KIRKE & SOGN. Opstartsweekend. Spejderskoven. Ølby Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: November - december 2011 Læs mere på side 11.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKE & SOGN. Opstartsweekend. Spejderskoven. Ølby Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: November - december 2011 Læs mere på side 11."

Transkript

1 KIRKE & SOGN Ølby Fousing Ølby - Asp - Fousing sogne w w w. o l b y k i r k e. d k - w w w. a s p k i r k e. d k - w w w. f o u s i n g k i r k e. d k Asp Opstartsweekend i Spejderskoven Linde Inde i bladet: Alle Helgen Søndag Menighedsmøde i Sognegården 2 4 Anette Hoffmann til sogneaften 5 Aktiviteter 6 Intro-aften 8 Høstoffer 10 Julehjælp 10 Opstartsweekend i Spejderskoven 11 Bagsiden 12 November - december 2011 Læs mere på side 11.

2 Alle Helgens Søndag Af Carsten Hoffmann Man hører nu og da sagt, at helgener er en katolsk idé, som for længst er afskaffet i den protestantiske kirke. Det passer ikke! Hvert år, den første søndag i november, optræder der en Alle Helgens Dag i vores kirkeår. Men hvad er en helgen? De første kristne helgener var martyrerne, som i kirkens tidlige århundreder blev forfulgt og mishandlet for deres tros skyld. De blev anset for at være troens forbilleder. De blev derimod ikke tilbedt kun Gud måtte tilbedes. I oldkirken og middelalderen skete der imidlertid det, at man mente, at martyrerne efter deres død i særlig grad måtte være i Guds nærhed og derfor kunne anmodes om at lægge et godt ord ind for nulevende mennesker hos ham. Man begyndte altså at bede til, og i næste omgang også at til-bede helgenerne. 2

3 Nogle helgener fik en fast årlig mindedag, og alle de øvrige, kendte og ukendte, fik fra 300 tallet en fælles mindedag den 1. november. Denne Alle Helgens Dag skulle bruges til at påkalde hele helgenskaren. Omkring år 1000 begyndte man at fejre en mindefest, ikke kun for helgenerne, men for alle de døde. Denne mindefest blev kaldt Alle Sjæles Dag. Det var en gudstjeneste, hvor familiemedlemmer ved forbøn og forskellige gode gerninger kunne hjælpe de kære afdøde familiemedlemmer hurtigere ud af skærsilden. Alle Sjæles Dag blev fastsat til den 2. november. Luther og den evangelisklutherske kirke smed ikke helgenerne ud, som det ofte påstås; men man gav dem deres oprindelige betydning som forbilleder tilbage, og Alle Helgens Dag blev fastholdt som en mindefest for vores kristne forbilleder. Derimod afskaffede man Alle Sjæles Dag som ukristelig på grund af skærsildslæren. Det hedder således i den augsburgske bekendelse fra 1530: Ihukommelsen af de hellige kan fremføres offentligt, for at vi skal efterligne deres tro og gode gerninger Men Skriften lærer ikke at påkalde helgener eller at søge hjælp hos dem, eftersom den fremstiller Kristus alene som sonemiddel, ypperstepræst og fortaler for os. Ham skal vi påkalde, og han har lovet, at han vil høre vore bønner (artikel 21) Hvad er så Alle Helgens dag for os i 2011? Alle helgens Dag er i Folkekirken præget af hele denne lange historie, som er skildret ovenfor. Hos os handler dagen både om at ære troens forbilleder og at mindes vores døde. I virkeligheden har vi i dag slået Alle Helgens Dag og Alle Sjæles Dag sammen. Vi kører så at sige i begge spor. Alle helgens Dag er den søndag, hvor gudstjenestens bibeltekster kalder os til at tage vores kristne tro ligeså alvorligt, som vore forbilleder, helgenerne, gjorde. Men Alle Helgens Dag er samtidigt blevet dagen, da vi med taknemmelighed mindes vore kære døde, går i kirke, beder en lille bøn for dem og sætter blomster og (i de seneste år) lys på deres grave. Måske er det for nogen af os ligefrem sådan, at vores afdøde familiemedlemmer også er vores trosmæssige og åndelige forbilleder. Det skriver den danske biskop Peder Palladius ( ) om i sin berømte visitatsbog: Når I hører om helgener, da skal I ikke alene kalde Jomfru Maria, Sankt Peter, Sankt Poul og andre sådanne for helgener, men også jeres egne forældre, som er døde i en kristen tro Hed din far Peter her på jorden og døde i en kristen tro, da hedder han nu Sankt Peter i himmeriges rige. Hed din mor Anna, da hedder hun nu Sankta Anna Alle Helgens Dag er på den måde blevet en lille ekstra påskefest midt i det mørke efterår. Her mødes vi og hører, beder og synger om vor og vore kæres opstandelse og det evige liv. Søndag den 6. november kl indbydes til årets Alle helgens gudstjeneste i Ølby kirke. Her er alle velkommen, men et par uger før gudstjenesten sender jeg en særlig indbydelse til alle familier, som i det forløbne år har fået bisat eller begravet et nært familiemedlem fra én af vores tre kirker. Vi vil indlede gudstjenesten med at mindes og tænde et lys for hver eneste, som er død i årets løb. Sognepræst Carsten Hoffmann 3

4 Menighedsmøde i Sognegården Onsdag d. 9. november indbyder menighedsrådene til menighedsmøde i Sognegården kl Her skal der stemmes om det forslag, som blev fremlagt på menighedsmødet sidste år, nemlig at sammenlægge de tre menighedsråd til ét fælles menighedsråd. Der er en række ting, der taler for en sammenlægning. Der er i forvejen et udstrakt samarbejde om mange opgaver. Der er fælles forvaltning af præstegården, forpagtergården, præstegårdsjord og præstegårdsplantage, samt økonomi og regnskabsføring vedrørende en lang række fællesudgifter. Vi har fælles organist, og i fremtiden vil der komme mere fælles ansat personale. Vi har lige ansat en ny graver ved Asp kirke, som fra 2013 vil blive daglig leder for de øvrige gravere og alle andre ansatte ved kirkerne. Desuden er der meget af det arbejde, der gøres i hvert af de tre menighedsråd, som er det samme og som med fordel kunne rationaliseres, så det kun skulle laves én gang og så gælde for alle tre kirker. Der vil også blive en betydelig økonomisk besparelse, idet der kun bliver én kasserer, én Fousing Linde Ølby Asp formand, én kontaktperson, der skal have honorar. Man kunne måske frygte, at nærheden til eget sogn ville forsvinde, men det er jo sikret, at det bliver valgt medlemmer fra hvert sogn, så kendskabet og nærheden bliver bibeholdt. En anden af årsagerne til en sammenlægning er, at det bliver vanskeligere og vanskeligere især i de små sogne at fi nde tilstrækkelig mange repræsentanter, der er villige til at lade sig vælge til menighedsrådet. Det var således et stort problem i Ølby sogn ved sidste valg, og vi kan på nuværende tidspunkt ikke se nogen bedring til næste valg i Vi har i de tre menighedsråd haft mange drøftelser af sagen, og vi foreslår derfor, at de tre menighedsråd lægges sammen til ét fælles menighedsråd. Det skal de tre sogne hver for sig stemme om, og et fl ertal i hvert sogn afgør så, om det kan gennemføres. Der skal derfor på menighedsmødet d. 9. november efter en orientering foretages en afstemning, og vi håber, at rigtig mange vil møde op og give deres mening til kende ved afstemningen. Menighedsrådene. 4

5 Anette Hoffmann til sogneaften i Asp. Af Steen Jakobsen, Asp En lang række foreninger i Langhøjområdet havde inviteret til sogneaften i Langhøj Sognegård. Et par hundrede mennesker havde taget imod invitationen og var mødt frem til fælllespisning og foredrag. Foredragsholder var tidligere landshåndspiller, Anette Hoffmann, som fortalte om sin aktive tid som håndboldspiller og tiden efter. Hun startede med at vise en video fra sin lange aktive karriere. Her fortæller hun bl.a., at hun stoppede håndboldkarrieren, fordi hun var mæt af at spille håndbold. Andre ting var blevet vigtigere: familien, naturen og troen på Gud. Videoen var også et tilbageblik fra hendes flotte karriere som verdens bedste venstreback. Et tilbageblik, som gav genkendelsens glæde. To OL- guldmedjaler fra 1996 og 2000 blev sendt rundt i salen. Hun mener ikke selv, at hun var det kæmpe store talent som håndboldspiller. Ulrik Wilbæk udtog hende til U-landsholdet. Det var starten på en lang landsholdskarriere. Karrieren gav også mulighed for at spille et år i Spanien. For at nå dertil var talent ikke nok, - der skulle hård træning til! Håndbolden fyldte meget for Anette Hoffmann, og valget betød også fravalg, bl.a af sin søsters konfirmation, da der var DM i håndbold. Hun har altid haft gode trænere, hvilket var medvirkende årsag til, at hun havde så lang en karriere. Anette havde stor opbakning fra sin familie, både når hun skulle køres til træning og når der var store turneringer. Mens hun spillede håndbold på topplan læste hun til pædagog i Jelling. 90 dage om året var håndboldlandsholdet samlet - flere gange flere dage i træk, hvilket godt kunne give kuller. I løbet af sin karriere blev hun udfordret af sin landsholdkolleger og pressen angående det at være en personlig kristen. Dette gav en masse gode og spændende oplevelser. Hun sluttede sin karriere med OL i Sidney i 2000 med en guldmedalje om halsen. Hun har siden spillet to håndboldkampe som oldboysspiller. Derefter blev hendes tilværelse fyldt med mange andre spændende ting. Hun har i dag tre piger med sin mand Henrik og er salgskonsulent i JM sport. Anette mener godt, at man kan forene sport og kristendom. Anette Hoffmann fortalte mange sjove episoder fra sit lange håndboldliv. De mange fremmødte i sognegården gik ikke forgæves! 5

6 November = Børnekirken Ti : Kvindemøde hos Marie Borg. 2. Mosebog kap To : Bibeltime hos Lis og Henning Frederiksen. Søndagens tekst. Sø : Børneklub i Linde missionshus. Sø 06 Alle Helgens Søndag 09.00: Asp kirke : Ølby kirke. (lystænding) Ti : Fællesmøde i Asp missionshus for KFUM og KFUK og IM i alle sogne ved Per og Merete Møller Henriksen. (Se annonce) Sø : Søndagsskole i Asp missionshus. Sø : Børneklub i Linde missionshus. Sø søndag efter trinitatis 09.00: Ølby kirke. (Uden nadver) 10.30: Fousing kirke. Sø : Søndagsmøde i Tvis ved Christen Peder Olesen, Ejstrupholm. To : Bibeltime hos Else og Kristian Byskov. Tekst IMT. nr. 10 To : Bibeltime hos Ingrid og Kaj Pedersen. To : Møde med Gideonitterne i Asp missionshus. Sø 20 Sidste søndag i kirkeåret 09.00: Ølby kirke. Jakob Esmarch (IM) 10.30: Asp kirke. Jakob Esmarch (IM) Ti : Samtalemøde hos Ingrid og Svend Erik Jensen. To : Samtalemøde hos Marie og Ejner Hansen. Paulus første brev til Thessalonikerne. Fr : Adventsfest i Linde missionshus ved Åse Rigtrup Stoltenberg, Hjerm. Sø : Søndagsskole i Asp missionshus. Sø søndag i advent : Fousing Kirke. (Julehjælp) 14.00: Asp kirke (Julemarked) (Julehjælp) December To : Adventsfest for alle, både IM og KFUM og KFUK i Asp missionshus ved Anders Kruse Helmholdt, Struer. To : Møde i Linde missionshus. Tale og nyt fra Israel, ved landssektretær i Ordet og Israel, Torben Mathiesen, Risskov. Sø søndag i advent : Ølby kirke (julehjælp) 19.30: Asp kirke (Adventskoncert) (Se omtale) Ti : Kvindemøde hos Magda Hestbæk. Adventshygge. To : Bibeltime hos Anne Marie og Jørgen Lind. Søndagens tekst. Sø : Søndagsskole i Asp missionshus. Sø : Børneklub i Linde missionshus. Sø søndag i advent : Fousing kirke: (Per Mikkelsen) : Vejrum kirke: (Leif Bak) To : Adventshygge hos Ruth og Eigil Søvndal. To : Adventshygge hos Petra og Kristian Kongsgård. Sø søndag i advent 09.00: Asp kirke : Ølby kirke. Ti : Vi pynter alle sammen juletræ i Asp Lø 24 Sø 25 Ma 26 missionshus. Juleaften : Asp kirke : Fousing kirke : Asp kirke. Juledag : Fousing kirke : Ølby kirke. 2. juledag : Vejrum kirke. (CH) 10.30: Asp kirke. On : Julefest for alle i Asp missionshus ved Svend Taulborg, Struer : Julefest for alle i Asp missionshus ved KFUM KFUK og Søndagsskolen. On : Julefest for hele familien i Linde 6

7 CH = Carsten Hoffmann missionshus. Sø 01 Nytårsdag 14.00: Vejrum kirke. (CH) 16.00: Asp kirke. Fællesaften Onsdag den 8. november kl i Asp missionshus. Generalsekretær i KFUM s sociale arbejde Per Henriksen og hans kone Merethe fra Fredericia kommer og fortæller om deres ophold på 3. måneder som soldaterhjemsleder i Camp Bastion i Afghanistan. Adventskoncert i Asp kirke den 4. dec. kl Frivillig hjælper! -er det dig? Praktisk hjælp ved arrangementer i sognet omkring Asp kirke: - kirkekaffe, - kirkefrokost, - lignende sognearrangementer. Kan du tænke dig at være med i et team der på skift vil påtage sig en opgave i forbindelse med sådanne arrangementer? Opgaven er ulønnet, men omkostningsfri for dig. - Er det dig, så kontakt os! Sognepræst, Carsten Hoffmann, tlf Menighedsrådsmedlem, Birgit Vadsholt, tlf De medvirkende i år bliver udover kirkekoret, Emilie Høgagard, der skal synge nogle solonumre. Der bliver også lidt ekstra orgelmusik som jeg spiller. Og så kan man jo ikke have en adventskoncert uden at alle andre også har lejlighed til at synge med på nogle af de gode adventssalmer vi har, så det bliver der også lejlighed til at gøre. Carsten Hoffmann er liturg. Jonsvein Høgagard Gudstjenester på Asp Plejecenter kl : 10/11 (CH), 24/11 (CH), 8/12 (CH), 24/12 (Lisbeth Jacobsen) 7

8 Intro i Sognegården Af Anita og Morten Thise, Asp Den anden aften, hvor der var Intro i Sognegården med Steen kruse, var den 12 oktober. Sognepræst Carsten Hoffmann indledte aften med at vi skulle synge sangen af Grundtvig : Hvad er det min Marie, som han har skrevet da de skulle giftes. Steen Kruse begyndte aften med at fortælle lidt om sig selv. Han arbejder med familie og parteapi. Han giver parforholdet et eftersyn, hjælper ægtepar med at blive kloge på et parforhold.. Han ville fortælle om Kærlighedes Trekanten: (Se billede) Forbundet eller venskabsdelen: Venskabet er en af de vigtigste faktorer i at have lyst til at blive sammen. Men som ofte er det underprioteret, især hos ægtepar med små børn. Det er vigtigt at sætte tid af til venskab og beskytte denne del for konflikter. På en aften med børnepasning og ud og spise, skal man ikke lige gøre en konflikt færdig i bilen. Det kan ødelægge hele aften. Intimitet Seksualitet Forbundet Interesse Impati Det er vigtigt i venskabet at tale om stort og småt. Selvom vi hurtigt kan falde i med at sige: hun ved hvad jeg tænker. Men det er med til at udvikle venskabet. Vi forandrer os, får nye holdninger. Limen i forholdet er også grin, lave sjove ting sammen Intimitet seksualitet: Her er kvinder og mænd meget forskellige. Seksualitet/intimitet betyder: at lære at kende..det er Forpligtelse Vilje Beslutning godt at udforske og lære hinanden at kende. Hav forståelse for, at for kvinder er det intimiteten (holde i hånd) og venskabet som danner grobund for seksualitet. Vi har ofte forskellige behov. Igennem seksualitet kommer vi tættere på vores identitet. Det seksuale samvær øger muligheden for at have et tæt og forbundet liv i ægteskabet. Seksualiteten er dynamisk, det svinger hvor vi er henne i livet, om hun er gravid, 8

9 Steen Kruse eller han er stresset, eller når vi bliver ældre med mere eller mindre lyst. Intimitet og sex er også lim i forholdet. Forpligtelse og vilje: I kirken til vielsen spørger præsten: Vil du elske og ære. Der bliver spurgt til vores vilje og det er: I modgang og medgang. Det vil sige at kærlighed er et arbejde, i lang tid i mange år. Det er også en forvisning om at jeg kan regne med dig, at du ikke går i morgen med alle dine ting. Det er lige som børn, de vil også være sikre på vi er der, at vi kommer og henter dem senere, at vi elsker dem. En vished, selvom vi skændes ind imellem. Tryghed i at vide at vi to er sammen uanset hvad. Man kan opleve kriser men stadig have tryghed i at vi to overlever sammen. Det er også vigtigt at vi har kampvilje, en offervilje. Vi har sagt ja til at ofre os. Vigtigt at vi drømmer og lægger planer for fremtiden, hvor skal vi være når børnene bliver store, skal vi flytte til storbyen, eller hvad skal vi når der bliver mere tid til os og børnene er blevet større. Forpligtelse og vilje er muskler i ægteskabet. Det er vigtigt at der er ligevægt med lim og muskler Steen Kruse sluttede aften af med at fortælle lidt om kærlighedens 5 sprog. Et stort bifald fra de ca 50 tilhøre, som takkede for en spændende og lærerig aften. 9

10 Høstoffer 2011 Fordelingen af årets høstoffer: Ølby: Der indkom til høstgudstjenesten Beløbet blev fordelt som følger: Parasollen, Struer Nødhjælp til Afrikas Horn Asp: Der indkom til høstgudstjenesten Parasollen Nødhjælp til Afrikas Horn Fousing: Der er indkom til høstgudstjenesten Heraf var de 5950 kr. øremærkede. Nødhjælp til Afrikas Horn kr kr kr kr kr kr kr kr. Nød på Afrikas horn Kirkerne i Struer kommune er gået sammen om at samle penge ind til julehjælp for betrængte familier i kommunen. Advents- og juletiden er en skøn tid med mange håb og forventninger. Men juletiden kan også være en svær tid, særligt hvis man ikke har så meget at gøre godt med økonomisk. Julehjælp fra kommunens Julehjælp kirker kan søges af betrængte familier, såvel som enlige med hjemmeboende børn. Du kan finde et ansøgningsskema på kirkens hjemmeside www. aspkirke.dk Hvis man kommer i betragtning til julehjælp, tildeles den engang midt i december måned. Vores bidrag her fra Ølby, Asp og Fousing kirker er, at vi samler ind til kirkernes julehjælp ved følgende gudstjenester: Fousing kirke søndag den 27/11 kl Asp kirke søndag den 27/11 kl Ølby kirke søndag den 4/12 kl Sognepræst Carsten Hoffmann 10

11 Opstartsweekend 2011 i Spejderskoven Endnu engang kan vi med stor fornøjelse se tilbage på en dejlig weekend i spejderkoven, hvor alle gruppens enheder var repræsenteret. Jeg tror, alle, der var med på lejren, vil sige, at der skete lidt af hvert. Storspejderne og seniorerne havde 2 overnatninger i telt, så allerede da vi ankom med juniorerne og ulvene lørdag, kunne vi fornemme den lugt man får når man er på spejderlejr. Lørdag bød for storspejderne bl.a. på tømmerflådesejlads på Kilen. Ulvene lavede sværd og juniorerne lavede legeplads med vippe og gynge. Ulvene og juniorerne havde fælles aftensmad, hvorefter de var på et fælles stjerneløb. Opgaverne bød på både samarbejdsøvelser en alternativ kims-leg. Det sidste af aftenen bød på smuglerløb i skoven for juniorerne og de storspejdere der ville med, og senere på aftenen var storspejderne på deres eget natløb. Natten var heller ikke helt uden oplevelser. Omkring 4-tiden blev de fleste af os vækket af et voldsomt regnvejr med torden og lyn. Det var fascinerende at være midt i det fantastiske vejrfænomen, og da først det var drevet over var næsten alle børnene også imponeret. Søndagen ankom bæverne først på formiddagen. Hele formiddagen gik med et fælles løb, hvor bævere, ulve, juniorer, spejdere og seniorer blev blandet i patruljerne. Samarbejdet på tværs af enhederne gik rigtig godt. Middagsmaden blev serveret af grupperådet, og der begyndte også at komme forældre og lokale som kunne købe frokost inden gudstjenesten. Gudstjenestens tema var alle kan være med, og spejderne deltog aktivt med små skuespil undervejs. Hele weekenden sluttede af med kaffe og kage, og vi kunne alle glæde os over en dejlig weekend, og glæde os over grupperådsformanden Claus meddelelse om at vi i år er 150 aktive spejdere i Langhøj gruppen. 11

12 Sognepræst: Carsten Hoffmann Kjærgårdsmøllevej 2, Ølby Tlf (Mandag fridag) Organist: Jonsvein Høgagard Valdemar Poulsens vej Holstebro Tlf Mobil: Ølby: Menighedsrådsformand: Erling Forbech Klosterhedevej 4, Ølby Tlf Graver: Peter Tronhjem Vester Ringgade 17, Ølby Tlf Kirke: Asp: Menighedsrådsformand: Jens Thise Tjørne Alle 22, Asp. Tlf Graver: Preben Sigaard Emilielystvej Lemvig Tlf. privat: Graverkontoret Fousing: Menighedsrådsformand: Niels Nørby Stadsbjergvej 5, Fousing Tlf Graver: Krista Andersen Kirketoft 14, Asp Tlf. priv Fousing kirke tlf (træffes bedst mellem kl og ) Adresser og informationer Kirke og Sogn i Ølby, Asp, Fousing og Linde. Oplag: 1150 eksemplarer. Layout: Steen Jakobsen, Asp. Tryk: Bogtrykkergården, Struer. Sidste frist for indlevering af stof til redaktionen er den 18. november 2011 til en af de seks redaktionsmedlemmer. Program for jan-febr Redaktionsudvalg: Jens Thise, Asp, tlf (ansvh.) Erling Forbech, Ølby, tlf Niels Nørby, Fousing, tlf N. E. Søndergaard, Linde, tlf Carsten Hoffmann, Ølby, tlf Steen Jakobsen, Asp, tlf Ølby: Asp: Menighedsrådsmøde tirsdag den 15. november kl hos Niels Peder Jensen. Menighedsrådsmøde torsdag den 17. november kl i Præstegården. Fousing: Menighedsrådsmøde onsdag den 16. november kl hos Niels Nørby. Nydøbte Ølby kirke: Noah Wittrup Duedal Wøjcik Rørsangervej 25, Struer Døbt: Malthe Kongsgaard Sørensen Øtoften 3, Asp Døbt: Asp kirke: Clara Hedegaard Kristensen Vilhelmsborgvej 54, Linde Døbt: Menighedsrådsmøder Fabian Pelgrum Vilhelmsborgvej 81, Linde Døbt: Cecilie Østergaard Sørensen Vilhelmsborgvej 75, Linde Døbt: Malou Gram Andersen Tjørne Alle 15, Asp. Døbt: Nichlas Brændgaard Ryttersgaard Brattingbjerg 20, Linde Døbt: Tue Pannark Jakobsen Vilhelmsborgvej 50, Linde Døbt: Fousing kirke: Emil Fleng Pasgaard Lindevej 39, Fousing. Døbt:

KIRKE & SOGN. Indvielse af bålhus. Ølby Fousing. Asp Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Kirke eller. falck-abonnement?

KIRKE & SOGN. Indvielse af bålhus. Ølby Fousing. Asp Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Kirke eller. falck-abonnement? KIRKE & SOGN Ølby Fousing Ølby - Asp - Fousing sogne w w w. o l b y k i r k e. d k - w w w. a s p k i r k e. d k - w w w. f o u s i n g k i r k e. d k Asp Linde Indvielse af bålhus Inde i bladet: Kirke

Læs mere

KIRKE & SOGN. Familiegudstjeneste i Asp. Ølby. Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Nærvær for alle... 2.

KIRKE & SOGN. Familiegudstjeneste i Asp. Ølby. Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Nærvær for alle... 2. Fousing Ølby Asp KIRKE & SOGN Ølby - Asp - Fousing sogne www.olbykirke.dk - www.aspkirke.dk - www.fousingkirke.dk Linde Inde i bladet: Nærvær for alle... 2 Familiegudstjeneste i Asp Præst på orlov 3 Konfi

Læs mere

KIRKE & SOGN. Konfi rmation 2011. Ølby. Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Juni, Juli og August 2011 Se årets konfi rmander inde i bladet.

KIRKE & SOGN. Konfi rmation 2011. Ølby. Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Juni, Juli og August 2011 Se årets konfi rmander inde i bladet. Fousing Linde Ølby Asp KIRKE & SOGN Ølby - Asp - Fousing sogne www.olbykirke.dk - www.aspkirke.dk - www.fousingkirke.dk Konfi rmation 2011 Inde i bladet: En sommer rig på nåde 2 Tak for lån! 3 Konfi rmandbillede

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

KIRKE & SOGN. Unge på Ung uge 2010. Ølby. Fousing. Asp Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Alle gode gaver 2.

KIRKE & SOGN. Unge på Ung uge 2010. Ølby. Fousing. Asp Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Alle gode gaver 2. Fousing Ølby KIRKE & SOGN Ølby - Asp - Fousing sogne Asp Linde Inde i bladet: Alle gode gaver 2 www.olbykirke.dk - www.aspkirke.dk - www.fousingkirke.dk Unge på Ung uge 2010 Ung Uge 2010 4 Noas børnefestival

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

KIRKE & SOGN. På besøg i Linde Børneklub. Ølby. Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Janteloven og.

KIRKE & SOGN. På besøg i Linde Børneklub. Ølby. Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Janteloven og. Fousing Linde Ølby Asp KIRKE & SOGN Ølby - Asp - Fousing sogne På besøg i Linde Børneklub Inde i bladet: Janteloven og evangeliet 2 Teologi-praktikant til sognet 4 På besøg i børneklub 5 Aktiviteter 6

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER

KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER 2 PRÆSTENS SPALTE Om taknemmelighed evangeliet ifølge Chris I dette kirkeblad skal Præstens spalte handle om taknemmelighed. Jeg har rigtig

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

KIRKE & SOGN KONFIRMAND-EVENT I VIBORG ØLBY - ASP - FOUSING SOGNE ØLBY FOUSING ASP LINDE INDE I BLADET: KONFIRMANT-EVENT 2 KONFIRMANDFORÆLDRE AFTEN 4

KIRKE & SOGN KONFIRMAND-EVENT I VIBORG ØLBY - ASP - FOUSING SOGNE ØLBY FOUSING ASP LINDE INDE I BLADET: KONFIRMANT-EVENT 2 KONFIRMANDFORÆLDRE AFTEN 4 FOUSING LINDE ØLBY ASP KIRKE & SOGN ØLBY - ASP - FOUSING SOGNE WWW.OLBYKIRKE.DK - WWW.ASPKIRKE.DK - WWW.FOUSINGKIRKE.DK KONFIRMAND-EVENT I VIBORG INDE I BLADET: KONFIRMANT-EVENT 2 KONFIRMANDFORÆLDRE AFTEN

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Børnelejr på Nørre Nissum Efterskole fra den 11-13 oktober. Juli-August-September-Oktober 2013

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Børnelejr på Nørre Nissum Efterskole fra den 11-13 oktober. Juli-August-September-Oktober 2013 Fællesarrangementer: Børnelejr på Nørre Nissum Efterskole fra den 11-13 oktober. KFUM & KFUK I ASP Deadline for indlevering af stof til næste foreningsblad : Mandag d. 23/9-2013 Sendes til : kfumogk@hotmail.com

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013 November 2013 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Alle Helgen eller Halloween De små synger Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej 12,

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Referat MR - møde d. 6. marts, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten

Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten Forfulgt 2011 Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten Forfulgt 2011 - Åbne Døres dag Den 5. november 2011 På Åbne Døres inspirationsdag

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression Tekst: Alex Kjær Foto: Michael Bo Rasmussen NÅR LYKKEN IKKE MELDER SIG Præst Therese Strand Nielsen efterlyser åndelig hjælp og støtte til gravide med ondt i livet Der er fokus på faldende dåbstal i folkekirken.

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning)

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning) Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, tirsdag den 22. Nov. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Gunna Jørgensen., Michael R.R., Karin

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00

Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00 Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00 i Skibet kirkehus. Til stede: Medlemmer af Menighedsrådet: Anne Kragh Hans Cordius Birthe Lind Poul-Jørn Linnebjerg Christina

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

2015 ØLBY. ASP. - - MAJ

2015 ØLBY. ASP. - - MAJ kirkenyt 2015 ØLBY. ASP. FOUSING MARTS - APRIL - MAJ præstens spalte Når alt ikke længere har sin tid Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Kirkeblad. Nr. 4 December 2012 Januar Februar 2013. Bliv i folkekirken! side 3 De nye menighedsråd side 4 Fangekoret side 7

Kirkeblad. Nr. 4 December 2012 Januar Februar 2013. Bliv i folkekirken! side 3 De nye menighedsråd side 4 Fangekoret side 7 Gudum Fabjerg Kirkeblad Nr. 4 December 2012 Januar Februar 2013 Bliv i folkekirken! side 3 De nye menighedsråd side 4 Fangekoret side 7 Præstens hjørne Hvad brænder du for? For nylig var jeg sammen med

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Ledermøde tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Dagsorden 1. Indledning v. Birthe i. Velkommen til Helene, som har meldt sig som leder. Hun starter i første omgang

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014.

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Ole bød velkommen Orientering fra menighedsrådet Menighedsarbejdet består mest af orientering fra præsterne om de aktiviteter der

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 4 Årgang 2 September-december 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: SN Om alle døre lukkes, hvor du vil spørge vej, om alle lys end slukkes, så tab dog modet ej! Kun ti og tål og bi!

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere