INTRODUKTION til BUDDHISMEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTRODUKTION til BUDDHISMEN"

Transkript

1 PHENDELING Center for Tibetansk Buddhisme INTRODUKTION til BUDDHISMEN

2 2

3 INTRODUKTION til BUDDHISMEN PHENDELING TRYK 3

4 Getsulma Tenzin Drolkar og PHENDELING- Center for Tibetansk Buddhisme 2007 Det er ikke tilladt at kopiere hele eller dele af dette hæfte uden tilladelse fra udgiverne. PHENDELING TRYK ISBN

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Buddha...s Er buddhismen en religion?....s Buddhas første belæring....s Buddhas råd til os s Hinayana og mahayana....s Hvordan bliver man buddhist?...s Spørgsmål og svar.s Meditation. s.21 Henvisning til litteratur og hjemmesider..s.23 5

6 6

7 Hensigten med dette hæfte er at give en grundlæggende information om tibetansk buddhisme til dig, der gerne vil vide lidt mere om den buddhistiske vej. Indholdet i hæftet gør ikke krav på at være en religionsvidenskabelig fremstilling af stoffet, men det besvarer mange af de spørgsmål, vi er blevet stillet om tibetansk buddhisme ved introduktionsaftener i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme gennem en årrække. Første afsnit fortæller om Buddhas liv og lære. I andet afsnit finder du spørgsmål og svar, og tredje afsnit består af en meditationsvejledning. Hjertelig tak til alle, der ved deres spørgsmål har inspireret til dette hæftes tilblivelse! 7

8 Må alle levende væsener være lykkelige og have årsagen til lykke Må de være fri for lidelse og årsagen til lidelse Må de aldrig være adskilte fra den højeste lykke, der er fri for lidelse Må de hvile i stor ligevægt fri for tilknytning til nære og aversion mod fremmede. 8

9 1. Buddha Buddha blev født i en fyrstefamilie i det nordlige Indien for ca år siden. Han blev opdraget til at være fyrste og overtage tronen efter sin far, men i en alder af 29 år ragede han alt sit hår af og begyndte et liv som asket, hvilket vil sige kun lige at spise og drikke det allermest nødvendige, for at finde en løsning på al den lidelse, der er i verden. For menneskers vedkommende er det især fødsel, alderdom, sygdom og død. Hertil kommer andre lidelser som krig, hungersnød og fattigdom. Buddha gav afkald på ydre skønhed og luksus for at finde indre skønhed, og de næste seks år fordybede han sig i meditation. Derved nåede han oplysningen, der er en tilstand af fuldstændig frihed for al lidelse, upartisk kærlighed og medfølelse med alle levende væsener og opnåelse af altomfattende visdom. Mange mennesker i Asien har fulgt i Buddhas fodspor lige siden, dvs. har fulgt den ottefoldige vej, der består i ret anskuelse, ret tænkning, ret opmærksomhed, ret tale, ret handling, ret bestræbelse, ret meditation og ret livsførelse. I løbet af 1960 erne kom buddhismen også til Europa og Amerika. Buddha er ikke nogen gud, men en stor lærer og mester, som i kraft af sin venlighed har efterladt os sine belæringer, så vi også i dag kan praktisere dem og nå det samme mål, som Buddha gjorde. Årsagen til at vi kan det er, at vi alle besidder en kerne af godhed og visdom, vores buddha-natur, som vi kan udvikle og gøre mere og mere perfekt. Det gør vi ved at arbejde 9

10 med vores sind, opføre os etisk og meditere. Buddha har sagt, at vi ikke skal tro blindt på hans ord men undersøge, om de stemmer overens med virkeligheden. Hans Hellighed Dalai Lama, der er overhoved for tibetanske buddhister, siger ofte, at hvis videnskaben en dag beviser, at nogle af Buddhas belæringer er usande, så må vi bøje os for det og acceptere videnskaben. Buddha døde som 81-årig. Efter hans død bredte buddhismen sig ud over Asien og Mongoliet, ja den nåede helt til Sankt Petersborg i Rusland. Buddhismen blev præget af lokale kulturelle strømninger, hvor den slog rod, og det er grunden til, at vi i dag finder forskellige retninger indenfor buddhismen, ligesom der f.eks. både er protestanter og katolikker inden for kristendommen. 2. Er buddhismen en religion? Buddhismen indtager en central plads blandt de store verdensreligioner, men buddhismen er ikke en religion i den samme forstand, som vi kender det fra andre religioner, der tror på en ydre guddommelig skaber eller frelser. Buddhismen er en etisk og filosofisk livsvej, hvor der lægges allermest vægt på at være til gavn for andre levende væsener. Hvis vi følger den praksis og gradvist øver os i at være mindre ego-centriske, vil vi opleve, at vores frustration og lidelse bliver mindre, så vi på den måde kan blive vores egen frelser eller terapeut. Det siges, at Buddha har givet i alt belæringer til mennesker med meget forskellig baggrund. Der er derfor mange forskellige metoder og mål indenfor buddhismen, og det er ikke alle buddhister, der praktiserer det samme. Buddhister tror på, at vi selv skaber vores verden hele tiden i kraft af vores handlinger. Det kaldes karma, og karma kan både oversættes som handling og som årsag og virkning. Alle handlinger har derfor en konsekvens, og hver enkelt af os vil ifølge Buddhas belæringer høste frugten af vores handlinger engang i fremtiden. Hvornår det sker, ved vi blot ikke. Hvis vi ser på vores daglige liv, kan vi nemt indse, at det forholder sig sådan. Hvis vi for eksempel behandler andre mennesker godt, så vil de gerne være venner med os. Hvis vi derimod er meget egoistiske, brokker os hele tiden 10

11 og kun tænker på os selv, så er der ikke ret mange, der har lyst til at være sammen med os. Når buddhismen regnes for at være en religion, selvom den ikke anerkender en skabergud, så er det, fordi den rækker ud over dette liv, og fordi buddhister overholder mange etiske regler. I et kendt citat af Buddha står der: Hvis du vil kende din fortid, så skal du se på dine omstændigheder nu. Og hvis du vil kende din fremtid, så skal du se på, hvordan du lever dit liv nu. Buddhister tror, at vi fødes igen og igen, lige indtil vi når nirvana eller den oplyste tilstand, som er det, buddhister stræber efter. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden præger vores sind med nogle gavnlige mønstre, for at det kan gå os godt både i dette og i næste liv. Ifølge Den Tibetanske Dødebog er vores dødsøjeblik meget vigtigt. Den måde vi dør på har afgørende indflydelse på under hvilke omstændigheder, vi genfødes i næste liv. Det bedste er at dø med en kærlig indstilling i sit sind. Det værste er at dø med vrede. Vi kan ikke bevise, at genfødsel finder sted, men omvendt så kan videnskaben heller ikke modbevise det. 3. Buddhas første belæring Den første belæring Buddha gav, efter at han havde nået oplysningen, var De Fire Ædle Sandheder: 1. Sandheden om lidelse Det betyder ikke, at vi aldrig er lykkelige, men at vi som alt levende også kommer ud for frustrationer eller problemer i forskellig form, og at vi kan have vanskeligt ved at håndtere dem. Det er ubehageligt både for os selv og for vores omgivelser. 2. Sandheden om årsagen til lidelsen Det er vores følelser af tiltrækning, frastødning og ligegyldighed, der er hovedårsagerne til vores lidelse. 11

12 Hvis vi hele tiden ønsker mere og mere og glemmer at påskønne det, vi har, fører det til utilfredshed. Det, vi ikke kan lide, vil vi af med, og hvis ikke vi kan blive fri for det, oplever vi frustration. Det gør os ikke til dårlige mennesker, men det behøver ikke at være sådan. 3. Sandheden om vejen, der fører ud af lidelsen Vi kan nå den oplyste tilstand, ligesom Buddha gjorde det. Det gør vi ved at overvinde vores emotioner, især had, begær og uvidenhed. 4. Vejen der fører til oplysningen Ved at følge Buddhas råd til os kan vi nå buddhatilstanden. Vi kan selv blive buddhaer ved at følge Buddhas eksempel. 4. Buddhas råd til os Afstå fra skadelige handlinger. Udfør kun gavnlige. Behersk dit sind. Dette er Buddhas lære. I buddhismen spiller etik, dvs. læren om hvordan man bør opføre sig, en afgørende rolle. Uden etik giver det ingen mening at tale om spirituel udvikling. Buddhas filosofi fortæller os, hvad der fører til lykke, og hvad der fører til lidelse for os selv og andre. Det er det, vi kalder skadelige og gavnlige handlinger. De skadelige handlinger er det, vi allerførst må øve 12

13 os i at undgå at gøre, og de gavnlige handlinger er det, vi stræber efter at kunne praktisere. Alle levende væsener, ikke kun mennesker, har det til fælles, at de ønsker at være lykkelige og fri for lidelse. Der er ingen af os, der ønsker at være syge, fattige, triste eller ensomme. Tænk engang på, hvor mange problemer vi kunne undgå, hvis alle var tilfredse! Ville der så være misundelse, krige, kriminelle? Buddhister øver sig i at blive bedre til at udføre gavnlige handlinger og afstå fra de skadelige. Det gør vi blandt andet ved at være opmærksomme på, hvad der foregår i vores sind, og ved at tænke over vores motivation, før vi handler. Gavnlige handlinger gavner både andre og os selv; de skadelige handlinger er dem, der skader os selv og andre. Indenfor buddhismen kan man aflægge forskellige former for løfter, f. eks. bodhisattva-løftet, hvor den praktiserende ved en lille ceremoni aflægger løfte om at ville nå oplysningen til gavn for alle levende væsener. Det er udtryk for et meget stort socialt engagement og for at kunne virkeliggøre det ideal, må vi udvikle fuldstændig kærlighed og medfølelse med alle levende væsener samt udvikle en form for visdom, der forstår alting. Den buddhistiske vej er en indre vej, dvs. man behøver ikke at ændre på sin påklædning osv. for at praktisere buddhisme, men mange buddhister oplever alligevel, at deres buddhistiske praksis har en gennemgribende indflydelse på deres relationer og livsførelse i øvrigt. De ti skadelige handlinger: Med kroppen: stjæle, slå ihjel, misbruge andre seksuelt Med talen: lyve, meningsløs snak, så splid 1, grove og sårende ord Med sindet: onde hensigter, forkerte anskuelser 2, grådighed. De ti gavnlige handlinger: Med kroppen: beskytte liv, gavmildhed, ren handlemåde 3 Med talen: tale sandt, blidt, meningsfuldt, mægle Med sindet: være tilfreds, ret anskuelse, en kærlig indstilling. 1 At så splid vil sige at splitte et venskab ved at bagtale den ene af parterne 2 Hermed menes at man hævder og udbreder synspunkter, der ikke er i overensstemmelse med den buddhistiske filosofi. 3 Rene handlinger er handlinger, der ikke er motiverede af had, begær eller uvidenhed. 13

14 5. Hinayana-vejen og mahayana-vejen Tibetansk buddhisme er ligesom den japanske zen-tradition en gren af mahayana-vejen. Mahayana betyder det store fartøj. Som mahayanapraktiserende ønsker man at nå buddhatilstanden for at hjælpe alle andre med at blive befriet for lidelse, for kun en buddha er i stand til det. Hvis vi er fulde af frustration og anden form for lidelse, kommer vi tit til at handle på en uhensigtsmæssig måde, der er til skade for såvel os selv som for andre. Derfor må vi først befri os selv. Indenfor hinayana-fartøjet, det lille fartøj, mener man ikke, at det er muligt at befri andre, hver enkelt må selv gå vejen, så her praktiserer man for at nå nirvana, dvs. den personlige befrielse for lidelse. På mahayana-vejen, der også kaldes bodhisattva-vejen, praktiseres de seks paramitaer, eller fuldkommenheder, der består i: Gavmildhed, etik, tålmodighed, entusiasme, meditation og visdom. 6. Hvordan bliver man buddhist? Hvis du i dit hjerte føler, at buddhismen er den rette vej for dig, så er du buddhist. Hvis du ønsker at konvertere på en mere formel måde, har du mulighed for at deltage i en tilflugtsceremoni hos en lama, munk eller nonne. Buddhister tager tilflugt til Buddha, til dharma, Buddhas lære, og til sangha, ens medpraktiserende. Buddha, dharma og sangha bliver også kaldt de tre juveler, fordi vi ser dem som noget meget kostbart. En analogi for de tre juveler: Buddha er 14

15 som en læge, der fortæller os, hvad vi fejler. Dharma er som den medicin, lægen ordinerer. Sanghaen er som sygeplejersken, der husker os på at indtage medicinen hvis vi blot stiller den op på hylden, virker den jo ikke! 7. Spørgsmål og svar SP.: Hvad tror buddhister på? SV.: I buddhismen er der ingen skabende Gud, sådan som vi kender det fra andre religioner. Man kan sige, at buddhismen gør det muligt at opleve det guddommelige uden Gud. Vi har alle muligheden for at gå den vej, som Buddha gik og udvikle os, så vi når det samme mål, som han gjorde nemlig den oplyste tilstand - fordi vi alle har buddhanatur. For at blive oplyste må vi udvikle umådelig kærlighed og medfølelse samt praktisere etik, koncentration og visdom. SP.: Findes der guder i buddhismen? SV.: Som sagt er der ingen guder i buddhismen. De afbildninger, vi ser af gudelignende væsener, er kunstneriske udtryk for det oplyste sinds kvaliteter - for eksempel kærlighed, medfølelse, renhed, kraft eller visdom. Når vi mediterer på disse aspekter, smitter det af på vores sind. Det kan også udtrykkes på en anden måde: Vi bliver, hvad vi tænker. SP.: Er Nirvana et sted? SV.: Nirvana og Samsara er udtryk for tilstande i vores sind. Nirvana er fred og frihed for al lidelse, medens Samsara er den tilstand, hvor vi aldrig er helt tilfredse. Med vedholdende øvelse kan vi skridt for skridt nærme os Nirvana. SP.: Hvad går buddhistisk praksis ud på? SV.: Der er mange former for buddhistisk praksis. Man kan meditere, studere og gøre gavnlige handlinger. Buddhister øver sig i at være opmærksomme på handlinger med krop, tale og især sind, fordi det er i sindet, at alle vores handlinger begynder. 15

16 Det allervigtigste er at bruge sit liv godt ved at skabe harmoni og fred i sig selv og i sine omgivelser. SP.: Hvordan bliver man buddhist? SV.: Hvis man føler, at den buddhistiske vej er den rigtige for én, og følger den, så godt man kan, så er man buddhist. Hvis man ønsker at tilkendegive det mere formelt, kan man tage buddhistisk tilflugt hos en lama. Lamaen er så vidne på, at man ønsker at følge Buddhas vej. Ved tilflugtsceremonien lover man, at man ikke bevidst vil skade andre levende væsener. SP.: Hvad er en lama? SV.: En lama er en spirituel mester. Man kan blive lama ved at gennemgå en uddannelse på et klosteruniversitet. SP.: Kan man se på folk, at de er buddhister? SV.: Der er ikke nogen krav om, at man skal ændre sin klædedragt, fordi man bliver buddhist. Buddhister klæder sig som alle andre. Munke og nonner, der går klædt på en bestemt måde for at huske på de løfter, de har aflagt. SP.: Hvordan lever buddhister? SV.: Buddhister lever ganske normalt med uddannelse, arbejde, kærester og familie. Mange buddhister tager forskellige løfter, der hjælper én med at overholde en god etik. De mest almindelige er de fem lægmandsløfter, hvor man lover at man ikke vil slå ihjel, stjæle, lyve, misbruge andre seksuelt og drikke alkohol eller indtage stoffer. Det er naturligvis frivilligt, om man vælger at tage løfter. Munke og nonner overholder mange flere regler deriblandt cølibat. SP.: Til hvem beder buddhister, når de nu ikke tror på gud? SV.: Buddhistiske bønner er ønskebønner, hvor man gentager forskellige bønner om at man selv og alle andre må være fri for lidelse. Buddhister kan også bede de spirituelle væsener om at de vil give deres velsignelse, så man bliver i stand til at udvikle sig i overensstemmelse med Buddhas lære. SP.: Hvordan ser buddhismen på andre religioner? 16

17 SV.: Hans Hellighed Dalai Lama siger meget ofte, at det er bedst, hvis man kan praktisere den religion, man er født ind i, men at man, hvis man ikke kan det, har mulighed for at skifte til en anden religion. Hvis man skifter religion, er det meget vigtigt, at man ikke kritiserer den religion, man kommer fra. Buddha har sagt, at det er en meget stor fejl at kritisere andres religion. Mennesker er forskellige, og derfor er der også forskellige religioner. Ikke-buddhister kan finde stor inspiration i buddhistiske meditationsteknikker for at opnå mere fred i sindet og harmoni i tilværelsen. SP.: Holder I gudstjenester? SV.: Ja, vi har noget lignende, som vi kalder puja, hvor vi i fællesskab læser bønner og synger mantraer. Det indledes ofte med, at mesteren taler om et emne, der har relation til vores daglige liv. SP.: Hvad er et mantra? SV.: Et mantra er en slags formel på sanskrit eller tibetansk, som man gentager igen og igen, hvorved man skaber en forbindelse til Buddha eller et andet oplyst væsen. Mantra-recitation beroliger også ens sind. SP.: Hvordan skal man opføre sig i et tempel? SV.: For det første skal man tage sine sko af og stille dem ved indgangen. Det er passende at være tækkeligt påklædt. Det vil sige, at man ikke har en nedringet bluse på med tynde stropper eller tøj, der skiller på midten. Det er for, at man ikke skal vække begær i andre. 17

18 Man rejser sig op, når mesteren kommer ind, og når han går ud. Hvis man sidder på gulvet, er det uhøfligt at strække benene, så fodsålerne peger mod alteret eller mod mesteren. Buddhistiske skrifter bør ikke ligge på gulvet, og man træder ikke hen over dem, ligesom man heller ikke træder på munkes og nonners dragt eller dingwa (deres siddeunderlag). Det er ikke passende at give munke og nonner knus, da de lever i cølibat. 4 Hvis der serveres mad eller drikke, får mesteren først og dernæst munke og nonner. SP.: Hvilke fester fejrer buddhister? SV.: Mange danske buddhister fejrer jul på samme måde som de fleste andre danskere og også fødselsdag. Den vigtigste buddhistiske fest er vesak, hvor man fejrer Buddhas fødsel, oplysning og død på én og samme dag. Derudover fejres nytår, som i den tibetansk-buddhistiske tradition kaldes losar. Disse dage ligger ikke fast i kalenderen, men retter sig efter månens faser. Herudover er der andre mindre festdage, der fejres af forskellige buddhistiske grupper. SP.: Hvilke ritualer findes der i buddhismen? SV.: Vi kender ikke til barnedåb, konfirmation og vielse, men hvis nogen ønsker det, kan de blive velsignede, og i vores center kan vi også vie folk. Til gengæld er der mange ritualer, der kan hjælpe såvel døende som deres pårørende. SP.: Kan man blive genfødt som et dyr? SV.: Vi kan forstå det som en mental tilstand. 4 Seksuel afholdenhed. 18

19 Hvis vores uvidenhed er meget stor, svarer det til at leve som et dyr. Dyr regnes for at være uvidende. Dyr kan godt lære noget på deres niveau, men ikke på samme måde som mennesker. For eksempel kan de ikke lære at tale forskellige sprog, løse matematikopgaver eller spille klaver. Deres muligheder er meget begrænsede. Buddha har sagt, at vores sind er uden begyndelse og uden slutning; derfor lever vi ikke kun ét liv men mange, lige så længe vi er dominerede af vores had, begær og uvidenhed. Det er vores karma, der afgør, i hvilken form, vi bliver genfødt. Karma betyder egentlig handling; det vil sige årsag og virkning. SP.: Findes der flere former for buddhisme? SV.: Grundlæggende taler vi om to former for buddhisme: Hinayana og mahayana. Forskellen er hovedsagelig, at hinayana ikke mener, at vi almindelige væsener kan nå buddhatilstanden. Det mener mahayana derimod, og inden for mahayana praktiserer man derfor for at nå oplysningen med det formål at hjælpe alle levende væsener med at nå den samme tilstand. Den tibetanske tradition, som Phendeling tilhører, er mahayana. Hinayana findes især i lande som Thailand, Burma (Myanmar) og Sri Lanka. Mahayana er især udbredt i Kina, Japan, Korea, Tibet, Sikkim, Bhutan og Ladakh. Den japanske og kinesiske mahayana-buddhisme kaldes Zen. SP.: Hvad laver buddhistiske munke og nonner? SV.: I Østen er der tradition for, at munke og nonner studerer og underviser lægfolk og på den måde sørger for at opretholde buddhismen. Lægfolk sørger så til gengæld for at støtte munke og nonner med mad og bolig De fleste vesterlandske buddhistiske munke og nonner arbejder samtidig med, at de passer deres religiøse opgaver, fordi den tradition ikke findes hos os især ikke i de protestantiske lande, der ikke er fortrolige med klostertraditionen. SP.: Fortæl lidt om munke og nonners dragt! 19

20 SV.: Den buddhistiske ordensdragt er designet af Buddha for o år siden. I Indien er dragterne gule, i Thailand og Burma (Myanmar) brunlige, i Kina og Korea er de gråblå og i Tibet røde. Japanske zen-præster bærer sorte dragter. På Buddhas tid var lægfolk klædt i et langt stykke stof, der var viklet om kroppen. Stoffet var ikke syet sammen. For at adskille munke og nonner fra lægfolk bestemte Buddha, at klosterfolk skulle bære en dragt, der var syet sammen, og som bestod af mange mindre stykker som en slags patchwork. Nonner og munke måtte oprindeligt kun sy deres dragt af andre menneskers kasserede tøj. Dragten blev derfor syet sammen af mange mindre stykker og bagefter indfarvet med det farvestof, der var billigst i det pågældende område. Dragten består af shamtab (nederdel), dönka (vest), zen (sjal), et bælte og chögu (gult sjal der bæres ved særlige ceremonier). Hertil kommer dingwa (et stof til at sidde på) og joula (skuldertaske). 20

21 8. Meditation Hvis du gerne vil prøve at meditere, så er her er en kort meditation, der måske kan hjælpe dig. Forberedelse: Hvis dit sind er optaget af dagens begivenheder eller andre ting, er det godt at begynde med en åndedrætsmeditation. Sid behageligt, træk vejret naturligt og følg åndedrættet. Mærk kroppens bevægelser, mens luften flyder ind og ud. Forsøg at holde opmærksomheden på én del af kroppen for eksempel maven. Mærk, hvordan den hæver og sænker sig. Tæl på hver udånding; tæl fra et til ni. Det kan være, at dit sind vandrer væk fra åndedrættet igen, mens du tæller. Hvis det sker, går du blot tilbage til åndedrættet og tæller videre. 21

22 Du kan tælle dig igennem flere runder af ni åndedræt på denne måde. Hvis du gør det opmærksomt, vil du mærke, at dit sind bliver roligere. Nu følger selve meditationen: Bed nu Buddha eller en anden person, du har tillid til, om at komme til stede foran dig i rummet. Forestil dig, at han accepterer indbydelsen og sidder dér foran dig. Han ser venligt og kærligt på dig og kan se direkte ind i dit hjerte. Du føler dig afslappet og vel til mode. Se nu selv ind i dit eget hjerte og mærk dit dybeste ønske. Fortæl det til Buddha og afvent hans svar. Du kan også bede om hans velsignelse og visualisere, at du modtager den. Dette kan være en meget personlig oplevelse, og den kan give dig indsigt og energi til at praktisere med glæde. Du kan fortsætte med en anden meditation og tænke på et emne, du har studeret, eller praktisere koncentration på et objekt, du har valgt. Efter meditationen kan du tilegne al den positive energi til alle levende væseners vel ved at forestille dig, at den positive energi forvandles til healende kraft og når dem, som er syge, ensomme eller triste. Forestil dig, at du selv og alle andre bliver raske og lykkelige. Kilde: Meditationen er skrevet af Bikshuni Thubten Choedron, Hamborg. 22

23 Udvalgt litteratur: Hans Hellighed Dalai Lama: Vælg Hjertets Vej, Aschehoug 2002 Sogyal Rinpoche: Den Tibetanske Bog om Livet og Døden, Gyldendal 1996 Thich Nhat Hanh: Fred er Vejen, Borgen 1992 Hjertet i Buddhas Lære, Borgen 2000 Udvalgte hjemmesider: 23

24 PHENDELING Center for Tibetansk Buddhisme Nørregade 7 B 2.th 1165 Kbh. K Tlf PHENDELING TRYK ISBN

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

Shamata og Vipassana

Shamata og Vipassana Shamata og Vipassana Meditations-instruktioner Kommentar v. Geshe Pema Samten 10. - 11. maj 2008 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller dele af

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

HJEM FØR OG EFTER DØDEN

HJEM FØR OG EFTER DØDEN HJEM FØR OG EFTER DØDEN Projekt af: Emma, Anine, Sia og Frederik 1 2 Indholdsfortegnelse Side 1: forside Side 2: Indholdsfortegnelse Side 3: Indledning Side 4-5: Buddhisme Side 6: Hinduisme Side 7-8: Islam

Læs mere

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning Vejen til indre ro Der findes mange måder at meditere på. Jeg præsenterer her fire former, som alle er lette at gå til og hver varer 12 minutter. Kropsscanning er den mest enkle og derfor god at starte

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

DAN JOHANNESSON. Lær Clairvoyance. En Introduktion. Lær Clairvoyance, men kend dens pris Stilhed i Sindet Kontakten mellem Rigerne

DAN JOHANNESSON. Lær Clairvoyance. En Introduktion. Lær Clairvoyance, men kend dens pris Stilhed i Sindet Kontakten mellem Rigerne DAN JOHANNESSON Lær Clairvoyance En Introduktion Lær Clairvoyance, men kend dens pris Stilhed i Sindet Kontakten mellem Rigerne 19 Tilgængelige, konkrete og inspirerende sider for begyndere. Indholdsfortegnelse

Læs mere

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse 27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse Hvad må jeg og, hvad må jeg ikke, med e-bogen? Bogen kan downloades gratis fra web-siden www.et-udbytterigt-liv.dk Ikke-kommercielt brug : Dele af bogen og udvalgte

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Af Byron Katie med Stephen Mitchell

Af Byron Katie med Stephen Mitchell Et ekstrakt fra Elsk det som er Fire spørgsmål der kan ændre dit liv Af Byron Katie med Stephen Mitchell Ingen andre end dig selv kan give dig frihed. Denne lille bog vil vise dig hvordan. Byron Katie

Læs mere

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012)

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012) Personlig POWER Anita Hummelshøj Mikkelsen. Professionel person- og relaionsudvikler Korrektur: Buttle Sprog & Formidling. Illustrationer: Michelle Erdmann ISBN: 978-87-994057-2-5 Udgivelsesår: 2012, 1.

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

De seks frygte mennesker hader forandring

De seks frygte mennesker hader forandring Af Soulaima Gourani #SoulaimaGourani www.soulaima.com De seks frygte mennesker hader forandring Du er lige blevet bedt af mig på dagens foredrag om at være mere nytænkende, kreativ og modig. Meget tyder

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere