Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper"

Transkript

1 Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding på apparatet 2. (grøn LED) Spænding på varmekablet 3. (grøn LED) Legionella bekæmpelse. 100% spænding på kablet. (Der kan være risiko for skoldning) 4. (grøn LED) Advarsel mod for lav vandvarmertemperatur. 5. (rød LED) Fejl, se afsnit Esc taste: Tast her såfremt de indtastede ændringer ikke ønskes aktiveret. 7. Enter taste: Tast her såfremt de indtastede ændringer ønskes aktiveret. 8. Display funktion Displayet har 2 linier med hver 16 karakterer. Displayet viser følgende tekst ved opstart: Efter hurtig opstart vil displayet vise dato, tid og temperaturindstilling og en stjerne viser at enheden ikke er låst. Quick install Any key to start :13 Oprethold * Pakkens indhold Illustration B 9. HWAT-ECO enhed 10. Manual på engelsk, tysk og fransk 11. To skruer 12. To spændeskiver 13. Temperaturføler med 4m kabel 14. Aluminiumstape for montage af føler

2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse 1.1 Anvendelse 1.2 Tekniske data 1.3 Vedligeholdelse og service 2. Installation 2.1 Adskillelse og samling 2.2 Ophængning 2.3 Tilslutning af kabler og føler Koblingsdiagrammer Mindste størrelse af strømforsyningskabler Varmekabel Følerkabel Tilslutning for ekstern alarm Sammenkobling master/slave CTS tilslutning 3. Drift 3.1 Hurtig opstart Sprog År/måned/dag/time/minut Kabeltype Kabellængde Omgivelsestemperatur Land Vedligeholdelsestemperatur Økonomitemperatur Standardprogrammer Vandvarmer 3.2 Menu oversigt 3.3 Menu forklaring Sprog Tid og dato Opsætning Tidsprogrammer og Legionella funktion Ferie funktion Info 4. Fejl/alarmer og fejlfinding 5. Appendiks 5.1 Landekode 5.2 Rørstørrelse, isolering og temperatur 5.3 Legionella beskyttelse med temperaturstigning 5.4 Checkliste for problemfri installation og sikker funktion Typisk plan for opbygning af HWAT system Sikringer, afprøvning og opstart 5.5 Illustrationer Illustration A, B, C, D, E, F, G og H, installation Illustration I, standardprogrammer 1. Beskrivelse 1.1 Anvendelse HWAT-ECO regulatoren er udviklet til at fungere sammen med følgende selvregulerende varmekabler: HWAT-R, HWAT-M og HWAT-L. Varmt brugsvand temperaturvedligeholdelse med HWAT kabler er et system der sikrer god komfort, da der altid er varmt vand fremme ved tapstederne. Et selvregulerende kabel er placeret på rørene og kompenserer overalt for det varmetab der er fra det varme vand. Driftstemperaturen på varmekablet kan sættes til en vilkårlig valgt temperatur. Sammen med regulatorens indbyggede timer-styrede driftsperioder sikrer dette, at der opnås store energibesparelser. Energi kan spares ved at aktivere en føler på vandvarmeren. Varmekabeltemperaturen vil blive reduceret, hvis vandvarmertemperaturen falder. Derved sikres, at der ikke anvendes energi til at hæve temperaturen med varmekablerne. På store varmtvandssystemer er det nok at programmere én HWAT-ECO (=MASTER). De øvrige ECOer (=SLAVER) vil automatisk kopiere masterens indstilling, når enhederne sammenkobles.

3 Side 3 HWAT-ECO kan tilkobles til CTS. Styresignalet er et DC spændingssignal som kan styre den ønskede temperatur. Tilslutning for ekstern alarm. 1.2 Tekniske data Sikringsstørrelse max 20A/230 VAC Anvendelse Kun til HWAT-R/-M/-L varmekabler Strømforbrug ved afbrudt 2,5W max Strømtilslutning klemrække 1,5 4,0 mm 2 Svagstrømstilslutning klemrække Op til 1,3 mm 2 (16 AWG) Automatic Switching Type 1 i overensstemmelse med EN60730 Vægt 880g Størrelse 165 x 85 x 71mm Ophængning Med 2 skruer på væg eller på DIN skinne Kabelindgange 2 x M20 og 1 x PG 13,5 med 3 indgange for ledning 3-5mm Master/Slave forbindelse 2 leder twisted pair, max 1,3mm 2 med isolering 500V Beskyttelsesklasse IP 54 Temperaturområde 41 C til 65 C i 48 blokke pr. dag Forprogrammerede indstillinger 9 programmer for typiske anlæg med mulighed for redigering CTS indgang 0 10 V DC Master/Slave Anlægget kan døbes master med op til 8 slaver tilkoblet Godkendelser VDE i overensstemmelse med EN60730 EMC I overensstemmelse med EN /2 for emission og EN /2 for immunitet Sikring Max 20A, C-karakteristik Ur Automatisk vinter/sommertid skift og korrektion for skudår Batteri backup for ur 8 timer ± 10% Præcision af ur ± 10 minutter på et år Indstillinger Programmering går ikke tabt ved strømafbrydelse Omgivelsestemperatur 0-40 C Kabinet materiale ABS 1.3 Vedligeholdelse og service For rengøring anvend en blød klud opvredet i vand og sæbe. Anvend ikke opløsningsmidler. Kom ikke vand direkte på enheden. Anvend ikke vandslange eller højtryksrenser mod enheden. Ved defekt returner enheden til leverandøren for reparation. 2. Installation Dette afsnit henvender sig kun til installatøren og indeholder ingen informationer om drift. Installering og eventuel senere adskillelse og service skal udføres af autoriseret el-installatør. Installationen skal udføres i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Kontroller den længden af det tilsluttede varmekablet for korrekt valg af sikring i den følgende tabel: Fig. 1 Maksimal kabellængde ved 230 VAC og 20 C omgivelsestemperatur ved opstart C-karakteristik HWAT-L HWAT-M HWAT-R Sikring (gul) (orange) (rød) 10A 80m 50m 50m 13A 110m 65m 65m 16A 140m 80m 80m 20A 180m 100m 100m Flere enheder på flere strømforsyninger kan anvendes, hvis større strækninger skal forsynes med kabel. Op til 9 enheder kan samles på 3 fasede systemer ved hjælp af master/slave sammenkobling. 2.1 Adskillelse og samling Afbryd altid strømtilførelsen inden enheden åbnes. Flere tilgængelige dele er strømførende med direkte kontakt til hoved strømtilførslen. HWAT-ECO enheden har et låg der kan afmonteres. Både låg og bund har elektriske dele, som er forbundet med et 14 benet stik. Skru først de 4 skruer i låget ud. Træk låget forsigtigt lige ud, ikke sidelæns! Den indvendige ABS adskillelse hjælper med at trække stikket lige ud. Se afsnit 5.5 illustration G og H.

4 Side 4 Samling af enheden Placer enhedens låg lige over bunddelen. Den indvendige ABS adskillelse vil hjælpe med at føre det indvendige stik korrekt sammen. Skub låget forsigtigt på plads. På det sidste stykke vil mærkes en vis modstand på grund af det indvendige 14 bens stik. 2.2 Ophængning Der er 2 muligheder for ophængning 1. Indvendig i bunddelen af enheden er der 2 skruehuller. Med de 2 medleverede skruer og spændeskiver, kan enheden monteres direkte på en væg. 2. Enheden kan monteres på en standard DIN skinne for tavlemontage 2.3 Tilslutning af kabler og føler Det er et krav, at der foran anlægget monteres fejlstrømsrelæ og en C-karakteristik sikring for at opnå optimal sikkerhed og for beskyttelse mod brand Koblingsdiagrammer Der er tre koblingsdiagrammer: C, D og E (Se 5.5 Illustrationer). For indkobling af en enkel enhed: Diagram C F1: Sikring max 20A (C-karakteristik) F2: fejlstrømsrelæ For indkobling af flere enheder på en fase: Diagram D F1, F3, F5: Sikring max 20A (C-karakteristik) F2, F4, F6: fejlstrømsrelæ

5 Side 5 For indkobling af flere enheder på 3 faser: Diagram E F1: Sikring max 20A (C-karakteristik) F2: fejlstrømsrelæ Dobbeltpolet elektrisk beskyttelse kan eventuelt være et krav for at anlægget er i overensstemmelse med gældende lokale regler Mindste størrelse af strømforsyningskabler Fig. 2 C-karakteristik sikring 10A 13A 16A 20A Minimum kabelstørrelse 3 x 1,5mm 2 3 x 1,5mm 2 3 x 1,5mm 2 3 x 2,5mm 2 Kontroller at kabelstørrelserne i øvrigt er i overensstemmelse med gældende regler Varmekabel Fig. 3 Opnåelige Omgivelsestemperatur Temperaturer Varmekabel 10 C 15 C 20 C 25 C HWAT-L (gul) C C C C HWAT-M (orange) C C C C HWAT-R (rød) C C C C Ovenstående værdier er anslået og kan variere med isoleringstykkelse, kvalitet m.m. Udfør en varmekabel test (inklusiv modstandstest) i overensstemmelse med afsnit 5.4 (Checkliste for problemfri installation og sikker funktion) Følerkabel Følerkablet monteres kun på master enheden eller på en enhed der står er alene. Forbind begge ledere på følerkablet til klemrækken mærket TEMP (PL4), se fig. 4. Lederne har ikke speciel polaritet. Forbindelsen sker ved at skubbe den orange tap i klemrækken ned med en skruetrækker. Stik kabelenden ind i klemrækken og slip den orange tap. Selve føleren skal placeres så tæt på vandvarmeren som muligt. (5.5 diagrammer, A). Følerens metalplade kan klemmes ind til afgangsrøret på vandvarmeren. Anvend det medfølgende stykke aluminiumstape til at fæstne følerpladen til røret. Føleren og mindst 200mm af følerkablet skal dækkes af isolering. Vær forsigtig med at placere selve varmekablet for tæt på føleren. Hold en afstand på mindst 200mm. Følerkablet kan forlænges op til 100m. Kablet til forlængelse af følerkablet skal have en isolering på mindst 500V og en fast leder på mindst 0,75mm Tilslutning for ekstern alarm Alarm kontakten (24 VAC, 24 VDC, 1A) indvendig i enheden kan anvendes til at tilslutte en ekstern alarm. Kontakten er åben ved alarm. Ved normal drift er den lukket. Hvis der er etableret en master/slave forbindelse, skal alarmkontakterne også forbindes i serie. Alarm klemrækken (PL6) er placeret i enhedens øverste højre hjørne ved siden af teksten alarm contact. Se fig. 4. Forbindelsen sker ved at skubbe den orange tap i klemrækken ned med en skruetrækker. Stik kabelenden ind i klemrækken og slip den orange tap. Se afsnit 4 for fejl der registreres over alarmkontakten. Note: For kombinationen master/slave og alarmfunktion, er det nødvendigt at koble alarmkontakterne i serie med en RD485 leder. På grund af begrænset antal af svagstrøm kabeludgange fra enheden, kan det være nødvendigt at koble anlægget med 4 ledere Sammenkobling master/slave Se 5.5 illustrationer, diagram B. HWAT-ECO kan sammenkobles i et system med op til 9 enheder. Alle enheder skal inden igangsætning forbindes parallelt mellem klemrækken (PL3). Se Fig. 4. Det betyder, at flere af klemrækkerne skal have mere end én leder i samme hul. Vrid de 2 ledere sammen inden de skubbes på plads i hullet. Kablet skal være et twisted pair med en dielectric styrke på 500V. Maksimal længde af kabel mellem enhederne er 100m. Forbind ikke A og B tilslutningerne. Forbindelsen sker ved at skubbe den orange tap i klemrækken ned med en skruetrækker. Stik kabelenden ind i klemrækken og slip den orange tap CTS tilslutning Se 5,5 illustrationer, diagram B. CTS indgangen til HWAT-ECO er et analog 0 til 10 volt signal. Hvis enheden er indstillet til at modtage et CTS signal, overstyrer dette enhedens timer programmering (Se CTS side??). Forbind begge ledere fra CTS 0-10V signalet til CTS indgangen mærket BMS (PL5). Forbind stel til - og 0-10V udgangen til +.

6 Side 6 Forbindelsen sker ved at skubbe den orange tap i klemrækken ned med en skruetrækker. Stik kabelenden ind i klemrækken og slip den orange tap. Kablet skal have en dielectric styrke på 500V. Note: På grund af begrænset antal af svagstrøm kabeludgange fra enheden, kan det være nødvendigt at koble anlægget med 4 ledere. 3. Drift 2. udgave af HWAT-ECO har 6 taster: 4 piletaster, en Enter tast og Escape. I tabellen i afsnit 3.2 er der en oversigt over alle menupunkter. Tryk en vilkårlig taste undtagen ESC for at komme ind i menuen. Tastes ESC vises det aktuelle temperaturvalg. Enheden forlader automatisk menuen efter nogle minutter, hvor tasterne ikke har været aktiveret. 3.1 Hurtig opstart Første gang enheden tilsluttes, skal en opstart procedure gennemføres, før anlægget er klar til drift. Når hurtig opstart proceduren er gennemført, er de vigtigste indstillinger foretaget og anlægget går automatisk i drift. Hurtig opstart proceduren er i de fleste tilfælde nok for anlæg i normal drift. Mere avancerede indstillinger kan efterfølgende foretages ved hjælp af menuen OPSÆTNING. Under hurtig opstart er det muligt at gå tilbage til den forrige menu ved at taste ESC. Første gang enheden tilsluttes viser displayet følgende tekst: Quick install Any key to start Tryk en vilkårlig taste undtagen ESC for at komme ind i menuen Sprog Med op/ned piltasterne kan der vælges mellem 5 sprog engelsk, tysk, fransk, dansk eller italiensk. Tast Enter for det ønskede År/måned/dag/time/minut Vælg året med op/ned piltasterne og bekræft med Enter. På samme måde vælges måned, dag, time og minut Kabeltype Vælg kabeltype med op/ned piltasterne. HWAT-R (rødt kabel), HWAT-M (orange kabel), HWAT-L (gult kabel). Kabelvalg skal svare til det installerede kabel. Bekræft med Enter Kabellængde Minimum kabellængde er 1m. Maksimum kabellængde afhænger af sikringsstørrelsen foran anlægget. Se Fig. 1. Vælg længde med op/ned piltasterne. Bekræft med Enter Omgivelsestemperatur Opgivelsestemperaturen er temperaturen i de rum hvor rørsystemet med kabler er installeret. Vælg temperatur mellem 0 C og 25 C med op/ned piltasterne. Bekræft med Enter Land Vælg det aktuelle land i denne menu. Dette valg tilpasser de forskelliges landes krav til isoleringstykkelser. For yderligere oplysninger se appendiks Vedligeholdelsestemperatur Vedligeholdelsestemperaturen er den temperatur der anvendes som normal temperatur i anlægget. Mindste temperatur er 41 C eller den indstillede Økonomitemperatur (se 3.1.8) hvis den er højere. Højeste temperatur er afhængig af kabelvalg. Se Fig. 3. Den indstillede temperatur kan ses under drift ved at trykke på ESC tasten. ggggg Eksempel: Displayet viser 55 C

7 Side Økonomitemperatur Økonomitemperaturen er den temperatur anlægget indstilles på i perioder hvor der normalt ikke tappes varmt vand (nat), eller i perioder hvor store mængder varmt vand tappes (spidslastperioder). Temperaturen vælges med op/ned piletasterne. Mindste temperatur er 41 C og højeste temperatur er den indstillede vedligeholdelsestemperatur Standardprogrammer HWAT-ECO enheden indeholder 8 standardprogrammer. Se afsnit for en grafisk gengivelse af programmerne. Det ønskede program vælges med op/ned piletasterne. Bekræft med Enter. Det tager nogle få sekunder at indlæse programmet, hvor nogle prikker fremkommer på displayet. Er der tvivl om valget, kan det valgte altid ændres senere eller redigeres. Fig. 5 Program navn Diagram nummer Bygningstype Konstant I 0 Konstant temperatur Boligblok I 1 Boligblok Villa I 2 Villa/enkel bolig Fængsel I 3 Fængsel/kaserne Hospital I 4 Hospital Plejehjem I 5 Plejehjem Hotel I 6 Hotel Sportscenter I 7 Sportscenter/Svømmehal Hvilehjem I 8 Hvilehjem Vandvarmer Vandvarmerfunktionen er indbygget for at sikre, at kablet ikke afgiver højere temperatur end den vandet fra vandvarmeren har. Vandvarmertemperaturen registreres med den medfølgende temperaturføler. HWAT-ECO enheden opsamler på 24 timer den højeste temperatur fra vandvarmeren. Med op/ned piltasterne kan funktionen slås fra eller til og temperaturforskellen kan indstilles mellem 5 C og 15 C. Bekræft med Enter. Hvis vandvarmertemperaturen er for lav, vil kabeltemperaturen blive reguleret ned til en temperatur der ligger de indstillede 5-15 C under den registrerede temperatur. Når det er tilfældet lyser advarselslampen 4. Afslutning af hurtig opstart Tast Enter for at starte anlægget. Med ESC tasten er det muligt at gå baglæns gennem menuerne for at kontrollere indstillingerne. Efter opstart viser displayet dato, tidspunkt, anlægsstatus og en stjerne der indikerer, at anlægget ikke er låst med et kodeord :13 Oprethold * Tilbage til en ny hurtig opstart Det er muligt at vende tilbage til en ny hurtig opstart ved hjælp af menupunktet fabriksindstilling under menuen opsætning. Advarsel! Alle programmerede indstillinger slettes og sættes tilbage til fabriksindstillingen undtagen dato og tid. Bemærk: Efter opstart er det muligt at foretage yderligere detaillerede indstillinger (F. eks. master/slave, CTS og meget andet). Tryk en af piletasterne eller Enter for at komme ind i menuen. Der 6 hovedmenuer, sprog, Tid og dato, Opsætning, Tidsur, Ferie og Info. 3.2 Menu oversigt 1 Sprog English Deutsch Francais Dansk Italieno 2 Tid og dato 1 År 2 Måned 3 Dag Vælg år Vælg måned Vælg dag

8 Side 8 3 Opsætning (menuen kan være låst med et kodeord) 4 Tidsur (menuen kan være låst med et kodeord) 4 Time 5 Minut 1 Vedl. temp. 2 Økonomi temp. 3 Kabellængde 4 Omg. temp. 5 Rørdiameter 6 Isolering 7 Spændingskorr. 8 Føler vandv. 9 Lås 10 CTS 11 Master 12 Fabriksindst. 1 Program Konstant Boligblok Villa Fængsel Hospital Plejehjem Hotel Sportscenter Hvilehjem 2 Edit program Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Vælg time Vælg minut Indstil vedligeholdelsestemperatur Indstil økonomitemperatur Indstil kabellængde Indstil omgivelsestemperatur Indstil diameter 15mm op til 100mm Indstil isoleringstykkelse 9mm op til 100mm Indstil 60% op til 140% Afbryd eller indstil til 5 C op til 15 C Kodeord for åbne opsætning og tidsur menu. Indstil ja/nej Indstil ja/nej Indstil ja/nej Indstil program for mandag Indstil program for tirsdag Indstil program for onsdag Indstil program for torsdag Indstil program for fredag Indstil program for lørdag Indstil program for søndag 5 Ferie 1 xx afbr. Dage 2 Afbrudt 3 On Indtast antal dage anlægget skal være afbrudt Afbryd anlægget indtil tidsur programmet startes Start tidsur programmet 6 Info Viser versionsnummer for HWAT-ECO, kabeltype og vandvarmertemperatur 3.3 Menu forklaring Sprog Med op/ned piltasterne kan der vælges mellem 5 sprog engelsk, tysk, fransk, dansk eller italiensk. Tast Enter for det ønskede Tid og dato Vælg året med op/ned piltasterne og bekræft med Enter. På samme måde vælges måned, dag, time og minut Opsætning Når enheden er låst (ingen stjerne i displayet) skal der anvendes et kodeord for at for at komme ind i denne menu. Bemærk, at enheden låser igen efter 60 sekunder, hvis tasterne ikke anvendes. Når menuen er åben er følgende undermenuer tilgængelige. 1 Vedligeholdelsestempemperatur Vedligeholdelsestemperaturen er den temperatur der anvendes som normal temperatur i anlægget. Mindste temperatur er 41 C eller den indstillede Økonomitemperatur hvis den er højere. Højeste temperatur er afhængig af kabelvalg, rørstørrelse, isolering og omgivelsestemperatur. 2 Økonomi temperatur Økonomitemperaturen er den temperatur anlægget indstilles på i perioder hvor der normalt ikke tappes varmt vand (nat), eller i perioder hvor store mængder varmt vand tappes (spidslastperioder). Temperaturen vælges med op/ned piletasterne. Mindste temperatur er 41 C og højeste temperatur er den indstillede vedligeholdelsestemperatur. 3 Kabellængde Minimum kabellængde er 1m. Maksimum kabellængde afhænger af sikringsstørrelsen foran anlægget. Se Fig. 1. Vælg længde med op/ned piltasterne. Bekræft med Enter. 4 Omgivelsestemperatur Opgivelsestemperaturen er temperaturen i de rum hvor rørsystemet med kabler er installeret. Vælg temperatur mellem 0 C og 25 C med op/ned piltasterne. Bekræft med Enter. 5 Rørdiameter Rørdiameter kan indstilles mellem 15 og 100mm. Se appendiks 5.2 for yderligere information.

9 Side 9 6 Isolering Isoleringstykkelse kan indstilles mellem 9 og 100mm, men skal stå i forhold til rørdiameteren. Se appendiks 5.2 for yderligere information. 7 Spændingskorrektion Indstil denne variabel for at finindstille temperaturen på anlægget. Se appendiks 5.2 for yderligere information. 8 Føler vandvarmer Vandvarmerfunktionen er indbygget for at sikre, at kablet ikke afgiver højere temperatur end den vandet fra vandvarmeren har. Vandvarmertemperaturen registreres med den medfølgende temperaturføler. Se afsnit for yderligere information. 9 Lås Vælg ja for at låse enheden. Kodeordet er et tal som indstilles med de 4 piletaster. Når enheden er låst er de 2 menuer Opsætning og tidsur beskyttet af kodeordet. Efter at kodeordet er lagt ind, vil enheden stadig være åben i 5 minutter. For at vende tilbage til en åben enhed skal der vælge On i denne menu. 10 CTS Vælg ja for at lade enheden overstyre af et CTS signal. Enheden reguleres nu af et CTS indgangssignal. Når signalet er 4 VDC er varmekablet afbrudt. I området 4,1 VDC og 6,4 VDC er temperaturen styrbar jfr. Diagram F i afsnit 5.5. Ved spænding 6,5 tilsluttes spænding til varmekablet 100%, hvilket for R kablet betyder, at rørsystemet beskyttes mod Legionella. Se afsnit for tilslutning af CTS signal. Hvis føler for vandvarmer er tilsluttet, overstyrer signalet herfra temperaturindstillingen fra CTS anlægget, hvis det er nødvendigt. 11 Master I store installationer hvor flere enheder sammenkobles, skal en af enhederne udvælges som master. Programmeringen af denne enhed overføres derefter til alle andre enheder, som nu automatisk optræder som slaver. Efter at have valgt ja til enheden som master, fordeler slaverne sig således at de får hver sin identifikation. Masteren sørger nu for, at slaverne ikke tænder på samme tid, hvis de er på samme fase. Slaver på forskellige faser vil tænde og slukke samtidigt. I displayet kan de enkelte enheders identifikation ses. Masteren skal altid være 1A. I identifikationsnummeret er det første tal fasenummeret (1-2-3). Det andet bogstav er slavebetegnelsen (A-B-C). Det er altså muligt at koble i alt 9 anlæg sammen. Kontroller efter opstart, at enhederne alle har forskellige betegnelser. Er det ikke tilfældet bør forbindelserne mellem enhederne kontrolleres. 12 Fabriksindstilling Hvis der tastes ja er det muligt at vende tilbage til en ny hurtig opstart. Advarsel! Alle programmerede indstillinger slettes og sættes tilbage til fabriksindstillingen undtagen dato og tid Tidsprogrammer og Legionella funktion Hvis enheden er låst, skal der anvendes et kodeord for at komme ind i denne menu. Når menuen er åben, kan følgende menuer anvendes: 1. Program Her findes en række standardprogrammer, som er baseret på typiske forbrugsmønstre i de omhandlede bygninger. I en boligblok vil der f. eks. i et par timer om morgenen være så stort et varmtvandsforbrug, at det varme vand fra vandvarmeren holder systemet varmt. Kablerne slukkes. Om natten er der ikke behov for så høj en temperatur, så her kan temperaturen sænkes til et minimum. Indstillingen sikrer at systemet sikrer varmt vand i bygningen med tilførsel af mindst mulig energi til varmekablerne. Er det aktuelle forbrugsmønster ikke helt i overensstemmelse med standardprogrammet, kan tilrettes som nærmere beskrevet under punkt 2 herunder. Følgende standardprogrammer er installeret: Fig. 6 Program navn Diagram nummer Bygningstype Konstant I 0 Konstant temperatur Boligblok I 1 Boligblok Villa I 2 Villa/enkel bolig Fængsel I 3 Fængsel/kaserne Hospital I 4 Hospital Plejehjem I 5 Plejehjem Hotel I 6 Hotel Sportscenter I 7 Sportscenter/Svømmehal Hvilehjem I 8 Hvilehjem Programmerne er alle illustreret i appendiks 5.2 diagram I. Når et program er valgt, går der et øjeblik mens programmet gemmes i enhedens hukommelse. 2. Edit program (inklusiv Legionella bekæmpelse) Tidsur programmeringen foregår i blokke af en halv time. Hver blok kan indstilles til afbrudt, Økonomi temperatur, Vedligeholdelsestemperatur eller 100% spænding (Anvendes kun sammen med HWAT-R kabler).

10 Side 10 Valg af temperatur sker med op/ned pilene: = afbrudt = Vedligeholdelsestemperatur = Økonomitemperatur = 100% spænding (Legionella beskyttelse med HWAT-R) Valg af blok sker med venstre/højre pilene: Eksempel på program fra 00:00 til 08:00 00:00 02:00: 100% 04:30 06:30 Økonomitemperatur 02:00 04:30: Afbrudt 06:30 08:00 Vedligeholdelsestemperatur For beregning af den nødvendige tid for Legionella beskyttelse, se afsnit Ferie funktion Denne funktion anvendes til at afbryde systemet helt eller for en periode(ferie). Samtidig er det her, at anlægget igangsættes igen efter afbrydelsen. xx afbrudte dage: Et antal dage kan vælges med op/ned piletasterne. Enheden vil automatisk gå tilbage til det indstille tidsprogram, når perioden (ferien) er slut. Afbrudt: Slukker for anlægget indtil enheden sættes i gang igen. On: Sætter enheden i gang efter afbrydelse Info Viser versionsnummer for HWAT-ECO, kabeltype og vandvarmertemperatur. Tast Enter to gange for opdatering af følertemperaturen.

11 Side 11 4.Fejl/alarmer og fejlfinding Indikation Sandsynlig årsag Aktion Vandvarmer advarselslampe lyser Display: :00 (blinker i displayet) Display: FEJL 1 (Konstant summetone og advarselslampen for fejl lyser) Vandvarmer temperaturen er lavere end den indstillede vedligeholdelsestemperatur på varmekablet Enheden har været afbrudt i mere end 8 timer Den indvendige temperatur i HWAT-ECO overstiger 85 C Check vandvarmeren (se også temperaturen i HWAT-ECO info menu) Check indstillingen af vedligeholdelsestemperaturen i HWAT-ECO Check montagen af føleren ved vandvarmeren Opdater dag og tid (afsnit 3.3.2) Afbryd strømtilførslen til anlægget og kontakt leverandøren af HWAT- ECO Display: FEJL 2 (Konstant summetone og advarselslampen for fejl lyser) Display: FEJL 3 (Konstant summetone og advarselslampen for fejl lyser) For lav varmtvandstemperatur i rørsystemet For høj varmtvandstemperatur i rørsystemet Vandvarmertemperatur er for høj Føleren er ikke installeret i HWAT- ECO Føler eller følerkabel er defekt 2 eller flere enheder er opsat som master En eller flere af enhederne var uden strøm under opstart En eller flere enheder var ikke tilsluttet masteren under opstart Ingen enheder er sat op som master Vandvarmertemperatur er for lav Anvendt kabel og programmeret kabel i HWAT-ECO er forskellig Isoleringstykkelse/kvalitet afviger fra standard (se afsnit 5.2) Den valgte omgivelsestemperatur er sat for højt i HWAT-ECO Anvendt kabel og programmeret kabel i HWAT-ECO er forskellig Isoleringstykkelse/kvalitet afviger fra standard (se afsnit 5.2) Den valgte omgivelsestemperatur er sat for lavt i HWAT-ECO Sænk vandvarmertemperaturen Installer føleren eller afbryd føleren (kapitel ) Kontroller følerforbindelsen Udskift føleren Kontroller af føleren er monteret korrekt Foretag ny opstart (kapitel 3.3.3) Kontroller strømtilslutningen til hver enkel enhed Foretag ny opstart (kapitel 3.3.3) Kontroller netværksforbindelse mellem enhederne Foretag ny opstart (kapitel 3.3.3) Foretag ny opstart (kapitel 3.3.3) Kontroller vandvarmertemperatur Foretag en ny opstart af HWAT- ECO med det korrekte kabel i programmet Juster spændingskorrektionen (afsnit 3.3.3) Juster den valgte omgivelsestemperatur (afsnit 3.3.3) Foretag en ny opstart af HWAT- ECO med det korrekte kabel i programmet Juster spændingskorrektionen (afsnit 3.3.3) Juster den valgte omgivelsestemperatur (afsnit 3.3.3) Alarm relæ signal ved: FEJL 1, FEJL 2, FEJL 3, strømafbrydelse, afbrudt ur (efter 8 timer) og når anlægget ikke er opstartet. Glemt kodeord: Kontakt leverandøren af HWAT-ECO

12 Side Appendiks 5.1 Landekode Landekoden indtastes for at tage hensyn til forskellige standards for isolering af rør. Landene fordeler sig i 2 grupper. Fig. 8 Typisk isoleringstykkelse (mm) afhængig af rørdiameter og land, isolering = 0,035W/mK. Rørdiameter 15mm 20mm 25mm 32mm 40mm 50mm Land ½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 2 Østrig, Czekiet Danmark, Finland Tyskland, Ungarn, Irland Holland, Norge Polen, Rusland, Sverige Schweiz, UK Belgien, Frankrig, Italien, Spanien Hvis isoleringstykkelse varierer fra ovenstående, se afsnit Rørstørrelse, isolering og temperatur Isoleringsmateriale og tykkelse har indflydelse på den aktuelle temperatur på rørsystemet. Såfremt materialer og isoleringstykkelse varierer fra ovenstående tabel, kan temperaturen finjusteres ved hjælp af HWAT-ECO spændingskorrektion. I forbindelse med hurtig opstart af anlægget regner anlægget med et 25mm rør med standardisolering. Såfremt den konstaterede temperatur på anlægget er lavere end den er sat til på enheden, kan temperaturen hæves ved at hæve spændingskorrektionen til mere end 100%. Omvendt kan spændingskorrektionen sænkes, hvis temperaturen er for høj. (menu 3 - opsætning spændingskorrektion) Hvis et anlæg består af forskellige dimensioner vælges en repræsentativ størrelse. Tyndere rør vil alt andet lige være lidt varmere en større rør. Variationer er dog små. Spændingskorrektionen kan heller ikke ændre mere end nogle få grader. Tæt på varmekablets maksimale temperatur kan der ikke forventes yderligere temperaturstigning som følge af ændring i spændingskorrektionen. Det anbefales at forholdet mellem rør og isoleringstykkelser holdes inden for rammen i nedenstående tabel. Installationer med plastrør Såfremt plastrørsystemet er forsynet med varmekabler i overensstemmelse med HWAT kablernes retningslinier for montage (fæstnet med ALU tape m.v.), vil plastrørene opføre sig som et metalrør set fra HWAT-ECO reguleringen. Skulle der alligevel være en mindre temperaturvariation, kan der kompenseres med spændingskorrektionen. Specielle installationer Ved specielle forhold må varmetab beregnes af leverandøren af HWAT kabler, for at sikre korrekt funktion. 5.3 Legionella beskyttelse med temperaturstigning Legionella bakterievækst er afhængig af temperatur. HWAT-R varmekabel sammen med HWAT-ECO kan hæve temperaturen med desinfektion af systemet til følge. De fleste Legionella bakterier dræbes ved 60 C inden for en halv time.

13 Side 13 Advarsel: Det valgte rørsystem skal kunne tåle desinfektions temperaturen. Advarsel: Der er fare for lettere forbrændinger når temperaturen når 65 C Herunder er angivet omtrentlig opvarmningskurve for at opnå desinfektion. Der tages forbehold for kurverne, der er teoretiske og kurven vil også være afhængig af kablets alder. Helt nye kabler har ikke samme effekt som kabler der har været i drift nogle måneder. Eksempel: 1. Kurve 1 vælges 2. Temperaturhævning fra 55 C til 60 C = 45 minutter 3. Total = 45 minutter hævetid + 30 minutter desinfektion = 75 minutter Nedkøling vil følge næsten samme kurve. Advarsel: Der er fare for forbrændinger når temperaturen når 65 C Fig. 10 (eksempel) Varmekurve HWAT-R på 1 rør (25/34), SS, 20 C omgivelser 30mm Rockwool mm Rockwool Timer Fig. 11 Varmekurve HWAT-R på ½ rør (15/21), SS, 20 C omgivelser 30mm Rockwool mm Rockwool Timer

14 Side 14 Fig. 12 Varmekurve HWAT-R på 2 rør (52/54), SS, 20 C omgivelser 30mm Rockwool mm Rockwool Timer 5.4 Checkliste for problemfri installation og sikker funktion Typisk plan for opbygning af HWAT system Almindeligt forløb: Systemet projekteres og planlægges Rørsystemet etableres og trykprøves HWAT kablernes kontrolleres og monteres på rørene Kablerne samles og hver kreds kontrolleres Korrekt isolering monteres og umiddelbart derefter monteres advarselsskilte på isoleringen Strømforsyning med korrekt størrelse sikring monteres foran hver kreds Systemet indreguleres Sikringer, afprøvning og opstart Sikring Strømtilslutning 230 Vac, 50 Hz Tilslutning i øvrigt i overensstemmelse med lokale regulativer C-type automatsikring Fejlstrømsrelæ (højst 500m kabel bag et relæ) Kontrol kabler Visuel kontrol af kabler og fittings Håndværksmæssig korrekt installation (under rør, uden på bøjninger m.m.) Kablet monteret på alle rør Ingen mekanisk skade på kabler (ridser, knæk o.l.) Ingen skader forårsaget af varme Håndværksmæssig korrekt el-installation ved strømforsyning Modstandsmåling af kabel både ved modtagelse og efter montage af isolering. Test spænding bør være 2500 Vac, men må ikke være under 500 Vac. Isoleringsmodstand må uanset kablets længde ikke være mindre end 10MΩ. Hvis modstanden falder under det niveau, skal fejlårsagen findes, udbedres og afprøves igen. - Kontrol A: Ledere til skærm - Kontrol B: Skærm til rør Fig. 14 Kontrol A Kontrol B

15 Side 15 Efter strømtilslutningen skal kablet mærkes varmt efter 5 til 10 minutter. Kontrol isolering Visuel kontrol af isolering. Isoleringen skal have den foreskrevne tykkelse og kvalitet. Pålægningen skal være foretaget i god håndværksmæssig stand uden skader og revner Alle rør, ventiler, gennemføringer og andre komponenter skal være dækket af isolering Drift og opstart For mindre installationer kan strømmen blot tilsluttes kablet hvorefter kablet i løbet af natten vil stabilisere anlægget på den ønskede temperatur. For større installationer, eller hvor der ønskes hurtige varme på systemet, åbnes en hane yderst i systemet, hvorefter varmt vand flyder gennem rørene. Tænd derefter for varmekablet, hvorefter det starter temperaturvedligeholdelsen af rørsystemet. Hvis sektioner af rørsystemet kan være afspærret, er det vigtigt at sikre, at varmeudvidelsen i rørene ikke forårsager skade. Under normale omstændigheder er varmekablerne vedligeholdelsesfri. Det anbefales dog med mellemrum, at foretage en modstandsmåling på kabelsystemet. Falder modstanden til under 10MΩ må fejlen findes og rettes. De angivne omgivelses- og driftstemperaturer må ikke overstiges. I tilfælde af reparation af rørsystemet, må det sikres at kablet ikke tager skade ved mekanisk eller termisk påvirkning. For at sikre mod personskade skal strømtilslutningen afbrydes ved montagearbejde på rørsystemet. Det skal med jævne mellemrum sikres, at fejlstrømsrelæ funktioner. Efter endt reparationsarbejde skal kabelsystemet afprøves som beskrevet ovenfor. Alle vigtige komponenter i installationen som regulatorer, sikringsgrupper og følere bør kontrolleres en gang om året, normalt i efteråret. Vedligeholdelsestemperaturen bør være 5-10 C under varmtvandstemperaturen. 5.5 Illustrationer Illustration A, B, C, D, E, F, G og H, installation

16 Side 16

17 Side 17

18 Side 18 F G CTS regulering Temp( C) HWAT-R HWAT-M HWAT-L U-GLT (Volt) >64 = Legionella bekæmpelse X >6,5 64 X 6,4 60 X 6 55 X X 5,5 50 X X X 5 45 X X X 4,5 41 X X X 4,1 Afbrudt X X X 0 H

19 Side Illustration I, standardprogrammer Vedligeholdelsestemperatur Økonomitemperatur Afbrudt

20 Side 20

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Temperaturvedligeholdelse af varmt brugsvand

Temperaturvedligeholdelse af varmt brugsvand Temperaturvedligeholdelse af varmt brugsvand Selvregulerende produkter Høj driftssikkerhed: varmt vand fra hver hane med det samme Ingen returrør: reduceret energiforbrug og pladsbesparende Vedligeholdelsesfri:

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

Selvregulerende frostsikringssystemer til rør

Selvregulerende frostsikringssystemer til rør Selvregulerende frostsikringssystemer til rør Driftsikre, selvregulerende produkter Let specifikation og installation Effektivt energiudnyttelse Ingen mulighed for overophedning Vedligeholdelsesfri For

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Monteringsvejledning. Calefa TD og S. Montage og opsætning af cirkulation

Monteringsvejledning. Calefa TD og S. Montage og opsætning af cirkulation Monteringsvejledning Calefa TD og S Montage og opsætning af cirkulation Styringen skal være med software version 3.2 eller nyere for at den kan styre cirkulationen. Software versionen findes ved at følge

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

LOKASET 20. Alarm for septiktank Installations- og driftsanvisninger

LOKASET 20. Alarm for septiktank Installations- og driftsanvisninger Wavin Wavinvej 1 8450 Hammel Danmark Tel. +45 86962000 Fax +45 86969461 E-mail wavin@wavin.dk www.wavin.dk LOKASET 20 Alarm for septiktank er I N D H O L D 1. TEKNISKE DATA... 3 2. GENERELT... 3 3. FUNKTION...

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 Gårsdalvej 20-8800 Viborg Tel.: 87 26 23 00 - Fax : 87 26 23 01 Doserings anlæg til tøjvask VM2002 Teknisk beskrivelse

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere