Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5"

Transkript

1 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt

2 Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af 17

3 Vejledning til Tilbudsgiver: Kontraktbilag 5 og 5a-e skal ikke udfyldes eller på anden måde besvares af tilbudsgiverne i forbindelse med udbuddet. Forbehold overfor Kontraktbilag 5 og 5a-e vil med stor sandsynlighed udgøre forbehold overfor grundlæggende elementer, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 9. Kontraktbilagene 5 og 5a-e udfyldes først i forbindelse med indgåelse af konkrete Leveringskontrakter. De anførte vejledningstekster i Kontraktbilag 5a-e er alene vejledninger til brug for udfyldelse ved indgåelse af en Leveringskontrakt. Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 3 af 17

4 Model for Leveringskontrakt til Rammekontrakt rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning. Delaftale x [1 5] om udfyldes ved indgåelse af den konkrete Leveringskontrakt] mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Klienten) og [...] [...] [...] (herefter benævnt Rådgiveren) Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 4 af 17

5 Indholdsfortegnelse MODEL FOR LEVERINGSKONTRAKT BAGGRUND OG FORMÅL OPGAVEN MEDARBEJDERE LEVERINGSTIDSPUNKT OG TIDSPLAN PRIS VARIGHED OPTIONER UNDERSKRIFTER... 9 KONTRAKTBILAG 5.A OPFORDRINGSSKRIVELSE KONTRAKTBILAG 5.B (KLIENTENS OPGAVEBESKRIVELSE) KONTRAKTBILAG 5.C (RÅDGIVERS LØSNINGSBESKRIVELSE) KONTRAKTBILAG 5.D (RÅDGIVERS ANGIVELSE AF PRIS OG ALLOKEREDE MEDARBEJDERE) KONTRAKTBILAG 5.E SAMARBEJDSORGANISATION Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 5 af 17

6 1 BAGGRUND OG FORMÅL Denne Leveringskontrakt er indgået i henhold til Rammekontrakt mellem Rådgiveren og Klienten. Leveringskontrakten er indgået mellem Parterne som et køb direkte på Rammekontrakten jf. Rammekontraktens pkt. 7. Baggrunden for indgåelse af Leveringskontrakten med Rådgiveren er, at [ ] (angivelse af begrundelse for, at købet kan foretages hos Rådgiveren, jf. Rammekontraktens pkt ). For Leveringskontrakten gælder de i Rammekontrakten med Kontraktbilag anførte vilkår med de tilføjelser, der fremgår af denne Leveringskontrakt med bilag. 2 OPGAVEN Opgaven omhandler [ ] (angivelse af opgaven på overskriftsniveau), jf. Kontraktbilag 5.b (Klientens opgavebeskrivelse) og Kontraktbilag 5.c (Rådgivers løsningsbeskrivelse). 3 MEDARBEJDERE Til brug for opgaven skal Rådgiveren benytte de medarbejdere eller nogle heraf, der er angivet i Rammekontraktens Kontraktbilag 2 og som er specificeret i Kontraktbilag 5.d (Rådgivers angivelse af pris og allokerede medarbejdere). 4 LEVERINGSTIDSPUNKT OG TIDSPLAN Levering af den fulde opgave, skal ske til Klienten senest den [ ] (angivelse af frist for opgaven). En nærmere tidsplan, hvis relevant, er angivet [af Klienten i Kontraktbilag 5.b.] og af Rådgiver i Kontraktbilag 5.c. Såfremt der for opgaven skal gennemføres en overtagelsesprøve, fremgår det af Kontraktbilag 5.b. Kriterierne for bestået overtagelsesprøve vil samtidig fremgå. Skal der gennemføres en overtagelsesprøve, anses levering først at være sket, når prøven er bestået. Rådgiveren skal efter aftale med Klienten løbende aflægge en skriftlig status på opgaven, herunder fremdriften i forhold til tidsplanen, jf. Kontraktbilag 5.c. Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 6 af 17

7 5 PRIS Opgaven honoreres i udgangspunktet efter medgået tid. Enhedspriser for de medarbejdere, Rådgiveren anvender, fremgår af Kontraktbilag 4 til Rammekontrakten. Er det af Klienten i Opgavebeskrivelsen, jf. Kontraktbilag 5.b, angivet, at opgaven skal gennemføres efter medgået tid men med en fastsat maksimalpris, fremgår Rådgiverens maksimalpris af Kontraktbilag 5.d (Pris og allokerede medarbejdere). Er det af Klienten i Opgavebeskrivelsen, jf. Kontraktbilag 5.b, angivet, at opgaven skal gennemføres til en fast pris, fremgår Rådgiverens faste pris af Kontraktbilag 5.d (Pris og allokerede medarbejdere). En mellem parterne aftalt faktureringsplan for fastprisaftalen vil ligeledes fremgå af Kontraktbilag 5.d. Er andet ikke angivet, gælder Rammekontraktens bestemmelser. Ved opsigelse af Leveringskontrakten honoreres Rådgiveren i henhold til medgået tid frem til ophørstidspunktet. Honoraret kan dog ikke overstige en aftalt maksimalpris eller fast pris. Ophæves Leveringskontrakten som følge af væsentlig misligholdelse har Rådgiveren kun krav på honorar for så stor en del af det før ophævelsen udførte arbejde, som er anvendeligt for Klienten i forbindelse med den samlede opgaves løsning. 6 VARIGHED Leveringskontrakten er indgået mellem Parterne, indtil der er sket levering af den fulde opgave. I denne periode kan Leveringskontakten opsiges helt eller delvist af Klienten med dags varsel, jf. Rammekontraktens pkt Rådgiveren kan ikke opsige Leveringskontrakten. Uanset ophør af Rammekontrakten er Rådgiveren fortsat forpligtet til at fuldføre påbegyndte opgaver under indgåede Leveringskontrakter på Rammekontraktens vilkår, såfremt Klienten skønner, at dette vil være hensigtsmæssigt, jf. Rammekontraktens pkt OPTIONER Ved udnyttelse af eventuelle optioner angivet af Klienten i Kontraktbilag 5.b skal Klient og Rådgiver inden optionerne eventuelt udnyttes udfylde og underskrive selvstændigt Kontraktbilag 5.b-5.e f.s.v.a. de optioner, der udnyttes. Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 7 af 17

8 De udfyldte Kontraktbilag 5.b - 5.e skal vedlægges Leveringskontrakten som en allonge, jf. Rammekontraktens pkt inden arbejdet med den/de pågældende opgaver omfattet af optionen/optionerne påbegyndes. Udfyldelsen skal ske på samme vis som angivet ovenfor i pkt. 2-6 og som angivet i Kontraktbilagene 5.b-5.e. Hvis ikke andet er angivet i Klientens opgavebeskrivelse i Kontraktbilag 5.b anses optioner altid for frivillige i den forstand, at Klienten frit kan vælge om Klienten vil udnytte den/de pågældende optioner, og om de vil anvende Rådgiverens bistand hermed eller alternativt indgå en ny Leveringskontrakt f.s.v.a. de pågældende opgaver. Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 8 af 17

9 8 UNDERSKRIFTER Dato: For Klienten: Dato: For Rådgiveren Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 9 af 17

10 Kontraktbilag 5.a Opfordringsskrivelse I medfør af Rammekontrakt om rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning opfordrer Udenrigsministeriet (herefter Klienten) hermed xx (herefter Rådgiver) til at udføre levering af opgaver til Klienten i henhold til den mellem Parterne indgåede Rammekontrakt. Levering sker som et køb direkte på Rammekontrakten, jf. dennes pkt. 7. Opgaven vedrører [ ] (beskrivelse i overskriftsniveau af emnet for opgaven). Alternativ 1: Såfremt Klienten har behov for et indledende møde for at kunne lave den uddybende opgavebeskrivelse i Kontraktbilag 5.b: Klienten har behov for via et indledende møde at drøfte opgaven med Rådgiver førend Klienten kan lave opgavebeskrivelsen i Kontraktbilag 5.b. Klienten vil derfor i løbet af [i dag/denne uge/andet] tage kontakt til Rådgiver med henblik på at finde en mødedato for afholdelse af et sådant møde. På baggrund af mødet er det Klientens hensigt at fremsende udkast til Leveringskontrakt med udfyldt Kontraktbilag 5.b og 5.e til Rådgiver. Rådgiver skal herefter udfylde Kontraktbilag 5.c og 5.d forinden Leveringskontrakten kan skrives under og arbejdet kan påbegyndes. (Efter behov kan indsættes følgende frist): Indledende møde skal være afholdt inden den xx.xx.xxxx. Kan dette ikke lade sig gøre, kan Klienten gå til de næste Rådgiver på ranglisten. (Når det indledende møde er afholdt og leveringskontrakten fremsendes, skal Klienten overveje, om en eller flere af de i alternativ 2 nævnte frister skal nævnes i fremsendelsesbrevet/mailen) Alternativ 2: Såfremt Klienten ikke har brug for et indledende møde med Rådgiver for at lave opgavebeskrivelsen i Kontraktbilag 5.b.: Klienten har vedlagt udkast til Leveringskontrakt med Kontraktbilag 5.b-5.e. I Kontraktbilag 5.b har Klienten afgivet uddybende oplysninger om den opgave, der skal løses, vilkår, mv. Klienten har endvidere angivet relevant kontaktperson i Kontraktbilag 5.e. Rådgiveren skal udfylde, underskrive og returnere Leveringskontrakten. De Kontraktbilag Rådgiver skal udfylde er Kontraktbilag 5.c-5.e. Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 10 af 17

11 I Kontraktbilag 5.c skal Rådgiveren anføre metoden (løsningsbeskrivelsen) for levering af ydelsen samt leveringstidspunkt og, hvis relevant, tidsplan med eventuelle milepæle. I Kontraktbilag 5.d skal Rådgiveren anføre de allokerede medarbejdere til udførelse af opgaven samt prisen for opgaven, I Kontraktbilag 5.e skal Rådgiveren anføre relevante kontaktpersoner i relation til opgaven. (Klienten kan indsætte en eller flere af følgende frister efter behov): Rådgiver skal være opmærksom på følgende frister: 1. Rådgiver skal senest den xx.xx.xxxx (første arbejdsdag efter modtagelsen) bekræfte modtagelsen af opfordringsskrivelsen. 2. Rådgiver bedes snarest muligt og senest den xx.xx.xxxx meddele Klienten, om Rådgiver ønsker at påtage sig opgaven på de vilkår, som Klienten har angivet i Kontraktbilag 5.b. (Klientens opgavebeskrivelse). 3. Klienten skal senest den xx.xx.xxxx fra Rådgiver have modtaget udfyldt og underskrevet Leveringskontrakt. 4. Levering af opgaven skal påbegyndes senest den xx.xx.xxxx (angivelse af rimelig frist på ikke under fire arbejdsdage eller to arbejdsdage ved hasteopgaver). Overholder Rådgiver ikke de nævnte frister, eller ønsker Rådgiver ikke at påtage sig opgaven på de i Kontraktbilag 5.b beskrevne vilkår, kan Klienten sende opfordringsskrivelse til den næste i kaskaden, jf. Rammekontraktens pkt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 11 af 17

12 Kontraktbilag 5.b (Klientens opgavebeskrivelse) [ ] (I dette bilag skal Klienten beskrive den opgave, der ønskes løst, og som Rådgiveren skal udføre. (Nedenstående er en oplistning af forhold, som Klienten kan have brug for at beskrive. Det vil således afhænge af den konkrete opgave, i hvilket omfang, nedenstående elementer skal indgå i opgavebeskrivelsen) (Krav til opgaven, herunder tidsfrister og øvrige vilkår) Beskrivelse af opgaven og krav til opgavens udførelse. Oplysninger om eventuelle tidsfrister. Krav til tidsforbrug eller til den tidsplan Rådgiver eventuelt skal udforme. Eventuelle krav til dokumentation.. Beskrivelse af hvilke ydelser i YB2012 og / eller YB 2013 (defineret i rammekontrakten), der er omfattet af opgaven Eventuelt angivelse af, om der er specifikke danske myndighedskrav og danske regler, som Rådgiveren skal påse overholdes. Såfremt der for opgaven skal gennemføres en overtagelsesprøve, skal dette samt kriterier for bestået overtagelsesprøve angives her. Skal der gennemføres en overtagelsesprøve, anses levering først at være sket, når prøven er bestået. Såfremt Klienten ønsker at knytte dagbod til overholdelse af tidsfrister, jf. ABR 89 pkt. 6 skal det angives her. (Krav til afregning) I udgangspunktet afregnes Leveringskontrakten efter forbrugt tid. Såfremt Klienten ønsker, at opgaven skal gennemføres efter medgået tid, der ikke kan overstige en maksimalpris, skal det anføres her. Såfremt Klienten ønsker opgaven gennemført til en fast pris, skal det anføres her. Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 12 af 17

13 (Optioner) Såfremt opgaven forventes at kunne udvikle sig (eksempelvis hvis opgaven vedrører en forundersøgelse eller et ideoplæg) beskrives optioner på yderligere (kommende) ydelser her. (Inden optionerne eventuelt udnyttes skal Klient og Rådgiver - jf Leveringskontraktens pkt. 7 - udfylde og underskrive selvstændigt Kontraktbilag 5.b.-5.e. f.s.v.a. de optioner, der udnyttes. Dette dokument skal vedlægges Leveringskontrakten som en allonge. Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 13 af 17

14 Kontraktbilag 5.c (Rådgivers løsningsbeskrivelse) Løsningsbeskrivelse, arbejdsmetoder og værktøjer: [ ] (Rådgiverens fulde angivelse og beskrivelse af, hvorledes opgaven påtænkes løst, samt hvorledes de angivne arbejdsmetoder og værktøjer inddrages og nyttiggøres ved løsningen.) Leveringstidspunkt, og eventuelt tidsplan: [ ] (Rådgiverens angivelse af leveringstidspunkt for opgaven. Ved opgaver af mere kompleks eller omfattende karakter bør leveringstidspunktet suppleres af en egentlig tidsplan, eventuelt med angivelse af milepæle. Rådgiverens indberegning af realitet og muligheder for fleksibilitet i beregningen af leveringstidspunkt og tidsplan beskrives ligeledes). Såfremt Klienten har fastsat en tidsfrist for løsning af opgaven i Kontraktbilag 5.b. skal Rådgiverens beskrivelse af tidsplan tage udgangspunkt i denne. Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 14 af 17

15 Kontraktbilag 5.d (Rådgivers angivelse af pris og allokerede medarbejdere) Pris: [Estimeret vederlag] (Rådgiverens angivelse af estimeret vederlag for den anførte opgave efter medgået tid. [Maksimalpris] (Rådgiverens angivelse af maksimalpris, såfremt Klienten i opgavebeskrivelsen har efterspurgt dette. [Fastpris] (Rådgiverens angivelse af fast pris for opgaven, såfremt Klienten i opgavebeskrivelsen har efterspurgt dette. Rådgiverens angivelse af det faste vederlag skal være opgjort på baggrund af en opdeling pr. måned med angivelse af ressourceindsats for de allokerede medarbejdere for de pågældende måneder. Opgørelsen skal indeholde en angivelse af antal timer med den enkelte medarbejder ganget op med den eller de relevante timepriser som beregningsgrundlag for den fastsatte faste pris.) Allokerede medarbejdere: Blandt de i Kontraktbilag 2 anførte medarbejdere allokerer Rådgiveren følgende medarbejdere til brug for gennemførelse af opgaven: [ ] (navn på medarbejder) [ ] De anførte medarbejdere er allokeret til opgaven af Rådgiveren ud fra betragtningerne anført i det følgende: [ ] (Angivelse af de allokerede medarbejderes kvalifikationer og erfaringer, herunder særligt hvorledes disse inddrages og nyttiggøres i relation til den specifikt for opgaven anførte metode (løsningsbeskrivelse) enkeltvis hos de medarbejdere, der allokeres til den konkrete opgave, samt samlet set på de allokerede medarbejdere som et hold til levering af opgaven.) Forventet tidsforbrug og sammensætning heraf: [ ] (Angivelse af hvorledes den budgetterede pris er sammensat, når opgaven udføres efter medgået tid, herunder medgået pris med en fastsat maksimalpris. Rådgiveren skal angive, hvilket tidsforbrug hver enkelt af de allokerede medarbejdere forventes at anvende på opgaven) Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 15 af 17

16 Kontraktbilag 5.e Samarbejdsorganisation Klientens kontaktperson(er): Følgende person(er) er hos Klienten primær kontaktperson(er) i relation til opgavens udførelse: Navn: Titel: Adresse: Postnr./by: Tlf.: Dir. tlf.: Mobil: Fax: Funktionsbeskrivelse: [ ] Navn: Titel: Adresse: Postnr./by: Tlf.: Dir. tlf.: Mobil: Fax: Funktionsbeskrivelse: [ ] Rådgiverens kontaktperson(er): Følgende person(er) er hos Rådgiveren primær(e) kontaktperson(er) i relation til opgavens udførelse: Navn: Titel: Adresse: Postnr./by: Tlf.: Dir. tlf.: Mobil: Fax: Funktionsbeskrivelse: [ ] Navn: Tlf.: Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 16 af 17

17 Titel: Adresse: Postnr./by: Dir. tlf.: Mobil: Fax: Funktionsbeskrivelse: [ ] Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 17 af 17

(Køb efter miniudbud)

(Køb efter miniudbud) Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del Spørgsmål 191 Offentligt Bilag 4 Model for delkontrakt vedrørende levering af tjenesteydelser til brug for effektiviseringsopgaver (Køb efter miniudbud) Analyse af god

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning. Bemærkninger, spørgsmål og svar i tilbudsfasen

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning. Bemærkninger, spørgsmål og svar i tilbudsfasen Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Bemærkninger, spørgsmål og svar i tilbudsfasen Bemærkninger, spørgsmål og svar i tilbudsfasen Sidst opdateret den Nr.

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving Delaftale 1-4 Kontraktbilag 2

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving Delaftale 1-4 Kontraktbilag 2 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving 1-4 Kontraktbilag 2 Tilbudte medarbejdere Vejledning til Tilbudsgivere: I nærværende Kontraktbilag skal Tilbudsgiver

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving Delaftale 5 Kontraktbilag 2

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving Delaftale 5 Kontraktbilag 2 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving Delaftale 5 Kontraktbilag 2 Tilbudte medarbejdere Vejledning til Tilbudsgivere: I nærværende Kontraktbilag skal Tilbudsgiver

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Delaftale 2 Udrednings-, Analyse- og Evalueringsydelser (Køb efter miniudbud)

Delaftale 2 Udrednings-, Analyse- og Evalueringsydelser (Køb efter miniudbud) 1 Bilag 4 Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Delaftale 2 Udrednings-, Analyse- og Evalueringsydelser (Køb efter miniudbud)

Læs mere

Kompetence og kapacitetsopbygning af foreninger

Kompetence og kapacitetsopbygning af foreninger 1 Bilag 4 Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Delaftale 1 Udviklings- og afprøvningsydelser (Køb efter miniudbud) Kompetence

Læs mere

Bilag 4 Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Social- og Indenrigsministeriet

Bilag 4 Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Social- og Indenrigsministeriet Bilag 4 Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Social- og Indenrigsministeriet Delaftale 2 Udrednings-, Analyse- og Evalueringsydelser (Køb efter miniudbud) Kortlægning af eksisterende viden om

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Bilag 3 - Leverancer

Bilag 3 - Leverancer Bilag 3 - Leverancer 1 Leverancen... 2 2 Leverancens omfang... 3 3 Rederileverancer... 3 4 Tidsplan... 4 5 Samarbejde... 4 6 Underskrifter... 5 Underbilag 3.1 Ekstraarbejder... 6 Underbilag 3.2 Afleveringsprotokol...

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale om annoncering af jobsøgningsforløb ved

Læs mere

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver.

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2013 13/18808-1 Morten Weigand mwe@vd.dk 7244 3059 Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER SAP OPGAVENR.

Læs mere

Bilag 4 Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 1

Bilag 4 Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 1 Bilag 4 Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 1 Delaftale 1 Udviklings- og afprøvningsydelser (Køb efter miniudbud) Formidlingsaktiviteter

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Rammekontrakt Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K (i det følgende benævnt Klienten )

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

SKABELON FOR OPFORDRINGSSKRIVELSE IFM. GENÅBNING AF KONKURREN- CEN (MINIUDBUD)

SKABELON FOR OPFORDRINGSSKRIVELSE IFM. GENÅBNING AF KONKURREN- CEN (MINIUDBUD) SKABELON FOR OPFORDRINGSSKRIVELSE IFM. GENÅBNING AF KONKURREN- CEN (MINIUDBUD) Bygherren afholder miniudbud i overensstemmelse med punkt 5.1 i den indgåede rammeaftale af dato 2017 mellem Rådgiveren og

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet. September 2014

Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet. September 2014 Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet September 2014 2 af 5 REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE LKB RAMMEAFTALE NR. REKVISITION

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

Ja

Ja Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Vejledning til trykkeriaftalen

Vejledning til trykkeriaftalen Vejledning til trykkeriaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er formålet med

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

REKVISITION <Årstal-Løbenr.> AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter

REKVISITION <Årstal-Løbenr.> AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter Dato 25. januar 2017 Sagsbehandler Jørn Andreas Kristensen Mail jkris@vd.dk Telefon +45 7244 2245 Dokument 16/14990-3 Side 1/9 REKVISITION AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter

Læs mere

Bilag 4 Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bilag 4 Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Udlændinge- og Integrationsministeriet Bilag 4 Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Udlændinge- og Integrationsministeriet Delaftale 2 Udrednings-, Analyse- og Evalueringsydelser (Køb efter miniudbud) Kortlægning af viden med relevans

Læs mere

Aftale om rådgivning og bistand vedrørende ITsystem til modtagelse af 112 alarmer

Aftale om rådgivning og bistand vedrørende ITsystem til modtagelse af 112 alarmer Dato 12. september 2014 Sagsbehandler Henrik Friis Mail hf@vd.dk Telefon 3341 3390 Dokument 13/10341-6 Side 1/5 Aftale om rådgivning og bistand vedrørende ITsystem til modtagelse af 112 alarmer SAP OPGAVENR.

Læs mere

Projektets titel er Udviklingsprojekt om afværge af forureningsfaner i grundvand.

Projektets titel er Udviklingsprojekt om afværge af forureningsfaner i grundvand. Telefon Direkte Fax Mail Web Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 38 66 50 00 38 66 55 61 38 66 57 00 miljoe@regionh.dk www.regionh.dk Aftale om rådgivning (undersøgelser,

Læs mere

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6 Kontraktbilag 8 SERVICEAFTALE vedrørende support og service til hardware til præhospitale køretøjer (ambulancer, akutlægebiler m.v.) til ]Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Syddanmark] ]

Læs mere

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Kort vejledning fjernes når aftaleteksten er færdig og inden underskrift.

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 93200.R04/14210.R02 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Februar 2016 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 holst-law.com CVR nr. 35680470 ID: 40035 104586

Læs mere

REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Bilag 4 REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND SAP OPGAVENR. Tilføj

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

har dags dato indgået aftale om rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførelse af ovennævnte sag.

har dags dato indgået aftale om rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførelse af ovennævnte sag. Aftale om teknisk rådgivning og bistand ved indsamling af historiske oplysninger om ca. 945 adresser i Sønderjylland til brug for V1-kortlægning i Region Syddanmark 1 Aftalens parter Undertegnede: Region

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Bilag 4. Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Delaftale 2

Bilag 4. Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Delaftale 2 Bilag 4 Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Delaftale 2 Udrednings-, Analyse- og Evalueringsydelser (Køb efter miniudbud) Evaluering af National

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR PR. 27. JULI 2016 TEKNISK BESTILLERRÅDGIVNING, OPP SUNDHEDSHUS

SPØRGSMÅL OG SVAR PR. 27. JULI 2016 TEKNISK BESTILLERRÅDGIVNING, OPP SUNDHEDSHUS SPØRGSMÅL OG SVAR PR. 27. JULI 2016 TEKNISK BESTILLERRÅDGIVNING, OPP SUNDHEDSHUS Udbudsbkg. nr. 2016/S 100-178292 offentliggjort den 26. maj 2016 i EU-tidende/TED 1. Spørgsmål 1 ESPD del IV, litra B-C

Læs mere

Fagområderne spor og sikring, herunder tekniske sikkerhedsregler

Fagområderne spor og sikring, herunder tekniske sikkerhedsregler ag Bistand til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens myndighedsbehandling Fagområderne spor og sikring, herunder tekniske sikkerhedsregler Tilbudsliste (TBL) Juni 2017 2 Bistand til Trafik-, Bygge- og Indhold

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Rammekontraktbilag C Tilbudsbesvarelse

Rammekontraktbilag C Tilbudsbesvarelse Rammekontraktbilag C Tilbudsbesvarelse 1 1 Indledning I nærværende kontraktbilag indføres de udbedte forhold jf. annonceringsmaterielet. Tilbudsgiver skal således indføre besvarelser til de enkelte elementer

Læs mere

BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE

BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kundens deltagelse... 4 1.1 Liste over nødvendige medarbejdere fra Kunden... 4 1.2 Liste over kunderelaterede aktiviteter... 4 2. Andre forhold... 5 Side

Læs mere

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Side 1 af 11. Leveringsaftalebilag 1. Kundens opfordringsskrivelser og miniudbudsbetingelser

Side 1 af 11. Leveringsaftalebilag 1. Kundens opfordringsskrivelser og miniudbudsbetingelser Side 1 af 11 Leveringsaftalebilag 1 Kundens opfordringsskrivelser og miniudbudsbetingelser Side 2 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Opfordringsskrivelsen... 3 2. Miniudbudsbetingelser... 4 2.1 Generelt... 4

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens udbud af kontrakt om drift af sekretariat for byggeskadeforsikringsordningen. 7.

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens udbud af kontrakt om drift af sekretariat for byggeskadeforsikringsordningen. 7. Udbudsbetingelser for Energistyrelsens udbud af kontrakt om drift af sekretariat for byggeskadeforsikringsordningen 7. august 2014 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf. 33 92 67 00 Fax 33

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale-Håndbog - Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand, side 1 af 8 Januar 2013 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Rammeaftale vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Rammeaftale vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Rammeaftale vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 mellem Aarhus Kommune v/arealudvikling Aarhus Pakhus 27 Nordhavnsgade 12-14 8000 Aarhus C v/kontaktperson

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3: Leveringsaftale om løsning af konkret Projekt vedrørende Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland 26-05-2015 Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag:

Læs mere

Præsentation af rammeaftalerne. Bygherrerådgivning Rådgivende ingeniørydelser Arkitektydelser

Præsentation af rammeaftalerne. Bygherrerådgivning Rådgivende ingeniørydelser Arkitektydelser Præsentation af rammeaftalerne Bygherrerådgivning Rådgivende ingeniørydelser Arkitektydelser 2 Hvem kan bruge aftalen Frivillige rammeaftaler Rammer bredt alle SKI s kunder Ingen forpligtende aftale for

Læs mere

DANSKE ARK s nedenstående spørgsmål og bemærkninger omfatter dog alle de i ovennævnte udbudsbekendtgørelse udbudte delaftaler.

DANSKE ARK s nedenstående spørgsmål og bemærkninger omfatter dog alle de i ovennævnte udbudsbekendtgørelse udbudte delaftaler. Bygningsstyrelsen Løngangstræde 21 1468 København K Att. Mads Falbe-Hansen rammeudbud@ses.dk mfh@ses.dk Danske Arkitektvirksomheder Kristen Bernikowsgade 6, 3. sal 1105 København K Tlf. 32 83 05 00 Fax

Læs mere

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for a- dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere Bilag 3 Skabelon til delaftale Vesthimmerlands Kommune - Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsmæglerbistand

Forsikringsmæglerbistand Samarbejdsaftale Forsikringsmæglerbistand Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit II i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Rammeaftale om Kongelige Bygningsinspektør-ydelser Delaftale 1 Jylland og Fyn

Rammeaftale om Kongelige Bygningsinspektør-ydelser Delaftale 1 Jylland og Fyn Rammeaftale om Kongelige Bygningsinspektør-ydelser Delaftale 1 Jylland og Fyn Rådgiver: XX XX XX Klient: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby 1 Parterne Undertegnede Bygningsstyrelsen Carl

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGHERRERÅDGIVNING Område ØST

RAMMEAFTALE OM BYGHERRERÅDGIVNING Område ØST RAMMEAFTALE OM BYGHERRERÅDGIVNING Område ØST Rådgiver: XX XX XX Klient: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Parterne... 3 2 Opgaven... 3 3 Aftalegrundlag... 4 4 Rådgiverens

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Kontrakt vedrørende konsulentydelser på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Kontrakt vedrørende konsulentydelser på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Udkast Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr. 038144-0071 TBR/HAI 25. juni 2012 Kontrakt vedrørende konsulentydelser på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Holst, Advokater Hans Broges

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Tryk F11 for at navigere mellem felterne [Denne vejledende tekst skal slettes] AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere