Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår."

Transkript

1 Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig evaluering tillader pladsen i et nyhedsbrev ikke. På vores interne møder på skolen foretager vi altid en evaluering af arbejdet, undervisningen og arrangementer m.m. på MkF. Skoleåret var et skoleår uden de store ændringer i de fysiske rammer. Der blev ikke bygget til eller renoveret i eksisterende lokaler. Til gengæld er de nye lokaler, som blev bygget til for knap to år siden, ved at være godt implementeret i skolens hverdag. Generelt fungerer disse lokaler rigtig godt. Aflæsningslommen, som blev anlagt for et års tid siden ud mod Gullestrupvej, er stadig ikke fuldt udnyttet ved forældres aflevering af elever. Måske er der flere forældre, der ikke rigtig har opdaget mulighederne i denne aflæsningslomme. Mere om dette senere. Ellers har skoleåret måske mere været kendetegnet ved at der er sket noget på personalesiden og de mere bløde værdier. 1. januar 2012 blev ledelsen på skolen ændret, idet afdelingsleder Annemarie Bjerre ønskede at fortsætte sit arbejde på MkF som almindelig lærer. Ledelsen på MkF består af: Afdelingsleder Daniel D. Laugesen: Pædagogafdelingen Afdelingsleder Maria Vindum: Indskoling og mellemgruppe Afdelingsleder Allan Trelborg: Udskoling og souschef for hele skolen. Skoleleder Thorkild Bjerregaard Disse fire ledere udgør det daglige ledelsesteam på MkF. Ellers foregår der i dagligdagen et vidtforgrenet arbejde med at skabe den bedst mulige skole for alle skolens elever. Der bliver afholdt utallige møder med fokus på det ene og det andet. Det kan være møder om: læsetest, udlandsrejse, AKT, skolefester, forældresamarbejde, internationalt samarbejde, specialundervisning, teammøder, kollegialt samarbejde, fagudvalgsmøder, afdelingsmøder, klassetrivsel og meget, meget mere. Når der sådan ses tilbage på et år, foregår der rigtig meget på MkF. Alt i alt er min konklusion, at skoleåret har været et godt år på MKF. Det har været spændende, og der har også været udfordringer, men ikke mere end forventelig på en skole med masser af liv og dybt engagerede mennesker. Engagement giver liv - og er vigtig for en god skole. Kommende udfordringer/fokusområder Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf Side 1 á 6 sider Herning 10. juli 2012 I det kommende skoleår vil vi via forskellige arbejdsgrupper have fokus på bl.a. følgende områder: Indskoling og pædagogafdeling. Ikke kun de fysiske rammer skal i fokus(se nedenfor), men også hele strukturen i disse afdelinger. Hvordan kan de fysiske rammer tilpasses den pædagogik og det liv, der ønskes i indskoling og pædagogafdeling? Det kan være, der skal være mulighed for vuggestuebørn? (Det snakkes der meget om i friskoleverdenen i øjeblikket) 10. klasse. Hvordan ønsker vi 10. klasse på MkF i fremtiden? Veloverstået eksamen er i hus. Vi har ikke planer om at ændre det faglige og muligheden for den afsluttende eksamen i 10. Der er imidlertid mange måder undervisningen i 10. klasse kan organiseres på. Kan vi gøre det anderledes og mere spændende på MkF? Inklusion på MkF (se også nedenfor). Med det massive fokus, der er på dette område i den offentlige skole, må MkF også forholde sig til dette tema. Hvad er inklusion? Hvad er en inkluderende undervisning og hvordan kommer den til udtryk i dagligdagen på en kristen friskole? Fortsat fokus på teammøder og fagteams. Der ønskes en skelnen mellem planlægning og udvikling. Måske når vi oftest kun til planlægning? Det er også vigtig at tænke udvikling. I indeværende skoleår er det lykkedes med en bedre mødekultur for lærerne med en fast mødeeftermiddag. Mange møder kan også give spildtid det arbejder vi på at undgå. Informationer til forældre og Forældreintra. Evaluering af dette område. Hvordan formidler vi informationer uden at de drukner i mængden? I indeværende skoleår fik 10. klasse kontakt med en lokal skole i Barcelona og var nede at besøge denne klasse. Denne kontakt ønskes videreudviklet, så vi på den måde sætter fokus på den internationale dimension. Mange andre områder fortsætter og videreudvikles: bl.a. læsebånd, kollegial vejledning, AKT, mere musik og sang til morgensang. Osv. Edb Vi har stadig fokus på IT på MkF, så vi hele tiden er med i udviklingen. Se også side 23 i årsskriftet. Alle klasser i udskolingen, 7. til 10. kl. medbringer selv deres computer i dagligdagen. Det har givet et ordentlig og afgørende løft til IT undervisningen på MkF. At ordningen også er indført i 7. klasse har ikke givet anledning til forældrekommentarer overho-

2 vedet. I løbet af ganske få år, er der nok ingen tvivl om, at alle elever vil medbringe deres egen PC eller ipad. Vi vil fortsætte med interne kurser for lærerne, så vi får alle med og udvikler hinanden. Bemærk! Vi har planer om, at 6. klasse fra 1. januar 2013 selv medbringer deres bærbar computer. Altså så bliver det ikke fra 7. klasse men allerede fra jul i 6. klasse i kommende skoleår. Til indskolingen bruger vi stationære computere, som står i skolens edb lokale. Til mellemgruppen har vi et klassesæt af bærbare computere. Skolen råder ikke over en forsikning, der dækker ødelæggelse eller tyveri af elevens ejendom. Se afsnit om elevskabe i Årsskrift side 31 og senere i dette nyhedsbrev. Legeaktiviteter og fælles emneuge for hele skolen. Andre tiltag i det kommende skoleår: Udvalg, der skal arbejde med legeaktiviteter i frikvartererne. I uge 6 op til vinterferien bliver der emneuge for HELE skolen, hvor den laves om til en by. Forældreaften for alle forældre torsdag den 7. februar kl til Der skal vi alle mand af huse! De fysiske rammer - Byggeri De fysiske rammer omkring indskolingen og pædagogafdelingen kommer i fokus i det kommende skoleår. Der er nedsat en gruppe, der skal arbejde med dette. Vi har et ønske om renovering af den gamle gang og klasselokalerne i dette område. Undertiden hører vi, at forældrene ikke er tilfredse med de forhold, vi tilbyder børnehaven og førskolegruppen. Der er forældre, der fravælger MkF af denne grund, har vi hørt. Pædagogafdelingen SFO og børnehave / førskolegruppe - på MkF råder faktisk over mange kvadratmeter, men de er ikke hensigtsmæssigt indrettet. Det fungerer ikke altid optimalt. Det er ikke kritik af personalet. Tværtimod. Det er de fysiske rammer, kritikken går på. Der er mange små gamle toiletter, som eleverne ikke vil bruge og små depotrum, som er overflødige. Børnehaveklasserne er på 1. sal. Det er fint at udnytte dette område til børnehaveklasser, men de er meget kede af at have udgang gennem børnehaven. Så tanker omkring renovering af området omkring den gamle gang og måske nogle lokaler på 1. sal er inde i nogle overvejelser. Det er lykkedes at komme noget af den forældrekritik til livs, der Situation fra dimissionsfesten den 27. juni sidste år var omkring børnehaven, førskolegruppen og de fysiske rammer. Vi har inddraget nogle lokaler netop til dette formål. Til gengæld mangler mellemgruppen grupperum til tværfagligt samarbejde og gruppeundervisning, da det er her den ekstra plads til børnehaven er inddraget. Indskolingen trænger til et løft omkring de fysiske rammer på MkF. Indretningen lever ikke op til moderne pædagogiske tiltag på de yngste årgange. Lokalerne er f.eks. noget små. Den gamle mørke gang begynder at falde i øjnene, som et område der trænger til en kærlig hånd. Inklusion I øjeblikket er det helt store modeord i skoleverdenen inklusion. Rundt omkring i landet har Herning kommune endda fået en særlig status omkring inklusion som en foregangskommune. Inklusion betyder, at de almindelige klasser skal rumme flere elever med særlige vanskeligheder. Den anerkendende pædagogik, som MkF har haft i fokus gennem flere år, - er i realiteten en forudsætning for en egentlig inkluderende skole. Så MkF er på vej, men alligevel er inklusion et område, vi vil have særlig fokus på. Mængden af specialundervisningstimer og specialklasser skal ned i den offentlige skole. Øvelsen går ikke ud på at spare penge (siger man). Pengene skal omfordeles og bruges på de almindelige klasser. Herning Kommune har således sendt lærere på kurser, hvor de lærer, hvordan elever med særlige vanskeligheder/udfordringer kan rummes i almindelige klasser. Den nye minister for børn og unge Christine Antorini går meget ind for inklusion. I friskoleverdenen berøres vi også af denne udvikling. Vi har fået at vide, at vi også skal rette ind efter inklusionsprincippet. Hvad det betyder, ved vi ikke endnu, men i øjeblikket kører der mødeaktivitet i allerhøjeste gear. Der vil ske ændringer på specialundervisningsområdet i friskoleverdenen, og det vil der også på MkF. Sandsynligvis fra skoleåret Hvis ret skal være ret, fungerer det nuværende system omkring specialundervisning heller ikke og er brudt sammen. Der trænger til at ske noget nyt efter 14 år med det nuværende system. Derfor kan bekymringer alligevel være på sin plads. Et taxametersystem, hvor tilskuddet til friskoler f.eks. kunne gøres afhængig af, hvilke elever, skolerne optager kan komme i spil. Et socialt taxametersystem. Side 2 á 6 sider

3 Et af de legehuse, der blev indkøbt for supermarkedspengene i Tilskuddet kunne gradueres fra elevtype til elevtype. Men foreløbig er der ingen konkrete udmeldinger, så vi ved ikke hvad, der ligger bag disse overvejelser. Et sådan system ville være bekymrende. Det er selve friheden for forældrestyrede friskoler, der angribes med sådanne tiltag. Der kan være friskoler, der ligger i områder, hvor der måske ikke er elever, der giver ekstra penge efter et eller andet taxametersystem, så bliver disse friskoler presset endnu mere på økonomien. Den københavnske borgmester Anne Vang er blevet et kendt navn i friskolekredse ud over det ganske land efter hendes angreb på friskolerne her i januar (Anne Vang skulle efter sigende have tætte forbindelser til Antorini, ministeren for børn og unge). Friskolerne beskyldes for at skumme fløden og kun optage de bedste og mest velfungerende elever. Så kan skolerne jo sagtens have succes i forhold til den offentlige skole, som skal have plads til alle elever inklusiv dem med særlige vanskeligheder. Anne Vang angriber også friskolerne for økonomisk favorable vilkår i forhold til Folkeskolen. Debatten vidner om stor uvidenhed om tilskudsforhold til friskoler og nuværende elevsammensætning. Og der er nogle ganske særlige forhold, der gør sig gældende i København, hvor op mod 25 % af eleverne går i en friskole. Det er ikke rimeligt at disse forhold skal generaliseres til hele landet. Anne Vang har i hvert tilfælde formået at få rørt godt op i vandene, men lidt mere saglighed ville klæde debatten. Jeg mener, at de kristne friskoler også skal tage deres del af elever med særlige vanskeligheder og tosprogede elever. Hvis ikke vi er vort ansvar bevidst, kan det ramme os som en boomerang. Anne Vang har uden tvivl mange meningsfæller, der er enig i hendes synspunkter. De kristne friskoler (og MkF) må melde hus forbi, når det påstås, at friskoler ikke optager elever med særlige vanskeligheder. Det generelle billede er, at det i høj grad sker på de kristne friskoler. (MkF ligger meget højt på listen med elever, der får specialundervisning under 12 lektioner) Side 3 á 6 sider Det ligger i menneskesynet, at kristne friskoler også vil tage sig af elever med særlige vanskeligheder. Faktisk er der flere kristne friskoler, som har udtrykt ønske om at oprette egentlige specialklasser. Men det er ikke muligt med den nuværende lovgivning. For friskoler med lange ventelister er det fristende at sortere særlige vanskelige og ressourcekrævende elever fra. Her er opfordringen, at kristne friskoler viser ansvarlighed, som også er i overensstemmelse med vort kristne menneskesyn. Det er væsentligt, at friskoler fortsat selv kan bestemme, hvilke elever skolerne optager. Det handler om frihed under ansvar. I øvrigt forventer vi at blive meget klogere på situationen omkring specialundervisningens fremtid på friskoleområdet I forbindelse med finansloven for Det ligger i kortene, at specialundervisning under 12 lektioner om ugen stort set bliver afskaffet og erstattet af inklusionstiltag. Klassekvotient ligger ikke fast på MkF Vi har ikke noget bestemt elevtal i klasserne som maksimum (eller minimum for den sags skyld) på MkF. Det har vi ikke haft i mange år. Ledelsen på skolen vurderer i den konkrete situation, om der er plads til en elev mere eller mindre i en klasse. Klasser kan blive for store eller for små. Det kan variere fra klasse til klasse. Forældre vil også have kvalitet og en undervisning, der ligger i top. Kvalitet er godt, men det koster penge, samtidig med at tilskuddet til friskoler falder. I den økonomiske styring af skolen er der to væsentlige faktorer, der er afgørende: Lønninger og klassekvotienter. Alt andet er i det store hele småting. Nedskæringer i lønninger betyder i praksis færre timer på elevernes skema. (Det er begrænset, hvad vi kan spare på løn til f.eks. rengøring) Så vi står undertiden i valget: Skal vi sige ja til en elev mere i en klasse eller tilbyde dårligere vilkår (f.eks. reduktion af timetal), med de økonomiske rammer, der nu engang er. Vores vurdering er, at hvis en klase er velfungerende, og en elev gerne vil ind, så er f.eks. en klassekvotient på 20 eller 22 slet ikke afgørende. Samlet set bliver skolens tilbud bedre. Vi har penge til at tilbyde kvalitet. Pædagogisk mener vi også, at klasser kan blive for små! Børn er forskellige, og der er mere dynamik i lidt større klasser, hvor der er bedre plads til forskelligheder. Der er således flere at vælge imellem for det enkelte barn. Skolen kan dog på trods af dette risikere at skulle gennem sparerrunder i de kommende år. Tilskuddet til friskoler ser ud til fortsat at falde. Selvfølgelig er der en maks. grænse for elevtallet, men denne bestemmes altså også af økonomi / ydre forhold. Med de tilbagemeldinger, vi fortsat får, er vores klare opfattelse, at forældrene i langt overvejende grad er meget tilfredse med MkF s tilbud. Det vil vi i ledelsen arbejde ihærdigt og målrettet for fortsat skal være tilfældet. Vi vil lave den bedst mulige kristne friskole med de muligheder, der nu engang er.

4 Som friskole skal vi også være vores sociale ansvar bevidst og have plads til elever med særlige vanskeligheder (dog ikke specialklasseelever) og tosprogede elever. Der er som nævnt i øjeblikket stor politisk bevågenhed omkring friskolers sociale ansvar. Derfor skal vi også på MkF have disse elever. Det skal vi af politiske årsager, men det stemmer også godt med vores kristne menneskesyn. Skolepenge Skolepengene på MkF ligger i den billige ende. Efter sommerferien sker der en lille pristalsregulering af skolepengene. For et barn stiger det med 15 kr. fra 780 kr. pr. måned til 795 kr. Der betales fortsat ikke for juli måned. 2. barn ½ pris, 3., 4., osv. barn er gratis. I forhold til mange andre friskoler ligger skolepengene på MkF stadig i den billige ende. Dog er der egenbetaling ved udlandsture, bornholmerture, og eleverne i medbringer selv computer. - Priser i SFO og børnehave, se årsskrift side 37. Husk! I oktober måned 2012 opkræves 65 kr. sammen med skolepengene til klassernes klassekasser. Se side 32 i Årsskriftet. Elevskabe I den nye bygning langs gymnastiksalen findes 195 elevskabe, som i første omgang er tiltænkt elever i udskolingen, som ønsker at gøre brug af et skab til deres ting. Mod et depositum på 200 kr. kan eleverne få en lås, så de kan låse deres ting inde. Det gælder f.eks. deres computer. Vi har dog endnu aldrig oplevet tyveri af elevcomputere heldigvis. Se Årsskriftet side 31. Skolen råder ikke over en forsikning, der dækker ødelæggelse eller tyveri af elevens ejendom. Badminton I det kommende skoleår er der igen mulighed for at spille badminton i skolens gymnastiksal, men kun for personer med direkte tilknytning til skolen, som f.eks. forældre. Prisen for hele sæsonen er 1025 kr. pr. bane/time. For nøglebrik til gymnastiksalen betales 100 kr. i depositum, som betales tilbage ved tilbageleveringen af nøglen efter endt brug. Man kan aftale spilletid på skolens kontor (sekretær Connie Christensen), hvor betaling også finder sted. Det er muligt at spille fra 10. september 2012 til 17. maj Salen vil pga. af skolefester, terminsprøver og lign. være lukket ind imellem. I forbindelse med evt. aflysninger vil vi meget gerne have en mailadresse (evt. sms) på lejere, så vi hurtigt og effektivt kan sende besked. Personalesituationen. Her ved overgangen til et nyt skoleår, skal vi sige farvel til 4 ansatte og velkommen til 2 nye. Vi skal således tage afsked med følgende: Lærer Anette Holm Nielsen Pædagogmedhjælper Esther Væggermose. Pædagogmedhjælper Kathrine Kjærsgaard. Pædagogmedhjælper Ditte Jacobsen. Ny lærer ansat på MkF august 2012: Lærer Louise Bøndergaard. 27 år, bor i Århus, men flytter i løbet af sommeren til Herning. Louise Bøndergaard Side 4 á 6 sider Linjefag: dansk, matematik, engelsk og kristendom. Har desuden en del erfaring med sang og korvirksomhed. Se nærmere præsentation i årsskriftet. Desuden vender lærer Marianne Abiltrup Holm (ME) tilbage fra barsel. Vi får ikke behov for at ansætte nye pædagogmedhjælpere til august. Jeg vil sige TAK for jeres arbejdsindsats på MkF. Vi har været glade for samarbejdet med jer. Jeg vil ønske alt godt fremover. MkF med 2 aflæsningslommer Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at forældre, der kommer med bil for at aflevere deres børn med stor fordel kan benytte aflæsningslommen ud mod Gullestrupvej. (Ved Brændgårdvej er der derimod tit overfyldt med biler omkring kl. 8.) Det er nemt, og børnene skal faktisk ikke gå så langt for at komme ind på skolen, som nogen måske tror Jeg har nogle morgener i dette forår uddelt påskeæg til de elever og forældre, der kom ind på skolen af den vej. Det var for at skabe lidt opmærksomhed omkring denne aflæsningslomme. Jeg vil fortsætte med lignende tiltag i efteråret og uddele småpræmier. Bemærk! Herning kommune har fortaget trafikregulerende foranstaltninger på Brændgårdvej bl.a. med 40 km s zone. Sidste skoledag for kl i Vi tror, at sidste skoledag på MkF for 9. og 10. klasse inden mundtlig eksamen kan blive endnu bedre og anderledes. Der er tradition for vandkamp og fodboldkamp mod lærere. Det er fint nok, men vi vil gerne skabe vores egne traditioner på MkF omkring sidste skoledag og gøre det lidt anderledes og forhåbentlig hyggelig! Derfor har vi besluttet, at sidste skoledag i foråret 2013 bliver tirsdag den 28. maj. (Andre skoler slutter først den 30. maj.) Det giver eleverne på MkF flere dage til læseferie og spørgetimer. (onsdag / torsdag / fredag i uge 22 er der således spørgetimer) Programmet for sidste skoledag den 28. maj 2013 bliver: Kl hygge med klasselærere Kl underholdning / fodboldkamp / vandkamp Kl Gallaaften på MkF. Gallaaftenen bliver noget med: flot festtøj, fotografering, spisning, underholdning, nomineringer, taler, minder fra MkF tiden, m.m. Elever, der vælger at tage 9. og 10. klasse på MkF, vælger dermed også, at sidste skoledag i 2013 bliver lidt anderledes. Årsskrift og arrangementsfortegnelse I det udsendte årsskrift kan læses mange praktiske oplysninger. Jeg vil opfordre til at disse læses grundigt igennem. Der er ferieplan, ringetider osv. Bemærk på skolens hjemmeside under linket Om MkF/Generelle oplysninger kan man året igennem finde mange praktiske oplysninger og fordelen ved hjemmesiden er, at oplysningerne opdateres i løbet af året. Her ligger f.eks. også en oversigt over lejrskoleture, ture til udlandet, oplysninger om konfirmation, m.m. Rygning er (som andre steder) ikke tilladt på MkF og sker det på MkF, vil vi gribe ind - i yderste konsekvens med bortvisning i få eller flere dage. I MkF s samværsregler side 8 står der: Det forventes naturligvis, at der til enhver tid anvendes et ordentligt sprog. Til et ordentligt sprog hører ikke hårdt sprog og bandeord.

5 Alle skal møde til tiden Elever skal møde til tiden. En enkelt gang kan man komme for sent af forskellige årsager, men det kan blive for tit. I sådanne situationer gør jeg kort proces og sender eleven hjem igen. Eleven skal ikke komme igen, før han eller hun har fået sine forældre til at ringe til mig, så vi kan få en snak om situationen. Eleven skal selvfølgelig have en vis alder, før jeg benytter denne fremgangsmåde. Jeg kontakter forældrene, når det er yngre elever. Det er dog meget sjældent, jeg har sendt elever hjem for at komme for sent, men vi er opmærksomme på området, da der let kan gå inflation i mødetid. Vi har også den regel, at når elever ødelægger noget på skolen, modtager forældrene en regning på det ødelagte. Skolens forsikring dækker ikke. Generelt viser forældrene stor forståelse for denne ordning. Vi tror, at det er med til at lære eleverne at passe på tingene. Det er dog ikke tit, at vi får noget ødelagt på skolen og udsender en regning. Vi er altid glade, når elever selv kommer og fortæller, at de er kommet til at ødelægge noget. Det er at vise ansvarlighed! Der udsendes også (kun til hjem med børn på skolen) med dette nyhedsbrev en arrangementsfortegnelse over, hvad der sker på skolen i det kommende skoleår. Så kan forældrene få tingene ind i deres kalender. Forud for forældremøder og samtaler udsender klasselæreren en indbydelse på Forældreintra med flere informationer, klokkeslæt og evt. tilmelding. Ved et par arrangementer i de ældre klasser har nogle forældre tidligere udtrykt tvivl om de også var velkomne. Det er jo ikke sikkert, at eleverne ønsker, at have deres mor og far med til en klassefest. Vi vil fortsat forsøge at være tydeligere i vores indbydelser, så forældre kan se, hvornår de skal komme. Er der tvivlstilfælde så spørg, evt. pr mail til de pågældende lærere. Årsskrift igen igen igen.. Tidligere forælder på MkF Søren Nørgaard har igen, igen, igen.. lavet layout på Årsskriftet. Det ser bare godt ud! MkF har et årsskrift som ingen andre. Ligeledes har Anette Nørgaard været en meget stor hjælp i arbejdet med årsskriftet. En stor TAK! Det er dejligt, når selv tidligere forældre er aktive for MkF. Søren Nørgaard lavede det første årsskrift for MkF i 1999 fantastisk udholdenhed! Forældreintra de mange muligheder I dagligdagen foregår kommunikationen mellem hjem og MkF overvejende på Forældreintra. Det er en nem måde at få informationerne ud på. Vi øver os hele tiden på at blive bedre, så informationsstrømmen når et rimeligt niveau. Det er et af de fokuspunker, vi har i det kommende skoleår. Det betyder, at eleverne ikke får sedler med hjem mere. Er der problemer med at logge på Forældreintra eller er koden glemt, så kontakt kontoret / sekretærerne. Mailpolitik Erfaringsmæssigt klares megen kommunikation efterhånden pr. mail, når det drejer sig om dagligdags ting. Forældre kan forvente svar på mails førstkommende arbejdsdag. Svaret kan i første omgang bestå i en kvittering for modtagelsen af mailen. For mit eget vedkommende får jeg mange mails på min almindelige mail og forskellige steder på Forældreintra / Lærerintra. Det kan gå galt for mig at få tjekket på Forældreintra alle steder, derfor hvis I vil være sikre på, at mailen når hurtig frem til mig, er min mail adresse Den tjekker jeg flere gange hver dag. Skoleskema før og efter januar/februar 2013 Til januar/februar 2013 får vi igen nye svømmetider til kl. i Herning svømmehal. Det påvirker skemaet for hele skolen. Derfor gælder det udsendte skema kun til januar Supermarked Årets supermarked finder sted fredag den 9. november 2012 kl Reserver allerede dagen nu. Lærer - og i denne forbindelse forældre Margit Kristensen er formand for supermarkedsudvalget mail Skolens bestyrelse Ved skolekredsmødet i maj 2012 blev Ulrich Kronborg og Jens Bertel Nykjær indvalgt i skolens bestyrelse. Maibrit Bjerregaard Jacobsen og Jette Kruse gik efter 2 år ud af bestyrelsen. Bestyrelsen består af Bjarne Christensen (formand), Lene Sig Sonne (næstformand), Lisbeth Toft Andersen, Knud Skov (sekretær), Niels Peter Kjærsgaard, Ulrich Kronborg og Jens Bertel Nykjær. Førskolegruppe og børnehave I dette forår fra den 1. marts til 31. juli har vi igen gennemført en førskolegruppe med succes. Det er de børn, der skal begynde i børnehaveklassen på MkF til august. I år havde vi efter byggeriet bedre plads på skolen til denne gruppe. Børnehaven på MkF har fuldt hus til august, men der er tidshorisonten kort. Der kan hurtigere opstå ledige pladser. Rengøringsordning dukseordning Side 5 á 6 sider

6 Eleverne har fortsat i det nye skoleår ansvar for, at der er pænt og ryddeligt i deres klasselokaler, når skoledagen slutter. Et ordentligt arbejdsmiljø kræver rene og pæne rammer! Det betyder også, at eleverne i de sidste minutter af sidste time, kan/skal bruge tid på oprydning m.m. i klasselokalerne. I det nye skoleår vælger alle klasser igen 2 dukse for en uge ad gangen. Disse dukse sørger for, at klasselokalet er undervisningsparat efter frikvartererne, og i øvrigt ordner de ting, som lærerne beder dem om. Kun ganske få ledige pladser / alt optaget. Det er tæt på, at vi må melde alt optaget på MkF i det nye skoleår. Vi har kun nogle ganske få ledige pladser i nogle få klasser. Disse pladser kan tælles på én hånd. Der sker dog hele tiden nogle fra- og tilflytninger. Så folk skal endelig ikke holde op med at ringe og spørge til plads. Kor I næste skoleår er der igen 2 kor / musiktilbud: Kor for kl. Hver onsdag i 6. time. Louise Bøndergaard og Anna Lisbeth Sonne er lærere på koret kl. Hver tirsdag i 7. time. Christian Mikkelsen og Helle Bjerregaard Rohde er lærere på koret. Tilmelding kan ske over Forældreintra i de pågældende klasser. Der er stadig god plads. Klaverundervisning og forårskoncert Også i næste skoleår tilbyder vi undervisning i klaverspil på MkF. Lisbeth Christensen har undervist i klaverspil i flere år og fortsætter i næste skoleår. Lisbeths mail er: og tlf Se i øvrigt mere i årsskriftet side 38, bl.a. om tilmelding m.m. I lighed med tidligere år er der også næste forår forårskoncert, hvor bl.a. klavereleverne viser, hvad, de har lært i årets løb. Forårskoncerten er onsdag den 29. maj 2013 kl. 19. Morgensang I næste skoleår bliver morgensang igen afholdt hver dag kl klasse har morgensang i aulaen torsdag klasse har morgensang i aulaen mandag klasse har morgensang i aulaen onsdag. De øvrige dage er der morgensang i forskellige grupper forskellige steder på skolen. Er man mødt på skolen, men ikke skal have time af en eller anden årsag, forventes det altid, at man alligevel deltager i morgensang. Vi vil derudover fortsat ca. en gang om måneden afholde en stor morgensang for alle i gymnastiksalen. Her vil vi gøre noget ekstra ud af samlingen. Se datoer i arrangementsfortegnelsen. Glemt tøj og lignende. Vi ligger inde med en del glemt tøj og lignende. Første skoledag den 14. august lægger vi disse ting frem på et bord i gymnastiksalen. Engang imellem sender vi en bunke tøj af sted til genbrug. Ellers kan vi ikke blive ved med at være her. Vi sender en stak af sted igen til genbrug sidst i august måned. Så det er i starten af det nye skoleår, I skal se efter glemt tøj. Lejrskole for hele skolen. Den 12. til 14. september tager næsten hele skolen på lejrskole. Eleverne kører i tog til lejrstedet. O. og 1. klasse skal til Remmerstrandlejren ved Struer 2. og 3. klasse skal til Holmsborg ved Søndervig. 4., 5 og 6. klasse skal til Lyngsbolejren ved Fredericia. 7. kl skal til Århus og bo i missionshuset Bethania. 8. klasse skal til København og bo i missionshuset Bethesda. Prisen bliver for familier med et barn 275 kr., familier med to børn 365 kr. og familier med 3 eller flere børn 405 kr. Men der kommer nærmere program ud senere, dette kun til en foreløbig orientering. Beløbet trækkes sammen med skolepengene i september måned. I uge 37 tager 9. klasserne til Barcelona og 10. klasse tager ugen efter også til Barcelona. MkF får efter planen genbesøg fra Barcelona i foråret Madordning Hver tirsdag og torsdag kan eleverne fortsat bestille skolemad på adressen Maden kommer fra Super Best og bliver leveret til skolen. Manglende aflevering af bøger træk over skolepenge Bibliotekarerne på MkF har nu et samlet overblik over, hvilke skolebøger nogle elever ikke har afleveret. Erstatning for disse bøger trækkes med skolepengene næste gang. Elever, der forlader skolen, tilsendes en regning. Vi synes, at det er ærgerligt, at alle elever ikke får afleveret alle bøger, men vi synes også, at det er helt fair, at der betales for de manglende bøger. Det drejer sig dog om et meget lille antal. Læsebånd alle elever skal læse i 20 min. I næste skoleår fra uge 43 til uge 5 vil alle klasser igen læse 20 min. hver dag efter morgensang. Vi havde gode erfaringer med læsebånd i sidste skoleår. Det er vigtigt, at alle elever bliver så gode læsere som overhovedet muligt. De efterfølgende 4 timer om formiddagen bliver 5 min kortere i denne periode, så der er til de 20 min til læsebånd om morgenen. Elevernes skoledag bliver således ikke længere pga. læsebånd. TAK Til alle, der lever med i skolens liv. Tak til forældre og elever for samarbejdet i det netop overståede skoleår. Jeg håber på et fortsat godt samarbejde også i det kommende skoleår. Fra skolens dimissionsfest den 27. juni. 280 mennesker til fest. Side 6 á 6 sider Jeg vil ønske alle en rigtig god og oplevelsesrig sommerferie og på gensyn den 14. august. Venlig hilsen Thorkild Bjerregaard

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning September 2012 skolestart for børn med udviklingshæmning Mikkels første skoledag Den første ud af cirka 2000 skoledage kan være en nervepirrende oplevelse både for børnene og for forældrene Se side 4 Se

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S.

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 5 MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 3 LEDER SKOLENS VÆRDIER TIL DEBAT INDHOLD AF BENEDIKTE

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

klar besked til alle TINA NEDERGAARD Tvivl er et grundvilkår i mange beslutningsprocesser, men det må ikke stoppe handlekraft eller ærlighed

klar besked til alle TINA NEDERGAARD Tvivl er et grundvilkår i mange beslutningsprocesser, men det må ikke stoppe handlekraft eller ærlighed { NR.02 MARTS 2011 Skolelederforeningens kommunikationsmagasin } moderne skoleledelse lukker, lukker ikke 7 skoler skal lukke men hvilke? Skrivebordsgeneraler du'r ikke Anmeldelser Årsmøde Psykodynamisk

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet: F O A f a g o g a r b e j d e Pas på dig selv 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet

Læs mere

FYRET. xxxxxxxxxxxx DEMOTIVERENDE. LaNg skoledag sparer penge. EksTRaORDINæRT. xxxxxx

FYRET. xxxxxxxxxxxx DEMOTIVERENDE. LaNg skoledag sparer penge. EksTRaORDINæRT. xxxxxx 01 DEMOTIVERENDE Regeringens mistillid kvæler lærernes kreativitet, mener forsker. Side 6 LaNg skoledag sparer penge Odenses vision skal føre til en besparelse på 26 millioner. Side 8 EksTRaORDINæRT Anders

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

DAUGAARDMETODEN. En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt.

DAUGAARDMETODEN. En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt. DAUGAARDMETODEN En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt. Viborg Amt Lene Daugaard og Aase Tromborg RAPPORT D. 1/4 2007

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere