KIRKE & SOGN. Opstartsweekend. Spejderskoven. Ølby Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: November - december 2011 Læs mere på side 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKE & SOGN. Opstartsweekend. Spejderskoven. Ølby Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: November - december 2011 Læs mere på side 11."

Transkript

1 KIRKE & SOGN Ølby Fousing Ølby - Asp - Fousing sogne w w w. o l b y k i r k e. d k - w w w. a s p k i r k e. d k - w w w. f o u s i n g k i r k e. d k Asp Opstartsweekend i Spejderskoven Linde Inde i bladet: Alle Helgen Søndag Menighedsmøde i Sognegården 2 4 Anette Hoffmann til sogneaften 5 Aktiviteter 6 Intro-aften 8 Høstoffer 10 Julehjælp 10 Opstartsweekend i Spejderskoven 11 Bagsiden 12 November - december 2011 Læs mere på side 11.

2 Alle Helgens Søndag Af Carsten Hoffmann Man hører nu og da sagt, at helgener er en katolsk idé, som for længst er afskaffet i den protestantiske kirke. Det passer ikke! Hvert år, den første søndag i november, optræder der en Alle Helgens Dag i vores kirkeår. Men hvad er en helgen? De første kristne helgener var martyrerne, som i kirkens tidlige århundreder blev forfulgt og mishandlet for deres tros skyld. De blev anset for at være troens forbilleder. De blev derimod ikke tilbedt kun Gud måtte tilbedes. I oldkirken og middelalderen skete der imidlertid det, at man mente, at martyrerne efter deres død i særlig grad måtte være i Guds nærhed og derfor kunne anmodes om at lægge et godt ord ind for nulevende mennesker hos ham. Man begyndte altså at bede til, og i næste omgang også at til-bede helgenerne. 2

3 Nogle helgener fik en fast årlig mindedag, og alle de øvrige, kendte og ukendte, fik fra 300 tallet en fælles mindedag den 1. november. Denne Alle Helgens Dag skulle bruges til at påkalde hele helgenskaren. Omkring år 1000 begyndte man at fejre en mindefest, ikke kun for helgenerne, men for alle de døde. Denne mindefest blev kaldt Alle Sjæles Dag. Det var en gudstjeneste, hvor familiemedlemmer ved forbøn og forskellige gode gerninger kunne hjælpe de kære afdøde familiemedlemmer hurtigere ud af skærsilden. Alle Sjæles Dag blev fastsat til den 2. november. Luther og den evangelisklutherske kirke smed ikke helgenerne ud, som det ofte påstås; men man gav dem deres oprindelige betydning som forbilleder tilbage, og Alle Helgens Dag blev fastholdt som en mindefest for vores kristne forbilleder. Derimod afskaffede man Alle Sjæles Dag som ukristelig på grund af skærsildslæren. Det hedder således i den augsburgske bekendelse fra 1530: Ihukommelsen af de hellige kan fremføres offentligt, for at vi skal efterligne deres tro og gode gerninger Men Skriften lærer ikke at påkalde helgener eller at søge hjælp hos dem, eftersom den fremstiller Kristus alene som sonemiddel, ypperstepræst og fortaler for os. Ham skal vi påkalde, og han har lovet, at han vil høre vore bønner (artikel 21) Hvad er så Alle Helgens dag for os i 2011? Alle helgens Dag er i Folkekirken præget af hele denne lange historie, som er skildret ovenfor. Hos os handler dagen både om at ære troens forbilleder og at mindes vores døde. I virkeligheden har vi i dag slået Alle Helgens Dag og Alle Sjæles Dag sammen. Vi kører så at sige i begge spor. Alle helgens Dag er den søndag, hvor gudstjenestens bibeltekster kalder os til at tage vores kristne tro ligeså alvorligt, som vore forbilleder, helgenerne, gjorde. Men Alle Helgens Dag er samtidigt blevet dagen, da vi med taknemmelighed mindes vore kære døde, går i kirke, beder en lille bøn for dem og sætter blomster og (i de seneste år) lys på deres grave. Måske er det for nogen af os ligefrem sådan, at vores afdøde familiemedlemmer også er vores trosmæssige og åndelige forbilleder. Det skriver den danske biskop Peder Palladius ( ) om i sin berømte visitatsbog: Når I hører om helgener, da skal I ikke alene kalde Jomfru Maria, Sankt Peter, Sankt Poul og andre sådanne for helgener, men også jeres egne forældre, som er døde i en kristen tro Hed din far Peter her på jorden og døde i en kristen tro, da hedder han nu Sankt Peter i himmeriges rige. Hed din mor Anna, da hedder hun nu Sankta Anna Alle Helgens Dag er på den måde blevet en lille ekstra påskefest midt i det mørke efterår. Her mødes vi og hører, beder og synger om vor og vore kæres opstandelse og det evige liv. Søndag den 6. november kl indbydes til årets Alle helgens gudstjeneste i Ølby kirke. Her er alle velkommen, men et par uger før gudstjenesten sender jeg en særlig indbydelse til alle familier, som i det forløbne år har fået bisat eller begravet et nært familiemedlem fra én af vores tre kirker. Vi vil indlede gudstjenesten med at mindes og tænde et lys for hver eneste, som er død i årets løb. Sognepræst Carsten Hoffmann 3

4 Menighedsmøde i Sognegården Onsdag d. 9. november indbyder menighedsrådene til menighedsmøde i Sognegården kl Her skal der stemmes om det forslag, som blev fremlagt på menighedsmødet sidste år, nemlig at sammenlægge de tre menighedsråd til ét fælles menighedsråd. Der er en række ting, der taler for en sammenlægning. Der er i forvejen et udstrakt samarbejde om mange opgaver. Der er fælles forvaltning af præstegården, forpagtergården, præstegårdsjord og præstegårdsplantage, samt økonomi og regnskabsføring vedrørende en lang række fællesudgifter. Vi har fælles organist, og i fremtiden vil der komme mere fælles ansat personale. Vi har lige ansat en ny graver ved Asp kirke, som fra 2013 vil blive daglig leder for de øvrige gravere og alle andre ansatte ved kirkerne. Desuden er der meget af det arbejde, der gøres i hvert af de tre menighedsråd, som er det samme og som med fordel kunne rationaliseres, så det kun skulle laves én gang og så gælde for alle tre kirker. Der vil også blive en betydelig økonomisk besparelse, idet der kun bliver én kasserer, én Fousing Linde Ølby Asp formand, én kontaktperson, der skal have honorar. Man kunne måske frygte, at nærheden til eget sogn ville forsvinde, men det er jo sikret, at det bliver valgt medlemmer fra hvert sogn, så kendskabet og nærheden bliver bibeholdt. En anden af årsagerne til en sammenlægning er, at det bliver vanskeligere og vanskeligere især i de små sogne at fi nde tilstrækkelig mange repræsentanter, der er villige til at lade sig vælge til menighedsrådet. Det var således et stort problem i Ølby sogn ved sidste valg, og vi kan på nuværende tidspunkt ikke se nogen bedring til næste valg i Vi har i de tre menighedsråd haft mange drøftelser af sagen, og vi foreslår derfor, at de tre menighedsråd lægges sammen til ét fælles menighedsråd. Det skal de tre sogne hver for sig stemme om, og et fl ertal i hvert sogn afgør så, om det kan gennemføres. Der skal derfor på menighedsmødet d. 9. november efter en orientering foretages en afstemning, og vi håber, at rigtig mange vil møde op og give deres mening til kende ved afstemningen. Menighedsrådene. 4

5 Anette Hoffmann til sogneaften i Asp. Af Steen Jakobsen, Asp En lang række foreninger i Langhøjområdet havde inviteret til sogneaften i Langhøj Sognegård. Et par hundrede mennesker havde taget imod invitationen og var mødt frem til fælllespisning og foredrag. Foredragsholder var tidligere landshåndspiller, Anette Hoffmann, som fortalte om sin aktive tid som håndboldspiller og tiden efter. Hun startede med at vise en video fra sin lange aktive karriere. Her fortæller hun bl.a., at hun stoppede håndboldkarrieren, fordi hun var mæt af at spille håndbold. Andre ting var blevet vigtigere: familien, naturen og troen på Gud. Videoen var også et tilbageblik fra hendes flotte karriere som verdens bedste venstreback. Et tilbageblik, som gav genkendelsens glæde. To OL- guldmedjaler fra 1996 og 2000 blev sendt rundt i salen. Hun mener ikke selv, at hun var det kæmpe store talent som håndboldspiller. Ulrik Wilbæk udtog hende til U-landsholdet. Det var starten på en lang landsholdskarriere. Karrieren gav også mulighed for at spille et år i Spanien. For at nå dertil var talent ikke nok, - der skulle hård træning til! Håndbolden fyldte meget for Anette Hoffmann, og valget betød også fravalg, bl.a af sin søsters konfirmation, da der var DM i håndbold. Hun har altid haft gode trænere, hvilket var medvirkende årsag til, at hun havde så lang en karriere. Anette havde stor opbakning fra sin familie, både når hun skulle køres til træning og når der var store turneringer. Mens hun spillede håndbold på topplan læste hun til pædagog i Jelling. 90 dage om året var håndboldlandsholdet samlet - flere gange flere dage i træk, hvilket godt kunne give kuller. I løbet af sin karriere blev hun udfordret af sin landsholdkolleger og pressen angående det at være en personlig kristen. Dette gav en masse gode og spændende oplevelser. Hun sluttede sin karriere med OL i Sidney i 2000 med en guldmedalje om halsen. Hun har siden spillet to håndboldkampe som oldboysspiller. Derefter blev hendes tilværelse fyldt med mange andre spændende ting. Hun har i dag tre piger med sin mand Henrik og er salgskonsulent i JM sport. Anette mener godt, at man kan forene sport og kristendom. Anette Hoffmann fortalte mange sjove episoder fra sit lange håndboldliv. De mange fremmødte i sognegården gik ikke forgæves! 5

6 November = Børnekirken Ti : Kvindemøde hos Marie Borg. 2. Mosebog kap To : Bibeltime hos Lis og Henning Frederiksen. Søndagens tekst. Sø : Børneklub i Linde missionshus. Sø 06 Alle Helgens Søndag 09.00: Asp kirke : Ølby kirke. (lystænding) Ti : Fællesmøde i Asp missionshus for KFUM og KFUK og IM i alle sogne ved Per og Merete Møller Henriksen. (Se annonce) Sø : Søndagsskole i Asp missionshus. Sø : Børneklub i Linde missionshus. Sø søndag efter trinitatis 09.00: Ølby kirke. (Uden nadver) 10.30: Fousing kirke. Sø : Søndagsmøde i Tvis ved Christen Peder Olesen, Ejstrupholm. To : Bibeltime hos Else og Kristian Byskov. Tekst IMT. nr. 10 To : Bibeltime hos Ingrid og Kaj Pedersen. To : Møde med Gideonitterne i Asp missionshus. Sø 20 Sidste søndag i kirkeåret 09.00: Ølby kirke. Jakob Esmarch (IM) 10.30: Asp kirke. Jakob Esmarch (IM) Ti : Samtalemøde hos Ingrid og Svend Erik Jensen. To : Samtalemøde hos Marie og Ejner Hansen. Paulus første brev til Thessalonikerne. Fr : Adventsfest i Linde missionshus ved Åse Rigtrup Stoltenberg, Hjerm. Sø : Søndagsskole i Asp missionshus. Sø søndag i advent : Fousing Kirke. (Julehjælp) 14.00: Asp kirke (Julemarked) (Julehjælp) December To : Adventsfest for alle, både IM og KFUM og KFUK i Asp missionshus ved Anders Kruse Helmholdt, Struer. To : Møde i Linde missionshus. Tale og nyt fra Israel, ved landssektretær i Ordet og Israel, Torben Mathiesen, Risskov. Sø søndag i advent : Ølby kirke (julehjælp) 19.30: Asp kirke (Adventskoncert) (Se omtale) Ti : Kvindemøde hos Magda Hestbæk. Adventshygge. To : Bibeltime hos Anne Marie og Jørgen Lind. Søndagens tekst. Sø : Søndagsskole i Asp missionshus. Sø : Børneklub i Linde missionshus. Sø søndag i advent : Fousing kirke: (Per Mikkelsen) : Vejrum kirke: (Leif Bak) To : Adventshygge hos Ruth og Eigil Søvndal. To : Adventshygge hos Petra og Kristian Kongsgård. Sø søndag i advent 09.00: Asp kirke : Ølby kirke. Ti : Vi pynter alle sammen juletræ i Asp Lø 24 Sø 25 Ma 26 missionshus. Juleaften : Asp kirke : Fousing kirke : Asp kirke. Juledag : Fousing kirke : Ølby kirke. 2. juledag : Vejrum kirke. (CH) 10.30: Asp kirke. On : Julefest for alle i Asp missionshus ved Svend Taulborg, Struer : Julefest for alle i Asp missionshus ved KFUM KFUK og Søndagsskolen. On : Julefest for hele familien i Linde 6

7 CH = Carsten Hoffmann missionshus. Sø 01 Nytårsdag 14.00: Vejrum kirke. (CH) 16.00: Asp kirke. Fællesaften Onsdag den 8. november kl i Asp missionshus. Generalsekretær i KFUM s sociale arbejde Per Henriksen og hans kone Merethe fra Fredericia kommer og fortæller om deres ophold på 3. måneder som soldaterhjemsleder i Camp Bastion i Afghanistan. Adventskoncert i Asp kirke den 4. dec. kl Frivillig hjælper! -er det dig? Praktisk hjælp ved arrangementer i sognet omkring Asp kirke: - kirkekaffe, - kirkefrokost, - lignende sognearrangementer. Kan du tænke dig at være med i et team der på skift vil påtage sig en opgave i forbindelse med sådanne arrangementer? Opgaven er ulønnet, men omkostningsfri for dig. - Er det dig, så kontakt os! Sognepræst, Carsten Hoffmann, tlf Menighedsrådsmedlem, Birgit Vadsholt, tlf De medvirkende i år bliver udover kirkekoret, Emilie Høgagard, der skal synge nogle solonumre. Der bliver også lidt ekstra orgelmusik som jeg spiller. Og så kan man jo ikke have en adventskoncert uden at alle andre også har lejlighed til at synge med på nogle af de gode adventssalmer vi har, så det bliver der også lejlighed til at gøre. Carsten Hoffmann er liturg. Jonsvein Høgagard Gudstjenester på Asp Plejecenter kl : 10/11 (CH), 24/11 (CH), 8/12 (CH), 24/12 (Lisbeth Jacobsen) 7

8 Intro i Sognegården Af Anita og Morten Thise, Asp Den anden aften, hvor der var Intro i Sognegården med Steen kruse, var den 12 oktober. Sognepræst Carsten Hoffmann indledte aften med at vi skulle synge sangen af Grundtvig : Hvad er det min Marie, som han har skrevet da de skulle giftes. Steen Kruse begyndte aften med at fortælle lidt om sig selv. Han arbejder med familie og parteapi. Han giver parforholdet et eftersyn, hjælper ægtepar med at blive kloge på et parforhold.. Han ville fortælle om Kærlighedes Trekanten: (Se billede) Forbundet eller venskabsdelen: Venskabet er en af de vigtigste faktorer i at have lyst til at blive sammen. Men som ofte er det underprioteret, især hos ægtepar med små børn. Det er vigtigt at sætte tid af til venskab og beskytte denne del for konflikter. På en aften med børnepasning og ud og spise, skal man ikke lige gøre en konflikt færdig i bilen. Det kan ødelægge hele aften. Intimitet Seksualitet Forbundet Interesse Impati Det er vigtigt i venskabet at tale om stort og småt. Selvom vi hurtigt kan falde i med at sige: hun ved hvad jeg tænker. Men det er med til at udvikle venskabet. Vi forandrer os, får nye holdninger. Limen i forholdet er også grin, lave sjove ting sammen Intimitet seksualitet: Her er kvinder og mænd meget forskellige. Seksualitet/intimitet betyder: at lære at kende..det er Forpligtelse Vilje Beslutning godt at udforske og lære hinanden at kende. Hav forståelse for, at for kvinder er det intimiteten (holde i hånd) og venskabet som danner grobund for seksualitet. Vi har ofte forskellige behov. Igennem seksualitet kommer vi tættere på vores identitet. Det seksuale samvær øger muligheden for at have et tæt og forbundet liv i ægteskabet. Seksualiteten er dynamisk, det svinger hvor vi er henne i livet, om hun er gravid, 8

9 Steen Kruse eller han er stresset, eller når vi bliver ældre med mere eller mindre lyst. Intimitet og sex er også lim i forholdet. Forpligtelse og vilje: I kirken til vielsen spørger præsten: Vil du elske og ære. Der bliver spurgt til vores vilje og det er: I modgang og medgang. Det vil sige at kærlighed er et arbejde, i lang tid i mange år. Det er også en forvisning om at jeg kan regne med dig, at du ikke går i morgen med alle dine ting. Det er lige som børn, de vil også være sikre på vi er der, at vi kommer og henter dem senere, at vi elsker dem. En vished, selvom vi skændes ind imellem. Tryghed i at vide at vi to er sammen uanset hvad. Man kan opleve kriser men stadig have tryghed i at vi to overlever sammen. Det er også vigtigt at vi har kampvilje, en offervilje. Vi har sagt ja til at ofre os. Vigtigt at vi drømmer og lægger planer for fremtiden, hvor skal vi være når børnene bliver store, skal vi flytte til storbyen, eller hvad skal vi når der bliver mere tid til os og børnene er blevet større. Forpligtelse og vilje er muskler i ægteskabet. Det er vigtigt at der er ligevægt med lim og muskler Steen Kruse sluttede aften af med at fortælle lidt om kærlighedens 5 sprog. Et stort bifald fra de ca 50 tilhøre, som takkede for en spændende og lærerig aften. 9

10 Høstoffer 2011 Fordelingen af årets høstoffer: Ølby: Der indkom til høstgudstjenesten Beløbet blev fordelt som følger: Parasollen, Struer Nødhjælp til Afrikas Horn Asp: Der indkom til høstgudstjenesten Parasollen Nødhjælp til Afrikas Horn Fousing: Der er indkom til høstgudstjenesten Heraf var de 5950 kr. øremærkede. Nødhjælp til Afrikas Horn kr kr kr kr kr kr kr kr. Nød på Afrikas horn Kirkerne i Struer kommune er gået sammen om at samle penge ind til julehjælp for betrængte familier i kommunen. Advents- og juletiden er en skøn tid med mange håb og forventninger. Men juletiden kan også være en svær tid, særligt hvis man ikke har så meget at gøre godt med økonomisk. Julehjælp fra kommunens Julehjælp kirker kan søges af betrængte familier, såvel som enlige med hjemmeboende børn. Du kan finde et ansøgningsskema på kirkens hjemmeside www. aspkirke.dk Hvis man kommer i betragtning til julehjælp, tildeles den engang midt i december måned. Vores bidrag her fra Ølby, Asp og Fousing kirker er, at vi samler ind til kirkernes julehjælp ved følgende gudstjenester: Fousing kirke søndag den 27/11 kl Asp kirke søndag den 27/11 kl Ølby kirke søndag den 4/12 kl Sognepræst Carsten Hoffmann 10

11 Opstartsweekend 2011 i Spejderskoven Endnu engang kan vi med stor fornøjelse se tilbage på en dejlig weekend i spejderkoven, hvor alle gruppens enheder var repræsenteret. Jeg tror, alle, der var med på lejren, vil sige, at der skete lidt af hvert. Storspejderne og seniorerne havde 2 overnatninger i telt, så allerede da vi ankom med juniorerne og ulvene lørdag, kunne vi fornemme den lugt man får når man er på spejderlejr. Lørdag bød for storspejderne bl.a. på tømmerflådesejlads på Kilen. Ulvene lavede sværd og juniorerne lavede legeplads med vippe og gynge. Ulvene og juniorerne havde fælles aftensmad, hvorefter de var på et fælles stjerneløb. Opgaverne bød på både samarbejdsøvelser en alternativ kims-leg. Det sidste af aftenen bød på smuglerløb i skoven for juniorerne og de storspejdere der ville med, og senere på aftenen var storspejderne på deres eget natløb. Natten var heller ikke helt uden oplevelser. Omkring 4-tiden blev de fleste af os vækket af et voldsomt regnvejr med torden og lyn. Det var fascinerende at være midt i det fantastiske vejrfænomen, og da først det var drevet over var næsten alle børnene også imponeret. Søndagen ankom bæverne først på formiddagen. Hele formiddagen gik med et fælles løb, hvor bævere, ulve, juniorer, spejdere og seniorer blev blandet i patruljerne. Samarbejdet på tværs af enhederne gik rigtig godt. Middagsmaden blev serveret af grupperådet, og der begyndte også at komme forældre og lokale som kunne købe frokost inden gudstjenesten. Gudstjenestens tema var alle kan være med, og spejderne deltog aktivt med små skuespil undervejs. Hele weekenden sluttede af med kaffe og kage, og vi kunne alle glæde os over en dejlig weekend, og glæde os over grupperådsformanden Claus meddelelse om at vi i år er 150 aktive spejdere i Langhøj gruppen. 11

12 Sognepræst: Carsten Hoffmann Kjærgårdsmøllevej 2, Ølby Tlf (Mandag fridag) Organist: Jonsvein Høgagard Valdemar Poulsens vej Holstebro Tlf Mobil: Ølby: Menighedsrådsformand: Erling Forbech Klosterhedevej 4, Ølby Tlf Graver: Peter Tronhjem Vester Ringgade 17, Ølby Tlf Kirke: Asp: Menighedsrådsformand: Jens Thise Tjørne Alle 22, Asp. Tlf Graver: Preben Sigaard Emilielystvej Lemvig Tlf. privat: Graverkontoret Fousing: Menighedsrådsformand: Niels Nørby Stadsbjergvej 5, Fousing Tlf Graver: Krista Andersen Kirketoft 14, Asp Tlf. priv Fousing kirke tlf (træffes bedst mellem kl og ) Adresser og informationer Kirke og Sogn i Ølby, Asp, Fousing og Linde. Oplag: 1150 eksemplarer. Layout: Steen Jakobsen, Asp. Tryk: Bogtrykkergården, Struer. Sidste frist for indlevering af stof til redaktionen er den 18. november 2011 til en af de seks redaktionsmedlemmer. Program for jan-febr Redaktionsudvalg: Jens Thise, Asp, tlf (ansvh.) Erling Forbech, Ølby, tlf Niels Nørby, Fousing, tlf N. E. Søndergaard, Linde, tlf Carsten Hoffmann, Ølby, tlf Steen Jakobsen, Asp, tlf Ølby: Asp: Menighedsrådsmøde tirsdag den 15. november kl hos Niels Peder Jensen. Menighedsrådsmøde torsdag den 17. november kl i Præstegården. Fousing: Menighedsrådsmøde onsdag den 16. november kl hos Niels Nørby. Nydøbte Ølby kirke: Noah Wittrup Duedal Wøjcik Rørsangervej 25, Struer Døbt: Malthe Kongsgaard Sørensen Øtoften 3, Asp Døbt: Asp kirke: Clara Hedegaard Kristensen Vilhelmsborgvej 54, Linde Døbt: Menighedsrådsmøder Fabian Pelgrum Vilhelmsborgvej 81, Linde Døbt: Cecilie Østergaard Sørensen Vilhelmsborgvej 75, Linde Døbt: Malou Gram Andersen Tjørne Alle 15, Asp. Døbt: Nichlas Brændgaard Ryttersgaard Brattingbjerg 20, Linde Døbt: Tue Pannark Jakobsen Vilhelmsborgvej 50, Linde Døbt: Fousing kirke: Emil Fleng Pasgaard Lindevej 39, Fousing. Døbt:

KIRKE & SOGN. Indvielse af bålhus. Ølby Fousing. Asp Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Kirke eller. falck-abonnement?

KIRKE & SOGN. Indvielse af bålhus. Ølby Fousing. Asp Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Kirke eller. falck-abonnement? KIRKE & SOGN Ølby Fousing Ølby - Asp - Fousing sogne w w w. o l b y k i r k e. d k - w w w. a s p k i r k e. d k - w w w. f o u s i n g k i r k e. d k Asp Linde Indvielse af bålhus Inde i bladet: Kirke

Læs mere

KIRKE & SOGN. Pilgrimsvandring. Ølby. Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Menighedsrådenes. historie og fremtid 2

KIRKE & SOGN. Pilgrimsvandring. Ølby. Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Menighedsrådenes. historie og fremtid 2 Fousing Linde Ølby Asp KIRKE & SOGN Ølby - Asp - Fousing sogne Pilgrimsvandring Inde i bladet: Menighedsrådenes historie og fremtid 2 Nyt fra menighedrådet 4 Pilgrimsvandring på vestjysk jord 5 Aktiviteter

Læs mere

KIRKE & SOGN. Noas børnefestival Inde i bladet: Ølby Fousing. Asp Linde. Ølby - Asp - Fousing sogne. Skibet er ladet med... Jubilæum i.

KIRKE & SOGN. Noas børnefestival Inde i bladet: Ølby Fousing. Asp Linde. Ølby - Asp - Fousing sogne. Skibet er ladet med... Jubilæum i. KIRKE & SOGN Ølby Fousing Ølby - Asp - Fousing sogne w w w. o l b y k i r k e. d k - w w w. a s p k i r k e. d k - w w w. f o u s i n g k i r k e. d k Asp Linde Noas børnefestival Inde i bladet: Skibet

Læs mere

KIRKE & SOGN. Høstgudstjeneste ØLBY - ASP - FOUSING SOGNE ØLBY FOUSING ASP LINDE INDE I BLADET: November - december SÅ GØR VI SÅDAN...

KIRKE & SOGN. Høstgudstjeneste ØLBY - ASP - FOUSING SOGNE ØLBY FOUSING ASP LINDE INDE I BLADET: November - december SÅ GØR VI SÅDAN... FOUSING LINDE ØLBY ASP KIRKE & SOGN ØLBY - ASP - FOUSING SOGNE WWW.OLBYKIRKE.DK - WWW.ASPKIRKE.DK - WWW.FOUSINGKIRKE.DK Høstgudstjeneste INDE I BLADET: SÅ GØR VI SÅDAN... 2 HØSTOFFER 4 SOGNEAFTEN MED PER

Læs mere

KIRKE & SOGN. Julemarked i Spejderhuset. Ølby Fousing. Asp Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Jul i eventyrland. Årets gang - set fra

KIRKE & SOGN. Julemarked i Spejderhuset. Ølby Fousing. Asp Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Jul i eventyrland. Årets gang - set fra KIRKE & SOGN Ølby Fousing Ølby - Asp - Fousing sogne w w w. o l b y k i r k e. d k - w w w. a s p k i r k e. d k - w w w. f o u s i n g k i r k e. d k Asp Linde Julemarked i Spejderhuset Inde i bladet:

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

KIRKE & SOGN. Søndagsskolelejr. Ølby. Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Sommersus i Humlum 2. Menighedsmøde i Langhøj

KIRKE & SOGN. Søndagsskolelejr. Ølby. Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Sommersus i Humlum 2. Menighedsmøde i Langhøj Fousing Linde Ølby Asp KIRKE & SOGN Ølby - Asp - Fousing sogne www.olbykirke.dk - www.aspkirke.dk - www.fousingkirke.dk Søndagsskolelejr Inde i bladet: Sommersus i Humlum 2 Menighedsmøde i Langhøj Sognegård

Læs mere

KIRKE & SOGN. Familiegudstjeneste i Asp. Ølby. Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Nærvær for alle... 2.

KIRKE & SOGN. Familiegudstjeneste i Asp. Ølby. Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Nærvær for alle... 2. Fousing Ølby Asp KIRKE & SOGN Ølby - Asp - Fousing sogne www.olbykirke.dk - www.aspkirke.dk - www.fousingkirke.dk Linde Inde i bladet: Nærvær for alle... 2 Familiegudstjeneste i Asp Præst på orlov 3 Konfi

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKE & SOGN. Konfi rmation 2011. Ølby. Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Juni, Juli og August 2011 Se årets konfi rmander inde i bladet.

KIRKE & SOGN. Konfi rmation 2011. Ølby. Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Juni, Juli og August 2011 Se årets konfi rmander inde i bladet. Fousing Linde Ølby Asp KIRKE & SOGN Ølby - Asp - Fousing sogne www.olbykirke.dk - www.aspkirke.dk - www.fousingkirke.dk Konfi rmation 2011 Inde i bladet: En sommer rig på nåde 2 Tak for lån! 3 Konfi rmandbillede

Læs mere

KIRKE & SOGN. Carsten Hoffmann ny provst i Struer provsti. Ølby Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Januar - Februar 2012 Læs mere på side 4.

KIRKE & SOGN. Carsten Hoffmann ny provst i Struer provsti. Ølby Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Januar - Februar 2012 Læs mere på side 4. KIRKE & SOGN Ølby Fousing Ølby - Asp - Fousing sogne w w w. o l b y k i r k e. d k - w w w. a s p k i r k e. d k - w w w. f o u s i n g k i r k e. d k Asp Carsten Hoffmann ny provst i Struer provsti Linde

Læs mere

KIRKE & SOGN. Sogneaften med Erik Gundersen. Ølby Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Sorg er ikke en sygdom 2

KIRKE & SOGN. Sogneaften med Erik Gundersen. Ølby Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Sorg er ikke en sygdom 2 KIRKE & SOGN Ølby Fousing Ølby - Asp - Fousing sogne w w w. o l b y k i r k e. d k - w w w. a s p k i r k e. d k - w w w. f o u s i n g k i r k e. d k Asp Sogneaften med Erik Gundersen Linde Inde i bladet:

Læs mere

KIRKE & SOGN. Julemarked i Spejderhuset. Ølby. Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: December - januar februar 2008/09. Ølby - Asp - Fousing sogne

KIRKE & SOGN. Julemarked i Spejderhuset. Ølby. Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: December - januar februar 2008/09. Ølby - Asp - Fousing sogne Fousing Linde Ølby Asp KIRKE & SOGN Ølby - Asp - Fousing sogne Julemarked i Spejderhuset Inde i bladet: Julen står for døren 2 Konfi rmandlejr 4 Aktiviteter 6 Kontaktpersoner og Konstituering 8 Kirkeåret

Læs mere

KIRKE & SOGN. 80 deltagere til pilgrimsvandring. Ølby. Fousing. Asp Linde. Inde i bladet: September - Oktober 2011 Læs mere på side 3.

KIRKE & SOGN. 80 deltagere til pilgrimsvandring. Ølby. Fousing. Asp Linde. Inde i bladet: September - Oktober 2011 Læs mere på side 3. Fousing Ølby KIRKE & SOGN Ølby - Asp - Fousing sogne Asp Linde Inde i bladet: Er Herren min byrde? 2 www.olbykirke.dk - www.aspkirke.dk - www.fousingkirke.dk 80 deltagere til pilgrimsvandring Pilgrimsvandring

Læs mere

KIRKE & SOGN. Ølby kirke nyrenoveret. Ølby Fousing. Asp Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Familietræf. Aktiviteter.

KIRKE & SOGN. Ølby kirke nyrenoveret. Ølby Fousing. Asp Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Familietræf. Aktiviteter. KIRKE & SOGN Ølby Fousing Ølby - Asp - Fousing sogne w w w. o l b y k i r k e. d k - w w w. a s p k i r k e. d k - w w w. f o u s i n g k i r k e. d k Asp Linde Ølby kirke nyrenoveret Inde i bladet: Bøn

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

KIRKE & SOGN. Præstevikar Anna-Marie Sloth. Ølby Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Marts, april og maj 2011. Ølby - Asp - Fousing sogne.

KIRKE & SOGN. Præstevikar Anna-Marie Sloth. Ølby Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Marts, april og maj 2011. Ølby - Asp - Fousing sogne. KIRKE & SOGN Ølby Fousing Ølby - Asp - Fousing sogne w w w. o l b y k i r k e. d k - w w w. a s p k i r k e. d k - w w w. f o u s i n g k i r k e. d k Asp Præstevikar Anna-Marie Sloth Linde Inde i bladet:

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKE & SOGN. Unge på Ung uge 2010. Ølby. Fousing. Asp Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Alle gode gaver 2.

KIRKE & SOGN. Unge på Ung uge 2010. Ølby. Fousing. Asp Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Alle gode gaver 2. Fousing Ølby KIRKE & SOGN Ølby - Asp - Fousing sogne Asp Linde Inde i bladet: Alle gode gaver 2 www.olbykirke.dk - www.aspkirke.dk - www.fousingkirke.dk Unge på Ung uge 2010 Ung Uge 2010 4 Noas børnefestival

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: November-December-Januar-Feburar 2012/2013. 28/12 juletræsfest kl. 19.

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: November-December-Januar-Feburar 2012/2013. 28/12 juletræsfest kl. 19. Fællesarrangementer: 28/12 juletræsfest kl. 19.00 i missionshuset 26/1 Familiedag på Rydhave Slots Ungdomsskole 19/2 Generalforsamling kl.19.30 i missionshuset KFUM & KFUK I ASP 19/3 Ungdomsgudstjeneste

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger:

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger: Her bor de... Internetadresser... Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermvestrekirke.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Mail: www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing.

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing. Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

KIRKE & SOGN. På besøg i Linde Børneklub. Ølby. Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Janteloven og.

KIRKE & SOGN. På besøg i Linde Børneklub. Ølby. Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Janteloven og. Fousing Linde Ølby Asp KIRKE & SOGN Ølby - Asp - Fousing sogne På besøg i Linde Børneklub Inde i bladet: Janteloven og evangeliet 2 Teologi-praktikant til sognet 4 På besøg i børneklub 5 Aktiviteter 6

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... Internetadresser... Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermvestrekirke.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Mail: www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Alle helgens dag II. Sct. Pauls kirke 4. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 443/434/574/354//362/439/573/571 Uddelingssalme: se ovenfor: 573

Alle helgens dag II. Sct. Pauls kirke 4. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 443/434/574/354//362/439/573/571 Uddelingssalme: se ovenfor: 573 1 Alle helgens dag II. Sct. Pauls kirke 4. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 443/434/574/354//362/439/573/571 Uddelingssalme: se ovenfor: 573 Åbningshilsen Det er den første søndag i november. Mere mørke,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Marts-April-Maj-Juni 2013. 12/3 Stormøde i distrikt Nordvestjylland i Asp

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Marts-April-Maj-Juni 2013. 12/3 Stormøde i distrikt Nordvestjylland i Asp Fællesarrangementer: 12/3 Stormøde i distrikt Nordvestjylland i Asp 18/3 Visionsaften kl.17.00 (se omtale og husk tilmelding) KFUM & KFUK I ASP 19/3 Ungdomsgudstjeneste i Asp kirke kl. 19.30 23/6 Sankthansfest

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon P R Velkommen i Tommerup :: ~ Indre MlSSlon R A M 2 o 1 2 Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen samt et antal ar- \... bejdsgrupper. Bestyrelsen:

Læs mere

KIRKE & SOGN. Carsten Hoffmann kreeret til provst i Struer Provsti. Ølby Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet:

KIRKE & SOGN. Carsten Hoffmann kreeret til provst i Struer Provsti. Ølby Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: KIRKE & SOGN Ølby Fousing Ølby - Asp - Fousing sogne w w w. o l b y k i r k e. d k - w w w. a s p k i r k e. d k - w w w. f o u s i n g k i r k e. d k Asp Carsten Hoffmann kreeret til provst i Struer Provsti

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 Læsninger: Salme 40,2-6 Jud 20-25 Mark 2, 14-22 Salmer: 752: Morgenstund har guld i mund 729: Nu falmer skoven 320: Midt iblandt os er Guds rige 730:

Læs mere

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011 Nr. 5 oktober/november 2011 EFTERÅR I SALMER. Dybt hælder året i sin gang, synger vi i denne tid, og det er uomgængeligt, at sådan er det. Mørket trænger frem, og dagene bliver korte. Året går på hæld,

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. Sept. okt. 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 28. september Høstgudstjeneste /15. søndag efter trinitatis Den 5. oktober 16. søndag efter

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

I lederteamet har vi oplevet hele forløbet meget godt og vi er helt klart af den overbevisning,

I lederteamet har vi oplevet hele forløbet meget godt og vi er helt klart af den overbevisning, Som nævnt ved menighedsmødet den 13. september 2009, har vi i menighedens lederteam arbejdet med at supplere lederteamet med nye kræfter. Dette forløb har været meget spændende er nu gået ind i sin afsluttende

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie. sognepræst Leif Bak, Gimsing. Tlf Tlf.

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie. sognepræst Leif Bak, Gimsing. Tlf Tlf. Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas SernerPedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

udfordrer kristne fællesskaber

udfordrer kristne fællesskaber 101 Mennesker med autisme og Aspergers syndrom udfordrer kristne fællesskaber Det er ikke særlig kaffehyggeligt, når der er en med, som hele tiden ødelægger det kaffehyggelige fællesskab, siger Henrik

Læs mere

KIRKE & SOGN. Spejdernes lejr 2012 Holstebro. Ølby. Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne.

KIRKE & SOGN. Spejdernes lejr 2012 Holstebro. Ølby. Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Fousing Linde Ølby Asp KIRKE & SOGN Ølby - Asp - Fousing sogne www.olbykirke.dk - www.aspkirke.dk - www.fousingkirke.dk Spejdernes lejr 2012 Holstebro Inde i bladet: Vær du mig nær 2 Menighedsrådsvalg

Læs mere

Efteråret 2016 I ÅVM

Efteråret 2016 I ÅVM Efteråret 2016 I ÅVM KURSER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske, hvad

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Projekt Hjerte i Gejsing Fredag d. 9. dec. kl. 16 var dagen, hvor rigtig mange Gejsingborgere mødte frem på Gejsingvej 33, i Hans Paulsens garage!

Projekt Hjerte i Gejsing Fredag d. 9. dec. kl. 16 var dagen, hvor rigtig mange Gejsingborgere mødte frem på Gejsingvej 33, i Hans Paulsens garage! Projekt Hjerte i Gejsing Fredag d. 9. dec. kl. 16 var dagen, hvor rigtig mange Gejsingborgere mødte frem på Gejsingvej 33, i Hans Paulsens garage! fik et par omgange varme æbleskiver, jule gløgg og til

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

kirkenyt 2014 ØLBY. ASP. FOUSiNG SePTeMPer - OkTOBer - NOVeMBer

kirkenyt 2014 ØLBY. ASP. FOUSiNG SePTeMPer - OkTOBer - NOVeMBer kirkenyt 2014 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER Præstens spalte PRÆSTENS SPALTE Rygterne om FOLKEKIRKENS DØD - er stærkt overdrevne... Rygterne om min død er stærkt overdrevne. Sådan telegraferede

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE. Nr. 1-2016. Informationer fra lokalområdet

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE. Nr. 1-2016. Informationer fra lokalområdet TIL SAMTLIGE HUSSTANDE Nr. 1-2016 Informationer fra lokalområdet Side 2 Vejrum Nyt Vejrum Kirke: Provst Vagn Ove Høgild, Snerlevej 42, 7500 Holstebro Tlf.: 3025 3347/ mail: VOH@km.dk Graver Gerda Kvisgaard

Læs mere

Man vil blive sat til at deltage i nogle praktiske opgaver, f.eks. borddækning, udskæring af salater mv.

Man vil blive sat til at deltage i nogle praktiske opgaver, f.eks. borddækning, udskæring af salater mv. Den 23/6 2011 vil der blive afholdt Skt. Hans fest i kirken. Grillen vil blive tændt og der vil være forskelligt tilbehør at spise til det grillede kød. Man skal selv medbringe det kød man vil grille og

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Vanløse Frikirke Kirkeblad september og oktober 2017

Vanløse Frikirke  Kirkeblad september og oktober 2017 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september og oktober 2017 LÆS OM: Tema: Den store historie Gæstetaler Menighedsweekend Åbent Hus Gæstetaler Krea-aftener 1 Dit kirkeblad Velkommen til

Læs mere