Holbækfærgen får bedre sejlplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holbækfærgen får bedre sejlplan"

Transkript

1 ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et samfund, hvor den liberale filosofi om, at enhver er sin egen lykkes smed, truer sammenhængskraften. Resultatet er øget ensomhed, flere ulykkelige. Det har ikke givet præsten mindre at lave. Interview side 12 og 13 Holbæk Kommunes spildevandsplan gennemføres på Orø de næste ti år. Op mod 800 ejendomme får nyt kloaksystem, og det koster alene i tilslutningsafgift mindst kroner for hver eneste husejer, der berøres. Ganger man tallene, lander man på over 28 millioner alene i den lovpligtige tilslutningsafgift. Men for husejeren bliver det dyrere endnu. Man skal nemlig også selv betale for, at en autoriseret kloakmester graver og tilslutter husets spildevand til det nye system. Arbejdet med at kloakere de mange ejendomme er gået i gang og bliver ved de næste op til ti år, hvis planerne ellers holder. Lokale kan få job Kloakeringen gennemføres som en række afgrænsende opgaver. Hver opgave kommer i udbud, og her har de lokale entreprenører mulighed for at byde på opgaven. Men selv om opgaverne for kommunen går til udenøs virksomheder, er der stadig en meget stor opgave i at tilslutte de enkelte husstande til den ny spildevandsledning. Og her er det den lokale grundejer, der skal handles med. Læs mere på siderne 6 og 7 Krudt truer stråtag Orøs Brandvæsen advarer nu om, at der fyres fyrværkeri af alt for tæt på øens mange stråtækte ejendomme. De fleste kender ikke afstandsreglerne. Læs mere side 5 Holbækfærgen får bedre sejlplan Det er lykkedes at sikre en række forbedringer for Holbækfærgen. Det fremgår af en redegørelse fra Færgekontaktudvalget. Aftenafgangene kommer igen. Det sker allerede fra den 1. marts i år. Dermed sejler færgen i princippet med samme sejlplan året rundt, men der kommer desuden flere afgange på helligdage. Læs hele redegørelsen på side 18

2 ORØ NYT Pris Husstandomdeles gratis. Pris 20 kr. i løssalg. Redaktion og kontakt Udgives af foreningen Orø Nyt. Simon Bordal, ansvarshavende. Bygaden 72, Orø. Tlf eller Mail: Tryk Ø-kontoret, Orø. Oplag og distribution 650 eksemplarer, postomdeles til alle helårs husstande på Orø og sommerhuse efter ønske. Artikler og læserbreve Har du et læserbrev eller en idé til en artikel, hører vi gerne fra dig: Hvis du uopfordret sender en artikel til bladet, kan vi ikke love dig at bringe den. Annoncer Kontakt OrØkontoret eller MaLinda Chase på mail eller telefon Annoncepriser Pr. nummer: Helside, 17,5x25,5 cm, kr ,- 1/2 side, 17,5x12,5 cm, kr. 600,- 1/4 side, 8,5x12,5 cm, kr. 350,- 1/8 side, 8,5x6 cm, kr. 200,- Rabat ved gentagelse. Farvetillæg 700,- kr. Få tilbud på tillæg, min. 4 sider. Foreningen Orø Nyt Foreningen består af de personer, som er aktive omkring bladet. Redaktør: Simon Bordal Hansen Kasserer: MaLinda Chase Revisor: Maj Bøttcher Sekretær: Nanna Skytte CVR-nummer Foreningens CVR er Næste blad udkommer Se hjemmesiden Denne kreds af frivillige skal fremover sørge for biblioteket. Foto: Jens Johan Dahlkild Lokalbibliotek godt fra start Af Mai-Britt Just, Onsdag den 9. januar åbnede Orøs lokalbibliotek i en ny form, hvor en kreds af frivillige vil køre Biblioteket videre. Dagen blev fejret på behørig vis. Allerede om formiddagen fik vi gaver fra Holbæk Bibliotek i form af en Rullevogn en såkaldt Rullemarie fyldt med nye bøger til os fra Holbæk Bibliotek samt 3 spil til brug i åbningstiden. Da klokken blev 16 kom rigtig mange af øens borgere og brugere af biblioteket for at være med til at fejre dagen. Der blev budt på kaffe og småkager, og der blev både lånt en masse bøger ud og afleveret ditto. Vi er glade for lånernes tålmodighed, når køen var lidt lang, for der var mange, der gerne ville låne bøger. Fremover er åb- ningstiden altså hver onsdag 16-18, undtagen i skolernes ferier. Desuden som noget nyt den første lørdag formiddag i hver måned indholdet på disse lørdage vil blive annonceret ved opslag og på Orøs hjemmeside. 2

3 Brugsen har fået post og pakker Tekst og billede: Jens Johans Dahlkild Den 9. januar 2013 åbnede vor nye postbutik i Brugsen. Som beskrevet i Orø Nyt nr. 150 er den flotte postkasserøde skranke nu aktiv. Der er megen ny teknik, scanner, skærme og lys i skranken, som er funktionsrigtigt placeret umiddelbart efter Kasse 1. De kunder, jeg snakkede med, var enige om, at det så godt ud næsten som om det var planlagt helt fra begyndelsen. Og så kan vi nyde en plakat med vor fotogene kronprinsesse oppe på væggen. Nu kan man således let få ordnet sine postforsendelser m.m. umiddelbart efter at de indkøbte varer er betalt og lagt i tasken. Karsten forestiller sig, at kassedamen / - herren følger med til posten hvis man har en pakke, der skal sendes eller en indbetaling at ordne. Også GLS pakkedistributionen klarede flot testen i juletravlheden. Karsten Stidsen oplyser, at der i juleperioden var op til pakkeekspeditioner. Normalt regner han med noget mindre - nemlig mellem 5 og 10 pakker daglig. Åbningstiderne for post til afhentning, der ikke kræver betaling, samt for køb af frimærker og pakkelabels kommer til at følge Dagli Brugsens åbningstid på hverdage mellem kl og på lørdage mellem kl Bankforretninger vil kunne ordnes på hverdage mellem kl

4 OrøNyt søger skribenter til spændende lokalstof Der er brug for flere skrivende på OrøNyts redaktion. Interessen for bladets artikler er stor, og mange borgere kommer med gode forslag til nye emner, som burde omtales i bladet. Derfor søger vi nu flere skribenter! Det er jo frivilligt arbejde, og sådan noget skal være sjovt. Derfor er det helt op til hver enkelt at afgøre, hvor meget han eller hun vil bidrage med. Om det er to artikler hver gang eller én om året har ingen betydning. Alt er velkomment, siger Simon Bordal Hansen, som er redaktør på OrøNyt. Skrivekurser OrøNyt overvejer at arrangere nogle skrive-kurser for bladets skribenter. At skrive i et blad er nemlig lidt anderledes en de fleste er vant til. Men det kan nemt læres. Hvis vi kan samle et lille hold, kan vi godt lave et kursus her i foråret, siger Simon Bordal Hansen. OrøNyt kan kontaktes på eller på telefon

5 Fyrværkeri i Bybjerg truer stråtagene De stråtækte huse i Bybjerg og nytårsfyrværkeri er en meget dårlig cocktail. Orøs brandfolk er bekymrede. Det siger brandstationsleder Lasse Busk til OrøNyt. Her Orø Museum, et af de mange stråtækte huse i Bybjerg. Ovenfor lytter Orøs frivillige brandfolk til stationsleder Lasse Busks nytårsappel. Den handlede bl.a. om problemerne med fyrværkeri. Nytårsaften var jeg meget bekymret over alt det krudt, der blev fyret af. Ikke mindst i Bybjerg, hvor vi har så mange stråtækte huse. Vi skal passe på landsbymiljøet, derfor vil jeg opfordre alle til at rette sig efter de retningslinjer som Beredskabsstyrelsen og Politiet angiver. Og reglerne er ikke til at tage fejl af. Fyrer du en raket af, skal der være mindst 200 meter til nærmeste stråtækte hus. For andet krudt skal der være mindst 100 meter til et stråtag. Gå en tur langs Bygaden, så ser man hurtigt, at der ikke er mange steder, hvor man kan fyre raketter af uden at komme i konflikt med brandreglerne. Et travlt år De frivillige brandfolk har i øvrigt haft nok at se til i året der gik. 27 gange i løbet af 2012 har øens brandfolk været ud på opgaver, lige fra at slukke bål, klare færdselsuheld, rydde op efter forurening og ikke mindst gå ud på fjorden med redningsbåden. Vi har haft meget nyttige brandøvelser med Holbæk Færgen, så vi er godt forberedte, hvis noget skulle ske. Det gælder også søredningen, hvor vi både har gennemført egentlige redningsopgaver og flere øvelser. Båden har været ude på opgave seks gange, og desværre ikke alle gange med et lykkeligt resultat, siger Lasse Busk. Ind i mellem opgaverne har brandfolkene haft tid til at uddanne sig. Brandmændene Jan Kjeldsen og Casper Andersen har gennemgået en såkaldt funktionsuddannelse, og Lars Foverskov er blevet færdig med sin uddannelse som holdleder og teknisk leder. Til et par af folkene var der også en udmærkelse for 10 års tjeneste. Tiårstegnet blev tildelt Niels E. Nielsen og Kim Bruun. Her i 2013 skal Falck s kontrakt med Holbæk Kommune i udbud eller genforhandles, så det bliver spændende at se til næste år ved denne tid, om der stadig står Falck på arbejdstøjet, slutter Lasse Busk. -simon 5

6 800 ejendomme får nyt spildevands-system I næste nummer ser vi nærmere på, hvad der gælder for den enkelte husejer. Og vi taler med vores lokale entreprenører. Af Simon Bordal Hansen En større ændring af spildevandet på Orø er i gang. Gravemaskinerne har allerede været i gang nogle steder, og de næste fem til ti år sker der virkelig noget. Det gælder især Brønde, Salvig og Enghaven, medens der ikke skal ske meget i Gamløse og Færgebakkerne. For mange husejere bliver det en betragtelig udgift. Holbæk Kommunes spildevandsplan stikker rammerne ud, og OrøNyt vil følge arbejdet i de kommende år. I denne artikel giver vi et rids over, hvad der skal ske på vores ø. Vi vil også lægge baggrundsmateriale ud på vores hjemmeside. Spildevandsplanen har seks store projekter på Orø. Årstallene er omtrentlige: Børrehoved første etape Brønde Strand 2015 Næsby Strand 2015 Bybjerg Strand 2017 Ledning fra Næsby til Bybjerg 2018 Kanehøj/Salvig Børrehoved anden etape Tre forskellige måder at kloakere Spildevandsplanen taler om tre måder at kloakere. De tre måder er kort fortalt sådan: Spildevandskloakeret Der er ét kloakrør ind til din ejendom. Det er kun til spildevand. Regnvandet skal du selv tage hånd om. Separatkloakeret Der er to rør ind til din ejendom. Et til spildevand og et til regnvand. Separtatkloakering bruges nogle steder i Bybjerg. Fælleskloakeret Der er et rør ind til din ejendom, som er til både spildevand og regnvand. Hver husejer skal til tegnebogen For den enkelte husejer indebærer kloakering, at der skal betales en tilslutningsafgift på godt ,- kr. hvis der kun er tale om spildevandskloak. Altså uden regnvand. Hvis der er et separat system, hvor både spildevand og regnvand samles op og føres i rør hver for sig ud i kloaksystemet, stiger tilslutningsprisen til knap ,- kr. Det sidste ser kun ud til at ramme én husejer på øen. Til det kommer så udgiften til, at en autoriseret kloakmester forbinder husets spildevand med den nye kommunale kloakledning. Arbejdet inde på din egen grund frem til den kommunale ledning skal du selv betale. Pensionister kan i nogle tilfælde indefryse tilslutningsafgiften sammen med ejendomsskatterne. Det fortæller vi mere om i næste nummer af bladet. Bedre kloaksystem i sommerhusområderne De gamle sommerhusområder på øen skal have spildevandskloak. Hver eneste ejendom får sit afløbsvand ført i rør ud til den fælles kloakledning, der så fører vandet til rensningsværket i Bybjerg eller Næsby. Det er kun spildevandet, der må tilsluttes kloakken og ikke regnvandet. Det skal man selv tage hånd om. Afgiften for tilslutningen er derfor de nævnte godt ,- kr. Dette gælder for den sydlige del af Enghaven, husene på Børrehovedvej, hele Salvig/Kanehøj, og hele Brønde både syd og nord for havnen. Bybjerg, Gamløse og Næsby I Bybjerg sker der ikke så meget, bortset fra at en enkelt husejer på Brøndevej skal have etableret en separat kloakering. Gamløse helt oppe fra øens flagstang og hele vejen ned til og med Østre Strandvej inklusive sommerhusområdet er allerede spildevandskloakeret, så her sker der ikke noget. Og derfor skal beboere i dette område heller ikke finde penge til tilslutningsafgift, for den er betalt for længe siden. Næsby sker der heller ingen ændringer for, bortset fra at renseanlægget i Næsby lukkes, når ledningen fra Næsby til Bybjerg er færdig efter planen i Men det koster ikke den enkelte husejer i Næsby noget. Renseanlægget i Næsby lukker I dag har vi to renseanlæg på Orø. Et i Næsby og et i Bybjerg. Men anlægget i Næsby er for lille og umoderne. Derfor bliver det lukket og spildevandet fra den ende af øen føres tværs over til anlægget i Bybjerg. Det sker efter planen først om fem år, altså i Præcis hvor rørledningen mellem Næsby og Bybjerg skal gå er ikke besluttet. På tegningerne følger den Næsbyvej, men klima- og afløbskonsulent Torben Jul fra Holbæk Forsyning fortæller, at ledningen godt kan få et andet forløb. Hvis ledningen skal følge vejen, er det umiddelbart den nemmeste løsning for Holbæk Forsyning A/S. Så skal forsyningen nemlig bare have gravetilladelse hos én part, nemlig Holbæk Kommune. Sagen er lidt mere kompliceret, hvis ledningen skal ind over det åbne land. Til gengæld ville trafikanterne på Næsbyvej slippe for en periode med anlægsarbejde. Alle skal følge planen Den ny spildevandsplan, og alt det den kan medføre for den enkelte husejer, er ikke et tilbud. Står der i planen, at du skal tilsluttes en ny spildevandskloak, er der ingen vej uden om. Det er et påbud, og du skal sørge for at din ejendom bliver tilsluttet og betale afgiften ved 6

7 Enghaven Syd får spildevandskloakering planlagt til Børrehovedvej får spildevandskloakering i to etaper, 2012 til 2013 og 2018 til Holbæk Forsyning gør opmærksom på, at årstallene er omtrentlige. Salvig/Kanehøj får spildevandskloakering planlagt til 2018 til Renseanlæg i Næsby nedlægges og der bygges en ledning fra Næsby til Bybjerg Renseværk, begge dele i Gamløse er allerede kloakeret, så her sker ikke noget. Bybjerg Strand får spildevandskloakering planlagt til Brønde Strand får spildevandskloakering planlagt til kasse 1. Myndighed i den sammenhæng er Holbæk Kommune, og selve spildevandsplanen er det juridiske grundlag. Holbæk Forsyning står så for det praktiske arbejde. Masser af information Der er grundig information at hente om spildevandsplanen på nettet. Man kan også springe nettet over og kontakte medarbejderne i Holbæk Forsyning eller Holbæk Kommunes spildevandsgruppe direkte. Se mere på eller Telefon til Holbæk Kommune er , og til Hol- 7

8 Flyttedag Set & Sket Bidende kulde og rigtigt julevejr. Bedre kunne det næsten ikke være, da OrøKontoret igen inviterede til juletræsfest. Der blev danset om træet, drukket skøn gløgg eller cacao og spist mængder af varme æbleskiver. Rekorden på 7 portioner stod en af øens fagre unersvende for, men vi røber ikke ædedolkens navn. Flyttedag Sidste mand slukker og lukker, skrev Jesper von Staffeldt i sin tekst til dette billede, som han var vaks nok til at tage, den dag postskiltet blev pillet af Orøkontoret. Men helt så slemt gik det ikke. Posten flytter bolig, men får faktisk betydelig længere åbningstider. Så måske skulle vi i stedet sige: Første mand tænder for lyset og for kaffen Foto: Jesper von Staffeldt. Kalenderfotografer udstiller OrøNyt og Hestebedgård inviterer til fotoudstilling. Det er et udvalg af billeder fra konkurrencen til årets fotokalender, der kan beskues i Hestebedgårds udstillingsbygning. Altså billeder, som ikke kom med i kalenderen. Jens Johan Dahlkild er drivkraft bag udstillingen. Fotokalenderen kan stadig købes på Orøkontoret og prisen er 75,- kroner. Udstillingen åbner midt i februar, se opslag! Foto: Pall Johnsson, forside på OrøNyts årskalender Lån en bog hos græsrødderne Frem over drives biblioteket af lokale græsrødder. Her er de i gang med at finde ud af pc-systemet. Foto: Jens Johan Dahlkild 8

9 Vikingekunst Martin Bruggisser går med planer om at lave en særlig hilsen til det store vikingevent i sommer. Jeg vil gerne lave en serie dyremasker med udgangspunkt i vikingernes dyreornamentik. Jeg har også påtænkt at at lave en ildsprudlende drage i lighed med Vulkanorglet, som kan ses på billedet. Det er en vindharpe med 9 store rustfri stålrør, der spiller som klokker i vinden. I vulkanen, som er lavet af stentøjsler, er der monteret en gasbrænder med timer. På samme måde kan der monteres en gasdyse i et dragehoved der kan bruges som vartegn, når skibene anduver, fortæller Martin Bruggisser, der også har leveret billedet. Jette på Hegnegaarden fylder 60 Den 23. januar var der morgenhygge på Hegnegaarden. Venner og bekendte var inviteret til rundstykker og kaffe. Jette fejrede sin 60årsdag, og på billedet ønsker husbond John tillykke. Ægtefællerne er til daglig travlt beskæftigede i deres egen virksomhed, men får også tid til at deltage i øens foreningsliv. Foto: Simon B. Hansen 9

10 Tilbud til Orø-borgere: Gratis besøg på museum I forbindelse med projektet Da Danmark blev til, tilbyder Holbæk Museum en gratis omvisning i udstillingen om pilgrimme den 17. februar kl for interesserede orøborgere. Omvisningen vil tage ca. en time. De der har lyst, kan også se museets nyeste, permanente udstilling ArkæoLAB, hvor besøgende selv kan afprøve arkæologens metoder. Tilmelding: Susanne Bram, eller Forsamlingshuset må udsætte borgermøde Bestyrelsen for Orø Forsamlingshus er nødt til at udsætte det ordinære borgermøde. Holbæk Kommune har nemlig stadig ikke kunnet komme med et forslag til løsning af situationen omkring Orø Forsamlingshus. Det fremgår af en meddelelse fra forsamlingshusets bestyrelse. Og bestyrelsen oplister, hvad der er i spil: Vi kender fortsat ikke den endelige model eller pris for den såkaldte ejerlejligheds løsning. Tilbuddet med at købe huset for 1 krone kræver, at vi ikke driver kommerciel virksomhed, hvilket betyder, at vi ikke har muligheder for blot at indtjene til de faste omkostninger, alternativt at købe huset til markedspris. Disse betingelser har vi ventet på i flere måneder. Vi har ved flere lejligheder udtrykt et ønske om leje huset. Herved kan Kommunen spare de store omkostninger til brandsikring og der bør ligeledes kunne aftales en husleje der er målrettet mod Kommunalbestyrelsens krav og mål.. Det ordinære borgermøde er derfor aflyst og der vil blive indkaldt til borgermode i den nye foreningsregi når vi har en endelig model for driften af Orø Forsamlingshus, siger Jens Rasmussen på vegne af bestyrelsen for Orø Forsamlingshus. -simon 10

11 11

12 25 år har ændret verden: Vi mister nåden og barmhjertigheden Af Simon Bordal Hansen, foto Kristian Krøger Det tager tid at fylde en præstegård med malerier og den der solide fornemmelse af beboethed. Kristian samler jo på malerier af Dyrehavemalerne, siger Kirsten og registrerer min interesse for de mange smukke billeder fra begyndelsen af sidste århundrede i den lange entré. Senere ser jeg så, at Poul Henningsen i 1928 skrev om dem i Kritisk Revy under overskriften Dyrehavsmalere og andre Hjemstavnsforhandlere. Hver tid har vist sit eget perspektiv. Men kom nu inden for i den lune stue, på bordet venter formiddagsteen. Den generte præst Vi skrev 1988, da den 29-årige Kirsten Schmidt fra København holdt sin første prædiken på Orø. Jeg var så usikker og genert den gang for 25 år siden. Det var svært at skrive en prædiken, og skulle jeg sige tak, måtte jeg huske at skrive det på en seddel. Den generte præst. Er det stadig sådan? I dag glæder jeg mig til hver eneste gudstjeneste. Mit embede her på Orø har lært mig at tale. Jeg tror, jeg i dag bliver opfattet som en præst, der står med begge ben på jorden. Og ude på øen siger man da heller ikke præsten men Kirsten. Hvordan kan dét være? Personen Kirsten og embedet præsten er nok smeltet sammen. Når jeg taler i kirken er jeg både præst og Kirsten, jeg vil være til stede, og forsøger altid at lave en tale, der rammer mig selv. Det store værdiskred Så kunne historien om Orøs præst slutte lykkeligt her. Men så enkelt er det ikke, for mens Kirsten langsomt gled ind i opgaven som præst og det vanskelige forvandledes til det mest glædelige, tog samfundet en tur i forandringsmaskinen. Det store ideologiske slag om værdierne tog fart, forbruget skød i vejret og i mere end et årti handlede danskernes verden stort set kun om at bruge flere penge. Enhver var sin egen lykkes smed. Troede vi. Det er en meget bekymrende udvikling. Vi er ved at sætte de bløde værdier over styr. Jeg møder borgere på 12

13 Orø, der for alvor mener, at vi ikke behøver at tage os af dem, der ikke klarer sig så godt. For mig er det et angreb på kernen i den kristne tro vi er skabt lige, og vi er hinandens medskabninge. Vi er hinandens nåde og barmhjertighed, vi skal tage os af hinanden. Men i stedet peger vi fingre og er fordømmende. Vi gør os selv til Gud, og er du selv Gud, har du ingen andre. En helt i X-factor men ensom i livet Kirsten er optaget af dette. Hvad sker der, når et samfund skifter fokus fra at ville fællesskab og lighed og nu i stedet prædiker forskellighed, den enkeltes suveræne ret og egoisme? Tag sådan noget som TV-programmet X- Factor. Meget populært, men i mine øjne meget ubehageligt. Syng falsk eller optræd forkert, og du bliver enten dyrket eller slagtet for åben skærm. Udstillet og dømt. Jeg tror, vi bliver ensomme og fortvivlede af at forholde os sådan til hinanden. For mig er alle mennesker unikke, og vi skal ikke dømme hinanden. Det er en kristen værdi, og det burde være en samfundsværdi. Vi har brug for hinanden Kontrasten mellem på den ene side det liberale budskab om, at der er succes og fremgang til dem, der gider at arbejde for det, og på den anden side mængden af ensomme mennesker er til at få øje på for dem, der ellers vil se den. Kirsten ser, for det er hende man kan kontakte, hvis man ikke har nogen anden. Og det gør vi. Stadig flere har bud efter sjælesørgeren Kirsten, både fra ældre og fra unge. Personlig samtale, på telefon eller på de nye medier. Så måske er det kristne budskab om at vi er hinandens nåde ved at miste fodfæste som fælles værdi i vores samfund. Ikke fordi antallet af deltagere i en ganske almindelig gudstjeneste er raslet ned gennem de år, Kirsten har stået for dem. Faktisk ser de ud til at følge antallet af fastboende. Færre fastboende, færre til gudstjeneste. Jeg er glad for Orø Kirke. Den ligger så fint der og minder os om, at den altid er en mulighed for os. Kirken kan give os Gud tilbage, altså få os til at opdage, at noget er større end os, og at at vi har brug for hinanden. At vi, som vi siger i kirken, er hinandens nåde og barmhjertighed. Den får vi brug for, alle sammen. Fortsættes på næste side! 13

14 Fortsat fra forrige side. Når du træder ind i kirkerummet, oplever du, at vi alle er lige. Og det, der sker inde i kirken, kan vi hver især opleve, som vi vil. For mig er Gudstjenesten så afgjort ugens højdepunkt. Jeg glæder mig hver gang. Når det er for svært, kigger jeg op i loftet Der har været perioder, hvor begivenhederne mellem præst og menighedsråd blev stof i aviserne. Kirsten synes ikke, vi skal snakke om det, men det er vist ingen hemmelighed, at den giftige atmosfære på et tidspunkt satte parret i præstegården under massivt pres. Heldigvis er det historie nu. Og meget skal gå galt, for at Kirsten ikke lader sig pensionere ud af Orø Kirke. Det tænker hun måske på, når hun går en tur på Orø Kirkegård. For i løbet af de 25 år, har hun fået et personligt forhold til de fleste af gravstenene. Kirsten har holdt begravelserne. Når man har været præst så længe det samme sted, bliver hver begravelsesprædiken også et personligt farvel. Tit må jeg lade være med at synge med på salmerne. Så står jeg der med ryggen til og må kigge op i loftet for at tårerne ikke skal få frit løb. Det er noget, der er blevet tydeligere med årene. Værdierne er i krise, kø ved mailen Står man så der efter femogtyve år og tænker sort? Nej slet ikke. Faktisk er der under hele den lange samtale om samfundets fjernen sig fra de kristne værdier ikke opgivenhed at spore. Heller ikke når vi taler om at blive lidt ældre, og se dem vi kender gå i graven. Fordi præsten her ser ud til at mene, det hun siger. Hun tror, og er glad ved det. Derfor er det ikke svært for hende at gå direkte fra det bekymrende til det glædelige, barnedåb, konfirmation, bryllup. Bryllupper har vi ikke så mange af. Måske mangler vi det slot på Orø, som mange gerne vil fejre deres bryllup på, siger hun med et skævt smil. Men det er en stor glæde at se et barn blive døbt, få lov til at forberede konfirmation med det mange år efter og i aller heldigste fald også vie det som voksen. Og så viser det sig, at præsten ikke har fået mindre at lave, selv om værdierne falder sammen og der er færre i kirken om søndagen. Det kan vi takke de nye medier for. Mail og Facebook spiller en vigtig rolle. Det er blevet meget nemmere at sende et lille nødråb afsted. Eller bare stille et spørgsmål. Og det gør både unge og ældre. Nogle gange fører skriverierne til personlig kontakt og samtaler. På nettet er det hele mere uformelt, og det er ikke så farligt at åbne et vanskeligt emne. Men hvem skal man rette sig til? Det virker tit, som om jeg er den eneste vedkommende kunne finde på at tale med om sorg, smerte eller undren. Og det er jo også meningen. Præsten er en sjælesørger, og i tider som disse bliver der paradoksalt nok endnu mere brug for os. Fremtiden er på 33 kvadratmeter Hvornår skal vi så skrive om Kirsten næste gang? Måske når hun springer ud med sin fjerde roman. Det sker i maj, og uden at røbe for meget kan vi afsløre, at den spinder tråde tilbage til Kirsten tidligere romaner. Så forfatteren i hende ser ud til at være kommet for at blive. Måske det der skal fylde livet som pensionist ud, når den tid kommer? Vi har jo et lille sommerhus på 33 kvadratmeter oppe ved Nykøbing, og der kan vi måske flytte hen, når vi en dag skal ud af præstegården. Ja, så kunne jeg godt sidde der og skrive, dyrke min have og være præstevikar i omegnen. Men jeg vil også lave noget frivilligt arbejde, Frelsens Hær gør det rigtig godt, synes jeg. Undervejs i samtalen er den muselmalede tekande blev koldere end lunken, og det er et godt tegn på, at sagt er ved at være sagt. Men er der mon noget, vi glemte, mens vi lige skulle have styr på de store linier? Det er der. Du må meget gerne skrive, at alle disse år ikke var gået så fint uden medarbejderne. Fem gravere, seks organister og tre kirkesangere. Hos os i Orø Kirke har vi ikke holdt men fejret gudstjenester. Tak! 14

15 Læserne skriver Det regnede julegaver Julegaveregn har givet Orøstrand Skole- og Behandlingshjem kr. til at købe ekstra julegaver til samtlige børn og unge på institutionen. Den 24. januar 2013 var børn, unge og ansatte samlet i Orøstrands mødelokale både for at børnene skulle få varm opmærksomhed fra så mange som muligt og for at de ansatte skulle få den glæde at se børnene få gaver. Forstander Anette Rubin fortalte om Julegaveregn - et projekt til fordel for danske børnehjemsbørn og om, hvordan det var gået til at vi havde fået penge til gaver til alle som bor på Orøstrand. Gaverne var købt forud for dagen de voksne havde gennemtænkt, hvad hver af børnene og de unge ville blive glade for. På gave-dagen uddelte lederne af vores tre afdelinger gaverne til børnene. Og ved alle borde blev der pakket op Spiderman, en hjerteformet pude, et gavekort til Build-a-Bear, legetøjsheste, film, musik-cd -er, fodboldstøvler og meget mere. Børnene blev super glade, og der blev spurgt og snakket Hvad fik dú? Se det spil jeg fik! Børn og voksne vil gerne takke Julegaveregn for den fine idé det varmer længe hos vores børn. Anette Rubin, forstander, Orøstrand 15

16 Stor interesse for vikingetogt - spændende møde på kroen Af Arne Katholm. Det var et særdeles vellykket og meget velbesøgt vikingemøde vi havde på Orø Kro søndag d. 13. januar. Mere end 60 interesserede mødte frem, og omkring halvdelen meldte sig til at være med i de arbejdsgrupper mv. vi skal nedsætte i nær fremtid, så vores del af Sjællandstogtet 2013 kan forberedes og realiseres på bedste vis. Efter indledning af Ole Nielsen fra arbejdsgruppen, var der oplæg om projektet v. Julie K. Bouchet fra projektledelsen, suppleret af Turistchef Claus Westergaard, og museumsinspektør Karen Munk-Nielsen fra Holbæk Museum. Derefter spørgsmål og forslag, der tages med i det videre arbejde. Der var bred tilslutning til en 3-dages festival, som måske bliver til 4, hvis vi skal starte om søndagen, som foreslået. Og det er i høj grad op til os selv, at udnytte denne mulighed for kulturskabende identitet. Orø har en historie, der kan markedsføres i oplevelse-sites, udstillinger, events, osv. i direkte forlængelse af de aktiviteter vi allerede har godt gang i omkring natur, kunst og kultur, erhverv, turisme mv. Vi forventer også at serveringssteder, butikker, foreninger og netværk byder aktivt ind på temaet, selvom projektet ikke har midler til at støtte denne del økonomisk. Den erfarne skipper fra Havhingsten, Carsten Hvid, bidrog med nogle erfaringer ud fra sin insiderviden : At det er store øjeblikke når skibene ankommer og sejler igen, og at der ligger et stort logistisk arbejde i det her. Med den brede tilslutning er Orø s deltagelse nu ved at finde sin form. Derfor besluttede mødet at gå videre med at danne arbejdsgrupper på et aktivitetsmøde, hvor vi også skal finde kontaktpersoner og afklare de koordinerende led her på øen. Vi forslår et første arbejdsmøde d. 10. februar kl (i Forsamlingshuset). Interesserede, der ikke deltog i mødet den 13. kan melde sig via eller Togtet kommer til Orø Fra projektkonsulent Julie K. Bouchet bringer vi her et resumé af Sjællandstogtets indhold, og oplægget til Orø s deltagelse: Kulturregion Midt- og Vestsjælland og herunder Orø er landets førende område for oplevelser af vikingetid og middelalder et af Danmarks stærkeste brands. Og det skal verden vide! I sommeren 2013 søsættes for første gang nogensinde et flådetræf af vikinge- og middelalderskibe, der sammen med en kulturhistorisk oplevel- 16 som en kulturhistorisk festival, der tager gæsten, borgeren og turisten med på en rejse fra år Orø er en del af ruten men det kræver en stor mængde lokale kræfter og engagement. Ruten Togtet starter i Roskilde lørdag d. 20. juli, hvor flåden samles og klargøres, inden den drager ud for at erobre nyt land. Der bliver taget afsked med flåden i Roskilde søndag d. 21. juli, hvor den stævner ud og sætter kursen mod Orø. Her ankommer den i løbet af mandag aften d. 22. juli. Et væld af aktiviteter finder sted d. 23. juli, hvorefter flåden drager videre mod Rørvig d. 24. juli. Efter Rørvig lægger flåden til i Kalundborg d juli og slutter med et brag i Korsør d. 31. juli. I hver havn er der et tema, der hænger sammen med byernes historie og i hver havn er der stor lokal opbakning. Orø-kors og pilgrimsfærd På Orø sætter Togtet fokus på den tidlige middelalder og på rejser både i sind, sanser og som udveksling af kulturer. Temaet skyldes det velkendte Orø-kors, der er blevet fundet på øen og anslås til at være fra årene omkring Korset fortæller også historien om rejser og kulturudveksling, da billederne på korset sandsynligvis er graveret på et nordisk værksted efter ide og inspiration fra byzantinsk kunst. Derudover bliver pilgrimsrejser en tematik og et oplæg til aktiviteter på Orø. Pilgrimsfærden var i middelalderen en måde at råde bod på sine synder. En renselsesproces for krop og sjæl. På Holbæk Museum hviler den mystiske trætte pilgrimsmunk, hvis grav indeholdte fem muslingeskaller, som vidner om fem lange ture til Santiago de Compostela i Nordspanien. Også den danske konge Erik Ejegod, far til Knud Lavard, måtte afsted på den lange travetur, efter han i raseri slog fire af sine mænd ihjel. For at råde bod på forbrydelsen begav han sig af sted på pilgrimsfærd. Pilgrimsfærd har desuden fået ny popularitet de sidste år, hvor pilgrimsruter tiltrækker tusindevis af turister, der søger ro og meditation i vandringen. Rejser er temaet, som kan fortolkes på forskellig vis. De legendariske Baune-bål, som Orø også har været kendt for kan også tænkes ind i rejsetemaet. Og Julie slutter: At der er velvilje på Orø kom stærkt til udtryk, da der var borgermøde på Orø Kro d. 13. januar kl Her blev projektet bakket op af en bred vifte af Orø-borgere, og sammen kan vi skabe en storslået festival. Sjællandstogtet 2013 er en del af det store kulturoplevelses-projekt Da Danmark blev til, se:

17 seskaravane lægger til i en række sjællandske havne Sådan er togtets rute og eventsteder planlagt Her kan man også tilmelde sig nyhedsbrevet. Vi gør opmærksom på en temadag om Vikingetiden i Danmark d. 22. Februar på Saxo-Instituttet, se 17

18 Den oser af brutal vikingehistorie, Steen Langvads tegning til Sjællands Togtet Tegningen bliver logo for vores lokale aktiviteter i den forbindelse. Vi siger tak til Steen for, at vi må bringe tegningen! 18

19 Redegørelse fra Færgekontaktudvalget Læserne skriver I disse dage for 2 år siden begyndte det at gå op for os øboere, at Holbæk Kommune i fuld alvor havde tænkt sig at lukke Orø ned om aftenen forstået således, at Orø Holbæk færgen skulle sejle sidste tur kl og der skulle fyres 2 medarbejdere på færgen. De allerfleste øboere var bestyrtede over man overhovedet kunne tænke sådanne tanker i Holbæk, men ikke desto mindre var det meget tæt på, at besparelsen var blevet realiseret. Med en hurtig undersøgelse med fokus på færgens økonomi, passagertal og transporterede køretøjer, lykkedes det at godtgøre at der var et stort uudnyttet potentiale i ikke at kun spare men i stedet også at øge færgens indtægter. Det lykkedes med bidrag fra mange øboere lige akkurat at få beslutningen i Klima- og Miljøudvalget skudt til hjørne, hvorefter færgeudvalget forløberen for det nuværende færgekontaktudvalg blev dannet. Derudover blev foreningen Orøfærgens venner dannet, hvor færgeudvalget tog den formelle kontakt til kommunen og Orøfærgens venner tog den mere uformelle kontakt i form af forskellige happenings. For eksempel med opfordringer til borgmesteren om at stille et værelse til rådighed for øboere, som ikke kunne komme hjem. Efter adskillige møder endte det med at færgen sejlede videre om aftenen på hverdage, men der skete en reduktion af antallet af afgange i weekender og helligdage og ikke mindst nedlæggelse af aftenafgangene i vinterperioden. Især det sidste har været en svær kamel at sluge, derfor har færgekontaktudvalget brugt rigtig meget tid og energi på at få aftenafgangene i weekenderne i vinterperioden tilbageført. På trods af at samarbejdet med politikerne indimellem har forekommet noget turbulent, er det det senest halve år lykkedes at skabe så meget tillid hos politikerne, at man på januarmødet i Klima- og Miljøudvalget har givet færgefarten i samarbejde med færgekontaktudvalget ret til disponere indenfor de budgetmæssige rammer. Som konsekvens heraf genindføres aftenafgangene i vinterperioden igen fra den 1. marts Det vil sige, færgen som udgangspunkt har samme sejlplan året rundt, men på grund af at færgefarten har fået ret til selv at disponere, er det allerede besluttet, at sejlplanen tillige er udvidet fra 7 til 11 daglige afgange på forårets helligdage, samt i månederne juni, juli og august. Endvidere indføres der kreditkortbetaling på færgen fra 1. april om alt går vel. Af andre tiltag, som lige nu ligger på tegnebrættet, kan følgende nævnes: Pladsreservation til bilen. Salg af færgebilletter gennem hoteller, campingpladser, museer og lignende. Markedsføring overfor Orø s sommerhusejere. Markedsføring overfor Holbæk Kommunes ansatte med ærinde på Orø. (er allerede påbegyndt) At entreprenører og leverandører, der arbejder for Kommunen skal kontraktlig pålægges at bruge færgen. WIFI på færgen Ekstra afgang om aftenen på hverdage afgang Orø kl og Holbæk kl En sightseeingtur langs Vesterløbet når passagererne er sat af på Orø kl og indtil næste afgang kl Reklamer på færgen. Det er naturligvis ikke sikkert, at alle punkterne er mulige at gennemføre. Hvis man har andre gode og kreative forslag til at øge indtægten, kan man henvende sig til færgekontaktudvalget. Færgekontaktudvalget er rigtig glad for den aftale, der nu ligger til grund for vort fremtidige virke. Vi synes der er grobund for optimisme og fremtid for Orø Holbæk færgefarten til gavn og glæde for Orø s borgere fremover. Imidlertid er både færgekontaktudvalget og Orøfærgens venner ganske indforståede med, at der om kort kan tegne sig andet politisk flertal i byrådet, som kan ændre den nuværende aftale, så derfor vil vi være yderst opmærksomme på de politiske signaler, der måske komme, når kommunalvalget er overstået om et års tid. Færgekontaktudvalget vil gerne takke Orøfærgens venner for at stå last og brast om færgen og holde ud, selvom det indimellem har set sort ud i de forgangne år. Endelig skal der lyde et kæmpe tak til Reder Holger Prehnum, som på forbilledlig vis har kæmpet vor sag overfor politikere og forvaltning, og som især har sandsynliggjort og beskrevet de økonomiske og budgetmæssige udfordringer, der har været de forgangne år. Til slut vil færgekontaktudvalget også takke personalet på færgen, som dag efter dag yder en fortræffelig service for os Øboere og øens tilrejsende gæster. Henrik Persson, Ib Ballisager, John Haukohl, Morten Ringius Christensen, Steen Dalsgaard, 19

20 Kan du skrive en god historie? På OrøNyt har vi brug for flere skribenter. Kontakt os, hvis du vil være med. Vi kræver ikke, at du skriver til hvert nummer. Kontakt os. Nu. Tak! 20

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré.

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré. Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 4 35. årgang August 2012 Picnickoncert ved Stillingehallen fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré Læs mere side 10 Hvide Løgne DE STØRSTE DANSKE HITS Markedsdag/Gadeteaterfestival

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11 Nummer 1, 14. årgang, januar 2008 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jens tager kampen op Læs side 3 Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

ENSOM PÅ LEDERKONTORET

ENSOM PÅ LEDERKONTORET 17 10. november 2011 ENSOM PÅ LEDERKONTORET DET VILLE JEG GERNE VÆRE HJEMLØSE OM DRØMMEJOBBET 10 VOLDSRAMT BLEV GIDSEL KOMMUNER SLÅS OM IKKE AT BETALE 14 HVAD MED DE LEDIGE? BUD FRA PRAKTIKERE OG POLITIKERE

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

skræppebladet månedens nørd Mød fuglekongen af Gellerup nr. marts 2014

skræppebladet månedens nørd Mød fuglekongen af Gellerup nr. marts 2014 Månedens nørd - side 4 Direktøren venter på sin trio - side 6 Boligforeningens horoskop - side 12 Genbrugsen i Holmstrup - side 21 t 4 6 12 21 månedens nørd Mød fuglekongen af Gellerup 2 nr. marts 2014

Læs mere

skræppebladet tjuni 2008 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker nr. 05

skræppebladet tjuni 2008 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker nr. 05 skræppebladet tjuni 2008 nr. 05 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker kolofon skræppebladet t ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-post: redaktion@skraeppebladet.dk

Læs mere

TisvildeNyt. Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008. Årgang 21 nr. 3. maj-juni 2013. Løssalg kr. 20. Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012

TisvildeNyt. Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008. Årgang 21 nr. 3. maj-juni 2013. Løssalg kr. 20. Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012 TisvildeNyt Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008 Årgang 21 nr. 3 Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012 maj-juni 2013 Løssalg kr. 20 BRILLER. SOLBRILLER. KONTAKTLINSER v/optiker CHRISTIAN SCHØNBECK HELSINGE

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00) 15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk Alt modtages gerne og helst elektronisk på:

Læs mere

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 På plejehjem med flasken Østeuropæiske hjemløse vækker bekymring Røvere og studerende bor dør om dør

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 5 35. årgang Oktober 2012 Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3 Generalforsamlinger i HUSET 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Nr. 5. 2010 magasinet Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Yes! min første lønseddel Side 12 1,50 kr. til en bedre verden Side 14 Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst Mønsterbrydere

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere