Niels Frederik Severin Grundtvig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Niels Frederik Severin Grundtvig"

Transkript

1 Niels Frederik Severin Grundtvig - hvordan var han egentlig? Frede Lauritsen

2 2 Nicolai Frederik (døbt Frideric) Severin Grundtvig blev født i Udby Præstegård ved Vordingborg 8. sept Moren Cathrine Marie Bang ( ) var dygtig, viljestærk, men legemlig svag, hendes slægt kan føres helt tilbage til Absalon. Faren sognepræst Johan Ottosen Grundtvig (1734-jan. 1813) var pietist, lærd, alvorlig og stilfærdig. Barndomshjemmet med brødrene Jakob, Niels, Otto og en lillesøster kom til at præge Nicolai Frederik meget. Her var det husets faste tyende almisselem og barnepige halte Malene Jensdatter ( ) fra Grumløse, der vakte børnenes interesse for sproget og historien, hun beherskede fortællekunsten, for hun var analfabet og kunne derfor alle tekster udenad. Malene blev overtaget sammen med præstegården, hendes indsats blev stærkt støttet af moren. Og Nicolai Frederik glemte aldrig sin taknemmelighed overfor Malene, skrev flere digte om hende bl.a. i "Nyaars-Morgen." Mange titler kan kobles på den komplicerede person Grundtvig - præst, forfatter, historiker, poet, salmedigter, politiker, samfundsdebattør og måske allermest folkeoplyser og igangsætter. Allerede som seksårig begyndte han at lære latin. Kun otte år gammel i 1792 blev Frederik, som han blev kaldt som dreng, sendt til Thyregod N for Vejle, hvor den ugifte pastor Laurits Feld ( ) skulle forberede ham til latinskolen ved at oplære ham i græsk, latin og religion. Her havde han sine drengeår og blev konfirmeret i Thyregod Kirke. Ofte længtes han hjem til Udby. Sept blev Grundtvig optaget på Aarhus Katedralskole. Her var udenadslære en fast bestanddel, men det var ham en pine, som han kaldte for: Den sorte Skole. Drengene i Aarhus ler af hans historiske begejstring, men de lærer ham at spille kort, ryge tobak, drive den af og spille falsk overlegenhed. Grundtvig dimitterede fra Aarhus Katedralskole som student 27. okt Der er på skolen opsat en mindeplade for Grundtvig. Samme år begyndte den 173 cm. høje, unge mand på teologistudiet på Københavns Universitet. Her fordybede han sig i årene i naturfilosofi og tysk romantisk digtning bl.a. Goethe, hvor han gik til forelæsninger hos sin fætter Henrich Steffens sammen med bl.a. Oehlenschläger og Blicher. En anden fætter var biskop Jakob Peter Mynster, men de enedes ikke ret godt. Efter kun 3½ års studium på Københavns Universitet fik Grundtvig i 1803 teologisk embedseksamen med førstekarakter, men med troen var det så som så. Han søgte mange forskellige embeder og fik lige så mange afslag med begrundelsen uerfaren. Det pinte, for storebror Otto havde fået embede på Falster. Efter et års tid slap pengene op, og moren pressede ham til at tage et job som lærer. Fra marts 1805 fik han job som huslærer, hos fru Constance Steensen-Leth og godsejer og kaptajn C.F. Steensen-Leth på herregården Egeløkke på Langeland. Grundtvig skulle være lærer for deres søn Carl Frederik, og det var han i tre år til På Egeløkke ændredes Grundtvigs liv sig mærkbart, idet han forelskede sig lidenskabeligt i den smukke godsejerfrue, der nød at være beundret. Forelskelsen førte ham til sindssygens afgrund med flere alvorlige lidelser. Flere historikere har benævnt Grundtvig som maniodepressiv andre som narcissist. Sikkert er det dog, at han livet igennem forblev uligevægtig, og i tre perioder af sit liv var direkte sindssyg. Trods disse lidelser og Grundtvigs åbenlyse forelskelse havde han en venskabelig brevveksling med Constance Leth til hendes død. Første sindslidende anfald kom dec. 1810, den tvang ham tilbage til barndomshjemmet i

3 3 Udby. Anden gang skete i 1844, hvor han som 60-årig fik en dyb depression og måtte holde en længere pause. Tredje gang startede palmesøndag 1867 i Vartov Kirke. Han mødte op livlig og frisk og holdt en lang og højstemt gudstjeneste, der af mange blev oplevet som en sand åbenbaring. Men under barnedåben blev dåbstalen forvirret, Grundtvig gik direkte i dialog med barnet og svarede på barnets vegne hen over hovedet på gudmoderen. Der var under denne gudstjeneste flere afstikkere fra det traditionelle, alene det, at gudstjenesten varede fem stive timer, taler sit tydelige sprog. På Langeland fik han tillige et job som feltpræst, her mødte han søhelten Peter Willemoes ( ). Grundtvig var meget jaloux på Willemoes, der havde charme og stor succes hos pigerne, men de blev trods det - gode venner. Peter Willemoes ligger begravet på Odden Kirkegård på Sjællands Odde. På et monument står følgende inskription af Grundtvig: De snekker mødtes i kvæld på hav. Til Willemoes hyldest skrev han i 1810 sangen: Kommer hid, I piger små! Tilbage til et udbombet København 1808 fik Grundtvig job som historielærer ved Scousboeske Institut frem til Marts 1810 holdt han sin prøveprædiken på Regensen. Han var meget spændt, og det skuffede ham fælt, at kun af hans kammerater var mødt op til denne for ham så vigtige eksamen, han havde gerne set dem alle, men han fik topkarakter for sin prædiken. Uhyre produktiv var Grundtvig med sin pen. Samlet ville hans skriverier fylde 130 tykke bind. Det er dog kun ganske lidt i forhold til, hvad andre har skrevet om den komplicerede person N.F.S. Grundtvig, fx Frederik fra 1972 af Ebbe Kløvedal Reich for blot at nævne en enkelt, som jeg har læst. I 1808 udgav han sine første værker heriblandt: "Nordens Mytologi." Efter en religiøs krise udgav han i 1811 digtsamlingen: Nyaars Nat. Han omarbejdede i 1812: Verdens Krønike et bibelsk historiesyn, der vakte stor forargelse. Han gendigtede Saxos Danmarkshistorie, der bestod af 16 bind: Gesta Danorum den var nemlig skrevet på latin og Snorri Sturlusons Islandske Kongekrønike. I årene udgav han sit eget tidsskrift: Danne-Virke. Udgav i 1824: Nyaars Morgen et selvbiografisk digt på 312 strofer af 11 linjer. Han skrev i 1825: Mageløs Opdagelse, at kirken er ældre end bibelen. Hans hidtidige skrifter har været svært tilgængelige og krævet mere end almindelig kendskab til Bibelen, den nordiske mytologi og kirkelige traditioner. Som forkæmper for åndsfrihed skrev han i alt over 1500 salmer og sange de fleste efter 1832, da Grundtvig var blevet 50 år. Af disse digte findes 281 i Salmebogen og 233 i Højskolesangbogen. Mange af dem hører til vore mest kendte sangskatte bl.a. de mange julesalmer: Dejlig er den Himmel blå, der var hans allerførste salme skrevet i 1810, Det kimer nu til julefest fra 1817, der oprindelig havde 24 vers, men i dag synger vi kun 9 vers, Et barn er født i Bethlehem fra 1820, Velkommen igen, Guds engle små, der er skrevet julenat 1825 og læst op julemorgen i Vor Frelsers Kirke. Dengang var der ikke gudstjeneste juleaften, som vi kender det i dag, men julemorgen. Andre og vidt forskellige digte hører også til blandt de meget kendte: I al sin glans nu stråler Solen, Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord, Nu falmer skoven, Den signede dag med fryd vi ser, Morgenstund har guld i mund, Det er så yndigt at følges ad, og der kunne blives ved meget længe. Sidstnævnte skrev Grundtvig til sine private venner Louise og Peter Andreas Fengers sølvbryllup i 1855, den er altså ikke skrevet til et bryllup, som de fleste tror, men til et sølvbryllup. Andre oplysninger fortæller, at den er

4 4 skrevet til Clara Raphael, pseudonym for Mathilde Fibiger, ifølge Højskolesangbogen i Men lad dem blive i deres vildfarelse. Grundtvig havde for øvrigt stor sympati for Mathilde Fibiger, der var fortaler for kvindefrigørelsen, hun besøgte flere gange hans hjem. Mange kloge ord huskes Grundtvig for: Jo mere forskellige vi er, jo mere har vi at fortælle hinanden. Hvis ikke der er syndere, så er Vor Herres tilgivelse ikke noget værd. - Genialt - set, tænkt og sagt. Grundtvigs enorme produktion til trods har han åbenbart også haft tid til selv at læse, for det fortælles, at han kunne Bibelen udenad. Økonomien var gennem flere år et stort problem for Grundtvig, men venner støttede ham. Ikke mindst Conrad Danneskiold-Samsøe på Gisselfeld. Og fra 1818 støttede Frederik VI ham med 600 rigsdaler årligt. I 1810 blev faren syg, moren sendte bud til Grundtvig, om han ikke kunne komme hjem som kapellan hos faren i Udby. Grundtvig havde ikke megen lyst, og ønsket blev i første omgang afslået. Men 16. juni 1811 blev Grundtvig kapellan i Udby, hvor han indsættes af sin storebror Otto Grundtvig. Her virkede han til 1813, det år faren Johan Ottosen Grundtvig døde. Grundtvig søgte embedet, men fik det ikke. Skuffet bosatte han sig i Løngangsstræde i København, han ville forsøge at leve af at være digter og ikke præst og begyndte at studere Nordisk Mytologi. Den 12. aug blev Grundtvig gift i Ulse Kirke med den fromme præstedatter Elisabeth Christine Margrethe Blicher (28/ Gundslev-14/ København), kaldet Lise. De havde været forlovet i 7 år, hvoraf de havde boet sammen de sidste 1½ år, og det var ikke befordrende for en person, der måske igen ville søge præsteembede. Lises far, Nicolai Blicher var fætter til Niels Blicher - Steen Steensens Blichers far. Lise var en sand lykke for Grundtvig, hun reddede familien gennem fattigdom ved at spinke og spare, og det blev der bestemt behov for flere gange. Parret fik tre børn Johan Diderik Nicolaj Blicher (14/ Præstø - 25/ Frederiksberg) arkivar, historiker og præst i Vor Frelser Sogn, Svend (døbt Svenn) Hersleb (9/ /7 1883) folkemindeforsker og fra 1869 professor i nordisk filologi ved Københavns Universitet og Meta (f. 1829) der var Grundtvigs øjesten. Til hende skrev han i 1844: Sov sødt barnlille. I sin pure ungdom mødtes den unge student Nicolai Grundtvig og Steen Steensen Blicher hos Lises far pastor Nicolai Blicher i Gundslev på Falster. Ifølge Blichers skriverier fra den tid kunne han bestemt ikke fordrage den stortalende, brovtende og dominerende student Nicolai Grundtvig. Den virkelige årsag hertil var vel nærmest, at Grundtvig stjal billedet fra Blicher, ret så ubehagelig i Lise og hendes smukke giftefærdige søstres nærvær. Senere i livet fortælles der om et venskabeligt forhold Grundtvig og Blicher imellem. Feb fik Grundtvig embede som sognepræst i Præstø og Skibinge. Det skete på Kong Frederik VI s anbefaling og varede frem til nov Året efter fik han det job, han virkelig havde ønsket sig, nemlig kapellan ved Vor Frelsers Kirke på Christianshavn, her virkede han til 1826.

5 5 Ofte kom Grundtvig i klammeri med andre lærde, tænkere eller forfattere. Fx kunne han ikke døje Søren Aabye Kierkegaard, som han kaldte for en sortsynet præstepiner. Til gengæld blev Søren Kierkegaards bror, Peter Christian Kierkegaard ( ), der også var salmedigter og dertil biskop i Aalborg, en af Grundtvigs gode venner. Efter en polemik med den rationalistiske teologiprofessor H.N. Clausen ( ), der hævdede, at Bibelen var for vag og ikke kunne forstås af lægfolk, blev Grundtvig slæbt i retten anklaget for injurier. Han havde overfor professoren brugt ukvemsord som vranglærer, kætter og sat spørgsmålstegn ved professorens teologiske kompetence. Dommen gik Grundtvig imod, han dømtes til livsvarigt politicensur af såvel tale som skrift, og var dermed blevet arbejdsløs. Som protest mod dommen nedlagde Grundtvig i 1826 sit præsteembede. Tidspunktet var ganske uheldigt for en salmeskribent, for netop året 1826 var 1000 året for Ansgars indførelse af kristendommen i Danmark. Grundtvig fik dog lov til at holde ulønnede aftensangsprædikener i Christianskirken, men måtte ikke foretage dåb og nadver. I den periode hvor Grundtvig havde opsagt sit præsteembede, blev økonomien meget trang, her var Lises indsats uvurderlig, hun holdt sammen på familien, der på dette tidspunkt havde to drenge. Grundtvig var livet igennem meget påvirkelig af kvindelig charme. Den tidligere omtalte smukke Constance Steensen-Leth fik en særdeles stor betydning for hans personlige udvikling. Tre somre i årene blev Grundtvig sendt til England, støttet af Frederik VI. Hans opgave var at fortælle om Nordens Mytologi, det passede godt for den danske præstestand, at de en del af tiden slap af med rebellen. Grundtvig boede på Cambridge, her oplevede han, alt imens han røg sin pibe, en ganske anderledes undervisning med større personlig frihed, her boede elever og lærere sammen. Han oplevede The Speakers Corner, hvor den enkelte frit kunne stille sig op på en ølkasse og tale og blive hørt. Og han oplevede det engelske Parlament. En dag i 1830 blev han inviteres til five o clock te hos den engelske lægefrue Clara Bolton. Om fru Clara havde skumle planer med den danske berømthed, vides ikke med sikkerhed, men hun var en yderst indtagende og smuk dame, der havde let ved at vække hans mandlige gener. Derudover var hun en strålende samtalepartner. Clara Bolton blev Grundtvigs hemmelige muse, gennem flere år bevarede de venskabet. Året 1830 blev et meget aktivt år, hvad digtning angår, han skrev dette år 217 salmer, der blev udgivet med den provokerende tekst - Første Udgave. For øvrigt pinte det Grundtvig meget, at han ikke kunne synge, han var uhjælpelig falsk. Efter Knud Lyne Rahbeks død i 1830 lejede familien Grundtvig Bakkehuset på Frederiksberg.

6 6 Censuren, der var blevet pålagt Grundtvig i 1926, blev ophævet fra jan Da han fik denne besked, blev han kisteglad, så glad at han julen 1837 skrev: Moders navn er en himmelsk lyd. Den 20. juni 1838 startede Grundtvig en foredragsrække på Borchs Kollegium: Europas historie i 50 år. Dengang havde kvinder nemlig ikke adgang til Københavns Universitet, det fik de først i Foredragsrækken blev fulgt af stuvende fulde huse, hvor tilhørerne spontant begyndte at synge sangen: Kommer hid, I piger små! Det menes, at det var her grunden blev lagt, til den tradition der stadig lever, nemlig at vi altid synger en sang i forbindelse med et foredrag. Efter Grundtvigs død blev disse foredrag udgivet under titlen: Mands Minde. I gentoges en ny foredragsrække på Borchs Kollegium. Den 9. juni 1839 blev Grundtvig igen præst, også denne gang på kongens anbefaling, ved Vartov Kirke og Hospital i København, tidligere var Vartov nemlig et hospital, og blev på det nærmeste betragtet som et alderdomshjem, derfor fik han øgenavnet kællingepræsten. På Vartov samlede han en stor og begejstret menighed, der også talte Dronning Caroline Amalie, til hvem Grundtvig havde et særdeles fortroligt forhold. I 1843 blev det til endnu en rejse til England. Her havde han sønnen Svend med på turen. På daværende tidspunkt var der kun en af Grundtvigs salmer i Den Danske Salmebog. Til gudstjenesten i Vartov Kirke juledag 1845 udgav han derfor et lille lyserødt hæfte med fire sider og fire af hans salmer. Årene herefter fulgte mange salmer, og i 1850 samlede han dem i den berømte udgave Festsalmer, den blev kun brugt af menigheden i Vartov Kirke. Kirkeligt Samfund købte i 1947 det fredede Vartov på Farvergade i København som sit hovedsæde. Der blev indrettet ungdomsgård, børnehave, fritidshjem, ungdomsklub, rådgivningskontor, studenterkollegium, højskoleforening, Grundtvigbibliotek, soldaterhjem og stadig findes Vartov Valgmenighed. I gården står en statue af Grundtvig udført af Niels Skovgaard. Ved Dronning Caroline Amalie og Kong Christian VIII s sølvbryllup 22. maj 1840 tildeltes Grundtvig Ridderkorset. Året 1844 blev en af Grundtvigs svære år. Hans maniodepressive tilbøjeligheder udfoldede sig. Han skrev digtet: At sige verden ret farvel, der vel taler sit eget tydelige sprog. En længere periode måtte han holde pause. I disse hans svære perioder var Lise ham en uvurderlig støtte, og ikke mindst datteren Meta trøstede ham på hans sygeleje. Meta blev gift i 1847 med P.O. Boisen ( ). Grundtvig var bestemt ikke særlig social. Han var tilhænger af enevælden, og dermed direkte imod offentlige socialpolitiske forbedringer af den udbredte fattigdom, der prægede tallets samfund. Med hans indstilling nødsages man til at sige, at hans flotte ord i følgende sætning falmer til det ganske ukendelige: Og da har i rigdom, vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt.

7 7 Grundtvig stillede op til valg til Den grundlovgivende Rigsforsamling I første omgang blev han ikke valgt, men så stillede han op i Præstø, hvor han var kendt som præst fra , og her blev han indvalgt i Rigsdagen i 1848 og sad i rådet til Men Grundtvig var en valen politiker, han udeblev ved afstemningen om den nye Grundlov i Den føder dovenskab og sulter de fattige, var hans kommentar. Han vendte sig principielt mod flertalsafgørelser, overtallet som han hånligt kaldte det. Så demokratisk kan han bestemt ikke kaldes. Grundtvig vendte sig også imod missionens sortsyn med had til det jordiske liv og længsel efter det himmelske liv, hvor vækkelsesprædikant Vilhelm Beck var frontfiguren. Grundtvig var dermed med til at bære danskerne ud af pietismens mørke og tunge kristendom. Han viste den lyse og håbets kristendom i modsætning til Kingos strenge moralisme. Og dog - som teolog angreb han lystighederne på teatrene. Han påtalte, at der ud over skuespil også blev spist, drukket og danset. Han nævnte i den forbindelse, at en af de mest aktive til lystighederne var Steen Steensen Blicher. Disse modsætninger mellem grundtvigianismen og indre mission behandles enestående og forståeligt i Kaj Munks religiøse skuespil Ordet. Grundtvigianerne var højskolens, friskolens og valgmenighedens fædre, hvis skoletanke var, at undervisningen skulle være en vekselvirkning mellem elev og lærer, hidtil havde undervisningen så absolut været envejs kommunikation. Danmarks - ja, verdens første højskole oprettedes i Rødding mellem Gram og Vejen i Her var politiker og skolemand Christian Flor initiativtageren. Efter 1864, hvor Danmark tabte området til Tyskland, fortsatte skolen N for Kongeå ved Vejen med indvielse i 1865 som Askov Folkehøjskole, der også fik navnet Chr. Flors Højskole. Højskoletanken blev også ført ud i livet af Christen Kold ( ), der i København havde lyttet til Grundtvigs prædikener og tankegang om folkehøjskolen. Kold var ansat hos pastor Vilhelm Birkedal, Ryslinge på Fyn. Her startede han, med ideer og økonomisk støtte fra Grundtvig, en højskole på Ryslinge Mark 1. nov Første hold bestod af beskedne 15 elever. Det kan vel også siges, at andelsbevægelsen er en tanke udsprunget fra Grundtvig, en tanke der kom til udtryk i det folkelige fællesskab. Danmarks første Brugsforening åbnede 1. juni 1866 i Thisted på initiativ af byens præst bornholmeren Hans Chr. Sonne. Brugserne på landet blev i princippet lagt med en afstand af 1½ mil (11 km). Dernæst kom andelsmejerierne. Fra 1882 til 1890 blev der oprettet 679 andelsmejerier i Danmark, svarende til ca. 1½ om ugen. Lise og Grundtvigs to sønner, Johan og Svend, var begge med i Treårskrigen , den af De Slesvigske Krige vi vandt. Også i Norge blev Grundtvig opfattet som en foregangsmand. En kirkelig personlighed der bruger store ord: Menneske først - og kristen så. - Jeg og Vor Herre have besluttet.

8 8 Grundtvigianismen betragtes af mange nærmest som den omvendte jantelov: Alle har en betydning - også du. Med sine filosofiske livsbetragtninger er Grundtvig som sådan mere en kultur end en person, og måske den allermest betydende personlighed i dansk kulturliv, i alt fald den mest produktive. Utallige er de institutioner, der bærer hans navn. Grundtvig gjorde sig ikke store anstrengelser for at pleje hjemmelivet og forkæle Lise. På et tidspunkt skrev Ingemann et harmfuldt digt om Grundtvigs svigt overfor Lise, et digt han sendte til Grundtvig. Efter 33 års ægteskab døde Lise 14. jan Hun ligger begravet i Vor Frelser Kirke på Christianshavn. Flere år tidligere, sept. 1845, var Grundtvig begyndt at sværme for enken Ane Marie Elise Carlsen Toft (4/ Gammel Køgegaard-9/ København), noget hans børn bebrejdede ham meget stærkt. Og knap var han selv blevet enkemand, før forlovelsen med Marie blev deklareret, og et halvt år senere 24. okt. 1851, samme år som Lises dødsfald, blev de gift i Brøndbyvester Præstegård. Hun var enke og rig efter godsejer Toft. Ægteskabet var lykkeligt, og parret passede rigtig godt sammen. De fik sønnen Frederik Lange Grundtvig (15/ København -21/3 1903), der blev præst i USA. Men efter kun tre års ægteskab døde Marie af en knude i brystet, knap to måneder efter barnets fødsel. Igen gik der ild i den gamle kæmpe den nu 75-årige Grundtvig, Asta Tugendreich Adelheid Krag-Juel-Vind-Frijs Reedtz (12/ Vedelslund-5/ Frederiksberg) var den udkårnes lange og fornemme navn. Hun var også enke, efter udenrigsminister H.C. Reedtz til Palsgaard, kun 32 år, altså 43 år yngre end Grundtvig, rig og tilmed klog. De blev gift 16. april 1858, og Asta blev mor til en pige, der fik navnene Asta Marie Elisabeth ( ). Hermed var Grundtvigs tre hustruer blevet navngivet i en og samme person. Men forargelsen blomstrede frodigt, ikke mindst fra den rige familie, der ikke var synderlig interesseret i at få en i deres øjne fattig præst ind i familien. Ved sit 50 års præstejubilæum 29. maj 1861 fik Grundtvig som 78-årig en særlig anerkendelse, han fik rang og titel af biskop. Grundtvigs 80 års fødselsdag 8. sept fejrede han med et - Vennemøde. Noget der blev en tilbagevendende begivenhed for hans senere fødselsdage. Den 88-årige Nicolai Frederik Severin Grundtvig var blevet næsten blind, da han 1. sept for sidste gang stod på prædikestolen i Vartov Kirke. Dagen efter 2. sept. døde han i sin stol i hjemmet i København. Hans 89. fødselsdagsfest - Vennemødet, der skulle være holdt en uge senere, blev i stedet hans begravelse. Et par tusinde fulgte ham på hans sidste rejse 11. sept fra Vor Frelsers Kirke, hvor han var præst fra , alene af præster menes der, at omkring 300 var mødt op i ornat. Der blev sunget, talt af Peter Rørdam og jordpåkastelsen blev foretaget af Grundtvigs ven Peter Andreas Fenger, der talte over: Det livets ord vi bygge på. Den lyse egetræskiste blev ført til toget, undervejs gjorde det store følge stop ved Vartov, hvorfra orglets toner nåede ud til følget. Omkring fulgte med særtoget til Køge. Herfra gik turen til gravhøjen på Køge Ås ved Gammel Køgegaard, hvor han efter eget ønske blev begravet ved siden af sin anden hustru Marie. Ved graven sang man: Kimer, I klokker, der blev talt af Bjørnstjerne Bjørnson og sunget endnu flere af Grundtvigs mange salmer.

9 9 En personlighed var død, men hans tanker lever stadig. Mange steder i vort land findes minder for Grundtvig. Her nogle få eksempler: På Skamlingsbanken står en mindestøtte for N.F.S. Grundtvig. Ved Marmorkirken, eller Frederikskirken som den rettelig hedder, står en statue af Grundtvig. Grundtvigskirken i København, er jo også bygget som et minde for Grundtvig. Den er tegnet af Peder Vilhelm Jensen-Klint og fuldført af sønnen Kaare Klint. Den 3. nov oprettedes på Grundtvigs initiativ Marielyst Højskole ved Hillerød, den var aktiv til Flyttede herefter til nye bygninger ved Mølleåen i Brede, det er den bygning, der i dag huser indgang til Frilandsmuseet i Brede. I dag har skolen hjemme i Hillerød - Grundtvigs Højskole. I anledning af 100 året for Grundtvigs død udgav Post Danmark 4. maj 1972 et frimærke med hans motiv pålydende 1 kr. Og 3. nov udgav Post Danmark igen et frimærke i anledning af 200 året for hans fødsel pålydende 2,50 kr. Frede Lauritsen

10 10 Tidligere udgivelser: 1980 Andorra 1987 Arnold - novelle 1990 Thailand på godt og ondt 1991 Sydamerika Chile - Brasilien 1992 "Jambo" Kenya - du forunderlige land 1993 Barnløshed - adoption 1994 En lille bid af tilskudssamfundet: "Jeg løfter røret" 1994 Mine Tidsbilleder. Kronologiske leksika. Ajourføres løbende 1994 Leksikassen. Ord jeg er ramlet i uden til fulde at forstå. Ajourføres løbende 1994 Søren Aabye Kierkegaard - hvordan var han egentlig? (Revideret ) 1995 De Slesvigske Krige 1995 Østeuropa i forandring 1995 Colombia - smuk og mangfoldig 1996 Hærvejens historie - i cykelhøjde 1996 Øretæver i tilværelsen 1996 Æseløre - litteraturanmeldelser. Ajourføres løbende 1997 En dag i Budapest & Ungarn - i efterårsdragt 1997 Lolland-Falster & Møn - i cykelhøjde 1997 Ego - det bevidste jeg 1997 En lille stump af det mægtige Kina 1998 Storebælt - i cykelhøjde 1999 Skt. Petersborg - paladsernes by bygget på sumpen 1999 Sjælland Stevns - Masnedø - Asnæs - i cykelhøjde 1999 Et eventyr om julenissens morgensvømmetur 2000 Madeira - en blomstrende ø 2000 Rom - Den evige Stad 2001 En lille stump af Himalaya - verdens tag 2001 Samos - en ferieø for alle 2001 Samsø - i cykelhøjde 2002 Limfjorden Ø - i cykelhøjde 2002 Vest Stadil Fjord i cykelhøjde 2002 Wien - musikkens by 2002 Mozart - hvordan var han egentlig? 2002 Egypten Nilens gave 2003 Steen Steensen Blicher - hvordan var han egentlig? (Revideret 2010) 2003 Vietnam Østens smukke, venlige land i forandring 2003 Limfjorden V - i cykelhøjde 2003 Ragna Tang - en legende 2004 Grænselandet i cykelhøjde 2005 H.C. Andersen - hvordan var han egentlig? 2005 Mexicos - Store Riger 2005 Sjælland N i cykelhøjde 2005 Paris byernes by 2006 IKA MARKED - gennem 27 år 2006 Skal vi hejse Dannebrog, eller skal vi brænde det?

11 Hven i cykelhøjde 2006 Sydfyn og Det Fynske Øhav - i cykelhøjde 2006 Bulgarien et smukt og alsidigt land 2006 Sydafrika en regnbuenation 2007 Kaj Munk - hvordan var han egentlig? (Revideret 2012) 2007 Vendsyssel - i cykelhøjde 2007 N.F.S. Grundtvig - hvordan var han egentlig? 2007 Cornwall den sydvestlige del af England 2008 Læsø Kattegats Perle i cykelhøjde 2008 Ti Radioforedrag - fra The Big Bang til år Ti Radioforedrag - fra år 1380 til år Chile det lange land i ly af Andesbjergene Peru inkaernes land 2009 Lissabon en smuk og alsidig by 2010 Bornholm i cykelhøjde 2010 Canada - på tværs. Fra Newfoundland til Vancouver 2010 Julemærkets historie 2011 Hvidsten - gruppen 2011 Mariager Fjord og omegn - i cykelhøjde 2011 Tyrkiet - med fødderne i to kontinenter 2011 En lille julemus på spil 2012 Fregatten Jylland 2012 Kreta - Grækenlands største ø 2012 Ringkjøbing Fjord og omegn - i cykelhøjde 2013 Ringkjøbing By - i gåhøjde 2013 Ecuador og Galapagos - riget på ækvator Frede Lauritsen - Herningvej 7B Ringkjøbing Tf: Mail: Hjemmeside:

Vi har mistet Ragna Tang - men legenden vil altid leve

Vi har mistet Ragna Tang - men legenden vil altid leve Vi har mistet Ragna Tang - men legenden vil altid leve Den 5. juni 1915 blev der i Højslev ved Skive født en lille pige, der fik navnet Ragna Marie. Samme dag blev Danmarks Riges Grundlov nyrevideret,

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

GRUNDTVIGS BARNDOM OG UNGDOM (1783-1810)

GRUNDTVIGS BARNDOM OG UNGDOM (1783-1810) GRUNDTVIGS BARNDOM OG UNGDOM (1783-1810) 1. og et par af Grundtvigs lovsange: Lovsynger Herren, min mund og mit indre (DDS 3) Alt, hvad som fuglevinger fik (DDS 10) 1783 Født den 8. september i Udby på

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

17. Søndag efter trinitatis 2013, Hurup. Høstgudstjeneste Lukas 14, 1-11

17. Søndag efter trinitatis 2013, Hurup. Høstgudstjeneste Lukas 14, 1-11 17. Søndag efter trinitatis 2013, Hurup. Høstgudstjeneste Lukas 14, 1-11 Herre, lær os at takke dig for alt det, som lykkes for os, og lade taknemmeligheden komme andre mennesker til gavn. AMEN Kornhøsten

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro.

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Prædiken af Kristine Stricker Hestbech til søndag den 1. maj 2016. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske.

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen 1 Evighedens sange Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2012. Erik Høegh-Andersen Herre, dit rige er dér, hvor man død byder trods, det komme til os. Amen. Det er høstgudstjeneste

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

Alt hvad som fuglevinger fik

Alt hvad som fuglevinger fik Alt hvad som fuglevinger fik Salmedigteren Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) er kendt som en Danmarks store landsfædre og salmedigtere. Han er den salmedigter, der har skrevet allerflest salmer

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114 2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, 122 130, 108, 114 Lad os bede! Herre, tak fordi din julefred er mere end god mad, slik og kager. Hold os fast til dig, også

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17. Bruger Side 1 20-09-2015 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17. Når døden rammer livet. I september måned fejrer vi høsten, at den er kommet i hus, og i år var det sen høst

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

I al sin glans nu stråler solen. Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1843 Melodi: Henrik Rung, 1859

I al sin glans nu stråler solen. Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1843 Melodi: Henrik Rung, 1859 I al sin glans nu stråler solen Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1843 Melodi: Henrik Rung, 1859 I al sin glans nu stråler solen, livslyset over nådestolen, nu kom vor pinseliljetid, nu har vi sommer skær og

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Prædiken til Pinsedag 2015, Joh. 14, Vrå og Em kirker.

Prædiken til Pinsedag 2015, Joh. 14, Vrå og Em kirker. Prædiken til Pinsedag 2015, Joh. 14,22 31. Vrå og Em kirker. 290 299 282 292-725 Apostlene sad i Jerusalem og bied på Herrens time. Man ser det for sig. De første disciple, der siden påsken havde oplevet

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne:

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Reformationsgudstjeneste Konfirmanderne medvirker Salmer: 487, 337, 289 / 336, 29 Rom. 3. 21-26 Rødding, 13. marts 2016 Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Men nu har Gud vist,

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21, tekstrække. Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21, tekstrække. Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække Salmer DDS 74: Vær velkommen, Herrens år DDS 70: Du kom til vor runde

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30.

1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. 1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 36-208/ 379-680 Hinge kl.10.30: 36-208- 621/ 379-287- 680 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom Ledervejledning TeenTools Katekismus er et ledermateriale som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder eller dig som har andet arbejde med teenagere kan bruge og finde inspiration i. Vi siger forkyndelse

Læs mere

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 1 Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 743 Nu rinder solen op 46 Sorrig og glæde 516 - Klynke og klage 28 De dybeste lag i mit hjerte 675 Gud vi er i gode hænder Den 9. april 1945 ved daggry

Læs mere

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed.

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 15.JULI 2012 6.SETRIN BRAHETROLLEBORG KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 AASTRUP KL. 14 (KIRKEKAFFE) Tekster: 2.Mos.20,1-17; Rom.3,23-28; Matth.19,16-26 Salmer: 392,512,493,621,444 Kom, Sandheds

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere

4. søndag i advent, den 20. december 2015 Vor Frue kirke kl. 17. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord

4. søndag i advent, den 20. december 2015 Vor Frue kirke kl. 17. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord 1 4. søndag i advent, den 20. december 2015 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (Es 12) Johs 3,25-36 Salmer: 268, 441, 82, 86, 123 v.7, 90. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne

Læs mere

19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14. Kan man se troen?

19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14. Kan man se troen? 1 19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14 Kan man se troen? 1. Vi synger to Martin Luther salmer i dag. Og det har sin anledning, som nok ingen umiddelbart tænker på. Og jeg havde måske også

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

4.s.i adv.b Johs 3,25-36 Salmer: Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft

4.s.i adv.b Johs 3,25-36 Salmer: Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft 4.s.i adv.b. 2015 Johs 3,25-36 Salmer: 86-90-108 325-87-80 Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft tusinder af bekymringer, kun enkelte af dem er blevet

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor?

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor? Læringsspørgsmål til de 15 sange Askepot 1. Hvorfor er det figuren Askepot, der er hovedperson? 2. Hvad er Askepots drøm? 3. Hvad er Askepots virkelighed? 4. Hvad vil Shu- Bi- Dua gerne fortælle med denne

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

Lucia-gudstjeneste i Bejsnap 13. december s.i advent II

Lucia-gudstjeneste i Bejsnap 13. december s.i advent II I dag har vi et dejligt solskinsvejr, og det nyder vi i fulde drag, for det er småt med lyset for tiden. Mørket har magten uden for i disse dage. Det er mørkt når vi står op, og det begynder allerede at

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere