Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper"

Transkript

1 Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding på apparatet 2. (grøn LED) Spænding på varmekablet 3. (grøn LED) Legionella bekæmpelse. 100% spænding på kablet. (Der kan være risiko for skoldning) 4. (grøn LED) Advarsel mod for lav vandvarmertemperatur. 5. (rød LED) Fejl, se afsnit Esc taste: Tast her såfremt de indtastede ændringer ikke ønskes aktiveret. 7. Enter taste: Tast her såfremt de indtastede ændringer ønskes aktiveret. 8. Display funktion Displayet har 2 linier med hver 16 karakterer. Displayet viser følgende tekst ved opstart: Efter hurtig opstart vil displayet vise dato, tid og temperaturindstilling og en stjerne viser at enheden ikke er låst. Quick install Any key to start :13 Oprethold * Pakkens indhold Illustration B 9. HWAT-ECO enhed 10. Manual på engelsk, tysk og fransk 11. To skruer 12. To spændeskiver 13. Temperaturføler med 4m kabel 14. Aluminiumstape for montage af føler

2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse 1.1 Anvendelse 1.2 Tekniske data 1.3 Vedligeholdelse og service 2. Installation 2.1 Adskillelse og samling 2.2 Ophængning 2.3 Tilslutning af kabler og føler Koblingsdiagrammer Mindste størrelse af strømforsyningskabler Varmekabel Følerkabel Tilslutning for ekstern alarm Sammenkobling master/slave CTS tilslutning 3. Drift 3.1 Hurtig opstart Sprog År/måned/dag/time/minut Kabeltype Kabellængde Omgivelsestemperatur Land Vedligeholdelsestemperatur Økonomitemperatur Standardprogrammer Vandvarmer 3.2 Menu oversigt 3.3 Menu forklaring Sprog Tid og dato Opsætning Tidsprogrammer og Legionella funktion Ferie funktion Info 4. Fejl/alarmer og fejlfinding 5. Appendiks 5.1 Landekode 5.2 Rørstørrelse, isolering og temperatur 5.3 Legionella beskyttelse med temperaturstigning 5.4 Checkliste for problemfri installation og sikker funktion Typisk plan for opbygning af HWAT system Sikringer, afprøvning og opstart 5.5 Illustrationer Illustration A, B, C, D, E, F, G og H, installation Illustration I, standardprogrammer 1. Beskrivelse 1.1 Anvendelse HWAT-ECO regulatoren er udviklet til at fungere sammen med følgende selvregulerende varmekabler: HWAT-R, HWAT-M og HWAT-L. Varmt brugsvand temperaturvedligeholdelse med HWAT kabler er et system der sikrer god komfort, da der altid er varmt vand fremme ved tapstederne. Et selvregulerende kabel er placeret på rørene og kompenserer overalt for det varmetab der er fra det varme vand. Driftstemperaturen på varmekablet kan sættes til en vilkårlig valgt temperatur. Sammen med regulatorens indbyggede timer-styrede driftsperioder sikrer dette, at der opnås store energibesparelser. Energi kan spares ved at aktivere en føler på vandvarmeren. Varmekabeltemperaturen vil blive reduceret, hvis vandvarmertemperaturen falder. Derved sikres, at der ikke anvendes energi til at hæve temperaturen med varmekablerne. På store varmtvandssystemer er det nok at programmere én HWAT-ECO (=MASTER). De øvrige ECOer (=SLAVER) vil automatisk kopiere masterens indstilling, når enhederne sammenkobles.

3 Side 3 HWAT-ECO kan tilkobles til CTS. Styresignalet er et DC spændingssignal som kan styre den ønskede temperatur. Tilslutning for ekstern alarm. 1.2 Tekniske data Sikringsstørrelse max 20A/230 VAC Anvendelse Kun til HWAT-R/-M/-L varmekabler Strømforbrug ved afbrudt 2,5W max Strømtilslutning klemrække 1,5 4,0 mm 2 Svagstrømstilslutning klemrække Op til 1,3 mm 2 (16 AWG) Automatic Switching Type 1 i overensstemmelse med EN60730 Vægt 880g Størrelse 165 x 85 x 71mm Ophængning Med 2 skruer på væg eller på DIN skinne Kabelindgange 2 x M20 og 1 x PG 13,5 med 3 indgange for ledning 3-5mm Master/Slave forbindelse 2 leder twisted pair, max 1,3mm 2 med isolering 500V Beskyttelsesklasse IP 54 Temperaturområde 41 C til 65 C i 48 blokke pr. dag Forprogrammerede indstillinger 9 programmer for typiske anlæg med mulighed for redigering CTS indgang 0 10 V DC Master/Slave Anlægget kan døbes master med op til 8 slaver tilkoblet Godkendelser VDE i overensstemmelse med EN60730 EMC I overensstemmelse med EN /2 for emission og EN /2 for immunitet Sikring Max 20A, C-karakteristik Ur Automatisk vinter/sommertid skift og korrektion for skudår Batteri backup for ur 8 timer ± 10% Præcision af ur ± 10 minutter på et år Indstillinger Programmering går ikke tabt ved strømafbrydelse Omgivelsestemperatur 0-40 C Kabinet materiale ABS 1.3 Vedligeholdelse og service For rengøring anvend en blød klud opvredet i vand og sæbe. Anvend ikke opløsningsmidler. Kom ikke vand direkte på enheden. Anvend ikke vandslange eller højtryksrenser mod enheden. Ved defekt returner enheden til leverandøren for reparation. 2. Installation Dette afsnit henvender sig kun til installatøren og indeholder ingen informationer om drift. Installering og eventuel senere adskillelse og service skal udføres af autoriseret el-installatør. Installationen skal udføres i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Kontroller den længden af det tilsluttede varmekablet for korrekt valg af sikring i den følgende tabel: Fig. 1 Maksimal kabellængde ved 230 VAC og 20 C omgivelsestemperatur ved opstart C-karakteristik HWAT-L HWAT-M HWAT-R Sikring (gul) (orange) (rød) 10A 80m 50m 50m 13A 110m 65m 65m 16A 140m 80m 80m 20A 180m 100m 100m Flere enheder på flere strømforsyninger kan anvendes, hvis større strækninger skal forsynes med kabel. Op til 9 enheder kan samles på 3 fasede systemer ved hjælp af master/slave sammenkobling. 2.1 Adskillelse og samling Afbryd altid strømtilførelsen inden enheden åbnes. Flere tilgængelige dele er strømførende med direkte kontakt til hoved strømtilførslen. HWAT-ECO enheden har et låg der kan afmonteres. Både låg og bund har elektriske dele, som er forbundet med et 14 benet stik. Skru først de 4 skruer i låget ud. Træk låget forsigtigt lige ud, ikke sidelæns! Den indvendige ABS adskillelse hjælper med at trække stikket lige ud. Se afsnit 5.5 illustration G og H.

4 Side 4 Samling af enheden Placer enhedens låg lige over bunddelen. Den indvendige ABS adskillelse vil hjælpe med at føre det indvendige stik korrekt sammen. Skub låget forsigtigt på plads. På det sidste stykke vil mærkes en vis modstand på grund af det indvendige 14 bens stik. 2.2 Ophængning Der er 2 muligheder for ophængning 1. Indvendig i bunddelen af enheden er der 2 skruehuller. Med de 2 medleverede skruer og spændeskiver, kan enheden monteres direkte på en væg. 2. Enheden kan monteres på en standard DIN skinne for tavlemontage 2.3 Tilslutning af kabler og føler Det er et krav, at der foran anlægget monteres fejlstrømsrelæ og en C-karakteristik sikring for at opnå optimal sikkerhed og for beskyttelse mod brand Koblingsdiagrammer Der er tre koblingsdiagrammer: C, D og E (Se 5.5 Illustrationer). For indkobling af en enkel enhed: Diagram C F1: Sikring max 20A (C-karakteristik) F2: fejlstrømsrelæ For indkobling af flere enheder på en fase: Diagram D F1, F3, F5: Sikring max 20A (C-karakteristik) F2, F4, F6: fejlstrømsrelæ

