QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING

2 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj lydstyrke igennem længere tid. For at undgå høreskader skal du bruge hovedtelefonerne med et behageligt, moderat lydstyrkeniveau. Skru ned for lyden på din enhed, inden du placerer hovedtelefonerne i dine ører, skru derefter gradvist op for lyden, indtil du når et behageligt lytteniveau. Vær forsigtig, og følg lokal lovgivning vedrørende brug af mobiltelefoner og hovedtelefoner, mens du kører. I nogle jurisdiktioner gælder der særlige begrænsninger som f.eks. konfigurationer med ét ørestykke for brugen af sådanne produkter under kørslen. Brug IKKE hovedtelefonerne til andre formål under kørsel. Brug IKKE hovedtelefonerne med støjreducerende funktion, da den manglende evne til at høre omgivende lyde kan udgøre en fare for dig selv eller andre, for eksempel når du rider, cykler eller går i eller i nærheden af trafik, en byggeplads eller jernbane osv. Sluk hovedtelefonerne, eller brug hovedtelefoner med støjreduktion slukket, og tilpas lydstyrken for at sikre, at du kan høre omgivende lyde, herunder alarmer og advarselssignaler. Vær opmærksom på, at lyde, som du stoler på som påmindelser eller advarsler, kan variere i karakter, når du bruger hovedtelefoner, selv ved brug af Opmærksom tilstand. Brug IKKE hovedtelefonerne, hvis de udsender høj, unormal støj. Hvis det sker, skal du slukke hovedtelefonerne og kontakte Boses kundeservice. Fjern hovedtelefonerne med det samme, hvis du føler varme, eller hvis lyden forsvinder. Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år. Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion. Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet. Må kun bruges med en godkendt strømforsyning, der overholder de lokale love og regler (f.eks. UL, CSA, VDE, CCC). Udsæt IKKE produkter, der indeholder batterier, for kraftig varme (f.eks. opbevaring i direkte sollys, ild eller lignende). Oplysninger om regler BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder: Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen. Skab større afstand mellem udstyret og modtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr. Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. 2 - DANSK

3 OPLYSNINGER OM REGLER Denne enhed overholder FCC s og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Den må ikke placeres sammen med eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere. Overholder IMDA-kravene. CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B) Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices Artikel XII I henhold til Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder. Artikel XIV Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven. Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger. Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2480 MHz. Bluetooth : Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dbm EIRP Bluetooth Low Energy: Maksimal spektral effekttæthed mindre end 10 dbm/mhz EIRP. Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes. Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt. Fjernelse af det genopladelige litium-ion-batteri i dette produkt skal udføres af en kvalificeret person. Kontakt din lokale Bose-forhandler, eller find flere oplysninger på DANSK - 3

4 OPLYSNINGER OM REGLER Delens navn Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer Bly (Pb) Kviksølv (Hg) Giftige eller farlige stoffer og elementer Cadmium (Cd) Hexavalent (CR(VI)) Polybromeret biphenyl (PBB) Polybromeret diphenylether (PBDE) PCB er X O O O O O Metaldele X O O O O O Plastikdele O O O O O O Højttalere X O O O O O Kabler X O O O O O Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T O: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i GB/T X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T Fremstillingsdato: De otte cifre i serienummeret angiver fremstillingsåret: 7 er 2007 eller Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Telefonnummer: Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas , Lomas de Chapultepec, México, D.F. Telefonnummer: (5202) 3545 Inputklassifikation: 5 V 1 A Made for ipod, Made for iphone og Made for ipad betyder, at et elektronisk tilbehør er designet specifikt til at tilsluttes henholdsvis ipod, iphone og ipad og er certificeret af udvikleren til at overholde Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds virkemåde eller for dens efterlevelse af sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk venligst, at brugen af dette tilbehør sammen med ipod, iphone eller ipad kan påvirke den trådløse ydelse. Apple, Apple-logoet, ipad, iphone, ipod og Siri er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc. Varemærket iphone benyttes med licens fra Aiphone K.K. Bluetooth -ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens. N-mærket er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande. Android, Google Now, Google Play og Google Play-logoet er varemærker, der tilhører Google Inc. Bose Corporations hovedkvarter: Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne dokumentation eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse. 4 - DANSK

5 INDHOLD App en Bose Connect Hvad kan jeg foretage mig med Bose Connect-app en?... 7 Hvad indeholder æsken Indhold... 8 Vigtigheden af god pasform Vælg den korrekte StayHear + QC øreprop... 9 Tilpas in-ear hovedtelefonerne til dit øre... 9 Skift StayHear + QC ørepropper Hovedtelefonknapper Der er tændt for strømmen Sluk Hovedtelefonfunktioner Medieafspilning og lydstyrkefunktioner Opkaldsfunktioner Støjreduktion under et opkald Adgang til stemmekontrol Justerbar støjreduktion Sådan fungerer justerbar støjreduktion Støjreduktionsniveauer Juster støjreduktion Øg støjreduktion Reducer støjreduktion Brug Bose Connect-appen Brug kun støjreduktion Batteri Oplad hovedtelefonerne Opladningstid Kontrollér batteriniveauet DANSK - 5

6 INDHOLD Statusindikatorer Bluetooth -indikator Batteriindikator Talemeddelelser Sprog, der er forudinstalleret Skift sproget Bluetooth-forbindelser Vælg parringsmetode Hvad er NFC? Par ved hjælp af Bluetooth-menuen på din mobile enhed Par med NFC Frakobling af en mobil enhed Genopret forbindelse til en mobil enhed Flere Bluetooth-forbindelser Par en ekstra mobil enhed Identificer tilsluttede mobile enheder Skift mellem to tilsluttede mobile enheder Gentilslutning af en tidligere parret mobil enhed Ryd hovedtelefonernes parringsliste Pleje og vedligeholdelse Opbevar dine hovedtelefoner Rengør dine hovedtelefoner Reservedele og tilbehør Begrænset garanti Fejlfinding Almindelige løsninger DANSK

7 Download Bose Connect-appen for at holde din software opdateret, tilpasse indstillinger til dine hovedtelefoner, gøre det nemt at styre Bluetooth-forbindelser og få adgang til nye funktioner. Hvad kan jeg foretage mig med Bose Connect-app en? APP EN BOSE CONNECT Frigør det fulde potentiale i dine trådløse QuietControl 30 hovedtelefoner. Nemt at tilslutte og skifte mellem flere mobile enheder med et enkelt swipe. Tilpas oplevelsen med dine hovedtelefoner: Navngiv dine hovedtelefoner. Vælg et sprog til talemeddelelser, eller deaktiver talemeddelelser. Juster standbytimeren. Kontrollér støjreduktion for at høre eller blokere for udefrakommende lyde. Del musik med venner. Hold dine hovedtelefoner opdateret med den nyeste software. Find svar på ofte stillede spørgsmål. DANSK - 7

8 HVAD INDEHOLDER ÆSKEN Indhold Pak omhyggeligt kassen ud, og kontrollér, at følgende dele er med: Bæretaske Bose QuietControl 30 trådløse hovedtelefoner StayHear + QC ørepropper: Stor (sort) og lille (hvid) Bemærk: Mellemstore (grå) ørepropper er monteret på in-ear hovedtelefonerne. USB-kabel Bemærk: Hvis en hvilken som helst del af produktet er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt straks din autoriserede Bose -forhandler eller Boses kundeservice. Besøg: global.bose.com/support/qc DANSK

9 VIGTIGHEDEN AF GOD PASFORM Vælg den korrekte StayHear + QC øreprop For at få den bedste lydoplevelse er det vigtigt at vælge den korrekte størrelse på StayHear + QC øreproppen. Vælg den størrelse, der giver dig den bedste komfort og pasform i hvert øre. For at finde den bedste pasform skal du muligvis prøve alle tre størrelser. Du har muligvis brug for en forskellig størrelse til hvert øre. For at teste om det passer skal du prøve at sige noget højt, hvor hovedtelefonerne er slukket. Din stemme vil lyde dæmpet i begge ører. Hvis det ikke er tilfældet, skal vælge en størrelse til øre prop. Hver StayHear+ øreprop og in-ear hovedtelefoner er markeret med et L eller et R. Sørg for at sætte den venstre øreprop på den venstre hovedtelefon og den højre øreprop på den højre hovedtelefon. Tilpas in-ear hovedtelefonerne til dit øre Med StayHear+ QC øreproppen hviler in-ear hovedtelefonen behageligt og sikkert i dit øre. Øreproppens kant passer ind under øreryggen. 1. Isæt in-ear hovedtelefonen, så StayHear+ øreproppen hviler i ørekanalens åbning. 2. Vip hovedtelefonen tilbage, og placer øreproppens kant under øreryggen, indtil den sidder fast. DANSK - 9

10 VIGTIGHEDEN AF GOD PASFORM Skift StayHear + QC ørepropper 1. Hold om in-ear hovedtelefonens stilk, klem forsigtigt den påsatte StayHear + QC øreprop, og træk den væk fra in-ear hovedtelefonen. FORSIGTIG: For at forhindre slitage skal du klemme sammen om StayHear+ øreproppen i bunden. Træk ikke i øreproppens kant. 2. Tilpas åbningen af den nye StayHear+ øreprop med in-ear hovedtelefonens mundstykke, og drej øreproppen ind i mundstykket. Tryk på øreproppens base, indtil den klikker sikkert på plads DANSK

11 HOVEDTELEFONKNAPPER Mikrofoner Inline fjernbetjening: Knapper til at kontrollere støjreduktion Lydstyrke op Tænd/sluk-/ Bluetoothknap Multifunktionsknap Lydstyrke ned DANSK - 11

12 HOVEDTELEFONKNAPPER Der er tændt for strømmen Tryk på tænd/sluk-/bluetooth-knappen, indtil batteriindikatoren lyser grønt, gult eller rødt (for at angive det aktuelle batteriopladningsniveau). Bemærk: Når du tænder for dine hovedtelefoner for første gang, er støjreduktion aktiveret. Du finder flere oplysninger under side 16. Sluk Tryk på tænd/sluk/bluetooth-knappen, og hold den nede, indtil batteriindikatoren blinker tre gange og slukker, og du hører nedlukningstonerne DANSK

13 Hovedtelefonfunktioner HOVEDTELEFONKNAPPER Hovedtelefonernes knapper findes på den indbyggede fjernbetjening på den højre hovedtelefon. Lydstyrke op Multifunktionsknap Lydstyrke ned Medieafspilning og lydstyrkefunktioner Funktion Gør følgende Afspil/pause Tryk på multifunktionsknappen. Spring fremad Tryk hurtigt på to gange. Gå tilbage Tryk hurtigt på tre gange. Spol frem Tryk hurtigt på to gange, og hold det andet tryk. Spol tilbage Tryk hurtigt på tre gange, og hold det tredje tryk. Lydstyrke op Tryk på +. Lydstyrke ned Tryk på. DANSK - 13

14 HOVEDTELEFONKNAPPER Opkaldsfunktioner Multifunktionsknap Funktion Gør følgende Besvar et opkald Tryk på multifunktionsknappen. Afslut et opkald Tryk på. Afvis et indgående opkald Tryk på, og hold den nede i ét sekund. Besvar et andet indgående opkald, og parker det aktuelle opkald Afvis et nyt opkald, og bliv i det aktuelle opkald Tryk én gang på, mens du er i gang med et opkald. Tryk på, og hold den nede i ét sekund, mens du er i gang med et opkald. Skift mellem to opkald Tryk to gange på, mens du har to aktive opkald. Opret en konference Tryk på, og hold den nede i ét sekund, mens du har to aktive opkald. Få adgang til stemmekontrol for at foretage et opkald Slå lyden til/fra for et opkald Talemeddelelsesnotifikationer Tryk på, og hold den nede i ét sekund. Din enhed understøtter måske ikke stemmekontrol. Se brugervejledningen til din enhed for at få flere oplysninger. Under et opkald skal du trykke på + og - samtidigt. Dine hovedtelefoner identificerer indgående opkald fra personer, der er gemt i din kontaktliste. For at deaktivere denne funktion skal du downloade Bose Connect-appen. Bemærk: Deaktivering af talemeddelelsesnotifikationer deaktiverer også talemeddelelser. Støjreduktion under et opkald Når du modtager et opkald, bliver hovedtelefonerne på det aktuelle støjreduktionsniveau. For at øge eller reducere støjreduktion under et opkald skal du bruge knapperne til at kontrollere støjreduktion (se side 17) DANSK

15 Adgang til stemmekontrol HOVEDTELEFONKNAPPER Hovedtelefonernes mikrofon fungerer som en udvidelse af mikrofonen på din mobile enhed. Ved hjælp af multifunktionsknappen på mikrofonen har du adgang til funktionerne til stemmestyring på din enhed for at foretage/modtage opkald, eller du kan bede Siri eller Google Now om at afspille musik, fortælle dig om vejret, oplyse dig om et sportsresultat m.m. Tryk og hold nede på for at få adgang til stemmestyring på din enhed. Du hører en tone, der angiver, at stemmekontrol er aktiv. Mikrofoner Multifunktionsknap DANSK - 15

16 JUSTERBAR STØJREDUKTION Sådan fungerer justerbar støjreduktion Støjreduktion reducerer uønsket lyd og giver en mere klar og virkelighedstro lydoplevelse. Hver gang du tænder hovedtelefonerne, er støjreduktion aktiveret på højeste niveau (12). Du kan bruge støjreduktion, mens du lytter til lyd, eller du kan kun bruge støjreduktion. Når du øger støjreduktion, reduceres udefrakommende støj. Når du reducerer støjreduktion, hører du flere lyde udefra. Når du modtager et opkald, bliver hovedtelefonerne på det aktuelle støjreduktionsniveau. Støjreduktionsniveauer Der er 12 niveauer mellem fuld støjreduktion og fuld opmærksomhed. Niveau 1 er den mindste mængde støjreduktion, mens niveau 12 er maksimal støjreduktion DANSK

17 Juster støjreduktion JUSTERBAR STØJREDUKTION Brug knapperne til at kontrollere støjreduktion på den indbyggede fjernbetjening, eller download Bose Connect-appen for at kontrollere lydniveauet i dit miljø. Øg støjreduktion Reducer støjreduktion Øg støjreduktion For at øge støjreduktionen og blokere udefrakommende lyd skal du trykke på og holde den nede, indtil du når den ønskede indstilling. Når du når det højeste niveau, lyder der to toner. Reducer støjreduktion For at reducere støjreduktionen og høre mere af den udefrakommende lyd skal du trykke på og holde den nede, indtil du når den ønskede indstilling. Når du når det laveste niveau, lyder der to toner. Brug Bose Connect-appen Du kan også downloade appen Bose Connect for at justere støjreduktion. Brug kun støjreduktion Brug af kun støjreduktion blokerer lyd fra omgivelserne, uden at der lyttes til lyd. 1. Tænd hovedtelefonerne (se side 12). 2. Frakobl din mobile enhed (se side 27). Tip: Du kan også stoppe lyd midlertidigt eller stoppe lyden helt (se side 13). DANSK - 17

18 BATTERI Oplad hovedtelefonerne FORSIGTIG: Brug kun dette produkt med en godkendt strømforsyning, der passer til de lokale lovgivningsmæssige krav (for eksempel: UL, CSA, VDE, CCC). 1. Åbn den hængslede låge, der findes på indersiden af det højre neckband. 2. Sæt USB-kablets lille ende i USB-stikket. 3. Sæt den anden ende af USB-kablet i en vægoplader eller en computer, der er tændt. Under opladning lyser batteriindikatoren orange. Når batteriet er fuldt opladet, lyser batteriindikatoren grønt konstant. Bemærk: Inden du oplader hovedtelefonerne, skal du sørge for, at de er ved stuetemperatur mellem 10 C og 40 C DANSK

19 Opladningstid BATTERI Tillad, at det tager op til tre timer at oplade batteriet. En fuld opladning gør det muligt at have hovedtelefonerne tændt i op til 10 timer. Bemærk: Hovedtelefonerne afspiller ikke under opladning. Kontrollér batteriniveauet Hver gang du tænder hovedtelefonerne, høres der en talemeddelelse, som angiver batteriniveauet. Når hovedtelefonerne er i brug, blinker batteriindikatoren rødt, når batteriet skal oplades. Du finder flere oplysninger under side 21. Bemærk: Du kan visuelt tjekke batteriet ved at se på batteriindikatoren, der findes inderst til højre på neckbandet. DANSK - 19

20 STATUSINDIKATORER Indikatorerne for Bluetooth og batteriet findes inderst til højre på neckbandet. Batteriindikator Bluetooth-indikator 20 - DANSK

21 STATUSINDIKATORER Bluetooth-indikator Viser forbindelsesstatus for en mobil enhed. Indikatoraktivitet Blinker blåt Blinker hvidt Lyser hvidt Systemtilstand Klar til at parre Opretter forbindelse Tilsluttet Batteriindikator Viser batteriets opladningsniveau. Indikatoraktivitet Grøn Gul Blinker rødt Bemærkninger: Systemtilstand Medium til fuld opladning Lav opladning Skal oplades Du kan visuelt tjekke batteriet ved at se på batteriindikatoren, der findes inderst til højre på neckbandet. Hvis du er forbundet til en Apple-enhed, viser enheden hovedtelefonernes batteriopladningsniveau tæt på det øverste højre hjørne på skærmen og i meddelelsesområdet. DANSK - 21

22 TALEMEDDELELSER Talemeddelelser guider dig igennem Bluetooth-forbindelsesprocessen, angiver batteriniveauet og identificerer tilsluttede enheder. Du kan tilpasse talemeddelelser ved hjælp af knapperne på dine hovedtelefoner. Tip: Du kan også nemt håndtere talemeddelelser ved hjælp af Bose Connect-app en. Sprog, der er forudinstalleret Følgende sprog er forudinstalleret på dine hovedtelefoner: Engelsk Tysk Koreansk Svensk Spansk Mandarin Italiensk Hollandsk Fransk Japansk Portugisisk Søg efter yderligere sprog Yderligere sprog kan være tilgængelige. Download Bose Updater for at søge efter sprogopdateringer. Gå til: btu.bose.com Skift sproget Når hovedtelefonerne tændes for første gang, høres talemeddelelserne på engelsk. Sådan vælges et andet sprog: 1. Tryk på + og samtidig, og hold dem nede, indtil du hører talemeddelelsen for den første sprogmulighed. 2. Tryk på + eller - for at gå igennem listen med sprog. 3. Når du hører dit sprog, skal du trykke på og holde den nede for at vælge sproget DANSK

23 BLUETOOTH-FORBINDELSER Med den trådløse Bluetooth-teknologi kan du streame musik fra mobile enheder, f.eks. smartphones, tablets og bærbare computere. Inden du kan streame musik fra en enhed, skal du parre enheden med dine hovedtelefoner. Vælg parringsmetode Du kan parre din enhed med dine hovedtelefoner ved hjælp af den trådløse Bluetoothteknologi eller Bluetooth Near Field Communication (NFC). Hvad er NFC? NFC bruger en Bluetooth-teknologi, der gør det muligt for to enheder at etablere trådløs kommunikation med hinanden ved blot at trykke enhederne sammen. Du kan finde oplysninger om, hvorvidt din model understøtter NFC, i brugervejledningen til din enhed. Hvis din enhed ikke understøtter Bluetooth-parring via NFC, eller du er i tvivl: Hvis din enhed understøtter Bluetooth-parring ved hjælp af NFC: Følg instruktionerne for Par ved hjælp af Bluetooth-menuen på din mobile enhed på side 24. Følg instruktionerne for Par med NFC på side 26. Bemærk: Hvis din enhed understøtter Bluetooth-parring via NFC, kan du bruge begge parringsmetoder. DANSK - 23

24 BLUETOOTH-FORBINDELSER Par ved hjælp af Bluetooth-menuen på din mobile enhed 1. Når du har tændt for dine hovedtelefoner, skal du trykke på og holde tænd/sluk/ Bluetooth-knappen, indtil du hører klar til at parre, eller indtil Bluetooth-lysdioden blinker blåt. 2. På din enhed skal du aktivere funktionen Bluetooth. Tip: Bluetooth-funktionen findes normalt i menuen Indstillinger DANSK

25 3. Vælg dine hovedtelefoner på enhedslisten. BLUETOOTH-FORBINDELSER Når parring er fuldført, hører du Tilsluttet <enhedens navn>, eller Bluetoothindikatoren lyser hvidt. DANSK - 25

26 BLUETOOTH-FORBINDELSER Par med NFC 1. Når dine hovedtelefoner er tændt, skal du låse din enhed op og aktivere Bluetoothog NFC-funktioner. Se brugervejledningen til din enhed for at få flere oplysninger om disse funktioner. 2. Tryk NFC-berøringspunktet på din enhed mod bagsiden af den indbyggede fjernbetjening. Din enhed beder dig muligvis om at acceptere parring. Når parring er fuldført, hører du Tilsluttet <enhedens navn>, eller Bluetoothindikatoren lyser hvidt DANSK

27 Frakobling af en mobil enhed Deaktiver Bluetooth-funktionen på din enhed. BLUETOOTH-FORBINDELSER Tip: Du kan også frakoble din enhed ved hjælp af app en Bose Connect. Genopret forbindelse til en mobil enhed Når hovedtelefonerne er tændt, vil de forsøge at oprette forbindelse igen til to af de enheder, der har været tilsluttet for nylig. Bemærk: Enheden skal være inden for rækkevidde (9 meter) og tændt. DANSK - 27

28 FLERE BLUETOOTH-FORBINDELSER Du kan parre flere enheder til dine hovedtelefoner. Disse Bluetooth-forbindelser betjenes med tænd/sluk-/bluetooth-knappen. Talekommandoer guider dig igennem kontrol af flere tilslutninger. Inden du tilslutter en ekstra mobil enhed, skal du kontrollere, at denne funktion er aktiveret. Tip: Du kan også nemt administrere mange forskellige tilsluttede enheder ved hjælp af app en Bose Connect. Par en ekstra mobil enhed Du kan gemme op til otte parrede enheder på hovedtelefonernes parringsliste, og dine hovedtelefoner kan aktivt forbindes til to enheder ad gangen. Hvis du vil tilslutte en ekstra enhed, skal du parre med din foretrukne metode (se side 23). Bemærk: Du kan kun afspille lyd fra én enhed ad gangen. Identificer tilsluttede mobile enheder Tryk på tænd/sluk-/bluetooth-knappen for at høre, hvilke enheder der er tilsluttet i øjeblikket. Skift mellem to tilsluttede mobile enheder 1. Sæt lyden på den første enhed på pause. 2. Afspil lyden på din anden enhed DANSK

29 Gentilslutning af en tidligere parret mobil enhed 1. Tryk på tænd/sluk-/bluetooth-knappen for at høre, hvilken enhed der er tilsluttet. 2. Tryk på tænd/sluk-/bluetooth-knappen igen inden tre sekunder for at oprette forbindelse til den næste enhed på hovedtelefonernes parringsliste. Gentag, indtil du hører navnet på den korrekte enhed. 3. Afspil lyden på den tilsluttede enhed. FLERE BLUETOOTH-FORBINDELSER Ryd hovedtelefonernes parringsliste 1. Tryk på tænd/sluk-/bluetooth-knappen i 10 sekunder, og hold den nede, indtil du hører Bluetooth-enhedslisten er ryddet. 2. Slet dine hovedtelefoner fra Bluetooth-listen på din enhed. Alle enheder slettes, og hovedtelefonerne er klar til at blive parret. DANSK - 29

30 PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Opbevar dine hovedtelefoner Sluk hovedtelefonerne, når de ikke er i brug. Inden du opbevarer hovedtelefonerne i mere end et par måneder, skal batteriet være fuldt opladet. Anbring hovedtelefonerne i tasken til opbevaring DANSK

31 Rengør dine hovedtelefoner PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Dine hovedtelefoner skal muligvis rengøres med jævne mellemrum. Komponent StayHear + QC ørepropper Hovedtelefonernes mundstykker Neckband Fremgangsmåde til rengøring Fjern ørepropperne fra in-ear hovedtelefonerne, og vask dem så med vand og et mildt rengøringsmiddel. Bemærk: Sørg for at skylle og tørre ørepropperne grundigt, før du monterer dem på in-ear hovedtelefonerne. Må kun rengøres med en tør, blød vatpind eller tilsvarende. Sæt aldrig et rengøringsredskab ind i mundstykket. Må kun rengøres med en blød, tør klud. Brug ikke rengøringsmidler. Reservedele og tilbehør Reservedele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice. Besøg: global.bose.com/support/qc30 Begrænset garanti Dine hovedtelefoner er omfattet af en begrænset garanti. Se vores websted på global.bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti. Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på global.bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti. DANSK - 31

32 FEJLFINDING Almindelige løsninger Hvis du oplever problemer med dine hovedtelefoner: Tænd hovedtelefonerne (se side 12). Tjek tilstand for statusindikatorer (se side 21). Sørg for, at din mobile enhed understøtter Bluetooth-teknologi (se side 23). Oplad batteriet (se side 18). Øg lydstyrken på dine hovedtelefoner, din enhed og i musik-app en. Flyt din enhed tættere på hovedtelefonerne, og væk fra eventuel interferens eller blokering. Bemærk: Bluetooth-antennen findes bag Bose-logoet på højre side af neckbandet. Prøv at oprette forbindelse til en anden enhed (se side 23). Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger til almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem. Besøg: global.bose.com/support/qc30 Symptom Hovedtelefoner kan ikke parres med mobil enhed Hovedtelefoner kan ikke parres med mobil NFC-aktiveret enhed Løsning På din mobile enhed: Deaktiver Bluetooth-funktionen, og aktiver den derefter igen. Slet dine hovedtelefoner fra Bluetooth-listen på din enhed. Par igen. Par en anden enhed (se side 23). Besøg: global.bose.com/support/qc30 for at se vejledningsvideoer. Ryd hovedtelefonernes parringsliste: Tryk på tænd/sluk-/bluetoothknappen, og hold den nede i 10 sekunder, indtil du hører Bluetoothenhedslisten er ryddet. Slet dine hovedtelefoner fra Bluetooth-listen på din enhed. Par igen. Hvis din enhed er i din lomme, skal du tage den op og flytte den tættere på hovedtelefonerne. Bemærk: Bluetooth-antennen findes bag Bose-logoet på højre side af neckbandet. Lås enheden op, og slå Bluetooth- og NFC-funktionerne til. Tryk NFC-berøringspunktet på bagsiden af din enhed mod bagsiden af den indbyggede fjernbetjening DANSK

33 FEJLFINDING Symptom Løsning Ingen lyd Sørg for, at stemmemeddelelser er slået til. Tryk på tænd/sluk-/ Bluetooth-knappen for at høre den tilsluttede enhed. Kontrollér, at du bruger den rigtige enhed. Prøv en anden musikkilde. Par en anden enhed (se side 24). Hvis der er tilsluttet to enheder, skal du sætte lyden for den første enhed på pause og afspille lyd på den anden enhed. Dårlig lydkvalitet Prøv en anden musikkilde. Par en anden enhed. Frakobl den anden enhed. Sørg for, at der er en klar sigtelinje mellem hovedtelefonerne og enheden. Hvis din enhed er i din lomme, skal du tage den op og flytte den tættere på hovedtelefonerne. Bemærk: Bluetooth-antennen findes bag Bose-logoet på højre side af neckbandet. Sørg for, at der ikke er snavs eller voks på in-ear hovedtelefonerne og hovedtelefonernes mundstykker. Ingen støjreduktion Øg støjreduktion: Tryk på og hold nede, indtil den ønskede indstilling nås. Opdater din hovedtelefonsoftware ved at downloade Bose Updater. Gå til: btu.bose.com Støjreduktion kan ikke tilpasses Hovedtelefonerne oplades ikke Mikrofonen registrerer ikke lyden Sluk for hovedtelefonerne, og tænd dem igen. Oplad hovedtelefonerne. Kontrollér, at du bruger den korrekte størrelse StayHear + QC ørepropper (se side 9). Åbn den hængslede låge indeni den højre neckband, og tilslut USBkablets lille ende til USB-stikket. Sørg for, at stikket på kablet er korrekt justeret i forhold til stikket på hovedtelefonerne. Fastgør begge USB-kablets ender. Hvis dine hovedtelefoner har været udsat for høje eller lave temperaturer, skal du lade hovedtelefonerne vende tilbage til stuetemperatur og derefter forsøge at oplade igen. Kontrollér, at mikrofonåbningerne på den højre øreprop (som findes tæt på Bose-logoet) ikke er blokeret. Prøv et andet telefonopkald. Prøv en anden kompatibel enhed. DANSK - 33

34 FEJLFINDING Symptom Den mobile enhed reagerer ikke, når der trykkes på knapperne StayHear + QC ørepropper falder af Har du mistet StayHear+ QC øreprop? Løsning For funktioner med flere tryk, hvor multifunktionsknappen bruges, skal du variere trykkenes hastighed. Alle knapper vil muligvis ikke være tilgængelige for visse modeller. Prøv en anden kompatibel enhed. Sæt ørepropperne godt fast i in-ear hovedtelefonerne (se side 9). Kontakt Bose kundeservice for at få en ny øreprop DANSK

35 DANSK - 35

36 2017 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA USA AM Rev. 03

QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING

QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj lydstyrke igennem længere tid. For at

Læs mere

SOUNDLINK MICRO. Brugervejledning

SOUNDLINK MICRO. Brugervejledning SOUNDLINK MICRO Brugervejledning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Brugervejledning QUIETCOMFORT 35 II NOISE CANCELLING

Brugervejledning QUIETCOMFORT 35 II NOISE CANCELLING Brugervejledning QUIETCOMFORT 35 II NOISE CANCELLING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER Brug IKKE hovedtelefonerne

Læs mere

SOUNDSPORT PULSE BRUGERVEJLEDNING

SOUNDSPORT PULSE BRUGERVEJLEDNING SOUNDSPORT PULSE BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj

Læs mere

for use with select ipod, iphone, and ipad models

for use with select ipod, iphone, and ipad models for use with select ipod, iphone, and ipad models Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Bose SoundTrue around-ear headphones II diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Jabra. Elite 25e. Brugervejledning (bruksanvisning)

Jabra. Elite 25e. Brugervejledning (bruksanvisning) Jabra Elite 25e Brugervejledning (bruksanvisning) 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærk tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker,

Læs mere

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. ADVARSLER: Systemet må ikke udsættes

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning SoundLink Colour Bluetooth højttaler Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Den ligesidede trekant

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Jabra. Sport Pulse. special edition. Brugermanual

Jabra. Sport Pulse. special edition. Brugermanual Jabra Sport Pulse special edition Brugermanual 2014 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle andre varemærker

Læs mere

Bose SoundLink. around-ear Bluetooth hovedtelefoner. Brugervejledning

Bose SoundLink. around-ear Bluetooth hovedtelefoner. Brugervejledning Bose SoundLink around-ear Bluetooth hovedtelefoner Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Jabra. Sport Coach. special edition. Brugervejledning

Jabra. Sport Coach. special edition. Brugervejledning Jabra Sport Coach special edition Brugervejledning 2015 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle andre

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

JABRA STORM. Brugervejledning. jabra.com/storm

JABRA STORM. Brugervejledning. jabra.com/storm Brugervejledning jabra.com/storm 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Explorer 500-serien. Brugervejledning

Explorer 500-serien. Brugervejledning Explorer 500-serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken? 4 Tilbehør 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Parring 7 Parring 7 Brug to telefoner 7 Juster pasformen 8 Oplad

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Owner s Guide Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Lynet med et pilehoved indeni en ligesidet trekant gør brugeren

Læs mere

JABRA SPORT coach wireless

JABRA SPORT coach wireless JABRA SPORT coach wireless Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Jabra. Evolve 75. Brugervejledning (bruksanvisning)

Jabra. Evolve 75. Brugervejledning (bruksanvisning) Jabra Evolve 75 Brugervejledning (bruksanvisning) 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker,

Læs mere

BackBeat 100-serien. Brugervejledning

BackBeat 100-serien. Brugervejledning BackBeat 100-serien Brugervejledning Indhold Oversigt over headset 3 Vær på den sikre side 3 Parring 4 Parring 4 Parringstilstand 4 Grundlæggende funktioner 5 Tænd eller sluk 5 Juster volumen 5 Besvar

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style Brugsvejledning jabra.com/style INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 5. SÅDAN TILSLUTTES HEADSETTET...

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

JABRA STEALTH UC. Brugervejledning. jabra.com/stealthuc

JABRA STEALTH UC. Brugervejledning. jabra.com/stealthuc Brugervejledning jabra.com/stealthuc 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Hvad er der i æsken 3 Oversigt over headsettet 4 Tænd/sluk 4 ANC (Active Noise Canceling) 4 Afspil eller sæt musik på pause 4 Volumen 4 Valg af nummer 4 Åben mikrofon 4

Læs mere

Jabra. Halo Free. Brugervejledning

Jabra. Halo Free. Brugervejledning Jabra Halo Free Brugervejledning 2016 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Brugsvejledning jabra.com/revowireless 1. Velkommen...3 2. OVERSIGT... 4 3. sådan bæres det...5 3.1 Justerbart i højden 3.2 sammenklappelige hængsler 4. sådan oplades det...7 4.1 Batteristatus

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere og betjene

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Jabra. Elite Sport. Brugervejledning

Jabra. Elite Sport. Brugervejledning Jabra Elite Sport Brugervejledning 2016 GN Audio A/S. All rights reserved. Jabra is a trademark of GN Audio A/S. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG,

Læs mere

Brugermanual. Wireless

Brugermanual. Wireless Brugermanual Wireless Æskens indhold 4 1. Unimouse 2. Dongle (trådløs modtager) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Brugervejledning 2 3 5 1 /1 Unimouse funktioner Naviger tilbage Scrollhjul

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Jabra. Speak 710. Brugervejledning

Jabra. Speak 710. Brugervejledning Jabra Speak 710 Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Backbeat FIT. Brugervejledning

Backbeat FIT. Brugervejledning Backbeat FIT Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Parring 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Tag styringen 7 Tænd eller sluk 7 Afspil eller sæt musik på pause 7 Spring

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere

JABRA STEP WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/stepwireless. jabra

JABRA STEP WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/stepwireless. jabra L jabra Brugermanual jabra.com/stepwireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke ejet af GN Netcom A/S. Alle andre inkluderede varemærker tilhører de respektive

Læs mere

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80 Brugermanual jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

CineMate 120, 130, 220 og 520

CineMate 120, 130, 220 og 520 CineMate 120, 130, 220 og 520 Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

SOUNDTOUCH 10 WIRELESS SPEAKER

SOUNDTOUCH 10 WIRELESS SPEAKER Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App)

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) 1. Indholder: a. En hjelm b. Et USB kabel c. En Bling Jet fjernbetjening d. En brugsanvisning 2. Sæt USB-kablet i hjelmen

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

JABRA SPORT PACE WIRELESS

JABRA SPORT PACE WIRELESS L BrugerManual jabra.com/sportpace 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini JABRA mini Brugsvejledning jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

JABRA PRO 925. Brugervejledning. jabra.com/pro925

JABRA PRO 925. Brugervejledning. jabra.com/pro925 JABRA PRO 925 Brugervejledning jabra.com/pro925 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om højttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-forbindelse 4 Taster og dele 5 Sådan tænder du højttaleren 6 Oprettelse

Læs mere

ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING

ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner.

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless Brugermanual jabra.com/movewireless 1. VELKOMMEN...3 2. ÆSKENS INDHOLD... 4 3. SÅDAN BÆRES DE...5 3.1 JUSTERBARE I HØJDEN 4. SÅDAN OPLADES DE... 6 4.1 BATTERISTATUS 5. SÅDAN TILSLUTTES HOVEDTELEFON- ERNE...7

Læs mere

JABRA HALO FUSION. Brugermanual. jabra.com/halofusion

JABRA HALO FUSION. Brugermanual. jabra.com/halofusion Brugermanual jabra.com/halofusion 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT3600 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 2 Din Bluetooth-højttaler 3

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

SoundTouch 30/20. Wi-Fi -musiksystemer. Brugervejledning

SoundTouch 30/20. Wi-Fi -musiksystemer. Brugervejledning SoundTouch 30/20 Wi-Fi -musiksystemer Brugervejledning Sikkerhed Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere

Læs mere

JABRA BOOST. Brugervejledning. jabra.com/boost

JABRA BOOST. Brugervejledning. jabra.com/boost Brugervejledning jabra.com/boost 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere. Bluetooth

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

JABRA stone3. Brugsvejledning. jabra.com/stone3. jabra

JABRA stone3. Brugsvejledning. jabra.com/stone3. jabra JABRA stone3 Brugsvejledning.com/stone3 Indhold 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES HEADSETTET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 4.1 BATTERISTATUS

Læs mere

JABRA SPORT Rox wireless

JABRA SPORT Rox wireless JABRA SPORT Rox wireless Brugervejledning jabra.com/sportroxwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic Brugsvejledning jabra.com/classic INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 UDSKIFTNING AF EARGELS 3.2 PÅSÆTNING AF ØREKROGEN 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET...

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

GN Hearing app brugsanvisning

GN Hearing app brugsanvisning GN Hearing app brugsanvisning Introduktion Appen er udviklet for at forbedre din lytteoplevelse og hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine høreapparater. Vores innovative lydteknologi og design i kombination

Læs mere

E200BT BRUGERVEJLEDNING

E200BT BRUGERVEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING E200BT Contents 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 2 Høresikkerhed 2 Generelle oplysninger 2 2 Trådløst Bluetooth-headset fra Onkyo 3 Indhold 3 Andre enheder 3 Overblik over dit trådløse

Læs mere

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Velkommen Tak, fordi du har købt Plantronics BackBeat 903/906-hovedtelefoner. Denne vejledning indeholder instruktioner om, hvordan du installerer og bruger

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del propietario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Dansk......................... 83 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Kassens indhold 1 2 3 4 5 1. Hovedenhed med kamera og højtalertelefon

Læs mere

Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på NC1. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på  NC1. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips NC1 Brugervejledning Contents 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 2 Høresikkerhed 2 Generelle

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

Voyager Edge UC-serien. Brugervejledning

Voyager Edge UC-serien. Brugervejledning Voyager Edge UC-serien Brugervejledning Indhold Hvad er der i æsken 3 Oversigt 4 Oversigt over headset 4 Bluetooth USB-adapter 4 Oversigt over ladeetui 5 Parring 6 Parring med Bluetooth 6 NFC-parring 6

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

SOUNDTOUCH 20 SERIES III WIRELESS SPEAKER

SOUNDTOUCH 20 SERIES III WIRELESS SPEAKER Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere