KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Marts Årgang. Kirkebakken 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Marts 2012 27. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.dk"

Transkript

1 KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 1 Marts Årgang Frydeligt med jubelkor hilses vårens komme, svalen melder trindt på jord: Frostens tid er omme! Morten Børup Kirkebakken 13

2 Billeder fra jul, nytår, foredrag med Christian Højlund samt Henrik Jensen 2

3 Nær og dog på forundrings-afstand af Karen Marie Ravn I to kendte lignelser taler Jesus om Guds Rige på en jordnær måde. Han taler om noget så luftigt som himmeriget ved at vise noget, der ikke bare sker her på jorden, men faktisk foregår helt nedenunder jordens overfalde. Den ene lignelse er om manden, der sover og står op, nat og dag, mens det korn, som han har sået, spirer og vokser af sig selv, uden at manden ved, hvordan det sker. Først når kornet er modent, går manden i aktion og bruger sin seglkniv til at høste kornet. Den anden lignelse er om sennepsfrøet. Når det bliver sået i jorden, er det mindre end alle andre frø, men bliver større end alle andre planter, når det vokser op og får så store grene, at himlens fugle kan bygge rede i dets skygge. Man kunne jo have troet, at Jesus ville sammenligne Gudsriget med noget oppe i luften, der ville få os til at se det hele i flyvende fugleperspektiv. Vi kunne nok forestille os, at vi i Guds Rige måtte få det hele at se fra en anden vinkel end vores egen. Kan det da være rigtigt, at vi skal høre om Guds Rige nede i jorden? Jo, siger Jesus med de to lignelser. Uventet bruger Jesus noget, der er helt nede i jorden og er ganske småt, til at illustrere, hvad Guds Rige er. Han peger på vores tilværelse her, hvor vi kan se, lugte og mærke jorden og kan bruge, hvad der kommer op af den. Det er den specielle, kristne måde at opfatte Gud på, som Jesus her giver os: det vigtige er, at Gud forbinder sig med os lige her. Gud er ikke højt i luften svævende, siger Jesus med sine jordnære lignelser. Det samme udtrykte Grundtvig poetisk sådan, at Himlens fugle synger her på jorden, hvor vi til jul fik Guds egen søn til bror! For med det kristne evangelium lægges der op til en tæt forbindelse mellem mennesker og Gud, imens Gud vel at mærke bliver ved med at være en helt anden end os. Vi mennesker kan ikke stille Gud til regnskab for, hvad han gør. Og vi kan aldrig gøre os lige med Gud, ganske som vi heller ikke kan gøre os lige med vores forældre, uden at vi bliver ulykkelige af det. Der bliver nemlig lagt alt for store tunge byrder på os, hvis vi ikke har vores forældre at være et lille ubehjælpsomt barn overfor. Der bliver også lagt for tunge byrder på os, hvis vi ikke har vores Gud, som vi kan være et ikke-selvhjulpent menneske overfor. Derfor har vi brug for en instans, der er noget helt andet end os, og som samtidig er til stede sammen med os. Det er det behov, der familiemæssigt ikke bliver opfyldt i dag som det gjorde tidligere. For når vi voksne ikke vil være autoritet overfor børnene, mens de er børn, kommer der til at mangle noget afgørende for de små, der vokser op. I Det gamle Testamente er Gud den absolutte autoritet i stærk jeg-position ovenover det hele. 3

4 Derfor overraskede Jesus sine samtidige, når han med lignelserne i Det nye Testamente fortalte om Guds Rige som noget så småt og fortroligt som korn og frøet nede i jorden. De spirer og skyder op, men ifølge Jesus behøver vi ikke at svæve, for at kende til Gud. Vi kan her på jorden forundre os over det under, der kan ske under jorden. Vi ser det selvom vi aldrig kommer bagom vores Gud og skaber. Vi kan ikke forklare Gud eller gøre noget over for Gud som om, vi gjorde det på hans vegne. Gud gjorde helt i begyndelsen, at noget blev til i det mørke og øde. Og ifølge Jesu lignelser om kornet virker Gud fortsat i det mørke og skjulte, så det allermindste kan være stort. Sådan giver Jesus os jordens synsvinkel på Gud, som ellers umiddelbart er udenfor i en anden sfære end lige vores. Gud er tæt på os. Men vi må undre os og forundres. Med sine lignelser viser Jesus os, at det, der ellers kan være højt oppe i luften, er fortroligt nær ved os. Himlens fugle bygger nemlig rede i skyggen af træet, der vokser op fra det lille sennepsfrø. Og han viser os samtidig, at det, der er fortroligt, alligevel bliver ved med at være et under, som vi mennesker ikke kan bemægtige os og gøre helt til vores. Ganske vist er livet vores hver især, men når Jesus fortæller i lignelsen om manden, der har sået og siden tager seglkniven frem, så giver Jesus også et billede af, at vi mennesker ikke kun skal leve for vores egen skyld. Vi skal være til nytte for andre end lige os selv. Og når vi ikke lykkes med det, griber Gud ind i vores tilværelse, og gør det af kærlighed også når vi bliver høstet og bare skåret ned og slet ikke selv kan fatte hvordan og hvorfor. For det viser sig jo, at vi ikke selv ser netop det allervigtigste dér, hvor det livsvigtige foregår. Af prædiken til Seksagesima søndag i Vinderslev Kirke den 12. februar 2012 Torsdag den 29. marts 2012 kl 18,30 holder vi familiegudstjeneste i Hørup Kirke med påsketema denne gang flyttet hen til torsdagen. Valgmenighedens børnefamilier foruden konfirmander og minikonfirmander, får tilsendt indbydelse og vi gør opmærksom på, at gudstjenesten har bud til alle også den vante søndagsmenighed. Ligesom ved lys- og lygtegudstjenesten i november er tidspunktet lagt allerførst på aftenen, så også de mindre børn kan være med. 4

5 Kommende møder Tirsdag den 13. marts kl. 19,30 holder Kjellerup og Omegns Valgmenighed som meddelt i tidligere numre af bladet sin årlige generalforsamling i valgmenighedens sal med dagsorden efter vedtægterne. Der er et punkt med forslag til en opdatering af valgmenighedens vedtægter, og der bliver nyvalg til bestyrelsen, idet Chr. Skorstengaard, der indtrådte i bestyrelsen i 2003, ikke modtager genvalg. Christian holder ikke op i valgmenighedens have og vil sammen med sin kone Birte fortsat tage del i valgmenighedens liv og virke, men vi skylder dem allerede nu stor tak. Efter generalforsamlingen serveres traditionen tro det sædvanlige, lækkert smørebrød og kaffebord, der denne aften som sædvanligt er på valgmenighedens regning, og som jo fremtrylles ved frivillig og meget kyndig arbejdskraft. Som afslutning på aftenen vises et billedshow om årets gang i valgmenigheden med indlagte fællessange. Lørdag den 17. marts holdes en fællesdag specielt for konfirmandholdet sammen med konfirmander fra i alt 5 af de øvrige grundtvigske valgmenigheder i Midt- og Vestjylland, hvor Bøvling valgmeniged i år er vært. Vi skal bl.a. opleve korformiddag med den dynamiske musiker Jacob Vestager Thybjerg og en levende forestilling ved Det fortællende Teater, der opfører det gamle heltekvad Bjowulf. Onsdag den 28. marts kl. 19,30 samles vi i valgmenighedens sal til sæsonens afsluttende foredrag ved cand.phil. Liselotte Wiemer. Aftenens foredragsholder er litteraturanmelder ved Weekendavisen og Kristeligt Dagblad og er desuden medarbejder ved Natkirken i Domkirken i København. Liselotte Wiemer kalder sit foredrag Paradislængsler og lykkedrømme i det 21. århundrede, og hun tager afsæt i, at det perfekte liv i dag er blevet et hverdagskrav: lykke, sundhed, velvære og velstand. Spænding og intensitet. Udfordringer og harmoni. Sikkerhed. Frit valg og trygge ramme Vi vil ha det hele. Og vi vil ha', det lige nu! Det er blevet sagt, at stress er en åndelig sygdom. Det kan have noget med vores lykkeforestillinger at gøre. For samtidig trænger tomheden sig jo på. Hvad er egentlig meningen? Måske handler det gode liv ikke om det perfekte, men om noget helt andet og større og dybere end det. Liselotte Wiemer vil ud fra bibelske og litterære tekster tale om forholdet mellem vor tids stræben efter lykke og de kristne forestillinger om mening, fylde og opfyldelse. For måske er Paradis meget mere end et liv efter døden! Måske er det allerede begyndt, hvis vi netop lader være med at stræbe efter det. Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19 er der læsegudstjeneste, hvor konfirmandholdet fremfører hele forløbet det Ny Testamentes bibelske fortælling, og hvor Karen Marie Ravn prædiker. Efter gudstjenesten er der samvær i valgmenighedens sal med kaffebord, sodavand og sang af højskolesangbogen. 5

6 Denne aften er der for menigheden i almindelighed en god lejlighed til at slutte op om konfirmanderne og om det arbejde, som de sammen med præsten har ydet i løbet af konfirmandforberedelsen. Foråret er kommet, og vi ser sammen frem til konfirmationsdagen Store Bededag den 4. maj. Store Bededag er en praktisk dag at holde konfirmation, og vi vil i Kjellerup og Omegns Valgmenighed også de kommende år fortsat fastholde denne særlige fredag som konfirmationsdag for valgmenighedens konfirmander. Kommende årgange kan blot slå Store Bededag op i kalenderen og finde dagens dato, som f.eks. i 2013 bliver den 26. april. Torsdag den 10. maj 2012 kl. 17,30 er der busafgang fra Kirkebakken 13 til Løvspringsaftentur med opsamling på Vinderslev kirkeplads kl og i Mausing kl Vi kører til Silkeborg og besøger en af Silkeborgegnens nye kirker, nemlig Virklund kirke, opført i 1994 af arkitekterne Inger og Johannes Exner. Pris: Se annoncen i Kjellerup Tidende. Denne tur tilgodeser vore ældre medlemmer, mens det vil være lidt mere problematisk for gangbesværede at deltage i Valgmenighedens bus tur den 9. september, da vi der bl.a. skal færdes på toppede brosten. Turen - sensommer er meget spændende for børnefamilier, men er for alle vore medlemmer og vi håber, at alle aldersgrupper bliver repræsenterede. Lørdag-søndag den 9. og 10. juni arrangerer valgmenigheden fælles transport til Årsmøde i Foreningen af grundtvigske Valg- og frimenigheder i Danmark. Årsmødet former sig som en højskoleweekend og finder i år sted på Ågård Ungdomsskole mellem Vejle og Kolding med Ågård Frimenighed som vært. Ågård Frimenighed holder i år 125-års jubilæum, og egnen deromkring er et mønstereksempel på grundtvigsk kulturgeografi, der har haft alle folkelige institutioner som friskole, ungdomsskole (der tidligere har været højskole), forsamlingshus, Danmarks ældste folkelige foredragsforening, andelsforetagener bl.a. Brugsforeningen- og ikke mindst Frimenighedskirken opført 1887, hvor frimenigheden de seneste 30 år har været i konstant jævn vækst med tre forskellige præster. Ågård Frimenighed vil give årsmødet

7 en ny struktur, så vi får lejlighed til at drøfte hvilke opgaver, de frie grundtvigske menigheder, valg- og frimenighederne har i de kommende år, hvor den danske folkekirke skal forberede sig på nye situationer. Og det vil være rigtig godt, hvis vi her fra Kjellerup og Omegns Valgmenighed kan blive en flok også uden for bestyrelsen, der i år får lyst til at tage til årsmøde, nyde samværet og de gode indtryk undervejs gennem programmet, lægge stemme til fællessangen og måske også til den debat i mindre grupper, der bliver lagt op til. Man kan deltage enten hele lørdagen for 400,- kr. eller hele søndagen for 300,- kr. Hvis man tager med til begge dage inkl. overnatning med medbragt sengetøj på ungdomsskole eller privat indkvartering, får man hele mødet med al forplejning for 650 kr. Børn deltager gratis. Lørdag den 9. juni er der foruden frokost, kaffe og festmiddag foredrag ved Søren Møller, landsformand for DGI, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger: Fra indforstået folkelighed til udtalt værdikamp. Der er i dag forandrede forudsætninger for folkeligheden og derfor behov for et folkeligt re-design, hvis vi ønsker indflydelse på vores samfund. Den grundtvigske talerstol er ikke længere en stærk platform! - Hvad gør vi så? Om aftenen er der i frimenighedskirken koncert ved Den Danske Salmeduo, som giver stemningsfulde nyfortolkninger af danske salmer i et møde mellem den nordiske folketones enkelhed, den klassiske musiktraditions nænsomhed og den amerikanske jazztraditions improvisationer. Man kan overnatte til søndag, hvor årsmødet den 10. juni fortsætter i frimenighedskirken kl. 10 med den store fællesgudstjeneste, hvor salmesangen plejer næsten at løfte kirketaget. Gudstjenesten holdes af Ågård Frimenigheds præst Henrik Jensen, som vi jo i februar havde på besøg til foredragsaften her i Kjellerup Valgmenighed. Efter frokost i det grønne i bl.a. præstegårdshaven holder leder af Grundtvig-akademiet Birgitte Stoklund Larsen foredrag Om glæden ved det grumsede grundtvigske! Hun stiller spørgsmålet: Er der egentlig stadig en berettigelse i at have grundtvigske valg- og frimenigheder i dag, når hver anden præst i Danmark kalder sig grundtvigsk? Er det at være en fri folkelig grundtvigsk menighed mere og andet end blot en måde at organisere sig på? Inden dagen slutter, er der debatcafé herunder kaffe. Tilmelding til Karen Marie Ravn inden 1. maj. Udførligt program med beskrivelse og tilmeldingsblanket findes i årsskriftet. 7

8 Tag med på rejse til Norge SOMMERKURSUS SOGNDAL FOLKEHØGSKULE 13. JUNI JUNI Turen arrangeres af valgmenighedspræst Kurt V. Andersen, Bøvling, hvis engagement og store viden, vi kender fra tidligere ture, hvor vi her fra Kjellerup med stort udbytte og glæde har været med ham på rejse til broderlandet Norge. Turen er for især medlemmer af de grundtvigske valgmenigheder i Midt- og Vestjylland, men andre er også meget velkomne. Der er bustransport direkte fra vore egne lokaliteter. Således afgår bussen for vores vedkommende fra Kirkebakken 13 i Kjellerup. Vi sejler fra Frederikshavn. Hjemuren går over Oslo med natfærge til Frederikshavn. Det betyder en lidt dyrere tur, men også en mindre anstrengende tur. Og så får vi tid til en byrundtur i Oslo og ikke mindst en smuk tur gennem Oslofjorden om aftenen. Der er overnatning i udvendige dobbeltkahytter. Prisen for tur og ophold er kr. Der er ikke medregnet forplejning på udog hjemrejse (Dog kan vi på skolen smøre madpakke til hjemturen) Under vores 6 dages ophold på Sogndal Folkehøgskule består programmet for en stor del af ture gennem storslåede vestlandske fjord og fjeldlandskaber. Der er fortælling og foredrag om norsk kulturhistorie. Dertil et par aftenforedrag (på dansk) om norsk litteratur. 8

9 PROGRAM: Onsdag 13. juni afg. Kjellerup 7.00 (bus til Holstebro) Afg. Lemvig 7.00 Afg. Bøvling 7.30 Afg. Holstebro 8.00 Afg. Hirtshals Ank. Sogndal Torsdag 14. juni: Morgenmad Formiddag: Sogn og Fjordane Fylke Eftermiddag: Tur i det gamle strandsittermiljø i Sogndal Aften: Foredrag om Bjørnstjerne Bjørnson Fredag 15. juni: Morgenmad Heldagstur med fjordcruise og tur med Flåmsbanen. En flot tur gennem verdensarv fjord og fjeld Middag ved hjemkomst Sangaften Lørdag 16. juni: Morgenmad Besøg på gården Eggja og Eggja-stenen Vi skal høre noget om landbrug og bygd, som har en særlig status i Norge. Middag ved hjemkomst. Aften: Det gamle bondesamfund Søndag 17. juni: Morgenmad Gudstjeneste Eftermiddag: Vandretur i omegnen, kanotur m.m. efter valg. Aften: Foredrag om Min kamp af Karl Ove Knausgård Mandag 18. juni: Morgenmad Heldagstur til Solvorn. Walaker Kunstudstilling og den berømte nyrestaurerede Urnes Stavkirke Aften: Afslutningsmiddag / fest Tirsdag 19. juni: Morgenmad Afrejse Byrundtur i Oslo Afg. med færge kl Aftentur gennem Oslofjorden Overnatning i udvendige dobbeltkahytter Onsdag 20. juni: Ankomst Frederikshavn kl Ankomst: Holstebro ca Kjellerup ca Bøvling ca Lemvig ca Tilmelding rekvireres hos og afleveres senest 1. maj til Karen Marie Ravn, som også er med på hele turen. Har I spørgsmål, er I velkomne til at ringe til Kurt V. Andersen på

10 Følgende konfirmeres i Vinderslev kirke den 4. maj Jesper Bentsen, Vinderslev Celina Bolander, Pederstrup Ida Præst Jensen, Vinderslev Kathrine Borup Jørgensen, Vinderslev Ida Kamp, Lemming Mette Knudsen, Pederstrup Tobias Lykke Olesen, Vinderslev Kristian Søgaard Sørensen, Mausing Anne W. Thomsen, Vinderslev Litteraturkredsen Litteraturkredsen samlet den 21. februar med 22 af ialt 25 deltagere efter aftenens drøftelser af Børnene af Ida Jessen" 21. februar 2012 Gratis bil kan bestilles til alle valgmenighedens gudstjenester, møder og arrangementer samt til busturenes afgangsted. Man ringer dagen før til Thorning Taxa på og bliver hentet på egen adresse og kørt hjem igen. Konfirmander kan også køre med kirkebilen. 10

11 Præsten oplyser Jeg holder ferie fra lørdag den 14. april til og med mandag den 23. april 2012, hvor valgmenighedens kirkelige handlinger passes af sognepræst Tina Frank i Thorning. Bemærk, at Tina Frank også holder gudstjenesten søndag aften den 15. april, hvor der bagefter drikkes en kop kaffe i valgmenighedens sal. Ellers træffes jeg telefonisk hele døgnet ved opringning til tlf , der viderestiller til mig. Hvis telefonen ikke bliver taget, kan der altid indtales besked på DuetSvar, som går i gang efter 6 ringetoner. Om tirsdagen er jeg på kontoret i valgmenighedens hus på Kirkebakken 13 i tidsrummet mellem kl. 14 og 15. Ring mig op og få en aftale, der er nem for begge parter, når jeg nu alligevel tager hen for at være på kontoret. Jeg er taknemlig for at blive gjort opmærksom på, at der er husstande, hvor jeg ikke var klar over, at medlemmerne kunne have glæde af et besøg. Ring mig op eller prik til mig, når der er en lejlighed til det. Karen Marie Ravn Siden sidst Døde: Aage Jensen, Kjellerup, tidl. Vinderslev Sinna Marie Nielsen, Kjellerup, tidl. Vinderslev Valgmenighedens Præst: Karen Marie Ravn, Kirkebakken Privat: Allingskovgårdsvej 24, 8600 Silkeborg VALGMENIGHEDENS Bestyrelse: Alle Kjellerup. Svend Aage Thomsen, formand Lindevej Inge Østerby, næstformand Lundgårde Mette Møller Nielsen, kasserer Mausingvej 20,... Peter Kildedal, formand for mødeudvalget Bygtoften Anni Lolk Borgergade 99a, 1 tv, 8600 Silkeborg Chr. Skorstengaard Vestervangen Marianne Weigelt Kristensen Sekretær og redaktør Engholmsvej VALGMENIGHEDENS FORRETNINGSFØRER: Dorthe Kaa, forretningsfører Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg. Træffes mandag aften på

12 G U D S T J E N E S T E R Kl. 10,30 ved valgmenighedspræsten, hvor intet andet anføres Hørup kirke Vinderslev kirke Levring kirke 4. marts 2. søndag i Fasten ingen 11. marts 3. søndag i Fasten Vinderslev 18. marts Midfaste Hørup 25. marts ingen 29. marts torsdag Hørup kl.18,30 Familiegudstjeneste: Påske i ord og billeder 1. april Palmesøndag Hørup 5. april Skærtorsdag Vinderslev 6. april Langfredag Levring, læsninger 8. april Påskedag Vinderslev 9. april Anden påskedag ingen 15. april 1. søndag efter påske Hørup kl. 19. Tina Frank, Thorning Derefter kirkekaffe i salen. 22. april ingen 24. apil tirsdag (2. søn. e. påske) Hørup kl. 19 med konfirmandlæsninger Derefter samvær i salen. 29. april ingen 4. maj Store Bededag Vinderslev kl. 10. Konfirmation 6. maj 4. søndag e. påske Levring 13. maj 5. søndag e. påske Hørup 17. maj Kristi Himmelfart Vinderslev 20. maj 6. søndag e. påske ingen 27. maj Pinsedag Hørup 28. maj Anden pinsedag ingen 3. juni Trinitatis Hørup 10. juni 1. søndag efter Trinitatis Ågård Frimenighedskirke kl. 10,00 Årsmøde 17. juni ingen. Højskolerejse til Norge for de midtvestjyske valgmenigheder 24. juni 3. søndag efter Trinitatis Vinderslev Gratis kirkebil fra og til egen dør rekvireres til valgmenighedens gudstjenester ved opringning gerne dagen før til Thorning Taxa GD GRUPPEN Viborg Kjellerup

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Marts 2013 28. Årgang. Ambrosius Stub, 1771

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Marts 2013 28. Årgang. Ambrosius Stub, 1771 KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 1 Marts 2013 28. Årgang Ak se, hvor pyntet solen går med lange stråler i sit hår; den varme krans er rette kans for alle ting, som nu må gry, på ny.

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 2 Juni 2012 27. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.dk

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 2 Juni 2012 27. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.dk KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 2 Juni 2012 27. Årgang Fyldt med blomster blusser æbletræets gren. Atter blåner himlen dyb og varm og ren. Ludvig Holstein, 1895 Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.dk

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 2 Maj 2014 29. Årgang

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 2 Maj 2014 29. Årgang KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 2 Maj 2014 29. Årgang Frugtblomsters hvide pletter det rige, grønne felt, mens højt de lyse nætter slår ud sit sommertelt Johannes Jørgensen 2 Kirkebakken

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang APRIL - MAJ - JUNI - JULI 2012 Nr. 2

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang APRIL - MAJ - JUNI - JULI 2012 Nr. 2 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 35. årgang APRIL - MAJ - JUNI - JULI 2012 Nr. 2 1 Fortælling Den norske forfatter Jan Kjærstad er af den opfattelse, at de fortællinger et menneske får fortalt,

Læs mere

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 August 2008 23. Årgang

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 August 2008 23. Årgang Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED,asfnældksfn123k39843948 Nummer 3 August 2008 23. Årgang Hvis modenhedens milde magt af Livet selv du lærte, da slår bag falmet rosendragt dit røde

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 September 2013 28. Årgang. Oktoberdagens farver og bronzeblomsters

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 September 2013 28. Årgang. Oktoberdagens farver og bronzeblomsters KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 3 September 2013 28. Årgang Oktoberdagens farver og bronzeblomsters glød har samme stærke strøg som dybt i sindet lød. Jens Rosendal, 1985 Siden sidst

Læs mere

KIRKEBLAD. Der var en gang FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3. September 2009 24. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.

KIRKEBLAD. Der var en gang FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3. September 2009 24. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed. Der var en gang KIRKEBLAD blippe var en blap FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 3,asfnældksfn123k39843948,asfnældksfn123k39843948 September 2009 24. Årgang Hans ånd som alting kan og ved i disse

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4 December 2014 29. Årgang

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4 December 2014 29. Årgang KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 4 December 2014 29. Årgang Når hjertet sidder mest beklemt, da bliver frydens harpe stemt, at den kan bedre klinge; og knuste hjerter føle bedst, hvad

Læs mere

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli.

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli. Valgmenighedens Gudstjenesteliste 2016-2017 for august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli. August 7. 11.s.e.trinitatis ingen gudstjeneste 14. 12.s.e.trinitatis

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 September 2012 27. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.dk

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 September 2012 27. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.dk KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 3 September 2012 27. Årgang Hver stubbet mark, vi stirrer på, står brun og gul og gylden, og røn står rød og slåen blå, og purpursort står hylden.

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4 December 2013 28. Årgang

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4 December 2013 28. Årgang KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 4 December 2013 28. Årgang Den rose fin og lille har dejlig duft og skær; den lyse for os ville og sprede mørket her Fr. Layriz 1844 2 1. september

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 Juni 2015 30. Årgang

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 Juni 2015 30. Årgang KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 3 Juni 2015 30. Årgang Da dages da kommer den danske skærsommer, den er der, og gør selv den tungeste glad. Chr. Richardt X-faktoren af tale til konfirmanderne

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1. 24. Årgang

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1. 24. Årgang Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 1,asfnældksfn123k39843948 2009 Marts 24. Årgang Påskeblomst! en dråbe stærk drak jeg af dit gule bæger og som ved et underværk den mig hæver,

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 2. Juni 2010 25. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 2. Juni 2010 25. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed. Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 2,asfnældksfn123k39843948 Juni 2010 25. Årgang Hyldene dufter i stuen ind ude fra Danmarks haver. Kornet modnes i sommervind. Thøger Larsen

Læs mere

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Januar 2008 23. Årgang

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Januar 2008 23. Årgang Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED,asfnældksfn123k39843948 Nummer 1 Januar 2008 23. Årgang Hvad var det dog der skete mit hjerte koldt og hårdt som kvarts det smeltes ved at se det

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Marts 2015 30. Årgang

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Marts 2015 30. Årgang KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 1 Marts 2015 30. Årgang Vintergæk er brudt af mulden, brudt af mulden, kækt erantis trodser kulden. Johannes V. Jensen, 1926 Levring kirke foreviget

Læs mere

Der var en KIRKEBLAD. Men måske april vil hente vore hjertebål tilbage. Sammen vil vi tålsomt vente, liden sol i disse dage.

Der var en KIRKEBLAD. Men måske april vil hente vore hjertebål tilbage. Sammen vil vi tålsomt vente, liden sol i disse dage. Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED,asfnældksfn123k39843948 Nummer 1 April 2007 22. Årgang Men måske april vil hente vore hjertebål tilbage. Sammen vil vi tålsomt vente, liden sol

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 September 2015 30. Årgang

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 September 2015 30. Årgang KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 3 September 2015 30. Årgang Og tidseltoppen dunes, som om det var til bomuldshøst, og hasselnødden brunes til alle småfolks lyst. Chr. Richardt, 1878

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Der var en KIRKEBLAD. Trods klingrende frost godt i år I spå for fugl og sæd i dvale. FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. ,asfnældksfn123k39843948

Der var en KIRKEBLAD. Trods klingrende frost godt i år I spå for fugl og sæd i dvale. FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. ,asfnældksfn123k39843948 Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED,asfnældksfn123k39843948 Nummer 1 MAJ 2007 22. Årgang Trods klingrende frost godt i år I spå for fugl og sæd i dvale. Tænker vi danskere på kors,

Læs mere

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 2 Juni 2008 23. Årgang

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 2 Juni 2008 23. Årgang Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED,asfnældksfn123k39843948 Nummer 2 Juni 2008 23. Årgang En yndig og frydefuld sommertid i al sin herlighed, den glæder og trøster så mangen en, alt

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG Vanløse Frikirke Kirkeblad februar og marts 2016 www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG 1 Dit kirkeblad

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Marts 2011 26. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.dk

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Marts 2011 26. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.dk KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 1 Marts 2011 26. Årgang Alt som solen stiger, strålende i gyldent flor, tør de gamle driver og den frosne jord. Rasmus Nielsen Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.dk

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Teori Teori 7 Holdstart Uge 3 Mandag Tirsdag

Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Teori Teori 7 Holdstart Uge 3 Mandag Tirsdag Uge 2 Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Uge 3 Dato 12-01-2015 13-01-2015 14-01-2015 15-01-2015 16-01-2015 Uge 4 Dato 19-01-2015 20-01-2015 21-01-2015 22-01-2015 23-01-2015 Uge

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK PROGRAM FOR VETERANKURSUS 2010 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Kære tidligere kursister ved Teologi for Lægfolk Højbjerg, den 3. maj 2010 Det er en glæde igen i år at kunne indbyde tidligere kursister på TFL til sommerkursus

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12 Side 1 af 12 JANUAR 1 Lørdag 1 Nytår Søndag 2 Mandag 3 Uge 1 Tirsdag 4 Onsdag 5 Torsdag 6 Hellig 3 konger Fredag 7 Lørdag 8 Søndag 9 Mandag 10 Uge 2 Tirsdag 11 Onsdag 12 Torsdag 13 Fredag 14 Lørdag 15

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Generalforsamling Årsberetning 2015.

Generalforsamling Årsberetning 2015. Generalforsamling Årsberetning 2015. Det første år. Det var så mit første hele kalender år som valgmenighedspræst. En ny titel for mig. Først var jeg folkekirkepræst, så vikarpræst, så sydslesvig præst,

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Lad tidens hjul omdrive, Lad veksle dag og nat, Men lad, o Gud, os blive Fast på dit hjerte sat!

Lad tidens hjul omdrive, Lad veksle dag og nat, Men lad, o Gud, os blive Fast på dit hjerte sat! PRÆDIKEN SØNDAG SEKSAGESIMA DEN 12.FEBRUAR 2012 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.45,5-12; 1.Kor.1,18-21; Mark.4,26-32 Salmer: 403,298,156,320,7 Lad tidens hjul omdrive, Lad

Læs mere

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ GUDSTJENESTER MARTS 2015 Søndag d. 1. marts 2. s. i fasten 10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel efterfulgt af kirkefrokost i sognegården. 10.30 Geels Kirkesal v/ Pernille Onsdag d. 4. marts Gudstjeneste

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kære konfirmand fra fredagsholdet

Kære konfirmand fra fredagsholdet Kære konfirmand fra fredagsholdet Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på fredagsholdet. Timerne er placeret fredag kl. 12.00-13.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Kære konfirmander fra onsdagshold 2

Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 2. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Adventskursus 06.12.15 12.12.15 ASKOV HØJSKOLE

Adventskursus 06.12.15 12.12.15 ASKOV HØJSKOLE Adventskursus 06.12.15 12.12.15 ASKOV HØJSKOLE Søndag 6. december 15.00 Indkvartering 17.00 Rundvisning ved højskolelærerne Ulla Henningsen og Kristian la Cour 18.15 Aftensmad 19.00 Velkommen og introduktion

Læs mere

Skoleåret 2013-2014 på Nordskovens friskole.

Skoleåret 2013-2014 på Nordskovens friskole. Skoleåret 2013-2014 på Nordskovens friskole. Kære elever, forældre og ansatte. Velkommen til det nye skoleår. I denne kalender kan I orientere jer om alle årets arrangementer, ferier og fridage. I kan

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 10.04.16 16.04.16 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 10.04.16 16.04.16 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 10.04.16 16.04.16 ASKOV HØJSKOLE TURE - Heldagsturen går til Århus. Vi besøger Den Gamle By, hvor guider viser os udstillingsbyen 1974 din egen tid på museum. Byen er en tidsrejse,

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed Sdr. Nærå Marts April Maj Juni 2016 Valgmenighed Kære alle Nu går vi foråret i møde, dagene bliver lysere og længere. Snart er det påske og søndagen efter springer konfirmanderne ud sammen med blomster

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG Lys KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn JUNI JULI AUGUST 2012 VIBORG Menighedsrådsvalg 2012 Gudstjeneste i Vestervang Kirke Tanker om konfirmationstiden Aktiviteter Sogneudflugt Babysang Gudstjenesteliste SOGNENYT

Læs mere

Søndag seksagesima 2016 Mark 4,26-32 Salmer: Det er gode og trøsterige ord, som vi møder i dagens evangelium.

Søndag seksagesima 2016 Mark 4,26-32 Salmer: Det er gode og trøsterige ord, som vi møder i dagens evangelium. Søndag seksagesima 2016 Mark 4,26-32 Salmer: 557-414-156 370-471-31 Det er gode og trøsterige ord, som vi møder i dagens evangelium. Jesus siger, at Gudsriget vokser af sig selv, -helt ligesom kornet på

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Forår 2013 Gudstjenesteliste 10. marts til 9. juni incl. 10. marts 9:00 * 13. marts Fyraftenssang 16:30 Skallerup Kirke 17. marts 9:00 Sundby (Nørager) 20. marts

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen:

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen: PLANLÆGNINGSKALENDER Denne kalender er til brug for foreninger, klubber og andre i Hammerum - Gjellerup området, der ønsker at koordinere deres arrangementer, så der ikke sker overlapning i forhold til

Læs mere

UDFLUGT. Aadum Husholdningsforening. Torsdag den 28. august Afgang fra Tarm (bag Bechs Hotel) kl. 8.00 Afgang fra Kirkepladsen i Ådum kl. 8.

UDFLUGT. Aadum Husholdningsforening. Torsdag den 28. august Afgang fra Tarm (bag Bechs Hotel) kl. 8.00 Afgang fra Kirkepladsen i Ådum kl. 8. Aadum Husholdningsforening UDFLUGT Torsdag den 28. august Afgang fra Tarm (bag Bechs Hotel) kl. 8.00 Afgang fra Kirkepladsen i Ådum kl. 8.15 Turen går til Ribe-egnen, hvor vi drikker formiddagskaffe ved

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere