Monteringsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monteringsvejledning"

Transkript

1 Monteringsvejledning for NILAN Comfort NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf , Fax ,

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt Opstilling Skitse af Comfort Tilslutninger Eltilslutninger Kondensafløb Kanaltilslutninger Tilslutning af vandvarmeflade Forslag til varmefladeregulering Tekniske specifikationer, vandflade Reguleringsventil samt actuator og ventil for minimum vandtemperatur Ekstra komponenter for montering af vandvarmeflade i Comfort Eldiagram for tilslutning af vandvarmeflade Tilslutning af elvarmeflade Ekstra komponenter for montering af elvarmeflade Eldiagram for tilslutning af elvarmeflade Servicevejledning for teknisk personale autoriseret af NILAN A/S Indledning Service menu for Comfort 300, TOP og Indstilling af automatik til vandvarmeflade Indstilling af automatik til elvarmeflade Indregulering Vedligeholdelse Filtre Veksler (varmegenvinder) Ventiler Fejlfinding Tilbehør og reservedele Generelt Formålet med denne vejledning er at give installatør og bruger anvisninger omkring korrekt installation og vedligeholdelse af NILAN Comfort300 modstrømsveksler. NILAN Comfort300 er beregnet for varmegenvinding med luftmængder op til 275m³/h. Energien fra udsugningsluften overføres til indblæsningsluften via modstrømsveksleren, hvor de to luftstrømme passerer hinanden uden at komme i direkte kontakt. Anlægget er forberedt for eftermontering af en eftervarmeflade (el eller vand) for supplerende opvarmning af indblæsningsluften. Anlægget kan desuden forsynes med ekstra tilbehør som f.eks. hygrostat og filterboks med pollenfilter. Styring af eftervarmeflade er integreret i NILAN CTS 600. Betjening af anlægget foretages via NILAN CTS 600 betjeningspanel, som giver mulighed for en lang række funktioner som f.eks. menustyret betjening, ugeprogram, natsænkning, filtervagt, justering af ventilatorhastigheder mv. NILAN CTS 600 er beskrevet i en separat brugervejledning. NILAN Comfort300 leveres i aluzink kabinet, afprøvet og klar til drift. Installation og igangsætning skal foretages af autoriseret elinstallatør. NILAN A/S Side 2 af 15 Version 2.4

3 2. Opstilling Ved opstillingen bør der tages hensyn til fremtidige service eftersyn. Der kræves en minimum friplads foran Comfort300 på 0,60 meter. Ligeledes skal der tages hensyn til kondensafløbet, som kræver minimum 125mm under afløbsstudsen. Se side 4. Veksleren er i sig selv støj- og vibrationssvag, men der bør alligevel tages højde for eventuelle vibrationer der kan forplante sig fra Comforten en ud i de enkelte bygningsdele. For at skabe adskillelse mellem aggregat og underlag, anbefales det derfor at bygge et fundament, som vist på næste side. Ønsker man senere at eftermontere en vandvarmeflade i Comfort300 bør der være 60 cm friplads bag comfort 300. Anlægget opstilles i vater, af hensyn til kondensafløbet. Der er ikke behov for efterisolering, da Comforten leveres med 20mm isolering. Se dog side 4 vedr. el-tracing af kondensafløbet. 16mm krydsfiner/ spånplade 50mm hård isoleringsbatts 16mm krydsfiner/ spånplade Spær/ Bjælke 2.1 Skitse af Comfort 300 Vægt 45Kg. NILAN A/S Side 3 af 15 Version 2.4

4 3. Tilslutninger 3.1 Eltilslutninger Eltilslutning skal foretages af autoriseret elinstallatør. Comfort300 tilsluttes 1x230V og ekstrabeskyttes forskriftsmæssigt. (Eldiagram er vedlagt anlæg). NILAN CTS600 panelet er monteret med testledninger og indlagt i anlægget. CTS600 panelet skal monteres på væg tørt og frostfrit. Panelets kabel kan forlænges efter behov, dog max. 50m (kabeltype 2x2x0,25mm 2 parsnoet). Panelet bør placeres ca. 1,5meter over gulvniveau, og min. 0,5m fra evt. hjørner. Såfremt det er muligt, bør det undgås at placere panelet på ydervæg, idet kuldeindfald vil kunne påvirke panelføleren. Ligeledes bør placering i zoner med kraftigt solindfald undgås. Denne beskrivelse dækker kun selve Comfort300 uden suppleringsvarmeflader. For disse eltilslutninger, se separate afsnit. 3.2 Kondensafløb For at undgå kloaklugt, snorkelyde og vand i aggregatet skal der etableres en vandlås på kondensafløbet. Afløbet, Ø = 20mm (PVC, for GF-fittings), er placeret under studsen for afkastsluften. Vandlåsen etableres bedst umiddelbart efter kondensafløbets studs. Kondensafløbet føres, med en hældning på mindst 1cm per meter, frostfrit til nærmeste afløb. For at opnå sikkerhed mod tilisning kan det være nødvendigt at el-trace kondensafløbet, hvis Comfort 300 er opstillet i et miljø med frostrisiko. El-tracen føres så tæt på afløbsstudsen som muligt. Vandlåsen udføres som vist nedenfor. Comfort300 Efter montering af vandlåsen testes dens funktion på følgende måde: anlæggets kondensbakke fyldes med vand. Ved at hælde ca. 10 liter vand i kondensbakken kontrolleres at kondensvandet frit kan ledes bort til afløb. Kontroller at vandet også kan ledes fra kondensbakken når anlægget er i drift. (Under drift skabes der et undertryk i anlægget, som skal overvindes.) NILAN A/S Side 4 af 15 Version 2.4

5 3.3 Kanaltilslutninger Placering af Ø160mm kanaltilslutninger på NILAN Comfort300 er vist på skitsen side 3. Det anbefales, at anvende kanalrør og fittings med gummipakning, som opfylder tæthedsklasse B samt at tilslutningerne til NILAN Comfort300 udføres med ca. 1meter isoleret flexslange af hensyn til lyddæmpning. Kanalrør afkortes ved hjælp af nedstryger eller vinkelsliber og udlægges iht. arbejdstegning. Kanalrørene udlægges typisk på spærfoden og fastgøres med hulbånd eller ophænges i montagebånd. Undgå arealformindskninger og unødige knæk på rørføringerne. Kanalrørene skal isoleres i nogle tilfælde med den almindelige loftisolering. Alle kanaler bør isoleres med 100mm mineraluld for at undgå varmetab og kondensdannelse, dette gælder også for evt. lydflex slange. Det anbefales, at isoleringen udføres med 2 lag 50mm mineraluld. Hvis kanalrørene er placeret i et uopvarmet rum, kan det ikke anbefales at slukke anlægget i længere tid, da den varme rumluft vil stige op i kanalerne og kondensere, hvilket kan give fugtproblemer. Afkastkanalen leder den udsugningsluft, som anlægget har anvendt til varmegenvinding, bort over tag eller gennem ydervæg. Det er vigtigt, at taghætten/risten minimum har samme friareal som kanalen umiddelbart inden. En indsnævring her vil medføre unødigt tryktab, hvilket igen medfører en mindsket ventilationskapacitet. Huller for indblæsnings- og udsugningsventiler skæres efter monteringsrammen for den foreskrevne ventil. Ventilrammen fastgøres med skruer, hvorefter ventilen anbringes. Placeringen af ventilerne bestemmes ud fra rummets konstruktion samt anvendelse. Eksempelvis kan det ikke anbefales at montere indblæsningsventiler umiddelbart over steder med stillesiddende personer, da indblæsningsluften i nogle tilfælde kan opleves som træk. NILAN A/S Side 5 af 15 Version 2.4

6 3.4 Tilslutning af vandvarmeflade Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 Comfort300 kan eftermonteres med vandvarme eller elsupleringsvarmeflader. Ved eftermontering skal disse ligeledes tilsluttes via NILAN CTS 600. De 4 selvskærene skruer på bagside af Comforten løsnes og bagpladen tages af. Varmefladen skydes ind på de indbyggede glideskinner. Frosttermostaten monteres på siden af elboksen i de forborede huller. Se foto næste side. Bagpladen monteres igen, de formonterede gummigennemføringer perforeres, hvorefter studsene forsigtigt kan føres gennem disse. Kapilarrøret for RA 2612 ventilhoved føres ud ved bagpladens isolering. NILAN A/S Side 6 af 15 Version 2.4

7 Frosttermostaten monteres på elboksens sideplade,i de forborede huller, med 2 M4 skruer. Stikket monteres på printet. Se eldiagram side Forslag til varmefladeregulering. Det er installatørens ansvar at sikre varmeflade og rørinstallationer mod frostsprængning. Danfoss RA-N-ventilhoved, indstilles på * Eller højere temperatur. Danfoss Actuator TypeAME 01/24V 0 10V signal M Udluftningsskrue Danfoss 2 vejs ventil VZ2 Kvs 0.4 Fremløb Retur Følerelement for Frosttermostat. VIGTIGT Vedr. Danfoss reguleringsventil type AME 01 Genmontering af Actuatoren SKAL ske på følgende måde. 1. Afbryd strømmen og fjern Actuatorens dæksel. 2. Spindlen skrues helt op. (Mod uret). 3. Monter Actuatoren og tilslut strømmen. 4. DIP-switch nr. 4 flyttes til ON og derefter til OFF. 5 Kalibrering kører automatisk i op til 6 minutter. (Dioden blinker under kalibrering. Derefter konstant lys). 6. Monter Actuatorens dæksel. Omgivelsestemperatur for Danfoss actuator type AME 01/24V er 0ºC til 55ºC. Se næste side for tekniske specifikationer. NILAN A/S Side 7 af 15 Version 2.4

8 3.4.2 Tekniske specifikationer, vandflade Rørtilslutninger (studse placeret på aggregatets bagside) 15 mm CU rør på fremløb og retur. Lufttryktab er 12 Pa ved luftmængde på 310m 3 /h. Maksimal ydelse er 2 kw ved vandflow 0,09m 3 /h, tryktab på 1,9 kpa på vandsiden og Tilløbstemperatur på 60 C Reguleringsventil samt actuator og ventil for minimum vandtemperatur. Reguleringsventilen er Danfoss type VZ2 Kvs 0.4m 3 /h med Actuator type AME 01/24V 0 10V, der bør arbejde ved differenstryk i intervallet 0,1 0,6bar. Ved en fremløbstemperatur på 60 C er der ved max varmeydelse regnet med en afkøling på 20 C over varmefladen. RA N 15 med ventilhoved RA 2612 monteres for at sikre en minimum vandfladetemperatur. Danfoss RA-N 15 med variabel K v -værdi (0,04-0,73). Kapacitet/indstilling af K v -værdi: Løft ringen på ventilen, og indstil den ønskede værdi. En grundindstilling på 3 kan som udgangspunkt benyttes. Ønsker De i den forbindelse vejledning i indstillinger af ventilen for minimum vandfladetemperatur, er De velkommen til at kontakte vor salgsafdeling. Varmefladen skal ligeledes sættes op i CTS 600 betjeningspanel. Se næste side Ekstra komponenter for montering af vandvarmeflade i Comfort 300. Beskrivelse Antal Varenummer Varmefladeregulering, komplet Vandvarmefladeregulering varenr indeholder: a. Vandvarmeflade med påmonterede føler for 5ºC EGO frosttermostat samt følerelement for Danfoss ventilhoved type RA b. Danfoss ventiler samt Actuator type AME 01/24V 0 10V for regulering. c. Elektronikboks med strømforsyning samt 3 stk 2. polet klemmer for printtilslutninger. NILAN A/S Side 8 af 15 Version 2.4

9 3.4.5 Eldiagram for tilslutning af vandvarmeflade. Bemærk punkterne A, B, C, D, E. De viste eltilslutninger punkterne A E skal udføres af aut. Elinstallatør. NILAN A/S Side 9 af 15 Version 2.4

10 3.5 Tilslutning af elvarmeflade Elvarmefladen monteres efter Comfort 300 i selve indblæsningskanalen. Der skal være en sikkerhedsafstand på minimum 150mm fra elvarmefladen til brændbart materiale. Varmefladen skal isoleres med et brandhæmmende isoleringsmateriale, dog må tilslutningsboksen ikke isoleres. (Vigtigt: Anvisninger fra fabrikanten af elvarmelegeme skal følges.) T7 monteres i kanal ca. en meter efter kanalvarmefladen. Varmefladen og T7 forbindes elektrisk, se eldiagram side12. I den forbindelse skal føleren T2 afmonteres på printet, på CN5 i klemme 5 6. T7 tilsluttes nu i stedet for T2. Det er ikke nødvendigt at fjerne T2 helt fra aggregatet. Den af NILAN leverede varmeflade ( Lindab KVU Varenummer 8827) er monteret med temperaturbegrænser og sikkerhedstermostat. Her kortsluttes klemmerne 7 & 8 i CN1. Ved montering af andre varmeflader, skal der tænkes nøje over sikkerheden for disse. Varmefladen skal være udstyret med temperaturbegrænser og sikkerhedstermostat. Friskluft T8 T3 Udsugning Afkast T4 (T2) Indblæsning KVU 1000W T7 Varmefladen skal nu vælges i softwaren via CTS 600 betjeningspanel. Se næste side. Denne beskrivelse gælder Comfort 300 med softwareversion SW 1.00 og fremefter. Føler tilslutning på relæprint samt fysisk placering skal være således: T4 Afkast monteret ved udsugningsventilator. Tilslutning: klemme 1 2 TF2. T8 Friskluft monteret i friskluftindtag før krydsveksler. Tilslutning: klemme 3 4 TF3. T3 Udsugning monteres i udsugningsstuts ved filter. Tilslutning: klemme 9 10 TF6. T2 Indblæsning monteret ved indblæsningsventilator. Tilslutning: klemme 5 6 TF4. Hvis dette ikke er tilfældet, kontakt installatør eller NILAN servicecenter, for opdatering af software og nye føler placeringer Ekstra komponenter for montering af elvarmeflade Eftervarmefladen (1000W) incl. komplet varmestyring og føler har varenummer: Sættet består af følgende enkeltkomponenter: Beskrivelse Antal Varenummer Kanalvarmer. 230V 1000W KVU Ø faset varmestyring. 230 V. 10 A NTC temperaturføler. (T7) PTR klemme 2 pol for 0-10 V signal, samt 230V til KVU NILAN A/S Side 10 af 15 Version 2.4

11 3.5.2 Eldiagram for tilslutning af elvarmeflade Bemærk punkterne A, B, C, D, E. De viste eltilslutninger punkterne A E skal udføres af aut. Elinstallatør. NILAN A/S Side 11 af 15 Version 2.4

12 3.6 Servicevejledning for teknisk personale autoriseret af NILAN A/S. 3.7 Indledning. Denne service menu må kun betjenes af personer som er fuldt ud fortrolig med funktion og virkemåde for CTS Service menu for Comfort 300, TOP og Servicemenuen er usynlig i brugermenuen. Efter samtidig tryk på og ENTER i 5 sekunder, er der efter menupunktet >SPROG DANISH<, adgang til servicemenuen via. Servicemenuen er aktiv i en time. ENTER angives med og D viser piletast op eller ned. Markeringerne omkring tekst indikerer at teksten blinker. Vælges ved montage af vand-varmeflade VALG VANDSUP VALG VANDSUP Vandvarmefladen aktiveret SPROG DANISH KODE Vælges ved montage af el-varmeflade D VALG EL SUP D VALG EL SUP El-varmefladen aktiveret SERVICE VARME FLADE VALG OFF VALG OFF PRIOR. INDBLÆS Indstilling: INDBLÆS/RUM. LUFT SKIFTE INDBLÆS MIN 0 UDSUG MIN 1 Minimum indblæsningshastighed, stilbar på trin 0, 1 og 2. Minimum udsugningshastighed, stilbar på trin 1 eller 2. TEMP. SÆT +5 FORSINK 12 MIN Indstilling: SÆT 0-10 Indstilling: 0-30 MIN. UDSUG MAX 4 Maximum udsugningshastighed, stilbar på trin 3 eller 4. NEDKØL 3 MIN VALG 0-10 V Indstilling: 3 MIN. Indstilling: 0-10 V TEMP. KONTROL RUM LAV 10 C Slukker anlæg hvis rumtemperatur når under den valgte temperatur AFRIMER BYPASS LUKKET Indstilling: BYPASS LUKKET NULSTIL OFF Indstilling: NULSTIL OFF. MANUEL OFF Indstilling: MANUEL OFF. NILAN A/S Side 12 af 15 Version 2.4

13 3.8.1 Indstilling af automatik til vandvarmeflade. * Efter at vandvarmefladen er aktiveret, skal der yderligere bestemmes, hvilken føler der skal være styrende. Der tastes og menuen for varmefladestyringens prioritet fremkommer. I menuen prioritet er standard indstillingen ANDEN. Dette betyder, at den styrende føler er indblæsningsføleren og, at der styres efter en ønsket indblæsningstemperatur (anbefales). Herved dækker vandfladen ventilationstabet, og rumtemperaturen opretholdes via bygningens centralvarme installation. FØRSTE prioritet betyder, at varmeflade samt COMFORT300 forsøger at holde en ønsket rumtemperatur (via T15 panelføler). Dette kan kun i yderst sjældne tilfælde anbefales, idet selve varmefladen samt reguleringen ikke er dimensioneret til inddækning af transmissionstab, men blot inddækning af ventilationstab. Ønskes dette trykkes Enter og. Første prioritet blinker nu. Når der efterfølgende trykkes enter er første prioritet valgt. For at korrigere for et eventuelt varmetab i indblæsningskanalen, kan der vælges en setpunktsforskydelse. Denne angives ved at der, fra prioritets menuen, trykkes og derefter Enter. Den ønskede værdi kan nu angives ved at bladre med og. Når værdien er fundet, gemmes den ved at trykke Enter. Værdien kan varieres efter behov mellem 0 og 10 C. Default 0 C. Hvis der eksempelvis skønnes, at varmetabet i indblæsningskanalen vil være 2, vælges en setpunkts-forskydelse på netop 2. CTS 600 automatikken er nu sat op til at håndtere en vandflade. De nye indstillinger træder først i kraft efter at strømforsyningen til anlægget har været afbrudt i ti sekunder. Der kan returneres til hovedmenu via gentagne tryk på esc. Føleren efter vandfladen er nu blevet styrende føler. Samtidigt er navnet på denne ændret fra T2 til T7 i menuen vis data. Der styres efter den i hovedmenuen fastsatte temperatur + setpunktsværdien. Vigtigt: Såfremt AME Actuator har været demonteret skal auto-calibrering fortages ved at aktivere DIP-switch nr. 4. Ventilen åbner helt for derefter at lukke helt Indstilling af automatik til elvarmeflade. Efter at elvarmefladen er aktiveret, skal der yderligere bestemmes, hvilken føler der skal være styrende. Der tastes og menuen for elvarmefladestyringens prioritet fremkommer. I menuen prioritet er standard indstillingen ANDEN. Dette betyder, at den styrende føler er indblæsningsføleren og, at der styres efter en ønsket indblæsningstemperatur (anbefales). Herved dækker elfladen ventilationstabet, og rumtemperaturen opretholdes via bygningens centralvarme installation. FØRSTE prioritet betyder, at varmeflade samt COMFORT300 forsøger at holde en ønsket rumtemperatur (via T15 panelføler). Dette kan kun i yderst sjældne tilfælde anbefales, idet selve varmefladen samt reguleringen ikke er dimensioneret til inddækning af transmissionstab, men blot inddækning af ventilationstab. Ønskes dette trykkes Enter og. Første prioritet blinker nu. Når der efterfølgende trykkes enter er første priotet valgt. Fortsættes side. For at korrigere for et eventuelt varmetab i indblæsningskanalen, kan der vælges en setpunktsforskydelse. Denne angives ved at der, fra priotets menuen, trykkes og derefter Enter. Den ønskede værdi kan nu angives ved at bladre med og. Når værdien er fundet, gemmes den ved at trykke Enter. Værdien kan varieres efter behov mellem 0 og 10 C. Default 0 C. Hvis der eksempelvis skønnes, at varmetabet i indblæsningskanalen vil være 2, vælges en setpunkts-forskydelse på netop 2. CTS 600 automatikken er nu sat op til at håndtere en elvarmeflade. De nye indstillinger træder først i kraft efter at strømforsyningen til anlægget har været afbrudt i ti sekunder. Der kan returneres til hovedmenu via gentagne tryk på esc. Føleren efter elvarmefladen er nu blevet styrende føler. Samtidigt er navnet på denne ændret fra T2 til T7 i menuen vis data. Der styres efter den i hovedmenuen fastsatte temperatur + setpunktsværdien. NILAN A/S Side 13 af 15 Version 2.4

14 4. Indregulering Vi anbefaler, at der foretages en professionel indregulering, hvor luftmængderne i de enkelte ventiler måles og indreguleres. Dette gøres ved at indstille ventilatorhastigheden på trin 2, hvorefter en grundindstilling af ventilerne foretages i henhold til rummenes størrelse og anvendelse. Hvis man ønsker den samme luftmængde i alle rum kan denne grundindstilling foretages på følgende måde: Den nærmeste på hver streng åbnes 8 omgange (= 6mm) og den fjerneste ventil på hver streng åbnes 14 omgange (= 12mm). De mellemliggende ventiler indstilles mellem disse værdier. Ved ønske om større luftmængder øges antallet af omgange og dermed åbningen af ventilen og ved ønske om mindre luftmængder reduceres antallet af omgange. Efter indregulering låses indblæsnings- og udsugningsventilerne i den ønskede position. Hvis tilstrækkelig luftmængde ikke opnås i trin 2 øges ventilatorhastigheden vha. NILAN CTS Vedligeholdelse 5.1 Filtre NILAN Comfort300 leveres med 2 stk. pladefiltre i henholdsvis indblæsning og udsugning. Disse filtre skal tilses minimum 3 gange om året og rengøres eller udskiftes efter behov. Udskiftning af filtrene sker ved at afmontere frontpladen, hvorefter filtrene kan tages ud. Før afmontering skal anlægget slukkes. Pladefiltre kan støvsuges eller rengøres med varmt sæbevand, hvorefter de skal dryptørre de må ikke vrides. Som ekstra tilbehør kan der leveres en isoleret boks med et pollenfilter EU7 for montering i indblæsningskanalen. Dette filter kan ikke rengøres i vand, men kun støvsuges. 5.2 Veksler (varmegenvinder) Generelt er det ved vedligeholdte filtre ikke nødvendigt at rengøre modstrømsveksleren. Skulle dette være nødvendigt gøres det på følgende måde.: - Anlægget stoppes. - Forpladen afmonteres. - Veksleren trækkes ud sammen med kondensbakken under modstrømsveksleren. - Veksleren rengøres med lunkent, mild sæbevand og spules ren med en bruser. - Ved montage af veksleren i anlægget igen er det meget vigtigt, at kondensbakken igen monteres, så dryptuden peger til venstre over mod den nederste kondensbakke (se skitse s. 3). 5.3 Ventiler Indblæsnings- og udsugningsventilerne kan børstes eller rengøres med varmt sæbevand. NILAN A/S Side 14 af 15 Version 2.4

15 6. Fejlfinding Ingen ventilation - Kontrollér om der er spænding til anlægget - Kontrollér filtre og skift om nødvendigt - Kontrollér sikring F8 i Comfort300 - Kontrollér styringen og forbindelser til denne Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 Kold indblæsning - Kontrollér om anlægget kører by-pass (utempereret udeluft) - Kontrollér vandforsyning til en evt. vandvarmeflade - Kontrollér om udsugningsventilatoren kører - Kontrollér for manglende isolering af kanaler 7. Tilbehør og reservedele Varenr. Betegnelse 3937 Hygrostat 8527 Filterboks inkl. pollenfilter EU Pollenfilter EU 7 for filterboks 3916 Pladefilter EU 3 (2 stk.) 2398 CTS 600 brugerpanel komplet 1747 Autotransformer #DT Elkondensator 2-UF #MKA450-2K for ventilator 4147 Ventilator G2E140-AL 4148 By-pass motor NILAN A/S Side 15 af 15 Version 2.4

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

11.00. Marts 2013 231

11.00. Marts 2013 231 Ventilation med varmegenvinding Produktoversigt 11.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 11.02 Isolering af kanalsystemer 11.03 Tilmelding af trådløse enheder 11.04 System reset 11.05 Indregulering og

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN VPL 10-28

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN VPL 10-28 Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN VPL 10-28 Version SW 1.00 24.08.2004 14.06.02 NILAN A/S. Nilanvej 2. K-8722 Hedensted. Tlf. 76752500. Fax. 76752525. www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 28 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 Dokumentets originalsprog er svensk Indholdsfortegnelse. Oversigt 3.. Generelt 3. Funktionsprincip 4 Sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid Teknisk katalog for Danfoss Air Ventilation Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid 3 fantastiske grunde til at vælge Danfoss Air-ventilation: Nem installation Idriftsætning

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.07 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Fra og med programversion 1.09 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere