Frostskyddskabel. Frostsikringskabel. Jäätymissuojakaapeli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frostskyddskabel. Frostsikringskabel. Jäätymissuojakaapeli"

Transkript

1 Art , , Frstskyddskabel Med termstat Frstsikringskabel Med termstat Jäätymissujakaapeli Sisältää termstaatin Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisnsgatan 26, Helsingbrg. Tel: Imprtør: Biltema Nrge AS, Pstbks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuja/Imprtör: Biltema Sumi Oy, Iltaruskntie 2, FIN-0070 Helsinki/Helsingfrs. Puh.: Imprtør: Biltema Danmark A/S, Bks 17, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nrdic Services AB

2 Art , , Frstskyddskabel Med termstat Intrduktin Denna frstskyddskabel skyddar vattenledningar, kranar ch avlppsrör mt frst. Ett inbyggt termstat startar vid 3 C ch stänger av vid 10 C. Prdukten ska användas enligt instruktinerna i denna manual ch får endast användas när följande kriterier uppfylls: - Rörets yttre diameter inte är större än 100 mm. - Röret täcks med 10 mm 20 mm islering. - Rörets temperatur inte överskrider + 6 C. Tekniska specifikatiner Spänning: V Kapacitet: W per meter Bryttemperatur på: C Bryttemperatur av: C Kapslingsklass: IPX7 Applikatiner Vattenledningar Avstängningskranar Brandsläckningsledningar Sprinklersystem Pumpar Säkerhetsinstruktiner Kabeln får endast mnteras på rörets utsida. Den elektriska installatinen ska utföras av behörig elinstallatör. Anslut inte kabeln när den är ihprullad. Kabeln får inte förlängas eller krtas av. Använd endast på rör sm inte blir varmare än 6 C. Kabeln får endast användas på rör med minst 10 mm plyetenislering för att garantera ptimalt skydd. Låt aldrig den frstfria kabeln krsas eller överlappa sig själv. Om kabeln skadas ska prdukten kasseras. Denna prdukt kan användas av barn från 8 år ch uppåt, samt av persner med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunnande, m de övervakas eller har fått instruktiner angående användningen av prdukten på ett säkert sätt ch förstår de invlverade riskerna. Barn skall inte leka med apparaten. Rengöring ch underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. Barn ska övervakas så att de inte leker med prdukten. Rekmmendatinstabell Ledningsdiameter (mm): Mnteringsmetd (Skyddsfaktr i C) Längs ledning: -30 C -30 C -2 C -20 C -1 C -10 C - C 10 lindningar/m: C -30 C -2 C -2 C -20 C 20 lindningar/m: C -30 C -30 C Beräkna kabellängd: längden på rören (x) 10 linkningar/m (x) 1,2 1,0 1,7 2 2,2 2, 4 20 lindningar/m (x) 2 2,2 2, 2,7 3, Biltema Nrdic Services AB 2

3 d - dimensin f heating is x 7 mm LP - heating length is 2100 cm LR - pipe length is 1200 cm Art , , Cable sinstruktiner 3. Se följande exempel på hur kabeln kan dras 4 runt böjar ch ventiler. OBS! Frstskyddskabeln får ej grävas ner. Om rören kmmer upp van jrd ska kabeln installeras ner till frstlinje. Rören inklusive frstskyddskabeln Thus, the ska has t be wund arund the pipe s that the distance between isleras med rörislering. runs is abut 11 cm. Anslut stickkntakten till ett jrdat uttag med 230 VAC ~ 0Hz. Kabeln ska installeras via jrdfelsbrytare. Finns ingen, kan en flyttbar jrdfelsbrytare användas. The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid alng the pipe as shwn n the Methd used t lay the (alng r helically arund the pipe) depends n the selected length f heating. Cables are attached by means f a. et is laid alng the pipe as shwn n the und the 1. Välj pipe kabellängd (). ch mnteringsmetd enligt rekmmendatinstabellen. r helically arund the pipe) depends n the are attached Längs ledningen by means f a. Thus, the has t be runs is abut 11 cm. Examples f heating fitted al installatin heating The heating shuld surrund the valve frm bth sides. Examples f heating fitted alng the pipe bend and n the valve. installatin heating Med Fig. 2a lindningar per meter Fig. 2. Placera 2b den flata delen av termstaten så att den känner av temperaturen där röret blir kallast. Tejpa fast kabeln med isleringstejp mm Pipeline Thermal Insulatin Examples f heating fitted n a pipe flange, suspended pipe bearers and grund supp Cable installatin 4. Täck röret ch kabeln med rörislering sm 4 heating är mm tjck. Rörislering finns att köpa på Biltema. The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid alng the pipe as shwn n the Methd used t lay the (alng r helically arund the pipe) depends n the selected length f heating. Cables are attached by means f a. NOTE: s fitted n valves, flanges r supprts cannt cme cntact with each ther. T prevent pssible displacement, the c shuld be fitted with extra lengths. STAGE 3 After the ELEKTRA FreezeTec is placed n the pipe, it must be with self-adhesive aluminium alng the whle length. Fig. 2a Biltema Nrdic Services AB

4 Art , , Frstsikringskabel Med termstat Innledning Denne frstsikringskabelen beskytter vannledninger, kraner g avløpsrør mt frst. En innebygd termstat starter ved 3 C g slår av ved 10 C. Prduktet skal brukes i samsvar med instruksjnene i denne bruksanvisningen g kun dersm: - rørets ytre diameter ikke er større enn 100 mm. - røret dekkes med 10 mm 20 mm islasjn. - rørets temperatur ikke verskrider + 6 C. Tekniske spesifikasjner Spenning: V Kapasitet: W per meter Brytetemperatur på: C Brytetemperatur av: C Beskyttelsesgrad: IPX7 Bruksmråder Vannledninger Stengeventiler Brannslukkingsledninger Sprinklersystem Pumper Sikkerhetsinstruksjner Kabelen skal kun mnteres på rørets utside. Elektrisk installasjn skal utføres av kvalifisert elinstallatør. Freta ikke tilkbling av kabelen når den er sammenrullet. Kabelen må ikke frlenges eller frkrtes. Bruk kun på rør sm ikke blir varmere enn 6 C. Kabelen skal kun brukes på rør med minst 10 mm plyetenislasjn fr å garantere ptimal beskyttelse. La aldri den frstfrie kabelen krysse eller verlappe seg selv. Dersm kabelen skulle bli skadet, skal prduktet kasseres. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år g ppver, g av persner med nedsatt fysisk eller mental funksjnsevne eller manglende erfaring g kunnskap, dersm de er under tilsyn eller har fått instruksjner m bruken av apparatet på en sikker måte g frstår risikene sm er invlvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring g vedlikehld må ikke utføres av barn uten tilsyn. Pass på at barn ikke leker med prduktet. Anbefalingstabell Ledningsdiameter (mm): Mnteringsmetde (beskyttelsesfaktr i C) Langs ledning: -30 C -30 C -2 C -20 C -1 C -10 C - C 10 viklinger/m: C -30 C -2 C -2 C -20 C 20 viklinger/m: C -30 C -30 C Beregne kabellengde: lengden på rørene (x) 10 viklinger/m (x) 1,2 1,0 1,7 2 2,2 2, 4 20 viklinger/m (x) 2 2,2 2, 2,7 3, Biltema Nrdic Services AB 4

5 d - dimensin f heating is x 7 mm LP - heating length is 2100 cm LR - pipe length is 1200 cm Art , , Cable Installasjnsinstruksjner 4 3. Se følgende eksempel på hvrdan kabelen kan trekkes rundt bøyer g ventiler. OBS! Frstsikringskabelen må ikke graves ned. Om rørene kmmer pp ver jrd, skal kabelen installeres ned til frstlinje. Rørene inklusive frstsikringskabelen Thus, the has skal t be wund arund the pipe s that the distance between isleres med rørislasjn. runs is abut 11 cm. Kble støpselet til en jrdet stikkntakt med 230 VAC ~ 0 Hz. Kabelen skal installeres via jrdfeilbryter. Ved behv kan en flyttbar jrdfeilbryter brukes. The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid alng the pipe as shwn n the Methd used t lay the (alng r helically arund the pipe) depends n the selected length f heating. Cables are attached by means f a. et is laid alng the pipe as shwn n the und the 1. Velg pipe kabellengde (). g mnteringsmetde i samsvar med anbefalingstabellen. r helically arund the pipe) depends n the are attached Langs ledningen by means f a. Thus, the has t be runs is abut 11 cm. Examples f heating fitted al installatin heating The heating shuld surrund the valve frm bth sides. Examples f heating fitted alng the pipe bend and n the valve. installatin heating Med Fig. 2a viklinger per meter Fig. 2. Plasser 2b den flate delen av termstaten slik at den registrerer temperaturen der røret blir kaldest. Teip kabelen fast med islasjnsteip mm Pipeline Thermal Insulatin Examples f heating fitted n a pipe flange, suspended pipe bearers and grund supp Cable installatin 4. Dekk røret g kabelen med rørislasjn sm 4 heating er mm tykk. Rørislasjn fås kjøpt på Biltema. The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid alng the pipe as shwn n the Methd used t lay the (alng r helically arund the pipe) depends n the selected length f heating. Cables are attached by means f a. NOTE: s fitted n valves, flanges r supprts cannt cme cntact with each ther. T prevent pssible displacement, the c shuld be fitted with extra lengths. STAGE 3 After the ELEKTRA FreezeTec is placed n the pipe, it must be with self-adhesive aluminium alng the whle length. Fig. 2a Biltema Nrdic Services AB

6 Art , , Jäätymissujakaapeli Sisältää termstaatin Jhdant Tämä kaapeli sujaa vesijhtja, hanja ja viemäriputkia jäätymiseltä. Sisäinen termstaatti käynnistää lämpötilassa 3 C ja katkaisee lämpötilassa 10 C. Laitetta saa käyttää vain tätä käyttöhjetta nudattaen ja kun seuraavat ehdt täyttyvät: - Putken ulkläpimitta ei saa lla suurempi kuin 100 mm. - Putki n peitettävä mm paksulla eristeellä. - Putken lämpötila ei saa ylittää + 6 C. Tekniset tiedt Jännite: V Kapasiteetti: W metriä khden Käynnistymislämpötila: C Sammumislämpötila: C Ktelintilukka: IPX7 Käyttökhteita Vesijhdt Tyhjennyshanat Palnsammutusletkut Sprinklerijärjestelmät Pumput Turvahjeet Kaapelin saa asentaa vain putken ulkpulelle. Sähköasennuksen saa tehdä vain kulutettu sähköasentaja. Älä yhdistä kaapelia sähköpistrasiaan, js se n rullalla. Kaapelia ei saa pidentää eikä lyhentää. Vain putkiin, jiden suurin lämpötila n 6 C. Kaapelin saa kiinnittää vain putkiin, jissa n vähintään 10 mm:n plyeetenieristys. Näin varmistetaan paras mahdllinen sujaus. Älä anna kaapelin kulkea itsensä päältä tai limittyä. Laite n timitettava kierrätykseen, js sähköjht vauriituu. 8 vutta täyttäneet lapset ja henkilöt, jiden fyysisissä tai henkisissä kyvyissä n puutteita tai jilta puuttuu kkemusta tai saamista, vivat käyttää tätä laitetta, js heitä valvtaan heidän käyttäessään laitetta tai he vat saaneet hjeita laitteen käyttämisestä, jtta he saavat käyttää laitetta turvallisesti ja ymmärtävät käytön aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja pitää laitetta kunnssa ilman valvntaa. Lapsia n valvttava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laiteella. Susitustaulukk Putken läpimitta (mm) Asennusmenetelmä (jäätymissujaraja, C) Jhta pitkin -30 C -30 C -2 C -20 C -1 C -10 C - C 10 kierrsta/m C -30 C -2 C -2 C -20 C 20 kierrsta/m C -30 C -30 C Laskettu kaapelin pituus: putken pituus (x) 10 kierrsta/m (x) 1,2 1,0 1,7 2 2,2 2, 4 20 kierrsta/m (x) 2 2,2 2, 2,7 3, Biltema Nrdic Services AB 6

7 Asennushjeet HUOMAUTUS! Lämmityskaapelia ei saa kaivaa maahan. Js putki nusee maasta ylös, kaapeli n asennettava aina rutarajaan saakka. Putki ja jäätymiseltä Thus, estävä the kaapeli n has t be wund arund the pipe s that the distance between eristettävä putkieristeellä. runs is abut 11 cm. Yhdistä pistke 230 vltin ja 0 Hz:n maaditettuun sähköpistrasiaan. Kaapeli n yhdistettävä vikavirtakytkimeen. Js sitä ei le, vidaan käyttää siirrettävää vikavirtakytkintä. 1. Valitse kaapelin pituus ja asetusmenetelmä susitustauluksta. Jhta pitkin 3. Seuraavassa esimerkissä näkyy, kuinka kaapeli vidaan vetää mutkien ja venttiilien ympärille. The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid alng the pipe as shwn n the Methd used t lay the (alng r helically arund the pipe) depends n the selected length f heating. Cables are attached by means f a. et is laid alng the pipe as shwn n the und the pipe (). r helically arund the pipe) depends n the are attached by means f a. d - dimensin f heating is x 7 mm LP - heating length is 2100 cm LR - pipe length is 1200 cm Art , , Cable 4 Thus, the has t be runs is abut 11 cm. Examples f heating fitted al installatin heating The heating shuld surrund the valve frm bth sides. Examples f heating fitted alng the pipe bend and n the valve kierrsta metriä khden installatin heating Fig. 2a 2. Aseta termstaatin litteä sa siten, että se Fig. tunnistaa 2b putken kylmimmän lämpötilan. Teippaa kaapeli kiinni eristysteipillä mm Pipeline Thermal Insulatin Examples f heating fitted n a pipe flange, suspended pipe bearers and grund supp Cable installatin 4. Peitä putki ja kaapeli mm paksulla 4 heating putkieristeellä. Putkieristettä myydään Biltemalla. The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid alng the pipe as shwn n the Methd used t lay the (alng r helically arund the pipe) depends n the selected length f heating. Cables are attached by means f a. NOTE: s fitted n valves, flanges r supprts cannt cme cntact with each ther. T prevent pssible displacement, the c shuld be fitted with extra lengths. STAGE 3 After the ELEKTRA FreezeTec is placed n the pipe, it must be with self-adhesive aluminium alng the whle length Biltema Nrdic Services AB Fig. 2a

8 Art , , Frstsikringskabel Med termstat Intrduktin Dette frstsikringskabel beskytter vandrør, haner g afløbsrør md frst. En indbygget termstat starter ved 3º C g slukker ved 10º C. Prduktet skal bruges sm anført i instruktinerne i denne manual g må kun anvendes, når følgende kriterier er pfyldt: - Rørets ydre diameter ikke er større end 100 mm. - Røret dækkes med mm islering. - Rørets temperatur ikke verskrider + 6 C. Tekniske specifikatiner Spænding: V Kapacitet: W pr. meter Tænder ved: C Slukker ved: C Indkapslingsklasse: IPX7 Applikatiner Vandrør Stphaner Brandslukningsrør Sprinklersystem Pumper Sikkerhedsinstruktiner Kablet må kun mnteres udvendigt på røret. Den elektriske installatin skal udføres af autriseret elektriker. Slut ikke kablet til, når det er rullet p. Kablet må ikke frlænges eller afkrtes. Anvendes kun på rør, sm ikke bliver varmere end 6º C. Kablet må kun anvendes på rør med mindst 10 mm plyetenislering fr at garantere ptimal beskyttelse. Lad aldrig det frstfri kabel krydse eller verlappe sig selv. Hvis kablet beskadiges, skal prduktet kasseres. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år samt af persner med nedsat mtrik eller nedsatte psykiske evner eller persner uden den rette erfaring g viden m brugen, hvis de er under psyn eller er blevet vejledt i brug af apparatet g frstår de farer, der kan pstå. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring g vedligehldelse må ikke udføres af børn uden psyn. Børn skal være under psyn, så de ikke leger med prduktet. Anbefalingstabel Rørdiameter (mm): Mnteringsmåde (Beskyttelsesfaktr i C) Langs røret: -30 C -30 C -2 C -20 C -1 C -10 C - C 10 beviklinger/m: C -30 C -2 C -2 C -20 C 20 beviklinger/m: C -30 C -30 C Beregning af kabellængde:: længden på røret (x) 10 bevilkinger/m (x) 1,2 1,0 1,7 2 2,2 2, 4 20 bevilkinger/m (x) 2 2,2 2, 2,7 3, Biltema Nrdic Services AB 8

9 Fig. 2a Cable sinstruktiner 3. Se følgende eksempel på, hvrdan kablet 4 kan føres rundt i bøjninger g ved ventiler. OBS! Frstsikringskablet må ikke graves ned. Hvis røret er ver jrden, skal kablet installeres til frstfri dybde. Røret, inklusive frstsikringskablet, Thus, the has skal t be wund arund the pipe s that the distance between isleres med rørislering. runs is abut 11 cm. Sæt stikket i en stikkntakt med jrd, sm har 230 VAC ~ 0Hz.. Kablet skal installeres via jrdfejlsafbryder. Hvis den ikke findes, kan der anvendes en transprtabel fejlstrømsafbryder. Thus, the has t be runs is abut 11 cm. The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid alng the pipe as shwn n the Methd used t lay the (alng r helically arund the pipe) depends n the selected length f heating. Cables are attached by means f a. et is laid alng the pipe as shwn n the 1. Vælg kabellænge g mnteringsmåde sm und the pipe (). anbefalet i tabellen. r helically arund the pipe) depends n the are attached Langs røret by means f a. d - dimensin f heating is x 7 mm LP - heating length is 2100 cm LR - pipe length is 1200 cm Art , , Examples f heating fitted al installatin heating The heating shuld surrund the valve frm bth sides. Examples f heating fitted alng the pipe bend and n the valve. installatin heating Med beviklinger per meter Fig. 2a 2. Placer den flade del af termstaten så den Fig. kan 2b føle temperaturen, hvr røret bliver kldest. Sæt kablet fast med islerings mm Pipeline Thermal Insulatin Examples f heating fitted n a pipe flange, suspended pipe bearers and grund supp Cable installatin 4. Dæk røret g kablet med rørislering, sm 4 heating er mm tyk. Rørislering kan købes i Biltema. The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid alng the pipe as shwn n the Methd used t lay the (alng r helically arund the pipe) depends n the selected length f heating. Cables are attached by means f a. NOTE: s fitted n valves, flanges r supprts cannt cme cntact with each ther. T prevent pssible displacement, the c shuld be fitted with extra lengths. STAGE 3 After the ELEKTRA FreezeTec is placed n the pipe, it must be with self-adhesive aluminium alng the whle length Biltema Nrdic Services AB

10 Biltema Nrdic Services AB Art , ,

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation 4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon Latausasema 4 x USB 4 x USB ladestation Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer

Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

Nätadapter 5 V. Nettadapter 5 V. Muuntaja, 5 V. Netadapter 5 V

Nätadapter 5 V. Nettadapter 5 V. Muuntaja, 5 V. Netadapter 5 V Nätadapter 5 V Strömförsörjning till aktiv antenn Nettadapter 5 V Strømforsyning til aktiv antenne Muuntaja, 5 V Aktiiviantennin virtalähde Netadapter 5 V Strømforsyning til aktiv antenne Tillverkat för

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

SVENSK BRUKSANVISNING FROSTVAKT Art.nr 580000

SVENSK BRUKSANVISNING FROSTVAKT Art.nr 580000 SVENSK BRUKSANVISNING FROSTVAKT Art.nr 580000 OBSERVERA Barn över 8 år och personer med begränsad fysik, sensorisk eller mental kapacitet eller personer med bristande erfarenhet eller kunskap om värmaren,

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

IP54 HALOGENSTRÅLKASTARE. Max. 500 W / R7s / 230 V SÄKERHET. VIKTIGT! Läs dessa instruktioner noga innan halogenstrålkastaren börjar användas.

IP54 HALOGENSTRÅLKASTARE. Max. 500 W / R7s / 230 V SÄKERHET. VIKTIGT! Läs dessa instruktioner noga innan halogenstrålkastaren börjar användas. HALOGENSTRÅLKASTARE Max. 500 W / R7s / 230 V SÄKERHET VIKTIGT! Läs dessa instruktioner noga innan halogenstrålkastaren börjar användas. Strålkastaren måste monteras av en behörig el-installatör. Denna

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS LED DRL OCH BLINKERS LED DRL-VALOT JA -VILKUT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-07-13 Biltema Nordic Services AB SE LED DRL OCH BLINKERS TEKNISKA

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

Muffinmaskine. Muffinssikone

Muffinmaskine. Muffinssikone Muffinsmaskin Muffinsmaskin Muffinssikone Muffinmaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

FROSTVAKT, IP23. SÄKERHETSANVISNINGAR Anslut produkten till ett elnät enligt märkskylten.

FROSTVAKT, IP23. SÄKERHETSANVISNINGAR Anslut produkten till ett elnät enligt märkskylten. FROSTVAKT, IP23 SÄKERHETSANVISNINGAR Anslut produkten till ett elnät enligt märkskylten. Produkten ska anslutas till ett jordat uttag. Eventuell fast installation ska utföras av behörig elektriker. VARNING

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 2000 W

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 2000 W VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 2000 W 2014-02-04 Biltema Nordic Services AB VÄRMEFLÄKT INTRODUKTION Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder fläkten och spara dem för senare

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Installationsvejledning for BTTS 18V SOLAR

Installationsvejledning for BTTS 18V SOLAR Installatinsvejledning fr BTTS 18V SOLAR Indhldsfrtegnelse: 1. Check serienumrene. 2. Mnter BlipTrack T18VSOLAR enheden frsvarligt på målestedet. 3. Mnter BlipTrack TSWF sensren frsvarligt på målestedet

Læs mere

Sikkerhedskrav til legepladsudstyr

Sikkerhedskrav til legepladsudstyr Sikkerhedskrav til legepladsudstyr Dette dkument beskriver sikkerhedskravene til eftersyn efter installatin g årlige inspektiner fr ffentlige legepladser. Det antages, at brugeren af dette dkument har

Læs mere

Priser på Panasonic Varmepumper

Priser på Panasonic Varmepumper Priser på Panasnic Varmepumper Panasnic NE9PKE Nrdic Super Deluxe - 8-10 graders funktin Smmerhuspumpen med 8-10 funktin, 2014 mdel, COP 4,86 A+ ny unikke luftrensningssystem e-in. 14.300,- inkl. standart

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB www.pondteam.com 1 DANSK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Deli-Сool II 700.202G

Deli-Сool II 700.202G Deli-Сl II 700.202G Deli-Сl III 700.203G V1/1009 DK 1. Generelle plysninger 114 1.1 Generelt m denne vejledning 114 1.2 Symblfrklaring 114 1.3 Prducentens ansvar g garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

JUICEPRESS JUICEPRESSE MEHUPURISTIN SAFTPRESSER

JUICEPRESS JUICEPRESSE MEHUPURISTIN SAFTPRESSER JUICEPRESS JUICEPRESSE MEHUPURISTIN SAFTPRESSER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

Flask- och barnmatsvärmare Flaske- og barnematvarmer Tuttipullon ja vauvanruuan lämmitin Sutteflaske- og babymadvarmer

Flask- och barnmatsvärmare Flaske- og barnematvarmer Tuttipullon ja vauvanruuan lämmitin Sutteflaske- og babymadvarmer 24-546_manual.indd 2010-09-24, 08.28.32 Art. 24-546 Flask- och barnmatsvärmare Flaske- og barnematvarmer Tuttipullon ja vauvanruuan lämmitin Sutteflaske- og babymadvarmer 1 Flask- och barnmatsvärmare VIKTIGA

Læs mere

Infravärmare, 1000 W. Apparaten blir varm när den är ansluten. Rör ej. För att undvika överhettning, täck ej över värmaren.

Infravärmare, 1000 W. Apparaten blir varm när den är ansluten. Rör ej. För att undvika överhettning, täck ej över värmaren. Infravärmare, 1000 W Introduktion Denna infravärmare med värmeelement av rostfritt stål ska monteras på väggen eller taket i inglasade uterum och balkonger. Den ska anslutas till ett jordat uttag, 230

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Motherboard. Chip-set (nord- og syd-bro)

Motherboard. Chip-set (nord- og syd-bro) Samle PC Gruppe 5: Rn, Ajitkumar, Lars O., Lars N. Mtherbard mærke, mdel HP D530CMT(DF376T) Cmpaq CPU-skkel BIOS (mærke, versin sv.) 786B2 v1.11 BIOS Al hardware har brug fr sftware fr at fungere. BIOS

Læs mere

LADDNINGSBAR RAKAPPARAT OPPLADBAR BARBERMASKIN LADATTAVA PARRANAJOKONE GENOPLADELIG BARBERMASKINE

LADDNINGSBAR RAKAPPARAT OPPLADBAR BARBERMASKIN LADATTAVA PARRANAJOKONE GENOPLADELIG BARBERMASKINE LADDNINGSBAR RAKAPPARAT OPPLADBAR BARBERMASKIN LADATTAVA PARRANAJOKONE GENOPLADELIG BARBERMASKINE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Læs mere

Skotork Skotørker Kengänkuivain Skotørrer

Skotork Skotørker Kengänkuivain Skotørrer Skotork Skotørker Kengänkuivain Skotørrer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning -221 extender EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning 2 Configuration examples Media player Transmitter Receiver Display Receiver Display Media player

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Forberedelse af varmekabel for direkte tilslutning

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Forberedelse af varmekabel for direkte tilslutning DK/SE Montageanvisning devi-pipeheat / devi-flexheat Forberedelse af varmekabel for direkte tilslutning Art. nr. 19806416 An och Avslutningssats för devi-pipeheat DPH-10 devi-flexheat DFH-15 För anslutning

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

FRILUFTSKÖK STORMKJØKKEN RETKIKEITIN FRILUFTSKØKKEN

FRILUFTSKÖK STORMKJØKKEN RETKIKEITIN FRILUFTSKØKKEN FRILUFTSKÖK STORMKJØKKEN RETKIKEITIN FRILUFTSKØKKEN 1,4 kw Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Klargøringsvejledning for BTTS 18V SOLAR

Klargøringsvejledning for BTTS 18V SOLAR Klargøringsvejledning fr BTTS 18V SOLAR Indhldsfrtegnelse 1. Check pakkelisten. 2. Klargør BlipTrack WiFi sensr (hvis den indgår i målepunktet). 3. Send APN, SIM-inf g Serienumre til BLIP Systems. 4. Åbn

Læs mere

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 2, 24 Helsingborg. Tel: +4-42 00 4 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER KOLMIPYÖRÄ TREHJULER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 2 66 Helsingborg. Tel: +6-2 600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 301 Lier. Tlf: +7-32 8 91 10. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Bain-Marie Hotpot 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610

Bain-Marie Hotpot 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610 Bain-Marie Htpt 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610 DK 1. Generelle plysninger 86 1.1 Generelt m denne vejledning 86 1.2 Symblfrklaring 86 1.3 Prducentens ansvar g garanti 87 1.4 Ophavsret

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER KUPÉVÄRMARE Max effekt 1400 watt KUPÉVARMER Maks. effekt 1400 watt SISÄTILANLÄMMITIN Suurin teho 1400 W VARMEBLÆSER Maks. effekt 1400 Watt Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere

KINESIOLOGITEJP KINESIOLOGITEIP KINESIOLOGINEN TEIPPI KINESIOLOGITAPE

KINESIOLOGITEJP KINESIOLOGITEIP KINESIOLOGINEN TEIPPI KINESIOLOGITAPE KINESIOLOGITEJP KINESIOLOGITEIP KINESIOLOGINEN TEIPPI KINESIOLOGITAPE Manufacturer: WuXi WeMade Healthcare Products Co., Ltd. ADD: Panlong Road Area B DaCheng Industrial Park an Town,Xishan district,wuxi

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger Vedligehld af kirker, præstegårde g andre bygninger Ntat udarbejdet i frbindelse med kursusaften 29.10.14 Frebyggelse g gd vedligehldelsespraksis Frebyggelse drift - Kirker: Anbefalinger vedr. ventilatin:

Læs mere

Brugervejledning & instruktion RDC 12..2. Varenr. 572361 RDC12/1101-1

Brugervejledning & instruktion RDC 12..2. Varenr. 572361 RDC12/1101-1 Brugervejledning & instruktin RDC 12..2 Varenr. 572361 RDC12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installatin 3.0 Udlæsning 4.0 Prgrammering 5.0 Termstatfunktin 6.0 Afrimningsindstilling 7.0 Afrimningsfunktin

Læs mere

Automatiske etiket-applikatorer

Automatiske etiket-applikatorer Autmatiske etiket-applikatrer Dynamisk g fleksibel mærkning Trådløs datafangst Highlights Pallemærkning Kllimærkning Stregkdekntrl Prduktmærkning Vægtkntrl Rbust design autmatisk etiket-påsætning høj applikeringshastighed

Læs mere

Plattång Rettetang. Glattejern

Plattång Rettetang. Glattejern Plattång Rettetang Suoristin Glattejern Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84

Læs mere

SORBETMASKIN SORBETTIKONE SORBETMASKINE

SORBETMASKIN SORBETTIKONE SORBETMASKINE SORBETMASKIN SORBETTIKONE SORBETMASKINE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84

Læs mere

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri Dammsugare Støvsuger Pölynimuri Støvsuger 1200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM Dansk - Svenska zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 DK Ver 1.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at modtage input fra svagstrøms tryk eller egnet sensor. Enheden

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

Klargøringsvejledning for BTTS 230V BAT

Klargøringsvejledning for BTTS 230V BAT Klargøringsvejledning fr BTTS 230V BAT Indhldsfrtegnelse 1. Check pakkelisten. 2. Klargør BlipTrack WiFi sensr (hvis den indgår i målepunktet). 3. Send APN, SIM-inf g Serienumre til BLIP Systems. 4. Åbn

Læs mere

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-16 Instructions

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

Bordsgrill Bordgrill Pöytägrilli

Bordsgrill Bordgrill Pöytägrilli Bordsgrill Bordgrill Pöytägrilli 2000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Installationsvejledning for BTTS 230V BAT

Installationsvejledning for BTTS 230V BAT Installatinsvejledning fr BTTS 230V BAT Indhldsfrtegnelse: 1. Check enhederne. 2. Mnter BlipTrack TS230VBAT enheden frsvarligt på målestedet. 3. Mnter BlipTrack TSWF sensren frsvarligt på målestedet. 4.

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

16450004/16450008/11450007

16450004/16450008/11450007 16450004/16450008/11450007 DK Eldampmppe... 2 NO Elektrisk dampmpp... 9 SE Elektrisk ångmpp... 16 FI Höyrymppi... 23 UK Electric steam mp... 30 DE Elektrischer Dampfbesen... 37 www.adexi.eu INTRODUKTION

Læs mere

Original manual. Art. 24-140

Original manual. Art. 24-140 AKTIV DIGITAL IN-/UTOMHUSANTENN DVBT/T2 AKTIV DIGITAL INNEN-/UTENDØRSANTENNE DVBT/T2 AKTIIVINEN DIGITAALINEN DVBT/T2-ANTENNI SISÄ-/ ULKOKÄYTTÖÖN AKTIV DIGITAL INDEN-/UDENDØRSANTENNE DVBT/T2 Tillverkat

Læs mere

FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI

FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI Art. -9 FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI st. stk. kpl Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør:

Læs mere