Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010"

Transkript

1 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010

2 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg 14 Hyggebanko i klubben 14 den lørdag den 27/3 2010, kl. 14:00 14 Gode præmier, bla. kapsejladstilmelding, gratis standerfestbillet og forskelligt andet godt.. 14 Udflugt til Arbejdermuseet 15 den 7/3 2010, kl. 10:00 15 Vi vil forsøge at arrangere fælleskørsel fra 15 KJS kl. 9:00 15 Følg med på tavlen 15 Kyndelmisse 16 Fast kontortid.. 17 Surfudvalg 17 Bestyrelse.. 18 Udvalg.. 18 Sekretariatet.. 18 Lån af klubhus.. 19

3 STANDERFEST Standeren skal op lørdag den 17. april 2010 Vi mødes i klubben kl. 13:00 og går fælles ned og hejser standeren som markering af, at det officielt er tid til sommer, sol og milde vinde. Efter standeren er sat, vil nogen af os nok tøffe op og klare verdens problemer over en kop kaffe, og kl. 19:00 vil der være mulighed for at spise i klubben. Menuen bliver slået op senere, men sæt kryds i kalenderen allerede nu. Priserne bliver rimelige: Voksne 110 kr. og børn 30,00 Kr. Børn under 6 år gratis. Tilmelding senest den 10. april 2010 ved indbetaling på reg konto HUSK nu at oplyse navn, antal voksne, antal børn og antal under 6 år. 3

4 Nye regler for lån af klubhus Gennem mange år har de, som har ønsket at bruge klubhuset til en rund fødselsdag eller en konfirmation været kede at de begrænsinger, som lå i vores gamle regler. Derfor har bestyrelsen nu revideret reglerne. Ansøgning Ansøgning indgives til sekretariatet. Ansøger skal have været medlem af Køge Sejlklub i 6 mdr. og må ikke være i restance, og man kan naturligvis ikke låne huset for familie, venner og bekendte, som ikke er medlemmer af klubben. Klubhuset udlånes kun til husstandens private fester og kun til personer over 18 år, som skal være til stede ved festen - de er jo ansvarlige overfor klub og naboer. Udlånet sker efter først til mølle -princippet, men man kan højst reservere huset 1 år frem i tiden. Man kan altid følge med i husets brug på kalenderen i den store sal, hvor det bliver skrevet hvis udlånet er godkendt. 4

5 Ved åbent hus arrangementer, hvor klubmedlemmer indbydes ved opslag eller i bladet er det gratis at låne huset, ellers koster det 1200 kr. at låne huset. Beløbet indbetales til kassereren senest 8 dage reservationen, og betales ikke tilbage, hvis der senere aflyses. Før festen Det er tilladt at dække bord aftenen før huset er reserveret, men man må påregne selv at foretage rengøring før huset kan tages i brug. Bortset fra porcelain og bestik må an selv medbringe alt til festen i form af håndklæder, viskestykker, karklude, knive, proptrækker mv., køkkenrulle og toiletpapir, bøtter, stanniol mv. til restmad.. Under festen Klubbens medlemmer har altid lov at bruge 1. salen, og til at brygge en kop kaffe, men de skal naturligvis tage hensyn til den, som låner af huset. Den der låner huset skal til gengæld huske at vise hensyn til naboerne. Det betyder, at døre og vinduer lukkes kl. 22, og at musikken skal holdes på et rimeligt niveau. Efter festen Hele stueetagen afleveres rengjort og ryddet senest dagen efter kl. 12. Rengjort betyder også, at komfurer, ovne mv. er rensede, og at opvaskemaskinen er renset og nyt vand påfyldt. Al affald skal naturligvis være fjernet og køleskabene tømt. Der kan altid gå et glas, og der skal gives besked til sekretariatet. Lejer kan gøres erstatningspligtig for ødelagt porcelæn, inventar eller øvrigt udstyr, men vores glas er ikke så dyre at det er noget at putte med, hvis der ryger et enkelt glas, men vi vil gerne vide det, så vi kan få suppleret op - det ville være ærgerligt, hvis vi lige pludselig stod og manglede.. Reglerne skal overholdes - og bestyrelsen ser med stor alvor på såvel regler for hensyn til naboerne og på regler for, hvem som kan låne huset. I særlige tilfælde, vil misligholdelse af reglerne kunne medføre eksklusion fra klubben. God fest... Husk generalforsamling; 21. marts 2010, kl Dagsorden og regnskab fremlægges i klubben.. 5

6 Fastelavn på havnen.. Havnen havde i år arrangeret fastelavnsfest med kakao, boller, tøndeslagning og det hele. Det var et fint initiativ, og meddelelsen var nået frem til en hel del børn og voksne. Børnene var fint udklædte, Her har vi Pippi og betjent Klang.. Blandt de voksne havde kun Betina fra Marco Polo og Svenn taget udfordringen op: Betina som helikopterpilot, og Svenn som sejler.. 6

7 Formanden har ordet Vinteren har bidt sig godt fast i bugten men vi må tænke fremad. Jeg er bekendt med at Danny ikke stiller op til havnebestyrelsen igen, og det er jeg jo ked af for han har været god at side sammen med i de to år jeg har været med. Han har jo også siddet der i mange år, så jeg kan godt forstå hvis han er ved at være kørt træt og sur i den til tider ret bøvlede bestyrelse. Så KJS og KMS har stukket hovederne sammen, og vi peger på samme kandidat. Jeg har talt med Lars Bo, og han vil gerne stille op som brugervalgt medlem til havnebestyrelsen, og da kms har sagt ok til det, så vi kan prøve om vi kan samle et flertal på ham. Generalforsamlingen er jo snart - der er indbydelse længere omme i bladet. Ved den lejlighed vil Berit takke af for denne gang, og det er jeg og resten af bestyrelsen ret kede af, for Berit har tilført bestyrelsen meget, og det vil jeg gerne takke for. Når det er sagt så skal vi jo have valgt en ny person til bestyrelsen så I må godt lægge hovedet i blød for at finde en, som har lyst til at være med. Velkommen støtte til klubbens unge Fra Martin - en af vore mange dygtige ungdomssejlere har vi fået følgende positive melding: Hej Svenn Jeg har nu tre sponsorere som har hjulpet os, så jeg vil høre om vores tak kan nå at kommer i dette nummer af Prikken? Det er: Tømrer Helmer Christiansen, som har givet 2000 kr. Stark i Køge, som har giver 1000 kr. En anonym, som har givet 500 kr. Venlig hilsen Martin Larsen. Red: Jo, Martin, vi har altid plads til en velbegrundet tak for støtte til klubbens aktiviteter. 7

8 Indbydelse til Tune-op... Banen går til Bøgeskov og retur til Køge Marina i alt ca. 20sm. Sejladsen gennemføres med omvendt start, således målgang teoretisk sker samtidigt for alle. Sejladsen er åben for alle kølbåde med gyldigt DH-målebrev eller klassebevis. Traditionen tro vil der være morgenmad fra kl i KJS-lokaler efterfulgt af skippermøde kl Husk tilmelding til morgenmad er nødvendigt. Første start forventes kl Tilmelding/betaling Startgebyr: 30,- Morgenmad: 30,- pr. person betales ved tilmelding. Tilmelding/betaling senest søndag d 25. april Familiebåde / Deltagelse uden målerbrev Familiebåde uden gyldigt målerbrev kan også deltage i deres eget løb - Starttid beregnes ud fra beregnet måltal. Sejladsbestemmelser : Se bilag : Sejladsbestemmelser for Tune-Up 2010 i Køge Sejlklub. Præmie: Der vil være præmie til den første båd på den samlet resultatliste. Tilmelding og yderligere oplysninger på eller på tlf Med venlig hilsen Køge Sejlklub / Henrik Holst Hansen Ejer navn: Adresse: Post.nr. / By Tlf. nr. Evt. mobil tlf. Evt. Bådtype: Bådnavn: Sejl nr. Cert. nr. TA: Antal deltagere til morgenmad: Betaling indsættes med angivelse af båd navn på konto Sejlads uden gyldigt målerbrev - Familiebåd : sæt X 8

9 Indbydelse til onsdagskapsejladser... Hermed indbydes til onsdagskapsejladserne i Sejladsen er åben for både med gyldigt DH-målebrev, samt som noget nyt fra 2010 også for familiebåde uden målerbrev. Sejladserne afholdes på fast udlagt bane ud for Køge Marina. Skippermøde afholdes én gang for alle sejladser, onsdag den 22. april kl i KJS På mødet vil følgende punkter blive gennemgået: Løbsinddeling Frivillige / udlægning af bane Dommertjanser Nye startprocedure Evt. Sejladser Samlet serie opdelt i 4 løb med sejlads hver onsdag fra d. 5/5 - d. 16/6 og igen fra d. 4/8 - d. 8/9 samt 1 sejlads søndag d. 12/9. - med præmier til de 3 første både i hvert løb. Dommer Dommertjans går på skift mellem de tilmeldte både, dommerliste vil blive ophængt i klubhuset. Dommerkuffert og startbøje afhentes i klubhuset inden sejladsen. Sejladsbestemmelser Se bilag: Sejladsbestemmelser for Onsdagskapsejladser 2010 i Køge Sejlklub. Tilmelding og startgebyr Startgebyr (for alle onsdage og søndag i september): 300,- ( gælder ikke TuneUp samt klubmesterskab og 30 sømil sejladsen ) Tilmelding vedlagt kopi af målerbrev + startgebyr senest onsdag 22. april ved skippermødet. Tilmelding kan ske selvom målerbrevet mangler, dog skal dette afleveres senest 2. maj Yderligere oplysninger på eller på telefon eller Venlig hilsen Henrik Holst Hansen 9

10 Udfyld nedenstående skema, husk adresse da resultatlister sendes elektronisk. Ejer navn: Adresse: Post.nr. / By Tlf. nr. Evt. mobil tlf. Bådtype: Bådnavn: Sejl nr. Cert. nr. Lystal: TAUD: Ønsker at deltage med min familiebåd uden gyldigt målerbrev (sæt kryds) Vedlagt: Startgebyr i kontanter. - Eller indsættes på konto med angivelse af bådnavn. Sejlmåling Sejlmåling onsdag d. 28 april i KJS Klubhus kl Kære sejlere Kapsejladssæsonen står snart for døren, og husk at alle både der har målerbrev og skal sejle kapsejlads skal have godkendte sejl med blå knap i. Onsdag d. 28 april stiller vore måler ( Hans ) sig til rådighed i klubhuset og kontrolmåler dine sejl og sætter evt en blå knap i hvis denne mangler. Bemærk følgende : Nye sejl som skal måles / eller skal have en blå knap isat koster 150 kr pr stk Sejl der skal kontrolmåles for at få udstedt et DH-målebrev kontrolmåles dog gratis men hvis disse sejl skal have isat blå knap koster det 100 kr pr. stk. Evt vejning og opmåling af rig / båd skal aftales særskilt med Hans. Der indmåles også sejl for L23 klubben samme aften så erfaring fra sidste år er der godt kan være lidt kø :-).. Skal man have målt sejl denne aften, skal man inden da meddele Hans antal af sejl og type samt hvor mange blå knapper man ønsker at bestille. Tilmelding til Hans på eller tlf

11 Jolleudvalg Selvom der er stille i havnen i disse dage med is omkring bådene er der på ingen måde stille i jolleafdelingen. Vi går og forbereder os på en ny og spændende sæson og har i denne forbindelse set på hvad der er gået godt i 2009 og hvad vi kunne gøre bedre. Vi er i de seneste år lykkedes med at etablere en gruppe of entusiastiske sejlere og tilhørende støttende forældre var et år hvor deltagelsen i sejladser rundt omkring i Danmark steg betydeligt og aktiviteten har også været fin henover vinteren. Et par Optisejlere har deltaget i vintertræning og julekapsejlads i Roskilde. En enkelt har været på en uges sejlercamp på Grand Cananria og 4 sejlere træner 405 sejlads på Furesøen hver lørdag. 405 træningen har givet blod på tanden. Team Moses, Pernille&Martin har sat ambitionerne op til at blive Danmarks bedste. Med energien der bliver lagt i det, skal de nok nå langt. Hos Optimistsejlerne har vi her i vintersæsonen 7 sejlere, Steven, Christoffer F, Red.: Man kan kun have medfølelse med de stakkels unge sejlere, som må henslæbe deres træning under sådanne vilkår uden mulighed for at nyde den gode danske IS-vinter... 11

12 Christoffer M, Christian, André, Mads og Nicolai, der deltager i Team Optimus og 1 sejler Frederik der er på Talent Team. Team Optimus og Talent Teams er samlet til 4 weekend træningslejre i løbet af vinteren. I efteråret var sejlerne i Roskilde, i starten af januar på tørtræningslejr på Oure idrætsefterskole. Næste gang Team Optimus sejlerne samles, er i Køge d. 12 og 13. marts. Vi er i gang med forberedelserne til dette. Med et varmt ønske om at isen er væk i starten af marts. Der deltager 27 sejlere med 4 tilhørende instruktører på Optimus samlingen i Køge. For interesserede er der mere information om Team Optimus og Talent Team på Her i januar har vi i sejlklubben holdt teoriundervisning for de yngste. 2 timer lørdag formiddag hvor vi hygger med morgenbrød, taler teori for sejlads, øver knob og stik mm. Det er hyggeligt at undervise de yngste og mærke begejstringen for sejlads. Vi har været på tur til fregatten Peter Skram på Holmen, hvor vi fik fortalt røverhistorier fra de gamle dage. Og ja vi fik også forklaringen på hvad der faktisk skete med Hovsa missilet ved Lumsås. Den traditionelle julefrokost med orienteringsløb blev afholdt 30. jan. Vi holder endnu en teoridag mere i februar og endelig tager vi i svømmehallen d. 6 marts kl 15:30 for at træne svømme- og kæntringsøvelser. Turen i svømmehallen er for hele sejlklubben, Alle sejlere i sejlklubben er velkomne til at deltage. For at udvikle de mellemøvede sejlere forsøgte vi sidste år med ekstern træner til de 5 bedste Optisejlere. Konklusionen af dette er at vi fortsætter med ekstern træning for Optier og tillige for 405 sejlerne. Godt nok har vi endog meget erfarne sejlere iblandt forældrene, men vi forældre er ikke i stand til at tilbyde det samme som en yngre træner med en dedikeret træneruddannelse. I 2010 planlægger vi at have en ekstern træner tilknyttet om torsdagene, der hver anden torsdag, træner optimister, hver anden uge træner 405 joller. Vi er overbevidst om at dette er med til at fastholde og udvikle interessen for sejlads hos de yngre og fastholde de lidt ældre, idet alle får noget med hjem fra træningen i jolleafdelingen, en god sejloplevelse og socialt, men også sejlkompetencemæssigt. Hvis vi ser på den nuværende aktivitet har vi en god gruppe sejlere, som med tilbud til alle niveauer af sejlere og tilbuddet om 405 sejlads, bliver i jolleafdelingen også når sejlerne bliver ældre. Hvad vi har behov for nu er at få nye unge optimist sejlere ind for at vedblive med 12

13 at udvikle jolleafdelingen. KJS er faktisk en af de sejlklubber der kan tilbyde de mest fordelagtige forhold for nye sejlere. Vi har et stort antal Opti joller i fornuftig stand, der kan tilbydes nye sejlere. Med dette er KJS en klub, der tilbyder bredden af sejlere gode forhold og muligheden for at komme ud at sejle for et meget beskedent beløb. Vi har planlagt en kom og sejl - dag i maj med henblik på at tiltrække nye sejlere, Denne dag satser vi på at få markedsført bredt for at tiltrække nye sejlere. Her har vi en appel til surfere og kølbådssejlere. Hvis I kender nogle nevøer, børnebørn eller lignende, der kunne være interesseret i sejlads må I meget gerne fortælle dette videre.se evt. også vores nye opdaterede kalender på koegesejlklubsjolleafdelingen/ Vi kan også allerede nu melde at der er 3 sejlere i klubben der har tilmeldt sig TallShip race og skal med ud at sejle i gamle sejlskibe i en uge i juli på benet fra Ålborg til Kristiandsand.. Vi har lagt en ambition om at være dobbelt så mange sejlere i jolleafdelingen om 2 år. Vi er sikre på at vi kan nå dette med jeres hjælp og tiltagene, der adresserer de forskellige niveauer af sejlere. Peter Jolleafdelingen 13

14 Sejlerskole Sejlerskolen søger sejlerinstruktør. Du skal være intereseret i at undervise elever, der ikke har kendskab til at sejle. Der undervises en gang om ugen efter eget valg. Du tilbydes et instruktørkursus hvor du lære lidt om at undervise. Hvis du er intereseret kan du ringe til eller sende en mail til yahoo.dk MVH Henrik Danielsen Aktivitetsudvalg Aktivitetsudvalget har haft en god vinter: Der har været fin tilslutning til vores fællesspisninger, hvor vi har fået god mad for en billig penge. Der var også hygge for hele den runde 10 er ved Alices julestue. Desværre var der ikke så mange nye ansigter, som vi kunne have ønsket, men de som kom havde det herligt med hjemmebagte æbleskiver og pakkeleg. I den kommende tid fortsætter aktivitetsudvalget med flere andre gode arrangementer, både udfarende og i klubben. Se de efterfølgende opslag: Hyggebanko i klubben den lørdag den 27/3 2010, kl. 14:00 Gode præmier, bla. kapsejladstilmelding, gratis standerfestbillet og forskelligt andet godt.. 14

15 Guidet tur på Peder Skram Kristen har arrangeret yderligere en tur, denne gang har han ladet sig inspirere af jolleafdelingens tur til Peder Skram. Der bliver en guidet tur søndag 30. maj Der bliver plads til ca. 20 personerefter mølle-princippet, så hold øje med listerne på tavlen. Turen vil omfatte såvel et foredrag som en guidet rundvisning på skibet, og fra jolleafdelingens børn og voksne forlyder, at de 1½ time som det tager flyver afsted. Der vil blive en egenbetaling på kr. 50. Udflugt til Arbejdermuseet den 7/3 2010, kl. 10:00 Vi vil forsøge at arrangere fælleskørsel fra KJS kl. 9:00 Følg med på tavlen 15

16 Kyndelmisse Fredag den 5. februar blev der i hele Køge By holdt Kyndelmisse, hvor det gennemgående tema var maritimt. Køge Musik skole havde i den anledning lånt en jolle og nogle sejl til at pryde musikskolen med på gangen og i koncertsalen. Der blev spillet musik med vand i. Lige fra de helt små og de lærere som rundede aftenen af. Det var muligt at de fremmødte bør at tage en folder kom og sejl fra sejlklubben. Hvis man gik en tur videre rundt i byen, så kunne man opleve at der blev fortalt sømandshistorier, spillet og sunget sømandsviser på Køge museum. På Rådhuset kunne man høre vor ny indsatte vice borgmester fortælle om søhelten Ivar Huitfeldt, som døde d. 4 oktober 1710 under slaget mod svenskerne på Køge Bugt.!! Så noter venligst dato en den 4. oktober 2010 som 300 året for Ivar Huitfeldt død. På denne dag vil Køge havn vil blive besøgt at orlovs fartøjer fra de Nordiske lande og der bliver noget at se på. Per Holleufer 16

17 Fast kontortid.. Klubben har genindført fast kontortid: Første mandag i hver måned (undtagen i juli) har kontoret åbent i tiden Sekretariatet skal fremover kunne hjælpe med indmeldelser, standere, nøgler, samt lokaler for både udvalg og medlemmer. Sekretariatet kan også vise dig til rette, og hjælpe dig videre til de forskellige udvalg, der kan hjælpe med det, som du nu brænder for. Sekretariatet har ingen pengebeholdning, så der kan ikke afregnes udlæg, men vi kan tage mod opgørelser til kassereren, som så kan overfører pengene. Husk generalforsamling; 21. marts 2010, kl Dagsorden og regnskab fremlægges i klubben.. Surfudvalg For at styrke klubbladet har Bestyrelsen besluttet, at surfudvalg, jolleudvalg, aktivitetsudvalg og sejlerskole skal have en ½ side i hvert klubblad, uanset om de har fremsendt materiale eller ikke. Udvalget har ikke fremsendt materiale til dette nummer. 17

18 Bestyrelse.. Formand 2008 Steen Knapp, , Næstformand 2009 Johnny Bonde Kasserer 2009 Camilla Olsen, , Medlem 2009 John Lund, Medlem 2009 Berit Nielsen Suppleant 2009 Michael Krumbæk Perving Udvalg.. Jolleudvalg Anders Kæmpe, Surfudvalg Julius Novak, Sejlskoleudv. Henrik Danielsen Kapsejl.kølbåd Henrik Holst Hansen Hus&pladsudv. Bendt Jensen Aktivitetsudv. Linda Lund, Revisorer Palle Skovlund, Linda Sylow, uppl. Tanja Knapp Sekretariatet.. Kontorsted: Klubhusets kontor, Bådehavnen 6, 4600 Køge Mailkontakt: Sekretariatet yder praktisk assistance til medlemmer og bestyrelse. Hjælp og materiale til bladet modtages stadig med glæde. Klubbladet Prikken udgives af Køge Sejlklub i 400 eksemplarer. Bladet sendes til alle medlemmer. Ansvarshavende redaktør: Svenn Bekmose Bladet er overvejende sat i 11 pkt. Twenty Century MT 18

19 Lån af klubhus.. Ansøgning indgives til sekretariatet. Ansøger skal have været medlem af Køge Sejlklub i 6 mdr. og må ikke være i restance. Huset udlejes efter først til mølle princippet. Dog max. 1 år frem i tiden. Når udlejningen er godkendt påfører sekretariatet det på klubkalenderen. Klubhuset udlejes kun til husstandens private fester og kun til personer over 18 år, der ligeledes skal være til stede ved festen. Det koster 1200 kr. at leje huset. Beløbet indbetales senest 8 dage efter godkendelsen ellers bortfalder reservationen. Ingen returret. Ved åbent hus arrangementer, hvor alle medlemmer er velkomne, er det gratis at låne huset. 1. salen er altid forbeholdt medlemmer af Køge Sejlklub. Medlemmerne må gerne bruge køkkenet under hensyntagen til låner af huset. Det er tilladt at dække bord aftenen før huset er reserveret. Man skal påregne rengøring før huset kan tages i brug. Hele stueetagen afleveres rengjort og ryddet senest dagen efter kl. 12. Opvaskemaskinen renses og nyt vand påfyldes. Komfur og ovne rengøres. Al affald fjernes. Stil venligst ødelagte genstande frem og læg besked til sekretariatet, så vi kan få suppleret op. Lejer kan gøres erstatningspligtig for ødelagt porcelæn, inventar eller øvrigt udstyr. HUSK at vis hensyn til naboerne. Døre og vinduer lukkes kl. 22. MEDBRING SELV: Håndklæder, viskestykker, karklude, knive, proptrækker mv. samt køkkenrulle og toiletpapir. Bøtter, stanniol mv. til restmad Misligholdelse af ovenstående kan medføre eksklusion fra klubben. Godkendt af bestyrelsen januar

20 Udover de ugentlige trænings- og kapsejladser har vi følgende aktiviteter på programmet i første halvår 2010: 4. marts kl Fælles spisning i KJS 6. marts kl Svømmeprøve for jollesejlere og surfere - andre medlemmer er velkomne til at prøve om vandet stadig kan bære 7. marts kl: Arbejdermuseet - husk vi mødes i klubben til fælleskørsel 10. marts kl Indskrivning til sejlerskole 13. til 14. marts Team Optimus. 18. marts kl Nyheder til båden - KJS 21. marts kl Generalforsamling. 27. marts kl Banko i klubben. 10. april Klargøring af joller 17. april kl Stander op - efterfølgende kaffe i klubbne kl Fest for børn og unge gamle 22. april kl Kapsejladsmøde - mød op; der er vigtige ting på dagsordenen 28. april kl Sejlmåling - læs mere i bladet 2. maj Tune-up; se nærmere på kapsejladstavlerne 15. maj Kom & sejl (se program senere) 30. maj Guidet tur rundt på Peders Skram Sct. Hans Hyggeaften på tag selv mad med og grill den sammen med os andre -basis (klubben giver nok kaffen som den plejer) 25. til 27 juni Robinsontur ( jollerne)

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30 BEBOERBLADET Kongevænget HILLERØD ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB Så er vi klar til BONBON-LAND turen Et kæmpe vandområde på 550 m 2 og en stor vandborg med 10 rutsjebaner med navnet Pelle Piratsprøjt er BonBon-Lands

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. November

PG-Nord. Nyhedsbrev. November PG-Nord Nyhedsbrev 2000 November Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: cwahl@stofanet.dk Næstformand: John Nielsen Fyrkildevej 80, st tv

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 494 - februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011

KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011 KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011 LÆS OM: Dilettant, ZumbAtomic, Tømmermandsturnering, Pistolskydning, Tilbageblik, Indendørsstævner, Lokalopgør, Fastelavn, Generalforsamlinger, MAMMA MIA, Udvikling af

Læs mere

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!!

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! Kløverbladet Juni 2015 HVIDOVRELISTEN Inde i bladet kan du bl.a. læse om: Generalforsamling Første år med folkeskolereformen Hvidovre Tour Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! KLØVERNYT Bestyrelsen

Læs mere

LANGTURSEJLERNE. Foreningen til Langtursejladsens Fremme. nr. 143 APRIL 2012 28. årgang DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION

LANGTURSEJLERNE. Foreningen til Langtursejladsens Fremme. nr. 143 APRIL 2012 28. årgang DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION LANGTURSEJLERNE nr. 143 APRIL 2012 28. årgang Foreningen til Langtursejladsens Fremme DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION Sejlads på Europas motorveje Side 18 Orbit 2 Man kunne skrive så meget om den sidste

Læs mere

Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen, Charlottenlundvej 29, 2900 Hellerup

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer...

Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer... 14. årgang Nr. 2 juni 2010 Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer... 2 Beboer- Kultur-huset det gamle bibliotek/den gamle skole maj 2010 Forsidefoto, samt side 2 : sq + kf Layout, grafik, sats: K & S Tryk

Læs mere

NR.3 april 2012 38.ÅRGANG

NR.3 april 2012 38.ÅRGANG NR.3 april 2012 38.ÅRGANG foto: frost Formand ( G 17) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 hlp@veller.dk Næstformand ( C 39) Ejgil Jensen Tlf. 64 47 19 63 ejgil kirsten@mail.dk Kasserer (E 18 ) Hans Kristian

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 7/8 JULI/AUGUST 2005 40. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub FORMANDENS INDLÆG Alle ønskes en rigtig god sommer med passende vind. Med sejlerhilsen fra Egon Meling. NYE MEDLEMMER Michael Froholdt,

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder...

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder... 25. årgang www.filskov.infoland.dk Februar 2015 KLAR - PARAT START Øvrige nyheder... Hjælp i Arkivet søges... Læs mere på side 5 Udtrækning af Idrætsaktier... Læs mere på side 8 Lalandia Cup... Læs mere

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

FARRE. fælles NYT. juni juli august. Nr. 2 25. årgang år 2011

FARRE. fælles NYT. juni juli august. Nr. 2 25. årgang år 2011 FARRE fælles NYT Nr. 2 25. årgang år 2011 juni juli august Redaktionen Foreninger i Farre Antenneforeningen v/niels-chr. Tingsager, Bakkevej 15 75 73 30 97 Borgerforeningen v/britta Winther, Anlægsvej

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere