Når gederne kommer på græs, er det sommer Bladets indhold. side 7 Arrangementer i Stalden Side 8, 9 og 10 om Søren Kierkegård.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når gederne kommer på græs, er det sommer Bladets indhold. side 7 Arrangementer i Stalden Side 8, 9 og 10 om Søren Kierkegård."

Transkript

1 24 årgang nummer 2 1.juni 2013 Når gederne kommer på græs, er det sommer Bladets indhold Side 3 Kirkelig vejviser side 10 og 11, Cafeen og udflugter Side 4 Konfirmation, side 12 og 13. generalforsamling i Landstilmelding og forberedelse byforeningen Side 5 Sankt hans aften side 14 LSGS kalender Side 6 Gudstjenester i kirkerne Side 15. Vandrehjemmet prisliste side 7 side 7 Arrangementer i Stalden Side 8, 9 og 10 om Søren Kierkegård side 1 1

2 Skelby - Gunderslev Sogneblad Redaktion: Inge Hoffmann, Alléen 10, Skelby Carl K. Schulz. Buen 22, Skelby Kasserer & annoncer::: Birte van der Weiden Tlf: E.mail Redaktionen påtager sig intet ansvar for skade eller gene som følge af trykfejl eller forkerte oplysninger bragt i bladet. Internet: Redaktionel Stof bedes indleveret pr. mail på ovennævnte mail adresser eller til et af redaktionens medlemmer. Stoffet skal være redaktionen i hænde senest 14 dage før bladets udgivelse. Stof der modtages senere vil blive bragt i det følgende nummer af bladet. udkommer fire gange om året; marts, juni, september og december. udkommer næste gang den 1. september 2013 Tryk: GEFION TRYK; Næstved 2

3 Kirkelig vejviser Sognepræst Rikke Milan Nielsen Præstestræde 6, Skelby 4160 Herlufmagle Tlf eller Organist Birgitte Munch-Steensgaard Præstestræde 6A, Skelby 4160 Herlufmagle Tlf eller Graver John Christiansen, Tlf eller Menighedsrådsformand Marianne Brix Hansen Rejnstrupvej 15, Rejnstrup 4250 Fuglebjerg Tlf eller Gunderslevkirker.dk Kirkeværge Lars Hybholt Trælløsevej 56, Trælløse 4160 Herlufmagle Tlf Tjek hjemmesiden og find os på Facebook Her kan du bl.a. orientere dig om, hvad der sker i sognene og se hvornår der er gudstjeneste. Du kan se billeder fra tidligere arrangementer, læse om årets konfirmander og mange andre gode ting. 3

4 Konfirmation i 2014???? Der kan endnu synes længe til, men hvis du overvejer, om du skal konfirmeres næste forår, skal du altså snart indskrives. Dvs. tilmelde dig til den forudgående undervisning. Er du usikker på, om det er noget for dig, er du velkommen til at være med fra begyndelsen. Du kan til enhver tid springe fra. Konfirmandforberedelsen finder sted tirsdag morgen kl i Stalden i Præstegården. De kommende konfirmander sørger selv for at møde i Stalden kl. 8.00, mens menighedsrådet i et vist omfang sørger for kørsel til skole efter undervisningen. Af hensyn til denne planlægning er det imidlertid vigtigt at tilmeldingsfristen overholdes. Ind imellem vil morgenundervisningen dog erstattes af temaundervisning, som vil falde på skoledag (efter aftale med skolerne) eller på lørdage. Mere herom senere. Tilmelding: Løbende indskrivning/tilmelding finder sted onsdag den 12. juni kl i Stalden i Præstegården. Kommende konfirmander og mindst en af deres forældre bedes medbringe konfirmandaspirantens dåbs- eller navneattest. Er nogen forhindret i at møde op, da bedes man ringe til Præstegården og lave en anden aftale ved at kontakte sognepræst Rikke Milan Nielsen. 4

5 Sankt Hans på Præsteengen Søndag den 23. juni er det igen tid til tale, bål og hyggeligt samvær på præsteengen i Skelby. Det er nemlig Sankt Hans aften og den skal også fejres i år i Skelby. I år vil der være mulighed for at spise sin medbragte mad på engen fra kl. 18. Vi regner at stille et par større grill op, så der gerne skulle være plads til, at alle kan få grillet det de nu skal. Kaffe og kage skal der naturligvis også til, så boden er klar igen i år. Årets båltaler kan vi endnu ikke afsløre, men taleren gå på kl. 20, hvorefter vi synger midsommervisen og bålet tændes. Alle er velkomne! Skt. Hans Komiteen Sådan var det i

6 Gudstjeneste- og aktivitetsliste for Skelby og Gunderslev Sogne JUNI Søndag den 2. juni 1.s.e.trinitatis Tirsdag den 4. juni SKELBY KIRKE Kirkekaffe Søndag den 16. juni 3.s.e.trinitatis Søndag den 30. juni Kirkekaffe JULI Torsdag den 4. juli Søndag den 7. juli 6.s.e.trin Søndag den 21. juli AUGUST Søndag den 4. august 9,00 Præst: Marianne Ring GUNDERSLEV KIRKE Kirkekaffe Kirkekaffe 10,30: Præst Marianne Ring STALDEN PRÆSTEGÅRDEN Kirke-café Kl Udflugt til Gisselfeld, kirke-cafeen arrangerer Tirsdag den 6. august Kirke-café kl i Stalden Søndag den 18. august 10,30 Kirkecaffe SEPTEMBER Søndag den 1. september Tirsdag den 3. september 10,30 Kirkekaffe Kirke-café kl i Stalden 6

7 Musikgudstjenester og arrangementer i Kirkerne og i Stalden KORSANG og hygge i STALDEN Kan du lide at synge, så mød op i Stalden i Præstegården onsdag d. 4. september kl Vi lægger ud med at mødes den første onsdag i hver måned fra kl til Tanken er at synge sammen, og I kan naturligvis komme med ønsker til hvilke sange, I gerne vil synge. Jeg vil have et alsidigt udvalg med den første onsdag, og så synger vi os frem til om ambitionerne rækker til fællessang, korsang og måske med lidt flerstemmighed? At mødes og synge sammen åbner også mulighed for at snakke og hygge os sammen f.eks. over et enkelt glas vin eller vand i den indlagte pause. Alle er velkomne til at møde op den første onsdag i september, men send gerne en sms eller en mail til mig, så jeg ved hvor mange noder, jeg skal medbringe. Birgitte: sms til , eller mail til 7

8 Søren Kierkegaard ( ) Den 5. maj 2013 var det 200 år siden den verdensberømte, danske tænker Søren Aabye Kierkegaard blev født. Og det bliver selvfølgelig fejret land og rige rundt på behørig vis. Selvom Kierkegaard ikke opnåede den store berømmelse i sin egen samtid, må man sige, at han i den grad er kommet efter det. Interessen for hans tænkning har siden hen været i uafbrudt vækst og oplever i dag en meget stor udbredelse i hele verden. Og der er noget om snakken, for Kierkegaard er med sit imponerende store forfatterskab stadig aktuel og interessant at læse han forstår om nogen at sætte ord på det, der rør sig i os mennesker. Med sine tanker om frihed, angst, fortvivlelse og kærlighed berører han i den grad eksistensens inderste nerve. Derfor bliver Kierkegaard også ofte betegnet som eksistentialismens fader. Det spændende ved Kierkegaard er hans dialogiske skriveform. Han inddrager os som læser og inviterer os til at gøre tankerne og overvejelserne sammen med ham. På den måde bliver hans tekster både vedkommende og genkendelige. Kendte Kierkegaard citater: Om sprog og tale: Sproget er til for at skjule Tankerne nemlig, at man ingen har Om ægteskabet: Gift Dig, Du vil fortryde det; gift Dig ikke, Du vil ogsaa fortryde det Om stress: Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt. Om at vove: At vove er at tabe fodfæste en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv Om at være: Det Store er ikke at være Dette eller Hiint; men at være sig selv, og dette kan ethvert Menneske, naar han vil det Om vanen: Ak, af alle Fjender er maaskee Vanen den lumskeste Om motion: Tab for Alt ikke Lysten til at gaae Om forventningen: Forventningens glæde er den største 8

9 200 året for Søren Aaby Kierkegaard Søren Aabye Kierkegaard blev født den 5. maj 1813 i et hus på Nytorv, hvor han voksede op i et velhavende hjem som den yngste i en børneflok på syv. Han var københavner med stort K og han kendte byen som sin egen bukselomme eller måske endnu bedre. Søren Kierkegaard elskede sin by, der for ham blev en slags eksperimentarium, socialt og æstetisk. Når han var ked af at være i selskab med sig selv og sine mørke tanker, gik han ud i byen for at tage sit daglige menneskebad, som han kaldte det. Så snakkede han med Gud og hvermand eller i al fald hvermand. Det var højst usædvanligt for den tid, hvor den akademiske overklasse holdt sig for sig selv og nok vidste, hvem der havde fortovsretten, når en plebejer nærmede sig. Kierkegaard brød altså de sociale grænser. Han var demokrat, før demokratiet blev indført, og gadepræst, før ordet blev opfundet. Mange i samtiden fandt det påfaldende og upassende, men det generede nu ikke Kierkegaard, der godt kunne lide at lege kispus med folks forestillinger om, hvem han var. Det er dog ikke pga. det biografiske stof, at Kierkegaard sidenhen har påtaget omverdenens interesse. Hans faktiske liv var ret begivenhedsløst. Filosoffen Hans Brøch-ner, der havde kendt Kierkegaard, skrev således allerede året efter Kierkegaards død følgende: Om hans Liv er der jo over-ho-vedet saa Lidt at sige, naar man vil holde sig til ydre Begivenheder. At han er født den 5te Mai 1813, at han blev Student 1830, Candi-dat 1840, Magister 1841 og døde 1855, det er jo om-trent hvad der kan angives af ydre biographiske Data, og det er ikke inter-essant. Desto rigere er vel hans indre Liv, hans personlige Udvikling, men det har fundet sit Af-præg i hans Skrifter Lille Søren Aaby blev store Søren Kierkegaard. Det er svært at sige, hvad det geniale kom af og næppe muligt at udpege en genial dna-streng, siger Joakim Graff, forfatter til bogen SAK om Søren Kierkegaard. Måske arvede han noget af sin munterhed fra sin mor, som beskrives som en lille kone med et jævnt og lyst sind. Fortsættes side 10 9

10 Faderens tungsind, skarpe intellekt og fantasi synes også at have haft stor indflydelse på Kierkegaard som kunstner. Og så var der jo forholdet til Regine Olsen, som vel for eftertidens læsere af Kierkegaard er et af de store mysterier. I 1840 efter mange års tilløb frier og forlover Søren Kierkegaard sig med den 9 år yngre Regine Olsen. Forlovelsen var dog på ingen måde en succes. Godt nok takkede Regine to dage efter frieriet ja til forlovelsen, men allerede to dage efter dette skriver Kierkegaard i sin dagbog, at han har fejlet. Ikke at han ikke elsker Regine. Det gør han, men han kan ikke realisere ægteskabet, som man bør, og træde ind i rollen som ægtemand, hvorfor han ved at gifte sig med hende, vil svigte hende. Og det kan han ikke bære. Joakim Graff skriver, at Regine satte en lidenskab i gang, der forløste Kierkegaard som kunstner og umuliggjorde ægteskab. Han har nok ikke kunnet overskue være både kunstner og ægtemand/barnefader af samme navn. Vil du vide mere om Søren Kierkegaard kan Joakim Graffs bog SAK anbefales. Cafeen i Stalden i Præstegården Kirke-cafeen holder fortsat åben den første tirsdag i måneden! Alle i sognene, der har eftermiddagen fri og som har lyst til at mødes med andre fra sognene og drikke kaffe/the, synge, og snakke om stort og småt, er velkomne. Man forpligter sig ikke til at komme hver gang, men man kan komme, når man har tid, mulighed og lyst. Det væsentlige ved eftermiddagen er hyggen og muligheden for at få snakket, set og hørt. Menighedsrådet søger for kaffen og lidt til. Organisten og præsten vil også deltage og vil som regel byde ind med et underholdende indslag. Ligesom der også vil komme gæster udefra. 10

11 Kommende datoer for Cafeen Tirsdag den 4. juni kl i Stalden i Præstegården Tirsdag den 2. juli: ingen kirke-cafe. Vi tager på udflugt torsdag den 4. juli (OBS) Tirsdag den 6. august kl i Stalden i Præstegården Bustur til Gisselfelt Torsdag den 4. juli kører bussen fra Skelby Præstegård til Gisselfeld Slot. Vi skal se og høre om Paradehuset, som er fyldt med historiske og eksotiske planter. Der venter en verden af magi og forunderlige dufte. Efter en tur rundt i paradehuset, drikker vi eftermiddagskaffe på Villa Galina. Vi kører fra Skelby Præstegård kl og regner med at være hjemme senest kl Det koster 50 kr. at deltage. 11

12 LOKALT Kære medlemmer af Landsbyforeningen for Skelby- og Gunderslev Sogne Hermed et referat af generalforsamlingen Vi har ikke før udsendt et sådant, men vil gerne lidt mere i kontakt med Jer, da Bestyrelsen mangler gode ideer til aktiviteter i Foreningens område. Vi har forsøgt med foredrag, sang og musik, men andre aktiviteterkunne moske lokke flere op af sofaen! Er der brug for det? Har du/i nogle ideer, må I meget gerne give besked til os. F.eks. Ringe til Inge Hoffmann. Tlf , eller skrive en lap til postkassen, Allen 10, Skelby, 4160 Herlufmagle. Eller send mail til Torben Nielsen, Formandens Beretning Året 2012 har været forholdsvis roligt. Depotet har fået ny status, så Landsbyforeningen har ingen indflydelse på Depotets drift. Vi har dog stedigvæk Salen som lejemåluden vederlag, og medlemmerne af Landsbyforeningen får fortsat rabat ved lejemål af sal / værelser. Bestyrelsen har prøvet forskellige tiltag i form af Spillemandsmusik, musik og sang, som Torben har lavet sanghæfter til. det var jo alle dem, vi kendte, var der en, der sagde. En anden ønskede sådan en aften en gang mere. Vi havde også besøg af en Baskisk folkedans-og musikgruppe. Det var en festlig aften; de herrer, selv de ældste var ligeså letbenede som balletdansere. Den aften måtte vi henlægge til Forsamlingshuset, da salen i Depotet ikke var stor nok. Senere havde vi en soldat, tjensetegørende i Afganistan, til at komme og fortælle om, og vise billeder fra den danske lejr dernede. 12

13 Det viser sig nu, at Salen ikke er egnet til foredrag, det er svært at høre, hvad der bliver sagt!!! Alle arrangementer havde vekslende tilslutning, selvom Torben og jeg gør vores bedste for at omdele indbydelser 9.april, er der igen musik og sang efter opfordring, og 16.maj laver vi en plantebytteaften. Hver onsdag spiller legeholdet Boccia i Salen. Det giver lidt motion og megen snak.i sommerhalvåret spiller vi Petanque bag Dyreholspotalet. Så har vi endelig fået en trappe til reposen-den er ikke særlig god, men dog en trappe, så nu er kontoret næsten etabeleret på reposen, dog mangler der afspærring mod salen. Beretningen taget til efterretning. Regnskab: omdelt Kasseren gennemgik de enkelte poster. Regnskabet sluttede med et overskud på 100 kr. Mange henvendelser til Rikke Søder (fra Gefion) for at få afsluttet mellemværende byggeregnskab med Ministeriet Regnskabet godkendt Kontingentet uforandret I dag 43 betalende medlemmer Valg af Bestyrelse P.g.a. manglende tilslutning, besluttedes det at slanke Bestyrelsen, så der fremover kun er én suppleant. Bestyrelsen består af. Inge Hoffmann, Birthe v.d.weiden, Jees Larsen, Kirsten Hallin, Carl Kyhne Schulz, og suppleant, Torben Nielsen. Indkomne forslag. Ingen Eventuelt: Samarbejde søges med Præsten og /eller Menighedsrådet med henblik på fælles arrangementer. Kasseren gennemgik regnskabet, so desværre viser et underskud på 3435 kr.underskuddet for indeværende år forventes væsentligt mindre, da telefonen overgår til Depotet, og der forventes større indtægter på annoncering. Regnskabet godkendt. udkommer fortsat 4 gange om året (marts, juni, september, december) Referat Torben 13

14 LOKALT LSGS Kalender Hver onsdag kl 1430 til 1630 spilles Petanque Bag Dyrehospitaslet. Alle er velkomne, det er gratis. Tag eftermiddagskaffen med og få et par hyggelige timer og lidt motion og snak Zumba i Depotet Hver mandag og torsdag kl 18 til 19 Hør nærmere på tlf , eller kom der hen. Hilsen Shiela Nymand Plantebytteaftenen, den 19 maj var en hit som skal gentages 14

15 Skelby Vandrehjem - Depotet Vandrehjem og borgerhus ved Susåen Buen 18, Skelby, 4160 Herlufmagle Tlf.: Mail: Website: Depotet nu med 28 sengepladser! Prisliste Depotet Vandrehjem og Festsalen Overnatning voksen, enkeltværelse 325,00 Overnatning 2 personer, dobbeltværelse 400,00 Overnatning 3 personer, 3-sengsværelse 500,00 Overnatning 4 personer, 4-sengsværelse 600,00 Overnatning i fællesrum (8 senge) pr.person 125,00 Weekendseng, barn 50,00 Leje af sengelinned pr. seng 50,00 Leje hele Vandrehjem, inklusiv overnatning (egen rengøring) 3500,00 Leje hele Vandrehjem (2 døgn), inklusiv overnatning (egen rengøring) 6000,00 Fest og møder i Stue/køkken (egen rengøring) 400,00 SALEN Festsal, weekend 24 timer (egen rengøring) 2000,00 Festsal, hverdag 24 timer (egen rengøring) 1200,00 Festsal til møder (pris pr. time) 100,00 VANDREHJEM og FESTSAL HELE VANDREHJEM og FESTSAL 24 timer (fre-lør-søndag) 5000,00 HELE VANDREHJEM og FESTSAL 24 timer (man-torsdag) 4500,00 Betaling for evt. rengøring Rengøring hele Vandrehjem 600,00 Rengøring af Festsal 500,00 Depositum for leje af hele Vandrehjem eller Festsal (netbank) 750,00 10% rabat ved leje for medlemmer af LSGS i 2013 Vedr. reservation/leje af FESTSAL kan det oplyses at festsal er reserveret flere lørdage-søndag frem til juni PRISER JUNI 2012 gældende til BESTYRELSEN DSI-DEPOTET 15

16 Støt op om Landsbyforeningen og Depotet Medlem af Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark SKELBY AUTOVÆRKSTED v. Karsten Larsen Buen 38, Skelby 4160 Herlufmagle - tlf UPS! Det ser da lidt tomt ud. Er det her du skal annoncere? Ring i dag til Skelby Forsamlingshus v/ Nina Levin / mail. Carl på

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg.

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet I denne søde juletid af Aage Arbjerg, 2011 (olie på lærred). Selv om det ikke altid er nemt at være menneske, så er det kristendommens pointe, at vi må glæde

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013.

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Kirkeblad nr. 3 2013 Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Sogns kirkeblad Vejviser Præstens klumme 84.

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR VEJLE VEST NR 4 17. Årgang 2007 1 NOVEMBER DECEMBER JANUAR Jul i din kirke 10. klasses egen skole Mange arrangementer AAB i 75 år 2 FRA REDAKTØREN Leder af Birgit Flindt Tillykke Et stort tillykke skal

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

TisvildeNyt. Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008. Årgang 21 nr. 3. maj-juni 2013. Løssalg kr. 20. Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012

TisvildeNyt. Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008. Årgang 21 nr. 3. maj-juni 2013. Løssalg kr. 20. Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012 TisvildeNyt Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008 Årgang 21 nr. 3 Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012 maj-juni 2013 Løssalg kr. 20 BRILLER. SOLBRILLER. KONTAKTLINSER v/optiker CHRISTIAN SCHØNBECK HELSINGE

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Nr.2 / 38.årgang. Marts 2014

Nr.2 / 38.årgang. Marts 2014 Nr.2 / 38.årgang Marts 2014 Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Kirken 3 Årets konfirmander 4 Filmaftner & Cafeeftermiddage 5 Generalforsamlinger: E SvenstruPPe 7 Svenstrup Friskole 8

Læs mere

Født på ny. naglerne i kroppen på korset. Vi vil vide, hvad vi har at regne med.

Født på ny. naglerne i kroppen på korset. Vi vil vide, hvad vi har at regne med. HØJDEVANGSKIRKEN, IRLANDSVEJ 45 maj-september 2015 Født på ny Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes? Spørgsmålet stilles i

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen TANGO TIDENDE Nr. 4 / 2007 Nyhedsbrev fra Tangoforeningen Har du noget at berette om tango, så skriv til Tango Tidende. Det kan være en artikel, en rejsebeskrivelse, nogle betragtninger, et godt billede

Læs mere

Nøvlingen. oktober 2011

Nøvlingen. oktober 2011 Nøvlingen oktober 2011 Nøvlingen - Indhold Pigeraketten... 3 Nøvling festuge... 4 Kære Giro 413... 6 Small ship race... 8 Lille Nøvling klassikeren... 9 Bio/spise kombi... 10 Nøvling -hvor fanden er Nøvling?...

Læs mere