Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr ÅRGANG NØRRE AABY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY"

Transkript

1 Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr ÅRGANG NØRRE AABY April 2014

2 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette. Sangen Kl. 25 handler om tosomheden, om det at være sammen 24 timer i døgnet, ja at være sammen indtil døden skiller os ad. Sangen hylder kærligheden og det at gøre alt sammen: Tænde på hinanden, passe på hinanden, holde om hinanden, grine ad hinanden. Men sangen har også en mørk side, en skyggeside. For når klokken bliver 25, altså når den ene dør hvordan skal det så gå, hvordan skal det så hænge sammen? Musikalsk prøver Nephew at udtrykke dette med en vis voldsomhed. Simon Kvamms sang handler om det hverdagsagtige kærlighedsliv: Vi passer vores arbejd og betaler vores leje. Men sangen kunne lige så vel passe her påskedag. For jeg tror, at disciplene i høj grad havde den følelse: Hvad nu? Nu er klokken blevet 25, hvad gør vi nu? Jesus, deres ven og deres mester, var blevet pint, mishandlet og korsfæstet. Han var død og begravet. Men da kvinderne påskemorgen kom ud til graven, var den tom. Stenen var væltet bort, og Jesu legeme, liget, var væk. Vi ved ikke, hvad der skete i mellemtiden - fra fredag aften til søndag morgen. Det er et mysterium. Og vi ved, at nogle mysterier kan løses, andre kan ikke. Ordet mysterium kommer af det græske mysterion, der betyder hemmelighed eller hemmelig ceremoni. Mysteriet om den tomme grav Jesu grav er ikke en kriminalgåde men har naturligvis været genstand for mange spekulationer. Hvor blev Jesu legeme af? Hvem tog ham? Var der nogen der flyttede ham? Og hvorfor? Kristendommen bygger altså på noget, som ingen har set. Det nye Testamente indeholder ingen detaljer om, hvordan Jesu opstandelse foregik. Alligevel kan vi ikke lade være med at gøre os forestillinger om, hvordan Jesus kunne opstå af graven og blive levende igen. En nutidig billedkunstner, nemlig Arne Haugen Sørensen, forestiller sig, at Jesus forlader den sorte grav i den grønne jord for at stige op mod lyset, op i en stor hånd, der tager imod. Jeg synes, det er et meget smukt billede: At der efter døden er en stor og mægtig hånd, der tager imod os. Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn, ud hans hånd mig river af dødens garn. Opstandelsen kan ikke bevises. Det er her, man er nødt til at tro. Jesus blev menneske, for at han kunne sætte sig i vores situation. Han havde oplevet glæde, fællesskab og også stor smerte. Ja, Jesus havde været igennem al form for lidelse. Han var den ensomme, den forhadte, den døende, al smerte havde han identificeret sig med. Han døde en grufuld død, men døden fik ikke det sidste ord. For påskemorgen opstod han af graven. I en verden af skabelse og tilintetgørelse er Gud den eneste, der uophørligt er den samme Jeg er den, jeg er eller som det udtrykkes i Johannes Åbenbaring 1, 4 Den, som er, som var, og som kommer. Gud er, at der er mulighed, at intet er umuligt. Der er noget mere end døden. Der bliver noget tilbage, som grusomheden ikke kan gøre det af med. Når historien er fortalt, når tilværelsens modsætninger er blevet forklaret, og mennesket er tilgivet, så er der uendelig tid. Det er evighedens tid. Jeg har her til sidst lyst til at bruge Nephew s Hjertestarter, hvor de synger: Vesterhav, kom nu og blæs mig i gang. Vi kender til det at gå en frisk tur ved Vesterhavet. Dette store hav indgyder både fascination og frygt. Vi fascineres af de stærke kræfter, og der er nærmest noget beroligende ved bølgernes rytme. Sådan en gå-tur kan være helse for krop og sjæl. Men der er også noget vildt skræmmende, for vi ved, at vi ikke kan undvære vand: Vand skaber liv, men vand kan også tage liv. Dette at havet, Vesterhavet, både fascinerer og skræmmer os, sådan er det også med Gud. Gud kan både være fascinerende og skræmmende. Jeg tror, at kvinderne den første påskemorgen havde disse følelser, sådan som vi også i dag kan fyldes af disse følelser over for Gud, ja over for påskebudskabet. Jesus var død og begravet, men nu var han der ikke. Den unge mand i hvide klæder sagde til dem: Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! Kvinderne gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Men vi ved jo i dag, at kvinderne overvandt deres angst. De fortalte det jo videre og Gud ske tak og lov for det! De bragte det glædelige budskab ud i verden, og det til trods for at de var bange og ikke forstod noget af det, der var sket. De fortalte det videre, for hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med og hjertet blev fyldt med håb derude ved graven påskemorgen. Det håb bragte de ud i verden, og det bredte sig som ringe i vandet. Håbet om, at Kristus er gået i forvejen for os og at ligesom han opstod af graven påskemorgen, skal vi opstå til nyt liv, når vi dør. Et liv hos Gud. Det er den kristne påstand. Jeg vil tillade mig at udskifte ordet Vesterhav med Påskedag og så lade Nephews ord lyde som pendant til påskebudskabet: Påskedag, kom nu og blæs mig i gang. Påskedag, kom nu og blæs mig i gang. Hjertestarter. Kan ikke være nogen, kan ikke skatte noget, kan ikke fatte noget, kan ikke lide nogen, kan ikke give nogen noget. Påskedag kom nu og blæs mig i gang. Glædelig påske! Anne Marie Krogh Forsidebilledet: En scene fra passionsspillet i Oberammergau i Det forestiller Jesu bøn i Getsemane Have, medens disciplene sover, og inden han forrådes af Judas med et kys. Man kan læse mere om passionsspillene i Oberammergau inde i bladet. Foto: Passionsspiele Oberammergau 2010 / Foto: Brigitte Maria Mayer. 2

3 Nyt fra menighedsrådet Mogens William Christensen meddelte allerede i sidste kirkeblad, at han fraflyttede sognet. Det medførte, at suppleanten Lis Göhns indtrådte i menighedsrådet. Tak til Mogens for den tid, han var formand, og velkommen til Lis. Ved den efterfølgende konstituering blev jeg valgt som ny formand. Jeg vil gerne her takke de øvrige rådsmedlemmer for deres tillid. Uden deres hjælp og støtte ville det for mig som næsten nyt medlem af menighedsrådet være en vanskelig opgave. Jeg går ydmygt til opgaven, velvidende hvor jeg kan finde råd og vejledning. Tre større opgaver nærmer sig nu deres afslutning. Udbedringerne efter indbruddet i præstegården i september nærmer sig sin afslutning. Vi afventer betaling fra forsikringen for de udlæg, vi har haft i forbindelse med indbruddet. Udbedringerne efter stormskaden er kun delvist færdiggjorte. De tagsten, der blæste ned under stormen, er lagt på plads, og dermed undgås vandskade, men den indvendige understrygning mangler. De væltede træer er fjernet, men der mangler endnu styning af de største træer, så næste storm ikke medfører flere væltede træer. Endelig er kirkens tilslutning til fjernvarmen færdiggjort. I våbenhusets nordvestlige hjørne er der monteret en lille kasse, som skjuler fjernvarmeindføringen. Med denne beslutning håber vi at kunne spare en del penge på opvarmning. I hvert fald har vi sparet penge til udskiftning af et gammelt og udtjent gasfyr. Regnskabet for 2013 er færdigt og viser et mindre overskud som påtænkes anvendt til indkøb af nye stole til sognehuset. Mange af de nuværende stole er i dårlig stand og kan ikke repareres. Selvom taksterne for 2014 er reguleret en smule opad, kan vi ikke forvente et større overskud i 2014, da man i provstiet påtænker en beskeden nedsættelse af kirkeskatten. Det vil blive drøftet på et budgetsamråd i slutningen af marts. Teletaxa ordningen har ikke fungeret tilfredsstillende for kirkegængere, der ikke er selvtransportable. Vi har i menighedsrådet derfor i en forsøgsperiode besluttet at tilbyde kirkebil. Se mere andetsteds i dette blad. Poul Strandgaard Kollekt Friluftsgudstjenesten: N dolage Sogneindsamlingen i Nørre Aaby Sogn den 9. marts 2014 Der blev i alt samlet kr. ind. Stor tak til alle indsamlere. Præsentation af to menighedsrådsmedlemmer Mit navn er Anna Nyholm. Jeg blev valgt til næstformand i det nye menighedsråd. Menighedsrådsarbejdet er ikke nyt for mig, idet jeg i perioden 1996 til 2008 også var medlem af Nørre Aaby Menighedsråd. Efter en pause på fire år, hvor jeg i mellemtiden har forladt arbejdsmarkedet og er gået på efterløn, har jeg tid og kræfter til igen at yde mit bidrag i rådet. Jeg har boet i Nørre Aaby siden 1966, er gift med Knud, som er født og opvokset her. Vi har tre voksne børn og syv børnebørn. Anna Nyholm Mit navn er Lis Bille Göhns. Jeg har været med i Nørre Aaby Menighedsråd fra december Vores daværende formand valgte at rejse fra Nørre Aaby, og jeg stod som suppleant. Alting er derfor ret nyt for mig, men det lyder til at være meget interessant. Jeg er født og opvokset her på Vestfyn, og jeg har boet i Nørre Aaby sammen med Georg siden Vi har 3 børn og 5 børnebørn og en lille hund. Jeg har arbejdet som dagplejer i 28 år. Lis Bille Göhns 3

4 Børn og unge i Nørre Aaby Kirke I november måned havde vi to vellykkede og velbesøgte arrangementer i Nørre Aaby Kirke særligt henvendt til børn og unge. Den 7. november fik vi besøg af Tante Andante som kom og sang og dansede og legede med børnene og de voksne og fortalte bibelhistorie, så alle kunne være med. Den 14. november var de store klasser på byens skoler og efterskolernes 9. klasser inviteret til rockgudstjeneste med U2-kopibandet Die Herren. Arrangementet var muliggjort af en generøs gave fra LIP fonden. Rundt på siden kan I se billeder fra begge begivenheder. Peter M. Møberg 4

5 Oberammergau Passionsspiele Oberammergau 2010 / Foto: Brigitte Maria Mayer Oberammergau er en lille by i den Sydtyske delstat Bayern. Den ligger i området Garmisch-Partenkirchen, hvorfra der hvert år den 1. januar sendes skihop. Oberammergau er kendt for sine passionsspil. Et passionsspil er et teaterstykke skrevet over Jesu lidelseshistorie - altså påskefortællingen. Historien om passionsspillene i Oberammergau begyndte i Europa var hærget af pest, og mange i byen var ramt. Indbyggerne i byen lovede Gud, at hvis pesten snart ville få en ende, ville de hvert tiende år opføre et passionsspil. Fra den dag var der ikke flere, der blev smittet med pest, og opførelsen af det første passionsspil fandt sted året efter. Her snart 400 år efter at løftet blev givet, spilles der stadig passionsspil hvert tiende år i Oberammergau. I begyndelsen opførte man passionsspillet på kirkegården, men nu foregår det i et teater, der er bygget til passionsspillene. Publikumspladserne er overdækkede, men fornemmelsen af friluftsspil er bevaret, idet scenen er udendørs. Der kan dog køres et let tag hen over scenen, hvis vejret er dårligt. Næsten hele byen er involveret i opførelsen. Der er omkring 2000 medvirkende enten på eller bag scenen. For at få lov at spille med selv i den mindste statistrolle, skal man have en tilknytning til byen. Enten skal man være født der, eller også skal man have boet der i mindst 20 år. Det sætter sit præg på byen, at så mange er involverede i passionsspillet. Skuespillerne har jo andet arbejde resten af tiden, og en del af dem arbejder f.eks. i butikkerne i byen. Så når man færdes i byen, føles det lidt som at være med i stykket. Man møder hele tiden folk med langt skæg og gammeldags frisurer. Selve stykket tager ca. seks timer. Efter frokost på en restaurant i byen, kan man nå at gå lidt rundt og kigge på de meget fine træskærerarbejder, der er en specialitet i området. Så er der tre timers forestilling om eftermiddagen i det store passionsspilsteater, derefter er der tid til aftensmad, og så er der igen tre timers forestilling. Når man køber en billet til passionsspillet, er det inklusiv bordreservering på restauranter i byen både til frokost og aftensmad. Der er plads til næsten 5000 tilskuere, og der bliver spillet godt 100 forestillinger i løbet af sommeren, så alting skal organiseres grundigt. For at kunne nå at servere aftensmaden for alle, før passionsspillet fortsætter, bestiller man aftensmaden allerede ved frokosten. Der er pres på hoteller m.m. i hele området. Man kan f.eks. ikke få lov at have eneværelse, for så er der ikke overnatningsmuligheder nok til alle de turister, der kommer for at se passionsspillet. Der er jo kun passionsspil hvert tiende år, så hvis man opførte nogle flere hoteller, restauranter o.l. ville de ikke kunne løbe rundt resten af tiden. Det første passionsspil blev opført i 1634, men i 1680 rykkede man det, så der nu spilles i de runde år. Således blev det opført i 2010, hvor vi var nede at se det. Det var en stor oplevelse. Det var spændende at gå rundt i byen og fornemme den meget specielle stemning. Højdepunktet var naturligvis selve passionsspillet. Vi havde fået nogle gode pladser, så vi tydeligt kunne følge med i, hvad der foregik på scenen. I andre sammenhænge ville man klappe, når forestillingen var færdig. Det gør man imidlertid ikke efter passionsspillet i Oberammergau. Skuespillet er helt og holdent til Guds ære, eller som Bach altid skrev under sine kirkemusikalske kompositioner: Soli Deo Gloria (Æren tilhører Gud alene). Mia Møberg Påskens gudstjenester Også i Nørre Aaby vil vi fejre påskens forskellige begivenheder. Det foregår ved følgende gudstjenester: Palmesøndag Den 13. april kl Denne dag fejres Jesu indtog i Jerusalem. Han rider ind i byen på et æsel, medens han hyldes af folk, der lægger kapper og palmegrene ned foran ham. Skærtorsdag Den 17. april kl Denne dag fejres Jesu sidste måltid med disciplene. Det er ved denne lejlighed han indstifter nadveren. Efter gudstjenesten er alle velkomne til at deltage i fællesspisning i sognehuset. Fællesspisning koster 50 kr. Langfredag Den 18. april kl Denne dag mindes vi Jesu korsfæstelse og død. En liturgisk gudstjeneste blot med læsninger, salmer og musik. Påskedag Den 20. april kl Påskedag er kirkens helt store festdag, hvor Jesu opstandelse fra de døde fejres. Der er festgudstjeneste i Nørre Aaby Kirke. Rasmus Isaksen vil spille på trompet ved gudstjenesten. 2. påskedag Den 21. april kl I år hører vi 2. påskedag om Maria Magdalenes møde med den opstandne Herre. Peter M. Møberg 5

6 Det sker i sognet 6 Pensionistudflugt onsdag den 11. juni 2014 Udflugten går i år til Jylland nærmere betegnet til Jelling. Vi starter opsamling kl ved Bøgeparken, Kongshøj og Solvænget (Solgården). Turen begynder kl fra Solgården. Herfra kører vi ad Landevejen til Jelling, hvor vi først skal se museet. Her har vi bestilt et foredrag om Kongernes Jellings historie (det foregår indendørs og siddende). Kaffen serveres på Jelling Kro, som ligger lige ved siden af museet. Herefter vil der være god tid til at bese kirken, Jellingstenene og gravhøjene. Kirken er fra 1100-tallet, kalkmalerier viser dette. Kirken er dog ikke et af Harald Blåtands mange bygningsværker. Harald Blåtand regerede fra 958 til 986. Stenkirken repræsenterer efterlivet af Haralds Jelling. Kirken i Jelling ligger mellem to gravhøje. Den ene er rejst over Harald Blåtands far Gorm den Gamle. Foran kirken står Jellingstenene. Det er runesten. Den lille er rejst af Gorm den Gamle formodentlig i 935. Den store runesten er sandsynlig fra Harald Blåtands regeringsperiode. Det er et symbol på overgangen mellem den hedenske vikingetid og den kristne tid. De to kæmpehøje, stenene og Jelling Kirke er fredet. Stenene er nu i glasmontre, så de bevares for eftertiden. Efter Jelling kører vi til Fårup Sø, hvor middagen er klar kl på Skovdal Kro, som ligger med udsigt over søen. Menuen er endnu ikke fastlagt, men man spiser godt der. Efter middagen går det atter mod Nørre Aaby, hvor vi forventer at være tilbage ca. kl Der bliver før middagen bestilling/ betaling af drikkevarer og betaling af turen, som koster kr Man kan tilmelde sig til turen straks, når omtalen i kirkebladet er studeret, der kommer en kort annonce i Ugeavisen Vestfyn i maj måned. Det kan også ses på Med venlig hilsen Nørre Aaby Menighedsråd, Tur- og arrangementudvalget. Tilmelding kan ske til Anna Nyholm på mail eller Poul Strandgaard på mail Anna Nyholm Nu skal Bibelen fejres 2014 er stort jubilæumsår - også for Bibelselskabet. Den 22. maj er det 200 år siden, Det Danske Bibelselskab blev stiftet i den gryende guldalders København. I 1807 blev København fuldstændig bombet af englænderne. Danmark gik fallit i 1813, og året efter mistede vi for altid Norge. Det så sort ud. Ikke desto mindre bliver 1814 et vendepunkt. Det er her, de første love for folkeskolen bliver til. Skolen skulle være for alle. Slukøret kom Danmark ved freden i Kiel ud af Napoleonskrigene i Økonomien var på lavpunktet. Men det åndelige og kulturelle liv blomstrede. Med danske malere i særklasse og med unge digtere og tænkere, som i de følgende år kom til at skrive sig helt ind i hjertet af danmarkshistorien fra H.C. Andersen over Søren Kierkegaard til N.F.S. Grundtvig. Guldalderen kalder vi stadig den periode, som netop begyndte i Den 22. maj 1814 lykkedes det en kreds af indflydelsesrige borgere og gejstlige i København at stable en organisation og en bestyrelse på benene, nemlig Det Danske Bibelselskab. Initiativtagerne anmodede majestæten om tilladelse og beskyttelse, inden de for alvor gik ud til offentligheden med deres nye sag. I brevet til kong Frederik VI argumenterede de blandt andet for, at Bibelselskabet ville fremme brugen af Bibelen blandt menigmand og dermed også styrke rigets sammenhold. Svaret fra regenten var klar den 23. juni 1814 : Med særdeles velbehag erfarer vi, at biskoppen over Sjællands Stift, doktor i teologi, Biskop Münster med flere, beflitter sig på at oprette i vort rige Danmark et Bibelselskab. Vi ville derfor herved tilsige benævnte selskab vor allerhøjeste beskyttelse. Bibelen har påvirket tusinder af menneskers liv og gør det stadig den dag i dag. Her i Nørre Aaby vil vi være med til at fejre 200 års jubilæet for Det Danske Bibelselskab. Det gør vi med en festgudstjeneste søndag den 25. maj kl. 10, hvor alle vil modtage en gave fra Bibelselskabet. Nemlig bibelmagasinet, der udkommer sidst i april. Anne Marie Krogh Gudstjenester på plejehjemmet Kongshøjcentret Tirsdage kl apr. Hanne Drejer 13. maj Johanne Fårup altergang 5. jun. Anne Marie Krogh 24. jun. Hanne Drejer 5. aug. Anne M. Krogh altergang 26. aug. Hanne Drejer KFUM og KFUK på Vestfyn indbyder en gang om måneden til foredrag. Alle er velkommen og der kræves ikke medlemskab. Prisen for aftenen er 40 kr. incl. kaffe/te med brød. Møderne starter kl og slutter senest kl Yderligere oplysninger hos formanden: Kai Jensen, tlf Tirsdag den 20. maj Udflugt til Føns og omegn ved lokal guide. Indbydelse kommer senere. Sæt X ved datoen. Salmemaraton Kan man synge en maraton? Ja, vi gør forsøget at synge alle salmebogens mange dejlige salmer. Vi begynder med nummer 1, og om et par år har vi så været igennem dem alle. Vi vil have lært nye melodier. Vi vil have sunget tekster, vi ikke kendte, og vi vil alle være blevet musikalsk berigede. Samtidig kommer vi rundt i hele Middelfart Provsti og får set vores mange skønne, gamle kirker. Det foregår onsdage kl til Der vil hver aften være en salmeguide til at føre os gennem salmerne. Undervejs vil der være en let anretning. Flere informationer: Johanne Fårup, Johanne Diemer, Jette Rosendal, (senere vil der komme noget på provstiets hjemmeside, ligesom der udgives en folder) Plan for salmemaraton august 2014 August: Kauslunde Kirke, den 6. august Gamborg Kirke, den 13. august Kauslunde Kirke, den 20. august Gamborg Kirke, den 27. august

7 Siden sidst Døbte, viede, begravede/bisatte fra Nørre Aaby Kirke i perioden 20. oktober 2013 til 9. marts 2014 Dåb: Arthur Nørregaard Rasmussen Laura Jill Flory Clara Friis Rasmussen Benjamin Felix Kjær Rasmussen Nicolai Marhauer Bruhn Emma Mørch Vest Penny Sloth Dvinge Elliot Nielsen William Larsen Benjamin Rughave Holgersen Marcus Valter V. Wackerhagen William Frederiksen Rasmus Brøns Sund Alberte Brøns Sund Viede: Trine Nielsen Søren Friis Rasmussen Penny Signe Hansen Claus Henrik Dvinge Linda Kirkegaard Kyndesen Esben Strandgaard Hansen Bisatte og begravede: Flemming Christensen Anny Kaspersen Gerda Gudrun Christensen Erik Bjerne Larsen Erik Rørmose Jensen Kirsten Agnethe Reinfeldt Madsen Erling Naundrup Petersen Maria Christine Christensen Karen Nørgaard Olsen Ruth Jørgensen Arne Jensen Bæk Hvor skal vi henvende os? Ved fødsel: Anmeldes til sognepræsten, hvis der ikke har medvirket jordemoder ved fødslen. Har der medvirket jordemoder ved fødslen, behøver forældrene, hvis de er gift med hinanden, ikke foretage sig noget. Er forældrene ikke gift, og ønsker faderen at anerkende faderskabet, skal forældrene udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring på senest 14 dage efter fødslen. Hvis faderskabet ikke anmeldes senest 14 dage efter fødslen, sendes sagen til afgørelse i Statsforvaltningen. Ved dåb: Aftales med sognepræsten og finder normalt sted ved alle gudstjenester, søndage og helligdage. samtidig med aftalen om dåbsdagen aftaler man et tidspunkt, hvor præsten kan komme hjem til familien til en samtale. Nyfødte skal have navn, før de bliver 6 måneder. Ved bryllup: Aftales med sognepræsten. Inden vielsen kan foretages, påkræves en prøvelsesattest, som udstedes af borgermesterkontoret i bopælskommunen. Prøvelsesattetsen må ikke være mere end fire måneder gammel på vielsesdagen. Ved henvendelse til præsten medbringes dåbsattester samt ovennævnte prøvelsesattest. Ved dødsfald: Meddeles snarst muligt til sognepræsten. Der aftales tidspunkt for begravelse eller bisættelse. Der udfyldes evt. gennem bedemand en dødsanmeldelse og anmodning om begravelse eller bisættelse. Sjælesorgssamtaler: Man kontakter sognepræsten og aftaler tid og sted. ADRESSER Sognepræst: Anne Marie Krogh Præstegårdsvej Nørre Aaby. Tlf.: Træffes bedst kl , undtagen mandag. Nørre Aaby Kirkes hjemmeside: Menighedsrådsformand: Poul Strandgaard Aabylundvænget Nørre Aaby tlf.: mobil: Graver: Keld Lind, Havevej 13, 5580 Nørre Aaby Træffes bedst i arbejdstiden på kirkegården og kl på kirkegårdens telefon: Organist: Peter Martin Møberg, Brovejen th., 5500 Middelfart Tlf.: Kirkesanger: Heidi Aagaard Olsen, Kærhaven 4, st 18, 5320 Agedrup Tlf.: Kirkeværge: Georg Göhns Nøddelunden 36, 5580 Nørre Aaby Tlf.: Kasserer: Vibeke Brøns Sund Kongeløkken 21, 5580 Nørre Aaby Tlf.: Kirkebil: Menighedsrådet har besluttet, at der forsøgsvis tilbydes gratis kirkebil til folk, der bor i Nørre Åby Sogn og ikke har andre transportmuligheder. Ordningen træder i kraft fra og med Palmesøndag den 13. april og løber til og med 1. søndag i advent. For at gøre brug af ordningen skal man senest dagen før bestille taxa hos Middelfart Taxa på tlf.: Nørre Aaby Menighedsråd Menighedsrådets medlemmer: Formand og kontaktperson: Poul Strandgaard tlf , mobil Næstformand: Anna Nyholm tlf Kirkeværge: Georg Göhns tlf Kasserer: Vibeke Brøns Sund tlf Medlem: Solveig Dam Jensen tlf Medlem: Lis Bille Göhns tlf.: Medlem, fmd. for det stående udvalg: Lars Davidsen tlf , mobil Sognepræst: Anne Marie Krogh, tlf

8 Til opslagstavlen KALENDER 13. april til 31. august april Palmesøndag Kl april Skærtorsdag Kl med nadver og efterfølgende fællesspisning i sognehuset 18. april Langfredag Kl Liturgisk 20. april Påskedag Kl april 2. påskedag Kl april 1. søndag efter påske Kl maj Kl Cykeltur ud i det blå, vi mødes ved sognehuset 4. maj 2. søndag efter påske Kl maj 3. søndag efter påske Kl maj Bededag Kl Konfirmation 18. maj 4. søndag efter påske Kl og kl Konfirmation 25. maj 5. søndag efter påske Kl Fest-gudstjeneste - Bibelselskabet 200 år kaffe i våbenhuset 29. maj Kristi himmelfart Kl juni 6. søndag efter påske Kl Musikgudstjeneste med Gauerslundkoret 8. juni Pinsedag Kl Champagne og kransekage 9. juni 2. pinsedag Kl juni Pensionistudflugt 15. juni Trinitatis søndag Kl Friluftsgudstjeneste med klezmermusik og efterfølgende grillaften 22. juni 1. søndag efter trinitatis Kl juni Kl Sankthansaften på præstegårdsengen 29. juni 2. søndag efter trinitatis Kl juli 3. søndag efter trinitatis Kl Hanne Drejer 13. juli 4. søndag efter trinitatis Kl Hanne Drejer 20. juli 5. søndag efter trinitatis Kl Hanne Drejer 27. juli 6. søndag efter trinitatis Kl august 7. søndag efter trinitatis Kl august 8. søndag efter trinitatis Kl august 9. søndag efter trinitatis Kl Kirkekaffe i våbenhuset 24. august 10. søndag efter trinitatis Kl Hanne Drejer 31. august 11. søndag efter trinitatis Kl Kirkekaffe i våbenhuset Friluftsgudstjeneste Søndag den 15. juni kl er der friluftsgudstjeneste. Også i år vil der være grillaften med musik. Denne gang bliver det klezmermusik med Klezmorkester. Lars Bang Davidsen leverer grisen. Der vil blive sat bænke og få stole op, tag evt. selv en stol eller pude med. Der bliver samlet ind til en gave til N dolage i Tanzania. Kom til en anderledes gudstjeneste nede på engen søndag den 15. juni kl Anne Marie Krogh Nu er vi på Facebook Inden det kom rigtigt i gang, har vi valgt at nedlægge vores nyhedsbrev igen. I stedet har vi oprettet en side for Nørre Aaby Kirke på facebook. Her vil man have mulighed for at holde sig opdateret om gudstjenestetider og arrangementer. Man vil også kunne se billeder fra tidligere begivenheder. Klik ind på Nr.AabyKirke og vælg synes godt om! Cykeltur til Føns Så gentager vi succesen fra sidste år. Vi mødes ved sognehuset torsdag den 1. maj kl og cykler derudad. Som sidst drikker vi kaffe, spiser kage og synger fra Højskolesangbogen, inden vi begiver os hjemad igen. Alle er velkomne, vel mødt. Bente og Anna Musikgudstjeneste Nørre Aaby Kirke søndag den 1. juni kl Gauerslundkoret medvirker ved gudstjenesten. KIRKE OG SOGN udgives af menighedsrådet ved Nørre Aaby Kirke og udkommer tre gange årligt. Kirkeblads-udvalget: Anne Marie Krogh, Hanne Vibeke Nielsen, Vibeke Brøns Sund, Poul Strandgaard og Peter Møberg. Næste nummer udkommer i september Stof til Det sker i Sognet sendes til Peter Møberg på mail: Deadline: 28. juli Ansvarshavende redaktør: Peter Møberg 8

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne.

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Palmesøndag Kirkerummet Palmegrene til at vifte med/lægge foran Jesus Et æsel, palmer, en kappe til Jesus Fortæl

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen.

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen. Påskedag: Matt. 28.1-8. Hogager/Borbjerg 200414. Salmer: 408, 218, 236 / 230, 224v5-6, 234. Ps.118.19-29; 1.Pet.1.3-9.... Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.16,16-22 Der var ét billede i denne prædiketekst, som nogle her

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Forord. Thomas Kristensen

Forord. Thomas Kristensen Forord Der blev stor opstandelse i Jerusalem, da Jesus opstod. Han var virkelig Kristus, Guds Søn! Disciplene glædede sig. Men alligevel var de bange og holdt sig inden døre. Hvordan skulle de dog få dette

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN

Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN 2. Påskedag 2015, Hurup og Gettrup Lukas 24, 13-35 Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN Har du oplevet, at det hele bare er gået i stå? Det, som du sådan havde regnet

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Prædiken til påskesøndag 2015 Af Lise Rind 1 tekstrække FRA EN VIRKELIGHED, hvor livet er

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb 240 - Dig være ære 448 Fyldt af glæde 236 - Påskeblomst 224 Stat op min sjæl Nadververs: 245 v, 5 Opstandne herre du vil gå 218 Krist stod op af døde Jeg

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned = Menigheden står op! = Menigheden sidder ned 1. PRÆLUDIUM 2. INDGANGSBØN Kirkesanger / Kordegn: Lad os alle bede! Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre hvad du, Gud Fader, min skaber, du

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Påskedag 27. marts 2016

Påskedag 27. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristi opstandelse Salmer: 223, 218, 400; 240, 473, 233 Evangelium: Matt. 28,1-8 I Det Nye Testamente har vi fire forskellige beretninger om Jesu opstandelse. Hvert af de fire

Læs mere

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro.

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Prædiken af Kristine Stricker Hestbech til søndag den 1. maj 2016. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske.

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til Påskedag. 1. tekstrække

Prædiken til Påskedag. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 5. april 2015 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til Påskedag. 1. tekstrække Salmer. DDS 224 Stat op, min sjæl, i morgengry Dåb DDS 234 Som forårssolen morgenrød - - -

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen. En fremmed kommer til byen.

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen. En fremmed kommer til byen. Påskesøndag, 31.marts, Domkirken, kl.10.00 Salmer: 224, 218, 239 // 236, 234; altergang 227 Tekster: Mark. 16,1-8 Ingen dåb; altergang rit c, O du Guds lam v.1 efter helligsang I Faderens og Sønnens og

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nadver. Af Julie Sløk, hjælpepræst

Nadver. Af Julie Sløk, hjælpepræst Nadver Af Julie Sløk, hjælpepræst Julie@dankirkeny.org Til de fleste højmesser (søndagsgudstjenester) er der nadver. I dag skal du lære om det. Det er vigtigt, at du læser teksterne og laver opgaverne.

Læs mere

Tekster: 2 Mos 3,1-7; 2 Mos 3,10-14, ApG 4,7-12, Joh 14,1-11 Salmer: Lihme 9.00

Tekster: 2 Mos 3,1-7; 2 Mos 3,10-14, ApG 4,7-12, Joh 14,1-11 Salmer: Lihme 9.00 Tekster: 2 Mos 3,1-7; 2 Mos 3,10-14, ApG 4,7-12, Joh 14,1-11 Salmer: Lihme 9.00 236 Påskeblomst Dåb 448 Fyldt af glæde 13 Måne og sol 164 Øjne, I var (mel. Nutzhorn) 15 Op al den Rødding 10.30 749 I østen

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Tøbrud

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Tøbrud NØRRE FELDING KIRKEBLAD Tøbrud Jeg har oplevet mange vintre, men endnu aldrig en, der ikke endte med tø, lader Storm P. en af sine figurer sige. Vi er nok nogle stykker, der har været noget utålmodige

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl Appetizer: Tænk at få at vide at det menneske som jeg elsker som jeg deler liv med som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl ikke skal være her mere.. vil forlade mig, fordi han eller hun

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed Sdr. Nærå Marts April Maj Juni 2016 Valgmenighed Kære alle Nu går vi foråret i møde, dagene bliver lysere og længere. Snart er det påske og søndagen efter springer konfirmanderne ud sammen med blomster

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2 IRKE nyt Den sorte præstekjole! Præstekjolen har været til diskussion mange gange. Er det virkelig nødvendigt, at du ser så kedelig ud, bliver jeg tit spurgt. Men der er en grund til, at præsten har den

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 20, 19-31)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 20, 19-31) 1. s. e. påske I 23. april 2017 Sundkirken 10 Salmer: 408 Nu ringer alle klokker 749 I østen 875 Tak Gud 582 At tro er at komme 427 Tak for al 235 Verdens igenfødelse Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Prædiken til Påskedag Tekst: Matt. 28,1-8.

Prædiken til Påskedag Tekst: Matt. 28,1-8. Prædiken til Påskedag 2016. Tekst: Matt. 28,1-8. Påskeblomst hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave. Denne salme synger vi hver påskedag. Da Grundtvig for snart 200 år siden skrev salmen var påskeliljen

Læs mere

Fortsæt salmen Skriv dig, Jesus, på mit hjerte af Thomas Kingo. Fortsæt salmen Jesus lever, graven brast af Johan Nordahl Brun

Fortsæt salmen Skriv dig, Jesus, på mit hjerte af Thomas Kingo. Fortsæt salmen Jesus lever, graven brast af Johan Nordahl Brun Skriv dig, Jesus, på mit hjerte af Thomas Kingo a) du min konge og min Gud! b) du min herre og min Gud! c) du min frelser og min Gud! Jesus lever, graven brast af Johan Nordahl Brun a) han stod op med

Læs mere

KIRKEBLAD. I påskens tegn. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. I påskens tegn. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD Marts- Juni 2010 Glesborg Fjellerup I påskens tegn Mens jeg sidder og skriver disse linjer er vore to sogne ligesom det øvrige Danmark klædt i hvidt. Efter mange år blev det endelig i vinter

Læs mere

Nr. 1 marts - august 2013

Nr. 1 marts - august 2013 Fredens Kirke Svendborg Nr. 1 marts - august 2013 RØDSPÆTTER OG PÅSKE Af sognepræst Jeg sidder med en af mine faste følgesvende på skrivebordet. Det er Naturkalenderen. Den har fulgt mig gennem snart mange

Læs mere

Bøn: Vor Gud og Far Tak at du går i forvejen for os gennem mørket til opstandelsens lys. Amen

Bøn: Vor Gud og Far Tak at du går i forvejen for os gennem mørket til opstandelsens lys. Amen Påskedag II 27. marts 2016 Sundkirken 10 Salmer: 224 Stat op, min sjæl 218 Krist stod op Det er påske 408 Nu ringer alle klokker 233 Jesus lever 236 Påskeblomst Bøn: Vor Gud og Far Tak at du går i forvejen

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere