Aasum Sogneblad. Nr September, oktober og november årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aasum Sogneblad. Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang"

Transkript

1 Aasum Sogneblad Nr September, oktober og november årgang

2 Indhold i dette nummer: Nyt fra redaktionen Side 3 Fra kirken Side 4 Aasum Sogns Beboerforening Side 14 Arrangementer i Seden Side 16 Aktivitetskalender Side 18 Interview Side 22 Lokalhistorisk Arkiv Side 28 Seden Skole Side 30 Idrætsforeningen Side 33 Adresseliste Side 35 Bladet udgives af: Aasum Sogns Menighedsråd, Aasum Sogns Beboerforening, Aasum Bylaug og Aasum Idrætsforening. Redaktionsudvalget: Hjalmar Reitz, Fichstræde 2, tlf (ansvarshavende) Sinnet Bunde, Væverstræde 3, tlf Per Lind-Thomsen, Walthervænget 6, tlf Redaktionens adresse: Annoncer: Alex Hold, Åsum Bygade 4, tlf Poul Poulsen, Gartnervænget 17, tlf Deadline for næste nummer, der udkommer til december 2009, er d. 3. november Indlæg optages i bladet i det omfang, der er plads (udskydes evt. til næste nummer). Stof, der bringes i bladet, er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens meninger eller holdninger. Forsidebillede: Ved engen (foto: Lone Bangsgaard)

3 Nyt fra redaktionen Mindeord Tidligere redaktionsmedlem på Aasum Sogneblad, Frederik Bülow Christensen er efter længere tids sygdom afgået ved døden. Frederik bosatte sig for knap 5 år siden i Aasum og blev med sit venlige, humoristiske og medmenneskelige væsen hurtigt integreret i landsbyen. Frederik var i en periode medlem af Aasum Sogneblads redaktion, og han har været en flittig fotograf for bladet. Æret være Frederiks minde. Per Lind-Thomsen Hjalmar Reitz Aasum Sogneblad har fået ny skribent Ina Lykke Schmidt, der læser på Syddansk universitet i Odense, vil fremover skrive artikler, portrætter og lignende til Aasum Sogneblad. Ina er født og opvokset i Aasum og har derved en del lokalkendskab. Redaktionen byder Ina velkommen til et forhåbentlig positivt og frugtbart samarbejde. Læs Inas interview med sognepræst Maria-Louize Helbo side 22. Alle kan skrive Alle er velkomne til at skrive til bladet. Det kan være små historier, digte eller andet. Bladet indeholder jo aktuelt stof, men vi vil også gerne have et lille lager af indlæg fra læserne, der kan sættes i bladet, når det redaktionelt passer ind.

4 Præsten har ordet Hvad sker der i Seden? Seden Sogn har oplevet det forbløffende siden midten af maj måned at være uden menighedsråd. Forløbet har været udmærket beskrevet i en enkel artikel i Fyens Stiftstidende, og derfor er der ingen grund til at gøre mere ud af det. Arbejdet omkring kirken er blevet udført uanfægtet med gudstjenester, dåb, bryllupper og begravelser, ligesom alle sager store som små er blevet ekspederet fra kirkekontoret. Kirkegården er blevet passet, og hele det kirkelige område er i bedste gænge. Personalet får deres løn, og nyanskaffelser og forbedringer er blevet foretaget inden for det lagte budget. Det er gået rigtigt fint, og man fristes til at ønske, det kunne fortsætte således, hvor de ansatte fagfolk selv kunne bestemme over deres arbejdsområde, arbejdets tilrettelæggelse og udførelse i praksis. Men den går ikke efter loven. De kirkelige love påbyder et menighedsråd, og vi kan ikke på egen hånd bruge penge f. eks. på store restaureringer eller nyanskaffelser eller søge provstiet om bevillinger til det følgende år. Dette er en opgave for menighedsrådet, idet det er økonomisk ansvarlig for kirkens drift. Hertil kommer, at vi har en Folkekirke, hvor grundtanken er, at kirkens lokale anliggende skal styres af sognets egne folk. De skal ikke

5 bare stå for økonomien, men også være primus motor i de øvrige kirkelige aktiviteter som foredragsaftener, musikarrangementer, koncerter og deslige. Derfor er det vigtigt, at vi har et menighedsråd også i Seden. Biskoppen har således forordnet et såkaldt suppleringsvalg med valgdatoen fastlagt til den 20. okt. Provstiet fungerer som valgbestyrelse med provsten som formand. Forud går et orienteringmøde den 25. august. Her vil provsten være til stede og orientere om menighedsrådsvalget og reglerne herfor. Samtidigt vil man, hvis enighed herom opnåes, fortsætte aftenen med et opstillingsmøde, hvor man blandt de fremmødte prøver at lave en liste med mulige kandidater. Der skal bruges otte ialt. Hertil kommer stillere og suppleanter altsammen efter nærmere regler. Hvis der ikke fremkommer andre lister inden valget, anses denne liste for valgt. Det er det, som kaldes aftalevalg eller fredsvalg. Vi håber i Seden at kunne samle folk til et nyt menighedsråd, så kirke og sogn igen vil kunne fungere efter de demokratiske regler, som også gælder for kirken. Nils Holger Ellekilde Sognepræst

6 Siden sidst Døbte 24. maj 2009 Johan Wessmann Andersen, Ved Møllen maj 2009 Roberta Louise Brandt-Madsen, Duedalen juni 2009 Gry Johanne Ahrenst Weiss, Åsumvej 679 A 21. juni 2009 Nicklas Sundahl Sørensen, Åsumvej juni 2009 Hannah Elisabeth Kingo Berg, Staupudevej juni 2009 Jennifer Sally Phumakrieo, Hvenekildeløkken august 2009 Anton Nelleborg Knudsen, Biskorupvej august 2009 Asger Thorarinsson Zeuthen, Skovhaven 142 Vielse, kirkelig velsignelse 4. juli 2009 Anja Hauge Larsen og Michael Holm Larsen, Slagenvej 3 4. juli 2009 Gitte Bering Kamper og Jan Gustav Rasmussen, Åsumvej august 2009 Janne Hansen og Michael Hansen, Øksnebjergvej august 2009 Tina Bukdahl Brask og Henrik Hansen, Strandvejen 11 Døde, begravede, bisatte. 6. juni 2009 Bob Briand Kyrik, Grevenlundsvej 20 A 30. juni 2009 Anders Lohmann, Rytterkasernen 9 B 12. august 2009 Frederik Bülow Christensen, Væverstræde august 2009 Margrethe Hansen, tidl. Snedkerstræde 5

7 Nyt fra Menighedsrådet Siden omtalen i blad nr. 31 om kirkegårdsreguleringer er kirkegården blevet gennemgået, og der er sendt breve ud til ca. 60 gravstedsindeshavere med spørgsmål om deres indstilling til gravstedes fremtid. Af svarene fremgår, at der er stor forståelse for både betaling og praktiske forhold på kirkegården. Vi anbefaler at komme d. 23. sep. til sogneaftenen med provsten, men selvfølgelig kan man også altid henvende sig til graveren med spørgsmål om kirkegården. Kirkegårdsudvalget Malekonkurrencen Sommerens store malekonkurrence er nu slut, og vi glæder os meget til at byde velkommen i kirken til fernisering. Det vil foregå i Aasum Kirke søndag d. 13. september kl Her vil vinderbillederne i de forskellige kategorier blive offentliggjort og belønnet. Så hvis du vil se, hvordan aasumboerne oplever Aasum med pensel og farver, så gå ikke glip af denne hyggelige eftermiddag i kirken.

8 Gudstjenester i Seden og Aasum September Seden Aasum Søndag den 6. kl kl s.e.trin. NHE NHE Kirkekaffe Søndag den 13. kl kl s.e.trin. MLH MLH Søndag den 20. kl kl s.e.trin. Høstgudstj. Høstgudstj. MLH MLH Søndag den 27. kl kl s.e.trin. MLH MLH Oktober Søndag den 4. kl kl s.e.trin. MLH MLH Kirkekaffe Søndag den 11. kl kl s.e.trin. NHE NHE Onsdag den 14. kl Fyraftensgudstjeneste NHE Søndag den 18. kl kirkebil 19.s.e.trin. NHE til Seden Kirkebil bestilles fredag inden kl.12 tlf.:

9 Gudstjenester i Seden og Aasum Seden Aasum Søndag den 25. kl kl s.e.trin. MLH MLH November Søndag den 1. kl kl Alle helgens dag MLH MLH Søndag den 8. kl kl s.e.trin. NHE NHE Onsdag den 11. kl Fyraftensgudstjeneste MLH Søndag den 15. kl Kirkebil 23.s.e.trin. MLH til Seden Kirkekaffe Søndag den 22. Kirkebil kl Sidste s. i kirkeåret til Åsum NHE Søndag den 29. kl kl l. s. i advent MLH MLH December Søndag den 6. kl kl s. i advent NHE NHE NHE Nils Holger Ellekilde MLH Maria-Louize Helbo

10 Næste års konfirmationer Nu til september starter konfirmandundervisningen igen. Hvert år ved denne tid tænker vi præster på, at konfirmandernes alder er helt forkert. Det, som vi stiller op med i undervisningen, er en refleksion over livets store spørgsmål, og hvad vores kristne tro her har at sige til os. Hvorfra hvorhen og hvorfor. Men det er man fuldstændig ligeglad med, når man er år. Så er man lige i starten af puberteten, og det er meget mere spændende at lave sjov med pigerne end at diskutere bibelens skabelsesmyte over for Darwins evolutionslære. Kunne man skubbe lidt til hende, som man syntes er så sød, så hun lægger mærke til en, så et det dagens højdepunkt og ikke præstens gennemgang af fadervor. Nogle sogne andre steder i landet har man konfirmanderne i 8. klasse, og de bliver således konfirmeret et år senere. Det kunne være virkeligt godt, men det støder sammen med skolens planlægning, hvor man i 8. klasse og 9. klasse har en række valgfag og tilvalgsfag, som bryder klasserne op gør skemalægningen noget mere kompliceret. Og vi ved kirken ville have sværere ved at få børnene i samlet flok. Derfor fortsætter vi lidt endnu i den gamle tradition, hvor børnene undervises og konfirmeres i 7. klasse. Datoerne for de næste fem år er tidligere offentliggjort her i bladet, men repeteres her A-klassen St. Bededag den 30. april kl B-klassen Søndag den 2. maj kl C-klassen Søndag den 9. maj kl

11 2011 A-klassen St. Bededag den 20. maj kl B-klassen søndag den 15. maj kl C-klassen søndag den 22. maj kl A-klassen St. bededag den 4. maj kl B-klassen søndag den 6. maj kl C-klassen søndag den 13. maj kl A-klassen St. bededag den 26. april kl B-klassen søndag den 28. april kl C-klassen søndag den 5. maj kl A-klassen St. bededag den 16. maj kl B-klassen søndag den 18. maj kl C- klassen søndag den 11. maj kl Klasserne er alle på Seden skole. Udensogns børn, som går i disse klasser er velkomne både til undervisning og til konfirmation i vore kirker. Det nye hold i år Der arrangeres velkomstaftener i præstegården efter sommerferien, og den egentlige tilmelding foregår der. Der udsendes indbydelser gennem både Seden Skole og sognets øvrige skoler. Børn med bopæl i Seden og Aasum sogne, men som går på skoler inde i Odense, kan også blive konfirmeret her. Normalt går de til præst sammen med deres klasse, men ønskes de konfirmeret her, er dette også muligt. Og til sidst: Hvis den til klassen udmeldte dato kolliderer med andre konfirmationer i familien, fætre eller kusiners f. eks, så kan enkelte flytninger til en anden klasse godt finde sted, men i begrænset omfang og kun efter aftale med kirkekontoret og præsten. Sognepræst Nils Holger Ellekilde

12 Sogneaftener i Rytterskolen Onsdag d. 23. september kl Provst Paw Kingo Andersen vil fortælle om de praktiske og administrative forhold omkring strukturering og drift af kirkegårde. Naturligvis med særlig henblik på Aasum Kirkegård. Der vil blive lejlighed til at tage aktuelle spørgsmål op i forbindelse med det udsendte brev til indehavere af gravsteder, der er udløbet. Onsdag d. 28. oktober kl Der vil være "syng sammen" aften i Rytterskolen. Kirkesanger Niels Kryger og sognepræst Maria-Louize Helbo vil synge et blandet repertoire akkompagneret af kirkens organist Hans Brehm. Der vil være små fortællinger til sangene og mulighed for masser af fællessang undervejs. Så medbring godt humør og sangglæde til en aften i musikkens fantastiske fællesskab. Onsdag d. 18. november kl Italiensk for begyndere er overskriften til denne aften med fremvisning og beskrivelse af besnærende italiensk mad. Luca Barbisan, Lunden, vil fortælle om indholdet af den buffet med italienske specialiteter, han stiller op, og han fortæller lidt om sig selv. Måske det også udvikler sig til en smagsmæssig oplevelse!

13 Tirsdagscaféer Tirsdag d. 6. oktober kl Museumschef Torben Grøngård Jeppesen i Odense har lagt et stort arbejde i at følge de danske, der udvandrede til USA. Omkring 11 mill. dér har skandinaviske rødder. Hvordan de har klaret sig? Det er 3. og 4. generation, om deres nuværende sociale og økonomiske forhold. Ligner de stadig os, eller er de fuldstændig blevet amerikanere? Tirsdag d. 3. november kl Noget om fynbolune. Johannes Esbech, tidligere præst i Marslev vil beskrive det lune, der er i fynboer. Tirsdag d. 1. december kl Julestue ved Maria-Louize Helbo og Hans Brehm. Vi vil med indlagt bankospil prøve at leve op til tidligere års hyggelige adventsstemning.

14 Markedsdag Lørdag d. 26. september 2009 kl ved Rytterskolen. Beboerforeningen afholder igen i år den årlige markedsdag. Beboerforeningen vil opstille den nyindkøbte æblepresser, så der igen i år er mulighed for at lave most af medbragte æbler. Stadepladsen er gratis og forbeholdt lokale. Man er dermed også ansvarlig for at sætte bod op og ligeledes at rydde pladsen. Kun fantasien sætter grænser for, hvad der kan være af boder! Så kom med det du/i har. Alle er velkomne nye som gamle! Tilmelding til Stadeplads: Bente B. Knudsen På gensyn - Beboerforeningen. Lokalhistorisk arkiv laver samtidig en lille udstilling med gammelt legetøj i Rytterskolen.

15 NYT FRA TRAFIKUDVALGET. v/ Poul Poulsen Odense Kommune har udført trafiktællinger på: Staupudevej, Ryttervejen, Åsum Bygade. Tællingerne er udført ved hjælp af slanger samt for Åsum Bygades vedkommende en manuel optælling. Vi har rykket Odense Kommune for tallene og bedt om et møde, som vi håber kan finde sted i slutningen af august. 10. Petanqueturnering afholdt Så er den 10'ende Aasum Open afviklet i god ro og orden. Der var 22 aktive spillere. Vindere blev: Grethe, Oliver og Salvator.

16 Arrangementer i Seden NYE SALMER - HVAD ER DET NU FOR NOGET? Sogneaften. Torsdag den 17. september kl i konfirmandstuen v/kirkesanger Poul Erik Jørgensen Et causeri over nyere dansk salmedigtning og komposition. Kom og syng med. Få lært et par salmer, du ikke kendte i forvejen. Organist Hans Brehm og medlemmer af Seden-Aasum kirkekor hjælper os. Hvad enten du er vant til at komme i kirken eller kun besøger den ved særlige lejligheder, er du ung eller gammel, så kom og syng med også på det nyeste. TRO, OVERTRO ELLER FUP Konfirmandaften i præstegården TIRSDAG DEN 20 oktober kl Alle tre konfirmandhold samles denne aften til et spændende og lærerigt arrangement om pendulering, ånden i glasset, clairvoyance og meget mere. Foredragsholderen holdes hemmeligt, så de ikke checker ham ud på face book. Arrangeret af præsterne. Nils Holger Ellekilde og Maria-Louize Helbo

17 Tlf ÅSUM BYGADE ODENSE NØ TLE FAX Ryttervejen Odense NØ Tlf.: Fax.: Tlf Mobil MURERMESTER Hardy Clausen Eftf. ApS Engtoften Agedrup Tlf LUNDEN 10 AASUM 5320 AGEDRUP Tlf Fax

18 Aktivitetskalender for Aasum Sogn September tirsdag Gymnastik begynder Badminton begynder torsdag Lokalhistorisk arkiv åbent søndag 9.00 Gudstjeneste NHE søndag Gudstjeneste MLH Malekonkurrence i kirken søndag Høstgudstjeneste MLH onsdag Sogneaften, Paw Kingo Andersen torsdag Menighedsrådsmøde søndag Gudstjeneste MLH Oktober torsdag Lokalhistorisk arkiv åbent søndag 9.30 Gudstjeneste MLH tirsdag Tirsdagscafe, Torben Grøngaard søndag Gudstjeneste NHE onsdag Fyraftensgudstjeneste NHE søndag Kirkebil til Seden mandag Lancier begynder søndag Gudstjeneste MLH onsdag Andespil, idrætsforeningen Sogneaften, musik torsdag Menighedsrådsmøde

19 Aktivitetskalender for Aasum Sogn November søndag Gudstjeneste MLH tirsdag Tirsdagscafe, Johannes Esbech torsdag Lokalhistorisk arkiv åbent søndag Gudstjeneste NHE onsdag Fyraftensgudstjeneste MLH søndag Kirkebil til Seden onsdag Sogneaften, italiensk mad torsdag Menighedsrådsmøde søndag Gudstjeneste NHE Andespil, idrætsforeningn søndag 9.30 Gudstjeneste MLH December tirsdag Tirsdagscafe, julestue torsdag Lokalhistorisk arkiv åbent søndag Gudstjeneste NHE Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet Ta ud og hæng op Fodboldkampe er nævnt på side 33.

20 AL VOGNMANDSKØRSEL UDFØRES FORDI INGENTING KOMMER AF SIG SELV Ring Mobil Kranbil 8-35 t. /m kran m/u grab 3-4 akslet lastbiler m/u kærre - kærretræk m/u kran Sættevogn t. /m kran m/u fly jib Salg af al slags: grus-sten-muldjord-strandsand - flis-knust beton-pigsten-brosten m.v. OKSEKØD SÆLGES Oksekød i halve eller kvarte dyr, slagtet og udskåret efter eget ønske Nærmere oplysninger Tlf Hanne & Viggo Føns

21 Tlf Privat Fax EL-FIRMAET KAY CHRISTENSEN v/ Preben V. Christensen SMEDEJERN Altaner - Gelændere Trapper - Lamper Porte - Møbler Ejlskovsgade Odense C Tlf Alt indenfor: VAND VARME SANITET V/ Peter Henriksen Windelsvej Odense C

22 Sognepræst Maria-Louize Veronica Helbo (26) synes, det er vigtigt at omgive sig med mennesker, der giver én positiv energi. Smilepræsten Tekst og foto: Ina Lykke Schmidt - Noget af det første der gik op for mig, da jeg blev præst, var hvor vigtigt en person, præsten var for et sogn. Det havde jeg slet ikke tænkt over tidligere, at man på den måde bliver en offentlig person. Og det er jeg selvfølgelig glad for, forudsat at I kan lide mig. Maria smiler sit altid varme og finurlige smil. Vi sidder i den ene af hendes lyse stuer med havedøren åben ud til terrassen. - Det bedste ved jobbet som præst er det livsbekræftende, der ligger i det. Jeg elsker jo mødet med mennesker, og det er meget det, det handler om. Det favner alle aspekter af livet både de gode og mindre gode, og det synes jeg er godt. - Og folk har været meget søde til at give deres mening til kende overfor mig og mit arbejde. Det må være fordi, det har en betydning for deres liv. Det er godt at fornemme, at det har en vigtighed, det man laver. Maria blev ringet op af biskoppen i juni sidste år og blev tilbudt vikariatet som præst i Seden og Aasum. Da var det et år siden, at hun var færdig som kandidat i teologi. - Undervejs i studiet tænkte jeg, at det ikke var så farligt at blive præst, men det er ikke sådan, at jeg tænkte, at det kun var det, jeg kunne blive. - Hvad skulle du ellers have været? - Jamen altså, så er der ikke tvivl om, at jeg skulle have været et eller andet, der havde med musik eller teater at gøre. Så skulle jeg skrive nogle bøger. Eller også skulle jeg være træningsdut i et fitnesscenter.

23

24 - Hvad siger din familie og venner så til, at du er blevet præst? - De synes, det er sjovt og sejt. Og de synes jo, det er lidt pudsigt, der var ikke rigtig nogen, der havde regnet med det. Selv om religiøse samtaler ikke er det, Maria har flest af med familie og venner, så er der ingen tvivl om, at hun har gjort sig mange overvejelser om det at være præst. - En god præst er i mine øjne, én der er synlig og tager del i sognets liv, og det er én, der er til at tale med, én der formidler nogle ting i kirken i enhver sammenhæng, som giver mening for livet i dag. Så er det én, der tror på næstekærlighed. - Hvor bogstaveligt skal man tro på Biblen som præst? - Jamen det er der jo sikkert delte meninger om. Vi er nødt til at se Det Gamle Testamente som forklaringsfortællinger, altså som mytologi. Man skal aldrig tro på noget bogstaveligt. Jesus kunne ikke have heddet Guds lam på Grønland, så havde han jo heddet Guds lille sælunge. - Man skal tro på det glædelige budskab i Det Nye Testamente, men man er nødt til at tage i betragtning, at historien er skrevet ned lang tid efter begivenhederne. Så er det klart, det er blevet ændret. Når du nu går hjem og fortæller, hvad jeg har sagt her, så er det allerede blevet ændret lidt. Men man skal bestemt tro på budskaberne. - Er der noget præster ikke kan gøre? - Jeg ville ikke drikke mig fuld til en sogneaften og slingre ned ad Åsum Bygade. Og så skal præsten heller ikke løbe med sladder ude i sognene. Jeg stod i billetsalget i revyen i går, og så kom der en dame hen og sagde, at hun havde hørt et rygte om, at jeg var stoppet som præst. - Når det så er sagt, så er vi alle fejlbarlige, hvilket også betyder, at man ikke til fulde kan forvente, at præster ikke også fejler en gang i mellem.

25 Maria mener, at noget af det vigtigste ved kristendommen er, at den giver plads til menneskers fejlbarlighed. - Det er vigtigt i enhver tro og livsopfattelse, at man ikke tror, at noget er perfekt, at man ikke tror, man selv er perfekt. Hendes yndlingssted i Biblen afspejler også denne tankegang. Det er Paulus, der siger, at: Det gode som jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde som jeg ikke vil, det gør jeg. - Nogen gange kommer vi til at såre en person, det vil vi ikke, men vi gør det alligevel. Lige så snart man har accepteret, at det gode jeg vil, det gør jeg bare ikke altid, så kan man lettere, når man står i situationen en anden gang, gøre det anderledes. - Men der ligger en trøst i at vide, at Gud elsker dig på trods. Selv, når vi ikke kan holde os selv ud, er der den dér forsikring om, at du er god nok, som du er. Gud har den evige kærlighed. - Elsker Gud også dem, der ikke tror? - Altså, ja! - Du har ikke svært ved at forstå folk, der ikke tror på Gud? - Næj. Jeg forstår dem som de mennesker, de er, med det liv og det værdigrundlag, de har skabt. Jeg forsøger at møde hvert menneske med respekt, derfor blander jeg mig ikke i, hvis de synes, at livet kan give mening uden Gud. Jeg kan godt skelne personen fra religionen. - Kan man lære at tro på Gud? - Det tror jeg næppe. Det er sådan lidt ligesom med kærligheden, man kan heller ikke sige, at kl. 12 i morgen, vil jeg være forelsket. Det er noget udefrakommende, der skal sætte sig i os, for at sådan noget som tro og kærlighed finder vej til vores liv. Man kan sikkert inkorporere Gud mere i sit liv i håb om, at han skal have en anden betydning i livet, men om det fører tro med sig, kan jeg ikke svare på.

26 Hvis du beder Maria definere Gud, svarer hun: Gud er kærlighed. - Men du snakker om Gud som en han, har Gud et køn? - Jeg har altid se Gud som en mand, fordi han er far til Jesus. Jeg er ikke fan af, at man skal skrive han/hun. Jeg er ikke i nærheden af at være feministisk, så man behøver ikke lave et politisk korrekt køn til Gud. - Så der er ikke noget med Gud hun er neger? - Nej, den køber jeg ikke. Jeg kunne ikke være mere ligeglad. - Hvordan forener du tanken om Gud med alt det onde, der sker i verden, folkemord, totur, voldtægt? - Det er menneskers vilje, der sker, ikke Guds. Gud griber ikke ind i verden, det stoppede han med, da han havde sendt sin søn. - Hvordan kan det så give mening at bede til Gud, hvis han ikke kan hjælpe alligevel? - Fordi troen også er troen på, at det umulige kan blive muligt. Og så ligger der en form for trøst og forløsning alene i det at bede. Bønnen er en god form for metakommunikation. - Beder du til Gud, når du er alene? - Ja, altså, det gør jeg af og til. - Er der noget, der er for småt at bede til Gud om? - Nej, nej på ingen måde. Hvad angår helvede og dommedag, er det ikke noget Maria beskæftiger sine tanker så meget med. For det første tror hun, at alle kommer det samme sted hen. For det andet vælger hun at rette fokus mod de positive ting i livet og at fokusere på at leve livet, mens det er her. - Jeg har altid syntes, at livet er fantastisk. Hver dag er en bekræftelse på at livet er stort. Og man skal ikke have mødt den livlige og smilende Maria mere end én gang for at vide, at hun virkelig mener dette. - Hvor får du din positive energi fra?

27 - Fra en tro på, at livet skal være godt, og at jeg helst vil være glad. Det er spild af tid at fokusere på ting, der er negative. Det er vigtigt, at man finder glæde i selv det mindste og det værste. - Hvordan får man sådan en god indstilling? - Enten er man nok kommet fra nogle gode rammer, og ellers beslutter man sig for, at livet er for kort til konflikter. Det koster for mange kræfter at omgive sig med folk, der dræner ens positive energi. Det er en beslutning, man er nødt til at træffe, at man vil være glad og have det godt. Man kan hurtigt finde tilbage til en god energi, hvis man er bevidst om at omgive sig med personer og ting, der gør livet godt. Det handler om at turde sortere i sit netværk. - Har du nogen forbilleder? - Ja, jeg synes, at de mennesker, der formår at lære af deres fejl og styre mod noget, der er bedre, og de mennesker, der formår at satse på det, de tror på, og ikke går på kompromis, de som brænder for det, de gør de er meget inspirerende. Og det kan være selv frøken Hansen nede på hjørnet, der lever sit liv sådan. - Hvad vil du ønske, at Gud siger til dig, når du engang ankommer til himlen? - Det klar t du sgu meget godt. - På fynsk? - He he ja, hvis det var fynsk, det jeg sae.

28 De fire Knud er. Lokalhistorisk Arkiv På skolebilledet fra Aasum Skole i 1926 ser man på forreste række 4 jævnaldrende Knud er. De 2 er fra Aasum og de 2 fra Rågelund, de 2 sidstnævnte oven i købet i familie. Den første fra venstre er Knud Julius Møllegård fra Aasumgård. Den næste er Knud Lohmann Hansen fra Solbakken. Den tredje er Knud Aage Larsen fra Rågelund, gården ude ved landevejen. Den næste på billedet er Rasmus fra Brydeland, men efter ham kommer den fjerde, nemlig Knud Christian Jørgensen fra Rågelund, gården nede bag ved. Ifølge Knud Aage Larsen havde de fire Knud er et hyggeligt og kammeratligt forhold i skoletiden og megen leg og morskab sammen. Knud Møllegårds søster Ester har tidligere fortalt, at de holdt Knudgilde, altså en komsammen forbeholdt der 4 Knud er. De 3 Knud er forblev ved landbruget hjemme på deres fædrene gårde, nemlig Knud Møllegård, Knud Lohmann og Knud Jørgensen. Knud Aage Larsen brød ud, violinen sejrede over landbruget. Vi kan træffe ham i Væverstræde i Aasum.

29 Historiens dag 7. juni 2009 En hilsen til Rågelund med tak for en interessant landsbyvandring i byen med rundvisning og beskrivelser af fortid og nutid Velkomst og orientering på Egetofte ved Hans Christensen. Bindingsværk på Stenagergård hos Ingrid og Erik Jensen Arkivernes dag 2009 Landsbyidyl ved Petrasminde, Viva og Lasses gård. Lokalhistorisk Arkiv laver udstilling i Rytterskolen om de forskellige foreninger, der er og har været i Aasum. Lørdag d. 14. november kl Søndag d. 15. november kl

30 SEDEN SKOLE EN SKOLE I UDVIKLING. Jeg vil i det følgende fortælle lidt om, hvad der i den seneste tid er sket på Seden Skole, og hvad der i kommende skoleår sker af nye tiltag. Det brede læringsbånd. Fra kommende skoleår indfører vi på Seden Skole udvidet skolegang for alle elever fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Børn & Ungeudvalget i Odense Kommune har vedtaget, at der på Seden Skole, og på 5 andre skoler i kommunen, skal etableres udvidet skolegang for de mindste, det betyder, at børnene skal gå i skole alle dage fra kl Det betyder til gengæld, at skolens fritidsordning først åbner kl , og at pædagogerne deltager i undervisningen i mellem 6-9 timer om ugen sammen med lærerne. Formålet er: At styrke undervisningen for alle børn i indskolingen, og gøre skolens undervisnings tilbud mere attraktivt og kvalitetsbærende. At udvikle samarbejdet mellem lærere og pædagoger og sikre, at børnene oplever forskellige måder at lære på. De mange faglige kompetencer kommer på den måde i spil i undervisningen. At samarbejdet mellem skole/sfo og hjemmet vil få endnu større sammenhæng. Det brede læringsbånd er foreløbigt et projekt, som løber over 3 år, og vi glæder os meget til at komme i gang og gøre skolehverdagen indholdsrig på læring og spændende oplevelser for børn og voksne. Dialogprojektet et spændende forældresamarbejde. Sidste skoleår var opstarten for et nyt projekt på Seden Skole, hvor vi sammen med 4 andre skoler, skulle sætte fokus på forældresamarbejdet. Sammen med fagkonsulenter fra Odense og København, skal vi over 4 år udvikle forældresamarbejdet til gavn for elevernes læringsresultater.

31 Formålet er, at lave forstyrrelser i forhold til den traditionelle måde vi udfører forældresamarbejdet på. Vanens magt er stor, og det forhindrer ofte, at der ikke gives plads til udvikling. Vi er selv opmærksomme på denne faldgrube, hvorfor vi synes, at det er relevant og spændende, om vi kan udvikle, forandre og tilføre forældresamarbejdet og måden at gøre det på, et kvalitetsløft til gavn for eleverne og deres læringsresultater. En klasse fra hver afdeling på skolen deltager, sammen med de respektive forældre, i projektet i kommende skoleår, og løbende bliver erfaringerne spredt ud til alle klasser på skolen de kommende år. Interarktiv whiteboard ny tavle i klassen. Som noget nyt har Odense Byråd bevilget penge til opsættelse af flere elektroniske tavler på skolen, så på nuværende tidspunkt har vi tavler i to klasselokaler og i vores nye natur & teknik lokale, som står klar her i august. Tavlen er en elektronisk tavle, der kan aktiveres med en speciel skrivepind, og desuden fremvise billeder og tekst fra projektor og computer.

32 Alle lærere har de sidste år fået udleveret en bærbar computer, med henblik på at integrere og benytte de elektroniske værktøjer i undervisningen, og samtidig øge elevernes kendskab og kunnen på itområdet. Vi håber, at denne udvikling vil fortsætte nogle år endnu, da det giver adgang til en masse edb-baseret og spændende undervisning. Jeg håber, at jeg med disse få ord har givet et billede af Seden Skole, som en skole i rivende udvikling, - en spændende og aktiv arbejdsplads for både børn og voksne. En skole, der de sidste 6 år, har oplevet et stort generationsskifte, hvor rigtig mange ansatte er gået på efterløn eller pension, og det vil fortsætte nogle år endnu. Hvor vi har kunnet fejre ikke mindre end fire 40 års jubilæer blandt lærere, og hvor der så gøres plads til rigtig mange unge lærere, med interesse og vilje til at fortsætte udviklingen af Seden Skole, så den lever op til de forventninger, der stilles udefra. Venlig hilsen Carsten Høyer Skoleleder Seden Skole Skolens nye pædagogisk leder, Jakob Due Andersen, bydes velkommen af skoleinspektør Carsten Høyer.

Aasum Sogneblad. Nr. 29 2008 September, oktober og november 2008 7. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 29 2008 September, oktober og november 2008 7. årgang Aasum Sogneblad Nr. 29 2008 September, oktober og november 2008 7. årgang Bladet udgives af: Aasum Sogns Menighedsråd, Aasum Sogns Beboerforening, Aasum Bylaug og Aasum Idrætsforening. Redaktionsudvalget:

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 32 2009 Juni, juli og august 2009 8. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 32 2009 Juni, juli og august 2009 8. årgang Aasum Sogneblad Nr. 32 2009 Juni, juli og august 2009 8. årgang Indhold i dette nummer: Fra kirken Side 3 Portræt af en aasumbo Side 13 Aktivitetskalender Side 18 Aasum Sogns Beboerforening Side 22 Har

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Aasum Sogneblad. H.C. Andersen Skoven. Nr. 17 2005 november og december 2005 4. årgang. Foto: Frederik

Aasum Sogneblad. H.C. Andersen Skoven. Nr. 17 2005 november og december 2005 4. årgang. Foto: Frederik Aasum Sogneblad Nr. 17 2005 november og december 2005 4. årgang H.C. Andersen Skoven Foto: Frederik Indhold i dette nummer: Nyt fra redaktionen Side 3 Præsterne har ordet Side 4 Gudstjenester Side 6 Nyt

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010 Odense Valgmenighed Nr. 5. OKTOBER/NOVember 2010 FERNISERING - søndag den 12. september 2010 Søndag den 12. september havde Valgmenigheden høstgudstjeneste med et spændende tiltag, nemlig fernisering af

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 28 2008 Juni, juli og august 2008 7. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 28 2008 Juni, juli og august 2008 7. årgang Aasum Sogneblad Nr. 28 2008 Juni, juli og august 2008 7. årgang Bladet udgives af: Aasum Sogns Menighedsråd, Aasum Sogns Beboerforening, Aasum Bylaug og Aasum Idrætsforening. Redaktionsudvalget: Hjalmar

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 49 2013 september, oktober og november 2013 11. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 49 2013 september, oktober og november 2013 11. årgang Aasum Sogneblad Nr. 49 2013 september, oktober og november 2013 11. årgang Indhold i dette nummer: Fra kirken Side 3-5 Gudstjenesteliste Side 6-7 Tirsdagscaféer og sogneaftener Side 8-13 Arrangementer

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 25 2007 Oktober, november og december 2007 6. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 25 2007 Oktober, november og december 2007 6. årgang Aasum Sogneblad Nr. 25 2007 Oktober, november og december 2007 6. årgang Indhold i dette nummer: Fra kirken Side 3 Aasum Sogns Beboerforening Side 14 Aktivitetskalender Side 16 Aasum Sogns Beboerforening

Læs mere

Aasum Sogne asum bla Sogne d bla

Aasum Sogne asum bla Sogne d bla Aasum Sogneblad Nr. 23 2007 April, maj og juni 2007 6. årgang Indhold i dette nummer: Fra kirken Side 3 Aasum Bylaug Side 11 Lokalhistorisk Arkiv Side 15 Aktivitetskalender Side 18 Aasum Sogns Beboerforening

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Aasum Sogneblad. Menighedsrådsvalg. 11. september kl.19 er der opstillingsmøde. Landevejen forbi Rytterskolen og kirken 1918

Aasum Sogneblad. Menighedsrådsvalg. 11. september kl.19 er der opstillingsmøde. Landevejen forbi Rytterskolen og kirken 1918 Aasum Sogneblad Nr. 45 2012 september, oktober og november 2012 11. årgang Menighedsrådsvalg 11. september kl.19 er der opstillingsmøde Landevejen forbi Rytterskolen og kirken 1918 Jubilæumsnummer 2002

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 30 2008 December, januar og februar 2009 8. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 30 2008 December, januar og februar 2009 8. årgang Aasum Sogneblad Nr. 30 2008 December, januar og februar 2009 8. årgang Bladet udgives af: Aasum Sogns Menighedsråd, Aasum Sogns Beboerforening, Aasum Bylaug og Aasum Idrætsforening. Redaktionsudvalget:

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Vejledning til familien Glæden er stor, når vi fejrer konfirmation og fester sammen med vores unge mennesker. Det er herligt at se,

Læs mere

Nr. 1 september, oktober, november 2002 1. årgang

Nr. 1 september, oktober, november 2002 1. årgang Nr. 1 september, oktober, november 2002 1. årgang Indhold i dette nummer: Sognebladet Side 3 Meddelelser fra kirken Side 5 Aktivitetskalender Side 10 Aasum Sogns Beboerforening Side 12 Portræt af en aasumbo

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Kære konfirmander fra onsdagshold 2

Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 2. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kære konfirmand fra fredagsholdet

Kære konfirmand fra fredagsholdet Kære konfirmand fra fredagsholdet Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på fredagsholdet. Timerne er placeret fredag kl. 12.00-13.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014 Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 3 JUNI - SEPTEMBER 2014 Kære konfirmander Kære faddere, familie Kære konfirmationsgæster Flaget er hejst. Her ved kirken og rundt omkring i sognet. Her er fest.

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Det sker i vinter. på Jungshoved

Det sker i vinter. på Jungshoved Det sker i vinter på Jungshoved STYREGRUPPEN FOR JUNGSHOVED SKOLE byder alle velkommen til en ny vintersæson 2011-2012 på Jungshoved. Igen i år udkommer folderen som en del af bladet Jungshoved. Se også

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 27 2008 Marts, april og maj 2008 7. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 27 2008 Marts, april og maj 2008 7. årgang Aasum Sogneblad Nr. 27 2008 Marts, april og maj 2008 7. årgang Indhold i dette nummer: Fra kirken Side 3 Lokalhistorisk Arkiv Side 13 Aktivitetskalender Side 16 Aasum Sogns Beboerforening Side 20 Forsamlingshuset

Læs mere

Guide til konfirmandprojekt

Guide til konfirmandprojekt Guide til konfirmandprojekt - møde mellem konfirmander og unge muslimer Præster siger om projektet... Konfirmanderne blev meget glade og stolte af deres egen tro. Det var en helt anden måde at snakke om

Læs mere

Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og turde tro det altid! Amen.

Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og turde tro det altid! Amen. 1 Konfirmationer 2012. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: Sl. 8 og Joh. 10.11-16.... Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og

Læs mere

Kirkenyt. Seden Sogn Årgang 60 Nr. 3 September, oktober og november 2014

Kirkenyt. Seden Sogn Årgang 60 Nr. 3 September, oktober og november 2014 Kirkenyt Seden Sogn Årgang 60 Nr. 3 September, oktober og november 2014 Fint besøg Biskop Tine Lindhardt taler ved en sogneaften i Seden onsdag den 1. oktober kl. 19.00 i konfirmandstuen, Seden Præstegård,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Lad os leve i din kærlighed Lad kærligheden leve blandt mennesker. Amen

Bøn: Vor Gud og far Lad os leve i din kærlighed Lad kærligheden leve blandt mennesker. Amen 13. trin. I 17. september 2017 Sundkirken 10 Konfirmation af Emil Salmer: 749 I østen 478 Vi kommer 889 Du skal elske 68 Se, hvilket menneske 752 v. 4-5 Gå da frit 696 Kærlighed er lysets kilde Dette hellige

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 35 2010 Marts, april og maj 2010 9. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 35 2010 Marts, april og maj 2010 9. årgang Aasum Sogneblad Nr. 35 2010 Marts, april og maj 2010 9. årgang Indhold i dette nummer: Fra kirken Side 3 Aasum Forsamlingshus Side 16 Aktivitetskalender Side 18 Aasum Sogns beboerforening Side 22 Majfest

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 8 2004 Februar og marts 2004 3. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 8 2004 Februar og marts 2004 3. årgang Aasum Sogneblad Nr. 8 2004 Februar og marts 2004 3. årgang Indhold i dette nummer: Meddelelser fra kirken Side 3 Aasum Forsamlingshus Side 9 Oplevelser og minder under besættelsen Side 10 Aktivitetskalender

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-20. årg. Juni - Juli - August 2010 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-20. årg. Juni - Juli - August 2010 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-20. årg. Juni - Juli - August 2010 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2015

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2015 Kirkerne i Vipperød juni juli august 2015 GRANDLØSE ÅGERUP SDR. ASMINDRUP Få øje på Kærligheden Sognepræsterne skriver: Der er i skrivende stund en endnu bedre stemning end sædvanligt i sognegården. Det

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Fredagsbrev uge 23-2012 Side 1 Indledning Side 3 Filuren Side 2 Side 4 Kalender, kontakt mm. Side 2 Pressemeddelelse Side 6 Balloner og Gud Så blev det

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere