KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Marts Årgang. Kirkebakken 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Marts 2012 27. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.dk"

Transkript

1 KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 1 Marts Årgang Frydeligt med jubelkor hilses vårens komme, svalen melder trindt på jord: Frostens tid er omme! Morten Børup Kirkebakken 13

2 Billeder fra jul, nytår, foredrag med Christian Højlund samt Henrik Jensen 2

3 Nær og dog på forundrings-afstand af Karen Marie Ravn I to kendte lignelser taler Jesus om Guds Rige på en jordnær måde. Han taler om noget så luftigt som himmeriget ved at vise noget, der ikke bare sker her på jorden, men faktisk foregår helt nedenunder jordens overfalde. Den ene lignelse er om manden, der sover og står op, nat og dag, mens det korn, som han har sået, spirer og vokser af sig selv, uden at manden ved, hvordan det sker. Først når kornet er modent, går manden i aktion og bruger sin seglkniv til at høste kornet. Den anden lignelse er om sennepsfrøet. Når det bliver sået i jorden, er det mindre end alle andre frø, men bliver større end alle andre planter, når det vokser op og får så store grene, at himlens fugle kan bygge rede i dets skygge. Man kunne jo have troet, at Jesus ville sammenligne Gudsriget med noget oppe i luften, der ville få os til at se det hele i flyvende fugleperspektiv. Vi kunne nok forestille os, at vi i Guds Rige måtte få det hele at se fra en anden vinkel end vores egen. Kan det da være rigtigt, at vi skal høre om Guds Rige nede i jorden? Jo, siger Jesus med de to lignelser. Uventet bruger Jesus noget, der er helt nede i jorden og er ganske småt, til at illustrere, hvad Guds Rige er. Han peger på vores tilværelse her, hvor vi kan se, lugte og mærke jorden og kan bruge, hvad der kommer op af den. Det er den specielle, kristne måde at opfatte Gud på, som Jesus her giver os: det vigtige er, at Gud forbinder sig med os lige her. Gud er ikke højt i luften svævende, siger Jesus med sine jordnære lignelser. Det samme udtrykte Grundtvig poetisk sådan, at Himlens fugle synger her på jorden, hvor vi til jul fik Guds egen søn til bror! For med det kristne evangelium lægges der op til en tæt forbindelse mellem mennesker og Gud, imens Gud vel at mærke bliver ved med at være en helt anden end os. Vi mennesker kan ikke stille Gud til regnskab for, hvad han gør. Og vi kan aldrig gøre os lige med Gud, ganske som vi heller ikke kan gøre os lige med vores forældre, uden at vi bliver ulykkelige af det. Der bliver nemlig lagt alt for store tunge byrder på os, hvis vi ikke har vores forældre at være et lille ubehjælpsomt barn overfor. Der bliver også lagt for tunge byrder på os, hvis vi ikke har vores Gud, som vi kan være et ikke-selvhjulpent menneske overfor. Derfor har vi brug for en instans, der er noget helt andet end os, og som samtidig er til stede sammen med os. Det er det behov, der familiemæssigt ikke bliver opfyldt i dag som det gjorde tidligere. For når vi voksne ikke vil være autoritet overfor børnene, mens de er børn, kommer der til at mangle noget afgørende for de små, der vokser op. I Det gamle Testamente er Gud den absolutte autoritet i stærk jeg-position ovenover det hele. 3

4 Derfor overraskede Jesus sine samtidige, når han med lignelserne i Det nye Testamente fortalte om Guds Rige som noget så småt og fortroligt som korn og frøet nede i jorden. De spirer og skyder op, men ifølge Jesus behøver vi ikke at svæve, for at kende til Gud. Vi kan her på jorden forundre os over det under, der kan ske under jorden. Vi ser det selvom vi aldrig kommer bagom vores Gud og skaber. Vi kan ikke forklare Gud eller gøre noget over for Gud som om, vi gjorde det på hans vegne. Gud gjorde helt i begyndelsen, at noget blev til i det mørke og øde. Og ifølge Jesu lignelser om kornet virker Gud fortsat i det mørke og skjulte, så det allermindste kan være stort. Sådan giver Jesus os jordens synsvinkel på Gud, som ellers umiddelbart er udenfor i en anden sfære end lige vores. Gud er tæt på os. Men vi må undre os og forundres. Med sine lignelser viser Jesus os, at det, der ellers kan være højt oppe i luften, er fortroligt nær ved os. Himlens fugle bygger nemlig rede i skyggen af træet, der vokser op fra det lille sennepsfrø. Og han viser os samtidig, at det, der er fortroligt, alligevel bliver ved med at være et under, som vi mennesker ikke kan bemægtige os og gøre helt til vores. Ganske vist er livet vores hver især, men når Jesus fortæller i lignelsen om manden, der har sået og siden tager seglkniven frem, så giver Jesus også et billede af, at vi mennesker ikke kun skal leve for vores egen skyld. Vi skal være til nytte for andre end lige os selv. Og når vi ikke lykkes med det, griber Gud ind i vores tilværelse, og gør det af kærlighed også når vi bliver høstet og bare skåret ned og slet ikke selv kan fatte hvordan og hvorfor. For det viser sig jo, at vi ikke selv ser netop det allervigtigste dér, hvor det livsvigtige foregår. Af prædiken til Seksagesima søndag i Vinderslev Kirke den 12. februar 2012 Torsdag den 29. marts 2012 kl 18,30 holder vi familiegudstjeneste i Hørup Kirke med påsketema denne gang flyttet hen til torsdagen. Valgmenighedens børnefamilier foruden konfirmander og minikonfirmander, får tilsendt indbydelse og vi gør opmærksom på, at gudstjenesten har bud til alle også den vante søndagsmenighed. Ligesom ved lys- og lygtegudstjenesten i november er tidspunktet lagt allerførst på aftenen, så også de mindre børn kan være med. 4

5 Kommende møder Tirsdag den 13. marts kl. 19,30 holder Kjellerup og Omegns Valgmenighed som meddelt i tidligere numre af bladet sin årlige generalforsamling i valgmenighedens sal med dagsorden efter vedtægterne. Der er et punkt med forslag til en opdatering af valgmenighedens vedtægter, og der bliver nyvalg til bestyrelsen, idet Chr. Skorstengaard, der indtrådte i bestyrelsen i 2003, ikke modtager genvalg. Christian holder ikke op i valgmenighedens have og vil sammen med sin kone Birte fortsat tage del i valgmenighedens liv og virke, men vi skylder dem allerede nu stor tak. Efter generalforsamlingen serveres traditionen tro det sædvanlige, lækkert smørebrød og kaffebord, der denne aften som sædvanligt er på valgmenighedens regning, og som jo fremtrylles ved frivillig og meget kyndig arbejdskraft. Som afslutning på aftenen vises et billedshow om årets gang i valgmenigheden med indlagte fællessange. Lørdag den 17. marts holdes en fællesdag specielt for konfirmandholdet sammen med konfirmander fra i alt 5 af de øvrige grundtvigske valgmenigheder i Midt- og Vestjylland, hvor Bøvling valgmeniged i år er vært. Vi skal bl.a. opleve korformiddag med den dynamiske musiker Jacob Vestager Thybjerg og en levende forestilling ved Det fortællende Teater, der opfører det gamle heltekvad Bjowulf. Onsdag den 28. marts kl. 19,30 samles vi i valgmenighedens sal til sæsonens afsluttende foredrag ved cand.phil. Liselotte Wiemer. Aftenens foredragsholder er litteraturanmelder ved Weekendavisen og Kristeligt Dagblad og er desuden medarbejder ved Natkirken i Domkirken i København. Liselotte Wiemer kalder sit foredrag Paradislængsler og lykkedrømme i det 21. århundrede, og hun tager afsæt i, at det perfekte liv i dag er blevet et hverdagskrav: lykke, sundhed, velvære og velstand. Spænding og intensitet. Udfordringer og harmoni. Sikkerhed. Frit valg og trygge ramme Vi vil ha det hele. Og vi vil ha', det lige nu! Det er blevet sagt, at stress er en åndelig sygdom. Det kan have noget med vores lykkeforestillinger at gøre. For samtidig trænger tomheden sig jo på. Hvad er egentlig meningen? Måske handler det gode liv ikke om det perfekte, men om noget helt andet og større og dybere end det. Liselotte Wiemer vil ud fra bibelske og litterære tekster tale om forholdet mellem vor tids stræben efter lykke og de kristne forestillinger om mening, fylde og opfyldelse. For måske er Paradis meget mere end et liv efter døden! Måske er det allerede begyndt, hvis vi netop lader være med at stræbe efter det. Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19 er der læsegudstjeneste, hvor konfirmandholdet fremfører hele forløbet det Ny Testamentes bibelske fortælling, og hvor Karen Marie Ravn prædiker. Efter gudstjenesten er der samvær i valgmenighedens sal med kaffebord, sodavand og sang af højskolesangbogen. 5

6 Denne aften er der for menigheden i almindelighed en god lejlighed til at slutte op om konfirmanderne og om det arbejde, som de sammen med præsten har ydet i løbet af konfirmandforberedelsen. Foråret er kommet, og vi ser sammen frem til konfirmationsdagen Store Bededag den 4. maj. Store Bededag er en praktisk dag at holde konfirmation, og vi vil i Kjellerup og Omegns Valgmenighed også de kommende år fortsat fastholde denne særlige fredag som konfirmationsdag for valgmenighedens konfirmander. Kommende årgange kan blot slå Store Bededag op i kalenderen og finde dagens dato, som f.eks. i 2013 bliver den 26. april. Torsdag den 10. maj 2012 kl. 17,30 er der busafgang fra Kirkebakken 13 til Løvspringsaftentur med opsamling på Vinderslev kirkeplads kl og i Mausing kl Vi kører til Silkeborg og besøger en af Silkeborgegnens nye kirker, nemlig Virklund kirke, opført i 1994 af arkitekterne Inger og Johannes Exner. Pris: Se annoncen i Kjellerup Tidende. Denne tur tilgodeser vore ældre medlemmer, mens det vil være lidt mere problematisk for gangbesværede at deltage i Valgmenighedens bus tur den 9. september, da vi der bl.a. skal færdes på toppede brosten. Turen - sensommer er meget spændende for børnefamilier, men er for alle vore medlemmer og vi håber, at alle aldersgrupper bliver repræsenterede. Lørdag-søndag den 9. og 10. juni arrangerer valgmenigheden fælles transport til Årsmøde i Foreningen af grundtvigske Valg- og frimenigheder i Danmark. Årsmødet former sig som en højskoleweekend og finder i år sted på Ågård Ungdomsskole mellem Vejle og Kolding med Ågård Frimenighed som vært. Ågård Frimenighed holder i år 125-års jubilæum, og egnen deromkring er et mønstereksempel på grundtvigsk kulturgeografi, der har haft alle folkelige institutioner som friskole, ungdomsskole (der tidligere har været højskole), forsamlingshus, Danmarks ældste folkelige foredragsforening, andelsforetagener bl.a. Brugsforeningen- og ikke mindst Frimenighedskirken opført 1887, hvor frimenigheden de seneste 30 år har været i konstant jævn vækst med tre forskellige præster. Ågård Frimenighed vil give årsmødet

7 en ny struktur, så vi får lejlighed til at drøfte hvilke opgaver, de frie grundtvigske menigheder, valg- og frimenighederne har i de kommende år, hvor den danske folkekirke skal forberede sig på nye situationer. Og det vil være rigtig godt, hvis vi her fra Kjellerup og Omegns Valgmenighed kan blive en flok også uden for bestyrelsen, der i år får lyst til at tage til årsmøde, nyde samværet og de gode indtryk undervejs gennem programmet, lægge stemme til fællessangen og måske også til den debat i mindre grupper, der bliver lagt op til. Man kan deltage enten hele lørdagen for 400,- kr. eller hele søndagen for 300,- kr. Hvis man tager med til begge dage inkl. overnatning med medbragt sengetøj på ungdomsskole eller privat indkvartering, får man hele mødet med al forplejning for 650 kr. Børn deltager gratis. Lørdag den 9. juni er der foruden frokost, kaffe og festmiddag foredrag ved Søren Møller, landsformand for DGI, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger: Fra indforstået folkelighed til udtalt værdikamp. Der er i dag forandrede forudsætninger for folkeligheden og derfor behov for et folkeligt re-design, hvis vi ønsker indflydelse på vores samfund. Den grundtvigske talerstol er ikke længere en stærk platform! - Hvad gør vi så? Om aftenen er der i frimenighedskirken koncert ved Den Danske Salmeduo, som giver stemningsfulde nyfortolkninger af danske salmer i et møde mellem den nordiske folketones enkelhed, den klassiske musiktraditions nænsomhed og den amerikanske jazztraditions improvisationer. Man kan overnatte til søndag, hvor årsmødet den 10. juni fortsætter i frimenighedskirken kl. 10 med den store fællesgudstjeneste, hvor salmesangen plejer næsten at løfte kirketaget. Gudstjenesten holdes af Ågård Frimenigheds præst Henrik Jensen, som vi jo i februar havde på besøg til foredragsaften her i Kjellerup Valgmenighed. Efter frokost i det grønne i bl.a. præstegårdshaven holder leder af Grundtvig-akademiet Birgitte Stoklund Larsen foredrag Om glæden ved det grumsede grundtvigske! Hun stiller spørgsmålet: Er der egentlig stadig en berettigelse i at have grundtvigske valg- og frimenigheder i dag, når hver anden præst i Danmark kalder sig grundtvigsk? Er det at være en fri folkelig grundtvigsk menighed mere og andet end blot en måde at organisere sig på? Inden dagen slutter, er der debatcafé herunder kaffe. Tilmelding til Karen Marie Ravn inden 1. maj. Udførligt program med beskrivelse og tilmeldingsblanket findes i årsskriftet. 7

8 Tag med på rejse til Norge SOMMERKURSUS SOGNDAL FOLKEHØGSKULE 13. JUNI JUNI Turen arrangeres af valgmenighedspræst Kurt V. Andersen, Bøvling, hvis engagement og store viden, vi kender fra tidligere ture, hvor vi her fra Kjellerup med stort udbytte og glæde har været med ham på rejse til broderlandet Norge. Turen er for især medlemmer af de grundtvigske valgmenigheder i Midt- og Vestjylland, men andre er også meget velkomne. Der er bustransport direkte fra vore egne lokaliteter. Således afgår bussen for vores vedkommende fra Kirkebakken 13 i Kjellerup. Vi sejler fra Frederikshavn. Hjemuren går over Oslo med natfærge til Frederikshavn. Det betyder en lidt dyrere tur, men også en mindre anstrengende tur. Og så får vi tid til en byrundtur i Oslo og ikke mindst en smuk tur gennem Oslofjorden om aftenen. Der er overnatning i udvendige dobbeltkahytter. Prisen for tur og ophold er kr. Der er ikke medregnet forplejning på udog hjemrejse (Dog kan vi på skolen smøre madpakke til hjemturen) Under vores 6 dages ophold på Sogndal Folkehøgskule består programmet for en stor del af ture gennem storslåede vestlandske fjord og fjeldlandskaber. Der er fortælling og foredrag om norsk kulturhistorie. Dertil et par aftenforedrag (på dansk) om norsk litteratur. 8

9 PROGRAM: Onsdag 13. juni afg. Kjellerup 7.00 (bus til Holstebro) Afg. Lemvig 7.00 Afg. Bøvling 7.30 Afg. Holstebro 8.00 Afg. Hirtshals Ank. Sogndal Torsdag 14. juni: Morgenmad Formiddag: Sogn og Fjordane Fylke Eftermiddag: Tur i det gamle strandsittermiljø i Sogndal Aften: Foredrag om Bjørnstjerne Bjørnson Fredag 15. juni: Morgenmad Heldagstur med fjordcruise og tur med Flåmsbanen. En flot tur gennem verdensarv fjord og fjeld Middag ved hjemkomst Sangaften Lørdag 16. juni: Morgenmad Besøg på gården Eggja og Eggja-stenen Vi skal høre noget om landbrug og bygd, som har en særlig status i Norge. Middag ved hjemkomst. Aften: Det gamle bondesamfund Søndag 17. juni: Morgenmad Gudstjeneste Eftermiddag: Vandretur i omegnen, kanotur m.m. efter valg. Aften: Foredrag om Min kamp af Karl Ove Knausgård Mandag 18. juni: Morgenmad Heldagstur til Solvorn. Walaker Kunstudstilling og den berømte nyrestaurerede Urnes Stavkirke Aften: Afslutningsmiddag / fest Tirsdag 19. juni: Morgenmad Afrejse Byrundtur i Oslo Afg. med færge kl Aftentur gennem Oslofjorden Overnatning i udvendige dobbeltkahytter Onsdag 20. juni: Ankomst Frederikshavn kl Ankomst: Holstebro ca Kjellerup ca Bøvling ca Lemvig ca Tilmelding rekvireres hos og afleveres senest 1. maj til Karen Marie Ravn, som også er med på hele turen. Har I spørgsmål, er I velkomne til at ringe til Kurt V. Andersen på

10 Følgende konfirmeres i Vinderslev kirke den 4. maj Jesper Bentsen, Vinderslev Celina Bolander, Pederstrup Ida Præst Jensen, Vinderslev Kathrine Borup Jørgensen, Vinderslev Ida Kamp, Lemming Mette Knudsen, Pederstrup Tobias Lykke Olesen, Vinderslev Kristian Søgaard Sørensen, Mausing Anne W. Thomsen, Vinderslev Litteraturkredsen Litteraturkredsen samlet den 21. februar med 22 af ialt 25 deltagere efter aftenens drøftelser af Børnene af Ida Jessen" 21. februar 2012 Gratis bil kan bestilles til alle valgmenighedens gudstjenester, møder og arrangementer samt til busturenes afgangsted. Man ringer dagen før til Thorning Taxa på og bliver hentet på egen adresse og kørt hjem igen. Konfirmander kan også køre med kirkebilen. 10

11 Præsten oplyser Jeg holder ferie fra lørdag den 14. april til og med mandag den 23. april 2012, hvor valgmenighedens kirkelige handlinger passes af sognepræst Tina Frank i Thorning. Bemærk, at Tina Frank også holder gudstjenesten søndag aften den 15. april, hvor der bagefter drikkes en kop kaffe i valgmenighedens sal. Ellers træffes jeg telefonisk hele døgnet ved opringning til tlf , der viderestiller til mig. Hvis telefonen ikke bliver taget, kan der altid indtales besked på DuetSvar, som går i gang efter 6 ringetoner. Om tirsdagen er jeg på kontoret i valgmenighedens hus på Kirkebakken 13 i tidsrummet mellem kl. 14 og 15. Ring mig op og få en aftale, der er nem for begge parter, når jeg nu alligevel tager hen for at være på kontoret. Jeg er taknemlig for at blive gjort opmærksom på, at der er husstande, hvor jeg ikke var klar over, at medlemmerne kunne have glæde af et besøg. Ring mig op eller prik til mig, når der er en lejlighed til det. Karen Marie Ravn Siden sidst Døde: Aage Jensen, Kjellerup, tidl. Vinderslev Sinna Marie Nielsen, Kjellerup, tidl. Vinderslev Valgmenighedens Præst: Karen Marie Ravn, Kirkebakken Privat: Allingskovgårdsvej 24, 8600 Silkeborg VALGMENIGHEDENS Bestyrelse: Alle Kjellerup. Svend Aage Thomsen, formand Lindevej Inge Østerby, næstformand Lundgårde Mette Møller Nielsen, kasserer Mausingvej 20,... Peter Kildedal, formand for mødeudvalget Bygtoften Anni Lolk Borgergade 99a, 1 tv, 8600 Silkeborg Chr. Skorstengaard Vestervangen Marianne Weigelt Kristensen Sekretær og redaktør Engholmsvej VALGMENIGHEDENS FORRETNINGSFØRER: Dorthe Kaa, forretningsfører Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg. Træffes mandag aften på

12 G U D S T J E N E S T E R Kl. 10,30 ved valgmenighedspræsten, hvor intet andet anføres Hørup kirke Vinderslev kirke Levring kirke 4. marts 2. søndag i Fasten ingen 11. marts 3. søndag i Fasten Vinderslev 18. marts Midfaste Hørup 25. marts ingen 29. marts torsdag Hørup kl.18,30 Familiegudstjeneste: Påske i ord og billeder 1. april Palmesøndag Hørup 5. april Skærtorsdag Vinderslev 6. april Langfredag Levring, læsninger 8. april Påskedag Vinderslev 9. april Anden påskedag ingen 15. april 1. søndag efter påske Hørup kl. 19. Tina Frank, Thorning Derefter kirkekaffe i salen. 22. april ingen 24. apil tirsdag (2. søn. e. påske) Hørup kl. 19 med konfirmandlæsninger Derefter samvær i salen. 29. april ingen 4. maj Store Bededag Vinderslev kl. 10. Konfirmation 6. maj 4. søndag e. påske Levring 13. maj 5. søndag e. påske Hørup 17. maj Kristi Himmelfart Vinderslev 20. maj 6. søndag e. påske ingen 27. maj Pinsedag Hørup 28. maj Anden pinsedag ingen 3. juni Trinitatis Hørup 10. juni 1. søndag efter Trinitatis Ågård Frimenighedskirke kl. 10,00 Årsmøde 17. juni ingen. Højskolerejse til Norge for de midtvestjyske valgmenigheder 24. juni 3. søndag efter Trinitatis Vinderslev Gratis kirkebil fra og til egen dør rekvireres til valgmenighedens gudstjenester ved opringning gerne dagen før til Thorning Taxa GD GRUPPEN Viborg Kjellerup

KIRKEBLAD. Der var en gang FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3. September 2009 24. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.

KIRKEBLAD. Der var en gang FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3. September 2009 24. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed. Der var en gang KIRKEBLAD blippe var en blap FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 3,asfnældksfn123k39843948,asfnældksfn123k39843948 September 2009 24. Årgang Hans ånd som alting kan og ved i disse

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4 December 2013 28. Årgang

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4 December 2013 28. Årgang KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 4 December 2013 28. Årgang Den rose fin og lille har dejlig duft og skær; den lyse for os ville og sprede mørket her Fr. Layriz 1844 2 1. september

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 Juni 2015 30. Årgang

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 Juni 2015 30. Årgang KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 3 Juni 2015 30. Årgang Da dages da kommer den danske skærsommer, den er der, og gør selv den tungeste glad. Chr. Richardt X-faktoren af tale til konfirmanderne

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail.

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail. april maj juni 2015 Noget nyt Foråret har det med at bringe noget nyt med sig. Nye blomster i haverne, nye timer med solskin på bænken, nye fugleunger, ny energi. I vores families liv er der også sket

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4 December 2008 23. Årgang

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4 December 2008 23. Årgang Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED,asfnældksfn123k39843948 Nummer 4 December 2008 23. Årgang Betlehems-barnet i krybberummet det er den evige vår, troende hjerter det har fornummet:

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 September 2014 29. Årgang

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 September 2014 29. Årgang KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 3 September 2014 29. Årgang Og tidseltoppen dunes, som om det var til bomuldshøst, og hasselnødden brunes til alle småfolks lyst. Chr. Richardt, 1978

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4. December 2009 24. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4. December 2009 24. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed. Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Husk, du går her som den allerførste her bli r alle dine spor at se - vær lidt varsom denne ene morgen: træd forsigtigt i den nye sne. Nummer 4,asfnældksfn123k39843948

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Søndag d. 15. november 15.00 17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe og boller i spisesalen 17.00 Rundvisning ved højskolelærer Ulla Henningsen du hører lidt

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Ansgarsbladet. De betroede talenter. 30. årgang Nr. 2 Marts 2012 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk

Ansgarsbladet. De betroede talenter. 30. årgang Nr. 2 Marts 2012 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Ansgarsbladet 30. årgang Nr. 2 Marts 2012 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk De betroede talenter Når vi hører lignelsen om de betroede talenter, giver det i disse krisetider unægtelig

Læs mere

Rønshovedmøde Grundtvig på dagsordenen I samarbejde med Grundtvigsk Forum 13. - 17. september 2010 H Ø J S K O L E

Rønshovedmøde Grundtvig på dagsordenen I samarbejde med Grundtvigsk Forum 13. - 17. september 2010 H Ø J S K O L E Rønshovedmøde Grundtvig på dagsordenen I samarbejde med Grundtvigsk Forum 13. - 17. september 2010 H Ø J S K O L E Højskolen ved Flensborg Fjord Højskolevej 4 6340 Kruså Tlf. 74 608 318 Fax 74 60 85 46

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

HUS-AVISEN T R Æ N I N G O G. A K T I V I T E T A - H U S E T HOVEDGADEN 69 F, 8410 RØNDE, TLF.: 87 53 55 39 E-mail adr.: ulkj@syddjurs.dk.

HUS-AVISEN T R Æ N I N G O G. A K T I V I T E T A - H U S E T HOVEDGADEN 69 F, 8410 RØNDE, TLF.: 87 53 55 39 E-mail adr.: ulkj@syddjurs.dk. HUS-AVISEN 2015 T R Æ N I N G O G A K T I V I T E T A - H U S E T HOVEDGADEN 69 F, 8410 RØNDE, TLF.: 87 53 55 39 E-mail adr.: ulkj@syddjurs.dk Uge 18 maj Fredag d. 1. Uge 19 Mandag d.4. -16.00 Tirsdag

Læs mere

INVITATION TIL SVØMME-CAMP

INVITATION TIL SVØMME-CAMP INVITATION TIL SVØMME-CAMP Kære svømmere, trænere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for svømning til Hans Christian Andersen City Games. Arrangementet vil i 2014

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 Redaktion: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven Nygårdsvej

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27 Levring Vi har en kultur i Levring med sang og historiefortælling og har i fællesskab udviklet et koncept, som vi alle trives godt med - børn som voksne. Derudover har vi tradition for at invitere bedsteforældre

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Mandag den 6. juli 16.00-18.00 Ankomst og indkvartering (kaffe, te og saft i Pejsestuen) i Spisesalen 19.00 Velkomst og præsentation i St. Skolestue Derefter Rundvisning

Læs mere

John Landbo. Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81. Jan Majgaard. Johs. Odgaard. Mobil: 99 70 62 83

John Landbo. Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81. Jan Majgaard. Johs. Odgaard. Mobil: 99 70 62 83 Velkommen til infomøde Toscana 2013 Personale John Landbo Mobil: 99 70 62 82 Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81 Jan Majgaard Mobil: 99 70 62 84 Johs. Odgaard Mobil: 99 70 62 83 Rejseplan Mødetid på Morsø

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere