AKTIVITETER FOR GRUNDSKOLEELEVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIVITETER FOR GRUNDSKOLEELEVER"

Transkript

1 AKTIVITETER FOR GRUNDSKOLEELEVER - målrettet elever i klasse TO BUSINESSUDDANNELSER INDEN FOR KONTOR, HANDEL, BUTIK OG EVENT AALBORG HANDELSSKOLE

2

3 INDHOLD ET OPLAGT SAMARBEJDE FIRE AKTIVITETER MÅLRETTET GRUNDSKOLEELEVER - Købmand for en dag (innovationsdag) - SIMU Butik - Talentforløb - EUX Business for en dag - Businesscase - Talentforløb 10 TILMELD JER EN AKTIVITET 11 KONTAKTINFORMATIONER 12 OPLEV ERHVERVSUDDANNELSERNE EUD BUSINESS - DEN HURTIGE VEJ TIL ERHVERVSLIVET EUX BUSINESS - ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIALE FAG

4

5 ET OPLAGT SAMARBEJDE 4 MÅLRETTEDE AKTIVITETER FOR ELEVER I KLASSE På Aalborg Handelsskoles EUD Business og EUX Business deltager vi rigtig gerne i undervisningsforløb med grundskoler og vi har stor erfaring med flere spændende forløb. Vores fire målrettede forløb er med til at give eleverne i grundskolen kendskab til erhvervsuddannelserne, og samtidig giver de også andre fordele for jer som grundskole: Mulighed for at supplere den daglige undervisning med nye teknologiske læringsmetoder, tværfaglig undervisning og teamsamarbejde. Velegnet som indhold eller supplement i forbindelse med Uddannelse og job - aktiviteter Grundskolelærerne vil få et endnu bedre kendskab til de kompetencer, der opnås på en erhvervsuddannelse. Grundskoleeleverne vil opdage, hvordan uddannelse flytter deres kompetencer. Mulighed for at vores elever inddrages i undervisningen som sparringspartnere for grundskoleeleverne. Netværksdannelse mellem jeres lærere i grundskolen og vores undervisere. OM AKTIVITETERNE Aktiviteterne tager udgangspunkt i grundskoleelevernes behov og de emner, som de beskæftiger sig med i den daglige undervisning. Dermed adskiller undervisningsforløbet sig fra traditionelle brobygningsforløb. Alle undervisningsforløb planlægges i et tæt samarbejde mellem jer som grundskole og vores undervisere. Det betyder, at forløbene bliver relevante og nærværende for eleverne, hvilket fremmer engagementet og motivation for deltagelse. Udover de fire aktiviteter i dette hæfte, så har grundskoleeleverne også mulighed for at møde EUD Business og EUX Business i forbindelse med fx DM i skills for 8. klasser og forskellige brobygningsforløb. Læs mere om disse aktiviteter på s. 12. ØKONOMI Hvad angår det økonomiske aspekt ifm. hæftets fire aktiviteter (på siderne 6-9), afholder vi alle udgifter til egne undervisere under forudsætning af, at grundskolens lærere deltager i aktiviteten. Vi håber, at I finder tilbuddene attraktive. AKTIVITETER FOR GRUND- SKOLELEVER Købmand for en dag (innovation) SIMU BUTIK - Talentforløb EUX Business for en dag Businesscase - Talentforløb Læs mere om aktiviteterne på de næste sider. FÅ MERE AT VIDE! Vil du vide mere om de fire forløb målrettet grundskoleelever? Kontakt handelslærer Lars Møller Lars Møller Tlf

6 FAKTA OM FORLØBET MÅLGRUPPE For 8. klasse. I specielle tilfælde kan der også laves forløb for 7. klasser. FORLØBETS VARIGHED Forløbet afholdes tirsdage og varer ca. 6 timer (kl ) STED Købmand for en dag foregår på egen skole. HVEM STÅR BAG GENNEM- FØRELSEN? Aalborg Handelsskoles Erhvervsuddannelser (gerne i tæt samarbejde med grundskolens lærere). KONTAKTPERSON Handelslærer Lars Møller Tlf KØBMAND FOR EN DAG (innovation) - Prøv kræfter med opstart af egen virksomhed Købmand for en dag er en spændende innovationsdag, som tilbydes 8. klassetrin i grundskolen. Her skal eleverne i grupper finde navn og slogan til en nystartet virksomhed, de skal tegne logo, lave plakater og besætte stillingerne som henholdsvis salgs-, innovations-, markedsføringsog økonomidirektør. De skal udtænke et nyt produkt og markedsføringen af samme, de skal udforme en reklame og lave gode salgstaler. Kort sagt en masse spændende opgaver, som tager udgangspunkt i det at opstarte egen virksomhed. Eleverne får hele tiden nye deadlines ift. de nye opgaver, som selvfølgelig skal overholdes. Efter hver enkeltopgave uddeles der point, som påvirker aktiekursen i virksomheden, og eleverne kan på den måde følge med i, hvor godt de klarer sig. PÆDAGOGISKE OVERVEJELSER Målet med Købmand for en dag er at præsentere eleverne for en sjov og anderledes undervisning, hvor der sættes skub i de kreative tanker og gode idéer. Over 50 grundskoler har allerede stiftet bekendtskab med Købmand for en dag, som nu har kørt i 5 år, og som er et attraktivt tilbud, hvis man vil prøve kræfter med livet som iværksætter. 6 Aktiviteter målrettet grundskoleelever

7 FAKTA OM FORLØBET MÅLGRUPPE For særligt udvalgte elever i 9. klasse SIMU BUTIK - TALENTFORLØB - Målrettet forløb for udvalgte elever i 9. klasse SIMU BUTIK er målrettet 9. klasses elever, som er særligt udvalgt af deres klasselærer. Her fokuserer vi på at øge mulighederne for de elever, der ønsker at lære mere og som efterspørger en større viden og kendskab til EUD Business. Motivation, engagement og lyst til at stifte bekendtskab med nogle af de områder, vi arbejder med på erhvervsuddannelserne, ligger derfor til grund for udvælgelsen af de enkelte elever på dette forløb. I forløbet skal eleverne i grupper à tre oprette og drive en simuleret virksomhed. Her kommer de både til at berøre emner inden for handel- og kontorområdet, og eleverne får samtidig mulighed for at prøve kræfter med mange forskellige og praksisnære problemstillinger. Udover at skulle udarbejde virksomhedens identitet herunder navn, slogan og logo, så får eleverne også opgaver inden for køb og salg, korrespondance (virksomhedsbreve), økonomi, lagerstyring samt marketing og PR. PÆDAGOGISKE OVERVEJELSER Forløbet åbner op for en fantastisk mulighed for at kombinere spilsituationer med praksisnære øvelser, som giver indsigt i nye fagområder og erhvervsrelateret viden. De mange øvelser er med til at gøre læringen mere virkelighedsnær, og samtidig fremmer forløbet elevernes evne til at samarbejde i grupper. FORLØBETS VARIGHED 14 lektioner à 90 minutter Tirsdage fra kl I ugerne STED Forløbet afholdes hos Aalborg Handelsskoles Erhvervsuddannelser - Strandvejen/Langagervej. HVEM STÅR BAG GENNEM- FØRELSEN? Aalborg Handelsskoles Erhvervsuddannelser KONTAKTPERSON Koordinator: Anders Møller (UngAalborg) Tlf KONTAKTPERSON Handelslærer Lars Møller Tlf

8 FAKTA OM FORLØBET MÅLGRUPPE For 9. klasse. FORLØBETS VARIGHED Forløbet afholdes torsdage og varer ca. 6 timer (kl ) STED Business for en dag foregår på egen skole. HVEM STÅR BAG GENNEM- FØRELSEN? Aalborg Handelsskoles Erhvervsuddannelser (gerne i tæt samarbejde med grundskolens lærere). KONTAKTPERSON Handelslærer Lars Møller Tlf EUX BUSINESS FOR EN DAG - Få indblik i nye spændende fagområder Eleverne vil på forløbet EUX Business for en dag stifte bekendtskab med en række nye fagområder såsom erhvervsøkonomi (resultatopgørelse), privatøkonomi, indkøb, målgrupper, kommunikation og markedsføring, Målet er at give eleverne en større viden om de enkelte områder og samtidig sætte fokus på elevernes evne til at samarbejde. Forløbet er lavet specielt for grundskolernes 9. klasser. Eleverne inddeles i hold, hvor de skal starte og drive et Storcenter. Storcentret har både kontor-, handel- og detail virksomheder, hvilket giver mulighed for at udfordre eleverne på de områder, vi underviser eleverne i på EUD og EUX. godt den er klaret. Når alle opgaverne er løst, kåres det hold, som samlet set har klaret sig bedst. PÆDAGOGISKE OVERVEJELSER Opgaverne tager primært udgangspunkt i teorien fra de fagområder, der undervises i på EUX Business, men også begreber som eleverne kender fra grundskolen, vil blive inddraget. Opgaverne er meget praksisnære, så de understøtter elevernes lyst til at lære og forstå de emner, der arbejdes med. Samarbejde, konkurrence og deadlines er tænkt ind i forløbet, da vi har erfaring med, at dette virker motiverende og er medvirkende til at fastholde elevernes fokus. Efter hver afsluttet opgave vil grupperne og resultatet blive bedømt, hvor 8 Aktiviteter målrettet grundskoleelever

9 FAKTA OM FORLØBET MÅLGRUPPE For særligt udvalgte elever i 9. klasse BUSINESSCASE - TALENTFORLØB - Målrettet forløb for udvalgte elever i 9. klasse Businesscase er målrettet 9. klasses elever, som er særligt udvalgt af deres klasselærer. Her fokuserer vi på at øge mulighederne for de elever, der ønsker at lære mere og som efterspørger en større viden og kendskab til den erhvervsfaglige studentereksamen - EUX Business. Motivation, engagement og lyst til at stifte bekendtskab med nogle af de områder, vi arbejder med på erhvervsuddannelserne, ligger derfor til grund for udvælgelsen af de enkelte elever på dette forløb. I forløbet skal eleverne stifte bekendtskab med emner som aktier/værdipapir, priskalkulationer, SKAT, budgetter, andre økonomiske forhold og erhvervsretlige forhold, der er relevante for virksomheder i dag. Eleverne bliver udfordret på et teoretisk plan, men skal også løse praksisnære opgaver i samarbejde med udvalgte virksomheder. Derudover skal eleverne også forholde sig til deres fremtidige rolle som arbejdstager, i forhold til ind- og udlån, forsikring, løn mv. PÆDAGOGISKE OVERVEJELSER Forløbet giver mulighed for en større indsigt i, hvilke økonomiske forhold virksomheder arbejder med. Øvelserne er med til at gøre læringen mere virkelighedsnær og samtidig øge elevernes teoretiske forståelse på området. FORLØBETS VARIGHED 14 lektioner à 90 minutter Tirsdage fra kl I ugerne STED Forløbet afholdes hos Aalborg Handelsskoles Erhvervsuddannelser - Strandvejen/Langagervej. HVEM STÅR BAG GENNEM- FØRELSEN? Aalborg Handelsskoles Erhvervsuddannelser KONTAKTPERSON Koordinator: Anders Møller (UngAalborg) Tlf KONTAKTPERSON Handelslærer Lars Møller Tlf

10 EUD Business / EUX Business TILMELD JER EN AKTIVITET - Vi har også et forløb målrettet jeres skole VORES ADRESSER ERHVERVSUDDANNELSER STRANDVEJEN Strandvejen Aalborg Tlf ERHVERVSUDDANNELSER LANGAGERVEJ Langagervej Aalborg Øst Tlf På EUD Business og EUX Business vil vi rigtig gerne indgå i et tæt samarbejde med jer som grundskole. Og det er både enkelt og let at indgå et samarbejde. Proceduren er: 1. Kontakt handelslærer Lars Møller 2. Forløbet planlægges i tæt samarbejde med jer og i forhold til jeres undervisning 3. Aktiviteten gennemføres - enten hos jer eller hos os. Vi glæder os til at lave et spændende aktivitetsforløb sammen med jer. ØKONOMI Vi afholder alle udgifter til egne undervisere under forudsætning af, at jeres lærere deltager i aktiviteten. TIDSPUNKT FOR AKTIVITERNE For at kunne lave det bedste forløb for jeres elever og af hensyn til vores bemanding, vil vi opfordre til, at forløbene bliver lagt i perioden: KLASSE KLASSE d. 1/ til d. 16/ d. 1/ til d. 17/ FØRST-TIL-MØLLE PRINCIPPET Afhængig af interesse og tilslutning til aktiviteterne kan vi være nødt til at sætte en begrænsning på antallet af udbud. Kontakt os derfor allerede i dag - aktiviterne vil blive reserveret efter først-til-mølle princippet! 10 Aktiviteter målrettet grundskoleelever

11 EUD Business / EUX Business KONTAKTINFORMATIONER - Kontakt os for at høre mere om aktiviteterne KONTAKTPERSON AKTIVITETER Handelslærer LARS MØLLER Tlf EUD BUSINESS OG EUX BUSINESS Uddannelseschef JOHN P. B. HANSEN Tlf VIDSTE DU AT du kan chatte med skolens studievejledere via skolens hjemmeside - ah.dk? Her kan du stille spørgsmål om uddannelserne, fag, karrieremuligheder og meget mere. 11

12 EUD Business / EUX Business OPLEV ERHVERVSUDDANNELSERNE PLANLAGTE AKTIVITETER FOR ELEVER I KLASSE For elever i klasse er der flere muligheder for at opleve EUD Business og EUX Business. Nogle af forløbene kan eleverne selv tilmelde sig - andre forløb bliver eleverne visiteret til. SKILLS STAFET (FOR UDVALGTE 8. KLASSER) Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser deltager i Skills stafetten, hvor vi byder udvalgte 8. klasser velkommen på Aalborg Handelsskole. Klasserne vil være udvalgt på forhånd af de lokale UU-centre og arrangementet finder sted flere gange i løbet af ugerne 36/ Til Skills stafetten vil eleverne deltage i en stafet, som indeholder opgaver fra de forskellige erhvervsuddannelser. Opgaverne løses på tid, og den elevgruppe, der får den bedste tid, går videre til den nationale Skills stafet. Til Skills stafetten vil eleverne få en generel introduktion til erhvervsuddannelserne, og de karrieremuligheder, som uddannelserne fører til. På Aalborg Handelsskole vil eleverne desuden blive præsenteret for nogle af de merkantile fag. DYK NED I EN KONCERN - DAGLIGVAREBUTIK (INTRO/BROBYGNING - FOR ELEVER I 8. OG 9. KLASSE) Elever i 8. og 9. klasse har på introduktionsforløb/brobygning mulighed for at opleve EUD Business og EUX Business inden for områderne butik, handel og event. Tilmelding hertil foregår via brobygning.net. Gennem 2 dage kommer eleverne til at arbejde med dagligvarebutikker. Eleverne vil få en introduktion til butikkerne som koncern - herunder hvordan de hænger sammen, deres logistik, budgetter, prissætning, markedsføring m.m. Undervisningen vil kombinere teori og praksis. Eleverne vil bl.a. få små faglige oplæg inden for fag som erhvervsøkonomi, it, matematik, organisation og afsætning. Samtidig vil der være praktiske opgaver med fokus på dagligvarebutikker, så eleverne kan se, hvordan fagene kan bruges i praksis. Eleverne vil i forløbet møde nogle af de lærere, som er tilknyttet de to erhvervsuddannelser. Derudover vil både nuværende elever og studievejledere kunne svare på spørgsmål vedr. de to uddannelser. ZOOM IN AT THE ZOO (FOR ELEVER I 10. KLASSE PÅ EUD10) For de elever i 10. klasse, der har valgt et eud10-forløb, er der sammensat et specielt brobygningsforløb, der løber over flere uger. Forløbet tilmeldes via brobygning.net og har til formål at styrke eleverne i deres valg af uddannelse. I løbet af 4 uger skal eleverne to dage om ugen arbejde med en problemstilling fra en kendt virksomhed - nemlig Aalborg Zoo. Her skal de komme med forslag til et nyt koncept for restauranterne i Zoo, så de besøgende får en større helhedsoplevelse. Det betyder, at både servering og indretning skal være original og autentisk. Eleverne kommer både teoretisk og praktisk til at arbejde med navn, logo og maskot til restauranten, indretning, dresscode for personale, sammensætning og prissætning af sortiment m.m. Opgaverne suppleres med små faglige oplæg inden for fx erhvervsøkonomi, it og afsætning. På forløbet kommer eleverne til at møde både undervisere, nuværende elever og studievejledere, som alle vil kunne fortælle mere om erhvervsuddannelserne, og de efterfølgende karrieremuligheder. 12 Aktiviteter målrettet grundskoleelever

13

14 Gør det virkeligt UDDANNELSEN BYDER PÅ TO ÅRS ELEVTID INDEN FOR JOB SOM: Handelsassistent Indkøber Logistikassistent Sælger Dekoratør Salgsassistent i butik (fx sportsbutik, tøjbutik, kolonial, isenkræmmer, trælast, radio/ TV etc.) Eventkoordinator EUD BUSINESS - Den hurtige vej til erhvervslivet EUD Business er for elever, der brænder for at komme ud i virkeligheden, og som har stor interesse inden for service, butik og handel. Efter bare ét år er de klar til en elevplads i erhvervslivet, og efter tre år er de færdiguddannet. Med en EUD Business får eleverne en uddannelse, der stiller skarpt på deres evner og det, de brænder for at arbejde med - allerede mens de går på skolen. Her er der fokus på det praktiske, og uddannelsen giver mulighed for at vælge netop de fag, de er særligt interesserede i. På EUD Business kan eleverne specialisere dig inden for: Butik og E-handel Business to Business Adgangskrav Eleverne skal have mindst 02 i fagene dansk og matematik fra folkeskolens 9. eller 10. klasse for at kunne søge om optagelse. 14 Aktiviteter målrettet grundskoleelever

15 EUX BUSINESS - Den erhvervsfaglige studentereksamen Det, eleverne drømmer om i dag, behøver ikke være det samme senere. En EUX Business åbner elevernes fremtid, hvad enten de vil have en erhvervskarriere i en virksomhed eller læse videre. Med EUX Business skal de ikke vælge mellem en erhvervsuddannelse eller en gymnasial eksamen - her kombinerer de nemlig begge dele. Med uddannelsen har de mulighed for - på én gang - at få en erhvervsuddannelse og generel studiekompetence til videregående uddannelser. EUX Business er meget praksisnær, og afsluttes med et 2-årigt praktikforløb i en virksomhed. Når eleverne har afsluttet hovedforløbet vil de både få et erhvervsuddannelsesbevis og et EUX bevis. På EUX Business kan eleverne specialisere dig inden for: Administration & Ledelse Handel & Ledelse Adgangskrav Eleverne skal have mindst 02 i karakter i fagene dansk og matematik fra folkeskolens 9. eller 10. klasse for at kunne søge om optagelse. Fremtiden er åben UDDANNELSEN BYDER PÅ TO ÅRS ELEVTID INDEN FOR OMRÅDER SOM: Kontor og administration Advokat- eller lægesekretær Butik/detail Business to business Salg og markedsføring Revision og økonomi Indkøb og logistik Spedition og shipping 15

16 Klar til fremtiden? - få direkte adgang til erhvervsliv og videregående uddannelser Designteknolog JOBEKSEMPLER JOBEKSEMPLER JOBEKSEMPLER Finansøkonom Pædagog Politibetjent Revisor Socialrådgiver Journalist Erhvervsjurist Markedsføringsøkonom Lærer Kontorassistent EUX BUSINESS Videregående udd. Kontor Advokatsekretær Kontorleder E-designer Korte videregående udd. Selvstændig med egen butik/webshop Handel og butik Handelsøkonom EUD BUSINESS Sælger Logistikøkonom Butikschef Multimediedesigner JOBEKSEMPLER Dekoratør Eventkoordinator Handelsassistent Indkøber Serviceøkonom AALBORG HANDELSSKOLE Strandvejen Aalborg Tlf Langagervej Aalborg Øst Tlf

AKTIVITETER FOR GRUNDSKOLEELEVER

AKTIVITETER FOR GRUNDSKOLEELEVER AKTIVITETER FOR GRUNDSKOLEELEVER - målrettet elever i 7.-10. klasse AALBORG HANDELSSKOLE - LÆS MERE PÅ WWW.AH.DK INDHOLD 5 6 8 9 ET OPLAGT SAMARBEJDE TRE AKTIVITETER MÅLRETTET GRUNDSKOLEELEVER - Købmand

Læs mere

AALBORG HANDELSSKOLE

AALBORG HANDELSSKOLE AALBORG HANDELSSKOLE EUX Business kombinerer gymnasiale fag med seriøs erhvervserfaring. Med EUX Business får du dobbelt op på muligheder, uddannelse og faglighed. HAR DU ADGANG TIL EUX BUSINESS? HAR

Læs mere

TO NYE BUSINESS- UDDANNELSER

TO NYE BUSINESS- UDDANNELSER TO NYE BUSINESS- UDDANNELSER EUX Business / EUD Business TO ERHVERVSUDDANNELSER INDEN FOR KONTOR, HANDEL OG BUTIK EUX Business og EUD Business - to helt nye business-uddannelser, der uddanner til fremtidens

Læs mere

UDLEV DIN DRØM DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET AALBORG HANDELSSKOLE

UDLEV DIN DRØM DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET AALBORG HANDELSSKOLE UDLEV DIN DRØM DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET AALBORG HANDELSSKOLE GØR DET VIRKELIGT På EUD Business kan du specialisere dig inden for: BUTIK OG E-HANDEL: Denne retning giver dig adgang til alle detailfagene

Læs mere

UDLEV DIN DRØM DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET AALBORG HANDELSSKOLE

UDLEV DIN DRØM DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET AALBORG HANDELSSKOLE UDLEV DIN DRØM DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET AALBORG HANDELSSKOLE GØR DET VIRKELIGT På EUD Business kan du specialisere dig inden for: BUTIK OG E-HANDEL: Giver dig adgang til alle detailfagene. Du

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

Vi kan blive alt det, vi drømmer om

Vi kan blive alt det, vi drømmer om Vi kan blive alt det, vi drømmer om AALBORG HANDELSSKOLE EUX BUSINESS - DEN ERHVERVSFAGLIGE STUDENTEREKSAMEN Det, du drømmer om i dag, behøver ikke være det samme senere. EUX Business er en erhvervsfaglig

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

9 SPÆNDENDE AKTIVITETER. - for grundskolens 7.-10. klasser WWW.AH.DK

9 SPÆNDENDE AKTIVITETER. - for grundskolens 7.-10. klasser WWW.AH.DK 9 SPÆNDENDE AKTIVITETER - for grundskolens 7.-10. klasser WWW.AH.DK INDHOLD VI INDBYDER TIL ET OPLAGT SAMARBEJDE 5 HANDELSGYMNASIET AALBORG (HHX) 6 aktiviteter målrettet 7.-10. klasser 6-11 EUD (BUTIK

Læs mere

- den erhvervsfaglige studentereksamen. På uddannelse

- den erhvervsfaglige studentereksamen. På uddannelse - den erhvervsfaglige studentereksamen På uddannelse INTRO FÅ DET HELE MED HVAD ER EUX BUSINESS? HVAD ER EUX BUSINESS? EUX Business er den erhvervsfaglige studentereksamen, der giver dig dobbelt op på

Læs mere

IBC International Business College

IBC International Business College IBC International Business College e v i l b n a Vi k t, vi e d t l a m o r e m m ø r d Din fremtid er åben Det, du drømmer om i dag, behøver ikke være det samme senere. EUX Business er en erhvervsfaglig

Læs mere

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske egen virksomhed? Handelsskolen

Læs mere

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske

Læs mere

ERHVERVSSKOLER. Talent i folkeskolen - faglig fordybelse. Aalborg Handelsskole

ERHVERVSSKOLER. Talent i folkeskolen - faglig fordybelse. Aalborg Handelsskole ERHVERVSSKOLER Talent i folkeskolen - faglig fordybelse www.ungaalborg.dk/talent Rollefordeling Tech College Opretter to hold på EUX niveau Faciliterer en uddannelsesdag for udskolingslærerne. Torsdag

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er en erhvervsuddannelse, hvor du afslutter fagene på gymnasialt niveau. EUX Business

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget SIDE 2 / handelsskolen.com handelsskolen er vejen til job Er du interesseret i handel,

Læs mere

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25.

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25. Merkantil EUX JOBSØGNINGSCAFE R AG R E på ge er ej n e ng HVER TORSDAG EFTER SKOLE Vi byder på te og kage og hjælper dig på vej med den perfekte ansøgning HUSK PRAKTIK I Hold dine muligheder UDLANDET?

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og Handel. Med en EUX Business

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

STUDENT OG FAGLÆRT PÅ ÉN GANG

STUDENT OG FAGLÆRT PÅ ÉN GANG EUX-BUSINESS STUDENT OG FAGLÆRT PÅ 4 ÅR >> BLIV ELEV INDEN FOR FX ØKONOMI, SPEDITION, ADMINISTRATION ELLER REVISION >> LÆS VIDERE TIL FX FINANS-, HANDELS- ELLER MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDENT OG FAGLÆRT

Læs mere

Erhvervsuddannelse EUD / EUX

Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD/EUX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD merkantil på Varde Handelsskole Hvad kan/skal du vælge Erhvervsuddannelser

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Turbo GRUNDUDDANNELSEN

Turbo GRUNDUDDANNELSEN Turbo GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

HANDELS- UDDANNELSER SALG, INDKØB OG LOGISTIK. Aalborg Handelsskole HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR

HANDELS- UDDANNELSER SALG, INDKØB OG LOGISTIK. Aalborg Handelsskole HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR HANDELSUDDANNELSER PÅ AALBORG HANDELSSKOLE HANDELS- UDDANNELSER SALG, INDKØB OG LOGISTIK HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR Tilmelder du dig en handelsuddannelse på Aalborg Handelsskole, har du mulighed for

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

EUX BUSINESS FREMTIDEN ER ÅBEN

EUX BUSINESS FREMTIDEN ER ÅBEN EUX BUSINESS FREMTIDEN ER ÅBEN FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er en erhvervsuddannelse, hvor du afslutter fagene på gymnasialt niveau. EUX Business er for dig, der ønsker en erhvervsuddannelse og samtidig

Læs mere

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte Handelsskolen MERKANTIL / HGV Uddannelsen - målrettet praktikplads inden for butik, event, kontor, handel eller finans Voksenlinjen er for dig, som ønsker

Læs mere

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk.

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk. ER DU INTERESSERET I HANDEL, SERVICE, IT, ADMINISTRATION ELLER MÅSKE EGEN VIRKSOMHED? HG (handelsskolernes grundforløb) er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere

Læs mere

EUD BUTIK OG HANDEL DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET

EUD BUTIK OG HANDEL DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET EUD BUTIK OG HANDEL DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel, forretningsservice, it, administration - eller måske egen virksomhed? Handelsskolen er

Læs mere

HANDELSUDDANNELSER INDEN FOR SALG, INDKØB OG LOGISTIK TAG DIN UDDANNELSE PÅ AALBORG HANDELSSKOLE. Aalborg Handelsskole HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR

HANDELSUDDANNELSER INDEN FOR SALG, INDKØB OG LOGISTIK TAG DIN UDDANNELSE PÅ AALBORG HANDELSSKOLE. Aalborg Handelsskole HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR HANDELSUDDANNELSER PÅ AALBORG HANDELSSKOLE HANDELSUDDANNELSER INDEN FOR SALG, INDKØB OG LOGISTIK TAG DIN UDDANNELSE PÅ AALBORG HANDELSSKOLE HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR Tilmelder du dig en handelsuddannelse

Læs mere

Erhverv GRUNDUDDANNELSEN

Erhverv GRUNDUDDANNELSEN Erhverv GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg.

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Student GRUNDUDDANNELSEN

Student GRUNDUDDANNELSEN GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed En helt ny slags 10. klasse EUD10 En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud Erhverv og Sundhed Her kan du forberede dig på en erhvervsuddannelse - som håndværker, som ansat i butik eller kontor, som

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Forventninger Undervisning med udfordringer Aarhus Universitet-HIH Leadership Eksamensbevis med muligheder

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS 2018

VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS 2018 VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS 2018 EUX den erhvervsfaglige studentereksamen Karrieremuligheder EUX Business Leder Sælger/salgschef Indkøber Egen virksomhed/iværksætter Egen webshop It superbruger Politibetjent

Læs mere

Tradium Business. GF1 for EUD Business og EUX Business

Tradium Business. GF1 for EUD Business og EUX Business Tradium Business GF1 for EUD Business og EUX Business Hvornår tager man grundforløb 1 (GF1) på Tradium Business? Du skal normalt altid begynde på grundforløb 1 (GF1) direkte efter folkeskolens 9. eller

Læs mere

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN Jeg har valgt EUX, fordi jeg vil have mulighed for at læse videre og det får jeg med den gymnasiale eksamen. På sigt drømmer jeg om at blive selvstændig indretningsarkitekt. På grundforløbet kommer vi

Læs mere

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG Erhvervsuddannelse HG Et godt afsæt Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse HG HG - din vej til en spændende erhvervskarriere Med en HG uddannelse fra Varde Handelsskole

Læs mere

MERKANTIL HG. Erhvervsuddannelsen KHS.DK/MERKANTILUNGDOM. DIN VEJ TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans.

MERKANTIL HG. Erhvervsuddannelsen KHS.DK/MERKANTILUNGDOM. DIN VEJ TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans. Merkantil HG MERKANTIL HG Erhvervsuddannelsen KHS.DK/MERKANTILUNGDOM DIN VEJ TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK Merkantil

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Det moderne gymnasium

Det moderne gymnasium Handelsgymnasiet Det moderne gymnasium FREMTID: HVAD KAN DU BLIVE MED HHX? HHX er en treårig gymnasieuddannelse, der giver dig de rette faglige kompetencer og den viden, der skal til, for at du kan påbegynde

Læs mere

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Muligheder efter EUX Business Efter fire år på en EUX Business er du uddannet som fx: Lægesekretær - Advokatsekretær - Administrativ sekretær i enten privat

Læs mere

Handelsskolen Viborg. Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse

Handelsskolen Viborg. Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse Handelsskolen Viborg Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse Det er stedet hvor unge og voksne dannes, uddannes og udvikles både fagligt og personligt og hvor man kan erhverve

Læs mere

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Muligheder efter EUX Business Efter fire år på en EUX Business er du uddannet som fx: Lægesekretær - Advokatsekretær - Administrativ sekretær i enten privat

Læs mere

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Voksen VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILVOKSEN MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE LYNGVEJ 19 4600 KØGE

Læs mere

SIMU Center EUD og EUX med SIMU

SIMU Center EUD og EUX med SIMU EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag SIMU Center udvikler undervisningsværktøjer, som simulerer den virkelige verden. Vores produkter giver eleverne en

Læs mere

EUD/EUX-business. Grenaa og Rønde. VID ERhvervsuddannelser. EUD/EUX-Business

EUD/EUX-business. Grenaa og Rønde. VID ERhvervsuddannelser. EUD/EUX-Business EUD/EUX-business Grenaa og Rønde VID ERhvervsuddannelser EUD/EUX-Business KICKSTART DIN KARRIERE PÅ 1 + 2 ÅR STUDENT OG FAGLÆRT PÅ 2 + 2 ÅR HER FÅR DU DEN BEDSTE HANDELSSKOLEUDDANNELSE De elever, der er

Læs mere

HHX EUX BUSINESS EUD UNGDOMS- UDDANNELSER I SAMME HUS. NYT STUDIETORV med unikt miljø

HHX EUX BUSINESS EUD UNGDOMS- UDDANNELSER I SAMME HUS. NYT STUDIETORV med unikt miljø HHX EUX BUSINESS EUD 3 UNGDOMS- UDDANNELSER I SAMME HUS NYT STUDIETORV med unikt miljø VEL- KOMMEN Velkommen til Handelsgymnasiet Ribe! Vi er glade for, at du bruger lidt tid på os, hvad enten det er i

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

den hurtigste vej til et fedt job

den hurtigste vej til et fedt job HG den hurtigste vej til et fedt job Et fedt sted at lære Århus Købmandsskole er et fedt sted at lære. Her finder du: Et spændende studiemiljø med flotte omgivelser Engagerede lærere, der tager dig alvorligt

Læs mere

HANDELSSKOLEN DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL KLAR TIL ERHVERVSLIVET På Handelsskolen Silkeborg Business College har vi to uddannelser:eud Butik og Handel og

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

Revisionsdato: oktober 2016 EUX BUSINESS FAGLÆRT OG STUDENT I ÉN UDDANNELSE START AUGUST EUC NORDVESTSJÆLLAND

Revisionsdato: oktober 2016 EUX BUSINESS FAGLÆRT OG STUDENT I ÉN UDDANNELSE START AUGUST EUC NORDVESTSJÆLLAND Revisionsdato: oktober 2016 EUX BUSINESS FAGLÆRT OG STUDENT I ÉN UDDANNELSE START AUGUST EUC NORDVESTSJÆLLAND EUX BUSINESS TO UDDANNELSER I ÉN FAGRETNINGEN EUX HANDEL OG KONTOR EUX er en erhvervsuddannelse

Læs mere

ETU - VID EUD/EUX Business

ETU - VID EUD/EUX Business ETU - VID EUD/EUX Business Handlings- og opfølgningsplan 2016 Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november 2015 gennemført en elevtrivselsundersøgelse. Spørgerammen er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

"Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne

Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Skoleudvalgsmøde tirsdag d. 16. maj 2017 "Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Centerleder UU Ole Ervolder Samarbejde erhvervsuddannelser I 2020 skal 25% vælge EUD/EUX direkte fra 9./10. klasse

Læs mere

Hurtigt ud på arbejdsmarkedet EUD BUSINESS. Detail, Handel & Event

Hurtigt ud på arbejdsmarkedet EUD BUSINESS. Detail, Handel & Event Hurtigt ud på arbejdsmarkedet EUD BUSINESS Detail, Handel & Event Muligheder efter EUD Business Detail, Handel & Event Efter år 3 er du fx uddannet: Blomsterdekoratør - Dekoratør - Logistikassistent -

Læs mere

INFORMATION OM EUD/EUX BUSINESS

INFORMATION OM EUD/EUX BUSINESS INFORMATION OM EUD/EUX BUSINESS Kære kommende elev! Der findes rigtigt mange uddannelsesmuligheder, og derfor kan det være vanskeligt, hvilken uddannelse man skal vælge. En uddannelse på Tønder Handelsskole

Læs mere

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Tekstil Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Praksis GRUNDUDDANNELSEN

Praksis GRUNDUDDANNELSEN Praksis GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg.

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

LÆS MERE PÅ LEARNMARK.DK/EUX-BUSINESS

LÆS MERE PÅ LEARNMARK.DK/EUX-BUSINESS I U B X U PÅ 4 Å Æ G G O UD VIIO IO I I PDIIO, DM I, M O O K Ø X IGØKOOM Ø O D D K I V M >> BIV -, HD- I X I >> Æ VID UD OG GÆ PÅ É GG Med UX-Business står du stærkt! fter 2 år kan du søge elevplads på

Læs mere

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser Grundskolens 9.-10. klasse Erhvervs uddannelser Silkeborg Kommune 2015 Når du skal vælge ungdomsuddannelse, er det vigtigt, at du vælger den uddannelse, der passer til dig... 3 Indholdsfortegnelse 4 Erhvervsuddannelser

Læs mere

Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole

Læs mere

Erhvervsrettet. 1o. klasse

Erhvervsrettet. 1o. klasse Erhvervsrettet 1o. klasse Bliv afklaret Pilen kan pege i mange retninger, når du skal vælge din vej mod den rigtige uddannelse. EUD10 er en erhvervsrettet 10. klasse, som sætter dig og dine muligheder

Læs mere

TAG 10. KLASSE I FURESØ OG BLIV KLAR TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE

TAG 10. KLASSE I FURESØ OG BLIV KLAR TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE Campus Furesø TAG 10. KLASSE I FURESØ OG BLIV KLAR TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE Vælg mellem almen 10. klasse, Bæredygtighed og handel (EUX) og Velfærdsteknologi og innovation (EUD) 10. KLASSE I FURESØ ALMEN

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamensbevis Afsluttet 9. / 10. klasse Hvad skal du så?? HG HHX Praktik 4. år Praktik 3. år HH 3.år HG 2. år HH 2. år HG1. år HH 1. år HG uddannelsen HG HG 2.

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

Den Merkantile erhvervsuddannelse

Den Merkantile erhvervsuddannelse erhvervsuddannelse Kontor, handel og forretningsservice Hans Henning Nielsen Folkeskole Odense HF fra Odense Katedralskole Lagerarbejder på Gasa Odense Rengøringsarbejde Jysk Rengøring Fabriksarbejder

Læs mere

Erhvervsrettet. 1o. klasse

Erhvervsrettet. 1o. klasse Erhvervsrettet 1o. klasse Bliv afklaret EUD1o er... Pilen kan pege i mange retninger, når du skal vælge din vej mod den rigtige uddannelse. EUD10 er en erhvervsrettet 10. klasse, som sætter dig og dine

Læs mere

VELKOMMEN TIL FREMTIDENS UDDANNELSER INDEN FOR KONTOR, DETAIL, SALG, HANDEL & EVENT. EUD Business & EUX Business

VELKOMMEN TIL FREMTIDENS UDDANNELSER INDEN FOR KONTOR, DETAIL, SALG, HANDEL & EVENT. EUD Business & EUX Business VELKOMMEN TIL FREMTIDENS UDDANNELSER INDEN FOR KONTOR, DETAIL, SALG, HANDEL & EVENT EUD Business & EUX Business ående uddannels ereg e Vid koordinator Event Event Detail/salg koordinator Event ående uddannels

Læs mere

Erhvervsrettet. 1o. klasse

Erhvervsrettet. 1o. klasse Erhvervsrettet 1o. klasse EUD10 Brochure.indd 1 27-01-2017 09:42:40 Bliv afklaret EUD1o er... Pilen kan pege i mange retninger, når du skal vælge din vej mod den rigtige uddannelse. EUD10 er en erhvervsrettet

Læs mere

FAQ om EUX og EUD Business

FAQ om EUX og EUD Business FAQ om EUX og EUD Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUX og EUD Business - forskelle og ligheder...... 3 Regler om SU (Statens Uddannelsesstøtte)... 5 Prøvebestemmelser for

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Elever 2017 Sanistål Herning søger elever med speciale i Stål og VMT

Elever 2017 Sanistål Herning søger elever med speciale i Stål og VMT Sanistål Herning søger elever med speciale i Stål og VMT Drømmer du om at blive Danmarks bedste sælger? Som salgselev i Sanistål får du alle muligheder for at sætte dit eget aftryk på uddannelsen. Med

Læs mere

HG-BUSINESS FAGLÆRT PÅ 3 ÅR >> BLIV ELEV INDEN FOR FX HANDEL ELLER BUTIK >> EFTER 1 ÅR HAR DU MULIGHED FOR AT FORTSÆTTE PÅ EUX-BUSINESS

HG-BUSINESS FAGLÆRT PÅ 3 ÅR >> BLIV ELEV INDEN FOR FX HANDEL ELLER BUTIK >> EFTER 1 ÅR HAR DU MULIGHED FOR AT FORTSÆTTE PÅ EUX-BUSINESS HG-BUSINESS FAGLÆRT PÅ 3 ÅR >> BLIV ELEV INDEN FOR FX HANDEL ELLER BUTIK >> EFTER 1 ÅR HAR DU MULIGHED FOR AT FORTSÆTTE PÅ EUX-BUSINESS KICKSTART DIN KARRIERE Kickstart din karriere med HG-Business og

Læs mere

Læseplan for valgfaget serviceværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget serviceværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget serviceværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Markedsføring 5 Kundebetjening 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget serviceværksted er et valgfag

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

EUX BUSINESS EUD BUSINESS

EUX BUSINESS EUD BUSINESS FAQ OM EUX BUSINESS EUD BUSINESS Indhold 1. Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 2. Om EUX og EUD Business - forskelle og ligheder...... 3 3. Regler om SU (Statens Uddannelsesstøtte)... 5 4. Prøvebestemmelser

Læs mere

Talenter i erhvervsuddannelserne

Talenter i erhvervsuddannelserne Talenter i erhvervsuddannelserne Rammer og muligheder Gert Nielsen Oplæg på Talentvejskonference, marts 2015 Side 1 4 klare mål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN. Erhvervsuddannelse og EUX

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN. Erhvervsuddannelse og EUX MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Erhvervsuddannelse og EUX Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Studievejleder Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder Tlf.

Læs mere

VELKOMMEN. Helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del

VELKOMMEN. Helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del VELKOMMEN Helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del Program Varighed: 1 time Kl. 12:45 Kl. 13:05 Kl. 13:30 Kl. 13:45 Oplæg om helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne STUK, Styrelsen for undervisning og kvalitet Undervisningsministeriet /v. Lone Kirk og Lisbeth

Læs mere

Dine 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid i en virksomhed kaldes for hovedforløbet.

Dine 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid i en virksomhed kaldes for hovedforløbet. HG uddannelsen Grundforløb/hovedforløb Dine 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid i en virksomhed kaldes for hovedforløbet. Trin 1 og trin 2 i en

Læs mere

Uddannelsesaften 5. november 2015

Uddannelsesaften 5. november 2015 Uddannelsesaften 5. november 2015 Bygninger - 7 adresser - Vester Allé 26 - Rådmands Boulevard 19 - Minervavej 57 - Blommevej 40 - Blommevej 39 - Kirketoften 7 Hobro - AMU Centervej 2 - I alt 75.956 m2

Læs mere

FEST. Merkantil EUD HUSK INTRO JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I UDLANDET? GALLAFEST. En indgang. Merkantil HG. 25.

FEST. Merkantil EUD HUSK INTRO JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I UDLANDET? GALLAFEST. En indgang. Merkantil HG. 25. Merkantil EUD INTRO Merkantil HG FEST JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE Vi byder på te og kage og hjælper dig på vej med den perfekte ansøgning HUSK En indgang GALLAFEST Merkantil 25. april 2014

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

De femårige gymnasieforløb. i Gentofte Kommune

De femårige gymnasieforløb. i Gentofte Kommune De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE 2015 Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse. Det er derfor med stor glæde, at vi sender tilbuddet om det femårige gymnasieforløb ud til

Læs mere