5 Side 5 For indkobling af flere enheder på 3 faser: Diagram E F1: Sikring max 20A (C-karakteristik) F2: fejlstrømsrelæ Dobbeltpolet elektrisk beskyttelse kan eventuelt være et krav for at anlægget er i overensstemmelse med gældende lokale regler Mindste størrelse af strømforsyningskabler Fig. 2 C-karakteristik sikring 10A 13A 16A 20A Minimum kabelstørrelse 3 x 1,5mm 2 3 x 1,5mm 2 3 x 1,5mm 2 3 x 2,5mm 2 Kontroller at kabelstørrelserne i øvrigt er i overensstemmelse med gældende regler Varmekabel Fig. 3 Opnåelige Omgivelsestemperatur Temperaturer Varmekabel 10 C 15 C 20 C 25 C HWAT-L (gul) C C C C HWAT-M (orange) C C C C HWAT-R (rød) C C C C Ovenstående værdier er anslået og kan variere med isoleringstykkelse, kvalitet m.m. Udfør en varmekabel test (inklusiv modstandstest) i overensstemmelse med afsnit 5.4 (Checkliste for problemfri installation og sikker funktion) Følerkabel Følerkablet monteres kun på master enheden eller på en enhed der står er alene. Forbind begge ledere på følerkablet til klemrækken mærket TEMP (PL4), se fig. 4. Lederne har ikke speciel polaritet. Forbindelsen sker ved at skubbe den orange tap i klemrækken ned med en skruetrækker. Stik kabelenden ind i klemrækken og slip den orange tap. Selve føleren skal placeres så tæt på vandvarmeren som muligt. (5.5 diagrammer, A). Følerens metalplade kan klemmes ind til afgangsrøret på vandvarmeren. Anvend det medfølgende stykke aluminiumstape til at fæstne følerpladen til røret. Føleren og mindst 200mm af følerkablet skal dækkes af isolering. Vær forsigtig med at placere selve varmekablet for tæt på føleren. Hold en afstand på mindst 200mm. Følerkablet kan forlænges op til 100m. Kablet til forlængelse af følerkablet skal have en isolering på mindst 500V og en fast leder på mindst 0,75mm Tilslutning for ekstern alarm Alarm kontakten (24 VAC, 24 VDC, 1A) indvendig i enheden kan anvendes til at tilslutte en ekstern alarm. Kontakten er åben ved alarm. Ved normal drift er den lukket. Hvis der er etableret en master/slave forbindelse, skal alarmkontakterne også forbindes i serie. Alarm klemrækken (PL6) er placeret i enhedens øverste højre hjørne ved siden af teksten alarm contact. Se fig. 4. Forbindelsen sker ved at skubbe den orange tap i klemrækken ned med en skruetrækker. Stik kabelenden ind i klemrækken og slip den orange tap. Se afsnit 4 for fejl der registreres over alarmkontakten. Note: For kombinationen master/slave og alarmfunktion, er det nødvendigt at koble alarmkontakterne i serie med en RD485 leder. På grund af begrænset antal af svagstrøm kabeludgange fra enheden, kan det være nødvendigt at koble anlægget med 4 ledere Sammenkobling master/slave Se 5.5 illustrationer, diagram B. HWAT-ECO kan sammenkobles i et system med op til 9 enheder. Alle enheder skal inden igangsætning forbindes parallelt mellem klemrækken (PL3). Se Fig. 4. Det betyder, at flere af klemrækkerne skal have mere end én leder i samme hul. Vrid de 2 ledere sammen inden de skubbes på plads i hullet. Kablet skal være et twisted pair med en dielectric styrke på 500V. Maksimal længde af kabel mellem enhederne er 100m. Forbind ikke A og B tilslutningerne. Forbindelsen sker ved at skubbe den orange tap i klemrækken ned med en skruetrækker. Stik kabelenden ind i klemrækken og slip den orange tap CTS tilslutning Se 5,5 illustrationer, diagram B. CTS indgangen til HWAT-ECO er et analog 0 til 10 volt signal. Hvis enheden er indstillet til at modtage et CTS signal, overstyrer dette enhedens timer programmering (Se CTS side??). Forbind begge ledere fra CTS 0-10V signalet til CTS indgangen mærket BMS (PL5). Forbind stel til - og 0-10V udgangen til +.

6 Side 6 Forbindelsen sker ved at skubbe den orange tap i klemrækken ned med en skruetrækker. Stik kabelenden ind i klemrækken og slip den orange tap. Kablet skal have en dielectric styrke på 500V. Note: På grund af begrænset antal af svagstrøm kabeludgange fra enheden, kan det være nødvendigt at koble anlægget med 4 ledere. 3. Drift 2. udgave af HWAT-ECO har 6 taster: 4 piletaster, en Enter tast og Escape. I tabellen i afsnit 3.2 er der en oversigt over alle menupunkter. Tryk en vilkårlig taste undtagen ESC for at komme ind i menuen. Tastes ESC vises det aktuelle temperaturvalg. Enheden forlader automatisk menuen efter nogle minutter, hvor tasterne ikke har været aktiveret. 3.1 Hurtig opstart Første gang enheden tilsluttes, skal en opstart procedure gennemføres, før anlægget er klar til drift. Når hurtig opstart proceduren er gennemført, er de vigtigste indstillinger foretaget og anlægget går automatisk i drift. Hurtig opstart proceduren er i de fleste tilfælde nok for anlæg i normal drift. Mere avancerede indstillinger kan efterfølgende foretages ved hjælp af menuen OPSÆTNING. Under hurtig opstart er det muligt at gå tilbage til den forrige menu ved at taste ESC. Første gang enheden tilsluttes viser displayet følgende tekst: Quick install Any key to start Tryk en vilkårlig taste undtagen ESC for at komme ind i menuen Sprog Med op/ned piltasterne kan der vælges mellem 5 sprog engelsk, tysk, fransk, dansk eller italiensk. Tast Enter for det ønskede År/måned/dag/time/minut Vælg året med op/ned piltasterne og bekræft med Enter. På samme måde vælges måned, dag, time og minut Kabeltype Vælg kabeltype med op/ned piltasterne. HWAT-R (rødt kabel), HWAT-M (orange kabel), HWAT-L (gult kabel). Kabelvalg skal svare til det installerede kabel. Bekræft med Enter Kabellængde Minimum kabellængde er 1m. Maksimum kabellængde afhænger af sikringsstørrelsen foran anlægget. Se Fig. 1. Vælg længde med op/ned piltasterne. Bekræft med Enter Omgivelsestemperatur Opgivelsestemperaturen er temperaturen i de rum hvor rørsystemet med kabler er installeret. Vælg temperatur mellem 0 C og 25 C med op/ned piltasterne. Bekræft med Enter Land Vælg det aktuelle land i denne menu. Dette valg tilpasser de forskelliges landes krav til isoleringstykkelser. For yderligere oplysninger se appendiks Vedligeholdelsestemperatur Vedligeholdelsestemperaturen er den temperatur der anvendes som normal temperatur i anlægget. Mindste temperatur er 41 C eller den indstillede Økonomitemperatur (se 3.1.8) hvis den er højere. Højeste temperatur er afhængig af kabelvalg. Se Fig. 3. Den indstillede temperatur kan ses under drift ved at trykke på ESC tasten. ggggg Eksempel: Displayet viser 55 C

7 Side Økonomitemperatur Økonomitemperaturen er den temperatur anlægget indstilles på i perioder hvor der normalt ikke tappes varmt vand (nat), eller i perioder hvor store mængder varmt vand tappes (spidslastperioder). Temperaturen vælges med op/ned piletasterne. Mindste temperatur er 41 C og højeste temperatur er den indstillede vedligeholdelsestemperatur Standardprogrammer HWAT-ECO enheden indeholder 8 standardprogrammer. Se afsnit for en grafisk gengivelse af programmerne. Det ønskede program vælges med op/ned piletasterne. Bekræft med Enter. Det tager nogle få sekunder at indlæse programmet, hvor nogle prikker fremkommer på displayet. Er der tvivl om valget, kan det valgte altid ændres senere eller redigeres. Fig. 5 Program navn Diagram nummer Bygningstype Konstant I 0 Konstant temperatur Boligblok I 1 Boligblok Villa I 2 Villa/enkel bolig Fængsel I 3 Fængsel/kaserne Hospital I 4 Hospital Plejehjem I 5 Plejehjem Hotel I 6 Hotel Sportscenter I 7 Sportscenter/Svømmehal Hvilehjem I 8 Hvilehjem Vandvarmer Vandvarmerfunktionen er indbygget for at sikre, at kablet ikke afgiver højere temperatur end den vandet fra vandvarmeren har. Vandvarmertemperaturen registreres med den medfølgende temperaturføler. HWAT-ECO enheden opsamler på 24 timer den højeste temperatur fra vandvarmeren. Med op/ned piltasterne kan funktionen slås fra eller til og temperaturforskellen kan indstilles mellem 5 C og 15 C. Bekræft med Enter. Hvis vandvarmertemperaturen er for lav, vil kabeltemperaturen blive reguleret ned til en temperatur der ligger de indstillede 5-15 C under den registrerede temperatur. Når det er tilfældet lyser advarselslampen 4. Afslutning af hurtig opstart Tast Enter for at starte anlægget. Med ESC tasten er det muligt at gå baglæns gennem menuerne for at kontrollere indstillingerne. Efter opstart viser displayet dato, tidspunkt, anlægsstatus og en stjerne der indikerer, at anlægget ikke er låst med et kodeord :13 Oprethold * Tilbage til en ny hurtig opstart Det er muligt at vende tilbage til en ny hurtig opstart ved hjælp af menupunktet fabriksindstilling under menuen opsætning. Advarsel! Alle programmerede indstillinger slettes og sættes tilbage til fabriksindstillingen undtagen dato og tid. Bemærk: Efter opstart er det muligt at foretage yderligere detaillerede indstillinger (F. eks. master/slave, CTS og meget andet). Tryk en af piletasterne eller Enter for at komme ind i menuen. Der 6 hovedmenuer, sprog, Tid og dato, Opsætning, Tidsur, Ferie og Info. 3.2 Menu oversigt 1 Sprog English Deutsch Francais Dansk Italieno 2 Tid og dato 1 År 2 Måned 3 Dag Vælg år Vælg måned Vælg dag

8 Side 8 3 Opsætning (menuen kan være låst med et kodeord) 4 Tidsur (menuen kan være låst med et kodeord) 4 Time 5 Minut 1 Vedl. temp. 2 Økonomi temp. 3 Kabellængde 4 Omg. temp. 5 Rørdiameter 6 Isolering 7 Spændingskorr. 8 Føler vandv. 9 Lås 10 CTS 11 Master 12 Fabriksindst. 1 Program Konstant Boligblok Villa Fængsel Hospital Plejehjem Hotel Sportscenter Hvilehjem 2 Edit program Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Vælg time Vælg minut Indstil vedligeholdelsestemperatur Indstil økonomitemperatur Indstil kabellængde Indstil omgivelsestemperatur Indstil diameter 15mm op til 100mm Indstil isoleringstykkelse 9mm op til 100mm Indstil 60% op til 140% Afbryd eller indstil til 5 C op til 15 C Kodeord for åbne opsætning og tidsur menu. Indstil ja/nej Indstil ja/nej Indstil ja/nej Indstil program for mandag Indstil program for tirsdag Indstil program for onsdag Indstil program for torsdag Indstil program for fredag Indstil program for lørdag Indstil program for søndag 5 Ferie 1 xx afbr. Dage 2 Afbrudt 3 On Indtast antal dage anlægget skal være afbrudt Afbryd anlægget indtil tidsur programmet startes Start tidsur programmet 6 Info Viser versionsnummer for HWAT-ECO, kabeltype og vandvarmertemperatur 3.3 Menu forklaring Sprog Med op/ned piltasterne kan der vælges mellem 5 sprog engelsk, tysk, fransk, dansk eller italiensk. Tast Enter for det ønskede Tid og dato Vælg året med op/ned piltasterne og bekræft med Enter. På samme måde vælges måned, dag, time og minut Opsætning Når enheden er låst (ingen stjerne i displayet) skal der anvendes et kodeord for at for at komme ind i denne menu. Bemærk, at enheden låser igen efter 60 sekunder, hvis tasterne ikke anvendes. Når menuen er åben er følgende undermenuer tilgængelige. 1 Vedligeholdelsestempemperatur Vedligeholdelsestemperaturen er den temperatur der anvendes som normal temperatur i anlægget. Mindste temperatur er 41 C eller den indstillede Økonomitemperatur hvis den er højere. Højeste temperatur er afhængig af kabelvalg, rørstørrelse, isolering og omgivelsestemperatur. 2 Økonomi temperatur Økonomitemperaturen er den temperatur anlægget indstilles på i perioder hvor der normalt ikke tappes varmt vand (nat), eller i perioder hvor store mængder varmt vand tappes (spidslastperioder). Temperaturen vælges med op/ned piletasterne. Mindste temperatur er 41 C og højeste temperatur er den indstillede vedligeholdelsestemperatur. 3 Kabellængde Minimum kabellængde er 1m. Maksimum kabellængde afhænger af sikringsstørrelsen foran anlægget. Se Fig. 1. Vælg længde med op/ned piltasterne. Bekræft med Enter. 4 Omgivelsestemperatur Opgivelsestemperaturen er temperaturen i de rum hvor rørsystemet med kabler er installeret. Vælg temperatur mellem 0 C og 25 C med op/ned piltasterne. Bekræft med Enter. 5 Rørdiameter Rørdiameter kan indstilles mellem 15 og 100mm. Se appendiks 5.2 for yderligere information.

9 Side 9 6 Isolering Isoleringstykkelse kan indstilles mellem 9 og 100mm, men skal stå i forhold til rørdiameteren. Se appendiks 5.2 for yderligere information. 7 Spændingskorrektion Indstil denne variabel for at finindstille temperaturen på anlægget. Se appendiks 5.2 for yderligere information. 8 Føler vandvarmer Vandvarmerfunktionen er indbygget for at sikre, at kablet ikke afgiver højere temperatur end den vandet fra vandvarmeren har. Vandvarmertemperaturen registreres med den medfølgende temperaturføler. Se afsnit for yderligere information. 9 Lås Vælg ja for at låse enheden. Kodeordet er et tal som indstilles med de 4 piletaster. Når enheden er låst er de 2 menuer Opsætning og tidsur beskyttet af kodeordet. Efter at kodeordet er lagt ind, vil enheden stadig være åben i 5 minutter. For at vende tilbage til en åben enhed skal der vælge On i denne menu. 10 CTS Vælg ja for at lade enheden overstyre af et CTS signal. Enheden reguleres nu af et CTS indgangssignal. Når signalet er 4 VDC er varmekablet afbrudt. I området 4,1 VDC og 6,4 VDC er temperaturen styrbar jfr. Diagram F i afsnit 5.5. Ved spænding 6,5 tilsluttes spænding til varmekablet 100%, hvilket for R kablet betyder, at rørsystemet beskyttes mod Legionella. Se afsnit for tilslutning af CTS signal. Hvis føler for vandvarmer er tilsluttet, overstyrer signalet herfra temperaturindstillingen fra CTS anlægget, hvis det er nødvendigt. 11 Master I store installationer hvor flere enheder sammenkobles, skal en af enhederne udvælges som master. Programmeringen af denne enhed overføres derefter til alle andre enheder, som nu automatisk optræder som slaver. Efter at have valgt ja til enheden som master, fordeler slaverne sig således at de får hver sin identifikation. Masteren sørger nu for, at slaverne ikke tænder på samme tid, hvis de er på samme fase. Slaver på forskellige faser vil tænde og slukke samtidigt. I displayet kan de enkelte enheders identifikation ses. Masteren skal altid være 1A. I identifikationsnummeret er det første tal fasenummeret (1-2-3). Det andet bogstav er slavebetegnelsen (A-B-C). Det er altså muligt at koble i alt 9 anlæg sammen. Kontroller efter opstart, at enhederne alle har forskellige betegnelser. Er det ikke tilfældet bør forbindelserne mellem enhederne kontrolleres. 12 Fabriksindstilling Hvis der tastes ja er det muligt at vende tilbage til en ny hurtig opstart. Advarsel! Alle programmerede indstillinger slettes og sættes tilbage til fabriksindstillingen undtagen dato og tid Tidsprogrammer og Legionella funktion Hvis enheden er låst, skal der anvendes et kodeord for at komme ind i denne menu. Når menuen er åben, kan følgende menuer anvendes: 1. Program Her findes en række standardprogrammer, som er baseret på typiske forbrugsmønstre i de omhandlede bygninger. I en boligblok vil der f. eks. i et par timer om morgenen være så stort et varmtvandsforbrug, at det varme vand fra vandvarmeren holder systemet varmt. Kablerne slukkes. Om natten er der ikke behov for så høj en temperatur, så her kan temperaturen sænkes til et minimum. Indstillingen sikrer at systemet sikrer varmt vand i bygningen med tilførsel af mindst mulig energi til varmekablerne. Er det aktuelle forbrugsmønster ikke helt i overensstemmelse med standardprogrammet, kan tilrettes som nærmere beskrevet under punkt 2 herunder. Følgende standardprogrammer er installeret: Fig. 6 Program navn Diagram nummer Bygningstype Konstant I 0 Konstant temperatur Boligblok I 1 Boligblok Villa I 2 Villa/enkel bolig Fængsel I 3 Fængsel/kaserne Hospital I 4 Hospital Plejehjem I 5 Plejehjem Hotel I 6 Hotel Sportscenter I 7 Sportscenter/Svømmehal Hvilehjem I 8 Hvilehjem Programmerne er alle illustreret i appendiks 5.2 diagram I. Når et program er valgt, går der et øjeblik mens programmet gemmes i enhedens hukommelse. 2. Edit program (inklusiv Legionella bekæmpelse) Tidsur programmeringen foregår i blokke af en halv time. Hver blok kan indstilles til afbrudt, Økonomi temperatur, Vedligeholdelsestemperatur eller 100% spænding (Anvendes kun sammen med HWAT-R kabler).

10 Side 10 Valg af temperatur sker med op/ned pilene: = afbrudt = Vedligeholdelsestemperatur = Økonomitemperatur = 100% spænding (Legionella beskyttelse med HWAT-R) Valg af blok sker med venstre/højre pilene: Eksempel på program fra 00:00 til 08:00 00:00 02:00: 100% 04:30 06:30 Økonomitemperatur 02:00 04:30: Afbrudt 06:30 08:00 Vedligeholdelsestemperatur For beregning af den nødvendige tid for Legionella beskyttelse, se afsnit Ferie funktion Denne funktion anvendes til at afbryde systemet helt eller for en periode(ferie). Samtidig er det her, at anlægget igangsættes igen efter afbrydelsen. xx afbrudte dage: Et antal dage kan vælges med op/ned piletasterne. Enheden vil automatisk gå tilbage til det indstille tidsprogram, når perioden (ferien) er slut. Afbrudt: Slukker for anlægget indtil enheden sættes i gang igen. On: Sætter enheden i gang efter afbrydelse Info Viser versionsnummer for HWAT-ECO, kabeltype og vandvarmertemperatur. Tast Enter to gange for opdatering af følertemperaturen.

11 Side 11 4.Fejl/alarmer og fejlfinding Indikation Sandsynlig årsag Aktion Vandvarmer advarselslampe lyser Display: :00 (blinker i displayet) Display: FEJL 1 (Konstant summetone og advarselslampen for fejl lyser) Vandvarmer temperaturen er lavere end den indstillede vedligeholdelsestemperatur på varmekablet Enheden har været afbrudt i mere end 8 timer Den indvendige temperatur i HWAT-ECO overstiger 85 C Check vandvarmeren (se også temperaturen i HWAT-ECO info menu) Check indstillingen af vedligeholdelsestemperaturen i HWAT-ECO Check montagen af føleren ved vandvarmeren Opdater dag og tid (afsnit 3.3.2) Afbryd strømtilførslen til anlægget og kontakt leverandøren af HWAT- ECO Display: FEJL 2 (Konstant summetone og advarselslampen for fejl lyser) Display: FEJL 3 (Konstant summetone og advarselslampen for fejl lyser) For lav varmtvandstemperatur i rørsystemet For høj varmtvandstemperatur i rørsystemet Vandvarmertemperatur er for høj Føleren er ikke installeret i HWAT- ECO Føler eller følerkabel er defekt 2 eller flere enheder er opsat som master En eller flere af enhederne var uden strøm under opstart En eller flere enheder var ikke tilsluttet masteren under opstart Ingen enheder er sat op som master Vandvarmertemperatur er for lav Anvendt kabel og programmeret kabel i HWAT-ECO er forskellig Isoleringstykkelse/kvalitet afviger fra standard (se afsnit 5.2) Den valgte omgivelsestemperatur er sat for højt i HWAT-ECO Anvendt kabel og programmeret kabel i HWAT-ECO er forskellig Isoleringstykkelse/kvalitet afviger fra standard (se afsnit 5.2) Den valgte omgivelsestemperatur er sat for lavt i HWAT-ECO Sænk vandvarmertemperaturen Installer føleren eller afbryd føleren (kapitel ) Kontroller følerforbindelsen Udskift føleren Kontroller af føleren er monteret korrekt Foretag ny opstart (kapitel 3.3.3) Kontroller strømtilslutningen til hver enkel enhed Foretag ny opstart (kapitel 3.3.3) Kontroller netværksforbindelse mellem enhederne Foretag ny opstart (kapitel 3.3.3) Foretag ny opstart (kapitel 3.3.3) Kontroller vandvarmertemperatur Foretag en ny opstart af HWAT- ECO med det korrekte kabel i programmet Juster spændingskorrektionen (afsnit 3.3.3) Juster den valgte omgivelsestemperatur (afsnit 3.3.3) Foretag en ny opstart af HWAT- ECO med det korrekte kabel i programmet Juster spændingskorrektionen (afsnit 3.3.3) Juster den valgte omgivelsestemperatur (afsnit 3.3.3) Alarm relæ signal ved: FEJL 1, FEJL 2, FEJL 3, strømafbrydelse, afbrudt ur (efter 8 timer) og når anlægget ikke er opstartet. Glemt kodeord: Kontakt leverandøren af HWAT-ECO

12 Side Appendiks 5.1 Landekode Landekoden indtastes for at tage hensyn til forskellige standards for isolering af rør. Landene fordeler sig i 2 grupper. Fig. 8 Typisk isoleringstykkelse (mm) afhængig af rørdiameter og land, isolering = 0,035W/mK. Rørdiameter 15mm 20mm 25mm 32mm 40mm 50mm Land ½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 2 Østrig, Czekiet Danmark, Finland Tyskland, Ungarn, Irland Holland, Norge Polen, Rusland, Sverige Schweiz, UK Belgien, Frankrig, Italien, Spanien Hvis isoleringstykkelse varierer fra ovenstående, se afsnit Rørstørrelse, isolering og temperatur Isoleringsmateriale og tykkelse har indflydelse på den aktuelle temperatur på rørsystemet. Såfremt materialer og isoleringstykkelse varierer fra ovenstående tabel, kan temperaturen finjusteres ved hjælp af HWAT-ECO spændingskorrektion. I forbindelse med hurtig opstart af anlægget regner anlægget med et 25mm rør med standardisolering. Såfremt den konstaterede temperatur på anlægget er lavere end den er sat til på enheden, kan temperaturen hæves ved at hæve spændingskorrektionen til mere end 100%. Omvendt kan spændingskorrektionen sænkes, hvis temperaturen er for høj. (menu 3 - opsætning spændingskorrektion) Hvis et anlæg består af forskellige dimensioner vælges en repræsentativ størrelse. Tyndere rør vil alt andet lige være lidt varmere en større rør. Variationer er dog små. Spændingskorrektionen kan heller ikke ændre mere end nogle få grader. Tæt på varmekablets maksimale temperatur kan der ikke forventes yderligere temperaturstigning som følge af ændring i spændingskorrektionen. Det anbefales at forholdet mellem rør og isoleringstykkelser holdes inden for rammen i nedenstående tabel. Installationer med plastrør Såfremt plastrørsystemet er forsynet med varmekabler i overensstemmelse med HWAT kablernes retningslinier for montage (fæstnet med ALU tape m.v.), vil plastrørene opføre sig som et metalrør set fra HWAT-ECO reguleringen. Skulle der alligevel være en mindre temperaturvariation, kan der kompenseres med spændingskorrektionen. Specielle installationer Ved specielle forhold må varmetab beregnes af leverandøren af HWAT kabler, for at sikre korrekt funktion. 5.3 Legionella beskyttelse med temperaturstigning Legionella bakterievækst er afhængig af temperatur. HWAT-R varmekabel sammen med HWAT-ECO kan hæve temperaturen med desinfektion af systemet til følge. De fleste Legionella bakterier dræbes ved 60 C inden for en halv time.

13 Side 13 Advarsel: Det valgte rørsystem skal kunne tåle desinfektions temperaturen. Advarsel: Der er fare for lettere forbrændinger når temperaturen når 65 C Herunder er angivet omtrentlig opvarmningskurve for at opnå desinfektion. Der tages forbehold for kurverne, der er teoretiske og kurven vil også være afhængig af kablets alder. Helt nye kabler har ikke samme effekt som kabler der har været i drift nogle måneder. Eksempel: 1. Kurve 1 vælges 2. Temperaturhævning fra 55 C til 60 C = 45 minutter 3. Total = 45 minutter hævetid + 30 minutter desinfektion = 75 minutter Nedkøling vil følge næsten samme kurve. Advarsel: Der er fare for forbrændinger når temperaturen når 65 C Fig. 10 (eksempel) Varmekurve HWAT-R på 1 rør (25/34), SS, 20 C omgivelser 30mm Rockwool mm Rockwool Timer Fig. 11 Varmekurve HWAT-R på ½ rør (15/21), SS, 20 C omgivelser 30mm Rockwool mm Rockwool Timer

14 Side 14 Fig. 12 Varmekurve HWAT-R på 2 rør (52/54), SS, 20 C omgivelser 30mm Rockwool mm Rockwool Timer 5.4 Checkliste for problemfri installation og sikker funktion Typisk plan for opbygning af HWAT system Almindeligt forløb: Systemet projekteres og planlægges Rørsystemet etableres og trykprøves HWAT kablernes kontrolleres og monteres på rørene Kablerne samles og hver kreds kontrolleres Korrekt isolering monteres og umiddelbart derefter monteres advarselsskilte på isoleringen Strømforsyning med korrekt størrelse sikring monteres foran hver kreds Systemet indreguleres Sikringer, afprøvning og opstart Sikring Strømtilslutning 230 Vac, 50 Hz Tilslutning i øvrigt i overensstemmelse med lokale regulativer C-type automatsikring Fejlstrømsrelæ (højst 500m kabel bag et relæ) Kontrol kabler Visuel kontrol af kabler og fittings Håndværksmæssig korrekt installation (under rør, uden på bøjninger m.m.) Kablet monteret på alle rør Ingen mekanisk skade på kabler (ridser, knæk o.l.) Ingen skader forårsaget af varme Håndværksmæssig korrekt el-installation ved strømforsyning Modstandsmåling af kabel både ved modtagelse og efter montage af isolering. Test spænding bør være 2500 Vac, men må ikke være under 500 Vac. Isoleringsmodstand må uanset kablets længde ikke være mindre end 10MΩ. Hvis modstanden falder under det niveau, skal fejlårsagen findes, udbedres og afprøves igen. - Kontrol A: Ledere til skærm - Kontrol B: Skærm til rør Fig. 14 Kontrol A Kontrol B

15 Side 15 Efter strømtilslutningen skal kablet mærkes varmt efter 5 til 10 minutter. Kontrol isolering Visuel kontrol af isolering. Isoleringen skal have den foreskrevne tykkelse og kvalitet. Pålægningen skal være foretaget i god håndværksmæssig stand uden skader og revner Alle rør, ventiler, gennemføringer og andre komponenter skal være dækket af isolering Drift og opstart For mindre installationer kan strømmen blot tilsluttes kablet hvorefter kablet i løbet af natten vil stabilisere anlægget på den ønskede temperatur. For større installationer, eller hvor der ønskes hurtige varme på systemet, åbnes en hane yderst i systemet, hvorefter varmt vand flyder gennem rørene. Tænd derefter for varmekablet, hvorefter det starter temperaturvedligeholdelsen af rørsystemet. Hvis sektioner af rørsystemet kan være afspærret, er det vigtigt at sikre, at varmeudvidelsen i rørene ikke forårsager skade. Under normale omstændigheder er varmekablerne vedligeholdelsesfri. Det anbefales dog med mellemrum, at foretage en modstandsmåling på kabelsystemet. Falder modstanden til under 10MΩ må fejlen findes og rettes. De angivne omgivelses- og driftstemperaturer må ikke overstiges. I tilfælde af reparation af rørsystemet, må det sikres at kablet ikke tager skade ved mekanisk eller termisk påvirkning. For at sikre mod personskade skal strømtilslutningen afbrydes ved montagearbejde på rørsystemet. Det skal med jævne mellemrum sikres, at fejlstrømsrelæ funktioner. Efter endt reparationsarbejde skal kabelsystemet afprøves som beskrevet ovenfor. Alle vigtige komponenter i installationen som regulatorer, sikringsgrupper og følere bør kontrolleres en gang om året, normalt i efteråret. Vedligeholdelsestemperaturen bør være 5-10 C under varmtvandstemperaturen. 5.5 Illustrationer Illustration A, B, C, D, E, F, G og H, installation

16 Side 16

17 Side 17

18 Side 18 F G CTS regulering Temp( C) HWAT-R HWAT-M HWAT-L U-GLT (Volt) >64 = Legionella bekæmpelse X >6,5 64 X 6,4 60 X 6 55 X X 5,5 50 X X X 5 45 X X X 4,5 41 X X X 4,1 Afbrudt X X X 0 H

19 Side Illustration I, standardprogrammer Vedligeholdelsestemperatur Økonomitemperatur Afbrudt

20 Side 20

Temperaturvedligeholdelse af varmt brugsvand

Temperaturvedligeholdelse af varmt brugsvand Temperaturvedligeholdelse af varmt brugsvand Selvregulerende produkter Høj driftssikkerhed: varmt vand fra hver hane med det samme Ingen returrør: reduceret energiforbrug og pladsbesparende Vedligeholdelsesfri:

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Brugsanvisning. www.danishcare.dk

Brugsanvisning. www.danishcare.dk Brugsanvisning www.danishcare.dk Introduktion Epi-Care er udviklet til overvågning og alarmering i tilfælde af epileptiske krampeanfald eller andre krampeanfald under søvn. Vi har tilstræbt at udvikle

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5 Brugervejledning Tega 4000S Teknisk data Netkabel 4m Svejsekabel 4m (4mm stik) Indgang 230V (186 290V) Udgang 8 48V max 110A effekt 2800W Frekvens 50 60Hz Temperaturområde 10 +50⁰ Beskyttelses klasse IP54

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning 1 1 Tillykke med Introduktion til Devireg 233... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere