PROJEKT KLIMA OG VARME. TEKNOLOGI B OG FYSIK A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKT KLIMA OG VARME. TEKNOLOGI B OG FYSIK A"

Transkript

1 TEKNOLOGI RAPPORT PROJEKT KLIMA OG VARME. TEKNOLOGI B OG FYSIK A Kl. 1.1 Roskilde HTX Regitze, Lene & Jesper

2 Indholdsfortegnelse Problemformulering.(Lene)... 4 Årsager til den globale opvarmning(regitze)... 5 Fossile brændstoffer... 5 Permafrosten... 5 Konsekvenser(Lene)... 6 Ideer til løsningsforslag.(lene)... 7 biobrændstoffer... 7 Grønne tage Halm som isolering til tage Produkterne... 9 Målekassen.(Jesper)... 9 Vi fremstillede vores isoleringsevne målingskasse af følgende materialer:... 9 Følgende værktøjer blev brugt til fremstilling af kassen:... 9 Kassen er bygget ud fra følgende arbejdstegninger:...10 følgende fremgangsmåde blev brugt til fremstilling af kasse:...10 Tagkonstruktion(Regitze)...11 Materialeliste:...11 Arbejdstegning:...12 Udvikling...12 Målinger:(Jesper)...13 Konklusion...15 Produkt vurdering(jesper)...15 Integrering af halm isolering i samfundet.(jesper)...15 Fakta om halm som isolering(regitze)...16 Hvad er halm isolering?...16 Hvilke fordele og ulemper har halm som isolering?...16 Hvor kan halm bruges som isolering?...16 Isolerings evne...17 Miljø...17 Tilsætning af kemikalier...17 Indeklima...17 Hvilke ulemper er der ved alternativ isolering?...17 Side 2

3 Holdbarhed...18 Bedst for miljøet...18 Isoleringsevnen er god nok...18 English summery(lene)...18 Konklusion(Lene)...19 Evaluering(Lene og Jesper)...19 Kilder:(Lene)...20 Forside: Jesper Indholdsfortegnelse: Lene Sat sammen og layout: Lene Side 3

4 Problemformulering. Halm som isolering til tage. Hvad er årsagerne til den globale opvarmning, konsekvenserne her af og kan der peges på en teknologisk løsning af problemet? Vi har valgt halm som isolering til tage som en mulig løsning på problemet, da vi ønsker at arbejde med noget anderledes som med mindre energi kan isoler huse. Vi ønsker at undersøge følgende om halm som isolering til tage: Hvorfor er det en mulig løsning? Hvordan bygger man dem? Isolere det lige så godt som andre isolerings former fx rockwool? Fordele og ulemper ved halm som isolering til tage. Side 4

5 Årsager til den globale opvarmning Fossile brændstoffer En stor del af den globale opvarmning skabes på grund af afbrænding af fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas. Afbrændingen danner CO2 som er en såkaldt drivhusgas. Drivhusgasserne holder på varmen, fordi den infrarøde stråling fra solen, der reflekteres fra jorden, ikke kan forsvinde tilbage ud i rummet på grund af drivhusgasserne. Den infrarøde stråling bliver derfor i vores atmosfære, og opvarmer atmosfæren og jorden. Dette er et problem, fordi det skaber en stigende temperatur på hele jorden, deraf navnet global opvarmning. De fossile brændstoffer har bundet CO2 en over millioner af år, men når vi brænder dem af på så kort tid, kan kredsløbet ikke fungere, og CO2 en kommer ud i atmosfæren som drivhusgasser i store mængder. Som eksempler fra hverdagen kan nævnes: Når vi skal varme vores huse op om vinteren, får de fleste af os strøm og varme fra kraftvarmeværkerne, som laver energien ved at brænde fossile brændstoffer af. De fleste kraftvarmeværker i Danmark afbrænder kul. Når vi skal tænde lys, se fjernsyn, varme mad i en mikrobølgeovn, bruge computeren og en hel masse andet, skal vi bruge strøm fra stikkontakten. Denne strøm får vi ligeledes fra kraftvarmeværkerne, som afbrænder de fossile brændstoffer for at producere den energi i form af varme og el, som vi skal bruge. De fleste af vores transportmuligheder bidrager ligeledes til CO2 udledningen. Biler, busser, færger, fly og tog. Alle anvender brændstof, der er fremstillet af fossile brændstoffer, primært olie. Permafrosten Klimaet er som nævnt ovenfor begyndt at blive varmere den globale opvarmning - og det resulterer bl.a. i, at permafrosten i Sibirien smelter. I permafrosten er der en masse lufthuller. Disse lufthuller er fyldt med metan CH3 som er en drivhusgas, der er langt farligere for klimaet end kuldioxid. Der findes mange tabeller med forskellige tal for, hvor meget værre metan er i forhold til kuldioxid. En af tabellerne siger, at metan er 21 gange så slem en drivhusgas som kuldioxid. Side 5

6 Konsekvenser Hvis den globale opvarmning fortsætter, må man forvente flere alvorlige konsekvenser, såsom flere ekstreme tilfælde af tørke, oversvømmelser, storme og voldsom nedbør. Det kan også indebære ændrede temperaturer på jorden, som også kan medføre at isen på polerne smelter. En særlig alvorlig konsekvens er en ændring af temperaturen i havoverfladen i Stillehavet, som kan ændre klimaforholdene i hele det tropiske bælte rundt om jorden. Livet i og omkring havet overalt på jorden er truet af varmere have, større tilførsel af ferskvand og øget tilskud af kuldioxid til havvandet. Da disse ting alle har betydning for bl.a. vandets temperatur, surhedsgrad og saltindhold, kan det medføre, at mange fiskeracer uddør eller ændrer deres udbredelsesområder. Dette kan betyde, at små samfund, der tidligere har levet af havets fisk og anden population, kan få svært ved at overleve. Det kan også få meget store konsekvenser for koralrevene, der ikke har nogen mulighed for at flytte sig. Mange af dem vil derfor uddø, og de vil tage mange sjældne fiskeracer med sig, da de kun kan leve i koralrevene. De varmere have og den smeltende is kan også medføre store konsekvenser for små øsamfund, der ligger tæt på havoverfladen, da de kan risikere fuldstændigt at forsvinde. Også på land vil der være mange alvorlige konsekvenser, som i værste tilfælde kan ende ud i, at det meste af klodens befolkning uddør. Naturen er allerede godt i gang med at tilpasse sig til den højere temperatur ved at både dyr og planter flytter deres udbredelsesområder, og i visse tilfælde forrykker deres vækstsæsoner og forplantningstidspunkter. Dog er det ikke alle planter og dyr, der kan følge med og det vil forårsage, at mange plante- og dyreracer vil uddø. Global opvarmning kan også medføre, at mange samfund vil lide af vandmangel, da en ændret fordeling af nedbøren, tørke og oversvømmelser vil kunne få store negative konsekvenser, specielt for de fattige lande i Afrika, Asien og sydamerika. Det bliver sværere og sværere at finde ferskvand, også selv om nedbørsraten på jorden generelt vil stige. Dette risikerer at skabe mange millioner af klimaflygtninge, som det vil blive svært at finde plads til i resten af verden. Dette kan udløse krige på grund af konkurrence om naturressourcer og mad. Side 6

7 Ideer til løsningsforslag. Det første vi gjorder efter at have læst opgave oplæget, var at brainstorme, så vi kunne få nogle ideer til et løsningsforslag. Her er nogle af de ting vi kom frem til: Bruge flere biobrændstoffer i stedet for fossile brændstoffer. Bedre og mindre energi krævende isolering af huse. Grønne tage. Vind energi Vand energi Sol energi Jordvarme biobrændstoffer Den idé vi først valgte at arbejde videre med var biobrændstoffer, vi ville se hvilket biobrændsler der indeholder mest energi, vores resultater ville vi så bruge til at finde det bedste alternativ til kul, naturgas og olie. Nogle af de ting vi ville prøve at brænde af var halm, træ/træpiller, avispapir, korn, blade og nødder. Vi ville bruge et kaloriemeter, med termometer og tilførsel af ren ilt, til at måle hvor meget energi du får ud af de forskellige materialer afgiver ved afbrænding (deres latente energi), derefter ville vi stille dem op efter hvilke materialer der afgiver mest energi når de bliver afbrændt. Vi kunne så ved at gøre det samme med et stykke kul finde ud af hvilket af vores 6 stoffer der ville være det bedste alternativ. Vi kunne dog ikke få lov til at bruge denne ide, da det værksted vi skulle bruge ikke var åbent, så vi gik tilbage til vores liste for at finde en ny ide. Grønne tage. Vi valgt at gå videre med grønne tage, da det virkede som en god og sjov løsning på problemet, der samtidig giver os et mere grønt by liv, og da grønne tage også laver fotosyntese ville de ikke bare være CO 2 neutrale, men ville kunne formindske CO 2 i verden. Vi ville bygge en lille kasse, som vi ville bruge til at finde ud af hvor meget græs enlig isolere, det ville vi gøre ved hjælp af et varmt lod, græs og noget halm. Vi ville starte med at se hvor godt Side 7

8 kassen kunne isoler, hvis vi kun brugte halm i siderne og ikke noget i toppen, derefter ville vi gøre det igen, men denne gang med græs ovenpå. Vi har valgt at lave forsøget med halm i siderne for at gøre det så CO 2 neutralt som overhoved muligt. Vi ville så bruge målingerne til at se om det kan betale sig, at bruge græs som isolering. Dertil ville vi også bygge et lille udsnit af et tag i realistisk målestoksforhold, som vi kunne bruge til at illustrere og forklare, hvordan det ville se ud i virkeligheden. Denne ide blev vi rådet af værkstedslærerne til at gøre simplificere da de ikke mente at vi havde tid til både at bygge produkterne og derefter lave målingerne. Så vi valgte at i stedet for at finde på noget helt nyt, byttede vi bare græsset ud med halm, da det ville være nemmere at håndtere og ikke krævede at vi lagde 20cm jord på taget først. Halm som isolering til tage. Halm er ikke en helt lige så sjov- og god løsning på CO 2 problematikken som græs er, men det er en CO 2 neutral måde at isolere huse på, da den CO 2 der er i halm er blevet bundet i nyere tid, så det er stadig en del af økosystemet. Den enorme energi der bliver brugt til at fremstille rockwool er ikke CO 2 neutral da det er fra planter som levede for millioner af år side. Produktet er lidt det sammen som før dog kun små ændringer. Vi fremstillede en kasse som skulle bruges til at sammenligne halms isolerings evnen med rockwools, for at gøre dette blev vi nød til at bygge en lille kasse mere til at putte inden i, så man havde et sted at gøre af det varme lod og for at undgå eventuel brænd da vi ikke havde brugt brandhæmmende midler på halmen og halm antændes ved relativt lave temperaturer denne kasse byggede vi af hønsenet så den ikke ville isolere og der med give os forkerte resultater. Side 8

9 Produkterne Målekassen. Vi fremstillede vores isoleringsevne målingskasse af følgende materialer: 1 stk. 15mm birkekrydsfinersplade 64x97cm inkl. Skæretillæg 1 stk. 100mm flamingoplade 30x30cm 1 stk. 100mm rockwool 40x60cm 1 stk. 100mm halm 40x60cm Ca. 30 stk. søm til en sømpistol 1 stk. hønsenet 50x10cm inkl. buggetillæg 1 stk. øsken eller krog til loddet 1 stk. 15mm birkekrydsfinersplade 10x10cm Følgende værktøjer blev brugt til fremstilling af kassen: 1 stk. stationær rundsav 1 stk. sømpistol inkl. kompressor 1stk. plade saks (til at klippe hønsenettet) 1 stk. blyant 1 stk. tommestok 1 stk. boremaskine 1 stk. 5mm bor 1 stk. 12mm bor Side 9

10 Kassen er bygget ud fra følgende arbejdstegninger: Set fra siden Set oppe fra følgende fremgangsmåde blev brugt til fremstilling af kasse: 1. Der tegnes op på den store krydsfinersplade hvor den skal skæres til, der skal i alt blive 6 plade stykker 4 sidder en top og en bund de to af siderne skal have målene 30cmx33cm, de to andre sider skal have målene 30x30cm og bunden og toppen skal have målene 33x33cm. 2. Nu skæres pladen til samtidig med der skæres en lille stump på 10x10 cm af samme type finer 3. Kassen samles nu med sømpistol på følgende måde en af siderne med målene 33x30 cm sættes oven på bunden der har målene 33x33cm nu vendes den side der har længden 33cm ned modbunden og der sømmes op i gennem bunden 4. Derefter sættes en 30x30cm sidde så den ene 30 side vender mod bunden og den anden vender mod den anden side. Denne side skal sidde på indersiden af de to andre sidder den sømmes nu fast. 5. De to sidste sidder monteres så de to sidder der er overfor hinanden er ens og er ens monteret husk at låget ikke skal sømmes fast! 6. Flamingopladen skæres til den skal have målene 30x30cm 7. Den placeres nu nede i bunden af kassen 8. Hønsenettet klippes til på målene 10x50cm 9. Nu bukkes det så det danner en firkantet cylinder med sidelængden 10x10cm 10. Hønsenettet monteres nu i midten af flamingoen i midten af kassen dette gøres ved forsigtigt at mase de spidse ender af hønsenettet ned i flamingoen. 11. Nu monteres krogen midt i det lille 10x10cm låg og låget placeres oven på hønsenettet Side 10

11 12. Der bores nu et hul i en af siderne midt for først bores der med 5mm bordet helt igennem 13. Derefter bores der ca. halvt igennem samme hul med 12 bordet 14. Nu er kassen klar til at blive isoleret og klar til brug Tagkonstruktion Materialeliste: 1 eternitplade 1 europalle 2 spær 4 vinkler 4 lægder Hønsenet 6 stk. 0,75 cm skruer 48 stk. 0,55 cm skruer 20 hæfteklammer Side 11

12 Arbejdstegning: Udvikling Vi startede med, at sætte spærene fast på europallen med de 4 vinkler. Da tagkonstruktionen skulle være i rigtigt målestoksforhold, skulle der være en meter mellem spærene. En europalle er 120 cm lang, så hvert spær blev sat 10 cm inde på pallen. I hver vinkel satte vi 4 skruer ned i pallen og 4 skruer ind i spæret. Til dette brugte vi 0,55 mm skruer. Spærene var lavet så det øverste bræt var 20 cm højt (så isolering som der skulle i). Vi lagde hønsenet mellem spærene. Fra det øverste af det øverste bræt på det ene spær, og ned til bunden af det øverste bræt, og vider over til det næste spær og op til det øverste at det øverste bræt. Hønse nettet satte vi fast med hæfteklammer. Her efter satte vi en lægte på undersiden af spærene til at støtte hønsenettet. Lægten lagde vi i midten, hvorefter vi satte den fast med 4 stk. 0,55 cm skruer. Vi begyndte, at sætte hønsenet mellem spærene fra det øverste af det øverste bræt på det ene spær til det øverste af det øverste bræt på det andet spær, så der dannes et hulrum af hønsenet. Dette hulrum fylder vi med løst halm. Nu lægger vi lidt mere hønsenet over, og fylder op med løst halm. Sådan fortsætter vi til vi har lagt løst halm over det hele mellem spærene. Herefter satte vi en lægte i bunden af spærene, en lægte 1,38 m højre oppe (der hvor toppe af eternitpladen kommer til at være) og en lægte i midten. Dette gjorde vi på grund af reglen om at de store plader skal sættes fast i toppen, bunden og på midten. Disse lægder er også sat fast med 0,55 cm skruer. Side 12

13 Vi målte af på eternitpladen, og satte krydser, der hvor hullerne til skruerne skulle bores. Vi satte kryds i den næst yderste top på hver side. Vi satte krydserne, så de passede med lægderne, altså en i hver side i toppen, bunden og midten. Så borede vi hullerne i eternitpladen, og satte den fast på spærene med 6 stk. 0,75 cm skruer. Målinger: Målingerne blev taget ved hjælp af et apparat kaldt en datalogger den fungere sådan at man kobler fx et termometer til den og så sætter man strøm på og kobler den til sin pc med et stykke speciel software på. Dataloggeren måler så konstant temperaturen for enden af det tilsluttede termometer og den sender så disse data videre til pc en hvor pc en så logger data en og tegner en kurve over temperaturændringerne. Vi placerede termometerede i det der tilegnede hul i vores isoleringsevnemålingskasse, da det var på plads og vi havde fyldt halm i kassen var vi klar til at begynde vores forsøg, vi kogte loddet og hængte derefter det gloende hede lod i krogen i det lille låg som vi så placerede på dets plads. Kassen blev herefter foret med noget ekstra halm så loddet var isoleret med de 10cm hele vejen rundet som vi havde tiltænkt nu klarede dataloggeren målingerne desværre måtte vi sande at vores kasse var alt for godt isoleret i forhold til vores tidshorisont så vi var tvunget til at afslutte første måling efter omtrent 11500sekunder under normale omstændigheder ville en hel kurve være at foretrække men disse målinger giver nu et meget godt billede alligevel Side 13

14 Kurve for hvor godt halm holder på varmen fra et 1kg 100 C jern lod Vores anden måling var med rockwool i stedet for halm for vi skulle have noget at sammenligne vores første måling med denne måling blev taget på præcis samme måde men desværre måtte vi stoppe dette forsøg meget tidligere end det første dette skyldes at vi ikke havde mere tid (eller at Jesper ikke turde lade sin pc stå på skolen om natten) Kurve for hvor godt Rockwool holder på varmen fra et 1kg 100 C jern lod Side 14

15 Konklusion Godt nok har vi ikke fået en hel kurve, da vores kasse var for god isoleret. Men det ses tydeligt, at rockwool er bedre til at holde på varmen end halm. Vi tror dog stadig, at man kan opnå næsten lige så gode resultater med halm som med rockwool, det kræver bare en bedre forarbejdning først, samt det skal presses, så det har den maximale isolerings evne. Måske kunne man lave halmgranulat, ligesom man laver papirgranulat og den vej igennem opnå en bedre isolerings evne. Eller måske kunne det ændre noget, hvis man simpelt hen brugte mere halm. Vi kan konkludere, at der stadig er mange muligheder, der ikke er udforsket endnu, før man kan sige, at rockwool er bedst, men ja i denne test vinder rockwool. Produkt vurdering Vi er selv godt tilfredse med produktets kosmetiske udseende, og den håndværksmæssige udførelse var også nydeligt, vores to produkter fungerede bestemt også tilfredsstillende, vi vil endda påstå at vores lille målekasse fungerede bedre end forventet. Vores målinger har selvfølgelig en begrænset troværdighed de vi kun udførte forsøget en gang for hver af de to isoleringsformer, dog mener vi at det giver et ret godt billede af de to materialers isolerings evner. Vi har ikke selv kunne finde nogle gode eller dårlige ting ved vores produkt, der er dog plads til enkelte forbedringer så som vi kunne have lavet brandsikring, dampspær, og eventuelt have sat en gipsplade på indersiden af vores tagkonstruktion. Integrering af halm isolering i samfundet. Det hjælper jo fedt, at man opfinder en ny isoleringsform, og man så ikke benytter den, fordi den er mere besværlig at bruge, og fordi man har brugt den anden isoleringsform, (isolering med rockwool og glasuld) så længe som man har. Så hvordan får man tømrende til at bruge halm i stedet for rockwool og eller glasuld? Man kunne fx brug det samme princip, som det man bruger i rockwool og glasuld, nemlig at man laver det i såkaldte batts. (det er nogle firkantede stykker, der er lette, at håndtere, og som har nogle faste mål ca. 60x90cm, de er ca. 10cm tykke) På denne måde bliver de nemme og hurtige, at anvende, og samtidig bliver de nemmere at transportere. Der udover kunne man give en økonomisk gulerod, til dem der vælger den alternative halm-isolering frem for en almindelig isolering med rockwool eller glasuld. Dette kan man gøre, fordi halmisoleringen ikke kræver lige så meget energi, at fremstille da det rent faktisk er et restprodukt fra landbruget. Ikke nok med det ikke kræver så meget energi at fremstille som rockwool og glasuld, i stedet for at udlede kuldioxid til atmosfæren, og forværre drivhuseffekten, optager den halmen jo rent faktisk kulstof fra luften og bruger kulstoffet til, at opbygge stivelse så den kan blive større. En anden måde man kunne integrere halm i samfundet på var, som hulmurs isolering i stedet for polystyren kugler. (de små hvide nogen, som også er i sækkestole) Dette kunne man måske gøre ved at bearbejde halmen, til nogle mindre stykker. Dette tjener til det formål at man så kan blæse halmen ind i en hulmur. Udover det gør det nemmere at blæse det ind så har det også en anden Side 15

16 fordel, nemlig at der kommer en større overflade dvs. mere stillestående luft, og da det er den stille stående luft der isolere så er dette jo godt. Fakta om halm som isolering Hvad er halm isolering? Halm bruges som isolering i de såkaldte halmhuse. Du må kun bygge et hus med halm som isolering, hvis du har søgt dispensation hos kommunen. Halmhuse har været kendt i USA i cirka 100 år, men i Danmark er de ikke særligt almindelige. Det første danske halmhus først blev bygget i Hvilke fordele og ulemper har halm som isolering? Det er svært at sige noget generelt om, hvor godt halm isolerer. Det er svært at måle i praksis, da der ikke er tale om noget standardiseret produkt. Halmballer kan være ret forskellige, og er dermed ikke målbare som en isoleringsbats. Halmballer er produceret meget miljøvenligt. Der er tale om en meget bæredygtig produktion, da halmen er et biprodukt ved produktionen af korn (rug og hvede) i landbruget. Der tilsættes normalt ikke nogen tilsætningsstoffer til halmballerne, bortset fra den snor, der binder dem sammen. Halms brandsikkerhed er ikke undersøgt, men halm må formodes at være et ret brændbart materiale. Halm må derfor kun bruges, hvis den indbygges i en brandsikker konstruktion, f.eks. med et 40 mm lag lerpuds på begge sider. Hvis halmen er eller bliver fugtig, er der stor risiko for angreb af svampe, insekt og råd, som hurtigt vil nedbryde halmen. Hvor kan halm bruges som isolering? Halm bruges stort set kun som isolering i såkaldte halmhuse. Væggene i et halmhus er lavet af halmballer, der er stablet oven på hinanden og bundet sammen. Væggen er som regel bygget op omkring et bærende træskelet. Det er nærmest tale om en slags bindingsværk isoleret med halm. Det er bedst at bruge halmballer af rug eller hvede, der har så lange strå som muligt. Det giver mere solide halmballer. På hver side af halmballerne er der normalt et pudslag af kalk eller mørtel, som indkapsler halmen, så konstruktionen bliver brandsikker. Desuden fungerer det udvendige pudslag som en Side 16

17 regnskærm, der beskytter mod fugt udefra. Halmhuse har som regel også et stort tagudhæng, som beskytter facaden mod slagregn mm. Det er også meget vigtigt, at halmen ikke er fugtig, når den bygges ind i huset. Halm, der skal bruges til isolering, må ikke udsættes for regn fra den, bliver høstet, og til den presses til halmballer. Halmballerne bør desuden have haft mulighed for at tørre i et år på et sted med god luftcirkulation. Fugtig halm skaber grobund for diverse mikroorganismer og svampe i halmvæggen, som vil nedbryde halmen. Halmballerne skal bindes forsvarligt sammen, så man undgår, at de synker sammen. Ellers kan der opstå revner i pudsen eller områder, hvor kulden kan trænge ind (kuldebroer). Isolerings evne For halm er varmeledningsevnen ikke testet, da det er svært at gøre i praksis, da der ikke er tale om et standardiseret produkt. Halmballer kan være ret forskellige. Miljø Produktionen af alternativ isolering som papir, træfiber og halm er mere miljøvenlig end produktionen af mineraluld, da der bruges væsentlig mindre energi til produktionen. Hør bruger dog cirka lige så meget energi til produktionen som mineraluld. Også når det gælder bortskaffelse af byggeaffaldet, er de alternative produkter væsentligt mere miljøvenlige. De kan nemlig brændes eller i nogen tilfælde genbruges. Mens mineraluld skal deponeres. Tilsætning af kemikalier Perlite, halm og træfiberisolering er normalt ikke tilsat kemikalier. Indeklima Der er ingen undersøgelser, der dokumenterer, at alternativ isolering giver et bedre indeklima. Men i teorien er det dog muligt at opnå et bedre indeklima ved at anvende alternativ isolering, fordi disse materialer gør, at huset bedre kan "ånde". Det vil sige, at de mere diffusionsåbne materialer lader fugten slippe ud af huset. Hvilke ulemper er der ved alternativ isolering? Alternativ isolering har også en række ulemper sammenlignet med traditionelle isoleringsprodukter. Alternativ isolering er som regel mindre brandsikker. Gælder ikke perlite. Er biologisk nedbrydelig og holder derfor ikke så længe. Gælder ikke perlite. Er mere modtagelig for fugt og svampe. Gælder ikke perlite. Side 17

18 Er anderledes at arbejde med end de velkendte isoleringsprodukter, hvilket kan give problemer med udførelsen af arbejdet. Holdbarhed Alternative isoleringsmaterialer af papir, træ, halm og hør er organiske materialer, som med tiden vil blive nedbrudt. Disse materialer har derfor normalt en kortere levetid end uorganisk isolering som mineraluld og polystyren. Nogle alternative produkter er dog tilsat stoffer, som gør deres holdbarhed længere. Bedst for miljøet Halm og træfiberisolering er bedst ud fra et miljøsynspunkt - i hvert fald når man ser på selve produktionen af isoleringen. De er meget bæredygtige, da der er tale om biprodukter fra henholdsvis landbrug og skovbrug. Halm og træfiber bliver normalt ikke tilsat kemikalier. Af samme grund har disse produkter den ulempe, at de er mindre brandsikre og mere modtagelige for svampeangreb. Isoleringsevnen er god nok Hvad angår isolerings evnen, er de fleste alternative produkter fuldt på højde med almindelig mineraluld, hvis man er omhyggelig, når de bygges ind. Det er vigtigt at følge producentens anvisninger og dermed tage højde for, at nogle af produkterne har andre egenskaber end mineraluld. For eksempel synker papiruld sammen, så der skal lægges et ekstra lag for at opnå den ønskede isolerings evne. English summery We have been working on a project about finding a way to reduce CO 2 emissions. The problem is: What are the reasons for global warming, the consequences here of and can we point out a technical solution to the problem? Our primary idea for a solution is substituting rock wool with another material as isolation material for roofs. We wanted to investigate grass as a possibility, but changed our minds, as grass demands a thick layer of dirt to keep the grass from drying out, and it would be very heavy and demand a very strong building construction. Instead we chose straw as the substitute material, and we investigated how well it worked as isolation material compared to rock wool. First we had some discussion about our solutions, and we wrote a project description in order to agree on the precise task, what to build and how to do it. We also made a list of materials to be used. Side 18

19 Then we started to focus on how to build our product. We build the product in one of the schools workshops. It went well, and already on the second day, we started doing our tests of the isolation ability of the straw compared to rock wool. Then we got on to writing the report. We had a display in school, where we presented our project and explained how and why it could help reducing co2 emission. At the display we had a big poster to draw attention to us as well as our model of a roof with straw isolation. We are very satisfied with our project and the product, but next time we will probably plan our work a lot better. Our cooperation and coordination within the team and the communication between team members could have been better, but we learned how to use the school workshops and how to display a project we have been working on for some time and we learned a lot about working together as a group. Konklusion Vi kan konkludere at rockwool isolere bedre end halm, hvis man bruger de samme mængder, halm kan dog bruges hvis man bygger murerne tykkere så der er plads til mere isolering. Halm som isolering kan reducere CO 2 udslippet, da det ikke kræver anden energi end det fra solen, der for kornet til at gro, og den energi der skal til for at for høstet kornet, denne energi kan dog komme fra bioethanol. Halm huse/huse med halm som isolering er en realitet, og har været bygget i mange år. Vi tror at, hvis man forsker lidt i at gøre isolering med halm mere effektiv, ville det være et fremragende alternativ til rockwool. Evaluering Overordnet er vores samarbejde gået meget godt, selvom der var lidt knas i starten. Det er gået op for os hvor SUPER vigtigt det er at disponere sin tid ordentligt og, at gøre det allerede fra starten, da vi har siddet og lavet en hel masse lige i sidste sekund. Nogle andre ting vi også skal have kigget mere på næste gang er: bedre anvendelse af kilder og bedre anvendelse af modeller og hypoteser. Vores produktudvikling gik super, og vi blev hurtigt færdige. Da vi skulle til at fremstille produktet valgte vi at opdele arbejdet så vi alle havde noget at lave hele tiden, da vi var færdige med selve fremstillingen af produktet, var vi alle sammen med til at lave målingerne. Faniseringen gik godt og vi fik dokumenteret og præsenteret om vores produkt, og fik anvendt forskellige metoder til at gøre reklame for os selv. Vi kunne nok godt have gjort mere for at opsøge folk, og have gjort mere ud af at lave et vagt skema så vi kan skiftes til at stå op og forklare vores produkt. Side 19

20 Kilder: Side 20

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja Af: Jacob, Lucas & Peter Vejleder: Thanja Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemformulering... 2 Vores problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt dette emne?... 3 Afgrænsning... 3 Definition...

Læs mere

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander Grænser Global opvarmning lavet af: Kimmy Sander Indholdsfortegnelse Problemformulering: side 2 Begrundelse for valg af emne: side 2 Arbejdsspørgsmål: side 2 Hvad vi ved med sikkerhed: side 4 Teorier om

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

Forord. Klimaets udvikling Obligatoriske projektopgave 15/02 2012

Forord. Klimaets udvikling Obligatoriske projektopgave 15/02 2012 Forord Vores rapport om klimaets udvikling er udarbejdet i sammenhæng med 9. klasses obligatoriske projektforløb. Forløbet har strækket sig over 5 hele skoledage, hvor man med eget ansvar har, skulle tilpasse

Læs mere

Klima i tal og grafik

Klima i tal og grafik Klima i tal og grafik Atomkraftværker - Radioaktivt affald S. 1/13 Indholdsfortegnelse Indledning... S.3 Klimaproblematikken...... S.3 Konsekvenser... S.5 Forsøg til at løse problemerne... S.6 Udvikling

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår 2009. Efterisolering og energibesparelse. VIA University College

6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår 2009. Efterisolering og energibesparelse. VIA University College 6. Sem. Maskiningeniørstuderende Forår 2009 Efterisolering og energibesparelse VIA University College Udarbejdet af Marianne Gudnor & Vejleder: Åge Bredahl Eriksen Faraidon K. ahab Faraidon ahab Indholdsfortegnelse

Læs mere

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning.

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. God isolering En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. Totalrenovering uden kompromisser Henrik Lindes sommerhus har den mest fantastiske beliggenhed i forreste række til vandet ved Gilleleje.

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

Natur og Teknik QUIZ.

Natur og Teknik QUIZ. Natur og Teknik QUIZ. Hvorfor er saltvand tungere end almindeligt vand? Saltvand er tungere end vand, da saltvand har større massefylde end vand. I vand er der jo kun vand. I saltvand er der både salt

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Vi tør gå fremtiden i møde. FSC DNK 0075 1996 Forest Stewardship Council A.C. www.traefiberisolering.dk

Vi tør gå fremtiden i møde. FSC DNK 0075 1996 Forest Stewardship Council A.C. www.traefiberisolering.dk Vi tør gå fremtiden i møde FSC DNK 0075 1996 Forest Stewardship Council A.C. www.traefiberisolering.dk Isolering Genbrug Fibermasse Kompostering Skov Jord Hvorfor vælger du træfiberisolering? Isoleringsevne

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G3 Indledning Norden De nordiske lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske lande er industrialiserede, og befolkningerne har høje indkomster

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G4 Indledning Norden De nordiske lande Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark - er små lande sammenlignet med andre lande i verden. Sverige er det største land

Læs mere

Brombærsolcellen - introduktion

Brombærsolcellen - introduktion #0 Brombærsolcellen - introduktion Solceller i lommeregneren, solceller på hustagene, solceller til mobiltelefonen eller solceller til den bærbare computer midt ude i regnskoven- Solcellen har i mange

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Agenda - Hvorfor papiruld og træfiber som isolering? - Min interesse! - Hvordan breder vi det glade budskab! Og hvad slår fejl i dag! - Hvorfor fokus

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Vidste du... Når du sætter dig ind i en bil, åbner et køleskab,

Læs mere

Bygningsundersøgelse 2

Bygningsundersøgelse 2 Bygningsundersøgelse 2 med termografi og undertryk XXXXXXXXXXXXX Udført d. 15. januar 2010 af: Morten Klausholm Mobil: 25 59 64 65 Gl. Skolebakke Vej 9, Gjessø 8600 Silkeborg CVR-nr. 25 92 48 00 Web: www.silkeborgtermofoto.dk

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve August 2007 1/23 B5 Indledning Den danske skov Ca. 12 % af Danmarks areal er dækket af skov. Det mest almindelige skovtræ er rødgran. Det skyldes, at de danske skove er produktionsskove,

Læs mere

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering 194 Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

FP9 GEOGRAFI. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G1. 9.-klasseprøven. Maj-juni 2015

FP9 GEOGRAFI. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G1. 9.-klasseprøven. Maj-juni 2015 FP9 9.-klasseprøven GEOGRAFI Maj-juni 2015 G1 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G1 Indledning Klimaet ændrer sig Vi taler meget om klimaændringer i

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A mærkede

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Frostsikring af udhuse

Frostsikring af udhuse Frostsikring af udhuse Under den kraftige kulde vi havde vinteren 2011/12, havde flere beboere problemer med frosne vandrør i udhusene. Derfor har bestyrelsen besluttet at udarbejde denne guide, som forhåbentligt

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Naturgræs Kunstgræs in cooperation with Fase 1 (2002) Observation: Græs og ukrudt vokser i kunstgræs Den lyse ide: Etablere en naturgræsbane i kunstgræs in cooperation with Vækst Naturgræs Kunstgræs

Læs mere

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen.

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen. GAMMA Gammastråling minder om røntgenstråling men har kortere bølgelængde, der ligger i intervallet 10-11 m til 10-16 m. Gammastråling kender vi fra jorden, når der sker henfald af radioaktive stoffer

Læs mere

Opgavesæt om vindmøller

Opgavesæt om vindmøller Opgavesæt om vindmøller ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Forord... 1 Opgaver i udstillingen 1. Poul la Cour... 1 2. Vindmøllens bestrøgne areal... 3 3. Effekt... 4 4. Vindmøller og drivhuseffekt...

Læs mere

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal af Torben Forskov Fasanvængets Grundejerforening består af 360 næsten ens huse fra 70'erne. Som sådan er de interessante for Agenda 21 Foreningen i Fredensborg

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde, ved at gøre konstruktionen

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Teknologisk Institut har med seniorforsker, ph.d. Anne-Belinda Bjerre i spidsen fået lidt over 20 millioner kroner til at omdanne de to algearter

Læs mere

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde,

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Lærervejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes, når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

EFTERISOLERING. Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig

EFTERISOLERING. Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig EFTERISOLERING Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig EFTERISOLERING EN SUND FORRETNING efterisolering sikrer dig en energirigtig bolig, og investeringen er tjent hjem på bare 3 år. Stigende

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

LOFTLØSNINGER TIL P-KÆLDRE Med ROCKFON lofter findes der enkle og effektive løsninger til både nybyggeri og opgradering af eksisterende P-kældre.

LOFTLØSNINGER TIL P-KÆLDRE Med ROCKFON lofter findes der enkle og effektive løsninger til både nybyggeri og opgradering af eksisterende P-kældre. LOFTLØSNINGER TIL P-KÆLDRE Med ROCKFON lofter findes der enkle og effektive løsninger til både nybyggeri og opgradering af eksisterende P-kældre. ROCKFON ALUZINK P-KÆLDERLOFT SYSTEMBESKRIVELSE Rockfon

Læs mere

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BILMOTOREN Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever laver

Læs mere

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber HolzFlex standard Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber Isoler omkostningsvenligt og let med træfiber. HolzFlex standard har fremragende isoleringsevne og høj varmekapacitet. Anvendes med fordel

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere