Aasum Sogneblad. Nr September, oktober og november årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aasum Sogneblad. Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang"

Transkript

1 Aasum Sogneblad Nr September, oktober og november årgang

2 Indhold i dette nummer: Nyt fra redaktionen Side 3 Fra kirken Side 4 Aasum Sogns Beboerforening Side 14 Arrangementer i Seden Side 16 Aktivitetskalender Side 18 Interview Side 22 Lokalhistorisk Arkiv Side 28 Seden Skole Side 30 Idrætsforeningen Side 33 Adresseliste Side 35 Bladet udgives af: Aasum Sogns Menighedsråd, Aasum Sogns Beboerforening, Aasum Bylaug og Aasum Idrætsforening. Redaktionsudvalget: Hjalmar Reitz, Fichstræde 2, tlf (ansvarshavende) Sinnet Bunde, Væverstræde 3, tlf Per Lind-Thomsen, Walthervænget 6, tlf Redaktionens adresse: Annoncer: Alex Hold, Åsum Bygade 4, tlf Poul Poulsen, Gartnervænget 17, tlf Deadline for næste nummer, der udkommer til december 2009, er d. 3. november Indlæg optages i bladet i det omfang, der er plads (udskydes evt. til næste nummer). Stof, der bringes i bladet, er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens meninger eller holdninger. Forsidebillede: Ved engen (foto: Lone Bangsgaard)

3 Nyt fra redaktionen Mindeord Tidligere redaktionsmedlem på Aasum Sogneblad, Frederik Bülow Christensen er efter længere tids sygdom afgået ved døden. Frederik bosatte sig for knap 5 år siden i Aasum og blev med sit venlige, humoristiske og medmenneskelige væsen hurtigt integreret i landsbyen. Frederik var i en periode medlem af Aasum Sogneblads redaktion, og han har været en flittig fotograf for bladet. Æret være Frederiks minde. Per Lind-Thomsen Hjalmar Reitz Aasum Sogneblad har fået ny skribent Ina Lykke Schmidt, der læser på Syddansk universitet i Odense, vil fremover skrive artikler, portrætter og lignende til Aasum Sogneblad. Ina er født og opvokset i Aasum og har derved en del lokalkendskab. Redaktionen byder Ina velkommen til et forhåbentlig positivt og frugtbart samarbejde. Læs Inas interview med sognepræst Maria-Louize Helbo side 22. Alle kan skrive Alle er velkomne til at skrive til bladet. Det kan være små historier, digte eller andet. Bladet indeholder jo aktuelt stof, men vi vil også gerne have et lille lager af indlæg fra læserne, der kan sættes i bladet, når det redaktionelt passer ind.

4 Præsten har ordet Hvad sker der i Seden? Seden Sogn har oplevet det forbløffende siden midten af maj måned at være uden menighedsråd. Forløbet har været udmærket beskrevet i en enkel artikel i Fyens Stiftstidende, og derfor er der ingen grund til at gøre mere ud af det. Arbejdet omkring kirken er blevet udført uanfægtet med gudstjenester, dåb, bryllupper og begravelser, ligesom alle sager store som små er blevet ekspederet fra kirkekontoret. Kirkegården er blevet passet, og hele det kirkelige område er i bedste gænge. Personalet får deres løn, og nyanskaffelser og forbedringer er blevet foretaget inden for det lagte budget. Det er gået rigtigt fint, og man fristes til at ønske, det kunne fortsætte således, hvor de ansatte fagfolk selv kunne bestemme over deres arbejdsområde, arbejdets tilrettelæggelse og udførelse i praksis. Men den går ikke efter loven. De kirkelige love påbyder et menighedsråd, og vi kan ikke på egen hånd bruge penge f. eks. på store restaureringer eller nyanskaffelser eller søge provstiet om bevillinger til det følgende år. Dette er en opgave for menighedsrådet, idet det er økonomisk ansvarlig for kirkens drift. Hertil kommer, at vi har en Folkekirke, hvor grundtanken er, at kirkens lokale anliggende skal styres af sognets egne folk. De skal ikke

5 bare stå for økonomien, men også være primus motor i de øvrige kirkelige aktiviteter som foredragsaftener, musikarrangementer, koncerter og deslige. Derfor er det vigtigt, at vi har et menighedsråd også i Seden. Biskoppen har således forordnet et såkaldt suppleringsvalg med valgdatoen fastlagt til den 20. okt. Provstiet fungerer som valgbestyrelse med provsten som formand. Forud går et orienteringmøde den 25. august. Her vil provsten være til stede og orientere om menighedsrådsvalget og reglerne herfor. Samtidigt vil man, hvis enighed herom opnåes, fortsætte aftenen med et opstillingsmøde, hvor man blandt de fremmødte prøver at lave en liste med mulige kandidater. Der skal bruges otte ialt. Hertil kommer stillere og suppleanter altsammen efter nærmere regler. Hvis der ikke fremkommer andre lister inden valget, anses denne liste for valgt. Det er det, som kaldes aftalevalg eller fredsvalg. Vi håber i Seden at kunne samle folk til et nyt menighedsråd, så kirke og sogn igen vil kunne fungere efter de demokratiske regler, som også gælder for kirken. Nils Holger Ellekilde Sognepræst

6 Siden sidst Døbte 24. maj 2009 Johan Wessmann Andersen, Ved Møllen maj 2009 Roberta Louise Brandt-Madsen, Duedalen juni 2009 Gry Johanne Ahrenst Weiss, Åsumvej 679 A 21. juni 2009 Nicklas Sundahl Sørensen, Åsumvej juni 2009 Hannah Elisabeth Kingo Berg, Staupudevej juni 2009 Jennifer Sally Phumakrieo, Hvenekildeløkken august 2009 Anton Nelleborg Knudsen, Biskorupvej august 2009 Asger Thorarinsson Zeuthen, Skovhaven 142 Vielse, kirkelig velsignelse 4. juli 2009 Anja Hauge Larsen og Michael Holm Larsen, Slagenvej 3 4. juli 2009 Gitte Bering Kamper og Jan Gustav Rasmussen, Åsumvej august 2009 Janne Hansen og Michael Hansen, Øksnebjergvej august 2009 Tina Bukdahl Brask og Henrik Hansen, Strandvejen 11 Døde, begravede, bisatte. 6. juni 2009 Bob Briand Kyrik, Grevenlundsvej 20 A 30. juni 2009 Anders Lohmann, Rytterkasernen 9 B 12. august 2009 Frederik Bülow Christensen, Væverstræde august 2009 Margrethe Hansen, tidl. Snedkerstræde 5

7 Nyt fra Menighedsrådet Siden omtalen i blad nr. 31 om kirkegårdsreguleringer er kirkegården blevet gennemgået, og der er sendt breve ud til ca. 60 gravstedsindeshavere med spørgsmål om deres indstilling til gravstedes fremtid. Af svarene fremgår, at der er stor forståelse for både betaling og praktiske forhold på kirkegården. Vi anbefaler at komme d. 23. sep. til sogneaftenen med provsten, men selvfølgelig kan man også altid henvende sig til graveren med spørgsmål om kirkegården. Kirkegårdsudvalget Malekonkurrencen Sommerens store malekonkurrence er nu slut, og vi glæder os meget til at byde velkommen i kirken til fernisering. Det vil foregå i Aasum Kirke søndag d. 13. september kl Her vil vinderbillederne i de forskellige kategorier blive offentliggjort og belønnet. Så hvis du vil se, hvordan aasumboerne oplever Aasum med pensel og farver, så gå ikke glip af denne hyggelige eftermiddag i kirken.

8 Gudstjenester i Seden og Aasum September Seden Aasum Søndag den 6. kl kl s.e.trin. NHE NHE Kirkekaffe Søndag den 13. kl kl s.e.trin. MLH MLH Søndag den 20. kl kl s.e.trin. Høstgudstj. Høstgudstj. MLH MLH Søndag den 27. kl kl s.e.trin. MLH MLH Oktober Søndag den 4. kl kl s.e.trin. MLH MLH Kirkekaffe Søndag den 11. kl kl s.e.trin. NHE NHE Onsdag den 14. kl Fyraftensgudstjeneste NHE Søndag den 18. kl kirkebil 19.s.e.trin. NHE til Seden Kirkebil bestilles fredag inden kl.12 tlf.:

9 Gudstjenester i Seden og Aasum Seden Aasum Søndag den 25. kl kl s.e.trin. MLH MLH November Søndag den 1. kl kl Alle helgens dag MLH MLH Søndag den 8. kl kl s.e.trin. NHE NHE Onsdag den 11. kl Fyraftensgudstjeneste MLH Søndag den 15. kl Kirkebil 23.s.e.trin. MLH til Seden Kirkekaffe Søndag den 22. Kirkebil kl Sidste s. i kirkeåret til Åsum NHE Søndag den 29. kl kl l. s. i advent MLH MLH December Søndag den 6. kl kl s. i advent NHE NHE NHE Nils Holger Ellekilde MLH Maria-Louize Helbo

10 Næste års konfirmationer Nu til september starter konfirmandundervisningen igen. Hvert år ved denne tid tænker vi præster på, at konfirmandernes alder er helt forkert. Det, som vi stiller op med i undervisningen, er en refleksion over livets store spørgsmål, og hvad vores kristne tro her har at sige til os. Hvorfra hvorhen og hvorfor. Men det er man fuldstændig ligeglad med, når man er år. Så er man lige i starten af puberteten, og det er meget mere spændende at lave sjov med pigerne end at diskutere bibelens skabelsesmyte over for Darwins evolutionslære. Kunne man skubbe lidt til hende, som man syntes er så sød, så hun lægger mærke til en, så et det dagens højdepunkt og ikke præstens gennemgang af fadervor. Nogle sogne andre steder i landet har man konfirmanderne i 8. klasse, og de bliver således konfirmeret et år senere. Det kunne være virkeligt godt, men det støder sammen med skolens planlægning, hvor man i 8. klasse og 9. klasse har en række valgfag og tilvalgsfag, som bryder klasserne op gør skemalægningen noget mere kompliceret. Og vi ved kirken ville have sværere ved at få børnene i samlet flok. Derfor fortsætter vi lidt endnu i den gamle tradition, hvor børnene undervises og konfirmeres i 7. klasse. Datoerne for de næste fem år er tidligere offentliggjort her i bladet, men repeteres her A-klassen St. Bededag den 30. april kl B-klassen Søndag den 2. maj kl C-klassen Søndag den 9. maj kl

11 2011 A-klassen St. Bededag den 20. maj kl B-klassen søndag den 15. maj kl C-klassen søndag den 22. maj kl A-klassen St. bededag den 4. maj kl B-klassen søndag den 6. maj kl C-klassen søndag den 13. maj kl A-klassen St. bededag den 26. april kl B-klassen søndag den 28. april kl C-klassen søndag den 5. maj kl A-klassen St. bededag den 16. maj kl B-klassen søndag den 18. maj kl C- klassen søndag den 11. maj kl Klasserne er alle på Seden skole. Udensogns børn, som går i disse klasser er velkomne både til undervisning og til konfirmation i vore kirker. Det nye hold i år Der arrangeres velkomstaftener i præstegården efter sommerferien, og den egentlige tilmelding foregår der. Der udsendes indbydelser gennem både Seden Skole og sognets øvrige skoler. Børn med bopæl i Seden og Aasum sogne, men som går på skoler inde i Odense, kan også blive konfirmeret her. Normalt går de til præst sammen med deres klasse, men ønskes de konfirmeret her, er dette også muligt. Og til sidst: Hvis den til klassen udmeldte dato kolliderer med andre konfirmationer i familien, fætre eller kusiners f. eks, så kan enkelte flytninger til en anden klasse godt finde sted, men i begrænset omfang og kun efter aftale med kirkekontoret og præsten. Sognepræst Nils Holger Ellekilde

12 Sogneaftener i Rytterskolen Onsdag d. 23. september kl Provst Paw Kingo Andersen vil fortælle om de praktiske og administrative forhold omkring strukturering og drift af kirkegårde. Naturligvis med særlig henblik på Aasum Kirkegård. Der vil blive lejlighed til at tage aktuelle spørgsmål op i forbindelse med det udsendte brev til indehavere af gravsteder, der er udløbet. Onsdag d. 28. oktober kl Der vil være "syng sammen" aften i Rytterskolen. Kirkesanger Niels Kryger og sognepræst Maria-Louize Helbo vil synge et blandet repertoire akkompagneret af kirkens organist Hans Brehm. Der vil være små fortællinger til sangene og mulighed for masser af fællessang undervejs. Så medbring godt humør og sangglæde til en aften i musikkens fantastiske fællesskab. Onsdag d. 18. november kl Italiensk for begyndere er overskriften til denne aften med fremvisning og beskrivelse af besnærende italiensk mad. Luca Barbisan, Lunden, vil fortælle om indholdet af den buffet med italienske specialiteter, han stiller op, og han fortæller lidt om sig selv. Måske det også udvikler sig til en smagsmæssig oplevelse!

13 Tirsdagscaféer Tirsdag d. 6. oktober kl Museumschef Torben Grøngård Jeppesen i Odense har lagt et stort arbejde i at følge de danske, der udvandrede til USA. Omkring 11 mill. dér har skandinaviske rødder. Hvordan de har klaret sig? Det er 3. og 4. generation, om deres nuværende sociale og økonomiske forhold. Ligner de stadig os, eller er de fuldstændig blevet amerikanere? Tirsdag d. 3. november kl Noget om fynbolune. Johannes Esbech, tidligere præst i Marslev vil beskrive det lune, der er i fynboer. Tirsdag d. 1. december kl Julestue ved Maria-Louize Helbo og Hans Brehm. Vi vil med indlagt bankospil prøve at leve op til tidligere års hyggelige adventsstemning.

14 Markedsdag Lørdag d. 26. september 2009 kl ved Rytterskolen. Beboerforeningen afholder igen i år den årlige markedsdag. Beboerforeningen vil opstille den nyindkøbte æblepresser, så der igen i år er mulighed for at lave most af medbragte æbler. Stadepladsen er gratis og forbeholdt lokale. Man er dermed også ansvarlig for at sætte bod op og ligeledes at rydde pladsen. Kun fantasien sætter grænser for, hvad der kan være af boder! Så kom med det du/i har. Alle er velkomne nye som gamle! Tilmelding til Stadeplads: Bente B. Knudsen På gensyn - Beboerforeningen. Lokalhistorisk arkiv laver samtidig en lille udstilling med gammelt legetøj i Rytterskolen.

15 NYT FRA TRAFIKUDVALGET. v/ Poul Poulsen Odense Kommune har udført trafiktællinger på: Staupudevej, Ryttervejen, Åsum Bygade. Tællingerne er udført ved hjælp af slanger samt for Åsum Bygades vedkommende en manuel optælling. Vi har rykket Odense Kommune for tallene og bedt om et møde, som vi håber kan finde sted i slutningen af august. 10. Petanqueturnering afholdt Så er den 10'ende Aasum Open afviklet i god ro og orden. Der var 22 aktive spillere. Vindere blev: Grethe, Oliver og Salvator.

16 Arrangementer i Seden NYE SALMER - HVAD ER DET NU FOR NOGET? Sogneaften. Torsdag den 17. september kl i konfirmandstuen v/kirkesanger Poul Erik Jørgensen Et causeri over nyere dansk salmedigtning og komposition. Kom og syng med. Få lært et par salmer, du ikke kendte i forvejen. Organist Hans Brehm og medlemmer af Seden-Aasum kirkekor hjælper os. Hvad enten du er vant til at komme i kirken eller kun besøger den ved særlige lejligheder, er du ung eller gammel, så kom og syng med også på det nyeste. TRO, OVERTRO ELLER FUP Konfirmandaften i præstegården TIRSDAG DEN 20 oktober kl Alle tre konfirmandhold samles denne aften til et spændende og lærerigt arrangement om pendulering, ånden i glasset, clairvoyance og meget mere. Foredragsholderen holdes hemmeligt, så de ikke checker ham ud på face book. Arrangeret af præsterne. Nils Holger Ellekilde og Maria-Louize Helbo

17 Tlf ÅSUM BYGADE ODENSE NØ TLE FAX Ryttervejen Odense NØ Tlf.: Fax.: Tlf Mobil MURERMESTER Hardy Clausen Eftf. ApS Engtoften Agedrup Tlf LUNDEN 10 AASUM 5320 AGEDRUP Tlf Fax

18 Aktivitetskalender for Aasum Sogn September tirsdag Gymnastik begynder Badminton begynder torsdag Lokalhistorisk arkiv åbent søndag 9.00 Gudstjeneste NHE søndag Gudstjeneste MLH Malekonkurrence i kirken søndag Høstgudstjeneste MLH onsdag Sogneaften, Paw Kingo Andersen torsdag Menighedsrådsmøde søndag Gudstjeneste MLH Oktober torsdag Lokalhistorisk arkiv åbent søndag 9.30 Gudstjeneste MLH tirsdag Tirsdagscafe, Torben Grøngaard søndag Gudstjeneste NHE onsdag Fyraftensgudstjeneste NHE søndag Kirkebil til Seden mandag Lancier begynder søndag Gudstjeneste MLH onsdag Andespil, idrætsforeningen Sogneaften, musik torsdag Menighedsrådsmøde

19 Aktivitetskalender for Aasum Sogn November søndag Gudstjeneste MLH tirsdag Tirsdagscafe, Johannes Esbech torsdag Lokalhistorisk arkiv åbent søndag Gudstjeneste NHE onsdag Fyraftensgudstjeneste MLH søndag Kirkebil til Seden onsdag Sogneaften, italiensk mad torsdag Menighedsrådsmøde søndag Gudstjeneste NHE Andespil, idrætsforeningn søndag 9.30 Gudstjeneste MLH December tirsdag Tirsdagscafe, julestue torsdag Lokalhistorisk arkiv åbent søndag Gudstjeneste NHE Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet Ta ud og hæng op Fodboldkampe er nævnt på side 33.

20 AL VOGNMANDSKØRSEL UDFØRES FORDI INGENTING KOMMER AF SIG SELV Ring Mobil Kranbil 8-35 t. /m kran m/u grab 3-4 akslet lastbiler m/u kærre - kærretræk m/u kran Sættevogn t. /m kran m/u fly jib Salg af al slags: grus-sten-muldjord-strandsand - flis-knust beton-pigsten-brosten m.v. OKSEKØD SÆLGES Oksekød i halve eller kvarte dyr, slagtet og udskåret efter eget ønske Nærmere oplysninger Tlf Hanne & Viggo Føns

21 Tlf Privat Fax EL-FIRMAET KAY CHRISTENSEN v/ Preben V. Christensen SMEDEJERN Altaner - Gelændere Trapper - Lamper Porte - Møbler Ejlskovsgade Odense C Tlf Alt indenfor: VAND VARME SANITET V/ Peter Henriksen Windelsvej Odense C

22 Sognepræst Maria-Louize Veronica Helbo (26) synes, det er vigtigt at omgive sig med mennesker, der giver én positiv energi. Smilepræsten Tekst og foto: Ina Lykke Schmidt - Noget af det første der gik op for mig, da jeg blev præst, var hvor vigtigt en person, præsten var for et sogn. Det havde jeg slet ikke tænkt over tidligere, at man på den måde bliver en offentlig person. Og det er jeg selvfølgelig glad for, forudsat at I kan lide mig. Maria smiler sit altid varme og finurlige smil. Vi sidder i den ene af hendes lyse stuer med havedøren åben ud til terrassen. - Det bedste ved jobbet som præst er det livsbekræftende, der ligger i det. Jeg elsker jo mødet med mennesker, og det er meget det, det handler om. Det favner alle aspekter af livet både de gode og mindre gode, og det synes jeg er godt. - Og folk har været meget søde til at give deres mening til kende overfor mig og mit arbejde. Det må være fordi, det har en betydning for deres liv. Det er godt at fornemme, at det har en vigtighed, det man laver. Maria blev ringet op af biskoppen i juni sidste år og blev tilbudt vikariatet som præst i Seden og Aasum. Da var det et år siden, at hun var færdig som kandidat i teologi. - Undervejs i studiet tænkte jeg, at det ikke var så farligt at blive præst, men det er ikke sådan, at jeg tænkte, at det kun var det, jeg kunne blive. - Hvad skulle du ellers have været? - Jamen altså, så er der ikke tvivl om, at jeg skulle have været et eller andet, der havde med musik eller teater at gøre. Så skulle jeg skrive nogle bøger. Eller også skulle jeg være træningsdut i et fitnesscenter.

23

24 - Hvad siger din familie og venner så til, at du er blevet præst? - De synes, det er sjovt og sejt. Og de synes jo, det er lidt pudsigt, der var ikke rigtig nogen, der havde regnet med det. Selv om religiøse samtaler ikke er det, Maria har flest af med familie og venner, så er der ingen tvivl om, at hun har gjort sig mange overvejelser om det at være præst. - En god præst er i mine øjne, én der er synlig og tager del i sognets liv, og det er én, der er til at tale med, én der formidler nogle ting i kirken i enhver sammenhæng, som giver mening for livet i dag. Så er det én, der tror på næstekærlighed. - Hvor bogstaveligt skal man tro på Biblen som præst? - Jamen det er der jo sikkert delte meninger om. Vi er nødt til at se Det Gamle Testamente som forklaringsfortællinger, altså som mytologi. Man skal aldrig tro på noget bogstaveligt. Jesus kunne ikke have heddet Guds lam på Grønland, så havde han jo heddet Guds lille sælunge. - Man skal tro på det glædelige budskab i Det Nye Testamente, men man er nødt til at tage i betragtning, at historien er skrevet ned lang tid efter begivenhederne. Så er det klart, det er blevet ændret. Når du nu går hjem og fortæller, hvad jeg har sagt her, så er det allerede blevet ændret lidt. Men man skal bestemt tro på budskaberne. - Er der noget præster ikke kan gøre? - Jeg ville ikke drikke mig fuld til en sogneaften og slingre ned ad Åsum Bygade. Og så skal præsten heller ikke løbe med sladder ude i sognene. Jeg stod i billetsalget i revyen i går, og så kom der en dame hen og sagde, at hun havde hørt et rygte om, at jeg var stoppet som præst. - Når det så er sagt, så er vi alle fejlbarlige, hvilket også betyder, at man ikke til fulde kan forvente, at præster ikke også fejler en gang i mellem.

25 Maria mener, at noget af det vigtigste ved kristendommen er, at den giver plads til menneskers fejlbarlighed. - Det er vigtigt i enhver tro og livsopfattelse, at man ikke tror, at noget er perfekt, at man ikke tror, man selv er perfekt. Hendes yndlingssted i Biblen afspejler også denne tankegang. Det er Paulus, der siger, at: Det gode som jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde som jeg ikke vil, det gør jeg. - Nogen gange kommer vi til at såre en person, det vil vi ikke, men vi gør det alligevel. Lige så snart man har accepteret, at det gode jeg vil, det gør jeg bare ikke altid, så kan man lettere, når man står i situationen en anden gang, gøre det anderledes. - Men der ligger en trøst i at vide, at Gud elsker dig på trods. Selv, når vi ikke kan holde os selv ud, er der den dér forsikring om, at du er god nok, som du er. Gud har den evige kærlighed. - Elsker Gud også dem, der ikke tror? - Altså, ja! - Du har ikke svært ved at forstå folk, der ikke tror på Gud? - Næj. Jeg forstår dem som de mennesker, de er, med det liv og det værdigrundlag, de har skabt. Jeg forsøger at møde hvert menneske med respekt, derfor blander jeg mig ikke i, hvis de synes, at livet kan give mening uden Gud. Jeg kan godt skelne personen fra religionen. - Kan man lære at tro på Gud? - Det tror jeg næppe. Det er sådan lidt ligesom med kærligheden, man kan heller ikke sige, at kl. 12 i morgen, vil jeg være forelsket. Det er noget udefrakommende, der skal sætte sig i os, for at sådan noget som tro og kærlighed finder vej til vores liv. Man kan sikkert inkorporere Gud mere i sit liv i håb om, at han skal have en anden betydning i livet, men om det fører tro med sig, kan jeg ikke svare på.

26 Hvis du beder Maria definere Gud, svarer hun: Gud er kærlighed. - Men du snakker om Gud som en han, har Gud et køn? - Jeg har altid se Gud som en mand, fordi han er far til Jesus. Jeg er ikke fan af, at man skal skrive han/hun. Jeg er ikke i nærheden af at være feministisk, så man behøver ikke lave et politisk korrekt køn til Gud. - Så der er ikke noget med Gud hun er neger? - Nej, den køber jeg ikke. Jeg kunne ikke være mere ligeglad. - Hvordan forener du tanken om Gud med alt det onde, der sker i verden, folkemord, totur, voldtægt? - Det er menneskers vilje, der sker, ikke Guds. Gud griber ikke ind i verden, det stoppede han med, da han havde sendt sin søn. - Hvordan kan det så give mening at bede til Gud, hvis han ikke kan hjælpe alligevel? - Fordi troen også er troen på, at det umulige kan blive muligt. Og så ligger der en form for trøst og forløsning alene i det at bede. Bønnen er en god form for metakommunikation. - Beder du til Gud, når du er alene? - Ja, altså, det gør jeg af og til. - Er der noget, der er for småt at bede til Gud om? - Nej, nej på ingen måde. Hvad angår helvede og dommedag, er det ikke noget Maria beskæftiger sine tanker så meget med. For det første tror hun, at alle kommer det samme sted hen. For det andet vælger hun at rette fokus mod de positive ting i livet og at fokusere på at leve livet, mens det er her. - Jeg har altid syntes, at livet er fantastisk. Hver dag er en bekræftelse på at livet er stort. Og man skal ikke have mødt den livlige og smilende Maria mere end én gang for at vide, at hun virkelig mener dette. - Hvor får du din positive energi fra?

27 - Fra en tro på, at livet skal være godt, og at jeg helst vil være glad. Det er spild af tid at fokusere på ting, der er negative. Det er vigtigt, at man finder glæde i selv det mindste og det værste. - Hvordan får man sådan en god indstilling? - Enten er man nok kommet fra nogle gode rammer, og ellers beslutter man sig for, at livet er for kort til konflikter. Det koster for mange kræfter at omgive sig med folk, der dræner ens positive energi. Det er en beslutning, man er nødt til at træffe, at man vil være glad og have det godt. Man kan hurtigt finde tilbage til en god energi, hvis man er bevidst om at omgive sig med personer og ting, der gør livet godt. Det handler om at turde sortere i sit netværk. - Har du nogen forbilleder? - Ja, jeg synes, at de mennesker, der formår at lære af deres fejl og styre mod noget, der er bedre, og de mennesker, der formår at satse på det, de tror på, og ikke går på kompromis, de som brænder for det, de gør de er meget inspirerende. Og det kan være selv frøken Hansen nede på hjørnet, der lever sit liv sådan. - Hvad vil du ønske, at Gud siger til dig, når du engang ankommer til himlen? - Det klar t du sgu meget godt. - På fynsk? - He he ja, hvis det var fynsk, det jeg sae.

28 De fire Knud er. Lokalhistorisk Arkiv På skolebilledet fra Aasum Skole i 1926 ser man på forreste række 4 jævnaldrende Knud er. De 2 er fra Aasum og de 2 fra Rågelund, de 2 sidstnævnte oven i købet i familie. Den første fra venstre er Knud Julius Møllegård fra Aasumgård. Den næste er Knud Lohmann Hansen fra Solbakken. Den tredje er Knud Aage Larsen fra Rågelund, gården ude ved landevejen. Den næste på billedet er Rasmus fra Brydeland, men efter ham kommer den fjerde, nemlig Knud Christian Jørgensen fra Rågelund, gården nede bag ved. Ifølge Knud Aage Larsen havde de fire Knud er et hyggeligt og kammeratligt forhold i skoletiden og megen leg og morskab sammen. Knud Møllegårds søster Ester har tidligere fortalt, at de holdt Knudgilde, altså en komsammen forbeholdt der 4 Knud er. De 3 Knud er forblev ved landbruget hjemme på deres fædrene gårde, nemlig Knud Møllegård, Knud Lohmann og Knud Jørgensen. Knud Aage Larsen brød ud, violinen sejrede over landbruget. Vi kan træffe ham i Væverstræde i Aasum.

29 Historiens dag 7. juni 2009 En hilsen til Rågelund med tak for en interessant landsbyvandring i byen med rundvisning og beskrivelser af fortid og nutid Velkomst og orientering på Egetofte ved Hans Christensen. Bindingsværk på Stenagergård hos Ingrid og Erik Jensen Arkivernes dag 2009 Landsbyidyl ved Petrasminde, Viva og Lasses gård. Lokalhistorisk Arkiv laver udstilling i Rytterskolen om de forskellige foreninger, der er og har været i Aasum. Lørdag d. 14. november kl Søndag d. 15. november kl

30 SEDEN SKOLE EN SKOLE I UDVIKLING. Jeg vil i det følgende fortælle lidt om, hvad der i den seneste tid er sket på Seden Skole, og hvad der i kommende skoleår sker af nye tiltag. Det brede læringsbånd. Fra kommende skoleår indfører vi på Seden Skole udvidet skolegang for alle elever fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Børn & Ungeudvalget i Odense Kommune har vedtaget, at der på Seden Skole, og på 5 andre skoler i kommunen, skal etableres udvidet skolegang for de mindste, det betyder, at børnene skal gå i skole alle dage fra kl Det betyder til gengæld, at skolens fritidsordning først åbner kl , og at pædagogerne deltager i undervisningen i mellem 6-9 timer om ugen sammen med lærerne. Formålet er: At styrke undervisningen for alle børn i indskolingen, og gøre skolens undervisnings tilbud mere attraktivt og kvalitetsbærende. At udvikle samarbejdet mellem lærere og pædagoger og sikre, at børnene oplever forskellige måder at lære på. De mange faglige kompetencer kommer på den måde i spil i undervisningen. At samarbejdet mellem skole/sfo og hjemmet vil få endnu større sammenhæng. Det brede læringsbånd er foreløbigt et projekt, som løber over 3 år, og vi glæder os meget til at komme i gang og gøre skolehverdagen indholdsrig på læring og spændende oplevelser for børn og voksne. Dialogprojektet et spændende forældresamarbejde. Sidste skoleår var opstarten for et nyt projekt på Seden Skole, hvor vi sammen med 4 andre skoler, skulle sætte fokus på forældresamarbejdet. Sammen med fagkonsulenter fra Odense og København, skal vi over 4 år udvikle forældresamarbejdet til gavn for elevernes læringsresultater.

31 Formålet er, at lave forstyrrelser i forhold til den traditionelle måde vi udfører forældresamarbejdet på. Vanens magt er stor, og det forhindrer ofte, at der ikke gives plads til udvikling. Vi er selv opmærksomme på denne faldgrube, hvorfor vi synes, at det er relevant og spændende, om vi kan udvikle, forandre og tilføre forældresamarbejdet og måden at gøre det på, et kvalitetsløft til gavn for eleverne og deres læringsresultater. En klasse fra hver afdeling på skolen deltager, sammen med de respektive forældre, i projektet i kommende skoleår, og løbende bliver erfaringerne spredt ud til alle klasser på skolen de kommende år. Interarktiv whiteboard ny tavle i klassen. Som noget nyt har Odense Byråd bevilget penge til opsættelse af flere elektroniske tavler på skolen, så på nuværende tidspunkt har vi tavler i to klasselokaler og i vores nye natur & teknik lokale, som står klar her i august. Tavlen er en elektronisk tavle, der kan aktiveres med en speciel skrivepind, og desuden fremvise billeder og tekst fra projektor og computer.

32 Alle lærere har de sidste år fået udleveret en bærbar computer, med henblik på at integrere og benytte de elektroniske værktøjer i undervisningen, og samtidig øge elevernes kendskab og kunnen på itområdet. Vi håber, at denne udvikling vil fortsætte nogle år endnu, da det giver adgang til en masse edb-baseret og spændende undervisning. Jeg håber, at jeg med disse få ord har givet et billede af Seden Skole, som en skole i rivende udvikling, - en spændende og aktiv arbejdsplads for både børn og voksne. En skole, der de sidste 6 år, har oplevet et stort generationsskifte, hvor rigtig mange ansatte er gået på efterløn eller pension, og det vil fortsætte nogle år endnu. Hvor vi har kunnet fejre ikke mindre end fire 40 års jubilæer blandt lærere, og hvor der så gøres plads til rigtig mange unge lærere, med interesse og vilje til at fortsætte udviklingen af Seden Skole, så den lever op til de forventninger, der stilles udefra. Venlig hilsen Carsten Høyer Skoleleder Seden Skole Skolens nye pædagogisk leder, Jakob Due Andersen, bydes velkommen af skoleinspektør Carsten Høyer.

Aasum Sogneblad. Nr. 29 2008 September, oktober og november 2008 7. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 29 2008 September, oktober og november 2008 7. årgang Aasum Sogneblad Nr. 29 2008 September, oktober og november 2008 7. årgang Bladet udgives af: Aasum Sogns Menighedsråd, Aasum Sogns Beboerforening, Aasum Bylaug og Aasum Idrætsforening. Redaktionsudvalget:

Læs mere

Aasum Sogneblad. H.C. Andersen Skoven. Nr. 17 2005 november og december 2005 4. årgang. Foto: Frederik

Aasum Sogneblad. H.C. Andersen Skoven. Nr. 17 2005 november og december 2005 4. årgang. Foto: Frederik Aasum Sogneblad Nr. 17 2005 november og december 2005 4. årgang H.C. Andersen Skoven Foto: Frederik Indhold i dette nummer: Nyt fra redaktionen Side 3 Præsterne har ordet Side 4 Gudstjenester Side 6 Nyt

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 25 2007 Oktober, november og december 2007 6. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 25 2007 Oktober, november og december 2007 6. årgang Aasum Sogneblad Nr. 25 2007 Oktober, november og december 2007 6. årgang Indhold i dette nummer: Fra kirken Side 3 Aasum Sogns Beboerforening Side 14 Aktivitetskalender Side 16 Aasum Sogns Beboerforening

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 28 2008 Juni, juli og august 2008 7. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 28 2008 Juni, juli og august 2008 7. årgang Aasum Sogneblad Nr. 28 2008 Juni, juli og august 2008 7. årgang Bladet udgives af: Aasum Sogns Menighedsråd, Aasum Sogns Beboerforening, Aasum Bylaug og Aasum Idrætsforening. Redaktionsudvalget: Hjalmar

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 26 2008 Januar og februar 2008 7. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 26 2008 Januar og februar 2008 7. årgang Aasum Sogneblad Nr. 26 2008 Januar og februar 2008 7. årgang Indhold i dette nummer: Fra kirken Side 3 Aktiviteter i Seden Side 14 Aktivitetskalender Side 16 Aasum Sogns Beboerforening Side 20 Aasum Bylaug

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 10 2004 Juni, juli og august 2004 3. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 10 2004 Juni, juli og august 2004 3. årgang Aasum Sogneblad Nr. 10 2004 Juni, juli og august 2004 3. årgang Indhold i dette nummer: Meddelelser fra kirken Side 3 Aasum sang Side 12 Aktivitetskalender Side 14 Aasum Sogns Beboerforening Side 18 Læserbrev

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 24 2007 Juli, august og september 2007 6. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 24 2007 Juli, august og september 2007 6. årgang Aasum Sogneblad Nr. 24 2007 Juli, august og september 2007 6. årgang Indhold i dette nummer: Fra kirken Side 3 Aasum Sogns Beboerforening Side 14 Aktivitetskalender Side 18 Aasum Sogns Beboerforening fortsat

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Kirkenyt. Kirken har holdt i 600 år og skal løbende vedligeholdes. Malermester Chrisiong fra Åsum ses her i færd med at kalke det øverste af tårnet.

Kirkenyt. Kirken har holdt i 600 år og skal løbende vedligeholdes. Malermester Chrisiong fra Åsum ses her i færd med at kalke det øverste af tårnet. Kirkenyt Seden Sogn Årgang 59 Nr. 3 September, oktober og november 2013 Kirken har holdt i 600 år og skal løbende vedligeholdes. Malermester Chrisiong fra Åsum ses her i færd med at kalke det øverste af

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 16 2005 september og oktober 2005 4. årgang. Foto: Frederik

Aasum Sogneblad. Nr. 16 2005 september og oktober 2005 4. årgang. Foto: Frederik Aasum Sogneblad Nr. 16 2005 september og oktober 2005 4. årgang Foto: Frederik Indhold i dette nummer: Meddelelser fra kirken Side 3 Aasum Sogns Beboerforening Side 12 Arrangementer i Seden Side 14 Aktivitetskalender

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 37 2010 September, oktober og november 2010 9. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 37 2010 September, oktober og november 2010 9. årgang Aasum Sogneblad Nr. 37 2010 September, oktober og november 2010 9. årgang Indhold i dette nummer: Fra kirken Side 3 Aktivitetskalender Side 20 Arrangementer i Seden Side 24 Beboerforeningen Side 27 Aasumbogen

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 53 2014 september, oktober og november 2014 13. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 53 2014 september, oktober og november 2014 13. årgang Aasum Sogneblad Nr. 53 2014 september, oktober og november 2014 13. årgang Indhold i dette nummer: Gudstjenesteliste Side 5-6 Kirkestof Side 7-11 Beboerforeningen 25 år Side 12-13 Rytterskolen Side 14

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn

S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Nr. 1 Juni 2014 33. årgang S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod Vi finder ikke Gud i himlen eller på jorden. Vi kan ikke opsøge Gud. Det er omvendt.

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 19 2006 april, maj og juni 2006 5. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 19 2006 april, maj og juni 2006 5. årgang Aasum Sogneblad Nr. 19 2006 april, maj og juni 2006 5. årgang Indhold i dette nummer: Nyt fra kirken Side 3 Tøndeslagning Side 11 Læserbreve Side 12 Aasum Forsamlinghus Side 14 Aktivitetskalender Side

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Fredagsbrev uge 23-2012 Side 1 Indledning Side 3 Filuren Side 2 Side 4 Kalender, kontakt mm. Side 2 Pressemeddelelse Side 6 Balloner og Gud Så blev det

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 18 2006 januar, februar og marts 2006 5. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 18 2006 januar, februar og marts 2006 5. årgang Aasum Sogneblad Nr. 18 2006 januar, februar og marts 2006 5. årgang Indhold i dette nummer: Nyt fra kirken Side 3 Læserbreve Side 12 Digt Side 16 Aktivitetskalender Side 18 Aasum Sogns Beboerforening Side

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Onsdag den 29. april 2015 Kl. 19.00 Mødet indledes med spisning kl. 18.15 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Thomas Gylnæs Nielsen Evt. stedfortrædere indkaldt: Fraværende

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 4 Årgang 2 September-december 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: SN Om alle døre lukkes, hvor du vil spørge vej, om alle lys end slukkes, så tab dog modet ej! Kun ti og tål og bi!

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV Maj 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte men stabilt fremmøde er vigtigt. Det er også vigtigt, at alle elever møder til tiden. Man mister jo ikke bare 5 minutters læring ved

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 6 September og oktober 2003 2. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 6 September og oktober 2003 2. årgang Aasum Sogneblad Nr. 6 September og oktober 2003 2. årgang Indhold i dette nummer: Et års fødselsdag Side 3 Meddelelser fra kirken Side 4 Barndomserindringer fra Aasum Skole Side 10 Aktivitetskalender Side

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg.

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Side 1 Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Redsted - Hvidbjerg - Agerø Karby - Tæbring - Rakkeby Side 2 Hvilken side står det på? Adresseliste 11 Alle kirker synger 3 Babysalmesang

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING TIL 7. KLASSES FORÆLDRE! Det er blevet tiden for indskrivning til konfirmationsforberedelse.

Læs mere

Kirkenyt. Hold 7. C konfirmeret i Seden Kirke den 11. maj 2014 i Seden Kirke. Seden Sogn Årgang 60 Nr. 2 Juni, juli og august 2014

Kirkenyt. Hold 7. C konfirmeret i Seden Kirke den 11. maj 2014 i Seden Kirke. Seden Sogn Årgang 60 Nr. 2 Juni, juli og august 2014 Kirkenyt Seden Sogn Årgang 60 Nr. 2 Juni, juli og august 2014 Hold 7. C konfirmeret i Seden Kirke den 11. maj 2014 i Seden Kirke Cira Baagøe Gehring Rasmussen, Trine Sofie Bundgaard Lauridsen, Sara Rosenlyst

Læs mere

Kirkenyt. Fælles forårskoncert for både Seden og Åsum sogne søndag den 6. april i Åsum kirke kl. 14.00 ved dobbeltkvartetten»music Alls«

Kirkenyt. Fælles forårskoncert for både Seden og Åsum sogne søndag den 6. april i Åsum kirke kl. 14.00 ved dobbeltkvartetten»music Alls« Kirkenyt Seden Sogn Årgang 60 Nr. 1 Marts, april og maj 2014 Fælles forårskoncert for både Seden og Åsum sogne søndag den 6. april i Åsum kirke kl. 14.00 ved dobbeltkvartetten»music Alls« Info Præsten

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 57 2015 september, oktober og november 2015 14. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 57 2015 september, oktober og november 2015 14. årgang Aasum Sogneblad Nr. 57 2015 september, oktober og november 2015 14. årgang Præstens ord side 3-4 Arkivernes dag side 24 Menighedsrådet orienterer side 5 Første mejetærsker i Åsum side 25-27 Gudstjenesteliste

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere