgen venter på Kongeskibet Dannebrog i anledning af HM Dronningens besøg i Næstved 4. september 2012 SvendborgTryk

3 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Bæring af fanen 7 Dannebrogsfanen sammen med andre nationers faner 17 Faneborg med dannebrogsfaner 21 Regler for bæring af fanen 23 Faneindvielse 25 Fanen i kirken 31 Fanens betydning 45 Pasning af dannebrogsfanen 47 Faneleksikon 50

4 Danmarks-Samfundets 100 års jubilæum. Aalborg Håndbog for fanebærere

5 Indledning Håndbogen beskriver, hvordan en dannebrogsfane bør benyttes og håndteres i forbindelse med ceremoniel samt hvordan den bør opbevares og passes. Forskellig tradition, foreningskultur, praksis og kutyme betyder, at håndbogens generelle beskrivelser og korrekt optræden med dannebrogsfanen kan være forskellig fra lokal praksis. Håndbogen skal også tilgodese en sikker og korrekt anvendelse af dannebrogsfanen. Det danske flag, Dannebrog, er et nationalt kendings- og samlingsmærke og det ældst kendte nationsflag. Det er i alle lande et almindeligt krav, at nationsflaget skal respekteres som symbol på vedkommende nation. Den respekt, der skal vises flaget, og de særlige regler, som gennem tiden har vundet hævd, er ydre tegn på national samhørighed. Dannebrog er et symbol. Fanen kan som symbol tale til vore følelser. Når fanen anvendes ved forskellige lejligheder, er det også for at udtrykke netop det, der binder os sammen. Indledning 5

6 Men en fane er også et historisk virkemiddel. Dannebrogsfanen knytter os til generationerne før os. Det var dengang, hvor danskerne samledes om de samme idéer og under det samme symbol som nu. Ved at vise respekt for Dannebrog, viser vi samtidig respekt for vore idealer. Danmarks-Samfundet er den organisation, der bl.a. har til formål at styrke kendskabet til og respekten for Dannebrog, samt udbrede kendskabet til Dannebrogs betydning som nationens samlingsmærke og korrekt brug af Dannebrog. De penge, som Danmarks-Samfundet samler ind, bliver hen over året anvendt til at købe flag og faner for. De nye flag og faner bliver overrakt til organisationer, foreninger og andre, som ofte bruger dem i forbindelse med deres aktiviteter i ind - og udland. Dette arbejde er en væsentlig del af Danmarks-Samfundets formål. Se mere på Når der i Håndbog for fanebærere benyttes ordet fane, betyder det en dannebrogsfane. Forskellige foreninger og organisationer kan have forskellig praksis for anvendelse af dannebrogsfanen. Danmarks Marineforening anvender ikke en fane, men et flag på en stang. Den kan i toppen være forsynet med en bådshage eller en træknop. Danmarks Marineforening anvender flaget på samme måde som en almindelig fane. Flag på en stang Mange idrætsforeninger og idrætsorganisationer har gennem årene udviklet deres egne sædvaner for hvordan en dannebrogsfane skal anvendes ved stævner og arrangementer. Eksempelvis kan idrætsforeningerne hilse med fanen på en anden måde, og benytte andre håndgreb, når fanen skal løftes. 6 Håndbog for fanebærere

7 Bæring af fanen Når fanen skal benyttes, skrues fanestangen sammen, og fanespyddet monteres. Fanesnoren påsættes med en løs løkke, så den glider let ned over spyddet. Når fanen skal rulles ud, holdes fanestangen vandret så højt, at fane, fanesnor og kvaster ikke rører jorden. En fanevagt kan assistere med at støtte fanen ved fanespyddet og sikre at fanesnoren ikke vikles op under udrulningen af fanen. Efter brug rulles fanen sammen ved at fanestangen holdes vandret og eventuelt støttes af fanevagten. Fanesnor og fanespyd afmonteres, hvorefter fanestangen skilles ad. Føring af fanen Fanen føres af en fanebærer fulgt af en eller flere fanevagter. Vær meget opmærksom på, at fanebærer og fane skal passe sammen. Ofte ser man mindreårige fanebærere, som skal håndtere store faner. Det magter de ikke. Hvis der er en fanefører, går vedkommende foran fanen. Hvis der indgår flere faner i optoget, vil der normalt være udpeget en fælles fanefører. Fanebærer og fanevagt Fanebæreren bør altid have assistance af en fanevagt, der afløser ved langvarige opgaver. Bæring af fanen 7

8 Det kræver håndelag og rutine at bære en fane. Hvervet som både fanebærer og fanevagt, kræver ikke alene forståelse for hvervets betydning, men også at de begge har en vis fysisk styrke, så de med sikkerhed kan håndtere fanen. Fanebæreren skal kunne sit job. Fanebærerens og fanevagtens påklædning skal være afpasset den pågældende lejlighed med behørig respekt for jobbet. Fanebærer og fanevagt må indstille sig på, at opgaverne kan være meget forskellige og at de - efter de stedlige vilkår - må løse dem på bedste måde. Fanebærer og fanevagt skal altid være på højde med situationen. Faneføreren Er der flere faner, bør der udpeges en fanefører, der er ansvarlig for, at fanerne føres og behandles med værdighed og respekt. Det er desuden faneførerens ansvar, at fanerne opstilles og føres ind samlet. Faneføreren bør have praktisk erfaring som fanebærer eller fanevagt. 8 Håndbog for fanebærere

9 Fanegreb Antrædning Antrædning betyder, at fanebærerne stiller sig på række, i rørstilling, med deres faner. Når der trædes an, har fanebæreren fanen ved fod. Fanestangen støttes mod jorden. Fanens dupsko er placeret ved den udvendige side af højre fod. Fanebæreren træder an i rørstilling. Ved både antrædning og rørstilling er fanens dupsko placeret ved ydersiden af højre fod. Hvis underlaget er glat, kan foden støtte fanestangen. Fødderne er ca. 30 cm adskilt. Ved rørstilling føres højre hånd op på fanestangen i højde med højre skulder. Højre arm er let strakt og hånden holder om fanestangens samlestykke. Dette bevirker, at fanen står lidt skråt ud fra kroppen. Rørstilling Retstilling I retstilling trækkes fanestangen ind mod højre skulder, så fanestangen er lodret og fødderne er samlet. Højre arm strækkes ned langs med fanestangen, og fanestangen trækkes ind mod højre skulder. Fanestangen holdes med højre hånd så håndryggen vender fremad. Bæring af fanen 9

10 Såfremt man skal marchere eller hilse med fanen, udgår det fra bærestilling. Når retstilling er indtaget, løftes fanen med højre hånd til fanens dupsko er ud for højre knæ. Man fatter om fanestangen med venstre hånd ca. i bæltehøjde og holder hånden ind mod brystet, så fanestangen forbliver lodret. Hvis fanebæreren har anlagt et Retstilling bandoler, placeres fanen i bandoleret. Når retstilling igen skal indtages, sættes fanen langsomt til jorden med dupskoen ud for højre fod. Sænke fanen Sænkning af fanen er en honnøraflæggelse. Fanesænkning er en hyldest, som normalt kun forekommer som en æresbevisning for Danmark, for personer fra den kongelige familie samt fremmede statsoverhoveder. Fanen sænkes, når de kongelige personer ankommer og indtager deres pladser. Fanen sænkes endvidere, når der udbringes et leve for Hendes Majestæt Dronningen eller for Danmark, samt når kongesangen Kong Christian stod ved højen Mast eller Der er et yndigt land spilles eller synges. Fanesænkning kan endvidere være berettiget i enkelte andre tilfælde. Eksempelvis ved bisættelser samt efter mindeord for den afdøde ved udtalelsen: Æret være.. minde. Bærestilling med bandoler 10 Håndbog for fanebærere

11 I passende tid inden fanen skal sænkes, tager fanebæreren fanen fra fanefoden, fanebæreren indtager retstilling og fanen holdes derefter i bærestilling uden brug af bandoler. Herefter afventer fanebæreren tidspunktet for sænkning af fanen. Sænkningen skal foregå i et tilpas langsomt tempo. Sænkningen udgår fra retstilling. Fanebæreren træder et lille skridt tilbage med højre fod. Hermed opretholdes balancen under fanesænkningen. Med højre hånd gribes nederst på fanestangen, som føres bagud på højre side af kroppen, og fanestangen løftes op til omkring skulderhøjde. Fanestangen skal hvile i venstre hånd, således at fanestangen er vandret og peger skråt frem til venstre. Efter at fanen er sænket, skal fanedugen og fanesnoren hænge lige ned, uden at røre jorden. Når sænkningen er afsluttes føres fanen tilbage i bærestilling og kan placeres i fanefoden. Hvis den, man hilser på, inspicerer fanen træder man ikke tilbage. Fanen peger skråt til venstre, så man ikke spidder den inspicerende. Sænkning af fanen under en kirkelig handling gennemføres som beskrevet på side 33. Bærestilling uden bandoler Der er imidlertid skabt en tradition, såvel herhjemme som i udlandet, for at idrætsorganisationer i forbindelse med konkurrencer, stævner, opvisninger mv. efter indmarchen tager front mod publikum og sænker fanen som et svar på hilsen og honnør, publikum altid viser idrætsudøverne. Denne hævdvundne skik kan fortsat følges, idet fanen herved ikke hilser publikum men på en naturlig måde kvitterer på holdets vegne for publikums interesse. Efter den aflagte kvittering anbringes fanen som regel på et forud aftalt sted. Bæring af fanen 11

12 12 Håndbog for fanebærere

13 March med fanen March med fanen foregår i bærestilling. Hvis der er tale om en lang march, er det en fordel at benytte et bandoler. Under marchen hældes fanen ca. 15 grader fremefter. Når fanebæreren skal afmarchere, løfter han med højre hånd fanen, indtil højre hånd er på højde med issen og griber med venstre hånd fat om flagstangen i bæltehøjde. I denne stilling bæres fanen under march, uden at fanedugen rører gulvet. Hvis bandoleret ikke bruges, kan man med højre hånd fatte om fanens dupsko nederst på fanestangen. Med venstre hånd støttes om flagstangen i brysthøjde. Dette gælder også, hvis fanen er vanskelig at holde lodret. Blæser det meget, kan man benytte fanesnoren som støtte. Slå en løs knude med fanesnoren ud for stang feltets nederste kvadrat og bind derefter fanesnoren omkring stang og fane i endnu en løs knude. Bæring af fanen 13

14 Under march skal fanebæreren holde øje med, at fanen ikke fanges i træer og andet, der hænger ud på ruten. Ved indmarch og udmarch i forbindelse med indendørs arrangementer anlægges der ikke bandoler eller bærerem. Sænke fanen under march Under march sænkes fanen parallelt med marchretningen. Fanebæreren trækker højre skulder tilbage for at kunne holde balancen under marchen. Er der flere faner i en marchkolonne, skal der være den nødvendige afstand mellem de enkelte fanekommandoer, så man sikrer, at fanerne kan sænkes. Honnøraflæggelsen (sænkning af fanen) påbegyndes ca. 10 skridt før man når den, der skal honoreres, og til ca. 10 skridt efter. Faneafløsning under march Er det en længere march eller blæser det kraftigt, kan det være vanskeligt at holde på fanen gennem lang tid. Fanebæreren skal derfor overlade fanen til fanevagten uden at stoppe. Når fanebæreren ønsker afløsning, siger han det til fanevagten, som går lige bag ham. Fanevagten tager ekstra lange skridt, så han kan komme op på fanebærerens højre side. Her overtager han fanen og fortsætter marchen, mens fratrædende fanebærer tager nogle kortere skridt og falder ind bag tiltrædende fanebærer. Fanen som udsmykning Almindeligvis stilles fanen lodret eller skråt i en fanefod eller i en fanestøtte, som placeres synligt et centralt sted i rummet eksempelvis i nærheden af podiet, tribunen eller scenen. Fanen ved fester Fanen føres ind af en fanebærer sammen med en eller flere fanevagter. Bandoler anvendes ikke. Fanemarch anvendes ikke. Hvis der deltages med flere faner, vil der normalt være udpeget en fælles fanefører. Den fælles fanefører går foran fanerne. De øvrige faneførere går bag ved den fælles fanefører. Hvis der er to eller flere faner, marcheres med disse efter hinanden, og der stilles op på ét eller flere geledder. 14 Håndbog for fanebærere

15 Påklædning eller uniformering må passe til situationen. Under indmarch rejser alle sig med front mod fanen. Forsamlingen sætter sig først, når indmarchen er tilendebragt. Indenfor placerer den enkelte forening de højeste faner først og de mindste sidst. Fanen kan stilles i fanefod. Hvis ikke der anvendes fanefod, tages fanen ved fod og rørstilling indtages. Der kan i visse situationer være behov for, at der både er en fanebærer og en fanevagt, især hvis begivenheden tager længere tid. Det er begrænset, hvor længe især børn og unge kan holde fanen lodret. Derfor afløses fanebæreren med jævne mellemrum af fanevagten. Inden festens afslutning føres fanen eller fanerne ud i samme orden og rækkefølge som ved indmarchen, medmindre man lader dem forblive i fanefod til festen er forbi. Bæring af fanen 15

16 16 Håndbog for fanebærere

17 Dannebrogsfanen sammen med andre nationers faner Stævne med flere nordiske faner Eksempelvis afholder danske idrætsforeninger stævner, hvor der deltager faner fra flere nationer. Ved indmarch skal dannebrogsfanen bæres først ind. Herefter kommer de øvrige nationers faner i rækkefølge som én marchkolonne, eller som en samlet faneborg. Normalt anvendes nedennævnte rangorden for de nordiske lande. Der kan være lokale traditioner eller stævnepraksis, som fastlægger andre principper for indmarch med forskellige nationers faner. I en vifteformet gruppe af forskellige nationers faner skal Dannebrog og de nordiske landes faner anbringes i midten. Normalt opstilles faner lodret eller skråt i fanefod eller i fanestøtte. Dannebrogsfanen sammen med andre nationers faner 17

18 1. Danmark 2. Sverige 3. Norge 4. Finland 5. Island 6. Færøerne 7. Ålandsøerne 8. Grønland Opstilling eksempel A: Opstilling eksempel A: A-stat A-stat B-stat B-stat C-stat C-stat D-stat D-stat E-stat E-stat beskuer beskuer Opstilling eksempel B: Opstilling eksempel B: E-stat C-stat A-stat B-stat D-stat F-stat E-stat C-stat A-stat B-stat D-stat F-stat beskuer beskuer Hvis Dannebrog i Danmark placeres i fanefod sammen med andre nordiske faner, benyttes den ovenfor viste rangmæssige orden, idet Dannebrog altid placeres på den fornemmeste plads. Når der kun er to faner, er den fornemmeste position pladsen til heraldisk højre, det vil sige til venstre for den, der står foran og ser ind på de to faner. Er der flere faner i et ulige antal, er den fornemste plads altid fanen i midten. Dannebrog skal altid placeres i midten. Den næstfornemste er til heraldisk højre herfor, og den tredjefornemste den til heraldisk venstre osv. skiftevis til heraldisk højre og venstre. Hvis der er et lige antal faner, er de to midterste de fornemmeste og af disse to er den til heraldisk højre den allerfornemste. 18 Håndbog for fanebærere

19 Hvis fanen og en anden nations fane skal anbringes på væggen med stængerne over kors, skal Dannebrog placeres til venstre med stangen over det andet flags stang. Dannebrogsfanen sammen med andre nationers faner 19

20 Danmarks-Samfundets 100 års jubilæum. Aalborg Håndbog for fanebærere

21 Faneborg med Dannebrogsfaner Rækkefølgen af en militær faneborg vil normalt være: Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Deltager Hjemmeværnet er det i samme rækkefølge placeret efter Forsvarets enkelte værn. Derefter følger soldaterforeningerne. Hvis faneborgen opstilles til ære for Hendes Majestæt Dronningen, er rækkefølgen af soldaterforeningerne afhængig af om hun ankommer i bil, med fly eller med skib. Rækkefølgen af en faneborg med foreninger som spejderkorps, idrætsorganisationer, uniformerede ungdomskorps med videre, vil normalt være, at spejderkorpsene står først efterfulgt af idrætsorganisationer samt alle de øvrige foreninger i alfabetisk orden. Opstilles en faneborg indenfor, placerer den enkelte forening de højeste faner først og de mindste sidst. Normalt deltager kun fanebæreren i en faneborg. Ofte kan der være behov for, at der både er en fanebærer og en fanevagt, så der kan gennemføres faneafløsning. Faneborg 21

22 Faneoptog - flagfesten i Aalborg 15. juni Håndbog for fanebærere

23 Regler for bæring af fanen Fanen er et uvurderligt og kostbart symbol. Fanen omgås med respekt. Følelse, respekt og passende påklædning til lejligheden. Situationsfornemmelse. Kom i god tid, så der er tid til forberedelse. Fanebærer og fanevagter skal altid aftale mødetid med bestemmelsesstedets ansvarlige. Faner skal altid transporteres i fanehylsteret - både til og fra bestemmelsesstedet. Fanen bæres/føres altid på fanebærerens højre side. Faner, der kommer først ind - føres først ud. Fanen pakkes altid ind i tør tilstand - faner af dobbeltdug lægges altid i folder (plisseres). Fanen opbevares altid på et tørt og sikkert sted i fanesvøb og hylster. Når der trædes an, har fanebæreren fanen ved fod. Fanen holdes altid velholdt, rengjort og alle metaldele pudset. Fanen må ikke berøre jorden. Fanen er aldrig uden opsyn når den er i brug. Passende påklædning. Der bliver lagt mærke til fanebærerne. Fanedugen skal brændes Når en fane er blevet brugt så længe, at den ikke mere er præsentabel, kan dele af fanen sendes til Danmarks-Samfundet. Eksempelvis kan fanespyd og messingbeslag fra fanestangen genanvendes til en ny fane. Er dette ikke muligt, skal en udtjent fanedug brændes, dog aldrig i fuld offentlighed. Fanestangen kan skæres i stykker og brændes. Regler for bæring af fanen 23

24 Faneoptog - flagfesten i København 15. juni Håndbog for fanebærere

25 Indvielse af dannebrogsfanen Faneindvielsens symbolik Danmarks-Samfundet anbefaler, at indvielsen af fanen bør foregå under festlige former. En faneindvielse rummer en meget enkel symbolik, der entydigt understreger, at fanen nu er en foreningsfane! Den skal fremover følge foreningens arbejde, hvad enten det er en idrætsforening, et spejderkorps eller lignende. Fanen vil fremover være med ved festlige lejligheder, men også hvor fanen skal repræsentere foreningen ved begravelser, bisættelser eller mindehøjtideligheder. Erfaringen viser, at gennemførelsen af en faneindvielse bør være enkel og præsentabel. Planlæg og afprøv derfor faneindvielsen grundigt. Aftal alle detaljer, og indøv dem med alle dem, der skal deltage i indvielsen. Hvad er en faneindvielse? Faneindvielsen gennemføres under hensyn til de vidt forskellige muligheder, der er fra sted til sted og i den aktuelle situation. Danmarks-Samfundet deltager gerne i planlægning og indøvelsen. Fanebærer og fanevagt skal grundigt instrueres og indøve, hvorledes faneindvielsen skal gennemføres. Det er ofte her, der kan ske utilsigtede handlinger. De tre personer, der skal slå sømmene i, skal ligeledes være instrueret. Normalt er fanen udleveret til foreningen ved en tidligere lejlighed, oftest på Valdemarsdag den 15. juni (Danmarks flagdag). Hvis fanen overrækkes i forbindelse med faneindvielsen, medbringer repræsentanten fra Danmarks-Samfundet fanen og kan ved starten af indvielsen eller efterfølgende holde en kort tale. Når den nye fane skal tages i brug, er faneindvielsesritualet, at der slås tre søm i fanestangen. Det første søm for Hendes Majestæt Dronningen, det næste for fædrelandet og det sidste for foreningen, der skal tage fanen i brug. Sømmene er slået i i forvejen, hvorfor der kun skal slås symbolsk på sømmene med to-tre lette, men hørlige slag. Der skal derfor bruges en lille præsentabel hammer, som foreningen bør låne eller anskaffe sig. Efter faneindvielsen føres fanen hen til den anviste plads. Er der en fanefod, placeres fanen i denne. Ellers må fanebærer og fanevagt på skift stå med fanen. Når faneindvielsen afsluttes, bedes publikum sætte sig. Indvielse af Dannebrog 25

26 Faneindvielse i Roskilde Domkirke den 6. maj Borgmester Poul Lindor Nielsen slår det 2. søm i fanen. Fanen føres frem til faneindvielse Fanebærer og fanevagt står klar med den sammenrullede fane på et af foreningen anvist sted. Fanebæreren stiller sig med front mod forsamlingen og med fanen ved sin højre fod til højre for talerstolen eller et højt anbragt bord, hvor fanen skal ligge, når der slås søm i. Fanen sænkes, hvorefter den rulles ud. Når fanen sænkes, rejser forsamlingen sig og bliver stående indtil faneindvielsen er afsluttet. Herefter løftes fanen og placeres ved fanebærerens højre fod. Overblik over en faneindvielse Når den person, der skal slå det første søm i, er klar, gives der tegn til fanebæreren om at sænke fanen. Personen slår to-tre lette slag på sømmet nærmest fanespyddet. Dette gentages med de personer, der skal slå andet og tredje søm i. Efter faneindvielsen føres fanen hen til den anviste plads. Er der en fanefod, placeres fanen i denne. Ellers må fanebærer og fanevagt på skift stå med fanen. Når faneindvielsen afsluttes, bedes publikum sætte sig. 26 Håndbog for fanebærere

27 Gennemførelse af faneindvielsen Når alle praktiske spørgsmål er besvaret og gennemprøvet, gennemføres selve faneindvielsen på følgende måde: Skal der synges en sang, som f.eks. Der er ingenting der maner med et eller flere vers, skal sangen være fordelt til alle. Skal fanen udleveres, står repræsentanten fra Danmarks-Samfundet klar med fanen sammenrullet. Fanen overrækkes formanden med en kort lykønskningstale. Formanden takker meget kort, afleverer fanen til fanebæreren og giver derefter ordren: Rul fanen ud. Fanestangen sænkes nu til vandret. Fanevagten placerer sig ved fanespyddet, fanesnoren frigøres og fanebæreren ruller fanen ud i et roligt tempo. Fanevagten sikrer, at fanedug og fanekvaster ikke berører gulvet eller jorden. Er der musik til stede røres trommerne 1, eller der kan blæses hornsignaler. Det skal tilstræbes, at udrulning og musik starter samtidigt. Når udrulningen er forbi, ventes få sekunder, hvorefter fanen rejses til lodret og tages ved højre fod med front mod publikum. Fanevagten træder hen ved siden af fanebæreren. Er fanen udleveret ved en tidligere lejlighed, står fanebæreren og fanevagten klar med fanen og afventer ordren Rul fanen ud. Fanestangen sænkes nu til vandret. Fanevagten placerer sig ved fanespyddet, fanesnoren frigøres, og fanebæreren ruller fanen ud i et roligt tempo. Fanevagten sikrer, at fanedug og fanekvaster ikke rører gulvet eller jorden. Er der musik til stede røres trommerne, eller der kan blæses hornsignaler. Når udrulningen er forbi, ventes få sekunder, hvorefter fanen rejses til lodret og tages ved fod, med front mod publikum. Fanevagten træder hen ved siden af fanebæreren. Formanden annoncerer: Vi går nu til indvielse af vores nye fane. Jeg giver ordet til NN1, der vil slå det første søm i for Majestæten Fanestangen sænkes til vandret, så NN1 vil være i stand til at slå på det første søm øverst på fanen. Fanevagten placerer sig ved fanespyddet og holder fast i dette, hvis ikke der er fast underlag under fanestangen. NN1 får hammeren, gør front 1 Når trommerne røres, betyder det, at der spilles en trommehvirvel, mens fanen rulles ud. Indvielse af Dannebrog 27

28 mod publikum og siger: Det er mig en glæde og ære, at slå det første søm i for Hendes Majestæt Dronningen. NN1 vender sig mod fanen og slår to-tre symbolske slag på det øverste søm nærmest fanespyddet. Hammeren gives tilbage til formanden. Fanestangen forbliver sænket til vandret, medens der slås på de to næste søm. Formanden giver nu ordet til NN2, der skal slå et søm i for fædrelandet. NN2 modtager hammeren, gør front mod publikum og siger: Det er mig en glæde og ære at slå søm nummer to i for Danmark. NN2 vender sig mod fanen og slår to-tre symbolske slag på søm nr. 2 nærmest fanespyddet. Hammeren gives tilbage til formanden. Formanden giver nu ordet til NN3, der skal slå det tredje som i. NN3 modtager hammeren og gør front mod publikum og siger: Det er mig en glæde og ære at slå søm nummer tre i for foreningen/gruppen/kredsen/klubben eller andet - idet navnet nævnes tydeligt. Der kan eventuelt tilføjes: Jeg håber, at fanen vil blive et samlingsmærke for foreningen/klubben/kredsen/ gruppens medlemmer, og at man vil benytte fanen så ofte, der er lejlighed til det, samt behandle fanen med respekt. NN3 vender sig mod fanen og slår to-tre symbolske slag på det søm nr. 3 nærmest fanespyddet. Hammeren gives tilbage til formanden. Er fanen under hele faneindvielsen anbragt hvilende mod et bord, en talerstol eller et podie, kan den forblive der. Skal den lægges direkte i hånden på en af de tre personer, rejses fanen til bærestilling og tages ved fod hver gang, der er blevet slået et søm i. Når det sidste søm er slået i, løfter fanebæreren fanen til lodret stilling, og forsamlingen synger den sang, der er valgt til lejligheden, mens fanen skuldres (bærestilling). Efter selve faneindvielsen kan fanen enten føres ud af salen eller anbringes i en fanefod under resten af mødet eller festligheden. 28 Håndbog for fanebærere

29 Hvis fanen skal føres på plads gives ordren: Før fanen på plads. Det planlagte sted, hvor fanen skal føres hen, bør være centralt placeret for alle. Sammenrulningen af fanen foregår på samme måde som ved udrulningen. Hvem skal slå de tre søm i? Der er ikke regler for, hvem der skal slå de tre søm i. Danmarks-Samfundet anbefaler at det er vores repræsentant, der slår det første søm i for Hendes Majestæt Dronningen. Såfremt borgmesteren er til stede eller repræsenteret, er det den folkevalgte lokale repræsentant, der bør slår sømmet i for fædrelandet. Den gamle fane føres ud Fanebæreren og fanevagten for den nye fane træder til side og stiller op i salens længderetning og fanebæreren og fanevagt for den gamle fane, går op foran fanefoden, tager den gamle fane op af holderen og fanebæreren tager fanen ved fod. Fanebærer og fanevagt gør omkring med front mod gæsterne. Derefter gives ordren: Rul fanen sammen. Fanebæreren sænker fanen til vandret. Fanen holdes eller drejes, så den følger salens længderetning. Fanevagten går op foran fanen og tager fat om fanespyddet. Fanesnoren frigøres, så den hænger ned fra fanedugen og således, at den drejes med rundt, når fanen rulles ind. Fanevagten bliver stående og støtter fanen, når den rulles ind. Når fanen rulles sammen røres trommerne. Efter at fanen er rullet sammen, snøres fanesnoren omkring. Der ventes nogle sekunder, hvorefter fanen rejses til lodret, tages ved fod, samtidig med, at fanebæreren og fanevagten gør front mod gæsterne, side om side. Derefter gives ordren: Før fanen ud. Fanebæreren løfter fanen, fanevagten træder ind bag bæreren og fanen føres ud. Fanebæreren for den nye fane sænker på denne ordre fanen til vandret. Der gøres honnør. Når den gamle fane har forladt salen, går fanebærer og fanevagt for den nye fane hen foran faneholderne og placerer den nye fane. Den nye og indviede fane har dermed erstattet den gamle fane. Indvielse af Dannebrog 29

30 Flagfesten i Ebeltoft Kirke Håndbog for fanebærere

31 Fanen i kirken Fanens anvendelse i kirken Når der skal udtrykkes glæde eller sorg ved brug af Dannebrog ved kirkelige handlinger, gælder der faste regler, der ikke kan fraviges. I Danmark er der en række forskellige anerkendte trossamfund. Når en dannebrogsfane skal benyttes i disse trossamfund, skal der altid laves aftaler med den person, der skal lede den hellige ceremoni inden for det pågældende trossamfund, for at fastlægge de præcise procedurer. Fanen befinder sig på fremmed jord og er derfor underlagt de bestemmelser, som er gældende for det pågældende trossamfund. Uanset hvilken form for kirkelig handling, der er tale om, skal præsten give tilladelse til faners tilstedeværelse. Desuden skal familie eller de pårørende have ønsket faner til den kirkelige handling. Nogle steder er der en lokal kirkelig tradition for, at faner deltager ved bestemte kirkelige højtider såsom konfirmation, bryllup, høstgudstjeneste eller ved juletid. Påklædning Fanebærerens påklædning bør være afstemt efter den kirkelige handling. Repræsentanter for foreninger og organisationer kan møde i de pågældendes uniform. Mørkt tøj ved begravelse eller bisættelse, præsentabelt tøj ved Fanen i kirken 31

32 Flagfesten i Sct. Nicolai Kirke på Bornholm i bryllup eller konfirmation, foreningens uniform eller dragt samt reglementeret korrekt militær uniform. Der må gerne bæres hvide handsker. Sko bør være sorte eller mørke. Fanen bør altid være pudset og rengjort. I samarbejde med præsten og kirkens personale fastsættes, hvornår faner skal ankomme og forlade kirken, samt hvor de skal placeres under den kirkelige handling. Almindeligvis føres fanen ind først. Almindeligvis føres fanen først ud. Fanens føring Når de 9 bedeslag har lydt, føres fanen ind under præludiet (forspillet) efterfulgt af præsten, menigheden rejser sig og gør front mod fanen, der langsom føres til den aftalte plads. 32 Håndbog for fanebærere

33 Når fanen skal ud, dette sker under postludiet (efterspillet), rejser menigheden sig igen, gør front mod fanen, der langsomt føres ud, efterfulgt af præsten. Herefter følger evt. øvrige faner i samme rækkefølge, som de kom ind. Efter aftale med præst/kirketjener, kan man vælge, at fanen er på plads, før menigheden ankommer, og at fanen føres ud, når kirken er tom. Fanebærer og fanevagt i kirken Fanen skal altid være ved bærerens højre side. Fanebæreren står så vidt mulig i retstilling. Det vil sige at fanebæreren skal stå rank med samlede fødder, men frem for alt ikke i en for stiv og krampagtig stilling. Vægten skal lægges over på forfodens trædeflade i stedet for på hælene. En forkert stilling kan medføre, at fanebæreren besvimer. Hvis fanebæreren skal afløses, skal fanevagten så vidt muligt vælge et passende tidspunkt under salmesangen. Afløsningen skal ske så ubemærket og så stilfærdigt som muligt. Fanevagten skal sidde i nærheden af fanen. Fanebærer og fanevagt må ikke bære hovedbeklædning i kirken. Fanebærer og fanevagt synger ikke med på salmer og sange. Fanebærer og fanevagt deltager ikke i bønner eller velsignelsen. Fanebærer bærer ikke bandoler under kirkelige handlinger. Fanesænkning i kirken Fanesænkning ved kirkelige handlinger skal i hvert enkelt tilfælde aftales med præsten. Under bøn, under velsignelse og ved jordpåkastelse i kirken kan fanen sænkes. Fanen sænkes ved, at fanebæreren retter sig op og, om muligt, sænker fanen til en vinkel på 45 grader. Er forholdene i kirken ikke til at fanen kan sænkes, indtager fanebæreren retstilling og fælder fanestangen fremefter, så langt det er muligt. Fanen i kirken 33

34 Sænkningen skal foretages således, at fanen fra lodret stilling føres frem til en passende hældning afhængig af omstændighederne. Oftest bliver der kun tale om en mindre hældningsvinkel. Fanedug og fanekvaster må ikke røre kirkegulvet. Er der flere faner og ringe plads, kan en enkelt fane sænkes på vegne af de øvrige. Dette skal være aftalt på forhånd. Fanen ved bryllup Hvis fanen skal opstilles ved selve vielsen inde i kirken, sker det kun såfremt brudeparret har ønsket det, og præsten har givet tilladelse. Hvis det er tilfældet, føres fanen ind i kirken, inden bruden ankommer. Fanen føres ud før brudeparret. Derefter tager fanebærer opstilling med fanen uden for kirken. 34 Håndbog for fanebærere

35 Hvis der foran kirken er dannet espalier, føres fanen igennem denne og tager opstilling for enden af den. Fanen indgår ikke i selve espalieret. Når brudeparret passerer, sænkes fanen til en vinkel på 45 grader. Er der flere faner med i kirken, danner de et selvstændigt espalier foran kirken nærmest kirkedøren. Fanerne sænkes til en vinkel på 45 grader, mens brudeparret passerer igennem. Fanen ved festgudstjeneste og højmesse Ved festgudstjenester og højmesser repræsenterer faner som regel ungdomskorps eller lokale foreninger med tilknytning til kirken eller sognet. I god tid før den kirkelige handling aftales alle praktiske forhold omkring fanens deltagelse med kirkens personale. Erfaringsmæssigt er det en god idé, at indøve procedurerne i kirken inden den kirkelige handling. Fanen ved begravelse og bisættelse En fane kan ikke sørge. Derfor kan en fane ikke forsynes med sørgeflor eller sort fanesnor med sorte fanekvaster. En absolut forudsætning for en fanes deltagelse ved begravelser og bisættelser er, at der er lavet forudgående aftale med præst og de pårørende. De pårørendes ønsker skal i videst muligt omfang imødekommes og kan kun tilsidesættes, når ganske særlige forhold i det enkelte tilfælde begrunder dette. Det er præsten, der fastlægger alle forhold og anvisninger om fanens placering, hvornår fanen sænkes samt, hvordan den bruges i kirken/kapellet. En fane kan nægtes adgang til en begravelse eller ved en bisættelse. En ofte forekommende årsag er pladsmangel. Fanen kan også ved sit udseende eller ved det, den symboliserer, forarge eller forstyrre deltagerne i den kirkelige handling. Fanebærer og fanevagt betragtes som æresvagter og skal altid udøve gerningen med ærbødighed, respekt og hensyntagen til de pårørende. Fanebærer og fanevagter kan orientere sig om, hvordan den kirkelige handling i forbindelse med en begravelse eller en bisættelse gennemføres ved at se bagest i Den danske salmebog under ritualbogens afsnit om begravelse og jordpåkastelse. Fanen i kirken 35

36 Fanebærer bærer ikke bandoler under kirkelige handlinger. Fanen er klar senest 30 minutter før, den kirkelige handling begynder. Fanebæreren og fanevagten vurderer selv, om de vil tage imod en indbydelse til en efterfølgende sammenkomst. Ved ankomst til kirken/kapellet klargøres fanen, og fanebæreren kontakter kirkens personale. Deltager der flere faner, sørger en fælles fanefører for at føre fanerne ind i kirken eller kapellet. Der er forskellige situationer i forbindelse med begravelse eller bisættelse: Start på ceremonien Kisten står i kirken/kapel Kisten ankommer til kirken/kapel Kisten hentes i kapellet med fane og følges til kirken med fanen Den kirkelige handling Afslutning af ceremonien Ceremonien afsluttes i kirken og kisten bliver stående Kisten føres til gravstedet, og ceremonien afsluttes ved graven Kisten føres ud af kirken og køres bort Ceremonien afholdes i et krematorium Kisten står i kirken/kapel Hvis kisten allerede er anbragt i kirken/ kapellet, føres fanen ind kort tid, før den kirkelige handling finder sted. Eksempelvis når kirketjener/kordegn åbner dørene. Fanen føres langsomt op gennem midtergangens venstre side til det sted, kordegnen har anvist. Fanen føres med en hældning på grader. Fanevagten går i højre side af gangen. Menigheden rejser sig og vender front mod fanen. Fanebæreren er opmærksom på kranse/blomster på gulvet og lysekroner i loftet. Træd aldrig hen over blomsterne. 36 Håndbog for fanebærere

37 Som hovedregel står fanen så tæt som muligt ved kistens hovedende (nærmest alteret) såfremt pladsen tillader det, men fanens placering sker altid i samråd med præsten. Fanebæreren skal stå i en afslappet retstilling. Med højre fod støttes fanen, således at den ikke glider på gulvet. Er der flere faner, står den fane, der er nærmest knyttet til den afdøde så tæt som muligt, ved kistens hovedende på højre side set fra alteret. De øvrige faner tager opstilling i midtergangen (hovedskibet) med front mod hinanden i rørstilling, men fanernes placering sker altid i samråd med præsten. Kisten ankommer til kirken/kapel Kisten ankommer til kirke/kapel umiddelbart før, den kirkelige handling skal finde sted. Fanen placeres med fanevagt ved indgangen og føres ind. Fanen er sænket til en vinkel på 45 grader, fra det øjeblik rustvognen har gjort holdt, indtil bærerne har fattet kisten og er klar til at bære den ind i kirken/kapellet. Derefter rejses fanen, og kisten ledsages. Skal kisten føres fra rustvogn ind i kirken er rækkefølgen: Fane - Præst - Kiste Følge. Når fanen og de pårørende er på plads i kirken/ kapellet begynder den kirkelige handling. Hvis der deltages med flere faner, gør fanebærerne i midtergangen front mod præsten, når denne træder frem ved alteret. Efter præstens tale vender fanebærerne i hovedskibet sig med front mod hinanden. Fanen i kirken 37

38 Jordpåkastelse Ved jordpåkastelse føres fanerne fra næsten lodret stilling frem til en passende hældning afhængig af placering og øvrige omstændigheder i kirken. Ofte bliver der kun tale om en mindre hældningsgrad. Fanens placering når kisten bæres ud Ved slutningen af den sidste salmes næstsidste vers gør fanebæreren sig klar til at gå ud af kirken/kapellet. Det betyder, at der på det tidspunkt skal være foretaget faneafløsning. Der er 2 muligheder for fanens placering, når kisten skal bæres ud af kirken/ kapellet. Hvilken, der skal anvendes, afhænger af aftalen med præsten og af pladsforhold i kirken/kapellet. 38 Håndbog for fanebærere

39 Mulighed 1: Når kisten bæres ud, føres fanen umiddelbart bag kisten. Præsten forventes at gå forrest. Som hovedregel føres de faner, der kom først ind, også først ud, således at fanebærerne kommer til at passere mellem de opstillede faner. Afstanden mellem fane og kisten er 1,5 meter til 2,0 meter. Mulighed 2: Når kisten bæres ud, føres fanen umiddelbart foran kisten. Dermed fører præsten fanen ud, og fanen fører kisten ud. Fanen i kirken 39

40 Fanens fremtræden specielt ved begravelse Skal begravelse foregå på kirkens egen kirkegård, følger fanen kisten ud til graven og placeres så tæt ved kistens hovedende som muligt. Fanebæreren står i retstilling med fanen ved fod. Er der flere faner, kan faneføreren, forinden begravelsen, med fordel besigtige gravstedet af hensyn til hensigtsmæssig placering af fanerne. Fanen sænkes under jordpåkastelse, bøn og velsignelse. Når kisten sænkes i graven, sænkes fanen til vandret stilling over graven. Fanen rejses, når kisten er sænket. Er der flere faner, kan mere end tre faner sjældent sænkes samtidigt over graven. De øvrige bliver da stående i retstilling med fanerne ind til skulderen. Er der på grund af omstændighederne ikke plads, sænkes fanen i en vinkel på 45 grader. Forinden der takkes, tager fanebæreren fanen ved skulder, går hen til graven og gør en sidste hilsen ved langsomt - hvis der er flere faner, gøres det på 40 Håndbog for fanebærere

41 samme tid - at sænke fanen til vandret stilling over graven. Mens der hilses med fanen, gør uniformerede fanevagter honnør. Alle øvrige står ret. Herefter samles fanedugen omkring stangen ved hjælp af fanesnoren. Fanedugen holdes samlet om stangen, når den føres tilbage til våbenhuset, hvor fanen rulles sammen og anbringes i hylster eller i respekt for afdøde og for fanen er fanebærer og fanevagt de sidste, der forlader gravstedet. Kisten kan være dækket med Dannebrog. Ved begravelser følger flaget kisten til graven. Umiddelbart inden kisten sænkes i jorden, fjernes og sammenfoldes flaget. Hertil bør to personer være særligt udpegede. Flaget afleveres til de pårørende. Da det er de pårørendes ønske, at kisten udsmykkes med Dannebrog, er det de pårørende, som fremskaffer flaget. Det er således også de pårørende som afgør, hvad der skal ske med det tilbageleverede flag. Skal kisten transporteres med rustvogn fra kirken/kapellet til kirkegård, følges ikke efter med fanen. Højtideligheden slutter uden for kirken/kapellet, ved at fanen sænkes i en vinkel på 45 grader eller at fanen sænkes til vandret stilling pegende i rustvognens køreretning. Når der ved kirken/kapellet er takket for deltagelsen, samles fanedugen omkring stangen ved hjælp af fanesnoren. Fanedugen holdes samlet om stangen, når den føres tilbage, eventuelt til våbenhuset, hvor den rulles sammen og anbringes i hylster. Fanens fremtræden specielt ved bisættelse (kremering) Ved bisættelse kan der være flere muligheder for afslutning af den kirkelige handling. Uden for kirken/kapellet tages opstilling ved bagenden eller på begge side af rustvognen. Fanen kan sænkes i en vinkel på 45 grader, eller sænkes til vandret henover kisten, inden den placeres i rustvognen. Når rustvognen kører bort, sænkes fanen igen i en vinkel på 45 grader, eller fanen sænkes til vandret stilling, pegende i rustvognens køreretning. Fanen i kirken 41

42 Hvis de pårørende går et stykke ad vejen efter rustvognen, følger fanebæreren umiddelbart efter, og når rustvognen kører bort, sænkes fanen i en vinkel på 45 grader. Derefter rejses fanen, fanebæreren tager fanen ved fod og indtager retstilling. Hvis kisten bliver stående i kirken/kapellet, sænkes fanerne hen foran kistens hovedende eventuelt tre gange. Fanen føres derefter ned gennem midtergangen, og fanebæreren pakker fanen sammen, eksempelvis i våbenhuset. Hvis kisten, som det sker enkelte steder, sænkes ned i gulvet i kapellet, sænkes fanen over kisten under nedsænkningen. Derefter føres fanen først ud af kapellet. Kisten kan være dækket med Dannebrog. Ved bisættelser følger flaget kisten i rustvognen og fjernes af bedemanden inden aflevering til kremering. Flaget afleveres til de pårørende. 42 Håndbog for fanebærere

43 Når der ved kirken/kapellet er takket for deltagelsen, samles fanedugen omkring stangen ved hjælp af fanesnoren. Fanedugen holdes samlet om stangen, når den føres tilbage, eventuelt til våbenhuset, hvor den rulles sammen og anbringes i hylster. Fanen ved mindehøjtidelighed, kransenedlæggelse og andet Fanen kan være en vigtig og smuk del af en mindegudstjeneste eller en mindehøjtidelighed. Der skal altid være lavet forudgående aftale med præst og indhentet tilladelse fra de pårørende. Ved kransenedlægning sænkes fanen til en vinkel på 45 grader under selve kransenedlægningen ved mindestenen/mindemonumentet, indtil personen, der har lagt kransen, vender sig om for at gå væk/tager en hue eller anden hovedbeklædning på hovedet. Fanen i kirken 43

44 Fanens betydning Oprindelig blev Dannebrogsflaget kun brugt som fane på en fanestang. Fanen var oprindelig et samlingssymbol på slagmarken. Overalt på kloden, hvor fjender i tidens løb har angrebet hinanden, har det været vigtigt at vide, hvor ens kampfæller befandt sig. Før de prangende og let genkendelige uniformer, som navnlig lederne bar, blev almindelige, var det afgørende for soldaterne at vide, hvor lederen befandt sig, og i hvilken retning de kæmpende bevægede sig. Da det i 1854 blev tilladt den danske befolkning frit at anvende Dannebrog som flag eller fane, fulgte nogle af de militære skikke med over. Mange af disse skikke er stadig bibeholdt, men er blevet moderniseret, eksempelvis indvielsen af dannebrogsfanen. I Jydske Lov fra 1241 hedder det i forbindelse med Landeværnet, der kræver alle våbenføre mænds deltagelse: Hvilken som banneret skulle bære og rømmer af marken, han haver forbrudt liv, gods og ære, item hvilken som udfor til Strandbakke, som fjenden ligger for, og rømmer sit banner, han bliver æreløs og liges ingen god mand. Under kamp bar Kongens Mærkesmand som fanebæreren kaldes banneret 44 Håndbog for fanebærere

45 Danmarks-Samfundets 100 års jubilæum. Aalborg Fanens betydning 45

46 omgivet af en udsøgt fanevagt. Kongen opholdt sig altid i nærheden af fanen, som blev ført frem til det sted, hvor kampen var hårdest. Fanens fald eller erobring betød altid forvirring og modløshed, og uden at være egentlig fører betød Mærkemanden næsten mere for kampens udfald end nogen anden fra Kongens stab. Fanebefalingen Jeg betror dig denne fane, fordi jeg ved, at du er en ærlig og modig mand. Du skal føre den, som det sømmer sig en trofast kriger. Du skal værge den, som en danemand værger sin ægtehustru. Under march og på vagt, under storm og strid skal du stå som et mønster for tapre soldater. Ingensinde må du vige, aldrig må du give anledning til, at hæren bliver modløs og flygter. Skulle det ske, at en fjende afhugger din højre hånd, skal du gribe fanen med din venstre. Mister du begge hænder, skal du slå tænderne i fanen. Du skal værge den, så længe du lever og ånder. Må du opgive kampen det Gud forbyde skal du vikle dig i fanen og dø. Ellers denne udgave Jeg betror dig denne fane, fordi jeg ved, at du er en god soldat og en ærlig dansk mand. Du skal føre den, som det sømmer sig en trofast kriger. Du skal værne den, som dannemand værger sit dyreste klenodie. Du skal værge denne fane, så længe den er dig betroet, og så længe du lever og ånder. Fanebefalingen, faneeden eller Fænrikbefalingen stammer fra begyndelsen af 1600-tallet. 46 Håndbog for fanebærere

47 Pasning af dannebrogsfanen Jo bedre man passer på sin dannebrogsfane, jo længere holder den og jo større glæde får alle i foreningen af den. Pasning af fanedugen Når en fane ikke er i brug, bør den opbevares og behandles rigtigt. Ellers kan det på langt sigt betyde, at fanedugen krøller, mugner og går i stykker. Opbevaring af en fane sker ved brug af et fanehylster og et fanesvøb. Hvis fanen under brug er blevet våd, så lad den tørre, inden I ruller den sammen og anbringer den i fanehylsteret. Fanedug, fanebånd og fanesnore skal være helt tørre, og fanestang og fanespyd skal tørres af inden opbevaringen. Lad tørringen af fanedugen foregå langsomt og ikke ved at placere den i direkte sollys eller i stærk varme. Indpakning til opbevaring foregår ved, at fanespyd, fanesnore og eventuelle fanebånd tages af. Skru den nederste del af fanestangen af. For at undgå en afsmitning af messingsømmene, der hvor fanedugen er sømmet fast til fanestangen, anbringes et langt smalt stykke bomuldsstof kaldet fanesvøbet - i hele længden, når fanen skal rulles sammen. Det vil betyde, at afsmitningen sker på bomuldet og ikke på fanedugen. Læg fanesvøbet på et bord eller lignende, læg fanen på svøbet, og rul fanesvøb og fanedug sammen om stangen, men ikke for stramt. Fold eventuelle Pasning af dannebrogsfanen 47

48 fanebånd sammen én gang og læg dem ind i den sidste omgang af fanesvøbet, dog sådan at metalbøjlerne ikke kommer i berøring med fanedugen. Læg fanespyd og fanesnore i den udvendige lomme på fanehylsteret. Placer den sammenrullede fane i et tørt rum ikke under 15 grader. Pasning af fanestangen Selve stangen er behandlet samt lakeret og skal ikke vedligeholdes med olie eller lignende. Hvis fanestangen er blevet beskidt, især ved fanefoden (dupskoen), rengøres der med vand, og der benyttes efterfølgende en tør klud. Hvis metalringen omkring dupskoen er blevet ødelagt kan den udskiftes ved at kontakte en af de mange virksomheder i Danmark, som laver faner. Pudsning af metaldele På en dannebrogsfane er der fem forskellige metaldele. Der hvor fanen samles på midten med et samlestykke, toppen af fanen med et gevind til et fanespyd, dupsko, et fanespyd i toppen samt en række emblemer/metalfanebånd, som er slået på eller omkring fanestangen. Metaldele af hhv. messing og sølv pudses med creme, som indeholder et svagt slibemiddel, f.eks. Brasso til messing, Silvo til sølv, eller tilsvarende. Metaldele af sølv pudses og poleres med en metalpudsecreme, som indeholder et svagt slibemiddel anvendt som poleringsmiddel. Eksempelvis mærket Silvo eller tilsvarende. Der er specielt to forhold der gør, at metallet ikke ser blankt og skinnende ud. Dels sker der en oxidering af metallets overflade, hvor luftens indhold af ilt går i kemisk forbindelse med metaloverfladen. Det gør, at metaloverfladen med tiden bliver mat og grålig. Dels kan fedtsyrerne i fingrene afsættes på metaloverfladen og danne synlige fingeraftryk. Disse tilstande på metaloverfladen kan fjernes gennem pudsning og polering. Men kun når der er behov. Selvom der er anvendt metalpudsecreme både på messingdelene og på sølvdelene, kan disse godt poleres igen, uden at der skal anvendes et nyt lag creme. 48 Håndbog for fanebærere

49 Sørg altid for at fjerne alt cremen fra metaldelene. Ellers vil det tørre ind og give en uhensigtsmæssig grim belægning på metaloverfladen. Man skal især være påpasselig med fanespyddet og indgravering på samlestykket, hvor metalpudsecremen ofte kan trænge ind og gøre polering vanskelig. Pas på med metalpudsecreme Fanestangen kan ødelægges, hvis overskydende creme ikke omgående fjernes fra trædelene. Eftersom cremen indeholder slibemiddel, vil det dels kunne ødelægge lakeringen på træet og dels kunne trænge ind i træet, som efterfølgende bliver misfarvet. Denne misfarvning kan normalt ikke fjernes. Hvide handsker For at undgå at der sættes fingeraftryk på metaldelene, kan fanebæreren anvende hvide handsker af bomuld. Broderi på fanen Mange faner har fået navn, foreningslogo, motto eller lignende broderet på det øverste, inderste stangfelt i fanedugen. Som regel laves dette med en dobbelt fanedug. Det betyder, at broderiet bliver retvendt på begge sider af fanen. Hvis broderiet kun laves på en enkelt fanedug, vil tekst og logo være spejlvendt på bagsiden. Danmarks-Samfundet anbefaler, at man kontakter Aalborg Flagfabrik i forbindelse med broderier på en dannebrogsfane. Pasning af dannebrogsfanen 49

50 Faneleksikon Hvad betyder? At slå søm i Oprindelig en militær ceremoni i forbindelse med en faneindvielse. Benyttes nu også civilt. Kutyme er, at man slår tre søm i for Hendes Majestæt Dronningen, for fædrelandet og for modtageren af fanen. 50 Håndbog for fanebærere

51 Broderi På en fanedug er det tilladt at trykke eller brodere foreningens logo, navn m.v. Det må ikke dække hele fanedugen. Det skal koncentreres i øverste stangfelt (se dette). Der anvendes en dobbeltdug. Ellers vil logo eller navn stå spejlvendt på den anden side af fanedugen. Faneleksikon 51

52 Dupsko Dupsko betyder beslag som sidder for enden af fanestangen som beskyttelse mod slid. Det er den afrundede ende i bunden af fanestangen. Fanebandoler En bred skulderrem af læder udformet som en bærerem. Nederst er placeret en læderholder til at sætte bunden af fanestangen i. Farver: Hvid, sort eller brun. 52 Håndbog for fanebærere

53 Fanebærer I militæret den fornemste post, som kun den bedste soldat blev udnævnt til. I foreninger og sportssammenhæng er det også en ære at blive udpeget til at gå foran med Dannebrog. Faneleksikon 53

54 Fanedug Selve stoffet som fanen er syet af. Stoffet kan enten være af vævet, indfarvet uld eller vævet, indfarvet silke. Fanefod En fast fod der kan holde fanen i længere tid. 54 Håndbog for fanebærere

55 Fanehylster Pose til opbevaring af fanen, fanesnor og fanespyd. Faneindvielse Den ceremoni, som gennemføres, når en ny fane overrækkes til en forening eller lignende, inden den tages i brug første gang. Fanekommando En kommando betyder en militær enhed med specialopgave. En fanekommando består af en fane, fanebærer, en eller flere fanevagter og en fører af kommandoen. Er der flere faner i samme fanekommando, kaldes den en faneborg. Fanekvaster De yderste ender af fanesnorene udformet til pynt. Faneleksikon 55

VEJLEDNING FOR BENYTTELSE AF FANER OG FLAG VED DE FRIVILLIGE SØNDERJYSKE BRANDVÆRN.

VEJLEDNING FOR BENYTTELSE AF FANER OG FLAG VED DE FRIVILLIGE SØNDERJYSKE BRANDVÆRN. VEJLEDNING FOR BENYTTELSE AF FANER OG FLAG VED DE FRIVILLIGE SØNDERJYSKE BRANDVÆRN. Forord Denne vejledning er udgivet af Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund i et forsøg på at svare på de mange spørgsmål,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.: - 1)Testamente Jeg har oprettet testamente JA / NEJ Hos: Jeg har ikke skrevet testamente,

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV 1. UDGAVE, 1. OPLAG NOVEMBER 2014 AUTORISATION Nærværende publikation FSU 902-63 TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange).

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange). Vandrende pind & Ugle Her får du grundtræning af hele kroppen. Du får trænet dit kredsløb og din balance og styrket arme, ben, mave og ryg. Dertil trænes en bedre bevægelighed i corpus (mave/ryg regionen).

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

Enoflora s. Vejledning til Opbygning af Æresport. Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1

Enoflora s. Vejledning til Opbygning af Æresport. Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1 Enoflora s Vejledning til Opbygning af Æresport Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1 Æresport er en gammel tradition der idag håndhæves af venner og familie og kun i mindre grad af naboer.

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min sidste vilje Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min Sidste Vilje Ved at udfylde Min Sidste Vilje hjælper du din familie med at træffe nogle af de mange valg, der er

Læs mere

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Patientinformation Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger.

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger. Skydeudvalget Håndbog Afsnit : 14.0. Skydeudvalget Dato: 9. juni 2008 Side: Skydeudvalgets formand vælges af repræsentantskabet og indtræder som medlem af dette samt i forretningsudvalget. Valget gælder

Læs mere

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital Oplysninger til pårørende om dødsfald Indhold Afsked med afdøde...4 Dødsattesten...5 Obduktion...5 Udlevering af ejendele...6

Læs mere

Ønsker til mine efterladte, når jeg er død. Obduktion, organdonation og forskning: Jeg har testamenteret mit legeme til forskning hos:

Ønsker til mine efterladte, når jeg er død. Obduktion, organdonation og forskning: Jeg har testamenteret mit legeme til forskning hos: Min sidste vilje Ønsker til mine efterladte, når jeg er død Navn, adresse og Cpr. nummer: Navn: Adresse: Postnummer: By: Cpr-nummer: Obduktion, organdonation og forskning: Jeg tillader obduktion af mit

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Træn sammen med glæde!

Træn sammen med glæde! Træn sammen med glæde! Disse øvelser hjælper dig til at holde dig i form og dermed lette hverdagen. Samtidig er de tænkt som et fornøjeligt samvær med besøgende familie og venner, fordi alle øvelser kræver,

Læs mere

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Begravelseskassen Danmark Få orden på tingene med Forudbetalt Begravelse Med en Forudbetalt Begravelse har du selv på forhånd taget stilling til mange praktiske

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen

Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen ANALYSIS May 2013 Den sidste rejse Helle Lykke Nielsen Stadig flere muslimer vælger at lade sig begrave i Danmark. Der findes i dag to muslimske gravpladser i Danmark, en i Odense og en i Brøndby syd for

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Overkrop 3 Lig med det nederste af ryggen på bolden og god afstand mellem benene. Stræk armene op over hovedet og forsøg at lade resten af kroppen ligge afslappet. Når der mærkes stræk i ryggen og

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Patientinformation Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV!

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! OPSKRIFTER PÅ LIDT AF HVERT TIL DEN NYFØDTE. Jeg håber at du må få glæde af dette udpluk af OPSKRIFTSBOGen og ønsker dig god fornøjelse. Med venlig hilsen JETTE STEEN

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Information og optræning efter pladsgørende operation i skulderen

Information og optræning efter pladsgørende operation i skulderen Information og optræning efter pladsgørende operation i skulderen (Dekompression og AC-resection) Regionshospitalet Randers Fysioterapien Du har i dag fået lavet en kikkertoperation pga. smerter i skulderen.

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

Ønsker ved Min Sidste Rejse

Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse 1 Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse er et redskab, som kan rådgive dine pårørende, når dagen kommer, hvor de skal arrangere din begravelse. Erfaringer viser, at det giver familien

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Special Olympics - Bordtennis

Special Olympics - Bordtennis Indholdsfortegnelse Side Sektion A - Officielle konkurrencer... 2 Sektion B - Faciliteter og udstyr... 2 Bordet... 2 Nettet... 3 Bolden... 3 Battet... 3 Definitioner...4 Sektion C - Konkurrenceregler...

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Scapula. Backward rocking. Bevæg dig langsomt tilbage med vægt på armene. Vægtfordeling til siderne

Scapula. Backward rocking. Bevæg dig langsomt tilbage med vægt på armene. Vægtfordeling til siderne Backward rocking Backward rocking Backward rocking Stå på alle 4, skub fra med armene og hold lænden vandret. Bevæg dig langsomt tilbage med vægt på armene. Kom så langt tilbage som du kan, mens du fortsat

Læs mere

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve Resumé af undersøgelse En almindelig begravelse er forbundet med mange udgifter, bl.a. kiste, kremering, urne, rustvogn, dødsannonce, blomster, bedemand, køb af gravplads m.v. En undersøgelse fra Begravelse

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Vi stiller op, når det gælder. hjemmeværnet. Vi er en af Danmarks største frivillige. organisationer. Hjemmeværnets 47.

Vi stiller op, når det gælder. hjemmeværnet. Vi er en af Danmarks største frivillige. organisationer. Hjemmeværnets 47. Danmarks-Samfundet Årsskrift 2014 Vi er en af Danmarks største frivillige organisationer. Hjemmeværnets 47.000 frivillige rykker gennemsnitligt ud 14 gange i døgnet. Vi hjælper politiet med bl.a. eftersøgninger

Læs mere

Træning med Redondobold

Træning med Redondobold Øvelse 1 Rygstræk Læn forover med strakte arme og bolden mellem hænderne. Spænd i maven. Løft armene så langt op du kan uden at bukke armene. Øvelsen kan mærkes på skuldre og øvre ryg. Øvelse 2 Squat med

Læs mere

FORDYBELSE OG MINDFULNESS

FORDYBELSE OG MINDFULNESS FORDYBELSE OG MINDFULNESS Temauge i Rønbjerg Ved AKT konsulent Karen Tange og psykolog Louise Hagn-Meincke Efteråret 2013 INDHOLD 1. Fokus 2. Baggrund 3. Forløb 4. Overordnet struktur 5. Program for dagene

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk

Læs mere

min 10 m 1,2 m min 20 m STOP START Side 2

min 10 m 1,2 m min 20 m STOP START Side 2 min 10 m 5 1,2 m 8 7 6 4 min 20 m 9 3 10 STOP 2 1 Side 2 START Cykelbanen består af 2 fodstykker med sokler 10 lodrette stænger, 177 cm 5 tværstykker 5 hængestænger, 110 cm 2 portstænger med fod 1 overligger

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED!

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED! KOLONNEKØRSEL M.V. Her har du en lille guide til kolonnekørsel m.v. Ca. 2 min før afgang gives der et signal (råb eller fløjten), her gives der en kort beskrivelse af turen, hvorefter man begynder at klargøre

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013. Læs mere på Friløbet.dk

Nyhedsbrev juli 2013. Læs mere på Friløbet.dk Nyhedsbrev juli 01 Læs mere på Friløbet.dk Mandag 1. juli 01 Der er forskel på jakker Ron Hills Train Microlight Jacket Solomon S Lab Light Jacket Gore Magnitude Christian Friis, KIF Er der noget, man

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne HØRSHOLM KIRKEGÅRD Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne KISTEGRAVSTEDER Servitutter på kistegravsteder Til én jordbegravelse købes et gravsted

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser. Kirkegårdene i Hover Sogn

Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser. Kirkegårdene i Hover Sogn En Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser På Kirkegårdene i Hover Sogn Orientering Side 3 : Fredningstider Legat begrebet på kirkegårde Side 4 Side

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget INforation under KNÆskallen

Læs mere

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Telt. Regler. For at du trygt kan overnatte i teltet, er der nogle regler, du SKAL overholde.

Telt. Regler. For at du trygt kan overnatte i teltet, er der nogle regler, du SKAL overholde. Telt Spejdere på tur har sovet ude i naturen, lige så længe spejderbevægelsen har eksisteret. Det er en naturlig del af vores aktiviteter. Når vi sover i naturen, skærmer teltet fantastisk mod vind og

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

xxx MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her hvordan du: FOREBYG LØBESKADER 1sid2er 5 effektive øvelser 4 ekstra øvelser

xxx MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her hvordan du: FOREBYG LØBESKADER 1sid2er 5 effektive øvelser 4 ekstra øvelser xxx MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her hvordan du: FOREBYG LØBESKADER 1sid2er 5 effektive r 4 ekstra r Foto: Scanpix Forebyg løbeskader med 5 effektive r Af Mai Libach Hansen

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Guide til 15 typiske forflytninger

Guide til 15 typiske forflytninger Guide til 15 typiske forflytninger En visuel guide, som hjælper til at ungå forflytningsskader Guide til 15 typiske forflytninger 1. Højere op i sengen, 1 hjælper 2. Højere op i sengen, 2 hjælpere (tung

Læs mere

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov også for mennesker med funktionshæmninger Af Sanne Jensen, socialpædagog med videreuddannelse i specialpædagogik, friluftslivsvejleder, gymnastik- og kano-/kajakinstruktør.

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget inforation i KNÆleddet

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere