Spørgsmål og svar oplevet af interviewerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar oplevet af interviewerne"

Transkript

1 Spørgsmål og svar oplevet af interviewerne Lone Kirsten Rasmussen Danmarks Statistik DST Survey 21. marts 2017

2 Spørgsmål til forskellige indsamlingstyper Kun Web (Papir) Web (Papir) Telefon ( Besøg) Kun telefon Telefon Besøg Besøg (forevisningskort/måleinstrumenter)

3 WEB telefon/besøg (jeg/mig/mit/min/mine) (vi/os/vor/vort/vore/vores) Hvis spørgsmål kun bruges til web /papirskema, så formuleres spørgsmål og svar ofte som til selvudfyldelse ved brug af : jeg, mig, min, mit, mine (vi, os, vor, vort, vores, vore) MEN bedst hvis spørgsmål altid formuleres til ØRET, så der blot står du/dig/dit/din/dine så interviewer ved senere genbrug af spørgsmål aldrig udsættes for at skulle oplæse: - Jeg var bange for at det værste kunne ske. - Jeg var bange for at dø. 3

4 Spørgsmålsteksten bør altid formuleres så den kan bruges til oplæsning for R Vedrørende dit nuværende arbejde vil vi gerne vide, om du er meget enig, enig, uenig eller meget uenig i følgende udsagn: Alt i alt er jeg du tilfreds med mit dit arbejde. Cati/Capi: Er du meget enig, enig, uenig eller meget uenig i dette udsagn? 4

5 Hyppig fejl ved batterier Ved WEB og papir er det ikke nødvendigt at skrive spørgsmål ud fordi øjets overblik forklarer en masse indirekte for R Hvis samme spørgsmål skal oplæses under cati eller capi interview bør hvert spørgsmål i batteriet skrives helt ud, så man selv ved hvordan spørgsmålene stilles dette vil også sikre at spørgsmålene bliver knapt så abstrakt, samt at interviewer ved præcist, hvordan spørgsmålene skal oplæses. 5

6 Abstrakt for mange Hvor vigtig er flg. egenskaber ved et job? (Hvis du aldrig har haft et arbejde, bedes du forestille dig, at du har et arbejde) 1. God løn 2. Gode kolleger 3. At det kan føre til en højere og bedre lønnet stilling 4. Frihed til selv at tilrettelægge 5. Andre materielle goder i forbindelse med job 6. At det passer til mine evner og færdigheder 7. Kortere arbejdstid 8. At der er udfordring i jobbet 9. Tryghed i ansættelsen 1. Meget vigtigt 2. Vigtigt 3. Både/og - 4.ikke særligt vigtigt 5. Ikke vigtigt overhovedet 6

7 Samme spørgsmål men opdelt 10 Hvilken af disse tre egenskaber anser du for vigtigst ved et job? (sæt kun én ring) God løn... 1 Gode kolleger... 2 At det kan føre til en højere og bedre lønnet stilling... 3 Ved ikke Hvilken af disse tre egenskaber anser du for vigtigst ved et job? (Sæt kun én ring) Frihed til selv at tilrettelægge arbejdet... 1 Andre materielle goder i forbindelse med jobbet... 2 At det passer til dine evner og færdigheder... 3 Ved ikke Hvilken af disse tre egenskaber anser du for vigtigst ved et job? (Sæt kun én ring) Kortere/bekvem arbejdstid... 1 At der er udfordringer i jobbet... 2 Tryghed i ansættelsen... 3 Ved ikke

8 Interviewerne løber ind i problemer når (1) Spørgsmål og svarkoder ikke passer sammen Det ikke er let at kode R s svar, f.eks. Passer ikke til R s situation Svarkoderne er utilstrækkelige OBS på GERNE- FLERE-SVAR Svarkoderne er ude af trit med tiden Der er ALT for mange svarkoder Der forekommer negation i spørgsmålet Der er flere spørgsmål i eet spørgsmål 8

9 Interviewerne løber ind i problemer når (2) Der skal svares i procenter Der skal ske en prioritering (cati/capi) Der står / Hvordan oplæses? som eller eller som og Ved ikke bruges forkert - eller mangler 9

10 Spørgsmål og svarkoder skal passe sammen Ofte spørges: Hvad er din civil stand? Men det man faktisk ønsker svar på er: Hvem bor du sammen med? Eller har du en partner? Ofte sker her et kikset forsøg på at få svar på begge dele samtidigt.. hvad man næppe får 10

11 Civil stand angår jura: bl.a. arv, pensioner, adoption mm Ugift Gift Registreret partnerskab Separeret Fraskilt Enke/Enkemand (Ovenstående er de korrekte koder for juridisk civilstand (i de flg. slides er forkerte benævnelser vist med rødt) 11

12 Civil stand brugt som afklaring af hvem respondent bor sammen med HVAD ER DIN NUVÆRENDE CIVILTILSTAND? ER DU? Ugift (single) Gift/registreret partnerskab Samlevende (papirløst samliv) Skilt/separeret Enke/enkemand 12

13 Venligst angiv din civilstatus Gift Samlevende I et forhold men ikke samlevende Single Andet 13

14 Civilstand Hvordan oplæses / som eller eller og 1) Aldrig gift/samlevende 2) Enke/enkemand 3) Enlig 4) Fraskilt og ikke samlevende 5) Gift 6) Samlevende 7) Skilt fra samlever 14

15 Hvad er din ægteskabelige status rent juridisk? 1. Gift og bor sammen med ægtefælle 2. Registreret partnerskab 3. Gift, men bor ikke sammen med ægtefælle 4. Har aldrig været gift 5. Fraskilt 6. Enke/enkemand 15

16 Civilstand (gentagelse af de korrekte koder) angår jura: bl.a. arv, pensioner, adoption mm Ugift Gift Registreret partnerskab Separeret Fraskilt Enke/Enkemand 16

17 Bor du sammen med en partner? Ja, med ægtefælle 1 Ja, med samlever 2 Nej 17

18 Afklaring af partner Er du i et forhold, hvor I bor hver for sig? Ja Nej 18

19 Hvem bor du sammen med?

20 Hvem bor du sammen med? Spørgsmålet afhængigt af, hvad oplysningerne senere skal bruges til, når der skal analyseres??faktiske forhold eller folkeregisteroplysninger Ønskes antal eller uddybende svar for hver enkelt i husstanden - Partner - Børn - egne børn partners børn andres børn - Børn under 18 år børn over 18 år - Delebørn - Andre voksne familiemedlemmer/ikke familiemedlemmer 20

21 Hvor mange bor der her i husstanden? (2) - redegørelse for hver person Alder Køn Personens tilknytning til respondenten (Hvad er xxx til dig?): 1. Ægtefælle 2. Samlevende/partner 3. Barn 4. Svigerbarn 5. Forælder 6. Svigerforælder 7. Bror eller søster 8. Barnebarn 9. Andet familiemedlem (specificér) 10. Andet ikke-familiemedlem (specificér) 11. Eks-ægtefælle/Eks-partner 21

22 Skoleuddannelse Erhvervsuddannelse Beskæftigelsesspørgsmål

23 Hvilken skoleuddannelse har du afsluttet? (Skoleuddannelse omfatter kun folkeskolen og de gymnasiale uddannelser som fx almindeligt gymnasium, HF, HHX, HTX samt HH og HG) Ingen skolegang 7. klasse eller kortere 8. klasse 9. klasse, mellemskoleeksamen 10. klasse, realeksamen Studentereksamen eller HF Højere Handelseksamen (HH, HG, HHX) eller højere teknisk eksamen (HTX) Andet 23

24 Erhvervs- eller videregående uddannelse

25 Hvilken højest kvalificerende erhvervseller videregående uddannelse har du afsluttet ud over skoleuddannelsen?_1 Specialarbejder uddannelse EFG basis år (men ikke 2. del) Lærlinge elev eller EFG-uddannelse Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed Kort videregående uddannelse (under 3 år) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) Lang videregående uddannelse (over 4 år) Anden erhvervsuddannelse Ingen erhvervsuddannelse 25

26 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse?_2 1. Ingen højere uddannelse eller erhvervsuddannelse 2. Kort erhvervsuddannelse under 1-2 års varighed. Fx AMU Arbejdsmarkedsuddannelser, basisår på Erhvervsfaglige uddannelser (EFG basisår) 3. Faglig uddannelse (håndværk, handel, landbrug mv.). Fx faglærte (Lærlinge-, elev- eller fuld EFG uddannelse), social- og sundhedsassistent-uddannelsen og tilsvarende 4. Kort videregående uddannelse af op til 2-3 års varighed. Fx erhvervsakademiuddannelser såsom datamatiker, tandplejer, byggetekniker, installatør, HD 5. Mellemlang videregående uddannelse af 3-4 års varighed. Fx diplomingeniør, sygeplejerske, skolelærer, pædagog, journalist, HA 6. Universitetsbachelor, 1. del af kandidatuddannelsen 7. Lang videregående uddannelse, supplerende kandidatuddannelser og kandidatuddannelser af 5-6. års varighed. 8. Licentiat F.eks. cand.mag., cand.jur., cand.polyt., cand.scient 9. Forskeruddannelse, Ph.d, Doktorgrad 95. Stadig under uddannelse 97. Andet 26

27 Skole- og erhvervsuddannelse i eet

28 Hvad er den højeste uddannelse, du har gennemført?_1 Ingen uddannelse eller højst 10. klasse i folkeskolen Gymnasial uddannelse Kort erhvervsuddannelse under 1-2 års varighed Faglig uddannelse/ lærlingeuddannelse (håndværk, handel, landbrug mv.) Kort videregående uddannelse af op til 2-3 års varighed Mellemlang videregående uddannelse af 3-4 års varighed Universitetsbachelorer (1. del af kandidatuddannelsen) Lang videregående uddannelse - kandidatuddannelser af års varighed og forskeruddannelser Andet 28

29 Hvilken af de anførte uddannelser er den højeste, du har opnået?_2 Ingen offentligt godkendt eksamen eller under folkeskoleniveau Grundskole klasse Grundskole 7.-9(10.) klasse Erhvervsfaglig uddannelse, under 2 år Erhvervsfaglig uddannelse, 2 år og derover Studentereksamen, HF, HHX, HTX Erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse, 2 år og derover Kort videregående erhvervsrettet uddannelse, under 2 år Kort videregående studierettet uddannelse, under 2 år Kort videregående uddannelse, under 2 år Kort/ mellemlang videregående uddannelse, 2 år og derover/ Professionsbachelor, ikke forskningsbaseret Bachelorgrad Kandidat- eller mastergrad Ph.d. eller anden forskeruddannelse Udenlandsk uddannelse 29

30 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse?_3 Folkeskole Realeksamen Studentereksamen STX / HF/ HHX/ HG/ HTXeksamen Faglært Kort videregående uddannelse (under 3 år) Mellemlang videregående uddannelse (3 til 4 år) Lang videregående uddannelse (5 år og derover) 30

31 Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse Grundskole klasse (inkl. Realskole) Almengymnasial uddannelse (inkl. HF) Erhvervsgymnasial uddannelse (inkl. HHX og HTX) Erhvervsfaglig uddannelse dvs 2 år eller mere (f.eks. EUD, håndværksuddannelse, kontoruddannelse, butiksuddannelse). Videregående uddannelse (op til 2 år - Kræver forudgående gymnasial eller erhvervsgymnasial uddannelse) Videregående uddannelse (2-4½ år) Videregående uddannelse (5 år eller længere) Forskeruddannelse (f.eks. Phd) 31

32 Tilknytning til arbejdsmarkedet Beskæftigelses situation

33 Hvilken beskæftigelse har du for tiden?_1 Selvstændig Offentligt ansat Privat ansat Arbejdsløs Studerende Orlov Pensionist/efterløn Medhjælpende ægtefælle Ved ikke/vil ikke svare 33

34 HVILKET udtryk passer bedst på din nuværende situation._2 Beskæftiget - fuld tid (selvstændig, lønmodtager) Beskæftiget - deltid (selvstændig, lønmodtager) Arbejdsløs Skoleelev, studerende Lærling, elev Pension, efterløn, førtidspension, trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet Varigt handicappet Aftjener værnepligt eller samfundstjeneste Passer hjemmet eller passer børn/familie Andet 34

35 Er du for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? Ja, lønmodtager Ja, lærling /elev med løn Ja, i fleksjob Ja, senior-jobordning Ja, løntilskud til førtidspensionister (skånejob ) Ja, selvstændig Ja, medhjælpende ægtefælle I aktivering, på dagpenge I aktivering, på kontanthjælp Nej, på orlov (fra beskæftigelse: barselsorlov eller anden orlov fra beskæftigelse ) Nej, arbejdsløs på dagpenge Nej, arbejdsløs på kontanthjælp (over 30 år) (int. kt hjælp er det afgørende, uanset om IP opfatter sig som arbejdsløs) Nej, uddannelseshjælp ( kontanthjælp til unge under 30 år) Nej, på fleks ydelse Nej, på revalidering Nej, ressourceforløb/ressourceforløbsydelse/kontanthjælpsniveau Nej, arbejdsløs på barselsorlov Nej, på sygedagpenge Nej, ressourceforløb/sygedagpengeniveau Nej, på sygeorlov Nej, førtidspensionist Nej, på efterløn Nej, på tjenestemandspension Nej, pensionist i øvrigt (folkepens.) Nej, studerende/skoleelev (under uddannelse)* Nej, hjemmegående husmoder/husfader* Nej, aftjener værnepligt Nej, ude af erhverv i øvrigt (INT: DENNE BØR KUN FOREKOMME MEGET SJÆLDENT) Ved ikke 35

36 Er du i beskæftigelse? 1. Ja i beskæftigelse 2. Nej, arbejdsløs (evt. kontanthjælp) - Gå til sp. x 3. Under uddannelse Gå til sp. x 4. Hjemmegående Gå til sp. x 5. Andet (f.eks. pensionist) Gå til sp. x 36

37 Erhvervstilknytning (kommune us) Tilknyttet arbejdsmarkedet (lønindkomst) Selvstændig Aktivering Arbejdsløshedsdagpenge Kontanthjælp SU Revalideringsydelse Sygedagpenge Efterløn Førtidspension/pension Andet 37

38 Besværlige svarkategorier Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Du skal anvende en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder helt uenig, 2 betyder uenig, 3 betyder hverken uenig eller enig, 4 betyder enig og 5 betyder helt enig 38

39 Interviewer tilbagemelding_1 A) Fordi skalaen med cifferforklaring oplæses for R - er det ofte interviewerens indtryk, at der svares hverken uenig eller enig i stedet for ved ikke - når IP ikke ved B) en anden oplevelse er, at der er en tendens til at R oplever skalaen 1 til 5 som en karakterskala - altså giver et tal som fra en karakterskala 39

40 Svært regnestykke at udsætte R og intv for I løbet af de seneste 12 måneder, i hvor mange uger har du modtaget hjemmehjælp eller betalt hjælp til personlig pleje i din egen bolig? TÆL 4 UGER FOR HVER HELE MÅNED; TÆL 1 UGE FOR EN DELVIS UGE Instruktion uklar, delvis uge?? R får bad to gange om ugen og hjælp til rengøring hver anden uge - er det delvis 40

41 Misvisende svar I gennemsnit, hvor mange timer per uge har du modtaget denne hjemmehjælp eller betalte hjælp? RUND OP TIL HELE TIMER. Intv: R får 20 min hver anden uge 41

42 Andre spørgsmål og svar

43 Har du af og til brug for hjælp til dine lektier? 1. Ja 2. Nej (gå til filter 2) Hvem hjælper dig med dine lektier? Mor Far Søskende Klassekammerater De voksne i lektiecafeen i fritidsklub De voksne i lektiecafeen på skolen Støttelærer Støtte-kontaktperson (voksenven etc.) Andre Ingen 43

44 Vigtigt at spørgsmål forstås umiddelbart af R Er der for tiden truffet en officiel beslutning om nogen form for begrænsning af samværet mellem dig og din biologiske mor? De store børn og unge forstod slet ikke 44

45 Manglende svarkoder Har du nogen sinde følt det ubehageligt, at andre har kritiseret, hvor meget du har drukket? Ja Nej 45

46 Har du nogen sinde følt det ubehageligt, at andre har kritiseret, hvor meget du har drukket? Ja Nej Aldrig nogen, der har kritiseret R for at drikke for meget Har aldrig drukket 46

47 Ikke relevant /Irrelevant Hvor ofte taler du med kollegaer med indvandrerbaggrund på din nuværende arbejdsplads? 1. Dagligt 2. Ugentligt 3. Månedligt 4. Sjældnere 5. Aldrig. 7. Irrelevant. Der er ingen med indvandrerbaggrund på arbejdspladsen Giv altid stikord på, hvorledes IRRELEVANT skal forstås 47

48 Tjek for ikke - negationer Et spørgsmål må aldrig indeholde ordet IKKE dvs. negationer Uanset hvor lille og tilforladeligt ikke virker Så vil ingen bagefter vide, hvad der blev svaret på/kodet for 48

49 Negation f.eks. Nej det er rigtigt, det ville socialforvaltningen ikke gøre skal kodes helt enig f.eks. Jo, det ville de skal kodes som uenig Socialforvaltningen vil ikke gøre opmærksom på støttemuligheder eller lignende, hvis det kan betyde, at kommunen får højere udgifter? Du skal anvende en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder helt uenig, 2 betyder uenig, 3 betyder hverken uenig eller enig, 4 betyder enig og 5 betyder helt enig 49

50 Ikke let at give hurtigt svar på Jeg ser mig selv som en, der har få kunstneriske interesser. Er du Meget uenig 2. Lidt uenig 3. Hverken uenig eller enig 4. Lidt enig 5. Meget enig Intv: spørgsmålet dur ikke til oplæsning af interviewer. --- dette spg. er der SÅ mange, der får galt i halsen. Vil det ikke være lettere for alle at spørge til 'mange' i stedet for 'få'? 50

51 Upræcist (i barndommen) Hvor ofte havde du en gruppe venner, som du følte det behageligt at tilbringe tid sammen med? 1. Ofte 2. Nogle gange 3. Sjældent 4. Aldrig Intv: 'en gruppe' = mere end én? R havde to gode venner, som R var sammen med men altid enkeltvis 51

52 Tjek begreber 16 årige unge forstod ikke dette (i 2011): flid (op mod 50 %) reserveret ( op mod 50 %) mageligt anlagt ( ca. hver 3.-4.) % angivelse er interviewers oplevelse 52

53 Mange 16 årige unge forstod ikke disse ord (i 2011): Vis kort G: 41 Hvad tror du betyder mest for, at nogen klarer sig godt i skolen (får gode karakterer)? Er det evner (fx at have anlæg for sprog eller matematik) eller flid (dvs. at bruge meget tid på lektier), der betyder mest? ( På en skala fra 0-6) 0. Evner betyder alt Evner og flid er lige vigtig Flid betyder alt (8. Ved ikke) 53

54 Mange 16 årige unge forstod ikke disse ord (i 2011): Hvor godt synes du disse sætninger beskriver dig som person? Du ser dig selv som en person, der er reserveret. Du ser dig selv som en person, der er mageligt anlagt. 54

55 Venstre eller Højre (1) B19 KORT 12: I politik bruges sommetider betegnelserne venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala, hvor 0 betyder venstre, og 10 betyder højre? Venstre Højre (Ved ikke)

56 Venstre eller Højre (2) Hvilken side i folketinget hælder du til? Højre eller venstre? 1. højre 2. venstre 56

57 Venstre eller Højre (3) Hvor hhv. venstreorienteret højreorienteret er du? 1 10: hvor 1 er mest venstreorienteret 57

58 Tjek ordlyd for misforståelser (her eksempel på at forskellig betoning kan give forskellige spørgsmål) Hvor ofte må du stå op om natten for at lade vandet? 58

59 Pas på sprogbarrierer Har du en ren straffeattest? - Ja, jeg vasker mig hver dag - ( ren er et ord der forstås så det er det, der svares på) 59

60 Starte eller begynde Hvor gammel var du da du startede i skolen? Hvornår startede du i dit seneste job? 60

61 SLUT på tilbagemeldinger fra intv Jeg modtager gerne andre fund Lone Kirsten Rasmussen Danmarks Statistik DST Survey Tlf

62 Fowlers 7 principper 1. Styrken ligger i, at spørge til IPs førstehåndserfaring 2. Ét spørgsmål af gangen 3. Skab forståelse for emnet / alle IP ere skal forstå det samme ved spørgsmålet 4. Entydige og præcise spørgsmål, som forstås på samme måde 5. Tydelige og meningsfulde svarkategorier 6. Spørgeskemaet, opsættes så det er nemt og enkelt for både IP og interviewerne at læse spørgsmålene, følge instruktionerne og at afgive svar. 7. IP s besvarelse forbedres, når IP i forvejen på en ensartet, saglig og neutral måde er orienteret om spørgeskemaundersøgelsens formål. 62

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011 ESS DOCUMENT DATE: 15.09.2010 Forevisningskort til hovedskema ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: 2010-2011 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE ESS DOCUMENT DATE: 17.12.2012 Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSEE US NR.: 4527 Indsamlingsperiode: 2013 Us.4527 runde 6 Spørgsmål: A1, A2 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Familieliv i Danmark. Spørgeskema IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5592-1 November 2002 1 2 1. Vi vil gerne starte

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire IP.nr.: Int.nr.: Sociale forhold og personlig netværk Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet

Læs mere

Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University

Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University Technical report ISSP 2001 Social Networks Mette Tobiasen ISSN 1396-3503 2005:2 IP.nr.: Int.nr.: Sociale

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 7. runde, 2014 US NR.: 4727. Indsamlingsperiode: 2014

Forevisningskort til hovedskema. ESS 7. runde, 2014 US NR.: 4727. Indsamlingsperiode: 2014 ESS DOCUMENT DATE: Forevisningskort til hovedskema ESS 7. runde, 2014 INDHOLDSFORT5EGNELSE US NR.: 4727 Indsamlingsperiode: 2014 Spørgsmål: A1, A2 KORT 1 Slet ingen tid Mindre end ½ time ½ time til 1 time

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Løbenr. MILJØ Aalborg Universitet Februar 2001 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Om at være borger i Danmark

Om at være borger i Danmark + 0 IP. nr.: Int. nr.: Om at være borger i Danmark Us. 5708 November - December 2004 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere

Læs mere

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire 0 + IP.nr.: Int.nr.: OM DET AT VÆRE DANSK Spørgeskema Institut for økonomi, politik og forvaltning, Aalborg Universitet & Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 %

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 % Sammenligning mellem fordelingen af respondenter i Psykiatrifondens spørgeskemaundersøgelse (PF) og fordelingen i befolkningen i Statistikbanken (DST) Joan Bentzen, 12. maj 2016 Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi 1 1a. Hvilket af disse politiske spørgsmål, mener du, er det vigtigste for Danmark i dag? q Sundhed q Uddannelse q Kriminalitet q Miljø q Indvandring

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009.

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. De kommunale indberetninger fra 2009 viste, at 1920 kursister havde deltaget på Lær at leve med kronisk

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob

10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob IP.nr: Int.nr.: 10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob FORTROLIGT SFI Us. 4711 Maj 2014 1 Tekst 0: Allerførst vil jeg spørge om din tilknytning til arbejdsmarkedet Sp. 0 Hvad er din aktuelle

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK. Maj 2016 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.1 og 2) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED GENOPTRÆNING

Læs mere

NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB)

NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB) NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB) Indskrivning af klienter i alkoholbehandling fra og med 1. januar 2006 skal indberettes elektronisk til det Nationale Alkoholbehandlingsregister vha. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur

Læs mere

Udskydelse af dagpengereform

Udskydelse af dagpengereform Udskydelse af dagpengereform Køn Alder Geografi Kvinde Mand 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Bør regeringen - set i lyset af finanskrisen - udskyde

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr. 2-4, 7, 10-13,

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E B ø r n e h u s e t Ø s t e r v a n g, J u n i o r k l R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne

Læs mere

Surveys. processer, muligheder og faldgruber

Surveys. processer, muligheder og faldgruber Surveys processer, muligheder og faldgruber >> >> Indhold 1. Undersøgelsestyper og metoder for dataindsamling 2. Kontakten med respondenten 3. Konsekvenser af valg af dataindsamlingstype og kontaktstrategi

Læs mere

Penge og Pensionspanelet

Penge og Pensionspanelet Penge og Pensionspanelet Barometerundersøgelsen 2009: Befolkningsundersøgelse om danskernes finansielle adfærd og opfattelse af de finansielle sektorer 0 Indhold 1 2 3 Baggrundsvariable Demografi Finansiel

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 4. runde, 2008 US NR.: 4106

Forevisningskort til hovedskema. ESS 4. runde, 2008 US NR.: 4106 ESS DOCUMENT DATE: 25.08.08 Forevisningskort til hovedskema ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: 2008 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid... 00 Mindre

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugerheden med plejeboligen Us. 5955-1 September 2009 + 0 + nvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerundersøgelser på ældreområdet,

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 7. runde, 2014. Indsamlingsperiode:

SPØRGESKEMA. ESS 7. runde, 2014. Indsamlingsperiode: ESS DOKUMENTDATO: 8.09.2014 SPØRGESKEMA ESS 7. runde, 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4727 Indsamlingsperiode: 1 Spørgsmål nr. Emne A: Kernemodul A1 A5 Medier, social tillid B: Kernemodul B1 B34 Politik,

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GENTOFTE KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GENTOFTE KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GENTOFTE KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LOLLAND KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LOLLAND KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LOLLAND KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE HØJE TÅSTRUP KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE HØJE TÅSTRUP KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE HØJE TÅSTRUP KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E V o r u p B ø r n e - o g U n g d o m s h u s - JK R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E G å r d k l u b b e n F i s k e r g å r d e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober 2014.

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØGE KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØGE KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØGE KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober 2014.

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RINGSTED KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RINGSTED KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RINGSTED KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BALLERUP KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BALLERUP KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BALLERUP KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RUDERSDAL KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RUDERSDAL KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RUDERSDAL KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Hvordan oplevede du samtalen i dag?

Hvordan oplevede du samtalen i dag? Hvordan oplevede du samtalen i dag? Vi vil meget gerne vide mere om din oplevelse af den samtale, du lige har været inde til i forbindelse med din behandling. Fik du den hjælp, du havde brug for, og blev

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE NÆSTVED KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE NÆSTVED KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE NÆSTVED KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 2 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Støtteskema ved etablering af kontakt med vægtstopperen Dette skema har dels til formål at indhente oplysninger

Læs mere

Introduktion til spørgeskemaet

Introduktion til spørgeskemaet Bilag 3 - Spørgeskema Introduktion til spørgeskemaet Vi er en gruppe sociologistuderende fra Aalborg Universitet, der er i gang med at lave en undersøgelse om Brønderslev Gymnasium og HF-kursus. Vi har

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Georgs Vuggestue

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Georgs Vuggestue Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød Kommune Institution: Georgs Vuggestue 10 4 Den pædagogiske indsats De følgende spørgsmål omhandler din tilfredshed med den pædagogiske indsats. Hvor tilfreds

Læs mere

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling FORÆLDER Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dit barn og jeres familie.

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Margrethevejens vuggestue

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Margrethevejens vuggestue Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød Kommune Institution: Margrethevejens vuggestue 4 Den pædagogiske indsats De følgende spørgsmål omhandler din tilfredshed med den pædagogiske indsats. Hvor tilfreds

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE ALLERØD KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE ALLERØD KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE ALLERØD KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse September 2004 Kære Interviewere på denne undersøgelse ESS Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5599) Nu er vi klar til at sætte 2. runde af denne undersøgelse i værk. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E H o b r o v e j e n s S F O R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne for Hobrovejens SFO baseret

Læs mere

Danskernes værdier og holdninger

Danskernes værdier og holdninger + 0 IP. nr.: Danskernes værdier og holdninger 207 US. nr. 767 December 207 Januar 207 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E A s f e r g S F O R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne for Asferg SFO baseret på i alt 38 besvarelser

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Sjælland. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Sjælland. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Region Sjælland april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E M u n k h o l m s k o l e n s S F O R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne for Munkholmskolens

Læs mere

Surveys. processer, muligheder og faldgruber

Surveys. processer, muligheder og faldgruber Surveys processer, muligheder og faldgruber >> >> Indhold 1. Undersøgelsestyper og metoder for dataindsamling 2. Kontakten med respondenten 3. Konsekvenser af valg af dataindsamlingstype og kontaktstrategi

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E F å r u p S F O R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne for Fårup SFO baseret på i alt 50 besvarelser

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire + 0 IP. nr.: Int. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5889 April 2008 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Børnebyens Daginstitutioner

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Børnebyens Daginstitutioner Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød Kommune Institution: Børnebyens Daginstitutioner 3 Går dit barn på vuggestue- eller børnehaveniveau? 10 57,1% 5 42,9% Pct. Vuggestue Børnehave Ingen af delene

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Gadevang Asyl

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Gadevang Asyl Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød Kommune Institution: Gadevang Asyl 3 Går dit barn på vuggestue- eller børnehaveniveau? 71,4% 28,6% Pct. Vuggestue Børnehave Ingen af delene (fx hvis dit barn

Læs mere

Hjemmegående indvandrerkvinder vil gerne i job

Hjemmegående indvandrerkvinder vil gerne i job Hjemmegående indvandrerkvinder vil gerne i job Flygtninge- og indvandrerkvinder uden for arbejdsmarkedet er motiverede til at komme i arbejde. For otte ud af ti er det vigtigt at have et arbejde. 54 procent

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen Us. 5954 September 2009 + 0 SPØRGESKEMA TIL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige

Læs mere

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme En rundspørge blandt 247 medlemmer af Landsforeningen Autisme Juni 2016 Indledning Landsforeningen Autisme har i samarbejde med Det Nationale Autismeinstitut

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E A s f e r g S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema December 2012 Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark Spørgeskema ISSP 2012 1. Vi vil gerne starte med nogle spørgsmål om kvinder. I hvor høj grad er du enig eller i følgende

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E B j e r r e g r a v S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Du kan også finde kontaktoplysninger her:

Du kan også finde kontaktoplysninger her: LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Bilag 1 X X X. Spørgeskema

Bilag 1 X X X. Spørgeskema Bilag 1 Spørgeskema En sociologisk undersøgelse som handler om balancegangen mellem danske lønmodtageres arbejdsog familieliv, og der vil derfor blive spurgt ind til både erhvervsrelateret oplevelser og

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Overordnede tryghedsspørgsmål

Overordnede tryghedsspørgsmål Overordnede tryghedsspørgsmål Note: Respondenterne bliver i starten af undersøgelsen tilfældigt inddelt i to grupper. Den ene gruppe modtager spørgsmål 2a og 3a, mens den anden gruppe modtager spørgsmål

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL TRYGHEDUNDERSØGELSEN 2019.

SPØRGESKEMA TIL TRYGHEDUNDERSØGELSEN 2019. SPØRGESKEMA TIL TRYGHEDUNDERSØGELSEN 2019. 1) Hvilket sprog ønsker du at besvare undersøgelsen på? / In which language do you wish to answer the survey? (_1) Dansk (_2) English العربية (3_) (_4) Türk (_5)

Læs mere

Danskerne og fritidslivet

Danskerne og fritidslivet IP. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5831 Januar 2008 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede Dem om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur i vedlagte svarkuvert.

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød kommune Institution: Arresø Børnehus 3 Går dit barn på vuggestue- eller børnehaveniveau? 10 81,3% 5 18,8% Pct. Vuggestue Børnehave Ingen af delene (fx hvis dit

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E B l i c h e r s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Afsnit 1. Status for alle unge i alderen 15-29 år... 4 Tabel 1.1 Status på ungdomsuddannelse... 4 Tabel 1.2 Fordeling på køn og alder... 4 Tabel 1.3 Fordeling på uddannelses-

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E K o r s h ø j s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E A s s e n t o f t s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E N ø r r e v a n g s s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse. Spørgeskema

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse. Spørgeskema Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse Spørgeskema Om dig 1. Hvor gammel er du? (1) 2. Er du? (1) Kvinde (2) Mand 3. Hvad er din sidst afsluttede grunduddannelse? (Har

Læs mere

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION P - OPEC - BOELGE - NY VERSION SKEMA Velkomment til Københavns Universitets Valgpanel. at deltage i valgpanelet bidrager du til et stort forskningsprojekt om valgkampe og folketingsvalg finansieret af

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E L a n g å S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E V e s t e r b a k k e s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008

Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008 Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008 Teknisk rapport Modul 4 David Hedegaard Andersen CCWS Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet August 2008 Arbejde og tilbagetrækning

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST.

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. September 2016, SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i

Læs mere