KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Marts Årgang. Kirkebakken 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Marts 2012 27. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.dk"

Transkript

1 KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 1 Marts Årgang Frydeligt med jubelkor hilses vårens komme, svalen melder trindt på jord: Frostens tid er omme! Morten Børup Kirkebakken 13

2 Billeder fra jul, nytår, foredrag med Christian Højlund samt Henrik Jensen 2

3 Nær og dog på forundrings-afstand af Karen Marie Ravn I to kendte lignelser taler Jesus om Guds Rige på en jordnær måde. Han taler om noget så luftigt som himmeriget ved at vise noget, der ikke bare sker her på jorden, men faktisk foregår helt nedenunder jordens overfalde. Den ene lignelse er om manden, der sover og står op, nat og dag, mens det korn, som han har sået, spirer og vokser af sig selv, uden at manden ved, hvordan det sker. Først når kornet er modent, går manden i aktion og bruger sin seglkniv til at høste kornet. Den anden lignelse er om sennepsfrøet. Når det bliver sået i jorden, er det mindre end alle andre frø, men bliver større end alle andre planter, når det vokser op og får så store grene, at himlens fugle kan bygge rede i dets skygge. Man kunne jo have troet, at Jesus ville sammenligne Gudsriget med noget oppe i luften, der ville få os til at se det hele i flyvende fugleperspektiv. Vi kunne nok forestille os, at vi i Guds Rige måtte få det hele at se fra en anden vinkel end vores egen. Kan det da være rigtigt, at vi skal høre om Guds Rige nede i jorden? Jo, siger Jesus med de to lignelser. Uventet bruger Jesus noget, der er helt nede i jorden og er ganske småt, til at illustrere, hvad Guds Rige er. Han peger på vores tilværelse her, hvor vi kan se, lugte og mærke jorden og kan bruge, hvad der kommer op af den. Det er den specielle, kristne måde at opfatte Gud på, som Jesus her giver os: det vigtige er, at Gud forbinder sig med os lige her. Gud er ikke højt i luften svævende, siger Jesus med sine jordnære lignelser. Det samme udtrykte Grundtvig poetisk sådan, at Himlens fugle synger her på jorden, hvor vi til jul fik Guds egen søn til bror! For med det kristne evangelium lægges der op til en tæt forbindelse mellem mennesker og Gud, imens Gud vel at mærke bliver ved med at være en helt anden end os. Vi mennesker kan ikke stille Gud til regnskab for, hvad han gør. Og vi kan aldrig gøre os lige med Gud, ganske som vi heller ikke kan gøre os lige med vores forældre, uden at vi bliver ulykkelige af det. Der bliver nemlig lagt alt for store tunge byrder på os, hvis vi ikke har vores forældre at være et lille ubehjælpsomt barn overfor. Der bliver også lagt for tunge byrder på os, hvis vi ikke har vores Gud, som vi kan være et ikke-selvhjulpent menneske overfor. Derfor har vi brug for en instans, der er noget helt andet end os, og som samtidig er til stede sammen med os. Det er det behov, der familiemæssigt ikke bliver opfyldt i dag som det gjorde tidligere. For når vi voksne ikke vil være autoritet overfor børnene, mens de er børn, kommer der til at mangle noget afgørende for de små, der vokser op. I Det gamle Testamente er Gud den absolutte autoritet i stærk jeg-position ovenover det hele. 3

4 Derfor overraskede Jesus sine samtidige, når han med lignelserne i Det nye Testamente fortalte om Guds Rige som noget så småt og fortroligt som korn og frøet nede i jorden. De spirer og skyder op, men ifølge Jesus behøver vi ikke at svæve, for at kende til Gud. Vi kan her på jorden forundre os over det under, der kan ske under jorden. Vi ser det selvom vi aldrig kommer bagom vores Gud og skaber. Vi kan ikke forklare Gud eller gøre noget over for Gud som om, vi gjorde det på hans vegne. Gud gjorde helt i begyndelsen, at noget blev til i det mørke og øde. Og ifølge Jesu lignelser om kornet virker Gud fortsat i det mørke og skjulte, så det allermindste kan være stort. Sådan giver Jesus os jordens synsvinkel på Gud, som ellers umiddelbart er udenfor i en anden sfære end lige vores. Gud er tæt på os. Men vi må undre os og forundres. Med sine lignelser viser Jesus os, at det, der ellers kan være højt oppe i luften, er fortroligt nær ved os. Himlens fugle bygger nemlig rede i skyggen af træet, der vokser op fra det lille sennepsfrø. Og han viser os samtidig, at det, der er fortroligt, alligevel bliver ved med at være et under, som vi mennesker ikke kan bemægtige os og gøre helt til vores. Ganske vist er livet vores hver især, men når Jesus fortæller i lignelsen om manden, der har sået og siden tager seglkniven frem, så giver Jesus også et billede af, at vi mennesker ikke kun skal leve for vores egen skyld. Vi skal være til nytte for andre end lige os selv. Og når vi ikke lykkes med det, griber Gud ind i vores tilværelse, og gør det af kærlighed også når vi bliver høstet og bare skåret ned og slet ikke selv kan fatte hvordan og hvorfor. For det viser sig jo, at vi ikke selv ser netop det allervigtigste dér, hvor det livsvigtige foregår. Af prædiken til Seksagesima søndag i Vinderslev Kirke den 12. februar 2012 Torsdag den 29. marts 2012 kl 18,30 holder vi familiegudstjeneste i Hørup Kirke med påsketema denne gang flyttet hen til torsdagen. Valgmenighedens børnefamilier foruden konfirmander og minikonfirmander, får tilsendt indbydelse og vi gør opmærksom på, at gudstjenesten har bud til alle også den vante søndagsmenighed. Ligesom ved lys- og lygtegudstjenesten i november er tidspunktet lagt allerførst på aftenen, så også de mindre børn kan være med. 4

5 Kommende møder Tirsdag den 13. marts kl. 19,30 holder Kjellerup og Omegns Valgmenighed som meddelt i tidligere numre af bladet sin årlige generalforsamling i valgmenighedens sal med dagsorden efter vedtægterne. Der er et punkt med forslag til en opdatering af valgmenighedens vedtægter, og der bliver nyvalg til bestyrelsen, idet Chr. Skorstengaard, der indtrådte i bestyrelsen i 2003, ikke modtager genvalg. Christian holder ikke op i valgmenighedens have og vil sammen med sin kone Birte fortsat tage del i valgmenighedens liv og virke, men vi skylder dem allerede nu stor tak. Efter generalforsamlingen serveres traditionen tro det sædvanlige, lækkert smørebrød og kaffebord, der denne aften som sædvanligt er på valgmenighedens regning, og som jo fremtrylles ved frivillig og meget kyndig arbejdskraft. Som afslutning på aftenen vises et billedshow om årets gang i valgmenigheden med indlagte fællessange. Lørdag den 17. marts holdes en fællesdag specielt for konfirmandholdet sammen med konfirmander fra i alt 5 af de øvrige grundtvigske valgmenigheder i Midt- og Vestjylland, hvor Bøvling valgmeniged i år er vært. Vi skal bl.a. opleve korformiddag med den dynamiske musiker Jacob Vestager Thybjerg og en levende forestilling ved Det fortællende Teater, der opfører det gamle heltekvad Bjowulf. Onsdag den 28. marts kl. 19,30 samles vi i valgmenighedens sal til sæsonens afsluttende foredrag ved cand.phil. Liselotte Wiemer. Aftenens foredragsholder er litteraturanmelder ved Weekendavisen og Kristeligt Dagblad og er desuden medarbejder ved Natkirken i Domkirken i København. Liselotte Wiemer kalder sit foredrag Paradislængsler og lykkedrømme i det 21. århundrede, og hun tager afsæt i, at det perfekte liv i dag er blevet et hverdagskrav: lykke, sundhed, velvære og velstand. Spænding og intensitet. Udfordringer og harmoni. Sikkerhed. Frit valg og trygge ramme Vi vil ha det hele. Og vi vil ha', det lige nu! Det er blevet sagt, at stress er en åndelig sygdom. Det kan have noget med vores lykkeforestillinger at gøre. For samtidig trænger tomheden sig jo på. Hvad er egentlig meningen? Måske handler det gode liv ikke om det perfekte, men om noget helt andet og større og dybere end det. Liselotte Wiemer vil ud fra bibelske og litterære tekster tale om forholdet mellem vor tids stræben efter lykke og de kristne forestillinger om mening, fylde og opfyldelse. For måske er Paradis meget mere end et liv efter døden! Måske er det allerede begyndt, hvis vi netop lader være med at stræbe efter det. Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19 er der læsegudstjeneste, hvor konfirmandholdet fremfører hele forløbet det Ny Testamentes bibelske fortælling, og hvor Karen Marie Ravn prædiker. Efter gudstjenesten er der samvær i valgmenighedens sal med kaffebord, sodavand og sang af højskolesangbogen. 5

6 Denne aften er der for menigheden i almindelighed en god lejlighed til at slutte op om konfirmanderne og om det arbejde, som de sammen med præsten har ydet i løbet af konfirmandforberedelsen. Foråret er kommet, og vi ser sammen frem til konfirmationsdagen Store Bededag den 4. maj. Store Bededag er en praktisk dag at holde konfirmation, og vi vil i Kjellerup og Omegns Valgmenighed også de kommende år fortsat fastholde denne særlige fredag som konfirmationsdag for valgmenighedens konfirmander. Kommende årgange kan blot slå Store Bededag op i kalenderen og finde dagens dato, som f.eks. i 2013 bliver den 26. april. Torsdag den 10. maj 2012 kl. 17,30 er der busafgang fra Kirkebakken 13 til Løvspringsaftentur med opsamling på Vinderslev kirkeplads kl og i Mausing kl Vi kører til Silkeborg og besøger en af Silkeborgegnens nye kirker, nemlig Virklund kirke, opført i 1994 af arkitekterne Inger og Johannes Exner. Pris: Se annoncen i Kjellerup Tidende. Denne tur tilgodeser vore ældre medlemmer, mens det vil være lidt mere problematisk for gangbesværede at deltage i Valgmenighedens bus tur den 9. september, da vi der bl.a. skal færdes på toppede brosten. Turen - sensommer er meget spændende for børnefamilier, men er for alle vore medlemmer og vi håber, at alle aldersgrupper bliver repræsenterede. Lørdag-søndag den 9. og 10. juni arrangerer valgmenigheden fælles transport til Årsmøde i Foreningen af grundtvigske Valg- og frimenigheder i Danmark. Årsmødet former sig som en højskoleweekend og finder i år sted på Ågård Ungdomsskole mellem Vejle og Kolding med Ågård Frimenighed som vært. Ågård Frimenighed holder i år 125-års jubilæum, og egnen deromkring er et mønstereksempel på grundtvigsk kulturgeografi, der har haft alle folkelige institutioner som friskole, ungdomsskole (der tidligere har været højskole), forsamlingshus, Danmarks ældste folkelige foredragsforening, andelsforetagener bl.a. Brugsforeningen- og ikke mindst Frimenighedskirken opført 1887, hvor frimenigheden de seneste 30 år har været i konstant jævn vækst med tre forskellige præster. Ågård Frimenighed vil give årsmødet

7 en ny struktur, så vi får lejlighed til at drøfte hvilke opgaver, de frie grundtvigske menigheder, valg- og frimenighederne har i de kommende år, hvor den danske folkekirke skal forberede sig på nye situationer. Og det vil være rigtig godt, hvis vi her fra Kjellerup og Omegns Valgmenighed kan blive en flok også uden for bestyrelsen, der i år får lyst til at tage til årsmøde, nyde samværet og de gode indtryk undervejs gennem programmet, lægge stemme til fællessangen og måske også til den debat i mindre grupper, der bliver lagt op til. Man kan deltage enten hele lørdagen for 400,- kr. eller hele søndagen for 300,- kr. Hvis man tager med til begge dage inkl. overnatning med medbragt sengetøj på ungdomsskole eller privat indkvartering, får man hele mødet med al forplejning for 650 kr. Børn deltager gratis. Lørdag den 9. juni er der foruden frokost, kaffe og festmiddag foredrag ved Søren Møller, landsformand for DGI, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger: Fra indforstået folkelighed til udtalt værdikamp. Der er i dag forandrede forudsætninger for folkeligheden og derfor behov for et folkeligt re-design, hvis vi ønsker indflydelse på vores samfund. Den grundtvigske talerstol er ikke længere en stærk platform! - Hvad gør vi så? Om aftenen er der i frimenighedskirken koncert ved Den Danske Salmeduo, som giver stemningsfulde nyfortolkninger af danske salmer i et møde mellem den nordiske folketones enkelhed, den klassiske musiktraditions nænsomhed og den amerikanske jazztraditions improvisationer. Man kan overnatte til søndag, hvor årsmødet den 10. juni fortsætter i frimenighedskirken kl. 10 med den store fællesgudstjeneste, hvor salmesangen plejer næsten at løfte kirketaget. Gudstjenesten holdes af Ågård Frimenigheds præst Henrik Jensen, som vi jo i februar havde på besøg til foredragsaften her i Kjellerup Valgmenighed. Efter frokost i det grønne i bl.a. præstegårdshaven holder leder af Grundtvig-akademiet Birgitte Stoklund Larsen foredrag Om glæden ved det grumsede grundtvigske! Hun stiller spørgsmålet: Er der egentlig stadig en berettigelse i at have grundtvigske valg- og frimenigheder i dag, når hver anden præst i Danmark kalder sig grundtvigsk? Er det at være en fri folkelig grundtvigsk menighed mere og andet end blot en måde at organisere sig på? Inden dagen slutter, er der debatcafé herunder kaffe. Tilmelding til Karen Marie Ravn inden 1. maj. Udførligt program med beskrivelse og tilmeldingsblanket findes i årsskriftet. 7

8 Tag med på rejse til Norge SOMMERKURSUS SOGNDAL FOLKEHØGSKULE 13. JUNI JUNI Turen arrangeres af valgmenighedspræst Kurt V. Andersen, Bøvling, hvis engagement og store viden, vi kender fra tidligere ture, hvor vi her fra Kjellerup med stort udbytte og glæde har været med ham på rejse til broderlandet Norge. Turen er for især medlemmer af de grundtvigske valgmenigheder i Midt- og Vestjylland, men andre er også meget velkomne. Der er bustransport direkte fra vore egne lokaliteter. Således afgår bussen for vores vedkommende fra Kirkebakken 13 i Kjellerup. Vi sejler fra Frederikshavn. Hjemuren går over Oslo med natfærge til Frederikshavn. Det betyder en lidt dyrere tur, men også en mindre anstrengende tur. Og så får vi tid til en byrundtur i Oslo og ikke mindst en smuk tur gennem Oslofjorden om aftenen. Der er overnatning i udvendige dobbeltkahytter. Prisen for tur og ophold er kr. Der er ikke medregnet forplejning på udog hjemrejse (Dog kan vi på skolen smøre madpakke til hjemturen) Under vores 6 dages ophold på Sogndal Folkehøgskule består programmet for en stor del af ture gennem storslåede vestlandske fjord og fjeldlandskaber. Der er fortælling og foredrag om norsk kulturhistorie. Dertil et par aftenforedrag (på dansk) om norsk litteratur. 8

9 PROGRAM: Onsdag 13. juni afg. Kjellerup 7.00 (bus til Holstebro) Afg. Lemvig 7.00 Afg. Bøvling 7.30 Afg. Holstebro 8.00 Afg. Hirtshals Ank. Sogndal Torsdag 14. juni: Morgenmad Formiddag: Sogn og Fjordane Fylke Eftermiddag: Tur i det gamle strandsittermiljø i Sogndal Aften: Foredrag om Bjørnstjerne Bjørnson Fredag 15. juni: Morgenmad Heldagstur med fjordcruise og tur med Flåmsbanen. En flot tur gennem verdensarv fjord og fjeld Middag ved hjemkomst Sangaften Lørdag 16. juni: Morgenmad Besøg på gården Eggja og Eggja-stenen Vi skal høre noget om landbrug og bygd, som har en særlig status i Norge. Middag ved hjemkomst. Aften: Det gamle bondesamfund Søndag 17. juni: Morgenmad Gudstjeneste Eftermiddag: Vandretur i omegnen, kanotur m.m. efter valg. Aften: Foredrag om Min kamp af Karl Ove Knausgård Mandag 18. juni: Morgenmad Heldagstur til Solvorn. Walaker Kunstudstilling og den berømte nyrestaurerede Urnes Stavkirke Aften: Afslutningsmiddag / fest Tirsdag 19. juni: Morgenmad Afrejse Byrundtur i Oslo Afg. med færge kl Aftentur gennem Oslofjorden Overnatning i udvendige dobbeltkahytter Onsdag 20. juni: Ankomst Frederikshavn kl Ankomst: Holstebro ca Kjellerup ca Bøvling ca Lemvig ca Tilmelding rekvireres hos og afleveres senest 1. maj til Karen Marie Ravn, som også er med på hele turen. Har I spørgsmål, er I velkomne til at ringe til Kurt V. Andersen på

10 Følgende konfirmeres i Vinderslev kirke den 4. maj Jesper Bentsen, Vinderslev Celina Bolander, Pederstrup Ida Præst Jensen, Vinderslev Kathrine Borup Jørgensen, Vinderslev Ida Kamp, Lemming Mette Knudsen, Pederstrup Tobias Lykke Olesen, Vinderslev Kristian Søgaard Sørensen, Mausing Anne W. Thomsen, Vinderslev Litteraturkredsen Litteraturkredsen samlet den 21. februar med 22 af ialt 25 deltagere efter aftenens drøftelser af Børnene af Ida Jessen" 21. februar 2012 Gratis bil kan bestilles til alle valgmenighedens gudstjenester, møder og arrangementer samt til busturenes afgangsted. Man ringer dagen før til Thorning Taxa på og bliver hentet på egen adresse og kørt hjem igen. Konfirmander kan også køre med kirkebilen. 10

11 Præsten oplyser Jeg holder ferie fra lørdag den 14. april til og med mandag den 23. april 2012, hvor valgmenighedens kirkelige handlinger passes af sognepræst Tina Frank i Thorning. Bemærk, at Tina Frank også holder gudstjenesten søndag aften den 15. april, hvor der bagefter drikkes en kop kaffe i valgmenighedens sal. Ellers træffes jeg telefonisk hele døgnet ved opringning til tlf , der viderestiller til mig. Hvis telefonen ikke bliver taget, kan der altid indtales besked på DuetSvar, som går i gang efter 6 ringetoner. Om tirsdagen er jeg på kontoret i valgmenighedens hus på Kirkebakken 13 i tidsrummet mellem kl. 14 og 15. Ring mig op og få en aftale, der er nem for begge parter, når jeg nu alligevel tager hen for at være på kontoret. Jeg er taknemlig for at blive gjort opmærksom på, at der er husstande, hvor jeg ikke var klar over, at medlemmerne kunne have glæde af et besøg. Ring mig op eller prik til mig, når der er en lejlighed til det. Karen Marie Ravn Siden sidst Døde: Aage Jensen, Kjellerup, tidl. Vinderslev Sinna Marie Nielsen, Kjellerup, tidl. Vinderslev Valgmenighedens Præst: Karen Marie Ravn, Kirkebakken Privat: Allingskovgårdsvej 24, 8600 Silkeborg VALGMENIGHEDENS Bestyrelse: Alle Kjellerup. Svend Aage Thomsen, formand Lindevej Inge Østerby, næstformand Lundgårde Mette Møller Nielsen, kasserer Mausingvej 20,... Peter Kildedal, formand for mødeudvalget Bygtoften Anni Lolk Borgergade 99a, 1 tv, 8600 Silkeborg Chr. Skorstengaard Vestervangen Marianne Weigelt Kristensen Sekretær og redaktør Engholmsvej VALGMENIGHEDENS FORRETNINGSFØRER: Dorthe Kaa, forretningsfører Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg. Træffes mandag aften på

12 G U D S T J E N E S T E R Kl. 10,30 ved valgmenighedspræsten, hvor intet andet anføres Hørup kirke Vinderslev kirke Levring kirke 4. marts 2. søndag i Fasten ingen 11. marts 3. søndag i Fasten Vinderslev 18. marts Midfaste Hørup 25. marts ingen 29. marts torsdag Hørup kl.18,30 Familiegudstjeneste: Påske i ord og billeder 1. april Palmesøndag Hørup 5. april Skærtorsdag Vinderslev 6. april Langfredag Levring, læsninger 8. april Påskedag Vinderslev 9. april Anden påskedag ingen 15. april 1. søndag efter påske Hørup kl. 19. Tina Frank, Thorning Derefter kirkekaffe i salen. 22. april ingen 24. apil tirsdag (2. søn. e. påske) Hørup kl. 19 med konfirmandlæsninger Derefter samvær i salen. 29. april ingen 4. maj Store Bededag Vinderslev kl. 10. Konfirmation 6. maj 4. søndag e. påske Levring 13. maj 5. søndag e. påske Hørup 17. maj Kristi Himmelfart Vinderslev 20. maj 6. søndag e. påske ingen 27. maj Pinsedag Hørup 28. maj Anden pinsedag ingen 3. juni Trinitatis Hørup 10. juni 1. søndag efter Trinitatis Ågård Frimenighedskirke kl. 10,00 Årsmøde 17. juni ingen. Højskolerejse til Norge for de midtvestjyske valgmenigheder 24. juni 3. søndag efter Trinitatis Vinderslev Gratis kirkebil fra og til egen dør rekvireres til valgmenighedens gudstjenester ved opringning gerne dagen før til Thorning Taxa GD GRUPPEN Viborg Kjellerup

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR VEJLE VEST NR 4 17. Årgang 2007 1 NOVEMBER DECEMBER JANUAR Jul i din kirke 10. klasses egen skole Mange arrangementer AAB i 75 år 2 FRA REDAKTØREN Leder af Birgit Flindt Tillykke Et stort tillykke skal

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST I dette nummer: Side 2 Glædelig Påske Side 3 Nyt fra menighedsrådet Side 4 Menighedsmøde Konfirmander med farver Side 5 Babysalmesang Gudstjeneste

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Viborg Domkirke Marts April Maj 2013 Nr. 2 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet Verninge Sogn 1. søndag i Advent - side 2 Egetræet - side 3 Cistercienserne - side 4 Kristendommen før og nu - side 5 Kierkegaard for begyndere - side 6 Arrangementer - side 7 19. årgang nr. 1 Advent 2009

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

At give er en gave i sig selv

At give er en gave i sig selv nr. 7 MARTS - MAJ 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev At give er en gave i sig selv Fastetid og sogneindsamling står for døren, og vi kan alle give noget tid, penge eller nærvær. Mød Anette Schiødt Thorsen

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Konfirmander 2015 Sæbygaardskolen Sæby Skole Sæbygaardskolen Privatskolen 2 Foto: Click, Grønnegade 17, Sæby / Saeby Avis 25 år i Sæby 1. juli er det 25 år siden jeg påbegyndte

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 Alrø kirke den 26. april kl. 12: Andreas Høyberg Mynster, Celina Holm Clemmensen, Laura Kirstine Liboriussen, Helene Børling Hansen. Gylling kirke den 26. april:

Læs mere