Walking Denmark. Aktiv Danmarks vandreanalyse. Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Walking Denmark. Aktiv Danmarks vandreanalyse. Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere"

Transkript

1 Walking Denmark Aktiv Danmarks vandreanalyse Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere Rapport udarbejdet udarbejdet for Aktiv Danmark af IFKA Institut for Konjukturanalyse Oktober 2008

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Rapportens opbygning Opsummering og konklusion Opsummering og konklusioner om danskere der vandrer i Danmark Opsummering og konklusioner vedrørende tyskere der vandrer i udlandet Opsummering og konklusioner vedrørende hollændere der vandrer i udlandet Sammenligninger på tværs Danskere der vandrer i Danmark Respondentgrundlag Motiver bag vandreture Vandreturens varighed og længde Vandregruppens sammensætning Foretrukne omgivelser Gener fra andre trafikanter Overnatning Fremtidige behov i forbindelse med vandreture/-ferier Hollændere og tyskere der vandrer i udlandet Respondentgrundlag Motiver bag vandreture Vandreturens varighed og længde Vandregruppens sammensætning Foretrukne omgivelser Gener fra andre trafikanter Overnatning Fremtidige behov i forbindelse med vandreture / -ferier TØBBE data

3 1. Indledning AktivDanmark har i forbindelse med projektet Øget tilgængelig og skarpere profil for vandreferie i Danmark gennemført en større undersøgelse af danske, tyske og hollandske vandreinteresseredes præferencer og motiver i forbindelse med vandreture og lange gåture i ferien. I denne rapport gennemgås analysens resultater. I rapporten ses bl.a. på hvem vandrerne er, hvorfor de vandrer og hvilke ønsker og præferencer de har, når det gælder omgivelser, overnatninger, faciliteter og services i forbindelse med ferie, hvor de vandrer eller går lange ture. Undersøgelsen omfatter både hard core- og soft core-vandrere, og respondenterne er a) danskere, som udelukkende vandrer i Danmark, og danskere, som vandrer både herhjemme og i udlandet og b) tyskere og hollændere, som vandrer i udlandet. Rapporten er udarbejdet af Institut for Konjunktur-Analyse på baggrund af Aktiv Danmarks analyse, som fandt sted i Der er endvidere udarbejdet et perspektiverende notat om vandreturisme i Danmark i forbindelse med undersøgelsen. Følgende organisationer har ydet økonomisk støtte til projektet: Arbejdsmarkedets Feriefond Tips- og Lottomidler VisitDenmark Aktiv Danmark Dansk Vandrelaug Samvirkende Danske Turistforeninger 1.1 Rapportens opbygning Rapporten indledes med en kort introduktion, kapitel 1. Dernæst følger som andet kapitel en sammenfatning af rapportens hovedresultater. Kapitel 3 beskæftiger sig med de danskere, der vandrer både dem, der kun vandrer i Danmark, og dem, der vandrer i både Danmark og udlandet. Det skal understreges, at der kun ses på vandreadfærden i Danmark uafhængigt af om respondenterne også tager på vandreture uden for landets grænser. Kapitel 4 beskæftiger sig med tyskere og hollændere der vandrer i udlandet. I kapitel 5 findes en oversigt over de resultater der findes vedrørende vandreturisme i Tøbbe-rapporterne. 2

4 2. Opsummering og konklusion 2.1 Opsummering og konklusioner om danskere, der vandrer i Danmark Godt fire ud af 10 (42 pct.) danskere som går længere ture i deres ferier, angiver turen som den primære aktivitet i ferien. Bevæggrunden for turen er oftest naturoplevelser, men også det at være fysisk aktiv spiller en rolle. Vandreturen kombineres typisk med besøg på seværdigheder og det at opleve naturen. Danskernes vandreture i Danmark er typisk på under en dags varighed. Det gælder både blandt dem, der udelukkende vandrer i Danmark, og dem der både vandrer i Danmark og udlandet. De danskere, der udelukkende vandrer i Danmark, er kendetegnet ved at tage på kortere vandretur i landet sammenlignet med dem, der både vandrer i Danmark og udlandet. Det gælder både tidsmæssigt og afstandsmæssigt. Hovedparten af dem, der både vandrer i Danmark og udlandet, vandrer i Danmark. sammen med familie/kæreste. Blandt dem der udelukkende vandrer i Danmark, vandrer en lige stor andel med familie/kæreste, venner, i foreningsregi og alene. Generelt foretrækker danskerne at vandre i afvekslende landskab og områder. Særligt biler kan være generende hvis de færdes på samme veje som dem der er på vandretur. Det er navnlig vandreture med moderat komfort som efterspørges. Samtidig benytter hovedparten camping (telt eller hytte) eller primitive lejrpladser hvis de har brug for overnatning på deres vandretur. Det gælder hvad enten der er tale om danskere som udelukkende vandrer i Danmark, eller danskere som vandrer i både Danmark og udlandet. Flest lægger vægt på fred og ro når der skal vælges overnatningssted. Det er vigtigt at overnatningssteder ligger inde med information om vandreture i omegnen. Samtidig skal der være en mulighed for at tørre tøj og støvler. Tre pct. af danskerne vandrer udelukkende med stave, mens 15 pct. både vandrer med og uden stave. 2.2 Opsummering og konklusioner vedrørende tyskere, der vandrer i udlandet Det er navnlig naturoplevelser som er baggrunden for tyskernes vandreture. Tyskernes vandreture i udlandet er typisk på under en dags varighed. Generelt foretrækker tyskerne at vandre i områder med søer og åer når de vandrer i udlandet. Det er navnlig en kombination af lav, moderat og høj komfort som tyskerne efterspørger på deres vandreture i udlandet. Samtidig foretrækker hovedparten feriehuse som overnatningsform i forbindelse med vandreture. Der er typisk det samme overnatningssted der benyttes som udgangspunkt for dagsvandreture. Prisen er en vigtig parameter når der skal vælges overnatningssted. Efter prisen følger beliggenhed i naturen. 3

5 Det er vigtigt at overnatningssteder ligger inde med information om vandreture i omegnen. Samtidig skal der være en mulighed for at tørre tøj og støvler. Fire pct. af de adspurgte tyskere går stavgang, mens 20 pct. kombinerer stavgang med gang uden stave. 2.3 Opsummering og konklusioner vedrørende hollændere, der vandrer i udlandet Bevæggrunden bag turen er oftest naturoplevelser, men også det at være fysisk aktiv spiller en rolle. Hollændernes vandreture i udlandet er typisk på under en dags varighed og gerne på 5-10 km. Generelt foretrækker hollænderne at vandre i afvekslende landskab og områder. Særligt biler kan være generende hvis de færdes på samme veje som dem der er på vandretur. Hovedparten af de hollændere der tager på vandreture i udlandet, vandrer sammen med familie/kæreste. Det er navnlig vandreture med moderat komfort som efterspørges. Samtidig benytter hovedparten feriehuse i forbindelse med deres vandreture i udlandet. Flest lægger vægt på fred og ro når der skal vælges overnatningssted. Samtidig er det vigtigt at overnatningssteder ligger inde med information om vandreture i omegnen, og at der er mulighed for at tørre tøj og støvler. Tre pct. af hollænderne vandrer udelukkende med stave, mens 14 pct. både vandrer med og uden stave. 2.4 Sammenligninger på tværs Uafhængig af om der er tale om danskere, der vandrer i Danmark, eller tyskere og hollændere som vandrer i udlandet, er det primært naturen, som danner baggrund for vandreturene. Der er typisk tale om vandreture af kortere varighed. Tyskerne foretrækker at vandre i områder med søer og åer, mens danskerne og hollænderne foretrækker områder med afvekslende landskab. Overnatningsstederne hvad enten de er primitive eller tilbyder en højere grad af komfort - skal ligge inde med oplysninger om vandreture og samtidig give gæsterne mulighed for at tørre tøj og støvler. Danskerne foretrækker at overnatte på camping når de vandrer i Danmark, mens hollænderne og tyskerne foretrækker feriehuse når de tager til udlandet for at vandre. Fred og ro prioriteres at danskerne og hollænderne, mens tyskerne i størst udstrækning lægger vægt på prisen. 4

6 3. Danskere der vandrer i Danmark I dette kapitel ses nærmere på danskere, der vandrer i Danmark. Både danskere, der udelukkende vandrer i Danmark, og dem der vandrer i både Danmark og udland. I forhold til sidst nævnte gruppe er udelukkende fokuseret på vandreture i Danmark. Danskere, der kun vandrer i udlandet er således helt udeladt. Samlet set oplyser 25 pct. (svarende til 119) af respondenterne at de udelukkende vandrer i Danmark, seks pct. vandrer udelukkende i udlandet, mens 69 pct. vandrer i både Danmark og udlandet. 3.1 Respondentgrundlag Totalt set er interviewet 537 respondenter. Heraf er 39 pct. mænd og 61 pct. er kvinder. 34 pct. af det samlede respondentgrundlag har tilkendegivet, at de er medlem af en vandreorganisation. Respondenternes fordeling på alder, samboende/ikke-samboende og børn/ikkebørn fremgår af Figur 3-1. Figur 3-1 Danskere: Er du... 45% 40% 39% 35% 30% 30% 25% 20% 15% 14% 10% 5% 8% 6% 4% 0% år - enlig år - i parforhold Samboende med barn/børn uunder 10 år Samboende med barn/børn mellem år år Over 60 år Indledningsvist er spurgt om hvorvidt respondenterne går længere ture eller vandreture (min. 5 km.) i løbet af deres ferie. Respondenternes svar fremgår af Figur

7 Figur 3-2 Danskere: Går du længere ture eller vandreture (min. 5 km.) i løbet af din ferie? 40% 35% 30% 31% 31% 34% 25% 20% 15% 10% 5% 3% 0% Hver dag i ferien Hver anden dag i ferien 1-2 gange i ferien Aldrig Tre pct. (svarende til 17 respondenter) svarer, at de aldrig går længere ture i deres ferie. Disse respondenter udelades fremover. Figur 3-3 Danskere: Når du går længere ture på din ferie, er det så den primære aktivitet på ferien? 45% 40% 42% 37% 35% 30% 25% 20% 17% 15% 10% 5% 4% 0% Ja, ofte Ja, nogen gange Kun sjældent Aldrig Godt fire ud af 10 (42 pct.) oplyser, at længere ture ofte er den primære aktivitet på ferien, mens 37 pct. siger at det nogen gange er tilfældet. Fire pct. svarer at dette aldrig er tilfældet. 6

8 På et spørgsmål om hvilke aktiviteter der ellers dyrkes, fordeler svarene sig som det fremgår af Figur 3-4. Figur 3-4 Danskere: Foruden vandre-/gåture, hvilke andre aktiviteter? Aldrig Sjældent Nogen gange Ofte Besøge seværdigheder/opleve natur Andre friluftsaktiviteter Andet Storbyferie Badefarie/afslapning -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% Det er navnlig det at besøge seværdigheder og opleve naturen, som fylder på ferien udover vandre-/gåture. Figur 3-5 Danskere: Vandrer du med eller uden stave? 90% 80% 82% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3% 15% Vandrer Går stavgang Begge dele Størstedelen (82 pct.) af de adspurgte respondenter vandrer uden stave. 15 pct. vandrer dog både med og uden stave. 7

9 Figur 3-6 Hvor mange penge kr. 0% 1% kr. 8% 9% kr. 56% 60% kr. 30% 36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Både i DK og udlandet Kun i DK 90 pct. af danskerne anvender under kr. på deres vandreture/-ferier. Kun ganske få bruger mere end kr. Dette gælder både for den gruppe, der kun vandrer i Danmark og den gruppe, der vandrer i både Danmark og udlandet. 3.2 Motiver bag vandreture I dette afsnit ses nærmere på hvilken type vandreture der foretrækkes og motiverne bag det at tage på vandreture. Figur 3-7 Danskere: Hvilken type vandretur foretrækker du? Vandretur med moderat komfort 34% En kombination af de tre typer 29% Vandretur med høj komfort 21% Vandreture under primitive forhold 15% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 8

10 Som det fremgår af ovenstående figur foretrækker hver tredje (34 pct.) danske vandreturist vandreture med moderat komfort (overnatning på campingpladser/- vandrerhjem, købe eller tilberede måltider på eksisterende faciliteter). Også ganske mange (29 pct.) søger en kombination af lav, moderat og høj komfort. Figur 3-8 Danskere: Hvorfor vandrer du/går du ture? Opleve naturen 96% Være fysisk aktiv 86% Slappe af mentalt 74% Opleve seværdigheder undervejs 51% Være sammen med andre 43% Udfordre mig selv fysisk 41% Møde nye mennesker 22% Andet 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Hovedparten af respondenterne går ture for at opleve naturen, men også ganske mange vandrer/går ture for at være fysisk aktive eller slappe af mentalt. 9

11 3.3 Vandreturens varighed og længde Figur 3-9 Danskere. Hvor lang tid varer dine vandreture i Danmark typisk? 70% 60% 58% Kun i DK Både DK og udland 50% 48% 40% 30% 27% 32% 20% 10% 0% 13% 9% 5% 3% 2% 2% Under 1 dag 1 dag 2-4 dage En uge Længere tid Knap seks ud af 10 (58 pct.) respondenter der udelukkende vandrer i Danmark, er på vandreture i Danmark af under en dags varighed. Det tilsvarende gælder knap halvdelen (48 pct.) af dem der både vandrer i Danmark og udlandet. Halvdelen (51 pct.) af de respondenter der både vandrer i Danmark og udlandet oplyser at de overnatter på deres vandreture i Danmark. Det tilsvarende gælder 35 pct. af dem der kun vandrer i Danmark. 10

12 Figur 3-10 Danskere: Hvor mange kilometer går du typisk om dagen på dine vandre-/gåture i Danmark? 45% 40% 35% Både DK og udland Kun i DK 35% 40% 30% 30% 30% 28% 28% 25% 20% 15% 10% 8% 5% 0% 2% 0-5 km km km km. Respondenter, der både vandrer i Danmark og udlandet, er typisk på længere vandreture i Danmark end respondenter, der udelukkende vandrer i Danmark (Figur 3-10). 11

13 3.4 Vandregruppens sammensætning Figur 3-11 Danskere: Vandrer du alene eller sammen med andre? Med familie/kæreste 43% 67% Med venner 45% 50% I foreningsregi 45% 49% Alene 45% 44% I regi af professionelle rejsearrangører 5% 13% I selskab med børn mellem 10 og 18 år I selskab med børn under 10 år 8% 10% 5% 8% Kun i DK Både i DK og udlandet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Som det fremgår af Figur 3-11, vandrer hovedparten af de respondenter, der både vandrer i Danmark og udland, med kæreste/familie mens dem, der kun vandrer i Danmark, i lige stor udstrækning vandrer med kæreste/familie, venner, alene og i foreningsregi. Generelt vandrer kun få i selskab med børn. 12

14 3.5 Foretrukne omgivelser Uafhængigt om respondenterne udelukkende vandrer i Danmark eller i både Danmark og udlandet, foretrækkes afvekslende landskab og områder. Figur 3-12 Danskere: Hvilke omgivelser foretrækker du at vandre i? I afvekslende landskab og områder 65% 87% Langs kysten 60% 67% I områder med søer og åer 65% 65% I bøgeskov 58% 53% I åbent landskab 53% 52% I øde områder 35% 51% I kulturlandskab/ landbrugsområder 25% 34% Kun i DK Både DK og udland 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 13

15 3.6 Gener fra andre trafikanter Figur 3-13 Danskere: I hvor høj grad generer det dig, hvis andre slags trafikanter også færdes på den vej eller sti, hvor du vandrer? Slet ikke I nogen grad I høj grad I meget høj grad Biler Mountainbikere Ryttere Cyklister Motionsløbere/joggere -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Det er især biler, der er til gene, hvis de færdes på samme veje som danskere på vandretur. Næstmest generende er mountainbikere. 3.7 Overnatning Respondenterne er blevet bedt om at oplyse, hvilke overnatningssteder de benytter, når de vandrer/går lange ture i Danmark. Svarene fremgår af henholdsvis Figur 3-14 (dem der udelukkende vandrer i Danmark) og Figur 3-15 (dem der både vandrer i Danmark og udlandet). 14

16 Figur 3-14 Danskere: Hvilken form for overnatningssteder benytter du når du vandrer/går lange ture i Danmark? Respondenter der udelukkende vandrer i Danmark Aldrig Sjældent Jævnligt Meget ofte Camping (telt eller hytte) Primitive lejrpladser Vandrerhjem Feriehus Andet Hotel/kro B&B/bondegård -120% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% Figur 3-15 Danskere: Hvilken form for overnatningssteder benytter du når du vandrer/går lange ture i Danmark? Respondenter der vandrer i både Danmark og udland Aldrig Sjældent Jævnligt Meget ofte Camping (telt eller hytte) Primitive lejrpladser Vandrerhjem Feriehus Andet Hotel/kro B&B/bondegård -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% Som det fremgår af ovenstående figurer benyttes typisk telte/hytter når der overnattes i forbindelse med vandreture. Også primitive lejrpladser er relativt hyppigt benyttede. Figur 3-16 viser hvad der lægges vægt på ved valg af overnatningssted på vandreferier. 15

17 Figur 3-16 Danskere: Hvad lægger du vægt på, når du vælger overnatningssted på ferier, hvor du vandrer/går længere ture? Slet ikke vigtigt Kun lidt vigtigt Noget vigtigt Meget vigtigt Fred og ro Prisen At det ligger midt ude i naturen At man kan spise godt på stedet eller i lokalområdet At det ligger tæt på startpunktet for vandre-/gåturen Serviceniveauet/standarden At der er mulighed for at møde andre mennesker At der er mulighed for at lave andre aktiviteter end at vandre At det ligger tæt på eller i en by At det er børnevenligt Andet -100 % -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Som det fremgår af figuren, er det vigtigt med fred og ro. Også pris, forplejning og beliggenhed spiller en væsentlig rolle. Figur 3-17 viser, hvorvidt der er tale om skiftende overnatningssteder eller der typisk overnattes flere nætter på samme sted. 16

18 Figur 3-17 Danskere: Når du overnatter i Danmark, vandrer du så oftest videre til et nyt sted hver dag, eller benytter du det samme overnatningssted som udgangspunkt for dagvandreture? 45% 40% Både DK og udland Kun i DK 38% 40% 35% 32% 35% 32% 30% 25% 23% 20% 15% 10% 5% 0% Oftest nyt sted hver dag Oftest samme sted hver dag Oftest en blanding/begge dele Som det fremgår af figuren, overnatter de respondenter der både vandrer i Danmark og udlandet, i større udstrækning et nyt sted hver dag end tilfældet er blandt dem der udelukkende vandrer i Danmark. Blandt dem der udelukkende vandrer i Danmark, kombinerer flere det at skifte overnatningssted hver nat med det at blive samme sted flere nætter i træk. Figur 3-18 viser hvilke kriterier der vælges område ud fra når der vandres med udgangspunkt i samme overnatningssted. Figur 3-19 viser hvad der lægges vægt på når der er tale om skriftende overnatningssteder. 17

19 Figur 3-18 Danskere: Ud fra hvilke kriterier vælger du, hvilket område du vil vandre i når du vandrer med udgangspunkt i samme overnatningssted Gode naturoplevelser 90% Fred og ro undervejs på vandre- /gåturen Gode vandrekort og rutebeskrivelser At der er forslag til vandreture/gåture i området God afmærkning af ruter i terrænet At der er seværdigheder langs ruten Relevante overnatningsmuligheder At området er let at komme til og fra med offentlig transport Mulighed for indkøb af nødvendigheder undervejs Mulighed for andre fysiske aktiviteter undervejs på turen Ikke aktuelt - jeg skifter overnatningssted hver dag 6% 9% 16% 24% 34% 39% 63% 63% 59% 58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 3-19 Danskere. Hvad lægger du vægt på, når du vandrer flere dage med skiftende overnatningssteder? Gode naturoplevelser 70% Gode vandrekort og rutebeskrivelser 56% God afmærkning af ruterne ude i terrænet 52% Fred og ro undervejs på vandre-/gåturen 51% Overnatningssteder ligger direkte på ruten 44% At der er seværdigheder undervejs på turen 28% Mulighed for indkøb af nødvendigheder undervejs Mulighed for at komme til og fra den enkelte etape med offentlig transport 23% 22% Mulighed for andre fysiske aktiviteter undervejs på turen 3% Ikke aktuelt - jeg overnatter samme sted hver dag 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Både når det gælder faste og skiftende overnatningssteder er det primært de gode naturoplevelser der vælges ud fra. 18

20 Figur 3-20 Danskere: Hvilke faciliteter har du brug for på overnatningsstedet, når du vandrer? Slet ikke I nogen grad I høj grad I meget høj grad Information om vandreture i omegnen Mulighed for at tørre tøj og støvler Adgang til at købe måltider Adgang til indkøb af dagligvarer/snacks Adgang til køkkenfaciliteter Adgang til vejrudsigt Adgang til at købe madpakke til turen Aflåselige skabe til opbevaring af værdier Vandre-førstehjælpskasse Bagagetransport Adgang til intermet Mulighed for guidede vandreture Vaskemaskine/tørretumbler Massage Karbad Andet -120% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Som det fremgår af Figur 3-20, er det især information om vandreture i omegnen som der efterspørges på overnatningsstederne. På andenpladsen ligger muligheden for at tørre tøj og støvler. 3.8 Fremtidige behov i forbindelse med vandreture/-ferier Som en integreret del af undersøgelsen er de danske turister blevet bedt om at give nogle bud på, hvad de fremover ville kunne tænke sig i forbindelse med vandreferier. 71 pct. af det danske vandreturister tilkendegiver, at de også er interesserede i cykelferier. 19

21 Figur 3-21 Fremtidige temaer Lokale naturoplevelser 80% Fugle og flora 58% Stilhed/ro i sindet 54% Geologi 53% Historie 48% Lokal gastronomi 39% Lokale begivenheder 32% Aktiv ferie 32% Wellness 18% Interaktive web-aktiviteter 10% Andet 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Det er primært naturen, der trækker, når danskerne skal nævne temaer, der kunne være interessante i forbindelse med fremtidige vandreture. Wellness og interaktive web-tjenester er der relativt få respondenter, der nævner. Figur 3-22 Interesse for professionelt arrangerede vandreture Ikke interesseret 18% Lidt interesseret 31% Interesseret 36% Meget interesseret 15% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 20

22 Der er en pæn interesse for professionelt arrangerede vandreture. 18 pct. svarer, at de ikke er interesserede, mens lige over halvdelen er enten interesserede eller meget interesserede. Figur 3-23 Interesse for selv at arrangere Ikke interesseret 9% Lidt interesseret 18% Interesseret 37% Meget interesseret 36% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Interessen for selv at kunne arrangere vandreturene er væsentlig højere end for at deltage på professionelt arrangerede vandreture/-ferier. 73 pct. er således interesserede eller meget interesserede i selv at kunne booke, lægge ruter m.v., hvis dette kunne lade sig gøre på et samlet internetsite. 21

23 Figur 3-24 Interesse for transport af bagage Ikke interesseret 20% Lidt interesseret 25% Interesseret 25% Meget interesseret 29% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Der er en vis interesse for at få transporteret sin bagage fra overnatningssted til overnatningssted. 54 pct. tilkendegiver at de er enten interesserede eller meget interesserede. 22

24 Figur 3-25 Hvor interesseret er du i... Andet Hente oplysninger via gps i terrænet Lægge egne ruter ud på nettet Hente ruter m.m. på internettet Elektronisk skattejagt -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ikke interesseret Lidt interesseret Interesseret Meget interesseret Der er ret stor interesse for at kunne hente ruter etc. på nettet. Interessen for at kunne hente oplysninger via gps i terrænet er ligeledes forholdvis stor, men interessen for elektronisk skattejagt er mere begrænset. 23

25

26 4. Hollændere og tyskere, der vandrer i udlandet 4.1 Respondentgrundlag Respondentgrundlag for dette kapitel er 168 hollændere, som tager på vandretur i udlandet. Heraf er 47 pct. mænd og 53 pct. kvinder. For tyskere er der interviewet 495 respondenter, som tager på vandretur i udlandet. Heraf udgør mænd 45 pct. og kvinder 55 pct. Respondenternes fordeling på alder, samboende/ikke-samboende og børn/ikkebørn fremgår af Figur 4-1. Figur 4-1 Er du... 60% 50% 49% 49% 40% 30% 27% 20% 16% 10% 2% 3% 5% 8% 11% 11% 6% 12% 0% år - enlig år - i parforhold Samboende med barn/børn uunder 10 år Samboende med barn/børn mellem år år Over 60 år Holland Tyskland Indledningsvist er spurgt om, hvorvidt respondenterne går længere ture eller vandreture (min. 5 km.) i løbet af deres ferie. Respondenternes svar fremgår af Figur

27 Figur 4-2 Går du længere ture eller vandreture (min. 5 km.) i løbet af din ferie? 45% 40% 41% 39% 35% 34% 32% 30% 25% 20% 26% 22% 15% 10% 5% 4% 2% 0% Hver dag i ferien Hver anden dag i ferien 1-2 gange i ferien Aldrig Holland Tyskland Fire pct. af hollænderne og to pct. af tyskerne oplyser, at de aldrig går længere ture i deres ferie. Disse respondenter stilles ikke yderligere spørgsmål. Figur 4-3 Vandrer du med eller uden stave? 90% 80% 83% 75% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 14% 20% 10% 3% 4% 0% Vandrer Går stavgang Begge dele Holland Tyskland Størstedelen af de adspurgte tyske og hollandske respondenter vandrer uden stave. Der er en lille tendens til at tyskere vandrer mere med stave end hollændere. 26

28 4.2 Motiver bag vandreture I dette afsnit ses nærmere på hvilken type vandreture der foretrækkes og motiverne bag det at tage på vandreture. Figur 4-4 Hvor foretrækker du at vandre? Begge dele 58% 67% I områder uden bjerge 21% 36% I bjergområder 6% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Holland Tyskland 12 pct. af hollænderne foretrækker at vandre i bjergområder, mens 21 pct. foretrækker områder uden bjerge. De tilsvarende tal for tyskere er seks pct. og 36 pct. Der er således en væsentlig større andel blandt tyskerne, der foretrækker at vandre i områder uden bjerge. 27

29 Figur 4-5 Hvilken type vandretur foretrækker du? Vandretur med moderat komfort 32% 38% Vandretur med høj komfort 26% 32% En kombination af de tre typer 25% 25% Vandreture under primitive forhold 11% 11% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Som det fremgår af ovenstående figur foretrækker en lige stor andel blandt hollændere en vandretur med moderat komfort og vandreture med høj komfort. Færrest efterspørger primitive forhold. Blandt tyskere er det næsten 40 pct. der foretrækker ture med moderat komfort. Blandt begge nationaliteter gælder det, at de færreste foretrækker vandreture under primitive forhold. Figur 4-6 Hvorfor vandrer du/går du ture? Opleve naturen 88% 94% Være fysisk aktiv 70% 84% Opleve seværdigheder undervejs Slappe af mentalt 46% 55% 55% 57% Udfordre mig selv fysisk Være sammen med andre Møde nye mennesker Andet 14% 15% 14% 11% 7% 7% 5% 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Holland Tyskland 28

30 Hovedparten af de hollandske respondenter tager på vandretur for at opleve naturen, men også ganske mange vandrer/går ture for at være fysisk aktive. Det samme billede gør sig gældende for tyske respondenter. 4.3 Vandreturens varighed og længde Figur 4-7 Hvor lang tid varer dine vandreture i udlandet typisk? 80% 70% 60% 69% 63% 50% 40% 30% 20% 10% 14% 12% 8% 7% 16% 9% 0% Under 1 dag 1 dag 2-4 dage En uge Længere tid 2% Holland Tyskland Anmærkning: De tyske respondenter kunne ikke svare under en dag. Syv ud af 10 hollandske respondenter er på vandreture af under en dags varighed, når de er i udlandet. Tyskerne havde ikke denne svarmulighed i det spørgeskema, de udfyldte og det er nok på den baggrund, at 63 pct. har svaret at deres vandretur varede 1 dag. Der er i øvrigt en klar tendens til, at tyskernes vandreture er væsentligt længere end hollændernes. Det er således 25 pct. af tyskerne, der har vandreture på en uge og derover. 29

31 Figur 4-8 Hollændere: Hvor mange kilometer går du typisk om dagen på dine vandre-/gåture i udlandet? 50% 45% 43% 40% 35% 30% 25% 26% 20% 15% 17% 14% 10% 5% 0% 0-5 km km km km. Anmærkning: De tyske respondenter er ikke blevet stillet dette spørgsmål. De hollandske respondenter er typisk på vandreture af 5-10 km. længde. 4.4 Vandregruppens sammensætning Figur 4-9 Vandrer du alene eller sammen med andre? Med familie/kæreste 83% Med venner 19% I selskab med børn mellem 10 og 18 år 13% I selskab med børn under 10 år 13% Alene 12% I foreningsregi 6% I regi af professionelle rejsearrangører 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Som det fremgår af Figur 4-9, vandrer hovedparten af de adspurgte hollændere med kæreste/familie. 30

32 Figur 4-10 Hvor mange penge kr. 9% kr. 50% kr. 39% kr. 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Anmærkning: De tyske respondenter er ikke blevet stillet dette spørgsmål. Langt størstedelen af de hollandske vandreturister anvender mellem og kr. på deres vandreture / -ferier. 31

33 4.5 Foretrukne omgivelser Hovedparten af de hollandske vandreturister foretrækker at vandre i afvekslende landskab og områder. Tyskerne foretrækker at vandre langs kysten og i områder med søer og åer. Figur 4-11 Hvilke omgivelser foretrækker du at vandre i? I afvekslende landskab og områder 56% 79% I områder med søer og åer 62% 65% Langs kysten 63% 86% I bøgeskov 47% 53% I åbent landskab 35% 39% I øde områder 26% 33% I kulturlandskab/ landbrugsområder 14% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Holland Tyskland 32

34 4.6 Gener fra andre trafikanter Figur 4-12 Hollændere: I hvor høj grad generer det dig, hvis andre slags trafikanter også færdes på den vej eller sti, hvor du vandrer? Slet ikke I nogen grad I høj grad I meget høj grad Biler Mountainbikere Cyklister Ryttere Motionsløbere/joggere -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Anmærkning: Tyske respondenter er ikke blevet stillet dette spørgsmål. Vandreturisterne fra Holland følger sig i særlig udstrækning generet af biler, hvis de færdes på den vej, hvor der vandres. Også mountainbikere er til gene for relativt mange vandrere. 33

35 4.7 Overnatning Respondenterne er blevet bedt om at oplyse, hvilke overnatningssteder de benytter, når de vandrer/går lange ture i udlandet. Svarene er angivet i de to nedenstående figurer. Figur 4-13 Hollændere: Hvilken form for overnatningssteder benytter du, når du vandrer/går lange ture i udlandet? Aldrig Sjældent Jævnligt Meget ofte Feriehus Camping (telt eller hytte) Hotel/kro B&B/bondegård Primitive lejrpladser Vandrerhjem Andet -120% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% Det er typisk feriehuse og camping (telt eller hytte), som benyttes af hollændere, når der overnattes i forbindelse med vandreture i udlandet. 34

36 Figur 4-14 Tyskere: Hvilken form for overnatningssteder benytter du når du vandrer/går lange ture i udlandet? Aldrig Sjældent Jævnligt Meget ofte Feriehus Hotel/kro Camping (telt eller hytte) B&B/bondegård Vandrerhjem Primitive lejrpladser Andet -120% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% De tyske vandreturister benytter typisk feriehuse, når de overnatter i forbindelse med vandreture. De to følgende figurer viser, hvad der lægges vægt på ved valg af overnatningssted på vandreferier. Figur 4-15 Hollændere: Hvad lægger du vægt på, når du vælger overnatningssted på ferier, hvor du vandrer/går længere ture? Slet ikke vigtigt Kun lidt vigtigt Noget vigtigt Meget vigtigt Fred og ro At det ligger midt ude i naturen Prisen At der er mulighed for at lave andre aktiviteter end at vandre Serviceniveauet/standarden At det ligger tæt på startpunktet for vandre-/gåturen At man kan spise godt på stedet eller i lokalområdet At det ligger tæt på eller i en by At det er børnevenligt At der er mulighed for at møde andre mennesker Andet -100 % -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 35

37 Som det fremgår af figuren, er det vigtigt med fred og ro. Også beliggenhed i naturen spiller en væsentlig rolle for de hollandske vandreturister. For tyskerne er det prisen, der lægges størst vægt på. Figur 4-16 Tyskere: Hvad lægger du vægt på, når du vælger overnatningssted på ferier, hvor du vandrer/går længere ture? Slet ikke vigtigt Kun lidt vigtigt Noget vigtigt Meget vigtigt Prisen At det ligger midt ude i naturen Fred og ro At der er mulighed for at lave andre aktiviteter end at vandre Serviceniveauet/standarden At man kan spise godt på stedet eller i lokalområdet At det ligger tæt på startpunktet for vandre-/gåturen At det er børnevenligt At det ligger tæt på eller i en by At der er mulighed for at møde andre mennesker Andet -100% -50% 0% 50% 100% 150% Figur 4-17 viser hvorvidt der er tale om skiftende overnatningssteder eller der typisk overnattes flere nætter samme sted. 36

38 Figur 4-17 Når du overnatter på vandreture i udlandet, vandrer du så oftest videre til et nyt overnatningssted hver dag, eller benytter du det samme overnatningssted som udgangspunkt for dagsvandreture? 90% 80% 70% 78% 72% 60% 50% 40% 30% 23% 20% 14% 10% 7% 5% 0% Oftest nyt sted hver dag Oftest samme sted hver dag Oftest en blanding Holland Tyskland Som det fremgår af figuren, overnatter hovedparten af de både de tyske hollandske respondenter der vandrer i udlandet, det samme sted hver dag. Tyskerne gør dog hyppigere brug af forskellige overnatningssteder. 37

39 Figur 4-18 Ud fra hvilke kriterier vælger du, hvilket område du vil vandre i når du vandrer med udgangspunkt i samme overnatningssted Gode naturoplevelser 89% 90% Fred og ro undervejs på vandre-/gåturen 50% 65% At der er forslag til vandreture/gåture i området God afmærkning af ruter i terrænet 44% 56% 52% 53% Gode vandrekort og rutebeskrivelser At der er seværdigheder langs ruten 34% 50% 49% 46% Relevante overnatningsmuligheder Mulighed for indkøb af nødvendigheder undervejs 23% 23% 17% 15% At området er let at komme til og fra med offentlig transport Mulighed for andre fysiske aktiviteter undervejs på turen Ikke aktuelt - jeg skifter overnatningssted hver dag 10% 6% 2% 1% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Holland Tyskland Anmærkning: De tyske respondenter havde ikke mulighed for at svare Ikke aktuelt jeg skifter overnatningssted hver dag. Når det gælder fast overnatningssted er det primært de gode naturoplevelser, der vælges ud fra. Figur 4-19 Hollændere: Hvilke faciliteter har du brug for på overnatningsstedet, når du vandrer? Slet ikke I nogen grad I høj grad I meget høj grad Information om vandreture i omegnen Mulighed for at tørre tøj og støvler Adgang til at købe måltider Adgang til indkøb af dagligvarer/snacks Adgang til køkkenfaciliteter Adgang til vejrudsigt Vandre-førstehjælpskasse Aflåselige skabe til opbevaring af værdier Vaskemaskine/tørretumbler Adgang til at købe madpakke til turen Bagagetransport Karbad Mulighed for guidede vandreture Adgang til intermet Massage Andet -120% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 38

40 Som det fremgår af Figur 4-19, er det især information om vandreture i omegnen, der er brug for på overnatningsstederne. Figur 4-20 Tyskere: Hvilke faciliteter har du brug for på overnatningsstedet, når du vandrer? Slet ikke I nogen grad I høj grad I meget høj grad Information om vandreture i omegnen Mulighed for at tørre tøj og støvler Adgang til køkkenfaciliteter Adgang til indkøb af dagligvarer/snacks Adgang til at købe måltider Adgang til vejrudsigt Vandre-førstehjælpskasse Aflåselige skabe til opbevaring af værdier Vaskemaskine/tørretumbler Adgang til at købe madpakke til turen Karbad Bagagetransport Adgang til intermet Mulighed for guidede vandreture Massage Andet -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Det er især information om vandreture i omegnen og muligheden for at tørre tøj og støvler, der er brug for på overnatningsstederne, når man spørger tyskerne. 4.8 Fremtidige behov i forbindelse med vandreture / -ferier Som en integreret del af undersøgelsen er de hollandske og tyske turister blevet bedt om at give nogle bud på, hvad de fremover ville kunne tænke sig i forbindelse med vandreferier. 39

41 Figur 4-21 Kunne du tænke dig en vandretur som er tilrettelagt efter en eller flere af følgende temaer? Lokale naturoplevelser 70% 84% Historie Fugle og flora 45% 48% 57% Geologi 41% Lokale begivenheder 38% 43% Lokal gastronomi 38% 55% Stilhed/ro i sindet 33% 46% Aktiv ferie Wellness 23% 23% 22% 48% Interaktive web-aktiviteter Andet 3% 9% 10% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Holland Tyskland 40

42 Figur 4-22 Interesse for professionelt arrangerede vandreture Ikke interesseret 30% 39% Lidt interesseret 34% 43% Interesseret 22% 23% Meget interesseret 3% 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Holland Tyskland [Det skal tjekkes om denne figur er rigtig og så den kommende skal tallene tjekkes] Figur 4-23 Interesse for selv at arrangere Ikke interesseret 3% 19% Lidt interesseret 9% 29% Interesseret 37% 53% Meget interesseret 15% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Holland Tyskland 41

43 Figur 4-24 Interesse for transport af bagage Ikke interesseret 15% 34% Lidt interesseret 27% 29% Interesseret 28% 42% Meget interesseret 9% 16% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Holland Tyskland 42

44 Figur 4-25 Interesse for cykelferie 31% Nej 47% 69% Ja 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Holland Tyskland Interessen for cykelferie er markant større blandt de tyske vandreturister end blandt de hollandske. 43

45 5. TØBBE data Dette kapitel giver en kort oversigt over den viden, der er indsamlet vedrørende vandreturisme i forbindelse med VisitDenmarks Tøbbe-analyser. Figur 5-1 Omsætning i vandreturister målt på nationalitet Tyskland 40% Danmark 38% Norge 6% Sverige 5% UK 2% Holland 2% Italien 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Omsætningen fra vandreturister stammer altovervejende fra vores nabolande. Og det er primært tyske og danske vandreturister, der har betydning. Disse står for henholdsvis 40 pct. og 38 pct. af den samlede omsætning fra vandreturister. 44

46 Figur 5-2 Omsætning i vandreturister målt på landsdele Storkøbenhavn Nordjylland 17% 18% Ringkøbing Ribe 11% 12% Sønderjylland 9% Storstrøm Bornholm 7% 7% Århus Fyn 5% 5% Viborg 3% Vejle Frederiksborg Vestsjælland 2% 2% 2% Roskilde 1% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Storkøbenhavns omsætning svarer til 18 pct. af den samlede omsætning i vandreturister. Figur 5-3 Omsætning i vandreturister målt på overnatningsform Feriehus 45% Hotelferie 27% Camping 17% Feriecenter 7% Vandrerhjem 2% Hotel MICE 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 45 pct. af den samlede omsætning i vandreturisters overnatninger er skabt af feriehusovernatninger. 45

47 Figur 5-4 Vandreturisters overnatninger målt på nationalitet Tyskland 51% Danmark 37% Sverige 3% Norge 3% Holland 1% UK 1% Italien 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 51 pct. af alle overnatninger blandt vandreturister er foretaget af tyske vandreturister. Figur 5-5 Vandreturisters overnatninger målt på landsdele Nordjylland 17% Ringkøbing 15% Ribe 14% Sønderjylland 11% Storkøbenhavn 7% Fyn Storstrøm Århus Viborg Bornholm 6% 6% 6% 5% 5% Vejle 3% Frederiksborg Vestsjælland 2% 2% Roskilde 1% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Nordjylland varetager 17 pct. af samtlige overnatninger blandt vandreturister. 46

48 Figur 5-6 Vandreturisters overnatningsform Feriehus 55% Camping 26% Hotelferie 10% Feriecenter 7% Vandrerhjem 1% Hotel MICE 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Feriehus benyttes som overnatningsform i 55 pct. af tilfældene blandt vandreturister. 47

49 Aktiv Danmark c/o VisitDenmark Islands Brygge Kbh S Tlf Kontakt Temaprojektleder Lisbeth Urfe Direkte Tlf

50

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Danmarks Turistråd & Campingrådet. Camping 2003. Udarbejdet af. Jørgen Haller Cand. merc. & Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc.

Danmarks Turistråd & Campingrådet. Camping 2003. Udarbejdet af. Jørgen Haller Cand. merc. & Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. & Campingrådet Camping 2003 Udarbejdet af Jørgen Haller Cand. merc. & Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. Jysk Analyseinstitut A/S Projekt: Camping Kommentarer Kommentarer Formål Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser

Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser Analysen er foretaget på Caravan Salon Düsseldorf i august 2. De 118 deltagende er tilfældigt udvalgt blandt gæsterne på Caravan Salon

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Dansk vandreturisme Contents 1. Indledning 3 2. Introduktion 3 3. Kortlægningsfase 1: Research på internet 3 4. Kortlægningsfase 2: Dybdeinterview

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Undersøgelses resultater

Undersøgelses resultater Undersøgelses resultater Autocamper adfærds mønster autocamperplads - campingplads Campervenner & autocamper-info.dk November 2015 AUTOCAMPER ADFÆRD JI/2015!1 ! Resultater af autocamper adfærds undersøgelsen

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Camping 2005 En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Campingrådet juni 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen

www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen ISBN: -9--9 VisitDenmark Turismefaglig Viden Februar 00 VisitDenmark Islands

Læs mere

Camping 2003. En analyse af campingerhvervet 2003, omsætning og beskæftigelse specielt med henblik på kommuner.

Camping 2003. En analyse af campingerhvervet 2003, omsætning og beskæftigelse specielt med henblik på kommuner. Camping 2003 En analyse af campingerhvervet 2003, omsætning og beskæftigelse specielt med henblik på kommuner. Campingrådet 2003 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Sammenfatning 3 2. Overnatninger 3 3. Forbrug

Læs mere

Sæsonvariation i Dansk turisme

Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Måling af sæsonvariation Sæsonmønstre i Dansk turisme Sæsonvariationen regionalt Konklusioner/observationer Helårsdestinationerne Måling af

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Camping 2004. En gennemgang af campingsæsonen 2004 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning.

Camping 2004. En gennemgang af campingsæsonen 2004 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning. Camping 2004 En gennemgang af campingsæsonen 2004 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning. Campingrådet juni 2005 1 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kyst- og naturturister i Danmark VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse o o o o o o o o Samlet Danmark Udland Holland Norge Sverige Tyskland Antal ankomster (1.000) I alt

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for analysen... 4 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen?...4

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til august 2016 VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til september 2016 VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Fordeling af temagæster

Fordeling af temagæster Cycling Denmark Fordeling af temagæster 8 7 6 5 4 3 2 1 0 4,3 2,6 1,6 2,7 3,1 1 1,9 0,6 Cykel Fisk Golf Wellness Softcore Hardcore Fordeling pr. land 8 7 6 5 4 3 2 Holland Sverige Norge Danmark Tyskland

Læs mere

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra Udviklingen fra til overnatninger på Fyn Ekskl. Feriehuse Udv Udv% 2.365.536 2.43.533 64.997 2,75 1.93.813 1.951.781 47.968 2,52 457.314 478.754 21.44 4,69 Tyskland 233.957 236.675 2.718 1,16 Holland 61.41

Læs mere

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000 Overnatninger Jan - August 215 Total Camping Hotel Sejlere Total 21 176.537 116.964 25.763 319.264 211 171.31 12.31 21.362 312.973 212 153.615 124.333 21.832 299.78 213 156.975 122.313 18.677 297.965 214

Læs mere

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet. Indhold 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 2.1 Adgang til naturområder... 2 2.2 Information

Læs mere

Vandrerhjemsturismen i Danmark 2004/2005

Vandrerhjemsturismen i Danmark 2004/2005 Vandrerhjemsturismen i Danmark 2004/2005 www.visitdenmark.com Resume Der er knap 1,1 mio. overnatninger på vandrerhjem i Danmark. Udviklingen i antallet af overnatninger har været positiv det sidste år,

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:9 14. juli 2009 Ferie- og forretningsrejser. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé Rejserne til udlandet gik typisk til Spanien og Frankrig mens Region Midtjylland

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til juli 2016 VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til oktober 2016 VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland Markedsprofil for Tyskland Markedsprofilen for Tyskland foreligger nu i 2. version. Profilen er udarbejdet af VisitDenmark på grundlag af egne data kombineret

Læs mere

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland Center for Analyse og Erhvervsfremme Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland 2010 SÆRKØRSEL: FERIEGÆSTERNES MOBILITET I OG UDEN FOR REGION MIDTJYLLAND HOVEDDELE ARBEJDSRAPPORTER + HOVEDRAPPORT DEL

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag.

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag. Camping temaer Campingrådet VisitDenmark Juli 2005 En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af Markedsanalytiker, cand. mag. Helle Søndergaard & Markedsanalytiker, cand. merc. Jørgen Haller Jysk Analyse

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Ferie- og forretningsrejser 2009. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2009. Antal rejser. Ferierejser i alt 100

Ferie- og forretningsrejser 2009. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2009. Antal rejser. Ferierejser i alt 100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2010:9 14. juli 2010 Ferie- og forretningsrejser 2009 Resumé Rejserne til udlandet gik typisk til Spanien og Italien, mens Region Nordjylland og Region Midtjylland

Læs mere