TRIAX TTR 121 Digital terrestrisk modtager. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIAX TTR 121 Digital terrestrisk modtager. Brugervejledning"

Transkript

1 TRIAX TTR 121 Digital terrestrisk modtager Brugervejledning

2 Indhold 1 Sikkerhedsinstruktioner : Fjernbetjening: Tilslutninger: Tilslutning af strøm Tilslutning af antenne Tilslutning af TV Kom hurtigt igang: Daglig betjening Tænd/sluk : Valg af program: Volume justering: Skift mellem TV og Radio: Indstilling af antennen Installation Menusprog: Kanalsøgning: Autosøgning: Udvidet søgning Manuel søgning: Autosøgning: Udvidet søgning: Manuel søgning: Efter søgningen: Indstillinger: Ændring af PIN kode: Grundindstillinger: Audio/Video Indstillinger: Antenne-indstilling: System konfiguration: Fabriksindstilling: Genskab fabriksindstillinger: Slet alle programmer: Timer: Tekst-TV : LCN indstillinger: Spil: Audio : Undertekst : Infobanner : EPG : Zoom : Multikanal : Kanalinformation : Kanalliste : Sortering : Favorit Hop over: Lås/Flyt/Slet: Favoritliste : Tekniske Data : Konformitetserklæring:

3 1 Sikkerhedsinstruktioner : For Deres egen sikkerhed bør De gennemlæse denne manual omhyggeligt før apparatet tages i brug. Fabrikanten kan ikke drages til ansvar for skader forvold som følge af ukorrekt brug, eller hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke følges.. For at sikre nødvendig luftcirkulation, skal apparatet palceres på et fast, jævnt underlag. Placér ikke genstande ovenpå apparatet da dette vil forhindre den nødvendige luftcirkulation.. Sæt ikke varme eller brændende genstande (som f.eks. stearinlys) på apparatet.. Udsæt ikke apparatet for vand eller fugt, og stil aldrig væskefyldte genstande (som f.eks. vaser) på apparatet.. Apparatet må kun tilsluttes ved normal stuetemperatur.. Åbn aldrig apparatet. Apparatet må kun åbnes af autoriseret personel. I følgende tilfælde skal De straks trække netstikket ud af stikkontakten og kontakte en autoriseret reparatør:. hvis der er fejl på netledning eller tænd/sluk afbryder. hvis der er løbet væsker i apparatet. hvis apparatet ikke virker. hvis apparatets ydre er kraftig beskadiget 3

4 2 Fjernbetjening: PWR : Tænd/sluk F1, F2, F3, F4: Multi-function taster A/B : Audio valg EPG : EPG TEXT : Text-TV EXIT : Afbryd menu MENU : Menu On/Off INFO : INFO taste MUTE : Lyd On/Off Ch+ : Step op Ch- : Step ned V+ : Volume+ / pil højre V- : Volume- / pil venstre OK : OK/bekræft TV/RADIO : TV/Radio omskifting subtitle : Undertekster on/off RECALL : Tilbage FAV : Favoritkanaler 0 ~ 9 : Numeriske taster 4

5 3 Tilslutninger: 3.1 Tilslutning af strøm. Modtageren må først tilsluttes strømmen når alle andre kabler er tilsluttet. Dette vil reducere risikoen for at ødelægge modtageren og det tilsluttede udstyr. 3.2 Tilslutning af antenne. Kablet fra UHF/VHF antennen tilsluttes modtagerens antenne-indgang (1).. Hvis muligt anbefales en udendørs antenne. 3.3 Tilslutning af TV. Tilslutning af TV et via SCART kabel giver den bedste billedkvalitet. 1). Antenne indgang. 2). Antenne udgang (Loop). 3). Digital lydudgang (Coax). 4). Tilslutning for extern IR øje. 5). VCR Scart stik. 6. TV Scart stik. 7). 12V DC tilslutning. 5

6 4 Kom hurtigt igang: 4.1 Når modtageren tændes første gang vises installations-anvisningerne.. Følg de instruktioner som automatisk kommer på skærmen for at sikre at de vigtigste indstillinger bliver gennemført. 4.2 Valg af sprog.. Brug piltasterne op/ned for markering af det ønskede sprog. Bekræft med OK. 6

7 4.3 Valg af land (tidszone).. Brug piltasterne op/ned for valg af land. Bekræft med OK. 4.4 Valg af TV type.. Brug piltasterne op/ned for valg af indstilling som passer bedst til TV et. Bekræft med OK. 7

8 4.5 Aktiv antenne. Er der tilslutte en aktiv antenne til modtageren skal du vælge JA. Brug piltasterne højre/venstre for valg af 5V strømforsyning til antennen. Bekræft med OK. 4.6 Bekræft med OK, og fortsæt til kanal-søgningen. 8

9 4.7 Kanalsøgning.. En automatisk kanal-søgning over hele frekvensbåndet vil nu gå igang. Processen kan tage flere minutter.. Når søgningen er afsluttet er modtageren klar til brug.. Tast OK for at gemme alle programmeringerne og forlade instillings-menuen. 9

10 5 Daglig betjening 5.1 Tænd/sluk :. Tænd modtageren på On/Standby tasten enten på modtagerens frontpanel eller på fjernbetjeningen.. Samme tast bruges til både tænd og sluk af modtageren. 5.2 Valg af program: Op/ned tasterne. Brug Program op/ned enten på modtagerens frontpanel eller på fjernbetjeningen for skift af program. Numeriske taster. De numeriske taster kan bruges til at springe direkte til det ønskede program. For eksempel: 1 valg af program nummer 1 1, og derefter 4 valg af program nummer 14 2, og 3, og 4 valg af program nummer 234 Når der ønskes valg af program med mere end et ciffer må næste ciffer tastes inden 3 sekunder. 5.3 Volume justering:. Lydstyrken kan reguleres med Volume + og Volume -.. Lyden kan slukkes/tændes ved at taste MUTE. 5.4 Skift mellem TV og Radio: Modtageren bruges både til TV og radio modtagelse. I Radio tilstand vises kun programnummeret på skærmen.. Tasten TV/Radio anvendes til omskiftning mellem TV og Radio tilstand. 10

11 6 Indstilling af antennen. Modtageren er udstyret med en signal-styrke-måler, som kan anvendes til indjustering af antennen. 6.1 Tast Menu for at fremkalde Hovedmenuen. Brug piltasterne op/ned for valg af menulinien Indstillinger. Bekræft med OK, og undermenu en Indstillinger kommer frem. 6.2 Brug piltasterne op/ned for valg af menulinien Antennejustering. Bekræft med OK, og undermenu en Antennejustering kommer frem.. Brug nu piltasterne venstre/højre for valg af kanal.. Indstil antennen til signal-styrke-meteret viser højest mulige værdi. Tryk EXIT for at forlade menuen. 11

12 7 Installation. Efter tilslutning og indstilling af modtageren, kan forskellige indstillinger tilpasses personligt ønske. 7.1 Menusprog:. Denne menu giver adgang til at ændre menusprog.. Tast Menu for at fremkalde Hovedmenuen. Brug piltasterne op/ned for valg af menulinien OSD sprog. Bekræft med OK. Undermenu en Menusprog fremkommer på skærmen. Brug piltasterne op/ned for valg af det ønskede sprog. Gem indstillingen ved at taste OK Tast EXIT for at komme tilbage til Hovedmenuen. Tast MENU for at forlade menuen. 7.2 Kanalsøgning:. Kanalsøgning kan gennemføres på flere forskellige måder Autosøgning: Vælg denne type af søgning hvis søgning over hele VHF/UHF frekvensbåndet ønskes Udvidet søgning Vælg denne type af søgning hvis der kun ønskes søgning på specifikke kanaler Manuel søgning: Vælg denne type af søgning på én specifik kanal. 12

13 . Når søgningen er afsluttet vil der fremkomme en meddelelse om hvor mange programmer der er fundet, og hvor mange af disse der er nye. Nye programmer gemmes i Totallisten. Tast Menu for at fremkalde Hovedmenuen. Brug piltasterne op/ned for valg af menulinien Kanalsøgning. Bekræft med OK, og undermenuen Kanalsøgning vises Autosøgning:. Brug piltasterne op/ned for valg af søgemetode. Bekræft med OK. Hele VHF/UHF frekvensbåndet vil nu blive scannet for programmer. Denne søgning kan tage mere end 15 minutter. Søgningen kan afbrydes ved at taste RØD(F1). 13

14 7.2.5 Udvidet søgning:. Denne søgning er begrænset til et valgt antal VHF/UHF kanaler.. Brug piltasterne op/ned for valg af Udvidet søgning., Bekræft med OK, og undermenuen Udvidet søgning fremkommer.. Brug piltasterne op/ned for valg af funktionen Start kanal. Brug piltasterne venstre/højre for valg af start kanal.. Brug piltasterne op/ned for valg af funktionen Stop kanal. Brug piltasterne venstre/højre for valg af stop kanal.. Brug piltasterne op/ned for valg af funktionen Søgning.. Tast OK for valg af søgning på KUN FRIE programmer eller på ALLE hvis kodede programmer ønskes medtaget.. Tast rød for at starte søgningen. En komplet søgning kan tage mere end 15 minutter Manuel søgning:. Brug piltasterne op/ned for valg af menulinien Manuel søgning. Bekræft med OK. Undermenuen Manuel søgning vi fremkomme på skærmen.. Brug piltasterne venstre/højre for at udvælge en kanal som ønskes scannet for programmer.. Tast rød for at starte søgningen. 14

15 7.2.7 Efter søgningen:. Under søgningen vises informationer om den aktuelle søge-kanal på skærmen. Når søgningen er gennemført vises det totale antal fundne programmer samt hvor mange af disse der er nye.. Tast Menu for at slukke menuen. 7.3 Indstillinger:. Tast Menu for at fremkalde Hovedmenuen. Brug piltasterne op/ned for valg af menulinien Indstillinger. Bekræft med OK. Undermenuen Indstillinger vil fremkomme på skærmen Ændring af PIN kode:. PIN koden er fra fabrikken sat til Hvis børnelås-funktionen ønskes anvendt, skal PIN koden ændres. Note: Glem ikke PIN koden. Hvis PIN koden glemmes må forhandleren kontaktes!. PIN koden ændres på følgende måde:. Brug piltasterne op/ned for valg af menulinien Vælg PIN kode.. Brug de Numeriske Taster for indtastning af nuværende PIN kode (fabriksindstilling er 0000 ). Brug de Nummeriske Taster for indtastning af ny PIN kode og gentag indtastningen. 15

16 7.3.2 Grundindstillinger:. Brug piltasterne op/ned for valg af Grundindstillinger. Bekræft med OK. Undermenuen Grundindstillinger vises på skærmen.. Brug piltasterne op/ned for navigering i denne menu. Følgende funktioner kan vælges: a. Børnelås:. Brug piltasterne venstre/højre keys for aktivering/deaktivering af lås. b. GMT offset (timer):. Modtageren har indbygget ur. Dette bliver synkroniseret via signalet med GMT (Greenwich Mean Time). Hvis du har valgt INGEN (se: C) under valg af Land, må du manuelt angive den korrekte tidszone.. Brug piltasterne venstre/højre eller OK tasten. Danmark er f.eks. i tidszonen GMT+1. c. Land:. Denne funktion vil automatisk sikre at den rigtige tidszone bliver valgt.. Brug piltasterne venstre/højre for valg af Land.. Tast Tilbage for returnering til Indstillinger menu, eller tast Menu for at slukke menuen. Indstillingen vil automatisk blive gemt. 16

17 d. Aktiv antenne:. Brug piltasterne venstre/højre for aktivering af strømforsyning 5V for antenne til en aktiv antenne. (5V/100mA) Audio/Video Indstillinger:. For optimering af modtagerens indstillinger I forhold til det tilsluttede TV, er der yderligere indstillingsmuligheder i menuen A/V indstillinger.. Brug piltasterne op/ned for at markere linien A/V indstillinger. Bekræft med OK, og menuen A/V indstillinger vil fremkomme på skærmen. 17

18 a. Skærmformat:. Brug piltasterne venstre/højre for valg af billedformatet som svarer til det tilsluttede TV, enten 4:3 Pan Scan eller 4:3 Letter Box eller 16:9 eller 16:9 Pillarbox. Vælg den indstilling som passer til dit TV. b. Sprog (lyd) :. Brug piltasterne venstre/højre på denne linie for valg af det foretrukne lydspor. Modtageren vil automatisk søge efter dette sprog, og indstille sig herpå såfremt sproget udsendes. c. Sprog (undertekster) :.Brug piltasterne venstre/højre på denne linie for valg af det foretrukne undertekst-sprog. Modtageren vil automatisk søge efter undertekster på dette sprog, og indstille sig herpå såfremt det udsendes. d. TV scart mode:. Brug piltasterne venstre/højre på denne linie for valg af CVBS eller RGB. Hvis TV et understøtter det, vil bedste billedkvalitet opnås ved valg af RGB. e. Video system:. Brug piltasterne venstre/højre på denne linie for valg af den sendestandard som passer til det tilsluttede TV. Der kan indstilles på AUTO, PAL-BG,PAL-M, PAL-N eller NTSC. 7.4 Antenne-indstilling:. Se afsnit System konfiguration:. Brug piltasterne op/ned for valg af linien System konfiguration.. Bekræft med OK. Menuen System konfiguration vil fremkomme på skærmen.. Tast Menu for at forlade menuen igen. 18

19 7.6 Fabriksindstilling:. Det er muligt på et hvilket som helst tidspunkt at genskabe fabriksindstillingerne. Det er også muligt kun at slette programlisten, f.eks. hvis den er blevet helt uaktuel. Det vil altid være nødvendigt at foretage en ny kanalsøgning efter aktivering af denne funktion.. Brug Piltasterne op/ned for valg af menulinien Fabriksindstilling.. Bekræft med OK. Undermenuen Fabriksindstilling fremkommer på skærmen Genskab fabriksindstillinger:. Denne funktion vil genskabe samtlige fabriksindstillinger og samtidig slette alle personlige ændringer.. Brug piltasterne op/ned for valg af linien Tilbage til fabriksindstillinger. Bekræft med OK. Meddelelsen " Ønsker du virkelig at nulstille modtageren?" vil fremkomme på skærmen.. Brug piltasterne venstre/højre for valg af Ja eller Nej.. Bekræft med OK Slet alle programmer:. Denne funktion vil slette alle programinformationer i modtagerens hukommelse.. Brug piltasterne op/ned for valg af linien Slet alle programmer.. Bekræft med OK. Meddelelsen "Slet alle programmer?" vil fremkomme på skærmen.. Brug piltasterne venstre/højre for valg af Ja eller Nej.. Bekræft med OK. 19

20 7.7 Timer:. Modtageren er udstyret med en timer som gør det muligt automatisk at tænde og slukke modtageren for at optage udvalgte programmer.. Brug piltasterne op/ned for markering af det ønskede program. Tast GUL (Record). Alle informationer om programmet vil nu live gemt, og en kvittering vil blive vist på skærmen.. For at slette en timer-programmering, tastes GRØN (Slet) og bekræftes.. På det programmerede tidspunkt vil modtageren indstille sig på det udvalgte program, og gå tilbage til standby når programmet er slut. Husk også at programmere din VCR optager. 8 Tekst-TV :.Hvis TV et ikke er I stand til at modtage tekst-tv, kan den indbyggede tekst-tv decoder anvendes..vælg det program hvorfra de ønskede tekst-tv informationer ønskes..tast TEXT for valg af tekst-tv. 20

21 9 LCN indstillinger: Når LCN (Logic Channel Numbering) er aktiveret vil programmerne automatisk sorteres i logisk rækkefølge efter en kanalsøgning. Ellers vil rækkefølgen være tilfældig og afhængig af hvordan kanalsøgningen foretages. 10 Spil:.Modtageren har 3 forskellige spil indbygget. Spillene vælges som vist nedenfor. 21

22 11 Audio : AUDIO menuen fremkaldes ved at taste A/B. Her kan vælges mellem de aktuelle lydspor for udsendelsen, og Stereo/mono lyd. 12 Undertekst : UNDRETEKST menuen fremkaldes ved at taste subtitle. Her kan vælges mellem de aktuelle undertekster for udsendelsen. Standard: DVB undertekster TXT: Teletekst undertekster Off: Ingen undertekster 22

23 13 Infobanner : Infobanner (NU) giver information om den aktuelle udsendelse. Infobanneret fremkommer automatisk ved programskift og kan fremkaldes ved at taste INFO. Infobanner (Næste) Infobanneret (NÆSTE) giver information om den kommende udsendelse. Infobanneret fremkommer ved at taste INFO tasten to gange. 23

24 14 EPG : Modtageren er udstyret med EPG (Elektronisk Program Guide). EPG en giver et hurtigt overblik over programmerne som sendes. EPG vælges ved at trykke på EPG tasten. Ved at flytte markeringen til et ønsket program og trykke på OK fremkaldes en mere detaljeret information om programmet.. Brug pil højre/venstre for at gå en dag frem eller tilbage. 24

25 15 Zoom : Modtageren er udstyret med en zoom funktion som gør det muligt at forstørre billedet. BEMÆRK at kun den midterste del af billedet forstørres, mens resten skæres væk. Zoom funktionen aktiveres ved at taste BLÅ(F4). 16 Multikanal : Modtageren tilbyder mulighed for visning af 9 forskellige udsendelser på skærmen på én gang. Multikanal funktionen vælges ved at taste RØD(F1). Programmerne vises som 9 små billeder og med piltasterne kan man markere det ønskede program, og ved at taste OK vælges programmet. 25

26 17 Kanalinformation : En detaljeret teknisk information af et bestemt program fremkommer på skærmen ved at taste GRØN(F2). 18 Kanalliste : Modtagerens Generelle programliste fremkommer på skærmen ved at taste OK. Denne liste er oversigten over hvilke programmer der har hvilke programnumre. Det er muligt i denne liste at sortere programmerne efter forskellige kriterier, udelade programmer (hop over), flytte om på rækkefølgen eller udpege som favoritprogrammer. 26

27 19 Sortering : Tastes RØD fremkommer forskellige kriterier for sortering af programmer: A-Z : Alfabetisk orden FTA/$ : Først de frie, og så de kodede programmer Freq/SID : Efter frekvens for transmissionen Standard : Som standard efter en kanalsøgning 19.1 Favorit Hop over: Modtageren giver mulighed for at udvælge de programmer man ser allermest til en speciel Favoritliste. Via piltasterne op/ned markeres det ønskede program, og herefter tastes GRØN for at udvælge programmet som favorit-program. Programmer man normalt ikke ønsker at se kan fravælges på tilsvarende måde. Ved tast på GUL vil programmet fravælges. Programmerne bliver ikke slettet, men når man med piltasterne stepper igennem programmerne vil modtageren hoppe over de programmer der er markeret hertil. 27

28 19.2 Lås/Flyt/Slet: Tastes BLÅ (mere) fremkommer de forskellige muligheder for at ændre den generelle programliste. Med RØD kan et program låses (børnelås), således at programmet kun kan ses hvis PIN koden indtastes. Se afsnit om PIN koder. Med GRØN kan et program flyttes til en andet programnummer (ændring af rækkefælgen). Med GUL slettes et program. BEMÆRK at hvis et program er slettet, må man foretage en ny kanalsøgning for at kunne vælge dette program igen. 20 Favoritliste : Ved at taste FAV fremkommer Favoritlisten, altså den liste af programmer som man har udvalgt som favoritter. Se afsnit 18. I denne programliste er kun de personligt udvalgte favoritprogrammer, og listen giver derfor et hurtigt overblik. Med piltasterne markeres det ønskede program, og med OK vælges programmet. 28

29 21 Tekniske Data : DVB-T Tuner: Input frequency range MHz / MHz / MHz Frequency range tuner input to tuner output MHz Tuner input IEC socket Input/output impedance 75 Ohms Tuner output IEC connector Video systems PAL B/G, NTSC Bandwidth 7/8 MHz (switchable) Demodulation CODFM 2k/8k Antenna feed 5V/100mA De-multiplexing: according to ISO Video decoding: Video compression Video standard Active image area Picture format 4 : 3 / 16 : 9 Image material MPEG-2 and MPEG-1 compatible up to (main main level) PAL / 25 Hz 720 pixels x 576 lines Automatically adapted for 16:9 TV sets (via SCART) Letterbox filtering for 4:3 TV sets Pillarbox filtering for 16:9 TV sets Audio decoding: Audio compression Audio Mode Sampling frequencies MPEG-1 & MPEG-2 Layer I and II Dual (main/sub), Stereo 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, Audio parameters: Output analogue: Output level L/R 2 Vs-s (nominal) Output impedance 600 Ohms THD >60dB (1kHz) Cross talk <-65dB Volume when switched on Stores last value set Video parameters: Output: Output level CVBS Output level RED Output level GREEN Output level BLUE 1 Vs-s into 75 Ohms 0.7 Vs-s into 75 Ohms 0.7 Vs-s into 75 Ohms 0.7 Vs-s into 75 Ohms 29

30 Teletext: Teletext filtering corresponding to ETS Standard Reception teletext data (CVBS) corresponding to ITU-R BT lines: 6-22 and TV SCART: Output: CVBS and RGB Serial Interface via TV Scart: Type RS 232, bi-directional Bit rate 115 k Bit/s Connector TV Scart (Switch = 1) Function Update for operating software EPG Data: Timer: Current, following and preview events of current programme selected 32 events, maximum of 1 year in advance Remote Control System: Subsystem address 010 Modulation frequency 38kHz Infrared wavelength 950 nm Power adapter: VAC 50/60 Hz Output 12VDC/1.0A Power requirement: 12VDC / 0.6A 7.5 Watt (in operation, incl. power feed to antenna) 2.5 Watt in standby mode General: Ambient temperature +15'C...+35'C Humidity <80% Dimensions( W x D x H ): 210mm x 125mm x 35mm Weight: 0.5 kg 30

31 22 Konformitetserklæring: Declaration of Conformity The manufacturer hereby confirms that this product is conforming to the following relevant standards: Safety EN EMC EN EN EN EN Type of product: Digital Terrestrial Receiver Svend Kristiansen Quality Manager TRIAX A/S Bjørnkærvej 3 DK 8783 Hornsyld DENMARK 31

32 A

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsregler...3

Indhold. Sikkerhedsregler...3 Indhold Sikkerhedsregler...3 1. Reference... 4 1.1 Specifikationer... 4 1.2 Tilbehør... 4 2. Produkt Oversigt... 5 2.1 Front Panel... 5 2.2 Bagside... 5 2.3 Fjernbetjening (RCU)... 6 3. Installation...

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv.

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. Brugermanual Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. 2 / 28 1. Sikkerhedsanvisninger...4 Kom godt i gang 2. Pakken indeholder...5 3. Opsætning...6

Læs mere

LDR 270T. Brugervejledning

LDR 270T. Brugervejledning LDR 270T Brugervejledning INDHOLD 1. Introduktion...3 2. Funktioner...4 3. Sikkerhed...5 4. Din modtager og dens funktioner...6 4.1 Fjernbetjeningens funktioner...6 4.2 Frontpanelbetjening...8 4.3 Bagpanelets

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

TRIAX DVB T1 M. Brugervejledning

TRIAX DVB T1 M. Brugervejledning TRIAX DVB T1 M Brugervejledning INDHOLD 1. Introduktion...3 2. Funktioner...4 3. Sikkerhed...5 4. Din modtager og dens funktioner...6 4.1 Fjernbetjeningens funktioner...6 4.2 Frontpanelbetjening...8 4.3

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Indhold. 1. Funktioner og tilbehør...1. 2. Tilslutning...1. 3. Fjernbetjening...1. 4. Første Gangs Installation...2

Indhold. 1. Funktioner og tilbehør...1. 2. Tilslutning...1. 3. Fjernbetjening...1. 4. Første Gangs Installation...2 Indhold 1. Funktioner og tilbehør...1 2. Tilslutning...1 3. Fjernbetjening...1 4. Første Gangs Installation...2 5. Hoved Menu...3 5.1 Menu Struktur...3 5.2 Hoved Menu...4 5.3 Program Liste...4 5.4 Program

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1 BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015 www.strongsat.dk 1 Side 1.0 Sikkerhedsinstruktioner 3 2.0 Funktioner & Tilbehør 4 3.0 Sikkerhedsforanstaltninger 5 4.0 Opbevaring/placering 5 5.0 Installering af udstyret

Læs mere

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning Picture similar Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning BETJENINGSVEJLEDNING 1.0 INSTRUKTION 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Opbevaring 3 1.3 Installering af udstyret

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 5025 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231974

Din brugermanual STRONG SRT 5025 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231974 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 5910

Din brugermanual STRONG SRT 5910 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2. 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7

1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2. 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7 INDHOLD 1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7 3.0 TILSLUTNING 8 3.1 Tilslutte til Terrestrisk Antenne 8 3.2 Tilslutte til TV med SCART kabel

Læs mere

Brugervejledning DT12

Brugervejledning DT12 Brugervejledning DT12 1. Sikkerhedsforanstaltninger Læs venligst nedenstående sikkerhedsforanstaltninger før brug af boksen. KABEL på boksen. PLACERING RENGØRING at rengøre boksen. OVERBELASTNING VENTILATION

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

Digital Terrestrisk Modtager SRT 5200/SRT 5202/SRT 5205

Digital Terrestrisk Modtager SRT 5200/SRT 5202/SRT 5205 Digital Terrestrisk Modtager SRT 5200/SRT 5202/SRT 5205 Foto lignende Bruger Manual Indholdsfortegnelse 1. Instruktioner 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Opbevaring 5 1.3 Opsætning 5 1.4 Funktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks Betjeningsvejledning til digital set-top-boks DVB-T2011 Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, så du er sikker på at anvende produktet korrekt, og gem den til eventuel senere brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning TRIAX DVB 155 B DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Beskrivelse... 3 1.2 Egenskaber... 3 2. Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger... 3 2.1 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

Digital Set Top Box. Betjeningsvejledning DMB-100HD

Digital Set Top Box. Betjeningsvejledning DMB-100HD Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DMB-100HD DVB-T AFSPILLER Sikkerhedsanvisninger Læs altid alle sikkerhedsanvisninger omhyggeligt Gem denne brugsanvisning for fremtidig reference Undgå at apparatet

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

TRIAX T-HD505 VA Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager 305060-A

TRIAX T-HD505 VA Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager 305060-A TRIAX T-HD505 VA Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager 305060-A Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 3 Bortskaffelse af batterier og modtager... 4 Oversigt... 5 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

Foto lignende. Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING

Foto lignende. Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING Foto lignende Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLD 1.0 INTRODUKTION 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Opsætning 3 1.4 Features & Tilbehør 3 2.0 DIN MODTAGER

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Digital Satellit modtager FaVal Mercury SP 150 HDMI

Digital Satellit modtager FaVal Mercury SP 150 HDMI Digital Satellit modtager FaVal Mercury SP 150 HDMI Brugervejledning In power save mode: stand-by max. 0.6 Watt! Digital Satellit modtager med USB interface, PVR funktion og HDMI Version 1.0_02.08.2010

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00 Brugsanvisning Sikkerhed 2 Copyright og ordliste 3 Fjernbetjeningen 4-5 Tilslutning af modtageren 6-10 Opstart af modtageren 11 Funktions guide 12-13 Guide til hovedmenuen 13-24 Motorstyret system 25-27

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk OneRemote INT Converter Type 30012669 Brugervejledning OneRemote DVB-C III Kabel-TV Modtager B&O styret 30012669u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille fra monteret USB-enhed Tast

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. TTR500 Digital High Definition Terrestrial Receiver

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. TTR500 Digital High Definition Terrestrial Receiver TTR500 Digital High Definition Terrestrial Receiver User manual Manuel d utilisateur Manuale utente Manual del usuario Brugervejledning Vartotojo instrukcija Инструкция пользователя Look, Listen & Live

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u6dk

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u6dk OneRemote INT Converter Type 30012669 Brugervejledning OneRemote DVB-C III Kabel-TV Modtager B&O styret 30012669u6dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille fra monteret USB-enhed Tast

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager 305041 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager... 5

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

DENVER DTB-135 HD DVB-T2-MODTAGER BRUGERMANUAL

DENVER DTB-135 HD DVB-T2-MODTAGER BRUGERMANUAL DENVER DTB-135 HD DVB-T2-MODTAGER BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 3 Indholdet i pakken... 3 Tilslutning af systemet... 4 Fjernbetjening... 5 Førstegangsopsætning... 7 Grundlæggende

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere