Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010"

Transkript

1 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010

2 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg 14 Hyggebanko i klubben 14 den lørdag den 27/3 2010, kl. 14:00 14 Gode præmier, bla. kapsejladstilmelding, gratis standerfestbillet og forskelligt andet godt.. 14 Udflugt til Arbejdermuseet 15 den 7/3 2010, kl. 10:00 15 Vi vil forsøge at arrangere fælleskørsel fra 15 KJS kl. 9:00 15 Følg med på tavlen 15 Kyndelmisse 16 Fast kontortid.. 17 Surfudvalg 17 Bestyrelse.. 18 Udvalg.. 18 Sekretariatet.. 18 Lån af klubhus.. 19

3 STANDERFEST Standeren skal op lørdag den 17. april 2010 Vi mødes i klubben kl. 13:00 og går fælles ned og hejser standeren som markering af, at det officielt er tid til sommer, sol og milde vinde. Efter standeren er sat, vil nogen af os nok tøffe op og klare verdens problemer over en kop kaffe, og kl. 19:00 vil der være mulighed for at spise i klubben. Menuen bliver slået op senere, men sæt kryds i kalenderen allerede nu. Priserne bliver rimelige: Voksne 110 kr. og børn 30,00 Kr. Børn under 6 år gratis. Tilmelding senest den 10. april 2010 ved indbetaling på reg konto HUSK nu at oplyse navn, antal voksne, antal børn og antal under 6 år. 3

4 Nye regler for lån af klubhus Gennem mange år har de, som har ønsket at bruge klubhuset til en rund fødselsdag eller en konfirmation været kede at de begrænsinger, som lå i vores gamle regler. Derfor har bestyrelsen nu revideret reglerne. Ansøgning Ansøgning indgives til sekretariatet. Ansøger skal have været medlem af Køge Sejlklub i 6 mdr. og må ikke være i restance, og man kan naturligvis ikke låne huset for familie, venner og bekendte, som ikke er medlemmer af klubben. Klubhuset udlånes kun til husstandens private fester og kun til personer over 18 år, som skal være til stede ved festen - de er jo ansvarlige overfor klub og naboer. Udlånet sker efter først til mølle -princippet, men man kan højst reservere huset 1 år frem i tiden. Man kan altid følge med i husets brug på kalenderen i den store sal, hvor det bliver skrevet hvis udlånet er godkendt. 4

5 Ved åbent hus arrangementer, hvor klubmedlemmer indbydes ved opslag eller i bladet er det gratis at låne huset, ellers koster det 1200 kr. at låne huset. Beløbet indbetales til kassereren senest 8 dage reservationen, og betales ikke tilbage, hvis der senere aflyses. Før festen Det er tilladt at dække bord aftenen før huset er reserveret, men man må påregne selv at foretage rengøring før huset kan tages i brug. Bortset fra porcelain og bestik må an selv medbringe alt til festen i form af håndklæder, viskestykker, karklude, knive, proptrækker mv., køkkenrulle og toiletpapir, bøtter, stanniol mv. til restmad.. Under festen Klubbens medlemmer har altid lov at bruge 1. salen, og til at brygge en kop kaffe, men de skal naturligvis tage hensyn til den, som låner af huset. Den der låner huset skal til gengæld huske at vise hensyn til naboerne. Det betyder, at døre og vinduer lukkes kl. 22, og at musikken skal holdes på et rimeligt niveau. Efter festen Hele stueetagen afleveres rengjort og ryddet senest dagen efter kl. 12. Rengjort betyder også, at komfurer, ovne mv. er rensede, og at opvaskemaskinen er renset og nyt vand påfyldt. Al affald skal naturligvis være fjernet og køleskabene tømt. Der kan altid gå et glas, og der skal gives besked til sekretariatet. Lejer kan gøres erstatningspligtig for ødelagt porcelæn, inventar eller øvrigt udstyr, men vores glas er ikke så dyre at det er noget at putte med, hvis der ryger et enkelt glas, men vi vil gerne vide det, så vi kan få suppleret op - det ville være ærgerligt, hvis vi lige pludselig stod og manglede.. Reglerne skal overholdes - og bestyrelsen ser med stor alvor på såvel regler for hensyn til naboerne og på regler for, hvem som kan låne huset. I særlige tilfælde, vil misligholdelse af reglerne kunne medføre eksklusion fra klubben. God fest... Husk generalforsamling; 21. marts 2010, kl Dagsorden og regnskab fremlægges i klubben.. 5

6 Fastelavn på havnen.. Havnen havde i år arrangeret fastelavnsfest med kakao, boller, tøndeslagning og det hele. Det var et fint initiativ, og meddelelsen var nået frem til en hel del børn og voksne. Børnene var fint udklædte, Her har vi Pippi og betjent Klang.. Blandt de voksne havde kun Betina fra Marco Polo og Svenn taget udfordringen op: Betina som helikopterpilot, og Svenn som sejler.. 6

7 Formanden har ordet Vinteren har bidt sig godt fast i bugten men vi må tænke fremad. Jeg er bekendt med at Danny ikke stiller op til havnebestyrelsen igen, og det er jeg jo ked af for han har været god at side sammen med i de to år jeg har været med. Han har jo også siddet der i mange år, så jeg kan godt forstå hvis han er ved at være kørt træt og sur i den til tider ret bøvlede bestyrelse. Så KJS og KMS har stukket hovederne sammen, og vi peger på samme kandidat. Jeg har talt med Lars Bo, og han vil gerne stille op som brugervalgt medlem til havnebestyrelsen, og da kms har sagt ok til det, så vi kan prøve om vi kan samle et flertal på ham. Generalforsamlingen er jo snart - der er indbydelse længere omme i bladet. Ved den lejlighed vil Berit takke af for denne gang, og det er jeg og resten af bestyrelsen ret kede af, for Berit har tilført bestyrelsen meget, og det vil jeg gerne takke for. Når det er sagt så skal vi jo have valgt en ny person til bestyrelsen så I må godt lægge hovedet i blød for at finde en, som har lyst til at være med. Velkommen støtte til klubbens unge Fra Martin - en af vore mange dygtige ungdomssejlere har vi fået følgende positive melding: Hej Svenn Jeg har nu tre sponsorere som har hjulpet os, så jeg vil høre om vores tak kan nå at kommer i dette nummer af Prikken? Det er: Tømrer Helmer Christiansen, som har givet 2000 kr. Stark i Køge, som har giver 1000 kr. En anonym, som har givet 500 kr. Venlig hilsen Martin Larsen. Red: Jo, Martin, vi har altid plads til en velbegrundet tak for støtte til klubbens aktiviteter. 7

8 Indbydelse til Tune-op... Banen går til Bøgeskov og retur til Køge Marina i alt ca. 20sm. Sejladsen gennemføres med omvendt start, således målgang teoretisk sker samtidigt for alle. Sejladsen er åben for alle kølbåde med gyldigt DH-målebrev eller klassebevis. Traditionen tro vil der være morgenmad fra kl i KJS-lokaler efterfulgt af skippermøde kl Husk tilmelding til morgenmad er nødvendigt. Første start forventes kl Tilmelding/betaling Startgebyr: 30,- Morgenmad: 30,- pr. person betales ved tilmelding. Tilmelding/betaling senest søndag d 25. april Familiebåde / Deltagelse uden målerbrev Familiebåde uden gyldigt målerbrev kan også deltage i deres eget løb - Starttid beregnes ud fra beregnet måltal. Sejladsbestemmelser : Se bilag : Sejladsbestemmelser for Tune-Up 2010 i Køge Sejlklub. Præmie: Der vil være præmie til den første båd på den samlet resultatliste. Tilmelding og yderligere oplysninger på eller på tlf Med venlig hilsen Køge Sejlklub / Henrik Holst Hansen Ejer navn: Adresse: Post.nr. / By Tlf. nr. Evt. mobil tlf. Evt. Bådtype: Bådnavn: Sejl nr. Cert. nr. TA: Antal deltagere til morgenmad: Betaling indsættes med angivelse af båd navn på konto Sejlads uden gyldigt målerbrev - Familiebåd : sæt X 8

9 Indbydelse til onsdagskapsejladser... Hermed indbydes til onsdagskapsejladserne i Sejladsen er åben for både med gyldigt DH-målebrev, samt som noget nyt fra 2010 også for familiebåde uden målerbrev. Sejladserne afholdes på fast udlagt bane ud for Køge Marina. Skippermøde afholdes én gang for alle sejladser, onsdag den 22. april kl i KJS På mødet vil følgende punkter blive gennemgået: Løbsinddeling Frivillige / udlægning af bane Dommertjanser Nye startprocedure Evt. Sejladser Samlet serie opdelt i 4 løb med sejlads hver onsdag fra d. 5/5 - d. 16/6 og igen fra d. 4/8 - d. 8/9 samt 1 sejlads søndag d. 12/9. - med præmier til de 3 første både i hvert løb. Dommer Dommertjans går på skift mellem de tilmeldte både, dommerliste vil blive ophængt i klubhuset. Dommerkuffert og startbøje afhentes i klubhuset inden sejladsen. Sejladsbestemmelser Se bilag: Sejladsbestemmelser for Onsdagskapsejladser 2010 i Køge Sejlklub. Tilmelding og startgebyr Startgebyr (for alle onsdage og søndag i september): 300,- ( gælder ikke TuneUp samt klubmesterskab og 30 sømil sejladsen ) Tilmelding vedlagt kopi af målerbrev + startgebyr senest onsdag 22. april ved skippermødet. Tilmelding kan ske selvom målerbrevet mangler, dog skal dette afleveres senest 2. maj Yderligere oplysninger på eller på telefon eller Venlig hilsen Henrik Holst Hansen 9

10 Udfyld nedenstående skema, husk adresse da resultatlister sendes elektronisk. Ejer navn: Adresse: Post.nr. / By Tlf. nr. Evt. mobil tlf. Bådtype: Bådnavn: Sejl nr. Cert. nr. Lystal: TAUD: Ønsker at deltage med min familiebåd uden gyldigt målerbrev (sæt kryds) Vedlagt: Startgebyr i kontanter. - Eller indsættes på konto med angivelse af bådnavn. Sejlmåling Sejlmåling onsdag d. 28 april i KJS Klubhus kl Kære sejlere Kapsejladssæsonen står snart for døren, og husk at alle både der har målerbrev og skal sejle kapsejlads skal have godkendte sejl med blå knap i. Onsdag d. 28 april stiller vore måler ( Hans ) sig til rådighed i klubhuset og kontrolmåler dine sejl og sætter evt en blå knap i hvis denne mangler. Bemærk følgende : Nye sejl som skal måles / eller skal have en blå knap isat koster 150 kr pr stk Sejl der skal kontrolmåles for at få udstedt et DH-målebrev kontrolmåles dog gratis men hvis disse sejl skal have isat blå knap koster det 100 kr pr. stk. Evt vejning og opmåling af rig / båd skal aftales særskilt med Hans. Der indmåles også sejl for L23 klubben samme aften så erfaring fra sidste år er der godt kan være lidt kø :-).. Skal man have målt sejl denne aften, skal man inden da meddele Hans antal af sejl og type samt hvor mange blå knapper man ønsker at bestille. Tilmelding til Hans på eller tlf

11 Jolleudvalg Selvom der er stille i havnen i disse dage med is omkring bådene er der på ingen måde stille i jolleafdelingen. Vi går og forbereder os på en ny og spændende sæson og har i denne forbindelse set på hvad der er gået godt i 2009 og hvad vi kunne gøre bedre. Vi er i de seneste år lykkedes med at etablere en gruppe of entusiastiske sejlere og tilhørende støttende forældre var et år hvor deltagelsen i sejladser rundt omkring i Danmark steg betydeligt og aktiviteten har også været fin henover vinteren. Et par Optisejlere har deltaget i vintertræning og julekapsejlads i Roskilde. En enkelt har været på en uges sejlercamp på Grand Cananria og 4 sejlere træner 405 sejlads på Furesøen hver lørdag. 405 træningen har givet blod på tanden. Team Moses, Pernille&Martin har sat ambitionerne op til at blive Danmarks bedste. Med energien der bliver lagt i det, skal de nok nå langt. Hos Optimistsejlerne har vi her i vintersæsonen 7 sejlere, Steven, Christoffer F, Red.: Man kan kun have medfølelse med de stakkels unge sejlere, som må henslæbe deres træning under sådanne vilkår uden mulighed for at nyde den gode danske IS-vinter... 11

12 Christoffer M, Christian, André, Mads og Nicolai, der deltager i Team Optimus og 1 sejler Frederik der er på Talent Team. Team Optimus og Talent Teams er samlet til 4 weekend træningslejre i løbet af vinteren. I efteråret var sejlerne i Roskilde, i starten af januar på tørtræningslejr på Oure idrætsefterskole. Næste gang Team Optimus sejlerne samles, er i Køge d. 12 og 13. marts. Vi er i gang med forberedelserne til dette. Med et varmt ønske om at isen er væk i starten af marts. Der deltager 27 sejlere med 4 tilhørende instruktører på Optimus samlingen i Køge. For interesserede er der mere information om Team Optimus og Talent Team på Her i januar har vi i sejlklubben holdt teoriundervisning for de yngste. 2 timer lørdag formiddag hvor vi hygger med morgenbrød, taler teori for sejlads, øver knob og stik mm. Det er hyggeligt at undervise de yngste og mærke begejstringen for sejlads. Vi har været på tur til fregatten Peter Skram på Holmen, hvor vi fik fortalt røverhistorier fra de gamle dage. Og ja vi fik også forklaringen på hvad der faktisk skete med Hovsa missilet ved Lumsås. Den traditionelle julefrokost med orienteringsløb blev afholdt 30. jan. Vi holder endnu en teoridag mere i februar og endelig tager vi i svømmehallen d. 6 marts kl 15:30 for at træne svømme- og kæntringsøvelser. Turen i svømmehallen er for hele sejlklubben, Alle sejlere i sejlklubben er velkomne til at deltage. For at udvikle de mellemøvede sejlere forsøgte vi sidste år med ekstern træner til de 5 bedste Optisejlere. Konklusionen af dette er at vi fortsætter med ekstern træning for Optier og tillige for 405 sejlerne. Godt nok har vi endog meget erfarne sejlere iblandt forældrene, men vi forældre er ikke i stand til at tilbyde det samme som en yngre træner med en dedikeret træneruddannelse. I 2010 planlægger vi at have en ekstern træner tilknyttet om torsdagene, der hver anden torsdag, træner optimister, hver anden uge træner 405 joller. Vi er overbevidst om at dette er med til at fastholde og udvikle interessen for sejlads hos de yngre og fastholde de lidt ældre, idet alle får noget med hjem fra træningen i jolleafdelingen, en god sejloplevelse og socialt, men også sejlkompetencemæssigt. Hvis vi ser på den nuværende aktivitet har vi en god gruppe sejlere, som med tilbud til alle niveauer af sejlere og tilbuddet om 405 sejlads, bliver i jolleafdelingen også når sejlerne bliver ældre. Hvad vi har behov for nu er at få nye unge optimist sejlere ind for at vedblive med 12

13 at udvikle jolleafdelingen. KJS er faktisk en af de sejlklubber der kan tilbyde de mest fordelagtige forhold for nye sejlere. Vi har et stort antal Opti joller i fornuftig stand, der kan tilbydes nye sejlere. Med dette er KJS en klub, der tilbyder bredden af sejlere gode forhold og muligheden for at komme ud at sejle for et meget beskedent beløb. Vi har planlagt en kom og sejl - dag i maj med henblik på at tiltrække nye sejlere, Denne dag satser vi på at få markedsført bredt for at tiltrække nye sejlere. Her har vi en appel til surfere og kølbådssejlere. Hvis I kender nogle nevøer, børnebørn eller lignende, der kunne være interesseret i sejlads må I meget gerne fortælle dette videre.se evt. også vores nye opdaterede kalender på koegesejlklubsjolleafdelingen/ Vi kan også allerede nu melde at der er 3 sejlere i klubben der har tilmeldt sig TallShip race og skal med ud at sejle i gamle sejlskibe i en uge i juli på benet fra Ålborg til Kristiandsand.. Vi har lagt en ambition om at være dobbelt så mange sejlere i jolleafdelingen om 2 år. Vi er sikre på at vi kan nå dette med jeres hjælp og tiltagene, der adresserer de forskellige niveauer af sejlere. Peter Jolleafdelingen 13

14 Sejlerskole Sejlerskolen søger sejlerinstruktør. Du skal være intereseret i at undervise elever, der ikke har kendskab til at sejle. Der undervises en gang om ugen efter eget valg. Du tilbydes et instruktørkursus hvor du lære lidt om at undervise. Hvis du er intereseret kan du ringe til eller sende en mail til yahoo.dk MVH Henrik Danielsen Aktivitetsudvalg Aktivitetsudvalget har haft en god vinter: Der har været fin tilslutning til vores fællesspisninger, hvor vi har fået god mad for en billig penge. Der var også hygge for hele den runde 10 er ved Alices julestue. Desværre var der ikke så mange nye ansigter, som vi kunne have ønsket, men de som kom havde det herligt med hjemmebagte æbleskiver og pakkeleg. I den kommende tid fortsætter aktivitetsudvalget med flere andre gode arrangementer, både udfarende og i klubben. Se de efterfølgende opslag: Hyggebanko i klubben den lørdag den 27/3 2010, kl. 14:00 Gode præmier, bla. kapsejladstilmelding, gratis standerfestbillet og forskelligt andet godt.. 14

15 Guidet tur på Peder Skram Kristen har arrangeret yderligere en tur, denne gang har han ladet sig inspirere af jolleafdelingens tur til Peder Skram. Der bliver en guidet tur søndag 30. maj Der bliver plads til ca. 20 personerefter mølle-princippet, så hold øje med listerne på tavlen. Turen vil omfatte såvel et foredrag som en guidet rundvisning på skibet, og fra jolleafdelingens børn og voksne forlyder, at de 1½ time som det tager flyver afsted. Der vil blive en egenbetaling på kr. 50. Udflugt til Arbejdermuseet den 7/3 2010, kl. 10:00 Vi vil forsøge at arrangere fælleskørsel fra KJS kl. 9:00 Følg med på tavlen 15

16 Kyndelmisse Fredag den 5. februar blev der i hele Køge By holdt Kyndelmisse, hvor det gennemgående tema var maritimt. Køge Musik skole havde i den anledning lånt en jolle og nogle sejl til at pryde musikskolen med på gangen og i koncertsalen. Der blev spillet musik med vand i. Lige fra de helt små og de lærere som rundede aftenen af. Det var muligt at de fremmødte bør at tage en folder kom og sejl fra sejlklubben. Hvis man gik en tur videre rundt i byen, så kunne man opleve at der blev fortalt sømandshistorier, spillet og sunget sømandsviser på Køge museum. På Rådhuset kunne man høre vor ny indsatte vice borgmester fortælle om søhelten Ivar Huitfeldt, som døde d. 4 oktober 1710 under slaget mod svenskerne på Køge Bugt.!! Så noter venligst dato en den 4. oktober 2010 som 300 året for Ivar Huitfeldt død. På denne dag vil Køge havn vil blive besøgt at orlovs fartøjer fra de Nordiske lande og der bliver noget at se på. Per Holleufer 16

17 Fast kontortid.. Klubben har genindført fast kontortid: Første mandag i hver måned (undtagen i juli) har kontoret åbent i tiden Sekretariatet skal fremover kunne hjælpe med indmeldelser, standere, nøgler, samt lokaler for både udvalg og medlemmer. Sekretariatet kan også vise dig til rette, og hjælpe dig videre til de forskellige udvalg, der kan hjælpe med det, som du nu brænder for. Sekretariatet har ingen pengebeholdning, så der kan ikke afregnes udlæg, men vi kan tage mod opgørelser til kassereren, som så kan overfører pengene. Husk generalforsamling; 21. marts 2010, kl Dagsorden og regnskab fremlægges i klubben.. Surfudvalg For at styrke klubbladet har Bestyrelsen besluttet, at surfudvalg, jolleudvalg, aktivitetsudvalg og sejlerskole skal have en ½ side i hvert klubblad, uanset om de har fremsendt materiale eller ikke. Udvalget har ikke fremsendt materiale til dette nummer. 17

18 Bestyrelse.. Formand 2008 Steen Knapp, , Næstformand 2009 Johnny Bonde Kasserer 2009 Camilla Olsen, , Medlem 2009 John Lund, Medlem 2009 Berit Nielsen Suppleant 2009 Michael Krumbæk Perving Udvalg.. Jolleudvalg Anders Kæmpe, Surfudvalg Julius Novak, Sejlskoleudv. Henrik Danielsen Kapsejl.kølbåd Henrik Holst Hansen Hus&pladsudv. Bendt Jensen Aktivitetsudv. Linda Lund, Revisorer Palle Skovlund, Linda Sylow, uppl. Tanja Knapp Sekretariatet.. Kontorsted: Klubhusets kontor, Bådehavnen 6, 4600 Køge Mailkontakt: Sekretariatet yder praktisk assistance til medlemmer og bestyrelse. Hjælp og materiale til bladet modtages stadig med glæde. Klubbladet Prikken udgives af Køge Sejlklub i 400 eksemplarer. Bladet sendes til alle medlemmer. Ansvarshavende redaktør: Svenn Bekmose Bladet er overvejende sat i 11 pkt. Twenty Century MT 18

19 Lån af klubhus.. Ansøgning indgives til sekretariatet. Ansøger skal have været medlem af Køge Sejlklub i 6 mdr. og må ikke være i restance. Huset udlejes efter først til mølle princippet. Dog max. 1 år frem i tiden. Når udlejningen er godkendt påfører sekretariatet det på klubkalenderen. Klubhuset udlejes kun til husstandens private fester og kun til personer over 18 år, der ligeledes skal være til stede ved festen. Det koster 1200 kr. at leje huset. Beløbet indbetales senest 8 dage efter godkendelsen ellers bortfalder reservationen. Ingen returret. Ved åbent hus arrangementer, hvor alle medlemmer er velkomne, er det gratis at låne huset. 1. salen er altid forbeholdt medlemmer af Køge Sejlklub. Medlemmerne må gerne bruge køkkenet under hensyntagen til låner af huset. Det er tilladt at dække bord aftenen før huset er reserveret. Man skal påregne rengøring før huset kan tages i brug. Hele stueetagen afleveres rengjort og ryddet senest dagen efter kl. 12. Opvaskemaskinen renses og nyt vand påfyldes. Komfur og ovne rengøres. Al affald fjernes. Stil venligst ødelagte genstande frem og læg besked til sekretariatet, så vi kan få suppleret op. Lejer kan gøres erstatningspligtig for ødelagt porcelæn, inventar eller øvrigt udstyr. HUSK at vis hensyn til naboerne. Døre og vinduer lukkes kl. 22. MEDBRING SELV: Håndklæder, viskestykker, karklude, knive, proptrækker mv. samt køkkenrulle og toiletpapir. Bøtter, stanniol mv. til restmad Misligholdelse af ovenstående kan medføre eksklusion fra klubben. Godkendt af bestyrelsen januar

20 Udover de ugentlige trænings- og kapsejladser har vi følgende aktiviteter på programmet i første halvår 2010: 4. marts kl Fælles spisning i KJS 6. marts kl Svømmeprøve for jollesejlere og surfere - andre medlemmer er velkomne til at prøve om vandet stadig kan bære 7. marts kl: Arbejdermuseet - husk vi mødes i klubben til fælleskørsel 10. marts kl Indskrivning til sejlerskole 13. til 14. marts Team Optimus. 18. marts kl Nyheder til båden - KJS 21. marts kl Generalforsamling. 27. marts kl Banko i klubben. 10. april Klargøring af joller 17. april kl Stander op - efterfølgende kaffe i klubbne kl Fest for børn og unge gamle 22. april kl Kapsejladsmøde - mød op; der er vigtige ting på dagsordenen 28. april kl Sejlmåling - læs mere i bladet 2. maj Tune-up; se nærmere på kapsejladstavlerne 15. maj Kom & sejl (se program senere) 30. maj Guidet tur rundt på Peders Skram Sct. Hans Hyggeaften på tag selv mad med og grill den sammen med os andre -basis (klubben giver nok kaffen som den plejer) 25. til 27 juni Robinsontur ( jollerne)

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Prikken Medlemsblad for K øge sejlklub. Nr. 4, December 2009

Prikken Medlemsblad for K øge sejlklub. Nr. 4, December 2009 Prikken Medlemsblad for K øge sejlklub Nr. 4, December 2009 Kapsejladsudvalg 4 Sejlerskole 7 Aktivitetsudvalg 7 Jolleudvalg 8 Surfudvalg 8 Protest mod redaktøren.. 9 Redaktørens bortforklaring.. 10 Nyt

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Traditionelle arrangementer

Traditionelle arrangementer Traditionelle arrangementer Foreningen nedsætter hvert år et arrangementsudvalg, der er inititiativtager til at arrangere foreningens traditionelle arrangementer. Det skal imidlertid understreges at traditionerne

Læs mere

Indbydelse til reception..!

Indbydelse til reception..! Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 3, september 2009 Indbydelse til reception..! Klubben fylder klubben 50 år i år, og vi afholder reception i klublokalerne. Ved receptionen byder vi på lidt lækkert

Læs mere

LEJE AF FÆLLESHUS - Kontrakt for beboere i afdelingen

LEJE AF FÆLLESHUS - Kontrakt for beboere i afdelingen LEJE AF FÆLLESHUS - Kontrakt for beboere i afdelingen UDFYLD MED BLOKSTAVER: Fælleshuset Ladefogedvej 246 NAVN ADRESSE Priser: 1 døgn weekend 1 døgn hverdag Depositum 300 kr. 150 kr. 500 kr. POSTNR. BY.

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, Marts 2009 Læs om vores oplevelser - og alle de vigtige indkaldelser selvfølgelig.. Ny Klubsponsor Hvis I altså hjælper... Formanden tager ordet.. Nu nærmer

Læs mere

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015 Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015... En sejlads både for tur- og kapsejlere...nu på 16. år! Tid: Distance: Deltagere: Handicap: Målerbrev: Starten går lørdag den 13. juni 2015 kl. 08.20 (turbåde)

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Hvor der i nedenstående intet andet er anført, gælder ISAF s kapsejladsregler og Dansk Sejlunions forskrifter. 1. Banen: Startlinjen

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Aftenkapsejladser 2012

Aftenkapsejladser 2012 Aftenkapsejladser 2012 Jægerspris Sejlklub 10. maj - 28. juni og 9. august - 22. september SEJLADSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS 2009-2012) definerede regler

Læs mere

SBA Kalø-sejlads 2015

SBA Kalø-sejlads 2015 SBA Kalø-sejlads 2015 Lørdag den 3. oktober Sejladsbestemmelser Rev. 06.09.2015 1 Der sejles efter ISAF s og DS s sejladsbestemmelser samt nedenstående sejladsbestemmelser (med de modifikationer af de

Læs mere

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 1, forår 2011

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 1, forår 2011 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 1, forår 2011 Spilersejlads på Køge Bugt en stille onsdag aften. 1 I dette nummer: 3 Nyt fra Bestyrelsen 5 Aktivitetskalender 6 Redaktionen har ordet 7 Vinterens

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

PRIKKEN MEDLEMSBLAD FOR KØGE SEJLKLUB NR. 2, MAJ 2010

PRIKKEN MEDLEMSBLAD FOR KØGE SEJLKLUB NR. 2, MAJ 2010 PRIKKEN MEDLEMSBLAD FOR KØGE SEJLKLUB NR. 2, MAJ 2010 I dette blad: Farvel fra den gamle redaktør 3 Formanden har ordet 5 Tur til arbejdermuseet 6 Den nye redaktør siger goddag 7 Surfudvalg 7 Køge Sejlklubs

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them Denne folder indeholder relevante oplysninger om LINDEHYTTEN og dens omgivelser. POSTADR.: Lindehytten, Ansøvej 4 A, 8653 Them UDLEJNING: Jens Clausen

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen)

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen) Info- & Forældremøde Ungdomsklubben PLUTO indbyder hermed nye som gamle forældre til opstarts Info- & Forældremøde for sæsonen 2012/2013. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Årby Forsamlingshus.

Årby Forsamlingshus. Lejekontrakt Årby Forsamlingshus. Lejers navn: Tlf.: Adresse: Mellem lejer og Årby Forsamlingshus er der indgået følgende lejeaftale: Hele huset til fest Små sale til fest Hele huset til møder, foredrag

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 08. 09. juni 2013 Stævnet henvender

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Vinteren, som vi husker den.

Vinteren, som vi husker den. foto. Lars NR. 2 MARTS 2013 39. ÅRGANG Vinteren, som vi husker den. Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen Tlf. 22 97 17 50

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 Harboe Cup 2015 Venskabsstævne Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Bane B/C 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordisk Sejler-forbunds

Læs mere

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse Huset udlejes kun til beboere i Kyndby Huse samt medlemmer af Kyndbyværkets Personaleforening (KPF) Udlejning aftales på ejendomskontoret enten med den administrative medarbejder i træffetiden eller med

Læs mere

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Kolding Svømmeklub og Slotssøbadet har hermed fornøjelsen at indbyde din klub til et enestående stævne, afviklet i to bassiner samtidigt! Et

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Karin Rodian, Ove Perch - Nielsen, Jørgen Mose, Henrik Hellstern-Haurslev, Frede Didriksen og Per Carstensen

Karin Rodian, Ove Perch - Nielsen, Jørgen Mose, Henrik Hellstern-Haurslev, Frede Didriksen og Per Carstensen REFERAT AF GENERALFORSAMLING den 22. april 2010 kl. 19:30 Til stede fra bestyrelsen var: Karin Rodian, Ove Perch - Nielsen, Jørgen Mose, Henrik Hellstern-Haurslev, Frede Didriksen og Per Carstensen Ca.

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY:

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: 2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: VELKOMMEN TIL ALBERTSLUND CUP 2012 2. OG 3. JUNI Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre

Læs mere

22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL. 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB

22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL. 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB 22.94cm*16.78cm Indbydelse Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Disse laminerede dokumenter udleveres af bookingmaster sammen med nøglen og returneres igen, efter endt ophold i fælleslejligheden.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 7 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015

SEJLADSBESTEMMELSER 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 2015 Gældende for torsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Søndag d. 23. juni 2013 Skt. Hans Aftens dag Skovshoved Roklub har hermed i sit 75. jubilæumsår fornøjelsen at invitere danske og udenlandske

Læs mere

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør.

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør. Referat bestyrelsesmødet d. 28-01-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 03-12-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

ALBERTSLUND HÅNDBOLD. Indbyder hermed til. TILMELDING PÅ: www.aghaandbold.dk NY. Sportyfied cup. 1. og 2. juni 2013.

ALBERTSLUND HÅNDBOLD. Indbyder hermed til. TILMELDING PÅ: www.aghaandbold.dk NY. Sportyfied cup. 1. og 2. juni 2013. ALBERTSLUND HÅNDBOLD Indbyder hermed til Sportyfied cup 1. og 2. juni 2013. Det er med stor glæde, at vi igen i år kan invitere til stævne i Albertslund, denne gang for 43. gang og denne gang med ny hovedsponsor

Læs mere