Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper"

Transkript

1 Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding på apparatet 2. (grøn LED) Spænding på varmekablet 3. (grøn LED) Legionella bekæmpelse. 100% spænding på kablet. (Der kan være risiko for skoldning) 4. (grøn LED) Advarsel mod for lav vandvarmertemperatur. 5. (rød LED) Fejl, se afsnit Esc taste: Tast her såfremt de indtastede ændringer ikke ønskes aktiveret. 7. Enter taste: Tast her såfremt de indtastede ændringer ønskes aktiveret. 8. Display funktion Displayet har 2 linier med hver 16 karakterer. Displayet viser følgende tekst ved opstart: Efter hurtig opstart vil displayet vise dato, tid og temperaturindstilling og en stjerne viser at enheden ikke er låst. Quick install Any key to start :13 Oprethold * Pakkens indhold Illustration B 9. HWAT-ECO enhed 10. Manual på engelsk, tysk og fransk 11. To skruer 12. To spændeskiver 13. Temperaturføler med 4m kabel 14. Aluminiumstape for montage af føler

2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse 1.1 Anvendelse 1.2 Tekniske data 1.3 Vedligeholdelse og service 2. Installation 2.1 Adskillelse og samling 2.2 Ophængning 2.3 Tilslutning af kabler og føler Koblingsdiagrammer Mindste størrelse af strømforsyningskabler Varmekabel Følerkabel Tilslutning for ekstern alarm Sammenkobling master/slave CTS tilslutning 3. Drift 3.1 Hurtig opstart Sprog År/måned/dag/time/minut Kabeltype Kabellængde Omgivelsestemperatur Land Vedligeholdelsestemperatur Økonomitemperatur Standardprogrammer Vandvarmer 3.2 Menu oversigt 3.3 Menu forklaring Sprog Tid og dato Opsætning Tidsprogrammer og Legionella funktion Ferie funktion Info 4. Fejl/alarmer og fejlfinding 5. Appendiks 5.1 Landekode 5.2 Rørstørrelse, isolering og temperatur 5.3 Legionella beskyttelse med temperaturstigning 5.4 Checkliste for problemfri installation og sikker funktion Typisk plan for opbygning af HWAT system Sikringer, afprøvning og opstart 5.5 Illustrationer Illustration A, B, C, D, E, F, G og H, installation Illustration I, standardprogrammer 1. Beskrivelse 1.1 Anvendelse HWAT-ECO regulatoren er udviklet til at fungere sammen med følgende selvregulerende varmekabler: HWAT-R, HWAT-M og HWAT-L. Varmt brugsvand temperaturvedligeholdelse med HWAT kabler er et system der sikrer god komfort, da der altid er varmt vand fremme ved tapstederne. Et selvregulerende kabel er placeret på rørene og kompenserer overalt for det varmetab der er fra det varme vand. Driftstemperaturen på varmekablet kan sættes til en vilkårlig valgt temperatur. Sammen med regulatorens indbyggede timer-styrede driftsperioder sikrer dette, at der opnås store energibesparelser. Energi kan spares ved at aktivere en føler på vandvarmeren. Varmekabeltemperaturen vil blive reduceret, hvis vandvarmertemperaturen falder. Derved sikres, at der ikke anvendes energi til at hæve temperaturen med varmekablerne. På store varmtvandssystemer er det nok at programmere én HWAT-ECO (=MASTER). De øvrige ECOer (=SLAVER) vil automatisk kopiere masterens indstilling, når enhederne sammenkobles.

3 Side 3 HWAT-ECO kan tilkobles til CTS. Styresignalet er et DC spændingssignal som kan styre den ønskede temperatur. Tilslutning for ekstern alarm. 1.2 Tekniske data Sikringsstørrelse max 20A/230 VAC Anvendelse Kun til HWAT-R/-M/-L varmekabler Strømforbrug ved afbrudt 2,5W max Strømtilslutning klemrække 1,5 4,0 mm 2 Svagstrømstilslutning klemrække Op til 1,3 mm 2 (16 AWG) Automatic Switching Type 1 i overensstemmelse med EN60730 Vægt 880g Størrelse 165 x 85 x 71mm Ophængning Med 2 skruer på væg eller på DIN skinne Kabelindgange 2 x M20 og 1 x PG 13,5 med 3 indgange for ledning 3-5mm Master/Slave forbindelse 2 leder twisted pair, max 1,3mm 2 med isolering 500V Beskyttelsesklasse IP 54 Temperaturområde 41 C til 65 C i 48 blokke pr. dag Forprogrammerede indstillinger 9 programmer for typiske anlæg med mulighed for redigering CTS indgang 0 10 V DC Master/Slave Anlægget kan døbes master med op til 8 slaver tilkoblet Godkendelser VDE i overensstemmelse med EN60730 EMC I overensstemmelse med EN /2 for emission og EN /2 for immunitet Sikring Max 20A, C-karakteristik Ur Automatisk vinter/sommertid skift og korrektion for skudår Batteri backup for ur 8 timer ± 10% Præcision af ur ± 10 minutter på et år Indstillinger Programmering går ikke tabt ved strømafbrydelse Omgivelsestemperatur 0-40 C Kabinet materiale ABS 1.3 Vedligeholdelse og service For rengøring anvend en blød klud opvredet i vand og sæbe. Anvend ikke opløsningsmidler. Kom ikke vand direkte på enheden. Anvend ikke vandslange eller højtryksrenser mod enheden. Ved defekt returner enheden til leverandøren for reparation. 2. Installation Dette afsnit henvender sig kun til installatøren og indeholder ingen informationer om drift. Installering og eventuel senere adskillelse og service skal udføres af autoriseret el-installatør. Installationen skal udføres i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Kontroller den længden af det tilsluttede varmekablet for korrekt valg af sikring i den følgende tabel: Fig. 1 Maksimal kabellængde ved 230 VAC og 20 C omgivelsestemperatur ved opstart C-karakteristik HWAT-L HWAT-M HWAT-R Sikring (gul) (orange) (rød) 10A 80m 50m 50m 13A 110m 65m 65m 16A 140m 80m 80m 20A 180m 100m 100m Flere enheder på flere strømforsyninger kan anvendes, hvis større strækninger skal forsynes med kabel. Op til 9 enheder kan samles på 3 fasede systemer ved hjælp af master/slave sammenkobling. 2.1 Adskillelse og samling Afbryd altid strømtilførelsen inden enheden åbnes. Flere tilgængelige dele er strømførende med direkte kontakt til hoved strømtilførslen. HWAT-ECO enheden har et låg der kan afmonteres. Både låg og bund har elektriske dele, som er forbundet med et 14 benet stik. Skru først de 4 skruer i låget ud. Træk låget forsigtigt lige ud, ikke sidelæns! Den indvendige ABS adskillelse hjælper med at trække stikket lige ud. Se afsnit 5.5 illustration G og H.

4 Side 4 Samling af enheden Placer enhedens låg lige over bunddelen. Den indvendige ABS adskillelse vil hjælpe med at føre det indvendige stik korrekt sammen. Skub låget forsigtigt på plads. På det sidste stykke vil mærkes en vis modstand på grund af det indvendige 14 bens stik. 2.2 Ophængning Der er 2 muligheder for ophængning 1. Indvendig i bunddelen af enheden er der 2 skruehuller. Med de 2 medleverede skruer og spændeskiver, kan enheden monteres direkte på en væg. 2. Enheden kan monteres på en standard DIN skinne for tavlemontage 2.3 Tilslutning af kabler og føler Det er et krav, at der foran anlægget monteres fejlstrømsrelæ og en C-karakteristik sikring for at opnå optimal sikkerhed og for beskyttelse mod brand Koblingsdiagrammer Der er tre koblingsdiagrammer: C, D og E (Se 5.5 Illustrationer). For indkobling af en enkel enhed: Diagram C F1: Sikring max 20A (C-karakteristik) F2: fejlstrømsrelæ For indkobling af flere enheder på en fase: Diagram D F1, F3, F5: Sikring max 20A (C-karakteristik) F2, F4, F6: fejlstrømsrelæ

5 Side 5 For indkobling af flere enheder på 3 faser: Diagram E F1: Sikring max 20A (C-karakteristik) F2: fejlstrømsrelæ Dobbeltpolet elektrisk beskyttelse kan eventuelt være et krav for at anlægget er i overensstemmelse med gældende lokale regler Mindste størrelse af strømforsyningskabler Fig. 2 C-karakteristik sikring 10A 13A 16A 20A Minimum kabelstørrelse 3 x 1,5mm 2 3 x 1,5mm 2 3 x 1,5mm 2 3 x 2,5mm 2 Kontroller at kabelstørrelserne i øvrigt er i overensstemmelse med gældende regler Varmekabel Fig. 3 Opnåelige Omgivelsestemperatur Temperaturer Varmekabel 10 C 15 C 20 C 25 C HWAT-L (gul) C C C C HWAT-M (orange) C C C C HWAT-R (rød) C C C C Ovenstående værdier er anslået og kan variere med isoleringstykkelse, kvalitet m.m. Udfør en varmekabel test (inklusiv modstandstest) i overensstemmelse med afsnit 5.4 (Checkliste for problemfri installation og sikker funktion) Følerkabel Følerkablet monteres kun på master enheden eller på en enhed der står er alene. Forbind begge ledere på følerkablet til klemrækken mærket TEMP (PL4), se fig. 4. Lederne har ikke speciel polaritet. Forbindelsen sker ved at skubbe den orange tap i klemrækken ned med en skruetrækker. Stik kabelenden ind i klemrækken og slip den orange tap. Selve føleren skal placeres så tæt på vandvarmeren som muligt. (5.5 diagrammer, A). Følerens metalplade kan klemmes ind til afgangsrøret på vandvarmeren. Anvend det medfølgende stykke aluminiumstape til at fæstne følerpladen til røret. Føleren og mindst 200mm af følerkablet skal dækkes af isolering. Vær forsigtig med at placere selve varmekablet for tæt på føleren. Hold en afstand på mindst 200mm. Følerkablet kan forlænges op til 100m. Kablet til forlængelse af følerkablet skal have en isolering på mindst 500V og en fast leder på mindst 0,75mm Tilslutning for ekstern alarm Alarm kontakten (24 VAC, 24 VDC, 1A) indvendig i enheden kan anvendes til at tilslutte en ekstern alarm. Kontakten er åben ved alarm. Ved normal drift er den lukket. Hvis der er etableret en master/slave forbindelse, skal alarmkontakterne også forbindes i serie. Alarm klemrækken (PL6) er placeret i enhedens øverste højre hjørne ved siden af teksten alarm contact. Se fig. 4. Forbindelsen sker ved at skubbe den orange tap i klemrækken ned med en skruetrækker. Stik kabelenden ind i klemrækken og slip den orange tap. Se afsnit 4 for fejl der registreres over alarmkontakten. Note: For kombinationen master/slave og alarmfunktion, er det nødvendigt at koble alarmkontakterne i serie med en RD485 leder. På grund af begrænset antal af svagstrøm kabeludgange fra enheden, kan det være nødvendigt at koble anlægget med 4 ledere Sammenkobling master/slave Se 5.5 illustrationer, diagram B. HWAT-ECO kan sammenkobles i et system med op til 9 enheder. Alle enheder skal inden igangsætning forbindes parallelt mellem klemrækken (PL3). Se Fig. 4. Det betyder, at flere af klemrækkerne skal have mere end én leder i samme hul. Vrid de 2 ledere sammen inden de skubbes på plads i hullet. Kablet skal være et twisted pair med en dielectric styrke på 500V. Maksimal længde af kabel mellem enhederne er 100m. Forbind ikke A og B tilslutningerne. Forbindelsen sker ved at skubbe den orange tap i klemrækken ned med en skruetrækker. Stik kabelenden ind i klemrækken og slip den orange tap CTS tilslutning Se 5,5 illustrationer, diagram B. CTS indgangen til HWAT-ECO er et analog 0 til 10 volt signal. Hvis enheden er indstillet til at modtage et CTS signal, overstyrer dette enhedens timer programmering (Se CTS side??). Forbind begge ledere fra CTS 0-10V signalet til CTS indgangen mærket BMS (PL5). Forbind stel til - og 0-10V udgangen til +.

6 Side 6 Forbindelsen sker ved at skubbe den orange tap i klemrækken ned med en skruetrækker. Stik kabelenden ind i klemrækken og slip den orange tap. Kablet skal have en dielectric styrke på 500V. Note: På grund af begrænset antal af svagstrøm kabeludgange fra enheden, kan det være nødvendigt at koble anlægget med 4 ledere. 3. Drift 2. udgave af HWAT-ECO har 6 taster: 4 piletaster, en Enter tast og Escape. I tabellen i afsnit 3.2 er der en oversigt over alle menupunkter. Tryk en vilkårlig taste undtagen ESC for at komme ind i menuen. Tastes ESC vises det aktuelle temperaturvalg. Enheden forlader automatisk menuen efter nogle minutter, hvor tasterne ikke har været aktiveret. 3.1 Hurtig opstart Første gang enheden tilsluttes, skal en opstart procedure gennemføres, før anlægget er klar til drift. Når hurtig opstart proceduren er gennemført, er de vigtigste indstillinger foretaget og anlægget går automatisk i drift. Hurtig opstart proceduren er i de fleste tilfælde nok for anlæg i normal drift. Mere avancerede indstillinger kan efterfølgende foretages ved hjælp af menuen OPSÆTNING. Under hurtig opstart er det muligt at gå tilbage til den forrige menu ved at taste ESC. Første gang enheden tilsluttes viser displayet følgende tekst: Quick install Any key to start Tryk en vilkårlig taste undtagen ESC for at komme ind i menuen Sprog Med op/ned piltasterne kan der vælges mellem 5 sprog engelsk, tysk, fransk, dansk eller italiensk. Tast Enter for det ønskede År/måned/dag/time/minut Vælg året med op/ned piltasterne og bekræft med Enter. På samme måde vælges måned, dag, time og minut Kabeltype Vælg kabeltype med op/ned piltasterne. HWAT-R (rødt kabel), HWAT-M (orange kabel), HWAT-L (gult kabel). Kabelvalg skal svare til det installerede kabel. Bekræft med Enter Kabellængde Minimum kabellængde er 1m. Maksimum kabellængde afhænger af sikringsstørrelsen foran anlægget. Se Fig. 1. Vælg længde med op/ned piltasterne. Bekræft med Enter Omgivelsestemperatur Opgivelsestemperaturen er temperaturen i de rum hvor rørsystemet med kabler er installeret. Vælg temperatur mellem 0 C og 25 C med op/ned piltasterne. Bekræft med Enter Land Vælg det aktuelle land i denne menu. Dette valg tilpasser de forskelliges landes krav til isoleringstykkelser. For yderligere oplysninger se appendiks Vedligeholdelsestemperatur Vedligeholdelsestemperaturen er den temperatur der anvendes som normal temperatur i anlægget. Mindste temperatur er 41 C eller den indstillede Økonomitemperatur (se 3.1.8) hvis den er højere. Højeste temperatur er afhængig af kabelvalg. Se Fig. 3. Den indstillede temperatur kan ses under drift ved at trykke på ESC tasten. ggggg Eksempel: Displayet viser 55 C

7 Side Økonomitemperatur Økonomitemperaturen er den temperatur anlægget indstilles på i perioder hvor der normalt ikke tappes varmt vand (nat), eller i perioder hvor store mængder varmt vand tappes (spidslastperioder). Temperaturen vælges med op/ned piletasterne. Mindste temperatur er 41 C og højeste temperatur er den indstillede vedligeholdelsestemperatur Standardprogrammer HWAT-ECO enheden indeholder 8 standardprogrammer. Se afsnit for en grafisk gengivelse af programmerne. Det ønskede program vælges med op/ned piletasterne. Bekræft med Enter. Det tager nogle få sekunder at indlæse programmet, hvor nogle prikker fremkommer på displayet. Er der tvivl om valget, kan det valgte altid ændres senere eller redigeres. Fig. 5 Program navn Diagram nummer Bygningstype Konstant I 0 Konstant temperatur Boligblok I 1 Boligblok Villa I 2 Villa/enkel bolig Fængsel I 3 Fængsel/kaserne Hospital I 4 Hospital Plejehjem I 5 Plejehjem Hotel I 6 Hotel Sportscenter I 7 Sportscenter/Svømmehal Hvilehjem I 8 Hvilehjem Vandvarmer Vandvarmerfunktionen er indbygget for at sikre, at kablet ikke afgiver højere temperatur end den vandet fra vandvarmeren har. Vandvarmertemperaturen registreres med den medfølgende temperaturføler. HWAT-ECO enheden opsamler på 24 timer den højeste temperatur fra vandvarmeren. Med op/ned piltasterne kan funktionen slås fra eller til og temperaturforskellen kan indstilles mellem 5 C og 15 C. Bekræft med Enter. Hvis vandvarmertemperaturen er for lav, vil kabeltemperaturen blive reguleret ned til en temperatur der ligger de indstillede 5-15 C under den registrerede temperatur. Når det er tilfældet lyser advarselslampen 4. Afslutning af hurtig opstart Tast Enter for at starte anlægget. Med ESC tasten er det muligt at gå baglæns gennem menuerne for at kontrollere indstillingerne. Efter opstart viser displayet dato, tidspunkt, anlægsstatus og en stjerne der indikerer, at anlægget ikke er låst med et kodeord :13 Oprethold * Tilbage til en ny hurtig opstart Det er muligt at vende tilbage til en ny hurtig opstart ved hjælp af menupunktet fabriksindstilling under menuen opsætning. Advarsel! Alle programmerede indstillinger slettes og sættes tilbage til fabriksindstillingen undtagen dato og tid. Bemærk: Efter opstart er det muligt at foretage yderligere detaillerede indstillinger (F. eks. master/slave, CTS og meget andet). Tryk en af piletasterne eller Enter for at komme ind i menuen. Der 6 hovedmenuer, sprog, Tid og dato, Opsætning, Tidsur, Ferie og Info. 3.2 Menu oversigt 1 Sprog English Deutsch Francais Dansk Italieno 2 Tid og dato 1 År 2 Måned 3 Dag Vælg år Vælg måned Vælg dag

8 Side 8 3 Opsætning (menuen kan være låst med et kodeord) 4 Tidsur (menuen kan være låst med et kodeord) 4 Time 5 Minut 1 Vedl. temp. 2 Økonomi temp. 3 Kabellængde 4 Omg. temp. 5 Rørdiameter 6 Isolering 7 Spændingskorr. 8 Føler vandv. 9 Lås 10 CTS 11 Master 12 Fabriksindst. 1 Program Konstant Boligblok Villa Fængsel Hospital Plejehjem Hotel Sportscenter Hvilehjem 2 Edit program Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Vælg time Vælg minut Indstil vedligeholdelsestemperatur Indstil økonomitemperatur Indstil kabellængde Indstil omgivelsestemperatur Indstil diameter 15mm op til 100mm Indstil isoleringstykkelse 9mm op til 100mm Indstil 60% op til 140% Afbryd eller indstil til 5 C op til 15 C Kodeord for åbne opsætning og tidsur menu. Indstil ja/nej Indstil ja/nej Indstil ja/nej Indstil program for mandag Indstil program for tirsdag Indstil program for onsdag Indstil program for torsdag Indstil program for fredag Indstil program for lørdag Indstil program for søndag 5 Ferie 1 xx afbr. Dage 2 Afbrudt 3 On Indtast antal dage anlægget skal være afbrudt Afbryd anlægget indtil tidsur programmet startes Start tidsur programmet 6 Info Viser versionsnummer for HWAT-ECO, kabeltype og vandvarmertemperatur 3.3 Menu forklaring Sprog Med op/ned piltasterne kan der vælges mellem 5 sprog engelsk, tysk, fransk, dansk eller italiensk. Tast Enter for det ønskede Tid og dato Vælg året med op/ned piltasterne og bekræft med Enter. På samme måde vælges måned, dag, time og minut Opsætning Når enheden er låst (ingen stjerne i displayet) skal der anvendes et kodeord for at for at komme ind i denne menu. Bemærk, at enheden låser igen efter 60 sekunder, hvis tasterne ikke anvendes. Når menuen er åben er følgende undermenuer tilgængelige. 1 Vedligeholdelsestempemperatur Vedligeholdelsestemperaturen er den temperatur der anvendes som normal temperatur i anlægget. Mindste temperatur er 41 C eller den indstillede Økonomitemperatur hvis den er højere. Højeste temperatur er afhængig af kabelvalg, rørstørrelse, isolering og omgivelsestemperatur. 2 Økonomi temperatur Økonomitemperaturen er den temperatur anlægget indstilles på i perioder hvor der normalt ikke tappes varmt vand (nat), eller i perioder hvor store mængder varmt vand tappes (spidslastperioder). Temperaturen vælges med op/ned piletasterne. Mindste temperatur er 41 C og højeste temperatur er den indstillede vedligeholdelsestemperatur. 3 Kabellængde Minimum kabellængde er 1m. Maksimum kabellængde afhænger af sikringsstørrelsen foran anlægget. Se Fig. 1. Vælg længde med op/ned piltasterne. Bekræft med Enter. 4 Omgivelsestemperatur Opgivelsestemperaturen er temperaturen i de rum hvor rørsystemet med kabler er installeret. Vælg temperatur mellem 0 C og 25 C med op/ned piltasterne. Bekræft med Enter. 5 Rørdiameter Rørdiameter kan indstilles mellem 15 og 100mm. Se appendiks 5.2 for yderligere information.

9 Side 9 6 Isolering Isoleringstykkelse kan indstilles mellem 9 og 100mm, men skal stå i forhold til rørdiameteren. Se appendiks 5.2 for yderligere information. 7 Spændingskorrektion Indstil denne variabel for at finindstille temperaturen på anlægget. Se appendiks 5.2 for yderligere information. 8 Føler vandvarmer Vandvarmerfunktionen er indbygget for at sikre, at kablet ikke afgiver højere temperatur end den vandet fra vandvarmeren har. Vandvarmertemperaturen registreres med den medfølgende temperaturføler. Se afsnit for yderligere information. 9 Lås Vælg ja for at låse enheden. Kodeordet er et tal som indstilles med de 4 piletaster. Når enheden er låst er de 2 menuer Opsætning og tidsur beskyttet af kodeordet. Efter at kodeordet er lagt ind, vil enheden stadig være åben i 5 minutter. For at vende tilbage til en åben enhed skal der vælge On i denne menu. 10 CTS Vælg ja for at lade enheden overstyre af et CTS signal. Enheden reguleres nu af et CTS indgangssignal. Når signalet er 4 VDC er varmekablet afbrudt. I området 4,1 VDC og 6,4 VDC er temperaturen styrbar jfr. Diagram F i afsnit 5.5. Ved spænding 6,5 tilsluttes spænding til varmekablet 100%, hvilket for R kablet betyder, at rørsystemet beskyttes mod Legionella. Se afsnit for tilslutning af CTS signal. Hvis føler for vandvarmer er tilsluttet, overstyrer signalet herfra temperaturindstillingen fra CTS anlægget, hvis det er nødvendigt. 11 Master I store installationer hvor flere enheder sammenkobles, skal en af enhederne udvælges som master. Programmeringen af denne enhed overføres derefter til alle andre enheder, som nu automatisk optræder som slaver. Efter at have valgt ja til enheden som master, fordeler slaverne sig således at de får hver sin identifikation. Masteren sørger nu for, at slaverne ikke tænder på samme tid, hvis de er på samme fase. Slaver på forskellige faser vil tænde og slukke samtidigt. I displayet kan de enkelte enheders identifikation ses. Masteren skal altid være 1A. I identifikationsnummeret er det første tal fasenummeret (1-2-3). Det andet bogstav er slavebetegnelsen (A-B-C). Det er altså muligt at koble i alt 9 anlæg sammen. Kontroller efter opstart, at enhederne alle har forskellige betegnelser. Er det ikke tilfældet bør forbindelserne mellem enhederne kontrolleres. 12 Fabriksindstilling Hvis der tastes ja er det muligt at vende tilbage til en ny hurtig opstart. Advarsel! Alle programmerede indstillinger slettes og sættes tilbage til fabriksindstillingen undtagen dato og tid Tidsprogrammer og Legionella funktion Hvis enheden er låst, skal der anvendes et kodeord for at komme ind i denne menu. Når menuen er åben, kan følgende menuer anvendes: 1. Program Her findes en række standardprogrammer, som er baseret på typiske forbrugsmønstre i de omhandlede bygninger. I en boligblok vil der f. eks. i et par timer om morgenen være så stort et varmtvandsforbrug, at det varme vand fra vandvarmeren holder systemet varmt. Kablerne slukkes. Om natten er der ikke behov for så høj en temperatur, så her kan temperaturen sænkes til et minimum. Indstillingen sikrer at systemet sikrer varmt vand i bygningen med tilførsel af mindst mulig energi til varmekablerne. Er det aktuelle forbrugsmønster ikke helt i overensstemmelse med standardprogrammet, kan tilrettes som nærmere beskrevet under punkt 2 herunder. Følgende standardprogrammer er installeret: Fig. 6 Program navn Diagram nummer Bygningstype Konstant I 0 Konstant temperatur Boligblok I 1 Boligblok Villa I 2 Villa/enkel bolig Fængsel I 3 Fængsel/kaserne Hospital I 4 Hospital Plejehjem I 5 Plejehjem Hotel I 6 Hotel Sportscenter I 7 Sportscenter/Svømmehal Hvilehjem I 8 Hvilehjem Programmerne er alle illustreret i appendiks 5.2 diagram I. Når et program er valgt, går der et øjeblik mens programmet gemmes i enhedens hukommelse. 2. Edit program (inklusiv Legionella bekæmpelse) Tidsur programmeringen foregår i blokke af en halv time. Hver blok kan indstilles til afbrudt, Økonomi temperatur, Vedligeholdelsestemperatur eller 100% spænding (Anvendes kun sammen med HWAT-R kabler).

10 Side 10 Valg af temperatur sker med op/ned pilene: = afbrudt = Vedligeholdelsestemperatur = Økonomitemperatur = 100% spænding (Legionella beskyttelse med HWAT-R) Valg af blok sker med venstre/højre pilene: Eksempel på program fra 00:00 til 08:00 00:00 02:00: 100% 04:30 06:30 Økonomitemperatur 02:00 04:30: Afbrudt 06:30 08:00 Vedligeholdelsestemperatur For beregning af den nødvendige tid for Legionella beskyttelse, se afsnit Ferie funktion Denne funktion anvendes til at afbryde systemet helt eller for en periode(ferie). Samtidig er det her, at anlægget igangsættes igen efter afbrydelsen. xx afbrudte dage: Et antal dage kan vælges med op/ned piletasterne. Enheden vil automatisk gå tilbage til det indstille tidsprogram, når perioden (ferien) er slut. Afbrudt: Slukker for anlægget indtil enheden sættes i gang igen. On: Sætter enheden i gang efter afbrydelse Info Viser versionsnummer for HWAT-ECO, kabeltype og vandvarmertemperatur. Tast Enter to gange for opdatering af følertemperaturen.

11 Side 11 4.Fejl/alarmer og fejlfinding Indikation Sandsynlig årsag Aktion Vandvarmer advarselslampe lyser Display: :00 (blinker i displayet) Display: FEJL 1 (Konstant summetone og advarselslampen for fejl lyser) Vandvarmer temperaturen er lavere end den indstillede vedligeholdelsestemperatur på varmekablet Enheden har været afbrudt i mere end 8 timer Den indvendige temperatur i HWAT-ECO overstiger 85 C Check vandvarmeren (se også temperaturen i HWAT-ECO info menu) Check indstillingen af vedligeholdelsestemperaturen i HWAT-ECO Check montagen af føleren ved vandvarmeren Opdater dag og tid (afsnit 3.3.2) Afbryd strømtilførslen til anlægget og kontakt leverandøren af HWAT- ECO Display: FEJL 2 (Konstant summetone og advarselslampen for fejl lyser) Display: FEJL 3 (Konstant summetone og advarselslampen for fejl lyser) For lav varmtvandstemperatur i rørsystemet For høj varmtvandstemperatur i rørsystemet Vandvarmertemperatur er for høj Føleren er ikke installeret i HWAT- ECO Føler eller følerkabel er defekt 2 eller flere enheder er opsat som master En eller flere af enhederne var uden strøm under opstart En eller flere enheder var ikke tilsluttet masteren under opstart Ingen enheder er sat op som master Vandvarmertemperatur er for lav Anvendt kabel og programmeret kabel i HWAT-ECO er forskellig Isoleringstykkelse/kvalitet afviger fra standard (se afsnit 5.2) Den valgte omgivelsestemperatur er sat for højt i HWAT-ECO Anvendt kabel og programmeret kabel i HWAT-ECO er forskellig Isoleringstykkelse/kvalitet afviger fra standard (se afsnit 5.2) Den valgte omgivelsestemperatur er sat for lavt i HWAT-ECO Sænk vandvarmertemperaturen Installer føleren eller afbryd føleren (kapitel ) Kontroller følerforbindelsen Udskift føleren Kontroller af føleren er monteret korrekt Foretag ny opstart (kapitel 3.3.3) Kontroller strømtilslutningen til hver enkel enhed Foretag ny opstart (kapitel 3.3.3) Kontroller netværksforbindelse mellem enhederne Foretag ny opstart (kapitel 3.3.3) Foretag ny opstart (kapitel 3.3.3) Kontroller vandvarmertemperatur Foretag en ny opstart af HWAT- ECO med det korrekte kabel i programmet Juster spændingskorrektionen (afsnit 3.3.3) Juster den valgte omgivelsestemperatur (afsnit 3.3.3) Foretag en ny opstart af HWAT- ECO med det korrekte kabel i programmet Juster spændingskorrektionen (afsnit 3.3.3) Juster den valgte omgivelsestemperatur (afsnit 3.3.3) Alarm relæ signal ved: FEJL 1, FEJL 2, FEJL 3, strømafbrydelse, afbrudt ur (efter 8 timer) og når anlægget ikke er opstartet. Glemt kodeord: Kontakt leverandøren af HWAT-ECO

12 Side Appendiks 5.1 Landekode Landekoden indtastes for at tage hensyn til forskellige standards for isolering af rør. Landene fordeler sig i 2 grupper. Fig. 8 Typisk isoleringstykkelse (mm) afhængig af rørdiameter og land, isolering = 0,035W/mK. Rørdiameter 15mm 20mm 25mm 32mm 40mm 50mm Land ½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 2 Østrig, Czekiet Danmark, Finland Tyskland, Ungarn, Irland Holland, Norge Polen, Rusland, Sverige Schweiz, UK Belgien, Frankrig, Italien, Spanien Hvis isoleringstykkelse varierer fra ovenstående, se afsnit Rørstørrelse, isolering og temperatur Isoleringsmateriale og tykkelse har indflydelse på den aktuelle temperatur på rørsystemet. Såfremt materialer og isoleringstykkelse varierer fra ovenstående tabel, kan temperaturen finjusteres ved hjælp af HWAT-ECO spændingskorrektion. I forbindelse med hurtig opstart af anlægget regner anlægget med et 25mm rør med standardisolering. Såfremt den konstaterede temperatur på anlægget er lavere end den er sat til på enheden, kan temperaturen hæves ved at hæve spændingskorrektionen til mere end 100%. Omvendt kan spændingskorrektionen sænkes, hvis temperaturen er for høj. (menu 3 - opsætning spændingskorrektion) Hvis et anlæg består af forskellige dimensioner vælges en repræsentativ størrelse. Tyndere rør vil alt andet lige være lidt varmere en større rør. Variationer er dog små. Spændingskorrektionen kan heller ikke ændre mere end nogle få grader. Tæt på varmekablets maksimale temperatur kan der ikke forventes yderligere temperaturstigning som følge af ændring i spændingskorrektionen. Det anbefales at forholdet mellem rør og isoleringstykkelser holdes inden for rammen i nedenstående tabel. Installationer med plastrør Såfremt plastrørsystemet er forsynet med varmekabler i overensstemmelse med HWAT kablernes retningslinier for montage (fæstnet med ALU tape m.v.), vil plastrørene opføre sig som et metalrør set fra HWAT-ECO reguleringen. Skulle der alligevel være en mindre temperaturvariation, kan der kompenseres med spændingskorrektionen. Specielle installationer Ved specielle forhold må varmetab beregnes af leverandøren af HWAT kabler, for at sikre korrekt funktion. 5.3 Legionella beskyttelse med temperaturstigning Legionella bakterievækst er afhængig af temperatur. HWAT-R varmekabel sammen med HWAT-ECO kan hæve temperaturen med desinfektion af systemet til følge. De fleste Legionella bakterier dræbes ved 60 C inden for en halv time.

13 Side 13 Advarsel: Det valgte rørsystem skal kunne tåle desinfektions temperaturen. Advarsel: Der er fare for lettere forbrændinger når temperaturen når 65 C Herunder er angivet omtrentlig opvarmningskurve for at opnå desinfektion. Der tages forbehold for kurverne, der er teoretiske og kurven vil også være afhængig af kablets alder. Helt nye kabler har ikke samme effekt som kabler der har været i drift nogle måneder. Eksempel: 1. Kurve 1 vælges 2. Temperaturhævning fra 55 C til 60 C = 45 minutter 3. Total = 45 minutter hævetid + 30 minutter desinfektion = 75 minutter Nedkøling vil følge næsten samme kurve. Advarsel: Der er fare for forbrændinger når temperaturen når 65 C Fig. 10 (eksempel) Varmekurve HWAT-R på 1 rør (25/34), SS, 20 C omgivelser 30mm Rockwool mm Rockwool Timer Fig. 11 Varmekurve HWAT-R på ½ rør (15/21), SS, 20 C omgivelser 30mm Rockwool mm Rockwool Timer

14 Side 14 Fig. 12 Varmekurve HWAT-R på 2 rør (52/54), SS, 20 C omgivelser 30mm Rockwool mm Rockwool Timer 5.4 Checkliste for problemfri installation og sikker funktion Typisk plan for opbygning af HWAT system Almindeligt forløb: Systemet projekteres og planlægges Rørsystemet etableres og trykprøves HWAT kablernes kontrolleres og monteres på rørene Kablerne samles og hver kreds kontrolleres Korrekt isolering monteres og umiddelbart derefter monteres advarselsskilte på isoleringen Strømforsyning med korrekt størrelse sikring monteres foran hver kreds Systemet indreguleres Sikringer, afprøvning og opstart Sikring Strømtilslutning 230 Vac, 50 Hz Tilslutning i øvrigt i overensstemmelse med lokale regulativer C-type automatsikring Fejlstrømsrelæ (højst 500m kabel bag et relæ) Kontrol kabler Visuel kontrol af kabler og fittings Håndværksmæssig korrekt installation (under rør, uden på bøjninger m.m.) Kablet monteret på alle rør Ingen mekanisk skade på kabler (ridser, knæk o.l.) Ingen skader forårsaget af varme Håndværksmæssig korrekt el-installation ved strømforsyning Modstandsmåling af kabel både ved modtagelse og efter montage af isolering. Test spænding bør være 2500 Vac, men må ikke være under 500 Vac. Isoleringsmodstand må uanset kablets længde ikke være mindre end 10MΩ. Hvis modstanden falder under det niveau, skal fejlårsagen findes, udbedres og afprøves igen. - Kontrol A: Ledere til skærm - Kontrol B: Skærm til rør Fig. 14 Kontrol A Kontrol B

15 Side 15 Efter strømtilslutningen skal kablet mærkes varmt efter 5 til 10 minutter. Kontrol isolering Visuel kontrol af isolering. Isoleringen skal have den foreskrevne tykkelse og kvalitet. Pålægningen skal være foretaget i god håndværksmæssig stand uden skader og revner Alle rør, ventiler, gennemføringer og andre komponenter skal være dækket af isolering Drift og opstart For mindre installationer kan strømmen blot tilsluttes kablet hvorefter kablet i løbet af natten vil stabilisere anlægget på den ønskede temperatur. For større installationer, eller hvor der ønskes hurtige varme på systemet, åbnes en hane yderst i systemet, hvorefter varmt vand flyder gennem rørene. Tænd derefter for varmekablet, hvorefter det starter temperaturvedligeholdelsen af rørsystemet. Hvis sektioner af rørsystemet kan være afspærret, er det vigtigt at sikre, at varmeudvidelsen i rørene ikke forårsager skade. Under normale omstændigheder er varmekablerne vedligeholdelsesfri. Det anbefales dog med mellemrum, at foretage en modstandsmåling på kabelsystemet. Falder modstanden til under 10MΩ må fejlen findes og rettes. De angivne omgivelses- og driftstemperaturer må ikke overstiges. I tilfælde af reparation af rørsystemet, må det sikres at kablet ikke tager skade ved mekanisk eller termisk påvirkning. For at sikre mod personskade skal strømtilslutningen afbrydes ved montagearbejde på rørsystemet. Det skal med jævne mellemrum sikres, at fejlstrømsrelæ funktioner. Efter endt reparationsarbejde skal kabelsystemet afprøves som beskrevet ovenfor. Alle vigtige komponenter i installationen som regulatorer, sikringsgrupper og følere bør kontrolleres en gang om året, normalt i efteråret. Vedligeholdelsestemperaturen bør være 5-10 C under varmtvandstemperaturen. 5.5 Illustrationer Illustration A, B, C, D, E, F, G og H, installation

16 Side 16

17 Side 17

18 Side 18 F G CTS regulering Temp( C) HWAT-R HWAT-M HWAT-L U-GLT (Volt) >64 = Legionella bekæmpelse X >6,5 64 X 6,4 60 X 6 55 X X 5,5 50 X X X 5 45 X X X 4,5 41 X X X 4,1 Afbrudt X X X 0 H

19 Side Illustration I, standardprogrammer Vedligeholdelsestemperatur Økonomitemperatur Afbrudt

20 Side 20

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 28 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Temperaturføleroversigt...

Læs mere