Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012"

Transkript

1 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke

2 Menighedsrådsvalg 2012 Af Søren Winther Nielsen Hvert fjerde år skal der vælges et nyt menighedsråd. Næste valg er til efteråret. Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse. Opgaverne spænder vidt, fra ledelsesopgaver til beskyttelse af kulturværdier. Det er bl.a. menighedsrådets opgave: Det særlige at arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse at være forvaltningsmyndighed at være arbejdsgiver for de ansatte ved kirken, bortset fra præsterne at beskytte kulturværdier (bygninger og anlæg) at være menighedens repræsentanter i den lokale styrelse af kirke og kirkegård For Sct. Nicolai sogn sker dette ved at menighedsrådets medlemmer er tilknyttet en bestemt kirke. Her sættes rammerne for at udbrede evangeliet. De store linjer besluttes dog i menighedsrådet, som er øverste organ. Den daglige ledelse af sognet sker gennem et forretningsudvalg. Den 5. september er der orienteringsmøde om menighedsrådets arbejde de sidste fire år. Dette møde er ligesom menighedsrådsmøderne åbent for alle. I perioden, der dækkes af dette kirkeblad, afholder Sct. Nicolai sogn følgende ordinære menighedsrådsmøder. Onsdag den 8. februar kl i Kirkehuset, Foldegade 2 Onsdag den 14. marts kl i Løget Kirke Onsdag den 11. april kl i Søndermarkshuset Onsdag den 9. maj kl i Kirkehuset, Foldegade 2 Som de fleste præster, har jeg et alterbæger til min rådighed. Det er fra 1578 og er lavet til brug ved sygebesøg. Sådan bruger jeg det også nu. Det er formet sådan, at det ikke er nemt at hælde af. Det er jo fra fælleskalkens tid den tid, hvor alle drak af samme bæger, når man gik til alters. Sådan bruges det dog ikke nu. Der kan hældes fra det. Men dets form har så en anden fordel frem for kirkernes nyere alterkalke. Den er åben, så man kan dyppe brødet i vinen. På den måde kommer den også i brug ved den årlige Bålgudstjeneste i juni og senest har kalken været i brug ved efterårets Spillemandsmesse i Søndermarkskirken. Dette gamle bæger vidner for mig om noget helt særligt et stort og godt fællesskab - et fællesskab mellem alle kristne og Gud. Det er et fællesskab ved nadverens bord, hvor vi får lov at modtage Herrens legeme og blod. Der er for mig den treenige Gud os nærmest, da vi der får del i Ordet selv, når vi spiser og drikker i tro. Dette nadverfællesskab bygger oven på det fællesskab, som vi kristne har i kirken som menighed. Det menneskelige fællesskab blandt kristne markeres for mig stærkest i bønnen Fadervor. Der stiller vi os side om side over for vor Gud i bøn. At ordene er givet os af Jesus selv, giver kun bønnen en ekstra styrke. Med Fadervor og nadveren er det væsentligste vel sagt, kan man tænke. Hvis vi så også tilføjer fortællingen om Jesu liv samt de fortællinger, Jesus har givet os, har vi noget at leve på. Det vigtigste mangler dog. For intet af alt dette bliver til andet end menneskeværk, filosofi eller gode vejledninger, hvis ikke hovedpersonen, Jesus, bindes så stærkt sammen med Gud, at hans ord er troværdige som ord af Guds egen mund. Det, der binder alle fortællingerne og vore traditioner sammen og gør kristendommen til en religion, er Jesu opstandelse. Man kan godt møde nogle, der mener, at Jesu opstandelse ikke er vigtig. Ja, som måske ligefrem mener, talen om opstandelsen er utroværdig. Hvis ikke kristendommen holdt fast ved noget så overnaturligt og endvidere opgav tanken om jomfrufødslen, så ville den stå meget stærkere. Dertil kan jeg kun tænke, at så ville kristendommen slet ikke eksistere. Jo, vi havde sikkert nogle af Jesu mange gode fortællinger. Dem kunne vi nok også bruge som inspiration til et godt og fælles liv. Men de ville ikke have større vægt end H. C. Andersens eventyr. Hvad ville vi have uden Jesu opstandelse? Vi ville nok have en fin filosofi, der på nogle områder mindede en del om Buddhisme. Men vi ville hverken have bygget kirker eller holdt gudstjenester. Dåb ville måske være blevet til et markerende tegn, mens nadveren ville være absurd. Den ville jo kun pege på, at en mand gik i døden uden kamp. Måske taler julen mere til os mennesker os danskere: et barn blev født, og han blev et særligt menneske. Der ville dog for mig mangle det afgørende, hvis påsken kun handlede om Jesu død. Opstandelsen er det, der markerer det særlige ved Jesus, Guds søn. Forudsætningen er naturligvis, at han forinden dør, hvilket andre religiøse sætter spørgsmål ved. Og efter opstandelsen skulle pinseunderet følge. Uden åndens komme, ville kirken - både som bygning og som os døbte mennesker - hverken være blevet til eller holdt i live. Foråret er i særdeleshed kirkens tid. Det vidner bægeret fra 1578 om, når det stadig bruges. af Karsten Petersen 2 Foto: Søren Hauge Carlsen 3

3 Minikonfimander I Sct. Nicolai sogn tilbyder vi minikonfirmandundervisning. Begrebet minikonfirmand opstod i Aarhus i kølvandet af folkeskoleloven fra Faget kristendomsundervisning var med den nye lov blevet nedprioriteret en del, hvilket smittede af på konfirmandernes kristendomskendskab. Derfor begyndte et sogn i Aarhus at tilbyde kristendomsundervisning til eleverne i 3. klasse. Det blev hurtigt en succes, og ideen Sognets historie med minikonfirmander I 1998 besluttede præster og menighedsråd ved Sct. Nicolai sogn at tilbyde minikonfirmandundervisning i sognet, og der blev i den anledning oprettet en stilling som sognemedhjælper, hvis primære opgave var varetagelse af minikonfirmandundervisningen. I tidens løb har frivillige fra sognet givet en hjælpende hånd med opgaven. Det første hold minikonfirmander i efteråret 1999 var børn fra Søndermarksskolen. Siden læres i den kristne tro og den kristne børnelærdom. Minikonfirmandundervisningen er tænkt som en hjælp til dette. Som minikonfirmand får barnet mulighed for at møde kirken og kristendommen på en måde som passer til dets alder. Alle 3. klasser i Sct. Nicolai sogn tilbydes minikonfirmandundervisning. Man kan være med, hvis man har lyst, og tilbuddet gælder for både døbte og ikke døbte børn. Minikonfirmanderne mødes en gang ugentligt Minikonfirmander bredte sig derefter til mange andre steder i landet. Minikonfirmandundervisning er således at finde på mange sognes aktivitetskalendere og altså også her hos os. Med en kongelig anordning fra 1994 blev der skabt permanente rammer for minikonfirmandundervisningen. Anordningen kan ses på Sct. Nicolai sogns hjemmeside, under fanen minikonfirmander. har der været oprettet hold henholdsvis efterår (Søndermarksskolen) og forår (Damhaven) og i foråret 2008 kom Sct. Norbert skole også med. Igennem årene har omkring 600 børn taget imod tilbuddet i Sct. Nicolai sogn. Hvad er minikonfirmander? Når et barn bliver døbt, siges det til barnets forældre, at de skal sørge for, at barnet op- efter skoletid i 12 uger, hver gang ca. 2 timer. Vi begynder undervisningen med lidt at spise og drikke, hvorefter der er minigudstjeneste. Herefter tages der hul på dagens tema, som er knyttet sammen med bibelfortælling og en aktivitet. Hvad laver man som minikonfirmand? Synger Hører bibelske fortællinger Opfører kirkespil Har minigudstjeneste Besøger kirkegården Får besøg af missionsselskab Aktiviteter til dagens tema Temaer Kirken Dåb Næstekærlighed At blive væk og fundet Bøn Sygdom og død Mission Opstandelse 4 5

4 Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp 2012 Sult er det mest ekstreme udtryk for fattigdom og et overgreb mod menneskers grundlæggende ret til mad og liv. Nogle mennesker sulter, fordi de rammes af naturkatastrofer eller lever på steder, der er følsomme for den mindste variation i vejret. Nogle sulter, fordi andre krænker deres rettigheder og bevidst fratager dem deres ejendom eller muligheder for at klare sig selv. Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne til sult med akut nødhjælp, langsigtet udviklingshjælp og ved at arbejde for menneskers ret til at leve i værdighed og uden sult på både lokalt og internationalt plan. Søndag d. 4. marts 2012 sender vi i Sct. Nicolai Sogn igen frivillige indsamlere på gaden for at bekæmpe sult ved Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling. I 2011 var 16-årige Samuel Ejoku fra Uganda lige ved at miste en del af sin jord. Som 15- årig blev Samuel, efter at hans forældre og ældre brødre var døde, forsørger for sine tre Kampen mod sult fortsætter yngre søstre. De fire børn lever af det, de kan dyrke på familiens jord. Men en dag gjorde et hold naboer krav på en del af børnenes jord ved at true dem på livet. Hvad skal I med al den jord? I er bare nogen unger og kan ikke passe den. Nu tager vi den og hvis I sladrer til nogen, forgifter vi jer eller kaster en forbandelse på jer! Børnene var rædselsslagne for truslerne om trolddom, men uden jorden kunne de ikke dyrke mad nok til at overleve. Derfor valgte Samuel at fortælle om jordtyveriet til medarbejderne i Ugandas Kirkes rettighedsorganisation, TEDDO. Med støtte fra Folkekirkens Nødhjælp har TEDDO siden 2008 undervist folk i området om deres rettigheder i forhold til hinanden, i forhold til lokale myndigheder og i forhold til regeringen. TEDDO tog initiativ til et møde med klanrådet. Klanrådet har i århundreder taget sig af stridigheder om jord og træffer afgørelser på baggrund af klanens og landsbyens fælles erindring. I Samuels tilfælde indkaldte klanrådet de involverede familier og naboerne for i fællesskab at afgøre, hvor skellet mellem jorderne reelt gik. Ingen var i tvivl om, hvor skellet gik eller om, at børnene skulle have deres jord tilbage. I dag fungerer en agaveplante som skelpæl og Samuel har et dokument med stempler, der bekræfter, at jorden tilhører hans familie. Indsamlingen i Sct. Nicolai Sogn starter umiddelbart efter gudstjenesterne den 4. marts. Der vil være mulighed for at få udleveret indsamlingsbøsse fra kl i Søndermarkshuset, Søndermarksvej 84 og i Kirkehuset, Foldegade 2, for de der evt. ikke ønsker at deltage i gudstjenesten. Alle indsamlere afleverer de indsamlede penge i Søndermarkshuset, hvor der vil være en forfriskning oven på dagens strabadser. Har DU lyst til at være med til at give verdens fattigste mulighed for at ændre deres liv? Så meld dig som indsamler hos: Kordegn Bodil Hansen på telefon eller mail Paulus et spejl og en gåde ved skuespiller Caspar Koch Et arrangement i samarbejde mellem de fire bysogne: Torsdag den 12. april kl i Nørremarkskirken: Om apostelen Paulus som han selv og Lukas beskriver ham. Paulus farisæeren, jøde og græker, teolog, debattør, teltmager af fag er hidsig, følsom, iskoldt analyserende som græsk filosof, lidenskabeligt rasende som jødisk skriftklog. Alt dette hører med til mosaikken, der fuldstændiggør billedet af Paulus, den kristne kirkes arkitekt. og han kommer ind på scenen fra højre og fejer de gamle apostle ud: Det kan godt være, de har været sammen med Jesus, men Paulus har haft et syn! Og fra da af ser hans verden sådan ud. Teksterne er en sammenstilling af hans egne breve samt uddrag fra Apostlenes Gerninger. Caspar Koch fremfører dele af teksterne og fletter egne kommentarer ind i mellem. Kaffen koster 25 kr. Pengene går til at støtte en kvindegruppe i venskabsmenigheden i Tanzania. Transport: hvis man ringer til kordegnekontoret og tilmelder sig senest 10. april, kan man blive transporteret til og fra Nørremarkskirken. Der bliver opsamling både ved Løget kirke, Søndermarkskirken og Sct. Nicolai kirke. Det koster ikke noget at køre med. Fælles gudstjeneste i Skyttehushaven 2. Pinsedag 29. maj Som noget nyt går flere af byens sogne i år sammen om en fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag. Tid og sted er mandag 29. maj kl. 11 i Skyttehushaven på Tirsbæk Strandvej. Det er de fire sogne, som i fællesskab udgør Vejle Kirker og Kirkegårde, der her udvider samarbejdet til også at omfatte gudstjenester. Præster og øvrigt personale fra Sct. Johannes, Vor Frelsers, Nørremarks og Sct. Nicolai sogne arrangerer en festlig pinsegudstjeneste ved scenen i Skyttehushaven. Børnekor og andre musikalske indslag kommer til at fylde en del i gudstjenesten, der også vil omfatte nadver i det fri. Hold øje med dags- og ugepressen samt sognenes hjemmesider for yderligere oplysninger. Lad os tale om det frit mellem frihed og fællesskab Højskoleuge i Løgumkloster: august 2012 I denne uge vil vi sammen se på fællesskaber fra mange forskellige vinkler. Er de åbne eller lukkede? Er de der eller er de forsvundet? Hver dag vil belyse fællesskabets mange former, som vi erfarer det i familie og samfund, i kirke og folk. Vi vil bl.a. belyse familien og de tætte fællesskaber, det nationale, et fællesskab under forandring, de kirkelige fællesskaber i en opbrudstid, afhængigheden af og ansvaret for naturen, samt det globale perspektiv og hvordan vi også økonomisk er forbundet i verden af i dag. Oplev vandringen over engen morgen og aften til morgensang i Kapitelsalen og aftensang i Klosterkirken. Hver morgen mulighed for løbetur eller gymnastik. Mød bl.a. Bent og Vita Andreasen, forfatter Sten Kaalø, ekskursion til Nolde museet og aftenbuffet i Noldes have, heldagstur til Hallig Hooge og oplev Sort Sol, stærenes himmelballet, på en tur ledet af naturvejleder Iver Gram. Pris kr ,-. inkl. bus fra Vejle og Fredericia til Løgumkloster. Kurset er et samarbejde mellem Løgumkloster Højskole og Kirkehøjskolen i Vejle og Fredericia provsti. Kurset er åbent for alle interesserede. Hent en folder i kirkerne eller hos kordegnen. 6 7

5 Sct. Nicolai kirke Rubrikken: Kirkeværkstedet Kirkehuset, Foldegade 2 gudstjeneste Sct. Nicolai kirke * Der benyttes alkoholfri vin ved disse gudstjenester. En fælles oversigt over søn- og helligdagsgudstjenester kan hentes i kirkerne Lørdag den 4. februar Kl Orgelkoncert med musik til Kyndelmisse. Kl Klokkespilskoncert med musik af M. van den Gheyn og A. Vivaldi og melodier til vinteren. Mandag den 6. februar kl Sogneaften i Kirkehuset, Foldegade 2, over temaet: Det gode liv. Oplæg til samtale om livskvalitet ved sognets tidligere præst Doris Tiedemann. Mødet er åbent for alle interesserede. Det koster ikke noget og der kræves ingen forudsætninger for at være med. Torsdag den 9. februar Kl Gospelgudstjeneste ved koret Bless The Day og sognepræst Karsten Petersen Mandag den 19. marts kl Sogneeftermiddag i Kirkehuset, Foldegade 2, over temaet: Det gode liv. Tidl. sygeplejerske Vibeke Frimodt, København, som tidligere har besøgt os, lægger op til debat om livskvalitet. Mødet er åbent for alle interesserede. Det koster ikke noget og der kræves ingen forudsætninger for at være med. Bemærk tidspunktet kl ! Mandag den 16. april Kl Her rundes forårets tema om det gode liv af med en sogneaften i Søndermarkskirken. Læs nærmere herom på side 10. Lørdag den 5. maj Kl Orgelkoncert med musik J. P. Sweelinck, D. Buxtehude og J. S. Bach.. Kl Klokkespilskoncert med musik og melodier til årstiden. Søndag den 22. april Kl konfirmeres seks konfirmander fra Damhavens Skole. Menigheden er meget velkommen til at slutte op om de unge og dermed være med til at gøre dagen festlig. Der er god plads i kirken. Søndag den 13. maj Kl konfirmeres 21 unge fra Sct. Norberts Skole, der kan blive trængsel i kirken. Lørdag den 2. juni 2012 Kl Orgelkoncert med musik til sommer. Kl Klokkespilskoncert med musik og melodier til årstiden. Hver torsdag i ulige uger kl Vi strikker og laver tøj til børn i Rumænien. Har du lyst til at være med i dette arbejde, er du meget velkommen! Vær med i et hyggeligt samvær, hvor der også er mulighed for en kop kaffe. 2. februar 16. februar 1. marts 15. marts 29. marts Har du/i babytøj eller garn til at ligge i skabet derhjemme, som ikke skal bruges mere, modtager vi det gerne, da det ligeledes kan bruges i hjælpearbejdet i Rumænien. Bedes afleveret i Foldegade 2 i kontorets åbningstid. Kirkens åbningstider 12. april 26. april 10. maj 24. maj 7. juni Mandag til fredag kl Lørdag, søndag og helligdage kl februar Karsten Petersen 12. februar Birgitte Arffmann* 19. februar Fastelavn Birgitte Arffmann 26. februar Karsten Petersen 4. marts Sanne Sommer 11. marts Jacob Simonsen* 18. marts Birgitte Arffmann 25. marts Karsten Petersen 1. april Palmesøndag Birgitte Arffmann Familiegudstjeneste og Sanne Sommer* 5. april Skærtorsdag Jørgen Germann 6. april Langfredag Sanne Sommer 8. april Påskedag Birgitte Arffmann 9. april 2. påskedag Fællesgudstjeneste i Løget Kirke 15. april Birgitte Arffmann* 22. april Birgitte Arffmann Konfirmation 29. april Birgitte Arffmann 4. maj Bededag Birgitte Arffmann 6. maj Karsten Petersen 13. maj Sanne Sommer Konfirmation 17. maj Kr. Himmelfart Jacob Simonsen* 20. maj Jørgen Germann 27. maj Pinsedag Birgitte Arffmann* 28. maj 2. Pinsedag Fællesgudstjeneste i Skyttehushaven for Vejle by 3. juni Birgitte Arffmann Lørdag den 3. marts Kl Orgelkoncert med musik til Faste. Kl Klokkespilskoncert med musik af A. Gerken, Roy Hamlin Johnson og melodier til faste og vinter. Søndag den 1. april Kl Familiegudstjeneste. Børn fra sognet vil fortælle påskens fortælling ved at opføre små optrin. Lørdag den 7. april Kl Korkoncert med musik til Påske. Sct. Nicolai Sogns Pigekor og Ungdomskor medvirker under ledelse af Erik Kure. Kl Klokkespilskoncert med musik af J. S. Bach og melodier til Påske. SALMESANGSMARATON Salmesangsmaraton i Sct. Nicolai Kirke den første onsdag i måneden kl , hvor vi vil synge salmer fra salmebogen uden videre afbrydelser. 1. februar, 7. marts, 4. april, 2. maj og 6. juni. Kirkens Korshær Flegmade 10, Varmestuen kk CENTERCAFEEN har åbent mandag fredag kl Her er der god plads og tid til en kop kaffe/te/kakao evt. med en god ostemad til - over en snak om stort og småt. I CENTERCAFEEN er alle velkomne. 8 9

6 Søndermarkskirken Rubrikken: FDF Vejle 4. Kreds gudstjeneste Søndermarkskirken * Der benyttes alkoholfri vin ved disse gudstjenester. En fælles oversigt over søn- og helligdagsgudstjenester kan hentes i kirkerne Torsdag den 2. februar kl Kyndelmisse en lysgudstjeneste med efterfølgende kaffe hos FDF på Solhjem, Søndermarksvej 53. Lørdag den 10. marts kl Bamsebrunch i Søndermarkskirken Et helt nyt koncept i Sct. Nicolai sogn. Det henvender sig til børnefamilier med børn i alderen 0-5 år. Vi begynder med en lille gudstjeneste (ca. 30 min.) med sang, dans, bamsen, der fortæller og leg. HUSK din bamse. Bagefter vil der være mulighed for at få morgenmad i kirkestuen. Tirsdag den 13. marts kl Kom og syng dig glad i Søndermarkshuset! Organisten sidder ved klaveret og spiller, hvad der bliver foreslået. Undervejs drikker vi en kop kaffe (15 kr.) En hyggelig aften i sangens og musikkens tegn. Kom og syng med! Bemærk nyt tidspunkt: kl ! Fredag den 23. marts kl ca Børnegudstjeneste i Søndermarkskirken ved sognepræst Karsten Petersen. FDF hjælper med fortællingen, og Aspirantkoret giver ekstra sang. Efterfølgende er der spisning for alle i Søndermarkshuset. Mad 15,-. Torsdag d. 29. marts kl Påskemusikaften i Søndermarkskirken. Med læsninger, korsang og fællessalmer. Mandag den 16. april kl Sogneaften i Søndermarkskirken ved hospicepræst Lone Klok, Sct. Maria Hospicecenter. Glimt af evighed - hospice set gennem præstens briller. Kaffe, te og brød kan købes. fredag den 4. maj kl Den traditionelle 4. maj aften med friske bøgegrene og lys i vinduerne skal også fejres i år med sangaften i Søndermarkskirken. Kirkens organist og sognepræst Birgitte Arffmann sammensætter et program med fællessang og korsang, fædrelandssange og årstidens sange og salmer. Voksenkoret Voksenkoret øver hver tirsdag fra kl til i Søndermarkshuset. Koret er åbent for alle, der holder af at synge, har en acceptabel sangstemme og kan lide at synge sammen med andre. Vi skal i denne sæson øve op til påskemusikaftenen torsdag den 29. marts i Søndermarkskirken. Er det noget for dig, så kom og syng med! Flere oplysninger hos organist Michael Sølvsteen. Børne- og ungdomsarbejde på Søndermarken med udspring i Folkekirken. FDF Vejle 4 er en ud af 4 aktive kredse i Vejle og holder til på Solhjem, Søndermarksvej 53. Vi mødes hver torsdag i tidrummet Forårssæsonen indeholder bl.a. den traditionelle Kyndelmissegudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe på Solhjem. Forårssæsonen byder på almindelige mødeaftner, men også overnatninger og lejre både i kredsen og med landsdelen bl.a. på Pilte-Væbner træf. Alle børn fra 5-6 år til 99 er velkomne. Formand Jørgen Bæk, tlf Kredsleder: Søren Winther Nielsen, tlf Morgenkaffe før gudstjenesten Påskedag den 8. april og søndag den 20. maj er der fælles rundstykkespisning i Søndermarkskirkens kirkestue kl før gudstjenesten kl Pris 15 kr. Morgensang i kirken om onsdagen kl. 10 til 11 Den 15. februar, 21. marts, 18. april, 16. maj Der synges salmer, og der bliver holdt en kort andagt i kirkerummet. Efterfølgende er der kaffe og rundstykker i kirkestuen. Pris 15 kr. Alle er velkomne! Fredagsklubben Et mødested for alle der har tid og lyst. Her synges fællessange, der vil være små indslag af forskellig slags (banko, fortælling, strikning og syning) samt hyggeligt samvær. Hver fredag kl i Søndermarkshuset. 2. februar Kyndelmisse Karsten Petersen 5. februar Birgitte Arffmann 12. februar 9.30 Sanne Sommer 19. februar Jørgen Germann* 26. februar 9.30 Karsten Petersen 4. marts Jørgen Germann 10. marts Bamsebrunch 9.30 Karsten Petersen 11. marts 9.30 Karsten Petersen 18. marts Jørgen Germann* 23. marts Børnegudstjeneste Karsten Petersen 25. marts 9.30 Karsten Petersen 1. april Palmesøndag Jørgen Germann 5. april Skærtorsdag Birgitte Arffmann 6. april Langfredag 9.30 Birgitte Arffmann 8. april Påskedag Morgenkaffe Karsten Petersen 9. april 2. påskedag Fællesgudstjeneste i Løget Kirke 15. april 9.30 Birgitte Arffmann 22. april Karsten Petersen* 29. april 9.30 Birgitte Arffmann 4. maj Bededag Konfirmation Karsten Petersen 6. maj 9.30 Karsten Petersen 13. maj Birgitte Arffmann 17. maj Kr. Himmelfart 9.30 Jacob Simonsen 20. maj Morgenkaffe Karsten Petersen* 27. maj Pinsedag 9.30 Karsten Petersen 28. maj 2. Pinsedag Fællesgudstjeneste i Skyttehushaven for Vejle by 3. juni Sanne Sommer 10 11

7 Løget Kirke Rubrikken: Café Løget Første tirsdag i måneden: kl. 10 til 12 gudstjeneste Løget Kirke * Der benyttes alkoholfri vin ved disse gudstjenester. En fælles oversigt over søn- og helligdagsgudstjenester kan hentes i kirkerne FREDAG DEN 3. FEBRUAR KL Fernisering af udstilling med billeder af Helle Noer, Vejle. Som billedkunstner er hun selvlært, men meget alsidig og med brug af mange forskellige teknikker. Helle Noers billedunivers er præget af tro og tvivl på Gud, og gør ofte brug af symboler. Alle er velkomne til at møde Helle Noer ved ferniseringen i øvrigt kan billederne ses frem til slutningen af marts måned. ONSDAG DEN 22. FEBRUAR KL Musik- og sangaften: Det synger vi med eleverne på Hellebjerg! Efterskolelærer og komponist Erik Kobbelgaard vil fortælle om man kan få unge mennesker til at synge, og om det kun er tecno-hits der kværner rundt i hovederne på dem. LØRDAG DEN 17. MARTS KL Koncert med børnekor fra Vejle og omegn. En lille koncert som afslutning på en børnekordag, hvor flere kor fra Vejle og omegn deltager. Alle er velkomne til at komme og høre, hvad korene har arbejdet med denne dag. ONSDAG DEN 28. MARTS KL Musik- og sangaften: Sange og salmer af komponisten Carl Nielsen. Organist Ulrik R. Damm vil fortælle om komponisten Carl Nielsen, og kirkesanger Birgitte Kaas Sørensen vil synge nogle af sangene/ salmerne. TORSDAG DEN 5. APRIL KL Skærtorsdagskoncert med altergang. Saxofonist Lene Grimal og organist Roger Torstensson medvirker ved aftengudstjenesten Skærtorsdag. En koncertgudstjeneste med altergang. Bagefter er der kaffebord i salen ved siden af kirken. FREDAG DEN 13. APRIL kl Fernisering af fotoudstilling. Billederne er taget af Martin Kristensen, som oplever og forstår verden ved at fotografere. På udstillingen vil der være nogle billeder fortolket ud fra bibeltekster og nogle vil være grupperet efter temaer: natur, mennesker mv. Mød Martin Kristensen ved ferniseringen og se eller gense billederne frem til slutningen af maj måned. TORSDAG DEN 19. APRIL KL Påsketidsgudstjeneste i samarbejde med Kirkens Korshærs værested i Løget. Alle er velkomne. SØNDAG DEN 29. APRIL kl Højmesse med efterfølgende kirkefrokost og vandretur. Efter gudstjenesten i Løget Kirke inviterer Kirkelivsudvalget til kirkefrokost for kun 30 kr. Når alle er mætte, lægges der op til en fælles tur til Skoleskoven yderst i Sønderdalen. Her findes ikke mindre end 52 træarter, samlet på et lille areal. Vi regner med at køre fælles i privatbiler og gå lidt omkring i området, inden vi returnerer til kirken og eftermiddagskaffen. ONSDAG DEN 23. MAJ KL Musik- og sangaften: Fællessang og nationalfølelse. Bliver man mere dansk af at synge? En rejse gennem de sidste 20 års fællessang. Lærer og højskolelærer Lars Damkjær vil fortælle om den måde fællessang har været brugt på gennem tiden. I skolen, i forsamlingshuset, i krigen, i opdragelsen. Aftenen vil være en blanding af fortælling og fællessange gamle som nye fra Højskolesangbogen. Café Løget er et sted med et godt socialt samvær med plads til alle og der er plads til flere. Mens vi nyder kaffen og et rundstykke, som kan købes for kr , snakker vi om det, der optager os her og nu. Hver gang indledes med en kort andagt i kirken kl Nørkleklubben Hver torsdag kl Vi mødes hver torsdag i kælderlokalerne under Løget Kirke. Der er dog ikke nørkleklub 16. februar, 5. april og 17. maj. Har du lyst til at lave håndarbejde i et godt socialt samvær, så kom og vær med! Et evt. overskud ved salg af de fremstillede håndarbejder går til udsmykning af Løget Kirke. Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jonna Pedersen, tlf , Grethe Christensen, tlf eller sognemedhjælper Merete Buhl. Nørkleklubben vil meget gerne takke alle fremmødte til Julestuen 2011 for at medvirke til den rigtig gode stemning der var til stede hele dagen Kirkens Korshær Værestedet Grønnedalen 18B Tlf Værestedet er et tilbud om samvær, mad, hjælp og støtte for mennesker, der på forskellig vis er nødstedte. Bibellæsning Den Nye Aftale Fælles læsning af og samtale om den nye oversættelse af Bibelens Ny Testamente på nudansk det gode budskab i moderne og letforståelig sprogdragt. Vi skiftes til at læse højt for hinanden og deler iagttagelser af og overvejelser om det læste. Typisk når vi at læse tre-fire kapitler hver gang for tiden fra apostlen Paulus breve. Mødedagen er onsdag i ulige uger og vi mødes fra kl i det lille mødelokale ved Løget Kirke. 5. februar 9.30 Karsten Petersen* 12. februar Sanne Sommer 19. februar Billedgudstjeneste Jørgen Germann 26. februar Jørgen Germann 4. marts 9.30 Jørgen Germann* 11. marts Karsten Petersen 18. marts 9.30 Jørgen Germann 25. marts Jørgen Germann 1. april Palmesøndag 9.30 Jørgen Germann* 5. april Skærtorsdag Jørgen Germann Koncert- og nadvergudstjeneste 6. april Langfredag Birgitte Arffmann 8. april Påskedag 9.30 Jørgen Germann 9. april 2. påskedag Karsten Petersen 15. april Jørgen Germann 19. april Korshærsgudstjeneste Jacob Simonsen 22. april 9.30 Karsten Petersen 29. april Jørgen Germann Kirkefrokost og vandretur 4. maj Bededag Konfirmation Jørgen Germann 6. maj Sanne Sommer* 13. maj 9.30 Birgitte Arffmann 17. maj Kr. Himmelfart Jørgen Germann Konfirmation 20. maj 9.30 Jørgen Germann 27. maj Pinsedag Jørgen Germann 28. maj 2. Pinsedag Fællesgudstjeneste i Skyttehushaven for Vejle by 3. juni 9.30 Birgitte Arffmann 12 13

8 Det sker i sognet Kirkehøjskolens Forårsprogram 2012 Kirketjener ved Søndermarkskirken Dorthe B. A. Hansen opsagde sin stilling den 1. august. Dorthe oplyste, at hun havde været utrolig glad for sin stilling som kirketjener, men havde fået mulighed for at komme tilbage til sit gamle fag som skolepædagog på Skibet skole. I den anledning er kirketjener Stig Bo Pedersen blevet fast knyttet til Søndermarkskirken. Samtidig er Heidi Østergaard blevet ansat som kirketjener på deltid med tjeneste ved alle sognets kirker. Jacob Simonsen er en ung teolog, som den 6. januar blev ordineret i Haderslev Domkirke for at virke som præst i Vor Frelsers, Sct. Nicolai og Sct. Johannes sogne. Han skal samtidig arbejde med at undersøge behovet for en øget diakonal indsats i Vejles Midtby og i det hele taget i Vejle Provsti. Vi vil derfor møde ham ved gudstjenester og kirkelige handlinger rundt omkring i byen. Babysalmesang i Sct. Nicolai Kirke Hver torsdag kl (8 gange) Fra den 12. april 16. juni 2012 Få en rigtig god oplevelse sammen med dit barn, Pris: 150 kr. Tilmelding og nærmere info: Sognemedhjælper Merete Buhl, eller Sogneudflugten 2012 Den årlige sogneudflugt er i år onsdag den 30. maj 2012, igen i samarbejde med Sct. Johannes sogn og Vor Frelser sogn. Vi mødes ved Søndermarkskirken kl. 9.30, hvorfra vi tager afsted med bus. Turen i år vil gå til Løgumkloster, hvor vi vil se Løgumkloster Kirke og få historien om kirken, klosteret og livet her. Vi spiser på Løgumkloster Refugium og efter middagen vil vi høre klokkespillet spille. Sidste stop på turen er ved Møgeltønder Slotskro, hvor der vil være kaffe og kage. Forventet hjemkomst er ca. kl Prisen for turen er 200 kr. pr. pers. Desuden betaler man selv drikkevarer under middagen. Betaling ved tilmelding. Man kan tilmelde sig på kordegnekontoret (tlf ) eller til sognemedhjælperen (tlf ). Tilmelding senest den 1. maj Der er 30 pladser og det er først til mølle princippet. I begyndelsen af april vil det være muligt at få den endelige invitation, ved sognets aktiviteter og gudstjenester. Bibelvandring på Årø 8. juni Igen i år arrangerer stiftsudvalget for Bibelselskabet en vandretur med indlagte bibellæsninger et sted i stiftet. Denne gang på Årø ud for Haderslev fjord fredag eftermiddag og aften 8. juni. Nærmere oplysninger i næste kirkeblad og andre steder eller kontakt sognepræst Jørgen Germann. Tema: TRO OG VIDENSKAB Torsdag den 9. februar Kl Lektor, dr. theol. Niels Chr. Hvidt, Syddansk Universitet, Odense. Emne: Kan Tro Flytte Bjerge? Og Kan Bjerge Flytte Troen? - om forholdet mellem tro og helbred. Kl Sygehuspræst Karin Ladegaard Jensen, Aarhus. Emne: Hvad er et menneske? Torsdag den 15. marts Kl Rektor Lars Ebbensgaard, Lemvig Gymnasium. Emne: Tro og natursyn Kl Højskoleforstander Jakob Bonderup, Engelsholm Højskole. Emne: Så syng da Danmark... Arrangementerne afholdes i Mølholm Sognehus, Niels Skousvej 13 A, Mølholm Indbydelse med yderligere oplysninger er fremlagt i kirker og menighedshuse, og der er tilmelding til Knud Erik Knudsen, Jellingvej 34, Vejle. Tlf Anne s Hjemmeservice v/ Anne N. Schuchardt Sandnæsvej 56, 7100 Vejle Tlf Pederholms Allé 21. Vejle. Tlf Amtets Begravelsesforretning Alle aftaler kan træffes i Deres hjem. Døgnvagt alle ugens 7 dage. v/ Susanne og Hans Boesen Vardevej 31 / Fredericiavej 89, 7100 Vejle Tlf Grejsdalens Begravelsesforretning for Vejle og Opland v/ Bente Lorenzen Grejsdalsvej 265, 7100 Vejle Tlf Blomster O vasen Koldingvej 144F 7100 Vejle Dorte Pedersen Tlf Langelinie Vejle. Tlf

9 Adresser & praktiske oplysninger: Sognets præster Birgitte Arffmann Jellingvej 39. Tlf Fredag fri Mail: Træffest bedst: Man. - tors. kl Karsten Petersen Hans Egedesvej 48. Tlf Træffes ikke mandag og torsdag Mail: Jørgen Germann Eskimovej 1. Tlf Mandag fri Træffes bedst : tirs. - fre. kl Mail: Sanne Sommer Tlf Træffes efter aftale Mail: Kordegn Bodil Hansen Foldegade 2. Tlf Mail: Træffetid: Tirs. - fre. kl og tors. kl Vejle kirker og kirkegårde Havelodden 4 Tlf Fax Mail: Sognemedhjælper Merete Buhl Foldegade 2 Mobil Mail: Træffes efter aftale Organister Erik Kure (Sct. Nicolai Kirke) Tlf (privat) Lene Christiansen (Løget Kirke) Tlf (privat) Michael Sølvsteen (Søndermarkskirken) Tlf (privat) Kirketjenere Birgitte Poulsen Tlf Sct. Nicolai Kirke, Kirketorvet 1 Tlf Stig Bo Pedersen Tlf Søndermarkskirken Tlf Søndermarkshuset, Søndermarksvej 84 Lars Mortensen Tlf Løget Kirke, Løget Center 2 Tlf Heidi Østergaard Tlf Menighedsrådsformand Kurt Bech Rasmussen Polarvej 36, Tlf Mail: kurt _ Praktiske oplysninger Dåb: Aftaler om dåb træffes først med kordegnekontoret, derefter med den præst, der skal foretage dåben. Der skal opgives navn og adresse på 3 til 5 faddere, hvoraf de 2 skal være til stede ved dåben. Vielse: Aftale om vielse træffes så tidligt som muligt, og senest 1 måned før den ønskede dato. Prøvelsesattest udstedes på Borgmesterkontoret tidligst 4 mdr. før vielsen skal finde sted. Optagelse/genoptagelse i folkekirken: Optagelse i folkekirken sker ved dåb. Personer, der er døbt med en kristen dåb i et andet trossamfund, kan optages i folkekirken ved henvendelse til en præst i folkekirken. Personer, der er udmeldt af folkekirken, kan genoptages ved henvendelse til en præst. Begravelse: Når dag og klokkeslæt er fastlagt, aftales salmer m.m. med den præst, der skal forrette begravelsen/bisættelsen. Vi henleder opmærksomheden på, at alle folkekirkemedlemmer har ret til at blive begravet eller bisat fra deres sognekirke. Kirkebil Et tilbud til sognets medlemmer, der ikke har andre muligheder for at komme fra hjemmet til gudstjenesten og/eller retur. Pris pr. vej: Kr. 35,- Hjemmesider: Sct. Nicolai sogn Vejle provsti www. vejleprovsti.dk Vejle Kirker og Kirkegårde Haderslev Stift Sct. Nicolai Nyt udgives af Sct. Nicolai Sogn Ansvarshavende redaktør for dette blad er: Sognepræst Jørgen Germann. Forslag til redaktionen skal fremsendes inden 1. april Ekstra eksemplarer af dette kirkeblad kan hentes på kirkekontoret eller i sognets kirker og menighedshuse. Layout, rentegning: Erik Nørkjær Tryk: Digitalhuset, Vejle

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

At give er en gave i sig selv

At give er en gave i sig selv nr. 7 MARTS - MAJ 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev At give er en gave i sig selv Fastetid og sogneindsamling står for døren, og vi kan alle give noget tid, penge eller nærvær. Mød Anette Schiødt Thorsen

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Vor Frelsers Kirke KIRKEBLAD NR. 3 2012. Aug. Sept. Okt. Nov.

Vor Frelsers Kirke KIRKEBLAD NR. 3 2012. Aug. Sept. Okt. Nov. Vor Frelsers Kirke KIRKEBLAD NR. 3 2012 Aug. Sept. Okt. Nov. Billeder fra spaghetti-gudstjeneste Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Sogns kirkeblad Vejviser 83. årgang nr. 3 2012 Aug. Sept. Okt. Nov. Se også

Læs mere

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 avedøre kirke marias engel se side 13 marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 NR: 87 Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR VEJLE VEST NR 4 17. Årgang 2007 1 NOVEMBER DECEMBER JANUAR Jul i din kirke 10. klasses egen skole Mange arrangementer AAB i 75 år 2 FRA REDAKTØREN Leder af Birgit Flindt Tillykke Et stort tillykke skal

Læs mere

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN www.dalumkirke.dk 40. ÅRGANG NR. 2 SOMMER 2012 Dåbens sakramente I Dalum kirke kan vi næsten hver eneste søndag glæde os over

Læs mere

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Konfirmander 2015 Sæbygaardskolen Sæby Skole Sæbygaardskolen Privatskolen 2 Foto: Click, Grønnegade 17, Sæby / Saeby Avis 25 år i Sæby 1. juli er det 25 år siden jeg påbegyndte

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg.

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet I denne søde juletid af Aage Arbjerg, 2011 (olie på lærred). Selv om det ikke altid er nemt at være menneske, så er det kristendommens pointe, at vi må glæde

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Viborg Domkirke Marts April Maj 2013 Nr. 2 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET Glostrup DECEMBER 2013 JANUAR FEBRUAR 2014 Forsidebilledet Forsidebilledet er et vintermotiv af den gamle middelalderkirke, taget fra en usædvanlig vinkel. Billedet

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 Alrø kirke den 26. april kl. 12: Andreas Høyberg Mynster, Celina Holm Clemmensen, Laura Kirstine Liboriussen, Helene Børling Hansen. Gylling kirke den 26. april:

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013.

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Kirkeblad nr. 3 2013 Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Sogns kirkeblad Vejviser Præstens klumme 84.

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST I dette nummer: Side 2 Glædelig Påske Side 3 Nyt fra menighedsrådet Side 4 Menighedsmøde Konfirmander med farver Side 5 Babysalmesang Gudstjeneste

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere