Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram"

Transkript

1 Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011

2 Indholdsfortegnelse 1 Gulve Opmåling af gulvflade Oplysninger om gulv Overførsel af egenskaber for gulv Vægge Opmåling af væg Oplysninger om væg Overførsel af egenskaber fra vægge Rum Opmåling af gulvflade Opmåling af loft med Wizard Opmåling af vandret loftsflade Opmåling af skrå loftsflade Manuel opmåling af loft Oplysninger om rum Overførsel af oplysninger om rum Indtastningsmuligheder Kald af opmålingsfunktioner Starte en ny rumopmåling (Alt+R) Starte en ny gulvopmåling (Alt+G) Starte en ny vægopmåling (Alt+V) Opmåling af loft med Wizard Oprette flade der afslutter vægge opadtil (Alt+T) Benyt flade som afslutning over hele grundflade (Alt+N) Fyld op til flade (Alt++) Skær af flade (Alt+-) Overfør oplysninger (Alt+O) Alt+E Alt+S Angivelse af punkter, vinkler og mål Accepter indtastninger (Enter) Annullere indtastninger (Esc) Fortryde sidste punkt (Ctrl+Z) Lukke figur (Ctrl+Home) Vandret placering af punkt (X) Lodret placering af punkt (Y) Angive vandret afstand til højre til nyt punkt (Pil-højre) Angive vandret afstand til ventre til nyt punkt (Pil-venstre) Angive lodret afstand opad til nyt punkt (Pil-op) Angive lodret afstand nedad til nyt punkt (Pil-ned) Angive vinkel til nyt punkt (V) Angive afstand til nyt punkt (D) Angivelse af hældning, stigning og højde i rum Vejledning

3 4.3.1 Relativ højde til flade Hældning af flade (H) Stigning for flade (S) Absolut højde til flade (Z) Angive vinkler med spring på 45 grader (Ctrl+numerisk tastatur) Zoome, rotere og flytte Zoome Rotere Flytte Valg af visninger Vinkelret på (Alt+F5) Isometrisk afbildning (Alt+F6) Retvinklet projektion (Alt+F7) Afbildning med perspektiv (Alt+F8) Vejledning

4 1 Gulve 1.1 Opmåling af gulvflade I det følgende beskrives hvordan en firkantet gulvflade opmåles udelukkende ved brug af tastaturet. Det er naturligvis også muligt at opmåle mere komplicerede former samt at anvende mus og ikoner, men den følgende beskrivelse er rettet mod at vise, hvor hurtigt man kan komme i gang med opmålingen. Opmålingen startes ved at trykke Alt+G. Udgangspunktet for opmålingen sættes til 0,0 ved at trykke Enter. Der tegnes en side, der går opad i tegneplanen med en længde på 5,5 m ved at trykke Pil-op efterfulgt af 5,5 og Enter. Dernæst tegnes en side på 8 m, der går til højre i tegneplanen, ved at trykke Pil-højre, 8 og Enter. Da der nu skal tegnes en side, der går tilbage til udgangspunktet i lodret retning, skal du nu blot trykke Pil-ned og Enter. Dette får programmet til at lave en side, der slutter i den lodrette position, hvor figuren startede. Du mangler nu blot at tegne den sidste side, hvilket du kan gøre ved at trykke Ctrl+Home og Enter for at lukke opmålingen. 1.2 Oplysninger om gulv Når du har opmålt gulvet kan du se og redigere oplysninger om gulvet i opmålingsprogrammet. Dette gør du ved at klikke på figuren, hvorefter gulvets navn (som udgangspunkt gulv) vises i en liste i skærmens højre side. Når du klikker på punktet gulv i denne liste, vises egenskaber for gulvet i et vindue umiddelbart til højre herfor. I dette vindue kan du dels angive montageretning for gulvet samt antallet af hhv. store og små nicher. Derudover vises areal og omkreds for gulvet. 1.3 Overførsel af egenskaber for gulv Hvis du har opmålt og defineret et gulv med hensyn til nicher og efterfølgende får behov for at ændre på opmålingen, hvis der f.eks. er nogle mål, der ikke er rigtige, har du mulighed for at overføre informationer mellem opmålingerne Vejledning

5 Du starter med at markere opmålingen i Billedprislisten og klikke på knappen Ret opmåling. Derefter startes opmålingsprogrammet med den gamle opmåling indlæst. Du trykker nu Alt+G for at lave en ny opmåling af gulvfladen og opmåler den nye flade som beskrevet ovenfor. Når den nye gulvflade er opmålt, trykker du Alt+O for at overføre informationer. Dette bevirker, at der vises to lister med gulvflader i skærmens højre side. Du kan nu trække oplysninger fra den oprindelige opmåling (den yderst til højre) til den nye opmåling med musen. Du kopierer oplysningerne ved at pege på ikonen med pilen med musen, holder venstre musetast nede og trække musen hen til navnet på den nye opmåling. Hvis der blot er tale om, at du skal ændre på navnet, montageretningen eller antallet af nicher kan du rette det i den eksisterende opmåling. 2 Vægge 2.1 Opmåling af væg Dette afsnit beskriver opmålingen af en væg, der er 8 meter lang, 2,3 m høj i den venstre ende med en vandret overkant de første 4,5 meter og derefter en hældning på 30 grader. Du starter opmålingen af væggen ved at trykke Alt+V. Derefter angiver du startpunktet til 0,0 ved at trykke Enter. Højden i venstre ende angives ved at du taster Pil-op og taster 2,3 efterfulgt af Enter. Derefter angiver du den vandrette overflade ved at trykke Pil-højre efterfulgt af 4,5 og Enter. Den skrå overflade angiver du ved at trykke V og 30 for at angive vinklen på 30 grader efterfulgt af Pil-højre og 3,5 for at angive at slutpunktet er 3,5 meter til højre for det aktuelle punkt. Derefter låses punktet med Enter. Væggens højre ende angives ved at trykke Pil-ned og Enter. Derefter lukkes figuren med Ctrl+Home og Enter Vejledning

6 2.2 Oplysninger om væg Når du har opmålt væggen kan du se og redigere oplysninger om væggen i opmålingsprogrammet. Dette gør du ved at klikke på figuren, hvorefter væggens navn (som udgangspunkt væg) vises i en liste i skærmens højre side. Når du klikker på punktet væg i denne liste, vises egenskaber for væggen i et vindue umiddelbart til højre herfor. I dette vindue kan du dels angive om væggen er en inder- eller en ydervæg samt angive højden over terræn for væggens laveste punkt. Derudover vises areal og omkreds for væggen og du har mulighed for at angive 2-, 3- og 4-sidede udskæringer i væggen. Endelig kan du for de enkelte vægge angives om de skal overføres til beregning i Billedprislisten ved at fjerne eller sætte flueben i boksen Overføres. 2.3 Overførsel af egenskaber fra vægge Du kan overføre oplysninger fra eksisterende til nye vægopmålinger som det er beskrevet ovenfor i punkt 1.3 i forbindelse med gulve. 3 Rum Rum kan opmåles på 2 forskellige måder alt efter hvor kompliceret konstruktionen er. Hvis loftet består af en enkelt flade, kan du bruge en Wizard til at oprette loftsfladen. Wizarden kan bruges til at opmåle både vandrette og skrå loftsflader som beskrevet nedenfor under punkt 3.2. Hvis loftet består af flere flader, skal du opmåle fladerne som beskrevet under punkt Opmåling af gulvflade Når du opmåler rum, starter du med at opmåle gulvfladen, hvorefter du opretter væggene ved at angive den flade, der afslutter rummet opadtil. Du starter opmålingen ved at trykke Alt+R. Først opmåles gulvfladen ved at trykke Enter -> Pil-op -> 5,5 -> Enter -> Pil-højre -> 8 -> Enter -> Pil-ned -> Enter -> Ctrl+Home -> Enter. 3.2 Opmåling af loft med Wizard Hvis du skal opmåle et loft, der består af én flade kan du kalde Wizarden ved at trykke Alt+W. Dette bevirker at nedenstående dialog vises Vejledning

7 3.2.1 Opmåling af vandret loftsflade Er det en vandret loftsflade du skal opmåle, lader du markeringen stå ud for Vandret loftsflade og klikker på knappen næste. Derefter vises en dialogboks, hvor du kan indtaste højden på loftet og klikke på accept for at oprette loftsfladen Opmåling af skrå loftsflade Hvis det er en skrå loftsflade, du skal opmåle, markerer du i stedet Skrå loftsflade i første trin, før du klikker på knappen næste Vejledning

8 Derefter angives den laveste loftshøjde i rummet, og der klikkes på næste. I det efterfølgende skærmbillede angives stigningsretningen. Det skal forstås sådan, at hvis f.eks. det lavest punkt er i nederste venstre hjørne (koordinatsystemets nulpunkt) og det højeste punkt er er i det modsatte hjørne, skal man indtaste 45 og hvis det laveste punkt er det øverste højre og det højeste punkt i koordinatsystemets nulpunkt skal man skrive 225. Hvis fladen stiger mod højre skal man skrive 0 og stiger den lodret i koordinatsystemet skal man skrive 90. I det konkrete tilfælde skriver vi 45 for at angive en loftsflade, der stiger fra koordinatsystemets nulpunkt til det diagonalt modsatte hjørne. Derefter skal loftets hældning angives. Dette kan gøres både ved at indtaste hældningen i grader, stigningen i antal meter pr. vandret meter og ved at indtaste den maksimale loftshøjde. Endelig klikke på accept for at oprette loftsfladen Vejledning

9 3.3 Manuel opmåling af loft Det rum, der opmåles i dette eksempel, er en kombination af opmålingerne fra de to tidligere eksempler. D.v.s. et rektangulært rum med sider på hhv. 5,5 og 8 meter. Siderne på 8 meter har vandret overflade de første 4,5 meter og derefter en hældning på 30 grader. Efterfølgende oprettes en flade der afgrænser rummet opadtil ved at der trykkes Alt+T. Højden for fladen angives ved at der tastes O og 2,3 efterfulgt af Enter. Endelig trykkes der Alt+N for at angive, at fladen skal anvendes til afgrænsningen. Derefter laves den skrå del af afgrænsningen. Igen trykkes det Alt+T. Hvis punktet 0,00, 0,00 i overkanten af væggen ikke er markeret trykkes der af TAB indtil punktet 0,00, 0,00 er markeret. Dernæst vælges det punkt på væggen, hvor hældningen begynder ved at trykke Pil- højre efterfulgt af 4,5 og Enter. En skrå flade kan angives ved at angive en hældning samt en længde. Længden er egentlig ligegyldig, da fladen i praksis stopper der, hvor den skærer selve væggen. Begyndelsen på det skrå stykke findes ved at trykke TAB indtil punktet 4,50, 0,00 i overkanten af væggen har fokus. Dernæst trykkes Pil- højre, 3 efterfulgt af h, 30 og Enter. Endelig trykkes Alt+'+ ' for at fylde op indtil den skrå flade. 3.4 Oplysninger om rum Hvis du taster Alt+E kan du vise og redigere oplysninger om det rum, som du har opmålt. Der vises en liste med de gulve, vægge og lofter, som du har opmålt. Når du markerer de enkelte punkter i denne liste, markeres det pågældende element i opmålingen. Du har de samme muligheder for at redigere oplysningerne om gulve, vægge og lofter, som det er beskrevet tidligere Vejledning

10 3.5 Overførsel af oplysninger om rum Efter du har opmålt rum kan du overføre oplysninger om hhv. gulve, vægge og lofter, som det er beskrevet tidligere i punkt 1.3 i forbindelse med afsnittet om gulve. 4 Indtastningsmuligheder Som supplement til beskrivelserne ovenfor er der i det følgende en oversigt over de forskellige muligheder du har for at angive punkter, mål og vinkler i forbindelse med opmålinger. 4.1 Kald af opmålingsfunktioner De følgende tastekombinationer kan bruges til at kalde opmålingsfunktionerne med tastaturet Starte en ny rumopmåling (Alt+R) Du kan starte en ny opmåling af rum ved at taste Alt+R Starte en ny gulvopmåling (Alt+G) Du kan starte en ny opmåling af rum ved at taste Alt+G Starte en ny vægopmåling (Alt+V) Du kan starte en ny opmåling af rum ved at taste Alt+V Opmåling af loft med Wizard Du kan kalde Wizarden til at opmåle lofter med Alt+W Oprette flade der afslutter vægge opadtil (Alt+T) I forbindelse med oprettelse af rum angiver du den øvre afslutning af væggene ved at oprette flader, der afskærer dem opadtil. Der kan oprettes et vilkårligt antal flader, hvis fladen f.eks. ikke har et ensartet forløb Benyt flade som afslutning over hele grundflade (Alt+N) I forbindelse med angivelse af den øvre afslutning af vægge bruges denne funktion til at definere at den aktuelle flade skal være loft over hele grundfladen Fyld op til flade (Alt++) Hvis denne funktion benyttes vil væggene blive forlænget op til den aktuelle flade, men der vil ikke blive skåret noget af væggene selv om en del af væggene ligger over denne flade Vejledning

11 4.1.8 Skær af flade (Alt+-) Hvis denne funktion benyttes vil væggen blive skåret af, der hvor de krydser den aktuelle flade Overfør oplysninger (Alt+O) Bruges til at overføre oplysninger fra eksisterende til nye opmålinger som beskrevet ovenfor i afsnit 2 i forbindelse med gulve og vægge Alt+E Bruges til redigere oplysninger om opmålinger af gulve, vægge og rum Alt+S Gemmer opmålinger, så de kan bruges i Billedprislisten. 4.2 Angivelse af punkter, vinkler og mål I det følgende beskrives alle de forskellige muligheder, der er for at angive punkter, længder, vinkler og mål. Opmålingerne kan laves på mange forskellige måder, og det vil afhænge af den enkelte situation, hvilken metode, der er den bedste at anvende. Et nyt punkt angives altid ved en 1 eller 2 indtastninger. Hvis der laves mere end 2 indtastninger, er det altid de 2 seneste indtastninger, der vil blive brugt Accepter indtastninger (Enter) Når et nyt punkt er indtastet korrekt skal du trykke på Enter for at acceptere og gemme dette punkt Annullere indtastninger (Esc) Hvis du ønsker at annullere en indtastning af et punkt, som du er i gang med, skal du trykke på Esctasten Fortryde sidste punkt (Ctrl+Z) Hvis du ønsker at fjerne det sidste punkt, som du har accepteret og gemt, skal du trykke på Ctrl+Z. Du vil herefter være klar til at fortsætte fra det forrige punkt Lukke figur (Ctrl+Home) Hvis du ønsker at lukke den figur d.v.s. placere det næste punkt oveni figurens startpunkt skal du trykke på Ctrl+Home. Du skal have opmålt minimum 2 sider, før du kan lukke en figur Vejledning

12 4.2.5 Vandret placering af punkt (X) For at angive den vandrette placering af næste punkt taster du x efterfulgt af et tal Lodret placering af punkt (Y) For at angive den lodrette placering af næste punkt taster du y efterfulgt af et tal Angive vandret afstand til højre til nyt punkt (Pil-højre) Hvis du vil angive hvor langt det nye punkt ligger til højre for det aktuelle punkt skal trykke på Pil-højre og indtaste afstanden Angive vandret afstand til ventre til nyt punkt (Pil-venstre) Hvis du vil angive hvor langt det nye punkt ligger til venstre for det aktuelle punkt skal trykke på Pilvenstre og indtaste afstanden Angive lodret afstand opad til nyt punkt (Pil-op) Hvis du vil angive hvor langt det nye punkt ligger over det aktuelle punkt skal trykke på Pil-op og indtaste afstanden Angive lodret afstand nedad til nyt punkt (Pil-ned) Hvis du vil angive hvor langt det nye punkt ligger under det aktuelle punkt skal trykke på Pil-ned og indtaste afstanden Angive vinkel til nyt punkt (V) Hvis du ønsker at angive vinklen for linjen, der går fra det aktuelle punkt til det næste punkt, skal du trykke V efterfulgt af tallet i grader. 0 grader er vandret til højre, 90 grader er lodret opad etc Angive afstand til nyt punkt (D) Hvis du ønsker at angive længden af linjen, der går fra det aktuelle punkt til det næste punkt, skal du trykke D efterfulgt af længden. 4.3 Angivelse af hældning, stigning og højde i rum De efterfølgende funktioner kan udelukkende anvendes i forbindelse med opmåling af rum, hvor de bruges til at opmåle de flader, der afslutter rummet opadtil Relativ højde til flade Du kan taste o efterfulgt af en højde i meter for at angive den lodrette afstand fra det aktuelle punkt til den flade, der afslutter rummet opadtil Vejledning

13 4.3.2 Hældning af flade (H) Du skal trykke h efterfulgt af en vinkel i grader, når du vil angive hældningen på en flade Stigning for flade (S) Du skal trykke S efterfulgt af en stigning. Stigningen angiver længden af den lodrette stigning i meter pr. meter vandret flade Absolut højde til flade (Z) Du kan taste z efterfulgt af en højde i meter for at angive højden af den flade, der afslutter rummet opadtil Angive vinkler med spring på 45 grader (Ctrl+numerisk tastatur) Hvis du har behov for at angive vinkler på 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 eller 315 grader kan du bruge Ctrl+ tasterne på det numeriske tastatur. Vinklen følger placeringen af de respektive taster i forhold til tasten 5 således at Ctrl+6 er 0 grader, Ctrl+9 er 45 grader etc. 5 Zoome, rotere og flytte Under dette punkt er beskrevet, hvordan du kan bruge musen til at zoome samt rotere og flytte figuren. 5.1 Zoome Den letteste måde at zoome på, er ved at anvende scroll-knappen på musen. Når knappen rulles frem zoomer du ind og når den rulles tilbage zoomer du ud. Alternativt kan du zoome ved at flytte musen mens Shift-tasten og højre museknap holdes nede. 5.2 Rotere Du roterer figuren ved at holde højre museknap nede samtidig med at du flytter musen. 5.3 Flytte Du flytter figuren ved at holde Ctrl+tasten på tastaturet samt højre museknap ned mens du flytter musen. 6 Valg af visninger Dette afsnit beskriver de funktioner man kan anvende for at kunne ændre den måde, som man betragter figuren på. Funktionerne kan både kaldes ved at klikke på en ikon i værktøjslinjen og ved en tastekombination Vejledning

14 6.1 Vinkelret på (Alt+F5) Ved denne visning vil man se en gulvflade oppefra og en vægflade fra siden. Ved opterning af rum vil man se gulvfladen lodret oppefra. 6.2 Isometrisk afbildning (Alt+F6) Denne funktion viser figuren set skråt oppefra. 6.3 Retvinklet projektion (Alt+F7) Når denne funktion anvendes vises figuren i en rumlig afbildning uden perspektiv. Dette medfører at afbildningen ikke har en dybde og dermed kommer afbildningen til at se lidt fortegnet ud for det blotte øje. 6.4 Afbildning med perspektiv (Alt+F8) Med denne funktion vises en rumlig afbildning med perspektiv Vejledning

Athena DIMENSION Tværsnit 2

Athena DIMENSION Tværsnit 2 Athena DIMENSION Tværsnit 2 Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 2.1 Menuer og værktøjslinier............................

Læs mere

Rybners Teknisk Skole. Tømrer afdeling. Frank Kleemann Aarestrup

Rybners Teknisk Skole. Tømrer afdeling. Frank Kleemann Aarestrup Rybners Teknisk Skole Tømrer afdeling Frank Kleemann Aarestrup Opstart Start programmet og vælg Template måleenhed Millimeters Start Sketchup Velkommen til Sketchup brugerflade! Sketchup Opstart 2 Introduktion

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

Bevægelses analyse med SkillSpector. Version 1.0 Sidste opdatering: 14/05-2008

Bevægelses analyse med SkillSpector. Version 1.0 Sidste opdatering: 14/05-2008 Bevægelses analyse med SkillSpector Version 1.0 Sidste opdatering: 14/05-2008 Hvad er SkillSpector SkillSpector er software program til video baseret bevægelses analyse. Der er følgende muligheder med

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Vejledning til Din natur

Vejledning til Din natur Vejledning til Din natur Indhold DIN NATUR ER FOR LANDMÆND OG LODSEJERE 3 SÅDAN VIRKER DIN NATUR 3 ADGANG OG LOG IND 4 NemID 4 Accept af vilkår 4 OVERSIGTSKORT 5 Find adresse 5 DE FIRE KORT I DIN NATUR

Læs mere

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Redigeringsfunktioner i Danmarks Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til de mest brugte

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 122 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 122 Side 1 Side 1 Denne opgave/vejledning skal komme til at se sådan ud. Baggrundsbilledet skal være i en størrelse der er 658 x 271 pixel. Bladet er et foto for sig som skal maskes af og baggrunden gøres gennemsigtig.

Læs mere

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet.

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet. Greenshot Programmet Greenshot kan bruges til at lave skærmklip, dvs. kopiere hele eller dele af et skærmbillede og bruge det et andet sted. Derudover indeholder Greenshot en billededitor, hvor man kan

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart det grundlæggende Grete Ridder Ebbesen frit efter GeoGebra Quickstart af Markus Hohenwarter Virum, 28. februar 2009 Introduktion GeoGebra er et gratis og meget brugervenligt

Læs mere

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Redigeringsfunktioner i Danmarks Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til de mest brugte

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Vejledning i brug af dinnatur

Vejledning i brug af dinnatur Vejledning i brug af dinnatur Indhold Formålet med din natur.dk... 2 Adgang og log ind... 2 Oversigtskort... 4 De forskellige kortlag... 5 Oprettelse af et observationsområde... 8 Redigering/ sletning

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Modelbanestyring med PC Indholdsfortegnelse

Modelbanestyring med PC Indholdsfortegnelse Modelbanestyring med PC Indholdsfortegnelse Modelbanestyring med PC... 1 Anvend Paint til tegning af skinnesymboler... 1 Start af Paint... 1 Ny tegning i Paint... 1 Tegn et sporskifte... 2 Valg af farve...

Læs mere

Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt).

Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt). Mit bord. Tegn det bord, du sidder ved. Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt). Tegningerne skal laves på

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug for ansøgning om privat skovtilskud. Naturplanlægning, naturprojekter

Læs mere

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont Rumlig afbildning For at illustrere en bygning eller et Rum, i et sprog der er til at forstå, for ikke byggefolk, kan det være en fordel at lave en gengivelse af virkeligheden. Perspektiv At illustrerer

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

13/02/2008. Vejledning RoofCon Viewer

13/02/2008. Vejledning RoofCon Viewer Vejledning RoofCon Viewer Indhold Vejledning RoofCon Viewer... 1 Indhold... 2 Installation... 3 Marker objekt... 3 Zoom... 3 Mål afstand... 3 Værktøjsfelt og Tegningsalternativ... 4 Lag... 5 3D... 6 Forhåndsvisning...

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

Billedbehandling Pixlr.com Side 1. Opgaver. Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Billedbehandling Pixlr.com Side 1. Opgaver. Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Billedbehandling Pixlr.com Side 1 Opgaver Billedbehandling Pixlr.com Side 2 Indholdsfortegnelse Opgave 1... Åbne/Gemme/Størrelse... Side 3 Opgave 2... Autoniveauer... Side 4 Opgave 3... Manuelle justeringger...

Læs mere

Introduktion til Banedesign / Visio. af Preben Nielsen

Introduktion til Banedesign / Visio. af Preben Nielsen Introduktion til Banedesign / Visio af Preben Nielsen Formål med introduktionen: At give nye brugere en grundlæggende indlærring i brugen af Banedesign og Visio 2013 Meget kort fortalt om Visio og Banedesign:

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Start SketchUp vælg File Open og åben filen Milimeters.skp under Templates

Start SketchUp vælg File Open og åben filen Milimeters.skp under Templates For at få SketchUp til at virke skal programmet først sættes op Start SketchUp vælg File Open og åben filen Milimeters.skp under Templates Herefter vælges Window -> Entity Info Kontroller at units er i

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Windows Live Movie Maker-alle funktioner.

Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Her vises brugen af funktionerne i programmet til at lave en film bestående af dine billeder og video/film klip. Læg egen tale og/eller musik på filmen. 1: Åbn

Læs mere

Bacheloruddannelsen 1. år E15

Bacheloruddannelsen 1. år E15 Bacheloruddannelsen 1. år E15 2 v/jan Fugl 3 Projektionstegning Projek tion -en, -er (lat.pro jectio, til pro jicere-, kaste frem, af pro frem + jacere kaste; jf. Projekt, projektil, projektion) afbildning

Læs mere

Genvejstaster i COSMIC

Genvejstaster i COSMIC Genvejstaster i COSMIC Forklaring ALT-tasten Du kan bruge ALT-tasten i kombination med bogstavtasterne til at åbne menupunkter og visse knapper i funktionerne. Ved at bruge ALT understreges bestemte bogstaver

Læs mere

Guide til Google Earth

Guide til Google Earth Hvad er Google Earth Google Earth består af en kæmpe database med sattelitbilleder og luftfotos af alle egne af jorden i høj opløsning. Det hele er sammensat, så jorden optræder som en virtuel globus,

Læs mere

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 3 Få adgang til systemet side 5 Opload dine billeder side 6 Sådan bruges systemet side 9 Gem dine eksempler side

Læs mere

Tegne, redigerings- og slettefunktioner.

Tegne, redigerings- og slettefunktioner. Tegne, redigerings- og slettefunktioner. Generelt Dette afsnit gennemgår systematisk alle programmets funktioner til at tegne, redigere og slette objekter. Afsnittet tager ikke udgangspunkt i nogen bestemt

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Lær hvordan du: Sådan virker din kalorieberegner

Lær hvordan du: Sådan virker din kalorieberegner Sådan virker din kalorieberegner Lær hvordan du: Det har længe været et stort ønske fra mange brugere, at vi fik opdateret vores kalorieberegner både i form af design med også i form af funktionalitet.

Læs mere

Beskæring (2) Picasa 3.1.9.

Beskæring (2) Picasa 3.1.9. (2) Marts 2015 JC - Data Indhold Åben programmet, Skrivebordsfladen... 2 Kopier - Indsæt billeder, Valgmuligheder... 3... 4 Zoom, Diasshow, Søg, Roter... 5 2 Google Picasa, er den enkleste måde at organisere

Læs mere

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Har du ikke Condes 9 på din computer kan det hentes på www.condes.dk RSOK s login oplysninger findes her (kræver login til klubbens hjemmeside, har

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Bolig - Grundmodul Brugervejledning Funktionstaster

Bolig - Grundmodul Brugervejledning Funktionstaster NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Bolig - Grundmodul Brugervejledning Funktionstaster BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

Mastercam Øvelsesvejledning

Mastercam Øvelsesvejledning Mastercam Øvelsesvejledning Fræsning og Design version 9 MASTERCAM V9 ØVELSER 1 2 MASTERCAM V9 ØVELSER Indhold: 1. Indledning 5 1.1. Konfiguration 5 1.2. Brugerfladen 6 1.3. Menuerne 7 1.3.1. Analyser

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1 Side 1 Denne vejledning er blot et lille eksempel på hvordan man også kan bruge Photofiltre 7 som en slags grafikprogram. Det er med udgangspunkt i f.eks. min hjemmeside hvor vi vil bruge den blå farve

Læs mere

Vejledning Bilindretning

Vejledning Bilindretning http://vanconfig.raaco.com Klik for at acceptere installation af TurnTool værktøj. Start med at lave en ny konfiguration ved at klikke på Start indretning. Du har mulighed for at vælge disse sprog og valuta

Læs mere

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m.

Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m. Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m. Biodiversitet og arter Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 1. Brug info -knappen.2 2. Zoom ind på kortet...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Tilskud J.nr. NST-3379-00005 Ref. JOSEI/TRDIP Den 14. april 2016 Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Introducerende undervisningsmateriale til Geogebra

Introducerende undervisningsmateriale til Geogebra Klaus Frederiksen & Christine Hansen Introducerende undervisningsmateriale til Geogebra - Dynamisk geometriundervisning www.bricksite.com/ckgeogebra 01-03-2012 Indhold 1. Intro til programmets udseende...

Læs mere

Vejledning. Navigation og tastaturgenveje. GolfBox A/S Sensommervej 34 F 8600 Silkeborg Tlf.: +45 21 73 40 00 Email.: info@golfbox.dk Web: golfbox.

Vejledning. Navigation og tastaturgenveje. GolfBox A/S Sensommervej 34 F 8600 Silkeborg Tlf.: +45 21 73 40 00 Email.: info@golfbox.dk Web: golfbox. Vejledning Navigation og tastaturgenveje Navigation og tastaturgenveje Når man arbejder med windows-programmer er der i reglen mulighed for at iværksætte funktioner enten ved brug af musen eller ved hjælp

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Åbn Word. bunden af skærmen vises her: (hold musen stille mens der peges på tekstboks, og der fremkommer en lille tekst: Tekstboks) klik på tekstboksikonet

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 I. SMART Board I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2 A. Tastatur... 3 B. Optager... 3 C. Kontrolpanel... 3 IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 A. En Notebookside

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Image Converter Betjeningsvejledning Version: 1.1.0.0 Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Indholdsfortegnelse: Overblik over Image Converter P2 Image Converteringsproces P3 Importér

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Vejledning til brug af KortVordingborg

Vejledning til brug af KortVordingborg Vejledning til brug af KortVordingborg På Vordingborg Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere