FN s definition på hustruvold:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FN s definition på hustruvold:"

Transkript

1 Årsskrift 2012

2 FN s definition på hustruvold: Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme, spytte, sparke, ramme ud efter, slå med knytnæve, chokere, brænde, slå med kølle, stikke med kniv, smide med kogende vand eller syre og sætte ild til. Resultatet af sådan fysisk vold kan strække sig fra brud til drab; det, der begynder som et mindre overgreb, kan eskalere i både intensitet og hyppighed. Psykisk vold kan bestå i gentagne mundtlige overgreb og plagerier, indskrænkninger i og berøvelse af fysiske, finansielle og personlige ressourcer. Kontakt med familiemedlemmer og venner bliver kontrolleret. Begrebet vold mod kvinder betyder enhver kønsbaseret voldelig handling, som resulterer i fysisk, seksuel eller psykologisk skade eller lidelse for kvinder, inklusive trusler om sådanne handlinger, tvungen eller vilkårlig frihedsberøvelse, enten i offentligheden eller i privatlivet.

3 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens årsberetning side 3 Breaking News side 5 Bidragsydere side 6 Statistik side 8 Ophold side 12 Voldens følgevirkninger side års ststistik side 18 Politiaften side 19 Positive oplevelser med Sønderborg Politi side 20 Aktivitetsplan side 21 Besøg fra Nicaragua side 23 Linak er et godt eksempel side 24 Fødselsdagspenge side 25 Jubilarer side 26 Julegave fra Sønderborg Kommune side 27 Kvindehjælp fra Noa Noa side 28 Hjemmeundervisning side 29 De kære små side 31 Årsberetning fra Etikgruppen side 32 Værdier side 33 Julearrangement side 34 Faktiske og praktiske oplysninger side 35 Vedtægter side 37 Børnepolitik side 41 Det sjove hus love side 42 Den internationale deklaration af etiske principper side 44 Årsskrift

4 2 Årsskrift 2012

5 Bestyrelsens Årsberetning 2012 Det første år som formand for bestyrelsen har givet mig lejlighed til at deltage i mange forskellige typer møder på centret. Jeg har oplevet en meget stor imødekommenhed, venlighed samt positiv interesse fra alle sider. Dette har været et godt grundlag i forhold til at danne sig et overblik over huset, samt et indblik i den brede vifte af arbejdsopgaver som husets kompetente medarbejdere og frivillige varetager. En stor tak til Ruth, det faste personale, de frivillige samt den øvrige bestyrelse for hjælp med indkøringen. I huset var det opgangens tur til en renovering og dette blev gjort ved hjælp af fonde. Senere kom vandskaderne i kælderen samt i Henry til at fylde en del både i forhold til tid, arbejde og håndværkernes kompetencer. Regionen gik ind og dækkede de fleste af udgifterne, så nu kan vi glæde os over det gode resultat samt ny indretning af Henry som teenagerværelse også ved hjælp af fonde. Yderligere har fondsmidler stået for renovering af legerum. Vanen tro har vi flere gange i årets løb haft besøg udefra: Bestyrelsen fra Esbjergs krisecenter var på besøg den og torsdagsgruppen havde besøg af frivillige fra Fredericias krisecenter. Yderligere besøgte kvinder fra Nicaragua centret, for at lade sig inspirere til at opstarte mere strukturet arbejde med kvinder og vold i deres eget land. Trods de store kulturelle forskelle, er der megen lighed når vold er på banen. Ud over den daglige gang på centret sker der rigtig meget i samfundet, som har stor betydning for vores arbejde. Et af de store skridt har været indførelsen af loven om Stalking, et begreb vi her i Sønderborg har arbejdet meget med og som er blevet fulgt op af 5 udsendelser på TV3. Den var KKC vært for et heldags seminar for Aabenraa og Haderslev krisecentre med Lisbeth Zornig Andersen. Hun talte ud fra sin bog Vrede er mit mellemnavn og dokumentaren om hende, en tankevækkende dag med et stort fremmøde. Et andet centralt område for de voldsramte kvinder i krise er vedtagelsen af psykologbehandling til kvinderne centralt fra. Kærestevold er også i årets løb blevet et debatemne, og Ruth har holdt foredrag om emnet flere gange i lokalsamfundet. I juni havde bestyrelsen inviteret til en dag med forfatter og filosof John Engelbrecht der causerede over begreberne humor, ændringsprocesser og livet generelt. Johns utrolige energi og underfundige humor gjorde at man gik inspireret derfra. Ruth`s 60 års fødselsdag blev fejret med et næsten surprise party på centret. Det var meget festligt og der var Årsskrift

6 et stort fremmøde, som var med til at fejre fødselaren på behørig vis. En anden mærkedag var LOKK`s 25 års jubilæum, der blev afholdt i Aarhus, en fin eftermiddag med tilbageblik, hvor vi var 4 personer afsted fra Sønderborg. Sønderborg Kommune har bevilliget centret midler, der godtgør kvindernes egenbetaling. Dette er en meget stor hjælp i det daglige arbejde, da det frigør administrative ressourcer og beboerne har en problematik mindre. Bygningen Agervang 5 har været i mediernes søgelys p.gr. af kommende bygnings købsaftale region og kommune imellem, som vi forventer, falder på plads inden længe. Vi forsøger løbende at gøre opmærksom på kvinder og vold i lokalsamfundet og i november overrakte Lene H og Ruth en buket roser til Direktør Bent Jensen, Linak. Overrækkelsen blev begrundet med, at virksomheden på en ansvarlig og forbilledlig måde yder omsorg for medarbejdere, der udsættes for vold i hjemmet. Endnu et år har fonde og foreninger været med til at gøre det muligt at vi kan vedligeholde og højne huset`s standart, samt støtte aktiviteter for beboerne såvel i huset som ude. En stor tak til den afgående bestyrelses medlemmer for jeres store arbejde gennem mange år. Vi glæder os til fremover at se jer i huset i andre sammenhænge. På bestyrelsens vegne Janne Rasmussen Gitte Bonde Formand Næstformand 4 Årsskrift 2012

7 BREAKING NEWS Stalking og misbrug Af de 868 henvendelser (se også statistik side 8), som Sønderborg Kvinde- & Krisecenter fik i 2012, var 288 henvendelser udover voldsproblematikken bl.a. vedrørende stalking fra samlever/eks samlever. 231 henvendelser udover voldsproblematikken bl.a. vedrørende misbrug fra samlever/eks samlever. Det vil sige at der var hhv % stalking, og - 26,6 % misbrug som en del af voldsproblematikken. Bestyrelsen I år har bestyrelsen valgt at sætte fokus på erhvervslivet og støttemedlemmer. Bl.a. starter der en annoncekampagne: Vil du gøre en forskel? Bestyrelsen ønsker også øget synlighed både i befolkningens bevidsthed og i bybilledet om de mangeartede voldsproblematikker og de omkostningstunge følgevirkninger for samfundsøkonomien. Årsskrift

8 Bidragsydere Tusind tak til alle, der i året 2012 har støttet Centret dels med økonomiske midler og dels med personlig indsats. Det har bevirket, at Centret har haft mulighed for at arbejde med at omsætte foreningens vedtægter til handling. Årsregnskabet for 2012 er godkendt af revisor samt af foreningens gene ralforsamling den 12. marts 2013, og kan indhentes ved henvendelse til centret i forbindelse med sagsbehandling af fonds- og puljean søg nin ger. Her udtrykker vi en særlig tak til følgende tilskudsgivere og private bidragsydere: Offentligt driftstilskud og 18 midler fra Sønderborg Kommune. Tips og Lottopuljen Fonde og legater, gaver og tilskud: - William & Hugo Evers Fond - 3 F, Nordals - Danmarks Radio Giro Marie & M.B. Richters Fond - Bikubenfonden - Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary`s Fond - Det Warburgske Legat - Den Nordslesviske Kvindeforenings Fond - Medarbejdernes Honorarfond i Novogruppen - Erhvervskvinder i Sønderborg - Hans Foxbys Fond - Asta og Julius P. Justesens Fond - Søsterloge nr. 20 Veritas I.O.O.F., Sønderborg - Ville Heises Legat - Bugge s Legat - Grete og Johan Herholdts Fond - Frøken Astrid Goldschmidts Legat - Jesper Lund og Kurt Nissen, Sønderborg - Fabrikant Mads Clausens Fond - Hempel Fonden - Louis Petersens Legat - St. Johannes Logen Den Faste Borg ved Alssund - Kvindekomiteen 8. marts Sønderborg (De fleste beløb er øremærkede til særlige opgaver) 6 Årsskrift 2012

9 Overskuddet fra Kvindedagen den 8. marts overrækkes til centerleder Ruth Malle og bestyrelsesformand for Centret Janne Rasmussen af medlemmer fra Kvindekommiteen i Sønderborg. Egne aktiviteter: Amerikansk lotteri til julehyggedag og loppemarked. Tak for gaver, smil, gode ord og tanker, breve, mail, kager, kaffe, tøj, legetøj, højskoleophold, teaterbilletter, koncertbilletter, møbler, køkkengrej, service, bestik, frugt, slik, økonomiske håndsrækninger samt hygiejneartikler til brugerne m.m. i årets løb. Teenager værelse på vej Ellen Trane, Janne Rasmussen, Ruth Malle og Eva Lilleør Årsskrift

10 Statistik Nedenstående statistikker er opdelt i hhv. henvendelser og ophold. Henvendelser: I 2011 var tallet på 924. I 2012 var tallet på 868. Henvendelser i år 2011 var fordelt på: 244 personlige, 639 telefoniske og 41 skriftlige henvendelser. Henvendelser i år 2012 var fordelt på: 234 personlige, 604 telefoniske og 30 skriftlige henvendelser. Henvendelser fordelt på ugedage: Mandage Tirsdage Onsdage Torsdage Fredage Lørdage Søndage I alt Antal registrerede henvendelser til akut krisesamtale fordelt på nationalitet: år 2011 % år 2012 % Norden , ,9 Vesteuropa 20 2,2 50 5,7 Østeuropa 12 1,3 36 4,1 Balkan 77 8,3 30 3,5 Mellemøsten 27 2, ,5 Fjernøsten 33 3,6 50 5,7 Afrika 47 5,1 67 7,7 Sydamerika 0 0,0 0 0,0 Uoplyst 48 5,2 67 7,7 USA 0 0,0 0 0,0 I alt Årsskrift 2012

11 Antal registrerede henvendelser til akut krisesamtale fordelt på forsørgelsesgrundlag: År 2011 År 2012 Ordinært ansættelsesforhold Pension/efterløn/ overgangsydelse Kontanthjælp/Sprogskole/ uddannelse/aktivering Arbejdsløshedsdagpenge/ jobtræning/aktivering Sygedagpenge/barsel Selvstændig virksomhed 2 0 Medhjælpende hustru 0 0 Under uddannelse via SU Hjemmearbejdende 19 1 Andet** Uoplyst I alt ** Skoleelever under 18 år Antal registrerede henvendelser til akut krisesamtale fordelt på alder: År 2011 År 2012 Under 18 år år år år år over 60 år 13 6 Uoplyst I alt Årsskrift

12 Antal registrerede henvendelser til akut krisesamtale fordelt på personer: År 2011 År 2012 Kvinder voldsramte Mænd 6 0 Andre pva kvinden *) Uoplyst 0 0 I alt *) Andre pva kvinden: sagsbehandler, politi, sygehus, andet krisecenter, veninde, social bagvagt/døgnvagt, familiemedlem, arbejdsplads, lægevagt, praktiserende læge, faglig organisation. Antal registrerede henvendelser til akut krisesamtale fordelt på kommune/region: År 2011 År 2012 Sønderborg Kommune Øvrige kommuner i region syd Kommuner fra andre regioner Uoplyst I alt Årsskrift 2012

13 Antal registrerede henvendelser til akut krisesamtale fordelt på måneder: År 2011 År 2012 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Årsskrift

14 Ophold Der har i 2012 boet 35 voksne og 24 børn på centret mod hhv. 33 voksne og 31 børn i år Det vil for år 2012 sige i alt 59 beboere med et samlet antal overnatninger på 1354 døgn mod 986 døgn året før. Gennemsnitsophold for år 2011 var 15,4 døgn mod 22,9 døgn i Tallene gælder antal beboere, der har haft midlertidigt ophold på Centret. På side 18 findes en samlet statistik gennem 29 år. Indflytning fordelt på ugedage: År 2011 År 2012 Antal Antal Mandage 7 5 Tirsdage 6 3 Onsdage 4 6 Torsdage 5 2 Fredage 3 5 Lørdage 2 7 Søndage 6 7 I alt Årsskrift 2012

15 Om voksne beboere er der oplyst følgende om forsørgelsesgrundlag: År 2011/Antal År 2012/Antal Ordinært ansættelsesforhold 5 8 Pension/efterløn/ overgangsydelse 6 7 Kontanthjælp/Sprogskole/ uddannelse/aktivering Arbejdsløshedsdagpenge/ jobtræning/aktivering 3 0 Sygedagpenge/barsel 5 0 Selvstændig virksomhed 0 0 Medhjælpende hustru 0 0 Under uddannelse via SU 2 5 Hjemmearbejdende 1 0 Andet 0 4 Uoplyst 1 1 I alt Om voksne beboere er der oplyst følgende om nationalitetsfordeling: År 2011/Antal År 2012/Antal Norden *) Vesteuropa 1 0 Østeuropa 1 4 Balkan 8 3 Mellemøsten 0 5 Fjernøsten 2 0 Afrika 1 5 Sydamerika 0 0 Uoplyst 0 0 I alt *) Norden: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Grønland, Island, Færøerne. Årsskrift

16 Om voksne beboere er der oplyst følgende om aldersfordeling: År 2011/Antal År 2012/Antal Under 18 år år år år år og derover 1 1 Uoplyst 0 0 I alt Om voldens art fortæller voksne beboere: År 2011/Antal År 2012/antal Trusler om vold Psykisk vold* 4 9 Fysisk og psykisk vold ** Anvendt våben/genstande 2 0 Materiel vold *** 3 0 Økonomisk vold **** 8 2 Seksuel vold 2 3 Uoplyst 0 0 * Ved psykisk vold forstås eksempelvis: mundtlige overgreb, plagerier, nedgøring, kontakt med familie og venner bliver kontrolleret. ** Ved fysisk vold forstås eksempelvis: Slag, spark, kvælningsforsøg, voldtægt og voldtægtsforsøg, bid, brændemærker, hårafrivning, brækkede lemmer, knivstik. *** Smadret indbo, døre, mobiltelefon. Det, kvinden holder af osv. **** Indskrænkning/berøvelse af finansielle midler. Det skal bemærkes, at flere kvinder figurerer med mere end én form for vold. 14 Årsskrift 2012

17 Ved fraflytning valgtes følgende boform: År 2011/Antal År 2012/Antal Egen ny bolig 6 16 Egen tidligere bolig, samlever fraflyttet 3 1 Tilbage til samlever uden samfundsstøtte 12 3 Tilbage til samlever med samfundsstøtte 2 2 Til familie, indtil indflytning i egen ny bolig 6 5 Til venner, indtil indflytning i egen ny bolig 1 2 Andet krisecenter 1 5 Andet 0 0 Uoplyst 2 1 I alt Afvisninger til beboerafdelingen grundet: År 2011/Antal År 2012/Antal Pladsmangel 3 6 Aktuel fysisk sygdom 0 0 Aktuel psykisk sygdom Aktuel misbruger af stoffer/alkohol 2 0 Mænd 2 1 Andet Uoplyst 0 0 I alt Andet = Andet tilbud eller eksempelvis ikke voldsramt eller ikke vores målgruppe. Årsskrift

18 Overnatninger: År 2011 År 2012 Personer Døgn Personer Døgn Børn ekskl. samværsbørn Voksne I alt Børnebeboere ekskl. samværsbørn - Aldersfordeling: År 2011 År 2012 Antal Antal 0-2 år år år år år år 1 2 Uoplyst 0 0 I alt Børnebeboere ekskl. samværsbørn - Nationalitetsfordeling: År 2011 År 2012 Antal Antal Norden *) 14 7 Vesteuropa 0 0 Østeuropa 1 8 Balkan 12 1 Mellemøsten 0 5 Fjernøsten 3 3 Afrika 1 0 Uoplyst 0 0 I alt Samværsbørn i alt 0 *) Norden: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Grønland, Island, Færøerne 16 Årsskrift 2012

19 Voldens følgevirkninger Samlivsvold har en række følgevirkninger. Eksempelvis sundhedsmæssigt (psykisk/fysisk), socialt og juridisk. Det medfører ofte kontakt til en række instanser. Om de 868 henvendelser og 35 voksne beboere oplyses det, at samlivsvold har medført kontakt til eksempelvis: Statsforvaltning/eks.: Separation, skilsmisse, forældrerådgivning, samvær. Sundhedsområdet/eks.: Sygehus, læge, psykolog, zoneterapeut, fysioterapeut, kiropraktor, coach, afspænding. Socialområdet/eks.: Økonomisk hjælp, familie- børne- og ungevejledning, skoler, dag- og døgninstitution, sygedagpenge, rådgivningscenter. Politi/eks.: Opholdstilladelse, polititilhold, anmeldelse af vold og stalking, ansøgning om alarm, samtale, råd og vejledning. Advokat/eks.: Statsforvaltning, byret/ landsret vedr.: sep./skilsmisse, voldssager, forældremyndighed, bodeling. Andet/eks.: Faglige organisationer, arbejdsmarkedscenter, pengeinstitut, posthus, boligformidling, arbejdspladser, folkeregister. Vedr. dansk statsborgerskab Mange kvinder af anden etnisk oprindelse har søgt og fået dansk statsborgerskab. Denne statistik fortæller intet om etnisk oprindelse hvad angår fødeland. Årsskrift

20 29-års statistik År Krisesamt. ambulant Overnatn. voksne Overnatn. børn Overnatn i alt Antal voksne Antal børn Beboere i alt G snit døgn voksne G snit døgn børn G snit døgn i alt ,0 13,4 13, ,4 12,9 12, ,7 8,4 8, ,4 9,7 10, ,6 24,8 20, ,9 18,4 16, ,4 7 7, ,2 23, , , ,7 31,5 22, ,6 16, ,1 11,3 11, ,2 16,3 16, ,1 23,4 23, ,6 37, ,9 20, ,7 22,8 25, ,6 12,3 16, ,1 42,7 31, ,1 19,2 23, , , ,3 9,8 10, ,3 19,3 18, , ,5 13, ,1 23,3 20, ,8 27,5 26, ,9 12,8 15, , ,9 29 år ,25 20,0 19,0 Samværsbørn er ikke talt med i statistikken. 18 Årsskrift 2012

21 Den årlige politiaften Sønderborg Politi og Sønderborg Kvinde- & Krisecenter har gennem årene opbygget et vigtigt samarbejde, som helt tydeligt er til gavn for de voldsramte kvinder og deres evt. medfølgende børn. Sammen med Sønderborg Politi hjælper Centret voldsramte kvinder med rådgivningssamtaler, stalkingrådgivning, IT-sikkerhed, anmeldelse, begæring om tilhold, ansøgning om overfaldsalarm og hensigtsmæssig adfærd i forbindelse med personsikkerhed. Det har gennem årene udviklet sig til en rigtig succeshistorie. Centret havde i år inviteret sektionsleder Peter Baum fra Sønderborg Politi, som fortalte om god sikring af hjemmet mod tyveri. Han fortalte også om det forebyggende arbejde med de unge i Sønderborg efter trafiklys-princippet. Det vil sige at kategorien grøn er de unge, der kan vendes til en positiv udvikling, væk fra en dårlig omgangskreds med småkriminalitet. Kategori gul kræver hurtig og effektiv handling, hvis det skal lykkes at vende dem i en positiv retning. Kategori rød er allerede for de flestes vedkommende for gamle eller de sidder i fængsel. Peter Baum Dialogen faldt også på stalking og Peter Baum fortalte, at politiet endnu ikke mærker meget til problemet. I den forbindelse fortalte han også om, at det er en rigtig god idè at skaffe sig beviser ved hjælp af f.eks. videoovervågning af hjemmet. Denne teknologi kan man i dag købe til et rimeligt beløb. Yderligere har rigsadvokaten udgivet en folder med råd og vejledning til dem, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking. Folderen Råd og vejledning kan ses på dk Aftenen var i øvrigt præget af spørgelyst og god humor. Årsskrift

22 Sønderborg Kvinde- & Krisecenters positive oplevelser med Sønderborg Politi Centret oplever, at Sønderborg Politi tilstræber at behandle henvendelser på en professionel og samtidig indfølende måde. Ved henvendelser om behov for overfaldsalarm kræver det, at der kan fremlægges en seriøs sag, så har kvinden mulighed for at få en overfaldsalarm indenfor meget kort tid. Ved henvendelser om tilhold gælder de samme kriterier. Det skal kunne bevises, at der finder trusler eller chikaner sted, ellers kommer sagen retur fra juristerne og sådan er det i et samfund, hvor vi ikke alle kan gå rundt og anmelde hinanden uden grund. Ved henvendelser om vejledning eller anmeldelse af vold bliver Centret mødt med forståelse og betjentene tager sig som regel den tid, der er nødvendig. Centret oplever at blive taget alvorligt. Lene H. 20 Årsskrift 2012

23 Aktivitetskalender 2012 Dato AkTIVITET kl. JANUAR 11 Onsd.gr Børnegr To.gr. - ude af huset 17 Udsl.gr FU møde Færdselsregler INTRO Ma.gr FEBRUAR 2 Bestyrelsesmøde To.gr Ti.gr Onsd.gr Politiaften Ma.gr MARTS 7 Børnegr Kvindedag INTRO Udsl.gr Zumba Generalforsamling Onsd.gr LOKK generalf.+landsmøde 26 Ma.gr Tavsh.pligt + 1.-hjælp, basiskursus To.gr APRIL 3 Ti.gr Aktiv lytning og kriseforståelse, basiskursus Udsl.gr Ma.gr MAJ 2 Onsd.gr Børnegr INTRO To.gr Humor+helbred v. Bent Eikard Ma.gr Brandøvelse, basiskursus Årsskrift

24 JUNI 4 Udsl.gr Ti.gr Heldagsseminar v. John Engelbrecht Onsd.gr To.gr Ma.gr Sjov med Helene + bierne AUGUST 7 Ti.gr Børnegr Udsl.gr Onsd.gr To.gr. - ude af huset Ma.gr SEPTember 5 INTRO Brandøvelse, basiskursus Børnegr Udsl.gr Ma.gr To.gr OKTOBER 2 Ti.gr Tavsh.pligt + 1.-hjælp, basiskursus Onsd.gr Trolde ved Henriette Ejby Christensen Fællesarr. m. Aabenraa og Haderslev KC Ma.gr NOVEMBER 1 To.gr Udsl.gr Aktiv lytning Børnegr INTRO Ma.gr DECEMBER 4 Udsl.gr Ti.gr Onsd.gr. julefrokost 6 To.gr Julehyggedag Dertil kommer Bestyrelsesmøder, FU-møder og ugentlige personalemøder. 22 Årsskrift 2012

25 Besøg fra Nicaragua Den 24. maj 2012 havde Kvinde- & Krisecentret, Sønderborg besøg af Bertha Flores, som er leder af kvindeorganisationen FUNDEMUNI, Nueva Segovia, Nicaragua. FUNDEMUNI hører til blandt de stærkeste kvindeorganisationer i Nicaragua, der er meget aktiv som fortaler for kvinders rettigheder. Ligeledes deltog Iveth Arauz, som er vicepræsident for kaffekooperativet La Esperanza, Matagalpa i Nicaragua, der organiserer ca. 100 kaffebønder og samarbejder med den danske støtteforening Kirkekaffe. Under besøget var der god mulighed for erfaringsudveksling med hensyn til: ret til et liv uden vold forebyggelse af vold i familien. Årsskrift

26 LINAK er et godt eksempel I forbindelse med FNs internationale dag til bekæmpelse af vold mod kvinder, der hvert år holdes den 25. november, valgte Centret at overraske LINAKS stifter og administrerende direktør Bent Jensen med en stor buket blomster. Virksomheden har gjort en stor indsats for deres voldsramte kvindelige medarbejdere. Det er ikke noget Bent Jensen var bevidst om, men han har formået at skabe en ånd, en kultur og en etik i firmaet, der bevirker, at voldsramte kvinder på LINAK har mulighed for at få støtte, vejledning og helt konkret hjælp. Vi er glade for, at det er kommet frem i lyset og at vi kan hjælpe. Det er forfærdeligt, at der findes vold i familien. Jeg håber, at andre virksomheder vil gøre det samme som os og at de kan finde en fornuftig middelvej mellem berøringsangsten for emnet og en åben måde at hjælpe de ansatte på sagde Bent Jensen. Fra venstre: Lene H., Bent Jensen og Ruth Malle 24 Årsskrift 2012

27 Fødselsdagspenge Jesper Lund og Kurt Nissen fra Metal Sønderborg overrakte en pengegave på kr ,00 til Centrets leder Ruth Malle. De to Metal medarbejdere Jesper Lund og Kurt Nissen havde henholdsvis 29. april 50 års fødselsdag og 4. april 60 års fødselsdag. Metals afdeling i Sønderborg markerede dette med en reception og de to havde ønsket sig pengegaver i stedet for vingaver. Ikke til dem selv Pengene skulle gå til Sønderborg Kvinde- & Krisecenters arbejde for børnene. Vi er ikke de store vindrikkere, så vi vil hellere forære pengene væk til noget lokalt frivilligt arbejde. Netop krisecentret gør et stort stykke frivilligt arbejde. Jesper Lund og Kurt Nissen tog turen til Sønderborg Kvinde- & Krisecenter for at overrække en flot og kærkommen pengegave til Centrets børn. Foto: Claus Thorsted Årsskrift

28 Jubilarer i 2012 Sønderborg Kvinde- & Krisecenter har en stor gruppe frivillige medarbejdere på ca 115 kvinder og mænd. Centret har udarbejdet en statistik over frivillige, der har udført frivilligt krisearbejde i mere end 1 år, og af disse har gennemsnittet arbejdet på Centret i 7 år. Centret kunne hylde 5 medarbejdere, der havde 10-års jubilæum og fire med 15 års tjeneste, én medarbejder har været her i 20 år og én, der har været trofast i hele 25 år. TILLYKKE til Centret for denne dejlige skare af frivillige medarbejdere. 26 Årsskrift 2012

29 Julegave fra Sønderborg Kommune I forbindelse med Centrets julearrangement overrakte formanden for Socialudvalget Jørgen Jørgensen en flot julegave til Centrets Teenagerværelse/ hjemmeundervisningslokale. Som et punkt på Centrets ønskeseddel stod ergonomiske hynder til stolene og Jørgen Jørgensen kom og spredte glæde med netop denne julegave. Tusind tak fra Centret og dets beboere. Årsskrift

30 Kvindehjælp fra Noa Noa i Sønderborg I efteråret startede Helle Blindbek, butiksbestyrer hos Noa Noa på Jernbanegade i Sønderborg et nyt tiltag, hvor alle kunne aflevere fint brugt Noa Noa tøj i butikken og til gengæld få en goodyback og visheden om, at det indleverede tøj gik til et godt formål. Noa Noa havde nemlig besluttet at donere det indsamlede tøj til Sønderborg Kvinde- & Krisecenters nuværende og tidligere beboere. Initiativet blev meget godt modtaget i befolkningen, så det blev et stort læs dejligt tøj til centret. Fra venstre: Lene H., Helle Blindbek og Ruth Malle 28 Årsskrift 2012

31 Hjemmeundervisning Ved behov har Centret mulighed for at tilbyde hjemmeundervisning fra pensionerede skolelærere, der er medlemmer af børnegruppen Leg med børn. Årsskrift

32 30 Årsskrift 2012

33 De kære små Hvad man dog kan høre af underfundigheder på centret: 8-årig dreng, der hjælper med at vande haven: Vokser træet, hvis jeg lægger vandet der? 4-årig pige til mormor: Skal du snart dø mormor? Hvad får dig til at spørge om det mit barn? Du har mange rustpletter mormor. 3-årig dreng til mormor: Mormor dine arme har tabt luften. Årsskrift

34 Årsberetning for Etikgruppen 2012 Formålsparagraf: Etikgruppen blev oprettet af generalforsamlingen i 1999 og har bl.a. til opgave at sørge for, at den etik, som følger Kvindeforeningens kultur med fokus på ligeværdighed og medmenneskelighed, bliver varetaget. Andre vigtige opgaver er bl.a.: at arrangere relevante foredrag og kurser til Kvindeforeningens medlemmer. at udarbejde den årlige aktivitetskalender og et nyhedsbrev hver 3. måned. at medvirke til udarbejdelse af etiske retningslinjer som arbejdsredskab for frivillige og ansatte. Som I sikkert alle ved, har etikgruppen haft vanskeligheder i det forgangne år. Det forgangne år har været et sejt træk fordi vi peu á peu har mistet 3 medlemmer. Formålsparagraffen om at arrangere relevante foredrag og kurser til kvindeforeningens medlemmer kan kun tilbydes i det omfang, som dækker basiskurserne. at medvirke til udarbejdelse at etiske retningslinjer for frivillige og ansatte har ligget stille i 2012 og ligger også stille i Vi har haft et opråb ude til alle medlemmer og der har indtil videre meldt sig 1 interessent. Det er vi meget glade for, men vi håber også, at flere kunne tænke sig at medvirke i Etikgruppen. På nuværende tidspunkt er vi kun 2 medlemmer tilbage i gruppen og om kort tid er der kun én tilbage.. Sidste nyt: Etikgruppen har fået 6 nye medlemmer og har nu genoptaget arbejdet som beskrevet i formålsparagraffen. 32 Årsskrift 2012

35 Værdier ANSVARLIGHED Vi passer på og beskytter voldsramte kvinder og deres børn, os selv og hinanden. Vi respekterer og overholder tavshedspligten. Vi overholder aftaler. Vi har fokus på løbende dygtiggørelse gennem kurser og efteruddannelser. Vi samarbejder med andre krisecentre samt politiet og andre offentlige myndigheder. RUMMELIGHED Vi rummer voldsramte kvinders og deres børns historier og reaktioner uden at gøre deres problemer til vores. Vi har den tid, voldsramte kvinder og deres børn har brug for. Vi støtter og bakker op om hinanden. RESPEKT Vi møder alle lige værdigt. Vi respekterer og accepterer forskelligheder. Vi er ærlige overfor hinanden. Vi står inde for det vi siger og gør. HUMOR Ingen humor uden kærlighed. Vi bruger godmodigt drilleri til at lette negative tanker. Vi bruger kærlig humor til at flytte fokus i svære situationer. Der er plads til at dumme sig. Vi har plads til glæden midt i krisen. INDLEVELSE Vi møder voldsramte kvinder og deres børn i deres virkelighed med aktiv lytning, vi er nærværende og omsorgsfulde. Vi tilbyder trygge rammer til voldsramte kvinder og deres børn. Vi tager udgangspunkt i voldsramte kvinder og deres børn og møder dem med tolerance. VISION Vi synliggør voldsproblematikken. Vi nedbryder tabuer om voldsramte kvinder og deres børn. Vi yder hjælp til selvhjælp. Vi er opmærksomme på samfundsforandringer og vi handler! Årsskrift

36 Julearrangement 2012 Igen i år inviterede Centret tidligere og nuværende brugere, frivillige og ansatte med familie, venner af centret og dets samarbejdspartnere til julehyggedag. Ca 250 juleglade mennesker børn såvel som voksne - tog imod invitationen og gjorde dagen til en vellykket, hyggelig og glad dag. Frivilliggruppen Leg med børn havde inviteret Nisserne og Nissemusen og nisserne uddelte dejlige godteposer til alle 120 fremmødte børn. Julehyggedagen 2012 blev støttet af Bikubenfonden. 34 Årsskrift 2012

37 Faktiske og praktiske oplysninger Foreningens navn: Sønderborg Kvinde- & Krisecenter Adresse: Agervang 5, 6400 Sønderborg Tlf.nr.: Faxnr.: Hjemmeside: CVR nummer: Nemkonto: Kreditbanken Organisationsform: En uformuende selvejende forening med en ulønnet bestyrelse, dannet i Den årlige generalforsamling er øverste beslutnings or gan. Formåls : Foreningen har til formål at virke for familie re lateret vold og de relaterede kriseforløb, herunder forebyggelse ved: stk. 1 at tilbyde voldsramte kvinder og deres medfølgende børn krisehjælp og midlertidig husly døgnet rundt. stk. 2 at den voldsramte kvinde i krise støttes gennem hjælp til selvhjælp. stk. 3 at arbejde på såvel et individuelt som et samfundsmæssigt plan, for derigennem at gøre voldsramte kvinder i krise opmærksomme på rettigheder, muligheder og forpligtelser. stk. 4 at sprede viden og erfaring for at samfundsforholdende ændres til fordel for voldsramte kvinder i krise og deres børn. stk. 5 at give voldsramte kvinder i krise og deres børn mulighed for kulturelle, sociale og kreative udfoldelser. Geografisk dækning: Primært Sønderborg Kommune ( indbyggere) og sekundært, landsdækkende samarbejde med øvrige danske centre. Der samarbejdes også med centre i Schleswig-Holstein. Samlivsvold: Samlivsvold forefindes i alle samfundslag, voksenaldre, nationaliteter og trosretninger. Brugertal: I bo-afdelingen er der mulighed for 3000 overnatninger årligt, inkl. samværsbørn. Akut samtaleafdelingen havde i 2012 i alt 868 henvendelser. Døgnåben: 70 frivillige krisemedarbejdere udgør et akut beredskab, hvis formål er at sikre, at centret er døgnåbent. Andre 45 frivillige medarbejdere yder anden form for arbejde. Gruppen Leg med børn har til formål at give børn gode oplevelser under opholdet. Årsskrift

38 Administration: På hverdage kl. 7 til 18 er administrationen åben, al øvrig tid er frivillig tid. Af ugens 168 døgntimer er 55 timer løntimer og 113 timer er frivilligtid. Revision: Foreningen lønner 1/8 tids ansat økonomisk rådgiver, samt et revisionsfirma for at udarbejde årsregnskab. Offentlige tilskud: Fra Sønderborg Kommune et årligt driftstilskud, der er 50% refusionsberettiget fra Staten. Driftstilskuddet er ikke større end, at megen fondsog legatsøgning er påkrævet. Tilsyn: Ifølge lovgivningen skal Sønderborg Kommune føre tilsyn med Centret. Kommunen har beskrevet en kvalitetsstandard for Centret. Se sonderborg.dk/nonsec/ pdf. Arbejdstilsyn og brandtilsyn finder ligeledes sted. Uddybende materiale: På foreningens hjemmeside findes flere informationer. Årsskrift og folder kan downloades. Yderligere kan henvises til Hjælp til selvhjælps princippet: Foreningen arbejder ud fra selvhjælpsprincippet. Det vil sige, at brugerne skal evne at modtage og drage nytte efter dette princip. Kvinder, hvis aktuelle livskvalitet er afhængig af et behandlingstilbud, henvises om muligt til et sådant. Etik: Generalforsamlingen besluttede i 1999 at tilslutte sig Den internationale deklaration af etiske principper (Beskrevet her i Årsskrift). Fonde og andre tilskudsgivere: Foreningen er afhængig af økonomiske bidrag fra fonde, legater, faglige organisa tioner, erhvervslivet og private for at realisere foreningens formålsparagraf. 36 Årsskrift 2012

39 Vedtægter for Kvindeforeningen Sønderborg Kvinde- & Krisecenter som vedtaget på generalforsamlingen den 22. marts Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn: Sønderborg Kvinde- & Krisecenter (KKC). Hjemstedskommune: Sønderborg Foreningens adresse: Agervang 5, 6400 Sønderborg Foreningen har til formål at virke for familierelateret vold og de relaterede kriseforløb, herunder forebyggelse ved: Stk. 1. At tilbyde voldsramte kvinder i krise og deres medfølgende børn krisehjælp og midlertidigt husly døgnet rundt. Stk. 2. At den voldsramte kvinde i krise støttes gennem hjælp til selvhjælp. Stk. 3. At arbejde på såvel et individuelt som et samfundsmæssigt plan for derigennem, at gøre voldsramte kvinder i krise opmærksomme på rettigheder, muligheder og forpligtigelser. Stk. 4. At sprede viden og erfaring for at samfundsforholdene ændres til fordel for voldsramte kvinder i krise og deres børn. Stk. 5. At give voldsramte kvinder i krise og deres børn mulighed for kulturelle, sociale og kreative udfoldelser. 2. Medlemsforhold. Stk. 1. Optagelse. Som medlemmer kan optages kvinder og mænd over 18 år. Indmeldelse sker ved henvendelse til KKC. Støttemedlemskab kan tegnes af personer M/K over 18 år, foreninger og erhvervsvirksomheder. Stk. 2. Udmeldelse og eksklusion. Udmeldelse finder sted skriftligt til Sønderborg Kvinde-& Krisecenter, senest med 3 måneders varsel til et regnskabsårs udgang. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabets flydende forpligtelser eller som handler til skade for foreningen. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de fremmødte træffer den endelige afgørelse. Medlemmer, der (trods påkrav) ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted. Årsskrift

40 Stk. 3. Kontingent. Kontingent fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af generalforsamlingen og indbetales til foreningen senest den Stk. 4. Medlemspligter. Medlemmerne er forpligtet til, at overholde foreningens vedtægter samt foreningens etiske regelsæt. 3. Bestyrelsen. Stk. 1. Bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen består af 8 medlemmer og 2 suppleanter valgt på den ordinære generalforsamling. Suppleanter har taleret, dog ikke stemmeret. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand umiddelbart efter generalforsamlingen. Kun kvinder er valgbare til næstformandsposten. Stk. 2 Bestyrelses opgaver. Bestyrelsen leder KKC mellem generalforsamlingerne. I bestyrelsesmøderne deltager desuden centerlederen og en anden lønnet medarbejder, begge med taleret, dog uden stemmeret. Anden lønnet medarbejder fungerer som sekretær for bestyrelsen. Der nedsættes et forretningsudvalg af bestyrelsens midte bestående af: formand, næstformand, 2 bestyrelsesmedlemmer, centerlederen og anden lønnet medarbejder. Centerlederen og anden lønnet medarbejder har begge taleret, dog uden stemmeret. Anden lønnet medarbejder fungerer som sekretær for forretningsudvalget. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Forretningsudvalget leder KKC mellem bestyrelsesmøderne. Forretningsudvalget refererer til bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker skriftligt med angivelse af dagsorden. Der føres beslutningsreferat over møderne. Alt bestyrelsesarbejde er ulønnet, dog har formanden mulighed for at modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Stk. 2a. Ansatte. Bestyrelsen ansætter og afskediger centerlederen. 4. Generalforsamlingen. Stk. 1. Øverste myndighed. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse. Ordinær generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt i første kvartal. Indkaldelse med dagsorden skal være udsendt 1 måned før afholdelsen. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, som kan afholdes, hvis en enig bestyrelse eller 2/3 af foreningens medlemmer, skriftligt 38 Årsskrift 2012

41 fremsender krav herom med angivelse af grund. Den ekstraordinære generalforsamling skal varsles som den ordinære og afholdes senest 6 uger efter fremsat krav. Stk. 3. Mødeberettigede. Mødeberettigede på generalforsamlingen er kontingentbetalende medlemmer. Stk. 4. Stemmeberettigede. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer. For at være stemmeberettiget skal kontingent være betalt inden generalforsamlingen. Stk. 5. Gennemførelsen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. På den ordinære generalforsamling fremlægger formanden bestyrelsens årsberetning. Endvidere fremlægges årlige regnskaber til godkendelse. Kun kvinder er valgbare til formandsposten. Der foretages valg til følgende: Udefra: Formand + 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. Indefra: 4 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. I lige år vælges følgende: Udefra: Formand for en 2 årig periode. 1 bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode. 1 suppleant for 1 år. Indefra: 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode. 1 suppleant for 1 år. I ulige år vælges følgende: Udefra: 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode. 1 suppleant for 1 år. Indefra: 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode. 1 suppleant for 1 år. Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg på 3 personer. 5. Bestyrelsens beretning. 6. Godkendelse af regnskaber. 7. Kontingentfastsættelse. 8. Indkomne forslag. 9. Valg til bestyrelsen ifølge vedtægter: a valg af formand. b valg af bestyrelsesmedlemmer udefra. c valg af bestyrelsesmedlemmer indefra. d valg af suppleant udefra. e valg af suppleant indefra. 10. Årsberetning fra nedsatte arbejdsgrupper. 11. Nedsættelse af arbejdsgrupper. 12. Evt. Årsskrift

42 Afstemninger afgøres ved alm. flertal ved vedtægtsændringer kræves dog 2/3 af de afgivne stemmer. Ved personvalg afgives stemmer på antal personer, der vælges. Ved stemmelighed kræves omvalg mellem de personer, der opnår lige mange stemmer. Der kan stemmes ved håndsoprækning, dog kræves der skriftlig afstemning, hvis et medlem ønsker dette. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen eller som er indkommet som anført, medmindre samtlige stemmeberettigede er tilstede og tiltræder. 5. Regnskaber. Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. Driftsregnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en registreret revisor. 6. Tegning og hæftelse. Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen indgåede forpligtelser. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Bestyrelsen sørger for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens vegne. 7. Ophør eller fusion. Til foreningens ophør eller fusion kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken ophøret eller fusionen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer. I tilfælde af foreningens ophør tilfalder erhvervede midler andet arbejde til fordel for volds- og kriseramte kvinder og deres børn eller andet velgørende arbejde. Denne vedtægt er oprindelig vedtaget på fællesmødet i 1984 og senest ændret på generalforsamlingen den 22. marts Janne Rasmussen Formand 40 Årsskrift 2012

43 Årsskrift

44 Omskrivning af børnekonventionen til: Det sjove hus love Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: 42 Årsskrift 2012 Hvad er et barn? Et menneske, der er under 18 år. Loven gælder alle børn. Det er lige meget, hvordan man ser ud, hvad man tro på osv. Alle skal have det lige godt. Beslutninger, der træffes, skal tage hensyn til dine interesser. Det sjove hus skal have nogle regler, der beskytter dig. Det sjove hus skal overholde loven. Forældrene har ansvaret for, at du bliver opdraget. Det sjove hus skal respektere forældrenes ansvar og hjælpe, hvis det nødvendigt. Alle har ret til at leve, og det sjove hus skal hjælpe dig til et godt liv. Du skal have et navn og et faderland lige fra du bliver født. Det sjove hus skal respektere, at du har et navn, land, familie osv. Du skal leve sammen med dine forældre, hvis du har det godt der. Ellers skal det sjove hus hjælpe med at finde et andet sted. Artikel 10: Du har ret til at blive genforenet med dine forældre uanset hvilket land de bor i. Artikel 11: Det sjove hus skal søger for at ingen kidnapper dig. Artikel 12: Du har ret til at have din egen menig, og du skal respekteres. Artikel 13: Du har ret til at lære at give udtryk for, hvad du mener. Artikel 14: Du har ret til selv at bestemme, hvilken gud du vil tro på. Artikel 15: Du må være med i en forening. Du må også være med til at oprette en forening, hvis det ikke går ud over andres rettigheder. Artikel 16: Du har ret til privatliv.

45 Artikel 17: Du har ret til at vide, hvad der sker i verden (tv, radio, avis, bøger) Artikel 18: Det sjove hus skal sikre, at forældrene har hovedansvaret for din opdragelse. Artikel 19: Det sjove hus skal beskytte dig hvis du bliver mishandlet. Artikel 20: Det sjove hus skal hjælpe forældreløse børn. Artikel 21: Det sjove hus skal sikre, at adoption kun sker, hvis det er til dit bedste. Artikel 22: Det sjove hus skal sørge for, at flygtningebørn får det godt, og det sjove hus skal samarbejde med organisationer om det. Artikel 23: Et handicappet barn har ret til et godt liv. Artikel 24: Du skal leve godt/sundt og kunne få lægehjælp, når det er nødvendigt. Det sjove hus skal nedbringe børnedødeligheden. Artikel 25: Det sjove hus skal se efter, at børn på institution har det godt. Artikel 26: Du skal have det godt. Artikel 27: Du har ret til gode levevilkår. Hvis forældrene ikke kan sørge for det, skal Det sjove hus hjælpe. Artikel 28: Du har ret til at gå i skole og få uddannelse. Artikel 29: Det sjove hus skal sikre, at uddannelsen udvikler dig til et aktivt menneske. Artikel 30: Er du fra et mindretal har du lov til at have din egen kultur, religion og eget sprog. Artikel 31: Du skal have fritid og tid til at lege samt lov til at deltage i forskellige aktiviteter. Artikel 32: Du skal beskyttes mod hårdt og farligt arbejde. Du skal være et bestemt antal år gammel, før du må arbejde. Artikel 33: Du skal beskyttes mod narkotika. Artikel 34: Du skal beskyttes mod seksuelt misbrug. Artikel 35: Det sjove hus skal forhindre handel med børn. Artikel 36: Du må ikke udnyttes. Artikel 37: Du må ikke udsættes for tortur og skal behandles ordentligt, hvis du er i fængsel. Artikel 38: Du skal beskyttes mod krig og må ikke være soldat. Artikel 39: Det sjove hus skal hjælpe dig, hvis du har været udsat for misbrug eller tortur. Artikel 40: Hvis du overtræder loven skal du ikke straffes, men hjælpes af det sjove hus. Artikel 41: Love, der er bedre end disse, skal bruges. Artikel 42-54: Det sjove hus skal på forskellige måder sørge for, at du og de voksne får kendskab til loven om barnets rettigheder, og at den bliver respekteret og overholdt. Årsskrift

46 Generalforsamlingen besluttede i 1999 at tilslutte sig Den internationale deklaration af etiske principper. Selvstændig gennem gensidighed: A. At styrke individers og gruppers kollektive identitet, så de har frihed til at magte deres eget liv og livsvilkår, samt frihed til at kunne klare sig selv og udvikle sig selvstændigt. B. At styrke individers og gruppers mulighed for at have kontakt med andre mennesker, grupper og fællesskaber. Frihed gennem solidaritet: A. At fremme ligestilling, solidaritet og sammenhold mellem mennesker og at fremme kompenserende ressourcer til mennesker, der behøver hjælp til at kunne deltage på lige vilkår med andre i samfundet. B. At gøre opmærksom på uligheder, social retfærdighed og undertrykkende politiske og sociale strukturer og systemer og om nødvendigt at arbejde på at ændre disse strukturer og systemer. C. at have en særlig forpligtelse over for børn og andre der ikke selv er i stand til at tage vare på egne interesser. Ikke-diskriminering: At arbejde udføres uden diskriminering på grund af race, religion, kultur, social klasse, køn, alder, handikap, sprog, politisk overbevisning og seksuel orientering. Undtagen de ideologiske opfattelser, der stræber mod systematisk at underminere grundlæggende menneskerettigheder. Demokrati og ukrænkelighed: A. At respektere individers og gruppers rettigheder og ukrænkelighed og værdighed. B. At støtte individers og gruppers udfoldelse af deres demokratiske rettigheder. Menneskers ukrænkelighed: A. At arbejde hviler på værdien af respekt for menneskers ukrænkelighed, herunder værdien af tavshedspligt og individers ret til at kende sin egen sag. Medvirken: A. At tage udgangspunkt i individets beskrivelse af egen situation. 44 Årsskrift 2012

47 B. At løsning af problem sker i samarbejde. C. Respekt og accept af individet er en forudsætning for samarbejdet. D. At individet altid skal informeres om formålet og følgerne af ens handlinger, der vedrør individet. Information skal gives i et for individet forståeligt sprog. Selvbestemmelse: A. At arbejde hviler på værdien af frit indgåede aftaler. Når tvang er nødvendig må brugen af tvang hvile på grundige overvejelser af interessemodsætninger. Brugen af tvang skal hvile på tydelige præmisser og valg af værdigrundlag. B. Det forventes at der arbejdes for at minimere muligheden for legal brug af tvang i den danske lovgivning. Afvisning af brutalitet: A. Al arbejde er uforeneligt med direkte eller indirekte støtte til personer, grupper eller politiske kræfter og magtstrukturer, der undertrykker mennesker ved anvendelse af terrorisme, tortur eller lignende brutale metoder. Alle tegninger i årsberetningen er tegnet af Centrets børn.

48 Årsskrift 2012 Agervang Sønderborg Tlf.: Fax: CVR. nr.: Kreditbank: Giro: Langenberg Grafisk

Formålsparagraffen 1. Navn, hjemsted og formål: Stk. 1 Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. VÆRDIER VÆRDIER

Formålsparagraffen 1. Navn, hjemsted og formål: Stk. 1 Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. VÆRDIER VÆRDIER VÆRDIER ANSVARLIGHED - Vi passer på og beskytter voldsramte kvinder og deres børn, os selv og hinanden. - Vi respekterer og overholder tavshedspligten. - Vi overholder aftaler. - Vi har fokus på løbende

Læs mere

FN s definition på hustruvold:

FN s definition på hustruvold: Årsskrift 2011 FN s definition på hustruvold: Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme, spytte,

Læs mere

F O R E N I N G S V E D T Æ G T

F O R E N I N G S V E D T Æ G T F O R E N I N G S V E D T Æ G T 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Navn Foreningens navn er Nepal 2010. Foreningen er stiftet den 2. januar 2010 af Anne-Sofie og Tommy Legène Jørgensen. Stk. 2. Hjemsted Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter Vedtægter for Aabenraa Krisecenter 1 Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening, uafhængig af partipolitiske interesser og drives i henhold til nuværende Servicelovens 109. Aabenraa Krisecenter har

Læs mere

FN s definition på hustruvold:

FN s definition på hustruvold: Årsskrift 2013 FN s definition på hustruvold: Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme, spytte,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015

Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015 Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015 1 Baggrund: Filminstruktør Finn Nørgaards blev dræbt lørdag den 14. februar 2015. Familie og venner ønsker ved stiftelse af denne forening at ære

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30.

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. april 2014 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er WSPA Danmark. Med virkning

Læs mere

FN s definition på hustruvold:

FN s definition på hustruvold: Årsskrift 2014 FN s definition på hustruvold: Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme, spytte,

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 17. generalforsamling den 25. marts 2015. Navn, hjemsted, stiftelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

FN s definition på hustruvold:

FN s definition på hustruvold: Årsskrift 2010 FN s definition på hustruvold: Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme, spytte,

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

3. OVERORDNEDE VÆRDIER

3. OVERORDNEDE VÆRDIER Kolding Krisecenter Basagerhus, Nr. Bjertvej 89, 6000 Kolding Tlf. 75 53 17 81 mail: info@koldingkrisecenter.dk www.koldingkrisecenter.dk VEDTÆGTER 1. NAVN Den selvejende institutions navn er Kolding Krisecenter.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for PRIMO DANMARK

Vedtægter for PRIMO DANMARK Vedtægter for PRIMO DANMARK Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor som vedtaget den 27. maj 2005. Ændret på den ordinære generalforsamling den 6. december 2006. Ændret på den ordinære

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægter for PRIMO DANMARK

Vedtægter for PRIMO DANMARK Vedtægter for PRIMO DANMARK Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor som vedtaget den 27. maj 2005. Ændret på den ordinære generalforsamling den 6. december 2006. Ændret på den ordinære

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet. Vedtægter for Lokalrådet i Korup: 1. Lokalrådets navn / formål Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode.

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via  eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode. DINNødhjælp Vedtægter 1 Navn, Stiftelse, hjemsted Den humanitære forening DINNødhjælp er stiftet den 12. december 2012 og har hjemsted i Århus kommune. 2 - Værdier/mission og formål/vision Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål 1 Vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Selvhjælp 1: Navn, hjemsted og virkeområde Stk. 1: Den selvejende institutions navn er Aabenraa Selvhjælp Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014.

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. 1 Navn: Organisationens navn er Afrika Kontakt. Afrika Kontakt er en landsdækkende organisation, med hjemsted i København.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Tanzibarn.dk. Vedtægter for TANZIBARN.DK. 1. Foreningens navn og hjemsted

Tanzibarn.dk. Vedtægter for TANZIBARN.DK. 1. Foreningens navn og hjemsted Vedtægter for TANZIBARN.DK 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er: tanzibarn.dk. Foreningens hjemsted er formandens adresse. 2 Formål Tanzibarn.dk s formål er at støtte socialt dårligt stillede

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening

Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening Foreningens Formål Er at motivere til og forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige studenterforskning og videreudvikle studenterforskerens faglige

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

FN s definition på hustruvold:

FN s definition på hustruvold: Årsberetning 2004 FN s definition på hustruvold: Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme,

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed.

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed. Vedtægter SAND Fyn 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er SAND Fyn Stk. 2. SAND udvalget er medlem af SAND De hjemløses landsorganisation, og er forpligtet til at arbejde inden for rammerne af de vedtægter,

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2.

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. V E D T Æ G T E R F O R G A T E 2 1 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate 21. 1.2 Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningens formål er at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Foreningens målgruppe er pårørende til personer med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling d. 5.4.

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER Vedtægter for B1950 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Boldklubben af 1950 og hjemsted er Ryparkens Idrætsanlæg, Lyngbyvej 110, 2100 København Ø. Klubben er stiftet d. 19. januar 1950 på Nørrebro. Boldklubben

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister Esbjerg. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er en selvstændig del af landsorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere