Undertag Produkt- og montagevejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undertag Produkt- og montagevejledning"

Transkript

1 Knut Ivar Edvardsen Sertifiseringsleder Undertag Produkt- og montagevejledning EU-Not ifie d Body No PROD 007 SERTIFIKAT - FABRIKKPRODUKSJONSKONTROLL 1071 CPD 1046 Norges byggforskningsinstitutt bekrefter at Huntonit sutak undertak er i samsvar med kravene i Annex ZA i NS-EN 13986:2002 Huntonit sutak undertak tilfredsstiller krav til generell bruk under fuktige forhold, platetype HB.H i henhold til NS-EN 622-2, tabell 3. Innehaver av sertifikatet: Byggma ASA Postboks 21 N-4701 Vennesla CE-MÆRKET Produsent: Huntonit AS Vennesla Dette sertifikatet er utstedt i overensstemmelse med Direktiv 89/106/EEC fra Det Europeiske Råd (CPD), Byggevare direktivet, endret ved Direktiv 93/68/EEC. Det bekreftes at produktet nevnt ovenfor er underkastet en innledende typeprøving og produkt- og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving etter forutbestemt plan, og at Norges byggforskningsinstitutt har utført en innledende kontroll av fabrikken og fabrikkens egen produksjonskontroll. Videre at instituttet overvåker fabrikkens produksjonskontroll i henhold til System 2+. Sertifikatet er utstedt Det er gyldig så lenge betingelsene gitt i den nevnte harmoniserte, tekniske spesifikasjon blir opprettholdt og produksjonsbetingelsene på fabrikken eller produkt- og produksjonskontrollen ikke endres betydelig eller senest Norges byggforskningsinstitutt, Postboks 123 Blindern, N-0314 Oslo Telefon: Telefax: Foretaksnr.: NO MVA n Velegnet under alle tagmaterialer n Anvendes både ventileret og uventileret n Regntæt, vandafvisende og diffusionsåben n Modvirker kondensdryp n Lydløst - blafrer ikke i blæst n Sikre og afprøvede detailløsninger n Miljøvenligt og robust naturprodukt n Opfylder kravene i TRÆ 54 fra TOP n Kan stå uafdækket i op til 4 måneder n Det sikre valg

2 Generelt Anvendelse Huntonit Undertag kan anvendes til tagdækninger af tegl, betontagsten, skifer, profilerede metalplader m.v. for at beskytte den underliggende konstruktion mod indtrængende regn og sne. Huntonit Undertag kan anvendes på taghældninger ned til 18, dog med det forbehold, at producentanvisninger for det valgte tagdækningsmateriale følges. Huntonit Undertag er klassificerede i DUKO i klasse MH. DUKO er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen. For nærmere information se Produkt Huntonit Undertag er en 3,2 mm tyk træfiberplade. Oversiden har fået en vandafvisende behandling, som dog ikke gør pladen diffu sionstæt. Overfladebehandlingen gør undertaget modstandsdygtigt over for sur og alkalisk påvirkning. Pladernes lave diffusionsmodstand på kun 1,4 GPa m2 s/kg (Wetcup), samt un der sidens evne til at absorbere kondensvand gør, at Huntonit Undertag gi ver stor sikkerhed mod fugtproblemer. Produktdata Huntonit Undertagsplader er stærke og robuste. De rives ikke i stykker un der oplægningen, tåler hårdhændet behandling, og der bliver næsten ikke noget spild. Formater 1240 X 1600 mm 1250 X 2100 mm 1250 X 2450 mm 1600 X 2100 mm Tykkelse 3,2 mm Vægt 3 kg/m 2 Ventileret undertag Huntonit Undertag er beregnet til ventilerede undertage. Tagtypen bygges op med et hulrum på mindst 70 mm ved spær mellem undertag og isolering - et hulrum som udluftes gennem ventilationsåbninger med et areal på mindst 1/500 af det bebyggede areal. Evt. indefra kommende fugt, tilført gennem opstigende rumluft, fjernes ved naturlig ventila tion med udeluft. Ventilationen skal være effektiv over hele tagfladen. Erfaringer viser, at en effektiv ventilering kun kan sikres ved en ubrudt stern til stern eller stern til kip ventilation over maksimalt meter. 2 Uddrag af Teknisk Godkendelse nr Egenskab Værdi Prøvemetode Vandtæthed, materiale Tæt ved 1kPa NS 3530 Vanddampmodstand 1, m 2 spa/kg NT Build 130, 280 mm ekvivalent % RF, 23 C luftlagstykkelse Vanddampdiffusion 0, kg/(m2. s. Pa) Fugtbevægelse 0,3 % NS-EN 318 (30-90 % RF) Kondensoptagelse ved 30 taghældning 180 g/m 2 NT Build 304 Tykkelseudvidelse ved fugtoptag 25 % NS-EN 317 Trækstyrke 0,60 N/mm 2 NS-EN 319 Bøjningsstyrke 35 N/mm 2 NS-EN 310 Gennemtrædningsmodstand > 2,2 kn SP 0487 Pladerne er prøvet efter NS 8140 med tilfredsstillende resultat. Erfaringer fra mange års anvendelse har vist at pladerne har tilfredsstillende bestandighed, forudsat at de ikke udsættes for kontinuerlig fugtpåvirkning i form af opdæmmet vand eller lignende. Kan tåle UV-bestråling. Pladernes nedbøjning mellem spæ rene er en fordel for bortledningen af evt. ind trængende vand. Det samles midt på pladerne mellem spærene på vej ned mod tagrenden og hindres derved i at løbe ind under overlæggene eller samles om kring af standslisterne. Uventileret undertag Huntonit Undertag kan også anvendes som uventileret undertag. TRÆ 54 anbefaler her en Z-værdi på mindre end 3 GPa m2 s/kg. Dette krav klarer Huntonit Undertag med en Z-værdi på 1,4 GPa m2 s/kg. Kravene til dampspærre er de samme som for ventileret undertag. Er der tvivl om dampspærrens egenskaber, bør den ventilerede undertagsløsning anvendes. Af hensyn til evt. tykkelsestolerancer i isoleringslaget samt den naturlige nedbøj ning af undertaget, bør der teoretisk være 20 mm luft mellem isolering og undertag. Dampspærre Det er vigtigt, at dampspærren er omhyggeligt udført med lufttætte samlinger og tilslutninger. Dampspærrens diffusionsmodstand skal svare til en Z-værdi på mindst 50 GPa m2 s/kg. For at få damp spærren udført lufttæt, skal alle samlinger tapes, og tilslutninger skal udføres med fugemasse eller klæbebånd. Kondens Ingen dampspærre er 100% tæt. Selv om der gøres meget ud af at gøre samlinger og tilslutninger lufttætte, vil der alligevel forekomme små sprækker i damp spærrens plan. Herigennem vil en svag luftstrøm ved konvektion føre fugtig rumluft op i tagkonstruktionen med risiko for, at der opstår kondens, som i større mængde kan være skadelig. Huntonit Undertag er i stand til at absorbere ret store mængder kondensvand, som senere afgives, når fugtigheden i tagrummet falder. Det forhindrer kondensdryp i kolde og fug tige perioder. Træfiberplader Hårde træfiberplader til ikke-bærende undertage skal opfylde en række krav til materialets egenskaber, som nævnt i det følgende, for at de kan fungere som forventet og med en tilfredsstillende levetid. Pladerne skal være CE-mærkede iht. EN og være af typen EN HB.H (anvendelsesklasse 2: Humid conditions). Pladerne skal enten være produceret med en vandafvisende overflade eller være gennemimprægneret, f.eks. oliehærdet. Undersiden skal være vandabsorberende. Pladerne til uventilerede undertage skal være diffusionsåbne, dvs. med en dampdiffusionsmodstand (Z-værdi) på højst 3 GPa s m2/kg i henhold til EN/ISO Pladernes vandgennemtrængning skal være 15 g bestemt i henhold til EN afsnit efter EN Densiteten er 900 kg/m3.

3 Fodplader og afdækningsplader Alle fodplader, afdækningsplader for isoleringsmaterialer samt underlag for gennemføringer skal udføres af CE-mærket krydsfiner eller OSB-plader iht. EN For krydsfiner iht. EN 636 anvendes type 2 eller 3 (S eller G) og for OSB iht. EN 300 anvendes typerne OSB/3 eller OSB/4. Clips De S-formede clips i plast og stål skal altid anvendes for at sikre at træfiberpladerne be væger sig ensartet i forhold til ændringerne i temperatur og luftfugtighed, og for at holde overlæggene sammen i stærk blæst. Tagpap CE-mærket tagpap, som anvendes til inddækning af fodplader og skotrender, skal være PF/X 3000 eller PF/X 3000 SBS. Inddækninger omkring gennemføringer, over brandkamserstatninger, ved gavle og ved kip skal være PF/X 2500 eller PF/X 2500 SBS. Projektering Tage med undertag af træfiberplader udformes bedst, så træfiberpladen har samme hældning som tagdækningen, og så afvandingen sker i tagrenden. Undertag afvandet i tagrende Undertagets tilslutning til tagrenden udføres i form af en trædefast, træbaseret tagfodskonstruktion med tagpap, klæbet til et fodblik, der afsluttes i tagrenden, eller med en tilsvarende tyndpladeinddækning af zink eller aluminium. Løsningerne sikrer undertaget længere levetid, fordi træfiberpladerne ligger tilbagetrukket og beskyttet for vejrliget. Tagfodskonstruktionen opbygges af CE-mærket krydsfiner eller OSB-plader. Afsluttes undertaget på tagfodskonstruktionen tæt ved tagrenden har undertaget i disse konstruktioner en mindre hældning end tagdækningen. Det er derfor hældningen på tagfodspladen, som skal anvendes ved valg af undertag. For at undgå revnedannelse i træfiberpladen i overgangen mellem tagfodsplade og spær bør forskellen mellem taghældning og fodplade højst være ca. 15. Tilsvarende bør afstandslisten afsluttes ca. 5 cm før overgangen mellem spær og tagfodsplade for at undgå, at afstandslisten presses igennem pladen, hvor denne bøjer. Undertag afvandet bag tagrenden På tage med udhæng på mindst 300 mm, og hvor tagdækningen kan klassificeres som lukket kan undertage af træfiberplader udføres, så afvandingen fra undertaget sker i udhænget bag tagrenden. Det gælder f.eks. falstagsten, lagt med en hældning på mindst 35 og de fleste pladetage, fordi disse tagdækninger stort set er vandtætte. Oplægning Pladerne lægges med den grønne glatte side opad. Monteringen påbegyndes ved tagfoden, og pladerne lægges med overlæg i de lodrette samlinger (sidesamlinger over spær) på mindst 50 mm, se side 4 og 5. Når første række plader er lagt op, monteres afstandslister og de første rækker taglægter, der bruges til at stå på ved monteringen af næste række plader. Undertagspladerne fastholdes med mindst 25 x 45 mm trykimprægnerede afstandslister, der fastgøres til spærene pr. 200 mm med varmforzinkede søm. Taglægter fastgøres til spærene, igennem afstandslister og træfiberundertag, med mindst 3,1 x 98 mm ringede, varmforzinkede maskinsøm, når der anvendes 38 x 73 mm taglægter og 25 mm afstandslister, og undertagspladerne lægges i op til 3 lag. Næste række plader oplægges på samme måde som den forrige og med et overlæg i de vandrette samlinger på 100 mm mellem første og anden pladerække. Sideoverlæggene forskydes et spærfag for hver række undertagsplader. Da lægtelaget skal overholde en planhedstolerance på ± 3 mm målt over 2 meter vil det være nødvendigt at foretage en udligning med opklodsninger mellem afstandsliste og taglægter. Udligning ved påforing af træfiberstrimler, så der overalt er mindst to lag træfiberplade. Yderligere udligning kan være nødvendigt, hvis tolerancerne på spærene overstiger kravet til planhed. Til fastholdelse af det vandrette over læg skal anvendes clips beregnet for 100 mm overlæg. De medvirker bl.a. til at stabilisere overlæggene ved stærk blæst og sikrer, at pladerne arbejder sammen. Pladerne vil ved oplægning hænge på midten og sikrer derved, at vand på undertaget føres væk fra spær og afstandslister. Inddækninger og detaljer Alle inddækninger på træfiberundertaget ved kip og gennemføringer udføres med tagpap der klæbes til træfiberpladerne med asfaltkoldklæber. Alle inddækninger ved gennemføringer, skorstene, tagfod, skotrender og kviste skal ske på underlag af CE-mærkede træbaserede konstruktionsplader. Alle inddækninger, som udføres af tyndplade (f.eks. aluminium og zink), på træunderlag (træplader eller trykimprægnerede brædder) skal udføres med et mellemliggende lag tagpap for at forhindre kondens og korrosion. Tagpaplaget svejses eller koldklæbes til træunderlaget. Krav til projektering og op - lægning af træfiberundertage n Undertaget bør normalt afsluttes i tagrenden. n Undertaget kan afsluttes bag tagrenden, hvis tagdækningen er lukket og udhænget er mindst 300 mm. n Ved kraftig nedbør og vind kan afvanding bag tagrenden i uheldige tilfælde give anledning til tilsmudsning af den underliggende facade. n Ventilerede undertage skal have en ven tilationsspalte på mindst 70 mm målt ved spær. n Uventilerede undertage bør oplægges med en luftspalte på 20 mm mellem under tag og isolering. n Pladerne ligges med et lodret over læg over spær på mindst 50 mm og et vandret overlæg på 100 mm fastholdt af clips. n Pladerne sømmes til spærene pr. 300 mm med korrosionsbeskyttede søm. n Pladerne skal afdækkes på byggepladsen (sikring mod opfugtning) n Ved tagfod uden udhæng, monteres tagrende eller lign. for at undgå tilsmudsning af den underliggende facade ved nedbør. n Ved reparation af Huntonit Undertag. Plader skiftes. n Monteringen kan udføres i fugtigt vejr. n Monteringen kan udføres i frostvejr. n Huntonit Undertag er ikke træde- eller faldsikkert underlag 3

4 Clips til fastholdelse af overlæg Eventuel afretning under lægtelag 1. Principper for lægning af træfiberundertage. Sideoverlæg forskydes ét fag Fodblik Tagrende 2. Tagfod med udhæng Ventileret undertag til enfamiliehuse. Tagfod med udhæng, ventileret undertag. Ventilationsåbning ved spær skal være 50 mm pga. undertagets nedbøjning på midten 18 mm konstruktionskrydsfiner nedfældet mellem spær og båret af lægter fastgjort til spærene 3. Tagfod med udhæng Ventileret undertag til enfamiliehuse. Tagfod med udhæng, ventileret undertag. Undertaget afsluttes på et bredt fodblik eller på en tagpapinddækning. Ventilationsåbning ved spær skal være min. 50 mm pga. undertagets nedbøjning på midten 18 mm konstruktionskrydsfiner nedfældet mellem spær og båret af lægter fastgjort til spærene 4. Tagfod med udhæng Ventileret undertag til etagehuse m.v. Tagfod med udhæng, ventileret undertag. Undertaget afsluttes på et bredt fodblik eller på en tagpapinddækning. Ventilationsspalte mindst 300 mm dyb, åbning højst 30 mm høj 18 mm konstruktionskrydsfiner planforsænkes mellem spærene Min. 5 mm afstand mellem hvert bræt Min. 5 mm afstand mellem hvert bræt Min. 5 mm afstand mellem hvert bræt 5. Tagfod med udhæng Uventileret undertag til enfamiliehuse. Tagfod med udhæng, uventileret undertag. Der skal projekteres med ca. 20 mm luftspalte mellem undertag og isoleringen eller trådbinding, se figur mm konstruktionskrydsfiner nedfældet mellem spær og båret af lægter fastgjort til spærene 6. Tagfod med udhæng Uventileret undertag til enfamiliehuse. Tagfod med udhæng, uventileret undertag. Undertaget afsluttes på et bredt fodblik eller på en tagpapinddækning. Der skal projekteres med ca. 20 mm luftspalte mellem undertag og isoleringen Skråtstillet krydsfinerplade sikrer at undertag/fodblik føres op til tagrenden 7. Gavl med udhæng Ventileret undertag. Gavl med udhæng, ventileret undertag. Banevare eller tilskåret træfiberplade anvendt som undertag i udhænget Binder med gevind fastgjort til påforet planke 4

5 8. Tagfod med udhæng Uventileret undertag til etagehuse m.v. Tagfod med udhæng, uventileret undertag. Undertaget afsluttes på et bredt fodblik eller på en tagpapinddækning. Der skal projekteres med ca. 20 mm luftspalte mellem undertag og isoleringen Skråtstillet krydsfinerplade sikrer at undertag/fodblik føres op til tagrenden 9. Tagfod uden udhæng Ventileret undertag. Ventilation af tagrummet kan alternativt etableres med ventilationshætter i undertaget. Hætterne monteres i hvert fag tæt ved spæret, mellem 1. og 2. lægten samt ved kip. 30 mm ventilationsspalte 10. Tagfod uden udhæng Uventileret undertag. For at undgå, at mineraluldsisoleringen presser undertaget op, bør der gøres plads til at isoleringen leveres med op til 5 % overhøjde. Alternativt kan isoleringen fastholdes med 2 mm ståltråd. 18 mm konstruktionskrydsfiner nedfældet mellem spær og båret af lægter fastgjort til spærene Min. 15 mm ventilationsåbning bag tagrende Min. 20 mm luftspalte mellem undertag og isolering 11. Gavl med udhæng Uventileret undertag. Gavl med udhæng, uventileret undertag. 12. Gavl uden udhæng Ventileret undertag. Gavl uden udhæng, ventileret undertag. 13. Gavl uden udhæng Uventileret undertag. Gavl uden udhæng, uventileret undertag. Banevare, tagpap eller tilskåret træfiberplade anvendt som undertag i udhænget Der skal projekteres med ca. 20 mm luftspalte mellem undertag og isolering eller med trådbinding Banevare, tagpap eller tilskåret træfiberplade anvendt som undertag mellem formur og gavlspær Binder med gevind Tagpapmembran fastgjort til spær Banevare, tagpap eller tilskåret træfiberplade anvendt som undertag imellem formur og gavlspær Binder med gevind Tagpapmembran fastgjort til kantlægte 5

6 14. Grat Ventileret undertag. Grat med træfiberundertag. Ventilationsstudse monteres i hvert spærfag i gratkonstruktionen tæt til gratspæret. Ventilationsstudse i undertaget monteres nær kip Perforeret rygningsbånd tillader ventilation langs kip Gratspær 15. Kip Ventileret undertag. Undertag ventileret ved kip gennem studse placeret mellem 1. og 2. taglægte fra kip. Ventilationsstudse i undertaget monteres nær kip Perforeret rygningsbånd tillader ventilation langs kip 16. Kip Uventileret undertag. Uventilerede træfiberundertage fungerer i kraft af, at indefra kommende fugt kan fjernes ved diffusion gennem den diffusionsåbne træfiberplade og bortventileres mellem tag og undertaget. Spalte på ca. 20 mm sikrer, at isoleringen ikke presser undertaget op Perforeret rygningsbånd tillader ventilation langs kip Tagrum Figur 58 Undertagspladerne stødes over gratplanken, fastgøres og tætnes med en klæbet tagpapstrimmel. Hvert spærfag forsynes øverst med én ventilationsstuds monteret tæt til graten. 17. Grat Undertagspladerne stødes over gratplanken, fastgøres og tætnes med en klæbet tagpapstrimmel. Hvert spærfag forsynes øverst med én Ø 110 mm ventilationsstuds med net, monteret tæt til graten. Rygningsplanke Afstandsliste Grat Afstandslister fastgøres til spær og gratplanke. Lægter monteres og fastgøres til spær, grat- og rygningsplanke.

7 Mindre gennemføringer Ventilation, udluftning m.v. Min. 100 mm overlæg Trædefast underlag for gennemføring Krave af plast eller metal Overlap Tagpap 19. Gennemføringer Udførelse af mindre gennemføringer skal ske på et trædefast underlag af brædder, konstruktionskrydsfiner eller OSB/3-plade forsænket mellem spærene. 20. Gennemføringer Hul til gennemføringen kan skæres gennem undertag og træunderlag. Tætningskraven klæbes til undertaget og tætnes med tagpap klæbet med en koldklæber til undertaget. 21. Gennemføringer Gennemføringen tætnes med tagpap. Det efterfølgende lag træfiberundertag udlægges, så det overlapper tagpapinddækningen omkring kraven med mindst 100 mm. Større gennemføringer Skorstene, ventilationskanaler, ovenlys m.v. Modfaldskile bag gennemføring udført af samme materiale som underlaget Trædefast underlag for gennemføring Tagpapinddækning Overlap 50 mm Ved skorstene holdes mindst 50 mm afstand til trædele Overlap Mindst 100 mm Træfiberunderlag 22. Gennemføringer Vand ledes uden om gennemføringen med et vandafledningsprofil eller med en mod fals kile, en såkaldt svineryg. 23. Gennemføringer Inddækningen udføres med tagpap, der koldklæbes til træpladeunderlaget og gennemføringen. Nedenfor gennemføringen føres paplaget op over undertaget og klæbes til dette. 24. Gennemføringer Træfiberundertaget føres mindst 100 mm ind over tagpapinddækningen. Tagdækningen inddækkes omkring gen nemføringen iht. tagleverandørens anvisninger. 25. Ovenlys Velux ovenlys monteres i henhold til producentens vejledning. Andre typer ovenlys monteres som øvrige større gennemføringer. 7

8 26. Skotrende Forsænket skotrende. Taglægter monteres på afstandslister og afsluttes med en 38 x 56 mm tilskåret kantlægte, som inddækkes med et zinkeller alu-profil. Forsænket skotrende af brædder eller konstruktionskrydsfiner. Trædefast underlag af 18 mm krydsfiner nedfældet mellem spærene Tagpapinddækning klæbet til underlaget Trædefast underlag forsænkes mellem spærene Inddækning af zink/alu på underlag af tagpap Fodblik 27. Forsænket skotrende med påklæbet tagpap. Tagfod kan også udføres af tagpap. 28. Overgangen mellem skotrende og fodplade udføres med et formbart inddækningsmateriale Træfiberundertaget lægges med mindst 100 mm overlæg over inddækningen.

9 30. Skotrende Ovenpå liggende skotrende, primært til renoveringsformål. Ovenpå liggende skotrende af brædder eller konstruktionskrydsfiner med en anbefalet bredde fra midte til kant på 400 mm og en siderendebredde på mindst 200 mm. Underlag for siderende i form af 18 mm krydsfiner nedfældet mellem spær Tagpapinddækning af skotrende og siderender Trædefast underlag af brædder eller krydsfiner forsænkes mellem spærene Skotrende oplagt over spær Fodblik eller tagpap 22 mm trykimprægnerede brædder oplagt i skotrende og afskåret langs tagfod 31. Ovenpå liggende skotrende med påklæbet tagpap. Tagfod kan også udføres af tagpap. 32. Overgangen mellem skotrende og fodplade udføres med et formbart inddækningsmateriale Træfiberundertaget lægges med mindst 100 mm afstand til siderendens bund. 9

10 Kvist 34. Fast undertag for inddækning ved kvist Kvisttaget skal ventileres i kip eller med hætter - i tagfladen Fast underlag for skotrende Formbart inddækningsmateriale på tildannet og hævet pladestykke 35. Et fast underlag for skotrenden og for inddækning omkring kvisten nedfældes mellem spær. Skot renden inddækkes med tagpap samt et formbart inddækningsmateriale ved rendens afslutning. Siderende på kvist af trykimprægneret afstandsliste inddækket med tagpap. Skal forhindre overløb fra skotrenden Overlæg på mindst 100 mm 36. I skotrenden monteres et inddækningsprofil af zink eller aluminium. På kvistens tag etableres en siderende af trykimprægnerede afstandslister, som inddækkes med tagpap under zink/aluprofilet. Tagpapinddækning på kvist og fast undertag Inddækningsmateriale føres ud på oversiden af tagbeklædningen Ved lægning af tagdækningen føres det formbare inddækningsmateriale ud på oversiden af tagdækningen og formes til denne.

11 38. Brandkamserstatning Ved åbne tagrum. Brandkamserstatning ved åbent tagrum. 39. Brandkamserstatning Ved paralleltage. Brandkamserstatning ved paralleltag. 300 mm mineraluld i pladeform 300 mm mineraluld i pladeform 2 mm tråd 2 mm tråd 1000 mm 1000 mm Min. 95 mm stenuld i pladeform (densitet min. 30 kg/m 3 ) Mineraluld (stenuld eller glasuld) Tagpap Mørtellag Ståltråd, 2 mm, fastholder mørtel Min. 95 mm stenuld i pladeform (densitet min. 30 kg/m 3 ) Mineraluld (stenuld eller glasuld) 40. Ved åbne tagrum. Brandkamserstatning ved åbent tagrum. Ved bygninger med tagudhæng skal det sikres, at branden ikke kan sprede sig uden om den brandadskillende konstruktion via tagudhænget. Mørtellaget fastholdes med 2 mm varmforzinket ståltråd fastgjort til taglægterne mm forskallingsbrædder opsat pr. 300 mm Et lag 13 mm gipsplade Et lag 15 mm brandgipsplade 41. Ved paralleltage. Kuldebrosisoleringen udføres af mindst 95 mm stenuld i pladeform (densitet mindst 100 kg/m3), fastholdt til brandsektionsvæggen og afdækket med en fugtspærre under mørtellaget, som tagstenene lægges i. Mørtellaget fastholdes med 2 mm varmforzinket ståltråd fastgjort til taglægterne. Mørtellag Tagpap Ståltråd, 2 mm, fastholder mørtel Stenuld i pladeform (densitet min. 100 kg/m 3 ) fastholdt til væg Yderligere oplysninger Håndbogen TRÆ 54, Undertage indeholder yderligere oplysninger om brandsikring af udhæng og undertagskonstruktioner samt uddybende information om udførelse af træfiberundertage. Bogen kan rekvireres på mm forskallingsbrædder opsat pr. 300 mm Dampspærre Alle tegninger er baseret på håndbogen TRÆ 54, Undertage fra Træbranchens Oplysningsråd. Et lag 13 mm gipsplade Et lag 15 mm brandgipsplade Loftsbeklædning 11

12 A. RINDOM A/S Gammelager Brøndby Telefon Fax Forhandler: johnsen.dk

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet!

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet! MASONITE UNDERTAG -det bedste tag overhovedet! Det stærke undertag Det er enkelt og billigt at få tætte tage med Masonite tagplader, som sømmes direkte på tagspærene. Den yderste beklædning monteres derefter

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade DAFA AirVent System TM Montagevejledning NOVEMBER 2014 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27) Side 1 af 7 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skråog hanebåndstage med udnyttet tagetage Erfaringsblad 99 09 20 SfB (27) Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe Sag nr. 257-1 Udarbejdet den 2. april 2009 af Simona Dalsgaard fra Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS. Rekvirent

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

PROTEX Ståltage RUSTIK. Den lette tagløsning NYHED!

PROTEX Ståltage RUSTIK. Den lette tagløsning NYHED! PROTEX Ståltage RUSTIK Den lette tagløsning NYHED! Et stærkt tag En fremsynet løsning Med PROTEX Ståltage RUSTIK tilbyder vi et af markedets mest gennemtænkte og holdbare tag - og det giver producenten

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder

Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder Grundejerforeningen Nærumhave Amba Manual for TAGUDSKIFTNING i Grundejerforeningen Nærumhave Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder September 2013 PER BYDER ARKITEKTFIRMA m.d.ark VINTAPPERGÅRDEN Lyngbyvej 485

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Tagrummet. Når du skal ventilere 0-03-11.2005

Tagrummet. Når du skal ventilere 0-03-11.2005 0-03-11.2005 Når du skal ventilere Tagrummet Taghætter Inline ventilation Ventilationselementer til rygning Bølgeklodser og fuglegitter til tagfod Rygnings- og gratbånd Effektiv ventilation holder taget

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasserne relateres til den konkrete tagkonstruktion efter en metode, hvor forskellige forhold omkring tagkonstruktionen fører til

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig BENDERS TAG OPLÆGNINGS VEJLEDNING - et produkt med Benders betontagsten kan du selv lægge dit nye tag. Er du lidt snild på fingrene, og med hjælp fra gode venner tager det kun nogle få dage. Værktøjet

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

Tagisolering. Plan tagisolering. Tagkilesystem. Specialtage. Effektiv isolering til alle tage

Tagisolering. Plan tagisolering. Tagkilesystem. Specialtage. Effektiv isolering til alle tage Tagisolering Effektiv isolering til alle tage Plan tagisolering Tagkilesystem Specialtage En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Spanien Med Sundolitt tagisolering

Læs mere

IV - Særlige betingelser SÆRLIGE BETINGELSER. a) Særbeskrivelser

IV - Særlige betingelser SÆRLIGE BETINGELSER. a) Særbeskrivelser IV - Særlige betingelser IV. SÆRLIGE BETINGELSER a) Særbeskrivelser Omstående særbeskrivelse er opdelt efter 20-punkt skemaet, som bl.a. benyttes af Københavns Kommune. Nummerering af de enkelte delarbejder

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10.

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10. A5.01 A 80.85 23 MM HØJKANTSPARKET 50 MM BETONSILDLAG 10 MM APROBO DECIBEL 3 MÅTTER 200 MM HULDÆK 80.57 17 MM CEDERTRÆ 25 MM TRYK IMP. AFSTANDSLISTE 9 MM CEMBRIT WINDSTOPPER CLASSIC 200 MM ISOLERING KL.

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade

UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade Træfiberisoleringsplade WF-EN-T4-CS(10/Y)200-TR7,5-WS1,0-MU3-AF100 Hovedanvendelsesområder Isolering i taget oven over spær eller

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER Forord Tømrer 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER 06 LÆGTER OG AFSTANDSLISTER 07 GENNEMBRYDNINGER I UNDERTAG 08 RYGNINGER

Læs mere

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ.

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. Projekt: Projektet omfatter udskiftning af eternit tagpladerne på Børnehavens bygninger. Miljøhensyn: Arbejdet skal

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Specialrådgiver indenfor bygningsfysik Har ændret alle design regler Bygge- og Miljøteknik A/S 26-11-2010 1 De sidste 15 års udvikling inden for fugtteknik

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage 20-6-2012 Søren Peter Bjarløv Lektor Minisymposium 20. juni 2012 kl. 13-16 lokale 151 Ventilationsforhold

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark.

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark. BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv www.bmc-danmark.dk TAGTILBEHØR Kun Palema (2K) illustreret BMC Danmark A/S leverer

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

mø dk I FUGT OG TAGE STATENS BYG6EfORSKNINGSINsnnrr

mø dk I FUGT OG TAGE STATENS BYG6EfORSKNINGSINsnnrr l UDK 69.024:699.82 mø dk FUGT OG TAGE STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forlag Af Kondensation i tage Denne pjece handler ikke om, hvorledes tagdækninger kan udføres så

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården

Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården 1 Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården Indehold: Indhold Forord... 2 Sammenfattende konklusion... 2 Registrering af eksisterende forhold... 3 Eksisterende tegning og projekt... 7 Beskrivelse

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20%

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20% Lufttæthed projektering generelt Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Blad 40 s. -6 Dato: Februar 008. Side Projektering Lufttæthed Indholdsfortegnelse Bygningsreglementets krav -- -- Kan

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Bond Den lette tagløsning

Bond Den lette tagløsning Bond Den lette tagløsning den lette tagløsning Bond QUARTZ INDHOLD Metrotile introduktion 4-5 Generel information 6-8 Metrotile en stærk løsning 6 Godt for Miljøet 6 Økonomi 6 Bond et tag der kan trække

Læs mere