Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår."

Transkript

1 Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig evaluering tillader pladsen i et nyhedsbrev ikke. På vores interne møder på skolen foretager vi altid en evaluering af arbejdet, undervisningen og arrangementer m.m. på MkF. Skoleåret var et skoleår uden de store ændringer i de fysiske rammer. Der blev ikke bygget til eller renoveret i eksisterende lokaler. Til gengæld er de nye lokaler, som blev bygget til for knap to år siden, ved at være godt implementeret i skolens hverdag. Generelt fungerer disse lokaler rigtig godt. Aflæsningslommen, som blev anlagt for et års tid siden ud mod Gullestrupvej, er stadig ikke fuldt udnyttet ved forældres aflevering af elever. Måske er der flere forældre, der ikke rigtig har opdaget mulighederne i denne aflæsningslomme. Mere om dette senere. Ellers har skoleåret måske mere været kendetegnet ved at der er sket noget på personalesiden og de mere bløde værdier. 1. januar 2012 blev ledelsen på skolen ændret, idet afdelingsleder Annemarie Bjerre ønskede at fortsætte sit arbejde på MkF som almindelig lærer. Ledelsen på MkF består af: Afdelingsleder Daniel D. Laugesen: Pædagogafdelingen Afdelingsleder Maria Vindum: Indskoling og mellemgruppe Afdelingsleder Allan Trelborg: Udskoling og souschef for hele skolen. Skoleleder Thorkild Bjerregaard Disse fire ledere udgør det daglige ledelsesteam på MkF. Ellers foregår der i dagligdagen et vidtforgrenet arbejde med at skabe den bedst mulige skole for alle skolens elever. Der bliver afholdt utallige møder med fokus på det ene og det andet. Det kan være møder om: læsetest, udlandsrejse, AKT, skolefester, forældresamarbejde, internationalt samarbejde, specialundervisning, teammøder, kollegialt samarbejde, fagudvalgsmøder, afdelingsmøder, klassetrivsel og meget, meget mere. Når der sådan ses tilbage på et år, foregår der rigtig meget på MkF. Alt i alt er min konklusion, at skoleåret har været et godt år på MKF. Det har været spændende, og der har også været udfordringer, men ikke mere end forventelig på en skole med masser af liv og dybt engagerede mennesker. Engagement giver liv - og er vigtig for en god skole. Kommende udfordringer/fokusområder Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf Side 1 á 6 sider Herning 10. juli 2012 I det kommende skoleår vil vi via forskellige arbejdsgrupper have fokus på bl.a. følgende områder: Indskoling og pædagogafdeling. Ikke kun de fysiske rammer skal i fokus(se nedenfor), men også hele strukturen i disse afdelinger. Hvordan kan de fysiske rammer tilpasses den pædagogik og det liv, der ønskes i indskoling og pædagogafdeling? Det kan være, der skal være mulighed for vuggestuebørn? (Det snakkes der meget om i friskoleverdenen i øjeblikket) 10. klasse. Hvordan ønsker vi 10. klasse på MkF i fremtiden? Veloverstået eksamen er i hus. Vi har ikke planer om at ændre det faglige og muligheden for den afsluttende eksamen i 10. Der er imidlertid mange måder undervisningen i 10. klasse kan organiseres på. Kan vi gøre det anderledes og mere spændende på MkF? Inklusion på MkF (se også nedenfor). Med det massive fokus, der er på dette område i den offentlige skole, må MkF også forholde sig til dette tema. Hvad er inklusion? Hvad er en inkluderende undervisning og hvordan kommer den til udtryk i dagligdagen på en kristen friskole? Fortsat fokus på teammøder og fagteams. Der ønskes en skelnen mellem planlægning og udvikling. Måske når vi oftest kun til planlægning? Det er også vigtig at tænke udvikling. I indeværende skoleår er det lykkedes med en bedre mødekultur for lærerne med en fast mødeeftermiddag. Mange møder kan også give spildtid det arbejder vi på at undgå. Informationer til forældre og Forældreintra. Evaluering af dette område. Hvordan formidler vi informationer uden at de drukner i mængden? I indeværende skoleår fik 10. klasse kontakt med en lokal skole i Barcelona og var nede at besøge denne klasse. Denne kontakt ønskes videreudviklet, så vi på den måde sætter fokus på den internationale dimension. Mange andre områder fortsætter og videreudvikles: bl.a. læsebånd, kollegial vejledning, AKT, mere musik og sang til morgensang. Osv. Edb Vi har stadig fokus på IT på MkF, så vi hele tiden er med i udviklingen. Se også side 23 i årsskriftet. Alle klasser i udskolingen, 7. til 10. kl. medbringer selv deres computer i dagligdagen. Det har givet et ordentlig og afgørende løft til IT undervisningen på MkF. At ordningen også er indført i 7. klasse har ikke givet anledning til forældrekommentarer overho-

2 vedet. I løbet af ganske få år, er der nok ingen tvivl om, at alle elever vil medbringe deres egen PC eller ipad. Vi vil fortsætte med interne kurser for lærerne, så vi får alle med og udvikler hinanden. Bemærk! Vi har planer om, at 6. klasse fra 1. januar 2013 selv medbringer deres bærbar computer. Altså så bliver det ikke fra 7. klasse men allerede fra jul i 6. klasse i kommende skoleår. Til indskolingen bruger vi stationære computere, som står i skolens edb lokale. Til mellemgruppen har vi et klassesæt af bærbare computere. Skolen råder ikke over en forsikning, der dækker ødelæggelse eller tyveri af elevens ejendom. Se afsnit om elevskabe i Årsskrift side 31 og senere i dette nyhedsbrev. Legeaktiviteter og fælles emneuge for hele skolen. Andre tiltag i det kommende skoleår: Udvalg, der skal arbejde med legeaktiviteter i frikvartererne. I uge 6 op til vinterferien bliver der emneuge for HELE skolen, hvor den laves om til en by. Forældreaften for alle forældre torsdag den 7. februar kl til Der skal vi alle mand af huse! De fysiske rammer - Byggeri De fysiske rammer omkring indskolingen og pædagogafdelingen kommer i fokus i det kommende skoleår. Der er nedsat en gruppe, der skal arbejde med dette. Vi har et ønske om renovering af den gamle gang og klasselokalerne i dette område. Undertiden hører vi, at forældrene ikke er tilfredse med de forhold, vi tilbyder børnehaven og førskolegruppen. Der er forældre, der fravælger MkF af denne grund, har vi hørt. Pædagogafdelingen SFO og børnehave / førskolegruppe - på MkF råder faktisk over mange kvadratmeter, men de er ikke hensigtsmæssigt indrettet. Det fungerer ikke altid optimalt. Det er ikke kritik af personalet. Tværtimod. Det er de fysiske rammer, kritikken går på. Der er mange små gamle toiletter, som eleverne ikke vil bruge og små depotrum, som er overflødige. Børnehaveklasserne er på 1. sal. Det er fint at udnytte dette område til børnehaveklasser, men de er meget kede af at have udgang gennem børnehaven. Så tanker omkring renovering af området omkring den gamle gang og måske nogle lokaler på 1. sal er inde i nogle overvejelser. Det er lykkedes at komme noget af den forældrekritik til livs, der Situation fra dimissionsfesten den 27. juni sidste år var omkring børnehaven, førskolegruppen og de fysiske rammer. Vi har inddraget nogle lokaler netop til dette formål. Til gengæld mangler mellemgruppen grupperum til tværfagligt samarbejde og gruppeundervisning, da det er her den ekstra plads til børnehaven er inddraget. Indskolingen trænger til et løft omkring de fysiske rammer på MkF. Indretningen lever ikke op til moderne pædagogiske tiltag på de yngste årgange. Lokalerne er f.eks. noget små. Den gamle mørke gang begynder at falde i øjnene, som et område der trænger til en kærlig hånd. Inklusion I øjeblikket er det helt store modeord i skoleverdenen inklusion. Rundt omkring i landet har Herning kommune endda fået en særlig status omkring inklusion som en foregangskommune. Inklusion betyder, at de almindelige klasser skal rumme flere elever med særlige vanskeligheder. Den anerkendende pædagogik, som MkF har haft i fokus gennem flere år, - er i realiteten en forudsætning for en egentlig inkluderende skole. Så MkF er på vej, men alligevel er inklusion et område, vi vil have særlig fokus på. Mængden af specialundervisningstimer og specialklasser skal ned i den offentlige skole. Øvelsen går ikke ud på at spare penge (siger man). Pengene skal omfordeles og bruges på de almindelige klasser. Herning Kommune har således sendt lærere på kurser, hvor de lærer, hvordan elever med særlige vanskeligheder/udfordringer kan rummes i almindelige klasser. Den nye minister for børn og unge Christine Antorini går meget ind for inklusion. I friskoleverdenen berøres vi også af denne udvikling. Vi har fået at vide, at vi også skal rette ind efter inklusionsprincippet. Hvad det betyder, ved vi ikke endnu, men i øjeblikket kører der mødeaktivitet i allerhøjeste gear. Der vil ske ændringer på specialundervisningsområdet i friskoleverdenen, og det vil der også på MkF. Sandsynligvis fra skoleåret Hvis ret skal være ret, fungerer det nuværende system omkring specialundervisning heller ikke og er brudt sammen. Der trænger til at ske noget nyt efter 14 år med det nuværende system. Derfor kan bekymringer alligevel være på sin plads. Et taxametersystem, hvor tilskuddet til friskoler f.eks. kunne gøres afhængig af, hvilke elever, skolerne optager kan komme i spil. Et socialt taxametersystem. Side 2 á 6 sider

3 Et af de legehuse, der blev indkøbt for supermarkedspengene i Tilskuddet kunne gradueres fra elevtype til elevtype. Men foreløbig er der ingen konkrete udmeldinger, så vi ved ikke hvad, der ligger bag disse overvejelser. Et sådan system ville være bekymrende. Det er selve friheden for forældrestyrede friskoler, der angribes med sådanne tiltag. Der kan være friskoler, der ligger i områder, hvor der måske ikke er elever, der giver ekstra penge efter et eller andet taxametersystem, så bliver disse friskoler presset endnu mere på økonomien. Den københavnske borgmester Anne Vang er blevet et kendt navn i friskolekredse ud over det ganske land efter hendes angreb på friskolerne her i januar (Anne Vang skulle efter sigende have tætte forbindelser til Antorini, ministeren for børn og unge). Friskolerne beskyldes for at skumme fløden og kun optage de bedste og mest velfungerende elever. Så kan skolerne jo sagtens have succes i forhold til den offentlige skole, som skal have plads til alle elever inklusiv dem med særlige vanskeligheder. Anne Vang angriber også friskolerne for økonomisk favorable vilkår i forhold til Folkeskolen. Debatten vidner om stor uvidenhed om tilskudsforhold til friskoler og nuværende elevsammensætning. Og der er nogle ganske særlige forhold, der gør sig gældende i København, hvor op mod 25 % af eleverne går i en friskole. Det er ikke rimeligt at disse forhold skal generaliseres til hele landet. Anne Vang har i hvert tilfælde formået at få rørt godt op i vandene, men lidt mere saglighed ville klæde debatten. Jeg mener, at de kristne friskoler også skal tage deres del af elever med særlige vanskeligheder og tosprogede elever. Hvis ikke vi er vort ansvar bevidst, kan det ramme os som en boomerang. Anne Vang har uden tvivl mange meningsfæller, der er enig i hendes synspunkter. De kristne friskoler (og MkF) må melde hus forbi, når det påstås, at friskoler ikke optager elever med særlige vanskeligheder. Det generelle billede er, at det i høj grad sker på de kristne friskoler. (MkF ligger meget højt på listen med elever, der får specialundervisning under 12 lektioner) Side 3 á 6 sider Det ligger i menneskesynet, at kristne friskoler også vil tage sig af elever med særlige vanskeligheder. Faktisk er der flere kristne friskoler, som har udtrykt ønske om at oprette egentlige specialklasser. Men det er ikke muligt med den nuværende lovgivning. For friskoler med lange ventelister er det fristende at sortere særlige vanskelige og ressourcekrævende elever fra. Her er opfordringen, at kristne friskoler viser ansvarlighed, som også er i overensstemmelse med vort kristne menneskesyn. Det er væsentligt, at friskoler fortsat selv kan bestemme, hvilke elever skolerne optager. Det handler om frihed under ansvar. I øvrigt forventer vi at blive meget klogere på situationen omkring specialundervisningens fremtid på friskoleområdet I forbindelse med finansloven for Det ligger i kortene, at specialundervisning under 12 lektioner om ugen stort set bliver afskaffet og erstattet af inklusionstiltag. Klassekvotient ligger ikke fast på MkF Vi har ikke noget bestemt elevtal i klasserne som maksimum (eller minimum for den sags skyld) på MkF. Det har vi ikke haft i mange år. Ledelsen på skolen vurderer i den konkrete situation, om der er plads til en elev mere eller mindre i en klasse. Klasser kan blive for store eller for små. Det kan variere fra klasse til klasse. Forældre vil også have kvalitet og en undervisning, der ligger i top. Kvalitet er godt, men det koster penge, samtidig med at tilskuddet til friskoler falder. I den økonomiske styring af skolen er der to væsentlige faktorer, der er afgørende: Lønninger og klassekvotienter. Alt andet er i det store hele småting. Nedskæringer i lønninger betyder i praksis færre timer på elevernes skema. (Det er begrænset, hvad vi kan spare på løn til f.eks. rengøring) Så vi står undertiden i valget: Skal vi sige ja til en elev mere i en klasse eller tilbyde dårligere vilkår (f.eks. reduktion af timetal), med de økonomiske rammer, der nu engang er. Vores vurdering er, at hvis en klase er velfungerende, og en elev gerne vil ind, så er f.eks. en klassekvotient på 20 eller 22 slet ikke afgørende. Samlet set bliver skolens tilbud bedre. Vi har penge til at tilbyde kvalitet. Pædagogisk mener vi også, at klasser kan blive for små! Børn er forskellige, og der er mere dynamik i lidt større klasser, hvor der er bedre plads til forskelligheder. Der er således flere at vælge imellem for det enkelte barn. Skolen kan dog på trods af dette risikere at skulle gennem sparerrunder i de kommende år. Tilskuddet til friskoler ser ud til fortsat at falde. Selvfølgelig er der en maks. grænse for elevtallet, men denne bestemmes altså også af økonomi / ydre forhold. Med de tilbagemeldinger, vi fortsat får, er vores klare opfattelse, at forældrene i langt overvejende grad er meget tilfredse med MkF s tilbud. Det vil vi i ledelsen arbejde ihærdigt og målrettet for fortsat skal være tilfældet. Vi vil lave den bedst mulige kristne friskole med de muligheder, der nu engang er.

4 Som friskole skal vi også være vores sociale ansvar bevidst og have plads til elever med særlige vanskeligheder (dog ikke specialklasseelever) og tosprogede elever. Der er som nævnt i øjeblikket stor politisk bevågenhed omkring friskolers sociale ansvar. Derfor skal vi også på MkF have disse elever. Det skal vi af politiske årsager, men det stemmer også godt med vores kristne menneskesyn. Skolepenge Skolepengene på MkF ligger i den billige ende. Efter sommerferien sker der en lille pristalsregulering af skolepengene. For et barn stiger det med 15 kr. fra 780 kr. pr. måned til 795 kr. Der betales fortsat ikke for juli måned. 2. barn ½ pris, 3., 4., osv. barn er gratis. I forhold til mange andre friskoler ligger skolepengene på MkF stadig i den billige ende. Dog er der egenbetaling ved udlandsture, bornholmerture, og eleverne i medbringer selv computer. - Priser i SFO og børnehave, se årsskrift side 37. Husk! I oktober måned 2012 opkræves 65 kr. sammen med skolepengene til klassernes klassekasser. Se side 32 i Årsskriftet. Elevskabe I den nye bygning langs gymnastiksalen findes 195 elevskabe, som i første omgang er tiltænkt elever i udskolingen, som ønsker at gøre brug af et skab til deres ting. Mod et depositum på 200 kr. kan eleverne få en lås, så de kan låse deres ting inde. Det gælder f.eks. deres computer. Vi har dog endnu aldrig oplevet tyveri af elevcomputere heldigvis. Se Årsskriftet side 31. Skolen råder ikke over en forsikning, der dækker ødelæggelse eller tyveri af elevens ejendom. Badminton I det kommende skoleår er der igen mulighed for at spille badminton i skolens gymnastiksal, men kun for personer med direkte tilknytning til skolen, som f.eks. forældre. Prisen for hele sæsonen er 1025 kr. pr. bane/time. For nøglebrik til gymnastiksalen betales 100 kr. i depositum, som betales tilbage ved tilbageleveringen af nøglen efter endt brug. Man kan aftale spilletid på skolens kontor (sekretær Connie Christensen), hvor betaling også finder sted. Det er muligt at spille fra 10. september 2012 til 17. maj Salen vil pga. af skolefester, terminsprøver og lign. være lukket ind imellem. I forbindelse med evt. aflysninger vil vi meget gerne have en mailadresse (evt. sms) på lejere, så vi hurtigt og effektivt kan sende besked. Personalesituationen. Her ved overgangen til et nyt skoleår, skal vi sige farvel til 4 ansatte og velkommen til 2 nye. Vi skal således tage afsked med følgende: Lærer Anette Holm Nielsen Pædagogmedhjælper Esther Væggermose. Pædagogmedhjælper Kathrine Kjærsgaard. Pædagogmedhjælper Ditte Jacobsen. Ny lærer ansat på MkF august 2012: Lærer Louise Bøndergaard. 27 år, bor i Århus, men flytter i løbet af sommeren til Herning. Louise Bøndergaard Side 4 á 6 sider Linjefag: dansk, matematik, engelsk og kristendom. Har desuden en del erfaring med sang og korvirksomhed. Se nærmere præsentation i årsskriftet. Desuden vender lærer Marianne Abiltrup Holm (ME) tilbage fra barsel. Vi får ikke behov for at ansætte nye pædagogmedhjælpere til august. Jeg vil sige TAK for jeres arbejdsindsats på MkF. Vi har været glade for samarbejdet med jer. Jeg vil ønske alt godt fremover. MkF med 2 aflæsningslommer Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at forældre, der kommer med bil for at aflevere deres børn med stor fordel kan benytte aflæsningslommen ud mod Gullestrupvej. (Ved Brændgårdvej er der derimod tit overfyldt med biler omkring kl. 8.) Det er nemt, og børnene skal faktisk ikke gå så langt for at komme ind på skolen, som nogen måske tror Jeg har nogle morgener i dette forår uddelt påskeæg til de elever og forældre, der kom ind på skolen af den vej. Det var for at skabe lidt opmærksomhed omkring denne aflæsningslomme. Jeg vil fortsætte med lignende tiltag i efteråret og uddele småpræmier. Bemærk! Herning kommune har fortaget trafikregulerende foranstaltninger på Brændgårdvej bl.a. med 40 km s zone. Sidste skoledag for kl i Vi tror, at sidste skoledag på MkF for 9. og 10. klasse inden mundtlig eksamen kan blive endnu bedre og anderledes. Der er tradition for vandkamp og fodboldkamp mod lærere. Det er fint nok, men vi vil gerne skabe vores egne traditioner på MkF omkring sidste skoledag og gøre det lidt anderledes og forhåbentlig hyggelig! Derfor har vi besluttet, at sidste skoledag i foråret 2013 bliver tirsdag den 28. maj. (Andre skoler slutter først den 30. maj.) Det giver eleverne på MkF flere dage til læseferie og spørgetimer. (onsdag / torsdag / fredag i uge 22 er der således spørgetimer) Programmet for sidste skoledag den 28. maj 2013 bliver: Kl hygge med klasselærere Kl underholdning / fodboldkamp / vandkamp Kl Gallaaften på MkF. Gallaaftenen bliver noget med: flot festtøj, fotografering, spisning, underholdning, nomineringer, taler, minder fra MkF tiden, m.m. Elever, der vælger at tage 9. og 10. klasse på MkF, vælger dermed også, at sidste skoledag i 2013 bliver lidt anderledes. Årsskrift og arrangementsfortegnelse I det udsendte årsskrift kan læses mange praktiske oplysninger. Jeg vil opfordre til at disse læses grundigt igennem. Der er ferieplan, ringetider osv. Bemærk på skolens hjemmeside under linket Om MkF/Generelle oplysninger kan man året igennem finde mange praktiske oplysninger og fordelen ved hjemmesiden er, at oplysningerne opdateres i løbet af året. Her ligger f.eks. også en oversigt over lejrskoleture, ture til udlandet, oplysninger om konfirmation, m.m. Rygning er (som andre steder) ikke tilladt på MkF og sker det på MkF, vil vi gribe ind - i yderste konsekvens med bortvisning i få eller flere dage. I MkF s samværsregler side 8 står der: Det forventes naturligvis, at der til enhver tid anvendes et ordentligt sprog. Til et ordentligt sprog hører ikke hårdt sprog og bandeord.

5 Alle skal møde til tiden Elever skal møde til tiden. En enkelt gang kan man komme for sent af forskellige årsager, men det kan blive for tit. I sådanne situationer gør jeg kort proces og sender eleven hjem igen. Eleven skal ikke komme igen, før han eller hun har fået sine forældre til at ringe til mig, så vi kan få en snak om situationen. Eleven skal selvfølgelig have en vis alder, før jeg benytter denne fremgangsmåde. Jeg kontakter forældrene, når det er yngre elever. Det er dog meget sjældent, jeg har sendt elever hjem for at komme for sent, men vi er opmærksomme på området, da der let kan gå inflation i mødetid. Vi har også den regel, at når elever ødelægger noget på skolen, modtager forældrene en regning på det ødelagte. Skolens forsikring dækker ikke. Generelt viser forældrene stor forståelse for denne ordning. Vi tror, at det er med til at lære eleverne at passe på tingene. Det er dog ikke tit, at vi får noget ødelagt på skolen og udsender en regning. Vi er altid glade, når elever selv kommer og fortæller, at de er kommet til at ødelægge noget. Det er at vise ansvarlighed! Der udsendes også (kun til hjem med børn på skolen) med dette nyhedsbrev en arrangementsfortegnelse over, hvad der sker på skolen i det kommende skoleår. Så kan forældrene få tingene ind i deres kalender. Forud for forældremøder og samtaler udsender klasselæreren en indbydelse på Forældreintra med flere informationer, klokkeslæt og evt. tilmelding. Ved et par arrangementer i de ældre klasser har nogle forældre tidligere udtrykt tvivl om de også var velkomne. Det er jo ikke sikkert, at eleverne ønsker, at have deres mor og far med til en klassefest. Vi vil fortsat forsøge at være tydeligere i vores indbydelser, så forældre kan se, hvornår de skal komme. Er der tvivlstilfælde så spørg, evt. pr mail til de pågældende lærere. Årsskrift igen igen igen.. Tidligere forælder på MkF Søren Nørgaard har igen, igen, igen.. lavet layout på Årsskriftet. Det ser bare godt ud! MkF har et årsskrift som ingen andre. Ligeledes har Anette Nørgaard været en meget stor hjælp i arbejdet med årsskriftet. En stor TAK! Det er dejligt, når selv tidligere forældre er aktive for MkF. Søren Nørgaard lavede det første årsskrift for MkF i 1999 fantastisk udholdenhed! Forældreintra de mange muligheder I dagligdagen foregår kommunikationen mellem hjem og MkF overvejende på Forældreintra. Det er en nem måde at få informationerne ud på. Vi øver os hele tiden på at blive bedre, så informationsstrømmen når et rimeligt niveau. Det er et af de fokuspunker, vi har i det kommende skoleår. Det betyder, at eleverne ikke får sedler med hjem mere. Er der problemer med at logge på Forældreintra eller er koden glemt, så kontakt kontoret / sekretærerne. Mailpolitik Erfaringsmæssigt klares megen kommunikation efterhånden pr. mail, når det drejer sig om dagligdags ting. Forældre kan forvente svar på mails førstkommende arbejdsdag. Svaret kan i første omgang bestå i en kvittering for modtagelsen af mailen. For mit eget vedkommende får jeg mange mails på min almindelige mail og forskellige steder på Forældreintra / Lærerintra. Det kan gå galt for mig at få tjekket på Forældreintra alle steder, derfor hvis I vil være sikre på, at mailen når hurtig frem til mig, er min mail adresse Den tjekker jeg flere gange hver dag. Skoleskema før og efter januar/februar 2013 Til januar/februar 2013 får vi igen nye svømmetider til kl. i Herning svømmehal. Det påvirker skemaet for hele skolen. Derfor gælder det udsendte skema kun til januar Supermarked Årets supermarked finder sted fredag den 9. november 2012 kl Reserver allerede dagen nu. Lærer - og i denne forbindelse forældre Margit Kristensen er formand for supermarkedsudvalget mail Skolens bestyrelse Ved skolekredsmødet i maj 2012 blev Ulrich Kronborg og Jens Bertel Nykjær indvalgt i skolens bestyrelse. Maibrit Bjerregaard Jacobsen og Jette Kruse gik efter 2 år ud af bestyrelsen. Bestyrelsen består af Bjarne Christensen (formand), Lene Sig Sonne (næstformand), Lisbeth Toft Andersen, Knud Skov (sekretær), Niels Peter Kjærsgaard, Ulrich Kronborg og Jens Bertel Nykjær. Førskolegruppe og børnehave I dette forår fra den 1. marts til 31. juli har vi igen gennemført en førskolegruppe med succes. Det er de børn, der skal begynde i børnehaveklassen på MkF til august. I år havde vi efter byggeriet bedre plads på skolen til denne gruppe. Børnehaven på MkF har fuldt hus til august, men der er tidshorisonten kort. Der kan hurtigere opstå ledige pladser. Rengøringsordning dukseordning Side 5 á 6 sider

6 Eleverne har fortsat i det nye skoleår ansvar for, at der er pænt og ryddeligt i deres klasselokaler, når skoledagen slutter. Et ordentligt arbejdsmiljø kræver rene og pæne rammer! Det betyder også, at eleverne i de sidste minutter af sidste time, kan/skal bruge tid på oprydning m.m. i klasselokalerne. I det nye skoleår vælger alle klasser igen 2 dukse for en uge ad gangen. Disse dukse sørger for, at klasselokalet er undervisningsparat efter frikvartererne, og i øvrigt ordner de ting, som lærerne beder dem om. Kun ganske få ledige pladser / alt optaget. Det er tæt på, at vi må melde alt optaget på MkF i det nye skoleår. Vi har kun nogle ganske få ledige pladser i nogle få klasser. Disse pladser kan tælles på én hånd. Der sker dog hele tiden nogle fra- og tilflytninger. Så folk skal endelig ikke holde op med at ringe og spørge til plads. Kor I næste skoleår er der igen 2 kor / musiktilbud: Kor for kl. Hver onsdag i 6. time. Louise Bøndergaard og Anna Lisbeth Sonne er lærere på koret kl. Hver tirsdag i 7. time. Christian Mikkelsen og Helle Bjerregaard Rohde er lærere på koret. Tilmelding kan ske over Forældreintra i de pågældende klasser. Der er stadig god plads. Klaverundervisning og forårskoncert Også i næste skoleår tilbyder vi undervisning i klaverspil på MkF. Lisbeth Christensen har undervist i klaverspil i flere år og fortsætter i næste skoleår. Lisbeths mail er: og tlf Se i øvrigt mere i årsskriftet side 38, bl.a. om tilmelding m.m. I lighed med tidligere år er der også næste forår forårskoncert, hvor bl.a. klavereleverne viser, hvad, de har lært i årets løb. Forårskoncerten er onsdag den 29. maj 2013 kl. 19. Morgensang I næste skoleår bliver morgensang igen afholdt hver dag kl klasse har morgensang i aulaen torsdag klasse har morgensang i aulaen mandag klasse har morgensang i aulaen onsdag. De øvrige dage er der morgensang i forskellige grupper forskellige steder på skolen. Er man mødt på skolen, men ikke skal have time af en eller anden årsag, forventes det altid, at man alligevel deltager i morgensang. Vi vil derudover fortsat ca. en gang om måneden afholde en stor morgensang for alle i gymnastiksalen. Her vil vi gøre noget ekstra ud af samlingen. Se datoer i arrangementsfortegnelsen. Glemt tøj og lignende. Vi ligger inde med en del glemt tøj og lignende. Første skoledag den 14. august lægger vi disse ting frem på et bord i gymnastiksalen. Engang imellem sender vi en bunke tøj af sted til genbrug. Ellers kan vi ikke blive ved med at være her. Vi sender en stak af sted igen til genbrug sidst i august måned. Så det er i starten af det nye skoleår, I skal se efter glemt tøj. Lejrskole for hele skolen. Den 12. til 14. september tager næsten hele skolen på lejrskole. Eleverne kører i tog til lejrstedet. O. og 1. klasse skal til Remmerstrandlejren ved Struer 2. og 3. klasse skal til Holmsborg ved Søndervig. 4., 5 og 6. klasse skal til Lyngsbolejren ved Fredericia. 7. kl skal til Århus og bo i missionshuset Bethania. 8. klasse skal til København og bo i missionshuset Bethesda. Prisen bliver for familier med et barn 275 kr., familier med to børn 365 kr. og familier med 3 eller flere børn 405 kr. Men der kommer nærmere program ud senere, dette kun til en foreløbig orientering. Beløbet trækkes sammen med skolepengene i september måned. I uge 37 tager 9. klasserne til Barcelona og 10. klasse tager ugen efter også til Barcelona. MkF får efter planen genbesøg fra Barcelona i foråret Madordning Hver tirsdag og torsdag kan eleverne fortsat bestille skolemad på adressen Maden kommer fra Super Best og bliver leveret til skolen. Manglende aflevering af bøger træk over skolepenge Bibliotekarerne på MkF har nu et samlet overblik over, hvilke skolebøger nogle elever ikke har afleveret. Erstatning for disse bøger trækkes med skolepengene næste gang. Elever, der forlader skolen, tilsendes en regning. Vi synes, at det er ærgerligt, at alle elever ikke får afleveret alle bøger, men vi synes også, at det er helt fair, at der betales for de manglende bøger. Det drejer sig dog om et meget lille antal. Læsebånd alle elever skal læse i 20 min. I næste skoleår fra uge 43 til uge 5 vil alle klasser igen læse 20 min. hver dag efter morgensang. Vi havde gode erfaringer med læsebånd i sidste skoleår. Det er vigtigt, at alle elever bliver så gode læsere som overhovedet muligt. De efterfølgende 4 timer om formiddagen bliver 5 min kortere i denne periode, så der er til de 20 min til læsebånd om morgenen. Elevernes skoledag bliver således ikke længere pga. læsebånd. TAK Til alle, der lever med i skolens liv. Tak til forældre og elever for samarbejdet i det netop overståede skoleår. Jeg håber på et fortsat godt samarbejde også i det kommende skoleår. Fra skolens dimissionsfest den 27. juni. 280 mennesker til fest. Side 6 á 6 sider Jeg vil ønske alle en rigtig god og oplevelsesrig sommerferie og på gensyn den 14. august. Venlig hilsen Thorkild Bjerregaard

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Nyt nr. 3

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Nyt nr. 3 Nyt nr. 3 Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk Herning 9. november 2009 Nyt fra skolelederen Først lidt om i kort form, hvad der er sket på MkF de tre første måneder af skoleåret: Den

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer!

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer! Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk Herning 9. juli 2014 Nyt fra skolelederen Alt er ikke som det plejer! Planlægningen af det kommende skoleår er ved

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole

Midtjyllands kristne Friskole Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk Nyt fra skolelederen Nu er det lige før spaden går i jorden det sker den 13. november. Herning 2. november 2015 NB!

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole

Midtjyllands kristne Friskole Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Nyt fra skolelederen Herning 31. oktober 2016 NB! Husk supermarked fredag den 11. november fra kl. 14 Først en status på byggeriet. Der er rigtig

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Nyt fra skolelederen. Skolen begynder. Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf mail

Nyt fra skolelederen. Skolen begynder. Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf mail Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 mail TB@mkf.dk www.mkf.dk Nyt fra skolelederen Klar til et nyt skoleår! I de næste uger går Danmark i feriedvale. Det gør MkF

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Nyhedsbrev. Tilbageblik på et fantastisk skoleår. Artikler af særlig interesse:

Nyhedsbrev. Tilbageblik på et fantastisk skoleår. Artikler af særlig interesse: Juni 2009 Nyhedsbrev Artikler af særlig interesse: ForældreIntra2 Profilanalyse Tilbageblik på et fantastisk skoleår Indhold: Tines leder side 1 ForældreIntra side 2 Profilanalyse side 3 Datoer side 4

Læs mere

Flytning af klasselokaler Onsdag og torsdag den juni flyttes der klasselokale for de klasser, der skal have nyt lokale efter sommerferien.

Flytning af klasselokaler Onsdag og torsdag den juni flyttes der klasselokale for de klasser, der skal have nyt lokale efter sommerferien. UGEBREVET DATO: 13. juni 2014 NR.: 39. 18. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kære forældre, personale og elever Skoleåret

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014 Hammerum, den 25. juni 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Sommerferien banker på døren, og det betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste i skoleåret 13/14. Når vi kigger tilbage på året, der er gået, må

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Invitation til forældremøde Undervisningsplaner og lektier på www.vvfri.dk. Gymnastik-opstart de yngste + EFTERLYSNING Spørgeskemaundersøgelse

Invitation til forældremøde Undervisningsplaner og lektier på www.vvfri.dk. Gymnastik-opstart de yngste + EFTERLYSNING Spørgeskemaundersøgelse Nyhedsbrev uge 35-2013 Side 1 Billedskole Musikskole Side 11 Børnehaven Invitation til forældremøde Side 3 Undervisningsplaner og lektier på www.vvfri.dk Side 14 Gymnastik-opstart de yngste + EFTERLYSNING

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 Nyhedsbrev nr. 49 Velkommen til et nyt skoleår Hvor vi skal forberede den nye skolereform med mange flere timer til eleverne Hvor vi skal

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Skolenyt uge 45

Skolenyt uge 45 Skolenyt uge 45 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Endnu en uge er gået. Vi har i denne uge været ramt en del af sygdom både blandt børnene, personalet og personalets børn. Men vi har forsøgt at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Fredagsbrev uge

Fredagsbrev uge Fredagsbrev uge 48 2011 Hele huset Julefest for alle børn og familier i børnehave og skole Invitation til julefest Tirsdag d. 20. december vil vi gerne invitere alle familier i skole og børnehave til julefest.

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole.

Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole. Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole. Den ene dag tager den anden. Lidt uhyggeligt. Inden vi får os set omkring, er endnu et skoleår gået. Og samtidig er vi dybt inde i planlægningen af

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013-2014 Personalet på Egelundskolens SFO Jonas 1.a Mediha 2.b Carsten afd.led. Jacob afd.led. Tina 0.b Frederikke 2.a Helle 0.a Birgit 3.b Bill 0.a Lise 3.a

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. august 2013 Fredagsbrev nr. 748 Næste uger: 26. august 27. august 29. august UU-besøg 7.- 8.kl. Stig kursus Forældremøde indskoling Bestyrelsesmøde Mærkedag: 24. august 27.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 18. december 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 846 Næste uge: Mærkedag: 18. december 20. december Juleferie til den 4. jan. 2016 Udlejning baunen 22. december 01. januar 02. januar 05. januar

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

N Y H E D S B R E V N R Onsdagsholdet

N Y H E D S B R E V N R Onsdagsholdet N Y H E D S B R E V N R. 8 2 0 1 4 Onsdagsholdet Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Lokalrådet for Tybjerg og omegn har lavet en spørgeskema undersøgelse som har ligget

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Rigtig god sommerferie til alle!

Rigtig god sommerferie til alle! Juni 2015 Rigtig god sommerferie til alle! Gå direkte til siden Sommerhilsen fra afd. Krogsager Gå direkte til siden Sommerhilsen fra afd. Højmosen Gå direkte til siden Sommerhilsen fra afd. Bygaden @

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013 Info folder om Bikuben 2013 1 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger s. 3 Åbningstider s. 3 P-plads-forhold s. 3 Usynlige grænser s. 4 ForældreIntra s. 4 Fravær s. 5 Ferie s. 5 Mad s. 5 Eftermiddagsmad

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

AUGUST-NYT. fra Kundby Skole

AUGUST-NYT. fra Kundby Skole AUGUST-NYT fra Kundby Skole D. 14. august 2009 Kære børn og forældre. Hermed dette skoleårs første månedsnyt. I onsdags bød vi for første gang velkommen til vores nye børnehaveklasse og deres forældre,

Læs mere

Skolens dagligdag. Skolens dagligdag er opbygget på følgende måde:

Skolens dagligdag. Skolens dagligdag er opbygget på følgende måde: Forældretilsyn Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

2014/2015. klassecenter HOLBÆK

2014/2015. klassecenter HOLBÆK 2014/2015 klassecenter 10. HOLBÆK Holbæk 10. klassecenter Vores tilbud på Holbæk 10. klassecenter er til dig, der har brug for at blive stærkere fagligt eller personligt. Vi bestræber os på at hjælpe dig

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 14. august 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 829 Næste uge: 17. august Lejrskoleuge Mærkedag: 15. august 16. august 18. august 19. august 20. august Mads S 4.kl. Mads K 4.kl. Helle Søren

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

INFO TVÆRSUGE 21 2011

INFO TVÆRSUGE 21 2011 TVÆRSUGE 21 2011 2010-2011 1 Generel information om Tværsugerne I løbet af et skoleår er der mange forskellige aktiviteter for de enkelte klasser, der kræver ændringer af skemaerne. Det kan f.eks. være:

Læs mere

Forældrebrev den 29. november 2013. 1. Julefest opslag fra Kirsten Walther

Forældrebrev den 29. november 2013. 1. Julefest opslag fra Kirsten Walther Forældrebrev den 29. november 2013 1. Julefest opslag fra Kirsten Walther 1 2. Ændringer i forældrebetaling Det hænder heldigvis, at der kommer nye børn til i familierne Skolens kontor har ikke altid det

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

2017-18 http://www.emu.dk/modul/7-klasse Det 7. klassetrin er det klassetrin, hvor der sker flest ændringer i dit barns undervisning. Når dit barn starter i 7. klasse, er det samtidig starten på udskolingen

Læs mere

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter HUSK på søndag Loppemarked på BØF! Der er stadig plads til DIG og dine LOPPER så kom frisk. Søndag d.18. maj fra

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

Kære kolleger, forældre og elever på NBL

Kære kolleger, forældre og elever på NBL Kære kolleger, forældre og elever på NBL 16. december 2015 Juleferien står for døren og det er tid til ferie og samvær med familie og venner. Det er en tid som vi har ventet utålmodigt på, ikke mindst

Læs mere

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9 SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9 Kære alle sammen Vi er allerede kommet godt i gang med det nye skoleår på Spjellerup Friskole. Mange elever kom friske og brune tilbage fra en veloverstået sommerferie og det

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 43

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 43 Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk Kære børn og forældre! Friskolen i Lemming Ugebrev 43 Lemming d. 23. oktober 2015 Ugen der

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 8. Nyhedsbrev uge 25-2013. FILUREN laver en heks til byens Sankt Hans-bål...

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 8. Nyhedsbrev uge 25-2013. FILUREN laver en heks til byens Sankt Hans-bål... Nyhedsbrev uge 25-2013 Side 1 FILUREN laver heks... Side 4 Sommer-info fra biblioteket Side 2 Diverse INFO VVFF-Spørgeskema Side 6 Børnehaven Drivhus - Bibliotekstur Side 3 Børnedyrskue Side 8 Kalender,

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3 i juni 2014 Kære forældre og elever

Nyhedsbrev nr. 3 i juni 2014 Kære forældre og elever Nyhedsbrev nr. 3 i juni 2014 Kære forældre og elever 26. juni 2014 Informationsmøder om Folkeskolereformen på Dybkærskolen og forældremøder i august og september 2014 Alle klasser skal i det kommende skoleår

Læs mere

UGEBREV nr. 76 uge 23

UGEBREV nr. 76 uge 23 UGEBREV nr. 76 uge 23 Årgang 5 Næste skoleår Sommerferien nærmer sig jo ret hurtigt, så lige nu er vi i fuld gang med planlægningen af næste skoleår. Det er nu næsten færdigt, og i løbet af næste uge vil

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Jeg har været utrolig glad for at undervise Jeres allesammens børn, og jeg vil uden tvivl savne dem hver og én!

Jeg har været utrolig glad for at undervise Jeres allesammens børn, og jeg vil uden tvivl savne dem hver og én! Fredagsbrev d.3.2.2017 uge 5. Det er naturligvis aldrig rart at skulle sige farvel, og heldigvis har vi også tid til at øve os, for Michelle har valg at opsige sit job her på skolen med virkning fra 1.

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T U G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8 Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T Ugen der gik: Vi har haft en dejlig uge med almindelig

Læs mere

Efterårshilsen fra Lind Skole

Efterårshilsen fra Lind Skole Efterårshilsen fra Lind Skole Efterårsferien står for døren, og både store og små kan få en puster. Der har været tryk på siden skolestart og mange nye ting at forholde sig til. Det er vores oplevelse,

Læs mere

Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt!

Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt! Nu er det slut med spild af en masse papir og et Kildeskolenyt!, som kun kan læses af de få. Marts 2010 10. årgang nummer 3 Kildeskolen

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 KALENDER FOR MAJ: Fredag

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

En god start. Velkommen. til jer og jeres barn. Lyngens Børnehuse - Houlkær HOBBITTEN

En god start. Velkommen. til jer og jeres barn. Lyngens Børnehuse - Houlkær HOBBITTEN En god start Velkommen til jer og jeres barn Lyngens Børnehuse - Houlkær HOBBITTEN Kære nye forældre 1 Velkommen til Lyngens Børnehuse Houlkær. Det er en ny og spændende udfordring at starte et nyt sted

Læs mere

Frederik Barfods Skole en introduktion

Frederik Barfods Skole en introduktion Frederik Barfods Skole en introduktion På Frederik Barfods Skole vil vi skabe en skole, hvor elever og medarbejdere er glade for at komme om morgenen, glade, mens de er på skolen og glade, når de går igen

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Aktuelt. Elevbetaling pr. 01.08.2006 Skolepenge 1. barn 0.-3.kl 850,- Skolepenge 1. barn 4.-9.kl. 1140,-

Aktuelt. Elevbetaling pr. 01.08.2006 Skolepenge 1. barn 0.-3.kl 850,- Skolepenge 1. barn 4.-9.kl. 1140,- Uge 22 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Vi kan meget godt tænke os

Læs mere

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder Kære Forældre Godt nytår til alle familier og tak for godt samarbejde i 2012. Efter en dejlig juleferie glæder vi os til at tage fat på et nyt arbejdsår med jer og jeres børn. Vi ser frem til både hverdagen,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere