Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr ÅRGANG NØRRE AABY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY"

Transkript

1 Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr ÅRGANG NØRRE AABY April 2014

2 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette. Sangen Kl. 25 handler om tosomheden, om det at være sammen 24 timer i døgnet, ja at være sammen indtil døden skiller os ad. Sangen hylder kærligheden og det at gøre alt sammen: Tænde på hinanden, passe på hinanden, holde om hinanden, grine ad hinanden. Men sangen har også en mørk side, en skyggeside. For når klokken bliver 25, altså når den ene dør hvordan skal det så gå, hvordan skal det så hænge sammen? Musikalsk prøver Nephew at udtrykke dette med en vis voldsomhed. Simon Kvamms sang handler om det hverdagsagtige kærlighedsliv: Vi passer vores arbejd og betaler vores leje. Men sangen kunne lige så vel passe her påskedag. For jeg tror, at disciplene i høj grad havde den følelse: Hvad nu? Nu er klokken blevet 25, hvad gør vi nu? Jesus, deres ven og deres mester, var blevet pint, mishandlet og korsfæstet. Han var død og begravet. Men da kvinderne påskemorgen kom ud til graven, var den tom. Stenen var væltet bort, og Jesu legeme, liget, var væk. Vi ved ikke, hvad der skete i mellemtiden - fra fredag aften til søndag morgen. Det er et mysterium. Og vi ved, at nogle mysterier kan løses, andre kan ikke. Ordet mysterium kommer af det græske mysterion, der betyder hemmelighed eller hemmelig ceremoni. Mysteriet om den tomme grav Jesu grav er ikke en kriminalgåde men har naturligvis været genstand for mange spekulationer. Hvor blev Jesu legeme af? Hvem tog ham? Var der nogen der flyttede ham? Og hvorfor? Kristendommen bygger altså på noget, som ingen har set. Det nye Testamente indeholder ingen detaljer om, hvordan Jesu opstandelse foregik. Alligevel kan vi ikke lade være med at gøre os forestillinger om, hvordan Jesus kunne opstå af graven og blive levende igen. En nutidig billedkunstner, nemlig Arne Haugen Sørensen, forestiller sig, at Jesus forlader den sorte grav i den grønne jord for at stige op mod lyset, op i en stor hånd, der tager imod. Jeg synes, det er et meget smukt billede: At der efter døden er en stor og mægtig hånd, der tager imod os. Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn, ud hans hånd mig river af dødens garn. Opstandelsen kan ikke bevises. Det er her, man er nødt til at tro. Jesus blev menneske, for at han kunne sætte sig i vores situation. Han havde oplevet glæde, fællesskab og også stor smerte. Ja, Jesus havde været igennem al form for lidelse. Han var den ensomme, den forhadte, den døende, al smerte havde han identificeret sig med. Han døde en grufuld død, men døden fik ikke det sidste ord. For påskemorgen opstod han af graven. I en verden af skabelse og tilintetgørelse er Gud den eneste, der uophørligt er den samme Jeg er den, jeg er eller som det udtrykkes i Johannes Åbenbaring 1, 4 Den, som er, som var, og som kommer. Gud er, at der er mulighed, at intet er umuligt. Der er noget mere end døden. Der bliver noget tilbage, som grusomheden ikke kan gøre det af med. Når historien er fortalt, når tilværelsens modsætninger er blevet forklaret, og mennesket er tilgivet, så er der uendelig tid. Det er evighedens tid. Jeg har her til sidst lyst til at bruge Nephew s Hjertestarter, hvor de synger: Vesterhav, kom nu og blæs mig i gang. Vi kender til det at gå en frisk tur ved Vesterhavet. Dette store hav indgyder både fascination og frygt. Vi fascineres af de stærke kræfter, og der er nærmest noget beroligende ved bølgernes rytme. Sådan en gå-tur kan være helse for krop og sjæl. Men der er også noget vildt skræmmende, for vi ved, at vi ikke kan undvære vand: Vand skaber liv, men vand kan også tage liv. Dette at havet, Vesterhavet, både fascinerer og skræmmer os, sådan er det også med Gud. Gud kan både være fascinerende og skræmmende. Jeg tror, at kvinderne den første påskemorgen havde disse følelser, sådan som vi også i dag kan fyldes af disse følelser over for Gud, ja over for påskebudskabet. Jesus var død og begravet, men nu var han der ikke. Den unge mand i hvide klæder sagde til dem: Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! Kvinderne gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Men vi ved jo i dag, at kvinderne overvandt deres angst. De fortalte det jo videre og Gud ske tak og lov for det! De bragte det glædelige budskab ud i verden, og det til trods for at de var bange og ikke forstod noget af det, der var sket. De fortalte det videre, for hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med og hjertet blev fyldt med håb derude ved graven påskemorgen. Det håb bragte de ud i verden, og det bredte sig som ringe i vandet. Håbet om, at Kristus er gået i forvejen for os og at ligesom han opstod af graven påskemorgen, skal vi opstå til nyt liv, når vi dør. Et liv hos Gud. Det er den kristne påstand. Jeg vil tillade mig at udskifte ordet Vesterhav med Påskedag og så lade Nephews ord lyde som pendant til påskebudskabet: Påskedag, kom nu og blæs mig i gang. Påskedag, kom nu og blæs mig i gang. Hjertestarter. Kan ikke være nogen, kan ikke skatte noget, kan ikke fatte noget, kan ikke lide nogen, kan ikke give nogen noget. Påskedag kom nu og blæs mig i gang. Glædelig påske! Anne Marie Krogh Forsidebilledet: En scene fra passionsspillet i Oberammergau i Det forestiller Jesu bøn i Getsemane Have, medens disciplene sover, og inden han forrådes af Judas med et kys. Man kan læse mere om passionsspillene i Oberammergau inde i bladet. Foto: Passionsspiele Oberammergau 2010 / Foto: Brigitte Maria Mayer. 2

3 Nyt fra menighedsrådet Mogens William Christensen meddelte allerede i sidste kirkeblad, at han fraflyttede sognet. Det medførte, at suppleanten Lis Göhns indtrådte i menighedsrådet. Tak til Mogens for den tid, han var formand, og velkommen til Lis. Ved den efterfølgende konstituering blev jeg valgt som ny formand. Jeg vil gerne her takke de øvrige rådsmedlemmer for deres tillid. Uden deres hjælp og støtte ville det for mig som næsten nyt medlem af menighedsrådet være en vanskelig opgave. Jeg går ydmygt til opgaven, velvidende hvor jeg kan finde råd og vejledning. Tre større opgaver nærmer sig nu deres afslutning. Udbedringerne efter indbruddet i præstegården i september nærmer sig sin afslutning. Vi afventer betaling fra forsikringen for de udlæg, vi har haft i forbindelse med indbruddet. Udbedringerne efter stormskaden er kun delvist færdiggjorte. De tagsten, der blæste ned under stormen, er lagt på plads, og dermed undgås vandskade, men den indvendige understrygning mangler. De væltede træer er fjernet, men der mangler endnu styning af de største træer, så næste storm ikke medfører flere væltede træer. Endelig er kirkens tilslutning til fjernvarmen færdiggjort. I våbenhusets nordvestlige hjørne er der monteret en lille kasse, som skjuler fjernvarmeindføringen. Med denne beslutning håber vi at kunne spare en del penge på opvarmning. I hvert fald har vi sparet penge til udskiftning af et gammelt og udtjent gasfyr. Regnskabet for 2013 er færdigt og viser et mindre overskud som påtænkes anvendt til indkøb af nye stole til sognehuset. Mange af de nuværende stole er i dårlig stand og kan ikke repareres. Selvom taksterne for 2014 er reguleret en smule opad, kan vi ikke forvente et større overskud i 2014, da man i provstiet påtænker en beskeden nedsættelse af kirkeskatten. Det vil blive drøftet på et budgetsamråd i slutningen af marts. Teletaxa ordningen har ikke fungeret tilfredsstillende for kirkegængere, der ikke er selvtransportable. Vi har i menighedsrådet derfor i en forsøgsperiode besluttet at tilbyde kirkebil. Se mere andetsteds i dette blad. Poul Strandgaard Kollekt Friluftsgudstjenesten: N dolage Sogneindsamlingen i Nørre Aaby Sogn den 9. marts 2014 Der blev i alt samlet kr. ind. Stor tak til alle indsamlere. Præsentation af to menighedsrådsmedlemmer Mit navn er Anna Nyholm. Jeg blev valgt til næstformand i det nye menighedsråd. Menighedsrådsarbejdet er ikke nyt for mig, idet jeg i perioden 1996 til 2008 også var medlem af Nørre Aaby Menighedsråd. Efter en pause på fire år, hvor jeg i mellemtiden har forladt arbejdsmarkedet og er gået på efterløn, har jeg tid og kræfter til igen at yde mit bidrag i rådet. Jeg har boet i Nørre Aaby siden 1966, er gift med Knud, som er født og opvokset her. Vi har tre voksne børn og syv børnebørn. Anna Nyholm Mit navn er Lis Bille Göhns. Jeg har været med i Nørre Aaby Menighedsråd fra december Vores daværende formand valgte at rejse fra Nørre Aaby, og jeg stod som suppleant. Alting er derfor ret nyt for mig, men det lyder til at være meget interessant. Jeg er født og opvokset her på Vestfyn, og jeg har boet i Nørre Aaby sammen med Georg siden Vi har 3 børn og 5 børnebørn og en lille hund. Jeg har arbejdet som dagplejer i 28 år. Lis Bille Göhns 3

4 Børn og unge i Nørre Aaby Kirke I november måned havde vi to vellykkede og velbesøgte arrangementer i Nørre Aaby Kirke særligt henvendt til børn og unge. Den 7. november fik vi besøg af Tante Andante som kom og sang og dansede og legede med børnene og de voksne og fortalte bibelhistorie, så alle kunne være med. Den 14. november var de store klasser på byens skoler og efterskolernes 9. klasser inviteret til rockgudstjeneste med U2-kopibandet Die Herren. Arrangementet var muliggjort af en generøs gave fra LIP fonden. Rundt på siden kan I se billeder fra begge begivenheder. Peter M. Møberg 4

5 Oberammergau Passionsspiele Oberammergau 2010 / Foto: Brigitte Maria Mayer Oberammergau er en lille by i den Sydtyske delstat Bayern. Den ligger i området Garmisch-Partenkirchen, hvorfra der hvert år den 1. januar sendes skihop. Oberammergau er kendt for sine passionsspil. Et passionsspil er et teaterstykke skrevet over Jesu lidelseshistorie - altså påskefortællingen. Historien om passionsspillene i Oberammergau begyndte i Europa var hærget af pest, og mange i byen var ramt. Indbyggerne i byen lovede Gud, at hvis pesten snart ville få en ende, ville de hvert tiende år opføre et passionsspil. Fra den dag var der ikke flere, der blev smittet med pest, og opførelsen af det første passionsspil fandt sted året efter. Her snart 400 år efter at løftet blev givet, spilles der stadig passionsspil hvert tiende år i Oberammergau. I begyndelsen opførte man passionsspillet på kirkegården, men nu foregår det i et teater, der er bygget til passionsspillene. Publikumspladserne er overdækkede, men fornemmelsen af friluftsspil er bevaret, idet scenen er udendørs. Der kan dog køres et let tag hen over scenen, hvis vejret er dårligt. Næsten hele byen er involveret i opførelsen. Der er omkring 2000 medvirkende enten på eller bag scenen. For at få lov at spille med selv i den mindste statistrolle, skal man have en tilknytning til byen. Enten skal man være født der, eller også skal man have boet der i mindst 20 år. Det sætter sit præg på byen, at så mange er involverede i passionsspillet. Skuespillerne har jo andet arbejde resten af tiden, og en del af dem arbejder f.eks. i butikkerne i byen. Så når man færdes i byen, føles det lidt som at være med i stykket. Man møder hele tiden folk med langt skæg og gammeldags frisurer. Selve stykket tager ca. seks timer. Efter frokost på en restaurant i byen, kan man nå at gå lidt rundt og kigge på de meget fine træskærerarbejder, der er en specialitet i området. Så er der tre timers forestilling om eftermiddagen i det store passionsspilsteater, derefter er der tid til aftensmad, og så er der igen tre timers forestilling. Når man køber en billet til passionsspillet, er det inklusiv bordreservering på restauranter i byen både til frokost og aftensmad. Der er plads til næsten 5000 tilskuere, og der bliver spillet godt 100 forestillinger i løbet af sommeren, så alting skal organiseres grundigt. For at kunne nå at servere aftensmaden for alle, før passionsspillet fortsætter, bestiller man aftensmaden allerede ved frokosten. Der er pres på hoteller m.m. i hele området. Man kan f.eks. ikke få lov at have eneværelse, for så er der ikke overnatningsmuligheder nok til alle de turister, der kommer for at se passionsspillet. Der er jo kun passionsspil hvert tiende år, så hvis man opførte nogle flere hoteller, restauranter o.l. ville de ikke kunne løbe rundt resten af tiden. Det første passionsspil blev opført i 1634, men i 1680 rykkede man det, så der nu spilles i de runde år. Således blev det opført i 2010, hvor vi var nede at se det. Det var en stor oplevelse. Det var spændende at gå rundt i byen og fornemme den meget specielle stemning. Højdepunktet var naturligvis selve passionsspillet. Vi havde fået nogle gode pladser, så vi tydeligt kunne følge med i, hvad der foregik på scenen. I andre sammenhænge ville man klappe, når forestillingen var færdig. Det gør man imidlertid ikke efter passionsspillet i Oberammergau. Skuespillet er helt og holdent til Guds ære, eller som Bach altid skrev under sine kirkemusikalske kompositioner: Soli Deo Gloria (Æren tilhører Gud alene). Mia Møberg Påskens gudstjenester Også i Nørre Aaby vil vi fejre påskens forskellige begivenheder. Det foregår ved følgende gudstjenester: Palmesøndag Den 13. april kl Denne dag fejres Jesu indtog i Jerusalem. Han rider ind i byen på et æsel, medens han hyldes af folk, der lægger kapper og palmegrene ned foran ham. Skærtorsdag Den 17. april kl Denne dag fejres Jesu sidste måltid med disciplene. Det er ved denne lejlighed han indstifter nadveren. Efter gudstjenesten er alle velkomne til at deltage i fællesspisning i sognehuset. Fællesspisning koster 50 kr. Langfredag Den 18. april kl Denne dag mindes vi Jesu korsfæstelse og død. En liturgisk gudstjeneste blot med læsninger, salmer og musik. Påskedag Den 20. april kl Påskedag er kirkens helt store festdag, hvor Jesu opstandelse fra de døde fejres. Der er festgudstjeneste i Nørre Aaby Kirke. Rasmus Isaksen vil spille på trompet ved gudstjenesten. 2. påskedag Den 21. april kl I år hører vi 2. påskedag om Maria Magdalenes møde med den opstandne Herre. Peter M. Møberg 5

6 Det sker i sognet 6 Pensionistudflugt onsdag den 11. juni 2014 Udflugten går i år til Jylland nærmere betegnet til Jelling. Vi starter opsamling kl ved Bøgeparken, Kongshøj og Solvænget (Solgården). Turen begynder kl fra Solgården. Herfra kører vi ad Landevejen til Jelling, hvor vi først skal se museet. Her har vi bestilt et foredrag om Kongernes Jellings historie (det foregår indendørs og siddende). Kaffen serveres på Jelling Kro, som ligger lige ved siden af museet. Herefter vil der være god tid til at bese kirken, Jellingstenene og gravhøjene. Kirken er fra 1100-tallet, kalkmalerier viser dette. Kirken er dog ikke et af Harald Blåtands mange bygningsværker. Harald Blåtand regerede fra 958 til 986. Stenkirken repræsenterer efterlivet af Haralds Jelling. Kirken i Jelling ligger mellem to gravhøje. Den ene er rejst over Harald Blåtands far Gorm den Gamle. Foran kirken står Jellingstenene. Det er runesten. Den lille er rejst af Gorm den Gamle formodentlig i 935. Den store runesten er sandsynlig fra Harald Blåtands regeringsperiode. Det er et symbol på overgangen mellem den hedenske vikingetid og den kristne tid. De to kæmpehøje, stenene og Jelling Kirke er fredet. Stenene er nu i glasmontre, så de bevares for eftertiden. Efter Jelling kører vi til Fårup Sø, hvor middagen er klar kl på Skovdal Kro, som ligger med udsigt over søen. Menuen er endnu ikke fastlagt, men man spiser godt der. Efter middagen går det atter mod Nørre Aaby, hvor vi forventer at være tilbage ca. kl Der bliver før middagen bestilling/ betaling af drikkevarer og betaling af turen, som koster kr Man kan tilmelde sig til turen straks, når omtalen i kirkebladet er studeret, der kommer en kort annonce i Ugeavisen Vestfyn i maj måned. Det kan også ses på Med venlig hilsen Nørre Aaby Menighedsråd, Tur- og arrangementudvalget. Tilmelding kan ske til Anna Nyholm på mail eller Poul Strandgaard på mail Anna Nyholm Nu skal Bibelen fejres 2014 er stort jubilæumsår - også for Bibelselskabet. Den 22. maj er det 200 år siden, Det Danske Bibelselskab blev stiftet i den gryende guldalders København. I 1807 blev København fuldstændig bombet af englænderne. Danmark gik fallit i 1813, og året efter mistede vi for altid Norge. Det så sort ud. Ikke desto mindre bliver 1814 et vendepunkt. Det er her, de første love for folkeskolen bliver til. Skolen skulle være for alle. Slukøret kom Danmark ved freden i Kiel ud af Napoleonskrigene i Økonomien var på lavpunktet. Men det åndelige og kulturelle liv blomstrede. Med danske malere i særklasse og med unge digtere og tænkere, som i de følgende år kom til at skrive sig helt ind i hjertet af danmarkshistorien fra H.C. Andersen over Søren Kierkegaard til N.F.S. Grundtvig. Guldalderen kalder vi stadig den periode, som netop begyndte i Den 22. maj 1814 lykkedes det en kreds af indflydelsesrige borgere og gejstlige i København at stable en organisation og en bestyrelse på benene, nemlig Det Danske Bibelselskab. Initiativtagerne anmodede majestæten om tilladelse og beskyttelse, inden de for alvor gik ud til offentligheden med deres nye sag. I brevet til kong Frederik VI argumenterede de blandt andet for, at Bibelselskabet ville fremme brugen af Bibelen blandt menigmand og dermed også styrke rigets sammenhold. Svaret fra regenten var klar den 23. juni 1814 : Med særdeles velbehag erfarer vi, at biskoppen over Sjællands Stift, doktor i teologi, Biskop Münster med flere, beflitter sig på at oprette i vort rige Danmark et Bibelselskab. Vi ville derfor herved tilsige benævnte selskab vor allerhøjeste beskyttelse. Bibelen har påvirket tusinder af menneskers liv og gør det stadig den dag i dag. Her i Nørre Aaby vil vi være med til at fejre 200 års jubilæet for Det Danske Bibelselskab. Det gør vi med en festgudstjeneste søndag den 25. maj kl. 10, hvor alle vil modtage en gave fra Bibelselskabet. Nemlig bibelmagasinet, der udkommer sidst i april. Anne Marie Krogh Gudstjenester på plejehjemmet Kongshøjcentret Tirsdage kl apr. Hanne Drejer 13. maj Johanne Fårup altergang 5. jun. Anne Marie Krogh 24. jun. Hanne Drejer 5. aug. Anne M. Krogh altergang 26. aug. Hanne Drejer KFUM og KFUK på Vestfyn indbyder en gang om måneden til foredrag. Alle er velkommen og der kræves ikke medlemskab. Prisen for aftenen er 40 kr. incl. kaffe/te med brød. Møderne starter kl og slutter senest kl Yderligere oplysninger hos formanden: Kai Jensen, tlf Tirsdag den 20. maj Udflugt til Føns og omegn ved lokal guide. Indbydelse kommer senere. Sæt X ved datoen. Salmemaraton Kan man synge en maraton? Ja, vi gør forsøget at synge alle salmebogens mange dejlige salmer. Vi begynder med nummer 1, og om et par år har vi så været igennem dem alle. Vi vil have lært nye melodier. Vi vil have sunget tekster, vi ikke kendte, og vi vil alle være blevet musikalsk berigede. Samtidig kommer vi rundt i hele Middelfart Provsti og får set vores mange skønne, gamle kirker. Det foregår onsdage kl til Der vil hver aften være en salmeguide til at føre os gennem salmerne. Undervejs vil der være en let anretning. Flere informationer: Johanne Fårup, Johanne Diemer, Jette Rosendal, (senere vil der komme noget på provstiets hjemmeside, ligesom der udgives en folder) Plan for salmemaraton august 2014 August: Kauslunde Kirke, den 6. august Gamborg Kirke, den 13. august Kauslunde Kirke, den 20. august Gamborg Kirke, den 27. august

7 Siden sidst Døbte, viede, begravede/bisatte fra Nørre Aaby Kirke i perioden 20. oktober 2013 til 9. marts 2014 Dåb: Arthur Nørregaard Rasmussen Laura Jill Flory Clara Friis Rasmussen Benjamin Felix Kjær Rasmussen Nicolai Marhauer Bruhn Emma Mørch Vest Penny Sloth Dvinge Elliot Nielsen William Larsen Benjamin Rughave Holgersen Marcus Valter V. Wackerhagen William Frederiksen Rasmus Brøns Sund Alberte Brøns Sund Viede: Trine Nielsen Søren Friis Rasmussen Penny Signe Hansen Claus Henrik Dvinge Linda Kirkegaard Kyndesen Esben Strandgaard Hansen Bisatte og begravede: Flemming Christensen Anny Kaspersen Gerda Gudrun Christensen Erik Bjerne Larsen Erik Rørmose Jensen Kirsten Agnethe Reinfeldt Madsen Erling Naundrup Petersen Maria Christine Christensen Karen Nørgaard Olsen Ruth Jørgensen Arne Jensen Bæk Hvor skal vi henvende os? Ved fødsel: Anmeldes til sognepræsten, hvis der ikke har medvirket jordemoder ved fødslen. Har der medvirket jordemoder ved fødslen, behøver forældrene, hvis de er gift med hinanden, ikke foretage sig noget. Er forældrene ikke gift, og ønsker faderen at anerkende faderskabet, skal forældrene udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring på senest 14 dage efter fødslen. Hvis faderskabet ikke anmeldes senest 14 dage efter fødslen, sendes sagen til afgørelse i Statsforvaltningen. Ved dåb: Aftales med sognepræsten og finder normalt sted ved alle gudstjenester, søndage og helligdage. samtidig med aftalen om dåbsdagen aftaler man et tidspunkt, hvor præsten kan komme hjem til familien til en samtale. Nyfødte skal have navn, før de bliver 6 måneder. Ved bryllup: Aftales med sognepræsten. Inden vielsen kan foretages, påkræves en prøvelsesattest, som udstedes af borgermesterkontoret i bopælskommunen. Prøvelsesattetsen må ikke være mere end fire måneder gammel på vielsesdagen. Ved henvendelse til præsten medbringes dåbsattester samt ovennævnte prøvelsesattest. Ved dødsfald: Meddeles snarst muligt til sognepræsten. Der aftales tidspunkt for begravelse eller bisættelse. Der udfyldes evt. gennem bedemand en dødsanmeldelse og anmodning om begravelse eller bisættelse. Sjælesorgssamtaler: Man kontakter sognepræsten og aftaler tid og sted. ADRESSER Sognepræst: Anne Marie Krogh Præstegårdsvej Nørre Aaby. Tlf.: Træffes bedst kl , undtagen mandag. Nørre Aaby Kirkes hjemmeside: Menighedsrådsformand: Poul Strandgaard Aabylundvænget Nørre Aaby tlf.: mobil: Graver: Keld Lind, Havevej 13, 5580 Nørre Aaby Træffes bedst i arbejdstiden på kirkegården og kl på kirkegårdens telefon: Organist: Peter Martin Møberg, Brovejen th., 5500 Middelfart Tlf.: Kirkesanger: Heidi Aagaard Olsen, Kærhaven 4, st 18, 5320 Agedrup Tlf.: Kirkeværge: Georg Göhns Nøddelunden 36, 5580 Nørre Aaby Tlf.: Kasserer: Vibeke Brøns Sund Kongeløkken 21, 5580 Nørre Aaby Tlf.: Kirkebil: Menighedsrådet har besluttet, at der forsøgsvis tilbydes gratis kirkebil til folk, der bor i Nørre Åby Sogn og ikke har andre transportmuligheder. Ordningen træder i kraft fra og med Palmesøndag den 13. april og løber til og med 1. søndag i advent. For at gøre brug af ordningen skal man senest dagen før bestille taxa hos Middelfart Taxa på tlf.: Nørre Aaby Menighedsråd Menighedsrådets medlemmer: Formand og kontaktperson: Poul Strandgaard tlf , mobil Næstformand: Anna Nyholm tlf Kirkeværge: Georg Göhns tlf Kasserer: Vibeke Brøns Sund tlf Medlem: Solveig Dam Jensen tlf Medlem: Lis Bille Göhns tlf.: Medlem, fmd. for det stående udvalg: Lars Davidsen tlf , mobil Sognepræst: Anne Marie Krogh, tlf

8 Til opslagstavlen KALENDER 13. april til 31. august april Palmesøndag Kl april Skærtorsdag Kl med nadver og efterfølgende fællesspisning i sognehuset 18. april Langfredag Kl Liturgisk 20. april Påskedag Kl april 2. påskedag Kl april 1. søndag efter påske Kl maj Kl Cykeltur ud i det blå, vi mødes ved sognehuset 4. maj 2. søndag efter påske Kl maj 3. søndag efter påske Kl maj Bededag Kl Konfirmation 18. maj 4. søndag efter påske Kl og kl Konfirmation 25. maj 5. søndag efter påske Kl Fest-gudstjeneste - Bibelselskabet 200 år kaffe i våbenhuset 29. maj Kristi himmelfart Kl juni 6. søndag efter påske Kl Musikgudstjeneste med Gauerslundkoret 8. juni Pinsedag Kl Champagne og kransekage 9. juni 2. pinsedag Kl juni Pensionistudflugt 15. juni Trinitatis søndag Kl Friluftsgudstjeneste med klezmermusik og efterfølgende grillaften 22. juni 1. søndag efter trinitatis Kl juni Kl Sankthansaften på præstegårdsengen 29. juni 2. søndag efter trinitatis Kl juli 3. søndag efter trinitatis Kl Hanne Drejer 13. juli 4. søndag efter trinitatis Kl Hanne Drejer 20. juli 5. søndag efter trinitatis Kl Hanne Drejer 27. juli 6. søndag efter trinitatis Kl august 7. søndag efter trinitatis Kl august 8. søndag efter trinitatis Kl august 9. søndag efter trinitatis Kl Kirkekaffe i våbenhuset 24. august 10. søndag efter trinitatis Kl Hanne Drejer 31. august 11. søndag efter trinitatis Kl Kirkekaffe i våbenhuset Friluftsgudstjeneste Søndag den 15. juni kl er der friluftsgudstjeneste. Også i år vil der være grillaften med musik. Denne gang bliver det klezmermusik med Klezmorkester. Lars Bang Davidsen leverer grisen. Der vil blive sat bænke og få stole op, tag evt. selv en stol eller pude med. Der bliver samlet ind til en gave til N dolage i Tanzania. Kom til en anderledes gudstjeneste nede på engen søndag den 15. juni kl Anne Marie Krogh Nu er vi på Facebook Inden det kom rigtigt i gang, har vi valgt at nedlægge vores nyhedsbrev igen. I stedet har vi oprettet en side for Nørre Aaby Kirke på facebook. Her vil man have mulighed for at holde sig opdateret om gudstjenestetider og arrangementer. Man vil også kunne se billeder fra tidligere begivenheder. Klik ind på Nr.AabyKirke og vælg synes godt om! Cykeltur til Føns Så gentager vi succesen fra sidste år. Vi mødes ved sognehuset torsdag den 1. maj kl og cykler derudad. Som sidst drikker vi kaffe, spiser kage og synger fra Højskolesangbogen, inden vi begiver os hjemad igen. Alle er velkomne, vel mødt. Bente og Anna Musikgudstjeneste Nørre Aaby Kirke søndag den 1. juni kl Gauerslundkoret medvirker ved gudstjenesten. KIRKE OG SOGN udgives af menighedsrådet ved Nørre Aaby Kirke og udkommer tre gange årligt. Kirkeblads-udvalget: Anne Marie Krogh, Hanne Vibeke Nielsen, Vibeke Brøns Sund, Poul Strandgaard og Peter Møberg. Næste nummer udkommer i september Stof til Det sker i Sognet sendes til Peter Møberg på mail: Deadline: 28. juli Ansvarshavende redaktør: Peter Møberg 8

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 2 April - Juni 2015 Læs i dette blad: Billeder fra en dejlig dag.... 2 Konfirmationer... 3 Kirkekalender... 4 Sogneudflugt...... 5 Friluftsgudstjenste... 5 Kirkelig vejviser...7 Opstandelsen.... 8

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr.

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. Marts April Maj 2015 Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. 2 2 Indholdsoversigt: Til orientering... side 2-3 Nyt fra Simested

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 På manges opfordring har Sengeløse Kirkes Menighedsråd besluttet at stå bag en sognerejse i 2010. Turen vil denne gang blive ledet af sognepræst Merry Lisbeth

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke påske 2013

Kirkenyt for Tingsted kirke påske 2013 Kirkenyt for Tingsted kirke påske 2013 Malet af Sieger Köder Det er hvert dødeligt menneskes fryd, Det er på jorden en himmelsk lyd: Kristus opstod fra de døde! Han i sin død trådte døden på nakke, hvem

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 20. april 2014 Påskedag Matt. 28,1-8 Salmer: 235-400-674,1+2+7 227-218

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 20. april 2014 Påskedag Matt. 28,1-8 Salmer: 235-400-674,1+2+7 227-218 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 20. april 2014 Påskedag Matt. 28,1-8 Salmer: 235-400-674,1+2+7 227-218 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Efter sabbatten, da det

Læs mere

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014 KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, og

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Skellerup og Ellinge sogne

Skellerup og Ellinge sogne Nr. 1 Februar 2012 32. årgang Skellerup og Ellinge sogne Efterårets valg Der er noget om, at man oplever, at tiden flyver afsted - især hvor man er i godt selskab - for til efteråret er det fire år siden,

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 3 Juli - september 2014 Læs i dette blad: Årets konfirmander... 2 Konfirmandundervisning.... 3 Kirkekalender... 4 Høstgudstjenester..... 5 Til lykke med dåben..... 5 Kirkelig vejviser...7 Guldkonfirmander....

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT KIRKE OG SOGN Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst: Ann Bork Damsgaard Søndergade 9, Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: abd@km.dk Organist: Kirsten

Læs mere

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2015

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2015 KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2015 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Årgang 40 mai 2015 Nr. 80 Dronning Margrethe 75 år Det er ikke for sent at ønske dronning Margrethe tillykke med hendes femoghalvfjerds års fødselsdag den 16. april. Det var

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation KIRKE ENSTED MARTS APRIL MAJ 2015 SOGN KLIPLEV Carl Nielsen i ord og toner Sogneaften ENSTED Konfirmation Konfirmation KLIPLEV KIRKE SOGN ENSTED NYT FRA ENSTED MENIGHEDSRÅD Så er det meste af vinteren

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere