Lokal undervisning for tilsynsmyndighed og pædagogiske konsulenter Efteruddannelsesforløb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisning for tilsynsmyndighed og pædagogiske konsulenter Efteruddannelsesforløb"

Transkript

1 Lokal undervisning for tilsynsmyndighed og pædagogiske konsulenter Efteruddannelsesforløb ifbm. øget mulighed for magtanvendelse overfor børn og unge med ophold på åbne døgninstitutioner og opholdssteder

2 Succeskriterier At deltagerne er fortrolige med reglerne for magtanvendelse herunder hvornår de kan anvendes At deltagerne har fået kendskab til forskellige metoder til forebyggelse af magtanvendelse Anvendelse af reglerne bliver mere ens på landsplan 2

3 Modul 2: Fortolkning Etik er en systematisk refleksion over moralsk adfærd Etikken vejleder i uforudsete og unormale situationer Til etikken knytter sig menneske- og udviklingssyn Pædagogens menneskesyn fastlægger præmisser for praksis Menneskesynet vil påvirke: Valg i det daglige arbejde Brug af metoder Måden at forholde sig til børn og unge Kontakten til børn/unge/forældre 3

4 Den mekaniske materialistiske Den mekaniske idealistiske Den dialektiske idealistiske Den dialektiske materialistiske Samfundmæssig Arv/miljø Biologisk Arv/miljø Bevidst Arv/miljø Præges af egen aktivitet Samfundsstruktur Opfatter mennesket som et socialt væsen (deterministisk) Naturvidenskab Opfatter mennesket som en biologisk organisme (sygdom og helbredelse) Åndsvidenskab Opfatter mennesker som værende bevidst (positivt og negativt livssyn) Samfundsvidenskab Opfatter hverken mennesket klogt eller dum, godt eller skidt Kan kun realisere sig selv i samarbejde med andre mennesker Mennesket er styret ude fra Mennesket er styret indefra Mennesket styrer sig selv Mennesket er et socialt produkt Kilde: Frit efter Flemming Jørgen Ørting 4

5 Modul 2: Fortolkning 5

6 Baggrund for lovændring Ændringerne i magtbeføjelserne er sket på baggrund af: Ungdomskommissionens betænkning nr Indsatsen mod ungdomskriminalitet såvel forebyggelse som bekæmpelse Satspuljemidler På baggrund af betænkningen indgik Satspuljepartierne i efteråret 2009 blandt andet en aftale om Forebyggelse af ungdomskriminalitet og helhedsorienteret gadeplansindsats, som er en del af satspuljeaftalen for

7 Nyheder vedr. opholdssteder og visse institutioner Bemærk: -Ny institutionstype kan godkendes -Udvidede magtbeføjelser for både opholdssteder og institutioner Regel Gælder for Ny? Kontrol med brevveksling og telefonsamtaler Tilbageholdelse de første 14 dage Undersøgelse af person Undersøgelse af opholdsrum Mulighed for aflåsning af døre og vinduer - Opholdssteder - Institutioner - Opholdssteder - Institutioner - Opholdssteder - Institutioner - Opholdssteder - Institutioner -Delvist lukkede institutioner Mulighed for fysisk tilbageholdelse -Delvist lukkede institutioner Ja 7 Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

8 Magtanvendelse/indgreb i selvbestemmelsesretten Hvad er magtanvendelse eller indgreb i selvbestemmelsesretten m.v.? Eksempelvis: Fysisk magt Frihedsberøvelse Fratagelse af ejendele Undersøgelse af værelse Personundersøgelse Elektronisk overvågning 8

9 Generelle regler Hvilke regler gælder altid for indgreb? Skal have hjemmel Skal stå i rimeligt forhold til formålet (Proportionalitet) Må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand Skal begrænses til det absolut nødvendige Afstraffelse er forbudt Ydmygende, hånende og anden nedværdigende behandling er forbudt 9

10 Generelle regler Forbuddet mod ydmygende, hånende og nedværdigende behandling Børn og unge er unikke individer deres værdighed skal respekteres Ydmygende, hånende og anden nedværdigende behandling er forbudt Behandling må ikke give anledning til frygt, angst eller mindreværdsfølelse Det afgørende er ikke altid handlingen eller ordene, men måden og oplevelsen 10

11 De konkrete regler alle institutioner og opholdssteder Fysisk magtanvendelse, bkg. 2 Hvad er tilladt Må aldrig være Hvem beslutter Særlige betingelser Alm. Betingelser (bkg. 1) Fastholde Føre barnet eller den unge til andet opholdssted Vold, førergreb, slag, skub, spark osv. Medarbejderen Fortsat ophold i fællesskabet uforsvarligt Eller Forhindres i at skade sig selv eller andre Skal stå i rimeligt forhold til formålet Må ikke erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand Begrænses til det absolut nødvendige 11

12 De konkrete regler alle opholdssteder og institutionstyper Tilbageholdelse i 14 dage, bkg. 11 Hvad er tilladt Må aldrig være Hvem beslutter Særlige betingelser Alm. Betingelser (bkg. 1 og 11.5) Tilbageholdelse i form af fysisk fastholdelse og tæt voksenkontakt, herunder at en medarbejder står i døren eller lignende Aflåste døre Flere-delt beslutningsproces: 1. Børn- og Ungeudvalget skal beslutte at bestemmelsen kan anvendes over for barnet/den unge 2. Kommunalbestyrelsen/forvaltningen skal beslutte hvor mange dage inden for de første 14 dage 3. Lederen vurderer, om der skal sættes nærmere rammer, herunder tidsmæssige. 4. Den enkelte medarbejder vurderer, hvornår det er nødvendigt inden for rammerne af tilladelsen Væsentlig betydning for barnets/den unges behov for støtte og Afgørende betydning for den socialpædagogiske behandling Skal stå i rimeligt forhold til formålet Må ikke erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand Begrænses til det absolut nødvendige Afpasses efter forholdene 12

13 De konkrete regler alle opholdssteder og institutionstyper Indgreb i bevægelsesfriheden Hvornår er det tilbageholdelse, som kræver hjemmel? At sætte sig på en stol uden for den unges værelse med det formål at beordre den unge tilbage på værelset, hvis han/hun forlader det? At stille sig i vejen for den unge, der vil ud? Kortvarigt/langvarigt? Tavst, truende eller mens man forsøger at overbevise? 13

14 De konkrete regler alle opholdssteder og institutionstyper Undersøgelse af person sel 123a, bkg. 12, 14, 15 og16 Hvad er tilladt Forudsætning Må aldrig Hvem beslutter Særlige betingelser Undersøgelse af person Mere lempelige metoder kan ikke anvendes, se næste side Medføre uforholdsmæssig krænkelse eller ubehag Dvs.: Man kan ikke lave personundersøgelse for at finde genstande, der kun udgør små overtrædelser af f.eks. husregler Leder eller person bemyndiget af leder Der skal være bestemte grunde til at formode at barnet/den unge har genstande, der strider mod ordensbestemmelser eller sikkerhedshensyn Eks.: Barnet eller den unge er påvirket af stoffer eller alkohol, der mangler skarpe genstande fra køkken, værksted eller lignende, eller andre observationer gør det nærliggende at tro, at der er genstande i strid med ordensreglementet eller som udgør en risiko for den unge eller andre Alm. Betingelser (bkg. 1) Skal stå i rimeligt forhold til formålet Må ikke erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand Begrænses til det absolut nødvendige Afpasses efter forholdene Øvrige krav Se næste side 14

15 De konkrete regler alle opholdssteder og institutionstyper Undersøgelse af person sel 123a, bkg. 12, 14, 15 og 16 Øvrige krav: Mere lempelige metoder skal forsøges først Barnet/den unge skal have mulighed for først at aflevere de problematiske effekter Barnet/den unge skal orienteres om et evt. indgreb og om årsagen til indgrebet medmindre særlige grunde taler imod Barnet/den unge skal jfr. Børnekonventionens artikel 12 høres forud for indgrebet medmindre særlige grunde taler imod Indgreb skal ske så skånsomt som muligt Mindst to ansatte medmindre særlige omstændigheder Andre børn/unge må ikke overvære det Kun udvendig undersøgelse Ingen indtrængen i legemet Klap på tøjet Undersøgelse af lommer Undersøgelse af sko Kan kræve at den unge tager overtøj, hue og sko af Kun i absolut undtagelsestilfælde kan personundersøgelser foretages eller overværes af personer af modsat køn 15

16 De konkrete regler alle opholdssteder og institutionstyper: Undersøgelse af opholdsrum sel 123a, bkg. 12, 13, 15 og 16 Forudsætning Må aldrig Hvem beslutter Særlige betingelser Alm. Betingelser (bkg. 1) Undersøgelse af opholdsrum Mere lempelige metoder kan ikke anvendes, se næste side Medføre uforholdsmæssig krænkelse eller ubehag Dvs.: Man kan ikke undersøge opholdsrum for at finde genstande, der kun udgør små overtrædelser af f.eks. husregler Leder eller person bemyndiget af leder Der skal være bestemte grunde til at formode at barnet/den unge har genstande, der strider mod ordensbestemmelser eller sikkerhedshensyn Eks.: Barnet eller den unge er påvirket af stoffer eller alkohol, der mangler skarpe genstande fra køkken, værksted eller lignende, eller andre observationer gør det nærliggende at tro, at der er genstande i strid med ordensreglementet eller som udgør en risiko for den unge eller andre Skal stå i rimeligt forhold til formålet Må ikke erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand Begrænses til det absolut nødvendige Afpasses efter forholdene 16

17 De konkrete regler alle opholdssteder og institutionstyper: Undersøgelse af opholdsrum sel 123a, bkg. 12, 13, 15 og 16 Øvrige krav: Mere lempelige metoder skal forsøges først Barnet/den unge skal have mulighed for først at aflevere de problematiske effekter Barnet/den unge skal orienteres om indgrebet og om årsagen til indgrebet medmindre særlige grunde taler imod Barnet/den unge skal jfr. Børnekonventionens artikel 12 høres forud for indgrebet medmindre særlige grunde taler imod Så skånsomt som muligt Mindst to ansatte medmindre særlige omstændigheder Andre børn/unge må ikke overvære det Hvis gennemgang af genstande som kommoder, tasker, poser osv., så skal barnet have tilbud om at overvære gennemgangen eller straks bagefter have besked om gennemgangen og resultatet (kan evt. gives skriftligt) ORIENTERING OG HØRING KAN KUN UNDLADES HVIS HELT SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER TALER IMOD 17

18 De konkrete regler alle opholdssteder og institutionstyper: Tilbageholdelse af ting sel 123a, bkg. 17 Hvad er tilladt Hvem beslutter Særlige betingelser Alm. Betingelser (bkg. 1) Tilbageholdelse af ting (effekter) Leder eller person bemyndiget af leder Påkrævet af ordens- eller sikkerhedshensyn Barnet/den unge skal orienteres om indgrebet og om årsagen til indgrebet medmindre særlige grunde taler imod Barnet/den unge skal jfr. Børnekonventionens artikel 12 høres forud for indgrebet medmindre særlige grunde taler imod Barnet/den unge skal have liste over tilbageholdte effekter (Gælder ikke anbringelsesstedets egne genstande. Disse kan frit inddrages) Skal stå i rimeligt forhold til formålet Må ikke erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand Begrænses til det absolut nødvendige Afpasses efter forholdene 18

19 De konkrete regler alle opholdssteder og institutionstyper Aflåsning af en afdelings døre Altid tilladt at låse yderdøre for at holde uvedkommende ude, HVIS beboerne selv kan låse sig ud Tilladt i samme omfang, som man ville aflåse hjemme for at beskytte sig mod indbrud m.v. (Bemærk, at der desuden gælder særlige regler for døgninstitutioner) 19

20 De konkrete regler alle opholdssteder og institutionstyper: Brev- og telefonkontrol sel 123, bkg. 18 Hvad er tilladt Hvem beslutter Bemærk Hvordan gennemføres kontrollen Kontrol med indholdet af brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation herunder internetbaseret Anbringende Børn- og Ungeudvalg Anbringelsesstedet kan aldrig beslutte dette på egen hånd Dette besluttes i forhold til bestemte personer og for en bestemt periode Ind- og udgående breve åbnes sammen med den unge Brevenes indhold kontrolleres af en medarbejder Ønsker barnet/den unge ikke åbning og kontrol af udgående brev, destrueres det. Ønsker barnet/den unge ikke kontrol af indgående breve, returneres de uåbnede med forklarende ledsageskrivelse Telefonsamtaler kan kun føres med medhør Ønsker barnet/den unge ikke medhør, afbrydes telefonsamtalen med en forklaring til den anden part Ønsker barnet at gennemføre samtalen og accepterer medhør, gøres den anden part opmærksom på medhøret Gælder ikke breve og henvendelser fra offentlige myndigheder eller advokat Hvis det er nødvendigt at inddrage eks. mobiltelefon for at effektuere telefonkontrol, skal anbringende kommune beslutte dette Dette kan ikke besluttes af anbringelsesstedet (Ankestyrelsesafgørelse C-90-09) 20

21 De konkrete regler alle opholdssteder og institutionstyper: Inddragelse af mobiltelefon, forhindring af internetadgang, besøgsforbud, sel 71 m.fl. Hvad er tilladt Regulering af kontakten til familie, venner og netværk Hvem beslutter Bemærk Anbringende kommune eller anbringende Børn og Ungeudvalg (afhænger af typen af og graden af indgreb) Anbringelsesstedet kan aldrig på egen hånd indføre regler, der regulerer kontakten dog kan der formentlig fastsættes mindre indgribende husregler Dette besluttes i forhold til bestemte personer og for en bestemt periode Hvis det er nødvendigt at inddrage eks. mobiltelefon for at effektuere beslutningen om at regulere kontakten, skal anbringende kommune beslutte dette. Dette kan ikke besluttes af anbringelsesstedet (Ankestyrelsesafgørelse C-90-09) 21

22 De konkrete regler ikke-sikrede afdelinger i døgninstitutioner Aflåsning af afdelings døre, bkg. 4 Aflåsning af afdeling om natten, så børnene/de unge ikke kan forlade afdelingen Hvad er tilladt Undtagelsesvis aflåsning af afdeling om dagen, så børnene/de unge ikke kan forlade afdelingen Hvem beslutter Betingelser Institutionen Betingelserne er ikke beskrevet i lov eller bekendtgørelse, og den enkelte institution må derfor drøfte med tilsynsmyndigheden, hvornår dette kan accepteres. Bemærk Eksempelvis tiltænkt institutioner for børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne 22

23 De konkrete regler delvist lukkede døgninstitutioner Tilbageholdelse sel 123b, bkg. 7 og 8 Hvad er tilladt At et eller flere bestemte børn/unge opholder sig på en afdeling, hvor yderdøre og vinduer er låst Tre-delt beslutningsproces Hvem beslutter 1. Børn og Ungeudvalg træffer beslutning om anbringelse på delvist lukket institution 2. Anbringende kommune træffer afgørelse om omfanget m.v. af en tilbageholdelse 3. Konkret beslutning tages af stedets leder eller stedfortræder inden for rammerne af anbringende kommunes afgørelse Hvor meget Betingelser for 2. led Max. 5 dage i træk Max 30 dage årligt Bemærk, at anbringende kommune kan sætte lavere grænser Afgørende for den socialpædagogiske indsats, at den unge ikke rømmer Risiko for at den unges sundhed eller udvikling vil lide alvorligt skade i forbindelse med rømning 23

24 De konkrete regler delvist lukkede døgninstitutioner Tilbageholdelse sel 123b, bkg. 7 og 8 Betingelser for afgørelsen i 3. led = Anbringelsesstedets afgørelse Skal holdes inden for rammerne af anbringende kommunes tilladelse, OG Skal bygge på en begrundet, konkret formodning om at den unge vil rømme, OG Det skal i den konkrete situation være afgørende for den socialpædagogiske indsats at den unge ikke rømmer, OG Der skal være risiko for at den unges sundhed eller udvikling vil lide alvorligt skade i forbindelse med rømning Bemærk Alm. Betingelser (bkg. 1) At to 5-dages perioder ikke må ligge lige i forlængelse af hinanden Barnet/den unge kan ikke føres til den aflåselige afdeling med magt, medmindre bkg. 2 er opfyldt Skal stå i rimeligt forhold til formålet Må ikke erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand Begrænses til det absolut nødvendige Afpasses efter forholdene 24

25 De konkrete regler delvist lukkede døgninstitutioner Fastholdelse sel 123b, bkg. 9 Hvad er tilladt Hvem beslutter Betingelser for 2. led At fastholde et barn/en ung for at forhindre rømning Tre-delt beslutningsproces 1. Børn og Ungeudvalg træffer beslutning om anbringelse på delvist lukket institution 2. Anbringende kommune beslutter i hvilke situationer, der må ske fastholdelse 3. Konkret beslutning tages af stedets leder eller stedfortræder inden for rammerne af anbringende kommunes afgørelse Det er afgørende for den socialpædagogiske behandling, at barnet eller den unge fastholdes OG Der er risiko for, at barnet eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade 25

26 De konkrete regler delvist lukkede døgninstitutioner Fastholdelse sel 123b, bkg Konkret afgørende for den socialpædagogiske behandling at fastholde, OG Betingelser for afgørelsen i 3. led = Anbringelses-stedets afgørelse (Skal altid være inden for rammerne af kommunens afgørelse) 2. Risiko for at den unges sundhed og udvikling lider alvorlig skade (hvis den unge rømmer), OG 3. Én af de følgende betingelser er opfyldt: Den unge har tidligere rømmet fra åbent opholdssted eller institution OG må formodes at ville rømme igen Den unge har tidligere begået kriminalitet OG der er risiko for ny kriminalitet ved udgang/rømning Den unge har tidligere taget stoffer og der er risiko for stofmisbrug ved udgang/rømning Den unge er selvskadende og der er risiko for alvorligt selvskadende adfærd Alm. Betingelser (bkg. 1) Skal stå i rimeligt forhold til formålet Må ikke erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand Begrænses til det absolut nødvendige Afpasses efter forholdene 26

27 Handling: Jura: Skal altid vurderes af: Kan eventuelt vurderes af: Bemærk: 1 Magtanvendelse, der opfylder lovens eller bekendtgørelsens regler* Rammerne for tilladt magtanvendelse er temmelig klare 2 Magtanvendelse, der ikke rummes i nr. 1, men som opfylder nødværge*- eller nødretsbetingelserne 3 Magtanvendelse, der ikke rummes i nr. 1 eller 2, men som er begrundet i nødhjælp 4 Magtanvendelse, der ikke rummes i nr. 1, 2 eller 3, som er begrundet i omsorg Rammerne for tilladt magtanvendelse er mindre klare, og der kan være forskel på vurderingen fra tilsynsmyndighed til tilsynsmyndighed 5 Magtanvendelse, der ikke rummes i nr. 1, 2, 3 eller 4, herunder afstraffelse, ydmygende og nedværdigende behandling Disse magtanvendelser kan være af en grovhed, så tilsynet skal kontakte politiet Tilsynet Tilsynet Tilsynet Domstolene -Ansættelses- eller godkendelsesmæssige konsekvenser afgøres administrativ -Evt. strafferetlige eller øvrige konsekvenser afgøres af domstolene -Det retlige grundlag for at tillade magtanvendelse, bliver svagere for til sidst at bortfalde, jo længere man bevæger sig fra rubrik nr. 1 og over mod rubrik nr. 5 - *Indberettes som tilladt magtanvendelse, de øvrige som ikke tilladt 27

28 Magtanvendelse uden for loven og bekendtgørelsen alle opholdssteder og institutionstyper: Nødsituationer Nødret og nødværge En overtrædelse af straffeloven kan være straffri, hvis man har handlet i nødret eller nødværge Nødværge Man må afværge et angreb på sig selv Man må kun gøre det nødvendige for at afværge (dvs. bruge mindst mulig magt i situationen) Kan kun anvendes undtagelsesvis Nødværge indberettes som en tilladt magtanvendelse, jfr. bkg. 41 Nødret Man må afværge truende skade på person eller ting (Ting, der ikke tilhører den, der er ved at gøre skade på tingene) Man må kun gøre det nødvendige for at afværge skaden Det, man ofrer ved afværgehandlingen, skal være mindre betydningsfuldt, end det, man redder Kan kun anvendes undtagelsesvis Indgreb i nødret indberettes (formentlig) som en ikke-tilladt magtanvendelse 28

29 Magtanvendelse uden for loven og bekendtgørelsen alle opholdssteder og institutionstyper: Omsorgspligten? Kan omsorgspligten være hjemmel til magtanvendelse? Ikke på voksenområdet Uafklaret og tvivlsomt på børneområdet Hvad er omsorgspligten? Servicelovens kapitel 11- eksempelvis 46, stk. 1 og 55: Støtten skal sikre et trygt omsorgsmiljø Under et døgnophold modtager barnet [eller] den unge omsorg 29

30 Anstaltsanordninger - husregler Hvem fastsætter: Anbringelsesstedet Mest hensigtsmæssigt i samarbejde med forældre og børnene/de unge Skal koordineres med tilsynet Kontrol: Det kommunale tilsyn (jfr. servicelovens 146) 30

31 Anstaltsanordninger - husregler NB: At husregler kan indføres, betyder ikke, at de kan håndhæves! Skal være kendte (Både af børn, unge og fmy-indehaveren) Skal stemme med de regler, der anvendes i praksis Skal begrundes i stedets formål Skal være saglige Skal være proportionale (vurderes i forhold til formålet) Kan ikke gå længere end, hvad forældremyndighedsindehaveren ville kunne bestemme (Bemærk, at personalet på anbringelsessteder ikke kan gøre det samme som forældrene. Forældrenes rammer er videre end personalets!) KUN berettige til mindre indgreb i friheden Er ikke genvej til indgreb i friheden, der er reguleret i forvejen Kan ikke håndhæves ved brug af magt (uden særskilt hjemmel) Eksempler til overvejelse: Påklædningsreglement? Øreringe/smykker? Rygmærke? 31

32 Registrering og indberetning Alle indgreb i sikrede rettigheder, skal registreres og indberettes til tilsynsmyndigheden Formålet med registrering og indberetning er: Retssikkerhedsgaranti for både børn/unge og personale Åbenhed og læring 32

33 Registrering og indberetning tilladt fysisk magtanvendelse Hvilke handlinger Hvordan registrere Bemærk Bkg. 41 -Overførsel til sikret afdeling eller særligt sikret afdeling -Tilbageholdelse og fastholdelse efter sel 123b/bkg. 7, 8, 9 -Tilbageholdelse efter sel 123c/bkg. 11 -Fysisk magtanvendelse efter bkg. 2 1) Barnets/den unges navn og alder 2) Tidspunkt for indgrebet 3) Indgrebets varighed 4) Indgrebets art 5) Begrundelse for indgrebet Barnet/den unge skal kende indholdet af registreringen, og barnets/den unges evt. kommentarer skal følge med indberetningen. -Nødværge 33

34 Registrering og indberetning undersøgelse af person og opholdsrum Hvilke handlinger Hvordan registrere Bemærk Bkg. 42 -Undersøgelse af person -Undersøgelse af opholdsrum (Bkg ) 1) Barnets/den unges navn og alder 2) Tidspunkt for undersøgelsen 3) Undersøgelsens varighed 4) Undersøgelsens art 5) Hvem der foretog den 6) De særlige grunde, der begrundede undersøgelsen eller gjorde den påkrævet 7) Hvilke effekter, der blev fundet Barnet/den unge skal kende indholdet af registreringen, og barnets/den unges evt. kommentarer skal følge med indberetningen. 34

35 Registrering og indberetning ikke-tilladt magtanvendelse Hvilke handlinger Hvordan registrere Bemærk Bkg. 43 Magtanvendelse uden for serviceloven og bekendtgørelsen 1) De særlige forhold, der har begrundet indgrebet 2) Tidspunktet for den handling, der har givet anledning til indgrebet 3) Tidspunktet for indgrebet 4) Indgrebets varighed 5) Indgrebets art 6) Indgrebets formål 7) Hvem der foretog indgrebet 8) Barnets eller den unges tilstand i den tid, indgrebet fandt sted 9) Barnets/den unges navn og alder 10)NB: indberetning i forlængelse af handlingen Barnet/den unge skal kende indholdet af registreringen, og barnets/den unges evt. kommentarer skal følge med indberetningen. 35

36 Til anbringelsesstedets interne evaluering Var frivillighed umuligt? Var der tungtvejende grunde til at gribe ind? Er hjemmels-bestemmelsen overholdt? Var indgrebet det mindst mulige? Og så kort som muligt? Og så skånsomt som muligt? 36

37 37

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb ifbm. øget mulighed for magtanvendelse overfor børn og unge med ophold på åbne døgninstitutioner og opholdssteder Baggrund for lovændring

Læs mere

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Januar 2012 Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Et anbringelsessted kan ikke træffe beslutninger, der griber ind barnets eller den unges frihedsrettigheder og selvbestemmelsesret, medmindre

Læs mere

Køreplan for pædagogisk personale

Køreplan for pædagogisk personale Køreplan for pædagogisk personale 1 Formål: - At medarbejderne bliver fortrolige med fortrinsvis nye regler for magtanvendelse herunder hvornår de kan anvendes. - At medarbejderne diskuterer dilemmaer

Læs mere

Køreplan for tilsynsmyndighed og pædagogiske konsulenter

Køreplan for tilsynsmyndighed og pædagogiske konsulenter Køreplan for tilsynsmyndighed og pædagogiske konsulenter 1 Formål: - At medarbejderne bliver fortrolige med regler for magtanvendelse herunder hvornår de kan anvendes. - At arbejde mod en mere ensartet

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet

Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet BEK nr 186 af 20/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Instruks for: Hvordan magtanvendelser registreres og indberettes Hvordan magtanvendelsesepisoderne

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 30. april 2014. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 30. april 2014. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. april 2014 29. april 2014. Nr. 419. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet I medfør af 123, stk. 1, 2, 5 og 6, 123 a, stk. 7,

Læs mere

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. september 2010 21. september 2010. Nr. 1093. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet I medfør af 123, 123 a, stk. 7, 123

Læs mere

Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017

Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017 Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017 Hvorfor? Politisk ønske om tydeligere rammer for indgreb i anbragte børns grundlæggende rettigheder Markering af de voksnes omsorgs- og beskyttelsespligt

Læs mere

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 BEKENDTGØRELSER Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet (Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge

Magtanvendelse overfor børn og unge Magtanvendelse overfor børn og unge Retningslinier vedrørende registrering og indberetning af magtanvendelser overfor børn og unge. Retningslinierne beskriver hvordan og hvornår magtanvendelse overfor

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Lovgivning Retssikkerhed Magtanvendelse Faglighed Omsorg Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Bekendtgørelse nr. 893 af 9. juli 2007 Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet I medfør af 123, 123 a og 174 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Det siger loven. Supplement til håndbogen om ungdomssanktionen

Det siger loven. Supplement til håndbogen om ungdomssanktionen Det siger loven Supplement til håndbogen om ungdomssanktionen Nye regler og ungdomssanktionen Fra 1. juli 2010 er der som led i indsatsen mod ungdomskriminalitet trådt nye regler i kraft. Ingen af de nye

Læs mere

Retningslinje for magtanvendelse

Retningslinje for magtanvendelse Holmstrupgård Juli 2014 r Indholdsfortegnelse Magtanvendelse over for børn, unge, voksne og elever... 3 Definition af nødret og nødværge... 3 Tilladt magtanvendelse... 4 Procedure efter tilladte magtanvendelser...

Læs mere

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Pr. e-mail: chvi@sm.dk og caw@sm.dk Social, Børne- og Integrationsministeriet Att.: Charlotte Avnsted Socialtilsyn Nord Sdr. Vråvej 9760 Vrå Telefon: 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET FORÅRET 2016 JURAOPLÆG AF PH.D., ADJUNKT, CAROLINE ADOLPHSEN

AARHUS UNIVERSITET FORÅRET 2016 JURAOPLÆG AF PH.D., ADJUNKT, CAROLINE ADOLPHSEN JURAOPLÆG AF PH.D., ADJUNKT, CAROLINE ADOLPHSEN præsen TATION 1 DAGENS EMNER Siden sidst Ændringer i den socialretlige og familieretlige lovgivning Brush-up de overordnede regler og de primære problemer

Læs mere

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser N O T A T Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22, 1060 Kbh. K Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser Her er Danske Regioners kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 19. februar 2013 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2012. Indberetninger om magtanvendelse Administrationen har i 2012 modtaget 380 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 287 indberetninger

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder.

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder. Revideret Januar 2016 Magtanvendelser Procedurer og retningslinjer for dagtilbud og skoler mm. i Holbæk Generelt Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud,

Læs mere

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Magtanvendelser -Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud, ligesom

Læs mere

Registrering af magtanvendelse, jf. servicelovens 123

Registrering af magtanvendelse, jf. servicelovens 123 Registrering af magtanvendelse, jf. servicelovens 123 Skema til indberetning i henhold til Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 18 af 15. januar 2013 om magtanvendelse over for børn og

Læs mere

Center for Børn og Undervisning

Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Forord Disse retningslinjer om magtanvendelse er godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget d. 20. august 2012. Med retningslinjerne har vi fået et værktøj for ledere og

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

1(1. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.

1(1. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim. 1(1 Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.dk Svar på høring over bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Styrkelse

Læs mere

Socialtilsyn Nord. Magtanvendelse Roller og forventninger

Socialtilsyn Nord. Magtanvendelse Roller og forventninger Socialtilsyn Nord Magtanvendelse Roller og forventninger Magtanvendelse Grundloven alle har ret til selv at bestemme over sig selv m.v. og hvis der skal ske indskrænkninger så skal det ske ved lov 71.

Læs mere

Undervisernoter: Generel introduktion til voksenansvarsloven

Undervisernoter: Generel introduktion til voksenansvarsloven Undervisernoter: Generel introduktion til voksenansvarsloven Alle anbringelsessteder Plejefamilier Private opholdssteder Døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til

Læs mere

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg DKDK Årsmøde 2016 Seminar D Del 1 - Oplæg Magtanvendelsens grænser og gråzoner Indhold i dette seminar Hvornår er det lovligt

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Lov om voksenansvar 1. kvartal 2017

Lov om voksenansvar 1. kvartal 2017 Lov om voksenansvar 1. kvartal 2017 1 Program Præsentation og gennemgang af program, forventningsafstemning Klokken 09.30 Del 1. Rettighedsperspektiv, formål og grundprincipper Klokken 10.45 Del 2. Voksenansvar

Læs mere

Retningslinjer for magtanvendelser i dagtilbud i Herning Kommune

Retningslinjer for magtanvendelser i dagtilbud i Herning Kommune Retningslinjer for magtanvendelser i dagtilbud i Herning Kommune Lovgrundlaget for magtanvendelse Pædagoger i dagtilbud har ingen konkret lovmæssig hjemmel til magtanvendelse. Som udgangspunkt anvendes

Læs mere

Socialrådgiverdage Fredericia 22. marts 2017

Socialrådgiverdage Fredericia 22. marts 2017 Socialrådgiverdage 2017 Fredericia 22. marts 2017 Dagsorden 1. Siden sidst nye tiltag, forslag og regler 2. Børns rettigheder: 3. Samvær under anbringelsen 4. Lov om voksenansvar 5. 85/107 og principafgørelsen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Undervisernoter: Undersøgelse af person og opholdsrum og bevaring af effekter

Undervisernoter: Undersøgelse af person og opholdsrum og bevaring af effekter Undervisernoter: Undersøgelse af person og opholdsrum og bevaring af effekter Sikrede institutioner Særlig sikrede afdelinger Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til kriminalitetstruede børn og unge

Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til kriminalitetstruede børn og unge Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att: Ellinor Colmorten og Dan Holmgreen Dato: 20/1-10 /hado Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder ser positivt på den påtænkte styrkelse af grønlandske borgeres retsstilling.

Institut for Menneskerettigheder ser positivt på den påtænkte styrkelse af grønlandske borgeres retsstilling. Departementet for Familie og Justitsvæsen ikinn@nanog.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 8 9 6 P V K @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Undervisernoter: Nødværge og nødret

Undervisernoter: Nødværge og nødret Undervisernoter: Nødværge og nødret Alle typer anbringelsessteder Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte slides til undervisningen Del

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser på Børne- og Ungeområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser på Børne- og Ungeområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser på Børne- og Ungeområdet Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Sags nr. 00.00.00-P19-1594-11 Indledning Tilsynsenheden behandler,

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Afsnit I Rammer for indkvartering og anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten m.v. over for uledsagede mindreårige udlændinge

Afsnit I Rammer for indkvartering og anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten m.v. over for uledsagede mindreårige udlændinge Notat Bekendtgørelse om ro og orden på indkvarteringssteder og om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge uden for indkvarteringsstederne I medfør af udlændingelovens 56 b, stk. 3, 56 c, stk.

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse, nødværge og nødret over for børn og unge i BUF

Vejledning om magtanvendelse, nødværge og nødret over for børn og unge i BUF KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT 15-06-2017 Vejledning om magtanvendelse, nødværge og nødret over for børn og unge i BUF Intentionen med denne vejledning er, at skabe

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Retningslinjer og Sagsgang ved magtanvendelse i Handicapafdelingens tilbud på Børne-Ungeområdet og Voksenområdet

Retningslinjer og Sagsgang ved magtanvendelse i Handicapafdelingens tilbud på Børne-Ungeområdet og Voksenområdet Retningslinjer og Sagsgang ved magtanvendelse i Handicapafdelingens tilbud på Børne-Ungeområdet og Voksenområdet Magtanvendelse Børne- Ungeområdet juni 2010 Lovgrundlag Handicapafdelingen har til opgave

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: sthisim.dk og capsim.dk samt i kopi til p-boernsim.

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: sthisim.dk og capsim.dk samt i kopi til p-boernsim. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til: sthisim.dk og capsim.dk samt i kopi til p-boernsim.dk Vedrørende svar på høring over udkast til forslag til lov om

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Magtanvendelse. Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet

Magtanvendelse. Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet Magtanvendelse Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Hvorfor retningslinier om magtanvendelse? side 4 3. Hvad må man ikke? side

Læs mere

Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven

Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven Alle anbringelsessteder Plejefamilier Private opholdssteder Døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: baggrundsviden til underviseren

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Magtanvendelse. Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet

Magtanvendelse. Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet Magtanvendelse Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Hvorfor retningslinier om magtanvendelse? side 4 3. Hvad må man ikke? side

Læs mere

BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM

BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM Indenrigs- og Socialministeriet Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 22. januar 2010 Vedrørende j.nr. 2009-7683 BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM UNGDOMSKRIMINALITET Høringssvar til forslag

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Undervisernoter: Kontrol med kommunikation af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling

Undervisernoter: Kontrol med kommunikation af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling Undervisernoter: Kontrol med kommunikation af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Undervisningsnoter: Tilbageholdelse ved og under anbringelsen

Undervisningsnoter: Tilbageholdelse ved og under anbringelsen Undervisningsnoter: Tilbageholdelse ved og under anbringelsen Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter

Læs mere

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen Dagens program Opsamling op i går Skemaer til indberetning handleplaner Frokost Sprog som magtfaktor handleplaner forsat Hvilke tanker har du gjort dig siden

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Børn og Kultur Dagtilbud Sag 15/ Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet

Børn og Kultur Dagtilbud Sag 15/ Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet Børn og Kultur Sag 15/20159 Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet November 2015 Formål Formålet med disse retningslinjer er at sætte fokus på magtanvendelse inden for dagtilbudsområdet.

Læs mere

Undervisernoter: Tilbageholdelse og fastholdelse. Delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner. Delvis lukkede institutioner

Undervisernoter: Tilbageholdelse og fastholdelse. Delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner. Delvis lukkede institutioner Undervisernoter: Tilbageholdelse og fastholdelse Delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner Delvis lukkede institutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af elektronisk

Læs mere

Notat. 1 - BSU - Orientering om magtanvendelser Hører til journalnummer: P Udskrevet den

Notat. 1 - BSU - Orientering om magtanvendelser Hører til journalnummer: P Udskrevet den Notat 1 - BSU - Orientering om magtanvendelser 215-216 Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget Orientering om magtanvendelse for Dagtilbud og Skoler & Uddannelse i skoleåret 215/16 Afdelingerne Dagtilbud

Læs mere

Huset i Tveje Merløse

Huset i Tveje Merløse Huset i Tveje Merløse Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

Undervisernoter: Tilbageførelse ved rømning

Undervisernoter: Tilbageførelse ved rømning Undervisernoter: Tilbageførelse ved rømning Private opholdssteder og alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder for børn og unge.

Vejledning om magtanvendelse på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder for børn og unge. Vejledning om magtanvendelse på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder for børn og unge. Vejledningen gælder for børn og ungeområdets døgninstitutioner og opholdssteder, men omtaler også

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Fredericia d. 30.11. 2011 Dorthe V. Buss Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge 2015/1 LSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Fremsat den 30. marts 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Undervisernoter: Husorden

Undervisernoter: Husorden Undervisernoter: Husorden Private opholdssteder Alle døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte dias til undervisningen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Høring over udkast til vejledning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Høring over udkast til vejledning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Socialministeriet Departementet Att. Ellinor Colmorten Holmens Kanal 22 1060 København K E-mailes til eco@sm.dk og p-boern@sm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere