ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling"

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser ud over intervalmaksimum på 10 pct. i skoleåret 2005/ Resume I august 2003 stillede Venstres Byrådsgruppe forslag om, at Magistratens 1. og 4. Afdeling skal fremsende et oplæg til, hvorledes der ved omlægninger kan skabes et tilstrækkeligt antal fritidspladser for børn i klasse inden for de eksisterende økonomiske rammer for området. Der fremsendes separate indstillinger fra Magistratens 1. Afdeling og Magistratens 4. Afdeling, da de foreslåede initiativer igangsættes inden for de respektive områder. Denne indstilling indeholder forslag om: en merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser i skoleåret 2005/2006 med mulighed for forlængelse i skoleåret 2006/2007, således at de fritidshjem og byggelegepladser, som har børn på venteliste, og som har fysisk plads, får mulighed for eksempelvis i samarbejde med lokale foreninger at merindskrive børn ud over intervalmaksimum på 10 pct. Det anslås, at det vil kunne skabe op til ca pct. flere pladser - svarende til mellem pladser. at de fritidshjem og byggelegepladser, som optager ekstra børn, ydes et beløb svarende til den kommunale nettoindtægt efter fradrag for fripladser og søskenderabat. Forældrebetalingen for børnene, som er indskrevet ud over intervalmaksimum på 10 pct., vil således ikke som hidtil blive afregnet med kassen. Forældrenes egenbetaling i 2005 udgør for et barn i aldersgruppen klasse 953 kr./mdl. svarende til kr./år ved 11 måneders forældrebetaling. Kommunens udgift vil være udgifterne til tilskud til forældrenes egenbetaling (fripladser og søskenderabat) på det ikke-styrbare område svarende til 38,9 pct. af udgiften pr. plads, eller kr. barn. Den samlede kommunale nettoindtægt vil være på kr. pr klasses plads pr. år. Den del af merindskrivningen, der ligger inden for den samlede intervalramme for området, vil blive afregnet efter de sædvanlige reguleringsbeløb, som er fastsat i forbindelse med nettobudgetteringen, som for 2005 svarer til et bruttobeløb til fritidshjemmene på kr pr klasses plads pr. år., og nettoudgift for kommunen på kr. efter fradrag for forældrebetaling inkl. fripladser og søskenderabat.

2 Hvis der skulle blive merindskrevet børn ud over den samlede intervalgrænse på 10 pct. vil afregningen blive fastsat, så den er omkostningsneutral for kommunen. Afregningen med fritidshjem og byggelegepladser vil blive på brutto kr. pr. barn pr. år., svarende til den kommunale nettoindtægt efter fradrag for fripladser og søskenderabat. I forbindelse med regnskabsafslutningen vil et reguleringsbeløb blive afregnet med det enkelte fritidshjem og byggelegeplads afhængig af antallet af passede børn ud over intervalmaksimum. Efter en et-årig forsøgsperiode i skoleåret 2005/2006 vil der være overblik over, hvor mange ekstra pladser dette har skabt. Det skal derefter vurderes, om det påvirker den samlede forældrebetaling inden for området, hvorefter forældrebetalingsandelen evt. skal justeres retvisende for budgettet i sin helhed. Revisionen har godkendt muligheden for merindskrivning i skoleåret 2005/2006 under betingelse af, at Revisionen efter forsøgsårets afslutning inddrages i forbindelse med godkendelse af kontrolberegningen, justering af forældrebetaling, budgetter m.v. Det har været drøftet mellem Magistratens 1. og 4. Afdeling, hvorvidt man i stedet for ovennævnte merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser og omlægning af klub- og legepladstilbuddet, som er beskrevet i indstillingen fra Magistratens 4. Afdeling, i stedet skulle iværksætte en gennemførelse af en mere vidtgående omstrukturering til en åben model. Det ville indebære, at fritidsklubber, pædagogisk ledede legepladser, byggelegepladser og fritidshjem i et lokalområde kunne tilbyde et fritidstilbud til de børn, som måtte ønske det - uden at der dermed skabes en egentlig pladsgaranti. Det er imidlertid vurderet, at indførelsen af en åben model ville betyde en væsentlig omlægning af tilbuddene for aldersgruppen. Magistratens 1. Afdeling er derfor indstillet på at medvirke til at afprøve om merindskrivningen i fritidshjem og byggelegepladser, som beskrives i denne indstilling, og Magistratens 4. afdelings indstilling vedrørende klubberne, giver en tilstrækkelig effekt for antallet af fritidspladser til børn i klasse. Det vil der blive fulgt op på om to år, derfor kan det også vise sig at være hensigtsmæssigt at have mulighed for at forlænge ordningen med mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser ud over intervalmaksimum på 10 pct. i skoleåret 2006/2007. Dette skal også ses i lyset af den forestående magistratsreform. 2. Tidligere beslutninger 3. maj 1995: Byrådet vedtog helhedsløsning for børneområdet, herunder en fastholdelse af den flerstrengede model for aldersgruppen klasse. 22. maj 1996: Byrådet vedtog fremtidig struktur for fritidstilbud til børn i klasse i Århus Kommune med en række konkrete forslag. 17. september 1999: I forbindelse med vedtagelsen af budgetforliget for 2000 anmoder forligspartierne Socialdemokratiet, De konservative og Det radikale Venstre om en analyse af strukturen og kapaciteten på storbørnsområdet. 16. maj 2001: Byrådet vedtog at oprette yderligere 157 pladser til børn i klasse samt at forbedre optagelsesbetingelserne for børn i 4. klasse. Udmøntning af budgetforliget for 2001, hvor der blev afsat en årlig pulje på 2,05 mio. kr. til etablering af yderligere pladser for klasses børn. 8. maj 2002: Byrådet vedtog at oprette yderligere 300 pladser til fritidstilbud for børn i klasse. Udmøntning af budgetforliget for 2002, hvor der blev afsat reservebeløb til en pulje på 1,633 mio. 2

3 kr. i 2002 og 4 mio. kr. i til etablering af yderligere ca. 300 pladser i fritidstilbud til børn i klasse. 3. Beskrivelse af indstillingen Baggrund I august 2003 stillede Venstres Byrådsgruppe forslag om, at Magistratens 1. og 4. Afdeling skal fremsende et oplæg til, hvorledes der ved omlægninger kan skabes et tilstrækkeligt antal fritidspladser for børn i klasse inden for de eksisterende økonomiske rammer for området. På baggrund af byrådsbehandlingen den 13. august 2003 har Magistratens 1. og 4. Afdeling udarbejdet et kommissorium med det formål, at en fælles arbejdsgruppe skal udarbejde forslag til at fjerne eller reducere ventelisterne mest muligt. Arbejdsgruppen skal tage afsæt i den tidligere udarbejdede analyse fra maj 2000 og den heri beskrevne model for et åbent tilbud med integration af børn med handicap. Derudover skal der fremlægges alternative løsningsforslag. Alle eksisterende tilbud til målgruppen klasse skal inddrages i udarbejdelsen af alternative løsningsforslag, og der skal tages særlige hensyn til integrationsindsatsen for børn med vidtgående handicap. Arbejdsgruppen udarbejdede bl.a. et vidtgående forslag til omstrukturering af fritidstilbuddene for klasse til en åben model. Det ville indebære, at fritidsklubber, pædagogisk ledede legepladser, byggelegepladser og fritidshjem i et lokalområde skulle tilbyde et fritidstilbud til de børn, som måtte ønske det, uden at der dermed skabes en egentlig pladsgaranti. Det er imidlertid vurderet, at indførelsen af en åben model vil betyde en meget væsentlig omlægning af tilbuddene for aldersgruppen. Magistratens 1. Afdeling er derfor indstillet på at medvirke til at afprøve om merindskrivningen i fritidshjem og byggelegepladser, som beskrives i denne indstilling, og Magistratens 4. afdelings indstilling vedrørende klubberne, giver en tilstrækkelig effekt for antallet af fritidspladser til børn i klasse. Det vil der blive fulgt op på om 2 år, derfor kan det også vise sig at være hensigtsmæssigt at have mulighed for at forlænge ordningen med mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser ud over intervalmaksimum på 10 pct. i skoleåret 2006/2007. Dette skal også ses i lyset af den forestående magistratsreform. Merindskrivning I fritidshjem og byggelegepladser er der i 2005 budgetteret med pladser til børn i klasse samt 136 puljepladser indtil 31. august Puljepladserne for efteråret 2005 er ikke fordelt på nuværende tidspunkt. Ved visitationen for børn i klasse, som blev foretaget i marts/april måned, blev der i 2004 givet ca. 550 afslag. Det tilsvarende tal for 2003 var ca Disse ventelistetal er forbundet med nogen usikkerhed, da børn kan være skrevet op til flere tilbud. Det foreslås, at der sker merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser i skoleåret 2005/2006 med mulighed for forlængelse i skoleåret 2006/2007, således at de fritidshjem og byggelegepladser, som har børn på venteliste, og som har fysisk plads, får mulighed for eksempelvis i samarbejde med lokale foreninger at merindskrive børn ud over intervalmaksimum på 10 pct. Siden 1. januar

4 har samtlige fritidshjem og byggelegepladser i lighed med det øvrige daginstitutionsområde haft intervalnormering på 10 pct. af børnetallet. Det anslås, at det vil kunne skabe op til ca pct. flere pladser - svarende til mellem pladser. Det foreslås, at de fritidshjem, som optager ekstra børn, ydes et beløb svarende til den kommunale nettoindtægt efter fradrag for fripladser og søskenderabat. Forældrebetalingen for børnene, som er indskrevet ud over intervalmaksimum på 10 pct., vil således ikke som hidtil blive afregnet med kassen. Forældrenes egenbetaling i 2005 udgør for et barn i aldersgruppen klasse 953 kr./mdl. svarende til kr./år ved 11 måneders forældrebetaling. Kommunens udgift vil være udgifterne til tilskud til forældrenes egenbetaling (fripladser og søskenderabat) på det ikke-styrbare område svarende til 38,9 pct. af udgiften pr. plads, eller kr. barn. Den samlede kommunale nettoindtægt vil være på kr. pr klasses plads pr. år. Den del af merindskrivningen, der ligger inden for den samlede intervalramme for området, vil blive afregnet efter de sædvanlige reguleringsbeløb, som er fastsat i forbindelse med nettobudgetteringen, som for 2005 svarer til et bruttobeløb til fritidshjemmene på kr pr klasses plads pr. år., og nettoudgift for kommunen på kr. efter fradrag for forældrebetaling inkl. fripladser og søskenderabat. Hvis der skulle blive merindskrevet børn ud over den samlede intervalgrænse på 10 pct. vil afregningen blive fastsat, så den er omkostningsneutral for kommunen. Afregningen med fritidshjem og byggelegepladser vil blive på brutto kr. pr. barn pr. år., svarende til den kommunale nettoindtægt efter fradrag for fripladser og søskenderabat. I forbindelse med regnskabsafslutningen vil et reguleringsbeløb blive afregnet med det enkelte fritidshjem og byggelegeplads afhængig af antallet af passede børn ud over intervalmaksimum. Efter en et-årig forsøgsperiode i skoleåret 2005/2006 vil der være overblik over, hvor mange ekstra pladser dette har skabt. Det skal derefter vurderes, om det påvirker den samlede forældrebetaling inden for området, hvorefter forældrebetalingsandelen evt. skal justeres retvisende for budgettet i sin helhed. Revisionen har godkendt muligheden for merindskrivning i skoleåret 2005/2006 under betingelse af, at Revisionen efter forsøgsårets afslutning inddrages i forbindelse med godkendelse af kontrolberegningen, justering af forældrebetaling, budgetter m.v. 4. Høring Indstillingen har i perioden 1. til 15. december 2004 været udsendt i høring hos: BUPL PMF Børne- og Ungerådet Forældrenævnet SU for daginstitutioner Lederforeningen for de århusianske fritidshjem og byggelegepladser 4

5 Fritidshjem og byggelegepladser samt deres bestyrelser Endvidere er indstillingen sendt til udtalelse hos Magistratens 4. Afdeling, Fritids- og Kulturforvaltningen, som ingen bemærkninger har til indstillingen. Der er kommet høringssvar fra BUPL, PMF, Børne- og Ungerådet, Forældrenævnet, SU for daginstitutioner, Lederforeningen for de århusianske fritidshjem og byggelegepladser og 21 ud af 57 fritidshjem og byggelegepladser. Høringssvarene er fremlagt i Byrådets læseværelse til orientering for Byrådets medlemmer. Kun tre af fritidshjemmene er negative indstillet over for muligheden for at merindskrive børn i skoleåret 2005/2006. De øvrige 18 fritidshjem er positiv indstillet, dog er der 9 af fritidshjemmene, som er positive, der har en række forbehold. De væsentligste grunde til, at fritidshjemmene er positiv indstillet over for muligheden for merindskrivning, er, at de vil få afregning for de ekstra børn, som de i forvejen har taget ind, og at de får en større frihed til at bestemme, hvor mange børn der skal være på fritidshjemmet, og dermed kan de bedre sammensætte børnegruppen. Forbeholdene, som de positiv indstillede fritidshjem tager, er, at de ville foretrække den samme afregning for de ekstra børn som for de øvrige børn, og at der bliver mindre tid til den pædagogiske indsats. Dertil kommer, at der er flere, som frygter, at muligheden for merindskrivning starter en glidebane, og at næste tiltag vil blive en egentlig merindskrivning. Der er også fritidshjem, som støtter muligheden for merindskrivning, fordi de synes, at det er en bedre løsning end en åben model for klasses området. Endelig er der flere fritidshjem, som efterspørger en evaluering af forsøget. De tre fritidshjem, som er negativ indstillet over for muligheden for merindskrivning, har følgende argumenter for det. For det første så betragter de det, som yderligere en besparelse, som vil udhule og forringe det pædagogiske tilbud på fritidshjemmene, hvilket især vil få konsekvenser for truede børn og børn med handicap. For det andet er der et fritidshjem, som mener, at det ikke er rimeligt, at det er fritidshjemmene, som skal afgøre, om der skal optages ekstra børn eller ej på grund af et forventet pres fra forældrene. Lederforeningen for de århusianske fritidshjem og byggelegepladser er også positiv indstillet over for muligheden for merindskrivning i fritidshjemmene, men de finder det vigtigt, at det sker på frivillig basis. B-siden i Samarbejdsudvalget for daginstitutioner anbefaler, at byrådsindstillingen bliver forkastet, fordi de anser den for en trussel imod personalets arbejdsmiljø, og at der vil være risiko for, at de mindste og fysisk dårligste fritidshjem vil blive udkonkurreret af større fritidshjem i lokalområdet. BUPL og PMF tager skarpt afstand fra, at der kan merindskrives børn, uden at institutionerne får tilført den fulde økonomi, og de tager afstand fra, hvis en merindskrivning på nogen måder går på kompromis med de eksisterende krav til de fysiske rammer. Forældrenævnet ønsker en pladsgaranti for klasses børn, men de mener, at muligheden for merindskrivning ikke vil skabe et tilstrækkeligt antal pladser. Merindskrivning vil også forringe kvaliteten af det nuværende pasningstilbud og øge presset på personalet. Børne- og Ungerådet bakker op om arbejdet med at skaffe flere pladser, men det må ikke være på bekostning af den pædagogiske kvalitet. 5

6 5. Økonomiske konsekvenser Forslaget gennemføres inden for de eksisterende økonomiske rammer. Fritidshjem og byggelegepladser, som optager ekstra børn, ydes et beløb svarende til den kommunale nettoindtægt efter fradrag for fripladser og søskenderabat. Forældrebetalingen for børnene, som er indskrevet ud over intervalmaksimum på 10 pct., vil således ikke som hidtil blive afregnet med kassen. Efter en et-årig forsøgsperiode i skoleåret 2005/2006 vil der være overblik over, hvor mange ekstra pladser dette har skabt. Det skal derefter vurderes, om det påvirker den samlede forældrebetaling inden for området, hvorefter forældrebetalingsandelen evt. skal justeres retvisende for budgettet i sin helhed. Revisionen har godkendt muligheden for merindskrivning i skoleåret 2005/2006 under betingelse af, at Revisionen efter forsøgsårets afslutning inddrages i forbindelse med godkendelse af kontrolberegningen, justering af forældrebetaling, budgetter m.v. 6. Konsekvenser i forhold til mål Det har ingen konsekvenser i forhold til eksisterende mål. 7. Beslutningspunkter På baggrund af ovenstående indstilles følgende: at der i skoleåret 2005/2006 med mulighed for forlængelse i skoleåret 2006/2007 gives mulighed for merindskrivning af børn fra klasse ud over intervalmaksimum på 10 pct. i fritidshjem og byggelegepladser, som har fysisk plads og børn på venteliste at de fritidshjem og byggelegepladser, som optager ekstra børn, ydes et beløb svarende til den kommunale nettoindtægt efter fradrag for fripladser og søskenderabat Flemming Knudsen / John Lysholm Jepsen Bilagsfortegnelse: 6

7 ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser ud over intervalmaksimum på 10 pct. i skoleåret 2005/ Resume I august 2003 stillede Venstres Byrådsgruppe forslag om, at Magistratens 1. og 4. Afdeling skal fremsende et oplæg til, hvorledes der ved omlægninger kan skabes et tilstrækkeligt antal fritidspladser for børn i klasse inden for de eksisterende økonomiske rammer for området. Der fremsendes separate indstillinger fra Magistratens 1. Afdeling og Magistratens 4. Afdeling, da de foreslåede initiativer igangsættes inden for de respektive områder. Denne indstilling indeholder forslag om: en merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser i skoleåret 2005/2006 med mulighed for forlængelse i skoleåret 2006/2007, således at de fritidshjem og byggelegepladser, som har børn på venteliste, og som har fysisk plads, får mulighed for eksempelvis i samarbejde med lokale foreninger at merindskrive børn ud over intervalmaksimum på 10 pct. Det anslås, at det vil kunne skabe op til ca pct. flere pladser - svarende til mellem pladser. at de fritidshjem og byggelegepladser, som optager ekstra børn, ydes et beløb svarende til den kommunale nettoindtægt efter fradrag for fripladser og søskenderabat. Forældrebetalingen for børnene, som er indskrevet ud over intervalmaksimum på 10 pct., vil således ikke som hidtil blive afregnet med kassen. Forældrenes egenbetaling i 2005 udgør for et barn i aldersgruppen klasse 953 kr./mdl. svarende til kr./år ved 11 måneders forældrebetaling. Kommunens udgift vil være udgifterne til tilskud til forældrenes egenbetaling (fripladser og søskenderabat) på det ikke-styrbare område svarende til 38,9 pct. af udgiften pr. plads, eller kr. barn. Den samlede kommunale nettoindtægt vil være på kr. pr klasses plads pr. år. Den del af merindskrivningen, der ligger inden for den samlede intervalramme for området, vil blive afregnet efter de sædvanlige reguleringsbeløb, som er fastsat i forbindelse med nettobudgetteringen, som for 2005 svarer til et bruttobeløb til fritidshjemmene på kr pr klasses plads pr. år., og nettoudgift for kommunen på kr. efter fradrag for forældrebetaling inkl. fripladser og søskenderabat.

8 Hvis der skulle blive merindskrevet børn ud over den samlede intervalgrænse på 10 pct. vil afregningen blive fastsat, så den er omkostningsneutral for kommunen. Afregningen med fritidshjem og byggelegepladser vil blive på brutto kr. pr. barn pr. år., svarende til den kommunale nettoindtægt efter fradrag for fripladser og søskenderabat. I forbindelse med regnskabsafslutningen vil et reguleringsbeløb blive afregnet med det enkelte fritidshjem og byggelegeplads afhængig af antallet af passede børn ud over intervalmaksimum. Efter en et-årig forsøgsperiode i skoleåret 2005/2006 vil der være overblik over, hvor mange ekstra pladser dette har skabt. Det skal derefter vurderes, om det påvirker den samlede forældrebetaling inden for området, hvorefter forældrebetalingsandelen evt. skal justeres retvisende for budgettet i sin helhed. Revisionen har godkendt muligheden for merindskrivning i skoleåret 2005/2006 under betingelse af, at Revisionen efter forsøgsårets afslutning inddrages i forbindelse med godkendelse af kontrolberegningen, justering af forældrebetaling, budgetter m.v. Det har været drøftet mellem Magistratens 1. og 4. Afdeling, hvorvidt man i stedet for ovennævnte merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser og omlægning af klub- og legepladstilbuddet, som er beskrevet i indstillingen fra Magistratens 4. Afdeling, i stedet skulle iværksætte en gennemførelse af en mere vidtgående omstrukturering til en åben model. Det ville indebære, at fritidsklubber, pædagogisk ledede legepladser, byggelegepladser og fritidshjem i et lokalområde kunne tilbyde et fritidstilbud til de børn, som måtte ønske det - uden at der dermed skabes en egentlig pladsgaranti. Det er imidlertid vurderet, at indførelsen af en åben model ville betyde en væsentlig omlægning af tilbuddene for aldersgruppen. Magistratens 1. Afdeling er derfor indstillet på at medvirke til at afprøve om merindskrivningen i fritidshjem og byggelegepladser, som beskrives i denne indstilling, og Magistratens 4. afdelings indstilling vedrørende klubberne, giver en tilstrækkelig effekt for antallet af fritidspladser til børn i klasse. Det vil der blive fulgt op på om to år, derfor kan det også vise sig at være hensigtsmæssigt at have mulighed for at forlænge ordningen med mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser ud over intervalmaksimum på 10 pct. i skoleåret 2006/2007. Dette skal også ses i lyset af den forestående magistratsreform. 2. Tidligere beslutninger 3. maj 1995: Byrådet vedtog helhedsløsning for børneområdet, herunder en fastholdelse af den flerstrengede model for aldersgruppen klasse. 22. maj 1996: Byrådet vedtog fremtidig struktur for fritidstilbud til børn i klasse i Århus Kommune med en række konkrete forslag. 17. september 1999: I forbindelse med vedtagelsen af budgetforliget for 2000 anmoder forligspartierne Socialdemokratiet, De konservative og Det radikale Venstre om en analyse af strukturen og kapaciteten på storbørnsområdet. 16. maj 2001: Byrådet vedtog at oprette yderligere 157 pladser til børn i klasse samt at forbedre optagelsesbetingelserne for børn i 4. klasse. Udmøntning af budgetforliget for 2001, hvor der blev afsat en årlig pulje på 2,05 mio. kr. til etablering af yderligere pladser for klasses børn. 8. maj 2002: Byrådet vedtog at oprette yderligere 300 pladser til fritidstilbud for børn i klasse. Udmøntning af budgetforliget for 2002, hvor der blev afsat reservebeløb til en pulje på 1,633 mio. 2

9 kr. i 2002 og 4 mio. kr. i til etablering af yderligere ca. 300 pladser i fritidstilbud til børn i klasse. 3. Beskrivelse af indstillingen Baggrund I august 2003 stillede Venstres Byrådsgruppe forslag om, at Magistratens 1. og 4. Afdeling skal fremsende et oplæg til, hvorledes der ved omlægninger kan skabes et tilstrækkeligt antal fritidspladser for børn i klasse inden for de eksisterende økonomiske rammer for området. På baggrund af byrådsbehandlingen den 13. august 2003 har Magistratens 1. og 4. Afdeling udarbejdet et kommissorium med det formål, at en fælles arbejdsgruppe skal udarbejde forslag til at fjerne eller reducere ventelisterne mest muligt. Arbejdsgruppen skal tage afsæt i den tidligere udarbejdede analyse fra maj 2000 og den heri beskrevne model for et åbent tilbud med integration af børn med handicap. Derudover skal der fremlægges alternative løsningsforslag. Alle eksisterende tilbud til målgruppen klasse skal inddrages i udarbejdelsen af alternative løsningsforslag, og der skal tages særlige hensyn til integrationsindsatsen for børn med vidtgående handicap. Arbejdsgruppen udarbejdede bl.a. et vidtgående forslag til omstrukturering af fritidstilbuddene for klasse til en åben model. Det ville indebære, at fritidsklubber, pædagogisk ledede legepladser, byggelegepladser og fritidshjem i et lokalområde skulle tilbyde et fritidstilbud til de børn, som måtte ønske det, uden at der dermed skabes en egentlig pladsgaranti. Det er imidlertid vurderet, at indførelsen af en åben model vil betyde en meget væsentlig omlægning af tilbuddene for aldersgruppen. Magistratens 1. Afdeling er derfor indstillet på at medvirke til at afprøve om merindskrivningen i fritidshjem og byggelegepladser, som beskrives i denne indstilling, og Magistratens 4. afdelings indstilling vedrørende klubberne, giver en tilstrækkelig effekt for antallet af fritidspladser til børn i klasse. Det vil der blive fulgt op på om 2 år, derfor kan det også vise sig at være hensigtsmæssigt at have mulighed for at forlænge ordningen med mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser ud over intervalmaksimum på 10 pct. i skoleåret 2006/2007. Dette skal også ses i lyset af den forestående magistratsreform. Merindskrivning I fritidshjem og byggelegepladser er der i 2005 budgetteret med pladser til børn i klasse samt 136 puljepladser indtil 31. august Puljepladserne for efteråret 2005 er ikke fordelt på nuværende tidspunkt. Ved visitationen for børn i klasse, som blev foretaget i marts/april måned, blev der i 2004 givet ca. 550 afslag. Det tilsvarende tal for 2003 var ca Disse ventelistetal er forbundet med nogen usikkerhed, da børn kan være skrevet op til flere tilbud. Det foreslås, at der sker merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser i skoleåret 2005/2006 med mulighed for forlængelse i skoleåret 2006/2007, således at de fritidshjem og byggelegepladser, som har børn på venteliste, og som har fysisk plads, får mulighed for eksempelvis i samarbejde med lokale foreninger at merindskrive børn ud over intervalmaksimum på 10 pct. Siden 1. januar

10 har samtlige fritidshjem og byggelegepladser i lighed med det øvrige daginstitutionsområde haft intervalnormering på 10 pct. af børnetallet. Det anslås, at det vil kunne skabe op til ca pct. flere pladser - svarende til mellem pladser. Det foreslås, at de fritidshjem, som optager ekstra børn, ydes et beløb svarende til den kommunale nettoindtægt efter fradrag for fripladser og søskenderabat. Forældrebetalingen for børnene, som er indskrevet ud over intervalmaksimum på 10 pct., vil således ikke som hidtil blive afregnet med kassen. Forældrenes egenbetaling i 2005 udgør for et barn i aldersgruppen klasse 953 kr./mdl. svarende til kr./år ved 11 måneders forældrebetaling. Kommunens udgift vil være udgifterne til tilskud til forældrenes egenbetaling (fripladser og søskenderabat) på det ikke-styrbare område svarende til 38,9 pct. af udgiften pr. plads, eller kr. barn. Den samlede kommunale nettoindtægt vil være på kr. pr klasses plads pr. år. Den del af merindskrivningen, der ligger inden for den samlede intervalramme for området, vil blive afregnet efter de sædvanlige reguleringsbeløb, som er fastsat i forbindelse med nettobudgetteringen, som for 2005 svarer til et bruttobeløb til fritidshjemmene på kr pr klasses plads pr. år., og nettoudgift for kommunen på kr. efter fradrag for forældrebetaling inkl. fripladser og søskenderabat. Hvis der skulle blive merindskrevet børn ud over den samlede intervalgrænse på 10 pct. vil afregningen blive fastsat, så den er omkostningsneutral for kommunen. Afregningen med fritidshjem og byggelegepladser vil blive på brutto kr. pr. barn pr. år., svarende til den kommunale nettoindtægt efter fradrag for fripladser og søskenderabat. I forbindelse med regnskabsafslutningen vil et reguleringsbeløb blive afregnet med det enkelte fritidshjem og byggelegeplads afhængig af antallet af passede børn ud over intervalmaksimum. Efter en et-årig forsøgsperiode i skoleåret 2005/2006 vil der være overblik over, hvor mange ekstra pladser dette har skabt. Det skal derefter vurderes, om det påvirker den samlede forældrebetaling inden for området, hvorefter forældrebetalingsandelen evt. skal justeres retvisende for budgettet i sin helhed. Revisionen har godkendt muligheden for merindskrivning i skoleåret 2005/2006 under betingelse af, at Revisionen efter forsøgsårets afslutning inddrages i forbindelse med godkendelse af kontrolberegningen, justering af forældrebetaling, budgetter m.v. 4. Høring Indstillingen har i perioden 1. til 15. december 2004 været udsendt i høring hos: BUPL PMF Børne- og Ungerådet Forældrenævnet SU for daginstitutioner Lederforeningen for de århusianske fritidshjem og byggelegepladser 4

11 Fritidshjem og byggelegepladser samt deres bestyrelser Endvidere er indstillingen sendt til udtalelse hos Magistratens 4. Afdeling, Fritids- og Kulturforvaltningen, som ingen bemærkninger har til indstillingen. Der er kommet høringssvar fra BUPL, PMF, Børne- og Ungerådet, Forældrenævnet, SU for daginstitutioner, Lederforeningen for de århusianske fritidshjem og byggelegepladser og 21 ud af 57 fritidshjem og byggelegepladser. Høringssvarene er fremlagt i Byrådets læseværelse til orientering for Byrådets medlemmer. Kun tre af fritidshjemmene er negative indstillet over for muligheden for at merindskrive børn i skoleåret 2005/2006. De øvrige 18 fritidshjem er positiv indstillet, dog er der 9 af fritidshjemmene, som er positive, der har en række forbehold. De væsentligste grunde til, at fritidshjemmene er positiv indstillet over for muligheden for merindskrivning, er, at de vil få afregning for de ekstra børn, som de i forvejen har taget ind, og at de får en større frihed til at bestemme, hvor mange børn der skal være på fritidshjemmet, og dermed kan de bedre sammensætte børnegruppen. Forbeholdene, som de positiv indstillede fritidshjem tager, er, at de ville foretrække den samme afregning for de ekstra børn som for de øvrige børn, og at der bliver mindre tid til den pædagogiske indsats. Dertil kommer, at der er flere, som frygter, at muligheden for merindskrivning starter en glidebane, og at næste tiltag vil blive en egentlig merindskrivning. Der er også fritidshjem, som støtter muligheden for merindskrivning, fordi de synes, at det er en bedre løsning end en åben model for klasses området. Endelig er der flere fritidshjem, som efterspørger en evaluering af forsøget. De tre fritidshjem, som er negativ indstillet over for muligheden for merindskrivning, har følgende argumenter for det. For det første så betragter de det, som yderligere en besparelse, som vil udhule og forringe det pædagogiske tilbud på fritidshjemmene, hvilket især vil få konsekvenser for truede børn og børn med handicap. For det andet er der et fritidshjem, som mener, at det ikke er rimeligt, at det er fritidshjemmene, som skal afgøre, om der skal optages ekstra børn eller ej på grund af et forventet pres fra forældrene. Lederforeningen for de århusianske fritidshjem og byggelegepladser er også positiv indstillet over for muligheden for merindskrivning i fritidshjemmene, men de finder det vigtigt, at det sker på frivillig basis. B-siden i Samarbejdsudvalget for daginstitutioner anbefaler, at byrådsindstillingen bliver forkastet, fordi de anser den for en trussel imod personalets arbejdsmiljø, og at der vil være risiko for, at de mindste og fysisk dårligste fritidshjem vil blive udkonkurreret af større fritidshjem i lokalområdet. BUPL og PMF tager skarpt afstand fra, at der kan merindskrives børn, uden at institutionerne får tilført den fulde økonomi, og de tager afstand fra, hvis en merindskrivning på nogen måder går på kompromis med de eksisterende krav til de fysiske rammer. Forældrenævnet ønsker en pladsgaranti for klasses børn, men de mener, at muligheden for merindskrivning ikke vil skabe et tilstrækkeligt antal pladser. Merindskrivning vil også forringe kvaliteten af det nuværende pasningstilbud og øge presset på personalet. Børne- og Ungerådet bakker op om arbejdet med at skaffe flere pladser, men det må ikke være på bekostning af den pædagogiske kvalitet. 5

12 5. Økonomiske konsekvenser Forslaget gennemføres inden for de eksisterende økonomiske rammer. Fritidshjem og byggelegepladser, som optager ekstra børn, ydes et beløb svarende til den kommunale nettoindtægt efter fradrag for fripladser og søskenderabat. Forældrebetalingen for børnene, som er indskrevet ud over intervalmaksimum på 10 pct., vil således ikke som hidtil blive afregnet med kassen. Efter en et-årig forsøgsperiode i skoleåret 2005/2006 vil der være overblik over, hvor mange ekstra pladser dette har skabt. Det skal derefter vurderes, om det påvirker den samlede forældrebetaling inden for området, hvorefter forældrebetalingsandelen evt. skal justeres retvisende for budgettet i sin helhed. Revisionen har godkendt muligheden for merindskrivning i skoleåret 2005/2006 under betingelse af, at Revisionen efter forsøgsårets afslutning inddrages i forbindelse med godkendelse af kontrolberegningen, justering af forældrebetaling, budgetter m.v. 6. Konsekvenser i forhold til mål Det har ingen konsekvenser i forhold til eksisterende mål. 7. Beslutningspunkter På baggrund af ovenstående indstilles følgende: at der i skoleåret 2005/2006 med mulighed for forlængelse i skoleåret 2006/2007 gives mulighed for merindskrivning af børn fra klasse ud over intervalmaksimum på 10 pct. i fritidshjem og byggelegepladser, som har fysisk plads og børn på venteliste at de fritidshjem og byggelegepladser, som optager ekstra børn, ydes et beløb svarende til den kommunale nettoindtægt efter fradrag for fripladser og søskenderabat Flemming Knudsen / John Lysholm Jepsen Bilagsfortegnelse: 6

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280 Jour. nr.: 2000/08446 Ref.:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 5912 Jour. nr.: Ref.: MSM Frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser 1.

Læs mere

Retningslinjer for den maksimale kommunale andel af udgifterne ved rejser arrangeret af klubber og ungdomsskoler.

Retningslinjer for den maksimale kommunale andel af udgifterne ved rejser arrangeret af klubber og ungdomsskoler. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 4. juni 2014 Økonomiske rammer for klubrejser Retningslinjer for den maksimale kommunale andel af udgifterne ved rejser arrangeret af

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3764 Jour. nr.: Ref.: HHH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3764 Jour. nr.: Ref.: HHH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3764 Jour. nr.: Ref.: HHH Etablering af erstatningslokaler til fritidshjemmet Højvang,

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 18. marts Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 18. marts Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 18. marts 2008 Indstilling om forsøg med udlægning af erhvervsgrunduddannelsesforløb (EGU) til institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE Magistratens 1. Afdeling og Magistratens 4. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE Magistratens 1. Afdeling og Magistratens 4. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE Magistratens 1. Afdeling og Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 17. september 2004 via Magistraten Tlf. Nr.: 89403541 Jour. nr.: Ref.: MBV Styrkelse af den forebyggende

Læs mere

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn Punkt 2. Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn 2017-036884 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets drøftelse, forslag fra Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Folketingets Socialudvalg DEPARTEMENTET Familie- og beskæftigelse J.nr. 210-12 beba 05. november 2004 Hermed følger - i 70 eksemplarer høringssvar til L 75 forslag

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. maj 2007 Århus Kommune. 1. Resume.

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. maj 2007 Århus Kommune. 1. Resume. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 2. maj 2007 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Bevilling til indkøb af inventar til Øst for Paradis 1. Resume.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 20. august 2002 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: psf

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 20. august 2002 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: psf ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 20. august 2002 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3923 Jour. nr.: Ref.: psf Tilskud til pasning af egne børn 1. Resume Lov nr. 129

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: LGC/PK

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: LGC/PK ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3015 Jour. nr.: Ref.: LGC/PK 115-tilskud til Gallo Kriserådgivning i 2005 1. Resume

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune Notat Til: Byrådet via Magistraten Den 30. november 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne til byrådsbeslutning om aftrapning af fleksjobpuljen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling, Magistratens 1., 3. og 4. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling, Magistratens 1., 3. og 4. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling, Magistratens 1., 3. og 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2124 Jour. nr.: 13.05A00 Ref: Peter Marker Principbeslutning

Læs mere

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. juni 2005 Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 22. oktober 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 890 8 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. marts 00 via Magistraten Tlf. nr.: 890 800 Jour. nr.:

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Forlig. Forlig om fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus kommune. Alle byrådets partier er med i aftalen

Forlig. Forlig om fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus kommune. Alle byrådets partier er med i aftalen Forlig Forlig om fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus kommune Alle byrådets partier er med i aftalen FU-områdets mål Enighed om at: FU-området gør et stort og vigtigt stykke arbejde FU-området har

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Indstilling. Røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 14. oktober 2005.

Indstilling. Røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 14. oktober 2005. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume På Byrådets møde den 17. november 2004 blev det

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Poul Krogsgård

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Poul Krogsgård ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89403025 Jour. nr.: Ref.: Poul Krogsgård Overtagelse fra amtet og udbygning af boliger

Læs mere

FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR

FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR Antal høringssvar Område Silkeborgvej, herunder Gellerup og Toveshøj Antal Skanderborgvej 14 Horsensvej 9 Oddervej 11 Grenåvej Øst 11 Grenåvej Vest 13 Randersvej 11 Viborgvej

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 9. maj 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Statsforvaltningen Midtjylland har anmodet Århus Byråd om en

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Indstilling. Vejplan Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. juli Århus Kommune

Indstilling. Vejplan Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. juli Århus Kommune ndstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. juli 2007 1. Resume ndstillingen indeholder forslag til alene med anlægsprogram for vejsektoren i 2007. Århus Kommune Trafik og Veje Teknik

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 7. maj 2007 Fremtidig organisatorisk og driftsmæssig forankring af klubben Fristedet som kommunalt tilbud i samdrift

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 4036 Jour. nr.: M3/2005/00112 Ref.:

Læs mere

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 22. oktober 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Indstilling. Fleksible og målrettede fritidstilbud for børn og unge i. Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17.

Indstilling. Fleksible og målrettede fritidstilbud for børn og unge i. Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. december 2009 Fleksible og målrettede fritidstilbud for børn og unge i Århus Kommune På baggrund af Århus Kommunes fritids- og ungdomsskoleplan eksisterer

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning I forbindelse med udarbejdelse af indeværende rapport er der foretaget en gennemgang af budgettildelingen vedrørende vedligeholdelse og genopretning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1920 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/03619

Læs mere

Undersøgelse af mad til daginstitutioner

Undersøgelse af mad til daginstitutioner Undersøgelse af mad til daginstitutioner Resume Regeringen har besluttet, at børn i forskolealderen, som går i daginstitution senest d. 1. januar 2010 skal have et sundt måltid mad. Dette skal leveres

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Indstilling. Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. december 2006 Århus Kommune

Indstilling. Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. december 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. december 2006 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform 1.

Læs mere

0 ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling og 4. Afdeling

0 ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling og 4. Afdeling 0 ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling og 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 16. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.:89403098/89403962 Jour. nr.: M1/2003/00031 16.03.00P00 Ref.: BEH/KAB Videreførsel

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - 87 Forligsparterne Sociale Forhold og Beskæftigelse anmodes om at tilrettelægge en proces, hvor kommunens beskæftigelsesmæssige indsats og organisering revurderes 88 Forligsparterne Sociale Forhold og

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten

Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten 8. januar 2016 Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten 1. Indholdet af notat Notatet indeholder en vurdering af det oplysningsgrundlag, herunder retligt der administrativt

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 8. december 2003 via Magistraten

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 8. december 2003 via Magistraten ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 8. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.:2581 Jour. nr.: Ref.: JHP Inddragelse af eksterne aktører i beskæftigelsesindsatsen. 1.

Læs mere

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2011 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Læs mere

Mødereferat. Århus Kommunale Værker Hanne Thalund d. 19-11-2003

Mødereferat. Århus Kommunale Værker Hanne Thalund d. 19-11-2003 Mødereferat Århus Kommunale Værker Hanne Thalund d. 19-11-2003 Møde Dato ÅKV-MED-udvalg 10-11-2003 1. Drøftelse af besparelsesforslag fra Århus Kommunale værker. 2. Eventuelt N.J. Ravn Sørensen indledte

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 23. august 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:55 Fraværende: Gruppemøder: 23. august 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Att.: Borgmesterens Afdeling Side 1 af 6 Børn og Unges svar på forespørgsel vedrørende implementering af folkeskolereformen Socialdemokraterne i Aarhus Byråd har 9. februar

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Ved budgetforliget 2005 blev der afsat 3,1 mio. kr. pr. år til skolefrokostordningen.

Ved budgetforliget 2005 blev der afsat 3,1 mio. kr. pr. år til skolefrokostordningen. Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 4. Afdeling Den Århus Kommune Skoler og Kultur Magistratens 4. Afdeling 1. Resume D. 19. maj 2004 blev det, som følge af en ændring af Folkeskoleloven,

Læs mere

for SFO i Århus kommune - samt forslag til ændringer i indstillingen på baggrund af de indkomne høringssvar

for SFO i Århus kommune - samt forslag til ændringer i indstillingen på baggrund af de indkomne høringssvar Notat Emne Til Kopi til Bilag 3. Notat om høringssvar vedrørende høring af Byrådsindstilling Udkast til Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Århus kommune - samt forslag til ændringer i indstillingen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn- og Ungeudvalget 13. december 1999 Side 1 af 11 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 13. december 1999 kl. 13.00 i mødelokale 7 Mødedeltagere: Per Bille Henriksen, Finn Vester, Bente

Læs mere

Byrådet bevilgede den 14. november 2001 udmøntning af 8,204 mio. kr. (2002-priser) til heldagsskoleprojekt.

Byrådet bevilgede den 14. november 2001 udmøntning af 8,204 mio. kr. (2002-priser) til heldagsskoleprojekt. ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: JBJE/FRS Anlægsarbejder til opfølgning af handleplan for pasnings-

Læs mere

Udtalelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. februar 2008

Udtalelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. februar 2008 Udtalelse Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. februar 2008 Udtalelse til Det Radikales Venstres forslag til byrådsbeslutning om indførelse af førstehjælp i folkeskolens ældste klasser Århus Kommune

Læs mere

Indstilling. Forslag om at igangsætte nye analyser og/eller tværgående projekter (porteføljestyring) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forslag om at igangsætte nye analyser og/eller tværgående projekter (porteføljestyring) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. januar 2008 Århus IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Forslag om at igangsætte nye analyser og/eller tværgående

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - Afstemningsliste for budget 2015 til 2018 - Ændringsforslag fra Byrådets grupper - BEMÆRK: Ændringsforslag som skal til afstemning i sammenhæng, er i teksten til ændringsforslaget beskrevet ved en kantet

Læs mere

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 29. november 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 29. november 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 29. november 2006 Rapport om støtte til religiøse aktiviteter under folkeoplysningsloven Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Magistratsafdelingen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune Indstilling - UDKAST Til Magistraten Børn og Unge Den Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune 1. Resume Byrådet besluttede den 5. december 2007, at

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Magistraten. Børn og Unge. Den 2. juni 2010 Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Magistraten. Børn og Unge. Den 2. juni 2010 Århus Kommune Indstilling Til Magistraten Børn og Unge Den 2. juni 2010 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume I juni 2009 besluttede byrådet, at der skal laves en samlet evaluering af Børn og

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: 47821 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Børn og Undervisning vedtog den 3. juni 2014 at sende 2

Læs mere

Indstilling. Oprettelse af fædrelegestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Den forventede effekt. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Oprettelse af fædrelegestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Den forventede effekt. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 26. oktober 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Denne indstilling omhandler et forslag til etablering af en 2-årig

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd

INDSTILLING Til Århus Byråd ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den via Magistraten Tlf. nr.:8940 3110 Jour. nr.: Ref.: amfr Indstilling om bevilling af midler til Mentornetværk ved Kvindemuseet 1.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE Magistratens 1. Afdeling - Borgmesterens Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE Magistratens 1. Afdeling - Borgmesterens Afdeling ÅRHUS KOMMUNE Magistratens 1. Afdeling - Borgmesterens Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 10-08-04 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3110 Jour. nr.: Ref.: Anne Marie Frederiksen Undersøgelse af LO medlemmers

Læs mere

Indstilling. Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune. Til Århus Byråd Via Magistraten. Århus Kommune. Den 2. januar 2006

Indstilling. Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune. Til Århus Byråd Via Magistraten. Århus Kommune. Den 2. januar 2006 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Den 2. januar 2006 Århus Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen Magistratens 1. Afdeling Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune 1. Resume Folketinget vedtog

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 23. juni 2016 Fremtidig forankring af Fokusskolen og Fysisk og organisatorisk forankring af Fokusskolen og 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Notat til folkeoplysningsudvalget om fordeling af aktivitetsstøtte til børn og unge for perioden 1. juli juni 2005.

Notat til folkeoplysningsudvalget om fordeling af aktivitetsstøtte til børn og unge for perioden 1. juli juni 2005. Notat til folkeoplysningsudvalget om fordeling af aktivitetsstøtte til børn og unge for perioden 1. juli 2004-30. juni 2005. Ved ansøgningsfristens udløb pr. 1. marts 2004 og frem til den 21. maj var der

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020.

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten for Kultur og Borgerservice Dato 13. oktober 2016 Kulturpolitik 2017-2020 Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 25. september 2003 via Magistraten J.nr. 09.11.P20/02/00544 Den Ref.: Tlf.nr. Hans V. Tausen

Læs mere

Bilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat

Bilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat Bilag 4 Kommentarer til de modtagne høringssvar Der er modtaget 56 høringssvar til indstillingen Styrket økonomistyring på socialområdet fra Region Midtjylland, en række kommunale råd, interesseorganisationer

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af øvelokaler for rytmisk musik - Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24.

Indstilling. Udvidelse af øvelokaler for rytmisk musik - Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. april 2006 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume Den 2. november 2005 vedtog Århus Byråd at de

Læs mere

Opfølgning på budgettet for 2004 med overslagsårene

Opfølgning på budgettet for 2004 med overslagsårene Århus den 16. december 23 Opfølgning på budgettet for 24 med overslagsårene 25-27 Århus Byråd vedtog den 9. oktober 23 budgettet for 24 med overslagsårene 25-27. Der var forinden den 19. september 23 indgået

Læs mere