Katalog Specialeprojektideer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katalog Specialeprojektideer"

Transkript

1 Katalog Specialeprojektideer Afd. for Råvarekvalitet Danmarks JordbrugsForskning

2 Æg: Side Changes in egg albumen proteins s structures as consequence of protein oxidation 3 Frisk frugt og grønt: Sårring og sårheling i rodfrugter 4 Metaboliske forandringer i frisk frugt og grønt efter høst 5 Bioaktive naturstoffer: Identifikation af naturstoffer fra udvalgte medicinplanter med potentiel biologisk aktivitet overfor type 2 diabetes 6 Undersøgelse af indholdet og udbredelsen af bioaktive polyacetylener af falcarinoltypen i vegetabilske fødevarer 8 Isolering og identifikation af kontaktallergener fra sølvtråd (Calocephalus brownii) 9 Kød: Interaction between different proteolytic enzyme systems in meat 10 Changes in protein structures from meat as a consequence of protein oxidation 12 Kernemagnetiske resonansstudier i fødevareforskning 13 Intra-litter variation in gene-expression in primary muscle satellite cell cultures from pigs 14 How is muscle development affected by protein supply in pigs? 15 Karakterisering af mørhedsudvikling i kød fra grise med forskellig alder/vægt ved hjælp af måling af calpainer, proteasomer og cathepsiner i eksisterende biopsimateriale 16 Mælk: Bioaktive peptider fra mælkeproteiner med sårhelende effekt på celler i mave-tarm kanalen 17 Kvalitetsforringende enzymer og proteolyse i mælk med forskelligt celletal 18 2

3 Changes in egg albumen proteins s structures as consequence of protein oxidation In the shell egg, the albumen proteins are well protected against oxidation caused by to heat, light, oxygen etc. However, when processing egg albumen in the food industry into e.g. dried pasteurised powder, the exposure to oxidizing agents is high. Oxidation of proteins is known from other studies to result in change in protein structure and consequently also in protein function. The protein oxidation can be described by measuring discrete parameters such as dityrosine formation and carbonyl groups supported by describing the changes in the overall protein structures (secondary, tertiary and quaternary). One model proteins can be e.g. ovotransferrin (monomer of 78 kda, 13% of egg albumen protein) a extracellular iron transport protein - with two homologous domains (Nand C-lobes), each further subdivided into two domains (1 and 2) with the Fe 3+ -binding site within the interdomain cleft. The denaturation of ovotransferrin increases significantly from ~63 C to ~80 C upon binding of Fe 3+. Another model protein can be e.g. riboflavin binding protein (monomer of 33 kda, 0.8% of egg albumen protein), which upon oxidation is modified structurally by destruction of its carbohydrate moiety and inactivation of the protein (Miller et al., 1981). However, only very few studies have dealt with the effect of oxidation of these proteins on their structure and function. Purpose: The purpose of the project is to obtain knowledge about how oxidation of egg albumen proteins influence the protein structures Phases in study: (can be changed according to wishes from the student) Purification of protein(s) from egg albumen Effects of protein oxidation on protein structural modifications, investigated in model system with model proteins representing different proteins Protein oxidation of egg albumen proteins in their natural matrix Methods that can be applied in the study: Fluorescence spectroscopy: tryptophan excitation and surface hydrophobicity by different probes (ANS, CPA, PRODAN) Circular dichroism: secondary structure FPLC is applied for gelfiltration, cross-linking LC-MS: carbonyls HPLC reverse phase: dityrosine, specific cross-linking MALDI TOF-TOF (MS): changes in digestibility GC/GC-MS: Volatile off-flavours Spectrofotometry: Disulfide/Thiol interchange Differential Scanning Calorimetri: denaturation enthalpy and point Tensiometry: surface activity Place: Dept. of Food Science, The Faculty of Agriculture, University of Aarhus Contact: Senior scientist Marianne Hammershøj, , Ph.D.-student Trine Kastrup Dalsgaard, , 3

4 Forslag til specialeprojekter af 1 års varighed inden for: Kvalitet af frisk frugt og grønt: Sårring og sårheling i rodfrugter Det er velkendt, at grønsager og kartofler til langtidslagring holder kortere tid på køl, hvis råvaren er fysisk beskadiget ved indlagring. Derfor er det udbredt at konditionere kartofler forud for langtidslagring på køl for at hele eventuelle sår. Men denne teknik anvendes ikke systematisk indenfor langtidslagring af rodfrugter på køl, hvilket betyder store tab af ellers gode råvarer sidst i lagersæsonen. Målet med specialet er at udvikle en til to metoder til at beskrive typen og graden af fysisk sårring i gulerødder ved høst at undersøge betydningen af forskellige typer af sårringer ved høst for rodfrugters holdbarhed under normale (opbevaring ved 1C) og varme opbevaringsforhold (stuetemperatur). at udvikle en metode til effektiv sårheling af rodfrugter efter høst Vi kan tilbyde et speciale af et års varighed, hvor fokus er rettet på at udvikle en metode til at beskrive sårring samt udvikle en metode til effektiv sårheling af rodfrugter efter høst. Danmarks JordbrugsForskning råder over relevant plantemateriale og har laboratoriefaciliteter til at undersøge sårring og sårheling på celle- og vævsniveau. Desuden har gruppen ekspertise indenfor prøveudtagning, stabilisering, prøveforberedelse til mikroskopering, farvning samt kvalitativ og kvantitativ dokumentation på celle- og vævsniveau af forskellige typer af sårringer. Mere information om specialet fås ved henvendelse til seniorforsker Merete Edelenbos, Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Råvarekvalitet, Forskningscenter Årslev, tlf

5 Metaboliske forandringer i frisk frugt og grønt efter høst Den danske forbruger efterspørger i stigende grad frisk frugt og grønt og produkter heraf, der har en høj gastronomisk kvalitet og er spiseklare eller klar til direkte brug i sandwichs, salater og forskellige varme retter. Denne form for forarbejdning stiller meget store krav til fødevareindustrien og distributører af disse produkter. Frugt og grønt er levende, hvilket bevirker at produkterne gennemgår forskellige biologiske processer efter høst, der ændrer kvaliteten. Mange af disse processer er temperaturafhængige, men selv under optimale opbevaringsforhold er det vanskeligt at bevare en høj gastronomisk kvalitet i frisk frugt og grønt. Ved at pakke frisk frugt og grønt i folie er det muligt at bevare produkternes oprindelige kvalitet i længere tid end hvis de blev opbevaret uden folie ved samme temperatur. Dette skyldes, at folien og produktet i fællesskab ændrer på luftens indhold af ilt og kuldioxid som så nedsætter de biologiske aldringsprocesser. Men dette er kun tilfældet, hvis foliens fysiske egenskaber matcher produktets behov for ilt og kuldioxid. Hvis gennemtrængeligheden af ilt og kuldioxid i folien er for høj i forhold til produktets behov, mister produktet smag og sundhedsbetydende stoffer. Omvendt bliver produktet surt, hvis gennemtrængeligheden af ilt og kuldoxid er for lav i forhold til produktets behov. Formålet med dette speciale er at karakterisere flygtige indikatorstoffer i frisk frugt og grønt, som påvirkes af ændrede ilt og kuldioxidkoncentration at undersøge stoffernes betydning for gastronomisk kvalitet at udvikle en hurtigmetode til kvantificering af stofferne Vi kan tilbyde et speciale af et års varighed, hvor fokus er rettet på opsamling, identificering og kvantificering af potentielle flygtige stoffer fra frisk frugt og grønt opbevaret under forskellige iltog kuldioxidforhold. Danmarks JordbrugsForskning råder over metoder til dynamisk headspaceopsamling, termisk desorption samt analytisk og strukturopklarende kromatografiske metoder (GC- FID, GC-MS). Mere information om dette speciale fås ved henvendelse til seniorforsker Merete Edelenbos, Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Råvarekvalitet, Forskningscenter Årslev, tlf

6 Forslag til specialeprojekter af 1 års varighed inden for: Bioaktive naturstoffer Identifikation af naturstoffer fra udvalgte medicinplanter med potentiel biologisk aktivitet overfor type 2 diabetes Type 2 diabetes er en af nutidens hurtigst voksende livsstilssygdomme bl.a. pga. af den stigende fedme epidemi. I den medicinske behandling af type 2 diabetes anvendes hovedsagelig stoffer, der øger kroppens følsomhed overfor insulin. Disse syntetiske stoffer har dog flere uønskede bivirkninger, hvor en af de væsentligste er, at man bliver mere fed. Da fedme er en af de mest centrale årsager til type 2 diabetes bider behandlingen af gode grunde sig selv i halen. Derfor er der et stort behov for nye alternative medicinske præparater uden væsentlige bivirkninger. Planter indeholder sådanne anti-diabetiske naturstoffer. Til at finde frem til planter og naturstoffer med en effekt på type 2 diabetes benyttes en række bioassays, hvor en positiv effekt i disse testsystemer indikerer en mulig effekt overfor sygdommen. Ved hjælp af disse bioassays har vi allerede identificeret en række planter, herunder boghvede, rød solhat, hyldebær og vintersar, som indeholder naturstoffer med en potentiel effekt overfor type 2 diabetes. Vi kan derfor tilbyde specialer, hvor fokus er rettet på isolering og identifikation af potentielle antidiabetiske stoffer fra planter ved brug af bioassaystyret kromatografisk fraktionering. Ved isolering af bioaktive naturstoffer gøres brug af teknikker som kolonnekromatografi, TLC, analytisk og præparativ HPLC og til strukturopklaringen af de isolerede bioaktive stoffer anvendes teknikker som massespektrometri (GC-MS, LC-MS etc.) samt 1D- og 2D-NMR. Mere information om specialer indenfor type 2 diabetes kan fås ved henvendelse til Lars Porskjær Christensen, Adjungeret Professor, Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Råvarekvalitet, Forskningscenter Årslev. tlf Undersøgelse af forarbejdningens betydning for centrale bioaktive stoffer i Amerikansk ginseng (Panax quinquefolium) Ginseng er kendt for sine mange medicinske effekter, herunder immunstimulerende og antidiabetiske effekt samt en forebyggende effekt mod udvikling af kræft. De mest centrale bioaktive stoffer i ginseng er ginsenosider (saponiner) og polyacetylener. Ginsengpræparater sælges ofte tørret i form af pulver/piller eller som tinkturer baseret på tørrede rødder. Der er lavet en del undersøgelser på forarbejdningens betydning på indholdet af bioaktive stoffer i ginseng og karakteristisk for disse undersøgelser er, at de kun fokuserer på indholdet af ginsenosider og ikke polyacetylener. Desuden er referencematerialet (friske rødder) i alle nuværende undersøgelser ikke identisk med de tørrede rødder. Da indholdet af bioaktive stoffer varierer mellem de enkelte rødder, er de nuværende undersøgelser derfor ikke særlig præcise. Ginseng rødder består af en stor hovedrod og flere mindre siderødder og vi har demonstreret, at indholdet i disse siderødder er repræsentativ for indholdet i hele roden. Ved at analysere en af siderødderne (frisk reference) for ginsenosider og polyacetylener og tørre resten af roden vil det være muligt præcist at bestemme tørringens betydning på indholdet af bioaktive stoffer. Vi kan derfor tilbyde et speciale, hvor effekten af tørringens betydning for indholdet af bioaktive stoffer i ginsengrødder bestemmes præcist og hvilke nedbrydningsprodukter, der evt. dannes under 6

7 forarbejdningen og om disse er bioaktive. Ginsenosider og polyacetylener bestemmes vha. analytisk HPLC. Isolering af eventuelle nedbrydningsprodukter af bioaktive stoffer foregår ved kolonnekromatografi, præparativ HPLC og identifikation ved 1D- og 2D-NMR samt massespektrometri. Mere information om dette speciale kan fås ved henvendelse til Lars Porskjær Christensen, Adjungeret Professor, Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Råvarekvalitet, Forskningscenter Årslev. tlf

8 Undersøgelse af indholdet og udbredelsen af bioaktive polyacetylener af falcarinol-typen i vegetabilske fødevarer Polyacetylener af falcarinol-typen er meget interessante bioaktive stoffer i grøntsager, der tilhører skærmplantefamilien så som gulerødder, selleri, bladselleri og persille etc. Disse polyacetylener har vist immunstimulerende og anti-inflammatorisk effekt og en forebyggende effekt mod udvikling af hjerte- karsygdomme og ikke mindst kræft. Disse stoffer anses derfor som vigtige i forhold til at kunne forklare nogle af de sundhedsgavnlige effekter af grøntsager fra skærmplantefamilien. Der er kun lavet meget få undersøgelser om udbredelsen af polyacetylener af falcarinol-typen i grøntsager og det er derfor vigtigt at få bestemt indholdet og variationen af disse stoffer i de nævnte grøntsager for at kunne bestemme det daglige indtag af disse forbindelser. Endelig vil det være yderst interessant om nogle af disse grøntsager indeholder nye polyacetylener med endnu ikke klarlagt biologisk aktivitet. Vi kan derfor tilbyde et speciale, hvor en lang række grøntsager fra skærmplantefamilien undersøges for indhold af bioaktive polyacetylener samt evt. isolering og identifikation af nye polyacetylener. Polyacetylener kvantificeres i planteekstrakter vha. analytisk HPLC og isoleres ved kolonnekromatografi og præparativ HPLC og identificeres ved 1D- og 2D-NMR og massespektrometri. Mere information om dette speciale kan fås ved henvendelse til Lars Porskjær Christensen, Adjungeret Professor, Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Råvarekvalitet, Forskningscenter Årslev. tlf

9 Isolering og identifikation af kontaktallergener fra sølvtråd (Calocephalus brownii) Kontaktallergi eller kontakteksem fra planter, herunder vegetabilske fødevarer, er i omfang ikke særlig udbredt, men det er et problem for dem det går udover. Årsagen til kontaktallergi skyldes, at nogle planter indeholder naturstoffer, der i stand til at reagere med hudens proteiner og dermed fremkalde en allergisk reaktion. En af de planter, der er blevet introduceret på det Europæiske marked som prydplante, er sølvtråd, som har vist sig at forårsage kontakteksem. Et af de stoffer, der forårsager denne allergiske reaktion, er blevet identificeret som en sesquiterpenlakton, calocephalin. Planten indeholder dog flere sesquiterpenlaktoner, hvis kemiske struktur og allergifremkaldende effekt endnu ikke er klarlagt. Vi kan derfor tilbyde et speciale, hvor de resterende sesquiterpenlaktoner isoleres og karakteriseres samt. Samtidig skal der udvikles en HPLC-metode til hurtig kvantificering af disse stoffer i planten og endelig skal de isolerede stoffer eventuelt testes for allergifremkaldende aktivitet på patienter. Sesquiterpenlaktoner isoleres ved kolonnekromatografi og præparativ HPLC og identificeres ved 1D- og 2D-NMR samt massespektrometri. Mere information om dette speciale kan fås ved henvendelse til Lars Porskjær Christensen, Adjungeret Professor, Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Råvarekvalitet, Forskningscenter Årslev. tlf

10 Interaction between different proteolytic enzyme systems in meat Natural occuring proteases in muscles are important for the tenderization process in meat, even though their original function are in the regulation of protein turnover in the living muscle. The Ca 2+ dependent calpain system is suggested to initiate the protein degradation in vivo and post mortem tenderisation, but also other proteases seems to be involved in the degradation of muscle proteins post mortem, such as the lysosomal cathepsins and the proteasome complex. Recently Houbak (2006) presented results that indicate a sequential degradation of the structural proteins post mortem, where the calpains initiates the disruption and destabilisation of the myofibrillar structure, and thereby allows the proteasome complex to act. However, the interaction between the proteolytic enzyme systems is not described in detail and further studies are needed in order to fully explore the knowledge of the enzymes to improve the final meat quality. The calpains are endopeptidases and hydrolyse the substrate proteins into larger peptides. Their substrate proteins are myofibrillar proteins eg. actin, myosin, nebulin, titin and troponin T and intermyofibrillar proteins as desmin, filamin and vinculin. The most important calpains in meat are the µ- and m-calpains and the muscle specific calpain P94, which activities are dependent on the concentration of calcium. The activity optima for these endopeptidases are at neutral ph. The proteasome is a multimeric enzyme complex with a broad specificity towards peptide bonds of basic, hydrophobic or acidic amino acids. The ph of the proteasome depends on the substrate. The proteasome complex exists in both an ATP-dependent and an ATP-independent form. The cathepsins are located inside the lysosomes. The cathepsins are members of different protease families, and act on different substrate proteins and have different ph optima. E.g. Cathepsin D is an aspartic acid protease with ph optima at ph 4-5, whereas cathepsin B is a cystenine protease mainly described as an endopeptidase with a neutral ph optimum (Khouri et al., 1991), but exopeptidase activity with ph optimum at ph has also been measured (Pohl et al., 1987). The different ph optima are decisive for the post mortem protease activities in meat, and the interaction between the calpain system and the proteasome complex and the cathepsins should therefore be characterised with ph as one of the variables. Purpose: Characterisation of the hydrolysates formed after enzymatic hydrolysis of muscle proteins by the calpains found in meat Characterisation of the hydrolysates formed after enzymatic hydrolysis of muscle proteins by the proteasome complex Characterisation of the hydrolysates formed after enzymatic hydrolysis of muscle proteins by the cathepsins Quantification of the release of peptides from o the calpain digest o the protasome digest o the cathepsins digest o the calpains + the proteasome + the cathepsins digest Methods: Characterisation/quantification of the hydrolysates is performed by: 10

11 LC-MS (ES) MALDI TOF-TOF SDS page Western blotting N-terminal (fluorescamin/opa) Place: Dept. of Food Science, The Faculty of Agriculture, University of Aarhus Contact: Project Senior scientist Margrethe Therkilsen, , Ph.D.-student Trine Kastrup Dalsgaard, , 11

12 Changes in protein structures from meat as a consequence of protein oxidation Oxidation of proteins in meat is a major issue due to the high impact on tenderness and capacity to contain water. The post-mortem processes where the well-ordered protein structures of the myofibrils are being degraded are very important for these quality traits. This degradation is to some extend dependent on the thiol-proteases -calpain and m-calpain. These enzymes are calcium regulated by and m-molar concentrations of calcium, respectively. Properties of both the enzyme and the substrate is critical and model proteins could comprise both an enzyme and a substrate protein. The model enzyme could be either of the calpains, since it is well known that the activity of these enzymes are compromised upon oxidation, while the actual structural and oxidative characteristics responsible for this is poorly investigated. A substrate protein could be one of the proteins that link adjacent myofibrils e.g. desmin. Proteins oxidise when exposed to e.g. oxygen, which is inherent in the meat tissue and further accelerated upon exposure to the atmosphere during retail, but also light exposure at retail and heat exposure during cooking induce oxidative changes. The protein oxidation can be described by measuring discrete parameters such as dityrosine formation and carbonyl groups supported by describing the changes in the overall protein structures (secondary, tertiary and quaternary). Purpose: The purpose of the project is to obtain knowledge about how oxidation of meat proteins influence the protein structures. Phases, which can be changed according to wishes from the student: Purification of protein(s) from meat Effects of protein oxidation on protein structural modifications, investigated in model system with model proteins representing different proteins Protein oxidation of meat proteins in their natural matrix Methods that can be applied in the study: Fluorescence spectroscopy: tryptophan excitation and surface hydrophobicity by different probes (ANS, CPA, PRODAN) Circular dichroism: secondary structure FPLC is applied for gelfiltration, cross-linking LC-MS: carbonyls HPLC reverse phase: dityrosine, specific cross-linking MALDI TOF-TOF (MS): changes in digestibility GC/GC-MS: Volatile off-flavours Spectrofotometry: Disulfide/Thiol interchange Differential Scanning Calorimetri: denaturation enthalpy and point Tensiometry: surface activity Place: Dept. of Food Science, The Faculty of Agriculture, University of Aarhus Contact: Senior scientist Jette Young, , Ph.D.-student Trine Kastrup Dalsgaard, , 12

13 Kernemagnetiske resonansstudier i fødevareforskning Kernemagnetisk resonans (NMR) er en spektroskopisk metode, hvor kernernes magnetiske egenskaber udnyttes til at opnå information om fysiske og kemiske karakteristika. Således kan NMR for eksempel anvendes til at kigge på vandfordeling eller til at studere fedtkrystallisation i fødevarer. Stofsammensætningen i blod og urin kan også analyseres ved hjælp ad NMR, og således kan NMR også bruges til at undersøge hvordan kroppen reagerer på indtagelse af forskellige fødevarer. Der er mange anvendelsesmuligheder af NMR, og alt afhængig af din interesse, kan vi skrue et projekt sammen der passer til dig. Det kan for eksempel dreje sig om at undersøge vandfordeling i kød under frysning med henblik på at kortlægge hvordan man ved salttilsætning kan manipulere med vandet i kødets frysepunkt. Det kan også være at undersøge hvordan tilsætning af forskellige komponenter påvirker ved hvilken temperatur at krystallisationen af mælkefedt sætter ind. Eller det kan være at undersøge de biokemiske effekter når man fodrer grise med gulerødder. Contact: Senior scientist Hanne C. Bertram, , 13

14 Intra-litter variation in gene-expression in primary muscle satellite cell cultures from pigs. Within-litter variation in postnatal muscle growth is large. This variation in muscle growth can be explained by variation in both the number of muscle fibres developing during foetal life and the growth rate of the individual muscle fibres postnatal. The growth rate of the fibres postnatal is dependent on the activity of myogenic satellite cells to proliferate and fuse with existing muscle fibres, thereby adding additional DNA to the fibres. This process is a crucial step during muscle growth, because DNA provides the machinery for protein synthesis in the muscle. Also the protein turnover within fibres is of great importance for muscle growth. In this study, gene expression of factors which control proliferation, differentiation and protein turnover will be studied by real time RT-PCR in cultures of primary satellite cells isolated from small, average and large pigs within litters. Within-litter variation in the ability of these satellite cells to proliferate and differentiate in cultures has been found, and this study will focus on differences in gene-expression which can help explain this variation. Master-thesis Contact-person: Pia M. Nissen, 14

15 How is muscle development affected by protein supply in pigs? Growth retardation during foetal life and low birth weight is known to increase the risk of developing welfare diseases like obesity, type 2 diabetes and coronary heart disease. Studies of animal models have shown that also muscle development is impaired in low birth weight animals. Muscle development and growth is affected by nutrient supply and growth factors throughout both foetal development and postnatal growth. Protein supply is of great importance for muscle growth, as protein is the source of amino acids for muscle protein synthesis, and decreased protein supply during foetal life has also revealed a negative effect on muscle development in pigs. In this study, muscle development will be studies in 150 d old pigs which has been subjected to a low or average protein supply during foetal and postnatal growth. The main objective will be to estimate the number of muscle fibres formed during foetal muscle development, as well as the growth rate of individual muscle fibres during postnatal growth. Master-thesis Contact-person: Pia M. Nissen, 15

16 Karakterisering af mørhedsudvikling i kød fra grise med forskellig alder/vægt ved hjælp af måling af calpainer, proteasomer og cathepsiner i eksisterende biopsimateriale. Der er foretaget følgende dataindsamling og målinger: Der er blevet udtaget 3 biopsiprøver på tidspunktet for grisens stikning: 1. biopsi (500 mg) til senere måling af calpainsystemet m.m. (mørhedsudvikling), 2. biopsi PCR og 3. biopsi metabolisme). Der blev målt ph og temperatur ved følgende tider ph1min, ph45min, ph2t og ph24t og temp1min. Der blev indsat temperaturlogger efter skoldning. Dagen efter blev udtaget prøver til konsistens måling (mørhed), der blev lagres i 1 dag og 3 dage efter slagtning, der udtages 2x7 cm, fra biopsi stedet og frem mod skinken. 2 cm til farvemåling/imf, 2 cm til dryptab, 5 cm til NMR (fra grisene er 91 dage) og 20 cm til sensorik (se tabel 1). Konsistensmålingerne er allerede gennemført og viser forskelle i mørhed over tid. Derimod mangler en beskrivelse af mørhedsudviklingen ved hjælp af måling af calpainer, proteasomer og cathepsiner. Mål: Beskrivelse af mørhedsudviklingen i kød fra grise med forskellig alder/vægt ved hjælp af måling af calpainer, proteasomer og cathepsiner i eksisterende biopsimateriale og beskriv disse resultater i forhold til konsistensmålingerne og øvrige allerede målte kød- og spisekvalitetsegenskaber. Metode Sted: Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Foulum Råvarekvalitet Blichers Allé 20, Postboks Tjele Kontaktperson: Forskningsprofessor Niels Oksbjerg, tlf. nr eller Laurits Lydehøj Hansen tlf. nr , 16

17 Bioaktive peptider fra mælkeproteiner med sårhelende effekt på celler i mave-tarm kanalen. Formål: At identificere peptider fra hydrolyserede mælkeproteiner med sårhelende effekt på celler i mave-tarm systemet. Målet er på længere sigt at udvikle et kosttilskud baseret på mælk til patienter med mavesår, ulcerativ colitis og morbus Crohn (Crohn s syge). Baggrund: Sår i mave-tarm kanalen ses ofte i forbindelse med ikke kun mavesår med også ved kronisk inflammatorisk tarmbetændelse som ulcerøs colitis og morbus Crohn. Begge typer af kronisk inflammatorisk tarmbetændelse er i kraftig vækst i de vestlige lande, og ikke mindst morbus Crohn rammer et stigende antal unge personer, der på grund af sygdommen kan opleve en væsentlig forringet livskvalitet som følge af sygdommen og dens følgevirkninger. Der er i litteraturen rapporteret om komponenter i både kolostrum (råmælk) og i hydrolysater fra fiskeprotein med sårhelende effekter på celler fra mave-tarm kanalen. Indhold: Projektet omfatter fremstilling af forskellige hydrolysater af proteiner fra forskellige typer af mælk. Disse hydrolysater testes for bioaktivitet i sårhelingsassays. De biologiske tests udføres af samarbejdspartnere i en af DJF s andre afdelinger. De fremstillede hydrolysater karakteriseres ved hjælp af proteinkemiske teknikker som 1- og 2-dimensionel gel elektroforese, HPLC mv., og hydrolysater med potentiel bioaktivitet fraktioneres videre med henblik på fremstilling af berigede fraktioner, samt, om muligt, identifikation af de specifikke bioaktive peptider ved brug af HPLC metoder og MALDI-TOF massespektrometri. Projektet er en del af et større projekt, der involverer både interne og eksterne samarbejdspartnere, med flader til den medicinske verden og til patientforeningen for Colitis-Crohn (CCF). Sted: Afd. for Råvarekvalitet, Det Landbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, Forskningscenter Foulum. Henvendelse: Seniorforsker Lotte Bach Larsen, Afd. for Råvarekvalitet, tlf , eller seniorforsker Stig Purup, Afd. for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring, tlf , 17

18 Kvalitetsforringende enzymer og proteolyse i mælk med forskelligt celletal Formål: At identificere kvalitetsforringende enzymer og proteolyseprodukter i mælk med forskelligt celletal. Baggrund: Der findes en række proteolytiske enzymer i mælk, der kan nedbryde mælkens proteiner. Det er en ønsket proces under f.eks. ostemodning, mens det er uønsket i den rå mælk og i ostemælk, da det kan medføre en forringet holdbarhed af mælk, lavere osteudbytte og påvirke produktkvaliteten. Man kender en del af disse kvalitetsforringende enzymer, men ikke alle er identificeret. For en del af disse ved man, at indholdet og aktiviteten af enzymerne stiger i mælken ved stigende celletal, og dermed er associeret med yversundheden. På koniveau kan der mellem forskellige kirtler være stor forskel på både celletallet og sammensætningen af de celler, som celletallet dækker over. Ved at karakterisere hvilke nedbrydningsprodukter, der er dannet i mælken fra forskellige kirtler, kan man pege på hvilke enzymer, der har været ansvarlige, og dermed vurdere sammenhæng mellem celletal, yversundhed, specifikke enzymer og mælkekvalitet. Indhold: Proteolyseprodukter karakteriseres i mælk med forskelligt celletal ved brug af LC MALDI spotting. Ved brug af kapillar HPLC fraktioneres peptider fra mælk og spottes direkte på target til MALDI-TOF massespektrometri. Ved MS kan disse peptider identificeres, og ved databasesøgninger også hvorfra de er dannet. Gennem identifikation af spaltningssteder kan der kommes med forslag til hvilke kvalitetsforringende enzymer, der har været på spil. Der kan endvidere anvendes proteomanalyse til karakterisering af mælkens proteinkvalitet ved forskelligt celletal ved analyse af proteinnedbrydningen gennem proteinseparation på todimensionelle geler, udpegning af hot-spots og identifikation af proteiner og fragmenter ved MALDI-TOF. Resultatet bruges til at pege på betydningen af celletal for mælkens sammensætning og proteinnedbrydning. De kvalitetsforringende enzymer i mælk med forskelligt celletal kan endvidere karakteriseres ved enzymatiske tests, immunoblots, og nye enzymer søges identificeret ved integration af antistof-teknikker med MALDI-TOF massespektrometri. Sted: Afd. for Råvarekvalitet, Det Landbrugsvidenskebelige Fakultet, Aarhus Universitet, Forskningscenter Foulum. Henvendelse: Seniorforsker Lotte Bach Larsen, Afd. for Råvarekvalitet, tlf , 18

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Fødevarer er mere end mad

Fødevarer er mere end mad 10 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 0 0 5 E R N Æ R I N G S B I O L O G I Fødevarer er mere end mad Fødevarer kan indeholde stoffer, der virker forebyggende på f.eks. kræft. Jagten på sådanne

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Frugt og grønt: Historisk Lang interesse (epidemiologiske

Læs mere

Bidrag til brug ved besvarelse af FLF alm. del, Spm. 10 om teknikker til opbevaring af frugt

Bidrag til brug ved besvarelse af FLF alm. del, Spm. 10 om teknikker til opbevaring af frugt Fødevarestyrelsen Susanne Elmholt Dato: 6. november 2009 Bidrag til brug ved besvarelse af FLF alm. del, Spm. 10 om teknikker til opbevaring af frugt Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Biotest Aps er en privat, forskningsbaseret virksomhed inden for mikrobiologi, bioraffinering og fermentering.

Biotest Aps er en privat, forskningsbaseret virksomhed inden for mikrobiologi, bioraffinering og fermentering. Biotest Aps Biotest Aps er en privat, forskningsbaseret virksomhed inden for mikrobiologi, bioraffinering og fermentering. Biotest s speciale er udviklingsarbejde i laboratorie- og pilotskala samt rådgivning

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell.

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell. Comwell Care Foods - konceptet bag Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof comwell.dk Hvad er det? Med Comwell Care Foods gør vi det nemmere for

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Leverbylder hos slagtekalve

Leverbylder hos slagtekalve Leverbylder hos slagtekalve Rapport nr. 96 Forfattere Anne Mette Kjeldsen, Dorte Bossen og Irene Fisker. Bidrag fra Martin Steffensen, Steffen Juul Høgild, Poul Vestergaard og Flemming Skjøth. Mogens Vestergaard,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS KEND DIT MARKED MARKET TRENDS INDHOLDSFORTEGNELSE Content 1 INTRODUKTION Introduction 3 8 FERSKE FØDEVARER Fresh Food 91 2 METODE Methodology 7 9 DYBFROSNE FØDEVARER Frozen Food 103 3 ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE

Læs mere

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem:

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: CO030 CO030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: Århus Kommune & Arkitekturbureauet Kollision Digital Urban Living [DUL], Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Klimasekretariatet, Aarhus Universitet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin?

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Alle husdyr skal have grovfoder I det økologiske husdyrhold skal dyrene have adgang til grovfoder. Grovfoderet skal ikke udgøre en bestemt andel af

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas BioMaster affaldskværn 3.0 BioMasteren er selve affaldskværnen, eller bio kværnen som den også kaldes, hvor madaffaldet fyldes i. Det er en både let og hygiejnisk måde at bortskaffe madaffald på set i

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Økologisk svineproduktion 2014 uden kastration (No-cast)

Økologisk svineproduktion 2014 uden kastration (No-cast) Økologisk svineproduktion 2014 uden kastration (No-cast) Institut for Husdyrvidenskab Aarhus Universitet bentborg.jensen@agrsci.dk præsen TATION Formål og forventet udbytte I dette projekt vil vi udvikle

Læs mere

Grøn Viden. Hyben fra hunderose. Lægemiddelplante med dokumenteret anti-inflammatorisk effekt. Havebrug nr. 155. december 2003

Grøn Viden. Hyben fra hunderose. Lægemiddelplante med dokumenteret anti-inflammatorisk effekt. Havebrug nr. 155. december 2003 GVhavehyben 17/12/03 10:58 Side 1 Havebrug nr. 155 december 2003 Hyben fra hunderose Lægemiddelplante med dokumenteret anti-inflammatorisk effekt Lars Porskjær Christensen, Erik Larsen og Kirsten Brandt,

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Danske sensorteknologier

Danske sensorteknologier Danske sensorteknologier Hans-Jørgen Albrechtsen Prof. ZENZOR 14 Eigtveds Pakhus, København 16. Januar 2014 Hvad er en sensor? Hvad så om natten? Hvad er en sensor? Hvad vil vi måle? Specifik organisme

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Go Care -- quality food for your best buddy

Go Care -- quality food for your best buddy Mums We simply love it -- quality food for your best buddy yummy QUALITY FOOD FOR YOUR BEST BUDDY GO CARE er helt enkelt lækkert og en favorit hos mange hunde og katte samt deres ejere. Alle produkter

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

PRAKTIK RAPPORT DET DANSKE KULTURINSTITUT

PRAKTIK RAPPORT DET DANSKE KULTURINSTITUT PRAKTIK RAPPORT DET DANSKE KULTURINSTITUT PRAKTIKPERIODEFRA 11. AUGUST 2014 TIL 1. JANUAR 2015 PERFOMANCE-DESIGN - ROSKILDE UNIVERSITET EFTERÅRET 20014 JANE-KRISTINE DEMUTH LUND PEDERSEN STUDIE NR: *****

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Teknologiske og organisatoriske værktøjer til effektivisering i fiskeindustrien

Teknologiske og organisatoriske værktøjer til effektivisering i fiskeindustrien Workshop 3: Hvad kan forskning og ny teknologi bidrage med? Teknologiske og organisatoriske værktøjer til effektivisering i fiskeindustrien v/ Stina Frosch, Lektor, DTU Fødevareinstituttet, Afd. I GUDP

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som kemiske systemer

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Vækst og arbejdspladser

Vækst og arbejdspladser Vækst og arbejdspladser Differentieringspuljen (produkter, sporbarhed og emballage) Erhvervsrettede ph.d. er Internationalisering Konferencer og workshops Networking - fødevarenetværkene Formidling af

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Sportsman s Pet Food ApS. Thorsvej 106 7200 Grindsted Danmark Tlf. 75 33 75 55 Fax 75 33 75 56 email@sportsmans.dk. www.samsfield.

Sportsman s Pet Food ApS. Thorsvej 106 7200 Grindsted Danmark Tlf. 75 33 75 55 Fax 75 33 75 56 email@sportsmans.dk. www.samsfield. Sportsman s Pet Food ApS. Thorsvej 106 7200 Grindsted Danmark Tlf. 75 33 75 55 Fax 75 33 75 56 email@sportsmans.dk www.samsfield.dk super premium dog food Super Premium Kvalitetsfoder Grain -NO RISK OF

Læs mere

Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem?

Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem? Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem? Keld Alstrup Jensen, Seniorforsker (kaj@nrcwe.dk) Et NANOMATERIALE i EU s administrative definition

Læs mere

Prognose og karakterisering af bygningers energiforbrug

Prognose og karakterisering af bygningers energiforbrug Prognose og karakterisering af bygningers energiforbrug ipower og ZEB Temamøde: Henrik Madsen, Peder Bacher (DTU Informatik) Henrik Aalborg Nielsen, Stig Mortensen (ENFOR a/s) Oversigt: Brug af målinger

Læs mere

IMPLEMENTERING AV EUs GRUNNVANNSDIREKTIV Runar Mathisen, SFT. water.europa.eu. Slide 1

IMPLEMENTERING AV EUs GRUNNVANNSDIREKTIV Runar Mathisen, SFT. water.europa.eu. Slide 1 IMPLEMENTERING AV EUs GRUNNVANNSDIREKTIV Runar Mathisen, SFT water.europa.eu Slide 1 Vanndirektivet 2000/60/EC Art. 17.1: The European Parliament and the Council shall adopt specific measures to prevent

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere