Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb."

Transkript

1 Kendelse i faglig voldgiftssag FV , afsagt den 13. marts 2014 Fagligt Fælles Forbund (konsulent Claus von Elling) mod Dansk Byggeri for Our House A/S (juridisk konsulent Lise Bernth) Uoverensstemmelsen angår overenskomstmæssige forpligtelser for den indklagede virksomhed som medlem af Dansk Byggeri i forhold til 46 navngivne polske medarbejdere. Klager har nedlagt påstand om, at den indklagede virksomhed til Fagligt Fælles Forbund skal betale ,89 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra ydelsernes forfaldstid. Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Der blev afgivet forklaring af de tidligere medarbejdere Dariusz Matusewski og Dawid Lukasz Kudas, faglig sekretær Silas Grage, tilbudschef Per Bohn, projektchef, direktør Ole Bohn og Michael Szaleniec.

2 2 Efter bevisførelse, procedure og votering kunne der ikke opnås enighed eller flertal for en afgørelse blandt de af hver af parterne valgte medlemmer af voldgiftsretten. Afgørelsen træffes derfor af opmanden. Baggrunden for sagen Virksomheden har, til dels med anvendelse af underentreprenører, udført navnlig facadearbejder på en række forskellige pladser. Virksomheden har alt overvejende beskæftiget polske bygningsarbejdere. Lønnen ses ifølge nogle fremlagte lønsedler at være blevet betalt med en timeløn svarende til mindstelønnen ifølge overenskomsten, men klager har bestridt, at lønsedlerne svarer til, hvad der reelt er blevet udbetalt medarbejderne. Der ses ikke at være betalt tillæg for overtid. Der er fremlagt nogle aftaler om varierende ugentlig arbejdstid, men klager har bestridt gyldigheden af disse aftaler. Det samlede efterbetalingskrav for de 46 polske medarbejdere, som sagen angår, er opgjort således: løn, inkl. overtid ferie- og SH-penge mv. pensionsbidrag indbetalt til SKAT indbetalt ferie og pension i alt ,93 kr ,28 kr ,93 kr ,14 kr ,00 kr ,25 kr ,89 kr. Af efterbetalingskravet vedrører de ,65 kr. og ,73 kr. henholdsvis Dariusz Matusewski og Dawid Kudas. I øvrigt varierer kravene for medarbejderne, navnlig afhængig af ansættelsestiden, fra ,21 kr. som det laveste og ,16 kr. som det højeste krav. Ansættelsesperioderne for medarbejderne strækker sig tilbage til 2009 for 15 af medarbejdernes vedkommende, til 2010 for 6 af medarbejderne, til 2011 for 6 af medarbejderne, til 2012 for 4 medarbejdere, mens 19 af medarbejderne først har påbegyndt arbejde i virksomheden i af medarbejdernes ansættelse var ophørt før Herudover har klager for i alt 45 unavngivne medarbejdere, som sagen ikke angår, opgjort et krav på i alt ,36 kr. Klagers efterbetalingskrav er beregningsmæssigt ikke bestridt under sagen.

3 3 Det er endvidere ubestridt, at virksomheden har været forpligtet i henhold til Dansk Byggeris overenskomster med Fagligt Fælles Forbund siden 2009, da virksomheden søgte optagelse i Dansk Byggeri. Uoverensstemmelsen angår i så henseende navnlig omfanget af medarbejdernes faktiske arbejdstid og deres aflønning under ansættelsen, samt i hvilket omfang de medarbejdere, som sagen angår, har været ansat af virksomhedens underentreprenører. Indklagede har fremlagt en oversigt over polske medarbejdere ansat i Facadeisolering-as.dk ApS underskrevet af indehaveren, Henrik Winther. 10 af disse medarbejdere er medtaget i klagers krav med i alt ,45 kr. I et referat fra et 48-timers møde den 14. december 2011 hedder det bl.a.: På begæring af fra 3F til Dansk Byggeri afholdtes onsdag den et 48-timers-møde i forbindelse med en uoverensstemmelse på arbejdspladsen Psykiatrisk Center i Ballerup. Under mødet opnåedes enighed om, at Our House A/S indgår tiltrædelsesoverenskomst til ikrafttrædelse med aftalt timeløn i henhold til de kollektive overenskomster. Sagen sluttedes med, at Our House A/S efterbetaler et beløb på kr. til 3F. Beløbet sendes til BJMF, Valby. Herefter afsluttedes sagen, og der tilbagestår ikke yderligere krav mellem parterne. Klager har fremlagt to lydfiler, der er optaget anonymt af Dawid Kudas under samtaler henholdsvis den 22. juni 2013 mellem Per Bohn, Dawid Kudas og Dariusz Matuszewski og senere på sommeren 2013 mellem Slawomir Kus (også kaldet Slawek), Dawid Kudas og Michael Szaleniec. Per Bohn og Michael Szaleniec har under den mundtlige forhandling vedstået indholdet af samtalerne. Fra samtalen den 22. juni 2013 gengives her enkelte indledende afsnit i uddrag: Per Bohn: Ok, so if you want to pay tax, then you get smaller money, than you get today, if you pay tax. OK Then we just next year make the normal for you and you run 160 hours a month, 160 hours in Denmark a month. Then you get 135 kroner for one hour and then you pay tax. And then you get your holiday money and that s it. you understand what I m saying now you know, that when you come and say, I have 300 hours in april or march or 260 hours, you get money for all those hours. Of course I cannot pay double up. If you have 160 hours, then every hour you have after 160 hours, then you

4 4 have to have more money for those. You know there s a rule in Denmark. It s a little difficult here ok. Try to listen. Normally you run 10 weeks. And in 10 weeks you can have 160 hours a month. That s 37 hours a week. I d like that down. It s not legal to work more than 37 hours in Denmark a week. But you guys come from Poland or Germany or England. Then you must in 10 weeks, it s ok to have 50 hours one week, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, 5 weeks, 6weeks, 7 weeks, and then 7 and a half, and hen stop, stop working. Because then you have 370 hours. You understand? Then you must not work anymore within 10 weeks. Not this period. Then you have to go to vacation. And if you want to make money in Denmark in this little company then you want to have more hours. Because in 10 weeks, when you work here, how many hours have you in 10 weeks? Because I cannot offer you 600 hours on these terms. So if you want to make money. Then we have to make a deal. You know, shake hands. Then we have a contract over here. If you don t want that, then we run by the contract. That s it. But I mean, you cannot get 600 hours and then 135 kroner an hour. No company with guys from Germany, Poland will do this with 600 hours. Because then nobody can make the competition. I don t cheat. We pay everybody, and we shake hands normally on these terms. And of course we need to have the papers, so we can work on the papers. You know how much control there is everytime now. So what do you want? Fra samtalen senere på sommeren, der foregik på polsk, gengives i den fremlagte oversættelse følgende uddrag af udsagn fra Michael Szaleniec: Jeg har hentet 4 mennesker og det er ikke sikkert hvor meget værdi er i dem, hvordan de vil udføre arbejde, men vi skal bruge en som vil pleje dem. En som kan hente materialer, vise hvordan skal de udføre arbejde. Hvis vi bliver enige så forventer vi at det som vi forventer af dig vil forblive mellem os ikke nogen må vide om vores aftale... Du får for en turnus kr. plus de 70 kr. som du får fra Ole og så har du kr. du ved sådan under bord. På et turnus giver det 20 kr. ekstra pr. time, du har nu 70 kr. i forvejen så det vil give 90 kr. i timen. Per vil ikke give dig 20 kr. mere i timen. Det er fordelagtigt for dig, mig og Slawek. Og de andre behøver ikke have kendskab om det. Det skal være vores hemmelighed. Der er plads til mennesker og så har vi mange arbejdsopgaver til at afslutte. Det fremgår, at Michael Szaleniec på Our Houses hjemmeside er anført som byggeleder. Forklaringer Dariusz Matusewski har forklaret, at han kontinuerligt har været ansat i virksomheden i perioden fra den 7. december 2009 til slutningen af 2013 kun afbrudt af besøg i Polen. I boede han

5 5 på Hotel Danica i Kastrup og fra 2012 i Munkerup. De arbejdede almindeligvis sammen på en plads. I Hillerød var de dog 20-22, i Gilleleje 7-8 og i Ishøj og Annisse kun 4-5. Han havde løbende kontakt med de øvrige polske medarbejdere, også dem, der arbejdede på andre pladser end han selv. Han arbejdede meget ofte på op til tre forskellige pladser i løbet af en arbejdsdag. Han har over for forbundet udpeget 30 af de navngivne kolleger, som sagen angår. De fik alle arbejdstøj med Our Houses logo udleveret og kørte i firmaets biler. For så vidt angår selve facadearbejdet var der ikke andre firmaer på pladserne, men tagarbejde og indvendige arbejder blev typisk udført af andre firmaer. Selv arbejdede han fortrinsvis med montering og isolering. Han har aldrig set firmaet Facadeisolering-as.dk ApS på nogen af pladserne. Arbejdstiden var under hele hans ansættelse mandag-lørdag kl inkl. i alt en times pause. Forelagt en aftale dateret den 4. april 2013 om varierende ugentlig arbejdstid vedrørende en plads i Hillerød har han forklaret, at han ikke forstår dansk. Han vedkender sig sin underskrift, men vidste ikke dengang, hvad han skrev under på. Han har kun underskrevet denne ene arbejdstidsaftale. Han kunne ikke afslå at underskrive, hvis han ville fortsætte i virksomheden. Han afleverede ligesom Dawid Kudas løbende timesedler til Our House med opgørelse af deres faktiske arbejdstid med fradrag af en halv times daglig pause. Indtil engang i 2012 blev lønnen overført til hans polske bankkonto, men derefter er lønnen blevet udbetalt kontant på afrejsedagen, dvs. når han almindeligvis hver uge er rejst hjem til Polen. Ved sin ansættelse fik han udbetalt 82 kr. i timen, men lønnen faldt efter et halvt år til 70 kr. i timen. I de sidste fire måneder af ansættelsen var lønnen dog 85 kr. i timen. Fraset et par gange i 2010 og en enkelt gang i maj/juni 2012 har han ikke fået lønsedler. Han har aldrig fået udbetalt tillæg for overtid eller feriepenge. Byggeledere i virksomheden var Michael Szaleniec og Henrik Winther. Baggrunden for samtalen den 22. juni 2013 var, at han ikke længere ville arbejde sort for virksomheden, men i det hele taget ville arbejde lovligt her i landet. De talte bl.a. om de 600 timer, han typisk arbejdede i løbet af 10 uger. Dawid Kudas har forklaret, at han har været ansat i virksomheden i perioden fra den 1. august 2011 til slutningen af december Der var ingen underentreprenører, der udførte nogen del af facadearbejdet. Heller ikke han har arbejdet sammen med folk fra Facadeisolering-as.dk ApS. I 2011 var der almindeligvis ansat ca. 20 polske medarbejdere, men i 2013 var der ansat op til i alt 60 polske bygningsarbejdere. Han kendte de fleste. Alle var de iført arbejdstøj fra Our House. Han har kun én gang været præsenteret for en aftale om varierende ugentlig arbejdstid. Han vidste ikke dengang, hvad dokumentet handlede om, men Per Bohn sagde, at han skulle skrive under, idet der var tale om en garanti for arbejdet til bygherren hvilket han så efterfølgende har konstateret ikke er korrekt. Han var nødt til at underskrive på dokumentet, hvis han ville beholde sit arbejde. Han afleverede sine arbejdssedler til virksomheden. Adskillige af de fremlagte arbejdssedler har han løbende påført fx 318,5 x 70, hvilket er udtryk for det antal timer til den aftalte timeløn, han har haft i

6 6 perioden. Han fik altid lønnen udbetalt i kontanter ved aflevering af arbejdssedler og har aldrig fået en lønseddel. Under ansættelsen udgjorde hans timeløn først 60 kr., derefter 65 kr. og i sidste del af ansættelsen 70 kr. Han har aldrig fået feriepenge. På mødet den 22. juni 2013, hvorfra der er fremlagt en lydoptagelse, fik han af Per Bohn at vide, at han ikke ville tjene penge ved kun at arbejde 37 timer om ugen. Det betalte sig derfor at arbejde sort i mange flere timer. Han rejste hjem til Polen hver 5. eller 6. uge i dage. Hans rejser blev altid aftalt på forhånd og afhang af arbejdsmængden. Hans daglige arbejdstid i virksomheden lå fast alle 6 dagen om ugen, nemlig kl inkl. en halv times selvbetalt pause. Lydfilen fra mødet med Slawomir Kus og Michael Szaleniec stammer vist nok fra august 2013, i hvert fald en dag i sommeren Michael Szaleniec forslag gik ud på, at han ville få 20 kr. i timen for at passe på nogle folk, der var hentet fra Polen til arbejde i Danmark. Kudas skulle virke som en slags byggeleder for dem. Arrangementet blev dog aldrig til noget, men Kudas afleverede lydfilen til fagforeningen. Henrik Winther har i 2011 været byggeleder hos Our House. Kudas har dog også senere mødt ham i virksomheden. Silas Grage har forklaret, at han har forestået opgørelsen af klagers kravs. Beregningerne har han foretaget på grundlag af de fremlagte ugesedler fra Dawid Kudas og Dariusz Matusewski. Navnelisten har han fået fra Dariusz Matusewski. Gennemsnittet for Kudas og Matusewski har han derefter med en mindre nedrunding lagt ud på de andre, selv om de efter det oplyste var lavere lønnet end Dariusz Matusewski. Silas Grage har således fået at vide, at det var almindeligt, at Our House betalte lønnen til en del af medarbejderne til Michael Szaleniec, der imidlertid beholdt 30 kr. af timelønnen. Helt nye folk skal på den måde kun have modtaget 30 kr. i timen i Han har i sine beregninger kun medtaget de medarbejdere, der har kunnet identificeres, og hvis arbejdsperioder har været kendt. Per Bohn har forklaret, at Our House A/S udfører facadeisolering, ofte efter henvisning fra materialeleverandøren. Selskabet udfører almindeligvis fagentrepriser for hovedentreprenører. Selskabet bruger dog også selv underentreprenører, også til arbejdet med facadeisolering, det være sig som selvstændigt arbejde eller som hjælp til Our House. Underentreprenørens folk arbejder i arbejdstøj fra Our House som reklame for Our House. Our House forsøgte forgæves at blive medlem af Dansk Byggeri i 2009 og prøvede igen i 2010, men også forgæves, hvorefter selskabet i 2011 blev medlem af Kristelig Arbejdsgiverforening. Den 14. december 2011 indgik Our House en tiltrædelsesoverenskomst med 3F og betalte i den forbindelse forbundet kr. til fuld afgørelse af ethvert mellemværende med forbundet. Our House blev først pr. 1. juli 2013 optaget som medlem af Dansk Byggeri. De fremlagte aftaler om varierende ugentlig arbejdstid er alle underskrevet af de deltagende medarbejdere. I hvert fald 2-3 af aftalerne er blevet sendt til 3F s afdeling i København, men Our House har aldrig fået noget svar. Dariusz Matusewski nægtede at skrive under på sit ansættelsesbevis. Lønnen er heri anført til 135 kr. i timen, og det er den løn, han har fået udbetalt. Det er rig-

7 7 tigt, at Dariusz Matusewski og Dawid Kudas har fået deres løn udbetalt kontant. Det var, hvad de ønskede. Det er virksomhedens revisor, der laver lønsedlerne. Medarbejderne afleverer ikke timesedler. Feriepengene blev løbende afregnet kontant, når ferien skulle holdes. Michael Szaleniec udfører som arbejdende byggeleder facadeisolering ligesom de øvrige medarbejdere. Afhængig af omsætningen har Our House haft 8-19 medarbejdere ansat, i vinterperioder kun 4-5 ansatte. Hverken omfanget af de arbejder, virksomheden har udført, eller virksomhedens omsætning modsvarer de 50 ansatte, som klager hævder, har været ansat. Dariusz Matusewski er en dygtig håndværker, men holdt sig meget for sig selv og arbejdede undertiden alene på pladserne. På mødet den 22. juni 2013 siger han gentagne gange til Dawid Kudas, at Our House ikke kan tilbyde ham flere timer. Henrik Winther har tidligere været ansat i Our House, men er nu indehaver af Facadeisolering-as.dk ApS, der med sine ansatte ofte virker som underentreprenør for Our House. Ole Bohn har forklaret, at han er direktør og daglig byggeleder i Our House A/S. Han er ikke medindehaver af selskabet. Arbejdstiden på pladserne er normalt 37 timer om ugen, men der kan forekomme spidsbelastninger, hvor folkene flyttes mellem pladserne. Byggelederne holder styr på medarbejdernes arbejdstid, og folkene afleverer ikke selv arbejdssedler. Facadearbejdet er et sæsonbetonet arbejde, hvor der nedmandes om vinteren. Facadeisolering-as.dk ApS virker som underentreprenør, og deres folk er iført Our Houses arbejdstøj. Han udbetaler folkene deres nettoløn kontant i danske kroner, fordi få af dem har en bankkonto, og fordi de generelt gerne vil have arbejdslønnen kontant. Det er de tre byggeledere, der udarbejder timeregnskabet for de folk, de hver har ledelsen af. Ole Bohn oplyser derefter selskabets revisor om hver af medarbejdernes arbejdstimer. Revisoren udfærdiger på det grundlag lønsedler og betaler feriepenge og skat. Michael Szaleniec har forklaret, at han med små pauser har været ansat i Our House siden august Han fungerer dels som arbejdsleder på pladserne, dels hjælper han virksomheden med sprogvanskeligheder i forhold til de polske medarbejdere, dels deltager han på lige fod med de øvrige medarbejdere ved udførelsen af facadearbejdet. Our House har maksimalt haft ansatte ad gangen. I var der dog færre ansatte. Han får ikke betaling for at skaffe polske bygningsarbejdere til Danmark. Selv arbejder han 37 timer om ugen til en timeløn på 135 kr. brutto. Our House sørger for hans logi. De aftaler om varierende ugentlig arbejdstid, som han har skrevet under på, har ikke haft nogen virkning for hans vedkommende. På nogle pladser har der undertiden været arbejdet med en længere arbejdstid i nogle uger, men han er ikke bekendt med, at medarbejdere har haft mere end 37 timer om ugen i gennemsnit. Han deltog i samtalen optaget på lydfil i sommeren 2013 mellem Dawid Kudas, Slawomir Kus og vidnet. Samtalen fandt sted i en bil uden for en af pladserne. Slawomir Kus, også kaldet Slawek, tilbød Dawid Kudas penge for at have kontrol med Slawomir Kus medarbejdere ansat i Facadeisolering-as.dk ApS. Michael Szaleniec erkender, at han under samtalen sagde, at Dawid Kudas fik 70 kr. i timen. Det var, hvad han dengang regnede med,

8 8 men han har ikke selv udbetalt løn til ham. Dawid Kudas endte i øvrigt med at acceptere Slawomir Kus tilbud, men om det blev til noget, ved han ikke. Parternes hovedsynspunkter Klager har gjort gældende, at der i virksomheden er foregået en bevidst, systematisk og grov omgåelse overenskomsten i form af lange arbejdsdage 6 dage om ugen, der er blevet betalt med en timeløn langt under den overenskomstmæssige mindsteløn og uden nogen betaling for overtid. Der er endvidere ikke indgået gyldige aftaler om varierende ugentlig arbejdstid. Det er ikke dokumenteret, at der har foreligget underentrepriseforhold vedrørende de facadearbejder, som de polske bygningsarbejdere har udført for virksomheden. Klager har endelig anført, at aftalen den 14. december 2011 om indgåelsen af en tiltrædelsesoverenskomst i det højeste angår arbejdspladsen Psykiatrisk Center i Ballerup. Det er ubestridt, at virksomheden har været bundet af overenskomsten i hele den periode, som sagen angår, og at klagers krav under de givne forudsætninger er beregnet i henhold til overenskomstens mindstebetaling. Hertil kommer, at klager som forklaret af Silas Grage dels har nedrundet kravet, dels har bortset fra det store antal polske bygningsarbejdere, der yderligere har været ansat i virksomheden, men som ikke med sikkerhed har kunnet identificeres Indklagede har gjort gældende, at klager med aftalen i forbindelse med indgåelsen af tiltrædelsesoverenskomsten den 14. december 2011 har givet afkald på ethvert efterbetalingskrav forud for dette tidspunkt. Endvidere dokumenterer timeopgørelserne fra Dariusz Matusewski og Dawid Kudas ikke kravet for nogen af de andre 44 medarbejdere, som sagen angår. Heller ikke lydoptagelserne dokumenterer klagers krav. Indklagede har endelig anført, at virksomhedens omsætning er alt for lille i forhold til den betydelige mængde sorte penge, som klager baserer sit krav på. I det hele taget har klager ikke dokumenteret, at medarbejderne har arbejdet mere end gennemsnitligt 37 timer om ugen eller i øvrigt sandsynliggjort noget efterbetalingskrav. Indklagede har endelig anført, at det kan lægges til grund, at en del af medarbejderne slet ikke har været ansat i virksomheden, men hos dennes underentreprenører. Dette gælder i hvert fald for bygningshåndværkerne ansat i Facadeisolering-as.dk ApS. Opmandens begrundelse og resultat Efter bevisførelsen i form af forklaringer, Dariusz Matusewski og Dawid Kudas opgørelse af hver deres faktiske arbejdstid under ansættelsen samt indholdet af de samtaler, hvorfra der er fremlagt lydfiler under sagen, findes det ubetænkeligt at anses det for godtgjort, at medarbejderne i hvert

9 9 fald alt overvejende har haft det betydelige antal ugentlige arbejdstimer, som klager har baseret sin opgørelse på, at medarbejderne alene har fået udbetalt en timeløn som forklaret af Dariusz Matusewski og Dawid Kudas, og at der ikke er sket betaling for overtid. Som sagen foreligger oplyst, kan de fremlagte aftaler om varierende ugentlig arbejdstid endvidere ikke tillægges betydning. Det findes hermed godtgjort, at virksomheden som anført af klager har gjort sig skyldig i en grov, bevidst og systematisk tilsidesættelse af overenskomsten. Allerede fordi aftalen af 14. december 2011 alene findes at angå forholdene på den da omhandlede arbejdsplads, afskærer aftalen ikke i sig selv klager fra som sket at gøre efterbetalingskrav gældende forud for dette tidspunkt. I øvrigt bemærkes, at det nu godtgjorte om virksomhedens grove, bevidste og systematiske tilsidesættelse af overenskomsten findes at medføre, at forbundets eventuelle afkald på yderligere krav i forbindelse med indgåelsen af tiltrædelsesoverenskomsten ikke er bindende for forbundet. For så vidt angår størrelsen af klagers efterbetalingskrav bemærkes, at der kan være usikkerhed forbundet med arbejdstimeopgørelserne for de øvrige medarbejdere som følge af, at klager ved sin opgørelse af kravet alene har baseret sig på oplysningerne om Dariusz Matusewski og Dawid Kudas arbejdsforhold. Navnlig må det herved tages i betragtning, at denne usikkerhed ikke bliver mindre af, at efterbetalingskravet for en stor del af medarbejdernes vedkommende rækker helt tilbage til 2009, ligesom der ikke kan bortses fra, at medarbejdere under deres ansættelse kan have opholdt sig hjemme i Polen i et noget større omfang, end Dariusz Matusewski og Dawid Kudas har gjort det. Klager må slevsagt bære risikoen for denne usikkerhed, og der må derfor foretages en ikke uvæsentlig skønsmæssig reduktion af klagers krav. Endvidere findes det ved den fremlagte erklæring fra Facadeisolering-as.dk ApS godtgjort, at i hvert fald denne underentreprenør har haft ansat nogle af de polske bygningsarbejdere, som klager har medtaget i opgørelsen af efterbetalingskravet. På denne baggrund findes klagers påståede efterbetalingskrav skønsmæssigt at måtte nedsættes med i alt 10 mio. kr. til ,89 kr. Beløbet tillægges procesrente fra den 1. januar Herefter bestemmes: Indklagede, Our House A/S, skal inden 14 dage til klager, Fagligt Fælles Forbund, betale ,89 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 1. januar 2014.

10 Hver part bærer egne omkostninger og skal betale halvdelen af opmandens honorar mv. 10 Poul Sørensen

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 26. juni 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 26. juni 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0058, afsagt den 12. juli 2013 Fagligt Fælles Forbund (konsulent Claus von Elling) mod Dansk Byggeri for Værum Byg & Montage ApS, Galten (konsulent Erling Olsen) Uoverensstemmelsen

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS Kendelse I faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Mod Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS Mellem klageren, Fagligt Fælles Forbund, og indklagede, Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS, er der opstået

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012.

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0143 Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Strøm Hansen A/S v/ TEKNIQ (konsulent Bent Lindgren) Uoverensstemmelsen angår, om klagers medlem

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0200): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket, René Bay Lodahl, Frank Lindholm og Per René Nielsen, på byggepladsen Vitus Bering i Horsens (Opmåler Jens A. Knudsen)

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden har betalt sine polske ansatte i henhold til Maleroverenskomsten.

Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden har betalt sine polske ansatte i henhold til Maleroverenskomsten. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0131, afsagt den 8. november 2014 Malerforbundet (faglig konsulent Jesper Carl) mod Danske Malermestre for Malersvendene ApS (advokat Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for 17 murersvende v/ tillidsrepræsentant Thomas Vilhelmsen (faglig sekretær Henrik Blaabjerg) mod Dansk Byggeri for Murbo A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation for Carl Christensen & C0. A/S (konsulent Bent Lindgren) afsagt den 2. august 2010

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Kendelse af 27. april 2017 om realiteten i faglig voldgiftssag FV :

Kendelse af 27. april 2017 om realiteten i faglig voldgiftssag FV : Kendelse af 27. april 2017 om realiteten i faglig voldgiftssag FV2016.0191: 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) (faglig sekretær Elo Hansen) mod Dansk Byggeri for Cinterex DK ApS under

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE ------=--- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE afsagt aftvistighedsnævnet den 20. september 2017 i sag 26.2017 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B under tvangsopløsning I sagens be

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murerarbejdsmand Flemming Guldberg (faglig sekretær Jan Madsen) mod Dansk Byggeri for FME Entreprise A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A mod DI-Organisation for erhvervslivet for Skare Meat Packers K/S Tvisten Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

NÆVNENES Hus

NÆVNENES Hus ct"b ------ ----- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE af sagt af Tvistighedsnævnet den 20. september 20 I 7 i sag 27.2017 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B under tvangsopløsning I

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten,

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten, Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0221 Malerforbundet i Danmark (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Danske Malermestre for Malermester Lakner ApS (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

Kendelse af 29. december 2016 i faglig voldgift FV : Fagligt Fælles Forbund for A (forhandlingssekretær Johnny Frimann Storm) mod

Kendelse af 29. december 2016 i faglig voldgift FV : Fagligt Fælles Forbund for A (forhandlingssekretær Johnny Frimann Storm) mod Kendelse af 29. december 2016 i faglig voldgift FV2016.0129: Fagligt Fælles Forbund for A (forhandlingssekretær Johnny Frimann Storm) mod Dansk Byggeri for V. Lauridsen Totalbyg ApS CVR-nr. 71284328 (chefkonsulent

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0078)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0078) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0078) Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Ivan Bak) mod Dansk Byggeri for CRH A/S Betonelement, Hobro (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for Henning Møllegaard m.fl. (opmåler Carlo Hermansen) mod Dansk Byggeri for LM Huse A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.181. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Graff Kristensen A/S

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.181. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Graff Kristensen A/S Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.181 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Graff Kristensen A/S (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører i det væsentlige

Læs mere

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2012.0035 HK Privat (advokat Maria Rasmussen) mod Bilfærgernes Rederiforening for Mols Linien A/S (advokat Anne Louise Wulff) Uoverensstemmelsen angår, om en afdelingsleder

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (advokat Mette Klingsten) 2 1.

Læs mere

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr.

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2017.0051 Lederne for A (advokat Niels Nehrkorn) mod DI Overenskomst II for Q8 Danmark A/S (advokat Anders Toft Hansen) Uoverensstemmelsen angår, om A i henhold til Lederaftalens

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Kendelse i faglig voldgiftssag FV CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse i faglig voldgiftssag FV CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse i faglig voldgiftssag FV 2017.0066 CO-industri Dansk Metal A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod Dansk Bilbrancheråd Cecils Auto ApS (advokat Johanne Berner Hansen) Uoverensstemmelsen Sagen angår

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/di for Brande Buslinier ApS (Jesper Hollegaard) Afsagt den 4. december

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Tilkendegivelse Meddelt den 11. august 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe for fællestillidsrepræsentant A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening

Læs mere

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant.

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2011.0016 Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/ DI ( for Tivoli A/S (advokat Morten Eisensee) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse af 6. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0146: Fagligt Fælles Forbund, 3F for A og B (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod

Kendelse af 6. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0146: Fagligt Fælles Forbund, 3F for A og B (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Kendelse af 6. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0146: Fagligt Fælles Forbund, 3F for A og B (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for Aalsrode Tømrerfirma A/S, CVR.nr. 13014078

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) 3F Transport, Logistik & Byg i Århus for murersjakkene på byggepladsen Egmont Højskole Hou (faglig sekretær Morten Petersen) mod Dansk Byggeri for Celco Murer-

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg-

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg- Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 20. august 2008 Fagligt Fælles Forbund (faglig sekretær Leif Ruhe) mod Dansk Byggeri for HOK Thisted A/S, Thisted (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0082 HK/Privat for Michael Løjmand Boldt, Mette Byrsting Hansen, Hanne Rosa Bertram, Joan Bang Helle Gosvig, Helle Hornskov, Tove Hougaard Nielsen, Hanne Gudrun

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. april 2011 i faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet mod DI Overenskomst I ved DI for Københavns Lufthavne A/S 2 Der er i denne sag opstået tvist mellem

Læs mere

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV : Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV : Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0218: Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) for JN Data A/S (advokat Jakob Cohr Arffmann)

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0174

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0174 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0174 CO industri Dansk Metal syv medlemmer af dette bund (juridisk konsulent Azad Cakmak) mod DI Overenskomst 1 v/ DI TDC A/S (advokat Annette Fæster Petersen)

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Uoverensstemmelsen angik, i hvilket omfang der kan træffes skriftlig

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) BUPL for A (advokat Peter Breum) mod Ringsted Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen angår afskedigelsen af en

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFT Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Told- og Skattestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

Kendelse af 19. december 2016 i afskedigelsesnævnssag FV : FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Peter Nisbeth)

Kendelse af 19. december 2016 i afskedigelsesnævnssag FV : FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Peter Nisbeth) Kendelse af 19. december 2016 i afskedigelsesnævnssag FV2016.0119: FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Peter Nisbeth) mod Odder Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) 2 1. Uoverensstemmelsen

Læs mere

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014 DOM Afsagt den 23. juli 2015 i sag nr. BS C1-1755/2014: Fagligt Fælles Forbund 3F s.m.f. A mod X Entreprenør & Maskinstation v/b Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3.

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift:

Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift: Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift: Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark for Svenden Stefan Balzerek (Christian Dyrberg) mod Dansk Byggeri for Adecco A/S

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 6. oktober 2008 i faglig voldgiftssag: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Cisco Partnere ApS under konkurs (afdelingschef Thorsten

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

Tilkendegivelse. Som opmand i den faglige voldgiftssag FV2010.0147: DI Overenskomst 1 v/ DI. for. LM Glasfiber A/S, Kolding

Tilkendegivelse. Som opmand i den faglige voldgiftssag FV2010.0147: DI Overenskomst 1 v/ DI. for. LM Glasfiber A/S, Kolding Tilkendegivelse Som opmand i den faglige voldgiftssag FV2010.0147: DI Overenskomst 1 v/ DI LM Glasfiber A/S, Kolding (chefkonsulent, advokat Annette Fæster Petersen) mod CO industri Dansk Metal og 3F 43

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Langvaddam Distribution ApS (advokatfuldmægtig

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) for A (advokat Maria Muñiz Auken) mod Vejen Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Afskedigelsenævnssag BUPL. for A. mod. Tårnby Kommune

Protokollat. med tilkendegivelse. Afskedigelsenævnssag BUPL. for A. mod. Tårnby Kommune 1 Protokollat med tilkendegivelse i Afskedigelsenævnssag FV 2013.0152 BUPL for A (advokat Maria Muñiz Auken) mod Tårnby Kommune (advokat Sabine Buhl Lauborg) 2 1. Indledning Den 29. marts 2012 blev A opsagt

Læs mere

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011 Opmandskendelse i faglig voldgift (FV 2011.0002) Dansk Metal mod Tokheim Scandinavia A/S Afsagt den 5. maj 2011 1. Tvisten og dens behandling Uoverensstemmelsen vedrører et krav om betaling af fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson

Læs mere

Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod

Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri for Ambercon A/S (juridisk konsulent Lise Bernth) 2 1. Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): HK/Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Lowe Friends A/S (advokat Katja Brandt) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere