Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012"

Transkript

1 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke

2 Menighedsrådsvalg 2012 Af Søren Winther Nielsen Hvert fjerde år skal der vælges et nyt menighedsråd. Næste valg er til efteråret. Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse. Opgaverne spænder vidt, fra ledelsesopgaver til beskyttelse af kulturværdier. Det er bl.a. menighedsrådets opgave: Det særlige at arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse at være forvaltningsmyndighed at være arbejdsgiver for de ansatte ved kirken, bortset fra præsterne at beskytte kulturværdier (bygninger og anlæg) at være menighedens repræsentanter i den lokale styrelse af kirke og kirkegård For Sct. Nicolai sogn sker dette ved at menighedsrådets medlemmer er tilknyttet en bestemt kirke. Her sættes rammerne for at udbrede evangeliet. De store linjer besluttes dog i menighedsrådet, som er øverste organ. Den daglige ledelse af sognet sker gennem et forretningsudvalg. Den 5. september er der orienteringsmøde om menighedsrådets arbejde de sidste fire år. Dette møde er ligesom menighedsrådsmøderne åbent for alle. I perioden, der dækkes af dette kirkeblad, afholder Sct. Nicolai sogn følgende ordinære menighedsrådsmøder. Onsdag den 8. februar kl i Kirkehuset, Foldegade 2 Onsdag den 14. marts kl i Løget Kirke Onsdag den 11. april kl i Søndermarkshuset Onsdag den 9. maj kl i Kirkehuset, Foldegade 2 Som de fleste præster, har jeg et alterbæger til min rådighed. Det er fra 1578 og er lavet til brug ved sygebesøg. Sådan bruger jeg det også nu. Det er formet sådan, at det ikke er nemt at hælde af. Det er jo fra fælleskalkens tid den tid, hvor alle drak af samme bæger, når man gik til alters. Sådan bruges det dog ikke nu. Der kan hældes fra det. Men dets form har så en anden fordel frem for kirkernes nyere alterkalke. Den er åben, så man kan dyppe brødet i vinen. På den måde kommer den også i brug ved den årlige Bålgudstjeneste i juni og senest har kalken været i brug ved efterårets Spillemandsmesse i Søndermarkskirken. Dette gamle bæger vidner for mig om noget helt særligt et stort og godt fællesskab - et fællesskab mellem alle kristne og Gud. Det er et fællesskab ved nadverens bord, hvor vi får lov at modtage Herrens legeme og blod. Der er for mig den treenige Gud os nærmest, da vi der får del i Ordet selv, når vi spiser og drikker i tro. Dette nadverfællesskab bygger oven på det fællesskab, som vi kristne har i kirken som menighed. Det menneskelige fællesskab blandt kristne markeres for mig stærkest i bønnen Fadervor. Der stiller vi os side om side over for vor Gud i bøn. At ordene er givet os af Jesus selv, giver kun bønnen en ekstra styrke. Med Fadervor og nadveren er det væsentligste vel sagt, kan man tænke. Hvis vi så også tilføjer fortællingen om Jesu liv samt de fortællinger, Jesus har givet os, har vi noget at leve på. Det vigtigste mangler dog. For intet af alt dette bliver til andet end menneskeværk, filosofi eller gode vejledninger, hvis ikke hovedpersonen, Jesus, bindes så stærkt sammen med Gud, at hans ord er troværdige som ord af Guds egen mund. Det, der binder alle fortællingerne og vore traditioner sammen og gør kristendommen til en religion, er Jesu opstandelse. Man kan godt møde nogle, der mener, at Jesu opstandelse ikke er vigtig. Ja, som måske ligefrem mener, talen om opstandelsen er utroværdig. Hvis ikke kristendommen holdt fast ved noget så overnaturligt og endvidere opgav tanken om jomfrufødslen, så ville den stå meget stærkere. Dertil kan jeg kun tænke, at så ville kristendommen slet ikke eksistere. Jo, vi havde sikkert nogle af Jesu mange gode fortællinger. Dem kunne vi nok også bruge som inspiration til et godt og fælles liv. Men de ville ikke have større vægt end H. C. Andersens eventyr. Hvad ville vi have uden Jesu opstandelse? Vi ville nok have en fin filosofi, der på nogle områder mindede en del om Buddhisme. Men vi ville hverken have bygget kirker eller holdt gudstjenester. Dåb ville måske være blevet til et markerende tegn, mens nadveren ville være absurd. Den ville jo kun pege på, at en mand gik i døden uden kamp. Måske taler julen mere til os mennesker os danskere: et barn blev født, og han blev et særligt menneske. Der ville dog for mig mangle det afgørende, hvis påsken kun handlede om Jesu død. Opstandelsen er det, der markerer det særlige ved Jesus, Guds søn. Forudsætningen er naturligvis, at han forinden dør, hvilket andre religiøse sætter spørgsmål ved. Og efter opstandelsen skulle pinseunderet følge. Uden åndens komme, ville kirken - både som bygning og som os døbte mennesker - hverken være blevet til eller holdt i live. Foråret er i særdeleshed kirkens tid. Det vidner bægeret fra 1578 om, når det stadig bruges. af Karsten Petersen 2 Foto: Søren Hauge Carlsen 3

3 Minikonfimander I Sct. Nicolai sogn tilbyder vi minikonfirmandundervisning. Begrebet minikonfirmand opstod i Aarhus i kølvandet af folkeskoleloven fra Faget kristendomsundervisning var med den nye lov blevet nedprioriteret en del, hvilket smittede af på konfirmandernes kristendomskendskab. Derfor begyndte et sogn i Aarhus at tilbyde kristendomsundervisning til eleverne i 3. klasse. Det blev hurtigt en succes, og ideen Sognets historie med minikonfirmander I 1998 besluttede præster og menighedsråd ved Sct. Nicolai sogn at tilbyde minikonfirmandundervisning i sognet, og der blev i den anledning oprettet en stilling som sognemedhjælper, hvis primære opgave var varetagelse af minikonfirmandundervisningen. I tidens løb har frivillige fra sognet givet en hjælpende hånd med opgaven. Det første hold minikonfirmander i efteråret 1999 var børn fra Søndermarksskolen. Siden læres i den kristne tro og den kristne børnelærdom. Minikonfirmandundervisningen er tænkt som en hjælp til dette. Som minikonfirmand får barnet mulighed for at møde kirken og kristendommen på en måde som passer til dets alder. Alle 3. klasser i Sct. Nicolai sogn tilbydes minikonfirmandundervisning. Man kan være med, hvis man har lyst, og tilbuddet gælder for både døbte og ikke døbte børn. Minikonfirmanderne mødes en gang ugentligt Minikonfirmander bredte sig derefter til mange andre steder i landet. Minikonfirmandundervisning er således at finde på mange sognes aktivitetskalendere og altså også her hos os. Med en kongelig anordning fra 1994 blev der skabt permanente rammer for minikonfirmandundervisningen. Anordningen kan ses på Sct. Nicolai sogns hjemmeside, under fanen minikonfirmander. har der været oprettet hold henholdsvis efterår (Søndermarksskolen) og forår (Damhaven) og i foråret 2008 kom Sct. Norbert skole også med. Igennem årene har omkring 600 børn taget imod tilbuddet i Sct. Nicolai sogn. Hvad er minikonfirmander? Når et barn bliver døbt, siges det til barnets forældre, at de skal sørge for, at barnet op- efter skoletid i 12 uger, hver gang ca. 2 timer. Vi begynder undervisningen med lidt at spise og drikke, hvorefter der er minigudstjeneste. Herefter tages der hul på dagens tema, som er knyttet sammen med bibelfortælling og en aktivitet. Hvad laver man som minikonfirmand? Synger Hører bibelske fortællinger Opfører kirkespil Har minigudstjeneste Besøger kirkegården Får besøg af missionsselskab Aktiviteter til dagens tema Temaer Kirken Dåb Næstekærlighed At blive væk og fundet Bøn Sygdom og død Mission Opstandelse 4 5

4 Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp 2012 Sult er det mest ekstreme udtryk for fattigdom og et overgreb mod menneskers grundlæggende ret til mad og liv. Nogle mennesker sulter, fordi de rammes af naturkatastrofer eller lever på steder, der er følsomme for den mindste variation i vejret. Nogle sulter, fordi andre krænker deres rettigheder og bevidst fratager dem deres ejendom eller muligheder for at klare sig selv. Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne til sult med akut nødhjælp, langsigtet udviklingshjælp og ved at arbejde for menneskers ret til at leve i værdighed og uden sult på både lokalt og internationalt plan. Søndag d. 4. marts 2012 sender vi i Sct. Nicolai Sogn igen frivillige indsamlere på gaden for at bekæmpe sult ved Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling. I 2011 var 16-årige Samuel Ejoku fra Uganda lige ved at miste en del af sin jord. Som 15- årig blev Samuel, efter at hans forældre og ældre brødre var døde, forsørger for sine tre Kampen mod sult fortsætter yngre søstre. De fire børn lever af det, de kan dyrke på familiens jord. Men en dag gjorde et hold naboer krav på en del af børnenes jord ved at true dem på livet. Hvad skal I med al den jord? I er bare nogen unger og kan ikke passe den. Nu tager vi den og hvis I sladrer til nogen, forgifter vi jer eller kaster en forbandelse på jer! Børnene var rædselsslagne for truslerne om trolddom, men uden jorden kunne de ikke dyrke mad nok til at overleve. Derfor valgte Samuel at fortælle om jordtyveriet til medarbejderne i Ugandas Kirkes rettighedsorganisation, TEDDO. Med støtte fra Folkekirkens Nødhjælp har TEDDO siden 2008 undervist folk i området om deres rettigheder i forhold til hinanden, i forhold til lokale myndigheder og i forhold til regeringen. TEDDO tog initiativ til et møde med klanrådet. Klanrådet har i århundreder taget sig af stridigheder om jord og træffer afgørelser på baggrund af klanens og landsbyens fælles erindring. I Samuels tilfælde indkaldte klanrådet de involverede familier og naboerne for i fællesskab at afgøre, hvor skellet mellem jorderne reelt gik. Ingen var i tvivl om, hvor skellet gik eller om, at børnene skulle have deres jord tilbage. I dag fungerer en agaveplante som skelpæl og Samuel har et dokument med stempler, der bekræfter, at jorden tilhører hans familie. Indsamlingen i Sct. Nicolai Sogn starter umiddelbart efter gudstjenesterne den 4. marts. Der vil være mulighed for at få udleveret indsamlingsbøsse fra kl i Søndermarkshuset, Søndermarksvej 84 og i Kirkehuset, Foldegade 2, for de der evt. ikke ønsker at deltage i gudstjenesten. Alle indsamlere afleverer de indsamlede penge i Søndermarkshuset, hvor der vil være en forfriskning oven på dagens strabadser. Har DU lyst til at være med til at give verdens fattigste mulighed for at ændre deres liv? Så meld dig som indsamler hos: Kordegn Bodil Hansen på telefon eller mail Paulus et spejl og en gåde ved skuespiller Caspar Koch Et arrangement i samarbejde mellem de fire bysogne: Torsdag den 12. april kl i Nørremarkskirken: Om apostelen Paulus som han selv og Lukas beskriver ham. Paulus farisæeren, jøde og græker, teolog, debattør, teltmager af fag er hidsig, følsom, iskoldt analyserende som græsk filosof, lidenskabeligt rasende som jødisk skriftklog. Alt dette hører med til mosaikken, der fuldstændiggør billedet af Paulus, den kristne kirkes arkitekt. og han kommer ind på scenen fra højre og fejer de gamle apostle ud: Det kan godt være, de har været sammen med Jesus, men Paulus har haft et syn! Og fra da af ser hans verden sådan ud. Teksterne er en sammenstilling af hans egne breve samt uddrag fra Apostlenes Gerninger. Caspar Koch fremfører dele af teksterne og fletter egne kommentarer ind i mellem. Kaffen koster 25 kr. Pengene går til at støtte en kvindegruppe i venskabsmenigheden i Tanzania. Transport: hvis man ringer til kordegnekontoret og tilmelder sig senest 10. april, kan man blive transporteret til og fra Nørremarkskirken. Der bliver opsamling både ved Løget kirke, Søndermarkskirken og Sct. Nicolai kirke. Det koster ikke noget at køre med. Fælles gudstjeneste i Skyttehushaven 2. Pinsedag 29. maj Som noget nyt går flere af byens sogne i år sammen om en fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag. Tid og sted er mandag 29. maj kl. 11 i Skyttehushaven på Tirsbæk Strandvej. Det er de fire sogne, som i fællesskab udgør Vejle Kirker og Kirkegårde, der her udvider samarbejdet til også at omfatte gudstjenester. Præster og øvrigt personale fra Sct. Johannes, Vor Frelsers, Nørremarks og Sct. Nicolai sogne arrangerer en festlig pinsegudstjeneste ved scenen i Skyttehushaven. Børnekor og andre musikalske indslag kommer til at fylde en del i gudstjenesten, der også vil omfatte nadver i det fri. Hold øje med dags- og ugepressen samt sognenes hjemmesider for yderligere oplysninger. Lad os tale om det frit mellem frihed og fællesskab Højskoleuge i Løgumkloster: august 2012 I denne uge vil vi sammen se på fællesskaber fra mange forskellige vinkler. Er de åbne eller lukkede? Er de der eller er de forsvundet? Hver dag vil belyse fællesskabets mange former, som vi erfarer det i familie og samfund, i kirke og folk. Vi vil bl.a. belyse familien og de tætte fællesskaber, det nationale, et fællesskab under forandring, de kirkelige fællesskaber i en opbrudstid, afhængigheden af og ansvaret for naturen, samt det globale perspektiv og hvordan vi også økonomisk er forbundet i verden af i dag. Oplev vandringen over engen morgen og aften til morgensang i Kapitelsalen og aftensang i Klosterkirken. Hver morgen mulighed for løbetur eller gymnastik. Mød bl.a. Bent og Vita Andreasen, forfatter Sten Kaalø, ekskursion til Nolde museet og aftenbuffet i Noldes have, heldagstur til Hallig Hooge og oplev Sort Sol, stærenes himmelballet, på en tur ledet af naturvejleder Iver Gram. Pris kr ,-. inkl. bus fra Vejle og Fredericia til Løgumkloster. Kurset er et samarbejde mellem Løgumkloster Højskole og Kirkehøjskolen i Vejle og Fredericia provsti. Kurset er åbent for alle interesserede. Hent en folder i kirkerne eller hos kordegnen. 6 7

5 Sct. Nicolai kirke Rubrikken: Kirkeværkstedet Kirkehuset, Foldegade 2 gudstjeneste Sct. Nicolai kirke * Der benyttes alkoholfri vin ved disse gudstjenester. En fælles oversigt over søn- og helligdagsgudstjenester kan hentes i kirkerne Lørdag den 4. februar Kl Orgelkoncert med musik til Kyndelmisse. Kl Klokkespilskoncert med musik af M. van den Gheyn og A. Vivaldi og melodier til vinteren. Mandag den 6. februar kl Sogneaften i Kirkehuset, Foldegade 2, over temaet: Det gode liv. Oplæg til samtale om livskvalitet ved sognets tidligere præst Doris Tiedemann. Mødet er åbent for alle interesserede. Det koster ikke noget og der kræves ingen forudsætninger for at være med. Torsdag den 9. februar Kl Gospelgudstjeneste ved koret Bless The Day og sognepræst Karsten Petersen Mandag den 19. marts kl Sogneeftermiddag i Kirkehuset, Foldegade 2, over temaet: Det gode liv. Tidl. sygeplejerske Vibeke Frimodt, København, som tidligere har besøgt os, lægger op til debat om livskvalitet. Mødet er åbent for alle interesserede. Det koster ikke noget og der kræves ingen forudsætninger for at være med. Bemærk tidspunktet kl ! Mandag den 16. april Kl Her rundes forårets tema om det gode liv af med en sogneaften i Søndermarkskirken. Læs nærmere herom på side 10. Lørdag den 5. maj Kl Orgelkoncert med musik J. P. Sweelinck, D. Buxtehude og J. S. Bach.. Kl Klokkespilskoncert med musik og melodier til årstiden. Søndag den 22. april Kl konfirmeres seks konfirmander fra Damhavens Skole. Menigheden er meget velkommen til at slutte op om de unge og dermed være med til at gøre dagen festlig. Der er god plads i kirken. Søndag den 13. maj Kl konfirmeres 21 unge fra Sct. Norberts Skole, der kan blive trængsel i kirken. Lørdag den 2. juni 2012 Kl Orgelkoncert med musik til sommer. Kl Klokkespilskoncert med musik og melodier til årstiden. Hver torsdag i ulige uger kl Vi strikker og laver tøj til børn i Rumænien. Har du lyst til at være med i dette arbejde, er du meget velkommen! Vær med i et hyggeligt samvær, hvor der også er mulighed for en kop kaffe. 2. februar 16. februar 1. marts 15. marts 29. marts Har du/i babytøj eller garn til at ligge i skabet derhjemme, som ikke skal bruges mere, modtager vi det gerne, da det ligeledes kan bruges i hjælpearbejdet i Rumænien. Bedes afleveret i Foldegade 2 i kontorets åbningstid. Kirkens åbningstider 12. april 26. april 10. maj 24. maj 7. juni Mandag til fredag kl Lørdag, søndag og helligdage kl februar Karsten Petersen 12. februar Birgitte Arffmann* 19. februar Fastelavn Birgitte Arffmann 26. februar Karsten Petersen 4. marts Sanne Sommer 11. marts Jacob Simonsen* 18. marts Birgitte Arffmann 25. marts Karsten Petersen 1. april Palmesøndag Birgitte Arffmann Familiegudstjeneste og Sanne Sommer* 5. april Skærtorsdag Jørgen Germann 6. april Langfredag Sanne Sommer 8. april Påskedag Birgitte Arffmann 9. april 2. påskedag Fællesgudstjeneste i Løget Kirke 15. april Birgitte Arffmann* 22. april Birgitte Arffmann Konfirmation 29. april Birgitte Arffmann 4. maj Bededag Birgitte Arffmann 6. maj Karsten Petersen 13. maj Sanne Sommer Konfirmation 17. maj Kr. Himmelfart Jacob Simonsen* 20. maj Jørgen Germann 27. maj Pinsedag Birgitte Arffmann* 28. maj 2. Pinsedag Fællesgudstjeneste i Skyttehushaven for Vejle by 3. juni Birgitte Arffmann Lørdag den 3. marts Kl Orgelkoncert med musik til Faste. Kl Klokkespilskoncert med musik af A. Gerken, Roy Hamlin Johnson og melodier til faste og vinter. Søndag den 1. april Kl Familiegudstjeneste. Børn fra sognet vil fortælle påskens fortælling ved at opføre små optrin. Lørdag den 7. april Kl Korkoncert med musik til Påske. Sct. Nicolai Sogns Pigekor og Ungdomskor medvirker under ledelse af Erik Kure. Kl Klokkespilskoncert med musik af J. S. Bach og melodier til Påske. SALMESANGSMARATON Salmesangsmaraton i Sct. Nicolai Kirke den første onsdag i måneden kl , hvor vi vil synge salmer fra salmebogen uden videre afbrydelser. 1. februar, 7. marts, 4. april, 2. maj og 6. juni. Kirkens Korshær Flegmade 10, Varmestuen kk CENTERCAFEEN har åbent mandag fredag kl Her er der god plads og tid til en kop kaffe/te/kakao evt. med en god ostemad til - over en snak om stort og småt. I CENTERCAFEEN er alle velkomne. 8 9

6 Søndermarkskirken Rubrikken: FDF Vejle 4. Kreds gudstjeneste Søndermarkskirken * Der benyttes alkoholfri vin ved disse gudstjenester. En fælles oversigt over søn- og helligdagsgudstjenester kan hentes i kirkerne Torsdag den 2. februar kl Kyndelmisse en lysgudstjeneste med efterfølgende kaffe hos FDF på Solhjem, Søndermarksvej 53. Lørdag den 10. marts kl Bamsebrunch i Søndermarkskirken Et helt nyt koncept i Sct. Nicolai sogn. Det henvender sig til børnefamilier med børn i alderen 0-5 år. Vi begynder med en lille gudstjeneste (ca. 30 min.) med sang, dans, bamsen, der fortæller og leg. HUSK din bamse. Bagefter vil der være mulighed for at få morgenmad i kirkestuen. Tirsdag den 13. marts kl Kom og syng dig glad i Søndermarkshuset! Organisten sidder ved klaveret og spiller, hvad der bliver foreslået. Undervejs drikker vi en kop kaffe (15 kr.) En hyggelig aften i sangens og musikkens tegn. Kom og syng med! Bemærk nyt tidspunkt: kl ! Fredag den 23. marts kl ca Børnegudstjeneste i Søndermarkskirken ved sognepræst Karsten Petersen. FDF hjælper med fortællingen, og Aspirantkoret giver ekstra sang. Efterfølgende er der spisning for alle i Søndermarkshuset. Mad 15,-. Torsdag d. 29. marts kl Påskemusikaften i Søndermarkskirken. Med læsninger, korsang og fællessalmer. Mandag den 16. april kl Sogneaften i Søndermarkskirken ved hospicepræst Lone Klok, Sct. Maria Hospicecenter. Glimt af evighed - hospice set gennem præstens briller. Kaffe, te og brød kan købes. fredag den 4. maj kl Den traditionelle 4. maj aften med friske bøgegrene og lys i vinduerne skal også fejres i år med sangaften i Søndermarkskirken. Kirkens organist og sognepræst Birgitte Arffmann sammensætter et program med fællessang og korsang, fædrelandssange og årstidens sange og salmer. Voksenkoret Voksenkoret øver hver tirsdag fra kl til i Søndermarkshuset. Koret er åbent for alle, der holder af at synge, har en acceptabel sangstemme og kan lide at synge sammen med andre. Vi skal i denne sæson øve op til påskemusikaftenen torsdag den 29. marts i Søndermarkskirken. Er det noget for dig, så kom og syng med! Flere oplysninger hos organist Michael Sølvsteen. Børne- og ungdomsarbejde på Søndermarken med udspring i Folkekirken. FDF Vejle 4 er en ud af 4 aktive kredse i Vejle og holder til på Solhjem, Søndermarksvej 53. Vi mødes hver torsdag i tidrummet Forårssæsonen indeholder bl.a. den traditionelle Kyndelmissegudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe på Solhjem. Forårssæsonen byder på almindelige mødeaftner, men også overnatninger og lejre både i kredsen og med landsdelen bl.a. på Pilte-Væbner træf. Alle børn fra 5-6 år til 99 er velkomne. Formand Jørgen Bæk, tlf Kredsleder: Søren Winther Nielsen, tlf Morgenkaffe før gudstjenesten Påskedag den 8. april og søndag den 20. maj er der fælles rundstykkespisning i Søndermarkskirkens kirkestue kl før gudstjenesten kl Pris 15 kr. Morgensang i kirken om onsdagen kl. 10 til 11 Den 15. februar, 21. marts, 18. april, 16. maj Der synges salmer, og der bliver holdt en kort andagt i kirkerummet. Efterfølgende er der kaffe og rundstykker i kirkestuen. Pris 15 kr. Alle er velkomne! Fredagsklubben Et mødested for alle der har tid og lyst. Her synges fællessange, der vil være små indslag af forskellig slags (banko, fortælling, strikning og syning) samt hyggeligt samvær. Hver fredag kl i Søndermarkshuset. 2. februar Kyndelmisse Karsten Petersen 5. februar Birgitte Arffmann 12. februar 9.30 Sanne Sommer 19. februar Jørgen Germann* 26. februar 9.30 Karsten Petersen 4. marts Jørgen Germann 10. marts Bamsebrunch 9.30 Karsten Petersen 11. marts 9.30 Karsten Petersen 18. marts Jørgen Germann* 23. marts Børnegudstjeneste Karsten Petersen 25. marts 9.30 Karsten Petersen 1. april Palmesøndag Jørgen Germann 5. april Skærtorsdag Birgitte Arffmann 6. april Langfredag 9.30 Birgitte Arffmann 8. april Påskedag Morgenkaffe Karsten Petersen 9. april 2. påskedag Fællesgudstjeneste i Løget Kirke 15. april 9.30 Birgitte Arffmann 22. april Karsten Petersen* 29. april 9.30 Birgitte Arffmann 4. maj Bededag Konfirmation Karsten Petersen 6. maj 9.30 Karsten Petersen 13. maj Birgitte Arffmann 17. maj Kr. Himmelfart 9.30 Jacob Simonsen 20. maj Morgenkaffe Karsten Petersen* 27. maj Pinsedag 9.30 Karsten Petersen 28. maj 2. Pinsedag Fællesgudstjeneste i Skyttehushaven for Vejle by 3. juni Sanne Sommer 10 11

7 Løget Kirke Rubrikken: Café Løget Første tirsdag i måneden: kl. 10 til 12 gudstjeneste Løget Kirke * Der benyttes alkoholfri vin ved disse gudstjenester. En fælles oversigt over søn- og helligdagsgudstjenester kan hentes i kirkerne FREDAG DEN 3. FEBRUAR KL Fernisering af udstilling med billeder af Helle Noer, Vejle. Som billedkunstner er hun selvlært, men meget alsidig og med brug af mange forskellige teknikker. Helle Noers billedunivers er præget af tro og tvivl på Gud, og gør ofte brug af symboler. Alle er velkomne til at møde Helle Noer ved ferniseringen i øvrigt kan billederne ses frem til slutningen af marts måned. ONSDAG DEN 22. FEBRUAR KL Musik- og sangaften: Det synger vi med eleverne på Hellebjerg! Efterskolelærer og komponist Erik Kobbelgaard vil fortælle om man kan få unge mennesker til at synge, og om det kun er tecno-hits der kværner rundt i hovederne på dem. LØRDAG DEN 17. MARTS KL Koncert med børnekor fra Vejle og omegn. En lille koncert som afslutning på en børnekordag, hvor flere kor fra Vejle og omegn deltager. Alle er velkomne til at komme og høre, hvad korene har arbejdet med denne dag. ONSDAG DEN 28. MARTS KL Musik- og sangaften: Sange og salmer af komponisten Carl Nielsen. Organist Ulrik R. Damm vil fortælle om komponisten Carl Nielsen, og kirkesanger Birgitte Kaas Sørensen vil synge nogle af sangene/ salmerne. TORSDAG DEN 5. APRIL KL Skærtorsdagskoncert med altergang. Saxofonist Lene Grimal og organist Roger Torstensson medvirker ved aftengudstjenesten Skærtorsdag. En koncertgudstjeneste med altergang. Bagefter er der kaffebord i salen ved siden af kirken. FREDAG DEN 13. APRIL kl Fernisering af fotoudstilling. Billederne er taget af Martin Kristensen, som oplever og forstår verden ved at fotografere. På udstillingen vil der være nogle billeder fortolket ud fra bibeltekster og nogle vil være grupperet efter temaer: natur, mennesker mv. Mød Martin Kristensen ved ferniseringen og se eller gense billederne frem til slutningen af maj måned. TORSDAG DEN 19. APRIL KL Påsketidsgudstjeneste i samarbejde med Kirkens Korshærs værested i Løget. Alle er velkomne. SØNDAG DEN 29. APRIL kl Højmesse med efterfølgende kirkefrokost og vandretur. Efter gudstjenesten i Løget Kirke inviterer Kirkelivsudvalget til kirkefrokost for kun 30 kr. Når alle er mætte, lægges der op til en fælles tur til Skoleskoven yderst i Sønderdalen. Her findes ikke mindre end 52 træarter, samlet på et lille areal. Vi regner med at køre fælles i privatbiler og gå lidt omkring i området, inden vi returnerer til kirken og eftermiddagskaffen. ONSDAG DEN 23. MAJ KL Musik- og sangaften: Fællessang og nationalfølelse. Bliver man mere dansk af at synge? En rejse gennem de sidste 20 års fællessang. Lærer og højskolelærer Lars Damkjær vil fortælle om den måde fællessang har været brugt på gennem tiden. I skolen, i forsamlingshuset, i krigen, i opdragelsen. Aftenen vil være en blanding af fortælling og fællessange gamle som nye fra Højskolesangbogen. Café Løget er et sted med et godt socialt samvær med plads til alle og der er plads til flere. Mens vi nyder kaffen og et rundstykke, som kan købes for kr , snakker vi om det, der optager os her og nu. Hver gang indledes med en kort andagt i kirken kl Nørkleklubben Hver torsdag kl Vi mødes hver torsdag i kælderlokalerne under Løget Kirke. Der er dog ikke nørkleklub 16. februar, 5. april og 17. maj. Har du lyst til at lave håndarbejde i et godt socialt samvær, så kom og vær med! Et evt. overskud ved salg af de fremstillede håndarbejder går til udsmykning af Løget Kirke. Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jonna Pedersen, tlf , Grethe Christensen, tlf eller sognemedhjælper Merete Buhl. Nørkleklubben vil meget gerne takke alle fremmødte til Julestuen 2011 for at medvirke til den rigtig gode stemning der var til stede hele dagen Kirkens Korshær Værestedet Grønnedalen 18B Tlf Værestedet er et tilbud om samvær, mad, hjælp og støtte for mennesker, der på forskellig vis er nødstedte. Bibellæsning Den Nye Aftale Fælles læsning af og samtale om den nye oversættelse af Bibelens Ny Testamente på nudansk det gode budskab i moderne og letforståelig sprogdragt. Vi skiftes til at læse højt for hinanden og deler iagttagelser af og overvejelser om det læste. Typisk når vi at læse tre-fire kapitler hver gang for tiden fra apostlen Paulus breve. Mødedagen er onsdag i ulige uger og vi mødes fra kl i det lille mødelokale ved Løget Kirke. 5. februar 9.30 Karsten Petersen* 12. februar Sanne Sommer 19. februar Billedgudstjeneste Jørgen Germann 26. februar Jørgen Germann 4. marts 9.30 Jørgen Germann* 11. marts Karsten Petersen 18. marts 9.30 Jørgen Germann 25. marts Jørgen Germann 1. april Palmesøndag 9.30 Jørgen Germann* 5. april Skærtorsdag Jørgen Germann Koncert- og nadvergudstjeneste 6. april Langfredag Birgitte Arffmann 8. april Påskedag 9.30 Jørgen Germann 9. april 2. påskedag Karsten Petersen 15. april Jørgen Germann 19. april Korshærsgudstjeneste Jacob Simonsen 22. april 9.30 Karsten Petersen 29. april Jørgen Germann Kirkefrokost og vandretur 4. maj Bededag Konfirmation Jørgen Germann 6. maj Sanne Sommer* 13. maj 9.30 Birgitte Arffmann 17. maj Kr. Himmelfart Jørgen Germann Konfirmation 20. maj 9.30 Jørgen Germann 27. maj Pinsedag Jørgen Germann 28. maj 2. Pinsedag Fællesgudstjeneste i Skyttehushaven for Vejle by 3. juni 9.30 Birgitte Arffmann 12 13

8 Det sker i sognet Kirkehøjskolens Forårsprogram 2012 Kirketjener ved Søndermarkskirken Dorthe B. A. Hansen opsagde sin stilling den 1. august. Dorthe oplyste, at hun havde været utrolig glad for sin stilling som kirketjener, men havde fået mulighed for at komme tilbage til sit gamle fag som skolepædagog på Skibet skole. I den anledning er kirketjener Stig Bo Pedersen blevet fast knyttet til Søndermarkskirken. Samtidig er Heidi Østergaard blevet ansat som kirketjener på deltid med tjeneste ved alle sognets kirker. Jacob Simonsen er en ung teolog, som den 6. januar blev ordineret i Haderslev Domkirke for at virke som præst i Vor Frelsers, Sct. Nicolai og Sct. Johannes sogne. Han skal samtidig arbejde med at undersøge behovet for en øget diakonal indsats i Vejles Midtby og i det hele taget i Vejle Provsti. Vi vil derfor møde ham ved gudstjenester og kirkelige handlinger rundt omkring i byen. Babysalmesang i Sct. Nicolai Kirke Hver torsdag kl (8 gange) Fra den 12. april 16. juni 2012 Få en rigtig god oplevelse sammen med dit barn, Pris: 150 kr. Tilmelding og nærmere info: Sognemedhjælper Merete Buhl, eller Sogneudflugten 2012 Den årlige sogneudflugt er i år onsdag den 30. maj 2012, igen i samarbejde med Sct. Johannes sogn og Vor Frelser sogn. Vi mødes ved Søndermarkskirken kl. 9.30, hvorfra vi tager afsted med bus. Turen i år vil gå til Løgumkloster, hvor vi vil se Løgumkloster Kirke og få historien om kirken, klosteret og livet her. Vi spiser på Løgumkloster Refugium og efter middagen vil vi høre klokkespillet spille. Sidste stop på turen er ved Møgeltønder Slotskro, hvor der vil være kaffe og kage. Forventet hjemkomst er ca. kl Prisen for turen er 200 kr. pr. pers. Desuden betaler man selv drikkevarer under middagen. Betaling ved tilmelding. Man kan tilmelde sig på kordegnekontoret (tlf ) eller til sognemedhjælperen (tlf ). Tilmelding senest den 1. maj Der er 30 pladser og det er først til mølle princippet. I begyndelsen af april vil det være muligt at få den endelige invitation, ved sognets aktiviteter og gudstjenester. Bibelvandring på Årø 8. juni Igen i år arrangerer stiftsudvalget for Bibelselskabet en vandretur med indlagte bibellæsninger et sted i stiftet. Denne gang på Årø ud for Haderslev fjord fredag eftermiddag og aften 8. juni. Nærmere oplysninger i næste kirkeblad og andre steder eller kontakt sognepræst Jørgen Germann. Tema: TRO OG VIDENSKAB Torsdag den 9. februar Kl Lektor, dr. theol. Niels Chr. Hvidt, Syddansk Universitet, Odense. Emne: Kan Tro Flytte Bjerge? Og Kan Bjerge Flytte Troen? - om forholdet mellem tro og helbred. Kl Sygehuspræst Karin Ladegaard Jensen, Aarhus. Emne: Hvad er et menneske? Torsdag den 15. marts Kl Rektor Lars Ebbensgaard, Lemvig Gymnasium. Emne: Tro og natursyn Kl Højskoleforstander Jakob Bonderup, Engelsholm Højskole. Emne: Så syng da Danmark... Arrangementerne afholdes i Mølholm Sognehus, Niels Skousvej 13 A, Mølholm Indbydelse med yderligere oplysninger er fremlagt i kirker og menighedshuse, og der er tilmelding til Knud Erik Knudsen, Jellingvej 34, Vejle. Tlf Anne s Hjemmeservice v/ Anne N. Schuchardt Sandnæsvej 56, 7100 Vejle Tlf Pederholms Allé 21. Vejle. Tlf Amtets Begravelsesforretning Alle aftaler kan træffes i Deres hjem. Døgnvagt alle ugens 7 dage. v/ Susanne og Hans Boesen Vardevej 31 / Fredericiavej 89, 7100 Vejle Tlf Grejsdalens Begravelsesforretning for Vejle og Opland v/ Bente Lorenzen Grejsdalsvej 265, 7100 Vejle Tlf Blomster O vasen Koldingvej 144F 7100 Vejle Dorte Pedersen Tlf Langelinie Vejle. Tlf

9 Adresser & praktiske oplysninger: Sognets præster Birgitte Arffmann Jellingvej 39. Tlf Fredag fri Mail: Træffest bedst: Man. - tors. kl Karsten Petersen Hans Egedesvej 48. Tlf Træffes ikke mandag og torsdag Mail: Jørgen Germann Eskimovej 1. Tlf Mandag fri Træffes bedst : tirs. - fre. kl Mail: Sanne Sommer Tlf Træffes efter aftale Mail: Kordegn Bodil Hansen Foldegade 2. Tlf Mail: Træffetid: Tirs. - fre. kl og tors. kl Vejle kirker og kirkegårde Havelodden 4 Tlf Fax Mail: Sognemedhjælper Merete Buhl Foldegade 2 Mobil Mail: Træffes efter aftale Organister Erik Kure (Sct. Nicolai Kirke) Tlf (privat) Lene Christiansen (Løget Kirke) Tlf (privat) Michael Sølvsteen (Søndermarkskirken) Tlf (privat) Kirketjenere Birgitte Poulsen Tlf Sct. Nicolai Kirke, Kirketorvet 1 Tlf Stig Bo Pedersen Tlf Søndermarkskirken Tlf Søndermarkshuset, Søndermarksvej 84 Lars Mortensen Tlf Løget Kirke, Løget Center 2 Tlf Heidi Østergaard Tlf Menighedsrådsformand Kurt Bech Rasmussen Polarvej 36, Tlf Mail: kurt _ Praktiske oplysninger Dåb: Aftaler om dåb træffes først med kordegnekontoret, derefter med den præst, der skal foretage dåben. Der skal opgives navn og adresse på 3 til 5 faddere, hvoraf de 2 skal være til stede ved dåben. Vielse: Aftale om vielse træffes så tidligt som muligt, og senest 1 måned før den ønskede dato. Prøvelsesattest udstedes på Borgmesterkontoret tidligst 4 mdr. før vielsen skal finde sted. Optagelse/genoptagelse i folkekirken: Optagelse i folkekirken sker ved dåb. Personer, der er døbt med en kristen dåb i et andet trossamfund, kan optages i folkekirken ved henvendelse til en præst i folkekirken. Personer, der er udmeldt af folkekirken, kan genoptages ved henvendelse til en præst. Begravelse: Når dag og klokkeslæt er fastlagt, aftales salmer m.m. med den præst, der skal forrette begravelsen/bisættelsen. Vi henleder opmærksomheden på, at alle folkekirkemedlemmer har ret til at blive begravet eller bisat fra deres sognekirke. Kirkebil Et tilbud til sognets medlemmer, der ikke har andre muligheder for at komme fra hjemmet til gudstjenesten og/eller retur. Pris pr. vej: Kr. 35,- Hjemmesider: Sct. Nicolai sogn Vejle provsti www. vejleprovsti.dk Vejle Kirker og Kirkegårde Haderslev Stift Sct. Nicolai Nyt udgives af Sct. Nicolai Sogn Ansvarshavende redaktør for dette blad er: Sognepræst Jørgen Germann. Forslag til redaktionen skal fremsendes inden 1. april Ekstra eksemplarer af dette kirkeblad kan hentes på kirkekontoret eller i sognets kirker og menighedshuse. Layout, rentegning: Erik Nørkjær Tryk: Digitalhuset, Vejle

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 Marts, april og maj 2015 Forårsmarked Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 banko lotterier popkorn lykkehjul fiskedam skrabespil restaurant delikatesser loppemarked salgsboder

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

KIRKEBLADET SCT. MORTENS SOGN

KIRKEBLADET SCT. MORTENS SOGN KIRKEBLADET SCT. MORTENS SOGN Det gamle danske ord kalk stammer fra det latinske calix og det græske kalyx, der oprindeligt er betegnelsen for et blomsterbæger. Alterkalken er med andre ord det bæger,

Læs mere

LAD OS TALE OM DET FRIT - mellem frihed og fællesskab

LAD OS TALE OM DET FRIT - mellem frihed og fællesskab LAD OS TALE OM DET FRIT - mellem frihed og fællesskab 19. 25. august 2012 Med foredrag, Sort Sol, tur til Vadehavsøen Hallig Hooge, musik, sang m.m. I samarbejde med Kirkehøjskolen i Vejle og Fredericia

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook vor frue & vindinge sognes kirkeblad Marts-maj 2014 / 38. årgang nr. 1 Vor Frue og Vindinge på facebook Nu har du mulighed for at følge os på facebook - LIKE os via facebook eller find linket på vores

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST 2010 De uventede møder Ganske ofte er det de møder, som man umiddelbart ikke regner for noget, der bliver de afgørende i ens liv. Et særligt menneske på det rette

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Årgang 40 mai 2015 Nr. 80 Dronning Margrethe 75 år Det er ikke for sent at ønske dronning Margrethe tillykke med hendes femoghalvfjerds års fødselsdag den 16. april. Det var

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation KIRKE ENSTED MARTS APRIL MAJ 2015 SOGN KLIPLEV Carl Nielsen i ord og toner Sogneaften ENSTED Konfirmation Konfirmation KLIPLEV KIRKE SOGN ENSTED NYT FRA ENSTED MENIGHEDSRÅD Så er det meste af vinteren

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Sådan begynder vi hver gang med at synge til Gud & Spaghetti

Sådan begynder vi hver gang med at synge til Gud & Spaghetti Kirkeblad februar - marts - april 2015 Børn Gud og spaghetti I Guds hus er der, plads til at være både glade og triste og tvære. I Guds hus kan vi føle os trygge, når vi er bange eller bobler af lykke.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

KIRKE. Foto: Thomas Heie Nielsen. Foto: Thomas Heie Nielsen

KIRKE. Foto: Thomas Heie Nielsen. Foto: Thomas Heie Nielsen KIRKE Søndag d. 6. september kl. 11-15 SEPTEMBERFEST Igen i år rykker kirken udendørs og inviterer til et brag af en Septemberfest for hele familien. Vi starter med en børnevenlig gudstjeneste, hvor kirkens

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook!

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook! Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Meld dig som indsamler hos Mogens Kjærgaard blmk@hafnet.dk eller mød op i kirkecenteret, Kirkegade 15,

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2015

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2015 KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2015 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, og

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - "al dente"

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - al dente Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2013 Morgentanker - "al dente" Det kan være svært at tænke noget sammenhængende tidligt om morgenen. Eller måske er det lige netop det tidspunkt vi tænker

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn April - maj 2014 Gudstjenester i APRIL Onsdag 2. kl. 18.00 18-gudstjeneste B Hansen Fredag 4. kl. 17.00 Tumlegudstjeneste J C Larsen Lørdag 5. kl. 11.00 Kort nadvergudstjeneste

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere