SIDE 2. Sikkerhedszone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIDE 2. Sikkerhedszone"

Transkript

1 Sikkerhedszone

2 SIDE 2 Sikkerhedszone Trafikantadfærd Hvad er en sikkerhedszone? Hvorfor sikkerhedszoner? Bredder på sikkerhedszone Hvad hjælper det? Skråninger og grøfter Hvad er faste genstande? Eftergivelige genstande Autoværn

3 SIDE 3 Trafikantadfærd At køre bil er en færdighed vi udfører uden at vi tænker på hvad vi gør det er automatiseret Ved automatiseret kørsel er hastighedsvalget og øvrig adfærd en konsekvens af trafikantens spontane oplevelse af vejmiljøet og den aktuelle situation Uddrag fra Vejregel om Vejsignaler, 2010, høringsudgaven

4 SIDE 4 Den selvforklarende vej Vejen skal bygges sådan, at trafikantens forventninger til vejens udformning og funktion bliver bekræftet åbenlyse og generelle principper. Trafikanter overholder regler som findes rimelige/forståelige det kan være svært at forstå en hastighedsgrænse på 80 km/h på en bred vej lige landevej med få sideveje og fladt terræn til alle sider En selvforklarende vej er udformet således, at trafikanten umiddelbart oplever, hvordan og hvor hurtigt man skal køre og om der fx findes særlige arealer til fodgængere og cyklister

5 SIDE 5 Den selvforklarende vej - eksempler Trafikanter kan ikke overskue mange informationer ryd op i skiltene. Trafikanter kører efter erindring på den velkendte vej. Det tager tid at omstille sig fra automatisk kørsel (frakoble erindringen) til at orientere sig, som var det et ukendt sted man kørte. Hvis vi vil ændre væsentligt på vejen fx hastighedsnedsættelse før et vejarbejde, bør vi allerede på den foranliggende strækning gøre opmærksom på, at der sker ændringer.

6 SIDE 6 Den tilgivende vej Trafikanter begår fejl Også bevidste fejl ved fx valg af høj hastighed Vi kan ikke undgå, at nogen kører af vejen Der bør ikke være dødsstraf for at fejle i trafikken Mange veje lever ikke op til at være selvforklarende eller gældende vejregler, bl.a. fordi de fleste er anlagt, inden vi havde denne viden En tilgivende vej betyder, at vejen og dens omgivelser indrettes, så konsekvenserne af ulykker på vejen bliver så små som muligt.

7 SIDE 7 Den tilgivende vej - eksempler Vi bør minimere konsekvensen af fejl ved fx at: fjerne eller afskærme faste genstande langs vejene vejudstyr udformes eftergiveligt undgå for stejle skråninger uden for vejarealet, eller opsætte autoværn grøfter erstattes med trug indrette mere sikre kurver skarpe sving udrettes hastigheden begrænses vejafmærkningen forbedres

8 SIDE 8 HVAD ER EN SIKKERHEDSZONE?

9 SIDE 9 Areal uden for køresporet fri for faste påkørselsfarlige genstande og udformet således, at et køretøj, der utilsigtet forlader køresporet, ikke vælter. Vej- og trafikteknisk ordbog, 2004

10 SIDE 11 Hvorfor? 70 % af dødsulykker sker i åbent land 39 % af øvrige personskadeulykker sker i åbent land Svarende til ca ulykker med personskade (Vejdirektoratet 2012, Årsrapport, dødsulykker 2011, rapport 427)

11 SIDE 12 Dræbte og alv. tilskadekomne Dræbte Alvorligt tilskadekomne Eneuheld (uheld uden modpart) 26% 31% Indhentningsuheld og lignende 11% 18% Frontalkollisioner og svingning foran modkørende 38% 27% Krydsningsuheld 16% 21% Fodgængeruheld 9% 3% I alt 100% 100% Dræbte og alvorligt tilskadekomne i bilulykker på landevej i

12 SIDE 13 Hvorfor? Når der sker ulykker i åbent land, ender hver anden bil uden for kørebanen. Hver fjerde vælter. Hvis biler vælter, har vi flere og alvorligere personskader. (tallene er fra en ældre undersøgelse)

13 Sikkerhedszonen Den nødvendige bredde af sikkerhedszonen: Måles vandret fra køresporskant Afhænger af ønsket (skiltet) hastighed og radius af eventuel horisontalkurve på vejen Bemærk at krav til sikkerhedszonen er en norm ved nyanlæg (inkl. større ombygninger) og en retningslinje for eksisterende veje i åbent land Breddekrav er dog en norm ved opsætning af nyt vejudstyr på de eksisterende veje

14 SIDE 15 Sikkerhedszone Definition af sikkerhedszonen Bredden måles fra køresporskanten (evt. kantbane ligger i zonen) Hvis der ikke er en kantlinje, måles fra belægningskant Husk også krav til sikkerhedszone til venstre for kørselsretning, målt fra midterlinje (eller kantlinje mod en evt. midterrabat)

15 SIDE 16 Bredde af sikkerhedszone i åbent landplant terræn V ø (km/h) Horisontalradius (m) Krav til bredden af sikkerhedszonen b i plant terræn 1000 m eller lige vej 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11, ,2 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10, ,4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 11, ,4 3,6 4,8 6,5 7,8 9,1 10,4 13, ,4 3,9 5,2 6,5 7,8 9,1 11, ,6 3,9 5,2 7,0 8,4 10,3 12, ,8 4,2 5,6 7,0 9,0 11, ,0 4,5 6,4 8,0 9, ,4 5,1 7, ,8 7,5 Sikkerhedszone på lige vej og i yderside af horisontal kurver i åbent land

16 SIDE 17 Bredde sikkerhedszone i åbent land Tommelfingerregel: Strækningens ønskede hastighed (oftest skiltet hastighed) divideret med 10 og fratrukket 2. Eksempel lige strækning på landevej med hastighedsbegrænsning på 80 km/h. Sikkerhedszonen: (80/10) - 2 = 6 m. Påkørselsfarlige genstande, som placeres på privat areal indenfor sikkerhedszonen, kan vejbestyrelsen ikke forlange fjernet, men vejbestyrelsen kan opfordre den private grundejer til at fjerne dem.

17 Kampesten lige uden for vejareal

18 Sten SIDE 19

19 Trærækværk SIDE 20

20 Træer som værn 21

21 På vejareal en tilsynsopgave 22

22 Hvad har vi selv stående? 23

23 SIDE 24 Bredde af sikkerhedszone i by Det anbefales at anvende de samme krav på veje i tættere bebygget område som på veje i åbent land Som minimum bør følgende afstande overholdes: 3 m ved km/h 1 m ved 50 km/h 0,5 m ved km/h 0,25 m ved km/h (Vejregel, Grundlag for udformning af trafikarealer, 2012)

24 SIDE 25

25 SIDE 26

26 SIDE 27

27 SIDE 28

28 SIDE 29 Eneulykker på landevej 79 % af påkørte genstande i dødsulykker står 0-5 m fra kantlinie Ulykkesfaktorer: Hastighed 61 % Påvirket tilstand 44 % Manglende opmærksomhed/orientering 21 % (Vejdirektoratet, 2011, Årsrapport, dødsulykker 2010, rapport 396)

29 SIDE 30 Bredde sikkerhedszone skrånende terræn i åbent land I terræn afhænger sikkerhedszonens bredde også af sideområdets hældning Stejle skråninger som ikke regnes som faste genstande, men som er for stejle til deceleration af køretøj, fratrækkes bredden af sikkerhedszonen

30 SIDE 31 Skråninger og grøfter i sikkerhedszone Påfyldningsskråninger (terræn falder) a 5 (3 a < 5 skal ikke afskærmes men fratrækkes sikkerhedszonen) Afgravningsskråninger (terræn stiger) anlæg 2 Grøfter bør afrundes eller udføres som flade trug Effekt på personskader er 30-40%, Revisionshåndbog, høring 2008 Grøftedybde max. 1m Grøfteafslutning a = 6 (ved 80 km/h)

31 SIDE 32 Hvordan findes hældning af skråning? A = 3

32 Skråninger SIDE 33

33 Skråning og vand SIDE 34

34 SIDE 35 Lodret fald og skråning Nyanlagt langs motorvej

35 Trafikulykke - skråning SIDE 36

36 SIDE 37 Grøfter Det kan være svært hurtigt at vurdere sidearealer med højt græs eller buskbevoksning

37 Grøft og træmast SIDE 38

38 Trafikulykke grøft SIDE 39

39 SIDE 40 Faste genstande - eksempler Støjskærme og støttemure Brosøjler Stålrør med udvendig diameter 76 mm Træer og træmaster med diameter > 100 mm, målt 400 mm over terræn HUSK AT TRÆER VOKSER Fundamenter, brønde og sten højere end 0,2 m over terræn Kantsten og opadgående lodrette spring > 0,2 m Betonmaster uanset dimension Elskabe, fast monteret på beton eller på andet nedgravet fundament Grøfteafslutninger/frontmure ved overkørsler

40 Overkørsler SIDE 41

41 Overkørsler SIDE 42

42 Trafikulykke - overkørsel SIDE 43

43 Trafikulykke - brønd SIDE 44

44 Faste genstande SIDE 45

45 Ikke sådan SIDE 46

46 Eller sådan SIDE 47

47 Trafikulykke - træ SIDE 48

48 Skoven vs enkeltstående træer

49 En undersøgelse i Frederiksborg Amt 69 uheld med påkørsel af træer i 5 års perioden % af de alvorlige uheld med påkørsel af træer er sket inden for 3 m fra kørebanen Der er træer som påkøres igen og igen. En besigtigelse af uheldsstederne viste spor af tidligere påkørsler Flest påkørsler i ydersiden af kurver (30), men også påkørsler i indersiden (12) og på lige vej (24) 1/3 uheld er sket til venstre for kørselsretningen og 2/3 til højre for kørselsretningen Kun få påkørsler af træer på skovstrækninger Flest påkørsler af træer langs veje med bugtede tracéer

50 Et praktisk problem 70 % af faste genstande i sikkerhedszonen er placeret på privat ejendom (Hinnerup Kommune, 2004) Vestsjællands Amt : 44 % af alle påkørsler af træer og 71 % af påkørsler af træer mere end 3 m fra kørebaner er sket uden for vejareal

51 Træer i ydersiden af kurve SIDE 52

52 Træer tæt på vej SIDE 53

53 Træer meget tæt på vej SIDE 54

54 SIDE 55

55 SIDE 56

56 Dødsulykke SIDE 57

57 Dødsulykke SIDE 58

58 Dødsulykke SIDE 59

59 Indenfor byzone med 50 km/h SIDE 60

60 Dødsulykke SIDE 61

61 Et lille sidespring Der findes en særskilt håndbog for Faste genstande langs veje i åbent land

62 Håndbog Faste genstande langs veje i åbent land Beskriver en metode til og eksempler på forebyggelse af ulykker med faste genstande Med hensyntagen til kulturhistorie, æstetik, levetid, ejendomsret mv.

63 Håndbog Det trafiksikkerhedsmæssige formål er at flytte, tilpasse, fjerne eller beskytte mod faste genstande inden for sikkerhedszonen Alternativt kan problem reduceres ved, at den tilladte hastighed reguleres ved afmærkning og fartdæmpning

64 En bevaringsværdig allé? SIDE 65

65 Et træ der bør fjernes en dødsulykke!

66 Brosøjler SIDE 67

67 Træer og stengærde SIDE 68

68 SIDE 69

69 SIDE 70

70 Flere faste genstande SIDE 71

71 Og igen SIDE 72

72 Træmaster i kurve

73 Trafikulykke - lygtepæl SIDE 74

74 20. april årig mand dræbt mod vejtræ i soloulykke på Haverslevvej omkring halvanden kilometer vest for Rold Ulykken skete lige i udkanten af Rold Skov, hvor vejen slår to sving umiddelbart efter hinanden

75 20. april 2009 Fire unge dræbt på vej til fest. Ulykken skete ved en campingplads på Slimmingevej tæt ved Gørslev vest for Køge Hun har nok kørt for hurtigt og kommer over i venstre vognbane, hvor der kommer en modkørende bil. Pigen forsøger at rette op, men kommer herved helt over i modsat vejbane og kører direkte ind i et træ Bilen bliver revet midt over. Bagenden bliver hængende i træet, mens forenden bliver slynget ind på en mark

76 24. april 2009 Dræbt mod kampesten og træ Der er tale om en ganske lille vej, en sidevej til en landevej. Bilen kørte ad Sognevej mod øst, da den i en kurve kom ud af kontrol. Bilen påkørte en stor sten, væltede rundt og endte med meget stor kraft imod et træ En kampesten af meget betydelig vægt er blevet slynget langt væk fra ulykkesstedet og ind på gårdspladsen til den ejendom, hvor ulykken skete. Et ganske stort træ er desuden flået op med rod ved det voldsomme sammenstød

77 SIDE 79 Parkering af materiel HUSK sikkerhedszone dog bedre at holde i rabat end i nødspor Skiltning blev først opsat efter en dødsulykke

78 Parkerede anhængere = påkørselsrisiko

79 Afværgeforanstaltninger Fjernelse af faste genstande indenfor sikkerhedszonen Afskærmning af faste genstande (autoværn og påkørselsdæmpere) Nedsættelse af hastighedsbegrænsningen / hastighedstilpasning Tilstrækkelig overhøjde etableres i kurver Skråninger flades ud og afrundes ved skråningstop og fod Sanering af markoverkørsler (Vejloven 43 og 69) Grøfter erstattes med trug Vejudstyr udformes eftergiveligt Forbedring af kørebaneafmærkning Forbedring af kurveafmærkning Rumleriller Stabilisering af rabatter Osv.

80 SIDE 82 Eftergivelige genstande Master og standere monteret med brudled eller afskæringsled Eftergivelige master og standere med tværprofiler, der kollapser ved påkørsel Træer og buske med stammediameter < 100 mm i 400 mm s højde Stålrør med en udvendig diameter < 76 mm Fundamenter, brønde og kantsten mv. med lodret opspring < 0,2 m over terræn Kantsten bør kun undtagelsesvis anvendes i åbent land. De bør i så fald være affasede og max. 5 cm høje. Effekten er % reduktion af antal skader (Håndbog i anvendelse af eftergivelige master, Vejregelrådet 2008)

81 SIDE 83 Brug af eftergiveligt vejudstyr på statsvejnettet Ved nyanlæg skal alle signalmaster, belysningsmaster, skiltemaster eller kombinationer heraf, der opsættes inden for sikkerhedszonen, udføres som eftergivelige, med mindre udstyret på anden vis er beskyttet mod påkørsel, f.eks. ved placering bag autoværn. På veje i drift skal alle signalmaster, belysningsmaster, skiltemaster eller kombinationer heraf, der opsættes inden for sikkerhedszonen tilstræbes udført som eftergivelige medmindre udstyret på anden vis er beskyttet mod påkørsel f.eks. ved placering bag autoværn

82 Eftergivelige standere SIDE 84

83 Eftergivelig stander SIDE 85

84 SIDE 86 Standere med afskæringsled/brudled Leddet virker KUN, hvis det rammes 0,00-0,50 m over afskæringsleddet OBS ved skråninger Gamle brudledskonstruktioner skal efterspændes

85 SIDE 87 Stander med afskæringsled Stander ramt over afskæringsled Rustne bolte har medført at mastefundamentet er knækket under terræn

86 SIDE 88 Autoværn Bekendtgørelser om opsætning af autoværn Formål med autoværn Autoværnstyper Autoværnsender Påkørselsdæmpere Tilbageføring Nedføring

87 Bekendtgørelse om opsætning af vejautoværn og påkørselsdæmpere i åbent land Ved nyanlæg i åbent land skal autoværn opsættes, såfremt tilstrækkelig sikkerhedszone ikke kan etableres. For eksisterende veje i åbent land skal autoværn opsættes, såfremt nyt påkørselsfarligt vejudstyr opsættes indenfor sikkerhedszonen. For veje med midterrabat med ønsket hastighed > 80 km/h opsættes midterautoværn ved nyanlæg, hvis der indenfor sikker- hedszonen findes modsatrettet trafik. SIDE 89

88 SIDE 90 Øvrige anbefalinger På strækninger med midterrabat med ønsket hastighed 70 km/h, hvor der vurderes at være særlig risiko, anbefales det at opsætte midterautoværn. Med særlig risiko menes byomfartsveje eller bygennemfartsveje med høj trafikintensitet og hastighed, og f.eks. faste genstande i midterrabatten. På øvrige veje i åbent land med midterrabat bør midterautoværn overvejes, hvis der indenfor sikkerhedszonen findes modsatrettet trafik, og årsdøgntrafikken overstiger køretøjer. For veje med ønsket hastighed > 80 km/h bør cykelstier beskyttes med autoværn, såfremt cykelstien er beliggende indenfor sikkerhedszonen.

89 SIDE 91 I sikkerhedszonen afskærmes Stejle skråninger Faste genstande Permanente vandarealer (gadekær, søer, åer og vandløb, regnvandsbassiner mv.) Nedadgående lodrette spring større end 1,0 m, f.eks. ved bro- og tunnelkonstruktioner, støttemure mv.

90 SIDE 92 Bekendtgørelse om opsætning af broautoværn og -rækværker Vedrørende nedadgående lodrette spring > 1,0 m: Såfremt afstanden fra autoværnets forkant til det lodrette spring er mindre end 2,0 m opsættes broautoværn. Bestemmelser gælder for nyanlæg og udskiftninger i både land og by, dog kun hvor hastighed > 50 km/h På broer kun med motortrafik skal broautoværn opsættes på broens kantbjælker. Hvis en bro befærdes af gang- eller cykeltrafik skal broautoværn forsynes med udfyldning, så det også har funktion som brorækværk

91 SIDE 93 Autoværn Det er vigtigt, at side- og midterautoværn opsættes på en sådan måde, at et køretøj ikke kan komme om bag autoværnet og derefter ramme en forhindring. Der skal tages højde for trafik fra begge færdselsretninger. Formålet med autoværn er at begrænse personskaderne men autoværn er samtidig en fast genstand, hvorfor alternativer altid bør overvejes Effekt af autoværn: Antallet af personskader reduceres med 54% (Håndbog i trafiksikkerhed, effekter af vejtekniske virkemidler, VD 2010)

92 SIDE 94 Formål med autoværn Side- og/eller midterautoværn opsættes: For at forhindre kollisioner mellem køretøjer og faste genstande For at hindre at køretøjer standses brat eller vælter i vejens yderarealer, herunder at beskytte fører og passagerer mod drukning For at beskytte andre trafikanter, herunder cyklister og fodgængere, mod vildfarne køretøjer For at forhindre kollisioner mellem modkørende køretøjer, altså som midterautoværn i midterrabat.

93 Manglende autoværn SIDE 95

94 SIDE 96 Manglende autoværn Autoværn monteret forkert

95 SIDE 97 Valg af autoværn Krav til autoværnets styrkeklasse fastlægges på baggrund af bl.a.: Hastighed Årsdøgntrafik Procentdel af tunge køretøjer Konsekvenser ved gennembrud af autoværn Ulykkesbillede Tabellen på næste side angiver minimumskrav til styrkeklasse. Høj andel af tung trafik mv. kan retfærdiggøre valg af højere styrkeklasse

96 SIDE 98 Valg af vejautoværn Forhold med betydning for test af styrkeklasse: Påkørselshastighed Påkørselsvinkel Køretøjsvægt Autoværnets arbejdsbredde Skadesrisiko

97 SIDE 99 Valg af vejautoværn Krav til autoværnets arbejdsbredde fastlægges ud fra de givne pladsforhold Arbejdsbredden angiver afstanden fra forkant af autoværn før påkørsel til bagkant af autoværn efter påkørsel Det anbefales at anvende autoværn med stor arbejdsbredde (såkaldte fleksible autoværn), idet disse giver mindst risiko for alvorlige personskader Fleksible og halvstive autoværn placeres så langt fra køresporskanten som muligt. Dette muliggør, at fører af køretøj kan genvinde kontrol over køretøj inden påkørsel af autoværnet Anvendes undtagelsesvist stive autoværn, bør det for at sikre en lille påkørselsvinkel placeres så tæt på køresporskanten som muligt

98 Autoværnstyper SIDE 100

99 Meget gammelt autoværn SIDE 101

100 Og igen 102

101 Og igen SIDE 103

102 Opsætning af autoværn SIDE 104

103 Eksempel på autoværnsarbejder H145 - Påkørselsdæmper på eksisterende autoværn, VHS, km 28,57

104 Eksempler på autoværnsarbejder H145 - Sanering af eksisterende autoværn, VHS, km 25,8-26,3 Ny start km 25,8 Eksisterende km 26,2

105 SIDE 107 Opsætning af autoværn Autoværn placeres minimum 0,5 m fra nødsporskant/køresporskant. Autoværnet placeres på plant terræn, a 6 Autoværnet skal beskytte begge færdselsretninger Krav til fuldt funktionsdygtigt autoværn medfører, at f.eks. autoværnsende i nedføring ikke kan medregnes i nødvendig længde Husk autoværnets arbejdsbredde Husk krav til oversigt på vej samt fra sideveje og udkørsler Æstetik Huller i opsætning af autoværn på 100 m eller mindre bør lukkes ved at føre autoværn igennem

106 SIDE 108

107 Manglende højde af autoværn SIDE 109

108 Manglende arbejdsbredde SIDE 110

109 Autoværn skal have plads til at arbejde! 111

110 Autoværnets tilstand 112

111 SIDE 113 Andre typiske problemer Udstrækning af autoværn For nyanlæg skal autoværnet have en længde som sikrer, at en farlig skråning eller påkørselsfarlig genstand indenfor sikkerhedszonen ikke påkøres. Udformning af autoværnsender Ved nyanlæg i åbent land med ønsket hastighed > 80 km/h skal autoværnsbegyndelser være absorberende eller udført som tilbageføring, såfremt de ligger indenfor sikkerhedszonen.

112 Autoværn begynder for sent (1)

113 Autoværn begynder for sent (2)

114 Og igen SIDE 117

115 Trafikulykke - autoværnsende og grøft SIDE 118

116 Autoværn der slutter for tidligt

117 Autoværn der burde fjernes

118 Forkert opsat autoværn! SIDE 121

119 Autoværnsbegyndelser (1) Tilbageføring i fuld højde (her i afgravningsskråning) Forsætning skal være minimum hældning 1:16

120 Autoværnsbegyndelser (2) Energiabsorberende autoværnsbegyndelse Pris for at udskifte nedført autoværn med type Euro ET: ca kr.

121 Autoværnsbegyndelser (3) SIDE 124 Nedførte autoværnsender, max. hastighed 80 km/h, men

122 Nedført autoværnsbegyndelse SIDE 125

123 Og igen SIDE 126

124 SIDE 127 Nedførte autoværnsender 12/article ece

125 SIDE 128 Autoværnsender Affyringsrampe? Tilbageføring af autoværn

126 Autoværnsender SIDE 129

127 Et for kort og nedført autoværn (1) 130

128 Et for kort og nedført autoværn (2) 131

129 Et for kort og nedført autoværn (3) 132

130 Aldrig endestykke (vendestykke)! SIDE 133

131 Endestykker SIDE 134

132 Trafikulykke endestykke SIDE 135

133 Autoværnsbegyndelse

134 Endestykke SIDE 137

135 Trafikulykke 138

136 Broautoværn er stift autoværn 139

137 Autoværn ved overkørsler - tilbageføring 140

138 SIDE 141 Påkørselsdæmpere Ved nyanlæg i åbent land med ønsket hastighed > 80 km/h skal påkørselsdæmpere opsættes, såfremt tilstrækkelig sikkerhedszone ikke kan etableres, og det ikke er muligt at anvende autoværn.

139 SIDE 144 Overledning mm. Overledning af trafikstrømme ved vejarbejder gennem midterrabat Gennemkørselsåbning til udrykningskøretøjer Ingen fritstående endestykker!

140 Overledning SIDE 145

141 SLUT SIDE 147

Trafiksikkerhedsprincipperne er opdelt på følgende:

Trafiksikkerhedsprincipperne er opdelt på følgende: Bilag 1 Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9857 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsinspektion - Østrupvej 25. marts 2014 Vores reference:

Læs mere

Metodeudvikling vedrørende faste genstande langs vejene

Metodeudvikling vedrørende faste genstande langs vejene Metodeudvikling vedrørende faste genstande langs vejene Anne Eriksson, Civ. Ing, Trafikal Drift, Vejdirektoratet, age@vd.dk Oktober 2004 Artiklen fortæller kort om en ny vejledning, hvis formål er at støtte

Læs mere

Bedre veje for motorcyklister

Bedre veje for motorcyklister H A V A R I K O M M I S S I O N E N F O R V E J T R A F I K U LY K K E R Bedre veje for motorcyklister HVU Motorcykelulykker Formålet med arbejdet i Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) er at

Læs mere

B1: Trafiksikkerhed og drift, workshop

B1: Trafiksikkerhed og drift, workshop B1: Trafiksikkerhed og drift, workshop Vejforum, 2. december 2015 Charlotte Damén Schultz-Nielsen og Morten Klintø Hansen, Vejdirektoratet Formål med workshoppen Præsentere og drøfte vejmyndighedernes

Læs mere

Sikre Sidearealer. Anne Eriksson NVF52 Seminar 2007 Aronsborg

Sikre Sidearealer. Anne Eriksson NVF52 Seminar 2007 Aronsborg Sikre Sidearealer Anne Eriksson NVF52 Seminar 2007 Aronsborg Program Sidearealer og ulykker Det sikre sideareal Arbejdsgang Havarikommissionen Tema 2002 Havarikommissionens undersøgelse viste at: 11 ud

Læs mere

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Metode til systematisk trafiksikkerhedsinspektion og erfaringer med implementering af løsninger Vejforum 2011 1 Irene Bro Brinkmeyer, Grontmij Copyright

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Kk/november 2011 Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Forslag til basistværprofil for 6-sporet motorvej Mindste tværprofilelementer: Kørespor: I forhold til 4 sporet motorvej er grundlaget for

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 1 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Valgplakater på vejarealer

Valgplakater på vejarealer Valgplakater på vejarealer Vejledning om opsætning af valgplakater September 2017 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater Dato: September 2017 Tryk: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

SE TRAFIK TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION AF UDVALGTE VEJE I AABENRAA KOMMUNE. Teknisk notat ver. 2.

SE TRAFIK TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION AF UDVALGTE VEJE I AABENRAA KOMMUNE. Teknisk notat ver. 2. SE TRAFIK TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION AF UDVALGTE VEJE I AABENRAA KOMMUNE. Teknisk notat ver. 2. SE Trafik Side 1 af 19 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 4: SVENDBORG TRAFIKSIKKERHEDSBY DELOMRÅDE NORDRE BYDEL.

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 4: SVENDBORG TRAFIKSIKKERHEDSBY DELOMRÅDE NORDRE BYDEL. SE TRAFIK TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 4: SVENDBORG TRAFIKSIKKERHEDSBY DELOMRÅDE NORDRE BYDEL. SE Trafik 11. august 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr.

Læs mere

Erfaringer med eftergivelige master

Erfaringer med eftergivelige master Erfaringer med eftergivelige master Anvendelse af eftergivelige master til vejudstyr er så småt ved at vinde mere og mere indpas på det danske vejnet. Af trafiksikkerhedsmæssige årsager er dette glædeligt,da

Læs mere

Vejdirektoratets handlingsplan for trafiksikkerhed.

Vejdirektoratets handlingsplan for trafiksikkerhed. Vejdirektoratets handlingsplan for trafiksikkerhed. Vejene skal være tilgivende og selvforklarende i bestræbelserne for at nå Færdselssikkerhedskommissionens målsætning for trafiksikkerhed. Af Henrik S.

Læs mere

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Velkommen Dybdeanalyse af Landevejsulykker Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol HVU s anbefalinger Oversigt Datagrundlaget

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Fællessti Restbredde: N 46 Markeringslygter pr. 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Arbejdsområde Spærret

Læs mere

2-1 vej langs Præstø Fjord

2-1 vej langs Præstø Fjord 2-1 vej langs Præstø Fjord Muligheder og konsekvenser af ny vejudformning Teknisk notat Udarbejdet af: Rikke Hougaard Sørensen Kontrolleret af: Karsten Melson Godkendt af: Karsten Melson Dato: 8.8.2014

Læs mere

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 8 Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Skemaet nedenfor viser de elementer (fra U01 U22), som er en del af det befæstede vejareal. Det er desuden angivet med

Læs mere

Analyse og besigtigelse af grå strækninger i Viborg Amt

Analyse og besigtigelse af grå strækninger i Viborg Amt Analyse og besigtigelse af grå strækninger i Viborg Amt - Metode og resultater Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen, AAU Adjunkt Michael Sørensen Trafikforskningsgruppen på AAU

Læs mere

Østrupvej Gundsømagle til Herringløse

Østrupvej Gundsømagle til Herringløse Roskilde Kommune Østrupvej Gundsømagle til Herringløse Trafiksikkerhedsinspektion Status: Endelig inspektionsrapport Kommenteret af Roskilde Kommune SLUTERKLÆRING Udgivelsesdato : 28. marts 2014 Projekt

Læs mere

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejregel for udformning af veje og stier i åbent land Grundlag

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune Vejledning om byporte m.m. i byer Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune (Behandlet af Udvalget for Klima og Miljø den 20. september 2011 (gældende)) Baggrund Teknik og Miljø modtager mange henvendelser

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land GÆLDENDE Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land af 1. september 2017 (Vejdirektoratet) OVERSIGT OVER TEGNINGER GRUPPE 1: VEJARBEJDE I YDERRABAT Se originaldokumentet her L0101 L0102 L0103

Læs mere

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 Der har i de seneste år været udgivet en række rapporter vedr. færdselsuheld

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje Tegningseksemplerne er vejledende og kan betragtes som et paradigme ved udarbejdelse af afmærkningsplaner for et konkret vejarbejde. Tegningerne

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 (standardtegninger) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING BYOMRÅDE B106a B1a B1b B1c B604 B605 B606 B607 B608 B609 B1004A ÅBENT LAND

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - BEPLANTNING FRITRUMSBESKÆRINGER BILAG 7.11 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Vejenes sideområde og trafiksikkerhed

Vejenes sideområde og trafiksikkerhed Vejenes sideområde og trafiksikkerhed NVF-Trafiksikkerhed Færøerne mai 2009 Audur Thora Arnadottir Vegagerdin 1 Ljósmynd: Viktor Arnar Ingólfsson Oversigt Trafiksikkerhed på Island udvikling Dødsulykker

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

FOTO: Vejdirektoratet. vejarbejde.

FOTO: Vejdirektoratet. vejarbejde. Vejarbejde Ofte antages det bevidst eller ubevidst at trafikken selv finder ud af at komme udenom et vejarbejde. Ved vejarbejde er det en god idé at tage særlige hensyn til cyklister, der er mere følsomme

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 4: SVENDBORG TRAFIKSIKKERHEDSBY DELOMRÅDE TVED OG ØSTRE BYDEL.

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 4: SVENDBORG TRAFIKSIKKERHEDSBY DELOMRÅDE TVED OG ØSTRE BYDEL. SE TRAFIK TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 4: SVENDBORG TRAFIKSIKKERHEDSBY DELOMRÅDE TVED OG ØSTRE BYDEL. SE Trafik 11. august 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

FB01 FRITRUMSBESKÆRING LANGS FÆRDSELSAREALER

FB01 FRITRUMSBESKÆRING LANGS FÆRDSELSAREALER FB01 FRITRUMSBESKÆRING LANGS FÆRDSELSAREALER Fritrumsbeskæring langs færdselsarealer udføres så vejen til enhver tid opfylder kravane til trafiksikkerhed og gennemførelse af vejens drift. udseende: Figur

Læs mere

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016 24-11-2016 Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder Trin I repetition - juni 2016 Bestemmelser Tavleoversigten 1 24-11-2016 Fritrumsprofil Tavlehøjde over kørebanens belægningsoverflade Fritrumsprofil

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Tematisk dybdeanalyser i Danmark med fokus på resultater Hugo Højgaard Civilingeniør Sekretariatsleder

Tematisk dybdeanalyser i Danmark med fokus på resultater Hugo Højgaard Civilingeniør Sekretariatsleder NVF 52 seminar, Island sept. 2006 Tematisk dybdeanalyser i Danmark med fokus på resultater Hugo Højgaard Civilingeniør Sekretariatsleder Havarikommissionens sammensætning Vejdirektoratet sekretariat, formand,

Læs mere

Screening af sikre og usikre landevejsstrækninger

Screening af sikre og usikre landevejsstrækninger Screening af sikre og usikre landevejsstrækninger Jesper Mertner, COWI A/S Nordisk Trafiksäkerhets Forum København 19-20 November 2009 # 1 Præsentation Baggrund for oplæg Metode Eksempel på resultater

Læs mere

VEJDIREKTORATETS PROJEKTERINGSVEJLEDNING FOR MODULVOGNTOG

VEJDIREKTORATETS PROJEKTERINGSVEJLEDNING FOR MODULVOGNTOG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. januar 2015 14/15596-1 Ditte Holst Nielsen dihn@vd.dk 7244 2269 VEJDIREKTORATETS PROJEKTERINGSVEJLEDNING FOR MODULVOGNTOG 1. BESKRIVELSE INDLEDNING Vejdirektoratets

Læs mere

Motorcykelulykker. Velkommen

Motorcykelulykker. Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Motorcykelulykker Sven Krarup Nielsen 30. November 2009 Baggrunden for HVU s tema om motorcykelulykker er den stigning, der er sket i motorcykelulykker: I 2004 udgjorde motorcyklisterne

Læs mere

AFVANDING I BASISTVÆRPROFILET

AFVANDING I BASISTVÆRPROFILET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.11.2012 13/19328-2 JN jn@vd.dk 7244 2372 AFVANDING I BASISTVÆRPROFILET VURDERING AF HVILKE AFVANDINGSELEMENTER DER SKAL INDGÅ I BASISTVÆRPROFILET, SAMT DIMENSIONER

Læs mere

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 OM VEJDIREKTORATET Film om Vejdirektoratet Link: http://www.vejdirektoratet.dk/da/trafik/webtv/sider/default.aspx Aktuelt om nye bekendtgørelser

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Vognbaneskift Adfærdsundersøgelse 28. marts 2007 Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Ulykker med store varebiler. Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004

Ulykker med store varebiler. Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004 Ulykker med store varebiler Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004 1 Totalvægt 2025 3500 kg Store varebiler Ulykker med store varebiler kassevogne

Læs mere

Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016

Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016 Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016 Forebyggelseskonsulent i Arbejdstilsynet Holger Delfs Emner: 1. Erfaringer fra tilsyn 2. Projekterendes, bygherrernes, entreprenørerne pligter

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

tavler og vejinventar kan ses af trafikanterne, vegetation ikke hænger ud og er til gene for trafiksikkerheden,

tavler og vejinventar kan ses af trafikanterne, vegetation ikke hænger ud og er til gene for trafiksikkerheden, TEKNISK FORVALTNING Drifts- og Anlægsafdelingen Standard for pleje af græsarealer langs veje i Thisted Kommune Standarden omhandler vedligehold af vejarealer, som ikke tjener som færdselsareal, det vil

Læs mere

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé 14-02-2012 Sagsbeh: MK Sagsnr.: 2012-0000069-9 Notat By- og Miljøområdet Teknisk notat for cykelbaner på Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 INDLEDNING OG PRÆSENTATION 2 3 KORTLÆGNING AF EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Dagens emner og formål

Dagens emner og formål Dagens emner og formål Horisontal geometri færdig (Linieføring) Vertikal geometri (Længdeprofilet) Tværprofilet Vejens tracé plus tværprofilet udgør vejens tre planer. Tilsammen den rumlige beskrivelse

Læs mere

Analyse og besigtigelse af grå strækninger Resultater fra ph.d.-projekt

Analyse og besigtigelse af grå strækninger Resultater fra ph.d.-projekt Analyse og besigtigelse af grå strækninger Resultater fra ph.d.-projekt Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved AAU AVF-seminar, Vejle Onsdag den 2. nov. 2005 Side

Læs mere

Udvidet dødsulykkesstatistik

Udvidet dødsulykkesstatistik Udvidet dødsulykkesstatistik Mette Fynbo, Sikkerhedsafdelingen, Vejdirektoratet René Juhl Hollen, Plan og trafik (Nordjylland), Vejdirektoratet Carl Aage Christensen, Nordjyllands Politi Indhold Formål

Læs mere

Dødsulykker 2013. Årsrapport Rapport nr 521

Dødsulykker 2013. Årsrapport Rapport nr 521 Dødsulykker 2013 Årsrapport Rapport nr 521 Dødsulykker 2013 Årsrapport, rapport nr. 521 Dato: December 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-40-4 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Banedanmark Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Trafiksikkerhedsrevision trin 2 version 2 Udgivelsesdato : September 2013 Projekt : 22.4008.01 Udarbejdet : Thomas Rud, trafiksikkerhedsrevisor

Læs mere

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008.

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008. Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Ishøj Kommune MODULVOGNTOG Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Trafiksikkerhedsrevision 29. maj 2009 1.

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning 1. I bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 foretages følgende ændringer: 1. I indledningen ændres lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober

Læs mere

DanCrash erklæring DC6096

DanCrash erklæring DC6096 DanCrash erklæring DC6096 Rønnei-sagen Forsæt eller uansvarlighed? Opdrag - om du kan/vil lave en erklæring om forløbet på motorvejen isoleret set, hvor du på grundlag af din rekonstruktion, de tekniske

Læs mere

Vejledning til etablering af nedgravede affaldsløsninger og kuber

Vejledning til etablering af nedgravede affaldsløsninger og kuber Vejledning til etablering af nedgravede affaldsløsninger og kuber Denne vejledning beskriver hvad der skal opfyldes for at etablere nedgravede affaldssystemer og kuber. Nedgravede affaldssystemer til kildesorteret

Læs mere

KRYDS THORSMINDEVEJ VESTERMØLLEVEJ TRAFIKSIKKERHEDSANALYSE

KRYDS THORSMINDEVEJ VESTERMØLLEVEJ TRAFIKSIKKERHEDSANALYSE KRYDS THORSMINDEVEJ VESTERMØLLEVEJ TRAFIKSIKKERHEDSANALYSE Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik Side 1 af 17 Alskovvej 21, 7470 Karup J Tlf. 2295 7797, jan@luxenburger.dk www.luxenburger.dk CVR-nr.

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 DEN LILLE FARTOVERSKRIDELSE Trafikulykker koster hvert år et stort antal døde og kvæstede. Og modsat hvad man måske skulle tro, så kan de mindre forseelser alt for nemt få et tragisk

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen?

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Rie Hultqvist Visby, Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling Vejforum 2016 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen er sammensat

Læs mere

VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014

VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014 VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014 FORORD Dette notat indeholder vejregelgruppen Afmærkning af vejarbejders svar på spørgsmål til nedenstående

Læs mere

Velkomme Velkomme n n

Velkomme Velkomme n n Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Ulykker på landeveje Sven Krarup Nielsen 4. april 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol Alvorlige skader HVU

Læs mere

KATALOG OVER TYPEGOD- KENDTE BUMP

KATALOG OVER TYPEGOD- KENDTE BUMP VEJREGEL TYPEKATALOG TRAFIKAREALER, BY KATALOG OVER TYPEGOD- KENDTE BUMP September 213 Vejregelrådet FORORD Dette katalog indeholder bump, som er typegodkendte jævnfør en test, der er beskrevet i Udbudsforskrifter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Indhold Her gælder reglerne for skiltning... 2 Offentlighedens adgang og skilte... 3 Sådan må skiltet se ud... 4 Her må du opsætte skilte... 5 Skema: Næringsdrivendes

Læs mere

Safety Rider. Safety Rider fartdæmper 40 km/t. 2 www.daluiso.dk. - trafiksikkerhed for livet

Safety Rider. Safety Rider fartdæmper 40 km/t. 2 www.daluiso.dk. - trafiksikkerhed for livet Fartdæmpere m.m. 1 - trafiksikkerhed for livet Safety Rider Safety Rider er en typegodkendt fartdæmper, beregnet til nedsænkning af hastigheden til max 40 km/t. De flade kanter forhindrer et kraftigt stød,

Læs mere

Trafiksikkerheden på kommunernes landeveje. En kvalitativ undersøgelse af vejenes og vejudstyrets tilstand på en række kommunale landeveje

Trafiksikkerheden på kommunernes landeveje. En kvalitativ undersøgelse af vejenes og vejudstyrets tilstand på en række kommunale landeveje Trafiksikkerheden på kommunernes landeveje En kvalitativ undersøgelse af vejenes og vejudstyrets tilstand på en række kommunale landeveje APRIL 2012 Trafiksikkerheden på kommunernes landeveje En kvalitativ

Læs mere

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN VVM- UNDERSØGELSE E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DEBATOPL ÆG DEBATOPL ÆG OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN TYSKLAND OG DANMARK HAR INDGÅET EN TRAKTAT OM

Læs mere

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump Ballerup Kommune Beskrivelse af vejbump Center for Miljø og Teknik - Vejteamet 2015 Indhold Vejbump... 3 Godkendte vejbump... 3 Permanente bump... 4 Cirkelformede bump... 4 Kombibump... 5 Kuppelformede

Læs mere

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7.

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7. Dato 9. oktober 2014 Dokument 14/03405 Side Påbud om fjernelse af træ ud for B 7 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 4. marts 2014, hvor du klager over Kommunens påbud af 27. februar 2014 om fjernelse

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43 Mindste

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel 15-02-2017 ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43

Læs mere

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag B: Virkemiddelkatalog

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag B: Virkemiddelkatalog Trafikplan for Rønne 2011-2021 Bilag B: Virkemiddelkatalog 01 FORORD Denne vejledning indeholder det virkemiddelkatalog, som Bornholms Regionskommune har besluttet at udarbejde i tillæg til Trafikplan

Læs mere

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler.

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler. Retningslinjer for skilte m.m. Det som er beskrevet herunder, er et sammendrag af bestemmelserne i Lov om offentlige veje, Færdselsloven, Naturbeskyttelsesloven og Vejreglerne. Assens Kommune og Fyns Politi

Læs mere

Bachelor- og Civilingeniøruddannelsen i Vej- og Trafikteknik 6.te semester Vejbygning og - Projektering. Valg af tværprofil

Bachelor- og Civilingeniøruddannelsen i Vej- og Trafikteknik 6.te semester Vejbygning og - Projektering. Valg af tværprofil Bachelor- og Civilingeniøruddannelsen i Vej- og Trafikteknik 6.te semester Vejbygning og - Projektering Valg af tværprofil Agenda Om kapacitet på strækninger Formler og Forudsætninger Serviceniveau og

Læs mere

Bekæmpelse af motorcykelulykker på kommuneveje

Bekæmpelse af motorcykelulykker på kommuneveje Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Bekæmpelse af motorcykelulykker på kommuneveje April 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Havarikommissionen

Læs mere

Elementbeskrivelser: RENHOLD Befæstede arealer Renholds- og sideanlægs--faggruppen UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: RENHOLD Befæstede arealer Renholds- og sideanlægs--faggruppen UDBUD 2012 R01 På Kørebane Eksempler, hvor er markeret med blåt: Kørebanen er den del af vejen der er bestemt for kørende inkl. færdselsarealer i rundkørsler, dog ikke cykelsti og cykelbane. Befæstede kørebaner kan

Læs mere

VIDEN OG DOKUMENATION TILLÆG TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG PLANLÆGNING JUNI 2015

VIDEN OG DOKUMENATION TILLÆG TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG PLANLÆGNING JUNI 2015 VIDEN OG DOKUMENATION TILLÆG TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG PLANLÆGNING JUNI 015 FORORD Dette notat indeholder vejregelgruppen Afmærkning af vejarbejders tillæg til håndbog om Afmærkning af vejarbejder

Læs mere

HÅNDBOG Tracéring ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE

HÅNDBOG Tracéring ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE HÅNDBOG Tracéring ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE FORORD Denne håndbog omhandler tracéring af veje og stier i åbent land. Håndbogen er en del af vejreglen for "Udformning af veje og stier

Læs mere