PROJEKT KLIMA OG VARME. TEKNOLOGI B OG FYSIK A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKT KLIMA OG VARME. TEKNOLOGI B OG FYSIK A"

Transkript

1 TEKNOLOGI RAPPORT PROJEKT KLIMA OG VARME. TEKNOLOGI B OG FYSIK A Kl. 1.1 Roskilde HTX Regitze, Lene & Jesper

2 Indholdsfortegnelse Problemformulering.(Lene)... 4 Årsager til den globale opvarmning(regitze)... 5 Fossile brændstoffer... 5 Permafrosten... 5 Konsekvenser(Lene)... 6 Ideer til løsningsforslag.(lene)... 7 biobrændstoffer... 7 Grønne tage Halm som isolering til tage Produkterne... 9 Målekassen.(Jesper)... 9 Vi fremstillede vores isoleringsevne målingskasse af følgende materialer:... 9 Følgende værktøjer blev brugt til fremstilling af kassen:... 9 Kassen er bygget ud fra følgende arbejdstegninger:...10 følgende fremgangsmåde blev brugt til fremstilling af kasse:...10 Tagkonstruktion(Regitze)...11 Materialeliste:...11 Arbejdstegning:...12 Udvikling...12 Målinger:(Jesper)...13 Konklusion...15 Produkt vurdering(jesper)...15 Integrering af halm isolering i samfundet.(jesper)...15 Fakta om halm som isolering(regitze)...16 Hvad er halm isolering?...16 Hvilke fordele og ulemper har halm som isolering?...16 Hvor kan halm bruges som isolering?...16 Isolerings evne...17 Miljø...17 Tilsætning af kemikalier...17 Indeklima...17 Hvilke ulemper er der ved alternativ isolering?...17 Side 2

3 Holdbarhed...18 Bedst for miljøet...18 Isoleringsevnen er god nok...18 English summery(lene)...18 Konklusion(Lene)...19 Evaluering(Lene og Jesper)...19 Kilder:(Lene)...20 Forside: Jesper Indholdsfortegnelse: Lene Sat sammen og layout: Lene Side 3

4 Problemformulering. Halm som isolering til tage. Hvad er årsagerne til den globale opvarmning, konsekvenserne her af og kan der peges på en teknologisk løsning af problemet? Vi har valgt halm som isolering til tage som en mulig løsning på problemet, da vi ønsker at arbejde med noget anderledes som med mindre energi kan isoler huse. Vi ønsker at undersøge følgende om halm som isolering til tage: Hvorfor er det en mulig løsning? Hvordan bygger man dem? Isolere det lige så godt som andre isolerings former fx rockwool? Fordele og ulemper ved halm som isolering til tage. Side 4

5 Årsager til den globale opvarmning Fossile brændstoffer En stor del af den globale opvarmning skabes på grund af afbrænding af fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas. Afbrændingen danner CO2 som er en såkaldt drivhusgas. Drivhusgasserne holder på varmen, fordi den infrarøde stråling fra solen, der reflekteres fra jorden, ikke kan forsvinde tilbage ud i rummet på grund af drivhusgasserne. Den infrarøde stråling bliver derfor i vores atmosfære, og opvarmer atmosfæren og jorden. Dette er et problem, fordi det skaber en stigende temperatur på hele jorden, deraf navnet global opvarmning. De fossile brændstoffer har bundet CO2 en over millioner af år, men når vi brænder dem af på så kort tid, kan kredsløbet ikke fungere, og CO2 en kommer ud i atmosfæren som drivhusgasser i store mængder. Som eksempler fra hverdagen kan nævnes: Når vi skal varme vores huse op om vinteren, får de fleste af os strøm og varme fra kraftvarmeværkerne, som laver energien ved at brænde fossile brændstoffer af. De fleste kraftvarmeværker i Danmark afbrænder kul. Når vi skal tænde lys, se fjernsyn, varme mad i en mikrobølgeovn, bruge computeren og en hel masse andet, skal vi bruge strøm fra stikkontakten. Denne strøm får vi ligeledes fra kraftvarmeværkerne, som afbrænder de fossile brændstoffer for at producere den energi i form af varme og el, som vi skal bruge. De fleste af vores transportmuligheder bidrager ligeledes til CO2 udledningen. Biler, busser, færger, fly og tog. Alle anvender brændstof, der er fremstillet af fossile brændstoffer, primært olie. Permafrosten Klimaet er som nævnt ovenfor begyndt at blive varmere den globale opvarmning - og det resulterer bl.a. i, at permafrosten i Sibirien smelter. I permafrosten er der en masse lufthuller. Disse lufthuller er fyldt med metan CH3 som er en drivhusgas, der er langt farligere for klimaet end kuldioxid. Der findes mange tabeller med forskellige tal for, hvor meget værre metan er i forhold til kuldioxid. En af tabellerne siger, at metan er 21 gange så slem en drivhusgas som kuldioxid. Side 5

6 Konsekvenser Hvis den globale opvarmning fortsætter, må man forvente flere alvorlige konsekvenser, såsom flere ekstreme tilfælde af tørke, oversvømmelser, storme og voldsom nedbør. Det kan også indebære ændrede temperaturer på jorden, som også kan medføre at isen på polerne smelter. En særlig alvorlig konsekvens er en ændring af temperaturen i havoverfladen i Stillehavet, som kan ændre klimaforholdene i hele det tropiske bælte rundt om jorden. Livet i og omkring havet overalt på jorden er truet af varmere have, større tilførsel af ferskvand og øget tilskud af kuldioxid til havvandet. Da disse ting alle har betydning for bl.a. vandets temperatur, surhedsgrad og saltindhold, kan det medføre, at mange fiskeracer uddør eller ændrer deres udbredelsesområder. Dette kan betyde, at små samfund, der tidligere har levet af havets fisk og anden population, kan få svært ved at overleve. Det kan også få meget store konsekvenser for koralrevene, der ikke har nogen mulighed for at flytte sig. Mange af dem vil derfor uddø, og de vil tage mange sjældne fiskeracer med sig, da de kun kan leve i koralrevene. De varmere have og den smeltende is kan også medføre store konsekvenser for små øsamfund, der ligger tæt på havoverfladen, da de kan risikere fuldstændigt at forsvinde. Også på land vil der være mange alvorlige konsekvenser, som i værste tilfælde kan ende ud i, at det meste af klodens befolkning uddør. Naturen er allerede godt i gang med at tilpasse sig til den højere temperatur ved at både dyr og planter flytter deres udbredelsesområder, og i visse tilfælde forrykker deres vækstsæsoner og forplantningstidspunkter. Dog er det ikke alle planter og dyr, der kan følge med og det vil forårsage, at mange plante- og dyreracer vil uddø. Global opvarmning kan også medføre, at mange samfund vil lide af vandmangel, da en ændret fordeling af nedbøren, tørke og oversvømmelser vil kunne få store negative konsekvenser, specielt for de fattige lande i Afrika, Asien og sydamerika. Det bliver sværere og sværere at finde ferskvand, også selv om nedbørsraten på jorden generelt vil stige. Dette risikerer at skabe mange millioner af klimaflygtninge, som det vil blive svært at finde plads til i resten af verden. Dette kan udløse krige på grund af konkurrence om naturressourcer og mad. Side 6

7 Ideer til løsningsforslag. Det første vi gjorder efter at have læst opgave oplæget, var at brainstorme, så vi kunne få nogle ideer til et løsningsforslag. Her er nogle af de ting vi kom frem til: Bruge flere biobrændstoffer i stedet for fossile brændstoffer. Bedre og mindre energi krævende isolering af huse. Grønne tage. Vind energi Vand energi Sol energi Jordvarme biobrændstoffer Den idé vi først valgte at arbejde videre med var biobrændstoffer, vi ville se hvilket biobrændsler der indeholder mest energi, vores resultater ville vi så bruge til at finde det bedste alternativ til kul, naturgas og olie. Nogle af de ting vi ville prøve at brænde af var halm, træ/træpiller, avispapir, korn, blade og nødder. Vi ville bruge et kaloriemeter, med termometer og tilførsel af ren ilt, til at måle hvor meget energi du får ud af de forskellige materialer afgiver ved afbrænding (deres latente energi), derefter ville vi stille dem op efter hvilke materialer der afgiver mest energi når de bliver afbrændt. Vi kunne så ved at gøre det samme med et stykke kul finde ud af hvilket af vores 6 stoffer der ville være det bedste alternativ. Vi kunne dog ikke få lov til at bruge denne ide, da det værksted vi skulle bruge ikke var åbent, så vi gik tilbage til vores liste for at finde en ny ide. Grønne tage. Vi valgt at gå videre med grønne tage, da det virkede som en god og sjov løsning på problemet, der samtidig giver os et mere grønt by liv, og da grønne tage også laver fotosyntese ville de ikke bare være CO 2 neutrale, men ville kunne formindske CO 2 i verden. Vi ville bygge en lille kasse, som vi ville bruge til at finde ud af hvor meget græs enlig isolere, det ville vi gøre ved hjælp af et varmt lod, græs og noget halm. Vi ville starte med at se hvor godt Side 7

8 kassen kunne isoler, hvis vi kun brugte halm i siderne og ikke noget i toppen, derefter ville vi gøre det igen, men denne gang med græs ovenpå. Vi har valgt at lave forsøget med halm i siderne for at gøre det så CO 2 neutralt som overhoved muligt. Vi ville så bruge målingerne til at se om det kan betale sig, at bruge græs som isolering. Dertil ville vi også bygge et lille udsnit af et tag i realistisk målestoksforhold, som vi kunne bruge til at illustrere og forklare, hvordan det ville se ud i virkeligheden. Denne ide blev vi rådet af værkstedslærerne til at gøre simplificere da de ikke mente at vi havde tid til både at bygge produkterne og derefter lave målingerne. Så vi valgte at i stedet for at finde på noget helt nyt, byttede vi bare græsset ud med halm, da det ville være nemmere at håndtere og ikke krævede at vi lagde 20cm jord på taget først. Halm som isolering til tage. Halm er ikke en helt lige så sjov- og god løsning på CO 2 problematikken som græs er, men det er en CO 2 neutral måde at isolere huse på, da den CO 2 der er i halm er blevet bundet i nyere tid, så det er stadig en del af økosystemet. Den enorme energi der bliver brugt til at fremstille rockwool er ikke CO 2 neutral da det er fra planter som levede for millioner af år side. Produktet er lidt det sammen som før dog kun små ændringer. Vi fremstillede en kasse som skulle bruges til at sammenligne halms isolerings evnen med rockwools, for at gøre dette blev vi nød til at bygge en lille kasse mere til at putte inden i, så man havde et sted at gøre af det varme lod og for at undgå eventuel brænd da vi ikke havde brugt brandhæmmende midler på halmen og halm antændes ved relativt lave temperaturer denne kasse byggede vi af hønsenet så den ikke ville isolere og der med give os forkerte resultater. Side 8

9 Produkterne Målekassen. Vi fremstillede vores isoleringsevne målingskasse af følgende materialer: 1 stk. 15mm birkekrydsfinersplade 64x97cm inkl. Skæretillæg 1 stk. 100mm flamingoplade 30x30cm 1 stk. 100mm rockwool 40x60cm 1 stk. 100mm halm 40x60cm Ca. 30 stk. søm til en sømpistol 1 stk. hønsenet 50x10cm inkl. buggetillæg 1 stk. øsken eller krog til loddet 1 stk. 15mm birkekrydsfinersplade 10x10cm Følgende værktøjer blev brugt til fremstilling af kassen: 1 stk. stationær rundsav 1 stk. sømpistol inkl. kompressor 1stk. plade saks (til at klippe hønsenettet) 1 stk. blyant 1 stk. tommestok 1 stk. boremaskine 1 stk. 5mm bor 1 stk. 12mm bor Side 9

10 Kassen er bygget ud fra følgende arbejdstegninger: Set fra siden Set oppe fra følgende fremgangsmåde blev brugt til fremstilling af kasse: 1. Der tegnes op på den store krydsfinersplade hvor den skal skæres til, der skal i alt blive 6 plade stykker 4 sidder en top og en bund de to af siderne skal have målene 30cmx33cm, de to andre sider skal have målene 30x30cm og bunden og toppen skal have målene 33x33cm. 2. Nu skæres pladen til samtidig med der skæres en lille stump på 10x10 cm af samme type finer 3. Kassen samles nu med sømpistol på følgende måde en af siderne med målene 33x30 cm sættes oven på bunden der har målene 33x33cm nu vendes den side der har længden 33cm ned modbunden og der sømmes op i gennem bunden 4. Derefter sættes en 30x30cm sidde så den ene 30 side vender mod bunden og den anden vender mod den anden side. Denne side skal sidde på indersiden af de to andre sidder den sømmes nu fast. 5. De to sidste sidder monteres så de to sidder der er overfor hinanden er ens og er ens monteret husk at låget ikke skal sømmes fast! 6. Flamingopladen skæres til den skal have målene 30x30cm 7. Den placeres nu nede i bunden af kassen 8. Hønsenettet klippes til på målene 10x50cm 9. Nu bukkes det så det danner en firkantet cylinder med sidelængden 10x10cm 10. Hønsenettet monteres nu i midten af flamingoen i midten af kassen dette gøres ved forsigtigt at mase de spidse ender af hønsenettet ned i flamingoen. 11. Nu monteres krogen midt i det lille 10x10cm låg og låget placeres oven på hønsenettet Side 10

11 12. Der bores nu et hul i en af siderne midt for først bores der med 5mm bordet helt igennem 13. Derefter bores der ca. halvt igennem samme hul med 12 bordet 14. Nu er kassen klar til at blive isoleret og klar til brug Tagkonstruktion Materialeliste: 1 eternitplade 1 europalle 2 spær 4 vinkler 4 lægder Hønsenet 6 stk. 0,75 cm skruer 48 stk. 0,55 cm skruer 20 hæfteklammer Side 11

12 Arbejdstegning: Udvikling Vi startede med, at sætte spærene fast på europallen med de 4 vinkler. Da tagkonstruktionen skulle være i rigtigt målestoksforhold, skulle der være en meter mellem spærene. En europalle er 120 cm lang, så hvert spær blev sat 10 cm inde på pallen. I hver vinkel satte vi 4 skruer ned i pallen og 4 skruer ind i spæret. Til dette brugte vi 0,55 mm skruer. Spærene var lavet så det øverste bræt var 20 cm højt (så isolering som der skulle i). Vi lagde hønsenet mellem spærene. Fra det øverste af det øverste bræt på det ene spær, og ned til bunden af det øverste bræt, og vider over til det næste spær og op til det øverste at det øverste bræt. Hønse nettet satte vi fast med hæfteklammer. Her efter satte vi en lægte på undersiden af spærene til at støtte hønsenettet. Lægten lagde vi i midten, hvorefter vi satte den fast med 4 stk. 0,55 cm skruer. Vi begyndte, at sætte hønsenet mellem spærene fra det øverste af det øverste bræt på det ene spær til det øverste af det øverste bræt på det andet spær, så der dannes et hulrum af hønsenet. Dette hulrum fylder vi med løst halm. Nu lægger vi lidt mere hønsenet over, og fylder op med løst halm. Sådan fortsætter vi til vi har lagt løst halm over det hele mellem spærene. Herefter satte vi en lægte i bunden af spærene, en lægte 1,38 m højre oppe (der hvor toppe af eternitpladen kommer til at være) og en lægte i midten. Dette gjorde vi på grund af reglen om at de store plader skal sættes fast i toppen, bunden og på midten. Disse lægder er også sat fast med 0,55 cm skruer. Side 12

13 Vi målte af på eternitpladen, og satte krydser, der hvor hullerne til skruerne skulle bores. Vi satte kryds i den næst yderste top på hver side. Vi satte krydserne, så de passede med lægderne, altså en i hver side i toppen, bunden og midten. Så borede vi hullerne i eternitpladen, og satte den fast på spærene med 6 stk. 0,75 cm skruer. Målinger: Målingerne blev taget ved hjælp af et apparat kaldt en datalogger den fungere sådan at man kobler fx et termometer til den og så sætter man strøm på og kobler den til sin pc med et stykke speciel software på. Dataloggeren måler så konstant temperaturen for enden af det tilsluttede termometer og den sender så disse data videre til pc en hvor pc en så logger data en og tegner en kurve over temperaturændringerne. Vi placerede termometerede i det der tilegnede hul i vores isoleringsevnemålingskasse, da det var på plads og vi havde fyldt halm i kassen var vi klar til at begynde vores forsøg, vi kogte loddet og hængte derefter det gloende hede lod i krogen i det lille låg som vi så placerede på dets plads. Kassen blev herefter foret med noget ekstra halm så loddet var isoleret med de 10cm hele vejen rundet som vi havde tiltænkt nu klarede dataloggeren målingerne desværre måtte vi sande at vores kasse var alt for godt isoleret i forhold til vores tidshorisont så vi var tvunget til at afslutte første måling efter omtrent 11500sekunder under normale omstændigheder ville en hel kurve være at foretrække men disse målinger giver nu et meget godt billede alligevel Side 13

14 Kurve for hvor godt halm holder på varmen fra et 1kg 100 C jern lod Vores anden måling var med rockwool i stedet for halm for vi skulle have noget at sammenligne vores første måling med denne måling blev taget på præcis samme måde men desværre måtte vi stoppe dette forsøg meget tidligere end det første dette skyldes at vi ikke havde mere tid (eller at Jesper ikke turde lade sin pc stå på skolen om natten) Kurve for hvor godt Rockwool holder på varmen fra et 1kg 100 C jern lod Side 14

15 Konklusion Godt nok har vi ikke fået en hel kurve, da vores kasse var for god isoleret. Men det ses tydeligt, at rockwool er bedre til at holde på varmen end halm. Vi tror dog stadig, at man kan opnå næsten lige så gode resultater med halm som med rockwool, det kræver bare en bedre forarbejdning først, samt det skal presses, så det har den maximale isolerings evne. Måske kunne man lave halmgranulat, ligesom man laver papirgranulat og den vej igennem opnå en bedre isolerings evne. Eller måske kunne det ændre noget, hvis man simpelt hen brugte mere halm. Vi kan konkludere, at der stadig er mange muligheder, der ikke er udforsket endnu, før man kan sige, at rockwool er bedst, men ja i denne test vinder rockwool. Produkt vurdering Vi er selv godt tilfredse med produktets kosmetiske udseende, og den håndværksmæssige udførelse var også nydeligt, vores to produkter fungerede bestemt også tilfredsstillende, vi vil endda påstå at vores lille målekasse fungerede bedre end forventet. Vores målinger har selvfølgelig en begrænset troværdighed de vi kun udførte forsøget en gang for hver af de to isoleringsformer, dog mener vi at det giver et ret godt billede af de to materialers isolerings evner. Vi har ikke selv kunne finde nogle gode eller dårlige ting ved vores produkt, der er dog plads til enkelte forbedringer så som vi kunne have lavet brandsikring, dampspær, og eventuelt have sat en gipsplade på indersiden af vores tagkonstruktion. Integrering af halm isolering i samfundet. Det hjælper jo fedt, at man opfinder en ny isoleringsform, og man så ikke benytter den, fordi den er mere besværlig at bruge, og fordi man har brugt den anden isoleringsform, (isolering med rockwool og glasuld) så længe som man har. Så hvordan får man tømrende til at bruge halm i stedet for rockwool og eller glasuld? Man kunne fx brug det samme princip, som det man bruger i rockwool og glasuld, nemlig at man laver det i såkaldte batts. (det er nogle firkantede stykker, der er lette, at håndtere, og som har nogle faste mål ca. 60x90cm, de er ca. 10cm tykke) På denne måde bliver de nemme og hurtige, at anvende, og samtidig bliver de nemmere at transportere. Der udover kunne man give en økonomisk gulerod, til dem der vælger den alternative halm-isolering frem for en almindelig isolering med rockwool eller glasuld. Dette kan man gøre, fordi halmisoleringen ikke kræver lige så meget energi, at fremstille da det rent faktisk er et restprodukt fra landbruget. Ikke nok med det ikke kræver så meget energi at fremstille som rockwool og glasuld, i stedet for at udlede kuldioxid til atmosfæren, og forværre drivhuseffekten, optager den halmen jo rent faktisk kulstof fra luften og bruger kulstoffet til, at opbygge stivelse så den kan blive større. En anden måde man kunne integrere halm i samfundet på var, som hulmurs isolering i stedet for polystyren kugler. (de små hvide nogen, som også er i sækkestole) Dette kunne man måske gøre ved at bearbejde halmen, til nogle mindre stykker. Dette tjener til det formål at man så kan blæse halmen ind i en hulmur. Udover det gør det nemmere at blæse det ind så har det også en anden Side 15

16 fordel, nemlig at der kommer en større overflade dvs. mere stillestående luft, og da det er den stille stående luft der isolere så er dette jo godt. Fakta om halm som isolering Hvad er halm isolering? Halm bruges som isolering i de såkaldte halmhuse. Du må kun bygge et hus med halm som isolering, hvis du har søgt dispensation hos kommunen. Halmhuse har været kendt i USA i cirka 100 år, men i Danmark er de ikke særligt almindelige. Det første danske halmhus først blev bygget i Hvilke fordele og ulemper har halm som isolering? Det er svært at sige noget generelt om, hvor godt halm isolerer. Det er svært at måle i praksis, da der ikke er tale om noget standardiseret produkt. Halmballer kan være ret forskellige, og er dermed ikke målbare som en isoleringsbats. Halmballer er produceret meget miljøvenligt. Der er tale om en meget bæredygtig produktion, da halmen er et biprodukt ved produktionen af korn (rug og hvede) i landbruget. Der tilsættes normalt ikke nogen tilsætningsstoffer til halmballerne, bortset fra den snor, der binder dem sammen. Halms brandsikkerhed er ikke undersøgt, men halm må formodes at være et ret brændbart materiale. Halm må derfor kun bruges, hvis den indbygges i en brandsikker konstruktion, f.eks. med et 40 mm lag lerpuds på begge sider. Hvis halmen er eller bliver fugtig, er der stor risiko for angreb af svampe, insekt og råd, som hurtigt vil nedbryde halmen. Hvor kan halm bruges som isolering? Halm bruges stort set kun som isolering i såkaldte halmhuse. Væggene i et halmhus er lavet af halmballer, der er stablet oven på hinanden og bundet sammen. Væggen er som regel bygget op omkring et bærende træskelet. Det er nærmest tale om en slags bindingsværk isoleret med halm. Det er bedst at bruge halmballer af rug eller hvede, der har så lange strå som muligt. Det giver mere solide halmballer. På hver side af halmballerne er der normalt et pudslag af kalk eller mørtel, som indkapsler halmen, så konstruktionen bliver brandsikker. Desuden fungerer det udvendige pudslag som en Side 16

17 regnskærm, der beskytter mod fugt udefra. Halmhuse har som regel også et stort tagudhæng, som beskytter facaden mod slagregn mm. Det er også meget vigtigt, at halmen ikke er fugtig, når den bygges ind i huset. Halm, der skal bruges til isolering, må ikke udsættes for regn fra den, bliver høstet, og til den presses til halmballer. Halmballerne bør desuden have haft mulighed for at tørre i et år på et sted med god luftcirkulation. Fugtig halm skaber grobund for diverse mikroorganismer og svampe i halmvæggen, som vil nedbryde halmen. Halmballerne skal bindes forsvarligt sammen, så man undgår, at de synker sammen. Ellers kan der opstå revner i pudsen eller områder, hvor kulden kan trænge ind (kuldebroer). Isolerings evne For halm er varmeledningsevnen ikke testet, da det er svært at gøre i praksis, da der ikke er tale om et standardiseret produkt. Halmballer kan være ret forskellige. Miljø Produktionen af alternativ isolering som papir, træfiber og halm er mere miljøvenlig end produktionen af mineraluld, da der bruges væsentlig mindre energi til produktionen. Hør bruger dog cirka lige så meget energi til produktionen som mineraluld. Også når det gælder bortskaffelse af byggeaffaldet, er de alternative produkter væsentligt mere miljøvenlige. De kan nemlig brændes eller i nogen tilfælde genbruges. Mens mineraluld skal deponeres. Tilsætning af kemikalier Perlite, halm og træfiberisolering er normalt ikke tilsat kemikalier. Indeklima Der er ingen undersøgelser, der dokumenterer, at alternativ isolering giver et bedre indeklima. Men i teorien er det dog muligt at opnå et bedre indeklima ved at anvende alternativ isolering, fordi disse materialer gør, at huset bedre kan "ånde". Det vil sige, at de mere diffusionsåbne materialer lader fugten slippe ud af huset. Hvilke ulemper er der ved alternativ isolering? Alternativ isolering har også en række ulemper sammenlignet med traditionelle isoleringsprodukter. Alternativ isolering er som regel mindre brandsikker. Gælder ikke perlite. Er biologisk nedbrydelig og holder derfor ikke så længe. Gælder ikke perlite. Er mere modtagelig for fugt og svampe. Gælder ikke perlite. Side 17

18 Er anderledes at arbejde med end de velkendte isoleringsprodukter, hvilket kan give problemer med udførelsen af arbejdet. Holdbarhed Alternative isoleringsmaterialer af papir, træ, halm og hør er organiske materialer, som med tiden vil blive nedbrudt. Disse materialer har derfor normalt en kortere levetid end uorganisk isolering som mineraluld og polystyren. Nogle alternative produkter er dog tilsat stoffer, som gør deres holdbarhed længere. Bedst for miljøet Halm og træfiberisolering er bedst ud fra et miljøsynspunkt - i hvert fald når man ser på selve produktionen af isoleringen. De er meget bæredygtige, da der er tale om biprodukter fra henholdsvis landbrug og skovbrug. Halm og træfiber bliver normalt ikke tilsat kemikalier. Af samme grund har disse produkter den ulempe, at de er mindre brandsikre og mere modtagelige for svampeangreb. Isoleringsevnen er god nok Hvad angår isolerings evnen, er de fleste alternative produkter fuldt på højde med almindelig mineraluld, hvis man er omhyggelig, når de bygges ind. Det er vigtigt at følge producentens anvisninger og dermed tage højde for, at nogle af produkterne har andre egenskaber end mineraluld. For eksempel synker papiruld sammen, så der skal lægges et ekstra lag for at opnå den ønskede isolerings evne. English summery We have been working on a project about finding a way to reduce CO 2 emissions. The problem is: What are the reasons for global warming, the consequences here of and can we point out a technical solution to the problem? Our primary idea for a solution is substituting rock wool with another material as isolation material for roofs. We wanted to investigate grass as a possibility, but changed our minds, as grass demands a thick layer of dirt to keep the grass from drying out, and it would be very heavy and demand a very strong building construction. Instead we chose straw as the substitute material, and we investigated how well it worked as isolation material compared to rock wool. First we had some discussion about our solutions, and we wrote a project description in order to agree on the precise task, what to build and how to do it. We also made a list of materials to be used. Side 18

19 Then we started to focus on how to build our product. We build the product in one of the schools workshops. It went well, and already on the second day, we started doing our tests of the isolation ability of the straw compared to rock wool. Then we got on to writing the report. We had a display in school, where we presented our project and explained how and why it could help reducing co2 emission. At the display we had a big poster to draw attention to us as well as our model of a roof with straw isolation. We are very satisfied with our project and the product, but next time we will probably plan our work a lot better. Our cooperation and coordination within the team and the communication between team members could have been better, but we learned how to use the school workshops and how to display a project we have been working on for some time and we learned a lot about working together as a group. Konklusion Vi kan konkludere at rockwool isolere bedre end halm, hvis man bruger de samme mængder, halm kan dog bruges hvis man bygger murerne tykkere så der er plads til mere isolering. Halm som isolering kan reducere CO 2 udslippet, da det ikke kræver anden energi end det fra solen, der for kornet til at gro, og den energi der skal til for at for høstet kornet, denne energi kan dog komme fra bioethanol. Halm huse/huse med halm som isolering er en realitet, og har været bygget i mange år. Vi tror at, hvis man forsker lidt i at gøre isolering med halm mere effektiv, ville det være et fremragende alternativ til rockwool. Evaluering Overordnet er vores samarbejde gået meget godt, selvom der var lidt knas i starten. Det er gået op for os hvor SUPER vigtigt det er at disponere sin tid ordentligt og, at gøre det allerede fra starten, da vi har siddet og lavet en hel masse lige i sidste sekund. Nogle andre ting vi også skal have kigget mere på næste gang er: bedre anvendelse af kilder og bedre anvendelse af modeller og hypoteser. Vores produktudvikling gik super, og vi blev hurtigt færdige. Da vi skulle til at fremstille produktet valgte vi at opdele arbejdet så vi alle havde noget at lave hele tiden, da vi var færdige med selve fremstillingen af produktet, var vi alle sammen med til at lave målingerne. Faniseringen gik godt og vi fik dokumenteret og præsenteret om vores produkt, og fik anvendt forskellige metoder til at gøre reklame for os selv. Vi kunne nok godt have gjort mere for at opsøge folk, og have gjort mere ud af at lave et vagt skema så vi kan skiftes til at stå op og forklare vores produkt. Side 19

20 Kilder: Side 20

Strømkassen. Teknologi og Uddannelse: Teknologi B Eksamensrapport.

Strømkassen. Teknologi og Uddannelse: Teknologi B Eksamensrapport. Teknologi B Eksamensrapport. Teknologi og Uddannelse: Strømkassen. 1 S i d e a f 39 Forord: Projekt: - Roskilde Tekniske Gymnasium Teknologi B. eksamensprojekt Teknologi og Uddannelse. Som underemne valgte

Læs mere

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

SO-projekt Marts 2014

SO-projekt Marts 2014 SO-projekt Marts 2014 Matematik A - IT B Kaffeafkøling Lavet af: Mads Hougaard, Philip Elbek og Frederik Bagger Under vejledning af: Jørn Christian Bendtsen og Karl Bjarnason Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Reducering af madspild gennem leg og læring.

Reducering af madspild gennem leg og læring. Reducering af madspild gennem leg og læring. - Reducing food waste through playing and learning Alexander Nordkild Christensen Vejleder: Henrik Hauggaard-Nielsen Alexander Sørensen Pazyj HUMTEK 06.2 Anders

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Råstoffer 6 Guld i Sydafrika 8 Råstofdannelse 12 Vand som råstof 18 Råstoffer i fremtiden 23 Cafe Geos: Mineulykker 28 KAPITEL 2

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

http://conservationbytes.com/2014/12/15/an-open-letter-to-environmentalists-on-nuclear-energy/

http://conservationbytes.com/2014/12/15/an-open-letter-to-environmentalists-on-nuclear-energy/ Først vil jeg dele dette åbne brev og hovedstudiet det bygger på. Det er underskrevet af de mennesker her i verden som ved mest om hvordan den fungerer og hænger sammen, altså mennesker der kan se mere

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om?

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN TIL LÆREREN Natur/teknik i begynderundervisningen Faget natur/teknik er et oplagt udgangspunkt for arbejdet med eleverne i indskolingen. Faget er praktisk eksperimentelt og tager sit udgangspunkt i konkrete

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Bygningskonstruktør Uddannelsen

Bygningskonstruktør Uddannelsen ORIGINAL Bygningskonstruktør Uddannelsen 7. semesters specialeopgave Onur Ot Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Forår - 2014 1 Titelblad Titel Udarbejdet af Adresse : Højstyrkebeton : Onur Ot : Bækkedal

Læs mere