KIRKE & SOGN. Opstartsweekend. Spejderskoven. Ølby Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: November - december 2011 Læs mere på side 11.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKE & SOGN. Opstartsweekend. Spejderskoven. Ølby Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: November - december 2011 Læs mere på side 11."

Transkript

1 KIRKE & SOGN Ølby Fousing Ølby - Asp - Fousing sogne w w w. o l b y k i r k e. d k - w w w. a s p k i r k e. d k - w w w. f o u s i n g k i r k e. d k Asp Opstartsweekend i Spejderskoven Linde Inde i bladet: Alle Helgen Søndag Menighedsmøde i Sognegården 2 4 Anette Hoffmann til sogneaften 5 Aktiviteter 6 Intro-aften 8 Høstoffer 10 Julehjælp 10 Opstartsweekend i Spejderskoven 11 Bagsiden 12 November - december 2011 Læs mere på side 11.

2 Alle Helgens Søndag Af Carsten Hoffmann Man hører nu og da sagt, at helgener er en katolsk idé, som for længst er afskaffet i den protestantiske kirke. Det passer ikke! Hvert år, den første søndag i november, optræder der en Alle Helgens Dag i vores kirkeår. Men hvad er en helgen? De første kristne helgener var martyrerne, som i kirkens tidlige århundreder blev forfulgt og mishandlet for deres tros skyld. De blev anset for at være troens forbilleder. De blev derimod ikke tilbedt kun Gud måtte tilbedes. I oldkirken og middelalderen skete der imidlertid det, at man mente, at martyrerne efter deres død i særlig grad måtte være i Guds nærhed og derfor kunne anmodes om at lægge et godt ord ind for nulevende mennesker hos ham. Man begyndte altså at bede til, og i næste omgang også at til-bede helgenerne. 2

3 Nogle helgener fik en fast årlig mindedag, og alle de øvrige, kendte og ukendte, fik fra 300 tallet en fælles mindedag den 1. november. Denne Alle Helgens Dag skulle bruges til at påkalde hele helgenskaren. Omkring år 1000 begyndte man at fejre en mindefest, ikke kun for helgenerne, men for alle de døde. Denne mindefest blev kaldt Alle Sjæles Dag. Det var en gudstjeneste, hvor familiemedlemmer ved forbøn og forskellige gode gerninger kunne hjælpe de kære afdøde familiemedlemmer hurtigere ud af skærsilden. Alle Sjæles Dag blev fastsat til den 2. november. Luther og den evangelisklutherske kirke smed ikke helgenerne ud, som det ofte påstås; men man gav dem deres oprindelige betydning som forbilleder tilbage, og Alle Helgens Dag blev fastholdt som en mindefest for vores kristne forbilleder. Derimod afskaffede man Alle Sjæles Dag som ukristelig på grund af skærsildslæren. Det hedder således i den augsburgske bekendelse fra 1530: Ihukommelsen af de hellige kan fremføres offentligt, for at vi skal efterligne deres tro og gode gerninger Men Skriften lærer ikke at påkalde helgener eller at søge hjælp hos dem, eftersom den fremstiller Kristus alene som sonemiddel, ypperstepræst og fortaler for os. Ham skal vi påkalde, og han har lovet, at han vil høre vore bønner (artikel 21) Hvad er så Alle Helgens dag for os i 2011? Alle helgens Dag er i Folkekirken præget af hele denne lange historie, som er skildret ovenfor. Hos os handler dagen både om at ære troens forbilleder og at mindes vores døde. I virkeligheden har vi i dag slået Alle Helgens Dag og Alle Sjæles Dag sammen. Vi kører så at sige i begge spor. Alle helgens Dag er den søndag, hvor gudstjenestens bibeltekster kalder os til at tage vores kristne tro ligeså alvorligt, som vore forbilleder, helgenerne, gjorde. Men Alle Helgens Dag er samtidigt blevet dagen, da vi med taknemmelighed mindes vore kære døde, går i kirke, beder en lille bøn for dem og sætter blomster og (i de seneste år) lys på deres grave. Måske er det for nogen af os ligefrem sådan, at vores afdøde familiemedlemmer også er vores trosmæssige og åndelige forbilleder. Det skriver den danske biskop Peder Palladius ( ) om i sin berømte visitatsbog: Når I hører om helgener, da skal I ikke alene kalde Jomfru Maria, Sankt Peter, Sankt Poul og andre sådanne for helgener, men også jeres egne forældre, som er døde i en kristen tro Hed din far Peter her på jorden og døde i en kristen tro, da hedder han nu Sankt Peter i himmeriges rige. Hed din mor Anna, da hedder hun nu Sankta Anna Alle Helgens Dag er på den måde blevet en lille ekstra påskefest midt i det mørke efterår. Her mødes vi og hører, beder og synger om vor og vore kæres opstandelse og det evige liv. Søndag den 6. november kl indbydes til årets Alle helgens gudstjeneste i Ølby kirke. Her er alle velkommen, men et par uger før gudstjenesten sender jeg en særlig indbydelse til alle familier, som i det forløbne år har fået bisat eller begravet et nært familiemedlem fra én af vores tre kirker. Vi vil indlede gudstjenesten med at mindes og tænde et lys for hver eneste, som er død i årets løb. Sognepræst Carsten Hoffmann 3

4 Menighedsmøde i Sognegården Onsdag d. 9. november indbyder menighedsrådene til menighedsmøde i Sognegården kl Her skal der stemmes om det forslag, som blev fremlagt på menighedsmødet sidste år, nemlig at sammenlægge de tre menighedsråd til ét fælles menighedsråd. Der er en række ting, der taler for en sammenlægning. Der er i forvejen et udstrakt samarbejde om mange opgaver. Der er fælles forvaltning af præstegården, forpagtergården, præstegårdsjord og præstegårdsplantage, samt økonomi og regnskabsføring vedrørende en lang række fællesudgifter. Vi har fælles organist, og i fremtiden vil der komme mere fælles ansat personale. Vi har lige ansat en ny graver ved Asp kirke, som fra 2013 vil blive daglig leder for de øvrige gravere og alle andre ansatte ved kirkerne. Desuden er der meget af det arbejde, der gøres i hvert af de tre menighedsråd, som er det samme og som med fordel kunne rationaliseres, så det kun skulle laves én gang og så gælde for alle tre kirker. Der vil også blive en betydelig økonomisk besparelse, idet der kun bliver én kasserer, én Fousing Linde Ølby Asp formand, én kontaktperson, der skal have honorar. Man kunne måske frygte, at nærheden til eget sogn ville forsvinde, men det er jo sikret, at det bliver valgt medlemmer fra hvert sogn, så kendskabet og nærheden bliver bibeholdt. En anden af årsagerne til en sammenlægning er, at det bliver vanskeligere og vanskeligere især i de små sogne at fi nde tilstrækkelig mange repræsentanter, der er villige til at lade sig vælge til menighedsrådet. Det var således et stort problem i Ølby sogn ved sidste valg, og vi kan på nuværende tidspunkt ikke se nogen bedring til næste valg i Vi har i de tre menighedsråd haft mange drøftelser af sagen, og vi foreslår derfor, at de tre menighedsråd lægges sammen til ét fælles menighedsråd. Det skal de tre sogne hver for sig stemme om, og et fl ertal i hvert sogn afgør så, om det kan gennemføres. Der skal derfor på menighedsmødet d. 9. november efter en orientering foretages en afstemning, og vi håber, at rigtig mange vil møde op og give deres mening til kende ved afstemningen. Menighedsrådene. 4

5 Anette Hoffmann til sogneaften i Asp. Af Steen Jakobsen, Asp En lang række foreninger i Langhøjområdet havde inviteret til sogneaften i Langhøj Sognegård. Et par hundrede mennesker havde taget imod invitationen og var mødt frem til fælllespisning og foredrag. Foredragsholder var tidligere landshåndspiller, Anette Hoffmann, som fortalte om sin aktive tid som håndboldspiller og tiden efter. Hun startede med at vise en video fra sin lange aktive karriere. Her fortæller hun bl.a., at hun stoppede håndboldkarrieren, fordi hun var mæt af at spille håndbold. Andre ting var blevet vigtigere: familien, naturen og troen på Gud. Videoen var også et tilbageblik fra hendes flotte karriere som verdens bedste venstreback. Et tilbageblik, som gav genkendelsens glæde. To OL- guldmedjaler fra 1996 og 2000 blev sendt rundt i salen. Hun mener ikke selv, at hun var det kæmpe store talent som håndboldspiller. Ulrik Wilbæk udtog hende til U-landsholdet. Det var starten på en lang landsholdskarriere. Karrieren gav også mulighed for at spille et år i Spanien. For at nå dertil var talent ikke nok, - der skulle hård træning til! Håndbolden fyldte meget for Anette Hoffmann, og valget betød også fravalg, bl.a af sin søsters konfirmation, da der var DM i håndbold. Hun har altid haft gode trænere, hvilket var medvirkende årsag til, at hun havde så lang en karriere. Anette havde stor opbakning fra sin familie, både når hun skulle køres til træning og når der var store turneringer. Mens hun spillede håndbold på topplan læste hun til pædagog i Jelling. 90 dage om året var håndboldlandsholdet samlet - flere gange flere dage i træk, hvilket godt kunne give kuller. I løbet af sin karriere blev hun udfordret af sin landsholdkolleger og pressen angående det at være en personlig kristen. Dette gav en masse gode og spændende oplevelser. Hun sluttede sin karriere med OL i Sidney i 2000 med en guldmedalje om halsen. Hun har siden spillet to håndboldkampe som oldboysspiller. Derefter blev hendes tilværelse fyldt med mange andre spændende ting. Hun har i dag tre piger med sin mand Henrik og er salgskonsulent i JM sport. Anette mener godt, at man kan forene sport og kristendom. Anette Hoffmann fortalte mange sjove episoder fra sit lange håndboldliv. De mange fremmødte i sognegården gik ikke forgæves! 5

6 November = Børnekirken Ti : Kvindemøde hos Marie Borg. 2. Mosebog kap To : Bibeltime hos Lis og Henning Frederiksen. Søndagens tekst. Sø : Børneklub i Linde missionshus. Sø 06 Alle Helgens Søndag 09.00: Asp kirke : Ølby kirke. (lystænding) Ti : Fællesmøde i Asp missionshus for KFUM og KFUK og IM i alle sogne ved Per og Merete Møller Henriksen. (Se annonce) Sø : Søndagsskole i Asp missionshus. Sø : Børneklub i Linde missionshus. Sø søndag efter trinitatis 09.00: Ølby kirke. (Uden nadver) 10.30: Fousing kirke. Sø : Søndagsmøde i Tvis ved Christen Peder Olesen, Ejstrupholm. To : Bibeltime hos Else og Kristian Byskov. Tekst IMT. nr. 10 To : Bibeltime hos Ingrid og Kaj Pedersen. To : Møde med Gideonitterne i Asp missionshus. Sø 20 Sidste søndag i kirkeåret 09.00: Ølby kirke. Jakob Esmarch (IM) 10.30: Asp kirke. Jakob Esmarch (IM) Ti : Samtalemøde hos Ingrid og Svend Erik Jensen. To : Samtalemøde hos Marie og Ejner Hansen. Paulus første brev til Thessalonikerne. Fr : Adventsfest i Linde missionshus ved Åse Rigtrup Stoltenberg, Hjerm. Sø : Søndagsskole i Asp missionshus. Sø søndag i advent : Fousing Kirke. (Julehjælp) 14.00: Asp kirke (Julemarked) (Julehjælp) December To : Adventsfest for alle, både IM og KFUM og KFUK i Asp missionshus ved Anders Kruse Helmholdt, Struer. To : Møde i Linde missionshus. Tale og nyt fra Israel, ved landssektretær i Ordet og Israel, Torben Mathiesen, Risskov. Sø søndag i advent : Ølby kirke (julehjælp) 19.30: Asp kirke (Adventskoncert) (Se omtale) Ti : Kvindemøde hos Magda Hestbæk. Adventshygge. To : Bibeltime hos Anne Marie og Jørgen Lind. Søndagens tekst. Sø : Søndagsskole i Asp missionshus. Sø : Børneklub i Linde missionshus. Sø søndag i advent : Fousing kirke: (Per Mikkelsen) : Vejrum kirke: (Leif Bak) To : Adventshygge hos Ruth og Eigil Søvndal. To : Adventshygge hos Petra og Kristian Kongsgård. Sø søndag i advent 09.00: Asp kirke : Ølby kirke. Ti : Vi pynter alle sammen juletræ i Asp Lø 24 Sø 25 Ma 26 missionshus. Juleaften : Asp kirke : Fousing kirke : Asp kirke. Juledag : Fousing kirke : Ølby kirke. 2. juledag : Vejrum kirke. (CH) 10.30: Asp kirke. On : Julefest for alle i Asp missionshus ved Svend Taulborg, Struer : Julefest for alle i Asp missionshus ved KFUM KFUK og Søndagsskolen. On : Julefest for hele familien i Linde 6

7 CH = Carsten Hoffmann missionshus. Sø 01 Nytårsdag 14.00: Vejrum kirke. (CH) 16.00: Asp kirke. Fællesaften Onsdag den 8. november kl i Asp missionshus. Generalsekretær i KFUM s sociale arbejde Per Henriksen og hans kone Merethe fra Fredericia kommer og fortæller om deres ophold på 3. måneder som soldaterhjemsleder i Camp Bastion i Afghanistan. Adventskoncert i Asp kirke den 4. dec. kl Frivillig hjælper! -er det dig? Praktisk hjælp ved arrangementer i sognet omkring Asp kirke: - kirkekaffe, - kirkefrokost, - lignende sognearrangementer. Kan du tænke dig at være med i et team der på skift vil påtage sig en opgave i forbindelse med sådanne arrangementer? Opgaven er ulønnet, men omkostningsfri for dig. - Er det dig, så kontakt os! Sognepræst, Carsten Hoffmann, tlf Menighedsrådsmedlem, Birgit Vadsholt, tlf De medvirkende i år bliver udover kirkekoret, Emilie Høgagard, der skal synge nogle solonumre. Der bliver også lidt ekstra orgelmusik som jeg spiller. Og så kan man jo ikke have en adventskoncert uden at alle andre også har lejlighed til at synge med på nogle af de gode adventssalmer vi har, så det bliver der også lejlighed til at gøre. Carsten Hoffmann er liturg. Jonsvein Høgagard Gudstjenester på Asp Plejecenter kl : 10/11 (CH), 24/11 (CH), 8/12 (CH), 24/12 (Lisbeth Jacobsen) 7

8 Intro i Sognegården Af Anita og Morten Thise, Asp Den anden aften, hvor der var Intro i Sognegården med Steen kruse, var den 12 oktober. Sognepræst Carsten Hoffmann indledte aften med at vi skulle synge sangen af Grundtvig : Hvad er det min Marie, som han har skrevet da de skulle giftes. Steen Kruse begyndte aften med at fortælle lidt om sig selv. Han arbejder med familie og parteapi. Han giver parforholdet et eftersyn, hjælper ægtepar med at blive kloge på et parforhold.. Han ville fortælle om Kærlighedes Trekanten: (Se billede) Forbundet eller venskabsdelen: Venskabet er en af de vigtigste faktorer i at have lyst til at blive sammen. Men som ofte er det underprioteret, især hos ægtepar med små børn. Det er vigtigt at sætte tid af til venskab og beskytte denne del for konflikter. På en aften med børnepasning og ud og spise, skal man ikke lige gøre en konflikt færdig i bilen. Det kan ødelægge hele aften. Intimitet Seksualitet Forbundet Interesse Impati Det er vigtigt i venskabet at tale om stort og småt. Selvom vi hurtigt kan falde i med at sige: hun ved hvad jeg tænker. Men det er med til at udvikle venskabet. Vi forandrer os, får nye holdninger. Limen i forholdet er også grin, lave sjove ting sammen Intimitet seksualitet: Her er kvinder og mænd meget forskellige. Seksualitet/intimitet betyder: at lære at kende..det er Forpligtelse Vilje Beslutning godt at udforske og lære hinanden at kende. Hav forståelse for, at for kvinder er det intimiteten (holde i hånd) og venskabet som danner grobund for seksualitet. Vi har ofte forskellige behov. Igennem seksualitet kommer vi tættere på vores identitet. Det seksuale samvær øger muligheden for at have et tæt og forbundet liv i ægteskabet. Seksualiteten er dynamisk, det svinger hvor vi er henne i livet, om hun er gravid, 8

9 Steen Kruse eller han er stresset, eller når vi bliver ældre med mere eller mindre lyst. Intimitet og sex er også lim i forholdet. Forpligtelse og vilje: I kirken til vielsen spørger præsten: Vil du elske og ære. Der bliver spurgt til vores vilje og det er: I modgang og medgang. Det vil sige at kærlighed er et arbejde, i lang tid i mange år. Det er også en forvisning om at jeg kan regne med dig, at du ikke går i morgen med alle dine ting. Det er lige som børn, de vil også være sikre på vi er der, at vi kommer og henter dem senere, at vi elsker dem. En vished, selvom vi skændes ind imellem. Tryghed i at vide at vi to er sammen uanset hvad. Man kan opleve kriser men stadig have tryghed i at vi to overlever sammen. Det er også vigtigt at vi har kampvilje, en offervilje. Vi har sagt ja til at ofre os. Vigtigt at vi drømmer og lægger planer for fremtiden, hvor skal vi være når børnene bliver store, skal vi flytte til storbyen, eller hvad skal vi når der bliver mere tid til os og børnene er blevet større. Forpligtelse og vilje er muskler i ægteskabet. Det er vigtigt at der er ligevægt med lim og muskler Steen Kruse sluttede aften af med at fortælle lidt om kærlighedens 5 sprog. Et stort bifald fra de ca 50 tilhøre, som takkede for en spændende og lærerig aften. 9

10 Høstoffer 2011 Fordelingen af årets høstoffer: Ølby: Der indkom til høstgudstjenesten Beløbet blev fordelt som følger: Parasollen, Struer Nødhjælp til Afrikas Horn Asp: Der indkom til høstgudstjenesten Parasollen Nødhjælp til Afrikas Horn Fousing: Der er indkom til høstgudstjenesten Heraf var de 5950 kr. øremærkede. Nødhjælp til Afrikas Horn kr kr kr kr kr kr kr kr. Nød på Afrikas horn Kirkerne i Struer kommune er gået sammen om at samle penge ind til julehjælp for betrængte familier i kommunen. Advents- og juletiden er en skøn tid med mange håb og forventninger. Men juletiden kan også være en svær tid, særligt hvis man ikke har så meget at gøre godt med økonomisk. Julehjælp fra kommunens Julehjælp kirker kan søges af betrængte familier, såvel som enlige med hjemmeboende børn. Du kan finde et ansøgningsskema på kirkens hjemmeside www. aspkirke.dk Hvis man kommer i betragtning til julehjælp, tildeles den engang midt i december måned. Vores bidrag her fra Ølby, Asp og Fousing kirker er, at vi samler ind til kirkernes julehjælp ved følgende gudstjenester: Fousing kirke søndag den 27/11 kl Asp kirke søndag den 27/11 kl Ølby kirke søndag den 4/12 kl Sognepræst Carsten Hoffmann 10

11 Opstartsweekend 2011 i Spejderskoven Endnu engang kan vi med stor fornøjelse se tilbage på en dejlig weekend i spejderkoven, hvor alle gruppens enheder var repræsenteret. Jeg tror, alle, der var med på lejren, vil sige, at der skete lidt af hvert. Storspejderne og seniorerne havde 2 overnatninger i telt, så allerede da vi ankom med juniorerne og ulvene lørdag, kunne vi fornemme den lugt man får når man er på spejderlejr. Lørdag bød for storspejderne bl.a. på tømmerflådesejlads på Kilen. Ulvene lavede sværd og juniorerne lavede legeplads med vippe og gynge. Ulvene og juniorerne havde fælles aftensmad, hvorefter de var på et fælles stjerneløb. Opgaverne bød på både samarbejdsøvelser en alternativ kims-leg. Det sidste af aftenen bød på smuglerløb i skoven for juniorerne og de storspejdere der ville med, og senere på aftenen var storspejderne på deres eget natløb. Natten var heller ikke helt uden oplevelser. Omkring 4-tiden blev de fleste af os vækket af et voldsomt regnvejr med torden og lyn. Det var fascinerende at være midt i det fantastiske vejrfænomen, og da først det var drevet over var næsten alle børnene også imponeret. Søndagen ankom bæverne først på formiddagen. Hele formiddagen gik med et fælles løb, hvor bævere, ulve, juniorer, spejdere og seniorer blev blandet i patruljerne. Samarbejdet på tværs af enhederne gik rigtig godt. Middagsmaden blev serveret af grupperådet, og der begyndte også at komme forældre og lokale som kunne købe frokost inden gudstjenesten. Gudstjenestens tema var alle kan være med, og spejderne deltog aktivt med små skuespil undervejs. Hele weekenden sluttede af med kaffe og kage, og vi kunne alle glæde os over en dejlig weekend, og glæde os over grupperådsformanden Claus meddelelse om at vi i år er 150 aktive spejdere i Langhøj gruppen. 11

12 Sognepræst: Carsten Hoffmann Kjærgårdsmøllevej 2, Ølby Tlf (Mandag fridag) Organist: Jonsvein Høgagard Valdemar Poulsens vej Holstebro Tlf Mobil: Ølby: Menighedsrådsformand: Erling Forbech Klosterhedevej 4, Ølby Tlf Graver: Peter Tronhjem Vester Ringgade 17, Ølby Tlf Kirke: Asp: Menighedsrådsformand: Jens Thise Tjørne Alle 22, Asp. Tlf Graver: Preben Sigaard Emilielystvej Lemvig Tlf. privat: Graverkontoret Fousing: Menighedsrådsformand: Niels Nørby Stadsbjergvej 5, Fousing Tlf Graver: Krista Andersen Kirketoft 14, Asp Tlf. priv Fousing kirke tlf (træffes bedst mellem kl og ) Adresser og informationer Kirke og Sogn i Ølby, Asp, Fousing og Linde. Oplag: 1150 eksemplarer. Layout: Steen Jakobsen, Asp. Tryk: Bogtrykkergården, Struer. Sidste frist for indlevering af stof til redaktionen er den 18. november 2011 til en af de seks redaktionsmedlemmer. Program for jan-febr Redaktionsudvalg: Jens Thise, Asp, tlf (ansvh.) Erling Forbech, Ølby, tlf Niels Nørby, Fousing, tlf N. E. Søndergaard, Linde, tlf Carsten Hoffmann, Ølby, tlf Steen Jakobsen, Asp, tlf Ølby: Asp: Menighedsrådsmøde tirsdag den 15. november kl hos Niels Peder Jensen. Menighedsrådsmøde torsdag den 17. november kl i Præstegården. Fousing: Menighedsrådsmøde onsdag den 16. november kl hos Niels Nørby. Nydøbte Ølby kirke: Noah Wittrup Duedal Wøjcik Rørsangervej 25, Struer Døbt: Malthe Kongsgaard Sørensen Øtoften 3, Asp Døbt: Asp kirke: Clara Hedegaard Kristensen Vilhelmsborgvej 54, Linde Døbt: Menighedsrådsmøder Fabian Pelgrum Vilhelmsborgvej 81, Linde Døbt: Cecilie Østergaard Sørensen Vilhelmsborgvej 75, Linde Døbt: Malou Gram Andersen Tjørne Alle 15, Asp. Døbt: Nichlas Brændgaard Ryttersgaard Brattingbjerg 20, Linde Døbt: Tue Pannark Jakobsen Vilhelmsborgvej 50, Linde Døbt: Fousing kirke: Emil Fleng Pasgaard Lindevej 39, Fousing. Døbt:

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR VEJLE VEST NR 4 17. Årgang 2007 1 NOVEMBER DECEMBER JANUAR Jul i din kirke 10. klasses egen skole Mange arrangementer AAB i 75 år 2 FRA REDAKTØREN Leder af Birgit Flindt Tillykke Et stort tillykke skal

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

Støtte og hjælp i sorgen

Støtte og hjælp i sorgen DETTE NUMMERS TEMA Landsforeningens tilbud Støtte og hjælp i sorgen Midt i sorgen over at have mistet sit spædbarn, kan det være meget vanskeligt at få overblik over, hvilke forskellige tilbud om støtte

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

Egå Kirkeblad. Julen i Egå Kirke. Det moderne menneskes fristelse. Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle. Nr. 54-2014 December Januar Februar

Egå Kirkeblad. Julen i Egå Kirke. Det moderne menneskes fristelse. Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle. Nr. 54-2014 December Januar Februar Nr. 54-2014 December Januar Februar Julen i Egå Kirke Det moderne menneskes fristelse Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle Kirkekontoret Kordegn Anette Ingvartsen Tlf.: 86 22 79 66 ain@km.dk Kirketjener

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

Nyt fra menigheden. Under1. Kære læser

Nyt fra menigheden. Under1. Kære læser Januar - februar 2012 Under1 Kære læser Nyt fra menigheden Bemærk at bladet du sidder med kun er en lille to måneders udgave. Det skyldes at menighedsrådet har besluttet at ændre udgivelsesperioderne til

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

Lokalblad for Skanderup Hjarup Gelballe. stikken. Debatten: læs Gerda Petersen's indlæg Vita's drenge laver mad Havbundsløb på Mandø Idræt sæsonstart

Lokalblad for Skanderup Hjarup Gelballe. stikken. Debatten: læs Gerda Petersen's indlæg Vita's drenge laver mad Havbundsløb på Mandø Idræt sæsonstart Lokalblad for Skanderup Hjarup Gelballe BudN r. 145/4 23. årgang aug.09 stikken Debatten: læs Gerda Petersen's indlæg Vita's drenge laver mad Havbundsløb på Mandø Idræt sæsonstart Budstikken Randi Hansen

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Vor Frelsers Kirke KIRKEBLAD NR. 3 2012. Aug. Sept. Okt. Nov.

Vor Frelsers Kirke KIRKEBLAD NR. 3 2012. Aug. Sept. Okt. Nov. Vor Frelsers Kirke KIRKEBLAD NR. 3 2012 Aug. Sept. Okt. Nov. Billeder fra spaghetti-gudstjeneste Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Sogns kirkeblad Vejviser 83. årgang nr. 3 2012 Aug. Sept. Okt. Nov. Se også

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere