Balle Sogns Kirkeblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Balle Sogns Kirkeblad"

Transkript

1 Balle Sogns Kirkeblad December januar februar 2009/2010 Balle Sogn Balle Bygade Silkeborg 1

2 Redaktionen Kirkekontoret: Balle Bygade 3 tlf , fax Åbent man.-fre. kl Torsdag tillige Kordegn: Jørgen Lundholm Jensen Kordegneassistent: Anny Elisa Calundan Sognegården: (køkken) tlf Sognepræst: Lars Kirkeby, Dalvejen 55 tlf , Træffes bedst tirsdag og torsdag mandag Træffes ikke fredag Sognepræst: Martin Ishøy, Frejasvej 17 tlf , Træffes inden for rimelighedens grænser Træffes ikke mandag Sognepræst: Helle Kampmann Dalvejen 55, tlf Træffes bedst tirsdag 18-19, torsdag Træffes ikke fredag Sognepræst/Sognemedhjælper: Lone Skaaning Rasmussen Hagenstrupvej 21, 8860 Ulstrup Tlf Træffes ikke fredag Graver og kirketjener: Conny Ganshorn Christensen Kontortid tirsdag og torsdag Tlf.: / Redaktion: Martin Ishøy (ansvarshavende) Lars Kirkeby Helle Kampmann Lone Skaaning Rasmussen Villy Larsen Tom Ebbe Jakobsen Hanne Østergaard Anny Elisa Calundan (sekretær) Kirketjener i Hvinningdal: Dianna Marciniak, tlf Hvinningdal Kirke: Tlf Buskelundvej 3, 8600 Silkeborg Organist: Vakant Formand: Tom Ebbe Jakobsen, Højervej 7 tlf , Næstformand: Kirsten Bjerre Petersen Hjort Nielsens Vej 16, tlf Kirkeværge: Villy Larsen, Hvinningdalvej 67 Tlf , Balle FDF Kontaktperson: Ulla Høgild Berg Tlf , De grønne pigespejdere BALLEHUSET 7-10 år: Conni Gregersen Petersen Hjejlevej 24, tlf år: Vivian Edlund Ege Alle 216, tlf De grønne pigespejdere HVINNINGDAL Lene Greve Ege Alle 211 tlf Balle Pensionistforening Vera Juul, Balle Kirkevej 43 A, tlf Forsidebillede: Balle Kirke i vinterdragt 2

3 Fokus Kom til klima-klokke-gudstjeneste i Balle Kirke Vor tro er ej på hvad som helst, man kristendom vil nævne, men på ham, os har skabt og frelst og fører på det jævne. Vi tror, at Gud er verdens skaber, og at han ønsker sin skabnings lykke og gode liv. Men nu kan vi konstatere, at klimaforandringerne truer Guds skaberværk på en lang række områder. Mennesker gøres til klimaflygtninge, store dele af klodens artsmangfoldighed er truet, og de kommende generationer går en meget usikker og skræmmende fremtid i møde. Derfor indbyder vi alle mennesker til klimaklokkegudstjeneste i Balle Kirke. Klimaforandringerne berører mange af os dybt, fordi det handler om hele klodens fremtid. Gudstjenesten sætter ord på følelserne, og giver mulighed for at henvende sig til Gud med bøn og salmer og at møde det evangelium, som giver håb og retning til verden. Desuden er gudstjenesten en del af et verdensomspændende initiativ, hvor kirker jorden rundt lader kirkeklokkerne lyde som symbolske udtryk for alarm, håb og handling. Vi er virkelig alarmerede og har inderligt brug for håb, og det er afgørende, at vore handlinger er båret af evangeliets fred og glæde. Det samme budskab vil samme dag udgå fra Københavns Domkirke, hvor H.M. Dronning Margrethe og mange internationalt kendte kirkefolk er samlede til en gudstjeneste som vores i Balle bare lidt større. I forbindelse med gudstjenesten bliver klokken brugt til at slå de 350 slag, som symboliserer den højeste tilrådelige koncentration af CO2 i atmosfæren (350 ppm), hvis vi skal undgå, at klodens temperatur stiger med mere end 2 i løbet af dette århundrede. Alle gode gaver, de kommer oven ned. Til høstgudstjenester takker vi Gud for de goder, som vi får i kraft af klima og miljø. Det er de goder, klimaforandringerne har sat på spil. Deltag derfor i gudstjenesten: Søndag den 13. december kl i Balle Kirke På menighedsrådets vegne, sognepræst Martin Ishøy 3

4 Kristentro Jesses træ eller Isajs julekalender Af Martin Ishøy Julen er nær, og julen er en fest med mange kilder eller årsager. Inden de blev kristne, fejrede de gamle nordboere jul ved solhverv. Det blev de ved med, da de blev kristne. Nu havde julen bare fået nogle ekstra dybder. Nogle meget vigtige ekstra dybder. Nu vidste de gamle, at solhvervet ikke kun viste gudernes gunst, men at det var et tegn fra Gud på en virkelighed, der på samme tid skulle vokse i verden og overskride denne verden. Nok var det koldt og mørkt og som i dag tilmed i adskillige betydninger, men der var tændt et lys med solhverv for hjerterne kolde (som en digter langt senere skrev). Med tiden skulle de gamle opdage flere og flere lag og betydninger i julen og i tiden op til. Jeg ved ikke, hvornår man begyndte at lave julekalendere, men det gør vi i dag, og det er også et bidrag til forståelse af julen. Julen er en fest, og skam få den der ikke glæder sig til en fest. Men julekalenderen kan være meget mere og andet end en nedtælling. Den kan bestå af 24 eller et andet antal punkter, som har symbolsk betydning, og som fortæller en historie, som har noget at gøre med det, der skal til at ske. Et eksempel på det er Jessetræet, som ikke er ret kendt i Danmark. Men nu er Halloween en blevet en dansk begivenhed, så hvorfor ikke Jessetræet? På dansk skal det slet ikke hedde Jessetræ. Det gør det bare på engelsk. Det er, fordi englænderne traditionelt bruger det navn for den gammeltestamentlige Kong Davids far Isaj. Ham er der nok nogle, der kender; bibellæsere i hvert fald. Mange kender ham fra udtrykket; der skyder et skud af Isajs stub. Det skud er præcis, hvad Jessetræet (eller altså Isajtræet) er. Isaj-træet er det skud, der skyder af den nedbrudte træstub, og giver håb, når det ser mørkest ud det skud der lige som solhvervet giver livsmod og varme til nedbøjede hjerter, og tro på at Gud og kærligheden skal sejre på trods af mørkemænd og truende undergang. Fra Bibelen lærer vi en historie om det ydmygedes oprejsning og det godes sejr, som gennemspilles mange gange. Isajs rodskud er David, kong David som genrejser riget, så det kan gå i arv til hans søn, den vise Salomon. Men Isajs rodskud er også, hvad ingen kan være i tvivl om, Jesus, der også er soles sol fra Betlehem, som kom til Jorden for som solhvervsmanden at lyse for alle, der sidder i mørke og dødens skygge. Isajs rodskud vokser og bliver et stamtræ, hvorpå alle de befinder sig, som hører Jesus til, og hvorfra de alle næres af den saft, der strømmer fra stammen, som er Jesus Kristus selv. Isajs stub, Jessetræet, taler med andre ord et af de stærkeste billedsprog i kristendommen, og derfor er det intet under, men tværtimod helt oplagt, at nogen har fundet på at gøre det til en slags julekalender eller adventskalender eller en kalender helt for sig selv... Ligesom Jessetræet i øvrigt også, og i middelalderen i høj grad, optrådte uden specifik tilknytning til Julen. De, som har besøgt den fantastiske og utroligt tankevækkende katedral i Chartres, har måske betragtet det smukke glasmosaikvindue, som er et Jesse-stamtræ med Jesus som fuldendelsen. Der er syv generationer i det symbolske billede, og dette syvtal er ofte blevet set som udtryk for Helligåndens syv 4

5 Kristentro gaver, hvormed Gud helliggør de troende. Så overraskende denne tolkning end er, er den ret oplagt, fordi de to vers, der i Esajas Bog i Det Gamle Testamente følger efter verset, som bruger udtrykket Isaj rodskud (eller som der står i den nugældende oversættelse en kvist fra Isajs stub Esajas Bog 11,1) opregner de syv gaver eller dyder (visdom, indsigt, råd/dømmekraft, styrke/mod, kundskab, fromhed og gudsfrygt). Man har set det som en slags stadielære, hvorigennem den troende i Helligåndens kraft kommer nærmere Gud. Det er i grunden nærliggende at bruge disse syv gaver som stationer på vejen til Jul eller altså at bruge dem som julekalenderens holdepunkter. For den, der holder af himmelstormende tanker, er der intet til hinder for at tænke denne bevægelse frem mod julens centrum sammen med de vise mænd fra østerland som også måtte avancere gennem mange udfordringer, før de ved Helligåndens og stjernens mellemkomst nåede frem til Betlehem og Gud, der var blevet menneske. Der er syv helligåndsgaver på Jessetræet. Men december har 24 dage, før det bliver jul, og der er ingen regler for, hvordan man laver sin Jesse-julekalender. En brugt løsning på den øvelse er at lægge ud med Adam og Eva den første dag og så fortsætte med bibelske personer, 24 i alt, for at ende med Jesu fødsel som den sidste. Her til lands kan vi se Jesus og Josefine genudsendt i fjernsynet. Hvorfor dog ikke lave en julekalender, der dykkede ned i alle de spændende historier i Jesu stamtræ? Sådan en julekalender ville byde på en grundig fortælling om ikke alene hvor julen kommer fra, men også hvad den skal til for som højtid betragtet. I denne bibelillustration (af Jesse-træet) fra 1180 ser man Helligåndens syv gaver symboliseret som duer, der omgiver Kristi (skægløse) ansigt øverst. Det er selvfølgelig højtidelig- og festligholdelsen af Jesu fødsel, men dermed er det også bekræftelsen af, hvor vi skal hen med livet og verden og hvorfor. Vi skal derhen hvor glæden strømmer over, fordi det smukkeste og rigtigste i verden lykkes; denne verdens liv fornyes. Og hvorfor: fordi verdens skaber, Gud, elsker denne verden så meget, at han blev kød, dvs. blev et menneske blandt mennesker, for at vi mennesker skulle komme til Gud. Gud er begyndelsen og enden, meningen og målet, og julen er Guds måde at gøre os delagtige i meningen og målet. Jessetræet er en af vores måder at forstå det på. 5

6 Tilbageblik Pensionisteftermiddag i Balle Kirke og Sognegård tirsdag den 29. september kl Pensionisteftermiddagen begyndte i Balle Kirke kl med gudstjeneste ved Helle Kampmann. Efter gudstjenesten ventede der os varm kaffe og smurte boller og lagkager i Sognegården, som værtinde Annette Benfeldt Jensen stod for. Efter at kaffe og kage var indtaget, så kom 2. afdeling, hvor Helle Kampmann læste Henrik Ibsens digt Terje Vigen op og efterfølgende fortalte den historiske baggrund for digtets tema. Et digt mange af de tilstedeværende kunne huske fra deres skoletid som en del af pensum. Organist Gethin Davies-Jones og kordegn Jørgen Lundholm spillede og sang Carl Nielsens smukke sang: Sænk kun dit hoved, du blomst og Lær mig nattens stjerne. Det blev en dejlig indholdsrig dag i solskin med hele 55 tilmeldte pensionister fra Balle Sogn. Stor tak til Vera Juul og Svend Eriksen fra Balle Pensionistforening og alle de andre frivillige, der bidrog med at gøre denne udflugtsdag mulig for pensionisterne i Balle Sogn. Helle Kampmann Kristendoms- og Kulturugen i tilbageblik Også i år var Balle stærkt involveret i Kristendoms- og Kulturugen i Silkeborg Kommune. Der var mange mennesker herfra, som på eget initiativ deltog i én eller flere aktiviteter. Og det er jo hele ugens mening: at alle mennesker finder glæde i det, der foregår, og får en kulturoplevelse med kristen kant, hvad enten det er musik, foredrag, lysfyldte kunstværker eller egne lysfyldte fotografier (begge dele på Silkeborg Bad) eller gudstjenester eller..eller. Fra kirkens side holdt vi den årlige minikonfirmand-forestilling på Ballelund Plejehjem. 6

7 Tilbageblik Traditionen tro medvirkede et hold minikonfirmander fra Hvinningdalskolen ved gudstjenesten på Ballelund i anledning af KK-44 ugen. 3b sang først Sov sødt, barnlille og opførte derefter et lille bibeldrama, nemlig fortællingen om tolderen Zakæus. Minikonfirmanderne deltog i resten af gudstjenesten det bedste, de kunne, og i nogenlunde ro og orden. Til slut delte minikonfirmanderne roser ud til de fremmødte fra Ballelund. Jeg tror både børn og ældre havde en hyggelig eftermiddag. På gudstjenestefronten blev der dels holdt en klimastafet -gudstjeneste for konfirmander og deres forældre. Velbesøgt og vellykket. Stafetten var tre symbolske klimagenstande, nemlig en sten, der er kommet til syne under en smeltende gletsjer på Grønland, en koral fra Stillehavet, der er død på grund af stigende vandtemperaturer og en indtørret majskolbe fra Malawi, hvor klimaforandringerne har medført tørke, og høstudbyttet svinder med skræmmende hastighed. De samme tre klimagenstande indgik i skumringsgudstjenesten på silkeborg Bad, som er den årlige, smukke og andagtsfulde gudstjeneste i panoramasalen på Silkeborg Bad, hvor der også var smuk og velvalgt musik for cello, violin og flygel. Hver formiddag i ugen befandt Martin Ishøy sig på Ferskvandscentret Aqua, hvor han sammen med de stedlige naturvejledere førte mange og 9. klasser fra kommunens skoler gennem et projekt, hvor kristendom og naturfag blev tænkt sammen og klimaforandringerne blev diskuteret på baggrund af de konkrete naturfænomener, man kan opleve på Aqua. Lone Skaaning Rasmussen og Martin Ishøy 7

8 Stiftsråd Stiftsråd et nyt trin i folkekirkens demokrati Fra og med i år har folkekirken formelt fået indført såkaldte stiftsråd. Allerede for 4 år siden blev disse indført som prøveordning i visse stifter, bl.a. Århus stift, som vi hører til. I hvert stift skal der fra den 1. november 2009 være et stiftsråd. Det blev besluttet med en ændring i foråret 2009 af lov om folkekirkens økonomi. Stiftsrådene træder i stedet for stiftsudvalg vedrørende økonomi, som blev indført i 1986, og stiftsudvalg vedrørende mellemkirkeligt arbejde, som blev indført i Stiftsrådene træder også i stedet for de stiftsråd m.v., der i nogle år har fungeret i flere stifter på forsøgsbasis. Hvert stiftsråd skal bestå af biskoppen, domprovsten, 1 repræsentant for stiftets provster, 3 repræsentanter for stiftets præster samt 1 menighedsrepræsentant fra hvert provsti. I det foregående Stiftråd var jeg en af de 3 præster, og i det nyvalgte stiftsråd er vor menighedsrådsformand Tom Ebbe Jakobsen med. Som et sogn, der står foran et kirkebyggeri, har vi stor interesse i stiftsrådets virke også på dette område. Det vigtigste ved Stiftsrådet i opstarten er bevidstheden om, at demokratiske og styringsmæssige forandringer er nødvendige, netop for at bevare nogle gamle værdier i vor folkekirke, først og fremmest kirkens store berøringsflade med det folkelige. Der tales undertiden om organisationer, der har for stor overbygning, for mange ledere og mellemledere, for mange udvalg i forhold til fodfolket. Folkekirkens problem i dag synes næsten at være det modsatte: På mellemdækket med sogne og menighedsråd er der livlig aktivitet, men kirkens overbygning har været ret smal og det demokratiske synes at forsvinde et sted imellem provstierne og stifterne. Både folketing og kirkeministerium har ofte prøvet at udøve indflydelse efter devisen så lidt styring som mulig, hvad der også er klogt i den helt specielle danske folkekirke-konstruktion. Det har imidlertid ofte endt i gammeldags regelstyring, mens der undertiden har manglet samtale om værdier og visioner. Nu har Stiftsrådene vist sig som vigtige deltagere og samtalepartnere både for de lokale sogne, provstier, for kirkeministerium og for biskopperne. Ligesom i menighedsråd skal stiftsrådene huske, at det hele ikke kommer til at handle om regler og økonomi, men om vor kerneydelse: det levende ord! Mine ønsker til emner i Stiftsrådet? Kærlighed til folkekirken og stolthed over folkekirken. Folkekirken er noget helt specielt, måske verdens bredeste og dermed også fladeste kirke. Vi kommer aldrig til at ligne en lille frikirke, hvor man samtidig er ét stærkt socialt fællesskab. Folkekirkens nerve er, at den vil, som englene sang det, være en god nyhed for hele folket. Ikke kun for de særligt engagerede. Det er undertiden lidt fladt, men så må vi arbejde på dybden, f.eks, der hvor en kirkefremmed opsøger kirken med en dåb, et bryllup, en begravelse. Økonomisk ansvarlighed. Vi har ladet skatten glide opad i en periode, og det er uholdbart. Vi skal huske at klappe ad vore successer. Alt for mange møder i folkekirken starter med en negativ fornemmelse og brok. Det går dårligt. Det fungerer ikke. Se, hvor få der var til sidste gudstjeneste. Vi skal se vore successer: en fantastisk medlemsandel af befolkningen midt i en globaliseringstid. Minikonfirmander og konfirmander myldrer omkring os. Når vi inviterer, så kommer folk! Lars Kirkeby 8

9 Nyt fra menighedsrådet Ved Tom Ebbe Jakobsen Organist Da organist Gethin Davies-Jones i marts måned 2009 tiltrådte som konstitueret organist i Balle Sogn, var aftalen, at han skulle varetage denne funktion indtil udgangen af august måned Heldigvis har vi kunnet beholde Gethin Davies-Jones et par måneder mere, men med udgangen af kirkeåret er det slut, idet Gethin flytter til England. Menighedsråd Det har været en fornøjelse at lytte til den orgelmusik, som Gethin Davies-Jones har ladet kirkerummene fylde med, og Balle Menighedsråd takker for en god musikledsagelse til gudstjenester og kirkelige handlinger og for nogle rigtig gode koncerter. Stillingen som organist i Balle Sogn har i november måned 2009 været opslået, og Balle Menighedsråd er i øjeblikket i færd med en endelig ansættelse af fast organist, og vi håber at kunne byde den nye organist velkommen inden jul. Klokkeringning I og med at både Hvinningdal og Balle Kirke nu har automatisk klokkeringning, har Balle Menighedsråd besluttet, at der fremover skal være differentieret klokkeringning. Solen skal fortsat ringes op kl hele året. Solnedgangsringningen er sat til kl i vinterhalvåret og kl i sommerhalvåret. Musikalsk løft De kirkegænger, der benytter Hvinningdal Kirke, vil erfare, at der er kommet et flygel i kirken. Der er sikkert også mange, der har kunnet høre, hvordan musikken folder sig ud, når der spilles på flyglet. Flyglet står midlertidigt her i kirken, men ejeren vil gerne afhænde det til en meget fornuftig pris, da han tager ophold i England. Det er et Kawai GE-30 flygel bygget i Japan, og det er fra Flyglet er i meget flot stand og klinger godt med et basregister. Akustikken i Hvinningdal Kirke passer instrumentet perfekt. Med flyglet vil kirkerummet kunne anvendes til koncertsal og vil også passe bedre til akkompagnement af rytmiske salmer. - Et fantastisk løft for musikken i Hvinningdal Kirke ved gudstjenester, kirkelige handlinger og i særdeleshed ved fremtidige koncerter. Menighedsrådet har drøftet mulighederne for køb af dette fine flygel, men i disse finanskrise tider er vores budget jo også ramt. Vi vil så ad denne vej forsøge, om der er nogle, der vil donere et beløb, stort eller lille, til indkøb af flyglet. Ønsker man at se og høre det spille, så bruges det ved vore gudstjenester, men hvis man er nogle grupper, der vil hjælpe med donation, så vil en demonstration kunne etableres. Opgaven er at få indsamlet kr ,- til køb af flyglet. Som tovholder for projektet vil man kunne kontakte Kai Paulsen på: og på tlf.: For menighedsrådet Kai Paulsen 9

10 Sogneindsamling Sogneindsamling 2010 Indsamlingen går til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med sult og klimaforandringer - også i år deltager Balle Sogn Josephine Bwanali har ikke mad nok til at mætte sine fire børn hver dag. Den lille jordlod, som hun dyrker sammen med sin mor, giver ikke udbytte nok. Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde kan hjælpe den fattige mor i Malawi og andre som hende. Nogle regioner i verden rammes ofte af naturkatastrofer som oversvømmelser og tørke. Klimaforandringerne forstærker disse naturkatastrofer. Omkring 70 procent af verdens fattigste lever i landområder, hvor de er dybt afhængige af adgang til jord, vand, såsæd og kreditter for at kunne skaffe sig mad på bordet. I områder, der er særlig hårdt ramt af klimaforandringer, har familier også brug for teknologi, der kan hjælpe dem til at leve med klimaforandringer og skabe bæredygtigt landbrug. Mange af verdens fattigste sulter, fordi de ikke har adgang til disse ressourcer. Bekæmpelse af sult har været en kernesag for Folkekirkens Nødhjælp siden Daglig, udmarvende sult er et af de mest grundlæggende vilkår i mange fattige lande. Derfor har Folkekirkens Nødhjælp i sit arbejde blandt verdens fattigste fokus på at bekæmpe sult og nød og støtte de fattige i deres ret til mad og et værdigt liv. Klimaforandringer betyder, at antallet af sultende stiger. Det rammer fattige særlig hårdt, fordi de hverken har råd eller teknologi til at sikre sig mod tørke, oversvømmelser og stigende vandstand i verdenshavene. 1,4 mia. mennesker lever i ekstrem fattigdom (for under en dollar om dagen) Mere end 1 milliard mennesker lever i daglig sult Hver dag dør mennesker på grund af sult Klimaforandringer kan tvinge en kvart milliard mennesker på flugt i løbet af de kommende år Kilder: WFP (FN s Verdensfødevareprogram), FAO (FN s Fødevare- og Landbrugsorganisation) Folkekirkens Nødhjælp arbejder med at forebygge sult og skabe fødevaresikkerhed: De støtter sultbekæmpelse lokalt med blandt andet såsæd, mikrokreditter til kvinder, landbrugsuddannelse, vandopsamling, etablering af køkkenhaver, hønsehold og opbevaring af afgrøder. De hjælper fattige med at forebygge og tilpasse sig konsekvenserne af klimaforandringerne ved fx at indføre ny teknologi til udnyttelse af vind- og solenergi, bygge oversvømmelsessikre huse, anlægge vandingskanaler, dæmninger og etablere kornbanker, hvor korn opbevares til dårlige tider og dermed sikrer familiernes overlevelse under næste katastrofe. Vil du være med til at give verdens fattigste mulighed for at ændre deres liv? Så meld dig som indsamler den 7. marts hos sognepræst Martin Ishøy: eller

11 Kunst Kunst i Balle Sognegård Billedkunstlærer for 4. årgang Kimie Rochat viser et eget selvportræt af samme slags, som eleverne laver. 3. og 4. årgang fra Hvinningdalskolen udstiller selvportrætter og billeder inspireret af Henry Heerup Mange kender Heerup, og alle kender sig selv. Og dog. Heerups sans for form, farve, symbol og fantasi rummer oceaner af inspiration og kreative potentialer, og hvert billede eleverne fra 3. årgang laver, er en personlig version af den gamle mesters fortælleglæde og sans for livsfornyelse. Hvem skulle have mere forstand på det end niårige børn? Selvportrætterne fra 4. årgang er resultatet af en undervisning, hvor børnene har arbejdet med at udtrykke sig i dobbelt forstand. Det er i bogstaveligste forstand sig selv de udtrykker i selvportrætterne, som er lavet med Canan d Ache på foto. Men den æstetiske læreproces, der har ført frem til portrættet, har også stimuleret børnenes evne til at se (frem for at tænke analytisk) og give sit syn udtryk i billedet, så portrætterne netop giver personligheden udtryk. Kom forbi og se en rigtig stor udstilling, som løber fra midt i december til udgangen af januar. Simon Aaen udstiller i Balle Sogn I februar og marts måned udstiller billedkunstner Simon Aaen sine billeder i Balle Sognegård. Simon Aaen er født i 1978 og er uddannet fra Århus Kunstakademi i Simon Aaen har en lang række udstillinger bag sig. Simon Aaens billeder er lyse, komplekse, mættede med detaljer og indbyder til udforskning. En del billeder er inspireret af bibelfortællinger, men fremstillingen af naturen er central. Hans billeder synes at tiltrække sig ens blik og opfordre til nærlæsning og fortolkning. Han henter inspiration til mange af sine værker fra naturen og forsøger at gengive de stemninger naturen, kan påvirke os med. I de religiøse motiver foretrækker han ofte at skildre de beretninger, hvor Jesus overskrider de normale menneskelige grænser. Stormen på søen. 11

12 Det sker Familiegudstjeneste i Hvinningdal Kirke søndag den 29. november kl søndag i advent Søndag den 29. november tænder vi det første lys i adventskransen ved en familiegudstjeneste i Hvinningdal Kirke. Der udstilles billeder, som Hvinningdalskolens minikonfirmander har malet. Gudstjenesten er ved Lars Kirkeby. Klima-Klokke-gudstjeneste i Balle Kirke søndag den 13. december kl v/martin Ishøy Gudstjenesten er en del af et verdensomspændende initaitiv Læs Fokus side 3 Sogneaften i Balle Sognegård torsdag den 21. januar kl m/forfatter Anna Kløvedal Koncerter Koncert i Balle kirke tirsdag den 1. december kl Julekoncert ved Ballekoret under ledelse af korleder Tove Stenderup. Desuden medvirker sognepræst Helle Kampmann, organist Grete Ringgaard og kordegn Jørgen Jensen. Efter koncerten er der gløgg og æbleskiver i Sognegården. Koncert i Balle kirke tirsdag den 8. december kl Julekoncert med Balleskolens Brass Band, som spiller julen ind med festlig messingmusik og fællessalmer under ledelse af Jens Nørby. Efter koncerten er der gløgg og æbleskiver i Sognegården. Om at bære det ubærlige fortæller forfatter til bogen Ingenmandsland Anna Kløvedal om, hvordan hun forholder sig til de to begreber, der først ramte hende, da hendes datter blev syg: Uretfærdighed og meningsløshed. Dernæst om sin nye identitet som et sørgende menneske. Om omgivelsernes reaktioner i den første tid, og hvordan forløbet ændrede sig, som tiden gik. At miste et barn er et livsvilkår, man altid skal leve med, og derfor bliver tilværelsen en overvejelse af, hvordan man forholder sig til sine egne og andres forventninger. Foredraget er både for professionelle og mennesker, der kommer tæt på sygdom og død, og mest af alt for dem, der har mistet, eller som arbejder med mennesker, der har mistet. Entre 30 kr. inkl. kaffe. 12

13 Det sker Spaghettigudstjeneste i Balle Kirke onsdag den 27. januar kl Onsdag den 27. januar er der spaghettigudstjeneste i Balle Kirke. Vi begynder kl med en kort gudstjeneste, og derefter er der mad og lidt sjov i sognegården. Det er gratis for børn og koster 20 kr. for voksne. Gudstjenesten er ved Lars Kirkeby. Tilmelding til kirkekontoret senest dagen før på tlf eller mail Dåbstræf i Balle Kirke lørdag den 6. februar kl Alle børn, der i 2010 fylder 5 år og er bosiddende i Balle Sogn, vil i begyndelsen af januar modtage en indbydelse til dåbstræf. Så er det nemlig en 4-5 år siden, børnene blev døbt enten i Balle Sogn eller et helt andet sted. Det vil vi gerne fejre med denne invitation til dåbstræf. Hvis man af en eller anden grund ikke modtager en indbydelse, er man velkommen til at kontakte os. Hvis man ønsker at få en reminder, når spaghettigudstjenesten nærmer sig, eller når der er et andet børnevenligt arrangement, kan man ligeledes sende en mail til førnævnte mailadresse. Fernisering og sogneaften i Balle Sognegård tirsdag den 2. februar kl Fastelavnsgudstjeneste i Balle Kirke søndag den 14. februar kl Søndag den 14. februar er der fastelavnsgudstjeneste i Balle Kirke med efterfølgende tøndeslagning i sognegården og lækre fastelavnsboller. Gudstjenesten er ved Lars Kirkeby i samarbejde med De grønne pigespejdere. Den 2. februar vil Simon Aaen ved en kombineret fernisering og sogneaften fortælle om sin kunst og sine billeder. Specielt vil Simon Aaen fortælle om sine overvejelser vedrørende forholdet mellem kunst og kristendom. Vi vil komme ind bag kunsten, hvor den opstår og bliver skabt. Vel mødt til en festlig gudstjeneste, hvor vi glæder os til at se de flotte og sjove udklædninger. Entre 30 kr. inkl. kaffe 13

14 Det sker Babysalmesang i Balle Kirke Mandag den 1. marts kl begynder et nyt hold babysalmesang i Balle Kirke. Vi tilbyder endnu engang formiddage med salmesang og sæbebobler. Efter salmesangen drikker vi kaffe i sognegården. Vi mødes ca. 8 gange. Det koster 200 kr. at deltage og inkluderer en cd med salmer, kaffe og rundstykker. Kontakt Lone Skaaning Rasmussen. Mail: eller tlf Balle Pensionistforening i samarbejde med Balle Menighedsråd Torsdag den 3. december kl. 13 afholdes julehygge- eftermiddag i Øster Bording Forsamlingshus. Vi indleder med at spille Julebingo på 10 omgange. Der er 2 spilleplader til hver med i entréprisen. Derefter er der kaffe. Så kommer Silkeborg Seniorkor og underholder os med julemelodier/sange og støtter os i fællessangen. Dagen slutter med Lucia optog kl. ca NB. Der udloddes ca. 50 gevinster i løbet af dagen! Pris : 100 kr. Tilmelding senest 26. november på tlf eller mellem kl Alle er meget velkommen. Sæsonstart i Hvinningdal Sangforening Vi mødes hver anden torsdag aften i Hvinningdal Kirke - med det formål at synge sange, vi holder af. Vi er ikke et kor, men en sangforening, som synger et blandet repertoire. Vintersæsonen starter torsdag den 28. januar 2010 kl Betaling er 25 kr. hver gang vi deltager. Alle er velkomne. Torsdag den 14. januar kl. 14 vinterhygge eftermiddag i Øster Bording Forsamlingshus. Museumsinspektør Keld Dalsgaard Larsen vil fortælle muntre og sørgelige tildragelser i gammel Balle Sogn og den nye Silkeborg Kommune. Forandringerne fra det tidligere landbosamfund og frem til nutidens industrisamfund. Hvad blev der af den hjemmegående husmor? Kaffegilderne? Juleslagtningerne? Købmanden på hjørnet? og meget mere. Pris: 60 kr. Alle er meget velkommen. Torsdag den 11. februar kl. 14 hygge eftermiddag i Øster Bording Forsamlingshus.. Vi får besøg af Sangerinden, Ulla Gaardsøe, der synger sange og viser, blandt andet bakkesange, med flere. Pris: 60 kr. Alle er meget velkommen. 14

15 Det sker JULEHJÆLP Balle Sogn råder over en mindre fond kaldet»balle Sognepleje«. Der kan gives hjælp, hvor man er i en særligt vanskelig situation f.eks. op til jul, eller i forbindelse med dåb eller konfirmation. Man skal bo i Balle Sogn og skrive eller ringe til en af præsterne. Alle oplysninger behandles fortroligt. Kirke-Taxa I forbindelse med gudstjenester og kirkelige arrangementer kan taxi rekvireres hos Silkeborg Taxa, tlf med henvisning til Balle Sogn, som afholder udgiften. Menighedsrådsmøder Tidspunkter: Se INDSAMLINGER 2. søndag i advent: Kirkeligt samfunds arbejde i Sydslesvig Juleaften: Folkekirkens Nødhjælp 1. Juledag: Børnesagens fællesråd Nytårsdag: Det Danske Bibelselskab 1. søndag e.h.3 konger: Kirkens Korshær Sidste søndag e.h.3 konger: Balle sognepleje 1. søndag i fasten: Y s men Gudstjenester Ballelund kl (kaffe fra kl ) 8. dec. nadver Adventshygge ved præsterne Helle og Lars og Lone 23. dec. julegudstjeneste Martin Ishøy 12. jan. nadver Lars Kirkeby 26. jan. Helle Kampmann 9. feb. nadver Unna-Pernille Gjørup 23. feb. Lone Skaaning Rasmussen 15

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET Glostrup DECEMBER 2013 JANUAR FEBRUAR 2014 Forsidebilledet Forsidebilledet er et vintermotiv af den gamle middelalderkirke, taget fra en usædvanlig vinkel. Billedet

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Egå Kirkeblad. Julen i Egå Kirke. Det moderne menneskes fristelse. Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle. Nr. 54-2014 December Januar Februar

Egå Kirkeblad. Julen i Egå Kirke. Det moderne menneskes fristelse. Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle. Nr. 54-2014 December Januar Februar Nr. 54-2014 December Januar Februar Julen i Egå Kirke Det moderne menneskes fristelse Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle Kirkekontoret Kordegn Anette Ingvartsen Tlf.: 86 22 79 66 ain@km.dk Kirketjener

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg.

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet I denne søde juletid af Aage Arbjerg, 2011 (olie på lærred). Selv om det ikke altid er nemt at være menneske, så er det kristendommens pointe, at vi må glæde

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR VEJLE VEST NR 4 17. Årgang 2007 1 NOVEMBER DECEMBER JANUAR Jul i din kirke 10. klasses egen skole Mange arrangementer AAB i 75 år 2 FRA REDAKTØREN Leder af Birgit Flindt Tillykke Et stort tillykke skal

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 avedøre kirke marias engel se side 13 marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 NR: 87 Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

At give er en gave i sig selv

At give er en gave i sig selv nr. 7 MARTS - MAJ 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev At give er en gave i sig selv Fastetid og sogneindsamling står for døren, og vi kan alle give noget tid, penge eller nærvær. Mød Anette Schiødt Thorsen

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

December - Januar - Februar 2014-15 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn

December - Januar - Februar 2014-15 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn December - Januar - Februar 2014-15 KIRKEBLADET Nykøbing Mors Sogn Adresser Provst Mette Moesgaard Jørgensen Toftegade 23 Tlf. 97 72 02 72 memj@km.dk Træffes ikke mandag Sognepræst Lars Højlund Tingvej

Læs mere