Deigaard Plastic a/s. - altid på toppen. Byggevejledning for udestuer og terrasser med THERMOFLEX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deigaard Plastic a/s. - altid på toppen. Byggevejledning for udestuer og terrasser med THERMOFLEX"

Transkript

1 Deigaard Plastic a/s - altid på toppen Byggevejledning for udestuer og terrasser med THERMOFLEX

2 Derfor er system Thermoflex det bedste på markedet Glatte overflader Begge overflader på tagpladerne er plane og helt glatte Udvendig er overfladen ikke modtagelig for smuds Lang levetid Pladerne har på den ene side et beskyttende lag mod solens ultraviolette stråler Derfor gulner pladerne ikke, og de bevarer lysgennemgangen Thermoflex er omfattet af en 10- årig reklamationsret på lysgennemgang, gulning og brud Stor slagstyrke Pladerne er kraftigt dimensioneret Det giver stivhed over for snebelastning og vindpåvirkning Pladerne er produceret med lukkede sider eller skåret til således, at de ikke skrider ud af samleprofilerne God isolering Opbygningen af pladerne med op til 6 lag lukkede luftkanaler giver Thermoflex en bedre isoleringsværdi end en termorude Når solen har sørget for opvarmning af udestuen om dagen, sørger tagpladerne for at holde på varmen om aftenen Ingen kondens Pladernes isoleringsevne gør, at der ikke ved normal anvendelse dannes kondensvand på undersiden Med billigere et-lags tagplader kondenserer luftens fugt på undersiden De generende kondensdryp ødelægger møblerne og giver grobund for råd og svamp i træværket Behageligt lys De klare plader giver et naturligt og velfordelt lys - også til stuerne indenfor Men ønsker du et blødere lys uden så meget varme, vil opale plader være det rette valg Vedligeholdelsesfrie dæklister Dæklisterne er fremstillet af PVC og kræver ligesom det øvrige tilbehør ingen vedligeholdelse To bløde læber i hver side sikrer en vandtæt kontakt til tagpladen Dæklisterne bankes på plads i samleprofilerne med en gummihammer og låser således tagpladerne fast Alu-samleprofil Samleprofilen er kraftigere end normal standard og giver en tæt og sikker samling af tagpladerne Profilerne fastgøres med skruer i en særlig rende i midten, så der garanteret ikke opstår utætheder Ekstra rende Samleprofilen er i begge sider forsynet med en rende Den opsamler det vand, der måtte slippe ind under dæklisten, og leder det sikkert ud i tagrenden 2

3 Opbevaring af thermoplader før montering Thermoplader skal ved opbevaring inden brug ligge på et plant og tørt underlag og være tildækket, således at varmeopbygning, der kan medføre deformation, undgås Risikoen for deformation forsvinder naturligvis ved indbygning i de endelige konstruktioner Diverse Thermoplader af polycarbonat har en isoleringsværdi, der modsvarer en termorudes Dog skal man være opmærksom på, at såfremt en lukket udestue om vinteren kun opvarmes periodisk af solen og tilmed ikke er tilstrækkeligt ventileret, så kan der, ligesom for termoruder, opstå dugproblemer på undersiden Thermopladerne leveres med 2 glatte overflader med en beskyttende folie på begge sider Husk at vende den rigtige side opad (angivet på folien) For at sikre, at du får den fulde glæde af din udestue, bør følgende punkter overholdes! Minimumsfaldet på taget skal være 30 mm pr meter At pladerne har 25 mm luft til udvidelse ved tilslutning til muren Sikre Undlade at der kun vender lyse overflader mod pladerne at isolere eller tætne med mineraluld eller lignende under pladerne, da en isolering vil opbygge høje temperaturer Til Husk spær og remme skal der anvendes limtræ inddækning ved bagerste pladekant 3

4 Lægter parallelt 1 med huset Løsningen med lægter anvendes hovedsagelig i de tilfælde, hvor man ønsker at renovere en ældre trapezplade-overdækning Ved denne løsning anbefaler vi at hæve lægterne mellem samleprofilerne med 8 mm trælister svarende til højden på samleprofilerne Derved kommer lægterne op og understøtter tagpladerne - Løsningen medfører, at samleprofilerne bliver synlige nedefra Pladetype 2-lag 3-lag K-STRUKTUR/X-STRUKTUR K-STRUKTUR/X-STRUKTUR 6-lag 6-lag Pladetykkelse 10 mm 16 mm 16 mm 25 mm 32 mm Min taghældning pr m 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm Max afstand mellem lægter 750 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm Pladebredde (mm) Centerafstand mellem samleprofiler (mm) Antal sikringsskiver 1 pr 3 pr 1 pr 1 pr 1 pr ingen ingen ingen ingen ingen ca 1 pr m 2 lægte lægte lægte lægte lægte Samle- og sideprofilerne fastgøres med 2 stk 2 rustfri stålskruer i hver lægte 4

5 Spærkonstruktion med tværgående lægter 2 Ved denne løsning falses lægterne ned i spærene, så de ligger 8 mm højere end spærene, svarende til højden af samleprofilerne Herefter fræses der ud for samleprofilerne, således at lægterne kommer op og understøtter termopladerne Eventuelle mellemspær hæves med 8 mm trælister, således at lægter og spær flugter Pladetype 2-lag 3-lag K-/X-struktur 6-lag Pladetykkelse 10 mm 16 mm 16 mm Min taghældning pr m 30 mm 30 mm 30 mm Max afstand mellem lægter 1500 mm 1750 mm 1750 mm Pladebredde (mm) Centerafstand mellem spær (mm) Centerafstand mellem samleprofiler (mm) Antal sikringsskiver 1 pr 1 pr 0,5 m 1 pr 1 pr ca 1 pr m 2 lægte på mellemsp lægte lægte Samle- og sideprofilerne fastgøres med 1 stk 2 rustfri stålskrue pr 500 mm 5

6 Spærkonstruktion 3 uden tværgående lægter Denne løsning anvendes i de tilfælde, hvor man ikke ønsker at anvende tværlægter Ved denne konstruktion hæves mellemspærene med 8 mm trælister svarende til højden af samleprofilerne Herved kommer mellemspærene op og understøtter termopladerne Her monteres samleprofilerne ligeledes skjult på spærene Pladetype 2-lag 3-lag K-STRUKTUR/X-STRUKTUR K-STRUKTUR/X-STRUKTUR 6-lag 6-lag Pladetykkelse 10 mm 16 mm 16 mm 25 mm 32 mm Min taghældning pr m30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm Pladebredde (mm) 2100 mm Centerafstand mellem spær (mm) Centerafstand mellem samleprofiler (mm) Antal sikringsskiver 1 pr 2 m på 1 pr1 m på 1 pr1 m på ingen ingen ingen ingen ingen ingen ca 1 pr m 2 begge mellemspær mellemsp mellemsp Samle- og sideprofilerne fastgøres med 1 stk 2 rustfri stålskrue pr 500 mm 6

7 Montering af aluprofiler og sikringsskiver Såfremt spær og lægter ikke i forvejen er med lys overflade, bør disse males lyse eller afdækkes med alu-bånd i 1 mm s tykkelse Dette for at imødegå opbygning af høje temperaturer i pladerne Thermopladerne fastgøres på underkonstruktionen ved hjælp af samle- og sideprofiler, samt sikringsskiver afhængig af pladebredden Samle- og sideprofilerne er fremstillet af aluminium forsynet med et spor for montering af en gummilæbe Overdelen består af en PVC-dækliste, der i begge sider er forsynet med en dobbelt gummilæbe, der sikrer, at vandet ikke trænger ind Sikringsskiverne er fremstillet af UV-bestandig nylon og er forsynet med en tætningsring, der sikrer en 100% tætning Thermopladerne monteres som vist på de følgende sider Pladerne lægges ind mellem profilerne, og PVC-dæklister bankes fast med en gummihammer Samleprofilerne er kun beregnet til samling og fastgørelse af thermopladerne og må således ikke anvendes uden understøtning Snebelastning og vindtryk skal derfor bæres af en underliggende trækonstruktion Tilskæring af thermopladerne Tilskæring af pladerne kan foretages med en fintandet fuksvans eller med elsav, påmonteret en fintandet klinge Sørg for at pladerne ligger på et fast underlag, så kanten langs savskæret ikke splintres på grund af vibrationer På de følgende sider er der trin for trin vist, hvordan thermotaget monteres 7

8 1 2 Alu-samleprofilerne afkortes, således at de går min 40 mm ud i tagrenden og slutter 65 mm fra muren Alu-samleprofilerne skrues fast i midten af profilerne med rustfri stålskruer på spær eller lægter - alt efter konstruktionen 3 4 Samle- og sideprofilerne forsynes med gummilæber Gummilæberne monteres lettest ved, at de trækkes på sporet i samle- og sideprofilerne Husk at vende gummilæberne som vist på billedet Når alle alu-samleprofilerne er skruet fast skal der ovenpå mellemliggende spær eller lægter stiftes 8 mm tykke trælister Højden af trælisterne svarer til højden af alu-samleprofilen Herved kommer listerne op og understøtter tagpladerne 5 6 Thermopladerne afkortes således, at de ligger plant med forkanten af alu-samleprofilerne og slutter 25 mm fra muren Hvis der er kommet savspåner i kanalerne, skal disse blæses/suges rene Beskyttelsesfolien på pladerne fjernes, og bemærk at den side af pladerne, der er UV-beskyttet, skal vende opad (angivet på folien) Monter sellotape på forkanten af pladerne (tagrendeenden) 8

9 7 8 Monter butyl-tapen på den ende af pladerne, der går ind mod muren PVC-dæklisten bankes fast med en gummihammer Inden listen er slået fast helt ud til tagrenden, afkortes den således, at den slutter 30 mm fra enden af alu-profilen 9 10 Tryk vandnæseprofilerne på plads og fastgør dem med de rustfri skruer til samleprofilerne Siliconen lægges langs vandnæsen, for at tætne mellem pladerne og vandnæsen Husk at siliconen skal være syrefri Vandnæseprofilerne leveres i længderne 2200 mm, 3300 mm, 4400 mm, 5500 mm og 6600 mm Vandnæserne tilskæres og udstanses som vist på billedet for samle- og sideprofilerne Udstansningen foretages med en lille jernsav, idet der saves ned til sporet, hvorefter stykket brækkes af med en tang Drænhuller ø 5 mm bores på undersiden af vandnæseprofil pr 300 mm Med specialbor, som Deigaard udlåner gratis, bores et min 20 mm hul gennem tagpladen midt over en lægte eller et spær Hullet placeres midt mellem to lodrette ribber Spænd sikrings- og tætningsskiven fast med en fransk skrue Luk hullet i sikringsskiven ved at banke proppen i Husk at blæse spånerne bort, inden vandnæseprofilerne påsættes 9

10 Montering af inddækningsprofil Inddækningsprofilen monteres på muren, således at gummilæberne støder op mod PVC-dæklisterne Profilen skrues ind i muren og tætnes for oven og ved PVC-dæklisterne med silicone Montering af inddækningsgummi Inddækningsgummiet monteres på muren eller træ Butylbåndet monteres på pladerne parallelt med butyltapen og op over dæklisten Den frie ende af inddækningsgummiet trykkes herefter ned ovenpå butylbåndet Inddækningsgummiet skal uhindret kunne arbejde 25 mm i pladernes længderetning 10

11 Systemoversigt Samle- og sideprofiler for 2-lags 10 mm Thermoflex Sideprofil Samleprofil Samle- og sideprofiler for 3-lags 16 mm Thermoflex Sideprofil Samleprofil Samle- og sideprofiler for 6-lags 16 mm Thermoflex med K-/X-STRUKTUR Sideprofil Samleprofil

12 Samle- og sideprofiler for 6-lags 25 mm Thermoflex med K-/X-STRUKTUR Sideprofil Samleprofil Samle- og sideprofiler for 6-lags 32 mm Thermoflex med K-/X-STRUKTUR Sideprofil Samleprofil Vandnæse til 2-lags 10 mm Thermoflex Vandnæse, aluminium Monteres på forkant ved tagrende Vandnæse til 3-lags 16 mm Thermoflex og 6-lags 16 mm Thermoflex med K-/X-STRUKTUR Vandnæse til 6-lags 25 mm Thermoflex med K-/X-STRUKTUR Vandnæse, aluminium Monteres på forkant ved tagrende Vandnæse til 6-lags 32 mm Thermoflex Vandnæse, aluminium Monteres på forkant ved tagrende Vandnæse, aluminium Monteres på forkant ved tagrende Sikringsskive for: 2-lags 10 mm 3-lags 16 mm 6-lags med K-/X-STRUKTUR 16 mm Sikringsskive mod opadrettede vindkræfter Polymid (Nylon), diameter 50 mm med tætningsring og varmgalvaniseret fransk skrue Der benyttes specialbor, som udlånes gratis 12

13 Rengøringsvejledning Efter montering Efter montering af THERMOFLEX fjernes al beskyttelsefolie fra pladerne Eventuelle pletter af fedt, snavs eller lignende på THERMOFLEX kan fjernes med en blød bomuldsklud fugtet med sæbevand Efter denne rensning spules pladerne med rent vand Almindelig rengøring Til almindelig rengøring af THERMOFLEX benyttes varmt sæbevand eller stærkt fortyndede opløsninger af milde rengøringsmidler Indvendig bør benyttes en blød svamp eller en bomuldsklud, hvorimod der udvendigt kan anvendes en svaber påsat en blød svamp Rengøringen afsluttes med en afvaskning med rent vand Afmontering af pladerne Hvis det på et tidspunkt på grund af konstruktionsmæssige ændringer eller lignende skulle blive nødvendigt at afmontere pladerne, skal man huske at mærke den coatede overside med»op«dette for at sikre, at pladerne ved genopsætningen fortsat vender den coatede side opad Under oplagring af de nedtagne plader må disse ikke lægges direkte ovenpå hinanden eller direkte på fugtige overflader som feks græs Bemærk! Rengøringsmidler eller lignende, der normalt anbefales at kunne anvendes til massive polycarbonat plader, er ikke nødvendigvis anvendelige på THERMOFLEXs coatede overflade Anvend ikke slibende eller stærkt alkaliske rengøringsmidler på pladerne Brug ikke barberblade, knive eller lignende i forbindelse med rengøringen Anvend ikke andre rengøringsmidler eller kemikalier end de anbefalede For yderligere oplysninger kontakt venligst Deigaard Plastic 13

14 Tekniske data for Thermoflex Pladetype 2-lag 3-lag 6-lags K/X-STRUKTUR 6-lags K/X-STRUKTUR Pladetykkelse 10 mm 16 mm 16 mm 25 mm 32 mm 25 mm Farve KLAR KLAR KLAR KLAR HEAT OPAL OPAL OPAL OPAL OPAL STOP Pladebredde (mm) Pladelængde (mm) Centerafstand mellem alu-profiler (mm) Vægt (g/m 2 ) Lystransmission (%) 44 Klare Opale K-værdi (W/m 2 K) 3,0 3,0 2,3 2,3 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,4 1,5 Termisk udvidelseskoefficient (mm/m C) 0,07 Brugstemperatur uden belastning ( C) -40/

15 Reklamationsbestemmelser for THERMOFLEX 1 På THERMOFLEX plader ydes en 10 års reklamationsret med hensyn til de under punkt A og B omtalte egenskaber Reklamationsperioden regnes fra distributørens salgsdato A Vejrbestandighed Den 10 års reklamationsret ydes i følgende tilfælde: Hvis gulningsindekset, målt efter ASTM D , i løbet af en 10-års perioden ændres med mere end 10 delta, sammenlignet med den oprindelige værdi Hvis lystransmissionen, målt efter ASTM D , i løbet af 10-års perioden mindskes med mere end 6%, sammenlignet med den oprindelige værdi Ændring af gulningsindeks og lystransmission som følge af snavs, ridser og beskadigelser er ikke omfattet af reklamationsretten B Brud Den 10 års reklamationsret ydes i følgende tilfælde: Hvis der i løbet af 10-års perioden opstår brud som en direkte følge af vejrligets påvirkning, herunder slagpåvirkning af hagl Rammerne for reklamationsretten er en hagl simulator test, udviklet af KRI-TNO (Delft i Holland) Reklamationsretten ydes, hvis der efter denne test opstår brud, når pladerne påvirkes af kunstige haglpartikler indtil 20 mm, der rammer overfladen med hastigheder op til 21 m/sec Reklamationsretten dækker ikke for brud, opstået af andre årsager, hvad enten de er forsætlige eller hændelige 2 Betingelser og forudsætninger for reklamationsretten: a) Reklamationsretten kan kun gøres gældende for plader, som er behandlet, monteret og rengjort i overensstemmelse med de anvisninger, der er givet i Byggevejledningen og Rengøringsvejledningen for THERMOFLEX, og som ikke har været udsat for kemikalieangreb b) THERMOFLEX er på den ene side beskyttet mod vejrligets nedbrydelige påvirkning og den ultraviolette bestråling fra sollyset (UVbestråling) Reklamationsretten kan derfor kun gøres gældende i de tilfælde, hvor pladerne er monteret, så alene denne side er udsat for vejrligets nedbrydende påvirkning og solens UV-bestråling Vejrligsbeskyttelsen yder ingen speciel beskyttelse mod ridser Reklamationsretten gælder derfor kun for ridsefrie plader, og den dækker ikke slid og ridser c) Reklamationsretten er begrænset til at omfatte THERMOFLEX, hvis tykkelse er 6 mm eller derudover Den dækker farverne klar, opal og solar bronze i skrå, lodrette eller koldbuede konstruktioner 3 Enhver reklamation skal fremsættes straks efter defektens opståen og skal være fremme inden reklamationsperiodens udløb Reklamationer skal fremsættes til forhandleren eller direkte til distributøren sammen med salgskvittering, købers navn og adresse, salgsdato samt produkttype og mængde Den, der påberåber sig reklamationsretten, skal godtgøre, at foranståenden betingelser er opfyldt og skal give adgang til besigtigelse på stedet 4 Ansvar Hvis en reklamation, der er indgivet indenfor reklamationsperioden, er berettiget, leveres uden beregning et antal plane THERMOFLEX plader, svarende til antallet af mangelbehæftede plader Hvis det ikke er muligt indenfor en rimelig periode at levere et sådant antal plader, tilbagebetales den oprindelige købesum for pladerne HERUDOVER YDES DER IKKE ERSTATNING FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER TAB EJ HELLER FOR OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED UDSKIFTNING AF PLADER Nærværende reklamationsbestemmelser er gældende for Thermoflex plader leveret efter 1 januar 1998

16 Deigaard Plastic har 50 års erfaring med salg og forarbejdning af plastic Vi lægger vægt på kvalitet, service og faglig korrekt betjening Vi har et stort leveringsprogram i thermoplader med alt i tilbehør til fagmæssig korrekt montering Vi er lagerførende og leverer derfor hurtigt over hele landet direkte til dig - fragtfrit ved rimeligt kvantum Køb direkte på Deigaard Plastic a/s Blomstervej Tilst - Århus Tlf Fax Homepage: wwwdeigaard-plasticdk CODEX TRYK Århus

THERMOPLADER TIL UDESTUER OG VINTERHAVER Byggevejledning

THERMOPLADER TIL UDESTUER OG VINTERHAVER Byggevejledning BYGGEVEJLEDNING 2007-03 THERMOPLADER TIL UDESTUER OG VINTERHAVER Byggevejledning - Polycarbonat thermotag fra SMG den isolerende løsning! SMG Thermotag den ind-lysende tagløsning SMG Thermotag tilbyder

Læs mere

BYGGEVEJLEDNING 2012 03. Byggevejledning

BYGGEVEJLEDNING 2012 03. Byggevejledning BYGGEVEJLEDNING 2012 03 THERMOPLADER TIL UDESTUER OG VINTERHAVER Byggevejledning - Slagfast polycarbonat thermotag fra SMG den isolerende løsning! SMG Thermotag giver behageligt lys og godt indeklima SMG

Læs mere

Scandilight Thermo tag - markedets bedste og billigste løsning

Scandilight Thermo tag - markedets bedste og billigste løsning Scandilight Thermo tag Scandilight Thermo tag - markedets bedste og billigste løsning PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER Den energirigtige løsning Scandilight Thermo tag består af klare

Læs mere

Trapez- og bølgeplader

Trapez- og bølgeplader Trapez- og bølgeplader SUNLUX Sinus Onduline OnduVilla RODENA og SUNLUX trapez- og ovenlysplader Om RIAS Vi er blandt Danmarks førende udbydere af termotage, trapezplader, tagrender mv. Vi har mere end

Læs mere

Fri udsigt til himlen

Fri udsigt til himlen SLVRNSND TAG OVR TRRASSN: Fri udsigt til himlen De klare plader over terrassen bliver ikke grimme med tiden. Tværtimod renser de sig selv, fordi vand fra husets tag render ned over dem, samtidig med at

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m.

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Glastag Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Denne vejledning skal følges for at opfylde garantibetingelserne. Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

MontageVejleDning. DS ståltagrendesystem. Montagevejledning. Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse.

MontageVejleDning. DS ståltagrendesystem. Montagevejledning. Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse. Januar 2008 Montagevejledning DS Ståltagrender DS ståltagrendesystem Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse MontageVejleDning 2 Produkter DS Ståltagrendesystem DS Ståltagrendesystem

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

Opstillingsvejledning

Opstillingsvejledning Opstillingsvejledning Fortelt Wecamp til Opus campingvogne model 295 og 365 Opstillingsvejledning Opus fortelt; 295/365. Ver. 2015-05- 01_01 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Stangoversigt...

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Ingen vejrbegrænsning

Ingen vejrbegrænsning Ingen vejrbegrænsning Hvad siger vejrudsigten? Lørdag 28 Søndag 19 1 m/s 12 m/s Alu-single & Alu-double Skydedøre til glasinddækning af udestuer, overdækninger og altaner Driller vejre t? D r l i v l r

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020073 02 Montering og Vedligeholdelse af Granitbordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Granit

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade

UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade Træfiberisoleringsplade WF-EN-T4-CS(10/Y)200-TR7,5-WS1,0-MU3-AF100 Hovedanvendelsesområder Isolering i taget oven over spær eller

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 ProDeck KOMPOSIT ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 , 2 ProDeck Komposit er et grønt miljøvenligt og økologisk produkt, som er fremstillet af HDPE og plantefibre (bambus pulver) 3 ProDeck Komposit

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp.

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. EKSPANSIONSMUFFEN: Indvendig foring, der gør at kloakmesteren nemt og hurtigt løser opgaver f.eks. ind under sokler

Læs mere

1. 2. MONTAGEVEJLEDNING Winvent til energirenovering af eksisterende vinduer. Friskluftindtag øverst i den udvendigt gående ramme

1. 2. MONTAGEVEJLEDNING Winvent til energirenovering af eksisterende vinduer. Friskluftindtag øverst i den udvendigt gående ramme 1. 2. Friskluftindtag øverst i den udvendigt gående ramme Friskluftindtag øverst i den indvendigt gående ramme I overramme-stykket udfræses et friskluftindtag dim.: (l) (216+79) mm x (b) 12 mm iht. den

Læs mere

Sapa Building System. Energieffektive løsninger

Sapa Building System. Energieffektive løsninger Sapa Building System Energieffektive løsninger Omkring 8% af jordskorpen består af aluminium Sapa Facadesystem 4150 SSG Structural Glazing Vor Structural Glazing-løsning baseres på facadesystem 4150 med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle Døre og Vinduer A/S * Fabriksvej 5 * DK-8544 Mørke * Tlf. +45 86 37 24 77 * Fax +45 86 37 24 78 * www.jetrae.dk * jetrae@vahle.dk Monteringsvejledning 1. Placer døren i muråbningen

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Everluxx Plus kan leveres med skrå og buede overkarme. De kan tilpasses næs ten alle be hov og produceres

Læs mere

SUVO Ren besked om sort arbejde! SUVO er sund fornuft! Egevej 24-6200 Aabenraa - Tlf. +45 73 62 24 24 www.biludenrust.dk

SUVO Ren besked om sort arbejde! SUVO er sund fornuft! Egevej 24-6200 Aabenraa - Tlf. +45 73 62 24 24 www.biludenrust.dk SUVO SUND VOGN Ren besked om sort arbejde! SUVO er sund fornuft! Egevej 24-6200 Aabenraa - Tlf. +45 73 62 24 24 www.biludenrust.dk Rigtig sort arbejde Nye biler ruster også Når du overlader din bil til

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr:

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 1 Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 2 Tillykke med Deres nye vinduer og døre. Deres valg på netop vores produkter har sikret Dem en langtidsholdbar løsning. Dog kræver det en vedligeholdelse fra Deres

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

SUVO Ren besked om sort arbejde! SUVO er sund fornuft! Egevej 24-6200 Aabenraa - Tlf. +45 73 62 24 24 www.biludenrust.dk

SUVO Ren besked om sort arbejde! SUVO er sund fornuft! Egevej 24-6200 Aabenraa - Tlf. +45 73 62 24 24 www.biludenrust.dk SUVO SUND VOGN Ren besked om sort arbejde! SUVO er sund fornuft! Egevej 24-6200 Aabenraa - Tlf. +45 73 62 24 24 www.biludenrust.dk Rigtig sort arbejde Nye biler ruster også Når du overlader din bil til

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT

Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader takket være deres robusthed kan fuldt integreres med vægkonstruktionen og derved skabe en ensartet akustisk

Læs mere

TCA-Etagedæk. TCA-Etagedæk har forskellig opbygning afhængigt af spændvidde og krav til bæreevne og lydisolation.

TCA-Etagedæk. TCA-Etagedæk har forskellig opbygning afhængigt af spændvidde og krav til bæreevne og lydisolation. TCA-Etagedæk Gyproc TCA-Etagedæk Gyproc TCA-Etagedæk er betegnelsen for et system til opbygning af lette etageadskillelser der er klassificeret som BS-etageadskillelse 60. Systemet består af et bærende

Læs mere

Murerværktøj. www.svalk.dk

Murerværktøj. www.svalk.dk Murerværktøj www.svalk.dk Murerhjørne Murerhjørne alu Mål. 50x50x3 mm. Murerhjørner er et godt hjælpemiddel, som kan lette byggearbejdet væsentligt og giver en meget nøjagtigt og hurtig opbygning af murerværket.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

KOMPOSIT - ikke et alternativ - men et MUST HAVE! Download vores Kirkedal Komposit App i App Store.

KOMPOSIT - ikke et alternativ - men et MUST HAVE! Download vores Kirkedal Komposit App i App Store. KOMPOSIT - ikke et alternativ - men et MUST HAVE! Download vores Kirkedal Komposit App i App Store. BEREGNINGSPROGRAM Beregn dit materialeforbrug af komposit, til hegn og terrasse på www.kirkedalkomposit.dk

Læs mere

Standard beskrivelse for emner med fladt tag Montagebeskrivelse Kontroller hurtigst muligt efter modtagelse om de leverede materialer er i overensstemmelse med de på fakturaen anførte, både i forhold til

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Pro Lofttrapper tra PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER

Pro Lofttrapper tra PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER Profile Pro Lofttrapper tra - den sikre adgang til loftrummet PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER Model Termo Robust og brugervenlig lofttrappe i træ, består af 3 led, og er nem at åbne og

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Getacore... kvalitet hele vejen igennem Juni 2010 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Getacorebordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Plastik

GENEREL VEJLEDNING. Plastik GENEREL VEJLEDNING Plastik OPMÅLING Guide til opmåling af vinduer og døre Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå et

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere