Balle Sogns Kirkeblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Balle Sogns Kirkeblad"

Transkript

1 Balle Sogns Kirkeblad December januar februar 2009/2010 Balle Sogn Balle Bygade Silkeborg 1

2 Redaktionen Kirkekontoret: Balle Bygade 3 tlf , fax Åbent man.-fre. kl Torsdag tillige Kordegn: Jørgen Lundholm Jensen Kordegneassistent: Anny Elisa Calundan Sognegården: (køkken) tlf Sognepræst: Lars Kirkeby, Dalvejen 55 tlf , Træffes bedst tirsdag og torsdag mandag Træffes ikke fredag Sognepræst: Martin Ishøy, Frejasvej 17 tlf , Træffes inden for rimelighedens grænser Træffes ikke mandag Sognepræst: Helle Kampmann Dalvejen 55, tlf Træffes bedst tirsdag 18-19, torsdag Træffes ikke fredag Sognepræst/Sognemedhjælper: Lone Skaaning Rasmussen Hagenstrupvej 21, 8860 Ulstrup Tlf Træffes ikke fredag Graver og kirketjener: Conny Ganshorn Christensen Kontortid tirsdag og torsdag Tlf.: / Redaktion: Martin Ishøy (ansvarshavende) Lars Kirkeby Helle Kampmann Lone Skaaning Rasmussen Villy Larsen Tom Ebbe Jakobsen Hanne Østergaard Anny Elisa Calundan (sekretær) Kirketjener i Hvinningdal: Dianna Marciniak, tlf Hvinningdal Kirke: Tlf Buskelundvej 3, 8600 Silkeborg Organist: Vakant Formand: Tom Ebbe Jakobsen, Højervej 7 tlf , Næstformand: Kirsten Bjerre Petersen Hjort Nielsens Vej 16, tlf Kirkeværge: Villy Larsen, Hvinningdalvej 67 Tlf , Balle FDF Kontaktperson: Ulla Høgild Berg Tlf , De grønne pigespejdere BALLEHUSET 7-10 år: Conni Gregersen Petersen Hjejlevej 24, tlf år: Vivian Edlund Ege Alle 216, tlf De grønne pigespejdere HVINNINGDAL Lene Greve Ege Alle 211 tlf Balle Pensionistforening Vera Juul, Balle Kirkevej 43 A, tlf Forsidebillede: Balle Kirke i vinterdragt 2

3 Fokus Kom til klima-klokke-gudstjeneste i Balle Kirke Vor tro er ej på hvad som helst, man kristendom vil nævne, men på ham, os har skabt og frelst og fører på det jævne. Vi tror, at Gud er verdens skaber, og at han ønsker sin skabnings lykke og gode liv. Men nu kan vi konstatere, at klimaforandringerne truer Guds skaberværk på en lang række områder. Mennesker gøres til klimaflygtninge, store dele af klodens artsmangfoldighed er truet, og de kommende generationer går en meget usikker og skræmmende fremtid i møde. Derfor indbyder vi alle mennesker til klimaklokkegudstjeneste i Balle Kirke. Klimaforandringerne berører mange af os dybt, fordi det handler om hele klodens fremtid. Gudstjenesten sætter ord på følelserne, og giver mulighed for at henvende sig til Gud med bøn og salmer og at møde det evangelium, som giver håb og retning til verden. Desuden er gudstjenesten en del af et verdensomspændende initiativ, hvor kirker jorden rundt lader kirkeklokkerne lyde som symbolske udtryk for alarm, håb og handling. Vi er virkelig alarmerede og har inderligt brug for håb, og det er afgørende, at vore handlinger er båret af evangeliets fred og glæde. Det samme budskab vil samme dag udgå fra Københavns Domkirke, hvor H.M. Dronning Margrethe og mange internationalt kendte kirkefolk er samlede til en gudstjeneste som vores i Balle bare lidt større. I forbindelse med gudstjenesten bliver klokken brugt til at slå de 350 slag, som symboliserer den højeste tilrådelige koncentration af CO2 i atmosfæren (350 ppm), hvis vi skal undgå, at klodens temperatur stiger med mere end 2 i løbet af dette århundrede. Alle gode gaver, de kommer oven ned. Til høstgudstjenester takker vi Gud for de goder, som vi får i kraft af klima og miljø. Det er de goder, klimaforandringerne har sat på spil. Deltag derfor i gudstjenesten: Søndag den 13. december kl i Balle Kirke På menighedsrådets vegne, sognepræst Martin Ishøy 3

4 Kristentro Jesses træ eller Isajs julekalender Af Martin Ishøy Julen er nær, og julen er en fest med mange kilder eller årsager. Inden de blev kristne, fejrede de gamle nordboere jul ved solhverv. Det blev de ved med, da de blev kristne. Nu havde julen bare fået nogle ekstra dybder. Nogle meget vigtige ekstra dybder. Nu vidste de gamle, at solhvervet ikke kun viste gudernes gunst, men at det var et tegn fra Gud på en virkelighed, der på samme tid skulle vokse i verden og overskride denne verden. Nok var det koldt og mørkt og som i dag tilmed i adskillige betydninger, men der var tændt et lys med solhverv for hjerterne kolde (som en digter langt senere skrev). Med tiden skulle de gamle opdage flere og flere lag og betydninger i julen og i tiden op til. Jeg ved ikke, hvornår man begyndte at lave julekalendere, men det gør vi i dag, og det er også et bidrag til forståelse af julen. Julen er en fest, og skam få den der ikke glæder sig til en fest. Men julekalenderen kan være meget mere og andet end en nedtælling. Den kan bestå af 24 eller et andet antal punkter, som har symbolsk betydning, og som fortæller en historie, som har noget at gøre med det, der skal til at ske. Et eksempel på det er Jessetræet, som ikke er ret kendt i Danmark. Men nu er Halloween en blevet en dansk begivenhed, så hvorfor ikke Jessetræet? På dansk skal det slet ikke hedde Jessetræ. Det gør det bare på engelsk. Det er, fordi englænderne traditionelt bruger det navn for den gammeltestamentlige Kong Davids far Isaj. Ham er der nok nogle, der kender; bibellæsere i hvert fald. Mange kender ham fra udtrykket; der skyder et skud af Isajs stub. Det skud er præcis, hvad Jessetræet (eller altså Isajtræet) er. Isaj-træet er det skud, der skyder af den nedbrudte træstub, og giver håb, når det ser mørkest ud det skud der lige som solhvervet giver livsmod og varme til nedbøjede hjerter, og tro på at Gud og kærligheden skal sejre på trods af mørkemænd og truende undergang. Fra Bibelen lærer vi en historie om det ydmygedes oprejsning og det godes sejr, som gennemspilles mange gange. Isajs rodskud er David, kong David som genrejser riget, så det kan gå i arv til hans søn, den vise Salomon. Men Isajs rodskud er også, hvad ingen kan være i tvivl om, Jesus, der også er soles sol fra Betlehem, som kom til Jorden for som solhvervsmanden at lyse for alle, der sidder i mørke og dødens skygge. Isajs rodskud vokser og bliver et stamtræ, hvorpå alle de befinder sig, som hører Jesus til, og hvorfra de alle næres af den saft, der strømmer fra stammen, som er Jesus Kristus selv. Isajs stub, Jessetræet, taler med andre ord et af de stærkeste billedsprog i kristendommen, og derfor er det intet under, men tværtimod helt oplagt, at nogen har fundet på at gøre det til en slags julekalender eller adventskalender eller en kalender helt for sig selv... Ligesom Jessetræet i øvrigt også, og i middelalderen i høj grad, optrådte uden specifik tilknytning til Julen. De, som har besøgt den fantastiske og utroligt tankevækkende katedral i Chartres, har måske betragtet det smukke glasmosaikvindue, som er et Jesse-stamtræ med Jesus som fuldendelsen. Der er syv generationer i det symbolske billede, og dette syvtal er ofte blevet set som udtryk for Helligåndens syv 4

5 Kristentro gaver, hvormed Gud helliggør de troende. Så overraskende denne tolkning end er, er den ret oplagt, fordi de to vers, der i Esajas Bog i Det Gamle Testamente følger efter verset, som bruger udtrykket Isaj rodskud (eller som der står i den nugældende oversættelse en kvist fra Isajs stub Esajas Bog 11,1) opregner de syv gaver eller dyder (visdom, indsigt, råd/dømmekraft, styrke/mod, kundskab, fromhed og gudsfrygt). Man har set det som en slags stadielære, hvorigennem den troende i Helligåndens kraft kommer nærmere Gud. Det er i grunden nærliggende at bruge disse syv gaver som stationer på vejen til Jul eller altså at bruge dem som julekalenderens holdepunkter. For den, der holder af himmelstormende tanker, er der intet til hinder for at tænke denne bevægelse frem mod julens centrum sammen med de vise mænd fra østerland som også måtte avancere gennem mange udfordringer, før de ved Helligåndens og stjernens mellemkomst nåede frem til Betlehem og Gud, der var blevet menneske. Der er syv helligåndsgaver på Jessetræet. Men december har 24 dage, før det bliver jul, og der er ingen regler for, hvordan man laver sin Jesse-julekalender. En brugt løsning på den øvelse er at lægge ud med Adam og Eva den første dag og så fortsætte med bibelske personer, 24 i alt, for at ende med Jesu fødsel som den sidste. Her til lands kan vi se Jesus og Josefine genudsendt i fjernsynet. Hvorfor dog ikke lave en julekalender, der dykkede ned i alle de spændende historier i Jesu stamtræ? Sådan en julekalender ville byde på en grundig fortælling om ikke alene hvor julen kommer fra, men også hvad den skal til for som højtid betragtet. I denne bibelillustration (af Jesse-træet) fra 1180 ser man Helligåndens syv gaver symboliseret som duer, der omgiver Kristi (skægløse) ansigt øverst. Det er selvfølgelig højtidelig- og festligholdelsen af Jesu fødsel, men dermed er det også bekræftelsen af, hvor vi skal hen med livet og verden og hvorfor. Vi skal derhen hvor glæden strømmer over, fordi det smukkeste og rigtigste i verden lykkes; denne verdens liv fornyes. Og hvorfor: fordi verdens skaber, Gud, elsker denne verden så meget, at han blev kød, dvs. blev et menneske blandt mennesker, for at vi mennesker skulle komme til Gud. Gud er begyndelsen og enden, meningen og målet, og julen er Guds måde at gøre os delagtige i meningen og målet. Jessetræet er en af vores måder at forstå det på. 5

6 Tilbageblik Pensionisteftermiddag i Balle Kirke og Sognegård tirsdag den 29. september kl Pensionisteftermiddagen begyndte i Balle Kirke kl med gudstjeneste ved Helle Kampmann. Efter gudstjenesten ventede der os varm kaffe og smurte boller og lagkager i Sognegården, som værtinde Annette Benfeldt Jensen stod for. Efter at kaffe og kage var indtaget, så kom 2. afdeling, hvor Helle Kampmann læste Henrik Ibsens digt Terje Vigen op og efterfølgende fortalte den historiske baggrund for digtets tema. Et digt mange af de tilstedeværende kunne huske fra deres skoletid som en del af pensum. Organist Gethin Davies-Jones og kordegn Jørgen Lundholm spillede og sang Carl Nielsens smukke sang: Sænk kun dit hoved, du blomst og Lær mig nattens stjerne. Det blev en dejlig indholdsrig dag i solskin med hele 55 tilmeldte pensionister fra Balle Sogn. Stor tak til Vera Juul og Svend Eriksen fra Balle Pensionistforening og alle de andre frivillige, der bidrog med at gøre denne udflugtsdag mulig for pensionisterne i Balle Sogn. Helle Kampmann Kristendoms- og Kulturugen i tilbageblik Også i år var Balle stærkt involveret i Kristendoms- og Kulturugen i Silkeborg Kommune. Der var mange mennesker herfra, som på eget initiativ deltog i én eller flere aktiviteter. Og det er jo hele ugens mening: at alle mennesker finder glæde i det, der foregår, og får en kulturoplevelse med kristen kant, hvad enten det er musik, foredrag, lysfyldte kunstværker eller egne lysfyldte fotografier (begge dele på Silkeborg Bad) eller gudstjenester eller..eller. Fra kirkens side holdt vi den årlige minikonfirmand-forestilling på Ballelund Plejehjem. 6

7 Tilbageblik Traditionen tro medvirkede et hold minikonfirmander fra Hvinningdalskolen ved gudstjenesten på Ballelund i anledning af KK-44 ugen. 3b sang først Sov sødt, barnlille og opførte derefter et lille bibeldrama, nemlig fortællingen om tolderen Zakæus. Minikonfirmanderne deltog i resten af gudstjenesten det bedste, de kunne, og i nogenlunde ro og orden. Til slut delte minikonfirmanderne roser ud til de fremmødte fra Ballelund. Jeg tror både børn og ældre havde en hyggelig eftermiddag. På gudstjenestefronten blev der dels holdt en klimastafet -gudstjeneste for konfirmander og deres forældre. Velbesøgt og vellykket. Stafetten var tre symbolske klimagenstande, nemlig en sten, der er kommet til syne under en smeltende gletsjer på Grønland, en koral fra Stillehavet, der er død på grund af stigende vandtemperaturer og en indtørret majskolbe fra Malawi, hvor klimaforandringerne har medført tørke, og høstudbyttet svinder med skræmmende hastighed. De samme tre klimagenstande indgik i skumringsgudstjenesten på silkeborg Bad, som er den årlige, smukke og andagtsfulde gudstjeneste i panoramasalen på Silkeborg Bad, hvor der også var smuk og velvalgt musik for cello, violin og flygel. Hver formiddag i ugen befandt Martin Ishøy sig på Ferskvandscentret Aqua, hvor han sammen med de stedlige naturvejledere førte mange og 9. klasser fra kommunens skoler gennem et projekt, hvor kristendom og naturfag blev tænkt sammen og klimaforandringerne blev diskuteret på baggrund af de konkrete naturfænomener, man kan opleve på Aqua. Lone Skaaning Rasmussen og Martin Ishøy 7

8 Stiftsråd Stiftsråd et nyt trin i folkekirkens demokrati Fra og med i år har folkekirken formelt fået indført såkaldte stiftsråd. Allerede for 4 år siden blev disse indført som prøveordning i visse stifter, bl.a. Århus stift, som vi hører til. I hvert stift skal der fra den 1. november 2009 være et stiftsråd. Det blev besluttet med en ændring i foråret 2009 af lov om folkekirkens økonomi. Stiftsrådene træder i stedet for stiftsudvalg vedrørende økonomi, som blev indført i 1986, og stiftsudvalg vedrørende mellemkirkeligt arbejde, som blev indført i Stiftsrådene træder også i stedet for de stiftsråd m.v., der i nogle år har fungeret i flere stifter på forsøgsbasis. Hvert stiftsråd skal bestå af biskoppen, domprovsten, 1 repræsentant for stiftets provster, 3 repræsentanter for stiftets præster samt 1 menighedsrepræsentant fra hvert provsti. I det foregående Stiftråd var jeg en af de 3 præster, og i det nyvalgte stiftsråd er vor menighedsrådsformand Tom Ebbe Jakobsen med. Som et sogn, der står foran et kirkebyggeri, har vi stor interesse i stiftsrådets virke også på dette område. Det vigtigste ved Stiftsrådet i opstarten er bevidstheden om, at demokratiske og styringsmæssige forandringer er nødvendige, netop for at bevare nogle gamle værdier i vor folkekirke, først og fremmest kirkens store berøringsflade med det folkelige. Der tales undertiden om organisationer, der har for stor overbygning, for mange ledere og mellemledere, for mange udvalg i forhold til fodfolket. Folkekirkens problem i dag synes næsten at være det modsatte: På mellemdækket med sogne og menighedsråd er der livlig aktivitet, men kirkens overbygning har været ret smal og det demokratiske synes at forsvinde et sted imellem provstierne og stifterne. Både folketing og kirkeministerium har ofte prøvet at udøve indflydelse efter devisen så lidt styring som mulig, hvad der også er klogt i den helt specielle danske folkekirke-konstruktion. Det har imidlertid ofte endt i gammeldags regelstyring, mens der undertiden har manglet samtale om værdier og visioner. Nu har Stiftsrådene vist sig som vigtige deltagere og samtalepartnere både for de lokale sogne, provstier, for kirkeministerium og for biskopperne. Ligesom i menighedsråd skal stiftsrådene huske, at det hele ikke kommer til at handle om regler og økonomi, men om vor kerneydelse: det levende ord! Mine ønsker til emner i Stiftsrådet? Kærlighed til folkekirken og stolthed over folkekirken. Folkekirken er noget helt specielt, måske verdens bredeste og dermed også fladeste kirke. Vi kommer aldrig til at ligne en lille frikirke, hvor man samtidig er ét stærkt socialt fællesskab. Folkekirkens nerve er, at den vil, som englene sang det, være en god nyhed for hele folket. Ikke kun for de særligt engagerede. Det er undertiden lidt fladt, men så må vi arbejde på dybden, f.eks, der hvor en kirkefremmed opsøger kirken med en dåb, et bryllup, en begravelse. Økonomisk ansvarlighed. Vi har ladet skatten glide opad i en periode, og det er uholdbart. Vi skal huske at klappe ad vore successer. Alt for mange møder i folkekirken starter med en negativ fornemmelse og brok. Det går dårligt. Det fungerer ikke. Se, hvor få der var til sidste gudstjeneste. Vi skal se vore successer: en fantastisk medlemsandel af befolkningen midt i en globaliseringstid. Minikonfirmander og konfirmander myldrer omkring os. Når vi inviterer, så kommer folk! Lars Kirkeby 8

9 Nyt fra menighedsrådet Ved Tom Ebbe Jakobsen Organist Da organist Gethin Davies-Jones i marts måned 2009 tiltrådte som konstitueret organist i Balle Sogn, var aftalen, at han skulle varetage denne funktion indtil udgangen af august måned Heldigvis har vi kunnet beholde Gethin Davies-Jones et par måneder mere, men med udgangen af kirkeåret er det slut, idet Gethin flytter til England. Menighedsråd Det har været en fornøjelse at lytte til den orgelmusik, som Gethin Davies-Jones har ladet kirkerummene fylde med, og Balle Menighedsråd takker for en god musikledsagelse til gudstjenester og kirkelige handlinger og for nogle rigtig gode koncerter. Stillingen som organist i Balle Sogn har i november måned 2009 været opslået, og Balle Menighedsråd er i øjeblikket i færd med en endelig ansættelse af fast organist, og vi håber at kunne byde den nye organist velkommen inden jul. Klokkeringning I og med at både Hvinningdal og Balle Kirke nu har automatisk klokkeringning, har Balle Menighedsråd besluttet, at der fremover skal være differentieret klokkeringning. Solen skal fortsat ringes op kl hele året. Solnedgangsringningen er sat til kl i vinterhalvåret og kl i sommerhalvåret. Musikalsk løft De kirkegænger, der benytter Hvinningdal Kirke, vil erfare, at der er kommet et flygel i kirken. Der er sikkert også mange, der har kunnet høre, hvordan musikken folder sig ud, når der spilles på flyglet. Flyglet står midlertidigt her i kirken, men ejeren vil gerne afhænde det til en meget fornuftig pris, da han tager ophold i England. Det er et Kawai GE-30 flygel bygget i Japan, og det er fra Flyglet er i meget flot stand og klinger godt med et basregister. Akustikken i Hvinningdal Kirke passer instrumentet perfekt. Med flyglet vil kirkerummet kunne anvendes til koncertsal og vil også passe bedre til akkompagnement af rytmiske salmer. - Et fantastisk løft for musikken i Hvinningdal Kirke ved gudstjenester, kirkelige handlinger og i særdeleshed ved fremtidige koncerter. Menighedsrådet har drøftet mulighederne for køb af dette fine flygel, men i disse finanskrise tider er vores budget jo også ramt. Vi vil så ad denne vej forsøge, om der er nogle, der vil donere et beløb, stort eller lille, til indkøb af flyglet. Ønsker man at se og høre det spille, så bruges det ved vore gudstjenester, men hvis man er nogle grupper, der vil hjælpe med donation, så vil en demonstration kunne etableres. Opgaven er at få indsamlet kr ,- til køb af flyglet. Som tovholder for projektet vil man kunne kontakte Kai Paulsen på: og på tlf.: For menighedsrådet Kai Paulsen 9

10 Sogneindsamling Sogneindsamling 2010 Indsamlingen går til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med sult og klimaforandringer - også i år deltager Balle Sogn Josephine Bwanali har ikke mad nok til at mætte sine fire børn hver dag. Den lille jordlod, som hun dyrker sammen med sin mor, giver ikke udbytte nok. Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde kan hjælpe den fattige mor i Malawi og andre som hende. Nogle regioner i verden rammes ofte af naturkatastrofer som oversvømmelser og tørke. Klimaforandringerne forstærker disse naturkatastrofer. Omkring 70 procent af verdens fattigste lever i landområder, hvor de er dybt afhængige af adgang til jord, vand, såsæd og kreditter for at kunne skaffe sig mad på bordet. I områder, der er særlig hårdt ramt af klimaforandringer, har familier også brug for teknologi, der kan hjælpe dem til at leve med klimaforandringer og skabe bæredygtigt landbrug. Mange af verdens fattigste sulter, fordi de ikke har adgang til disse ressourcer. Bekæmpelse af sult har været en kernesag for Folkekirkens Nødhjælp siden Daglig, udmarvende sult er et af de mest grundlæggende vilkår i mange fattige lande. Derfor har Folkekirkens Nødhjælp i sit arbejde blandt verdens fattigste fokus på at bekæmpe sult og nød og støtte de fattige i deres ret til mad og et værdigt liv. Klimaforandringer betyder, at antallet af sultende stiger. Det rammer fattige særlig hårdt, fordi de hverken har råd eller teknologi til at sikre sig mod tørke, oversvømmelser og stigende vandstand i verdenshavene. 1,4 mia. mennesker lever i ekstrem fattigdom (for under en dollar om dagen) Mere end 1 milliard mennesker lever i daglig sult Hver dag dør mennesker på grund af sult Klimaforandringer kan tvinge en kvart milliard mennesker på flugt i løbet af de kommende år Kilder: WFP (FN s Verdensfødevareprogram), FAO (FN s Fødevare- og Landbrugsorganisation) Folkekirkens Nødhjælp arbejder med at forebygge sult og skabe fødevaresikkerhed: De støtter sultbekæmpelse lokalt med blandt andet såsæd, mikrokreditter til kvinder, landbrugsuddannelse, vandopsamling, etablering af køkkenhaver, hønsehold og opbevaring af afgrøder. De hjælper fattige med at forebygge og tilpasse sig konsekvenserne af klimaforandringerne ved fx at indføre ny teknologi til udnyttelse af vind- og solenergi, bygge oversvømmelsessikre huse, anlægge vandingskanaler, dæmninger og etablere kornbanker, hvor korn opbevares til dårlige tider og dermed sikrer familiernes overlevelse under næste katastrofe. Vil du være med til at give verdens fattigste mulighed for at ændre deres liv? Så meld dig som indsamler den 7. marts hos sognepræst Martin Ishøy: eller

11 Kunst Kunst i Balle Sognegård Billedkunstlærer for 4. årgang Kimie Rochat viser et eget selvportræt af samme slags, som eleverne laver. 3. og 4. årgang fra Hvinningdalskolen udstiller selvportrætter og billeder inspireret af Henry Heerup Mange kender Heerup, og alle kender sig selv. Og dog. Heerups sans for form, farve, symbol og fantasi rummer oceaner af inspiration og kreative potentialer, og hvert billede eleverne fra 3. årgang laver, er en personlig version af den gamle mesters fortælleglæde og sans for livsfornyelse. Hvem skulle have mere forstand på det end niårige børn? Selvportrætterne fra 4. årgang er resultatet af en undervisning, hvor børnene har arbejdet med at udtrykke sig i dobbelt forstand. Det er i bogstaveligste forstand sig selv de udtrykker i selvportrætterne, som er lavet med Canan d Ache på foto. Men den æstetiske læreproces, der har ført frem til portrættet, har også stimuleret børnenes evne til at se (frem for at tænke analytisk) og give sit syn udtryk i billedet, så portrætterne netop giver personligheden udtryk. Kom forbi og se en rigtig stor udstilling, som løber fra midt i december til udgangen af januar. Simon Aaen udstiller i Balle Sogn I februar og marts måned udstiller billedkunstner Simon Aaen sine billeder i Balle Sognegård. Simon Aaen er født i 1978 og er uddannet fra Århus Kunstakademi i Simon Aaen har en lang række udstillinger bag sig. Simon Aaens billeder er lyse, komplekse, mættede med detaljer og indbyder til udforskning. En del billeder er inspireret af bibelfortællinger, men fremstillingen af naturen er central. Hans billeder synes at tiltrække sig ens blik og opfordre til nærlæsning og fortolkning. Han henter inspiration til mange af sine værker fra naturen og forsøger at gengive de stemninger naturen, kan påvirke os med. I de religiøse motiver foretrækker han ofte at skildre de beretninger, hvor Jesus overskrider de normale menneskelige grænser. Stormen på søen. 11

12 Det sker Familiegudstjeneste i Hvinningdal Kirke søndag den 29. november kl søndag i advent Søndag den 29. november tænder vi det første lys i adventskransen ved en familiegudstjeneste i Hvinningdal Kirke. Der udstilles billeder, som Hvinningdalskolens minikonfirmander har malet. Gudstjenesten er ved Lars Kirkeby. Klima-Klokke-gudstjeneste i Balle Kirke søndag den 13. december kl v/martin Ishøy Gudstjenesten er en del af et verdensomspændende initaitiv Læs Fokus side 3 Sogneaften i Balle Sognegård torsdag den 21. januar kl m/forfatter Anna Kløvedal Koncerter Koncert i Balle kirke tirsdag den 1. december kl Julekoncert ved Ballekoret under ledelse af korleder Tove Stenderup. Desuden medvirker sognepræst Helle Kampmann, organist Grete Ringgaard og kordegn Jørgen Jensen. Efter koncerten er der gløgg og æbleskiver i Sognegården. Koncert i Balle kirke tirsdag den 8. december kl Julekoncert med Balleskolens Brass Band, som spiller julen ind med festlig messingmusik og fællessalmer under ledelse af Jens Nørby. Efter koncerten er der gløgg og æbleskiver i Sognegården. Om at bære det ubærlige fortæller forfatter til bogen Ingenmandsland Anna Kløvedal om, hvordan hun forholder sig til de to begreber, der først ramte hende, da hendes datter blev syg: Uretfærdighed og meningsløshed. Dernæst om sin nye identitet som et sørgende menneske. Om omgivelsernes reaktioner i den første tid, og hvordan forløbet ændrede sig, som tiden gik. At miste et barn er et livsvilkår, man altid skal leve med, og derfor bliver tilværelsen en overvejelse af, hvordan man forholder sig til sine egne og andres forventninger. Foredraget er både for professionelle og mennesker, der kommer tæt på sygdom og død, og mest af alt for dem, der har mistet, eller som arbejder med mennesker, der har mistet. Entre 30 kr. inkl. kaffe. 12

13 Det sker Spaghettigudstjeneste i Balle Kirke onsdag den 27. januar kl Onsdag den 27. januar er der spaghettigudstjeneste i Balle Kirke. Vi begynder kl med en kort gudstjeneste, og derefter er der mad og lidt sjov i sognegården. Det er gratis for børn og koster 20 kr. for voksne. Gudstjenesten er ved Lars Kirkeby. Tilmelding til kirkekontoret senest dagen før på tlf eller mail Dåbstræf i Balle Kirke lørdag den 6. februar kl Alle børn, der i 2010 fylder 5 år og er bosiddende i Balle Sogn, vil i begyndelsen af januar modtage en indbydelse til dåbstræf. Så er det nemlig en 4-5 år siden, børnene blev døbt enten i Balle Sogn eller et helt andet sted. Det vil vi gerne fejre med denne invitation til dåbstræf. Hvis man af en eller anden grund ikke modtager en indbydelse, er man velkommen til at kontakte os. Hvis man ønsker at få en reminder, når spaghettigudstjenesten nærmer sig, eller når der er et andet børnevenligt arrangement, kan man ligeledes sende en mail til førnævnte mailadresse. Fernisering og sogneaften i Balle Sognegård tirsdag den 2. februar kl Fastelavnsgudstjeneste i Balle Kirke søndag den 14. februar kl Søndag den 14. februar er der fastelavnsgudstjeneste i Balle Kirke med efterfølgende tøndeslagning i sognegården og lækre fastelavnsboller. Gudstjenesten er ved Lars Kirkeby i samarbejde med De grønne pigespejdere. Den 2. februar vil Simon Aaen ved en kombineret fernisering og sogneaften fortælle om sin kunst og sine billeder. Specielt vil Simon Aaen fortælle om sine overvejelser vedrørende forholdet mellem kunst og kristendom. Vi vil komme ind bag kunsten, hvor den opstår og bliver skabt. Vel mødt til en festlig gudstjeneste, hvor vi glæder os til at se de flotte og sjove udklædninger. Entre 30 kr. inkl. kaffe 13

14 Det sker Babysalmesang i Balle Kirke Mandag den 1. marts kl begynder et nyt hold babysalmesang i Balle Kirke. Vi tilbyder endnu engang formiddage med salmesang og sæbebobler. Efter salmesangen drikker vi kaffe i sognegården. Vi mødes ca. 8 gange. Det koster 200 kr. at deltage og inkluderer en cd med salmer, kaffe og rundstykker. Kontakt Lone Skaaning Rasmussen. Mail: eller tlf Balle Pensionistforening i samarbejde med Balle Menighedsråd Torsdag den 3. december kl. 13 afholdes julehygge- eftermiddag i Øster Bording Forsamlingshus. Vi indleder med at spille Julebingo på 10 omgange. Der er 2 spilleplader til hver med i entréprisen. Derefter er der kaffe. Så kommer Silkeborg Seniorkor og underholder os med julemelodier/sange og støtter os i fællessangen. Dagen slutter med Lucia optog kl. ca NB. Der udloddes ca. 50 gevinster i løbet af dagen! Pris : 100 kr. Tilmelding senest 26. november på tlf eller mellem kl Alle er meget velkommen. Sæsonstart i Hvinningdal Sangforening Vi mødes hver anden torsdag aften i Hvinningdal Kirke - med det formål at synge sange, vi holder af. Vi er ikke et kor, men en sangforening, som synger et blandet repertoire. Vintersæsonen starter torsdag den 28. januar 2010 kl Betaling er 25 kr. hver gang vi deltager. Alle er velkomne. Torsdag den 14. januar kl. 14 vinterhygge eftermiddag i Øster Bording Forsamlingshus. Museumsinspektør Keld Dalsgaard Larsen vil fortælle muntre og sørgelige tildragelser i gammel Balle Sogn og den nye Silkeborg Kommune. Forandringerne fra det tidligere landbosamfund og frem til nutidens industrisamfund. Hvad blev der af den hjemmegående husmor? Kaffegilderne? Juleslagtningerne? Købmanden på hjørnet? og meget mere. Pris: 60 kr. Alle er meget velkommen. Torsdag den 11. februar kl. 14 hygge eftermiddag i Øster Bording Forsamlingshus.. Vi får besøg af Sangerinden, Ulla Gaardsøe, der synger sange og viser, blandt andet bakkesange, med flere. Pris: 60 kr. Alle er meget velkommen. 14

15 Det sker JULEHJÆLP Balle Sogn råder over en mindre fond kaldet»balle Sognepleje«. Der kan gives hjælp, hvor man er i en særligt vanskelig situation f.eks. op til jul, eller i forbindelse med dåb eller konfirmation. Man skal bo i Balle Sogn og skrive eller ringe til en af præsterne. Alle oplysninger behandles fortroligt. Kirke-Taxa I forbindelse med gudstjenester og kirkelige arrangementer kan taxi rekvireres hos Silkeborg Taxa, tlf med henvisning til Balle Sogn, som afholder udgiften. Menighedsrådsmøder Tidspunkter: Se INDSAMLINGER 2. søndag i advent: Kirkeligt samfunds arbejde i Sydslesvig Juleaften: Folkekirkens Nødhjælp 1. Juledag: Børnesagens fællesråd Nytårsdag: Det Danske Bibelselskab 1. søndag e.h.3 konger: Kirkens Korshær Sidste søndag e.h.3 konger: Balle sognepleje 1. søndag i fasten: Y s men Gudstjenester Ballelund kl (kaffe fra kl ) 8. dec. nadver Adventshygge ved præsterne Helle og Lars og Lone 23. dec. julegudstjeneste Martin Ishøy 12. jan. nadver Lars Kirkeby 26. jan. Helle Kampmann 9. feb. nadver Unna-Pernille Gjørup 23. feb. Lone Skaaning Rasmussen 15

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Søndag den 30 november kl : Syng advent ind.

Søndag den 30 november kl : Syng advent ind. Søndag den 30 november kl. 14.00: Syng advent ind. "Julen har bragt velsignet bud, nu glædes gamle og unge." 1. søndag i advent tænder vi det første lys i adventskransen, og vi tænder lys i juletræerne

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Balle Sogns Kirkeblad

Balle Sogns Kirkeblad Balle Sogns Kirkeblad September oktober november 2009 Balle Sogn Balle Bygade 3 8600 Silkeborg www.ballesogn.dk 1 Redaktionen Kirkekontoret: Balle Bygade 3 tlf. 8681 2755, fax. 8681 2690 Åbent man.-fre.

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl Adventskransens fire lys symboliserer de fire adventssøndage inden jul. Levende lys hører adventstiden til, fordi julen ifølge kristendommen handler om, at Jesus kom til jorden som verdens lys - at han

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Februar i Tagensbo Kirke

Februar i Tagensbo Kirke Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Vakant, organist

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN DECEMBER JANUAR FEBRUAR

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN DECEMBER JANUAR FEBRUAR GUDSTJENESTER DECEMBER 2014 Lørdag d. 6. december Julemarkedsgudstjeneste 10.30 Lundtofte Kirke v. Pernille Bach- og Julie Rebel Efterfulgt af julemarked i Sognegården Søndag d. 7. december 2. søndag i

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

Kirke & Sogn. aunslev bovense

Kirke & Sogn. aunslev bovense Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 1 december 2013 - marts 2014 Det kimer nu til julefest Synger vi juleaften i kirken så taget er nær ved at løfte sig. Juleaften skal vi synge de salmer vi kender.

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Skole-kirkeprojekter 2014-2015

Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Mellemtrin Kirken er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Læsning. Lukas. 2,21.

Læsning. Lukas. 2,21. 02-01-2015 side 1 Prædiken til Nytårsdag 2015. Bording. Læsning. Lukas. 2,21. Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad December 2013 - Februar 2014 Glædelig Jul Københavns tidligere biskop, Erik Norman Svendsen, udgav for nogle år siden en rigtig fin bog om vores danske salmebog:»syng for livet«. Han

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar 2010-2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar 2010-2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 4 December, Januar, Februar 2010-2011 47. årg. Nyt fra sognene Nye urnegravsteder på Øster Velling kirkegård På Øster Velling Kirkegård er der anlagt

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Nr.9. Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30 Kl.12.15 Kl. 10.

Nr.9. Sept. - oktober. 2015  Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30  Kl.12.15 Kl. 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.9. 1 Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 27. september 17. søndag efter Høstgudstjeneste Kl. 10.30 Gudstjeneste ved Birgit Lundholm,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014 Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014 Den store glæde. Men englen sagde til dem: Frygt ikke! Se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114 2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, 122 130, 108, 114 Lad os bede! Herre, tak fordi din julefred er mere end god mad, slik og kager. Hold os fast til dig, også

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Vær velkommen, Herrens år... 1. søndag i advent begynder det nye kirkeår, og årets epistelog evangelier vil blive læst fra 1. tekstrække.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti IDÉKATALOG Sønderborg Provsti MARTS 2010 BØRN: Kirkeligt børnearbejde: Asserballe: I samarbejde med andre foreninger / børnehaver / dagpleje. Christine Terp, tlf. 74 47 32 28 Skolevandringer ved jule-

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere