Holbækfærgen får bedre sejlplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holbækfærgen får bedre sejlplan"

Transkript

1 ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et samfund, hvor den liberale filosofi om, at enhver er sin egen lykkes smed, truer sammenhængskraften. Resultatet er øget ensomhed, flere ulykkelige. Det har ikke givet præsten mindre at lave. Interview side 12 og 13 Holbæk Kommunes spildevandsplan gennemføres på Orø de næste ti år. Op mod 800 ejendomme får nyt kloaksystem, og det koster alene i tilslutningsafgift mindst kroner for hver eneste husejer, der berøres. Ganger man tallene, lander man på over 28 millioner alene i den lovpligtige tilslutningsafgift. Men for husejeren bliver det dyrere endnu. Man skal nemlig også selv betale for, at en autoriseret kloakmester graver og tilslutter husets spildevand til det nye system. Arbejdet med at kloakere de mange ejendomme er gået i gang og bliver ved de næste op til ti år, hvis planerne ellers holder. Lokale kan få job Kloakeringen gennemføres som en række afgrænsende opgaver. Hver opgave kommer i udbud, og her har de lokale entreprenører mulighed for at byde på opgaven. Men selv om opgaverne for kommunen går til udenøs virksomheder, er der stadig en meget stor opgave i at tilslutte de enkelte husstande til den ny spildevandsledning. Og her er det den lokale grundejer, der skal handles med. Læs mere på siderne 6 og 7 Krudt truer stråtag Orøs Brandvæsen advarer nu om, at der fyres fyrværkeri af alt for tæt på øens mange stråtækte ejendomme. De fleste kender ikke afstandsreglerne. Læs mere side 5 Holbækfærgen får bedre sejlplan Det er lykkedes at sikre en række forbedringer for Holbækfærgen. Det fremgår af en redegørelse fra Færgekontaktudvalget. Aftenafgangene kommer igen. Det sker allerede fra den 1. marts i år. Dermed sejler færgen i princippet med samme sejlplan året rundt, men der kommer desuden flere afgange på helligdage. Læs hele redegørelsen på side 18

2 ORØ NYT Pris Husstandomdeles gratis. Pris 20 kr. i løssalg. Redaktion og kontakt Udgives af foreningen Orø Nyt. Simon Bordal, ansvarshavende. Bygaden 72, Orø. Tlf eller Mail: Tryk Ø-kontoret, Orø. Oplag og distribution 650 eksemplarer, postomdeles til alle helårs husstande på Orø og sommerhuse efter ønske. Artikler og læserbreve Har du et læserbrev eller en idé til en artikel, hører vi gerne fra dig: Hvis du uopfordret sender en artikel til bladet, kan vi ikke love dig at bringe den. Annoncer Kontakt OrØkontoret eller MaLinda Chase på mail eller telefon Annoncepriser Pr. nummer: Helside, 17,5x25,5 cm, kr ,- 1/2 side, 17,5x12,5 cm, kr. 600,- 1/4 side, 8,5x12,5 cm, kr. 350,- 1/8 side, 8,5x6 cm, kr. 200,- Rabat ved gentagelse. Farvetillæg 700,- kr. Få tilbud på tillæg, min. 4 sider. Foreningen Orø Nyt Foreningen består af de personer, som er aktive omkring bladet. Redaktør: Simon Bordal Hansen Kasserer: MaLinda Chase Revisor: Maj Bøttcher Sekretær: Nanna Skytte CVR-nummer Foreningens CVR er Næste blad udkommer Se hjemmesiden Denne kreds af frivillige skal fremover sørge for biblioteket. Foto: Jens Johan Dahlkild Lokalbibliotek godt fra start Af Mai-Britt Just, Onsdag den 9. januar åbnede Orøs lokalbibliotek i en ny form, hvor en kreds af frivillige vil køre Biblioteket videre. Dagen blev fejret på behørig vis. Allerede om formiddagen fik vi gaver fra Holbæk Bibliotek i form af en Rullevogn en såkaldt Rullemarie fyldt med nye bøger til os fra Holbæk Bibliotek samt 3 spil til brug i åbningstiden. Da klokken blev 16 kom rigtig mange af øens borgere og brugere af biblioteket for at være med til at fejre dagen. Der blev budt på kaffe og småkager, og der blev både lånt en masse bøger ud og afleveret ditto. Vi er glade for lånernes tålmodighed, når køen var lidt lang, for der var mange, der gerne ville låne bøger. Fremover er åb- ningstiden altså hver onsdag 16-18, undtagen i skolernes ferier. Desuden som noget nyt den første lørdag formiddag i hver måned indholdet på disse lørdage vil blive annonceret ved opslag og på Orøs hjemmeside. 2

3 Brugsen har fået post og pakker Tekst og billede: Jens Johans Dahlkild Den 9. januar 2013 åbnede vor nye postbutik i Brugsen. Som beskrevet i Orø Nyt nr. 150 er den flotte postkasserøde skranke nu aktiv. Der er megen ny teknik, scanner, skærme og lys i skranken, som er funktionsrigtigt placeret umiddelbart efter Kasse 1. De kunder, jeg snakkede med, var enige om, at det så godt ud næsten som om det var planlagt helt fra begyndelsen. Og så kan vi nyde en plakat med vor fotogene kronprinsesse oppe på væggen. Nu kan man således let få ordnet sine postforsendelser m.m. umiddelbart efter at de indkøbte varer er betalt og lagt i tasken. Karsten forestiller sig, at kassedamen / - herren følger med til posten hvis man har en pakke, der skal sendes eller en indbetaling at ordne. Også GLS pakkedistributionen klarede flot testen i juletravlheden. Karsten Stidsen oplyser, at der i juleperioden var op til pakkeekspeditioner. Normalt regner han med noget mindre - nemlig mellem 5 og 10 pakker daglig. Åbningstiderne for post til afhentning, der ikke kræver betaling, samt for køb af frimærker og pakkelabels kommer til at følge Dagli Brugsens åbningstid på hverdage mellem kl og på lørdage mellem kl Bankforretninger vil kunne ordnes på hverdage mellem kl

4 OrøNyt søger skribenter til spændende lokalstof Der er brug for flere skrivende på OrøNyts redaktion. Interessen for bladets artikler er stor, og mange borgere kommer med gode forslag til nye emner, som burde omtales i bladet. Derfor søger vi nu flere skribenter! Det er jo frivilligt arbejde, og sådan noget skal være sjovt. Derfor er det helt op til hver enkelt at afgøre, hvor meget han eller hun vil bidrage med. Om det er to artikler hver gang eller én om året har ingen betydning. Alt er velkomment, siger Simon Bordal Hansen, som er redaktør på OrøNyt. Skrivekurser OrøNyt overvejer at arrangere nogle skrive-kurser for bladets skribenter. At skrive i et blad er nemlig lidt anderledes en de fleste er vant til. Men det kan nemt læres. Hvis vi kan samle et lille hold, kan vi godt lave et kursus her i foråret, siger Simon Bordal Hansen. OrøNyt kan kontaktes på eller på telefon

5 Fyrværkeri i Bybjerg truer stråtagene De stråtækte huse i Bybjerg og nytårsfyrværkeri er en meget dårlig cocktail. Orøs brandfolk er bekymrede. Det siger brandstationsleder Lasse Busk til OrøNyt. Her Orø Museum, et af de mange stråtækte huse i Bybjerg. Ovenfor lytter Orøs frivillige brandfolk til stationsleder Lasse Busks nytårsappel. Den handlede bl.a. om problemerne med fyrværkeri. Nytårsaften var jeg meget bekymret over alt det krudt, der blev fyret af. Ikke mindst i Bybjerg, hvor vi har så mange stråtækte huse. Vi skal passe på landsbymiljøet, derfor vil jeg opfordre alle til at rette sig efter de retningslinjer som Beredskabsstyrelsen og Politiet angiver. Og reglerne er ikke til at tage fejl af. Fyrer du en raket af, skal der være mindst 200 meter til nærmeste stråtækte hus. For andet krudt skal der være mindst 100 meter til et stråtag. Gå en tur langs Bygaden, så ser man hurtigt, at der ikke er mange steder, hvor man kan fyre raketter af uden at komme i konflikt med brandreglerne. Et travlt år De frivillige brandfolk har i øvrigt haft nok at se til i året der gik. 27 gange i løbet af 2012 har øens brandfolk været ud på opgaver, lige fra at slukke bål, klare færdselsuheld, rydde op efter forurening og ikke mindst gå ud på fjorden med redningsbåden. Vi har haft meget nyttige brandøvelser med Holbæk Færgen, så vi er godt forberedte, hvis noget skulle ske. Det gælder også søredningen, hvor vi både har gennemført egentlige redningsopgaver og flere øvelser. Båden har været ude på opgave seks gange, og desværre ikke alle gange med et lykkeligt resultat, siger Lasse Busk. Ind i mellem opgaverne har brandfolkene haft tid til at uddanne sig. Brandmændene Jan Kjeldsen og Casper Andersen har gennemgået en såkaldt funktionsuddannelse, og Lars Foverskov er blevet færdig med sin uddannelse som holdleder og teknisk leder. Til et par af folkene var der også en udmærkelse for 10 års tjeneste. Tiårstegnet blev tildelt Niels E. Nielsen og Kim Bruun. Her i 2013 skal Falck s kontrakt med Holbæk Kommune i udbud eller genforhandles, så det bliver spændende at se til næste år ved denne tid, om der stadig står Falck på arbejdstøjet, slutter Lasse Busk. -simon 5

6 800 ejendomme får nyt spildevands-system I næste nummer ser vi nærmere på, hvad der gælder for den enkelte husejer. Og vi taler med vores lokale entreprenører. Af Simon Bordal Hansen En større ændring af spildevandet på Orø er i gang. Gravemaskinerne har allerede været i gang nogle steder, og de næste fem til ti år sker der virkelig noget. Det gælder især Brønde, Salvig og Enghaven, medens der ikke skal ske meget i Gamløse og Færgebakkerne. For mange husejere bliver det en betragtelig udgift. Holbæk Kommunes spildevandsplan stikker rammerne ud, og OrøNyt vil følge arbejdet i de kommende år. I denne artikel giver vi et rids over, hvad der skal ske på vores ø. Vi vil også lægge baggrundsmateriale ud på vores hjemmeside. Spildevandsplanen har seks store projekter på Orø. Årstallene er omtrentlige: Børrehoved første etape Brønde Strand 2015 Næsby Strand 2015 Bybjerg Strand 2017 Ledning fra Næsby til Bybjerg 2018 Kanehøj/Salvig Børrehoved anden etape Tre forskellige måder at kloakere Spildevandsplanen taler om tre måder at kloakere. De tre måder er kort fortalt sådan: Spildevandskloakeret Der er ét kloakrør ind til din ejendom. Det er kun til spildevand. Regnvandet skal du selv tage hånd om. Separatkloakeret Der er to rør ind til din ejendom. Et til spildevand og et til regnvand. Separtatkloakering bruges nogle steder i Bybjerg. Fælleskloakeret Der er et rør ind til din ejendom, som er til både spildevand og regnvand. Hver husejer skal til tegnebogen For den enkelte husejer indebærer kloakering, at der skal betales en tilslutningsafgift på godt ,- kr. hvis der kun er tale om spildevandskloak. Altså uden regnvand. Hvis der er et separat system, hvor både spildevand og regnvand samles op og føres i rør hver for sig ud i kloaksystemet, stiger tilslutningsprisen til knap ,- kr. Det sidste ser kun ud til at ramme én husejer på øen. Til det kommer så udgiften til, at en autoriseret kloakmester forbinder husets spildevand med den nye kommunale kloakledning. Arbejdet inde på din egen grund frem til den kommunale ledning skal du selv betale. Pensionister kan i nogle tilfælde indefryse tilslutningsafgiften sammen med ejendomsskatterne. Det fortæller vi mere om i næste nummer af bladet. Bedre kloaksystem i sommerhusområderne De gamle sommerhusområder på øen skal have spildevandskloak. Hver eneste ejendom får sit afløbsvand ført i rør ud til den fælles kloakledning, der så fører vandet til rensningsværket i Bybjerg eller Næsby. Det er kun spildevandet, der må tilsluttes kloakken og ikke regnvandet. Det skal man selv tage hånd om. Afgiften for tilslutningen er derfor de nævnte godt ,- kr. Dette gælder for den sydlige del af Enghaven, husene på Børrehovedvej, hele Salvig/Kanehøj, og hele Brønde både syd og nord for havnen. Bybjerg, Gamløse og Næsby I Bybjerg sker der ikke så meget, bortset fra at en enkelt husejer på Brøndevej skal have etableret en separat kloakering. Gamløse helt oppe fra øens flagstang og hele vejen ned til og med Østre Strandvej inklusive sommerhusområdet er allerede spildevandskloakeret, så her sker der ikke noget. Og derfor skal beboere i dette område heller ikke finde penge til tilslutningsafgift, for den er betalt for længe siden. Næsby sker der heller ingen ændringer for, bortset fra at renseanlægget i Næsby lukkes, når ledningen fra Næsby til Bybjerg er færdig efter planen i Men det koster ikke den enkelte husejer i Næsby noget. Renseanlægget i Næsby lukker I dag har vi to renseanlæg på Orø. Et i Næsby og et i Bybjerg. Men anlægget i Næsby er for lille og umoderne. Derfor bliver det lukket og spildevandet fra den ende af øen føres tværs over til anlægget i Bybjerg. Det sker efter planen først om fem år, altså i Præcis hvor rørledningen mellem Næsby og Bybjerg skal gå er ikke besluttet. På tegningerne følger den Næsbyvej, men klima- og afløbskonsulent Torben Jul fra Holbæk Forsyning fortæller, at ledningen godt kan få et andet forløb. Hvis ledningen skal følge vejen, er det umiddelbart den nemmeste løsning for Holbæk Forsyning A/S. Så skal forsyningen nemlig bare have gravetilladelse hos én part, nemlig Holbæk Kommune. Sagen er lidt mere kompliceret, hvis ledningen skal ind over det åbne land. Til gengæld ville trafikanterne på Næsbyvej slippe for en periode med anlægsarbejde. Alle skal følge planen Den ny spildevandsplan, og alt det den kan medføre for den enkelte husejer, er ikke et tilbud. Står der i planen, at du skal tilsluttes en ny spildevandskloak, er der ingen vej uden om. Det er et påbud, og du skal sørge for at din ejendom bliver tilsluttet og betale afgiften ved 6

7 Enghaven Syd får spildevandskloakering planlagt til Børrehovedvej får spildevandskloakering i to etaper, 2012 til 2013 og 2018 til Holbæk Forsyning gør opmærksom på, at årstallene er omtrentlige. Salvig/Kanehøj får spildevandskloakering planlagt til 2018 til Renseanlæg i Næsby nedlægges og der bygges en ledning fra Næsby til Bybjerg Renseværk, begge dele i Gamløse er allerede kloakeret, så her sker ikke noget. Bybjerg Strand får spildevandskloakering planlagt til Brønde Strand får spildevandskloakering planlagt til kasse 1. Myndighed i den sammenhæng er Holbæk Kommune, og selve spildevandsplanen er det juridiske grundlag. Holbæk Forsyning står så for det praktiske arbejde. Masser af information Der er grundig information at hente om spildevandsplanen på nettet. Man kan også springe nettet over og kontakte medarbejderne i Holbæk Forsyning eller Holbæk Kommunes spildevandsgruppe direkte. Se mere på eller Telefon til Holbæk Kommune er , og til Hol- 7

8 Flyttedag Set & Sket Bidende kulde og rigtigt julevejr. Bedre kunne det næsten ikke være, da OrøKontoret igen inviterede til juletræsfest. Der blev danset om træet, drukket skøn gløgg eller cacao og spist mængder af varme æbleskiver. Rekorden på 7 portioner stod en af øens fagre unersvende for, men vi røber ikke ædedolkens navn. Flyttedag Sidste mand slukker og lukker, skrev Jesper von Staffeldt i sin tekst til dette billede, som han var vaks nok til at tage, den dag postskiltet blev pillet af Orøkontoret. Men helt så slemt gik det ikke. Posten flytter bolig, men får faktisk betydelig længere åbningstider. Så måske skulle vi i stedet sige: Første mand tænder for lyset og for kaffen Foto: Jesper von Staffeldt. Kalenderfotografer udstiller OrøNyt og Hestebedgård inviterer til fotoudstilling. Det er et udvalg af billeder fra konkurrencen til årets fotokalender, der kan beskues i Hestebedgårds udstillingsbygning. Altså billeder, som ikke kom med i kalenderen. Jens Johan Dahlkild er drivkraft bag udstillingen. Fotokalenderen kan stadig købes på Orøkontoret og prisen er 75,- kroner. Udstillingen åbner midt i februar, se opslag! Foto: Pall Johnsson, forside på OrøNyts årskalender Lån en bog hos græsrødderne Frem over drives biblioteket af lokale græsrødder. Her er de i gang med at finde ud af pc-systemet. Foto: Jens Johan Dahlkild 8

9 Vikingekunst Martin Bruggisser går med planer om at lave en særlig hilsen til det store vikingevent i sommer. Jeg vil gerne lave en serie dyremasker med udgangspunkt i vikingernes dyreornamentik. Jeg har også påtænkt at at lave en ildsprudlende drage i lighed med Vulkanorglet, som kan ses på billedet. Det er en vindharpe med 9 store rustfri stålrør, der spiller som klokker i vinden. I vulkanen, som er lavet af stentøjsler, er der monteret en gasbrænder med timer. På samme måde kan der monteres en gasdyse i et dragehoved der kan bruges som vartegn, når skibene anduver, fortæller Martin Bruggisser, der også har leveret billedet. Jette på Hegnegaarden fylder 60 Den 23. januar var der morgenhygge på Hegnegaarden. Venner og bekendte var inviteret til rundstykker og kaffe. Jette fejrede sin 60årsdag, og på billedet ønsker husbond John tillykke. Ægtefællerne er til daglig travlt beskæftigede i deres egen virksomhed, men får også tid til at deltage i øens foreningsliv. Foto: Simon B. Hansen 9

10 Tilbud til Orø-borgere: Gratis besøg på museum I forbindelse med projektet Da Danmark blev til, tilbyder Holbæk Museum en gratis omvisning i udstillingen om pilgrimme den 17. februar kl for interesserede orøborgere. Omvisningen vil tage ca. en time. De der har lyst, kan også se museets nyeste, permanente udstilling ArkæoLAB, hvor besøgende selv kan afprøve arkæologens metoder. Tilmelding: Susanne Bram, eller Forsamlingshuset må udsætte borgermøde Bestyrelsen for Orø Forsamlingshus er nødt til at udsætte det ordinære borgermøde. Holbæk Kommune har nemlig stadig ikke kunnet komme med et forslag til løsning af situationen omkring Orø Forsamlingshus. Det fremgår af en meddelelse fra forsamlingshusets bestyrelse. Og bestyrelsen oplister, hvad der er i spil: Vi kender fortsat ikke den endelige model eller pris for den såkaldte ejerlejligheds løsning. Tilbuddet med at købe huset for 1 krone kræver, at vi ikke driver kommerciel virksomhed, hvilket betyder, at vi ikke har muligheder for blot at indtjene til de faste omkostninger, alternativt at købe huset til markedspris. Disse betingelser har vi ventet på i flere måneder. Vi har ved flere lejligheder udtrykt et ønske om leje huset. Herved kan Kommunen spare de store omkostninger til brandsikring og der bør ligeledes kunne aftales en husleje der er målrettet mod Kommunalbestyrelsens krav og mål.. Det ordinære borgermøde er derfor aflyst og der vil blive indkaldt til borgermode i den nye foreningsregi når vi har en endelig model for driften af Orø Forsamlingshus, siger Jens Rasmussen på vegne af bestyrelsen for Orø Forsamlingshus. -simon 10

11 11

12 25 år har ændret verden: Vi mister nåden og barmhjertigheden Af Simon Bordal Hansen, foto Kristian Krøger Det tager tid at fylde en præstegård med malerier og den der solide fornemmelse af beboethed. Kristian samler jo på malerier af Dyrehavemalerne, siger Kirsten og registrerer min interesse for de mange smukke billeder fra begyndelsen af sidste århundrede i den lange entré. Senere ser jeg så, at Poul Henningsen i 1928 skrev om dem i Kritisk Revy under overskriften Dyrehavsmalere og andre Hjemstavnsforhandlere. Hver tid har vist sit eget perspektiv. Men kom nu inden for i den lune stue, på bordet venter formiddagsteen. Den generte præst Vi skrev 1988, da den 29-årige Kirsten Schmidt fra København holdt sin første prædiken på Orø. Jeg var så usikker og genert den gang for 25 år siden. Det var svært at skrive en prædiken, og skulle jeg sige tak, måtte jeg huske at skrive det på en seddel. Den generte præst. Er det stadig sådan? I dag glæder jeg mig til hver eneste gudstjeneste. Mit embede her på Orø har lært mig at tale. Jeg tror, jeg i dag bliver opfattet som en præst, der står med begge ben på jorden. Og ude på øen siger man da heller ikke præsten men Kirsten. Hvordan kan dét være? Personen Kirsten og embedet præsten er nok smeltet sammen. Når jeg taler i kirken er jeg både præst og Kirsten, jeg vil være til stede, og forsøger altid at lave en tale, der rammer mig selv. Det store værdiskred Så kunne historien om Orøs præst slutte lykkeligt her. Men så enkelt er det ikke, for mens Kirsten langsomt gled ind i opgaven som præst og det vanskelige forvandledes til det mest glædelige, tog samfundet en tur i forandringsmaskinen. Det store ideologiske slag om værdierne tog fart, forbruget skød i vejret og i mere end et årti handlede danskernes verden stort set kun om at bruge flere penge. Enhver var sin egen lykkes smed. Troede vi. Det er en meget bekymrende udvikling. Vi er ved at sætte de bløde værdier over styr. Jeg møder borgere på 12

13 Orø, der for alvor mener, at vi ikke behøver at tage os af dem, der ikke klarer sig så godt. For mig er det et angreb på kernen i den kristne tro vi er skabt lige, og vi er hinandens medskabninge. Vi er hinandens nåde og barmhjertighed, vi skal tage os af hinanden. Men i stedet peger vi fingre og er fordømmende. Vi gør os selv til Gud, og er du selv Gud, har du ingen andre. En helt i X-factor men ensom i livet Kirsten er optaget af dette. Hvad sker der, når et samfund skifter fokus fra at ville fællesskab og lighed og nu i stedet prædiker forskellighed, den enkeltes suveræne ret og egoisme? Tag sådan noget som TV-programmet X- Factor. Meget populært, men i mine øjne meget ubehageligt. Syng falsk eller optræd forkert, og du bliver enten dyrket eller slagtet for åben skærm. Udstillet og dømt. Jeg tror, vi bliver ensomme og fortvivlede af at forholde os sådan til hinanden. For mig er alle mennesker unikke, og vi skal ikke dømme hinanden. Det er en kristen værdi, og det burde være en samfundsværdi. Vi har brug for hinanden Kontrasten mellem på den ene side det liberale budskab om, at der er succes og fremgang til dem, der gider at arbejde for det, og på den anden side mængden af ensomme mennesker er til at få øje på for dem, der ellers vil se den. Kirsten ser, for det er hende man kan kontakte, hvis man ikke har nogen anden. Og det gør vi. Stadig flere har bud efter sjælesørgeren Kirsten, både fra ældre og fra unge. Personlig samtale, på telefon eller på de nye medier. Så måske er det kristne budskab om at vi er hinandens nåde ved at miste fodfæste som fælles værdi i vores samfund. Ikke fordi antallet af deltagere i en ganske almindelig gudstjeneste er raslet ned gennem de år, Kirsten har stået for dem. Faktisk ser de ud til at følge antallet af fastboende. Færre fastboende, færre til gudstjeneste. Jeg er glad for Orø Kirke. Den ligger så fint der og minder os om, at den altid er en mulighed for os. Kirken kan give os Gud tilbage, altså få os til at opdage, at noget er større end os, og at at vi har brug for hinanden. At vi, som vi siger i kirken, er hinandens nåde og barmhjertighed. Den får vi brug for, alle sammen. Fortsættes på næste side! 13

14 Fortsat fra forrige side. Når du træder ind i kirkerummet, oplever du, at vi alle er lige. Og det, der sker inde i kirken, kan vi hver især opleve, som vi vil. For mig er Gudstjenesten så afgjort ugens højdepunkt. Jeg glæder mig hver gang. Når det er for svært, kigger jeg op i loftet Der har været perioder, hvor begivenhederne mellem præst og menighedsråd blev stof i aviserne. Kirsten synes ikke, vi skal snakke om det, men det er vist ingen hemmelighed, at den giftige atmosfære på et tidspunkt satte parret i præstegården under massivt pres. Heldigvis er det historie nu. Og meget skal gå galt, for at Kirsten ikke lader sig pensionere ud af Orø Kirke. Det tænker hun måske på, når hun går en tur på Orø Kirkegård. For i løbet af de 25 år, har hun fået et personligt forhold til de fleste af gravstenene. Kirsten har holdt begravelserne. Når man har været præst så længe det samme sted, bliver hver begravelsesprædiken også et personligt farvel. Tit må jeg lade være med at synge med på salmerne. Så står jeg der med ryggen til og må kigge op i loftet for at tårerne ikke skal få frit løb. Det er noget, der er blevet tydeligere med årene. Værdierne er i krise, kø ved mailen Står man så der efter femogtyve år og tænker sort? Nej slet ikke. Faktisk er der under hele den lange samtale om samfundets fjernen sig fra de kristne værdier ikke opgivenhed at spore. Heller ikke når vi taler om at blive lidt ældre, og se dem vi kender gå i graven. Fordi præsten her ser ud til at mene, det hun siger. Hun tror, og er glad ved det. Derfor er det ikke svært for hende at gå direkte fra det bekymrende til det glædelige, barnedåb, konfirmation, bryllup. Bryllupper har vi ikke så mange af. Måske mangler vi det slot på Orø, som mange gerne vil fejre deres bryllup på, siger hun med et skævt smil. Men det er en stor glæde at se et barn blive døbt, få lov til at forberede konfirmation med det mange år efter og i aller heldigste fald også vie det som voksen. Og så viser det sig, at præsten ikke har fået mindre at lave, selv om værdierne falder sammen og der er færre i kirken om søndagen. Det kan vi takke de nye medier for. Mail og Facebook spiller en vigtig rolle. Det er blevet meget nemmere at sende et lille nødråb afsted. Eller bare stille et spørgsmål. Og det gør både unge og ældre. Nogle gange fører skriverierne til personlig kontakt og samtaler. På nettet er det hele mere uformelt, og det er ikke så farligt at åbne et vanskeligt emne. Men hvem skal man rette sig til? Det virker tit, som om jeg er den eneste vedkommende kunne finde på at tale med om sorg, smerte eller undren. Og det er jo også meningen. Præsten er en sjælesørger, og i tider som disse bliver der paradoksalt nok endnu mere brug for os. Fremtiden er på 33 kvadratmeter Hvornår skal vi så skrive om Kirsten næste gang? Måske når hun springer ud med sin fjerde roman. Det sker i maj, og uden at røbe for meget kan vi afsløre, at den spinder tråde tilbage til Kirsten tidligere romaner. Så forfatteren i hende ser ud til at være kommet for at blive. Måske det der skal fylde livet som pensionist ud, når den tid kommer? Vi har jo et lille sommerhus på 33 kvadratmeter oppe ved Nykøbing, og der kan vi måske flytte hen, når vi en dag skal ud af præstegården. Ja, så kunne jeg godt sidde der og skrive, dyrke min have og være præstevikar i omegnen. Men jeg vil også lave noget frivilligt arbejde, Frelsens Hær gør det rigtig godt, synes jeg. Undervejs i samtalen er den muselmalede tekande blev koldere end lunken, og det er et godt tegn på, at sagt er ved at være sagt. Men er der mon noget, vi glemte, mens vi lige skulle have styr på de store linier? Det er der. Du må meget gerne skrive, at alle disse år ikke var gået så fint uden medarbejderne. Fem gravere, seks organister og tre kirkesangere. Hos os i Orø Kirke har vi ikke holdt men fejret gudstjenester. Tak! 14

15 Læserne skriver Det regnede julegaver Julegaveregn har givet Orøstrand Skole- og Behandlingshjem kr. til at købe ekstra julegaver til samtlige børn og unge på institutionen. Den 24. januar 2013 var børn, unge og ansatte samlet i Orøstrands mødelokale både for at børnene skulle få varm opmærksomhed fra så mange som muligt og for at de ansatte skulle få den glæde at se børnene få gaver. Forstander Anette Rubin fortalte om Julegaveregn - et projekt til fordel for danske børnehjemsbørn og om, hvordan det var gået til at vi havde fået penge til gaver til alle som bor på Orøstrand. Gaverne var købt forud for dagen de voksne havde gennemtænkt, hvad hver af børnene og de unge ville blive glade for. På gave-dagen uddelte lederne af vores tre afdelinger gaverne til børnene. Og ved alle borde blev der pakket op Spiderman, en hjerteformet pude, et gavekort til Build-a-Bear, legetøjsheste, film, musik-cd -er, fodboldstøvler og meget mere. Børnene blev super glade, og der blev spurgt og snakket Hvad fik dú? Se det spil jeg fik! Børn og voksne vil gerne takke Julegaveregn for den fine idé det varmer længe hos vores børn. Anette Rubin, forstander, Orøstrand 15

16 Stor interesse for vikingetogt - spændende møde på kroen Af Arne Katholm. Det var et særdeles vellykket og meget velbesøgt vikingemøde vi havde på Orø Kro søndag d. 13. januar. Mere end 60 interesserede mødte frem, og omkring halvdelen meldte sig til at være med i de arbejdsgrupper mv. vi skal nedsætte i nær fremtid, så vores del af Sjællandstogtet 2013 kan forberedes og realiseres på bedste vis. Efter indledning af Ole Nielsen fra arbejdsgruppen, var der oplæg om projektet v. Julie K. Bouchet fra projektledelsen, suppleret af Turistchef Claus Westergaard, og museumsinspektør Karen Munk-Nielsen fra Holbæk Museum. Derefter spørgsmål og forslag, der tages med i det videre arbejde. Der var bred tilslutning til en 3-dages festival, som måske bliver til 4, hvis vi skal starte om søndagen, som foreslået. Og det er i høj grad op til os selv, at udnytte denne mulighed for kulturskabende identitet. Orø har en historie, der kan markedsføres i oplevelse-sites, udstillinger, events, osv. i direkte forlængelse af de aktiviteter vi allerede har godt gang i omkring natur, kunst og kultur, erhverv, turisme mv. Vi forventer også at serveringssteder, butikker, foreninger og netværk byder aktivt ind på temaet, selvom projektet ikke har midler til at støtte denne del økonomisk. Den erfarne skipper fra Havhingsten, Carsten Hvid, bidrog med nogle erfaringer ud fra sin insiderviden : At det er store øjeblikke når skibene ankommer og sejler igen, og at der ligger et stort logistisk arbejde i det her. Med den brede tilslutning er Orø s deltagelse nu ved at finde sin form. Derfor besluttede mødet at gå videre med at danne arbejdsgrupper på et aktivitetsmøde, hvor vi også skal finde kontaktpersoner og afklare de koordinerende led her på øen. Vi forslår et første arbejdsmøde d. 10. februar kl (i Forsamlingshuset). Interesserede, der ikke deltog i mødet den 13. kan melde sig via eller Togtet kommer til Orø Fra projektkonsulent Julie K. Bouchet bringer vi her et resumé af Sjællandstogtets indhold, og oplægget til Orø s deltagelse: Kulturregion Midt- og Vestsjælland og herunder Orø er landets førende område for oplevelser af vikingetid og middelalder et af Danmarks stærkeste brands. Og det skal verden vide! I sommeren 2013 søsættes for første gang nogensinde et flådetræf af vikinge- og middelalderskibe, der sammen med en kulturhistorisk oplevel- 16 som en kulturhistorisk festival, der tager gæsten, borgeren og turisten med på en rejse fra år Orø er en del af ruten men det kræver en stor mængde lokale kræfter og engagement. Ruten Togtet starter i Roskilde lørdag d. 20. juli, hvor flåden samles og klargøres, inden den drager ud for at erobre nyt land. Der bliver taget afsked med flåden i Roskilde søndag d. 21. juli, hvor den stævner ud og sætter kursen mod Orø. Her ankommer den i løbet af mandag aften d. 22. juli. Et væld af aktiviteter finder sted d. 23. juli, hvorefter flåden drager videre mod Rørvig d. 24. juli. Efter Rørvig lægger flåden til i Kalundborg d juli og slutter med et brag i Korsør d. 31. juli. I hver havn er der et tema, der hænger sammen med byernes historie og i hver havn er der stor lokal opbakning. Orø-kors og pilgrimsfærd På Orø sætter Togtet fokus på den tidlige middelalder og på rejser både i sind, sanser og som udveksling af kulturer. Temaet skyldes det velkendte Orø-kors, der er blevet fundet på øen og anslås til at være fra årene omkring Korset fortæller også historien om rejser og kulturudveksling, da billederne på korset sandsynligvis er graveret på et nordisk værksted efter ide og inspiration fra byzantinsk kunst. Derudover bliver pilgrimsrejser en tematik og et oplæg til aktiviteter på Orø. Pilgrimsfærden var i middelalderen en måde at råde bod på sine synder. En renselsesproces for krop og sjæl. På Holbæk Museum hviler den mystiske trætte pilgrimsmunk, hvis grav indeholdte fem muslingeskaller, som vidner om fem lange ture til Santiago de Compostela i Nordspanien. Også den danske konge Erik Ejegod, far til Knud Lavard, måtte afsted på den lange travetur, efter han i raseri slog fire af sine mænd ihjel. For at råde bod på forbrydelsen begav han sig af sted på pilgrimsfærd. Pilgrimsfærd har desuden fået ny popularitet de sidste år, hvor pilgrimsruter tiltrækker tusindevis af turister, der søger ro og meditation i vandringen. Rejser er temaet, som kan fortolkes på forskellig vis. De legendariske Baune-bål, som Orø også har været kendt for kan også tænkes ind i rejsetemaet. Og Julie slutter: At der er velvilje på Orø kom stærkt til udtryk, da der var borgermøde på Orø Kro d. 13. januar kl Her blev projektet bakket op af en bred vifte af Orø-borgere, og sammen kan vi skabe en storslået festival. Sjællandstogtet 2013 er en del af det store kulturoplevelses-projekt Da Danmark blev til, se:

17 seskaravane lægger til i en række sjællandske havne Sådan er togtets rute og eventsteder planlagt Her kan man også tilmelde sig nyhedsbrevet. Vi gør opmærksom på en temadag om Vikingetiden i Danmark d. 22. Februar på Saxo-Instituttet, se 17

18 Den oser af brutal vikingehistorie, Steen Langvads tegning til Sjællands Togtet Tegningen bliver logo for vores lokale aktiviteter i den forbindelse. Vi siger tak til Steen for, at vi må bringe tegningen! 18

19 Redegørelse fra Færgekontaktudvalget Læserne skriver I disse dage for 2 år siden begyndte det at gå op for os øboere, at Holbæk Kommune i fuld alvor havde tænkt sig at lukke Orø ned om aftenen forstået således, at Orø Holbæk færgen skulle sejle sidste tur kl og der skulle fyres 2 medarbejdere på færgen. De allerfleste øboere var bestyrtede over man overhovedet kunne tænke sådanne tanker i Holbæk, men ikke desto mindre var det meget tæt på, at besparelsen var blevet realiseret. Med en hurtig undersøgelse med fokus på færgens økonomi, passagertal og transporterede køretøjer, lykkedes det at godtgøre at der var et stort uudnyttet potentiale i ikke at kun spare men i stedet også at øge færgens indtægter. Det lykkedes med bidrag fra mange øboere lige akkurat at få beslutningen i Klima- og Miljøudvalget skudt til hjørne, hvorefter færgeudvalget forløberen for det nuværende færgekontaktudvalg blev dannet. Derudover blev foreningen Orøfærgens venner dannet, hvor færgeudvalget tog den formelle kontakt til kommunen og Orøfærgens venner tog den mere uformelle kontakt i form af forskellige happenings. For eksempel med opfordringer til borgmesteren om at stille et værelse til rådighed for øboere, som ikke kunne komme hjem. Efter adskillige møder endte det med at færgen sejlede videre om aftenen på hverdage, men der skete en reduktion af antallet af afgange i weekender og helligdage og ikke mindst nedlæggelse af aftenafgangene i vinterperioden. Især det sidste har været en svær kamel at sluge, derfor har færgekontaktudvalget brugt rigtig meget tid og energi på at få aftenafgangene i weekenderne i vinterperioden tilbageført. På trods af at samarbejdet med politikerne indimellem har forekommet noget turbulent, er det det senest halve år lykkedes at skabe så meget tillid hos politikerne, at man på januarmødet i Klima- og Miljøudvalget har givet færgefarten i samarbejde med færgekontaktudvalget ret til disponere indenfor de budgetmæssige rammer. Som konsekvens heraf genindføres aftenafgangene i vinterperioden igen fra den 1. marts Det vil sige, færgen som udgangspunkt har samme sejlplan året rundt, men på grund af at færgefarten har fået ret til selv at disponere, er det allerede besluttet, at sejlplanen tillige er udvidet fra 7 til 11 daglige afgange på forårets helligdage, samt i månederne juni, juli og august. Endvidere indføres der kreditkortbetaling på færgen fra 1. april om alt går vel. Af andre tiltag, som lige nu ligger på tegnebrættet, kan følgende nævnes: Pladsreservation til bilen. Salg af færgebilletter gennem hoteller, campingpladser, museer og lignende. Markedsføring overfor Orø s sommerhusejere. Markedsføring overfor Holbæk Kommunes ansatte med ærinde på Orø. (er allerede påbegyndt) At entreprenører og leverandører, der arbejder for Kommunen skal kontraktlig pålægges at bruge færgen. WIFI på færgen Ekstra afgang om aftenen på hverdage afgang Orø kl og Holbæk kl En sightseeingtur langs Vesterløbet når passagererne er sat af på Orø kl og indtil næste afgang kl Reklamer på færgen. Det er naturligvis ikke sikkert, at alle punkterne er mulige at gennemføre. Hvis man har andre gode og kreative forslag til at øge indtægten, kan man henvende sig til færgekontaktudvalget. Færgekontaktudvalget er rigtig glad for den aftale, der nu ligger til grund for vort fremtidige virke. Vi synes der er grobund for optimisme og fremtid for Orø Holbæk færgefarten til gavn og glæde for Orø s borgere fremover. Imidlertid er både færgekontaktudvalget og Orøfærgens venner ganske indforståede med, at der om kort kan tegne sig andet politisk flertal i byrådet, som kan ændre den nuværende aftale, så derfor vil vi være yderst opmærksomme på de politiske signaler, der måske komme, når kommunalvalget er overstået om et års tid. Færgekontaktudvalget vil gerne takke Orøfærgens venner for at stå last og brast om færgen og holde ud, selvom det indimellem har set sort ud i de forgangne år. Endelig skal der lyde et kæmpe tak til Reder Holger Prehnum, som på forbilledlig vis har kæmpet vor sag overfor politikere og forvaltning, og som især har sandsynliggjort og beskrevet de økonomiske og budgetmæssige udfordringer, der har været de forgangne år. Til slut vil færgekontaktudvalget også takke personalet på færgen, som dag efter dag yder en fortræffelig service for os Øboere og øens tilrejsende gæster. Henrik Persson, Ib Ballisager, John Haukohl, Morten Ringius Christensen, Steen Dalsgaard, 19

20 Kan du skrive en god historie? På OrøNyt har vi brug for flere skribenter. Kontakt os, hvis du vil være med. Vi kræver ikke, at du skriver til hvert nummer. Kontakt os. Nu. Tak! 20

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Maj 2013 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om konstituering Om nye arrangementer Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon S K O L E N Y T Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes Francis Bacon Vildbjerg Skole November 2011 November 2011 1. Åbent hus for forældre 3.A skole/hjem

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

No.4 Juli/August Anno Domini 2013, 22.Aarg. Togtet 2013 Oroe. a Danmark blev til - fra vikinger til valdemarer

No.4 Juli/August Anno Domini 2013, 22.Aarg. Togtet 2013 Oroe. a Danmark blev til - fra vikinger til valdemarer No.4 Juli/August Anno Domini 2013, 22.Aarg. Togtet 2013 Oroe a Danmark blev til - fra vikinger til valdemarer 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Nyhedsbrev - Roskilde Gymnastikforening - Juni 2017

Nyhedsbrev - Roskilde Gymnastikforening - Juni 2017 ROSKILDE GYMNASTIKFORENING TRÆNING & TRIVSEL Nyhedsbrev - Roskilde Gymnastikforening - Juni 2017 I dette nyhedsbrev kan du læse om Frivillig på festivallen Instruktører og hjælpere søges Nye hold i foreningen

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDEHÆFTE 2012 Bilag til årsmøde og generalforsamling meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDE & GENERALFORSAMLING 2012 Velkommen 2 Er du jubilar, eller bliver du diakon i morgen?

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

Fællesmøde d. 28. april 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 28. april 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 28. april 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Karsten 4-53 2) Valg af referent Martin 10-7 3) Valg af to stemmetællere Bille 6-31 og David 16-90

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Nyhedsbrev 2 FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Som skrevet i avisen har Festivalen søgt kommunen om tilladelse til, at inddrage FAF siloen på Nordre havnekaj i dette års Art festival. Idet FAF-siloen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere