Balle Sogns Kirkeblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Balle Sogns Kirkeblad"

Transkript

1 Balle Sogns Kirkeblad December januar februar 2009/2010 Balle Sogn Balle Bygade Silkeborg 1

2 Redaktionen Kirkekontoret: Balle Bygade 3 tlf , fax Åbent man.-fre. kl Torsdag tillige Kordegn: Jørgen Lundholm Jensen Kordegneassistent: Anny Elisa Calundan Sognegården: (køkken) tlf Sognepræst: Lars Kirkeby, Dalvejen 55 tlf , Træffes bedst tirsdag og torsdag mandag Træffes ikke fredag Sognepræst: Martin Ishøy, Frejasvej 17 tlf , Træffes inden for rimelighedens grænser Træffes ikke mandag Sognepræst: Helle Kampmann Dalvejen 55, tlf Træffes bedst tirsdag 18-19, torsdag Træffes ikke fredag Sognepræst/Sognemedhjælper: Lone Skaaning Rasmussen Hagenstrupvej 21, 8860 Ulstrup Tlf Træffes ikke fredag Graver og kirketjener: Conny Ganshorn Christensen Kontortid tirsdag og torsdag Tlf.: / Redaktion: Martin Ishøy (ansvarshavende) Lars Kirkeby Helle Kampmann Lone Skaaning Rasmussen Villy Larsen Tom Ebbe Jakobsen Hanne Østergaard Anny Elisa Calundan (sekretær) Kirketjener i Hvinningdal: Dianna Marciniak, tlf Hvinningdal Kirke: Tlf Buskelundvej 3, 8600 Silkeborg Organist: Vakant Formand: Tom Ebbe Jakobsen, Højervej 7 tlf , Næstformand: Kirsten Bjerre Petersen Hjort Nielsens Vej 16, tlf Kirkeværge: Villy Larsen, Hvinningdalvej 67 Tlf , Balle FDF Kontaktperson: Ulla Høgild Berg Tlf , De grønne pigespejdere BALLEHUSET 7-10 år: Conni Gregersen Petersen Hjejlevej 24, tlf år: Vivian Edlund Ege Alle 216, tlf De grønne pigespejdere HVINNINGDAL Lene Greve Ege Alle 211 tlf Balle Pensionistforening Vera Juul, Balle Kirkevej 43 A, tlf Forsidebillede: Balle Kirke i vinterdragt 2

3 Fokus Kom til klima-klokke-gudstjeneste i Balle Kirke Vor tro er ej på hvad som helst, man kristendom vil nævne, men på ham, os har skabt og frelst og fører på det jævne. Vi tror, at Gud er verdens skaber, og at han ønsker sin skabnings lykke og gode liv. Men nu kan vi konstatere, at klimaforandringerne truer Guds skaberværk på en lang række områder. Mennesker gøres til klimaflygtninge, store dele af klodens artsmangfoldighed er truet, og de kommende generationer går en meget usikker og skræmmende fremtid i møde. Derfor indbyder vi alle mennesker til klimaklokkegudstjeneste i Balle Kirke. Klimaforandringerne berører mange af os dybt, fordi det handler om hele klodens fremtid. Gudstjenesten sætter ord på følelserne, og giver mulighed for at henvende sig til Gud med bøn og salmer og at møde det evangelium, som giver håb og retning til verden. Desuden er gudstjenesten en del af et verdensomspændende initiativ, hvor kirker jorden rundt lader kirkeklokkerne lyde som symbolske udtryk for alarm, håb og handling. Vi er virkelig alarmerede og har inderligt brug for håb, og det er afgørende, at vore handlinger er båret af evangeliets fred og glæde. Det samme budskab vil samme dag udgå fra Københavns Domkirke, hvor H.M. Dronning Margrethe og mange internationalt kendte kirkefolk er samlede til en gudstjeneste som vores i Balle bare lidt større. I forbindelse med gudstjenesten bliver klokken brugt til at slå de 350 slag, som symboliserer den højeste tilrådelige koncentration af CO2 i atmosfæren (350 ppm), hvis vi skal undgå, at klodens temperatur stiger med mere end 2 i løbet af dette århundrede. Alle gode gaver, de kommer oven ned. Til høstgudstjenester takker vi Gud for de goder, som vi får i kraft af klima og miljø. Det er de goder, klimaforandringerne har sat på spil. Deltag derfor i gudstjenesten: Søndag den 13. december kl i Balle Kirke På menighedsrådets vegne, sognepræst Martin Ishøy 3

4 Kristentro Jesses træ eller Isajs julekalender Af Martin Ishøy Julen er nær, og julen er en fest med mange kilder eller årsager. Inden de blev kristne, fejrede de gamle nordboere jul ved solhverv. Det blev de ved med, da de blev kristne. Nu havde julen bare fået nogle ekstra dybder. Nogle meget vigtige ekstra dybder. Nu vidste de gamle, at solhvervet ikke kun viste gudernes gunst, men at det var et tegn fra Gud på en virkelighed, der på samme tid skulle vokse i verden og overskride denne verden. Nok var det koldt og mørkt og som i dag tilmed i adskillige betydninger, men der var tændt et lys med solhverv for hjerterne kolde (som en digter langt senere skrev). Med tiden skulle de gamle opdage flere og flere lag og betydninger i julen og i tiden op til. Jeg ved ikke, hvornår man begyndte at lave julekalendere, men det gør vi i dag, og det er også et bidrag til forståelse af julen. Julen er en fest, og skam få den der ikke glæder sig til en fest. Men julekalenderen kan være meget mere og andet end en nedtælling. Den kan bestå af 24 eller et andet antal punkter, som har symbolsk betydning, og som fortæller en historie, som har noget at gøre med det, der skal til at ske. Et eksempel på det er Jessetræet, som ikke er ret kendt i Danmark. Men nu er Halloween en blevet en dansk begivenhed, så hvorfor ikke Jessetræet? På dansk skal det slet ikke hedde Jessetræ. Det gør det bare på engelsk. Det er, fordi englænderne traditionelt bruger det navn for den gammeltestamentlige Kong Davids far Isaj. Ham er der nok nogle, der kender; bibellæsere i hvert fald. Mange kender ham fra udtrykket; der skyder et skud af Isajs stub. Det skud er præcis, hvad Jessetræet (eller altså Isajtræet) er. Isaj-træet er det skud, der skyder af den nedbrudte træstub, og giver håb, når det ser mørkest ud det skud der lige som solhvervet giver livsmod og varme til nedbøjede hjerter, og tro på at Gud og kærligheden skal sejre på trods af mørkemænd og truende undergang. Fra Bibelen lærer vi en historie om det ydmygedes oprejsning og det godes sejr, som gennemspilles mange gange. Isajs rodskud er David, kong David som genrejser riget, så det kan gå i arv til hans søn, den vise Salomon. Men Isajs rodskud er også, hvad ingen kan være i tvivl om, Jesus, der også er soles sol fra Betlehem, som kom til Jorden for som solhvervsmanden at lyse for alle, der sidder i mørke og dødens skygge. Isajs rodskud vokser og bliver et stamtræ, hvorpå alle de befinder sig, som hører Jesus til, og hvorfra de alle næres af den saft, der strømmer fra stammen, som er Jesus Kristus selv. Isajs stub, Jessetræet, taler med andre ord et af de stærkeste billedsprog i kristendommen, og derfor er det intet under, men tværtimod helt oplagt, at nogen har fundet på at gøre det til en slags julekalender eller adventskalender eller en kalender helt for sig selv... Ligesom Jessetræet i øvrigt også, og i middelalderen i høj grad, optrådte uden specifik tilknytning til Julen. De, som har besøgt den fantastiske og utroligt tankevækkende katedral i Chartres, har måske betragtet det smukke glasmosaikvindue, som er et Jesse-stamtræ med Jesus som fuldendelsen. Der er syv generationer i det symbolske billede, og dette syvtal er ofte blevet set som udtryk for Helligåndens syv 4

5 Kristentro gaver, hvormed Gud helliggør de troende. Så overraskende denne tolkning end er, er den ret oplagt, fordi de to vers, der i Esajas Bog i Det Gamle Testamente følger efter verset, som bruger udtrykket Isaj rodskud (eller som der står i den nugældende oversættelse en kvist fra Isajs stub Esajas Bog 11,1) opregner de syv gaver eller dyder (visdom, indsigt, råd/dømmekraft, styrke/mod, kundskab, fromhed og gudsfrygt). Man har set det som en slags stadielære, hvorigennem den troende i Helligåndens kraft kommer nærmere Gud. Det er i grunden nærliggende at bruge disse syv gaver som stationer på vejen til Jul eller altså at bruge dem som julekalenderens holdepunkter. For den, der holder af himmelstormende tanker, er der intet til hinder for at tænke denne bevægelse frem mod julens centrum sammen med de vise mænd fra østerland som også måtte avancere gennem mange udfordringer, før de ved Helligåndens og stjernens mellemkomst nåede frem til Betlehem og Gud, der var blevet menneske. Der er syv helligåndsgaver på Jessetræet. Men december har 24 dage, før det bliver jul, og der er ingen regler for, hvordan man laver sin Jesse-julekalender. En brugt løsning på den øvelse er at lægge ud med Adam og Eva den første dag og så fortsætte med bibelske personer, 24 i alt, for at ende med Jesu fødsel som den sidste. Her til lands kan vi se Jesus og Josefine genudsendt i fjernsynet. Hvorfor dog ikke lave en julekalender, der dykkede ned i alle de spændende historier i Jesu stamtræ? Sådan en julekalender ville byde på en grundig fortælling om ikke alene hvor julen kommer fra, men også hvad den skal til for som højtid betragtet. I denne bibelillustration (af Jesse-træet) fra 1180 ser man Helligåndens syv gaver symboliseret som duer, der omgiver Kristi (skægløse) ansigt øverst. Det er selvfølgelig højtidelig- og festligholdelsen af Jesu fødsel, men dermed er det også bekræftelsen af, hvor vi skal hen med livet og verden og hvorfor. Vi skal derhen hvor glæden strømmer over, fordi det smukkeste og rigtigste i verden lykkes; denne verdens liv fornyes. Og hvorfor: fordi verdens skaber, Gud, elsker denne verden så meget, at han blev kød, dvs. blev et menneske blandt mennesker, for at vi mennesker skulle komme til Gud. Gud er begyndelsen og enden, meningen og målet, og julen er Guds måde at gøre os delagtige i meningen og målet. Jessetræet er en af vores måder at forstå det på. 5

6 Tilbageblik Pensionisteftermiddag i Balle Kirke og Sognegård tirsdag den 29. september kl Pensionisteftermiddagen begyndte i Balle Kirke kl med gudstjeneste ved Helle Kampmann. Efter gudstjenesten ventede der os varm kaffe og smurte boller og lagkager i Sognegården, som værtinde Annette Benfeldt Jensen stod for. Efter at kaffe og kage var indtaget, så kom 2. afdeling, hvor Helle Kampmann læste Henrik Ibsens digt Terje Vigen op og efterfølgende fortalte den historiske baggrund for digtets tema. Et digt mange af de tilstedeværende kunne huske fra deres skoletid som en del af pensum. Organist Gethin Davies-Jones og kordegn Jørgen Lundholm spillede og sang Carl Nielsens smukke sang: Sænk kun dit hoved, du blomst og Lær mig nattens stjerne. Det blev en dejlig indholdsrig dag i solskin med hele 55 tilmeldte pensionister fra Balle Sogn. Stor tak til Vera Juul og Svend Eriksen fra Balle Pensionistforening og alle de andre frivillige, der bidrog med at gøre denne udflugtsdag mulig for pensionisterne i Balle Sogn. Helle Kampmann Kristendoms- og Kulturugen i tilbageblik Også i år var Balle stærkt involveret i Kristendoms- og Kulturugen i Silkeborg Kommune. Der var mange mennesker herfra, som på eget initiativ deltog i én eller flere aktiviteter. Og det er jo hele ugens mening: at alle mennesker finder glæde i det, der foregår, og får en kulturoplevelse med kristen kant, hvad enten det er musik, foredrag, lysfyldte kunstværker eller egne lysfyldte fotografier (begge dele på Silkeborg Bad) eller gudstjenester eller..eller. Fra kirkens side holdt vi den årlige minikonfirmand-forestilling på Ballelund Plejehjem. 6

7 Tilbageblik Traditionen tro medvirkede et hold minikonfirmander fra Hvinningdalskolen ved gudstjenesten på Ballelund i anledning af KK-44 ugen. 3b sang først Sov sødt, barnlille og opførte derefter et lille bibeldrama, nemlig fortællingen om tolderen Zakæus. Minikonfirmanderne deltog i resten af gudstjenesten det bedste, de kunne, og i nogenlunde ro og orden. Til slut delte minikonfirmanderne roser ud til de fremmødte fra Ballelund. Jeg tror både børn og ældre havde en hyggelig eftermiddag. På gudstjenestefronten blev der dels holdt en klimastafet -gudstjeneste for konfirmander og deres forældre. Velbesøgt og vellykket. Stafetten var tre symbolske klimagenstande, nemlig en sten, der er kommet til syne under en smeltende gletsjer på Grønland, en koral fra Stillehavet, der er død på grund af stigende vandtemperaturer og en indtørret majskolbe fra Malawi, hvor klimaforandringerne har medført tørke, og høstudbyttet svinder med skræmmende hastighed. De samme tre klimagenstande indgik i skumringsgudstjenesten på silkeborg Bad, som er den årlige, smukke og andagtsfulde gudstjeneste i panoramasalen på Silkeborg Bad, hvor der også var smuk og velvalgt musik for cello, violin og flygel. Hver formiddag i ugen befandt Martin Ishøy sig på Ferskvandscentret Aqua, hvor han sammen med de stedlige naturvejledere førte mange og 9. klasser fra kommunens skoler gennem et projekt, hvor kristendom og naturfag blev tænkt sammen og klimaforandringerne blev diskuteret på baggrund af de konkrete naturfænomener, man kan opleve på Aqua. Lone Skaaning Rasmussen og Martin Ishøy 7

8 Stiftsråd Stiftsråd et nyt trin i folkekirkens demokrati Fra og med i år har folkekirken formelt fået indført såkaldte stiftsråd. Allerede for 4 år siden blev disse indført som prøveordning i visse stifter, bl.a. Århus stift, som vi hører til. I hvert stift skal der fra den 1. november 2009 være et stiftsråd. Det blev besluttet med en ændring i foråret 2009 af lov om folkekirkens økonomi. Stiftsrådene træder i stedet for stiftsudvalg vedrørende økonomi, som blev indført i 1986, og stiftsudvalg vedrørende mellemkirkeligt arbejde, som blev indført i Stiftsrådene træder også i stedet for de stiftsråd m.v., der i nogle år har fungeret i flere stifter på forsøgsbasis. Hvert stiftsråd skal bestå af biskoppen, domprovsten, 1 repræsentant for stiftets provster, 3 repræsentanter for stiftets præster samt 1 menighedsrepræsentant fra hvert provsti. I det foregående Stiftråd var jeg en af de 3 præster, og i det nyvalgte stiftsråd er vor menighedsrådsformand Tom Ebbe Jakobsen med. Som et sogn, der står foran et kirkebyggeri, har vi stor interesse i stiftsrådets virke også på dette område. Det vigtigste ved Stiftsrådet i opstarten er bevidstheden om, at demokratiske og styringsmæssige forandringer er nødvendige, netop for at bevare nogle gamle værdier i vor folkekirke, først og fremmest kirkens store berøringsflade med det folkelige. Der tales undertiden om organisationer, der har for stor overbygning, for mange ledere og mellemledere, for mange udvalg i forhold til fodfolket. Folkekirkens problem i dag synes næsten at være det modsatte: På mellemdækket med sogne og menighedsråd er der livlig aktivitet, men kirkens overbygning har været ret smal og det demokratiske synes at forsvinde et sted imellem provstierne og stifterne. Både folketing og kirkeministerium har ofte prøvet at udøve indflydelse efter devisen så lidt styring som mulig, hvad der også er klogt i den helt specielle danske folkekirke-konstruktion. Det har imidlertid ofte endt i gammeldags regelstyring, mens der undertiden har manglet samtale om værdier og visioner. Nu har Stiftsrådene vist sig som vigtige deltagere og samtalepartnere både for de lokale sogne, provstier, for kirkeministerium og for biskopperne. Ligesom i menighedsråd skal stiftsrådene huske, at det hele ikke kommer til at handle om regler og økonomi, men om vor kerneydelse: det levende ord! Mine ønsker til emner i Stiftsrådet? Kærlighed til folkekirken og stolthed over folkekirken. Folkekirken er noget helt specielt, måske verdens bredeste og dermed også fladeste kirke. Vi kommer aldrig til at ligne en lille frikirke, hvor man samtidig er ét stærkt socialt fællesskab. Folkekirkens nerve er, at den vil, som englene sang det, være en god nyhed for hele folket. Ikke kun for de særligt engagerede. Det er undertiden lidt fladt, men så må vi arbejde på dybden, f.eks, der hvor en kirkefremmed opsøger kirken med en dåb, et bryllup, en begravelse. Økonomisk ansvarlighed. Vi har ladet skatten glide opad i en periode, og det er uholdbart. Vi skal huske at klappe ad vore successer. Alt for mange møder i folkekirken starter med en negativ fornemmelse og brok. Det går dårligt. Det fungerer ikke. Se, hvor få der var til sidste gudstjeneste. Vi skal se vore successer: en fantastisk medlemsandel af befolkningen midt i en globaliseringstid. Minikonfirmander og konfirmander myldrer omkring os. Når vi inviterer, så kommer folk! Lars Kirkeby 8

9 Nyt fra menighedsrådet Ved Tom Ebbe Jakobsen Organist Da organist Gethin Davies-Jones i marts måned 2009 tiltrådte som konstitueret organist i Balle Sogn, var aftalen, at han skulle varetage denne funktion indtil udgangen af august måned Heldigvis har vi kunnet beholde Gethin Davies-Jones et par måneder mere, men med udgangen af kirkeåret er det slut, idet Gethin flytter til England. Menighedsråd Det har været en fornøjelse at lytte til den orgelmusik, som Gethin Davies-Jones har ladet kirkerummene fylde med, og Balle Menighedsråd takker for en god musikledsagelse til gudstjenester og kirkelige handlinger og for nogle rigtig gode koncerter. Stillingen som organist i Balle Sogn har i november måned 2009 været opslået, og Balle Menighedsråd er i øjeblikket i færd med en endelig ansættelse af fast organist, og vi håber at kunne byde den nye organist velkommen inden jul. Klokkeringning I og med at både Hvinningdal og Balle Kirke nu har automatisk klokkeringning, har Balle Menighedsråd besluttet, at der fremover skal være differentieret klokkeringning. Solen skal fortsat ringes op kl hele året. Solnedgangsringningen er sat til kl i vinterhalvåret og kl i sommerhalvåret. Musikalsk løft De kirkegænger, der benytter Hvinningdal Kirke, vil erfare, at der er kommet et flygel i kirken. Der er sikkert også mange, der har kunnet høre, hvordan musikken folder sig ud, når der spilles på flyglet. Flyglet står midlertidigt her i kirken, men ejeren vil gerne afhænde det til en meget fornuftig pris, da han tager ophold i England. Det er et Kawai GE-30 flygel bygget i Japan, og det er fra Flyglet er i meget flot stand og klinger godt med et basregister. Akustikken i Hvinningdal Kirke passer instrumentet perfekt. Med flyglet vil kirkerummet kunne anvendes til koncertsal og vil også passe bedre til akkompagnement af rytmiske salmer. - Et fantastisk løft for musikken i Hvinningdal Kirke ved gudstjenester, kirkelige handlinger og i særdeleshed ved fremtidige koncerter. Menighedsrådet har drøftet mulighederne for køb af dette fine flygel, men i disse finanskrise tider er vores budget jo også ramt. Vi vil så ad denne vej forsøge, om der er nogle, der vil donere et beløb, stort eller lille, til indkøb af flyglet. Ønsker man at se og høre det spille, så bruges det ved vore gudstjenester, men hvis man er nogle grupper, der vil hjælpe med donation, så vil en demonstration kunne etableres. Opgaven er at få indsamlet kr ,- til køb af flyglet. Som tovholder for projektet vil man kunne kontakte Kai Paulsen på: og på tlf.: For menighedsrådet Kai Paulsen 9

10 Sogneindsamling Sogneindsamling 2010 Indsamlingen går til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med sult og klimaforandringer - også i år deltager Balle Sogn Josephine Bwanali har ikke mad nok til at mætte sine fire børn hver dag. Den lille jordlod, som hun dyrker sammen med sin mor, giver ikke udbytte nok. Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde kan hjælpe den fattige mor i Malawi og andre som hende. Nogle regioner i verden rammes ofte af naturkatastrofer som oversvømmelser og tørke. Klimaforandringerne forstærker disse naturkatastrofer. Omkring 70 procent af verdens fattigste lever i landområder, hvor de er dybt afhængige af adgang til jord, vand, såsæd og kreditter for at kunne skaffe sig mad på bordet. I områder, der er særlig hårdt ramt af klimaforandringer, har familier også brug for teknologi, der kan hjælpe dem til at leve med klimaforandringer og skabe bæredygtigt landbrug. Mange af verdens fattigste sulter, fordi de ikke har adgang til disse ressourcer. Bekæmpelse af sult har været en kernesag for Folkekirkens Nødhjælp siden Daglig, udmarvende sult er et af de mest grundlæggende vilkår i mange fattige lande. Derfor har Folkekirkens Nødhjælp i sit arbejde blandt verdens fattigste fokus på at bekæmpe sult og nød og støtte de fattige i deres ret til mad og et værdigt liv. Klimaforandringer betyder, at antallet af sultende stiger. Det rammer fattige særlig hårdt, fordi de hverken har råd eller teknologi til at sikre sig mod tørke, oversvømmelser og stigende vandstand i verdenshavene. 1,4 mia. mennesker lever i ekstrem fattigdom (for under en dollar om dagen) Mere end 1 milliard mennesker lever i daglig sult Hver dag dør mennesker på grund af sult Klimaforandringer kan tvinge en kvart milliard mennesker på flugt i løbet af de kommende år Kilder: WFP (FN s Verdensfødevareprogram), FAO (FN s Fødevare- og Landbrugsorganisation) Folkekirkens Nødhjælp arbejder med at forebygge sult og skabe fødevaresikkerhed: De støtter sultbekæmpelse lokalt med blandt andet såsæd, mikrokreditter til kvinder, landbrugsuddannelse, vandopsamling, etablering af køkkenhaver, hønsehold og opbevaring af afgrøder. De hjælper fattige med at forebygge og tilpasse sig konsekvenserne af klimaforandringerne ved fx at indføre ny teknologi til udnyttelse af vind- og solenergi, bygge oversvømmelsessikre huse, anlægge vandingskanaler, dæmninger og etablere kornbanker, hvor korn opbevares til dårlige tider og dermed sikrer familiernes overlevelse under næste katastrofe. Vil du være med til at give verdens fattigste mulighed for at ændre deres liv? Så meld dig som indsamler den 7. marts hos sognepræst Martin Ishøy: eller

11 Kunst Kunst i Balle Sognegård Billedkunstlærer for 4. årgang Kimie Rochat viser et eget selvportræt af samme slags, som eleverne laver. 3. og 4. årgang fra Hvinningdalskolen udstiller selvportrætter og billeder inspireret af Henry Heerup Mange kender Heerup, og alle kender sig selv. Og dog. Heerups sans for form, farve, symbol og fantasi rummer oceaner af inspiration og kreative potentialer, og hvert billede eleverne fra 3. årgang laver, er en personlig version af den gamle mesters fortælleglæde og sans for livsfornyelse. Hvem skulle have mere forstand på det end niårige børn? Selvportrætterne fra 4. årgang er resultatet af en undervisning, hvor børnene har arbejdet med at udtrykke sig i dobbelt forstand. Det er i bogstaveligste forstand sig selv de udtrykker i selvportrætterne, som er lavet med Canan d Ache på foto. Men den æstetiske læreproces, der har ført frem til portrættet, har også stimuleret børnenes evne til at se (frem for at tænke analytisk) og give sit syn udtryk i billedet, så portrætterne netop giver personligheden udtryk. Kom forbi og se en rigtig stor udstilling, som løber fra midt i december til udgangen af januar. Simon Aaen udstiller i Balle Sogn I februar og marts måned udstiller billedkunstner Simon Aaen sine billeder i Balle Sognegård. Simon Aaen er født i 1978 og er uddannet fra Århus Kunstakademi i Simon Aaen har en lang række udstillinger bag sig. Simon Aaens billeder er lyse, komplekse, mættede med detaljer og indbyder til udforskning. En del billeder er inspireret af bibelfortællinger, men fremstillingen af naturen er central. Hans billeder synes at tiltrække sig ens blik og opfordre til nærlæsning og fortolkning. Han henter inspiration til mange af sine værker fra naturen og forsøger at gengive de stemninger naturen, kan påvirke os med. I de religiøse motiver foretrækker han ofte at skildre de beretninger, hvor Jesus overskrider de normale menneskelige grænser. Stormen på søen. 11

12 Det sker Familiegudstjeneste i Hvinningdal Kirke søndag den 29. november kl søndag i advent Søndag den 29. november tænder vi det første lys i adventskransen ved en familiegudstjeneste i Hvinningdal Kirke. Der udstilles billeder, som Hvinningdalskolens minikonfirmander har malet. Gudstjenesten er ved Lars Kirkeby. Klima-Klokke-gudstjeneste i Balle Kirke søndag den 13. december kl v/martin Ishøy Gudstjenesten er en del af et verdensomspændende initaitiv Læs Fokus side 3 Sogneaften i Balle Sognegård torsdag den 21. januar kl m/forfatter Anna Kløvedal Koncerter Koncert i Balle kirke tirsdag den 1. december kl Julekoncert ved Ballekoret under ledelse af korleder Tove Stenderup. Desuden medvirker sognepræst Helle Kampmann, organist Grete Ringgaard og kordegn Jørgen Jensen. Efter koncerten er der gløgg og æbleskiver i Sognegården. Koncert i Balle kirke tirsdag den 8. december kl Julekoncert med Balleskolens Brass Band, som spiller julen ind med festlig messingmusik og fællessalmer under ledelse af Jens Nørby. Efter koncerten er der gløgg og æbleskiver i Sognegården. Om at bære det ubærlige fortæller forfatter til bogen Ingenmandsland Anna Kløvedal om, hvordan hun forholder sig til de to begreber, der først ramte hende, da hendes datter blev syg: Uretfærdighed og meningsløshed. Dernæst om sin nye identitet som et sørgende menneske. Om omgivelsernes reaktioner i den første tid, og hvordan forløbet ændrede sig, som tiden gik. At miste et barn er et livsvilkår, man altid skal leve med, og derfor bliver tilværelsen en overvejelse af, hvordan man forholder sig til sine egne og andres forventninger. Foredraget er både for professionelle og mennesker, der kommer tæt på sygdom og død, og mest af alt for dem, der har mistet, eller som arbejder med mennesker, der har mistet. Entre 30 kr. inkl. kaffe. 12

13 Det sker Spaghettigudstjeneste i Balle Kirke onsdag den 27. januar kl Onsdag den 27. januar er der spaghettigudstjeneste i Balle Kirke. Vi begynder kl med en kort gudstjeneste, og derefter er der mad og lidt sjov i sognegården. Det er gratis for børn og koster 20 kr. for voksne. Gudstjenesten er ved Lars Kirkeby. Tilmelding til kirkekontoret senest dagen før på tlf eller mail Dåbstræf i Balle Kirke lørdag den 6. februar kl Alle børn, der i 2010 fylder 5 år og er bosiddende i Balle Sogn, vil i begyndelsen af januar modtage en indbydelse til dåbstræf. Så er det nemlig en 4-5 år siden, børnene blev døbt enten i Balle Sogn eller et helt andet sted. Det vil vi gerne fejre med denne invitation til dåbstræf. Hvis man af en eller anden grund ikke modtager en indbydelse, er man velkommen til at kontakte os. Hvis man ønsker at få en reminder, når spaghettigudstjenesten nærmer sig, eller når der er et andet børnevenligt arrangement, kan man ligeledes sende en mail til førnævnte mailadresse. Fernisering og sogneaften i Balle Sognegård tirsdag den 2. februar kl Fastelavnsgudstjeneste i Balle Kirke søndag den 14. februar kl Søndag den 14. februar er der fastelavnsgudstjeneste i Balle Kirke med efterfølgende tøndeslagning i sognegården og lækre fastelavnsboller. Gudstjenesten er ved Lars Kirkeby i samarbejde med De grønne pigespejdere. Den 2. februar vil Simon Aaen ved en kombineret fernisering og sogneaften fortælle om sin kunst og sine billeder. Specielt vil Simon Aaen fortælle om sine overvejelser vedrørende forholdet mellem kunst og kristendom. Vi vil komme ind bag kunsten, hvor den opstår og bliver skabt. Vel mødt til en festlig gudstjeneste, hvor vi glæder os til at se de flotte og sjove udklædninger. Entre 30 kr. inkl. kaffe 13

14 Det sker Babysalmesang i Balle Kirke Mandag den 1. marts kl begynder et nyt hold babysalmesang i Balle Kirke. Vi tilbyder endnu engang formiddage med salmesang og sæbebobler. Efter salmesangen drikker vi kaffe i sognegården. Vi mødes ca. 8 gange. Det koster 200 kr. at deltage og inkluderer en cd med salmer, kaffe og rundstykker. Kontakt Lone Skaaning Rasmussen. Mail: eller tlf Balle Pensionistforening i samarbejde med Balle Menighedsråd Torsdag den 3. december kl. 13 afholdes julehygge- eftermiddag i Øster Bording Forsamlingshus. Vi indleder med at spille Julebingo på 10 omgange. Der er 2 spilleplader til hver med i entréprisen. Derefter er der kaffe. Så kommer Silkeborg Seniorkor og underholder os med julemelodier/sange og støtter os i fællessangen. Dagen slutter med Lucia optog kl. ca NB. Der udloddes ca. 50 gevinster i løbet af dagen! Pris : 100 kr. Tilmelding senest 26. november på tlf eller mellem kl Alle er meget velkommen. Sæsonstart i Hvinningdal Sangforening Vi mødes hver anden torsdag aften i Hvinningdal Kirke - med det formål at synge sange, vi holder af. Vi er ikke et kor, men en sangforening, som synger et blandet repertoire. Vintersæsonen starter torsdag den 28. januar 2010 kl Betaling er 25 kr. hver gang vi deltager. Alle er velkomne. Torsdag den 14. januar kl. 14 vinterhygge eftermiddag i Øster Bording Forsamlingshus. Museumsinspektør Keld Dalsgaard Larsen vil fortælle muntre og sørgelige tildragelser i gammel Balle Sogn og den nye Silkeborg Kommune. Forandringerne fra det tidligere landbosamfund og frem til nutidens industrisamfund. Hvad blev der af den hjemmegående husmor? Kaffegilderne? Juleslagtningerne? Købmanden på hjørnet? og meget mere. Pris: 60 kr. Alle er meget velkommen. Torsdag den 11. februar kl. 14 hygge eftermiddag i Øster Bording Forsamlingshus.. Vi får besøg af Sangerinden, Ulla Gaardsøe, der synger sange og viser, blandt andet bakkesange, med flere. Pris: 60 kr. Alle er meget velkommen. 14

15 Det sker JULEHJÆLP Balle Sogn råder over en mindre fond kaldet»balle Sognepleje«. Der kan gives hjælp, hvor man er i en særligt vanskelig situation f.eks. op til jul, eller i forbindelse med dåb eller konfirmation. Man skal bo i Balle Sogn og skrive eller ringe til en af præsterne. Alle oplysninger behandles fortroligt. Kirke-Taxa I forbindelse med gudstjenester og kirkelige arrangementer kan taxi rekvireres hos Silkeborg Taxa, tlf med henvisning til Balle Sogn, som afholder udgiften. Menighedsrådsmøder Tidspunkter: Se INDSAMLINGER 2. søndag i advent: Kirkeligt samfunds arbejde i Sydslesvig Juleaften: Folkekirkens Nødhjælp 1. Juledag: Børnesagens fællesråd Nytårsdag: Det Danske Bibelselskab 1. søndag e.h.3 konger: Kirkens Korshær Sidste søndag e.h.3 konger: Balle sognepleje 1. søndag i fasten: Y s men Gudstjenester Ballelund kl (kaffe fra kl ) 8. dec. nadver Adventshygge ved præsterne Helle og Lars og Lone 23. dec. julegudstjeneste Martin Ishøy 12. jan. nadver Lars Kirkeby 26. jan. Helle Kampmann 9. feb. nadver Unna-Pernille Gjørup 23. feb. Lone Skaaning Rasmussen 15

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Balle Sogns Kirkeblad Marts - Maj 2007

Balle Sogns Kirkeblad Marts - Maj 2007 Balle Sogns Kirkeblad Marts - Maj 2007 Balle Sogn Balle Bygade 3 8600 Silkeborg www.ballesogn.dk Redaktionen Redaktion: Martin Ishøy (ansvarsh.) Lars Kirkeby Helle Kampmann Anne Marie Andersen Villy Larsen

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013 November 2013 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Alle Helgen eller Halloween De små synger Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej 12,

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Kirkenyt januar og februar 2015

Kirkenyt januar og februar 2015 Kirkenyt januar og februar 2015 Nytårskoncert med Nordic Singers Velkommen til Nytårskoncert i Strandmarkskirken onsdag den 7. januar kl. 19.30. Billetter til koncerten kan købes på kirkens kontor. Fredag

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KYNDELMISSE. indsamling. Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk. Maria Magdalene Kirken Hvidovre Hospital

KYNDELMISSE. indsamling. Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk. Maria Magdalene Kirken Hvidovre Hospital kirkebladet for hvidovre sogn KYNDELMISSE indsamling Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene Kirken Hvidovre Hospital HØJMESSER OG GUDSTJENESTER FEB. - MARTS Kl. 10.00 hvor intet andet anføres

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

IKAST august KIRKE 2010

IKAST august KIRKE 2010 IKAST KIRKE a u g u s t 2 0 1 0 v e d d u a t : K a l e n d e r Ved du? at man tidligere brugte Mikkelsdag d. 29.9. som markering og fejring af høsten. I dag har folkekirken ikke en officiel helligdag,

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 33. årgang Nr. 4 December 2013 Forsidebilledet Motivet er denne gang hentet fra kirkens prædikestol Det forestiller evangelisten Lukas, og han er at finde

Læs mere