SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG. ÅRSSKRIFT årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG. ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang"

Transkript

1 SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG ÅRSSKRIFT årgang

2 BESTYRELSEN Formand Erik Fisker Født 97 Erhverv Tømrer Adresse Rismarken Viborg Telefon Redaktør Lene Samuelsen Født 96 Erhverv Beskæftigelsesvejl. Adresser Veggerbyvej Suldrup Telefon Suppleant Nanna Stougaard Jensen Født 95 Erhverv Bogholder Adresse Ansøvej 5, 8653 Them Telefon Næstfmd/ Inger L. Pedersen redaktør Født 95 Erhverv Kontor Adresse Nebelgårdsvej Silkeborg Telefon Kasserer Karin B. Lund Født 960 Erhverv Kontor Adresse Guldborgvej 8600 Silkeborg Telefon Suppleant Svend Erik Lund Født 95 Erhverv Lokomotivfører Adresse Guldborgvej 8600 Silkeborg Telefon Sekretær Marianne Fisker Født 970 Erhverv Pædagog Adresse Søndervang Viby J. Telefon Revisor Flemming Fisker Revisorsuppleant Charlotte Breum Fisker Foreningens nye kasserer Karin Bendtsen Lund: Jeg er født i København i 960 og opvokset rundt omkring i Jylland. Min ungdom og mit voksenliv er dog fortrinsvis foregået i Silkeborg, hvor jeg i 98 blev gift med Svend Erik Fisker Lund, som også er bestyrelsesmedlem i slægten. Sammen har vi fået 3 børn. Dennis, der i dag er revisor, Nina som læser i Århus og Michael, som har valgt en militærkarriere. Både Nina og Michael har valgt at tage mellemnavnet Fisker, efter at de voldsomt pressede deres far til at søge om at få navnet Fisker som mellemnavn efter hans farmor. Da jeg ikke har nogen stor familie, synes jeg slægten er spændende. Derfor tilbød jeg at være kasserer, da Bodil efter mange år træk sig tilbage. Fagligt er jeg så sent som i 003 uddannet som kontorassistent med speciale i økonomi, og jeg arbejder pt. hos et revisionsfirma i Virklund. Nye medlemmer er meget velkomne i foreningen Indsend blot navn og adresse til kassereren eller tilmeld jer via hjemmesiden. Skulle du ønske at blive udmeldt af foreningen, beder vi dig ringe, maile eller skrive til kassereren. Kontingent til Foreningen Slægten Fisker Det koster kun 50 kr. årligt at være medlem og 00 kr. pr. par. Opkrævning foretages ved girokort. Adresseændringer m.m. Adresseændring, bryllup, fødsel og dødsfald bedes meddelt til kasserer Karin Lund, Guldborgvej, 8600 Silkeborg eller

3 Nyt fra fra foreningen Jubilæumsfest lørdag den den2. 2. juni 2007 Det store jubilæumsår nærmer sig. Bestyrelsen har tænkt meget over, hvordan vi kan fejre det, og som I kan se på den vedlagte indbydelse, har vi valgt at samle slægten på Restaurant Sønder Ege i Ry. Vi håber på rigtig stor tilslutning til til denne begivenhed, som som er er for for hele familien. Også børnene er velkomne! Det er jo dem, der til til sin sin tid tid skal skal bære slægtsforeningen videre. Lad samværet mellem generationerne give os en uforglemmelig dag. Indhold: Jubílæum side Slægtsstævne Erindringer Anders Fisker 7 Tanker fra Voel-turen 0 Funderudflugt 006 Per Fiskers erindringer Opdatering af slægtsbog 5 Min oldefar og min morfar 5 Nekrologer: 0 Niels Fisker Per Fisker Mindeord om Karen Fisker Udflugt til Funder søndag den 21. maj 2006 Efter den vellykkede udflugt i går turen i år til Funderområdet, hvor en en søn søn fra fra Aabjerghus slog slog sig sig ned ned og og blev blev stamfader til mange familier. Vi Vi besøger også også Funderholme Enge, hvor hvor en en af af vore vore slægtninge slægtninge var var engmester engmester i mange i mange år. Se år. programmet Se programmet i bladet. i bladet. Har du Har ikke du deltaget ikke deltaget i vores i vores arrangementer arrangementer før, før, så så er er chancen chancen der der nu nu til til at at få få startet. startet. Så Så kender du os allerede, når vi ses til jubilæet 007. kender du os allerede, når vi ses til jubilæet i Ajourføring af slægtsbøgerne er godt gang Ajourføring af slægtsbøgerne er godt i gang Nordisk Slægtsforskning i Skals er nu startet på det store arbejde Nordisk med Slægtsforskning at ajourføre slægtsbogen. i Skals er nu Flere startet af jer på har det store allerede arbejde med modtaget at ajourføre skemaet, slægtsbogen. hvor I bliver Flere bedt af jer om har kort allerede at fortælle modtaget om skemaet, jeres livhvor og opgive I bliver navnene bedt om påkort jeres at evt. fortælle børn. om Vi jeres villiv gerne og opgive opfordre navnene jer til at på slutte jeres op evt. om børn. deres arbejde og sende Vi vil skemaerne gerne opfordre tilbage jer så til hurtigt at slutte som op om deres så arbejde kan og komme sende skemaerne fremad tilbage også forhåbentlig hurtigt som nåmuligt, at få bøgerne så de kan færdige komme ihurtigt jubilæumsåret fremad 007. og forhåbentlig nå at få bøgerne færdige i jubilæumsåret Bladets nye layout IBladets har sikkert nye lagt layout mærke til bladets nye forside med foreningens I har sikkert lagt logo mærke i farver. til bladets Det viste nye sig, forside at vimed kunne foreningens få omslaget logo i farver. i det Det flotte viste farvetryk sig, at vi til kunne samme få pris omslaget som det i det gule flotte kartonomslag, farvetryk til samme vi nupris har som kørt det med gule i nogle kartonomslag, år. vi nu har Vi kørt har med slanket i nogle bladet år. lidt for at holde portoudgifterne nede, men Vi vi har er enige slanket om i bladet bestyrelsen, lidt for at at det holde ikke må portoudgifterne gå over mængden nede, men af vi læsestof. er enige om Så gode i bestyrelsen, råd var dyre at det ikke må gå ud Vi over har mængden valgt at udelade af læsestof. regnskabet Så gode og råd medlemslisten var dyre hvert andet Vi har år, så valgt de kun at udelade bringes regnskabet i de ulige år, og hvor medlemslisten der er hvert generalforsamling, andet år, så de kun og bringes regnskabet i de ulige fremlægges. år, hvor der Deter kommer generalforsamling, med i og bladet regnskabet igen i 007. fremlægges. Det kommer derfor derfor med Medlemslisten i bladet igen kan i altid Medlemslisten ses på hjemmesiden, kan altid ogses hvis på du hjemmesiden, listen og hvis tilsendt, du ønsker du velkommen listen tilsendt, at er ringe du velkommen til ønsker kassereren. til at ringe til kassereren. Bestyrelsen 3

4 200 års jubilæum Fra Grusgraven på "Aabjerghus" i Af Erik Fisker Der var engang - sådan begynder alle eventyr. Men dette er ikke noget eventyr. Det er en beretning om en ejendomshandel - én af mange - men denne omhandler vores slægtsgren. Niels Jensen Fisker og hustru Kirsten Pedersdatter Parret overtog ejendommen Aabjerghus den 26. juni 1807, og den blev i slægtens eje i mange år. Ejendommen gik i arv over 4 generationer, men er i dag ikke i slægtens eje. Niels og Kirsten havde udset sig et meget smukt sted at slå sig ned. Med udsigt til åen, der slynger sig gennem engen på sin vej ud i Sminge Sø og Gudenåen. Engen skulle senere vise sig at være meget vigtig for dem. Jorden, der hørte til Aabjerghus var ikke af den allerbedste, og i tørre somre kunne de heldigvis hente foder i engen til dyrene. Det var hårdt arbejde at forsørge familien. Til at give en ekstra indtægt blev der gravet sand og grus på ejendommen. I dag er den nærmeste nabo Jyllands-Ringen, som er en stor støjkilde. Det havde man nok ikke tænkt sig i Da var det fuglenes kvidren, køernes brølen, fårenes brægen og måske et hestekøretøj, der kunne høres. Hvorfor fejre en ganske almindelig ejendomshandel? Ja, - hvorfor ikke. Vi Danskere er gode til at fejre næsten alt. Men vi kan fejre: 200 år Den 26. juni 1807 overtager Niels Jensen

5 Fisker og Kirsten Pedersdatter ejendommen Aabjerghus. 75 år Den 26. juni 1932 samles slægten for første gang ved Aabjerghus. Der var 125 deltagere. Det var kreditforeningsrepræsentant Søren Fisker, Funder, som var hovedmanden bag dette slægtsstævne. 35 år. Chr. Ilsøe, Århus har en meget stor ære af Slægten Fisker Forening. Han var også meget aktiv, da der den 26. juni 1972 blev afholdt slægtsstævne på Resenbro Kro. Der var 254 deltagere. Den 10. september 1972 på Høver Kro blev Slægten Fiskers Forening stiftet. Vi er i fuld gang med at planlægge jubilæumsstævnet. Det er planlagt til lørdag den 2. juni 2007 og stedet er Restaurant Sønder Ege i Rye, v/silkeborg. Her er der plads til både børn og voksne. Vi håber, at rigtigt mange vil bakke op om denne dag. Til vores arrangementer er det ikke noget krav, at man skal være medlem af slægtsforeningen. Alle er velkomne! Tag hele familien med og gør dagen til en familiefest. Detaljeret program for jubilæumsstævnet vil blive udsendt sammen med Årsskriftet Tilmelding kan ske via , pr. telefon eller ganske almindeligt brev. Der er vedlagt en indbydelse med årsskriftet. Skal vi så sige: Vi ses den 2. juni 2007! Fra Haven ved Resenbro Kro i

6 Slægtsstævnet i 2005 Søndag den 29. maj 2005 var vi alle forsamlede på Restaurant Terrassen i Laven. Det var rigtigt godt at se flere nye ansigter blandt deltagerne. Dagen startede med generalforsamling kl , hvor formanden aflagde sin beretning om de seneste års aktiviteter. Han nævnte bl.a. Udflugten i 2004, hvor vi fik set eller genset de gårde, vi oprindeligt stammer fra. Bestyrelsen er godt i gang med at planlægge foreningens Jubilæum i Nordisk Slægtsforskning starter ajourføring af slægtsbogen i efteråret Hjemmesiden kører, og vi håber mange vil benytte sig af den. Der kom flere gode forslag fra forsamlingen til foreningens videre arbejde. Helle Bechgaard foreslog bl.a. en hvervekampagne, og at bestyrelsen får hjælp af medlemmerne til forskellige opgaver. Det kunne f.eks. være at skaffe nye medlemmer og få dem med til arrangementerne. Det blev også foreslået, at der på et slægtsstævne kunne være et indslag om slægtsforskning, og hvordan man selv søger i arkiver, kirkebøger og på nettet. Disse gode forslag vil bestyrelsen arbejde videre med. Med hensyn til at skaffe nye medlemmer havde bestyrelsen allerede lavet en såkaldt hvervefolder, som Nordisk Slægtsforskning sender med oplysningsskemaet til alle de slægtninge, som ikke er medlemmer. De får også indbydelsen til at deltage i jubilæet i Efter en god debat blev der afholdt valg til bestyrelsen med følgende resultater: Kasserer Bodil Jensen ønskede ikke genvalg. Ny kasserer blev Karin Bendtsen Lund. Bestyrelsesmedlemmer Lene Samuelsen og Inger Pedersen (genvalgt) Suppleanter Nanna Stougård Jensen og Svend Erik Lund (genvalgt) Revisor Flemming Fisker (genvalgt). Ny revisorsuppleant: Charlotte Breum Fisker Derefter spiste vi frokost bestående af diverse lækkerier - vi gik glade og mætte fra bordet. Efter en kort pause fortalte pensioneret landbetjent Niels Fisker, Ørum, om sin tid ved politiet. Det var meget spændende, og Niels var som altid en god fortæller, der med en god portion humor gav os en indføring i politiarbejde for år tilbage. Bagefter benyttede mange sig af muligheden for en gå/køretur i det naturskønne område og børnene legede på den nærliggende legeplads. De fleste gik sig en tur i det skønne solskinsvejr, og udsigten mod Himmelbjerget var upåklagelig! Senere var der kaffe - naturligvis med Amerikansk lotteri og slikposer til børnene. Og vi afsluttede som vanligt - med et fælles billede. Alt i alt en god dag! Nu afdøde Niels Fisker fortalte om sin tid hos politiet, og han var en meget god fortæller. 6

7 Erindringer om Anders Fiskers liv Slægtssolen VI E 5 e Af Inger Fisker, Rødovre Nu vil jeg prøve efter bedste evne at fortælle lidt om min mand Anders Fiskers liv. Anders blev født i Veng d. 19. april Hans forældre var Thomas Fisker og Jensine Fisker (født Jensen). Anders var den yngste af deres 5 børn. Anders far havde smedje i Veng og havde meget arbejde for godset Sofiendal, men i tredivernes nedgang måtte han sælge smedjen landmændene havde ikke penge til at betale deres regninger. Anders far var dengang omkring halvtreds år. Familien flyttede til Hårby, hvor Anders far ernærede sig som maskinsynsmand, arbejdede ind i mellem på savværket og var reservepost i Veng og Hårby. Anders gik i skole i Hårby og havde en lærer, der var meget historisk interesseret. Det var nok det, der gjorde, at Anders også hele sit liv var meget historisk interesseret. Anders læste en masse historiske bøger. Anders far var født på Voel Vestermark og Anders' far Thomas Nielsen Fisker udlært hos smeden i Voel, som vistnok hed Laurits Fisker. Anders fars søskende boede i Voel, Resenbro og Silkeborg. Anders har fortalt, at om sommeren i hans barndom tog de på familiebesøg. De cyklede, først var de hos faster Tauline i Resenbro, så farbror Jørgen Fisker i Voel og sidst Niels Fisker på Voel Østermark. Det har været en ordentlig cykeltur. De besøgte også familien i Silkeborg. Nogle gange brugte de vistnok to dage til disse besøg, hvor de overnattede et af stederne. Anders har også fortalt, at når de cyklede mellem Voel og Voel Østermark, lå der en stor gård Høgsholm, hvor hans far havde arbejdet, før han kom i smedelære. Konen der, Sine, var så glad for hans far, så hvis de mødte hende, måtte de med hende hjem til kaffe, og det havde de jo næsten ikke tid til, når de skulle besøge så megen familie. Så Anders far var altid bange for, at de skulle møde Sine Høgsholm på vej ud til Niels Fisker. I den strenge vinter 1941 døde Anders mor. Det var et hårdt slag for familien og måske især for Anders, der kun var elleve år og den yngste. Efter sin konfirmation fik Anders arbejde hos en landmand. Det var i krigens tid, hvor der var udgangsforbud. Jeg husker ikke helt, men det var måske fra klokken 20:00, og man måtte heller ikke være i grupper. Anders fortalte, at engang havde de stået en fem stykker unge mennesker og tyskerne kom. Da var det lige ved at gå galt, men de slap med skrækken. Anders og hans far har også cyklet fra Hårby og helt til Nørbæk mellem Hobro og Randers, hvor Anders ældste bror boede. 7

8 Det var heller ikke nogen spøg i krigstiden, hvor cykeldækkene var lap-på-lap. I 1948 døde Anders far af hjertestop, mens han var på posttur. Det var meningen, at Anders skulle have været i lære på en maskinfabrik i Skanderborg, men det måtte han opgive på grund af økonomi. Dengang var der ikke SU, så efter faderens død tog Anders til Nørbæk og arbejdede igen ved landbruget, indtil han skulle være soldat. Som soldat var han udstationeret i Itseho. Det var i 1950, og han har fortalt mange ting fra opholdet der. Blandt andet at tyskerne stod uden for kasernens hegn og nærmest tiggede. Det var jo en forfærdelig tid for tyskerne efter krigen med fattigdom. Der var også store øvelser sammen med englændere og amerikanere. Efter soldatertiden var Anders igen på Nørbæk-egnen, hvor han var med til at plante en granplantage. Hos broderen Arne og hans kone Nete havde Anders og hans søskende næsten deres andet hjem. I 1952 fik Anders ved sin farbror Jørgen Fiskers mellemkomst arbejde på Thoruplund en gård mellem Voel og Linå. I det samme år var jeg pige i huset på Thorupgård, der lå på den anden side af Linåvejen. Det var på den måde vi traf hinanden, når vi gik til bal i Voel. Jeg er født og opvokset på Voel Østermark. Mens Anders arbejdede i Voel, kom han rigtig meget hos Tauline i Resenbro og Jørgen Fiskers i Voel. I vinteren 1953 var Anders elev på Fyens Stifts Husmandsskole. Et ophold han var meget glad for. Efter højskoleopholdet fik Anders arbejde på en gård ved Sorring igen ved Jørgen Fiskers mellemkomst. Jeg var på dette tidspunkt ung pige i huset, også i Sorring. Sommeren 1955 var jeg på Fyens Stifts Husmandsskole. Den sommer ernærede Anders sig ved løst arbejde, og sidst på sommeren fik han arbejde på et gartneri i Brøndbyvester. Da jeg var færdig med højskoleopholdet, fik jeg arbejde i Hellerup, hvor jeg var, til vi blev gift i foråret Anders havde da fået arbejde på en fabrik i Gladsaxe. Vi boede til leje i Gladsaxe i et år. Jeg havde en farbror, der boede i Rødovre, og med hans råd og dåd fik vi købt en grund med et lille hus på i Rødovre. Senere fik vi et større hus på grunden, og her har vi boet alle de år, vi har været gift. Vi skulle have haft guldbryllup til foråret "Familien foran det lille hus". 8

9 Anders arbejdede på fabrikken i Gladsaxe i ca. 8 år. Det var en lakfabrik, der hed Polyplex. I disse år boede vi i det lille hus og fik tre børn Lone i 1956, Torben i 1958 og Hanne i Så fik Anders tilbud om at blive jord- og betonarbejder, hvor lønnen var noget bedre. Vores økonomiske forhold gjorde, at vi kunne få et større hus i kraft af betalt grund og noget støbearbejde, som Anders og min morbror, der også var jordog betonarbejder, selv udførte. Vores børn var også ved at nå skolealderen, så pladsen i det lille hus var trang. Nu fik de hver deres værelse, og hvad vi rigtigt nød var badeværelset. Anders har lagt rigtig meget arbejde her på grunden. Haven var fuldstændig groet sammen, da vi overtog grunden. Der stod gamle skure og frugttræer i haven, og der skulle selvfølgelig males og tapetseres, men vi boede alligevel rigtig godt i de ca. 8 år, vi boede i det lille hus. Efter vi havde fået det nye hus, skulle Anders så i gang med at rive det gamle hus ned. Det var jo også et kæmpearbejde, og haven trængte igen til renovering. Anders var også rigtig dygtig til indendørs arbejde. Han lavede blandt andet selv skrivepulte til børnene, og et stort bræt man kunne slå op og ned, så Torben kunne få en togbane. Anders var jord- og betonarbejder i en halv snes år. Da blev der nedgang i byggeriet, og Anders gik arbejdsløs i nogen tid. Derefter fik han arbejde i et speditionsfirma, hvor han var nok ca. 8 år. Han blev arbejdsløs igen. Så fik han arbejde på Vestbadet, en svømmehal i Rødovre, hvor han arbejdede til han gik på efterløn som 61 årig. Jeg selv gik hjemme hos børnene indtil den yngste, Hanne, skulle i skole. Der fik jeg arbejde på Islev Skole, hvor børnene også gik i skole. Jeg var der i syv år, så fik jeg arbejde på Herlev Kro, hvor jeg var i 19 år. Først i cafeteriaet, de sidste 10 som oldfrue. Mine sidste arbejdsår, inden jeg gik på efterløn, var i kantinen på Rødovre Politistation. Vores børn gik på Islev Skole. Efter skolegangen kom Lone på seminarium og blev børnehavepædagog, Torben kom i kokkelære og blev kok. Hanne blev kontoruddannet. De har selv stiftet familie, og vi har 7 børnebørn. Vi har endog et lille oldebarn - og et mere i vente til september. Anders var udpræget familiemenneske, så vores ferier blev tilbragt hos familien i Jylland. Mens børnene gik i skole rejste de til mormor og morfar i Voel, så snart de fik sommerferie, og så kom vi til senere og hentede dem. Vi besøgte så også Anders brødre, Arne i Nørbæk og Asger i Tåstrup ved Århus. Vi har været i udlandet to gange, en gang til Ibiza og en gang i Bremen. Efter at vores børn har stiftet familie, har vi været med dem i sommerhus flere gange forskellige steder her i landet. Så vi har haft mange gode oplevelser sammen med familierne. En tid efter at Anders var gået på efterløn, var han så uheldig at få astma, som dog gik rimelig godt i mange år ved medicinsk behandling. I januar 2004 mistede vi desværre vores søn, som 45-årig af modermærkekræft. Det var en stor sorg for hele familien, men Anders kom ligesom aldrig rigtig over det. De sidste år af sit liv var han ofte syg, og i starten af august 2005 blev han rigtig syg og kom på hospitalet. Da han kom hjem derfra, måtte vi have hjemmeplejen og diverse hjælpemidler så som hospitalsseng, kørestol osv. Sidst i september var han på hospitalet igen, kom hjem igen og den 18. oktober 2005 døde Anders herhjemme. Dette var erindringer om, hvad Anders har fortalt om sin barndom og ungdom samt erindringer om vores over 50 år lange liv sammen. 9

10 Slægtsstævne på Voel-egnen i 2004 Det var sommer. Bakkerne, landskabet med åløb og skov det er der alt sammen. Beboelser gårde mølleri er der også for så vidt. Det er dog i ny udgave. De små beboelser med lavloftede stuer og trange soverum køkken og bryggers masser af børn og ikke særlig bekvemme forhold i det daglige arbejde og slid. Mennesket er forunderligt. Der har også den gang været ligeså megen glæde ved livet. Der er også blvet sunget og følt livsglæde en sommermorgen på vej i stalden. Hyggen i den lune stue en vinteraften ind mod jul, når børn og voksne samledes efter dagens arbejde - for ikke at tænke på en forårsmorgen, når Viben er kommet derude i engen. Det er en verden så langt fra den vi ser i dag, hvor disse beboelser bærer præg af nutidens mode, hvor boligerne erhverves enten af folk med mange penge eller af dem, der ser muligheden i de gamle gårde og selv bygger deres egen verden ind i, lige fra moden: Gør det selv efter bedste TV-princip om boligfornyelse i de gamle rammer. Det er en ny måde at vende tilbage på, blot på egne og nye betingelser. Men med fornyelsen og de helt andre vilkår er de stadig beboede, ligesom landskabet stadig er besnærende. Voel Kirke er også en oplevelse af de gode, uendelig smuk med Jais Nielsens uforlignelige udsmykning. Det var en god oplevelse med god information hele vejen igennem. Tak for en god dag desværre er der ikke mange af den del af familien jeg tilhører tilbage. Med mange familiehilsner: Grete Stougård (født Fisker) 10

11 Søndag den 21. maj 2006 kl til Funder ved Silkeborg Vi mødes ved Smedjen, Funderholmevej 8 (tæt på hovedvej A5) Vi besøger: UFunderholme EngeU hvor Peder Nielsen Fisker (856-9) var ansat som engmester til at styre overrisling af engene, så bønderne kunne slå hø til kreaturerne. Smedemester Henry Thygesen fortæller om en engmesters arbejde, dengang der var stemmeværker og små kanaler. UFunderU med huse og gårde, som har tilhørt Søren Nielsen Fisker og hans efterkommere. Søren N. Fisker (870-96) fra Aabjerghus, flyttede til Funder, hvor han var skrædder og kreditforeningsrepræsentant. Han tog initiativ til det første slægtsmøde i 93 på Aabjerghus og til udgivelse af den første slægtsbog i 960. UFunder Kirke og kirkegård.u Vi ser kirken og Fisker-gravsteder. UKonfirmandstuen,U hvor vi drikker kaffe midt på eftermiddagen. Tag selv kaffe og kop med. Bestyrelsen sørger for kaffebrød. Vi hygger os og kigger fotos, scrapbøger og slægtssol. Tag dine gamle fotos med og andre ting af interesse for slægten. UPårup KroU v/hovedvej A3 og A5. Vi spiser kl Kalvesteg og isdessert:5 kr. pr. kuvert. Der er børnemenuer. Deltagergebyr: Voksne 5 kr. og børn gratis. Af hensyn til kroen er der tilmelding Usenest den 10. maju til Inger Pedersen Erik Fisker

12 Per Schjødt Fisker - foreningens revisor Slægtssolen VI A 8 d Af Inger Pedersen I Årsskrift 2005 fortalte Per Fisker om sin barndom, ungdom og starten på sit voksenliv, hvor han stod i lære som mekaniker hos Dansk Automobil Byggeri (DAB) i Silkeborg under krigen. Vi bringer her fortsættelsen på fortællingen. Men vi må samtidig oplyse læserne om, at Per Fisker desværre ikke er her mere. Han døde den 1. oktober Se familiens nekrolog andet sted i bladet. Et langt og godt liv er slut og vi kan glæde os over at læse hans egen beretning, som udstråler den livsglæde, der kendetegnede Per lige til det sidste. Per var utroligt glad for slægtsforeningen, som han var med til at starte i 1972, og han har deltaget i så godt som alle slægtsfesterne. Og så sent som 14 dage før sin død fortalte han mig i telefonen, at han var begyndt at skrive en tale til foreningens store jubilæum i Det er synd, at han ikke fik den oplevelse med. Her fortsættes Pers beretning, og vi er nået til afslutningen af 2. Verdenskrig. Den 4. maj 1945 var vi på gaden om aftenen, hvor der var fest og glæde overalt. Den 5. maj gik vi ikke på arbejde. Men så blev det hverdag igen. Der blev travlt på fabrikken, for der stod 26 rutebiler ude på Søholt i udkanten af Silkeborg. Dem havde Darr puttet for tyskerne. De var ikke samlet, men der var motorer og det hele, så dem gik vi i gang med at samle. Det tog kun 4 dage. De var solgt til Århus Sporveje. Efter endt læretid blev jeg efterhånden prøvemester på fabrikken, hvor jeg afprøvede dieselmotorer. Jeg og min kone Else havde også fået vores egen lejlighed, men så fik vi besked om, at vi skulle ud af lejligheden, fordi ejeren selv skulle bruge den. Så valgte vi at flytte til Hammel, hvor jeg fik arbejde hos en VVS-installatør, inden jeg i 1953 startede som selvstændig mekaniker i Svenstrup og det var jeg indtil for 3 år siden. Jeg reparerede mange biler, og hvis der ikke var så meget at lave, skaffede jeg selv nogle biler, som jeg reparerede og solgte. Jeg havde altid en arbejdsdreng, og de kunne altid få en læreplads, når de havde været hos mig. Nå, på et tidspunkt kom der besked om, at man måtte begynde at røre ved tyskernes efterladenskaber. Deriblandt von Hannekens bil. Det var en Wandeer, som jeg købte i 1957 med Låsby-Svendsen som mellemmand. Jeg kørte i den i 3 år, men så knækkede krumtappen. Jeg samlede stumperne sammen og sendte den til Motorfabrikken i Århus. Da krumtappen kom hjem igen, kunne vi godt samle den, men fabrikken havde ikke taget højde for, at det var en speciel lang krumtap i den model. Der var kun lavet 10 af den slags biler, og det var til Værnemagten til promenadekørsel. Nå, så 12

13 kunne jeg smide skidtet væk. Jeg ærgrer mig over, at jeg ikke har bilen i dag, siger Per med et smil og et glimt i øjet. Den ku måske have været penge værd. Jeg har set på TV, at den Mercedes, som Hitler gav Stalin, lige er solgt for 18 millioner kroner. Den er i Amerika nu. Efter Wandeeren købte jeg en Københavner- Taxa fra De var eftertragtede dengang. Det var en Mercedes, hvor der var plads til 2 klapstole imellem sæderne. Der kunne mageligt sidde 4 voksne og 3 knejter i den. Per Schjødt Fiskers beretning om sit liv er ved at være slut, men jeg kan ikke lade være at nævne et par eksempler på hans lune humor: Da vi i starten af samtalen spurgte ham, om han ikke havde været soldat, fortalte Per, at da han som helt ung kom til Silkeborg, blev han flyttet over i lægdsrullen og kom ind på grundskolen. Der blev han taget til brandmand, og det var han så i 25 år i Hammel. På spørgsmålet om han så slap for at være soldat, svarede Per prompte og med sit lune smil: Ja, for de manglede ingen generaler dengang! Og så var der dengang Per på sine ældre dage var til en konfirmation på Sjælland. Der var også en tandlæge med til festen. Han kunne ikke starte sin bil, da han skulle hjem. Per hjalp ham og imens betroede han tandlægen, at han havde problemer med sine tænder. Tandlægen sagde til Per, at så skulle han bare komme, så ville han lave et hold nye tænder til ham. Og hvis du ikke bliver tilfreds med dem, skal du ikke give noget for dem. Jeg har dem endnu, men jeg er ikke tilfreds med dem! sagde Per til os med et glimt i øjet. Afsluttende bemærkninger En god lang eftermiddag i Pers selskab var slut, og han var ikke engang nået til det vigtigste i sit liv, nemlig at han i 1945 var blevet gift med Else, og at de fik 3 dejlige børn sammen, Søren, Chresten og Aase. Og at han havde 6 børnebørn, som han også har haft rigtigt meget fornøjelse af. Ved slægtsstævnet i 2005 på Restaurant Terrassen i Laven havde Per den store oplevelse at møde sin kusine Åse, som han ikke havde set siden de var børn. (Åse er født i Fredericia, og det var Åses bror Niels, der lærte Per at ryge, da han var 4 år. Se beretningen i Årsskrift 2005.). Niels, Aase og Per ved slægtsstævnet 2005 på Terrassen i Laven 13

14 14

15 Opdatering af slægtsbogen Af Erik Fisker Nordisk Slægtsforskning er i fuld gang med at udsende skemaer og indsamle oplysninger. Oplysningerne fra de gamle slægtsbøger er scannet ind, og de oplysninger, som I bidrager med, vil blive tilføjet. Billeder, som I mener, der kan have interesse i forhold til slægtsbogen og eftertiden, bedes medsendt. I får dem tilbage igen. Har du problemer med at udfylde skemaerne eller et spørgsmål, må du gerne henvende dig til bestyrelsen eller til Nordisk Slægtsforskning. Nordisk Slægtsforskning forventer at blive færdige med den opdaterede slægtsbog til jubilæumsstævnet den 2. juni For at det kan lade sig gøre, er det nødvendigt, at vi allesammen udfylder skemaerne og sender dem tilbage, så hurtigt som muligt. En slægtsbog er virkelig god læsning. Den indeholder interessante oplysninger om slægtens fortid, og efter opdateringen også om nutiden. Jeg håber, at der er mange, der ønsker at købe den nye udgave af slægtsbogen. Lidt om mine oldeforældre Slægtssolen VI D 2 I min familie har vi gemt en avisartikel fra 1933, som fortæller om den festmiddag, der blev afholdt for min oldefar og oldemor, da de efter 17 års tro tjeneste stoppede som stationsforstanderpar på Agersted Station og flyttede til Kongens Lyngby som pensionister. Som I kan læse i artiklen, var der mange prominente gæster til stede. Festmaaltid. Forleden holdtes, som meddelt, paa Agersted Gæstgivergaard et Festmaaltid til Ære for Stationsforstander Hansen og Frue, der nu har forladt Byen. Greve Ahlefeldt-Lauervigen, Tveden, før-te Æresgæsten til Bords. Greven holdt Festtalen, idet han takkede Hansen for al Hjælpsomhed og Venlighed i de forløbne 17 Aar. Proprietær Hans Petersen, St. Langheden, talte for Fru Hansen og det gæstfrie Hus, hvor der var opdraget 4 Børn, og ønskede Hr. Hansen og Frue alt godt i Fremtiden. Manufakturhandler Hans J. Sørensen, Agersted, takkede for godt Venskab i de Aar, 15 han havde opholdt sig i Byen. Stationsforstander Pallesen talte smukt for Børnene. Proprietær Jensen, Lille Rugtved, bragte en Tak for den Gæstfrihed, der altid udvistes paa Stationen. Chr. Thomsen, Fæbroen, talte for den populære Embedsmand, der altid viste imødekommenhed over for Publikum. Derefter talte Assistent Petersen, Stationsforstander Søborg, Ulsted, og Anders Hedegaard, Højsted. Stationsforstander Hansen takkede paa egne og Frues Vegne for alle de venlige ord. Det havde været en lykkelig tid for dem, de 17 Aar i Agersted, og de vilde altid med Glæde tænke tilbage paa disse Aar. Hansen jun. takkede paa Søskendes og egne Vegne Stationsforstander Pallesen for de smukke Ord. Manufakturhandler Sørensen havde gentagne Gange Ordet. Under Festen indløb en mængde Telegrammer til Æresgæsten. Festen Sluttede sent.

16 Mine oldeforældre var Jens Carl Hansen ( ) og Vilhelmine Kathrine ( ), født Pedersen. Det er min oldemor, der er ud af Fisker-slægten. Vilhelmines mor (min tipoldemor) hed Kirsten Nielsen ( ) blev født på Møllegården ved Resenbro som 4. barn i børneflokken på 6. Kirsten blev gift med Jens Peder Pedersen, som var søn af smeden i Skellerup, som ligger få hundrede meter fra Møllegården. Jens Peder Pedersen var mølleforpagter og senere ejer af Kilsgård Mølle i Tulstrup v/ Skanderborg. Mine tipoldeforældre flyttede senere til Århus, hvor han arbejdede på Ceres Bryggerierne. Parret fik 6 børn, hvoraf min oldemor Vilhelmine er født i Tulstrup som den anden ældste. Hun blev uddannet ved husgerning på hotel og i større privathjem. Inden giftermålet havde hun selvstændige stillinger i store husholdninger. Oldefar tog togbetjenteksamen og virkede som konduktør, indtil han blev stationsforstander på Agersted Station. Parret boede i Gandrup mellem Nørresundby og Hals. De fik 6 børn, hvoraf min morfar var den anden ældste. Stationsforstander Jens Carl Hansen, Datteren Edith og Fru Vilhelmine Kathrine Hansen. Og så lidt om min morfar Slægtssolen VI D 2 b Min morfar havde ligesom de kongelige fire fornavne. Han hed Hans Peder Dion Alexius Hansen. Hvor de fremmedartede navne kom fra, ved jeg ikke, men på grund af hans initialer H.P.D.A.H. blev han som barn kaldt Alfabet-Hansen og som voksen lød han navnet Hils På De Andre Hansen. Morfar blev født i Århus i Som 12-årig blev han sendt til Sorø Akademi på en friplads, som han blev tilbudt på grund af dygtighed i skolen. Mens han boede på Akademiet modtog han i 1911 det viste postkort. Jeg regner med, at bedstemoderen er min førnævnte tipoldemor Kirsten Nielsen og hendes datter Karen Bodiline Else Marie. Onkel Niels, som skal giftes, er så hendes yngste søn Niels Christian. Hvis nogen af læserne kan hjælpe mig, må I meget gerne ringe til mig på tlf Efter studentereksamen og filosofikum i 1914 indtrådte han som 19-årig i postvæsenet i København. Her bestod han fagprøve I og II, og efter at have været 16

17 På kortet står der: Kære Hans Peder. Tak for kortet. Onkel Niels skal have Bryllup Søndag d. 19. November. Hilsen Bedstemor og Tante Karen. Postkortets forside med foto. Hvis nogen kan udpege personerne på fotoet hører jeg gerne på tlf afløsermedhjælper i København og assistent i Klampenborg, blev han i 1925 konstitueret postmester i Klampenborg var han afløserassistent i Ålborg, hvorefter han i 1929 blev konstitueret postmester i Flauenskjold. Han blev senere postkontrollør, hvilket vil sige, at han var næstkommanderende på posthuset. Han var også formand for Dansk Post- og Telegrafforenings 13. Kreds og medlem af hovedbestyrelsen. I 1919 blev morfar gift med min mormor Ischa Elise, som var datter af arkivar Sigvard Nygaard. I Årsskrift 2004 var der gengivet et brev, som min mormor skrev til Fisker-bladet for en del år siden. Her fortalte hun bl.a. om, hvordan hun i sin barndom besøgte sin far på Landsarkivet i København, og om hvordan han lavede mange stamtavler for danskere, som var emigreret til Amerika. Jeg husker også selv, at jeg som barn var med min mormor henne og besøge min oldefar på arkivet. Det er måske derfra jeg har min store interesse for slægten Jeg vil gerne opfordre andre i Fiskerslægten til at finde jeres gamle fotos frem og fortælle, hvad I ved om dem. Det er blandt andet det, vi skal bruge vores fælles blad til nemlig at udbrede kendskabet til slægten. Få det skrevet ned så jeres viden kommer frem i lyset, til glæde for jeres egen familie og vi andre. Lene Samuelsen, Suldrup Bestyrelsesmedlem 17

18 Besøg vores hjemmeside På hjemmesiden kan du se: Medlemslisten, vedtægter m.m. Omtale/fotos fra slægtsstævner og udflugter Og du kan: Indmelde dig og familien i foreningen Melde flytning, bryllup, fødsel, dødsfald Skrive en hilsen til slægtens medlemmer Fortælle en oplevelse, du vil dele med andre Indryk en annonce i bladet Vi vil gerne have flere annoncer. Send et udkast på papir/diskette til kasserer Karin Lund, Guldborgvej 12, 8600 Silkeborg eller vedhæft en fil til: Pris og størrelse på annonce pr. år: 1/1 side i bladet kr. 500,00 1/2 side i bladet kr. 250,00 1/4 side i bladet kr. 125,00 1/8 side i bladet kr. 75,00 Alle priser er momsfrie. Indbetales til kassereren på girokonto: + 01> Har du nogen fattige slægtninge? - Næh, ingen jeg kender - Har du nogen rige slægtninge? - Næh, ingen der kender mig AASE`s SYSTUE Alt inden for syning af tøj og reparationer. Syning af dåbskjoler til salg og udlejning. Brudekjolen laves om til dåbskjole. Systuens lille butik sælger af egen produktion - Håndlavede filthatte, sko, sjaler og tasker Salg af stof til bukser, nederdele og bluser. Salg af Kauni-strikkegarn til pinde og maskine % uld, som bliver dejligt blødt ved vask. Åben tirsdag kl eller efter aftale. Ring og hør nærmere. Aase Mikkelsen Egernvej Ulstrup Tlf

19 Velkommen til nye medlemmer 77 Thomas Ansvang, Søndervangen 15.2.tv., Viby J. VI A 9 a 1) b)) 231 Anne-Dorthe Hvidegaard Bache, Helgenæsvej 101, Næstved VI A 6 g 1) 232 Norman Fisker og Ulla Poulsen, Snuhøjvej 8 B, Vejerslev, Thorsø II D 2 b 2) 233 Jytte Fisker, Solsikkevej 3, 8620 Kjellerup 234 Poul Verner Andersen, Ole Rømersvej 12, Ndr. Hornbæk, 8900 Randers Vi håber, at I vil deltage aktivt i vores arrangementer. Bryllup: Jesper Silkeborg og Inga Sulte, Skolevej 15, Vegger, Nibe, blev viet d. 19/ i Suldrup Kirke. VI D 2 b 2) a) 3)) Døbte: 219 Jacob Fisker Kristensen og Sanne Nielsen, Them, har fået en søn d. 26/ Han hedder Jens Henrik. VI A 9 a 3) b) 1)) Bjarke og Julie Meier, København, har fået en søn d. 31/ Han hedder Cenius Daniel. VI D 2 b 2) c) 1)) Frank Nordbjerg Olesen og Camille Storgaard Willis, Taastrup, har fået en søn d. 25/ Han skal hedde Asger. VI A 5 l 2) a) 1)) Døde: 63 Anders Møller Fisker, Rødovre, den 18/ VI E 5 e 71 Niels Jensen Fisker, Ørum, den 21/ VI A 9 b 72 Karen Fisker, Silkeborg, den 13/ VI A 5 l 87 Peder Schjødt Nielsen Fisker, Hammel, den 1/ VI A 8 d 171 Lis Fisker Pedersen, Them, den 10/ VI A 5 c Agnes Fisker Villadsen, Silkeborg, den 25/ Æret være deres minde. STOF TIL BLADET MODTAGES MED TAK AF REDAKTØRERNE: Inger Pedersen, Nebelgårdsvej Silkeborg - Lene Samuelsen, Veggerbyvej 66, 9541 Suldrup - Stof til hjemmesiden modtages med tak af sekretær/webmaster: Marianne Fisker, Søndervang 15, 8260 Viby J. HUSK! DEADLINE TIL NÆSTE BLAD ER 1. FEBRUAR INTET STOF - INTET BLAD!!! STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER OS...! 19

20 Nekrolog Per Fisker Forhenværende mekaniker Peder Fisker, Hammel, er efter en kort sygdomsperiode død, 85 år. P. Fisker, som han kaldtes, blev født i Nr. Vissing, og efter endt skolegang arbejdede han nogle år ved landbruget, inden han kom i lære som mekaniker hos DAB i Silkeborg. Efter endt læretid arbejdede han hos VVS-installatør Menze i Hammel, inden han i 1953 startede eget mekanikerværksted i Svenstrup. Peder Fisker fortsatte langt op i årene med reparation af biler især ældre årgange og først for ca. 3 år siden lukkede værkstedet. P. Fisker var en person, som man aldrig gik forgæves til, og mange bilejere med problemer har nydt godt af hans hjælpsomhed, dag som nat. P. Fisker efterlader tre børn, som bor i henholdsvis Nr. Nebel, Skovby og Ulstrup. Familien Nekrolog Niels Fisker Pensioneret landpolitiassistent Niels Fisker, Ørum v/tjele, er død, 89 år. Niels Fisker blev født på ejendommen Aabjerghus, Resenbro ved Silkeborg, og som ganske ung arbejdede han ved landbruget forskellige steder. I 1940 blev Niels Fisker ansat ved politiet, og han gjorde de efterfølgende år tjeneste, først i Hornbæk nogle få år, indtil han kom til Slagelse, hvor han var i 15 år I 1957 fik Niels Fisker ansættelse som landbetjent i Ørum, hvorved en ønskedrøm for ham blev opfyldt, og han blev også her en meget afholdt og højt respekteret personlighed. Han besad evnerne til på sin egen facon med sin altid rolige og venlige optræden, men med en udstråling af myndighed uden at virke overlegen tværtimod, at få det hele til at glide på en fornuftig måde og uden konfrontationer og lignende. Også blandt Niels Fiskers kollegaer, og ikke mindst hos ledelsen på Politigården i Viborg, var der stor respekt om hans facon og hans metoder. For mange år siden var Niels Fisker en af initiativtagerne til oprettelse af skolepatruljerne ved skolerne i Viborg politikreds. Også som landbetjent ydede han en stor indsats indenfor Civilforsvaret, og efter sin pensionering i 1979 var han gennem flere år ansat som civilforsvarsinspektør ved Tjele Kommune. Landsbyen Ørum har nydt godt af Karen og Niels Fiskers store interesse for og deltagelse i det daglige liv i landsbyen. Gennem mange år var Niels Fisker blandt andet formand for Ørum Brugsforening, medlem af bestyrelsen i Ørum Borgerforening, ligesom han også gennem mange år var bestyrelsesmedlem og kasserer for Ørum Fjernvarmeværk. Foruden sin hustru, Karen Fisker, efterlader Niels Fisker sig en datter i Sdr. Vinge, en søn i Randers og en søn i Gedved samt syv børnebørn og seks oldebørn. Til slut kan jeg fortælle, at da jeg i 1979 afløste Niels Fisker som landbetjent i Ørum, mødte jeg en hjælpsomhed og en loyalitet af en helt enestående karakter. Niels var min gode ven, som jeg vil mindes med stor respekt. Karl Højgaard 20

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk 50 ÅR I TRANSPORTENS TJENESTE SÅDAN KAN DET GÅ 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen INDHOLD Tanke/Tidsfordriv...3

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Nr. 89 14. november 2007 15. årgang

Nr. 89 14. november 2007 15. årgang Nr. 89 14. november 2007 15. årgang Grønbjerg Gymnastik- og Ungdomsforenings 100-års jubilæumsreceptionen Fredag eftermiddag d. 2. november præcis 100 år efter den stiftende generalforsamling i 1907 havde

Læs mere

Tjen på dit eget el-værk. Bjert-Hallen er mere end bare en sportshal Læs side 13. Island var på menuen på kroen i Bjert Læs side 19.

Tjen på dit eget el-værk. Bjert-Hallen er mere end bare en sportshal Læs side 13. Island var på menuen på kroen i Bjert Læs side 19. Nummer 3, 18. årgang, marts 2012 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Tjen på dit eget el-værk Læs side 3 Bjert-Hallen er mere end bare en sportshal Læs side 13 Island

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

Johanne og Arne Nørgaard

Johanne og Arne Nørgaard Desværre må I i år nøjes med en kort julehilsen fra mig, da jeg opholder mig på Centralsygehuset i Randers. Men i løbet af nogle få dage vil jeg atter være hjemme. Jeg ønsker derfor alle en god og fredfyldt

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL Organet for Dansk Afholdsbevægelse - 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2015 Lars Løkke bør stoppe - - Servitut, der forbyder spiritusudskænkning brydes i Lemvig Foto fra Google Lars Løkke bør stoppe med alkohol!

Læs mere

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011.

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. VALBORG BANK JONASEN Erindringer 1984 Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. Min adresseliste: Fra 21. 6.1914 til foråret 1919: Faster Kirkeby pr. Skjern Fra forår 1919 til 1.11.1929: Klap Mølle, Velling

Læs mere

Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum:

Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum: Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum: Under oprydning fandt jeg dette lille digt, som jeg synes kunne være en god forklaring på

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Samlet af Mette Finderup & Kåre Albrechtsen Sat op af Jesper Højland

Samlet af Mette Finderup & Kåre Albrechtsen Sat op af Jesper Højland the BX files 2007 Samlet af Mette Finderup & Kåre Albrechtsen Sat op af Jesper Højland Anne Grete Arne Birthe Dorthe Freddie Hanne Helle C Helle K Jakob Jan Jeanette Jesper D Jesper H Jesper Vrå John Kate

Læs mere

Tønning Gammelstrup Troelstrup Træden LOKAL NYTTEN

Tønning Gammelstrup Troelstrup Træden LOKAL NYTTEN Årgang 23 - September 2014 LOKAL NYTTEN Lokalrådets Generalforsamling Romrejsen Annette s anekdoter Gudenåen Brewcamp Ha en go da Glæden ved eget hus Sogneudflugt Tønning Gammelstrup Troelstrup Træden

Læs mere

Løst og fast om min Far. Jytte Laurberg Jonasen

Løst og fast om min Far. Jytte Laurberg Jonasen Løst og fast om min Far af Jytte Laurberg Jonasen En døv drengs opvækst i Horsens og Nyborg. Hans arbejdsliv som skrædder i København, og hans familie- og foreningsliv i perioden 1907 1998. Beretningen

Læs mere

TisvildeNyt. Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008. Årgang 21 nr. 3. maj-juni 2013. Løssalg kr. 20. Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012

TisvildeNyt. Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008. Årgang 21 nr. 3. maj-juni 2013. Løssalg kr. 20. Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012 TisvildeNyt Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008 Årgang 21 nr. 3 Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012 maj-juni 2013 Løssalg kr. 20 BRILLER. SOLBRILLER. KONTAKTLINSER v/optiker CHRISTIAN SCHØNBECK HELSINGE

Læs mere

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk Hald Vind Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk NR. 4 32. ÅRGANG DECEMBER 2014 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives

Læs mere

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus.

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus. L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøj-festival Payamino Byfest i Ø.B. Borgerforeninger Bjesk Samlingshus Dagpleje Spejderhus Skolejubilæum ØB-kolonien Nummer 49 Juni-august

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere