Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr ÅRGANG NØRRE AABY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY"

Transkript

1 Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr ÅRGANG NØRRE AABY April 2014

2 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette. Sangen Kl. 25 handler om tosomheden, om det at være sammen 24 timer i døgnet, ja at være sammen indtil døden skiller os ad. Sangen hylder kærligheden og det at gøre alt sammen: Tænde på hinanden, passe på hinanden, holde om hinanden, grine ad hinanden. Men sangen har også en mørk side, en skyggeside. For når klokken bliver 25, altså når den ene dør hvordan skal det så gå, hvordan skal det så hænge sammen? Musikalsk prøver Nephew at udtrykke dette med en vis voldsomhed. Simon Kvamms sang handler om det hverdagsagtige kærlighedsliv: Vi passer vores arbejd og betaler vores leje. Men sangen kunne lige så vel passe her påskedag. For jeg tror, at disciplene i høj grad havde den følelse: Hvad nu? Nu er klokken blevet 25, hvad gør vi nu? Jesus, deres ven og deres mester, var blevet pint, mishandlet og korsfæstet. Han var død og begravet. Men da kvinderne påskemorgen kom ud til graven, var den tom. Stenen var væltet bort, og Jesu legeme, liget, var væk. Vi ved ikke, hvad der skete i mellemtiden - fra fredag aften til søndag morgen. Det er et mysterium. Og vi ved, at nogle mysterier kan løses, andre kan ikke. Ordet mysterium kommer af det græske mysterion, der betyder hemmelighed eller hemmelig ceremoni. Mysteriet om den tomme grav Jesu grav er ikke en kriminalgåde men har naturligvis været genstand for mange spekulationer. Hvor blev Jesu legeme af? Hvem tog ham? Var der nogen der flyttede ham? Og hvorfor? Kristendommen bygger altså på noget, som ingen har set. Det nye Testamente indeholder ingen detaljer om, hvordan Jesu opstandelse foregik. Alligevel kan vi ikke lade være med at gøre os forestillinger om, hvordan Jesus kunne opstå af graven og blive levende igen. En nutidig billedkunstner, nemlig Arne Haugen Sørensen, forestiller sig, at Jesus forlader den sorte grav i den grønne jord for at stige op mod lyset, op i en stor hånd, der tager imod. Jeg synes, det er et meget smukt billede: At der efter døden er en stor og mægtig hånd, der tager imod os. Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn, ud hans hånd mig river af dødens garn. Opstandelsen kan ikke bevises. Det er her, man er nødt til at tro. Jesus blev menneske, for at han kunne sætte sig i vores situation. Han havde oplevet glæde, fællesskab og også stor smerte. Ja, Jesus havde været igennem al form for lidelse. Han var den ensomme, den forhadte, den døende, al smerte havde han identificeret sig med. Han døde en grufuld død, men døden fik ikke det sidste ord. For påskemorgen opstod han af graven. I en verden af skabelse og tilintetgørelse er Gud den eneste, der uophørligt er den samme Jeg er den, jeg er eller som det udtrykkes i Johannes Åbenbaring 1, 4 Den, som er, som var, og som kommer. Gud er, at der er mulighed, at intet er umuligt. Der er noget mere end døden. Der bliver noget tilbage, som grusomheden ikke kan gøre det af med. Når historien er fortalt, når tilværelsens modsætninger er blevet forklaret, og mennesket er tilgivet, så er der uendelig tid. Det er evighedens tid. Jeg har her til sidst lyst til at bruge Nephew s Hjertestarter, hvor de synger: Vesterhav, kom nu og blæs mig i gang. Vi kender til det at gå en frisk tur ved Vesterhavet. Dette store hav indgyder både fascination og frygt. Vi fascineres af de stærke kræfter, og der er nærmest noget beroligende ved bølgernes rytme. Sådan en gå-tur kan være helse for krop og sjæl. Men der er også noget vildt skræmmende, for vi ved, at vi ikke kan undvære vand: Vand skaber liv, men vand kan også tage liv. Dette at havet, Vesterhavet, både fascinerer og skræmmer os, sådan er det også med Gud. Gud kan både være fascinerende og skræmmende. Jeg tror, at kvinderne den første påskemorgen havde disse følelser, sådan som vi også i dag kan fyldes af disse følelser over for Gud, ja over for påskebudskabet. Jesus var død og begravet, men nu var han der ikke. Den unge mand i hvide klæder sagde til dem: Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! Kvinderne gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Men vi ved jo i dag, at kvinderne overvandt deres angst. De fortalte det jo videre og Gud ske tak og lov for det! De bragte det glædelige budskab ud i verden, og det til trods for at de var bange og ikke forstod noget af det, der var sket. De fortalte det videre, for hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med og hjertet blev fyldt med håb derude ved graven påskemorgen. Det håb bragte de ud i verden, og det bredte sig som ringe i vandet. Håbet om, at Kristus er gået i forvejen for os og at ligesom han opstod af graven påskemorgen, skal vi opstå til nyt liv, når vi dør. Et liv hos Gud. Det er den kristne påstand. Jeg vil tillade mig at udskifte ordet Vesterhav med Påskedag og så lade Nephews ord lyde som pendant til påskebudskabet: Påskedag, kom nu og blæs mig i gang. Påskedag, kom nu og blæs mig i gang. Hjertestarter. Kan ikke være nogen, kan ikke skatte noget, kan ikke fatte noget, kan ikke lide nogen, kan ikke give nogen noget. Påskedag kom nu og blæs mig i gang. Glædelig påske! Anne Marie Krogh Forsidebilledet: En scene fra passionsspillet i Oberammergau i Det forestiller Jesu bøn i Getsemane Have, medens disciplene sover, og inden han forrådes af Judas med et kys. Man kan læse mere om passionsspillene i Oberammergau inde i bladet. Foto: Passionsspiele Oberammergau 2010 / Foto: Brigitte Maria Mayer. 2

3 Nyt fra menighedsrådet Mogens William Christensen meddelte allerede i sidste kirkeblad, at han fraflyttede sognet. Det medførte, at suppleanten Lis Göhns indtrådte i menighedsrådet. Tak til Mogens for den tid, han var formand, og velkommen til Lis. Ved den efterfølgende konstituering blev jeg valgt som ny formand. Jeg vil gerne her takke de øvrige rådsmedlemmer for deres tillid. Uden deres hjælp og støtte ville det for mig som næsten nyt medlem af menighedsrådet være en vanskelig opgave. Jeg går ydmygt til opgaven, velvidende hvor jeg kan finde råd og vejledning. Tre større opgaver nærmer sig nu deres afslutning. Udbedringerne efter indbruddet i præstegården i september nærmer sig sin afslutning. Vi afventer betaling fra forsikringen for de udlæg, vi har haft i forbindelse med indbruddet. Udbedringerne efter stormskaden er kun delvist færdiggjorte. De tagsten, der blæste ned under stormen, er lagt på plads, og dermed undgås vandskade, men den indvendige understrygning mangler. De væltede træer er fjernet, men der mangler endnu styning af de største træer, så næste storm ikke medfører flere væltede træer. Endelig er kirkens tilslutning til fjernvarmen færdiggjort. I våbenhusets nordvestlige hjørne er der monteret en lille kasse, som skjuler fjernvarmeindføringen. Med denne beslutning håber vi at kunne spare en del penge på opvarmning. I hvert fald har vi sparet penge til udskiftning af et gammelt og udtjent gasfyr. Regnskabet for 2013 er færdigt og viser et mindre overskud som påtænkes anvendt til indkøb af nye stole til sognehuset. Mange af de nuværende stole er i dårlig stand og kan ikke repareres. Selvom taksterne for 2014 er reguleret en smule opad, kan vi ikke forvente et større overskud i 2014, da man i provstiet påtænker en beskeden nedsættelse af kirkeskatten. Det vil blive drøftet på et budgetsamråd i slutningen af marts. Teletaxa ordningen har ikke fungeret tilfredsstillende for kirkegængere, der ikke er selvtransportable. Vi har i menighedsrådet derfor i en forsøgsperiode besluttet at tilbyde kirkebil. Se mere andetsteds i dette blad. Poul Strandgaard Kollekt Friluftsgudstjenesten: N dolage Sogneindsamlingen i Nørre Aaby Sogn den 9. marts 2014 Der blev i alt samlet kr. ind. Stor tak til alle indsamlere. Præsentation af to menighedsrådsmedlemmer Mit navn er Anna Nyholm. Jeg blev valgt til næstformand i det nye menighedsråd. Menighedsrådsarbejdet er ikke nyt for mig, idet jeg i perioden 1996 til 2008 også var medlem af Nørre Aaby Menighedsråd. Efter en pause på fire år, hvor jeg i mellemtiden har forladt arbejdsmarkedet og er gået på efterløn, har jeg tid og kræfter til igen at yde mit bidrag i rådet. Jeg har boet i Nørre Aaby siden 1966, er gift med Knud, som er født og opvokset her. Vi har tre voksne børn og syv børnebørn. Anna Nyholm Mit navn er Lis Bille Göhns. Jeg har været med i Nørre Aaby Menighedsråd fra december Vores daværende formand valgte at rejse fra Nørre Aaby, og jeg stod som suppleant. Alting er derfor ret nyt for mig, men det lyder til at være meget interessant. Jeg er født og opvokset her på Vestfyn, og jeg har boet i Nørre Aaby sammen med Georg siden Vi har 3 børn og 5 børnebørn og en lille hund. Jeg har arbejdet som dagplejer i 28 år. Lis Bille Göhns 3

4 Børn og unge i Nørre Aaby Kirke I november måned havde vi to vellykkede og velbesøgte arrangementer i Nørre Aaby Kirke særligt henvendt til børn og unge. Den 7. november fik vi besøg af Tante Andante som kom og sang og dansede og legede med børnene og de voksne og fortalte bibelhistorie, så alle kunne være med. Den 14. november var de store klasser på byens skoler og efterskolernes 9. klasser inviteret til rockgudstjeneste med U2-kopibandet Die Herren. Arrangementet var muliggjort af en generøs gave fra LIP fonden. Rundt på siden kan I se billeder fra begge begivenheder. Peter M. Møberg 4

5 Oberammergau Passionsspiele Oberammergau 2010 / Foto: Brigitte Maria Mayer Oberammergau er en lille by i den Sydtyske delstat Bayern. Den ligger i området Garmisch-Partenkirchen, hvorfra der hvert år den 1. januar sendes skihop. Oberammergau er kendt for sine passionsspil. Et passionsspil er et teaterstykke skrevet over Jesu lidelseshistorie - altså påskefortællingen. Historien om passionsspillene i Oberammergau begyndte i Europa var hærget af pest, og mange i byen var ramt. Indbyggerne i byen lovede Gud, at hvis pesten snart ville få en ende, ville de hvert tiende år opføre et passionsspil. Fra den dag var der ikke flere, der blev smittet med pest, og opførelsen af det første passionsspil fandt sted året efter. Her snart 400 år efter at løftet blev givet, spilles der stadig passionsspil hvert tiende år i Oberammergau. I begyndelsen opførte man passionsspillet på kirkegården, men nu foregår det i et teater, der er bygget til passionsspillene. Publikumspladserne er overdækkede, men fornemmelsen af friluftsspil er bevaret, idet scenen er udendørs. Der kan dog køres et let tag hen over scenen, hvis vejret er dårligt. Næsten hele byen er involveret i opførelsen. Der er omkring 2000 medvirkende enten på eller bag scenen. For at få lov at spille med selv i den mindste statistrolle, skal man have en tilknytning til byen. Enten skal man være født der, eller også skal man have boet der i mindst 20 år. Det sætter sit præg på byen, at så mange er involverede i passionsspillet. Skuespillerne har jo andet arbejde resten af tiden, og en del af dem arbejder f.eks. i butikkerne i byen. Så når man færdes i byen, føles det lidt som at være med i stykket. Man møder hele tiden folk med langt skæg og gammeldags frisurer. Selve stykket tager ca. seks timer. Efter frokost på en restaurant i byen, kan man nå at gå lidt rundt og kigge på de meget fine træskærerarbejder, der er en specialitet i området. Så er der tre timers forestilling om eftermiddagen i det store passionsspilsteater, derefter er der tid til aftensmad, og så er der igen tre timers forestilling. Når man køber en billet til passionsspillet, er det inklusiv bordreservering på restauranter i byen både til frokost og aftensmad. Der er plads til næsten 5000 tilskuere, og der bliver spillet godt 100 forestillinger i løbet af sommeren, så alting skal organiseres grundigt. For at kunne nå at servere aftensmaden for alle, før passionsspillet fortsætter, bestiller man aftensmaden allerede ved frokosten. Der er pres på hoteller m.m. i hele området. Man kan f.eks. ikke få lov at have eneværelse, for så er der ikke overnatningsmuligheder nok til alle de turister, der kommer for at se passionsspillet. Der er jo kun passionsspil hvert tiende år, så hvis man opførte nogle flere hoteller, restauranter o.l. ville de ikke kunne løbe rundt resten af tiden. Det første passionsspil blev opført i 1634, men i 1680 rykkede man det, så der nu spilles i de runde år. Således blev det opført i 2010, hvor vi var nede at se det. Det var en stor oplevelse. Det var spændende at gå rundt i byen og fornemme den meget specielle stemning. Højdepunktet var naturligvis selve passionsspillet. Vi havde fået nogle gode pladser, så vi tydeligt kunne følge med i, hvad der foregik på scenen. I andre sammenhænge ville man klappe, når forestillingen var færdig. Det gør man imidlertid ikke efter passionsspillet i Oberammergau. Skuespillet er helt og holdent til Guds ære, eller som Bach altid skrev under sine kirkemusikalske kompositioner: Soli Deo Gloria (Æren tilhører Gud alene). Mia Møberg Påskens gudstjenester Også i Nørre Aaby vil vi fejre påskens forskellige begivenheder. Det foregår ved følgende gudstjenester: Palmesøndag Den 13. april kl Denne dag fejres Jesu indtog i Jerusalem. Han rider ind i byen på et æsel, medens han hyldes af folk, der lægger kapper og palmegrene ned foran ham. Skærtorsdag Den 17. april kl Denne dag fejres Jesu sidste måltid med disciplene. Det er ved denne lejlighed han indstifter nadveren. Efter gudstjenesten er alle velkomne til at deltage i fællesspisning i sognehuset. Fællesspisning koster 50 kr. Langfredag Den 18. april kl Denne dag mindes vi Jesu korsfæstelse og død. En liturgisk gudstjeneste blot med læsninger, salmer og musik. Påskedag Den 20. april kl Påskedag er kirkens helt store festdag, hvor Jesu opstandelse fra de døde fejres. Der er festgudstjeneste i Nørre Aaby Kirke. Rasmus Isaksen vil spille på trompet ved gudstjenesten. 2. påskedag Den 21. april kl I år hører vi 2. påskedag om Maria Magdalenes møde med den opstandne Herre. Peter M. Møberg 5

6 Det sker i sognet 6 Pensionistudflugt onsdag den 11. juni 2014 Udflugten går i år til Jylland nærmere betegnet til Jelling. Vi starter opsamling kl ved Bøgeparken, Kongshøj og Solvænget (Solgården). Turen begynder kl fra Solgården. Herfra kører vi ad Landevejen til Jelling, hvor vi først skal se museet. Her har vi bestilt et foredrag om Kongernes Jellings historie (det foregår indendørs og siddende). Kaffen serveres på Jelling Kro, som ligger lige ved siden af museet. Herefter vil der være god tid til at bese kirken, Jellingstenene og gravhøjene. Kirken er fra 1100-tallet, kalkmalerier viser dette. Kirken er dog ikke et af Harald Blåtands mange bygningsværker. Harald Blåtand regerede fra 958 til 986. Stenkirken repræsenterer efterlivet af Haralds Jelling. Kirken i Jelling ligger mellem to gravhøje. Den ene er rejst over Harald Blåtands far Gorm den Gamle. Foran kirken står Jellingstenene. Det er runesten. Den lille er rejst af Gorm den Gamle formodentlig i 935. Den store runesten er sandsynlig fra Harald Blåtands regeringsperiode. Det er et symbol på overgangen mellem den hedenske vikingetid og den kristne tid. De to kæmpehøje, stenene og Jelling Kirke er fredet. Stenene er nu i glasmontre, så de bevares for eftertiden. Efter Jelling kører vi til Fårup Sø, hvor middagen er klar kl på Skovdal Kro, som ligger med udsigt over søen. Menuen er endnu ikke fastlagt, men man spiser godt der. Efter middagen går det atter mod Nørre Aaby, hvor vi forventer at være tilbage ca. kl Der bliver før middagen bestilling/ betaling af drikkevarer og betaling af turen, som koster kr Man kan tilmelde sig til turen straks, når omtalen i kirkebladet er studeret, der kommer en kort annonce i Ugeavisen Vestfyn i maj måned. Det kan også ses på Med venlig hilsen Nørre Aaby Menighedsråd, Tur- og arrangementudvalget. Tilmelding kan ske til Anna Nyholm på mail eller Poul Strandgaard på mail Anna Nyholm Nu skal Bibelen fejres 2014 er stort jubilæumsår - også for Bibelselskabet. Den 22. maj er det 200 år siden, Det Danske Bibelselskab blev stiftet i den gryende guldalders København. I 1807 blev København fuldstændig bombet af englænderne. Danmark gik fallit i 1813, og året efter mistede vi for altid Norge. Det så sort ud. Ikke desto mindre bliver 1814 et vendepunkt. Det er her, de første love for folkeskolen bliver til. Skolen skulle være for alle. Slukøret kom Danmark ved freden i Kiel ud af Napoleonskrigene i Økonomien var på lavpunktet. Men det åndelige og kulturelle liv blomstrede. Med danske malere i særklasse og med unge digtere og tænkere, som i de følgende år kom til at skrive sig helt ind i hjertet af danmarkshistorien fra H.C. Andersen over Søren Kierkegaard til N.F.S. Grundtvig. Guldalderen kalder vi stadig den periode, som netop begyndte i Den 22. maj 1814 lykkedes det en kreds af indflydelsesrige borgere og gejstlige i København at stable en organisation og en bestyrelse på benene, nemlig Det Danske Bibelselskab. Initiativtagerne anmodede majestæten om tilladelse og beskyttelse, inden de for alvor gik ud til offentligheden med deres nye sag. I brevet til kong Frederik VI argumenterede de blandt andet for, at Bibelselskabet ville fremme brugen af Bibelen blandt menigmand og dermed også styrke rigets sammenhold. Svaret fra regenten var klar den 23. juni 1814 : Med særdeles velbehag erfarer vi, at biskoppen over Sjællands Stift, doktor i teologi, Biskop Münster med flere, beflitter sig på at oprette i vort rige Danmark et Bibelselskab. Vi ville derfor herved tilsige benævnte selskab vor allerhøjeste beskyttelse. Bibelen har påvirket tusinder af menneskers liv og gør det stadig den dag i dag. Her i Nørre Aaby vil vi være med til at fejre 200 års jubilæet for Det Danske Bibelselskab. Det gør vi med en festgudstjeneste søndag den 25. maj kl. 10, hvor alle vil modtage en gave fra Bibelselskabet. Nemlig bibelmagasinet, der udkommer sidst i april. Anne Marie Krogh Gudstjenester på plejehjemmet Kongshøjcentret Tirsdage kl apr. Hanne Drejer 13. maj Johanne Fårup altergang 5. jun. Anne Marie Krogh 24. jun. Hanne Drejer 5. aug. Anne M. Krogh altergang 26. aug. Hanne Drejer KFUM og KFUK på Vestfyn indbyder en gang om måneden til foredrag. Alle er velkommen og der kræves ikke medlemskab. Prisen for aftenen er 40 kr. incl. kaffe/te med brød. Møderne starter kl og slutter senest kl Yderligere oplysninger hos formanden: Kai Jensen, tlf Tirsdag den 20. maj Udflugt til Føns og omegn ved lokal guide. Indbydelse kommer senere. Sæt X ved datoen. Salmemaraton Kan man synge en maraton? Ja, vi gør forsøget at synge alle salmebogens mange dejlige salmer. Vi begynder med nummer 1, og om et par år har vi så været igennem dem alle. Vi vil have lært nye melodier. Vi vil have sunget tekster, vi ikke kendte, og vi vil alle være blevet musikalsk berigede. Samtidig kommer vi rundt i hele Middelfart Provsti og får set vores mange skønne, gamle kirker. Det foregår onsdage kl til Der vil hver aften være en salmeguide til at føre os gennem salmerne. Undervejs vil der være en let anretning. Flere informationer: Johanne Fårup, Johanne Diemer, Jette Rosendal, (senere vil der komme noget på provstiets hjemmeside, ligesom der udgives en folder) Plan for salmemaraton august 2014 August: Kauslunde Kirke, den 6. august Gamborg Kirke, den 13. august Kauslunde Kirke, den 20. august Gamborg Kirke, den 27. august

7 Siden sidst Døbte, viede, begravede/bisatte fra Nørre Aaby Kirke i perioden 20. oktober 2013 til 9. marts 2014 Dåb: Arthur Nørregaard Rasmussen Laura Jill Flory Clara Friis Rasmussen Benjamin Felix Kjær Rasmussen Nicolai Marhauer Bruhn Emma Mørch Vest Penny Sloth Dvinge Elliot Nielsen William Larsen Benjamin Rughave Holgersen Marcus Valter V. Wackerhagen William Frederiksen Rasmus Brøns Sund Alberte Brøns Sund Viede: Trine Nielsen Søren Friis Rasmussen Penny Signe Hansen Claus Henrik Dvinge Linda Kirkegaard Kyndesen Esben Strandgaard Hansen Bisatte og begravede: Flemming Christensen Anny Kaspersen Gerda Gudrun Christensen Erik Bjerne Larsen Erik Rørmose Jensen Kirsten Agnethe Reinfeldt Madsen Erling Naundrup Petersen Maria Christine Christensen Karen Nørgaard Olsen Ruth Jørgensen Arne Jensen Bæk Hvor skal vi henvende os? Ved fødsel: Anmeldes til sognepræsten, hvis der ikke har medvirket jordemoder ved fødslen. Har der medvirket jordemoder ved fødslen, behøver forældrene, hvis de er gift med hinanden, ikke foretage sig noget. Er forældrene ikke gift, og ønsker faderen at anerkende faderskabet, skal forældrene udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring på senest 14 dage efter fødslen. Hvis faderskabet ikke anmeldes senest 14 dage efter fødslen, sendes sagen til afgørelse i Statsforvaltningen. Ved dåb: Aftales med sognepræsten og finder normalt sted ved alle gudstjenester, søndage og helligdage. samtidig med aftalen om dåbsdagen aftaler man et tidspunkt, hvor præsten kan komme hjem til familien til en samtale. Nyfødte skal have navn, før de bliver 6 måneder. Ved bryllup: Aftales med sognepræsten. Inden vielsen kan foretages, påkræves en prøvelsesattest, som udstedes af borgermesterkontoret i bopælskommunen. Prøvelsesattetsen må ikke være mere end fire måneder gammel på vielsesdagen. Ved henvendelse til præsten medbringes dåbsattester samt ovennævnte prøvelsesattest. Ved dødsfald: Meddeles snarst muligt til sognepræsten. Der aftales tidspunkt for begravelse eller bisættelse. Der udfyldes evt. gennem bedemand en dødsanmeldelse og anmodning om begravelse eller bisættelse. Sjælesorgssamtaler: Man kontakter sognepræsten og aftaler tid og sted. ADRESSER Sognepræst: Anne Marie Krogh Præstegårdsvej Nørre Aaby. Tlf.: Træffes bedst kl , undtagen mandag. Nørre Aaby Kirkes hjemmeside: Menighedsrådsformand: Poul Strandgaard Aabylundvænget Nørre Aaby tlf.: mobil: Graver: Keld Lind, Havevej 13, 5580 Nørre Aaby Træffes bedst i arbejdstiden på kirkegården og kl på kirkegårdens telefon: Organist: Peter Martin Møberg, Brovejen th., 5500 Middelfart Tlf.: Kirkesanger: Heidi Aagaard Olsen, Kærhaven 4, st 18, 5320 Agedrup Tlf.: Kirkeværge: Georg Göhns Nøddelunden 36, 5580 Nørre Aaby Tlf.: Kasserer: Vibeke Brøns Sund Kongeløkken 21, 5580 Nørre Aaby Tlf.: Kirkebil: Menighedsrådet har besluttet, at der forsøgsvis tilbydes gratis kirkebil til folk, der bor i Nørre Åby Sogn og ikke har andre transportmuligheder. Ordningen træder i kraft fra og med Palmesøndag den 13. april og løber til og med 1. søndag i advent. For at gøre brug af ordningen skal man senest dagen før bestille taxa hos Middelfart Taxa på tlf.: Nørre Aaby Menighedsråd Menighedsrådets medlemmer: Formand og kontaktperson: Poul Strandgaard tlf , mobil Næstformand: Anna Nyholm tlf Kirkeværge: Georg Göhns tlf Kasserer: Vibeke Brøns Sund tlf Medlem: Solveig Dam Jensen tlf Medlem: Lis Bille Göhns tlf.: Medlem, fmd. for det stående udvalg: Lars Davidsen tlf , mobil Sognepræst: Anne Marie Krogh, tlf

8 Til opslagstavlen KALENDER 13. april til 31. august april Palmesøndag Kl april Skærtorsdag Kl med nadver og efterfølgende fællesspisning i sognehuset 18. april Langfredag Kl Liturgisk 20. april Påskedag Kl april 2. påskedag Kl april 1. søndag efter påske Kl maj Kl Cykeltur ud i det blå, vi mødes ved sognehuset 4. maj 2. søndag efter påske Kl maj 3. søndag efter påske Kl maj Bededag Kl Konfirmation 18. maj 4. søndag efter påske Kl og kl Konfirmation 25. maj 5. søndag efter påske Kl Fest-gudstjeneste - Bibelselskabet 200 år kaffe i våbenhuset 29. maj Kristi himmelfart Kl juni 6. søndag efter påske Kl Musikgudstjeneste med Gauerslundkoret 8. juni Pinsedag Kl Champagne og kransekage 9. juni 2. pinsedag Kl juni Pensionistudflugt 15. juni Trinitatis søndag Kl Friluftsgudstjeneste med klezmermusik og efterfølgende grillaften 22. juni 1. søndag efter trinitatis Kl juni Kl Sankthansaften på præstegårdsengen 29. juni 2. søndag efter trinitatis Kl juli 3. søndag efter trinitatis Kl Hanne Drejer 13. juli 4. søndag efter trinitatis Kl Hanne Drejer 20. juli 5. søndag efter trinitatis Kl Hanne Drejer 27. juli 6. søndag efter trinitatis Kl august 7. søndag efter trinitatis Kl august 8. søndag efter trinitatis Kl august 9. søndag efter trinitatis Kl Kirkekaffe i våbenhuset 24. august 10. søndag efter trinitatis Kl Hanne Drejer 31. august 11. søndag efter trinitatis Kl Kirkekaffe i våbenhuset Friluftsgudstjeneste Søndag den 15. juni kl er der friluftsgudstjeneste. Også i år vil der være grillaften med musik. Denne gang bliver det klezmermusik med Klezmorkester. Lars Bang Davidsen leverer grisen. Der vil blive sat bænke og få stole op, tag evt. selv en stol eller pude med. Der bliver samlet ind til en gave til N dolage i Tanzania. Kom til en anderledes gudstjeneste nede på engen søndag den 15. juni kl Anne Marie Krogh Nu er vi på Facebook Inden det kom rigtigt i gang, har vi valgt at nedlægge vores nyhedsbrev igen. I stedet har vi oprettet en side for Nørre Aaby Kirke på facebook. Her vil man have mulighed for at holde sig opdateret om gudstjenestetider og arrangementer. Man vil også kunne se billeder fra tidligere begivenheder. Klik ind på Nr.AabyKirke og vælg synes godt om! Cykeltur til Føns Så gentager vi succesen fra sidste år. Vi mødes ved sognehuset torsdag den 1. maj kl og cykler derudad. Som sidst drikker vi kaffe, spiser kage og synger fra Højskolesangbogen, inden vi begiver os hjemad igen. Alle er velkomne, vel mødt. Bente og Anna Musikgudstjeneste Nørre Aaby Kirke søndag den 1. juni kl Gauerslundkoret medvirker ved gudstjenesten. KIRKE OG SOGN udgives af menighedsrådet ved Nørre Aaby Kirke og udkommer tre gange årligt. Kirkeblads-udvalget: Anne Marie Krogh, Hanne Vibeke Nielsen, Vibeke Brøns Sund, Poul Strandgaard og Peter Møberg. Næste nummer udkommer i september Stof til Det sker i Sognet sendes til Peter Møberg på mail: Deadline: 28. juli Ansvarshavende redaktør: Peter Møberg 8

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg.

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg. Nordborg Kirke 56. årg. Lovet være Gud 3 August 2014 Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET Glostrup DECEMBER 2013 JANUAR FEBRUAR 2014 Forsidebilledet Forsidebilledet er et vintermotiv af den gamle middelalderkirke, taget fra en usædvanlig vinkel. Billedet

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 avedøre kirke marias engel se side 13 marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 NR: 87 Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet Verninge Sogn 1. søndag i Advent - side 2 Egetræet - side 3 Cistercienserne - side 4 Kristendommen før og nu - side 5 Kierkegaard for begyndere - side 6 Arrangementer - side 7 19. årgang nr. 1 Advent 2009

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 232 DECEMBER 2014, JANUAR, FEBRUAR, MARTS 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Den historiske kirke og side 4 Torsdagsklubben Festgudstjeneste og december

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 Alrø kirke den 26. april kl. 12: Andreas Høyberg Mynster, Celina Holm Clemmensen, Laura Kirstine Liboriussen, Helene Børling Hansen. Gylling kirke den 26. april:

Læs mere

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2 Marts April Maj 2014 Søndag den 19. januar holdt biskop Karsten Nissen visitats i vore sogne. Det var en stemningsfuld gudstjeneste i Østerbølle kirke med efterfølgende samtale i Simested Sognehus en opmuntrende

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

KIRKE NYT. På vej i Kirke? Eller Kirke på vej. Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2. Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad

KIRKE NYT. På vej i Kirke? Eller Kirke på vej. Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2. Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2 KIRKE NYT Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad På vej i Kirke? Eller Kirke på vej I grunden tror jeg på Gud men jeg kommer ikke i kirken. Det er ikke noget for mig, for jeg behøver

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST I dette nummer: Side 2 Glædelig Påske Side 3 Nyt fra menighedsrådet Side 4 Menighedsmøde Konfirmander med farver Side 5 Babysalmesang Gudstjeneste

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere