Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår."

Transkript

1 Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig evaluering tillader pladsen i et nyhedsbrev ikke. På vores interne møder på skolen foretager vi altid en evaluering af arbejdet, undervisningen og arrangementer m.m. på MkF. Skoleåret var et skoleår uden de store ændringer i de fysiske rammer. Der blev ikke bygget til eller renoveret i eksisterende lokaler. Til gengæld er de nye lokaler, som blev bygget til for knap to år siden, ved at være godt implementeret i skolens hverdag. Generelt fungerer disse lokaler rigtig godt. Aflæsningslommen, som blev anlagt for et års tid siden ud mod Gullestrupvej, er stadig ikke fuldt udnyttet ved forældres aflevering af elever. Måske er der flere forældre, der ikke rigtig har opdaget mulighederne i denne aflæsningslomme. Mere om dette senere. Ellers har skoleåret måske mere været kendetegnet ved at der er sket noget på personalesiden og de mere bløde værdier. 1. januar 2012 blev ledelsen på skolen ændret, idet afdelingsleder Annemarie Bjerre ønskede at fortsætte sit arbejde på MkF som almindelig lærer. Ledelsen på MkF består af: Afdelingsleder Daniel D. Laugesen: Pædagogafdelingen Afdelingsleder Maria Vindum: Indskoling og mellemgruppe Afdelingsleder Allan Trelborg: Udskoling og souschef for hele skolen. Skoleleder Thorkild Bjerregaard Disse fire ledere udgør det daglige ledelsesteam på MkF. Ellers foregår der i dagligdagen et vidtforgrenet arbejde med at skabe den bedst mulige skole for alle skolens elever. Der bliver afholdt utallige møder med fokus på det ene og det andet. Det kan være møder om: læsetest, udlandsrejse, AKT, skolefester, forældresamarbejde, internationalt samarbejde, specialundervisning, teammøder, kollegialt samarbejde, fagudvalgsmøder, afdelingsmøder, klassetrivsel og meget, meget mere. Når der sådan ses tilbage på et år, foregår der rigtig meget på MkF. Alt i alt er min konklusion, at skoleåret har været et godt år på MKF. Det har været spændende, og der har også været udfordringer, men ikke mere end forventelig på en skole med masser af liv og dybt engagerede mennesker. Engagement giver liv - og er vigtig for en god skole. Kommende udfordringer/fokusområder Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf Side 1 á 6 sider Herning 10. juli 2012 I det kommende skoleår vil vi via forskellige arbejdsgrupper have fokus på bl.a. følgende områder: Indskoling og pædagogafdeling. Ikke kun de fysiske rammer skal i fokus(se nedenfor), men også hele strukturen i disse afdelinger. Hvordan kan de fysiske rammer tilpasses den pædagogik og det liv, der ønskes i indskoling og pædagogafdeling? Det kan være, der skal være mulighed for vuggestuebørn? (Det snakkes der meget om i friskoleverdenen i øjeblikket) 10. klasse. Hvordan ønsker vi 10. klasse på MkF i fremtiden? Veloverstået eksamen er i hus. Vi har ikke planer om at ændre det faglige og muligheden for den afsluttende eksamen i 10. Der er imidlertid mange måder undervisningen i 10. klasse kan organiseres på. Kan vi gøre det anderledes og mere spændende på MkF? Inklusion på MkF (se også nedenfor). Med det massive fokus, der er på dette område i den offentlige skole, må MkF også forholde sig til dette tema. Hvad er inklusion? Hvad er en inkluderende undervisning og hvordan kommer den til udtryk i dagligdagen på en kristen friskole? Fortsat fokus på teammøder og fagteams. Der ønskes en skelnen mellem planlægning og udvikling. Måske når vi oftest kun til planlægning? Det er også vigtig at tænke udvikling. I indeværende skoleår er det lykkedes med en bedre mødekultur for lærerne med en fast mødeeftermiddag. Mange møder kan også give spildtid det arbejder vi på at undgå. Informationer til forældre og Forældreintra. Evaluering af dette område. Hvordan formidler vi informationer uden at de drukner i mængden? I indeværende skoleår fik 10. klasse kontakt med en lokal skole i Barcelona og var nede at besøge denne klasse. Denne kontakt ønskes videreudviklet, så vi på den måde sætter fokus på den internationale dimension. Mange andre områder fortsætter og videreudvikles: bl.a. læsebånd, kollegial vejledning, AKT, mere musik og sang til morgensang. Osv. Edb Vi har stadig fokus på IT på MkF, så vi hele tiden er med i udviklingen. Se også side 23 i årsskriftet. Alle klasser i udskolingen, 7. til 10. kl. medbringer selv deres computer i dagligdagen. Det har givet et ordentlig og afgørende løft til IT undervisningen på MkF. At ordningen også er indført i 7. klasse har ikke givet anledning til forældrekommentarer overho-

2 vedet. I løbet af ganske få år, er der nok ingen tvivl om, at alle elever vil medbringe deres egen PC eller ipad. Vi vil fortsætte med interne kurser for lærerne, så vi får alle med og udvikler hinanden. Bemærk! Vi har planer om, at 6. klasse fra 1. januar 2013 selv medbringer deres bærbar computer. Altså så bliver det ikke fra 7. klasse men allerede fra jul i 6. klasse i kommende skoleår. Til indskolingen bruger vi stationære computere, som står i skolens edb lokale. Til mellemgruppen har vi et klassesæt af bærbare computere. Skolen råder ikke over en forsikning, der dækker ødelæggelse eller tyveri af elevens ejendom. Se afsnit om elevskabe i Årsskrift side 31 og senere i dette nyhedsbrev. Legeaktiviteter og fælles emneuge for hele skolen. Andre tiltag i det kommende skoleår: Udvalg, der skal arbejde med legeaktiviteter i frikvartererne. I uge 6 op til vinterferien bliver der emneuge for HELE skolen, hvor den laves om til en by. Forældreaften for alle forældre torsdag den 7. februar kl til Der skal vi alle mand af huse! De fysiske rammer - Byggeri De fysiske rammer omkring indskolingen og pædagogafdelingen kommer i fokus i det kommende skoleår. Der er nedsat en gruppe, der skal arbejde med dette. Vi har et ønske om renovering af den gamle gang og klasselokalerne i dette område. Undertiden hører vi, at forældrene ikke er tilfredse med de forhold, vi tilbyder børnehaven og førskolegruppen. Der er forældre, der fravælger MkF af denne grund, har vi hørt. Pædagogafdelingen SFO og børnehave / førskolegruppe - på MkF råder faktisk over mange kvadratmeter, men de er ikke hensigtsmæssigt indrettet. Det fungerer ikke altid optimalt. Det er ikke kritik af personalet. Tværtimod. Det er de fysiske rammer, kritikken går på. Der er mange små gamle toiletter, som eleverne ikke vil bruge og små depotrum, som er overflødige. Børnehaveklasserne er på 1. sal. Det er fint at udnytte dette område til børnehaveklasser, men de er meget kede af at have udgang gennem børnehaven. Så tanker omkring renovering af området omkring den gamle gang og måske nogle lokaler på 1. sal er inde i nogle overvejelser. Det er lykkedes at komme noget af den forældrekritik til livs, der Situation fra dimissionsfesten den 27. juni sidste år var omkring børnehaven, førskolegruppen og de fysiske rammer. Vi har inddraget nogle lokaler netop til dette formål. Til gengæld mangler mellemgruppen grupperum til tværfagligt samarbejde og gruppeundervisning, da det er her den ekstra plads til børnehaven er inddraget. Indskolingen trænger til et løft omkring de fysiske rammer på MkF. Indretningen lever ikke op til moderne pædagogiske tiltag på de yngste årgange. Lokalerne er f.eks. noget små. Den gamle mørke gang begynder at falde i øjnene, som et område der trænger til en kærlig hånd. Inklusion I øjeblikket er det helt store modeord i skoleverdenen inklusion. Rundt omkring i landet har Herning kommune endda fået en særlig status omkring inklusion som en foregangskommune. Inklusion betyder, at de almindelige klasser skal rumme flere elever med særlige vanskeligheder. Den anerkendende pædagogik, som MkF har haft i fokus gennem flere år, - er i realiteten en forudsætning for en egentlig inkluderende skole. Så MkF er på vej, men alligevel er inklusion et område, vi vil have særlig fokus på. Mængden af specialundervisningstimer og specialklasser skal ned i den offentlige skole. Øvelsen går ikke ud på at spare penge (siger man). Pengene skal omfordeles og bruges på de almindelige klasser. Herning Kommune har således sendt lærere på kurser, hvor de lærer, hvordan elever med særlige vanskeligheder/udfordringer kan rummes i almindelige klasser. Den nye minister for børn og unge Christine Antorini går meget ind for inklusion. I friskoleverdenen berøres vi også af denne udvikling. Vi har fået at vide, at vi også skal rette ind efter inklusionsprincippet. Hvad det betyder, ved vi ikke endnu, men i øjeblikket kører der mødeaktivitet i allerhøjeste gear. Der vil ske ændringer på specialundervisningsområdet i friskoleverdenen, og det vil der også på MkF. Sandsynligvis fra skoleåret Hvis ret skal være ret, fungerer det nuværende system omkring specialundervisning heller ikke og er brudt sammen. Der trænger til at ske noget nyt efter 14 år med det nuværende system. Derfor kan bekymringer alligevel være på sin plads. Et taxametersystem, hvor tilskuddet til friskoler f.eks. kunne gøres afhængig af, hvilke elever, skolerne optager kan komme i spil. Et socialt taxametersystem. Side 2 á 6 sider

3 Et af de legehuse, der blev indkøbt for supermarkedspengene i Tilskuddet kunne gradueres fra elevtype til elevtype. Men foreløbig er der ingen konkrete udmeldinger, så vi ved ikke hvad, der ligger bag disse overvejelser. Et sådan system ville være bekymrende. Det er selve friheden for forældrestyrede friskoler, der angribes med sådanne tiltag. Der kan være friskoler, der ligger i områder, hvor der måske ikke er elever, der giver ekstra penge efter et eller andet taxametersystem, så bliver disse friskoler presset endnu mere på økonomien. Den københavnske borgmester Anne Vang er blevet et kendt navn i friskolekredse ud over det ganske land efter hendes angreb på friskolerne her i januar (Anne Vang skulle efter sigende have tætte forbindelser til Antorini, ministeren for børn og unge). Friskolerne beskyldes for at skumme fløden og kun optage de bedste og mest velfungerende elever. Så kan skolerne jo sagtens have succes i forhold til den offentlige skole, som skal have plads til alle elever inklusiv dem med særlige vanskeligheder. Anne Vang angriber også friskolerne for økonomisk favorable vilkår i forhold til Folkeskolen. Debatten vidner om stor uvidenhed om tilskudsforhold til friskoler og nuværende elevsammensætning. Og der er nogle ganske særlige forhold, der gør sig gældende i København, hvor op mod 25 % af eleverne går i en friskole. Det er ikke rimeligt at disse forhold skal generaliseres til hele landet. Anne Vang har i hvert tilfælde formået at få rørt godt op i vandene, men lidt mere saglighed ville klæde debatten. Jeg mener, at de kristne friskoler også skal tage deres del af elever med særlige vanskeligheder og tosprogede elever. Hvis ikke vi er vort ansvar bevidst, kan det ramme os som en boomerang. Anne Vang har uden tvivl mange meningsfæller, der er enig i hendes synspunkter. De kristne friskoler (og MkF) må melde hus forbi, når det påstås, at friskoler ikke optager elever med særlige vanskeligheder. Det generelle billede er, at det i høj grad sker på de kristne friskoler. (MkF ligger meget højt på listen med elever, der får specialundervisning under 12 lektioner) Side 3 á 6 sider Det ligger i menneskesynet, at kristne friskoler også vil tage sig af elever med særlige vanskeligheder. Faktisk er der flere kristne friskoler, som har udtrykt ønske om at oprette egentlige specialklasser. Men det er ikke muligt med den nuværende lovgivning. For friskoler med lange ventelister er det fristende at sortere særlige vanskelige og ressourcekrævende elever fra. Her er opfordringen, at kristne friskoler viser ansvarlighed, som også er i overensstemmelse med vort kristne menneskesyn. Det er væsentligt, at friskoler fortsat selv kan bestemme, hvilke elever skolerne optager. Det handler om frihed under ansvar. I øvrigt forventer vi at blive meget klogere på situationen omkring specialundervisningens fremtid på friskoleområdet I forbindelse med finansloven for Det ligger i kortene, at specialundervisning under 12 lektioner om ugen stort set bliver afskaffet og erstattet af inklusionstiltag. Klassekvotient ligger ikke fast på MkF Vi har ikke noget bestemt elevtal i klasserne som maksimum (eller minimum for den sags skyld) på MkF. Det har vi ikke haft i mange år. Ledelsen på skolen vurderer i den konkrete situation, om der er plads til en elev mere eller mindre i en klasse. Klasser kan blive for store eller for små. Det kan variere fra klasse til klasse. Forældre vil også have kvalitet og en undervisning, der ligger i top. Kvalitet er godt, men det koster penge, samtidig med at tilskuddet til friskoler falder. I den økonomiske styring af skolen er der to væsentlige faktorer, der er afgørende: Lønninger og klassekvotienter. Alt andet er i det store hele småting. Nedskæringer i lønninger betyder i praksis færre timer på elevernes skema. (Det er begrænset, hvad vi kan spare på løn til f.eks. rengøring) Så vi står undertiden i valget: Skal vi sige ja til en elev mere i en klasse eller tilbyde dårligere vilkår (f.eks. reduktion af timetal), med de økonomiske rammer, der nu engang er. Vores vurdering er, at hvis en klase er velfungerende, og en elev gerne vil ind, så er f.eks. en klassekvotient på 20 eller 22 slet ikke afgørende. Samlet set bliver skolens tilbud bedre. Vi har penge til at tilbyde kvalitet. Pædagogisk mener vi også, at klasser kan blive for små! Børn er forskellige, og der er mere dynamik i lidt større klasser, hvor der er bedre plads til forskelligheder. Der er således flere at vælge imellem for det enkelte barn. Skolen kan dog på trods af dette risikere at skulle gennem sparerrunder i de kommende år. Tilskuddet til friskoler ser ud til fortsat at falde. Selvfølgelig er der en maks. grænse for elevtallet, men denne bestemmes altså også af økonomi / ydre forhold. Med de tilbagemeldinger, vi fortsat får, er vores klare opfattelse, at forældrene i langt overvejende grad er meget tilfredse med MkF s tilbud. Det vil vi i ledelsen arbejde ihærdigt og målrettet for fortsat skal være tilfældet. Vi vil lave den bedst mulige kristne friskole med de muligheder, der nu engang er.

4 Som friskole skal vi også være vores sociale ansvar bevidst og have plads til elever med særlige vanskeligheder (dog ikke specialklasseelever) og tosprogede elever. Der er som nævnt i øjeblikket stor politisk bevågenhed omkring friskolers sociale ansvar. Derfor skal vi også på MkF have disse elever. Det skal vi af politiske årsager, men det stemmer også godt med vores kristne menneskesyn. Skolepenge Skolepengene på MkF ligger i den billige ende. Efter sommerferien sker der en lille pristalsregulering af skolepengene. For et barn stiger det med 15 kr. fra 780 kr. pr. måned til 795 kr. Der betales fortsat ikke for juli måned. 2. barn ½ pris, 3., 4., osv. barn er gratis. I forhold til mange andre friskoler ligger skolepengene på MkF stadig i den billige ende. Dog er der egenbetaling ved udlandsture, bornholmerture, og eleverne i medbringer selv computer. - Priser i SFO og børnehave, se årsskrift side 37. Husk! I oktober måned 2012 opkræves 65 kr. sammen med skolepengene til klassernes klassekasser. Se side 32 i Årsskriftet. Elevskabe I den nye bygning langs gymnastiksalen findes 195 elevskabe, som i første omgang er tiltænkt elever i udskolingen, som ønsker at gøre brug af et skab til deres ting. Mod et depositum på 200 kr. kan eleverne få en lås, så de kan låse deres ting inde. Det gælder f.eks. deres computer. Vi har dog endnu aldrig oplevet tyveri af elevcomputere heldigvis. Se Årsskriftet side 31. Skolen råder ikke over en forsikning, der dækker ødelæggelse eller tyveri af elevens ejendom. Badminton I det kommende skoleår er der igen mulighed for at spille badminton i skolens gymnastiksal, men kun for personer med direkte tilknytning til skolen, som f.eks. forældre. Prisen for hele sæsonen er 1025 kr. pr. bane/time. For nøglebrik til gymnastiksalen betales 100 kr. i depositum, som betales tilbage ved tilbageleveringen af nøglen efter endt brug. Man kan aftale spilletid på skolens kontor (sekretær Connie Christensen), hvor betaling også finder sted. Det er muligt at spille fra 10. september 2012 til 17. maj Salen vil pga. af skolefester, terminsprøver og lign. være lukket ind imellem. I forbindelse med evt. aflysninger vil vi meget gerne have en mailadresse (evt. sms) på lejere, så vi hurtigt og effektivt kan sende besked. Personalesituationen. Her ved overgangen til et nyt skoleår, skal vi sige farvel til 4 ansatte og velkommen til 2 nye. Vi skal således tage afsked med følgende: Lærer Anette Holm Nielsen Pædagogmedhjælper Esther Væggermose. Pædagogmedhjælper Kathrine Kjærsgaard. Pædagogmedhjælper Ditte Jacobsen. Ny lærer ansat på MkF august 2012: Lærer Louise Bøndergaard. 27 år, bor i Århus, men flytter i løbet af sommeren til Herning. Louise Bøndergaard Side 4 á 6 sider Linjefag: dansk, matematik, engelsk og kristendom. Har desuden en del erfaring med sang og korvirksomhed. Se nærmere præsentation i årsskriftet. Desuden vender lærer Marianne Abiltrup Holm (ME) tilbage fra barsel. Vi får ikke behov for at ansætte nye pædagogmedhjælpere til august. Jeg vil sige TAK for jeres arbejdsindsats på MkF. Vi har været glade for samarbejdet med jer. Jeg vil ønske alt godt fremover. MkF med 2 aflæsningslommer Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at forældre, der kommer med bil for at aflevere deres børn med stor fordel kan benytte aflæsningslommen ud mod Gullestrupvej. (Ved Brændgårdvej er der derimod tit overfyldt med biler omkring kl. 8.) Det er nemt, og børnene skal faktisk ikke gå så langt for at komme ind på skolen, som nogen måske tror Jeg har nogle morgener i dette forår uddelt påskeæg til de elever og forældre, der kom ind på skolen af den vej. Det var for at skabe lidt opmærksomhed omkring denne aflæsningslomme. Jeg vil fortsætte med lignende tiltag i efteråret og uddele småpræmier. Bemærk! Herning kommune har fortaget trafikregulerende foranstaltninger på Brændgårdvej bl.a. med 40 km s zone. Sidste skoledag for kl i Vi tror, at sidste skoledag på MkF for 9. og 10. klasse inden mundtlig eksamen kan blive endnu bedre og anderledes. Der er tradition for vandkamp og fodboldkamp mod lærere. Det er fint nok, men vi vil gerne skabe vores egne traditioner på MkF omkring sidste skoledag og gøre det lidt anderledes og forhåbentlig hyggelig! Derfor har vi besluttet, at sidste skoledag i foråret 2013 bliver tirsdag den 28. maj. (Andre skoler slutter først den 30. maj.) Det giver eleverne på MkF flere dage til læseferie og spørgetimer. (onsdag / torsdag / fredag i uge 22 er der således spørgetimer) Programmet for sidste skoledag den 28. maj 2013 bliver: Kl hygge med klasselærere Kl underholdning / fodboldkamp / vandkamp Kl Gallaaften på MkF. Gallaaftenen bliver noget med: flot festtøj, fotografering, spisning, underholdning, nomineringer, taler, minder fra MkF tiden, m.m. Elever, der vælger at tage 9. og 10. klasse på MkF, vælger dermed også, at sidste skoledag i 2013 bliver lidt anderledes. Årsskrift og arrangementsfortegnelse I det udsendte årsskrift kan læses mange praktiske oplysninger. Jeg vil opfordre til at disse læses grundigt igennem. Der er ferieplan, ringetider osv. Bemærk på skolens hjemmeside under linket Om MkF/Generelle oplysninger kan man året igennem finde mange praktiske oplysninger og fordelen ved hjemmesiden er, at oplysningerne opdateres i løbet af året. Her ligger f.eks. også en oversigt over lejrskoleture, ture til udlandet, oplysninger om konfirmation, m.m. Rygning er (som andre steder) ikke tilladt på MkF og sker det på MkF, vil vi gribe ind - i yderste konsekvens med bortvisning i få eller flere dage. I MkF s samværsregler side 8 står der: Det forventes naturligvis, at der til enhver tid anvendes et ordentligt sprog. Til et ordentligt sprog hører ikke hårdt sprog og bandeord.

5 Alle skal møde til tiden Elever skal møde til tiden. En enkelt gang kan man komme for sent af forskellige årsager, men det kan blive for tit. I sådanne situationer gør jeg kort proces og sender eleven hjem igen. Eleven skal ikke komme igen, før han eller hun har fået sine forældre til at ringe til mig, så vi kan få en snak om situationen. Eleven skal selvfølgelig have en vis alder, før jeg benytter denne fremgangsmåde. Jeg kontakter forældrene, når det er yngre elever. Det er dog meget sjældent, jeg har sendt elever hjem for at komme for sent, men vi er opmærksomme på området, da der let kan gå inflation i mødetid. Vi har også den regel, at når elever ødelægger noget på skolen, modtager forældrene en regning på det ødelagte. Skolens forsikring dækker ikke. Generelt viser forældrene stor forståelse for denne ordning. Vi tror, at det er med til at lære eleverne at passe på tingene. Det er dog ikke tit, at vi får noget ødelagt på skolen og udsender en regning. Vi er altid glade, når elever selv kommer og fortæller, at de er kommet til at ødelægge noget. Det er at vise ansvarlighed! Der udsendes også (kun til hjem med børn på skolen) med dette nyhedsbrev en arrangementsfortegnelse over, hvad der sker på skolen i det kommende skoleår. Så kan forældrene få tingene ind i deres kalender. Forud for forældremøder og samtaler udsender klasselæreren en indbydelse på Forældreintra med flere informationer, klokkeslæt og evt. tilmelding. Ved et par arrangementer i de ældre klasser har nogle forældre tidligere udtrykt tvivl om de også var velkomne. Det er jo ikke sikkert, at eleverne ønsker, at have deres mor og far med til en klassefest. Vi vil fortsat forsøge at være tydeligere i vores indbydelser, så forældre kan se, hvornår de skal komme. Er der tvivlstilfælde så spørg, evt. pr mail til de pågældende lærere. Årsskrift igen igen igen.. Tidligere forælder på MkF Søren Nørgaard har igen, igen, igen.. lavet layout på Årsskriftet. Det ser bare godt ud! MkF har et årsskrift som ingen andre. Ligeledes har Anette Nørgaard været en meget stor hjælp i arbejdet med årsskriftet. En stor TAK! Det er dejligt, når selv tidligere forældre er aktive for MkF. Søren Nørgaard lavede det første årsskrift for MkF i 1999 fantastisk udholdenhed! Forældreintra de mange muligheder I dagligdagen foregår kommunikationen mellem hjem og MkF overvejende på Forældreintra. Det er en nem måde at få informationerne ud på. Vi øver os hele tiden på at blive bedre, så informationsstrømmen når et rimeligt niveau. Det er et af de fokuspunker, vi har i det kommende skoleår. Det betyder, at eleverne ikke får sedler med hjem mere. Er der problemer med at logge på Forældreintra eller er koden glemt, så kontakt kontoret / sekretærerne. Mailpolitik Erfaringsmæssigt klares megen kommunikation efterhånden pr. mail, når det drejer sig om dagligdags ting. Forældre kan forvente svar på mails førstkommende arbejdsdag. Svaret kan i første omgang bestå i en kvittering for modtagelsen af mailen. For mit eget vedkommende får jeg mange mails på min almindelige mail og forskellige steder på Forældreintra / Lærerintra. Det kan gå galt for mig at få tjekket på Forældreintra alle steder, derfor hvis I vil være sikre på, at mailen når hurtig frem til mig, er min mail adresse Den tjekker jeg flere gange hver dag. Skoleskema før og efter januar/februar 2013 Til januar/februar 2013 får vi igen nye svømmetider til kl. i Herning svømmehal. Det påvirker skemaet for hele skolen. Derfor gælder det udsendte skema kun til januar Supermarked Årets supermarked finder sted fredag den 9. november 2012 kl Reserver allerede dagen nu. Lærer - og i denne forbindelse forældre Margit Kristensen er formand for supermarkedsudvalget mail Skolens bestyrelse Ved skolekredsmødet i maj 2012 blev Ulrich Kronborg og Jens Bertel Nykjær indvalgt i skolens bestyrelse. Maibrit Bjerregaard Jacobsen og Jette Kruse gik efter 2 år ud af bestyrelsen. Bestyrelsen består af Bjarne Christensen (formand), Lene Sig Sonne (næstformand), Lisbeth Toft Andersen, Knud Skov (sekretær), Niels Peter Kjærsgaard, Ulrich Kronborg og Jens Bertel Nykjær. Førskolegruppe og børnehave I dette forår fra den 1. marts til 31. juli har vi igen gennemført en førskolegruppe med succes. Det er de børn, der skal begynde i børnehaveklassen på MkF til august. I år havde vi efter byggeriet bedre plads på skolen til denne gruppe. Børnehaven på MkF har fuldt hus til august, men der er tidshorisonten kort. Der kan hurtigere opstå ledige pladser. Rengøringsordning dukseordning Side 5 á 6 sider

6 Eleverne har fortsat i det nye skoleår ansvar for, at der er pænt og ryddeligt i deres klasselokaler, når skoledagen slutter. Et ordentligt arbejdsmiljø kræver rene og pæne rammer! Det betyder også, at eleverne i de sidste minutter af sidste time, kan/skal bruge tid på oprydning m.m. i klasselokalerne. I det nye skoleår vælger alle klasser igen 2 dukse for en uge ad gangen. Disse dukse sørger for, at klasselokalet er undervisningsparat efter frikvartererne, og i øvrigt ordner de ting, som lærerne beder dem om. Kun ganske få ledige pladser / alt optaget. Det er tæt på, at vi må melde alt optaget på MkF i det nye skoleår. Vi har kun nogle ganske få ledige pladser i nogle få klasser. Disse pladser kan tælles på én hånd. Der sker dog hele tiden nogle fra- og tilflytninger. Så folk skal endelig ikke holde op med at ringe og spørge til plads. Kor I næste skoleår er der igen 2 kor / musiktilbud: Kor for kl. Hver onsdag i 6. time. Louise Bøndergaard og Anna Lisbeth Sonne er lærere på koret kl. Hver tirsdag i 7. time. Christian Mikkelsen og Helle Bjerregaard Rohde er lærere på koret. Tilmelding kan ske over Forældreintra i de pågældende klasser. Der er stadig god plads. Klaverundervisning og forårskoncert Også i næste skoleår tilbyder vi undervisning i klaverspil på MkF. Lisbeth Christensen har undervist i klaverspil i flere år og fortsætter i næste skoleår. Lisbeths mail er: og tlf Se i øvrigt mere i årsskriftet side 38, bl.a. om tilmelding m.m. I lighed med tidligere år er der også næste forår forårskoncert, hvor bl.a. klavereleverne viser, hvad, de har lært i årets løb. Forårskoncerten er onsdag den 29. maj 2013 kl. 19. Morgensang I næste skoleår bliver morgensang igen afholdt hver dag kl klasse har morgensang i aulaen torsdag klasse har morgensang i aulaen mandag klasse har morgensang i aulaen onsdag. De øvrige dage er der morgensang i forskellige grupper forskellige steder på skolen. Er man mødt på skolen, men ikke skal have time af en eller anden årsag, forventes det altid, at man alligevel deltager i morgensang. Vi vil derudover fortsat ca. en gang om måneden afholde en stor morgensang for alle i gymnastiksalen. Her vil vi gøre noget ekstra ud af samlingen. Se datoer i arrangementsfortegnelsen. Glemt tøj og lignende. Vi ligger inde med en del glemt tøj og lignende. Første skoledag den 14. august lægger vi disse ting frem på et bord i gymnastiksalen. Engang imellem sender vi en bunke tøj af sted til genbrug. Ellers kan vi ikke blive ved med at være her. Vi sender en stak af sted igen til genbrug sidst i august måned. Så det er i starten af det nye skoleår, I skal se efter glemt tøj. Lejrskole for hele skolen. Den 12. til 14. september tager næsten hele skolen på lejrskole. Eleverne kører i tog til lejrstedet. O. og 1. klasse skal til Remmerstrandlejren ved Struer 2. og 3. klasse skal til Holmsborg ved Søndervig. 4., 5 og 6. klasse skal til Lyngsbolejren ved Fredericia. 7. kl skal til Århus og bo i missionshuset Bethania. 8. klasse skal til København og bo i missionshuset Bethesda. Prisen bliver for familier med et barn 275 kr., familier med to børn 365 kr. og familier med 3 eller flere børn 405 kr. Men der kommer nærmere program ud senere, dette kun til en foreløbig orientering. Beløbet trækkes sammen med skolepengene i september måned. I uge 37 tager 9. klasserne til Barcelona og 10. klasse tager ugen efter også til Barcelona. MkF får efter planen genbesøg fra Barcelona i foråret Madordning Hver tirsdag og torsdag kan eleverne fortsat bestille skolemad på adressen Maden kommer fra Super Best og bliver leveret til skolen. Manglende aflevering af bøger træk over skolepenge Bibliotekarerne på MkF har nu et samlet overblik over, hvilke skolebøger nogle elever ikke har afleveret. Erstatning for disse bøger trækkes med skolepengene næste gang. Elever, der forlader skolen, tilsendes en regning. Vi synes, at det er ærgerligt, at alle elever ikke får afleveret alle bøger, men vi synes også, at det er helt fair, at der betales for de manglende bøger. Det drejer sig dog om et meget lille antal. Læsebånd alle elever skal læse i 20 min. I næste skoleår fra uge 43 til uge 5 vil alle klasser igen læse 20 min. hver dag efter morgensang. Vi havde gode erfaringer med læsebånd i sidste skoleår. Det er vigtigt, at alle elever bliver så gode læsere som overhovedet muligt. De efterfølgende 4 timer om formiddagen bliver 5 min kortere i denne periode, så der er til de 20 min til læsebånd om morgenen. Elevernes skoledag bliver således ikke længere pga. læsebånd. TAK Til alle, der lever med i skolens liv. Tak til forældre og elever for samarbejdet i det netop overståede skoleår. Jeg håber på et fortsat godt samarbejde også i det kommende skoleår. Fra skolens dimissionsfest den 27. juni. 280 mennesker til fest. Side 6 á 6 sider Jeg vil ønske alle en rigtig god og oplevelsesrig sommerferie og på gensyn den 14. august. Venlig hilsen Thorkild Bjerregaard

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer!

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer! Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk Herning 9. juli 2014 Nyt fra skolelederen Alt er ikke som det plejer! Planlægningen af det kommende skoleår er ved

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Engdalskolen SKOLENYT

Engdalskolen SKOLENYT Engdalskolen SKOLENYT Maj 2013 Det orange hus Skolens nye tilbygning er ikke længere til at overse - en orange bygning, som skiller vandene i Brabrand, står snart klar til indflytning. På skolen glæder

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9 SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9 Kære alle sammen Vi er allerede kommet godt i gang med det nye skoleår på Spjellerup Friskole. Mange elever kom friske og brune tilbage fra en veloverstået sommerferie og det

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

INFO TVÆRSUGE 21 2011

INFO TVÆRSUGE 21 2011 TVÆRSUGE 21 2011 2010-2011 1 Generel information om Tværsugerne I løbet af et skoleår er der mange forskellige aktiviteter for de enkelte klasser, der kræver ændringer af skemaerne. Det kan f.eks. være:

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

BUSPLAN sidste dag FØR ferien BUSPLAN skoleåret 2015-16

BUSPLAN sidste dag FØR ferien BUSPLAN skoleåret 2015-16 Sidste skoledag FØR ferien Første skoledag EFTER ferien BUSPLAN sidste dag FØR ferien BUSPLAN skoleåret 2015-16 Kære elever og forældre Skoleåret 2014-2015 er ved at gå på hæld og et nyt skoleår venter

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

UGEBREV nr. 38 uge 24

UGEBREV nr. 38 uge 24 UGEBREV nr. 38 uge 24 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Ny elev Vi har fået en ny elev i Blå Gruppe. Vi siger velkommen til Rasmus og familie, og vi håber I bliver rigtig glade for vores skole. Adresse

Læs mere

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler 1. Alme Skole. Forældrefeedback FÆDRE Besvarelser uden kommentarer Netbaseret spørgeundersøgelse for forældre til elever i 3.-6.kl. Nov. 2011, 28 besvarelser 2. Forældremøder I hvor høj grad prioriterer

Læs mere

Fredagsbrev den 30. januar 2015

Fredagsbrev den 30. januar 2015 Uge 6: Musical 9. og 10.kl. Emneuge 0.-8.kl. Onsdag den 4.2. kl. 19 Torsdag den 5.2. kl. 19 Uge 7: interferie Musical, billetter købes ved indgangen Musical, billetter købes ved indgangen, alle er velkomne!

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed.

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed. Evaluering af den samlede undervisning på Hoven Friskole Ifølge den på hjemmesiden tilgængelige 5 års evalueringsplan for den samlede undervisning på Hoven Friskole skal der i 2014 evalueres på følgende

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

ForældreINFO OKTOBER 2014

ForældreINFO OKTOBER 2014 ForældreINFO OKTOBER 2014 Motionsdag fredag den 10. oktober Traditionen tro afholder også Thomasskolens motionsdag fredagen før efterårsferien. Alle elever møder omklædte kl. 08:20 og har fri efter frokost

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie.

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Fredagsbrev Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010 Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi har savnet jer og glæder os til endnu et fantastisk, sjovt og lærerigt år på Århus

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole.

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Livet i udskolingen I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Organisering Udskolingen bor på 2. sal og er organiseret i to hjemområder, der har navn efter planetsystemet.

Læs mere

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Pkt. Emne Referat 1. Valg af dirigent Henrik Jensen valgt. Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

NYHEDSBREV August 2014

NYHEDSBREV August 2014 NYHEDSBREV August 2014 Fre. d. 1/8 SFO åben fra kl. 6.30 16.00 Man. d. 4/8 SFO åben fra kl. 6.30 17.00 Tirs. d. 5/8 SFO åben fra kl. 6.30 17.00 Ons. d. 6/8 SFO åben fra kl. 6.30 17.00 Tors. d. 7/8 SFO

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 8. Nyhedsbrev uge 25-2013. FILUREN laver en heks til byens Sankt Hans-bål...

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 8. Nyhedsbrev uge 25-2013. FILUREN laver en heks til byens Sankt Hans-bål... Nyhedsbrev uge 25-2013 Side 1 FILUREN laver heks... Side 4 Sommer-info fra biblioteket Side 2 Diverse INFO VVFF-Spørgeskema Side 6 Børnehaven Drivhus - Bibliotekstur Side 3 Børnedyrskue Side 8 Kalender,

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7. oktober 2011 kl. 18.30

Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7. oktober 2011 kl. 18.30 Kvistgård Stationsvej 2 A-B, 3490 Kvistgård. Telefon: 49 13 96 87 www.steinerskolen-kvistgaard.dk E-mail-adr.: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7.

Læs mere

Århus Friskole d. 18. december 2009. God jul og godt nytår!

Århus Friskole d. 18. december 2009. God jul og godt nytår! Fredagsbrev Århus Friskole d. 18. december 2009 God jul og godt nytår! Så nærmer sig tiden. Sidste skoledag er vel overstået, de sidste julegaver er produceret i juleværkstederne og der er blevet sunget

Læs mere

Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014

Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014 Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014 1/7 Håndbog for børn og forældre Denne håndbog er en samling af en lang række forskellige praktiske informationer. Idrætsfriskolen er en skole med få regler.

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 7. februar 2014 Fredagsbrev nr. 769 Næste uge: 17. februar 18. februar 19. februar 21. februar 22. februar Fremvisning af skole og skovbørnehave for ansøg. Skole-hjem samtaler

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema Nyhedsbrev juni 2015 Ugeskema En folkeskole med plads til alle. Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasserumsledelse i praksis. En tilgang som fremmer elevernes egen motivation og lyst til læring,

Læs mere

Forældrebrev 15. marts 2013

Forældrebrev 15. marts 2013 Forældrebrev 15. marts 2013 1. Forårskoncert Tak for et godt fremmøde til vores forårskoncert i tirsdags Mit indtryk var at både børn og forældre hyggede sig og var glade for børnenes optræden både gennem

Læs mere

Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen

Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen Nyhedsbrev Juni 2012 Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning Der er fokus på Folkeskolen, og Morten Børup Skolen følger godt med i den udvikling, der sker på området.

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet.

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet. Nyhedsbrev nr. 5 I får nu igen et nyhedsbrev, og denne gang vil vi gerne orientere jer om, hvad der er sket, siden I læste det sidste nyhedsbrev, som I fik lige før sommerferien. Vi vil følge op på: a)

Læs mere

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse..

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse.. Side 1 VORES nye UNGE-skole udvikler sig dag for dag tiden flyver, og efterårsferien er lige om hjørnet. Inden vi når så langt, skal vi i næste uge på hele skolen arbejde med et fælles tema: den internationale

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Skolens målsætning: Årsrapport 2011

Skolens målsætning: Årsrapport 2011 Præsentation af Løkkemarkskolen Skolestart På indskrivningsdagen er skolelederen, SFO-lederen og BH.-klasselederen tilstede. Indskrivningsdagen afholdes som et arrangement, hvor skolen præsenteres. Børnene

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Nyhedsbrev fra Skovbakkeskolens SFO

Nyhedsbrev fra Skovbakkeskolens SFO Kære forældre Så er skoleårets sidste nyhedsbrev på vej. Håber I alle har syntes, at det har været et godt og oplevelsesrigt år. Vi har nydt samværet med alle børnene, hvad enten vi har cyklet i skoven,

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere