LÆREPLANER...2 BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHED UDVIKLING...3 SOCIALE KOMPETENCER...4 KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆREPLANER...2 BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHED UDVIKLING...3 SOCIALE KOMPETENCER...4 KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER..."

Transkript

1 LÆREPLANER...2 BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHED UDVIKLING...3 SOCIALE KOMPETENCER...4 KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER...5 NATUR OG NATURFÆNOMENER...6 KROP OG BEVÆGELSE...7 SPROG...8 LÆREPLANER I HENHOLD TIL BAKKEHUSETS TRADITIONER...9 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING:...9 SOCIALE KOMPETENCER:...9 SPROG:...9 KROP OG BEVÆGELSE:...10 NATUR OG NATURFÆNOMENER:...10 KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER:...10 LÆREPLANER I HENHOLD TIL BAKKEHUSETS HVERDAG...11 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING:...11 SOCIALE KOMPETENCER:...11 SPROG:...11 KROP OG BEVÆGELSE:...11 NATUR OG NATURFÆNOMENER:...12 KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER:

2 Læreplaner For at tilgodese formål og principper for læring i dagtilbud, i henhold til serviceloven, udarbejdedes læreplanen for Børnehaven Bakkehuset. Læreplanen er en skriftlig dokumentation af det pædagogiske arbejde i børnehaven. Det pædagogiske arbejde i børnehaven tilgodeser kommunens overordnet børnepolitik, hvor målet er at skabe rammer som giver børnene optimale betingelser for udvikling. Det er vigtigt at synliggøre, at vi i Bakkehuset ser udviklingen af det enkelte barn som en løbende proces i barnets børnehave tid og at det enkelte barn antages at være på et individuelt ståsted i forhold til de øvrige børn. Det betyder for os, at opfyldelsen af læreplanen skal ses som helhed i de 3-4 år barnet går i børnehave og at det pædagogiske arbejde er en løbende proces set ud fra den aktuelle børnegruppe, fysiske rammer og personale ressourcer. Læreplanen skal forholde sig til : - Barnets alsidige personlighedsudvikling - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur og natur fænomener - Kulturelle udtryksformer og værdier Ophold i dagtilbuddet skal bidrage til, at børns læring understøttes. Det pædagogiske personale skal støtte lede og udfordre børns læring, som børn er medskaber af. Læring sker både gennem spontane oplevelser og leg, samt ved at den voksne skaber eller understøtte situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring. ( citat fra Leg og lær. Guide om læreplaner) Igennem aktivitet og samvær udfordre vi idet daglige børns læring. Børn leger, oplever og sanser. De voksne er aktive deltager og medskaber, er med til at støtte børnene i deres muligheder ved at give rum til nye oplevelser, fordybelse, erfaring og læring til følge. De enkelte læreplans temaer ses ikke som adsklitdte aktiviteter, men som en del af en læreproces, hvor områderne uvilkårligt og for det meste vil overlappe hinanden. Dette vil også frem gå af de enkelte eks., som bliver beskrevet i Bakkehusets læreplan. Den årlige evaluering varetages af såvel bestyrelsen og personale gruppen. Personalegruppen vil evaluere og forholde sig til Bakkehusets læreplan, ved at der på personalemøder 2-3 gange årligt er pædagogisk debat, diskussion ang. Læreplaners temaer og den pædagogiske hverdag i Bakkehuset. I dagligdagen dokumenteres der igennem barnets børnehavebog, der følge barnet med fotos, beskrivelse af oplevelser og tegninger igennem tiden i Bakkehuset. Personalet vil fastholde sig selv i læreplansprocesserne ved at notere sig situationer, oplevelser og planlagte aktiviteter, som senere kan bruges til den pædagogiske debat. Børnehaven Bakkehuset anser det som et kommunalt politisk spørgsmål, at der stadig bliver tildelt ressourcer til støtte og hjælp til børn med særlige behov. 2

3 Barnets alsidige personlighed udvikling Barnets alsidige personlighedsudvikling er forudsat af at omverden er lydhør, forstående, medlevende og at barnet føler sig anerkendt, så de sociale relationer løbende udvikler barnets personlighed, samtidig med at det er vigtigt at opnå en forståelse af at alle har forskellige forudsætninger for at være og deltage. I Bakkehuset tilgodeser vi barnets alsidige personlighedsudvikling igennem eksempelvis : - Morgen modtagelse / aflevering eftermiddag - Lege, inde og ude - Tegne, og være i dialog omkring tegningen - Gå tur, for se og opleve - Spisning, fællesoplevelse - Kammeratskab på godt og ondt Hvad vil vi i Bakkehuset i forhold til: Eks. : At barnet oplever kammeratskab på godt og ondt - Styrke barnets selvtillid og selvværd - Styrke barnets sprog - Styrke barnets egne grænse og evnen til at sige til og fra - Arbejde på at opnå en fællesskabsfølelse - At barnet over tid rummer indlevelsesevne overfor omgivelserne Hvordan - ved at opfordre til at barnet prøve nye udfordringer i samspil med kammeraterne - ved at barnet spiller spil og prøver at tabe og vinde sammen med kammeraterne - ved at give rum og mulighed for at lege i små og større grupper - ved at barnet støttes i at føle sig ok. når barnet siger nej til at lege med en kammerat - ved at lære at forholde sig til at nej, fra en kammerat og evt. se nye muligheder for anden aktivitet. Hvorfor - for at styrke barnets selvværd - For at barnet føle sig som en del af en helhed og fællesskabet - For at barnet lærer at føle sig selv og sætter grænser i sociale sammenhæng - For at give barnet jeg kan oplevelser - 3

4 Sociale Kompetencer Sociale kompetence udvikles i fællesskab, gennem kontakt og samvær med andre f.eks. i venskaber og grupper. Det er herunder vigtigt at børnene udvikler forståelse for andre børn, føler sig tilknyttet til gruppen og lære sociale færdigheder. I Bakkehuset tilgodeser vi læring om sociale kompetence igennem eks. at: - Spisning - Lege sammen - Spille sammen - Holde rundkreds - Lave klippe klistre aktiviteter sammen - Have kammerater - Være med ansvarlig for oprydning Hvad vil vi Bakkehuet i forhold til: Eks. : At planlægge og gennemføre male aktivitet med en gruppe børn.: - styrke barnets evne til at samarbejde - lære barnet at dele med de øvrige børn - affinde sig med at skiftet til og vente på sin tur Hvordan Ved at sætte en maleaktivitet i gang, hvor der bevidst arbejdes med et antal farver og pensler. Børnene skal nu i dialog, skiftes og dele med hinanden for at kunne bruge materialerne og færdiggøre maleaktiviteten. Hvorfor - for at børnene lære at dele og samarbejder med hinanden 4

5 Kulturelle udtryksformer og værdier I barnets hverdag er der mange forskellig artede udtryksformer, som er med til at berige, give oplevelser og inspiration. For at give børnene en alsidig og varieret opfattelse af sig selv, andre og omgivelserne skal de have muligheder for at arbejde med forskellige materiale, redskaber og for at deltage i kulturelle traditioner og lokale tilbud. I Bakkehuset tilgodeser vi de kulturelle udtryksformer og værdier igennem at: - Tilbyde muligheder for udklædning - Spille teater, se teater, genfortælling og gentagelse - Historielæsning - Deltage i Kunst og aktiv Fritid - Gå på museums besøg Hvad vil vi i Bakkehuset i forhold til : Eks. : Spille teater, se teater, genfortælling og gentagelse - Give forskellige oplevelser af at fortælle en historie - Lære at benytte forskellige udtryks former - Øge børns evne og lyst til at være medskaber Hvordan - Ved at give mulighed for at børnene klæder sig ud, indgå i roller og leg - Ved at lave spille teater for børnene - Ved at læse, genfortælle nye og kendte eventyr - Ved at give mulighed for at børnene er medfortæller og medskaber Hvorfor - for at give børnene mulighed for at lege og udvikle de værdier og den kultur de kommer fra - for at give børnene mulighed for at forholde sig til nye udtryksformer - for at give mulighed for at deltage i forskellige traditioner med teater og anden kulturel udgangs punkt 5

6 Natur og naturfænomener Børns forståelse og stillingtagen til omverden, miljø og naturen handler om, at børnene får mangeartede naturoplevelser og tid og rum til udelivet, for at opbygge børnenes interesse, respekt og viden for naturen. Naturen giver børnene rum for leg, fantasi og sanse oplevelser. I Bakkehuset tilgodeser vi barnets forståelse og stillingtagen til natur og natur fænomener igennem eks. at : - være på legepladsen og lave aktiviteter - tage på skovture - undersøge og fordybe sig i krible, krable dyr - lave bål aktivitet - regnevejr og vandpytter - årstids aktiviteter Hvad vil Vi i Bakkehuset i forhold til: Eks.: at undersøge og fordybe sig i krible krable dyr: - Stimulere barnets opmærksomhed - Give mulighed for at forundres og fordybe sig - Opnå viden og erfaring omkring verden omkring os - Lære at være forsigtig og tage vare på levende væsner og naturen omkring os Hvordan - Ved at skabe mulighed for at undersøge og opleve på legepladsen, skovture m.m. - Ved at være aktiv og deltagende i samvær med børnene omkring natur og naturfænomener - Ved at give børnene muligheder for brug af div. materiale og bøger - Ved at vise og lære barnet interesse og glæde ved naturen. Hvorfor - For at barnet lære at forundres over livet i naturen - For at lære at respekterer naturen, levende væsner og forskellige livsvilkår - For at vise naturens mangfoldighed 6

7 Krop og bevægelse Barnet er sin krop og har sin krop Kroppen er et stort sammensat sansesystem, som danner grundlag for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer og kommunikation. I Bakkehuset tilgodeser vi barnets udvikling i forhold til krop og bevægelse igennem at: - lege på legepladsen og steder med forskellig terræn. - Grov og fin motoriske tilrettelagte aktiviteter - Lave sanglege - Selvstændighed ved af og påklædning - Komme på forskellige ture ud af huset - Være med til madlavning Hvad vil vi i Bakkehuset i forhold til: Eks.: At lege på legepladsen og steder med forskellig terræn. - Give mulighed for fysiske udfoldelse (udholdenhed, bevægelighed) - Styrkebarnets motoriske kompetencer - Stimulere barnets sanse Hvordan Ved at motivere børnene til at bruge legepladsen, med de muligheder der forefindes: - kravle i træet - gynge, cykle, gå balance, løbe på bakkerne - lege/ grave i sand og jord - gemme sig i krat og buske - være ude året rundt og sanse de forskellige årstider Hvorfor - for at styrke barnets kropsbevidsthed, dets udholdenhed og bevægelighed - for at barnet bliver udfordret i at bruge og anvende sig selv og de fysiske omgivelser 7

8 Sprog Børnene udvikler sig og fastholder deres identitet og selvfølelse ved at udtrykke sig. Der er mange forskellige sprog nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. I Bakkehuset tilgodeser vi barnets sproglige udvikling igennem eks. at: - synge og lave sang lege - højt læsning og dialog omkring læsning/ billeder - lære rim og remser - sætte ord på handlinger og aktivitet - samtale ved spisning - lege sammen - gå ture i nærmiljø - rundkreds og samling Hvad vil i Bakkehuset i forhold til: Eks.: At sætte ord på aktivitet og handling. - øge og stimulere barnets sprog - hjælpe med at fastholde barnets identitet og selvfølelse - udvikle barnets evne til at fungere socialt gennem sproglige udtryksformer - øge barnets forståelse af omverden - udvikle sproget, lære nye ord og begreber Hvordan Ved at den voksne i det daglige samvær med børnene sætte ord på aktivitet og handlinger og ved at samtalen og sætningerne tilpasses barnets udviklings niveau. Eks.: Når barnet siger mig tøj på Hvorfor Svares Ja du skal have dit tøj på. Her er dine grønne busker. Her er din grønne Jakke. - for at styrke barnets selvfølelse og identitet - for at barnet lære at bruge sproget som problemløsning - for at barnet lære at forholde sig til omverden - for at give barnet mulighed for at bruge et nuanceret ordbrug og forskellige begreber 8

9 Læreplaner i henhold til Bakkehusets traditioner Barnets alsidige udvikling: Kunst og aktiv fritid. Madprojekt. Jule skovtur. Julegaver. Julerundkreds. Julegudstjeneste. Fastelavn. Strandtur. Skovtur. Brandstation. Bondegård. Bedsteforældredag. Skole/Fritidshjem.. Blå blink. Ulve velkommen. Ulve afslutning. Lejr. Julefrokost. Teater. Kaffedag. Børnedag. Julepynt i bank. Sociale kompetencer: Kunst og Aktiv fritid. Madprojekt. Juleskovtur. Julerundkreds. Julegudstjeneste. Fastelavn. Strandtur. Skovtur. Brandstation. Bondegård. Bedsteforældredag. Fritidshjem. Skole. Blå blink. Ulve velkommen. Ulveafslutning. Lejr. Julefrokost. Kaffedag. Børnedag. Julepynt i banken. Julefrokost. Teater. Sprog: Kunst og Aktiv fritid. Madprojekt. Juleskovtur. Julerundkreds. Julegudstjeneste. Fastelavn. Strandtur. Skovtur. Brandstation. Bondegård. Bedsteforældredag. Fritidshjem. Skole. Blå blink. Ulve velkommen. Ulve afslutning. Lejr. Julefrokost. Kaffedag. Børnedag. Julepynt i banken. Julefrokost. Teater. 9

10 Krop og bevægelse: Kunst og Aktiv fritid. Madprojekt. Juleskovtur. Julegaver. Julerundkreds. Julegudstjeneste. Fastelavn. Påske. Strandtur. Skovtur. Bondegård. Bedsteforældredag. Blåblink. Ulve velkommen. Ulve afslutning. Lejr. Børnedag. Natur og naturfænomener: Skovtur. Strandtur. Bondegårdsbesøg. Lejr. Årstidsbestemte aktiviteter. Madprojekt. Juleskovtur. Ulve velkommen. Ulve afslutning. Kulturelle udtryksformer og værdier: Kunst og Aktiv fritid. Madprojekt. Juleskovtur. Julerundkreds. Julegudstjeneste. Fastelavn. Strandtur. Skovtur. Brandstation. Bondegård. Bedsteforældredag. Fritidshjem. Skole. Blåblink. Ulve velkommen. Ulve afslutning. Lejr. Julefrokost. Kaffedag. Børnedag. Julepynt i banken. Julefrokost. Teater. 10

11 Læreplaner i henhold til Bakkehusets hverdag Barnets alsidige udvikling: Daglig modtagelse / at sige farvel, Lege med div. legetøj, spille, synge, læse, tegne, modellervoks, perler, eventyr, leg på legeplads, holde rundkreds, badeværelse, spisning, garderobe, oprydning, middagssøvn, bagning, gå tur, savværk, bygbjerg, nærmiljø, skovtur, fødselsdag, indkøb, bus, skole /fritidshjem, gymnastik, bålplads, maleaktivitet, snitte med dolk, maddag, vandleg, trin for trin, årstidsbestemte aktiviteter, Sociale kompetencer: Daglig modtagelse / at sige farvel, Lege med div. legetøj, spille, synge, læse, tegne, modellervoks, perler, eventyr, leg på legeplads, holde rundkreds, badeværelse, spisning, garderobe, oprydning, middagssøvn, bagning, gå tur, savværk, bygbjerg, nærmiljø, skovtur, fødselsdag, indkøb, bus, skole /fritidshjem, gymnastik, bålplads, maleaktivitet, snitte med dolk, maddag, vandleg, trin for trin, årstidsbestemte aktiviteter, Sprog: Daglig modtagelse / at sige farvel, Lege med div. legetøj, spille, synge, læse, tegne, eventyr, leg på legeplads, holde rundkreds, badeværelse, spisning, garderobe, oprydning, middagssøvn, bagning, gå tur, savværk, bygbjerg, nærmiljø, skovtur, fødselsdag, indkøb, bus, skole /fritidshjem, maleaktivitet, maddag, trin for trin, årstidsbestemte aktiviteter, Krop og bevægelse: Lege med div. legetøj, spille spil, synge, tegne, modellervoks, perler, eventyr, leg på legeplads, holde rundkreds, badeværelse, spisning, garderobe, oprydning, middagssøvn, bagning, gå tur, savværk, bygbjerg, nærmiljø, skovtur, indkøb, bus, gymnastik, maleaktivitet, snitte med dolk, maddag, vandleg, trin for trin, årstidsbestemte aktiviteter, 11

12 Natur og naturfænomener: synge, læse, tegne, eventyr, leg på legeplads, holde rundkreds, spisning,, bagning, gå tur, savværk, bygbjerg, nærmiljø, skovtur, bålplads, snitte med dolk, maddag, vandleg, trin for trin, årstidsbestemte aktiviteter, Kulturelle udtryksformer og værdier: synge, læse, tegne, modellervoks, perler, eventyr, leg på legeplads, holde rundkreds, spisning skovtur, fødselsdag, bus, skole /fritidshjem, gymnastik, maleaktivitet, maddag, trin for trin, årstidsbestemte aktiviteter, 12

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Daginstitution Munkebo. Afdeling Columbus

Pædagogisk læreplan for Daginstitution Munkebo. Afdeling Columbus Pædagogisk læreplan for Daginstitution Munkebo Afdeling Columbus Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen godkende den pædagogiske læreplan. Kommunalbestyrelsen skal lægge vægt på, at målene for

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR HØJGÅRDENS BØRNEHAVE INDLEDNING Servicelovens 8a siger, at det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogiske læreplan for børn i aldersgruppen ½ - 2 år og aldersgruppen fra

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling.

Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015

Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015 Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015 LÆRING I 2004 blev loven om pædagogiske læreplaner indført. Loven skal sikre og inspirere til at dagplejen skaber rummelige læringsmiljøer med lydhørhed overfor

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner:

Pædagogiske læreplaner: Pædagogiske læreplaner: Brunebjerg børnehave: Kulturelle udtryksformer og værdier. Udvikler forståelser for forskellige kulturelle værdier og praksisser. Får erfaringer med og udvikler lyst til at eksperimentere

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Vores arbejde med de 6 læreplanstemaer

Vores arbejde med de 6 læreplanstemaer Vores arbejde med de 6 læreplanstemaer Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehaven Tangloppen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehaven Tangloppen 2014 2015. 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, hvori målene er konkretiseret. Årshjulet findes på vores hjemmeside. Dokumentationen af arbejdet med de

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver. - vi går efter forskellen

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver. - vi går efter forskellen PÆDAGOGISK LÆREPLAN Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver - vi går efter forskellen Pædagogisk læreplan for børnehavedelene i Saltum SI Den pædagogiske læreplan skal skabe en bevidsthed både over for

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Tune Børnehave 2007

Pædagogisk læreplan for Tune Børnehave 2007 Pædagogisk læreplan for Tune Børnehave 2007 Børnehuset Troldelunden Forord Det er efterhånden mere end 2 år siden at Lov om Social Service fik tilføjet 8a. En paragraf der pålægger alle dagtilbud at udarbejde

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse.

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. 1 Disse læreplaner er et arbejdsredskab for os selv, hinanden, forældre, bestyrelsen og politikerne. Vi håber at alle

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan

Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan Vi arbejder efter dagtilbudsloven, hvor der i Afsnit II, Dagtilbud til børn indtil skolestart, Kapitel 2, 7, bl.a. står følgende: børn i dagtilbud skal have

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver

Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver Formålet med læreplaner i børnehaverne er at sætte fokus på læring for derigennem at bidrage til at ruste alle børn i endnu højere grad til livet i et moderne samfund.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst:

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: - sikre at der er plads til at udfolde sig på fysisk. - tilbyde forskellige bevægelseslege,sanglege,hoppelege.

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Solstrålen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Solstrålen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Solstrålen Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution 2011-2012 De 6 pædagogiske lærerplanstemaer I vores fælles hverdag på Herslev central Skole, i Flexinstitutionen, og SFO en som helhed, har

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen Pædagogiske Læreplaner vuggestuen i Kastanieborgen Folketinget besluttede i 2004, at alle daginstitutioner skal arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan, der skal omhandle følgende seks fokusområder:

Læs mere

Personlige kompetencer / alsidig personlighedsudvikling

Personlige kompetencer / alsidig personlighedsudvikling Personlige kompetencer / alsidig personlighedsudvikling Hvad vil vi opnå? At alle børn oplever, at de hver især er værdifulde. At alle er i stand til at udtrykke sine meninger ønsker følelser og behov.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Klosterparkvej 53-55 4400 Kalundborg Tema Sprog Indhold Verbal/nonverbal kommunikation Ordforråd Udtale Sange Begreber Kendskab til rim og remser Forståelse Vi ønsker

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet Børnehaven Søndermosen Læreplan for Børnehaven Skovbrynet Udarbejdet november 2007. Børnehaven Søndermosen Nygade 50 Telefon 73 67 89 29 6330 Padborg e-mail: ia@aabenraa.dk Side 2 Indledning: I løbet af

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Den alsidige personlige udvikling Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Alsidig personlig udvikling Vi forstår

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Nørregården 2007

Pædagogisk læreplan for Nørregården 2007 Pædagogisk læreplan for Nørregården 2007 Børnehuset Troldelunden Forord Det er efterhånden mere end 2 år siden at Lov om Social Service fik tilføjet 8a. En paragraf der pålægger alle dagtilbud at udarbejde

Læs mere