Deigaard Plastic a/s. - altid på toppen. Byggevejledning for udestuer og terrasser med THERMOFLEX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deigaard Plastic a/s. - altid på toppen. Byggevejledning for udestuer og terrasser med THERMOFLEX"

Transkript

1 Deigaard Plastic a/s - altid på toppen Byggevejledning for udestuer og terrasser med THERMOFLEX

2 Derfor er system Thermoflex det bedste på markedet Glatte overflader Begge overflader på tagpladerne er plane og helt glatte Udvendig er overfladen ikke modtagelig for smuds Lang levetid Pladerne har på den ene side et beskyttende lag mod solens ultraviolette stråler Derfor gulner pladerne ikke, og de bevarer lysgennemgangen Thermoflex er omfattet af en 10- årig reklamationsret på lysgennemgang, gulning og brud Stor slagstyrke Pladerne er kraftigt dimensioneret Det giver stivhed over for snebelastning og vindpåvirkning Pladerne er produceret med lukkede sider eller skåret til således, at de ikke skrider ud af samleprofilerne God isolering Opbygningen af pladerne med op til 6 lag lukkede luftkanaler giver Thermoflex en bedre isoleringsværdi end en termorude Når solen har sørget for opvarmning af udestuen om dagen, sørger tagpladerne for at holde på varmen om aftenen Ingen kondens Pladernes isoleringsevne gør, at der ikke ved normal anvendelse dannes kondensvand på undersiden Med billigere et-lags tagplader kondenserer luftens fugt på undersiden De generende kondensdryp ødelægger møblerne og giver grobund for råd og svamp i træværket Behageligt lys De klare plader giver et naturligt og velfordelt lys - også til stuerne indenfor Men ønsker du et blødere lys uden så meget varme, vil opale plader være det rette valg Vedligeholdelsesfrie dæklister Dæklisterne er fremstillet af PVC og kræver ligesom det øvrige tilbehør ingen vedligeholdelse To bløde læber i hver side sikrer en vandtæt kontakt til tagpladen Dæklisterne bankes på plads i samleprofilerne med en gummihammer og låser således tagpladerne fast Alu-samleprofil Samleprofilen er kraftigere end normal standard og giver en tæt og sikker samling af tagpladerne Profilerne fastgøres med skruer i en særlig rende i midten, så der garanteret ikke opstår utætheder Ekstra rende Samleprofilen er i begge sider forsynet med en rende Den opsamler det vand, der måtte slippe ind under dæklisten, og leder det sikkert ud i tagrenden 2

3 Opbevaring af thermoplader før montering Thermoplader skal ved opbevaring inden brug ligge på et plant og tørt underlag og være tildækket, således at varmeopbygning, der kan medføre deformation, undgås Risikoen for deformation forsvinder naturligvis ved indbygning i de endelige konstruktioner Diverse Thermoplader af polycarbonat har en isoleringsværdi, der modsvarer en termorudes Dog skal man være opmærksom på, at såfremt en lukket udestue om vinteren kun opvarmes periodisk af solen og tilmed ikke er tilstrækkeligt ventileret, så kan der, ligesom for termoruder, opstå dugproblemer på undersiden Thermopladerne leveres med 2 glatte overflader med en beskyttende folie på begge sider Husk at vende den rigtige side opad (angivet på folien) For at sikre, at du får den fulde glæde af din udestue, bør følgende punkter overholdes! Minimumsfaldet på taget skal være 30 mm pr meter At pladerne har 25 mm luft til udvidelse ved tilslutning til muren Sikre Undlade at der kun vender lyse overflader mod pladerne at isolere eller tætne med mineraluld eller lignende under pladerne, da en isolering vil opbygge høje temperaturer Til Husk spær og remme skal der anvendes limtræ inddækning ved bagerste pladekant 3

4 Lægter parallelt 1 med huset Løsningen med lægter anvendes hovedsagelig i de tilfælde, hvor man ønsker at renovere en ældre trapezplade-overdækning Ved denne løsning anbefaler vi at hæve lægterne mellem samleprofilerne med 8 mm trælister svarende til højden på samleprofilerne Derved kommer lægterne op og understøtter tagpladerne - Løsningen medfører, at samleprofilerne bliver synlige nedefra Pladetype 2-lag 3-lag K-STRUKTUR/X-STRUKTUR K-STRUKTUR/X-STRUKTUR 6-lag 6-lag Pladetykkelse 10 mm 16 mm 16 mm 25 mm 32 mm Min taghældning pr m 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm Max afstand mellem lægter 750 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm Pladebredde (mm) Centerafstand mellem samleprofiler (mm) Antal sikringsskiver 1 pr 3 pr 1 pr 1 pr 1 pr ingen ingen ingen ingen ingen ca 1 pr m 2 lægte lægte lægte lægte lægte Samle- og sideprofilerne fastgøres med 2 stk 2 rustfri stålskruer i hver lægte 4

5 Spærkonstruktion med tværgående lægter 2 Ved denne løsning falses lægterne ned i spærene, så de ligger 8 mm højere end spærene, svarende til højden af samleprofilerne Herefter fræses der ud for samleprofilerne, således at lægterne kommer op og understøtter termopladerne Eventuelle mellemspær hæves med 8 mm trælister, således at lægter og spær flugter Pladetype 2-lag 3-lag K-/X-struktur 6-lag Pladetykkelse 10 mm 16 mm 16 mm Min taghældning pr m 30 mm 30 mm 30 mm Max afstand mellem lægter 1500 mm 1750 mm 1750 mm Pladebredde (mm) Centerafstand mellem spær (mm) Centerafstand mellem samleprofiler (mm) Antal sikringsskiver 1 pr 1 pr 0,5 m 1 pr 1 pr ca 1 pr m 2 lægte på mellemsp lægte lægte Samle- og sideprofilerne fastgøres med 1 stk 2 rustfri stålskrue pr 500 mm 5

6 Spærkonstruktion 3 uden tværgående lægter Denne løsning anvendes i de tilfælde, hvor man ikke ønsker at anvende tværlægter Ved denne konstruktion hæves mellemspærene med 8 mm trælister svarende til højden af samleprofilerne Herved kommer mellemspærene op og understøtter termopladerne Her monteres samleprofilerne ligeledes skjult på spærene Pladetype 2-lag 3-lag K-STRUKTUR/X-STRUKTUR K-STRUKTUR/X-STRUKTUR 6-lag 6-lag Pladetykkelse 10 mm 16 mm 16 mm 25 mm 32 mm Min taghældning pr m30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm Pladebredde (mm) 2100 mm Centerafstand mellem spær (mm) Centerafstand mellem samleprofiler (mm) Antal sikringsskiver 1 pr 2 m på 1 pr1 m på 1 pr1 m på ingen ingen ingen ingen ingen ingen ca 1 pr m 2 begge mellemspær mellemsp mellemsp Samle- og sideprofilerne fastgøres med 1 stk 2 rustfri stålskrue pr 500 mm 6

7 Montering af aluprofiler og sikringsskiver Såfremt spær og lægter ikke i forvejen er med lys overflade, bør disse males lyse eller afdækkes med alu-bånd i 1 mm s tykkelse Dette for at imødegå opbygning af høje temperaturer i pladerne Thermopladerne fastgøres på underkonstruktionen ved hjælp af samle- og sideprofiler, samt sikringsskiver afhængig af pladebredden Samle- og sideprofilerne er fremstillet af aluminium forsynet med et spor for montering af en gummilæbe Overdelen består af en PVC-dækliste, der i begge sider er forsynet med en dobbelt gummilæbe, der sikrer, at vandet ikke trænger ind Sikringsskiverne er fremstillet af UV-bestandig nylon og er forsynet med en tætningsring, der sikrer en 100% tætning Thermopladerne monteres som vist på de følgende sider Pladerne lægges ind mellem profilerne, og PVC-dæklister bankes fast med en gummihammer Samleprofilerne er kun beregnet til samling og fastgørelse af thermopladerne og må således ikke anvendes uden understøtning Snebelastning og vindtryk skal derfor bæres af en underliggende trækonstruktion Tilskæring af thermopladerne Tilskæring af pladerne kan foretages med en fintandet fuksvans eller med elsav, påmonteret en fintandet klinge Sørg for at pladerne ligger på et fast underlag, så kanten langs savskæret ikke splintres på grund af vibrationer På de følgende sider er der trin for trin vist, hvordan thermotaget monteres 7

8 1 2 Alu-samleprofilerne afkortes, således at de går min 40 mm ud i tagrenden og slutter 65 mm fra muren Alu-samleprofilerne skrues fast i midten af profilerne med rustfri stålskruer på spær eller lægter - alt efter konstruktionen 3 4 Samle- og sideprofilerne forsynes med gummilæber Gummilæberne monteres lettest ved, at de trækkes på sporet i samle- og sideprofilerne Husk at vende gummilæberne som vist på billedet Når alle alu-samleprofilerne er skruet fast skal der ovenpå mellemliggende spær eller lægter stiftes 8 mm tykke trælister Højden af trælisterne svarer til højden af alu-samleprofilen Herved kommer listerne op og understøtter tagpladerne 5 6 Thermopladerne afkortes således, at de ligger plant med forkanten af alu-samleprofilerne og slutter 25 mm fra muren Hvis der er kommet savspåner i kanalerne, skal disse blæses/suges rene Beskyttelsesfolien på pladerne fjernes, og bemærk at den side af pladerne, der er UV-beskyttet, skal vende opad (angivet på folien) Monter sellotape på forkanten af pladerne (tagrendeenden) 8

9 7 8 Monter butyl-tapen på den ende af pladerne, der går ind mod muren PVC-dæklisten bankes fast med en gummihammer Inden listen er slået fast helt ud til tagrenden, afkortes den således, at den slutter 30 mm fra enden af alu-profilen 9 10 Tryk vandnæseprofilerne på plads og fastgør dem med de rustfri skruer til samleprofilerne Siliconen lægges langs vandnæsen, for at tætne mellem pladerne og vandnæsen Husk at siliconen skal være syrefri Vandnæseprofilerne leveres i længderne 2200 mm, 3300 mm, 4400 mm, 5500 mm og 6600 mm Vandnæserne tilskæres og udstanses som vist på billedet for samle- og sideprofilerne Udstansningen foretages med en lille jernsav, idet der saves ned til sporet, hvorefter stykket brækkes af med en tang Drænhuller ø 5 mm bores på undersiden af vandnæseprofil pr 300 mm Med specialbor, som Deigaard udlåner gratis, bores et min 20 mm hul gennem tagpladen midt over en lægte eller et spær Hullet placeres midt mellem to lodrette ribber Spænd sikrings- og tætningsskiven fast med en fransk skrue Luk hullet i sikringsskiven ved at banke proppen i Husk at blæse spånerne bort, inden vandnæseprofilerne påsættes 9

10 Montering af inddækningsprofil Inddækningsprofilen monteres på muren, således at gummilæberne støder op mod PVC-dæklisterne Profilen skrues ind i muren og tætnes for oven og ved PVC-dæklisterne med silicone Montering af inddækningsgummi Inddækningsgummiet monteres på muren eller træ Butylbåndet monteres på pladerne parallelt med butyltapen og op over dæklisten Den frie ende af inddækningsgummiet trykkes herefter ned ovenpå butylbåndet Inddækningsgummiet skal uhindret kunne arbejde 25 mm i pladernes længderetning 10

11 Systemoversigt Samle- og sideprofiler for 2-lags 10 mm Thermoflex Sideprofil Samleprofil Samle- og sideprofiler for 3-lags 16 mm Thermoflex Sideprofil Samleprofil Samle- og sideprofiler for 6-lags 16 mm Thermoflex med K-/X-STRUKTUR Sideprofil Samleprofil

12 Samle- og sideprofiler for 6-lags 25 mm Thermoflex med K-/X-STRUKTUR Sideprofil Samleprofil Samle- og sideprofiler for 6-lags 32 mm Thermoflex med K-/X-STRUKTUR Sideprofil Samleprofil Vandnæse til 2-lags 10 mm Thermoflex Vandnæse, aluminium Monteres på forkant ved tagrende Vandnæse til 3-lags 16 mm Thermoflex og 6-lags 16 mm Thermoflex med K-/X-STRUKTUR Vandnæse til 6-lags 25 mm Thermoflex med K-/X-STRUKTUR Vandnæse, aluminium Monteres på forkant ved tagrende Vandnæse til 6-lags 32 mm Thermoflex Vandnæse, aluminium Monteres på forkant ved tagrende Vandnæse, aluminium Monteres på forkant ved tagrende Sikringsskive for: 2-lags 10 mm 3-lags 16 mm 6-lags med K-/X-STRUKTUR 16 mm Sikringsskive mod opadrettede vindkræfter Polymid (Nylon), diameter 50 mm med tætningsring og varmgalvaniseret fransk skrue Der benyttes specialbor, som udlånes gratis 12

13 Rengøringsvejledning Efter montering Efter montering af THERMOFLEX fjernes al beskyttelsefolie fra pladerne Eventuelle pletter af fedt, snavs eller lignende på THERMOFLEX kan fjernes med en blød bomuldsklud fugtet med sæbevand Efter denne rensning spules pladerne med rent vand Almindelig rengøring Til almindelig rengøring af THERMOFLEX benyttes varmt sæbevand eller stærkt fortyndede opløsninger af milde rengøringsmidler Indvendig bør benyttes en blød svamp eller en bomuldsklud, hvorimod der udvendigt kan anvendes en svaber påsat en blød svamp Rengøringen afsluttes med en afvaskning med rent vand Afmontering af pladerne Hvis det på et tidspunkt på grund af konstruktionsmæssige ændringer eller lignende skulle blive nødvendigt at afmontere pladerne, skal man huske at mærke den coatede overside med»op«dette for at sikre, at pladerne ved genopsætningen fortsat vender den coatede side opad Under oplagring af de nedtagne plader må disse ikke lægges direkte ovenpå hinanden eller direkte på fugtige overflader som feks græs Bemærk! Rengøringsmidler eller lignende, der normalt anbefales at kunne anvendes til massive polycarbonat plader, er ikke nødvendigvis anvendelige på THERMOFLEXs coatede overflade Anvend ikke slibende eller stærkt alkaliske rengøringsmidler på pladerne Brug ikke barberblade, knive eller lignende i forbindelse med rengøringen Anvend ikke andre rengøringsmidler eller kemikalier end de anbefalede For yderligere oplysninger kontakt venligst Deigaard Plastic 13

14 Tekniske data for Thermoflex Pladetype 2-lag 3-lag 6-lags K/X-STRUKTUR 6-lags K/X-STRUKTUR Pladetykkelse 10 mm 16 mm 16 mm 25 mm 32 mm 25 mm Farve KLAR KLAR KLAR KLAR HEAT OPAL OPAL OPAL OPAL OPAL STOP Pladebredde (mm) Pladelængde (mm) Centerafstand mellem alu-profiler (mm) Vægt (g/m 2 ) Lystransmission (%) 44 Klare Opale K-værdi (W/m 2 K) 3,0 3,0 2,3 2,3 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,4 1,5 Termisk udvidelseskoefficient (mm/m C) 0,07 Brugstemperatur uden belastning ( C) -40/

15 Reklamationsbestemmelser for THERMOFLEX 1 På THERMOFLEX plader ydes en 10 års reklamationsret med hensyn til de under punkt A og B omtalte egenskaber Reklamationsperioden regnes fra distributørens salgsdato A Vejrbestandighed Den 10 års reklamationsret ydes i følgende tilfælde: Hvis gulningsindekset, målt efter ASTM D , i løbet af en 10-års perioden ændres med mere end 10 delta, sammenlignet med den oprindelige værdi Hvis lystransmissionen, målt efter ASTM D , i løbet af 10-års perioden mindskes med mere end 6%, sammenlignet med den oprindelige værdi Ændring af gulningsindeks og lystransmission som følge af snavs, ridser og beskadigelser er ikke omfattet af reklamationsretten B Brud Den 10 års reklamationsret ydes i følgende tilfælde: Hvis der i løbet af 10-års perioden opstår brud som en direkte følge af vejrligets påvirkning, herunder slagpåvirkning af hagl Rammerne for reklamationsretten er en hagl simulator test, udviklet af KRI-TNO (Delft i Holland) Reklamationsretten ydes, hvis der efter denne test opstår brud, når pladerne påvirkes af kunstige haglpartikler indtil 20 mm, der rammer overfladen med hastigheder op til 21 m/sec Reklamationsretten dækker ikke for brud, opstået af andre årsager, hvad enten de er forsætlige eller hændelige 2 Betingelser og forudsætninger for reklamationsretten: a) Reklamationsretten kan kun gøres gældende for plader, som er behandlet, monteret og rengjort i overensstemmelse med de anvisninger, der er givet i Byggevejledningen og Rengøringsvejledningen for THERMOFLEX, og som ikke har været udsat for kemikalieangreb b) THERMOFLEX er på den ene side beskyttet mod vejrligets nedbrydelige påvirkning og den ultraviolette bestråling fra sollyset (UVbestråling) Reklamationsretten kan derfor kun gøres gældende i de tilfælde, hvor pladerne er monteret, så alene denne side er udsat for vejrligets nedbrydende påvirkning og solens UV-bestråling Vejrligsbeskyttelsen yder ingen speciel beskyttelse mod ridser Reklamationsretten gælder derfor kun for ridsefrie plader, og den dækker ikke slid og ridser c) Reklamationsretten er begrænset til at omfatte THERMOFLEX, hvis tykkelse er 6 mm eller derudover Den dækker farverne klar, opal og solar bronze i skrå, lodrette eller koldbuede konstruktioner 3 Enhver reklamation skal fremsættes straks efter defektens opståen og skal være fremme inden reklamationsperiodens udløb Reklamationer skal fremsættes til forhandleren eller direkte til distributøren sammen med salgskvittering, købers navn og adresse, salgsdato samt produkttype og mængde Den, der påberåber sig reklamationsretten, skal godtgøre, at foranståenden betingelser er opfyldt og skal give adgang til besigtigelse på stedet 4 Ansvar Hvis en reklamation, der er indgivet indenfor reklamationsperioden, er berettiget, leveres uden beregning et antal plane THERMOFLEX plader, svarende til antallet af mangelbehæftede plader Hvis det ikke er muligt indenfor en rimelig periode at levere et sådant antal plader, tilbagebetales den oprindelige købesum for pladerne HERUDOVER YDES DER IKKE ERSTATNING FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER TAB EJ HELLER FOR OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED UDSKIFTNING AF PLADER Nærværende reklamationsbestemmelser er gældende for Thermoflex plader leveret efter 1 januar 1998

16 Deigaard Plastic har 50 års erfaring med salg og forarbejdning af plastic Vi lægger vægt på kvalitet, service og faglig korrekt betjening Vi har et stort leveringsprogram i thermoplader med alt i tilbehør til fagmæssig korrekt montering Vi er lagerførende og leverer derfor hurtigt over hele landet direkte til dig - fragtfrit ved rimeligt kvantum Køb direkte på Deigaard Plastic a/s Blomstervej Tilst - Århus Tlf Fax Homepage: wwwdeigaard-plasticdk CODEX TRYK Århus

Scandilight Thermo tag - markedets bedste og billigste løsning

Scandilight Thermo tag - markedets bedste og billigste løsning Scandilight Thermo tag Scandilight Thermo tag - markedets bedste og billigste løsning PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER Den energirigtige løsning Scandilight Thermo tag består af klare

Læs mere

Trapez- og bølgeplader

Trapez- og bølgeplader Trapez- og bølgeplader SUNLUX Sinus Onduline OnduVilla RODENA og SUNLUX trapez- og ovenlysplader Om RIAS Vi er blandt Danmarks førende udbydere af termotage, trapezplader, tagrender mv. Vi har mere end

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade DS Montagevejledning DS Trapez stålplader til tag og facade DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse s. DS Overfladebeskrivelse

Læs mere

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING. Tag og facade med DS Sinus stålplader. Montagevejledning. DS Sinus

MONTAGEVEJLEDNING. Tag og facade med DS Sinus stålplader. Montagevejledning. DS Sinus Juni 00 Montagevejledning Tag og facade med DS Sinus stålplader Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Detaljer Vedligeholdelse MONTAGEVEJLEDNING DS Sinus Montering af DS Sinus stålplader på tag

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

Til terrasser, udestuer og vinterhaver

Til terrasser, udestuer og vinterhaver Fastlock Multi Arbejdsvejledning SfB: (47)Nn6 Til terrasser, udestuer og vinterhaver Den første plade lægges op, fæstnes på yderspær med sidebeslag og på øvrige spær med aluspændskive som ovenfor. Næste

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning Tagbogen Til byggefolk der skal lægge Icopal tag Vi beskytter din bygning Icopal Tagbog Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne

Læs mere

Fri udsigt til himlen

Fri udsigt til himlen SLVRNSND TAG OVR TRRASSN: Fri udsigt til himlen De klare plader over terrassen bliver ikke grimme med tiden. Tværtimod renser de sig selv, fordi vand fra husets tag render ned over dem, samtidig med at

Læs mere

Monteringsvejledning. Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen minimal vedligeholdelse

Monteringsvejledning. Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Monteringsvejledning Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Monteringsvejledning Denne monteringsvejledning er lavet til dig der har truffet det rigtige valg,

Læs mere

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre 40 super tips Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre Der er fif, der er tricks, og så er der de dér supertips, som virkelig gør en forskel. Som gør arbejdet mange gange lettere, giver bedre resultater og fjerner

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Decra. Monteringsvejledning

Decra. Monteringsvejledning Decra Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse detaljer før du går i gang 03 sikkerhed og arbejdsmiljø 03 decra 04 sortiment 05 sortimentsoversigt tilbehør 06 værktøj 08 søm og skruer 09 tagfladen 10 l

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk Panorama & panorama xl Pejseindsats Opstillings og Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk 130523_01DK Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten Indholdsfortegnelse 6 26 Før du starter 4 Sundhed

Læs mere

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel Brugsanvisning for: Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel VIGTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER VOGNEN! Disse

Læs mere