Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010"

Transkript

1 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010

2 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg 14 Hyggebanko i klubben 14 den lørdag den 27/3 2010, kl. 14:00 14 Gode præmier, bla. kapsejladstilmelding, gratis standerfestbillet og forskelligt andet godt.. 14 Udflugt til Arbejdermuseet 15 den 7/3 2010, kl. 10:00 15 Vi vil forsøge at arrangere fælleskørsel fra 15 KJS kl. 9:00 15 Følg med på tavlen 15 Kyndelmisse 16 Fast kontortid.. 17 Surfudvalg 17 Bestyrelse.. 18 Udvalg.. 18 Sekretariatet.. 18 Lån af klubhus.. 19

3 STANDERFEST Standeren skal op lørdag den 17. april 2010 Vi mødes i klubben kl. 13:00 og går fælles ned og hejser standeren som markering af, at det officielt er tid til sommer, sol og milde vinde. Efter standeren er sat, vil nogen af os nok tøffe op og klare verdens problemer over en kop kaffe, og kl. 19:00 vil der være mulighed for at spise i klubben. Menuen bliver slået op senere, men sæt kryds i kalenderen allerede nu. Priserne bliver rimelige: Voksne 110 kr. og børn 30,00 Kr. Børn under 6 år gratis. Tilmelding senest den 10. april 2010 ved indbetaling på reg konto HUSK nu at oplyse navn, antal voksne, antal børn og antal under 6 år. 3

4 Nye regler for lån af klubhus Gennem mange år har de, som har ønsket at bruge klubhuset til en rund fødselsdag eller en konfirmation været kede at de begrænsinger, som lå i vores gamle regler. Derfor har bestyrelsen nu revideret reglerne. Ansøgning Ansøgning indgives til sekretariatet. Ansøger skal have været medlem af Køge Sejlklub i 6 mdr. og må ikke være i restance, og man kan naturligvis ikke låne huset for familie, venner og bekendte, som ikke er medlemmer af klubben. Klubhuset udlånes kun til husstandens private fester og kun til personer over 18 år, som skal være til stede ved festen - de er jo ansvarlige overfor klub og naboer. Udlånet sker efter først til mølle -princippet, men man kan højst reservere huset 1 år frem i tiden. Man kan altid følge med i husets brug på kalenderen i den store sal, hvor det bliver skrevet hvis udlånet er godkendt. 4

5 Ved åbent hus arrangementer, hvor klubmedlemmer indbydes ved opslag eller i bladet er det gratis at låne huset, ellers koster det 1200 kr. at låne huset. Beløbet indbetales til kassereren senest 8 dage reservationen, og betales ikke tilbage, hvis der senere aflyses. Før festen Det er tilladt at dække bord aftenen før huset er reserveret, men man må påregne selv at foretage rengøring før huset kan tages i brug. Bortset fra porcelain og bestik må an selv medbringe alt til festen i form af håndklæder, viskestykker, karklude, knive, proptrækker mv., køkkenrulle og toiletpapir, bøtter, stanniol mv. til restmad.. Under festen Klubbens medlemmer har altid lov at bruge 1. salen, og til at brygge en kop kaffe, men de skal naturligvis tage hensyn til den, som låner af huset. Den der låner huset skal til gengæld huske at vise hensyn til naboerne. Det betyder, at døre og vinduer lukkes kl. 22, og at musikken skal holdes på et rimeligt niveau. Efter festen Hele stueetagen afleveres rengjort og ryddet senest dagen efter kl. 12. Rengjort betyder også, at komfurer, ovne mv. er rensede, og at opvaskemaskinen er renset og nyt vand påfyldt. Al affald skal naturligvis være fjernet og køleskabene tømt. Der kan altid gå et glas, og der skal gives besked til sekretariatet. Lejer kan gøres erstatningspligtig for ødelagt porcelæn, inventar eller øvrigt udstyr, men vores glas er ikke så dyre at det er noget at putte med, hvis der ryger et enkelt glas, men vi vil gerne vide det, så vi kan få suppleret op - det ville være ærgerligt, hvis vi lige pludselig stod og manglede.. Reglerne skal overholdes - og bestyrelsen ser med stor alvor på såvel regler for hensyn til naboerne og på regler for, hvem som kan låne huset. I særlige tilfælde, vil misligholdelse af reglerne kunne medføre eksklusion fra klubben. God fest... Husk generalforsamling; 21. marts 2010, kl Dagsorden og regnskab fremlægges i klubben.. 5

6 Fastelavn på havnen.. Havnen havde i år arrangeret fastelavnsfest med kakao, boller, tøndeslagning og det hele. Det var et fint initiativ, og meddelelsen var nået frem til en hel del børn og voksne. Børnene var fint udklædte, Her har vi Pippi og betjent Klang.. Blandt de voksne havde kun Betina fra Marco Polo og Svenn taget udfordringen op: Betina som helikopterpilot, og Svenn som sejler.. 6

7 Formanden har ordet Vinteren har bidt sig godt fast i bugten men vi må tænke fremad. Jeg er bekendt med at Danny ikke stiller op til havnebestyrelsen igen, og det er jeg jo ked af for han har været god at side sammen med i de to år jeg har været med. Han har jo også siddet der i mange år, så jeg kan godt forstå hvis han er ved at være kørt træt og sur i den til tider ret bøvlede bestyrelse. Så KJS og KMS har stukket hovederne sammen, og vi peger på samme kandidat. Jeg har talt med Lars Bo, og han vil gerne stille op som brugervalgt medlem til havnebestyrelsen, og da kms har sagt ok til det, så vi kan prøve om vi kan samle et flertal på ham. Generalforsamlingen er jo snart - der er indbydelse længere omme i bladet. Ved den lejlighed vil Berit takke af for denne gang, og det er jeg og resten af bestyrelsen ret kede af, for Berit har tilført bestyrelsen meget, og det vil jeg gerne takke for. Når det er sagt så skal vi jo have valgt en ny person til bestyrelsen så I må godt lægge hovedet i blød for at finde en, som har lyst til at være med. Velkommen støtte til klubbens unge Fra Martin - en af vore mange dygtige ungdomssejlere har vi fået følgende positive melding: Hej Svenn Jeg har nu tre sponsorere som har hjulpet os, så jeg vil høre om vores tak kan nå at kommer i dette nummer af Prikken? Det er: Tømrer Helmer Christiansen, som har givet 2000 kr. Stark i Køge, som har giver 1000 kr. En anonym, som har givet 500 kr. Venlig hilsen Martin Larsen. Red: Jo, Martin, vi har altid plads til en velbegrundet tak for støtte til klubbens aktiviteter. 7

8 Indbydelse til Tune-op... Banen går til Bøgeskov og retur til Køge Marina i alt ca. 20sm. Sejladsen gennemføres med omvendt start, således målgang teoretisk sker samtidigt for alle. Sejladsen er åben for alle kølbåde med gyldigt DH-målebrev eller klassebevis. Traditionen tro vil der være morgenmad fra kl i KJS-lokaler efterfulgt af skippermøde kl Husk tilmelding til morgenmad er nødvendigt. Første start forventes kl Tilmelding/betaling Startgebyr: 30,- Morgenmad: 30,- pr. person betales ved tilmelding. Tilmelding/betaling senest søndag d 25. april Familiebåde / Deltagelse uden målerbrev Familiebåde uden gyldigt målerbrev kan også deltage i deres eget løb - Starttid beregnes ud fra beregnet måltal. Sejladsbestemmelser : Se bilag : Sejladsbestemmelser for Tune-Up 2010 i Køge Sejlklub. Præmie: Der vil være præmie til den første båd på den samlet resultatliste. Tilmelding og yderligere oplysninger på eller på tlf Med venlig hilsen Køge Sejlklub / Henrik Holst Hansen Ejer navn: Adresse: Post.nr. / By Tlf. nr. Evt. mobil tlf. Evt. Bådtype: Bådnavn: Sejl nr. Cert. nr. TA: Antal deltagere til morgenmad: Betaling indsættes med angivelse af båd navn på konto Sejlads uden gyldigt målerbrev - Familiebåd : sæt X 8

9 Indbydelse til onsdagskapsejladser... Hermed indbydes til onsdagskapsejladserne i Sejladsen er åben for både med gyldigt DH-målebrev, samt som noget nyt fra 2010 også for familiebåde uden målerbrev. Sejladserne afholdes på fast udlagt bane ud for Køge Marina. Skippermøde afholdes én gang for alle sejladser, onsdag den 22. april kl i KJS På mødet vil følgende punkter blive gennemgået: Løbsinddeling Frivillige / udlægning af bane Dommertjanser Nye startprocedure Evt. Sejladser Samlet serie opdelt i 4 løb med sejlads hver onsdag fra d. 5/5 - d. 16/6 og igen fra d. 4/8 - d. 8/9 samt 1 sejlads søndag d. 12/9. - med præmier til de 3 første både i hvert løb. Dommer Dommertjans går på skift mellem de tilmeldte både, dommerliste vil blive ophængt i klubhuset. Dommerkuffert og startbøje afhentes i klubhuset inden sejladsen. Sejladsbestemmelser Se bilag: Sejladsbestemmelser for Onsdagskapsejladser 2010 i Køge Sejlklub. Tilmelding og startgebyr Startgebyr (for alle onsdage og søndag i september): 300,- ( gælder ikke TuneUp samt klubmesterskab og 30 sømil sejladsen ) Tilmelding vedlagt kopi af målerbrev + startgebyr senest onsdag 22. april ved skippermødet. Tilmelding kan ske selvom målerbrevet mangler, dog skal dette afleveres senest 2. maj Yderligere oplysninger på eller på telefon eller Venlig hilsen Henrik Holst Hansen 9

10 Udfyld nedenstående skema, husk adresse da resultatlister sendes elektronisk. Ejer navn: Adresse: Post.nr. / By Tlf. nr. Evt. mobil tlf. Bådtype: Bådnavn: Sejl nr. Cert. nr. Lystal: TAUD: Ønsker at deltage med min familiebåd uden gyldigt målerbrev (sæt kryds) Vedlagt: Startgebyr i kontanter. - Eller indsættes på konto med angivelse af bådnavn. Sejlmåling Sejlmåling onsdag d. 28 april i KJS Klubhus kl Kære sejlere Kapsejladssæsonen står snart for døren, og husk at alle både der har målerbrev og skal sejle kapsejlads skal have godkendte sejl med blå knap i. Onsdag d. 28 april stiller vore måler ( Hans ) sig til rådighed i klubhuset og kontrolmåler dine sejl og sætter evt en blå knap i hvis denne mangler. Bemærk følgende : Nye sejl som skal måles / eller skal have en blå knap isat koster 150 kr pr stk Sejl der skal kontrolmåles for at få udstedt et DH-målebrev kontrolmåles dog gratis men hvis disse sejl skal have isat blå knap koster det 100 kr pr. stk. Evt vejning og opmåling af rig / båd skal aftales særskilt med Hans. Der indmåles også sejl for L23 klubben samme aften så erfaring fra sidste år er der godt kan være lidt kø :-).. Skal man have målt sejl denne aften, skal man inden da meddele Hans antal af sejl og type samt hvor mange blå knapper man ønsker at bestille. Tilmelding til Hans på eller tlf

11 Jolleudvalg Selvom der er stille i havnen i disse dage med is omkring bådene er der på ingen måde stille i jolleafdelingen. Vi går og forbereder os på en ny og spændende sæson og har i denne forbindelse set på hvad der er gået godt i 2009 og hvad vi kunne gøre bedre. Vi er i de seneste år lykkedes med at etablere en gruppe of entusiastiske sejlere og tilhørende støttende forældre var et år hvor deltagelsen i sejladser rundt omkring i Danmark steg betydeligt og aktiviteten har også været fin henover vinteren. Et par Optisejlere har deltaget i vintertræning og julekapsejlads i Roskilde. En enkelt har været på en uges sejlercamp på Grand Cananria og 4 sejlere træner 405 sejlads på Furesøen hver lørdag. 405 træningen har givet blod på tanden. Team Moses, Pernille&Martin har sat ambitionerne op til at blive Danmarks bedste. Med energien der bliver lagt i det, skal de nok nå langt. Hos Optimistsejlerne har vi her i vintersæsonen 7 sejlere, Steven, Christoffer F, Red.: Man kan kun have medfølelse med de stakkels unge sejlere, som må henslæbe deres træning under sådanne vilkår uden mulighed for at nyde den gode danske IS-vinter... 11

12 Christoffer M, Christian, André, Mads og Nicolai, der deltager i Team Optimus og 1 sejler Frederik der er på Talent Team. Team Optimus og Talent Teams er samlet til 4 weekend træningslejre i løbet af vinteren. I efteråret var sejlerne i Roskilde, i starten af januar på tørtræningslejr på Oure idrætsefterskole. Næste gang Team Optimus sejlerne samles, er i Køge d. 12 og 13. marts. Vi er i gang med forberedelserne til dette. Med et varmt ønske om at isen er væk i starten af marts. Der deltager 27 sejlere med 4 tilhørende instruktører på Optimus samlingen i Køge. For interesserede er der mere information om Team Optimus og Talent Team på Her i januar har vi i sejlklubben holdt teoriundervisning for de yngste. 2 timer lørdag formiddag hvor vi hygger med morgenbrød, taler teori for sejlads, øver knob og stik mm. Det er hyggeligt at undervise de yngste og mærke begejstringen for sejlads. Vi har været på tur til fregatten Peter Skram på Holmen, hvor vi fik fortalt røverhistorier fra de gamle dage. Og ja vi fik også forklaringen på hvad der faktisk skete med Hovsa missilet ved Lumsås. Den traditionelle julefrokost med orienteringsløb blev afholdt 30. jan. Vi holder endnu en teoridag mere i februar og endelig tager vi i svømmehallen d. 6 marts kl 15:30 for at træne svømme- og kæntringsøvelser. Turen i svømmehallen er for hele sejlklubben, Alle sejlere i sejlklubben er velkomne til at deltage. For at udvikle de mellemøvede sejlere forsøgte vi sidste år med ekstern træner til de 5 bedste Optisejlere. Konklusionen af dette er at vi fortsætter med ekstern træning for Optier og tillige for 405 sejlerne. Godt nok har vi endog meget erfarne sejlere iblandt forældrene, men vi forældre er ikke i stand til at tilbyde det samme som en yngre træner med en dedikeret træneruddannelse. I 2010 planlægger vi at have en ekstern træner tilknyttet om torsdagene, der hver anden torsdag, træner optimister, hver anden uge træner 405 joller. Vi er overbevidst om at dette er med til at fastholde og udvikle interessen for sejlads hos de yngre og fastholde de lidt ældre, idet alle får noget med hjem fra træningen i jolleafdelingen, en god sejloplevelse og socialt, men også sejlkompetencemæssigt. Hvis vi ser på den nuværende aktivitet har vi en god gruppe sejlere, som med tilbud til alle niveauer af sejlere og tilbuddet om 405 sejlads, bliver i jolleafdelingen også når sejlerne bliver ældre. Hvad vi har behov for nu er at få nye unge optimist sejlere ind for at vedblive med 12

13 at udvikle jolleafdelingen. KJS er faktisk en af de sejlklubber der kan tilbyde de mest fordelagtige forhold for nye sejlere. Vi har et stort antal Opti joller i fornuftig stand, der kan tilbydes nye sejlere. Med dette er KJS en klub, der tilbyder bredden af sejlere gode forhold og muligheden for at komme ud at sejle for et meget beskedent beløb. Vi har planlagt en kom og sejl - dag i maj med henblik på at tiltrække nye sejlere, Denne dag satser vi på at få markedsført bredt for at tiltrække nye sejlere. Her har vi en appel til surfere og kølbådssejlere. Hvis I kender nogle nevøer, børnebørn eller lignende, der kunne være interesseret i sejlads må I meget gerne fortælle dette videre.se evt. også vores nye opdaterede kalender på koegesejlklubsjolleafdelingen/ Vi kan også allerede nu melde at der er 3 sejlere i klubben der har tilmeldt sig TallShip race og skal med ud at sejle i gamle sejlskibe i en uge i juli på benet fra Ålborg til Kristiandsand.. Vi har lagt en ambition om at være dobbelt så mange sejlere i jolleafdelingen om 2 år. Vi er sikre på at vi kan nå dette med jeres hjælp og tiltagene, der adresserer de forskellige niveauer af sejlere. Peter Jolleafdelingen 13

14 Sejlerskole Sejlerskolen søger sejlerinstruktør. Du skal være intereseret i at undervise elever, der ikke har kendskab til at sejle. Der undervises en gang om ugen efter eget valg. Du tilbydes et instruktørkursus hvor du lære lidt om at undervise. Hvis du er intereseret kan du ringe til eller sende en mail til yahoo.dk MVH Henrik Danielsen Aktivitetsudvalg Aktivitetsudvalget har haft en god vinter: Der har været fin tilslutning til vores fællesspisninger, hvor vi har fået god mad for en billig penge. Der var også hygge for hele den runde 10 er ved Alices julestue. Desværre var der ikke så mange nye ansigter, som vi kunne have ønsket, men de som kom havde det herligt med hjemmebagte æbleskiver og pakkeleg. I den kommende tid fortsætter aktivitetsudvalget med flere andre gode arrangementer, både udfarende og i klubben. Se de efterfølgende opslag: Hyggebanko i klubben den lørdag den 27/3 2010, kl. 14:00 Gode præmier, bla. kapsejladstilmelding, gratis standerfestbillet og forskelligt andet godt.. 14

15 Guidet tur på Peder Skram Kristen har arrangeret yderligere en tur, denne gang har han ladet sig inspirere af jolleafdelingens tur til Peder Skram. Der bliver en guidet tur søndag 30. maj Der bliver plads til ca. 20 personerefter mølle-princippet, så hold øje med listerne på tavlen. Turen vil omfatte såvel et foredrag som en guidet rundvisning på skibet, og fra jolleafdelingens børn og voksne forlyder, at de 1½ time som det tager flyver afsted. Der vil blive en egenbetaling på kr. 50. Udflugt til Arbejdermuseet den 7/3 2010, kl. 10:00 Vi vil forsøge at arrangere fælleskørsel fra KJS kl. 9:00 Følg med på tavlen 15

16 Kyndelmisse Fredag den 5. februar blev der i hele Køge By holdt Kyndelmisse, hvor det gennemgående tema var maritimt. Køge Musik skole havde i den anledning lånt en jolle og nogle sejl til at pryde musikskolen med på gangen og i koncertsalen. Der blev spillet musik med vand i. Lige fra de helt små og de lærere som rundede aftenen af. Det var muligt at de fremmødte bør at tage en folder kom og sejl fra sejlklubben. Hvis man gik en tur videre rundt i byen, så kunne man opleve at der blev fortalt sømandshistorier, spillet og sunget sømandsviser på Køge museum. På Rådhuset kunne man høre vor ny indsatte vice borgmester fortælle om søhelten Ivar Huitfeldt, som døde d. 4 oktober 1710 under slaget mod svenskerne på Køge Bugt.!! Så noter venligst dato en den 4. oktober 2010 som 300 året for Ivar Huitfeldt død. På denne dag vil Køge havn vil blive besøgt at orlovs fartøjer fra de Nordiske lande og der bliver noget at se på. Per Holleufer 16

17 Fast kontortid.. Klubben har genindført fast kontortid: Første mandag i hver måned (undtagen i juli) har kontoret åbent i tiden Sekretariatet skal fremover kunne hjælpe med indmeldelser, standere, nøgler, samt lokaler for både udvalg og medlemmer. Sekretariatet kan også vise dig til rette, og hjælpe dig videre til de forskellige udvalg, der kan hjælpe med det, som du nu brænder for. Sekretariatet har ingen pengebeholdning, så der kan ikke afregnes udlæg, men vi kan tage mod opgørelser til kassereren, som så kan overfører pengene. Husk generalforsamling; 21. marts 2010, kl Dagsorden og regnskab fremlægges i klubben.. Surfudvalg For at styrke klubbladet har Bestyrelsen besluttet, at surfudvalg, jolleudvalg, aktivitetsudvalg og sejlerskole skal have en ½ side i hvert klubblad, uanset om de har fremsendt materiale eller ikke. Udvalget har ikke fremsendt materiale til dette nummer. 17

18 Bestyrelse.. Formand 2008 Steen Knapp, , Næstformand 2009 Johnny Bonde Kasserer 2009 Camilla Olsen, , Medlem 2009 John Lund, Medlem 2009 Berit Nielsen Suppleant 2009 Michael Krumbæk Perving Udvalg.. Jolleudvalg Anders Kæmpe, Surfudvalg Julius Novak, Sejlskoleudv. Henrik Danielsen Kapsejl.kølbåd Henrik Holst Hansen Hus&pladsudv. Bendt Jensen Aktivitetsudv. Linda Lund, Revisorer Palle Skovlund, Linda Sylow, uppl. Tanja Knapp Sekretariatet.. Kontorsted: Klubhusets kontor, Bådehavnen 6, 4600 Køge Mailkontakt: Sekretariatet yder praktisk assistance til medlemmer og bestyrelse. Hjælp og materiale til bladet modtages stadig med glæde. Klubbladet Prikken udgives af Køge Sejlklub i 400 eksemplarer. Bladet sendes til alle medlemmer. Ansvarshavende redaktør: Svenn Bekmose Bladet er overvejende sat i 11 pkt. Twenty Century MT 18

19 Lån af klubhus.. Ansøgning indgives til sekretariatet. Ansøger skal have været medlem af Køge Sejlklub i 6 mdr. og må ikke være i restance. Huset udlejes efter først til mølle princippet. Dog max. 1 år frem i tiden. Når udlejningen er godkendt påfører sekretariatet det på klubkalenderen. Klubhuset udlejes kun til husstandens private fester og kun til personer over 18 år, der ligeledes skal være til stede ved festen. Det koster 1200 kr. at leje huset. Beløbet indbetales senest 8 dage efter godkendelsen ellers bortfalder reservationen. Ingen returret. Ved åbent hus arrangementer, hvor alle medlemmer er velkomne, er det gratis at låne huset. 1. salen er altid forbeholdt medlemmer af Køge Sejlklub. Medlemmerne må gerne bruge køkkenet under hensyntagen til låner af huset. Det er tilladt at dække bord aftenen før huset er reserveret. Man skal påregne rengøring før huset kan tages i brug. Hele stueetagen afleveres rengjort og ryddet senest dagen efter kl. 12. Opvaskemaskinen renses og nyt vand påfyldes. Komfur og ovne rengøres. Al affald fjernes. Stil venligst ødelagte genstande frem og læg besked til sekretariatet, så vi kan få suppleret op. Lejer kan gøres erstatningspligtig for ødelagt porcelæn, inventar eller øvrigt udstyr. HUSK at vis hensyn til naboerne. Døre og vinduer lukkes kl. 22. MEDBRING SELV: Håndklæder, viskestykker, karklude, knive, proptrækker mv. samt køkkenrulle og toiletpapir. Bøtter, stanniol mv. til restmad Misligholdelse af ovenstående kan medføre eksklusion fra klubben. Godkendt af bestyrelsen januar

20 Udover de ugentlige trænings- og kapsejladser har vi følgende aktiviteter på programmet i første halvår 2010: 4. marts kl Fælles spisning i KJS 6. marts kl Svømmeprøve for jollesejlere og surfere - andre medlemmer er velkomne til at prøve om vandet stadig kan bære 7. marts kl: Arbejdermuseet - husk vi mødes i klubben til fælleskørsel 10. marts kl Indskrivning til sejlerskole 13. til 14. marts Team Optimus. 18. marts kl Nyheder til båden - KJS 21. marts kl Generalforsamling. 27. marts kl Banko i klubben. 10. april Klargøring af joller 17. april kl Stander op - efterfølgende kaffe i klubbne kl Fest for børn og unge gamle 22. april kl Kapsejladsmøde - mød op; der er vigtige ting på dagsordenen 28. april kl Sejlmåling - læs mere i bladet 2. maj Tune-up; se nærmere på kapsejladstavlerne 15. maj Kom & sejl (se program senere) 30. maj Guidet tur rundt på Peders Skram Sct. Hans Hyggeaften på tag selv mad med og grill den sammen med os andre -basis (klubben giver nok kaffen som den plejer) 25. til 27 juni Robinsontur ( jollerne)

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Aktivitetsudvalget orienterer

Aktivitetsudvalget orienterer Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub Januar, 2017 Her kommer, lidt forsinket, månedsbrevet for januar. Det har været en travl måned for kassereren (der også står for

Læs mere

Frederiksværk Sejlklub

Frederiksværk Sejlklub Kære Venner. 2016 er nu blot historie, tiden flyver og vi er nu på vej mod sol og sommer. Inden det kommer så vidt har Aktivitetsudvalget dog endnu en perlerække af aktiviteter under det såkaldte vinterprogram!

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Indbydelse til: Det 5. Sail extre-mas Fredag den 12. til søndag den 14. december 2008 Deltagere: A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Ideen bag Sail extre-mas Sail extre-mas er ment som en

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015 Indbydelse Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub inviterer til Huggert Pokal d. 30. 31. maj 2015 Kort oversigt: Tilmelding, til kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk inden tirsdag d. 26. maj 2015

Læs mere

Onsdagssejladser 2015. Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser

Onsdagssejladser 2015. Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser Onsdagssejladser 2015 Køge Sejlklub Sejladsbestemmelser Regler : Sejladserne sejles efter de i kapsejladsreglernes definerede regler incl. Skandinavisk Sejlforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter Desuden

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

31. oktober - 2. november

31. oktober - 2. november 31. oktober - 2. november 25 ÅRS JUBILÆUM INGEN KRAVTIDER SUPERFINALER MUSIK, LYS OG STEMNING VERDENSKLASSE BESPISNING SAMLET PRÆMIESUM PÅ 60.000 KR ALM BRAND AALBORG CUP 2014 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER

Læs mere

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser.

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser. Formandens beretning på generalforsamling den 2. nov. 2011 Men inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne følge op på min tale fra i lørdags og have lov til at takke alle dem, der på den ene eller

Læs mere

Kerteminde Sejlklub indbyder til. Classic Fyn Rundt. for tursejlere i Kerteminde den 3. - 5. juni 2011 K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Kerteminde Sejlklub indbyder til. Classic Fyn Rundt. for tursejlere i Kerteminde den 3. - 5. juni 2011 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Kerteminde Sejlklub indbyder til Classic Fyn Rundt for tursejlere i Kerteminde den 3. - 5. juni 2011 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

Årsplan for Sejlerskolen 2017

Årsplan for Sejlerskolen 2017 Februar Fredag 10.02.2017 Medhjælperfest i sejlklubben kl. 18.00 Mandag 20.02.2017 instruktørmøde vedr. Certificering af sejlerskolen kl.19.00 Marts Tirsdag 07.03.2017 Introaften for nye sejler skoleelever

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Traditionelle arrangementer

Traditionelle arrangementer Traditionelle arrangementer Foreningen nedsætter hvert år et arrangementsudvalg, der er inititiativtager til at arrangere foreningens traditionelle arrangementer. Det skal imidlertid understreges at traditionerne

Læs mere

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2017 i SVERIGE. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.26/7-5/8 2016.

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Navn: Adresse: Lejl.nr.: lejer Færgely fra den / kl. til den / kl. Antal deltagere i arrangementet (max. 32 personer): Jeg er indforstået med, at jeg personligt er ansvarlig

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00 * Udover de 653 kr. om mdr. indbetales der hver mdr. 100 kr. for klubben daglige madordning, der serveres kl. 14.00. Dette beløbe indsættes på følgende konto: Reg. nr. 2267 Konto: 4379299747 Vores Åbningstider

Læs mere

Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset. Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding. 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1

Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset. Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding. 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1 Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding Havfiskeri 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1 VHF Kursus Tilmelding Vi gør det igen er igang Fyns Trolling klub ALolder

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Prikken Medlemsblad for K øge sejlklub. Nr. 4, December 2009

Prikken Medlemsblad for K øge sejlklub. Nr. 4, December 2009 Prikken Medlemsblad for K øge sejlklub Nr. 4, December 2009 Kapsejladsudvalg 4 Sejlerskole 7 Aktivitetsudvalg 7 Jolleudvalg 8 Surfudvalg 8 Protest mod redaktøren.. 9 Redaktørens bortforklaring.. 10 Nyt

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub Side 1 af 6 Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub indbyder til åbent DS-DM 2013 for IF og L23 Onsdag den 14. august til lørdag den 17. august 2013 med søndag den 18. august som reservedag.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Tennis i Hammel april 2013

Tennis i Hammel april 2013 Tennis i Hammel april 2013 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

ZOOM8 VM 2016 ESTLAND FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2016 ESTLAND FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2016 i ESTLAND. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.28/7-6/8 2016.

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 7.-9. juni 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 7.-9. juni 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 7.-9. juni 2013 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2013 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Til Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB 10 meter i dagene 13. til 16. august 2014. 1. Regler 1.1 Der sejles

Læs mere

DEN RØDE VILLA - Rådmand Billesvej 2

DEN RØDE VILLA - Rådmand Billesvej 2 DEN RØDE VILLA - Rådmand Billesvej 2 Da bebyggelsen her sidst i halvtredserne begyndte, at skyde op oven på en gammel gartnerigrund, blev gartneriets stuehus stående tilbage. Der var ellers ved projekteringen

Læs mere

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse Huset udlejes kun til beboere i Kyndby Huse samt medlemmer af Kyndbyværkets Personaleforening (KPF) Udlejning aftales på ejendomskontoret enten med den administrative medarbejder i træffetiden eller med

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

ALM BRAND AALBORG CUP

ALM BRAND AALBORG CUP 6-8. november 2015 INGEN KRAVTIDER SUPERFINALER MUSIK, LYS OG STEMNING VERDENSKLASSE BESPISNING SAMLET PRÆMIESUM PÅ 30.000 KR ALM BRAND AALBORG CUP 2015 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 26. GANG TIL AALBORG

Læs mere

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum Silkeborg Sejlklub fejrer 125 års jubilæum I anledning af Silkeborg Sejlklubs 125 års jubilæum 1. september 2012 inviteres klubbens medlemmer, sponsorer, annoncører, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 08. 09. juni 2013 Stævnet henvender

Læs mere

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00 * Udover de 653 kr. om mdr. indbetales der hver mdr. 100 kr. for klubben daglige madordning, der serveres kl. 14.00. Dette beløbe indsættes på følgende konto: Reg. nr. 2267 Konto: 4379299747 Vores Åbningstider

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

1. maj - 3. maj 2015

1. maj - 3. maj 2015 INTERNATIONAL H-BOAT CLASS 1. maj - 3. maj 2015 Tro det eller lad vær... Silkeborg Sejlklub afholder i år det fyrretyvende H-båds stævne i træk DET SKAL FEJRES! Vi håber derfor at pensionerede - gamle

Læs mere

SSK Ungdom. Ny strategi for Ungdomsafdelingen. Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27.

SSK Ungdom. Ny strategi for Ungdomsafdelingen. Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27. SSK Ungdom Ny strategi for Ungdomsafdelingen Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27. februar 2008 Ungdomsafdelingens fremtid - opgaveformulering Udvalget skal arbejde med

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Roskilde afdeling. Sommerhuset på Møn. Adresse: Hymersvej 4, Hårbølle, 4792 Askeby. Udlejes til 6 personer.

Roskilde afdeling. Sommerhuset på Møn. Adresse: Hymersvej 4, Hårbølle, 4792 Askeby. Udlejes til 6 personer. Roskilde afdeling Sommerhuset på Møn Adresse: Hymersvej 4, Hårbølle, 4792 Askeby Udlejes til 6 personer. Huset er 71 kvm.: Stor stue i forbindelse med åbent køkken Stue med udgang til terrasse Køkken Soveværelse

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

Klubmesterskab kølbåde Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser

Klubmesterskab kølbåde Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser Klubmesterskab kølbåde 2016 Køge Sejlklub Sejladsbestemmelser Regler : Sejladserne sejles efter de i kapsejladsreglernes definerede regler incl. Skandinavisk Sejlforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter

Læs mere

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017 SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D. 23. 26. JUNI 2017 VIL DU GÅ GLIP AF SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Vi glæder os til at se sejlere sammen med deres forældre og søskende til gode

Læs mere

Køge BMX Klub DM i Feldborg 27./28. september 2014. OM DM LØBET I FELDBORG (officiel invitation findes her)

Køge BMX Klub DM i Feldborg 27./28. september 2014. OM DM LØBET I FELDBORG (officiel invitation findes her) Så er det blevet tid til sæsonens sidste tur til Jylland (med mindre man da lige napper DM revanchen i Tønder den 4. oktober). Denne gang går turen nordpå, hvor Feldborg BMX er vært ved Danmarksmesterskabet

Læs mere

Foto: Hansen-Photo.com

Foto: Hansen-Photo.com Indbydelse til åbent Klassemesterskab Molich for X Meter I Kerteminde Sejlklub den 9-10 august 2013 Foto: Hansen-Photo.com ÅBENT KLASSEMESTERSKAB 2013 FOR MOLICH X METER Organiserende myndighed Kerteminde

Læs mere

Fritidshuset Vagtelvej 7. november 2017

Fritidshuset Vagtelvej 7. november 2017 Fritidshuset Vagtelvej 7 november 2017 Adresse: Vagtelvej 7, Indelukket, 4550 Asnæs Benyttelsestidspunkt Lejeperioden starter om fredagen inden det nævnte ugenummer. Du kan benytte huset fra fredag kl.

Læs mere

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen)

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen) Info- & Forældremøde Ungdomsklubben PLUTO indbyder hermed nye som gamle forældre til opstarts Info- & Forældremøde for sæsonen 2012/2013. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Marts April 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015 Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015 Kære medlemmer Disse linjer færdiggøres her hvor vi har taget hul på et helt ubrugt år, hvor den nye kalender for 2015 tages i brug og års hjulet

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

Kerteminde Sejlklub, Express Klub Danmark, Impala 27 klubben og Banner 30 klubben indbyder til Klassemesterskab i Kerteminde den 5. - 6.

Kerteminde Sejlklub, Express Klub Danmark, Impala 27 klubben og Banner 30 klubben indbyder til Klassemesterskab i Kerteminde den 5. - 6. Kerteminde Sejlklub, Express Klub Danmark, Impala 27 klubben og Banner 30 klubben indbyder til Klassemesterskab i Kerteminde den 5. - 6. juli 2008 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Kerteminde Sejlklub

Læs mere

LEJE AF FÆLLESHUS - Kontrakt for beboere i afdelingen

LEJE AF FÆLLESHUS - Kontrakt for beboere i afdelingen LEJE AF FÆLLESHUS - Kontrakt for beboere i afdelingen UDFYLD MED BLOKSTAVER: Fælleshuset Ladefogedvej 246 NAVN ADRESSE Priser: 1 døgn weekend 1 døgn hverdag Depositum 300 kr. 150 kr. 500 kr. POSTNR. BY.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Dagsorden. Dansk Land-Rover Klub Hovedbestyrelsesmøde 22/5-2016

Dagsorden. Dansk Land-Rover Klub Hovedbestyrelsesmøde 22/5-2016 Dansk Land-Rover Klub Hovedbestyrelsesmøde 22/5-2016 Dagsorden 1. Godkendelse af referat (JP) 2. Regnskab LA2015 (AGL) Bilag 1 3. Medlemshenvendelse omkring Trafikstyrelsen (PS) 4. Rabatudvalg (PS) 5.

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2012

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2012 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2012 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 09. 10. juni 2012 Stævnet henvender

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2016

Nyhedsbrev marts 2016 Nyhedsbrev marts 2016 Siden sidst Fastelavn Mandag den 8. februar holdt vi fastelavn for hele huset. Det var rigtig hyggeligt med flot udklædte børn, sang og tøndeslagning. Mange tak til dem der havde

Læs mere

Korsør Sejlklubs Juniorafdeling

Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Information til nye sejlere og forældre i Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Korsør Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Ungdomsundervisning 2012

Ungdomsundervisning 2012 1 Ungdomsundervisning 2012 Sådan kommer du i gang med ungdomsgolf på Lyngbygaard Lyngbygårdsvej 29, 8220 Brabrand. Tlf 8744 1070 info@lyg.dk www.lyg.dk Kære junior / ungdomsspiller Velkommen på Lyngbygaard

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

SBA Kalø-sejlads 2015

SBA Kalø-sejlads 2015 SBA Kalø-sejlads 2015 Lørdag den 3. oktober Sejladsbestemmelser Rev. 06.09.2015 1 Der sejles efter ISAF s og DS s sejladsbestemmelser samt nedenstående sejladsbestemmelser (med de modifikationer af de

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

ZOOM8 EM 2016 PALAMOS FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 EM 2016 PALAMOS FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 EM i 2016 i SPANIEN. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til EM, som afholdes i perioden fra d.19/3-26/3 2016.

Læs mere