NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv"

Transkript

1 NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr

2 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen Glostrup Åbningstid: Mandag kl Torsdag kl samt efter aftale Telefon: Daglig leder: Hans-Henrik Rasmussen Nyt fra Arkivet udkommer fire gange årligt Redaktionen afsluttet: April 2006 Redaktion: Hans-Henrik Rasmussen Grafisk tilrettelæggelse og nutidsfotos: Eric Klitgaard Indhold Stadig højere hastighed... 3 Præstegården... 5 Gaver til Arkivet Præstegården året rundt Tryk: Kailow Graphic Oplag: 2000 ex ISSN X Omslagsfoto: Præstegården. Akvarel af Th. Ulrichsen, 1933

3 Stadig højere hastighed Vi er vist mange, vel især ældre, som er ved at få åndenød af den stadig større hastighed, hvormed alting foregår i vore dage. I vore omgivelser rives der ned og bygges op på snart hvert gadehjørne. Byen skifter karakter med ufattelig hastighed og er snart ikke til at kende. På arbejdspladserne står opgaverne i kø, og skønt man sætter hastigheden op, hjælper det kun lidet. Man får ganske vist mere fra hånden, men endnu flere opgaver presser sig på bagest i køen, som derfor ikke bliver kortere. Man bliver anbefalet at forsøge sig med ny teknik og ændrede procedurer, og det kan da også hjælpe en del. Men som det ofte ses, så betyder bedre teknik og mere effektivitet samtidig flere krav fra omgivelserne. Nettoresultatet er alligevel mere travlhed for den enkelte. Når det gælder Lokalhistorisk Arkiv, tænkte jeg, at den voldsomme stigning i brugen, som for alvor tog fart for ca. 1½ år siden umuligt kunne fortsætte i samme hastighed. Mon ikke alt vil vende tilbage til sit normale leje meget snart, tænkte jeg. Sådan er det imidlertid ikke gået, tværtimod. De høje besøgstal med tilhørende lån og gaver til Arkivet er fortsat, og det sker oven i købet i endnu højere fart end for et år siden. Antallet af modtagne lån og gaver er således fra januar til april 2006 i alt 35. Det tilsvarende tal for 2005 er 28, altså en forventet stigning på årsbasis (hvis tallene holder) på 25%. Arkivets popularitet kan vist ikke diskuteres. 3

4 Vejskilt ved Statenevej, 4. juni 1944 For fire år siden, i 2002, udsendte Lokalhistorisk Arkiv bogen Hvissinge fra jernalder til nutid. Planen var, at en tilsvarende bog om Ejby skulle følge hurtigt efter. Af forskellige grunde har det ikke kunnet lade sig gøre, men nu endelig lysner det. Jeg er begyndt at arbejde med bogen, som efter planen skal udkomme engang sidst på efteråret. Jeg tror og håber, at mange både i Ejby og i Glostrup i øvrigt vil finde oplysninger af interesse i den nye bog: her er i hvert fald en oplagt julegaveidé, når den tid kommer. For 100 år siden, den 10. juli 1906, flyttede præsten i Glostrup med sin familie ind i en nybygget præstegård. Året før var den tidligere præstegård blevet hærget af en ødelæggende brand, som havde gjort husets beboere hjemløse. Netop her i sommeren 2006 kan huset således fejre 100- året for sin eksistens, og jeg vil i den anledning ganske kort ridse husets historie op. Herefter vil en række fotos både af huset og fra præstefamiliens liv blive præsenteret. Bladet vil således fortsætte den gode tradition, som så mange har efterlyst: et blad med stærkt eftertryk på billedsiden. Vi ønsker alle læsere en rigtig god fornøjelse. 4

5 Glostrup Gamle Præstegård De fleste kender den gamle præstegård. Smukt belig gende på Hovedvejen 134 hæver den sine hvide mure og sin smukke arkitektur over vej og sti. Den synes at se ned på sin gamle have, som skønt forandret dog er velkendt. Den synes at se med undren på den voldsomme trafik på Hovedvejen og på det nye kombinerede bankcenter og rådhus, som har rejst sig overfor. Den spejler sig i dens facader og glæder sig over, hvad den ser. Den kan i år fejre sin fødselsdag nr. 100 og kan takke en voldsom brand for sin eksistens. Den præstegård, som i 1905 forsvandt for stedse, var hverken særlig gammel eller forsømt. Pastor Carl Frederik Stub, som beklædte stillingen som sognepræst i Glostrup fra 1858 til 1892 havde derimod overtaget en præstegård, som mildest talt trængte til en kærlig hånd. Han gik straks i gang med opgaven, som allerede i 1859 blev løst, og det langt over forventning. Faktisk havde han anvendt langt flere penge end bevilget. Hans efterfølger på posten blev Hans Ludvig Schielderup Parelius Koch. Han var en kendt kirkehistoriker og havde i sin embedstid en række opgør med en ny kirkelig retning, 5 Carl Frederik Stub, ca. 1873

6 Glostrup Gamle Præstegård: gårdspladsen. Nogle af personerne kendes, ca som havde fundet vej til Glostrup, nemlig Indre Missions Samfund. Som det vil vides, etablerede Samfundet sig med et nybygget hus på Sydvestvej. Vedrørende præstegårdens brand noterer pastor Koch kort i sin kaldsbog: Fredag før pinse, den 9. juni 1905 afbrændte Glostrup Præstegård totalt. Den 2. oktober begyndtes genopførelsen. Den 10. juli flyttede vi ind. Ovenstående korte notits dækker over en begivenhed, som skulle nå helt til København. Det hele startede med en eksplosion i en motor i tømrermester Peter Martinsens værksted på Vinkelvej. Gnister føg uheldigvis over på den modsatte side af Hovedvejen og antændte den stråtækte præstegård. Præsten og hans familie nåede med få ejendele ud af huset i sidste øjeblik. Der findes på Lokalhistorisk Arkiv bevaret nogle avisreportager fra begivenheden, og de er ganske interessante at læse. En af dem viser den københavnske dimension: Solen lyste varmt over Glostrups opblomstrende By, da Toget med en Del brandinteresserede Københavnere i fredags ankom til den lille Stationsbygning, hedder det. 6

7 Præstegårdens brand: folk stimler sammen fra nær og fjern. Med toget fra København kom journalister og nysgerrige. Huset brændte ned til grunden, 9. juni

8 I Glostrup har man åbenbart taget det hele forholdsvis roligt, som det senere fremgår af samme artikel: Var det et Tab for Byen?, spørger vi en af Beboerne. Nej, egentlig ikke, lyder Svaret, for den gamle præstegård laa ud til Hovedvejen og tog hele Synet fra den smukke Kirke. Nu kan vi faa en Opkørsel til Kirken med en ny Præstebolig ved Siden, det vil blive meget smukkere. Den nye præstegård blev opført i sten og med tegltag. Nu skulle det være slut med brandfarlige tage af strå. Arkitekt på huset var Magdahl Nielsen, Åboulevarden 18. Bygningen blev faktisk anbragt en smule østligere end forgængeren, hvis stuehus lå på nutidens opkørsel, og hvis længer befandt sig på anlægget foran kirken. Pastor Koch selv fik kun kort tid i det nye hus: i 1907 indledte han pensionisttilværelsen. Han var da 70 år gammel og faldt dermed for aldersgrænsen. Selskab i præstegårdshaven. Ved bordet t.h. pastor Hermann Koch, 11. august

9 Den nye sognepræst hed som forgængeren Koch til efternavn. Hans fulde navn var Hermann Ferdinand Marius Koch, og han skulle nyde godt af både hus og præstekald frem til Vi er nu ved at være så højt oppe i tid, at der findes en del udmærkede fotos af både præsten og præstegården med omgivelser. Efterfølgeren hed Charles Nedermark. Han skulle præge Glostrup Kirke helt frem til Fra 1917 til 1919 havde han været udsendt som hjælpepræst for krigsfanger i Sibirien. Fra 1930 blev han altså sognepræst i Glostrup, og fra 1940 var han tillige provst for Smørum Herred. Pastor Charles Nedermark (t.v.) med sin efterfølger, Knud Langberg, på trappen, ca Mange i Glostrup husker stadig Charles Nedermark. Mange er både døbt, konfirmeret og gift ved Nedermarks medvirken, og jeg ved, at mange husker ham med glæde. Han kunne mange spændende historier fra sin tid i Sibirien, og konfirmanderne fandt ham i hvert fald aldrig kedelig. Også fra hans tid findes en række udmærkede fotos bevaret. 9

10 Glostrup Præstegård: Pastor Knud Langberg og frue i dagligstuen, 26. janur 1985 Knud Langberg havde været både hjælpepræst for og uvenner med Charles Nedermark, hvem han fulgt på embedsstolen i Langberg havde en fortid som bankmand. Han havde bl.a. arbejdet som præst for tyske flygtninge efter krigen, og i Glostrup gjorde han en betydelig indsats for at nå ud til menigheden. I 1981 var det hans tur til at falde for aldersgrænsen: som 70-årig måtte han i gang med pensionisttilværelsen. Med Langbergs afgang fra præstegården rykker Glostrup Kommune nu ind på scenen. Martin Nielsen, borgmester i Glostrup , var ivrig fortaler for en kommunal overtagelse af præstegården. Så tidligt som i 1978 og fremførte han sine synspunkter i Folkebladet. Han og socialdemokraterne ville købe præstegård med have, åbne haven for publikum, istandsætte det bevaringsværdige hus, 10

11 som han udtrykte det, og anvende det til museum, arkiv eller lignende. Efter Knud Langbergs afgang i 1981 kom der fart i arbejdet. 10 år efter borgmesterens udtalelser i Folkebladet, står man med en smuk nyrenoveret præstegård, en have for publikum, og et lokalhistorisk arkiv på vej ind i overetagen. Stueetagen bliver fra nu af anvendt til møder af både private foreninger og kommunale institutioner. Præstegården under ombygning, her kontor på 1. sal mod vest, 24. juni 1988 Borgmesteren hed på dette tidspunkt Gunner Larsen, og han dekreterede præstegården passet efter alle kunstens regler. Og således skete det: Fremsynede politikere havde reddet et pragtfuldt hus til glæde for rigtig mange mennesker. 11

12 Den oprindelige præstegårds placering: Som det ses, fyldte den godt i landskabet. Til højre ses den nuværende præstegård, øverst kirken. Hovedvejen nedest på tværs Præstegården set fra Hovedvejen. Bemærk svinet som ligger og hygger sig ved vejkanten. Gården brændte i Til højre ses telefonmaster (rejst i 1884), ca

13 Den nye præstegård blev færdigbygget i Arkitekt: Magdahl Nielsen. Som det ses, er det nu forbi med brandfarlige stråtage. Set fra Hovedvejen. Postkort, 1909 Præstegården set fra kirkens tårn mod sydøst. Hovedvejen er på tværs bag huset. I baggrunden skimtes huse på Hovedvejen. Nyvej ses øverst til venstre, ca

14 To børn i præstegårdshaven. Pigen er wienerbarnet Grete Zeller. Drengen hedder Ernst Persson. Han blev efter sin moders død samme år plejebarn her, 1920 Tre damer ved præstegårdens trappe. Fra venstre ses: Agnes Koch (gift med pastor Hermann Kochs broder), Mathilde Bertelsen og oberstinde Madsen,

15 Pastor Charles Nedermarks hustru, Carla Louise Nedermark, ved trappen, ca

16 Interiør fra præstegården: yderst til venstre fru Carla Louise Nedermark med barnebarn. Til højre pastor Charles Nedermark. Bemærk tapet og møblering, ca Mere interiør fra præstegården: til venstre ses atter fru Carla Louise Nedermark med barnebarn. Mon ikke stilen er repræsentativ for tidens præstegårde?, ca

17 Mere interiør: Pastor Knud Langberg i sin lænestol. Langberg var hjælpepræst hos Charles Nedermark, hvem han i 1955 efterfulgte på posten, 26. januar 1985 Endnu mere interiør: Pastor Knud Langbergs arbejdsværelse. Bemærk de mange bøger: Internettet og dets opslagsmuligheder er endnu et stykke borte, 26. januar

18 Endnu et interiørfoto: skrivebord og bogreol. Pastor Knud Langberg blev den sidste præst i huset, som snart blev overtaget af Glostrup Kommune, 26. januar 1985 Glostrup Kommune overtog og nyindrettede det gamle hus. Her ses stueetagen, som bruges af såvel kommunens folk og som af private foreninger, 4. maj

19 Gaver til Arkivet Leif Olsen: Glostrup-atleter (DM i atletik m.v.), ca fotos. Lissi Hansen: Foreningsbureauet / Villy Poulsen i arbejde, fotos. Sisse Angersbach: Dalvangen Børnehave, ca Dias og film. Lone og Allan Kamp: Einar Th. Købmandshandel, 1907 og fotos samt indbydelse til 80-års jubilæum, Linde Allé 12, Foto. Erik Skougaard Andersen: Toftevej 9, ca fotos. Hovedvejen 11, ca fotos. Glostrup & Omegns Motorklub (bestyrelsen?), ca Foto. CB ere på Nordisk Køleteknik, ca Foto. Glostrup Kommuneskole: 3. Mellem A, Foto. Kvindelige gæster hos borgmester Valdemar Hansen, ca Foto. Glostrup Kommuneskoles Sangkor (delvis), Foto. Glostrup Bordtennisklub: damerne Sjællandsmestre, Foto. Hovedvejen 63 (Hans Jensens Frisørsalon), ca Foto. Elise Pedersen: KFUK holder møde i kælder på Højvangsvej, Foto. KFUK holdt til i et kælderlokale på Højvangsvej. Yderst til venstre stående ses Elise Hansen (gift Pedersen). Desværre er ingen yderligere navne oplyst,

20 Anonym: Vinkelvej under nedrivning, fotos. Veteranbiludstilling i anledning af byjubilæet, Foto. FDB s Frølager under nedrivning, fotos. Glostrup Nye Vandtårn renoveres, fotos. IC-3 tog navngives Glob fotos. Bent Møbius: Slægten Pechüle Oversigt og uddybende information. Aglo Petersen: Giver samt familie og kammerater, mest vedr. Glostrup Jern- & Metalstøberi, ca fotos. Glostrup Kommuneskole: 2. D, Foto. Glostrup Vandforsyning: Grundejerforeningen Søndervang. Matrikelkort (1917) og skrivelse vedr. udstykning. U.å. Glostrup Vandforsyning, ca Diverse dokumenter. Hvissinge Vandværk, Skrivelser. Ejby Vandværk, Skrivelser og historik. Bent Petersen: Portrætmedaillons med H.C.A. som motiv. 2 affotograferinger. Lejlighedssange af Egon Funch vedr. Historisk Selskabs egnstur i 2005 og generalforsamling i Kirsten Johansen: Bygningsarbejdere i Glostrup, bl.a. Hans Jonasen, Hilmer Wilmerskov, Johannes Schoch og Jens Peter Tøttrup, ca Foto. Vinlelvej 12 (pensionat), ca Gruppefoto. Inge Mathiasen: Glostrup Arbejderidræt Jubilæumsbog. Glostrup & Omegns Motorklub (sankthansaftenstur), Postkort. Ib Sandahl: Glostrup Station: S-togsbilletter og S-togskort, 1969 og Glostrup Gamle Vandtårn: emblem med indskrift: Glostrup Marchen, u.å. Glostrup Apotek: receptkuverter, diverse år. Mineralvandsfabrikken Oasa (Glostrup?): etiketter i farvekopi. Tom Jeppesen: Marie Lind Sørensen og Laust Lind Sørensen fejrer sølvbryllup på Enighedsvej 10, Foto. Niels Johnsen: Sct. Georgs Gildet i Glostrup. Aftale med Poul Bundgaard om sangunderholdning i Glostrup Bio, Skrivelse. 20

21 Huset på Kildevældets Allé 2 er nylig revet ned. Set mod vest/nordvest, ca Glostrup Bibliotek: Glostrup Event Katalog. Udg. af Folkeoplysningsudvalget i Glostrup, Kildevældets Allé 2, ca og ca fotos. Friedrich Carl Jacob (husets indehaver), ca fotos i haven. F.C. Jacob: Glastekniske Værksteder. Jubilæumshefte i fotokopi, Roar Roslind: Pilevej 2, Papirer. Pilevej 2, ca Foto. Østervej 14 A-C, ca Papirer. Østervej 14 A-C, ca fotos. Karl T. Roslind, ca portrætfotos. Glostrup Kommuneskoles lærerstab, Foto. Glostrup Kommuneskole: 2. C, Foto. Flemming Ørhem: Brøndby-Glostrup Lokal-TV: Interviews med Ejvind Tofte, Britta Berg og Kai Legaard, Dvd. Ole Steen Jørgensen: Glostrup Byjubilæum m.m., Dvd. Rudy Dorfer: Glostrup Minivejviser, ca Sydvestvej 43 A-B, fotos. Brøndbyvestervej 8 (Cox-Orange), ca Foto i sne. Ole Nymann: Glostrup & Omegns Fugleskydningsselskab: Love 1966 og 1983, oversigt over æresmedlemmer (fuglekonger) samt 3 fotos fra årsarrangement

22 Præstegården året rundt 22

23 Den nye præstegård, grundplan, 1905

24 24

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 2006 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1998 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider

for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider Fædrelandssang - Fugleskydning - Lokalpolitik - Vin

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Julen er. Brande Jul 2011. Brande Jul 2011

Julen er. Brande Jul 2011. Brande Jul 2011 Brande Jul er atter på gaden, hermed genoptages og videreføres en gammel tradition i byen og vi håber, den kan vare ved. Det første Brande Jul blev udgivet tilbage i 1943. Vi håber, læserne hilser initiativet

Læs mere

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen 25. april 2001 9.årgang nr.8 BRYGGEBLADET Freja presser prisen Årsagen til at Muslim World League endnu ikke har købt moskégrunden er, at ejeren forlanger en meget høj pris for grunden. Ifølge TV-2 Nyhederne

Læs mere

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Peder Sterll Tak til øvrige der har bidraget med billeder

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En

Læs mere

Hjørring Svane Apotek

Hjørring Svane Apotek Hans- Otto Loldrup Hjørring Svane Apotek 1911 2011 Hjørring 2011 Hjørring Svane Apotek 1911-2011 Tekst, redaktion, layout: Hans- Otto Loldrup. Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S. Udgivet af apoteker Henrik

Læs mere

Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors

Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors 1 Knud Søre n s e n Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors 2 Denne elektroniske udgave er publiceret med tilladelse af forfatteren. Knud Sørensen Forsidefoto: Axel Nielsen (Aksel Sandemose) som konfirmand,

Læs mere

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11 Nummer 1, 14. årgang, januar 2008 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jens tager kampen op Læs side 3 Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad

Læs mere

Nr. 89 14. november 2007 15. årgang

Nr. 89 14. november 2007 15. årgang Nr. 89 14. november 2007 15. årgang Grønbjerg Gymnastik- og Ungdomsforenings 100-års jubilæumsreceptionen Fredag eftermiddag d. 2. november præcis 100 år efter den stiftende generalforsamling i 1907 havde

Læs mere

Grundtvigs Hus i 100 år

Grundtvigs Hus i 100 år Grundtvigs Hus i 100 år Indhold HISTORIEN: Fra grundtvigiansk borg til almen boligadministration 3 Hotel Danevirke 4 Mere plads i eget hus 8 Ungdommens borg 12 Københavns stærkeste hus 16 Københavns Kommune

Læs mere

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL Organet for Dansk Afholdsbevægelse - 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2015 Lars Løkke bør stoppe - - Servitut, der forbyder spiritusudskænkning brydes i Lemvig Foto fra Google Lars Løkke bør stoppe med alkohol!

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62

for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62 august- december 2011 Samlingshuset Trods forsinkelser af

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek).

Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek). Bibliotekspioneren Jørgen Banke (1877-1953) forestod i en årrække kurser på Hindsgavl for folk fra aftenskolens og ungdomsskolens verden, og han var som han har skildret det i sine erindringer meget begejstret

Læs mere

Øster Hornum sogns præster gennem århundreder Skrevet 2002 af Poul Christensen

Øster Hornum sogns præster gennem århundreder Skrevet 2002 af Poul Christensen Øster Hornum sogns præster gennem århundreder Skrevet 2002 af Poul Christensen Det kunne have været en af de lokale præster, der her er afbildet, hvad det nok ikke er. Figuren i vores kirke skal, efter

Læs mere

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Velkommen til denne tur, der vil bringe jer rundt i både området og historien ligesom de to tidligere ture, der

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2012 / årgang 90 Leder Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede!

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Om busserne, ruterne, chaufførerne, og de steder de kom på deres vej bag rattet i en Rutebil, og hvor især Vognmand Lauritz Jacobsen og Odsherreds

Læs mere

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Forsidebillede Efterskoleelever fra Danmark i snak med jævnaldrende på den danske Jes Kruse-Skole i Egernførde i december 2006. Foto: Thomas J. Wiltrup,

Læs mere

LOKALT NYT. Hvem har stjålet giraffen? Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården

LOKALT NYT. Hvem har stjålet giraffen? Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Alsønderup Bendstrup Hvem har stjålet giraffen? Arresø Nejede Lykkesholm Tulstrup Sønder Strødam Vester Strødam Hillerød Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården

Læs mere

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S 1 Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Realea A/S 2007 Tekst og

Læs mere